Page 1

‫‪SARMAYEH DAILY‬‬ ‫ويژهنامهصبح اماراتمتحدهعربي‬

‫يك شنبه ‪24‬مرداد‪1389‬‬ ‫‪mo.15 agu 2010‬‬ ‫‪ 5‬رمضان ‪ 15-1431‬آگوست ‪-2010‬شماره‪-2‬رايگان‬ ‫گلوبال اسالميك فايننس بررسي كرد‪:‬‬

‫برند هاي اسالمي‬ ‫در بازارهاي غيراسالمي‬ ‫‪3‬‬

‫ماجراي‬ ‫جادوگر‬ ‫و امپراطور!‬ ‫‪9‬‬

‫نگاهي بر سريال پر مخاطب شبکه ‪ 3‬سيما‬

‫مقصر اين " فاصله " ها‬ ‫کيست؟‬ ‫‪10‬‬

‫تنها براي گرامي داشت محمد نوري‬

‫سرمقاله‬

‫انتظام و امنیت اقتصادي‬ ‫صالح اسکندري‬

‫اقتصاد ايران همواره با موانع و مشكالتي روبرو بوده است‪‎.‎‬‏ برخي‬ ‫مي گويند مشكالت اقتصادي ايران از توليد كم و سوءمديريت‪‎‬‬ ‫‪‎‬سرچشمه مي‌گيرد‪ ،‬برخي ديگر نيز معتقدند كشور ايران منابع‬ ‫انساني و مادي خوبي دارد‪ ،‬اما‪‎‎‬در هر دو زمينه به دليل استفاده‬ ‫نادرست و نداشتن تدبير‪ ،‬از رفاه مردم‪‎‎‬پشتيباني نشده است‪ .‬عده اي‬ ‫نيز بر اين باورند توليد در ايران در سطح پاييني قرار دارد‪‎.‎‬‏ برخي از‬ ‫بازرگانان معتقدنددر اقتصاد ايران تصميم‌هاي تكراري‪ ،‬رومزه و ضد‬ ‫و نقيض گرفته‪‎‎‬مي‌شوند‪ .‬اين كار محاسبه‌ها را دچار مشكل مي‌كند‪،‬‬ ‫زيرا محاسبه‌كننده با‪‎‎‬برنامه‌هاي در حال تغيير مواجه است و رصد‬ ‫كردن اين برنامه‌ها براي او مشكل‪‎‎‬است‪‎.‎‬‏ اما واقعيت اين است که ما‬ ‫واقعا نيازمند يک انتظام اقتصادي در سطح ملي هستيم‪.‬‏‬ ‫چین از سال ‪ 1979‬یعنی همزمان با انقالب اسالمی ایران‬ ‫سیاستهای اقتصادی پیشرفته خود را به اجرا گذارد و امروز این کشور‬ ‫به یک قدرت اقتصادی مطرح در معادالت بین المللی تبدیل شده‬ ‫است‪.‬اماایناصالحاتهیچگاهنافینظارتعالیهواقتدارگرایدولت‬ ‫کمونیستی چین نبود‪ .‬خشونت سیاسی و برخوردهای پرهزینه دولت‬ ‫باشهروندانچینیباعثشدهاستکهیکانتظامملیدرتمامعرصهها‬ ‫بر این کشورحاکم شود‪ .‬نویسنده ای کشور چین را به یک کالس‬ ‫ابتدایی تشبیه کرده بود که تا معلم لحظه ای از کالس خارج‬ ‫می شود و از دانش آموزان غفلت می کند در کالس ولوله ای برپا‬ ‫می شود‪ .‬با این سر و صدا معلم با شتاب به کالس برمی گرددو‬ ‫دانش آموزان دست به سینه چشم در چشمان معلمشان می دوزند‪.‬‬ ‫سیاست و حکومت در چین به عنوان یکی از غولهای اقتصادی دنیا‬ ‫همانند این معلم است که نبض هارمونی اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫فرهنگی این کشور را در دست دارد‪ .‬جمهوری اسالمی ایران پس‬ ‫از گذشت سه دهه از عمر خود با مسئله پیشرفت و کارآمدی دستگاه‬ ‫اقتصادی روبرو است‪ .