Page 1


Bc. Šárka Guľašiová *25.2.1992 Košice, Slovak Republic sarka.gulasiova@gmail.com +420 722 238 408 experience 2017 – present 2016

WARCH Pavlina Weissova, Prague, Czech Republic /Assistant Architect/ WHAT_architecture, London, United Kingdom /Assistant Architect/

education 2016 – present 2016 2012 – 2016 2007 – 2012

Czech Technical University in Prague, Faculty of Architecture Masters programme /architecture and urbanism/ Cork Institute of Technology, Cork, Ireland, Faculty of Engineering & Science Czech Technical University in Prague, Faculty of Architecture Bachelor’s degree /architecture and urbanism/ Poštová Gymnázium, Košice, Slovak Republic Class with increased number of English lessons

workshops 2008

Art workshop, Grottammare, Italy Irkutská Art School

languages english fluent slovak fluent czech computer skills AutoCAD VectorWorks Rhinoceros Vray SketchUp Adobe Photoshop Adobe InDesign Adobe Illustrator


Centrum múzických umení Pařížská, Praha, Česká republika studio NKZ

ATVZ ZS 2017/2018

Pařížská ulice, nová mestská os spájajúca historické s novým, vítajúca turistov z celého sveta, no taktiež prívetivo i našincov na ich potulkách za kultúrou či vzdelaním. Priestor malý a veľký zároveň, v tesnom objatí z troch strán, ponúka priestor pre múzické umenia taktiež vyhľadávajúce túto náruč. Pre menšie obecenstvá, pre náročnejšie uši, pre nevšedných divákov a zvedavé oči. Na mieste stojí opracovaný kameň, splýva s oblohou, čiastočne sa dokonca vznáša nad hlavami návštevníkov alebo poskytuje úkryt pre prechádzajúcich. Pred vstupom bývalá piazzeta chytá druhý dych, plní sa ľudmi, detským džavotom a umelecovými krokmi. Vtiahne človeka dovnútra, svojím točitým schodiskom zamotá hlavy, ktoré si oddýchnu popíjajúc v troch rôznych baroch, vždy s iným výhľadom. Neostáva nič iné než okúsiť klavírny koncert, či to pravé z Pražského komorného baletu.


Smyčka Sídliště Ďáblice Praha, Česká republika

SMYČKA SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

LS 2017 I Ateliér Hradečný - Hradečná ATU I Šárka Guľašiová

studio Hradečný - Hradečná ATU LS 2016/2017 Pražské električkové smyčky - hľadanie nových spôsobov ako ich definovať, dať im nový zmysel, nechať ich zmiznúť či navrátiť im ich funkciu na základe urbanistických štruktúr a tendencií. Smyčka Sídliště Ďáblice - lokalita prekypujúca zeleňou daná tak Ďáblickým cintorínom ako aj hlavným zahradníctvom mesta Praha. Súčasné sídlisko na juhozápade od smyčky nesie tradičnú podobu minulého režimu. Samotné miesto smyčky má veľký potenciál daný svojím okolím, mestskou infraštruktúrou a možnosťou rozľahlej verejnej zelene. V súčasnosti je okolie smyčky obľahnuté autosalónom, parkoviskom, STK, firmou pre svoz komunálneho odpadu ale hlavne elektrickou trafostanicou. Z čoho všetky tieto funkcie zaujali toto miesto ešte prv než sa Praha stihla rozrásť do týchto končín. Sprvu mestská periféria sa odrazu ocitá takmer uprostred sídliska. V mojom návrhu pracujem s danými nevhodnými funkciami pre dnešnú a budúcu generáciu. Zamerala som sa na presmerovanie električkovej trate do ulice Žernosecká, ktorá je momentálne obsluhovaná iba autobusovou verejnou dopravou. Smyčka nie je viac potrebná, kedže električka sa plynule napája do vozovne Kobylisy na konci ulice. Nevhodné funkcie som presunula k dopravnému uzlu a novozískaný zelený priestor vrátila mestu, pre vytvorenie nového rezidenčného bývania.

električková zastávka autobusová zastávka


KOBYLISY I NOVÉ ĎÁBLICE I STŘÍŽKOV I SÚČASNÝ STAV

KOBYLISY I NOVÉ ĎÁBLICE I STŘÍŽKOV I RIEŠENÉ ÚZEMIE

KOBYLISY I N elektr

autob

mests

škôlka

výtvar

co-wo

detské KOBYLISY I NOVÉ ĎÁBLICE I STŘÍŽKOV I NÁVRH

KOBYLISY I NOVÉ ĎÁBLICE I STŘÍŽKOV I OBČIANSKA VYBAVENOSŤ električková zastávka autobusová zastávka mestská knižnica škôlka+1.stupeň ZŠ výtvarný ateliér/ZUŠ co-working space

