Page 1

5

>

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ


ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

KRISTEAU

Μόνο για εφαρμογές όπου χρειάζεται ευκαμψία, π.χ. υπέργειες κατασκευές, ενισχύουμε με Macon Latex: 2Kg Macon Latex / 25 κιλά Kristeau. Αναλογία ανάμιξης: 6,25 lit νερού / σάκο. Εφαρμογή με βούρτσα. Κατανάλωση: 1Kg/m2 και στρώση (δύο στρώσεις)

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές, στεγανοποιητικό υλικό της πλέον πρόσφατης τεχνολογίας για δύσκολες περιπτώσεις στεγανοποιήσεων σε υπόγεια, δεξαμενές, πισίνες, φρεάτια, βιολογικούς κλπ. Το Kristeau δεν είναι κοινό τσιμεντοειδές. Δουλεύει με κρυσταλλοποίηση σε βάθος. Ισχυρά πλεονεκτήματα του Kristeau: • Αντοχή σε θετικές πιέσεις: 20At. • Αντοχή σε αρνητικές πιέσεις: 5At (Bureau Veritas). • Max διάμετρος κόκκου: 0,4mm (μεγαλύτερη στεγανοποιητική ικανότητα). • Κατάλληλο για πόσιμο νερό. • Δουλεύει με κρυσταλλοποίηση σε βάθος κι έτσι γίνεται αναπόσπαστο μέρος του δομικού υλικού. Η στεγανοποίηση που δίνει είναι πολύ πιο αξιόπιστη από αυτή που παρέχουν τα κοινά τσιμεντοειδή. • Ελάχιστη κατανάλωση για συνήθεις εφαρμογές: 2Kg/m2 για δύο στρώσεις. • Ατμοδιαπερατό. • Χρησιμοποιείται και για θαλασσινό νερό (δεν χρειάζεται ειδικό προϊόν). • Δεν υπάρχει ανάγκη ανάμιξης σε οικοδομική ρητίνη για τη βελτίωσή του. • Αντέχει σε θειϊκές ενώσεις.

 Κρυσταλλοποίηση σε βάθος  Διπλή στεγανοποίηση  Αντοχή σε αρνητικές πιέσεις: 5 At

Προέλευση: Kristo (Γαλλία) Συσκευασία: Σάκοι 25Kg

5

KRISTEAU FONDATIONS Οικονομικότερη εκδοχή του Kristeau, που προορίζεται κυρίως για στεγανοποίηση θεμελίων από την θετική πλευρά. Είναι το απόλυτα εξειδικευμένο υλικό για την στεγανοποίηση των τοιχείων από την εξωτερική πλευρά.

 Οικονομία  Ιδανικό για τοιχεία  Απόλυτα στεγανό

Προέλευση: Kristo (Γαλλία) Συσκευασία: Σάκοι 25Kg

KRISTOFLEX Εύκαμπτο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα δύο συστατικών για στεγανοποιήσεις σε έργα όπου αναμένονται διαρκείς συστολοδιαστολές, π.χ. υπέργειες δεξαμενές, υδατόπυργοι, βιολογικοί, εκτεθειμένες πισίνες, μπαλκόνια κλπ. Γεφυρώνει ρωγμές έως 0,4mm και οπλισμένο με πλέγμα υάλου, ρωγμές έως 1,5-2mm. Ο συνδυασμός Kristoflex + Krimastic επιτρέπει την αντιμετώπιση των πλέον δυσεπίλυτων προβλημάτων σε στεγανοποιήσεις δεξαμενών κλπ. και ιδιαίτερα σε παλαιές, ρηγματωμένες κατασκευές.

27

   

Γεφυρώνει ρηγματώσεις Μπορεί να οπλισθεί Πολύ μεγάλης ευκαμψίας Κατανάλωση: 1Kg/m2 και στρώση

Προέλευση: Kristo (Γαλλία) Συσκευασία: Kit 25Kg + 9Kg.


ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

KRISTOLITHE Αντισυρρικνωτικό, επισκευαστικό κονίαμα που χρησιμοποιείται σε εργασίες προπαρασκευών πριν από στεγανοποιήσεις καθώς και για αποκαταστάσεις ενανθρακωμένου σκυροδέματος. Το Kristolithe συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα: 1. Έχει υψηλή θλιπτική αντοχή: 450Kg/m2. 2. Παρουσιάζει μηδενική συρρίκνωση. 3. Πήζει γρήγορα: 20 λεπτά στους 20 oC. Αμέσως μετά μπορεί να επικαλυφθεί με Kristeau. 4. Μπορεί να καλύψει πάχη από 0,5-5cm σε μία και μόνο στρώση. Εάν το πάχος είναι μεγαλύτερο, τοποθετείται σε διαδοχικές στρώσεις με διαφορά 20-30΄. 5. Δίνει άψογο φινίρισμα. Μπορεί να βαφεί απευθείας. 6. Κατανάλωση: 2Kg/m2 και mm πάχους.

