Page 1

n end e Mere

kirke 2-3 Side

Super interna tional konce rt Side 7

Troen på gud giver mig tryghed INTERVIEW: SIDE 4

For byens bedste - og nationen STORE BEDEDAG: SIDE 6

Bliv frivillig medarbejder INTRO:SIDE 8

Sommerstævnet 2012 SOMMER: SIDE 9

Gospelkoncert med KOINONIA KONCERT: SIDE 11


Adresser Saralystkirken Kirke- og Kulturcenter Saralyst Allé 140, 8270 Højbjerg 66 140 140 info@saralystkirken.dk www.saralystkirken.dk Bank 2318 0804 224 955 Bus 19 holder ved døren. Bus 6A holder ved Ringvej Syd 600 m. fra kirken. Præst John Lorenzen, 61 79 42 47, Træffes bedst 9.00–13.00, dog ikke mandag. jl@saralystkirken.dk Teenagepræst Jesper Olsen,  26 22 28 75 jo@saralystkirken.dk Musikskole Maj-Lis Hoffer Henriksen,  20 64 88 45 mhh@saralystkirken.dk Formand Werner Berle,  28 80 09 92 wb@saralystkirken.dk Ansvar for diakoni Frede Byg,  87 48 08 51 fb@saralystkirken.dk Smågruppekoordinator Karen Henneberg  22 39 01 22 kh@saralystkirken.dk Økonomi og tilmelding til KulturCaféen Ninna Pedersen,  61 67 28 00 nbp@saralystkirken.dk Rådgivning Vibeke Møller, 29 89 14 31 vb@saralystkirken.dk Redaktionsgruppe John Lorenzen (redaktør)  61 79 42 47 Frede Byg,  87 48 08 51 Ole Bering,  86 27 90 25 Forside foto : Så er det forår! 2

Leder

Da Harald Blåtand for 1000 år siden gjorde danerne kristne, overtog man den kristenhedstradition, som går tilbage til kejser Konstantin, der omkring år 330 gjorde kristendommen til Romerrigets statsreligion. Stat og kirke kom til at høre sammen, så det var vanskeligt at se, hvor staten stoppede og kirken begyndte. Det kunne se ud som om kirke var, og er blevet ved med at være program og aktivitet, bygning og institution. Kirke er noget andet. Kirke er ikke et program eller et ugentligt møde. Kirke er det fællesskab, der opstår omkring Jesus, ligegyldigt hvor, hvornår eller hvor mange der deltager. Kirke er venskaber, der er centreret om Jesu nærvær i verden, igennem Helligånden og ved Guds Ord. Kirke er, når troende er sammen i Jesu navn, hvad end de laver. Det var Jesu nærvær ved Helligånden blandt helt almindelige mennesker, der på 300 år ændrede hele det Romerske rige. De kristne mødtes i private hjem rundt omkring i byen. (De største huse på den tid kunne rumme ca. 50 personer i husets største rum og op til ca. 120 i husets gård.) Så når Paulus skrev til menigheden i Rom, skrev han til et netværk af ”klynger”, som mødtes maj/juni. kirkebladet


i almindelige stuer og som blev ledt af almindelige kristne, der havde et almindeligt arbejde. Kirke var, når de kristne samledes i Jesu navn omkring køkkenbordet, i gården eller på torvet.

står ved siden af os og siger, det skal nok gå. Nogen som kan bede for os, handle ind for os, ordne haven eller lufte hunden, hvis det er det vi har brug for. Vi har brug for folk, der støtter os.

I Saralystkirken vil vi ikke bare være en kirke, hvor du går til møder, men et sted hvor du reelt møder folk. For at skabe de bedste rammer for at det sker, vil vi også gerne mødes i fællesskaber uden for kirkebygningen.

Vi har faktisk også brug for folk, der kan udfordre os. Det handler om, at den dag vi holder op med at leve ud af det vi tror på, den dag vi er i gang med at sælge vores sjæl og bare vil leve et selvvisk liv, så har vi brug for nogen, der tør udfordre os.

