Page 1

En PHD kan ikke redde mennesket INTERVIEW: SIDE 4

Det syder og bobler

SUCCES: SIDE 6

Nyt ii kirken: kirken: Nyt A-gudstjenester A-Gudstjenester GUDSTJENSTE: SIDE 7 GUDSTJENESTE

Ny på frivillig stab

SEKRETÆR: SIDE 9

Skæld ud på Gud

FOREDRAG: SIDE 10


Adresser Saralystkirken Kirke- og Kulturcenter Saralyst Allé 140, 8270 Højbjerg 66 140 140 info@saralystkirken.dk www.saralystkirken.dk Bank 2318 0804 224 955 Bus 19 holder ved døren. Bus 6A holder ved Ringvej Syd 600 m. fra kirken. Præst John Lorenzen, 61 79 42 47, Træffes bedst 9.00–13.00, dog ikke mandag. jl@saralystkirken.dk Teenagepræst Jesper Olsen,  26 22 28 75 jo@saralystkirken.dk Musikskole Maj-Lis Hoffer Henriksen,  20 64 88 45 mhh@saralystkirken.dk Formand Werner Berle,  28 80 09 92 wb@saralystkirken.dk Ansvar for diakoni Frede Byg,  87 48 08 51 fb@saralystkirken.dk Smågruppe– og klyngekoordinator Karen Henneberg  22 39 01 22 kh@saralystkirken.dk Økonomi og tilmelding til KulturCaféen Ninna Pedersen,  61 67 28 00 nbp@saralystkirken.dk Rådgivning Vibeke Møller, 29 89 14 31 vb@saralystkirken.dk Redaktionsgruppe John Lorenzen (redaktør)  61 79 42 47 Ole Bering,  86 27 90 25 Forside: Valgmuligheder i 2013

2

Leder

Det føles, som om det kun er et øjeblik siden, at den evindelige snak gik på friværdi, samtalekøkkener og fladskærme. Nu holder danskerne på pengene og forsøger med diverse installationer at sikre hus og hjem mod kommende oversvømmelser. Så hvad vil fremtiden bringe? Hvor skal vi her på randen af et nyt år finde håb? For fire-fem år siden troede vi, at alting kun kunne gå fremad, og at vi snart ville kunne købe hele verden. Og så står vi pludselig midt i en finanskrise – hov, hvor kom den fra? Pludselig sker der noget, der vender op og ned på det hele. Dommedagsprofetier har der været til alle tider, og lige nu har de gyldne tider. En af årsagerne til, at vi går rundt og synes, fremtiden tegner så frygtelig lige nu, er måske den, at vi mennesker har en tilbøjelighed til at isolere os i øjeblikket og tro, at tingene kun kan gå en vej, og at det bliver ved med at gå, som det går lige nu. Hvis vi i opgangstider kun fremskriver opgangen og kun fokuserer på den, bliver vi lalleglade idioter. Og hvis vi i nedgangstider kun fremskriver nedgangen, bliver vi sortseere og pessimister. januar/februar . kirkebladet


Det lyder jo meget enkelt og ligetil. Når Gud ifølge Bibelen (5. Mos. 30.1520) siger: ”Se, i dag har jeg lagt livet og det gode frem for dig og døden og det onde… Jeg har frem for dig lagt liv og død, velsignelse og forbandelse. Vælg da livet”. Kun et fjols ville vælge det onde, forbandelsen og døden. Eller? På papiret kan de fleste valg synes enkle. Enkle på den måde at godt er godt og ondt er ondt, og at det vi vælger, er enkelt at realisere. Men midt i livet og virkeligheden bliver en del ting mindre sort-hvide og vanskelige at gennemføre. Bare spørg enhver som har et nytårsforsæt om at være sød, eller ikke at skændes med kæresten. Det gode valg bliver her forstået som at elske Gud. Hvad kirkebladet . januar/februar

betyder det, en århusiansk vinterdag i 2013? Vi får ingen detaljeret facitliste. Men vi har et kærlighedsbud som siger: ”Elsk Gud, din næste og dig selv”. Gennem mange lignelser, fortællinger og formaninger er Jesus eksemplet på dette. Guds rige er kraft. Vi ved alle, hvor stor skade stærke kræfter kan gøre. Men Guds riges kræfter gør godt, de bygger landet, de forener folk, de fjerner de bitre rødder og skaber solidaritet i stedet for splid. De bygger ikke partier, der rejser sig mod hinanden, men viser forståelse for forskelle og møder fejltrin med barmhjertighed.

