Page 1

Nola erabili informazioa, ikasteko, arazoak konpontzeko,  erabakiak hartzeko edo erronkei aurre egiteko.  Prozesua ez da lineala, auto­erregulatua da. Big6 skills eredua, Egañak moldatua (2008).

1. Egin beharrekoa zehaztu. •

Zein da erronka, arazoa edo ikasi beharrekoa?. Helburuak zehaztu.

Ze motatako informazioa beharko dut horri aurre egiteko? Informazio 

beharra identifikatu. 2. Informazio iturriak identifikatu eta aukeratu. •

Lagungarri izango zaizkidan informazio­iturri guztiak identifikatu, euskarri  eta baliabide guztiak kontuan izanda.

• Hauetatik, informazio iturri onenak aukeratu helburuak kontuan izanda. 3. Informazioa bilatu eta lokalizatu. •

Aukeratutako informazio iturriak lokalizatu intelektualki (pentsatu non eta  nola) eta fisikoki. 

• Informazio­iturriak arakatu,  behar duzun informazioa bilatu eta lokalizatu. 4. Informazioa aztertu eta aukeratu •

Informazio­iturrietan bilatutako informazioa aztertu: Irakurri, entzun, ikusi,  galdetu, aztertu, ukitu, behatu, dastatu... 

Behar duzun informazioa eskuratu eta atera. Ze informazio da baliagarria 

egin beharrekoa burutzeko? 5. Informazioa erabili. •

Iturri ezberdinetako informazioa uztartu eta antolatu. Nola antolatuko duzu  eskuratu duzun informazioa? 

Informazioa erabili hasierako arazo edo erronkari aurre egiteko: ekin, ikasi,  erabakia hartu...

(Edo) sortu duzun informazioa aurkeztu: txostena, testua, ikus­ entzunezkoa, aurkezpena, elkarrizketa..., beti ere audientzia kontuan  izanda. 


6. Ebaluatu •

Egin duzu ekintza, aurkezpen edo produktua eraginkorra izan da? 

Zer ikasi duzu prozesu guztian zehar? Zer hobetu dezakezu?

Sei pausuen eredua, Big6 skills  

Nola erabili informazioa, ikasteko, arazoak konpontzeko, erabakiak hartzeko edo erronkei aurre egiteko

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you