At kirke er det fællesskab, der opstår omkring Jesus, betyder at vi ikke alene anser gudstjenesten for at være stedet, hvor vi for alvor er kirke. Nogle gange gør livet ondt, så er det op af bakke, og vi har brug for at folk støtter os. Vi har brug, for at nogen

De dynamikker er vanskelige at få i spil ved en gudstjeneste, hvor det i højere grad er monologen, der er i spil. Vi har brug for kirker, der er i dialog, og derfor har vi i dag disse smågrupper/ klynger uden for gudstje-

kirkebladet . maj/juni

nesten, og derfor ønsker vi også fremover at sætte fokus herpå. Vi vil gerne dele liv og skabe rammer for, at det kan ske. Et forum, hvor der kan spørges ind til livet, hvor vi tør at være og tør tage dialogen i stedet for diskussionen. For lad os da bare være ærlige: Der er rod i vores liv. Jeg kender ingen, der ikke har rod i deres liv. Vi vil dele liv sammen, og kirken er venskaber, relationer centreret omkring Jesus. Glæden er et vigtigt ord for os. Velkommen i kirken og velkommen i smågrupperne og klyngerne.

3


Livsinterview Interview

Anita Nygaard, 38 år, fortæller engageret om sin hverdag som mor til tre drenge mellem 4 og 10 år, om sit job som folkeskolelærer og om de tanker, hun gør sig, om det at være kristen og menneske i år 2012. -Det er skønt at være mor til tre drenge! Der er liv i huset på den gode måde og fart over feltet! Jeg synes, jeg er heldig med at have fået tre sunde og raske drenge, som kan finde ud af det sammen. Hvis der bliver for meget ”drengehørm”, finder jeg ud af

noget med veninderne. Ulrich, min mand, kan så f.eks. cykle en tur med drengene. Hvis familien rigtig skal råhygge, kan de finde på at tage ud at fiske efter regnbueørreder eller se en god film i sofaen. Anita kunne også godt tænke sig igen at komme på vinterferie, hvor der stås på ski og snowboard. Hvordan er det at være lærer? -Det er et spændende job! Jeg er mest i indskolingen, hvor

jeg har dansk, musik og kristendom, fag jeg rigtig godt kan lide. I jobbet ser man blandt andet børn lære noget og udvikle deres sociale kompetencer! Når det i perioder kan føles som ”hårdt arbejde”, vil Anita gerne fastholde de gode oplevelser! Positivt fokusere på alt det i skolehverdagen, der lykkes og fungerer! Hvad laver du i din fritid? -Nu i foråret kan jeg rigtig godt lide at være i haven og pusle om blomsterne. Så synes jeg også, det er hyggeligt at strikke, at lave håndarbejde og smykker. En løbetur eller en film i biografen er også godt. For nylig så jeg John Carter sammen med én af mine drenge! Desuden har musik altid spillet en rolle i Anitas liv. Hun har spillet trompet, klaver og sunget fra barnsben. Hvilke tanker

Kirken sk

4

al

a Nygaard om kirken iger Anit s , b a k s s ent fælle b gør du dig for tiden? å t e re væ

-Jeg synes, det er meget vigtigt, at kirken ikke er et

maj/juni. kirkebladet


lukket fællesskab, men at den faktisk rækker ud til andre mennesker. Som kristen, der har relationer til dine medmennesker, har du noget at byde på gennem din tro på Gud. Hvad har du så at byde på som kristen? -Jeg oplever, at min tro på Gud giver mig tryghed. Selv om jeg godt ved, at tingene kan være vanskelige, så må der være én eller anden overordnet mening med det hele. Hvis jeg f.eks. er glad og oplever noget, som er spændende og dejligt, vil jeg gerne sende en tak op til Gud for de evner og muligheder, han har givet mig. Og hvis jeg oplever noget, som jeg synes er hårdt, så må Gud jo hjælpe mig til at forstå, hvad jeg kan lære ud af det. Som regel oplever jeg, at tingene falder i hak igen og løser sig! Anita lægger vægt på, at kirken skal være et åbent fællesskab, hvor man kan komme sammen som venner og lære hinanden bedre at kende. Det er en kvalitet, når der findes så mange forskellige typer i en kirke som Saralystkirken. De enkelte har mulighed for at byde ind med det de kan både i forhold til tid og evner. -Jeg tror, at begrebet mission er ved at finde en mere nutidig form end i ”gamle dage”, hvor kirkebladet . maj/juni