 Ταχύπηκτο  Τέλειο φινίρισμα  Θιξοτροπικό

Χυτό κονίαμα πακτώσεων και επισκευών μηδενικής συρρίκνωσης. Πανίσχυρο: Θλιπτική αντοχή: 1.050Kg/cm2. Καμπτική αντοχή: 140Kg/cm2.

   

Προέλευση: Kristo (Γαλλία) Συσκευασία: Σάκοι 25Kg

5 KRISTOCAL F1 Πολύ μεγάλες αντοχές Κάθε είδους πακτώσεις Μηδενική συρρίκνωση Κατανάλωση: 2Kg/lit

Το Kristocal χρησιμοποιείται και για την αγκύρωση ράβδων οπλισμού. Προέλευση: Kristo (Γαλλία) Συσκευασία: Σάκοι 25Kg

KRIMASTIC Ιδιαίτερα λειτουργικό, εύκαμπτο κονίαμα δύο συστατικών με βάση το τσιμέντο. Το Krimastic είναι ιδανικό για σφράγιση ρωγμών και αρμών όταν υπάρχουν μετακινήσεις ή τα υλικά είναι ετερογενή. Παραδείγματα εφαρμογών • Σωλήνες που διασχίζουν μπετόν • Σκίμερς και φωτιστικά σε πισίνες • Ρωγμές και αρμοί σε υδατόπυργους κλπ. Αντέχει σε αρνητική πίεση 1At.

 Προσφύεται παντού  Δύο συστατικών  Διαρκώς εύκαμπτο

Προέλευση: Kristo (Γαλλία) Συσκευασία: Kit 10Kg (5+5)

INDUSSOL Ισχυρότατο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών για λεπτές επιστρώσεις. Δυνατά πάχη: 1-10mm. Σε αντίθεση με άλλα ομοειδή υλικά, το Indussol μπορεί να παραμένει ως έχει (να μην δεχθεί δηλαδή μηχανική προστασία). Έτσι, το Indussol είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπου οι καταπονήσεις είναι μεγάλες. Προτεινόμενες χρήσεις: Γκαράζ, αποθήκες, εργοστάσια, σιλό κλπ. Κατανάλωση: 1,8Kg/m2 και mm πάχους.

28

 Δεν χρειάζεται επικάλυψη  Πάχη: 1-10mm  Υψηλές μηχανικές αντοχές

Προέλευση: Kristo (Γαλλία) Συσκευασία: Kit 25Kg (20+5)


ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

KRISTOP Ακαριαίας πήξης, ελαφράς διόγκωσης κονίαμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εισροών νερού υπό μεγάλη πίεση όταν κάνουμε προστεγανοποιήσεις σε υπόγειους χώρους. Για άριστα αποτελέσματα: • Μην το χρησιμοποιείται επιφανειακά. Σκάψτε μια οπή βάθους 2-3 εκ. και διαμέτρου >2 εκ. αν είναι δυνατόν, διευρυνόμενη προς το εσωτερικό. Έτσι το κονίαμα θα βρει σωστή αντιστήριξη και θα διογκωθεί σωστά. • Ανακατέψτε το καλά και ασκήστε πίεση για τουλάχιστον 30″. • Προχωράτε από τις μικρότερες πιέσεις προς τις μεγαλύτερες. • Στις μεγάλες πιέσεις χρησιμοποιείστε σωληνάκια αποσυμφόρησης της πίεσης.

 Άκρως αποτελεσματικό  Για μεγάλες πιέσεις

Προέλευση: Kristo (Γαλλία) Συσκευασία: Δοχεία 5Kg

5 DEPHOP – Μετατροπέας σκουριάς Όξινο υγρό φωσφάτωσης που χρησιμοποιείται στις επισκευές μπετόν για να παθητικοποιήσει τη σκουριά που δεν μπορεί να απομακρυνθεί με αμμοβολή. Χρησιμοποιείται ευρέως στις στεγανοποιήσεις για την προστασία των μεταλλικών συνδέσμων των ξυλοτύπων. ph: 1

 Εύκολη χρήση  Σίγουρο αποτέλεσμα  1lit = 10m2

Προέλευση: Kristo (Γαλλία) Συσκευασία: Δοχεία 5 – 30lit

29


ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ) ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ Η λύση της στεγανοποίησης των υπογείων εσωτερικά πολλές φορές είναι μονοσήμαντη. Χρησιμοποιείται σαν επέμβαση ανάγκης και όχι σαν πρόβλεψη προβλήματος. Σ’ αυτή την περίπτωση μιλάμε για αντιμετώπιση αρνητικών πιέσεων. Αρνητικές είναι οι πιέσεις όταν το νερό βρίσκεται πίσω από τη στεγανωτική στρώση και την πιέζει, ώστε να αποκολληθεί από το υπόστρωμα.