der hvor der er mørkt. Det er så mirakuløst. Det er ikke mærkeligt, at vi mennesker har mørke og håbløshed i os. Det mærkelige er, at vi igen får håbet. Det håb er noget, Gud planter i dig. Hver gang du håber, kommer Gud ind i dig, siger Kierkegaard. Det håb viser sig ved, at du tør håbe på glæde, uanset hvor forfærdeligt det hele ser ud. Der er et aktivt håb at finde i den kristne tro. Det kristne håb er netop ikke passivt men aktivt. Det er det håb kirken er bygget på, og som sætter sit præg på alt der sker ud fra Saralystkirken. Velkommen, velkommen indenfor!

Det er et faktum i kristendommen, at Gud altid er 3


Livsinterview Interview

Janus Wiese Christoffersen er 37 år og underviser i kemi ved VUC på Ingerslev Boulevard. Han er gift med Rebekka, der er sygeplejerske på Skejby Sygehus. Begge stammer fra Sjælland, men ad snørklede veje fandt de til Århus og ind i Saralystkirken.

mine søskende, som jeg føler mig knyttet til. Hvorfor valgte du at læse kemi og biologi? -I gymnasiet havde jeg en biologilærer, som gav mig interessen for faget. Jeg blev molekylærbiolog og valgte kemi som mit andet fag. Jeg fandt bl.a. sygdomsforskning utroligt spændende.

mit studium kunne gøre noget for menneskeheden, løse kræftens gåde og den slags.

-Konkret skete der det, at min mor blev kristen. Derudover gjorde det stort indtryk på mig at være ude at besøge min senile mormor på plejehjem. Når der blev sunget salmer for hende, eller hun lyttede til en Hvad synes du om Århus? gudstjeneste, kunne hun blive -Jeg synes, at der er en mere fuldstændig henrykt. Personarolig mentalitet ”herovre”. Jeg Hvordan var din vej ind i den let havde aldrig set noget ligkan også godt lide, at der ikke kristne tro? nende. Min mor fik mig så er så langt til alting som i ho- -Jeg tror, det hele hænger ”lokket” med til et par kristne vedstadsområdet. Men selvføl- sammen. Jeg gik nok rundt møder. I ét tilfælde blev jeg gelig kan jeg da godt savne med en drøm om, at jeg via meget berørt af prædikenen, i et andet tilfælde fik jeg en stærk oplevelse, da prædikanten kom hen og talte profetisk ind i mit liv. Han kendte mig ikke, men sagde at der ikke er nogen PHD, der kan redde mennesker. Det kan kun Gud. På dette tidspunkt havde jeg næsten beslutte at påbegynde en PHD, og jeg følte ordene som en retningspil om at ændre fokus i mit liv.’

- Det var som et stort paradigmeskifte for mig , da jeg gik fra ensomhed til tryghed, siger Janus 4

januar/februar. kirkebladet


Janus gik i gang med at læse i Bibelen og startede med Mattæus evangeliet. Han blev meget berørt, når han læste i det, fordi han følte, at Guds eksistens blev åbenbaret for ham. Som han siger: -Det var som et stort paradigmeskifte for mig. Jeg gik fra meningsløshed til mening, fra en følelse af ensomhed til en tryghed over at være i Guds hænder.

sygeplejerske ved Rigshospitalet, men hun var også åben for at prøve noget nyt.

- På én og samme dag var vi begge til jobsamtaler i byen. Vi satte os ned på Janus begyndte at komme i Café Glad for Pinsekirken på Drejervej i Kø- at afvente benhavn. Men efter nogle må- nærmere. neder oplevede han lidt af en Og inden for nedtur. Han måtte erkende, at 20 minutter han og nogle af hans gamle blev vi begge venner havde fjernet sig fra ringet op, fordi hinanden, og på studieområdet vi havde fået blev hans speciale til en meget jobbet! langvarig proces. Han blev dog færdig med studiet og beslutte- Rebekka og de efter et stykke tid at blive giv Janus beJanus er en super social akademiker -et-år medarbejder ved Eftergyndte at skolen Alterna i Mariager. Jakomme i nus ønskede på én eller anden Saralystkirken, hvor de blev viet 4,2 km ved Kalø Vig. Jeg er en måde at komme til at tjene af John Lorenzen i efteråret meget social person, der elsker Gud. Derefter gik han to år på 2011. De er gået aktivt ind i at være sammen med menneHøjskolen i Mariager som elev. kirken, han i menighedsrådet sker. Men i øjeblikket kører jeg og hun i foreningen Fred og et par gange om ugen til RoskilI dag er du etableret i Århus. Forsoning i Afrika. Desuden de for at lave finish på mit bioloHvorfor kom du til byen? har de startet ungdomsgruppe. gistudium. -Jeg oplevede simpelthen, at Til januar venter de barn, hvilGud ledte mig til Århus. Det var ket de glæder sig rigtig meget lidt spøjst, fordi jeg ingen kend- til. te i byen. Men jeg gik ind i en lille bedegruppe og fik et netHvad laver du i din fritid? værk der. -Efter min diskusprolaps kan jeg ikke dyrke så meget sport, -Så var der jo Rebekka. På det som jeg gerne ville. Men det er tidspunkt arbejdede hun som da blevet til en svømmetur på kirkebladet . januar/februar

