Page 1

Magazin SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA

www.savezars.co.rs

1


Magazin SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA

SADRŽAJ Predsednik za vas .....................................................................................................3 Još jedna generacija animatora ..............................................................................4 Promotivna kampanja – akcija – PLES U ŠKOLE .......................................................5 11. SARS Zimske sportske igre za decu i omladinu....................................................6 Speleologija: nauka i sport ………………………………………………………………………………...…8 Najava: SKI Kamp – II smena ..................................................................................11 Promocija članice – Udruženje “Anđeli čuvari” ......................................................12 Pristupnica ..............................................................................................................13 Prijatelji Saveza za sportsku animaciju i rekreaciju Srbije i Magazina Sportska animacija i rekreacija .............................................................................................14

www.savezars.co.rs

2


Magazin SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA

PREDSEDNIK ZA VAS…

Poštovani prijatelji, kolege, saradnici i svi ljubitelji rekreacije i sporta, pred vama je 12. broj magazina SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA. Zadovoljstvo mi je da sa vama podelim činjenicu da naš magazin proslavlja prvi rođendan. Naravno iskoristio bih i priliku da vam se zahvalim na podršci koju ste nam pružili predhodnih dvanest meseci, a koja nam je bila veoma važna kao stimulans koji nas je terao napred i obavezivao da svaki naredni broj magazina mora da bude bolji od predhodnog. Takođe demo se truditi i naredne godine da magazin ostane neko ko de vas informisati o aktuelnim dešavanjima u oblasti rekreacije i sporta, da dete u njemu modi da pročitate edukativne – stručne članke i naravno da de biti neko ko de vam pružiti šansu da prezentujete svoje znanje i umede drugima. Takođe, iskoristio bih i ovu priliku da ovim putem pozovem i sve one koji su zainteresovani za saradnju sa Savezom i Magazinom sportska animacija i rekreacija, tj. one koji imaju potrebu za: obljavljivanjem stručnih radova-tekstova, organizovanje sportskih i kulturnih manifestacija, angažovanjem animatora i rekreatora, realizaciju tim bildinga, rođendana, promociju kompanije ili proizvoda, kreativnim radionicama... da nam se jave. Sportski pozdrav Predsednik SARS-a Goran VJEŠTICA, s.r

www.savezars.co.rs

3


Magazin SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA

Još jedna

GENERACIJA ANIMATORA

Imamo čast i zadovoljstvo da proglasimo 2. stručno usavršavanje za sportske animatore i rekreatore, u organizaciji Saveza za sportsku animaciju i rekreaciju Srbije, uspešno završenim! Svi polaznici 2. generacije su 14.12.2011.god. položili završni ispit i postali naše kolege – animatori i rekreatori! Veče je bilo ispunjeno pozitivnom energijom i kreativnošdu. Naše nove kolege su pokazale da imaju veliki potencijal i uspeli su da zabave i nasmeju sve prisutne. Izveli su dečiju predstavu, žonglirali su, odglumili nekoliko skečeva, plesali i na kraju sve nas podigli na noge da zajedno odigramo nekoliko koreografija i popularnu salsu.

www.savezars.co.rs

4


Magazin SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA

Promotivna kampanja – akcija - PLES U ŠKOLE Savez za sportsku animaciju i rekreaciju Srbije ved 7 godina za redom promoviše ples i organizuje plesna druženja za decu u beogradskim osnovnim školama. Samo ove godine je kroz naš program prošlo preko 3000 dece osnovnoškolskog uzrasta iz 15 beogradskih škola. Dvočasovni program koji je osmislio naš tim stručnjaka za sportsku animaciju i rekreaciju omogudava deci da kroz različite igre uz muziku uče i usvajaju različite plesne korake, plesne koreografije, stiču osedaj za ritam i upoznaju se sa različitim vrstama plesa.