5

Αν και έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά διάφορα – κυρίως πολυουρεθανικά – ελαστομερή επαλειπτικά που δοκιμάζονται για την αντοχή τους σε αρνητικές πιέσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αντιμετωπίζεται με τσιμεντοειδούς βάσης επαλειπτικά ενός ή δύο συστατικών. Τα τσιμεντοειδή κρυσταλλοποίησης – διαβάστε το σχετικό άρθρο στο site μας– είναι πολύ πιο αποτελεσματικά και σίγουρα από τα κοινά τσιμεντοειδή. Γενικά διακρίνονται δύο περιπτώσεις προβλημάτων: Α) Ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται χαμηλότερα από τη στάθμη της πλάκας του ισογείου. Τα προβλήματα στεγάνωσης προέρχονται είτε από ανιούσα υγρασία – την μελετούμε εκτενώς σε ιδιαίτερο άρθρο στο site μας– είτε από στραγγίσματα βροχής. Αυτές οι περιπτώσεις είναι απλές.Δεν χρειάζονται προστεγανοποίηση, δεν χρειάζονται ειδικά μέτρα. Β) Ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται υψηλότερα από τη στάθμη της πλάκας υπογείου, δηλ. το υπόγειο πλέει μέσα στο νερό σαν βάρκα. Πρώτα απ’ όλα, η κατασκευή πρέπει να έχει υπολογιστεί ώστε να επαρκεί στατικά στις τάσεις που αναπτύσσονται. Δεύτερον, εδώ αντιμετωπίζουμε τη δυσκολότερη φάση της στεγανοποίησης, την προστεγανοποίηση. Πρέπει, δηλαδή, να σταματήσουμε τα νερά που μπαίνουν στην κατασκευή από ρωγμές, αρμούς και ατέλειες, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό. Αν δεν έχει προβλεφθεί φρεάτιο άντλησης νερών, ίσως χρειασθεί να κατασκευάσουμε ένα. Αυτό εξαρτάται από την πίεση του νερού και την κατάσταση του μπετόν. Έχουμε ξαναπεί ότι η στεγανοποίηση στο υπόγειο ξεκινά από το μπετόν και προβληματικό μπετόν δεν αφήνει σοβαρά περιθώρια επιτυχούς αντιμετώπισης δύσκολων προβλημάτων στεγανοποίησης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Το κύριο προϊόν Η στεγανοποίηση βασίζεται στο τσιμεντοειδές επαλειφόμενο κρυσταλλοποίησης Kristeau. Το Kristeau δεν δημιουργεί μια απλή επιφανειακή στεγανωτική «πέτσα» όπως τα κοινά τσιμεντοειδή υλικά. Τα ενεργά συστατικά του διεισδύουν βαθιά μέσα στο μπετόν, αντιδρούν με την ελεύθερη άσβεστο και σχηματίζουν σταθερά σύμπλοκα άλατα που φράσσουν αποτελεσματικά τους πόρους του μπετόν. Πρόκειται ουσιαστικά για μια δομική τροποποίηση του μπετόν σε βάθος έως και 3cm. Πρέπει, βέβαια, να επισημανθεί ότι τα τσιμεντοειδή συστήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν σοβαρή ρηγμάτωση του υποστρώματος. Αυτό αποτελεί μια αδυναμία των τσιμεντοειδών συστημάτων. 2. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται 2.1. Kristeau: Το Kristeau αντέχει σε αρνητική πίεση 5bars: * χρειάζεται πάντα υπόστρωμα κορεσμένο από νερό * κοκκομετρία ≤0,4 mm. 2.2. Boηθητικά υλικά 2.2.0 Kristolithe: Αντισυρρικνωτικό, ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα για αποκαταστάσεις αρμών, ρωγμών, φωλέων αδρανών. Χρησιμοποιείται σε φουρκέτες, τρυπόξυλα και για δημιουργία λουκιών. 2.2.1.Κristop: Ακαριαίας πήξης, ελαφράς διόγκωσης κονίαμα για προστεγανοποιήσεις. Το προϊόν αυτό φέρει το κύριο βάρος στις

30


ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

στεγανοποιήσεις εκ των έσω. Εάν σταματήσουμε τα νερά που μπαίνουν στο υπόγειο με επιτυχία, έχουμε κερδίσει το παιχνίδι σε πολύ μεγάλο ποσοστό. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ KRISTOP • • • •

