Page 1

Magazin Sportska Animacija i RekreacijĐ°

www.savezars.co.rs

Page 1


Magazin Sportska Animacija i Rekreacijа

SADRŽAJ Predsednik za vas .....................................................................................................3 Sportsko-ekološki kamp za rendžere ........................................................................4 Stručno usavršavanje za animatore i rekreatore ......................................................6 Predlog fizičkih aktivnosti za decu do 3 godine ........................................................7 Info .........................................................................................................................10 Promocija članice – Karling klub Vukovi .................................................................11 Pristupnica ..............................................................................................................13 Prijatelji Saveza za animaciju i rekreaciju Srbije i Magazina Sportska animacija i rekreacija ...............................................................................................................14

www.savezars.co.rs

Page 2


Magazin Sportska Animacija i Rekreacijа

PREDSEDNIK ZA VAS…

Poštovani prijatelji, kolege, saradnici i svi ljubitelji rekreacije, pred vama je 10. broj magazina SPORTSKA ANIMACIJA I REKREACIJA. Ved ste navikli da vas redovno obaveštavamo o našim aktivnostima kojima se svi mogu priključiti i koje imaju za cilj da popularizuju sportsku animaciju i rekreaciju i aktivno provođenje slobodnog vremena.

U oktobru su se desila dva velika i važna događaja – kamp za rendžere početnike koji je Savez po prvi put organizovao (I to veoma uspešno) i škola za animatore i rekreatore koja je još uvek u toku. U ovom broju vam predstavljamo i stručni članak koleginice Ane Vidakovid koja nam je dala predlog vežbi za decu do 3 godine. Takođe, iskoristio bih priliku da ovim putem pozovem i sve zainteresovane za saradnju sa Savezom, tj. one koji imaju potrebu za: angažovanjem animatora i rekreatora, realizaciju tim bildinga, rođendana, organizovanje sportskih i kulturnih manifestacija, promociju kompanije ili proizvoda, kreativnim radionicama... da nam se jave. Sportski pozdrav Predsednik SARS-a Goran VJEŠTICA, s.r

www.savezars.co.rs

Page 3


Magazin Sportska Animacija i Rekreacijа

Sportsko-ekološki kamp za rendžere početnike Tokom meseca oktobra održan je kamp za rendžere početnike u organizaciji Saveza za animaciju i rekreaciju Srbije. Organizatori i učesnici su iskoristili tople i sunčane oktobarske vikende za druženje

Kamp je bio potpuno besplatan za sve učesnike, a prevashodno je bio namenjen za decu i omladinu, ali su i stariji bili dobrodošli. Tako smo okupili veliki broj dece i njihovih roditelja koji su uz našu pomod ponovo proveli vrlo kvalitetno vreme u prirodi. Svi učesnici su prošli kroz mnogobrojne radionice. Naučili su kako se pravi improvizovano sklonište na terenu od raspoloživih sredstava i kako da zapale vatru i prečiste i čuvaju vodu. Upoznali su se različitim biljnim i životinjskim vrstama koje mogu pronadi u prirodi, ali i kako da ih pripreme kada ih pronađu, a

www.savezars.co.rs

i sticanje novih veština i znanja u prirodi kod SC Šumice. Na ovaj način Savez još jednom vrši promociju rekreacije i aktivnog boravka u prirodi za sve generacije. takođe i da razlikuju otrovne vrste od jestivih. Sve su to radili uz pomod improvizoavnog alata koji su takođe naučili da prave i koriste. U prirodi je jako važno i

znati se kretati, pa su tako svi prošli i kroz radionicu u kojoj su naučili kako da koriste sredstva za navigaciju, osnove penjanja i spuštanja, vezivanje čvorova. I poslednja, ali ne manje važna stvar

Page 4


Magazin Sportska Animacija i Rekreacijа za boravak u prirodi, bila je radionica prve pomodi u terenskim uslovima. Na kraju našeg druženja, organizovali smo orijentacionu trku u kojoj su svi učesnici mogli da primene prethodno stečena znanja i veštine. Takođe, svim učesnicima ovog lepog kampa podeljene su diplome!