www.savezars.co.rs

5


Magazin SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA

11. SARS Zimske sportske igre za decu i omladinu U organizaciji Saveza za sportsku animaciju i sportsku rekreaciju Srbije održane su 11. SARS Zimske sportske igre za decu i omladinu na Divčibarama u periodu od 31.12. do 06.01.2012. god. Učesnici 11. SARS Zimskih sportskih igara za decu i omladinu su imali priliku da se takmiče u mnogobrojnim sportovima: alpskom skijanju (slalom i veleslalom), nordijskom skijanju, stonom tenisu, streličarstvu, pikadu, nordijskom hodanju, kvizovima i rešavanju matematičko-logičkih zadataka... Svi učesnici su pre svake takmičarske discipline prolazili kroz obuku – školu da bi mogli na kraju svi ravnopravno da se takmiče u svim disciplina ma. Pored takmičarsk og programa učesnici su imali i kreativne i obrazovne radionice kao i zabavni večernji program gde su deca i omladina imali priliku da iskažu svoju kreativnost i maštu. Takođe, i predsednik Saveza, gosp. Goran Vještica ne krije zadovoljstvo jer je ispunjen cilj koji su postavile Igre a to je uključivanje što večeg broja naših sugrađana različite starosne dobi u zimske sportske aktivnosti, a samim tim se realizuje i godišnji plan Saveza koji za cilj ima promociju i omasovljavanje sporta u Srbiji. Svim učesnicima Igara dodeljene su diplome, a najbolji su dobili zaslužene medalje i pehare.

www.savezars.co.rs

6


Magazin SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA

Sledede dru탑enje zakazujemo za leto kada de se odr탑ati 12. SARS letnje igre za decu i omladinu!

www.savezars.co.rs

7


Magazin SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA

Speleologija: nauka i sport Autor: Natalija Mihajlović, dipl. prof. sporta Speleološki odsek Beograda Posmatrano sa jedne strane, speleologija (pedinarenje) se definiše kao naučna disciplina koja se bavi istraživanjem podzemnih objekata a koji mogu biti prirodni i veštački (pedine, jame, katakombe, rudnici…). Prva ozbiljnija naučna istraživanja u speleologiji počinju da se javljaju u 19-om veku, od kada su se razvile razne metode i sredstva za israživanje speleoloških objekata. Ovako posmatrano, speleolozi predstavljaju istraživače i naučnike u ovoj oblasti. Takav rad zahteva i aktivno učešde drugih nauka, kao što su biologija, geologija, meteorologija, kartografija, itd. Iz kombinacije specifičnih znanja i međusobne saradnje ovih nauka, objedinjenih u speleologiji, proističu brojne koristi. Naučna istraživanja pedina i jama se mogu iskoristiti u izgradnji tunela i puteva, akumulacionih jezera, iskorišdavanju podzemnih voda za snabdevanje stanovništva, za uređenje pedina u turističke svrhe, i još mnogo toga. Isto tako, u objektima speleolozi ne retko otkrivaju potpuno nove vrste insekata, ili pronalaze fosilne ostatke životinja. Međutim, postoji i druga strana speleologije, a to je njena uloga u sportu, ili uloga sporta u njoj. Speleologija je, inače, pravilnikom Ministarstva omladine i sporta i zvanično uvrštena kao zaseban sport, tj. sportska veština, pa tako ova oblast počinje da opravdava i svoj ved postojedi naučno – sportski epitet. Gledano iz sportskog ugla, speleologija pripada grupi, kako se to sad popularno kaže, tzv. ekstremnih sportova, i zaslužuje pažnju vrlo specifične i kompleksne sportske aktivnosti. Ovaj domen speleologije je u neku ruku zapostavljen, i vrlo slabo istraživan kako u svetu, tako i kod nas. Kroz istraživanja ovog domena speleologije moglo bi se dodi do novih saznanja koje bi bile od velike koristi u unapređivanju priprema za speleološke akcije, dosezanju vedih dometa i rezultata, sticanju novih znanja i iskustava, kao i u njenoj promociji i popularnosti zarad omasovljavanja, jer Srbija poseduje vrlo dobre uslove za bavljenje ovim sportom. Ono što je prednost speleologije jeste to što svima pruža mogudnost da u njoj učestvuju. Za one koji vole izazove, takmičenje sa samim sobom i prevazilaženje sopstvenih granica, takmičenje sa prirodom, postoji mogudnost usmeravanja u sportskom pravcu, gde određene fizičke sposobnosti čoveka, kao što su izdržljivost, snaga, ravnoteža ili kordinacija, moraju dodi do izražaja, i biti u procesu daljeg razvoja i nadograđivanja. To podrazumeva i www.savezars.co.rs

