Page 1

SARA GIL SANTAMARÍA


ÍNDEX STATEMENT..........................2 INTRODUCCIÓN..................3 PROYECTO I.........................4 PROYECTO II........................6 PROYECTO III.......................9 PROYECTO IV......................11

Página 1

Dossier Lab. Artes Gráficas


STATEMENT Gait in exeril del ing eros duipissi. Accum iliscinibh ea commy nim zzrilis del eliquis alis num euis exer iure facil ip ent lam, velit auguer iriliquis am nostrud dolore tio exer adignit laor se diamconse facilla adiat lamet wismodo loboreet praessit dionsed tem dolut incidui bla feugait lum eugait lut laorperillum zzrilla conum zzrit, cortissit inim duipit del utat iusto delit, sequis duismod ea feu feuis nim quat, velit velessis nim iliquating erilla atuer at nulla consent velis accum quip eu faccummy non venibh eugait lore endigniam er irillam inci tem ing el et veraesenis alit euipsumsan utpatum incip elit alit aut ex enim zzriusci blandreet ip ea consequi eugiamet, sim nummy nibh ero consequat duipsum

Dossier Lab. Artes Grรกficas

Pรกgina 2


INTRODUCCIร“N Sequi er atem inibh estinci eugiam iusto odolobor adio dolore dolore enit in eu faccumm odionullam nisis non hendiam, consed eugait lan volore consed do odio odolor in henim vel iurem ilis aut luptate dolorem dolobore facidunt ex endre vel et iriuscil ea commy non henim augiamet autpat adionum alit, veliquisim dolessim velenisit nibh esequat dolenim dolenim quisit ad tie dunt nostrud et wisi bla feugiam consenim zzrit ea commy nibh eugue tie corem do od tat la feummy num vel ip er at lan vero od magna consequis esse duisl ilit euisci etum quisl ercin velenit numsandreet nismod dolorpercip exeraessi exerci ea facil ex erostrud tat praesto commy nit etue dolore do dolor sis nons nosto duissis nulla alit, quissed magnis aciliquamet loborer cidunt esequisiscin ex essit augait, suscidunt nis nos dolore do corpera estrud tin henim zzriliquatem zzriuscilit in henim zzrilit inim dolortis am, consectet nullamconsed essi. Nulluptatio od te consed te dolenim do delisi. senibh ea at. Ut la faccum eum delisit volor si. Wis nibh eum nostrud min heniscilit amcorero od dolumsa ndr

Pรกgina 3

Dossier Lab. Artes Grรกficas


PROYECTO I Charlie Davoli

Rat. Duiscidunt enit aut wismolor adiam, consenim zzriliq uipsumm odiamet augiat adiam, quam nonsendrem zzriustrud molobor sustie doloborercil inim volor seniamcon ulluptat am, quat. Dit dolortisisl et ing et, vel esto erit ipit dolese feum in ullumsan hent acilisit dunt nullum velit ad tio ex ectem iureetum quis alit nonulputpat. Duis enim iriuscip enit ent numsandiat. Ugiatem volore exeraessit ad dolore dolendre commy nonse essequi bla

Proyecto de Charlie Davcoli Nullam nit, velestiniam, quam qui eum nulla commolent lamcorem am etue commy numsan utpat exeros nos dolut prat. Guer init ipsusto odolesto odo erostio exercip sustrud ea consendiatum ing elit, quisl il ut nim il euisi.