7


Succes

På denne plads sætter vi fokus på en succeshistorie. Der er mange succeser, og en af dem er Musik og Bevægelse der er kommet rigtig godt fra start i Musikskolen. Vi har haft en snak med Musikskolelederen, Maj-Lis Hoffer Henriksen. - Vi startede op i foråret og havde ret god tilslutning. Vi kørte det videre og mere

planlagt i efteråret, hvor tilslutningen blev endnu større. Vi har haft mellem 8 og 14 børn med forældre og bedsteforældre. De fleste kommer fra Malling, Højbjerg og Tranbjerg området, siger Maj-Lis. Børnene er i alderen 1½ 4 år. Programmet er festligt, og de synger, leger med sæbebobler og bolde, danser og laver fagter og bevægelser til musik.

rkesalen gelse i hele ki Musik og bevæ

- Vi starter altid med en ”Go daw” sang hvor alles navne indgår i sangen, og vi slutter af med at synge farvel. Derudover synger vi forskellige sange bl.a. om Balder, der kravler rundt på kroppen, og Gravkoen, som graver med sin grab.

- Der findes tilbud for mindre børn, men denne aldersgruppe bliver nogle gange glemt. Derudover tror jeg de fleksible datoer og betalingsformen har været en god ting, da det igen har givet fleksibilitet til børnefamilier hvor programmet til -Børnene elsker at komme og tider kan være meget stramt, lege sammen og interagere afslutter Maj-Lis med et stort med de voksne på en ny smil. måde. Der er altid glade børn som nyder at være i kirkerum- Musik og Bevægelse starter met og have det sjovt. igen i uge 3, hvor der er plads til flere børn. Maj-Lis tror der har manglet sådan et tilbud i området, og at der ikke var denne slags tilbud til de små børn. 6

januar/februar. kirkebladet


Tanker

Årsskiftet er ensbetydende med statusopgørelse: hvad kom der ud af det forgangne år, og hvilke mål regner man med at nå i det nye år? Vi har bedt tre personer i Saralystkirken fortælle lidt om, hvad der var deres bedste oplevelse i 2012, og hvad de særligt ser frem til i det kommende år.

Kent Nørholm Hvad er det bedste der er sket for dig i 2012? Det er så afgjort at jeg fik nyt job og fastansættelse på Rathlouskolen i Odder. I min tidligere stilling var jeg kun ansat i årsvikariat, så da vi nåede sommerferien og der samtidig var ansættelsesstop i Århus Kommune så det ikke lyst ud. Hvad ser du særligt frem til i 2013? Jeg håber, min datter Emma får et godt efterskoleår. Personligt: at det må blive et jævnt, muntert og virksomt år i pagt med Gud og min næste.

kirkebladet . januar/februar

Emma Nørholm Hvad er det bedste der er sket for dig i 2012? Sommerlejren Crossroadz var helt klart årets højdepunkt. Det var super fedt at skabe venskaber med mennesker på kryds og tværs og være fælles om at prise Gud. Udover det har jeg været på en fantastisk tur med min årgang til Tønder, hvor vi alle fik knyttet nye og tættere bånd til hinanden. Hvad ser du særligt frem til i 2013? Jeg ser frem til at komme på efterskole og lære endnu flere nye mennesker at kende, som jeg forhåbentligvis kan få store og fede oplevelser med Jeg glæder mig i det hele taget til at prøve noget nyt.

