Page 1

Wielkie Oczy Allgemeine Z EI T U NG F Ü R GELL ON I A , STA ROSA R M ACJA A N D A LLES SA R M AT E N

PIERWSZY DZIEŃ RZĄDU NARODOWEGO

Partia dla Pokoleń

Bytów. Powstała kolejna partia. Ugrupowanie Alberta Liderskiego (10 l.) dokonało zgrabnej kompilacji programów Partii Pracy i Partii Konserwatywnej. Hrabiemu Wiśnickiemu było przykro z powodu nieskopiowania choćby części programu SIC.

Gelloństwo w Loży

David Janowski-Swarzewski Piotr II Grzegorz

Fer. Mateusz mar. Suszek-Chojnacki (22 l.) adoptował Bratumiła hr. Nowaka (22  l.) oraz Leszka v-hr. Żółtowskiego de Ruth (19  l.). Wnukiem Gellona został tym samym Ignacy bnt Urban Żółtowski de Ruth (15 l.), członek Loży Rycerzy Teutońskich. Wielki mistrz Vladimir kaw. Iwanowicz (18 l.) złożył kurtuazyjne gratulacje.

Grodzisk. Jego Książęca Mość Piotr Rozpoczęła się także licytacja maII Grzegorz (30 l.) powołał na urząd jątku po deportowanych biedaistach. Kanclerza Mikołaja hr. Wiśnickiego Do nabycia Kościół Ateistyczny, By(22 l.). W skład Rady Ministrów wejdą tów, Karczma Pod Gołą Babą, Dom Wandowice. JKW Michał Feliks (71 l.) także Michael diuk von Lichtenstein Inwestycyjny Hergemon, Uniwersytet wygłosił w Domu Pracy Twórczej „Po(24  l.) jako Podkanclerzy i Minister Bytowski oraz akcje „Jaworzna II”. godna Jesień” referat pt. „Sąd NajwyżSpraw Zagranicznych, Zbyszko mar. Nowo powołany Minister Kultury szy jako element sarmackiej tradycji von Thorn-Broniek (20  l.) jako Mini- i Sportu nie próżnuje. Ogłosił konkurs i instytucja strzegąca praworządności”. ster Spraw Obywatelskich oraz An- graficzny „Piotr II Piękny”, polegający drzej kaw. Swarzewski (12 l.) jako Mi- na narysowaniu portretu Jego Książęnister Kultury i Sportu. cej Mości. Pula nagród w konkursie Rząd Narodowy niezwłocznie przy- wynosi aż 11  000  lt. Pojawiły się już V-hr. Wiśnicki […] nie wykluczył możstąpił do działania. Królestwo Teuto- pierwsze prace. liwości przyszłej koalicji z Patrionii otrzymało Zielnybor (336  449  lt), Minister zaczął również rozpatry- tyczną Ligą Narodową. „Mają trochę a  nowo powstające Królestwo Sclavi- wać wnioski o dotacje (mamy nadzieję, racji” — miał powiedzieć zgromadzonii uzyska z rządowej kiesy wsparcie że przyzna dotację również „Wielkim nym dziennikarzom. (JKW Piotr Miw wysokości 200  000  lt na lokację Oczom Allgemeine Zeitung für Gello- kołaj, „Brama Sarmacka”, 29.08.2011) swojej stolicy — Eldoratu. Czy ka- nia, Starosarmacja and Alles Sarmawaler Pakulski (19  l.) otrzyma zwrot ten”) oraz zainicjował kolejną edycję przepadniętych 128 821 lt? konkursu na inicjatywę miesiąca. Redakcja: Jak żyć? Książę: [Nie udzielił odpowiedzi]

Komunistyczna tradycja

Prorok-Senior

Książę na gorąco

Co z tą Gellonią?

Pan czy Pani Sekretarz?

K rez. JKW Piotr Mikołaj (27 l.) ubiega Wielkie Oczy. Wkrótce zostanie rozsię o urząd premiera prowincji. W lo- strzygnięty nabór na funkcję Sekretakalnym parlamencie przedstawił pro- rza Powiatu. Komitet Powiatowy waha jekt nowej konstytucji, upraszczającej się między byłym prezesem Sądu ustrój prowincji oraz zmieniającej jej Najwyższego, baronem Pacem (32  l.) nazwę na „Gellonię i Starosarmację”. a  byłą żoną byłego barona Euskadi, Tak, jakby kogoś to interesowało. szlachetną damą Iwanowicz (23 l.).

Suchar na dzisiaj

Dlaczego diuk Korab jest przerażający? Bo strach ma Wielkie Oczy.

Numer 1/2011 (5 listopada). Pismo nieregularne. Artykuły sponsorowane już od 10 000 libertów!

Profile for Księstwo Sarmacji

Wielkie Oczy Allgemeine Zeitung für Gellonia, Starosarmacja and Alles Sarmaten  

Numer 1, 05.11.2011

Wielkie Oczy Allgemeine Zeitung für Gellonia, Starosarmacja and Alles Sarmaten  

Numer 1, 05.11.2011

Profile for sarmacja
Advertisement