Familien Nygaard er en aktiv moderne børnefamilie

man følte, at man skulle fortælle andre om sin tro. Man kunne godt komme til at virke dømmende over for andre i forsøg på at forklare, hvad der var ret eller forkert. Men det at være kristen handler lige så meget om at bruge tid sammen med andre, så man deler liv sammen. At man har et socialt fællesskab både som kirke og som familie med det perspektiv på livet, at Gud er en virkelighed, og at han interesserer sig for os alle og kun vil os det gode. Hos os ude i Sabro har vi efterhån-

den fået opbygget en god omgangskreds i lokalsamfundet som vi sætter stor pris på. Siger Anita med et smil og sin sjællandske dialekt. Men bedyrer i øvrigt, at hun er faldet rigtigt godt til ”herovre”!

5


Store bededag

”Bøn for byens bedste” er overskriften på et arrangement i Gellerup, Store Bededag, fredag den 4. maj kl. 19.30. Evangelisk Alliance i Aarhus står bag det store fælles bedemøde i GLOBUS 1, Gudrunsvej 3, en idrætshal med plads til 6-800 mennesker. Jyllands største gospelkor, Aarhus Gospel Singers under ledelse af Rune Herholdt, medvirker med svedig gospelsang. I Danmark er Store Bededag blevet en ekstra fridag, hvor der er god tid til at gøre haven forårsklar. Mange har glemt, at gennem historien kaldte kongen ofte til bøn, når nationen var i vanskeligheder. I 1686 blev disse individuelle bededage samlet til én bededag, hvor kirkerne kaldte nationen sammen til bøn for nationen. Dette er efterhånden glemt af de fleste, og bøn spiller ikke den store rolle i mange menneskers liv. Visionen den 4. maj er, at kirkerne denne dag mødes og sammen beder for nationen. En del af de internationale kirker i Aarhus har allerede meldt deres ankomst og opbakning til denne dag. 6

Selve arrangementet er en utraditionel festgudstjeneste, hvor bøn for forskellige aktuelle emner er det bærende element - udført på forskellige måder og udtrykt gennem forskellige traditioner og kulturer. At mødes på denne måde fremmer integrationen og nedbryder barrierer. Køben-

havn og Aalborg har i flere år haft lignende arrangementer, og nu mener, vi Aarhus skal med på landkortet. Bag arrangementet står 17 vidt forskellige kirker i Aarhus, alle repræsenteret i Evangelisk Alliance, som er et af de bredeste kirkelige sammensætninger i Danmark. . maj/juni. kirkebladet


International koncert

Oplev et musikalsk festfyrværkeri, når musikere fra Asien og Afrika folder sig ud i Saralystkirken mandag den 7. maj kl. 19.30. Koret Global Voices med musikere fra Nepal, Uganda, Burundi og Rwanda er på Europa turné og giver to koncerter i Danmark. Alle musikere har enten mistet én eller begge forældre og støttes igennem Kristen Børnefond Global Care´s sponsorprogram. Koncerterne med GlobalVoices er en impulsiv blanding af lokale danse, sange og rytmer såvel som levende beretninger om sangernes liv og tro. Der vises regional eller stammetypisk påklædning, mens der opføres danse, som bruges ved bryllup, forlovelse eller tvillingefødsel. En helt ekstraordinær kunstnerisk oplevelse, hvor publikum tages med på en rejse gennem Afrika og Asien. Den ukomplicerede sammensmeltning af diverse kulturer bygger bro over grænser og politiske systemer. Mødet på scenen mellem musikere fra de forskelkirkebladet . maj/juni

lige lande og verdensdele er et symbol for fred, og med deres entusiastiske rytmer vil de sprede glæde og håb til vores verden. Kristen Børnefond Global Care er aktiv i 20 udviklingslande og giver børnene håb for en bedre fremtid med blandt andet opbygning af skoler og klinikker. . Vi ønsker at øge kendskabet til hjælpearbejdet og indsamle bidrag til udviklingsprojekter. Til dette formål sælges der samme aften smykker fra et AIDSprogram, te fra Indien og trævarer, ægte billedkunst og velsmagende snacks fra Afrika.