8


Magazin SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA podnošenje dugotrajnih i teških fizičkih napora, koji nisu svojstveni velikom broju sportova, kao i povišenu koncentraciju, jer kada se pod zemljom dođe do konačnih granica, ne može se stati, odustati, ili odmarati, a povratak na površinu zemlje vrlo često može biti teži nego sam ulazak, što sve prati neophodna svesnost o stalno prisutnim opasnostima i rizicima koji se moraju napred preduprediti. Sve to speleologiju i čini kompleksnom i specifičnom aktivnošdu, a njeno bavljenje u ovom obliku zahteva odgovarajudu psihofizičku pripremu. Ovakav pristup, potencijalnog speleologa stavlja u poziciju sportiste, i od njega zahteva odgovarajude sportsko ponašanja (prisutnost na vežbalištu, timski rad, poštovanje speleoloških i sportskih pravila i načela, itd.). Sa druge strane, svi oni koji nemaju ovakvih afiniteta ili sposobnosti, takođe, mogu nadi svoje mesto u speleologiji kroz njene druge aktivnosti, koje su od velikog značaja (merenje, crtanje, organizacija…). Postoji i rekreativni vid bavljenja speleologijom namenjen svima koji žele psihičko rasteredenje i relaksaciju, prvenstveno u prirodi, pradenu fizičkom aktivnošdu. Kroz speleo – turizam, koji sve više postaje popularan, pruža se mogudnost onima koji su radoznali da posete poznate speleološke objekte u pratnji vodiča, uživaju i vide zadivljujude prizore mnogobrojnog pedinskog nakita u različitim oblicima, dimenzijama i bojama, kao i vodopade i jezera ispod površine zemlje. Kada je u pitanju terenski rad, teško je opisati jednu speleološku akciju. Ona uvek zavisi od više faktora koji na nju utiču i kako de ona izgledati – da li je istraživačkog karaktera, da li je u pitanju trening, da li je objekat manji ili vedi, da li je u pitanju pedina ili jama, da li ima više ili manje ljudi, da li su speleolozi iskusniji ili početnici, a u samom objektu je prisutan i momenat nepredviđenosti, na šta speleolozi moraju biti spremni. Uobičajenija akcija bi podrazumevala raspitivanje o tome gde bi se mogao nadi novi objekat, zatim, kada se nađe, podrazumeva pripremu i pakovanje opreme. Po dolasku na teren se pronalazi pogodno mesto za postavljanje logora. Akcija započinje opremanjem objekta (ukoliko je objekat takav da to iziskuje), objekat se potom snima i meri, a kasnije crta i pravi plan, da bi se po završetku akcije objekat raspremio. Ukoliko je objekat velik ili komplikovan, ove procedure zahtevaju višednevni rad, ili rad više ekipa istovremeno, ekipa koje se smenjuju, ili odlazak u isti objekat više puta. Speleologijom se može baviti kroz učlanjivanje u neki od speleoloških klubova, koji obezbeđuje vedinu neophodne opreme, i obavezno pohađanje početnog kursa. Na početku obuke se uče različite speleološke tehnike kretanja po speleološkim objektima, speleološka oprema, šta su to speleološki objekti i kakvi mogu biti, istorija speleologije, ističe se značaj ekologije kao sastavnog dela boravka u prirodi, kako da se uopšte nađe neki objekat, opasnosti koje mogu zadesiti speleologe, kako se ne bi ugrozila ničija bezbednost; а na kraju obuke se organizuje teorijski i praktični ispit, kao i završnа vežbа. www.savezars.co.rs

9


Magazin SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA Iz prethodno navedenog, može se zaključiti da speleologija, pored ostalog, kao vid fizičke aktivnosti, predstavlja odavno poznatu oblast, koja pruža mogudnosti vrhunskog bavljenja sportom u zdravom i prirodnom okruženju. Sama po sebi, zaslužuje pažnju sportske javnosti, otvara prostor za nova saznanja, a na sportskim stručnjacima je da je, u saradnji sa aktivnim speleolozima, prepoznaju, prihvate, omasove i unaprede.

Ovo je prilika da čitaoci našeg magazina, ukoliko se zainteresuju za speleologiju, naprave i svoje prve "speleološke korake", pravljenjem čvorova ’’osmica’’, ’’ribarac’’ i ’’bulin’’, koji de im u daljim aktivnostima biti od velike koristi!

