Issuu on Google+


โลกของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป

แต่โลก

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ของโรงเรียน ปัญญาประทีป ทาให้เราได้เห็นมุมมอง ที่แปลกและ คิดไม่ถึง ก่อให้เกิดความน่ารัก น่าเอ็นดู น่า.... มากมาย คนเป็นครูได้รู้จักนักเรียนมากขึ้น คนเป็น เพื่อนก็เข้าใจเพื่อนมากขึ้น ผู้ปกครองก็เข้าใจบุตร หลานมากขึ้น มีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับผลงานชิ้นนี้ ศราภรณ์ ทรงศิริ ครูเล็ก


ผลงาน”โลกของฉัน” โดย เด็กชายกานต์พน

เรื่องแก้ว

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนปัญญาประทีป

มีนาคม ๒๕๕๕


ผลงาน”โลกของฉัน” โดย เด็กชายชญณัฐ

ศุภทรงกลด

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนปัญญาประทีป

มีนาคม ๒๕๕๕โลกของบี1และมิ่ง