Page 1

Overskrift


Introduktion til smågrupper

hinanden om livet, troen, hverdagen og meget mere.

Velkommen i Saralystkirken! I Saralystkirken vil vi gerne være mere end et fællesskab i Kirkeog Kulturcentret. Vi vil gerne bygge relationer til hinanden. Vi ønsker, det skal være nemt at komme, og lige så nemt at blive kendt med andre. Et fællesskab der vokser Det er ikke muligt, at alle kender alle. Det er heller ikke et mål. Vi vil gerne, at alle bliver set af

nogen, at alle oplever, der er nogen de kender, og som kender dem så godt, at de kan følge med i livets gang og det præg, livet sætter på os. Fællesskab og relationer er nogle af nøgleordene for kirken. Forskellige fællesskaber Vi drømmer om mange forskellige fællesskaber. Ægte, åbne, trosudviklende fællesskaber hvor vi kan være i dialog med

kan grupperne benytte, eller de finder selv et emne, de ønsker at tale om. I grupperne kan man tale med hinanden om det, man tænker, tror, mener og føler.

Vi ønsker at søsætte en række nye smågrupper, som er forskelligt sammensat, alt efter interesse, for- Grupperne er åbne for alle der mål, alder, livssituation ønsker at deltage! m.m.. Forskellige grupper Der vil dog være nogle Vi forventer at starte følgende fællestræk for alle grupper- grupper: ne. Alle grupper er åbne og imøde-  Flere aldersmæssigt brede kommende, anerkendende og give grupper plads til forskelighed. Grupperne  En kvindegruppe består af 7-10 personer og mødes  En mandegruppe hver anden uge privat hos deltagerne - hvis man har plads og  En gruppe med fokus på mulighed for dette. stilhed og meditation  En Alphagruppe med fokus Forskelligt indhold på det grundlæggende i den Når gruppen mødes, er det ofte kristne tro over et aktuelt emne. Hver uge  En gruppe for unge tilbydes et oplæg baseret på  En gruppe for teenagere søndagens gudstjeneste. Dette


Grupperne kører i udgangspunktet indtil juni 2011. Derefter evalueres grupperne og deltagerne kan skifte gruppe. Grupperne kan naturligvis også forsætte herefter. Vi håber, du har lyst til at være med i en af disse grupper. Deltagelse Du kan nemt tilmelde dig en gruppe på www.saralystkirken.dk, lægge nedenstående svarblanket i boksen i hallen eller sende den til kirken. (Se adressen på bagsiden)

Du er også velkommen til at kontakte Jan Joanesarson, der er er smågruppekoordinator, tlf. 87 41 05 44 eller jj@saralystkirken.dk

Svarblanket Jeg ønsker at deltage i følgende gruppe En aldersmæssig bred gruppe En gruppe for kvinder En gruppe for mænd En gruppe med fokus på stilhed og meditation En Alphagruppe Kommentar: En gruppe for unge En gruppe for teenagere

Navn: Adresse: Tlf.: Mail:


SARALYSTKIRKEN Kirke- og Kulturcenter Saralyst Allé 140 8270 Højbjerg telefon: 66 140 140 info@saralystkirken.dk www.saralystkirken.dk

http://www.saralystkirken.dk/sites/saralystkirken.dk/files/Sm%C3%A5gruppebrochure,%202010  

http://www.saralystkirken.dk/sites/saralystkirken.dk/files/Sm%C3%A5gruppebrochure,%202010.pdf

http://www.saralystkirken.dk/sites/saralystkirken.dk/files/Sm%C3%A5gruppebrochure,%202010  

http://www.saralystkirken.dk/sites/saralystkirken.dk/files/Sm%C3%A5gruppebrochure,%202010.pdf