Page 1

Det rystede mig, da Gud hørte bøn INTERVIEW: SIDE 4

Det gode samliv

FOREDRAG: SIDE 6

Hudløs ærlig - om depression FOREDRAG: SIDE 7

Lederskolen - nyt tilbud

UNDERVISNING: SIDE 8

Julegaver til børn i Rumænien KÆRLIGHED: SIDE 9


Adresser

Leder

Saralystkirken Kirke- og Kulturcenter Saralyst Allé 140, 8270 Højbjerg 66 140 140 info@saralystkirken.dk www.saralystkirken.dk Bank 2318 0804 224 955 Bus 19 holder ved døren. Bus 6A holder ved Ringvej Syd 600 m. fra kirken. Præst John Lorenzen, 61 79 42 47, Træffes bedst 9.00–13.00, dog ikke mandag. jl@saralystkirken.dk Teenagepræst Jesper Olsen,  26 22 28 75 jo@saralystkirken.dk Musikskole Maj-Lis Hoffer Henriksen,  20 64 88 45 mhh@saralystkirken.dk Formand Werner Berle,  28 80 09 92 wb@saralystkirken.dk Ansvar for diakoni Frede Byg,  87 48 08 51 fb@saralystkirken.dk Smågruppekoordinator Karen Henneberg  22 39 01 22 kh@saralystkirken.dk Økonomi og tilmelding til KulturCaféen Ninna Pedersen,  61 67 28 00 nbp@saralystkirken.dk Rådgivning Vibeke Møller, 29 89 14 31 vb@saralystkirken.dk Redaktionsgruppe John Lorenzen (redaktør)  61 79 42 47 Frede Byg,  87 48 08 51 Ole Bering,  86 27 90 25 Forside foto : Aarhus Syd set fra Jelshøj 2

Fristelsen til at gribe efter etiketter, betegnelser, som man kan klistre på mennesker eller grupper, er altid tilstede. Hører han hjemme her eller der? Venstre eller højre? Konservativ eller liberal? Også i Herrens vingård har man til alle tider haft etiketter og skiltebærere. Fundamentalist eller universalist? Evangelikal eller radikal? Vækkelsesmand eller liberalteolog? Etiketter er en velsignelse på medicinflasker, men en forbandelse, når de er sat på mennesker. De fungerer som et kontrolinstrument. En form for varemærkning. Anerkender eller udelukker. Hører han til dem eller os? Som kodeord, der aldrig er blevet en del af vores indre, luller de os ind i en tro på, at vi er på den rette hylde. Og at andre ikke er det. Det sker, at vi møder mennesker, der ikke kan placeres i en bestemt bås. Vi diskuterer, hvilke betegnelser, der bør klistres på dem, men vi kan ikke nå til enighed. De kan ganske enkelt ikke placeres på den ene eller på den anden side af hegnet eller sættes i snævre båse. Måske fordi de er både-og, ikke enten-eller. De bevæger sig på tværs, passer ikke ind i gængse mønstre, er umulige at lægge bidsel på. De forvirrer september/oktober . kirkebladet


alle, der har bygget deres verdensbillede op af ideologier, paroler og lige linjer. Kirkens eksistensberettigelse prøves i relationerne, ikke i et fjernt mål langt derude. Relationerne er afgørende for berettigelsen. I kirken er der plads til alle, der har plads til andre. For at forstå må vi vove at blive bevæget. Bevæget af andres smerte. Men det er svært, og det er jo heller ikke, fordi vi ligefrem længes efter at dele andres smerte og tage den ind over os selv. Hvis min medmenneskelighed skal forblive intakt – hvis jeg ikke skal forblive tilskuer – må jeg bevæges. Bevæges til at kæmpe for en mere retfærdig verden. Bevæges til at mindes og huske kirkebladet . september/oktober

fortidens fejltagelser og tage ved lære. Bevæges til at gøre op med stilstanden. Så lad os ikke blive stående oven for trappen, men lad os turde samle mod til at gå ned og bære med og blive aktive medmennesker. Vi lægger en del energi i gudstjenesten søndag formiddag, men vi anser ikke alene gudstjenesten for at være stedet, hvor vi for alvor er kirke. At være kirke sker altid i relation til andre. Derfor har vi også valgt at opgradere på dette område, når vi i eftersommeren introducerer klynger i kirken. Vi vil ikke bare være en kirke, hvor du går til møder, men et sted hvor du reelt møder folk. For at skabe de bedste rammer for at det sker, vil vi gerne skabe rammer for at kunne mødes i fællesska-

ber uden for kirkebygningen. Målet er at starte flere nye klynger i løbet af de kommende måneder. Vi har jo stadigt otte smågrupper i Saralystkirken, og de forsætter som hidtil. Ingen forandringer dér! Vi frisætter mangfoldigheden og den missionale fantasi. Vi ønsker, at vi ikke blot tilbyder aktiviteter og programmer, men et reelt fællesskab i et større netværk. Velkommen til et ikke kedeligt efterår.