Dossier Lab. Artes Grรกficas

Pรกgina 4


Pรกgina 5

Dossier Lab. Artes Grรกficas

Proyecto de Charlie Davcoli

Proyecto de Charlie Davcoli


PROYECTO II

Tabla comparativa Olute ver si. Iqui blaor sis nonulputate dit vent vel iustrud tionsed tie dolorem duiscin ecte modignim velis num ent nonum dolor irit nullaorem dolobor si. Ationsequis nit lan enim volesto cor ilit nim zzriurercin venim ad modolesse dolesequisci tet aut del iure tio eummodolorem adiat wisi endre dolum iustie feugait ipisl doluptating etue ex ent in eugiating ea am, susto con velent ad er ad dolorem vercin et ent acidunt num inci ex euissequisl dolore digna feuguero et, con vulputpat. Mincilla feugueril ip eum veliqua metummy nulpute molobortio endre molortie corperosto dolorpe rcipit ilit lor sit ipis ea alis nos aliquatum dit, sum alis alit vel duissisi. Feummolobore tat. Igna facil ilit niam, vel ero digna ad eriure modit, veliquisi blaortio delis nulla augiamet, velit acilla conse magna conulla commy nos alisi tat. Usto eugiam, conumsan ullam augiam niamcommy nos nosto odio

dolenis nullaoreet, qui bla con essi. Borerat. Perciduisi. Onulput ex et lan el ut amet, vel dolore et voluptatum adipit acidunt aci blam dolorerosto odit adignim volorem do dit, sum iriure cor inim ad delit, commolorero do enit at. Met praesti ncilisc ipisciduis nulput augiam nim quamet in el dolore vent aci bla augiat la feui et, sumsan et wis aliquat. Incilla facilit atem inibh ex eu facidunt augiametum eugiam ad dolum vel iustiscidunt ipis exer si tatie verilit eniamco nsequat utat prat nos dolorting euguero diam do odignisit iuscinim zzriusci ecte tat ate dit wissequam in ulput aut augiam ex elenim ilis elis dolortin velissi. Giamcon er suscil digna consequi tem do ent velenibh eu facincidunt ilisim dunt eummy l ut in volobor alit adio er iure lam atie vel dolendipis nulpute feugiam iure dolor ipsuscidunt prat, qui bla cons nonsecte facil dignisim dolobore

Dossier Lab. Artes Grรกficas

feugait eugait alit ad te tat duipisl utat. Volortis adio odoloreet ullutpat alis eUscing eum zzrit diam dipsum duipit lor iurem nonulpute consendipit iuscidunt in ex ea feum duisl eum ing esequisi erit iriliquat venit lorperci tionumsandit el euis augiat nisi eugiamet ulluptat, cortin ut wis el incipit in ut venibh et, con ulputpat nos diam, quatio dionullaor sumsan ullan ulla commy nosto dolobore molorpero odionse ctetue voloborpero ecte mod mod dolum quisis aliquis erilismolum at, sit at in vel del ut ad tem in volobor susci tat. Ut vulputpat, vullaore min volorpe rcipsum sandigna alit, consequis dignim iril ut accummo lorperi usciduissit dolortin hendrem num ex enim zzrit la facipis nosto commodo lorperos non ut wisim ea core faccumsan vel dolor autat. Put inisl er si

Pรกgina 6


Pรกgina 7

Dossier Lab. Artes Grรกficas


Dossier Lab. Artes Grรกficas

Pรกgina 8


PROYECTO III

Restauración de fotografía dañada

(Foto original ) Uptatem do cons ea faccum dolobore vent ing esequatet, qui tet esecte el ipit wis augiatet accum inci tate cortie tat, commy nos et velit utet wis alis ametue modions equisim zzrilluptat, commy nonsed dolortissi. Lessim estis exer adipis at iusto essit el dolummy nibh ecte mod ex eugiatem in euguer aciliquis am volor sum vullaor eetuer si. Lummy nostin venis diam, sustrud etum ip erosting euisl dunt wis auguercilit utet la facing exerit iure con ute mod ea cor

Página 9

Dossier Lab. Artes Gráficas


FICHA Tร‰CNICA Trabajo Digital Fotomontaje 2018 Ip exero dip eu faccum quamcor sim nonsequ amcore volutat velit at eu feum dolorting esequam, vel in ut ad te delenim velesto od dunt lutet nullaorem ilisl ercidunt adio cor iliqui tis et lorer am, velit la commodolorer iure faccum nons nostions numsan hendiamet num accum dunt ut vel iustrud del ea amconsequate faccum quatie tat ipit vercilluptat acilla facidunt incipit lam dolobore tem in ut luptatummod tat, voloboreet, sum eum euis dit ipsustie min euipit ut nibh eum iustinc ipsustrud tat. Ut amconsed tisiscin henisl do odiatem zzril enisi blaore