Siri Osland Lorenzen Hvad er det bedste der er sket for dig i 2012? Det bedste der skete for mig i 2012, var at jeg blev sygemeldt fra mit arbejde i nogle uger, pga. stress. Det er jo noget underlig noget, men det gav mig, en reminder om, at mit vigtigste fokus i mit liv er, at jeg skal leve for mig selv og min familie, og at jeg ikke skal gå på kompromis med mine egne værdier. Hvad ser du særligt frem til i 2013? Jeg ser frem til at jeg ikke helt ved hvad året bringer, da min familie gerne vil flytte til et andet hjem. Og jeg ser frem til nye gode samvær med venner og familie. 7


Gudstjenester

I løbet af de kommende måneder introducerer vi en ny type gudstjeneste, Agudstjeneste. Vi synes vi har mange gode gudstjenester i Saralystkirken, men derfor kan vi jo godt udvikle og inddrage nye elementer. A-gudstjenester afprøver forskellige nye og kreative elementer, inddrager og aktiverer deltagerne gennem debat, kreativitet og relationelle elementer. I en almindelig gudstjeneste er der begrænset mulighed for dia-

Børnekirken er et superfedt tilbud til alle børn mellem 0 år og op til 5. klasse, som kommer til gudstjeneste. Gudstjenesten starter fælles med de voksne i kirkesalen og efter ca. 20 minutter går børnene til deres eget program i egne lokaler.

log. Det vil være anderledes i A-gudstjenesterne. Vi tænker Agudstjenester ud fra begreberne: Anderledes, Aktiv og Afvigende. Det betyder naturligvis ikke, at alle skal gøre, mene eller sige det samme, men at der bliver der plads til små, sjove overraskende elementer der gerne skulle gøre, at deltagerne går hjem med en ny, og måske overraskende tanke.

Vi har planlagt tre Agudstjenester inden sommerferien, den 20. januar, den 17. marts og den 12. maj.

En typisk søndag i Børnekirken begynder med en fælles opstart, eventuelt en konkurrence/aktivitet eller anden icebreaker, der lægger op til dagens historie. Efter bibelhistorien, snak og bøn er der tid til at arbejde med andre materialer eller lege og spille. Der er pt. to gennemgående børneledere: Mette Petersen og Lene Møller. Vi har brug for at øge dette antal med en hel del flere.

i Børnekirken. En kan f.eks. være ansvarlig for at være tovholder, imens en anden er ansvarlig for at fortælle en bibelhistorie, andre for aktiviteterne som musik, sang, drama, skuespil, konkurrencer, sport, kreativiteter i form af at tegne, male, skabe, bygge eller andet.

Ønsket er at involvere mange flere medarbejdere som har forskellige små opgaver 8

Velkommen til A-gudstjeneste!

Der er meget brug for flere medarbejdere, der kan være med i en del af tiden. Vil du hjælpe med aktiviteterne eller bibelhistorien, så kontakt Lene Møller på tlf. 2993 3168 eller lm@saralystkirken.dk januar/februar. kirkebladet


Præsentation

Saralystkirken er i dag en voksende kirke. I løbet af en helt almindelig uge kommer der mere end 250 forskellige mennesker i Kirke- og Kulturcentret. Det er godt! Væksten betyder så også at præsten har en del at se til. Det er han sådan set godt tilfreds med. For at aflaste ham for en del af de administrative opgaver, får han en sekretær tilknyttet. Med denne nye funktion indfører kirken et nyt begreb: Frivillig stab. Else Hagsteen har sagt ja til at indgå i denne funktion en dag i ugen - på frivillig, uløn-

At vandre sammen med andre er vigtigt for os, hvis vi gerne vil udvikle os og fastholde den udvikling vi gennemlever. Derfor vil vi fremover i stigende grad tilbyde huddlegrupper. Begrebet ”huddle” kommer fra sportsverdenen, der hvor holdet står tæt sammen for at opmuntre hinanden. En huddlegruppe består typisk af 3-8 ledere eller kirkebladet . januar/februar

net basis. Hun får mange af de kontoropgaver præsten sidder med i dag, kartotekstyring, registrering, kontakt til foredragsholdere og talere, udsendelse af mail, nyhedsredigering på hjemmesiden, samt praktisk koordinering af en del af de interne og eksterne møder der afholdes i kirken, og hvor præsten fungerer som enten indbyder eller vært. Hun kommer til at repræsentere kirken på flere fronter. Else Hagsteen er kontoruddannet og har tidligere arbejdet som dagplejer.