• • •

Εντοπίζουμε τα σημεία που χρειάζονται προστεγανοποίηση: συνήθως πρόκειται για μορέλα, φουρκέτες, φωλιές αδρανών και αρμούς εργασίας. Δουλεύουμε πάντα από επάνω προς τα κάτω, από τις μικρές παροχές προς τις μεγάλες παροχές, από τις άκρες προς το κέντρο. Σκάβουμε τρύπες ή σκωτίες με διαστάσεις τουλάχιστον 2x2 εκ. Οι παρειές πρέπει να είναι κάθετες. Το υλικό πρέπει να βρίσκει αντίσταση, να διογκώνεται και να μπλοκάρει. Το ανακάτεμα βολεύει να γίνεται σε μαλακό πλαστικό δοχείο (ιδανική περίπτωση είναι μία μπάλα κομμένη στα δυο). Ρίχνουμε πρώτα το νερό και μετά προσθέτουμε τη σκόνη. Μέση αναλογία 1:3,5 κ.ο. νερό: σκόνη. Ανακατεύουμε φορώντας λαστιχένιο γάντι (το υλικό είναι έντονα αλκαλικό) με γρήγορες κινήσεις. Η ποσότητα πρέπει να είναι η απαιτούμενη. Μικρή ποσότητα καθυστερεί την εργασία, ενώ μεγάλη δεν προλαβαίνεται λόγω της ταχύτητας πήξης. Κρατάμε την καλοανακατεμένη, κωνικόμορφη μάζα στο χέρι μας μέχρι να αρχίσει να ζεσταίνεται. Υλικό που αρχίζει να σκληραίνει δεν επιδέχεται επανάμιξης και πρέπει να πετιέται. Τοποθετούμε το υλικό στο προς σφράγιση σημείο πιέζοντας δυνατά. Κρατάμε σταθερή πίεση για 30″ - 60″. Αμέσως επιπεδώνουμε το υλικό με σπάτουλα ή μυστρί για να διευκολύνουμε το στρώσιμο του επαλειφόμενου στεγανωτικού. Εάν οι τρύπες είναι μεγάλες, προχωράμε με διαδοχικές επεμβάσεις από την περιφέρεια προς το κέντρο.

2.2.7. Άλλα προϊόντα: - Ενέσιμες πολυουρεθανικές ρητίνες για τη σφράγιση ρωγμών υπό ροή νερού. - Ελαστικές ταινίες Hypalon για τη σφράγιση αρμών διαστολής. 3. Τύπος κατασκευών Το σύστημα χρησιμοποιείται σε: • υπόγεια πάρκινγκ • υπόγειους χώρους κατασκευών • σήραγγες • φρεάτια ασανσέρ κλπ. Το μπετόν πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 4 εβδομάδων. Οι κατασκευές πρέπει να είναι σταθεροποιημένες. Περιμετρικά πρέπει να προηγηθεί επιχωμάτωση. Η ανωδομή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για να αποφευχθούν μικρομετακινήσεις και τάσεις μετά την στεγανοποίηση.

4. Εφαρμογή 4.1. Προπαρασκευαστικές εργασίες 4.1.1. Υποβιβασμός στάθμης υδροφόρου ορίζοντα. Εάν είναι δυνατόν και εφικτό, προχωρήστε σε μείωση της στάθμης του Υ.Ο. με την δημιουργία φρεατίων στις κατάλληλες θέσεις, μέσα ή έξω από την κατασκευή. Μικρές και μέτριες εισροές νερού ελέγχονται εύκολα με το Kristop. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινές παροχετεύσεις του διεισδύοντος νερού, οι οποίες σφραγίζονται μετά το τέλος των εργασιών.

2.2.3.Krimastic: Εύκαμπτο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών. Το χρησιμοποιούμε σε διόδους σωληνώσεων από τα τοιχεία του υπογείου, επιδιόρθωση ενεργών ρωγμών και σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται σφράγιση με παραμένουσα ευκαμψία. 2.2.4. Kristoflex: Το εύκαμπτο, δύο συστατικών ξαδελφάκι του Kristeau. αντέχει σε μικρομετακινήσεις του υποστρώματος, ιδιαίτερα όταν οπλίζεται με το υαλόπλεγμα Vertex R52 (70 gr/m2, 4 x 4 mm). 2.2.5. Indussol: Αυτοεπιπεδούμενο, στεγανό κονίαμα που χρησιμοποιείται για την μηχανική προστασία του Kristeau σε δάπεδα. 2.2.6. Dephop: Υγρό παθητικοποίησης σιδηρών οπλισμών.