Læs mere på www.kristenbornefond.dk

Der er gratis entré! 7


Invitation til oplevelser

I Saralystkirken, Kirke– og Kulturcenter er der mange frivillige medarbejdere, som alle er med til at skabe en kirke med liv, og liv - det er der. Det er dejligt!

og for dem, der bare har lyst. Invitation til gode fællesskaber

Der findes allerede mange gode fællesskaber omkring Frivillighed i kirken er med til det frivillige arbejde i kirken, men der er plads til endnu at gøre kirken til det, den er. flere. Vi ønsker, at det er atKirken har fokus på frivilligt medarbejderskab og ønsker at traktivt at være frivillig medarskabe gode vilkår for frivillig- bejder i Saralystkirken. Dette heden. Som frivillig medarbej- er en invitation til at deltage i der beriges, du personligt og et meningsfyldt og givende samtidig er du med til at gøre fællesskab, der organiseres i teams, der hver især har eget en positiv forskel. ansvarsområde og selv er med til at fastlægge opgaver Frivillighed er for unge, for og arbejdsgangene. voksne, for ældre, for dem med børn, for dem der nogle gange er kommet i kirken, for Gør det, du er god til - gør dem der indtil nu kun er kom- en forskel. met juleaften, for dem der altid Måske finder du ét eller flere er kommet i kirken, for dem der aldrig er kommet i kirken ”jobs” interessante, som du

har lyst til at engagere dig i: . BørneKirken Her kan du sammen med andre medarbejdere få utallige gode oplevelser sammen med børn fra 0-12 år. BørneKirken mødes søndag formiddag. Du kan deltage med meget forskelligt og intervallet af opgaverne aftales. Hør mere hos Lene Møller tlf. 8693 3168 Projektorteamet Kan du lide at arbejde med PC og kan holde hovedet koldt i pressede situationer, er dette er job for dig. Du er meget central i afviklingen af gudstjenesterne. Kontakt teamleder Ole Henneberg, tlf. 3084 4059 Cafe-, have- og rengøringsteams Har du lyst til at gøre en synlig forskel, er du velkommen på et af overstående teams. Kontakt Hanne Bering tlf. 50931991 eller Hans Højgaard tlf. 86552 3075

Det giver gode oplevelser at være frivillige medarbejder 8

maj/juni. kirkebladet


Sommerstævne 2012

Det er det årlige stævne, hvor man har lejlighed til at møde en masse mennesker fra andre dele af landet. I år afvikles stævnet i Mariager fra den 29. juli til den 4. august og er et samarbejde mellem Missionsforbundet og Baptistkirken. Der vil blive budt på god og gedigen inspiration for både børn, unge og ældre. Der vil være kreative værksteder og spændende gæstetalere fra både ind- og udland. Sommerstævnets overskrift er: Giv velsignelsen videre! I det smukke Mariager er der velegnede faciliteter til et stort stævne, som f. eks. haller og mindre lokaler, fine værelser og campingpladser – mere om alt dette og naturligvis om programindholdet vil du kunne læse på hjemmesiden www.sommerstaevnet.dk

kirkebladet . maj/juni

Fra programmet kan nævnes seniorcafé, flere koncerter og super program for børn og teenagere!

Kirken har plantet mange andre kirker og desuden igangsat et omfattende arbejde i mere end 20 lande.

Der er i år to spor for voksne: Perron og Platform.

Og ved Platform har vi fundet følgende talere: Stuart Murray, et af de klogeste mennesker i England, når det kommer til tro, kirke og kultur. Men han er ikke kun teoretiker, selv om han har skrevet mange bøger. Han har også arbejdet med kirkeplantning i socialt udsatte områder og har hjulpet mange med at komme i gang med nye projekter.

Fra Perrons talerliste har vi plukket et par appetitvækkere: Shane Claiborne kommer fra USA. Han lever i et af de fattigste områder i Philadelphia sammen med udstødte, har bl.a. arbejdet blandt spedalske hos Mother Teresa i Calcutta, har besøgt familier i Irak under USA´s bombninger og deltager i mange aktioner for at forbedre fattiges vilkår. Fra Tyskland kommer Peter Wenz , og der venter deltagere et spændende møde med en stor personlighed fra en europæisk megakirke. Han er seniorpræst i GOSPEL FORUM i Stuttgart en af Tysklands største.