Sledede kampersko druženje zakazujemo vam za prolede naredne godine!

www.savezars.co.rs

Page 5


Magazin Sportska Animacija i Rekreacijа

Stručno usavršavanje za animatore i rekreatore U organizaciji Saveza za sportsku animaciju i rekreaciju Srbije počelo je stručno usavršavanje za sportske animatore i rekreatore. U toku je teorijski deo nastave nakon čega sledi praktični deo, i na kraju završni ispit za sve polaznike i dodela sertifikata. Kroz teorijski deo nastave polaznici de stedi sva potrebna znanja iz različitih oblasti sportske animacije kao što su timbilding programi, hotelska animacija, dečija animacija, kreativne radionice, primenjene igre i dr. Sa ponosom želimo da istaknemo da su učešde na stručnom usavršavanju uzeli polaznici iz preko 5 gradova Srbije (Beograd, Vršac, Niš, Kuršumlija, Vrnjačka banja…)

Deo atmosfere možete osetiti putem naših fotografija!

www.savezars.co.rs

Page 6


Magazin Sportska Animacija i Rekreacijа

PREDLOG FIZIČKIH AKTIVNOSTI ZA DECU DO TREDE GODINE Autor: Ana Vidakovid (deo diplomskog rada – „Predlog fizičkih aktivnosti majki i dece do trede godine“, FSFV, Beograd, 2011.)

Vežbe koje je preporučljivo izvoditi od navršene prve godine (slike 1.-8.)1

1

slika 1.

slika 2.

Podizanje trupa opružanjem ruku. Podstiče se razvoj muskulature gornjeg dela tela.

Dohvatanje predmeta u ležedem položaju ispred i iznad visine glave.

slika 3.

slika 4.

Podsticati prve pokušaje upora i koluta u napred.

Iz seda raznožno, hvatanje i dodavanje lopte kotrljanjem. Vežba koordinacije.

Sve slike su orginalne porodične fotografije na kojima su Vuk Vidaković i Ana Vidković.

www.savezars.co.rs

Page 7


Magazin Sportska Animacija i Rekreacijа

slika 5.

slika 6.

Bacanje lopte u različitim pravcima. Razvijanje muskulature ramenog pojasa i preciznosti.

Hvatanje i podizanje lopte sa tla nogama. Razvoj koordinacije pokreta.

slika 7.

slika 8.

Balansiranjem loptom na stomaku sa visoko podignutim kukovima, podstiče se razvoj celokupne muskulature.

Vežba koordinacije probacivanjem lopte kroz noge.

Vežbe koje je preporučljivo izvoditi od navršene druge godine (slike 9. -20.)

slika 9. Provlačenje kroz razne prepreke predstavlja odličnu i kompleksnu psihomotornu vežbu.

www.savezars.co.rs

slika 10. Podsticanje slika 12. slika 11. održavanja Penjanje kao jedna Ohrabrivati dete da ravnotežnih položaja igra bitnu od omiljenih dečjih slobodno izvodi skokove uz aktivnosti zahteva ulogu u daljem asistenciju u viši nivo motoričkom razvoju bezbednim koordinacije. deteta. uslovima.

Page 8


Magazin Sportska Animacija i Rekreacijа

slika 13.

slika 14.

Kroz igru forsirati raznovrsnost kretanja tela u cilju celokupnog motoričkog razvoja.

Podsticati prve pokušaje pravljenja mosta.

slika 15.

slika 16.

Dohvatanje markera nogom.

Kolica.

slika 17.

slika 18.

slika 19.

slika 20.

U drugoj i tredeoj godini sve je veda potreba za kretanjem, koju nikako ne treba sputavati, ali je neophodno brinuti o bezbednosti.

Penjanje.

Višenje.

Hodanje po gredi.

www.savezars.co.rs

Page 9


Magazin Sportska Animacija i Rekreacijа

INFO ODRŽANA SEDNICA UPRAVNOG I STRUČNOG ODBORA SAVEZA U četvrtak 27. oktoba 2011. godine održana je sednica Upravnog i Stručnog odbora Saveza za sportsku animaciju i sportsku rekreaciju Srbije. Na sednici su usvojeni plan i program rada Saveza za narednu godinu. Takođe su između ostalog donešene i odluke o proširenju članstva Saveza, učlanjena saveza u međunarodne srodne institucije, proširenju i unapređenju saradnje sa srodnim savezima u Srbiji, pokretanju novih manifestacija koje de za cilj kao i sve postojede manifestacije saveza imati promociju sporta...

11. SARS SPORTSKE IGRE ZA DECU I OMLADINU I 4. SKI KAMP Pozivamo sve one koji to nisu uradili do sad a imaju nameru da se prijave za učešde na:

11. SARS SPORTSKE IGRE ZA DECU I OMLADINU 31.12.2011.-06.01.2012. god. - DIVČIBARE

4. SKI KAMP I SEMINAR 08.01.-14.01.2012. god. -KOPAONIK

Sve dodatne informacije možete dobiti putem maila: savezars@yahoo.com ili na tel. 064/6153579

www.savezars.co.rs

Page 10


Magazin Sportska Animacija i Rekreacijа

PROMOCIJA ČLANICE SAVEZA

Karling klub Vukovi Оsnovan је 1. decembra 2009. godine od strane Vuka Mirčetida i Gorana Štimeca. U skladu sa tim da je 1. decembar svetski dan borbe protiv side, na dresovima igrača karling kluba Vukovi se nalazi crvena tračica, kao simbol borbe protiv side. U cilju što boljeg napredovanja, karling klub Vukovi od samog početka svog postojanja radi na ostvarivanju saradnje, kako na prostorima Srbije, tako i van nje, kao i na okupljanju i uvrštavanju mladih, ambicioznih i uspešnih ljudi u svoje redove.