4.1.2. Γενική προετοιμασία του υποστρώματος • Εξετάστε εξονυχιστικά το υπόστρωμα ψάχνοντας για τυχόν ατέλειες. • Αφαιρέστε φουρκέτες, τρυπόξυλα, χαλαρά σκύρα, ξένα σώματα, σκόνες, λάδια κλπ. • Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε υδροβολή. • Σε φρέσκο μπετόν χρησιμοποιήστε πίεση 150 – 400 bars. Σε παλιό μπετόν η πίεση μπορεί να φθάσει στα 750 bars. • Οπλισμοί επιφανειακοί ή φουρκέτες πρέπει να καθαρισθούν, να παθητικοποιηθούν με Dephop και να σφραγισθούν με Kristolithe. • Τσεκάρετε τη σφράγιση των αποστατών. Χρησιμοποιήστε Krimastic για σιγουριά. • Εξετάστε τυχόν σφραγιστικές επικαλύψεις ως προς την πρόσφυση, σκληρότητα και συνοχή τους.

31

5


ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Αφαιρέστε τις τσιμεντοεπιδερμίδες που είναι συνηθισμένο πρόβλημα στα δάπεδα.

4.1.3. Προετοιμασία αρμών κάθετου – οριζόντιου. 4.1.3.1. Χωρίς είσοδο νερού. Σκάψτε με ένα μικρό κομπρεσέρ, διανοίξτε προς τα μέσα και σφραγίστε με Kristolithe. Σε δεύτερη φάση δημιουργήστε ένα λούκι με Kristolithe. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε το Krimastic. Το Krimastic παρέχει μεγαλύτερη σιγουριά, ειδικό όταν περιμένουμε μικρομετακινήσεις. 4.1.3.2. Με είσοδο νερού. Εδώ αναγκαστικά δουλεύουμε με το ταχύπηκτο Kristop. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δόθηκαν προηγουμένως.

5

4.1.4. Κοιλότητες, τρύπες, φωλιές αδρανών. • Αφαιρέστε όλα τα ύποπτα, ασθενή μέρη μέχρι να φθάσετε σε συνεκτικό μπετόν. • Ξεπλύνετε καλά. • Περάστε μια στρώση Kristeau. • Συμπληρώστε τη διατομή με Kristolithe.

• •

Το προϊόν αφήνεται 3-4 λεπτά για να κατακαθίσει (φεύγει ο έγκλειστος αέρας). Εργασιμότητα 40’-60’ στους 20οC.

4.4. Εφαρμογή του προϊόντος σε κάθετες επιφάνειες. Πολύ σημαντικό: Το Kristeau και κάθε ανάλογο προϊόν δεν δουλεύονται σαν απλές βαφές. Δεν πρέπει να μπαίνουμε στον πειρασμό να το αραιώνουμε με περίσσιο νερό χάριν ευκολίας της εφαρμογής. Τα υλικά αυτά δουλεύονται πηχτά, πιέζοντας τη βούρτσα με επιμονή. Πρέπει να γεμίσει κάθε κενό, κάθε πόρος. Η κατανάλωση εξαρτάται από το ανάγλυφο της επιφάνειας. Η πρώτη στρώση απαιτεί 1-1,5Kg/m2. Η δεύτερη στρώση τοποθετείται μετά από 6 περίπου ώρες. Είναι καλό να προηγηθεί μια διύγρανση του υποστρώματος. Κατανάλωση δεύτερης στρώσης:1Kg/m2. To Kristeau μπορεί να εφαρμοσθεί και με εκτόξευση (συμβουλευτείτε μας).

4.1.5. Σφράγιση μη ενεργών ρωγμών. • Ανοίξτε τη ρωγμή σε μια σκωτία 2 x 2 cm. • Επαλείψτε με Kristeau. • Σφραγίστε τη σκωτία με Kristop. 4.1.6. Σφράγιση ρωγμών με είσοδο νερού και πιέσεις ως 0,8 bars. • Ανοίξτε μια σκωτία 3 x 3 cm. • Μπλοκάρετε τα νερά με Kristop. 4.1.7. Σφράγιση εισροών με μεγάλη πίεση • Σκάψτε περιμετρικά και διευρύνετε τη δίοδο του νερού. • Τοποθετήστε με Kristop ένα χάλκινο σωλήνα μικρού μήκους, έτσι ώστε να εισέχει. • Ενώστε τον χάλκινο σωλήνα με εύκαμπτο πλαστικό σωλήνα που θα παροχετεύει το νερό. • Αφού στεγανοποιηθεί η γύρω περιοχή, αφαιρούμε τον πλαστικό σωλήνα, σφραγίζουμε τον χάλκινο με ξύλινο πώμα και συμπληρώνουμε τη διατομή με Kristolithe. 4.2. Συνθήκες κατά την εφαρμογή • Όταν κάνουμε κρυσταλλοποίηση, είναι άκρως απαραίτητο να βρέχουμε το υπόστρωμα έως κορεσμού. Το νερό είναι που θα μεταφέρει τα ενεργά άλατα σε βάθος. • Αποφεύγουμε να δουλεύουμε πάνω σε στάσιμα νερά. • Αν και το εσωτερικό των υπογείων είναι γενικά προστατευμένο, πρέπει απαραίτητα να αποφύγουμε την εφαρμογή σε συνθήκες παγετού. 4.3. Προετοιμασία του προϊόντος • Αναμίξτε ένα σάκο 25Kg Kristeau με 6,2 – 6,5Kg νερό. • Η ανάμιξη πρέπει να γίνει μηχανικά με αργόστροφο δράπανο (περίπου 300 στροφών). • Προσθέτουμε πάντα τη σκόνη στο νερό και ποτέ το αντίστροφο. • Το τελικό προϊόν πρέπει να είναι ομοιογενές και συνεκτικό χωρίς σβώλους.