3


Livsinterview Interview

Adelheid Nørholm, snart 69 år, virker som et glad og taknemmeligt menneske. Hun føler, at hun har sin tid fyldt ud med børn og børnebørn, med sin store hobby maleriet og med at komme i kirken. Der er også stadig bud efter hende som vikar på et plejehjem.

5

-Jeg er født i Østpreussen, fortæller Adelheid. Min far var soldat i krigen, og min mor måtte flygte i hestevogn med min bror og mig, der dengang var 1 år. Hesten blev dog konfiskeret af militæret, og rejsen gik videre med tog. Adelheids far kom i fangenskab i Sibirien, og da han blev løsladt, sørgede han for at komme til Holstein i Vesttyskland, hvor en moster boede. Derefter stødte Adelheids mor til sammen med børnene. Hvilke forhold levede I under i den første tid? -Vi boede på et 12 kvadratmeters værelse: min mormor, min moster og hendes søn, min syge onkel, mine

Adelheid samler familien hver uge til pandekagedag 4

forældre, min bror og jeg, så det var små forhold. Hvordan var det at møde din far? -Jeg var 6 år gammel, da jeg så ham for første gang. Han var som en fremmed mand, og jeg skulle lige vænne mig til, at det altså var min far. Han skulle jo også prøves af! Efterhånden gik det familien bedre. Adelheids forældre fik arbejde, de fik en lille lejlighed og byggede senere hus i nabobyen. Hvordan var din vej til den kristne tro? -Jeg kan huske, at når min mor holdt andagt, så bad hun altid for, at min bror skulle blive en kristen. I mig selv tænkte jeg, at hun lige så godt kunne lade være med at bede for ham. Hvad skulle det hjælpe? Men på et tidspunkt kom der én og fortalte, at min bror havde omvendt sig. Han var blevet en kristen. Det rystede mig i min grundvold. Der var altså en Gud, som hørte bøn! Adelheid vaklede som ung frem og tilbage. Når hun havde været til ungdomsmøde med sin veninde, gik de ud og dansede bagefter. Men i forseptember/oktober . kirkebladet


bindelse med et stort ungdomstræf i Hamburg, gik Adelheid og nogle andre unge tilbage og snakkede med præsten og bad med ham. Adelheid havde mange forbehold, men præsten sagde: Du er jo ikke alene, Jesus er med dig! På én dag var de otte fra hendes ungdomsgruppe, som omvendte sig. Det var en stor oplevelse for dem! Adelheid gjorde skolen færdig, og uddannede sig til bygningstegner. Og i fritiden var der et spændende kristent miljø i Bad Segeberg. Der kom folk fra mange forskellige lande, heriblandt Danmark. De fik arrangeret pennevenskaber over landegrænserne. Adelheid begyndte at skrive med en ung dansker, Niels. Familien morede sig noget over den måde, han skrev tysk på. Men det endte med en forlovelse. -Dagen efter min 21 års fødselsdag flyttede jeg til Danmark. Jeg var myndig, og min far kunne ikke protestere! Jeg begyndte straks at arbejde i et ingeniørfirma i Århus, selv om jeg ikke kunne et ord dansk. Ret hurtigt lærte jeg dog én at kende, som hedder Grethe. Hun talte langsomt dansk, så jeg kunne høre hvert eneste ord. På den måde lærte jeg hurtigt sproget! Adelheid havde bevidst gået efter at vælge en livspartner, som hun kunne dele sin tro med. Sammen med sin udadkirkebladet . september/oktober

- Brugen af farver er blevet mere ”vovet” med tiden, siger Adelhedi.

vendte og aktive ægtemand kastede hun sig hovedkulds ud i kristent pionerarbejde i Århus. Det, der startede i det små, førte til, at der blev dannet en menighed. -Vi brugte vores hjem oven over ”Soft Ice” i Højbjerg utroligt meget. Det var som en banegård, hvor folk kom og gik. En del blev kristne og begyndte at komme i kirken. Og det var samtidig med, at jeg havde tre små børn at passe!