Else Hagsteen - ny sekretær i kirken

- Det er helt fantastik at Else har sagt ja til at være på frivillig stab i Saralystkirken! Jeg glæder mig til samarbej-

det med hende, og til at få endnu mere tid til andre presserende opgaver, siger John Lorenzen.

kommende ledere, der jævnligt mødes for at arbejde med deres personlige lederskab. Formålet med huddlen er at støtte, udfordre, udru-

ste og opmuntre til at leve som efterfølger af Jesus. Vi har netop startet den første huddlegruppe i kirken. Planen er, at der kommer flere til i løbet af året. Denne gruppe ledes af John Lorenzen, der også selv er med i en tværkirkelig huddlegruppe. Få mere info om huddlegrupperne hos deltagerne eller John Lorenzen, tlf. 66 140 140. 9


Foredrag

Torsdag, den 31. januar kl. 19.30 slår KulturCaféen dørene op og inviterer indenfor til foredraget: ”Skæld ud på Gud”. Foredraget holdes af sygehuspræsten Preben Kok der er forfatter til bogen ”Skæld ud på Gud”. - Magtesløsheden opstår ved alvorlig sygdom, og dens følgesvend er ofte skyld, idet moderne mennesker har bildt sig selv ind, at de har mere magt over livet end som så. Når alvorlig sygdom og ulykke rammer os selv eller vore nærmeste, bliver det tydeligt for os, at vi må lægge vores liv i andres hænder. Når livet er sådan, bliver vi konfronteret med, at der er grænser for, hvor meget magt vi i grunden har over vores eget liv, siger Preben Kok. I sit daglige virke opererer han i grænselandet mellem liv og død. Med troen som udgangspunkt er 10

han ikke bange for at gå i clinch med magtesløshed, stress, skyld samt illusionen om det perfekte menneske. Preben Kok superviserer også præster, læger og sygeplejersker - ikke for at gøre dem bedre til deres arbejde, men for at give dem kræfter til at leve med de ofte vanskelige udfordringer og uundgåelige nederlag, de møder i deres arbejdsliv. Har tidligere haft TVprogrammet ”Skriftestolen.” på DR 2. Det er en mand med stor erfaring inden for sjælesorg og møder med mennesker i krise, der

gæster KulturCaféen denne aften. Han har stor erfaring med at give mennesker i krise mulighed for at dele ansvaret og sorgen med Gud, netop når livet gør ondt, og meningen hører op. Foredraget ”Skæld ud på Gud”, er livsbekræftende og genkendeligt og vil frembringe både latter og tårer. Entré inkl. kaffe 50 kr. Inden foredraget kan en middag nydes i KulturCaféen for kun 25 kr. Bestil bord på tlf. 61 67 28 00.

Preben Kok er præst i Engum Sogn og på Vejle Sygehus. Han har stor erfaring inden for sjælesorg og det at møde mennesker i krise januar/februar. kirkebladet


Fællesskab

Hvert år samles kristne over hele verden til bøn i begyndelsen af det ny år, fra den 7.-13. januar.

I Aarhus mødes hundredvis i løbet af denne uge til fælles bøn, en handling der udtrykker den kristne enhed, og ønsket om at bede for vores by, vores land og vores verden. Her samles mennesker fra mange forskellige kirkesamfund til gensidig inspiration og opmuntring. Bedeugens tema er: AT VANDRE MED GUD. Denne vandring tæt ved Gud, udfordrer os til også at vandre tæt sammen med mennesker i samfundet og i kirken.

Saralystkirken er åben for alle – og ikke mindst for dem, der gerne vil ”tjekke det med Gud ud”. Nogle af dem, der er kommet i kirken et stykke tid, vælger at blive medlemmer.

Peter M. Rødder kirkebladet . januar/februar

Alle der tror på Gud, og kan gå ind for kirkens stil og vision, kan vælge at blive medlemmer. Vil du vide mere om kirken, er du velkommen til at delta-

Dorthe Suell

I programmet på midtersiderne kan du se det fulde program for ugen. Kirkerne der står sammen om bedeugen i Aarhus, har i år valgt at tilføre to nye tiltag: Bedeugen for børnefamilier onsdag, den 9. januar kl. 17.00 med efterfølgende middag, samt Fakkeloptog søndag, den 13. januar kl. 18.45. Læs hele programmet ved at scanne koden

ge i et intro-kursus. Næste kursus er tirsdag, den 5. februar kl. 19.00. De sidste nye medlemmer i Saralystkirken præsenteres her:

Charlotte og Ole Petersen med drengene Noah og Jonas

11


One Way Tryk a/s - Etryk.dk One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter - et sted med mange muligheder

Januar%202013,  
Januar%202013,  

http://www.saralystkirken.dk/sites/saralystkirken.dk/files/Januar%202013,.pdf

Advertisement