32

4.5. Εφαρμογή σε οριζόντιες επιφάνειες. Η διαδικασία είναι η ίδια. Απλά η δεύτερη στρώση μπορεί να επιπεδωθεί με μυστρί. Σε περίπτωση που θα γίνει προστασία με το αυτοεπιπεδούμενο Indussol, είναι προτιμητέα η βούρτσα. 5. Ορισμένες ειδικές περιπτώσεις 5.1. Διέλευση σωληνώσεων. Σε τέτοια περίπτωση η μόνη αξιόπιστη λύση είναι η σφράγιση με Krimastic. Δημιουργήστε μια σκωτία 2 x 2 cm γύρω από τον σωλήνα και τοποθετήστε Krimastic. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε άκαμπτο επισκευαστικό τύπου Kristolithe.


ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

5.2. Αρμοί διαστολής. • Αφαιρούμε το μπετόν σε ένα βάθος 3 cm και πλάτος 10 cm εκατέρωθεν του αρμού. • Με την βοήθεια εποξειδικής κόλλας τοποθετούμε μια ελαστική ταινία από νεοπρένιο ή Hypalon. Η ταινία τοποθετείται με κάποιον αέρα για να αναλαμβάνει ευχερώς τις συστολοδιαστολές. • Συμπληρώνουμε τη διατομή με Kristolithe. • Επιφανειακά ο αρμός διαστολής θα σφραγισθεί με Krimastic. ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ (ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ) ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ Η στεγανοποίηση μιας υδατοδεξαμενής από μπετόν είναι πολύ σοβαρή και δύσκολη υπόθεση για τους παρακάτω λόγους:

Σε υπέργειες δεξαμενές χρησιμοποιήστε εύκαμπτο σφραγιστικό στόκο Krimastic (σκωτία 2x2cm). Σε υπόγειες δεξαμενές αρκεί η χρήση του άκαμπτου επισκευαστικού τσιμεντοειδούς Kristolithe (τα υλικά περιγράφονται στο εγχειρίδιό μας, κεφ. 5). ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ • • • • •

Μορέλα και φουρκέτες κόβονται σε βάθος 2cm. Χαλαρά αδρανή απομακρύνονται όπως επίσης και υπολείμματα αποκολλητικών ξυλοτύπων και υλικών συντήρησης. Όλα τα κενά σφραγίζονται με Kristolithe. Όλες οι ενεργές ρωγμές σφραγίζονται με Krimastic. Συναρμογές σωλήνων που διαπερνούν τη διατομή του μπετόν καθαρίζονται και σφραγίζονται με Krimastic.

1. Η υδροστατική πίεση (Υ.Π.) δεν συγχωρεί ατέλειες, προχειρότητες και πειραματισμούς. Εάν το νερό της βροχής με ελάχιστη Υ.Π. καταφέρνει και εισχωρεί από τις πλάκες δωμάτων, φαντασθείτε τι μπορεί να κάνει το νερό με Υ.Π. 3 – 4 – 5 – 6 ή και παραπάνω μέτρων στήλης νερού ( 0,3 – 0,6 Αt) !