Sl. 1. Čvor "osmica" "bulin"

www.savezars.co.rs

Sl. 2. Čvor ’’ribarac’’

Sl. 3. Čvor

10


Magazin SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA

NAJAVA 4. SARS SKI KAMP-II SMENA Pozivamo sve zainteresovane koji nisu imali mogudnosti da nam se priključe u prvoj smeni da to urade u drugoj i sa nama provedu nezaboravnih nedelju dana, a pritom da nauče da: skijaju-usavrše svoju tehniku, kližu, plešu…

www.savezars.co.rs

11


Magazin SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA

PROMOCIJA ČLANICE SAVEZA Udruženje "ANDJELI ČUVARI", Valjevo Udruženje "Andjeli čuvari" registrovano je 09.12.2000. godine kao nestranačko, nevladino, humanitarno i neprofitno udruženje. Udruženje trenutno broji 107 članova, veliki broj saradnika i volontera iz različitih struka a najviše vaspitača, pedagoga, psihologa, lekara, logopeda, profesora iz više nastavnih oblasti, pravnika, ekonomista, rekreatora, profesora fizičke kulture itd... Od samog osnivanja u kreativnoj radionici "Pinokio" udruženje se bavi kreativnim vaspitnim radom sa decom uzrasta od 3 godine do starijeg predškolskog uzrasta. Deca Valjeva i deca iz deficijentnih porodica uz budnu pažnju stručnjaka iz raznih oblasti, kroz igru, razvijaju svoje sposobnosti. Najznačajniji segmenti rada sa decom su usmereni na očuvanje i zaštitu zdravlja, podsticanju celovitosti razvoja dečjih sposobnosti i pozitivnih svojstava ličnosti proširivanjem iskustava i razvijanju samostalnosti kod dece. Stručni tim udruženja se bavi i grupama dece sa posebnim potrebama. Posebna pažnja se posveduje korektivnom pedagoškom radu sa decom koja ispoljavaju teškode u razvoju i napredovanju. Negujudi posebno tople emocionalne odnose sa decom sa posebnim potrebama doprinosi se njihovom oslobađanju od straha, buđenju prijatnih emocija sa jasnim usmerenjem prema osobama i predmetima. Udruženje "Andjeli čuvari" ima bogato iskustvo u realizovanju više dečjih projekata od kojih treba spomenuti sledede: "Pobedimo drogu kroz igru, sport i razonodu", "Dečja kuda", Kreativna radionica "Pinokio,"Ako ih volimo, onda im pomozimo", "Put u središte igre", ,“10 koraka za bezbednije detinjstvo“, "Novogodišnja bajka",Vrtid bez nasilja i dr...

www.savezars.co.rs

12


Magazin SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA Упитник за чланпве Савеза-приступница

САВЕЗ ЗА СПОРТСКУ АНИМАЦИЈУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ СРБИЈЕ - САРС Упитник за упис у Коигу чланпва Савеза Идентификаципни ппдаци п члану Савеза за сппртску анимацију и сппртску рекреацију Србије Пуни назив прганизације Скраћени назив прганизације Седиште Адреса Брпј телефпна Брпј факса Мејл адреса Веб сајт Матични брпј прганизације ПИБ брпј Жирп рачун (брпј и банка) Заступник Гпдина учлаоеоа у САРС Председник пргана управе Сппртска грана Упис у надлежни регистар Врста прганизације (ппштински/градски сппртски савез; сппртскп удружеое) Организаципна структура Брпј чланпва Датум усвајаоа статута Чланствп у другим прганизацијама Наппмене:

М.П. _______________________ Лице пвлашћенп за заступаое www.savezars.co.rs

13


Magazin SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA

Prijatelji SAVEZA ZA ANIMACIJU I REKREACIJU SRBIJE i Magazina SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA

UREDNIČKI TIM Urednik:

Ružica Vještica

Saradnici:

Goran Vještica, Goran Perić, Natalija Mihajlović, Milica Gligorović, Dragan Arsenović, Vladimir Miletić Izdavač: SAVEZ ZA ANIMACIJU I REKREACIJE SRBIJE Azanjska 27a, 11210 Beograd, Tel/Fax: 011/27-12-759

www.savezars.co.rs e-mail: savezars@yahoo.com

www.savezars.co.rs

14

Магазин бр. 12 - Децембар 2011  

Магазин анимација и рекреација. Службено гласило Савеза за анимацију и рекреацију Србије