Glæd dig til at blive inspireret, til at give velsignelsen videre og til at finde ud af, hvad dette kan komme til at betyde for netop dig i dit liv. Vær opmærksom på, at der er en del at spare, hvis du sender din tilmelding inden 1. juni.

9


Fest

Der er efterhånden tradition for at holde en sankthansaften på sportspladsen ved Saralystkirken og sammen med venner og naboer fejrer midsommeren med det uundværlige sankthansbål. Naturligvis synger vi også nogle af vore dejlige sommerviser og lytter til en båltale. Senere på sommeren har vi tidligere holdt en sommerfest, men i år vil vi som noget nyt lægge disse to arrangementer sammen til en sommer- og sankthansfest, som finder sted lørdag, den 23. juni. Vi begynder

allerede kl. 16.00, hvor kaffen vil være klar, og der vil blive arrangeret leg og underholdning for dem, der gerne vil det. Sommer og Skt. Hans festen er for alle

Omkring kl. 17.00 vil der blive tændt op i flere griller. Der vil være mulighed for at købe grillmad til at lægge på grillen, og en salatbuffet vil blive åbnet. Der vil også kunne købes drikkevarer på stedet; men man er lige så velkommen til selv at medbringe det, man ønsker at

spise og drikke. Senere på aftenen bliver sankthansbålet så tændt, og sammen synger vi midsommervisen og som nævnt flere af vore andre sommersange. Der vil være et bredt program med sang og musik og flere andre underholdende indslag. Vi håber naturligvis, at vejret vil være med os, så vi kan være ude, men skulle det blive anderledes, vil de fleste ting kunne finde sted inden døre. I hvert fald vil man kunne sidde og spise i cafeteriet. Så medbring dit gode humør og eventuelt en lun jakke. Den gode stemning skaber vi sammen – uanset vejret.

10

maj/juni. kirkebladet


Gospelkoncert

Gospelkoret KOINONIA afslutter sæsonen med at slå dørene op for et brag af en Sommerkoncert. Det sker onsdag den 6. juni kl. 19.30. Koncerten er en del af afslutningen på en forrygende sæson. Koret giver årligt en række koncerter og har bl.a. givet en gratis koncert på Stefanshjemmet . Søndag den 4. juni medvirker koret ved Aarhus City Halvmara-

Saralystkirken er åben for alle – og ikke mindst for dem, der gerne vil ”tjekke det med Gud ud”. Nogle af dem, der har kommet i kirken et stykke tid, vælger at blive medlemmer. Alle, der tror på Gud, og kan gå ind for kirkens stil og vision, kan vælge at blive medlemmer. De sidste nye kirkebladet . maj/juni

thon, hvor de skal stå ved 12 km mærket på Ryesgade og synge løberne videre, der er godt halvvej gennem løbet. - Ved Sommerkoncerten vil re repertoiret spænde vidt, og der vil være noget for enhver smag. Der vil være svedige gospelsange, swingende uptempo numre, nye gospelnumre og smukke ballader, siger korleder Maj-Lis Hoffer

medlemmer præsenteres her. Vil du vide mere om Saralystkirken, er du velkommen til at deltage i et introkursus. Her kan du stille alle dine spørgsmål om kirken og forhåbentligt få svar. Næste kursus er tirsdag den 22. maj kl. 19.00.

Henriksen. Hun fungerer også som leder af Musikskolen i Saralystkirken. KOINONIA består af knap 50 sangere og musikere. Kendetegnet for koret er bl.a. sangglæde og entusiasme, godt humør og fællesskab. Dette plejer at smitte af på tilhørerne. Entré 50 kr. og 25 kr. for børn under 13 år.

Sidste nye medlemmer i Saralystkirken.

Bo Hjelm ager 11


One Way Tryk a/s - Etryk.dk

/Maj%202012  

http://www.saralystkirken.dk/sites/saralystkirken.dk/files/Maj%202012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you