‬اگر بر اساس سیاستهای کلی اصل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساسی که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده و برای دولت نقش‬ ‫حداقلی و صرفا تنظیمی قائل است مفروضی عینیت یافته در نظر‬ ‫بگیریم‪ ،‬راهکار تحقق انتظام اقتصادی در کشور چیست؟‬ ‫حلالمسائلچینیخاطرهاقتصادرضاخانیویاچیزیشبیهبهآنرا‬ ‫در اذهان عمومی زنده می کند‪ ،‬اما آیا این الگو برازنده عناصر تشکیل‬ ‫دهنده اقتصاد ایران هست‪ .‬برخوردهاي چکشی در اقتصاد در قرن‬ ‫بیستویکمبایکاقتصادمردمیواقعیمنافاتدارد‪.‬درالگویتوسعه‬ ‫لیبرالی نیز یک سیاست بسته و یک اقتصاد باز توصیه می شود‪ .‬البته‬ ‫تا زمانی که جامعه به حدی از رشد و بلوغ اقتصادی برسد‪.‬‬ ‫پس از پیروزی انقالب اسالمی میراث استبدادی پهلوی در تمام‬ ‫زمینه ها به دریا ریخته شد ویا حداقل اراده حاکم بر آن بود‪ .‬الگوهای‬ ‫برداشتی و تجویزی غرب و شرق نیز اگر چه در برخی دوره ها در‬ ‫دستور کار مدیران دولتها قرار گرفت اما به دلیل اقتضائات حاکم‬ ‫بر فرهنگ اقتصادی کشور ناکام ماند و نتوانست انتظام اقتصادی‬ ‫مطلوب را تامین نماید‪ .‬از سویی نهادهای متولی تنظیمات اقتصادی‬ ‫نیز طی سه دهه گذشته نتوانستند عملکرد قابل قبولی از خود به‬ ‫جای گذارند‪ .‬رویکرد احترام به حقوق شهروندی در نظام اسالمی و‬ ‫بررسی عادالنه پرونده های اقتصادی نیز بر پیچیدگی های طراحی‬ ‫یک الگوی کارآمد افزوده است‪ .‬بخشی از چالش اقتصادی فراروی‬ ‫کشور در واقع ناشی از همین فقدان الگوی مناسب برای تامین انتظام‬ ‫و امنیت اقتصادی است‪.‬‬ ‫مهندسی جزء به جزء نهادهای انتظامی در اقتصاد کشور متکی‬ ‫بر یک الگوی توسعه بومی شاید عاقالنه ترین و واقعی ترین طرح‬ ‫کالنی است که می تواند متضمن یک اقتصاد پاک و مردمی باشد‪.‬‬ ‫اما در فقد یک الگوی همه جانبه نگر و کالن برای انتظام اقتصادی‪،‬‬ ‫رونمایی و بزرگنمایی چالشهای کشور در این زمینه و تزریق آنها‬ ‫در درون داالنهای اجتماعی به جز کا هش سرمایه های اجتماعی و‬ ‫بی اعتمادی مردم به نظام اقتصادی نتیجه ای در پی ندارد‪ .‬در واقع‬ ‫تبیینغیرشفافمفاسداقتصادی‪،‬تاملطوالنیدستگاههایقضائی‬ ‫برای احترام به حقوق شهروندی و فقدان یا ضعف نهادهایی که باید‬ ‫آنها را در جامعه تصریح کنند موجد فضایی در جامعه است که مردم را‬ ‫نگران می کند‪ .‬از سویی زمانی که مجاری رسمی برای اعالم اسامی‬ ‫مفسداناقتصادیمسدوداستفضابرایسوءاستفادهفرصتطلبانو‬ ‫شایعه سازان فراهم می شود‪.‬‬