ZASTÁVKA SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

ÁBLICE I STŘÍŽKOV I NÁVRH

detské ihrisko KOBYLISY I NOVÉ ĎÁBLICE I STŘÍŽKOV I OBČIANSKA VYBAVENOSŤ


SMYČKA SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE


LS 2017 I Ateliér Hradečný - Hradečná ATU I Šárka Guľašiová

električková zastávka autobusová zastávka mestská knižnica


zastávka Sídliště Ďáblice


E

detské ihrisko KOBYLISY I NOVÉ ĎÁBLICE I STŘÍŽKOV I NÁVRH ZASTÁVKA SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ I SÚČASNÝ STAV

KOBYLISY I NOVÉ ĎÁBLICE I STŘÍŽKOV I OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ I SNÁVRH

5NP parkovacie miesta v 1NP

REZ I ĎÁBLICKÁ ULICA

7NP podzemné garáže v 1PP TYPOLÓGIA NOVEJ ZÁSTAVBY ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ I SNÁVRH REZ I ŽERNOSECKÁ ULICA


rez Ďáblická

rez Žernosecká


Žernosecká ulica

nové sídlisko U zahradnictví


Optika Specsavers Wilton Shopping Centre, Cork, Ireland Erasmus+, Interior Architecture studio ZS 2016/2017 Cork Institute of Technology Návrh rekonštrukcie Optiky Specsavers v obchodnom centre je zameraný na funkčné zónovanie a prácu so vzťahom horizontál a vertikál. Priestor je členený striedaním otvoreného a uzavretého. Toto členenie beží celým obchodom ako horizontálne tak vertikálne. Vertikálne porozumenie tohto úzkeho a dlhého priestoru je zvýraznené dvomi prázdnami, ktoré sú zvýraznené štedrými strešnými oknami nad nimi. Objem obchodu je dlhý a úzky, čo je podporené tromi podlažiami. V mojom návrhu pristupujem k priestoru ako k celku než aby som ho delila na tri úrovne. Dosahujem toho vytvorením hlavného voľného priestoru , ktorý je zaplavený denným svetlom. Štyri svietiace boxy sa akokeby vznášajú v priestore a zastrešujú potrebné optické zázemie.


Hostines Nad Tejnkou, Břevnov, Praha, Česká republika studio Hradečný - Hradečná ZS 2014/2015 Pozemok tohto projektu sa nachádza v mieste kde sa historická dedinka Tejnka stretáva so zástavbou 19. storočia. Hostinec Nad Tejnkou vypĺňa urbánnu medzeru vytvorením chýbajúceho rohu. Hmota kopíruje zmenu výškovej úrovne priľahlých budov, od vysokých domov z 19. storočia po dedinské domčeky s okennými parapetami tesne nad zemou. Hostinec poskytuje rodinné a uvoľnené prostredie s rôznymi možnosťami posedenia, nielen pre domácich a prechádzajúcich ale aj veľké skupiny priateľov a páry zaľúbencov. Na druhom podlaží, turisti a cestovatelia nájdu nocľah v troch typoch izieb a zdieľaným hygienickým zariadením. Byt hospodského s jeho vlastným vchodom zaujíma zvyšnú časť druhého podlažia.


1NP

2NP


pozdĺŞny rez

axonometria


Bytový dom 8. listopadu, Břevnov, Praha, Česká republika studio Hradečný - Hradečná LS 2013/2014 Návrh reaguje na dva typy zástavby vrámci svojej lokality, vytvorením postupného prechodu od jednej k druhej. Budova taktiež odzrkadľuje strmý svah, na ktorom stojí a rešpektuje jeho sklon. Tento rezidenčný dom ponúka výhody bývania vo vile, rodinnom dome (galéria, loft, zahrada) spolu s výhodami bývania v bytovom dome (podzemné garáže, obchody, fitness, práčovňa), prostredníctvom formy mezonetových apartmánov na úrovni terénu priľahlých vila domov na juhu. Verejné a zdieľané služby sú umiestnené na nižších podlažiach, čiastočne pod zemou, čeliace pulzujúcemu životu na hlavnej ulici na sever od pozemku.


1NP

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

-1NP


A B

A

B

2NP

rez AA´

rez BB´


Dom pre doktora Štvanice, Praha, Česká republika studio Hájek ZS 2013/2014 Ostrov umení je štúdia existujúceho ostrova na rieke Vltava, Štvanice. Cieľom bolo vytvoriť izolovaný priestor pre hosťujúcich umelcov, v ktorom by mohli tvoriť v špecializovaných ateliéroch v centre mesta Praha, ale stále odrezaný od každonenného mestského života, čo sú podmienky vyhľadávané mnohými umelcami. Ako súčasť celého projektu Ostrov umení, Dom pre doktora prispieva k sebestačnosti života na ostrove. Krížová forma domu odráža jej zmysel, štyri bloky poskytujú okamžitú starostlivosť pre prítomných rezidentov ostrova, jednotku intenzívnej starostlivosti, laboratórium s ultrazvukom a byt pre doktora.


1NP


rez AA´

rez BB´


Portfolio SG  
Portfolio SG  
Advertisement