5

2. Το νερό, και μάλιστα το πόσιμο, αποτελεί τον πολυτιμότερο πόρο για τον άνθρωπο. Στο μέλλον θα είναι δυσεύρετο. Για την ποιότητα του πόσιμου νερού δεν υπάρχουν συμβιβασμοί. Όλα τα στεγανωτικά κι επισκευαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις υδατοδεξαμενές πρέπει να έχουν υψηλά ποιοτικά στάνταρτς. 3. Σε περιπτώσεις υπέργειων δεξαμενών (υδατόπυργων) εκτός από τις Υ.Π. έχουμε και έκθεση του στατικού φορέα στις κλιματολογικές και θερμοκρασιακές μεταβολές με συνεχείς μικρομετακινήσεις, πιθανότητα θερμοκρασιακών σοκ κλπ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΜΠΕΤΟΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Η στεγανοποίηση αρχίζει από το ίδιο το μπετόν. Χρειάζεται λοιπόν:

Θα εφαρμοσθούν 3 χέρια Kristeau με συνολική κατανάλωση όχι μικρότερη των 3,5Kg/m2. Το Kristeau είναι μονοσυστατικό, στεγανωτικό τσιμεντοειδές που κάνει κρυσταλλοποίηση σε βάθος. Τα ενεργά συστατικά του διεισδύουν με την βοήθεια του νερού βαθειά μέσα στο μπετόν και αντιδρούν με την ελεύθερη άσβεστο σχηματίζοντας αδιάλυτα, σύμπλοκα άλατα που μπλοκάρουν αποτελεσματικά τους πόρους. Στην ουσία μιλάμε για μια δομική τροποποίηση του μπετόν. Το Kristeau αναλαμβάνει ευχερώς αρνητικές πιέσεις έως 5 At (50m νερού).

Α. ΣΩΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: Βέλτιστη κοκκομετρική σύνθεση αδρανών, ποσότητα τσιμέντου 350 – 400Kg/m3, υδατοτσιμεντοσυντελεστής μικρότερος του 0,50 και προσεκτικά υπολογισμένος οπλισμός. Β. ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Συνιστάται η χρήση καθαρόαιμου στεγανωτικού μάζης βάσης εστέρων λιπαρών οξέων και όχι «μασκαρεμένου» ρευστοποιητή. ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ Εάν το υπόστρωμα χρειάζεται μία λείανση, θα χρησιμοποιηθεί μια τσιμεντοκονία ως εξής: MACON LATEΧ: Τσιμέντο: Άμμος = 1:5:15 κ.β. με ανάλογο νερό (για λεπτομέρειες ανατρέξατε στον Οδηγό Χρήσης του Macon Latex που βρίσκεται στο site μας). ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΜΟΙ Συνιστάται η χρήση αυτοδιογκούμενου μπεντονιτικού προφίλ ενδεικτικού τύπου Quellmax– 24x18mm (Για λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξατε στο συναφές άρθρο στο site μας). Επιφανειακά οι αρμοί θ’ ανοιχτούν και θα σφραγισθούν σε μία δεύτερη ζώνη άμυνας. Παράλληλα θα δημιουργηθεί και το γνωστό λούκι εξομάλυνσης.

ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ) Εδώ χρειάζεται η ευκαμψία του Kristoflex. Το Kristoflex είναι στεγανωτικό, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές δύο συστατικών με ιδιαίτερη ευκαμψία. Περνιέται σε δύο στρώσεις με συνολική κατανάλωση 3Kg/m2. Ενδιάμεσα, σαν ενίσχυση έναντι εφελκυσμού τοποθετούμε ένα υαλόπλεγμα Vertex R52 (4x4mm, 70gr/m2). Μετά την εφαρμογή περιμένετε 7 ημέρες πριν βάλετε νερό. Όταν το νερό είναι πόσιμο, ξεπλύνετε πρώτα τις επιφάνειες με άφθονο νερό και απομακρύνετε τα απόνερα.

33


ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ: ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ; Στις πισίνες όπως και στις δεξαμενές, το παιχνίδι κερδίζεται ή χάνεται στο στάδιο ακόμη του μπετόν. Ο φορέας υπόκειται τόσο σε θετικές πιέσεις όσο και σε αρνητικές, γι’ αυτό πρέπει να μελετηθεί και να οπλισθεί σωστά.

Και επειδή 100% στεγανή τσιμεντοκονία δε νοείται, ακολουθεί η κυρίως στεγανωτική στρώση. Υπάρχουν δύο επιλογές: 1. Μονοσυστατικά τσιμεντοειδή επαλειφόμενα: προτείνουμε το Kristeau Γαλλίας που κάνει κρυσταλλοποίηση σε βάθος. 2. Εύκαμπτα δύο συστατικών τσιμεντοειδή επαλειφόμενα. Παρέχουν μεγάλο συντελεστή ασφάλειας. Ένα υλικό σαν το Kristoflex της Kristo είναι η καλύτερη επιλογή και δεν θα προδώσει ποτέ την εμπιστοσύνη σας. Για τη συγκόλληση των πλακιδίων χρησιμοποιείστε μια ποιοτική, στεγανή κόλλα στην οποία θα προσθέσετε 2Kg Macon Latex ανά σάκκο. Στις ακμές της πισίνας αφήστε αρμούς διαστολής και γεμίστε τις με μαστίχη MS Polymers της MACON.