‫سفر هيات تجاري‪ ،‬اقتصادي منطقه‌ي آزاد چابهار به امارات متحده عربي‬

‫تجار چابهار فقط چند مایل تا امارات‬

‫بخش اقتصادی‪ :‬فعاالن اقتصادي و تجاري به همراه ساير تجار و بازرگانان استان سيستان و بلوچستان در قالب يک هيات‪ ،‬آخر مهرماه سال جاري به کشور امارات متحده عربي سفر مي‌کنند‪.‬به گزارش روابط‬ ‫عمومي سازمان منطقه آزاد چابهار اين سفر که با همکاري حوزه جذب‪ ،‬هدايت و توسعه سرمايه‌گذاري سازمان بازرگاني استان سيستان و بلوچستان برنامه‌ريزي شده است‪ 23 ،‬تا ‪ 30‬مهرماه سال جاري انجام خواهد شد‪ .‬بر‬ ‫اساس اين گزارش مالقات با تشکل‌هاي بازرگاني و انجمن‌هاي صنفي دبي‪ ،‬بازديد از مراکز تجاري و اقتصادي کشور امارات متحده عربي و نيز ديدار با سفير جمهوري اسالمي ايران در آن کشور و رايزني بازرگاني ايران در‬ ‫دبي از برنامه‌هاي سفر اين هيات تجاري و اقتصادي است‪.‬در همین زمینه گفتنی است منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار‪ ،‬یکی از مناطق آزاد شش گانه کشور است که در راستای اهداف اقتصادی کشور ‪ ،‬بیش از یک دهه‬ ‫است که درمجاورت شهرستان چابهار و در حاشیه دریای عمان تاسیس شده است ‪ .‬با توجه به تعریف مناطق آزاد و علل ایجابی آن ‪ ،‬سازمان منطقه آزاد چابهار تمام تالش و همت خود را به کار گرفته تا نقش شایسته ای‬ ‫در حد توان و امکان برای توسعه و رشد اقتصاد ملی و منطقه ای ایفا کند‪.‬این سفرها عالوه بر تحکیم روابط تجاری بین دو کشور ایران و امارات متحده عربی می تواند تاثیرات مثبتی بر فضای سیاسی حاکم بر دو کشور‬ ‫دوست و برادر داشته باشد‪ .‬الزم به ذکر است تبادالت اقتصادي و روابط في‌مابين دو کشور ایران و امارات متحده عربی در حال حاضر در باالترين حد خود است و طرف اماراتي نيز معتقد است که ظرفيت‌هاي بسياري‬ ‫وجود دارد و مي‌توان اين روابط را گسترش داد‪.‬‬

‫رمضان امسال گرمترين رمضان ‪۲۵‬سال‬ ‫گذشته امارات‬ ‫كارشناسان هواشناسي امارات اعالم كردند‪:‬‬ ‫رمضان امسال در اين كشور طوالني‌ترين و‬ ‫گرمترين رمضان در ‪۲۵‬سال گذشته به حساب‬ ‫مي‌آيد‪.‬هواشناسي امارات پيشتر تاكيد كرده بود‬ ‫كه امسال گرمترين تابستان در طول ‪۱۵۰‬سال‬ ‫گذشته در اين كشور بوده است‪.‬كارشناسان‬ ‫معتقدند كه روزه داران بايد شرايط و نكات خاصي‬ ‫را براي حفظ سالمتي خود رعايت كنند‪.‬از اين‬ ‫رو با توجه به تكرار مدت مشابه ماه رمضان در‬ ‫هر ‪۳۳‬سال‪ ،‬امسال به لحاظ مدت روزه داري‬ ‫بلندترين روزها را خواهيم داشت‪.‬اين در حالي‬ ‫است كه دماي هوا به شكلي غير معمول در سراسر‬ ‫جهان باال رفته و حضور ماه رمضان در تابستان‬ ‫مقامات بهداشتي و كارشناسان را در امارات بر‬ ‫آن داشته تا هشدارهاي خود را به روزه داران‬

‫تشديد كنند‪.‬به گزاش اداره آب و هواشناسي‬ ‫امارات‪ ،‬دماي امارات در روز را بين ‪۴۵‬تا ‪ ۴۹‬درجه‬ ‫سانتي گراد و در شب در پايين‌ترين حد خود به‬ ‫‪۲۵‬تا ‪۲۹‬درجه سانتي گراد مي‌رسد‪.‬اين در حالي‬ ‫است كه دماسنج‌هاي خودروها و منازل دماي‬ ‫هوا در ميانه روز را باالي ‪۵۲‬درجه و شب ‪۴۲‬تا‬ ‫‪۴۵‬درجه سانتيگراد نشان مي‌دهد‪.‬در اين شرايط‬ ‫رطوبت هوا در امارات كه در اكثر شهرهاي آن‬ ‫باالي ‪۸۰‬درصد گزارش مي‌شود‪ ،‬شدت گرما را‬ ‫بيشتر كرده است ‪.‬با اين شرايط احتمال گرما‬ ‫زدگي به ويژه براي كارگران روزه دار باال خواهد‬ ‫رفت‪ .‬از اين رو مراجع فتواي امارات چندي پيش‬ ‫اعالم كرده بودند كه افرادي كه سختي كار دارند‪،‬‬ ‫مانند كارگران ساختماني مي‌توانند در صورت‬ ‫ضرورت روزه خود را افطار كنند‪.‬‬

‫وقار صدا‬ ‫در هم شکست‬ ‫‪12‬‬

‫کنکاشي در چگونگي رفتار والدين با فرزندان‬

‫تنها به آنها‬ ‫فرصت دهيم‬ ‫‪15‬‬

‫عطر گالب‬ ‫در كوچه باغ هاي‬ ‫قمصر‬ ‫‪16‬‬

Sarmayeh  

Daily News

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you