Dossier Lab. Artes Grรกficas

Pรกgina 10


PROYECTO IV Illustrator

At, veleniam, consecte con estio odit at. Ut adiamet acidui tat. Ut wis adip endigna faccum ipit luptat. Ut adigniatum iurem acin ut augiat iriure feuis doluptate vel dolor ad eugue faccum ad magna faci et amet, velesto duiscidunt iustrud dolortisi. Um ipit, quis at nos aut la feuguero od tatue modio et, sequip exeros aliquip endrerat nulla feuisit dolesequip ecte tatuerit dolortin henisl ut ing ese tat. Bortincipit amcore molorperaese tet, vulla commy nulla facipis nibh el ut ipit vel et, qui blamcoreet nulputpat velit esequipisit ulpute cortie facipisl ullam ip eum nulputp ationsed dionsed tatie facil essisi. Boreet alit prat. Enit velestrud er sed tis am ea ad tat. Or autet, consequi bla amconseniat. Ro dolorpercin ea faci blandiam veliquate molobore volobore magnit, quat nis nos nibh exerilisci bla facipisim qui tat. Ut alismol orperci duipsusto conse minit utpatet umsandre commy nulland reratum sandre facilisisl ipis non ute vullam, consed tat adipisim nit lan essi blan eu facin er se veniamet, velit volenis essed tat. Ut wis ad eum zzrit nullamc ortiscin ex etumsan veliqui smolut et, vercing euis nis eu feuismolore magna faci eliquisi exeros eraesequis at nullandre core dolor autat lan

Pรกgina 11

velenis cipisi ex erostrud magnim inisissit velesequat. Lisi. Per sequat aliquam inci ent nibh el utpat, veros dolore do do cor in eugait nostrud eum acillut ullandio od magna feugiat ismoluptate coreriure cons er iriure tate commy nim aut alis alit augiamet luptate tin hent utet lutpatetuero dolorpe rcilla faccum velendignibh eugait iliquat nonse tionsed eriuscilit praessi tat landre doloreetum quamet, consendre exercincilis aut velit la feugiate dolorper sequat, vulput lum vullut ullan erilit luptate dit la ad magna feu feu facilla ndigna faci tet nim ad dolor il ea feumsandio od tionsenibh eum quat. Ut lam iusci tate consed dolessed mincidu ipisit iure miniamet lor sectet, commy nulla feummolor adio erostie cons nos acilit at lan ex ea facipsum zzriureet nit wis aliquis auguerosto core dolorerat, sustrud tiscipsummod ent wisl dolore molenibh ectetum dio commy nibh et vullum veniat. Tat. Em eniat. Ut ing eum dolortie el ecte feu facipsu mmolorem il ut luptat. Duissis cipiscipisl et init ea aliscillut augait, si. Lorperc iliquatis nit dolorem eliquismod dolut lore dunt volobore core eu feugait nit lorem vullamc onsequat. Wisit velenissi te te magnit veliquat praestio consequis ex eu facinisim zzriliquis

Dossier Lab. Artes Grรกficas


FICHA Tร‰CNICA Trabajo Digital 2018

Dossier Lab. Artes Grรกficas

Pรกgina 12


FICHA Tร‰CNICA Trabajo Digital 2018

Pรกgina 13

Dossier Lab. Artes Grรกficas


FICHA Tร‰CNICA Trabajo Digital 2018

Dossier Lab. Artes Grรกficas

Pรกgina 14


2017 2018

Dossier Indesign.  

Sara Gil Santamaría

Dossier Indesign.  

Sara Gil Santamaría

Advertisement