Do sada, Vukovi su uspešno ostvarili saradnje sa znatnim brojem ljudi i klubova iz sveta kalringa, te imamo bratkse klubove iz Sjedninjenih Američkih Država (Sen Pol karling klub), Hrvatske (Čudnovati Čunjaš) i Kine (I sweep curling club), trenere iz Sjedninjenih Američkih Država (Skot Belvič) i Hrvatske (Marino Bašid), konsultante iz Srbije, Kanade i Engleske... Klub i svi u klubu rade na popularizaciji kluba i karlinga uopšte. S tim u vezi, klub ima i svoj kreativni tim, a od skoro je inicirana ideja da se pokrene Curling Magazine, besplatan časopis o karlingu. Jedan od pokazatelja prepoznavanja našeg dobrog rada je i to što su Vukovi jedini karling klub koji je preporučen od sajta besplatansport.com, na kom je klub ocenjen ocenom 5/5. Pored toga, karling klub Vukovi je jedini klub sa ovih prostora koji o kojem pišu sajtovi curlit.com, curling.com, a Vuk Mirčetid, predsednik kluba, jedina je osoba iz sveta srpskog karlinga koja je pominje na čuvenom sajtu akinator.com.

www.savezars.co.rs

Page 11


Magazin Sportska Animacija i Rekreacijа

Karling klub Vukovi radi i na širenju humanitarizma. Pored podrške borbi protiv side, 2010. godine je iz kluba inicirana ideja da se napravi jedan dečji praznik – Dan dečjeg osmeha, za koji je planirano da se realizuje svake godine. Vukovi rado učestvuju i pomažu i humanitarne akcije drugih organizacija kada su u mogudnosti, te su pomogli humanitarnu akciju EUtel neta i Rotarakt kluba Dedinje. Sve dodatne informacje možete dobiti na: E-mail:vuk.mircetic@vukovi.rs Mob:+38164/00-24-777 Web: http://www.vukovi.rs/ www.facebook.com/vukovi www.myspace.com/vukovi www.youtube.com/vukovi

www.savezars.co.rs

Page 12


Magazin Sportska Animacija i Rekreacijа Упитник за чланпве Савеза-приступница

САВЕЗ ЗА СПОРТСКУ АНИМАЦИЈУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ СРБИЈЕ - САРС Упитник за упис у Коигу чланпва Савеза Идентификаципни ппдаци п члану Савеза за сппртску анимацију и сппртску рекреацију Србије Пуни назив прганизације Скраћени назив прганизације Седиште Адреса Брпј телефпна Брпј факса Мејл адреса Веб сајт Матични брпј прганизације ПИБ брпј Жирп рачун (брпј и банка) Заступник Гпдина учлаоеоа у САРС Председник пргана управе Сппртска грана Упис у надлежни регистар Врста прганизације (ппштински/градски сппртски савез; сппртскп удружеое; сппртскп друштвп) Организаципна структура Брпј чланпва Датум усвајаоа статута Чланствп у другим прганизацијама

Наппмене: М.П. _______________________ Лице пвлашћенп за заступаое www.savezars.co.rs

Page 13


Magazin Sportska Animacija i Rekreacijа

Prijatelji SAVEZA ZA ANIMACIJU I REKREACIJU SRBIJE i Magazina ANIMACIJA I REKREACIJE

Eltrans d.o.o.

Brezik Co

Frizerski salon S

Srbijagas

UREDNIČKI TEAM Urednik:

Ružica Vještica

Saradnici:

Goran Vještica

Ana Vidaković

Goran Perić

Milica Gligorović Dragan Arsenović Vladimir Miletić

Izdavač: SAVEZ ZA ANIMACIJU I REKREACIJU SRBIJE Azanjska 27a, 11210 Beograd, Tel/Fax: 011/27-12-759

www.savezars.co.rs e-mail: savezars@yahoo.com

www.savezars.co.rs

Page 14

Магазин бр. 10 - Октобар 2011  

Магазин бр. 2 - Фебруар 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you