5

Τέλος, η αρμολόγηση θα γίνει αποκλειστικά με εποξειδικό αρμολόγημα (Μην διανοηθείτε να χρησιμοποιήσετε αρμολόγημα τσιμεντοειδούς βάσης). Παίρνετε πάντα τα ακόλουθα μέτρα: • Σωστή μελέτη: Όπτιμουμ κοκκομετρική σύνθεση αδρανών, ποσότητα τσιμέντου 350-400Kg/m2, υδατοτσιμεντοσυντελεστής W/C max 0,50 ή και χαμηλότερος. • Σωστή εντύπιση- συμπύκνωση. • Άκρως σχολαστική συντήρηση. • Συνιστάται η χρήση υπερρευστοποιητού (ενδεικτικός τύπος: Daracem 120, GRACE). • Ένα στεγανωτικό μάζης βάσης εστέρων λιπαρών οξέων (τύπου Darapel της GRACE) αξίζει τον κόπο και τα λεφτά του.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΩΜΑ Επάνω στο μπετόν στεγανοποιήστε με 2 στρώσεις μονοσυστατικό τσιμεντοειδές (π.χ. Kristeau). Ακολούθως εφαρμόστε την τσιμεντοκονία την οποία θα συντηρήσετε με θρησκευτική ευλάβεια μιας και θα δεχθεί απευθείας το χρώμα. Μετά από τουλάχιστον 3 εβδομάδες (ίσως λίγο παραπάνω ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες) είστε έτοιμοι για το χρώμα.

Στους τυχόν αρμούς τοιχείων – δαπέδου τοποθετήστε το μπεντονιτικό αυτοδιογκούμενο κορδόνι (Quellmax, 24x18mm). Τα waterstops PVC είναι πολύ δύσκολα στη χρήση και καλό είναι να περιορίζονται μόνο στις περιπτώσεις για τις οποίες αποτελούν μονοσήμαντη λύση, δηλ. τους αρμούς διαστολής. Εάν πρέπει να αφεθεί αρμός διαστολής, θα πρέπει να προβλεφθεί οπωσδήποτε PVC waterstop πλάτους 25εκ. κατά προτίμηση, και στο τέλος θα σφραγισθεί με ελαστομερή μαστίχη MS Polymers της MACON. Τώρα, στο θέμα της στεγανοποίησης ξεχωρίζουμε δύο περιπτώσεις: 1. Τελική επιφάνεια πλακάκι 2. Τελική επιφάνεια εποξειδική ή άλλης βάσης βαφή ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙ Πρώτα απ’ όλα θεραπεύστε τις όποιες ατέλειες του μπετόν (φωλιές, φουρκέτες, ρωγμές, αρμοί εργασίας, κατασκευή λουκιών κλπ.). Το πιθανότερο είναι ότι θα χρειασθεί πάνω στο μπετόν μια εξομαλυντική, κατά το δυνατόν, στεγανή τσιμεντοκονία. Αυτή η τσιμεντοκονία θα γίνει ως εξής: MACON LATEX: Τσιμέντο : άμμος 1:5:15 κ.β. με ανάλογο νερό (περισσότερες λεπτομέρειες στον οδηγό εφαρμογών λάτεξ της MACON).

34

Κατά καιρούς δοκιμάσαμε στη MACON χρώματα chlorinated rubber, εποξειδικά διαλυτών και εποξειδικά νερού. Η αλήθεια είναι μια: Μην περιμένετε θαύματα από ένα χρώμα. Θέλουν ένα φρεσκάρισμα κάθε 1-2 χρόνια. Χρησιμοποιήστε το εποξειδικό Ethoxin σε 3 στρώσεις συνολικής κατανάλωσης 0,5Kg/m2 (σε περίπτωση πρώτης βαφής). Κάθε 1-2 χρόνια περάστε μία στρώση συντήρησης. Επειδή η στεγανοποίηση παίζεται στις λεπτομέρειες, προσέξτε τις ιδιαίτερα:


ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Εάν υπάρχουν φωτιστικά ή σκίμμερς, στεγανοποιήστε τα με το λαστιχοτσιμέντο krimastic της γαλλικής Kristo. Κάντε το ίδιο τους σωλήνες που διασχίζουν το μπετόν και στα φρεάτια αποστράγγισης. Το Krimastic είναι στεγανό, ελαστικό και με την προσφυτική του ικανότητα λύνει όλα τα προβλήματα των συναρμογών μετάλλου, πλαστικού και μπετόν.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ (π.χ. για στεγανοποίηση μπάνιων, μπαλκονιών, ζαρντινιερών κλπ.) ΑΝΑΤΡΕΞΑΤΕ ΣΤΟ SITE ΜΑΣ.

5

35

test  

test 12345

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you