sige, at min brug af farver er blevet mere ”vovet” med tiden. Hjemmet i Tranbjerg vidner om Adelheids farveglæde og lyst til at eksperimentere. Børn, svigerbørn og børnebørn har en stor plads i hendes hjerte. I en årrække har hun haft en fast pandekagedag for børnebørnene. Det har også været en anledning for forældrene til at komme ud og hygge sig! En anden betydningsfuld ting for Adelheid er kirken: -Jeg nyder at komme hen, sætHvad laver du i din fritid? te mig ned og lytte. På den -Jeg går bl.a. til maling én gang måde får man ”tanket op”. om ugen. Når man først komDerudover er der et godt fælmer i gang med et billede, er lesskab i kirken. Engang i meldet bare en god fornemmelse. lem tager jeg en tørn med at Jeg startede med at gå til akva- lave mad til fællesspisning. rel. Siden har jeg kastet mig over acrylmalingen. Jeg vil


Relationer

Torsdag den 13. september kl. 19.30 afholdes en foredragsaften for alle der satser på det gode samliv, . Foredragsholderen er biskop Elisabeth Dons Christensen der har skrevet bogen”Det sårbare samliv”. Biskoppen fra Ribe Stift har noget på hjerte. - Der er alt for mange skilsmisser, og det er fordi vi ikke ved, hvad kærlighed er, siger hun. Elisabeth Dons Christensen er cand.mag. i historie og kristendom og cand.theol. - Jeg synes, der er for mange skilsmisser, og en af grundende er børnene. De syntes altså ikke, at skilsmisse er en god idé, skulle jeg hilse og sige! - Noget kunne jo tyde på at det er blevet vanskeligere at blive sammen. Min påstand er, at der er ikke andet, der binder et moderne par sammen, end kærlighed. I gamle dage var der måske en gård, en forretning eller økonomisk nød. Vi smider tøjlerne for hurtigt, fordi vi ved, der er så

6

er foredrag om ristensen hold Ch ns Do h et Elisab

mange andre muligheder. Vi har ikke altid særligt klart begreb om hvad kærlighed er, siger biskoppen: Vi gifter os i forelskelsen, som jo er en ”sygdom”. Det er ikke kærlighed. Kærligheden skulle gerne opstå efter nogle år i ægteskab, og så skal den passes, mener hun.

mliv”. ”Det gode sa

det at være sammen i modgang. Hun er en spændende foredragsholder, der med sit engagement og medrivende humor tryllebinder sine tilhørere. Der er næppe tvivl om, at det bliver en aften, som man vil huske. Entré inkl. kaffe 50 kr.

Kærligheden er slet ikke noget, som er, men noget der bliver til undervejs: det er handlinger, historier, ord og

Inden foredraget kan en middag nyes i KulturCaféen for kun 25 kr. Bestil bord på tlf. 6167 2800. september/oktober . kirkebladet


Åbenhed

KulturCafeaften med Jørn Hyldgård torsdag, den 11. oktober kl.19.30

lang mørk tunnel uden lys for enden.

giver gode råd til de mennesker, som er ramt samt deres pårørende. De giver deltagerI marts 2010 skete der imid- ne en indsigt i sygdommen, Jørn Hyldgaard var igennem lertid noget. Livslysten og så udenforstående bedre kan 30 år en særledes arbejdsom glæden brød igennem 6 års forstå sygdommens karakter. præst med mange ugentlige mørke. Pludseligt og uventet. Hans kone, Britta, deltager og møder og foredrag, hvor man- I foredraget "Hudløs" tager vil ærligt fortælle om, hvorge mennesker oplevede at Britta og Jørn os igennem dan det var at leve sammen blive hjulpet. opture og nedture i deres 30 med en deprimeret mand. De Der var glød og fart, men så årige samliv. Du vil høre om vil også fortælle, hvordan de skete det. smerten, men også om forklarede sygdommen samvandlingen, da livet vendte men. Nogle faresignaler blev over- tilbage til Jørn. set, og glideturen ned i deForedraget varer ca. en time, pression begyndte. Og det gik Hvorfor gav de ikke op under- herefter bliver der hurtigt. Meget hurtigt. I løbet vejs? Hvad betyder noget her en kaffepause. Efterfølgende af kort tid måtte Britta se sin i livet, når det ser ud til, at vil der blive mulighed for at mand ude af stand til at kom- man står overfor at miste alt? stille Jørn nogle spørgsmål. me ud af sengen, passe et Hvad gør præsten, når bud- Entré inkl. kaffe 50 kr. arbejde... være til. skabet forsvinder? Hvordan er det at se sin mand forsvin- Inden foredraget kan en midDer var ikke mange lyspunk- de i depressionens tåger? dag nyes i KulturCaféen for ter i de efterfølgende 6 års kun 25 kr. Bestil bord på tlf. kroniske depression. Selv Han fortæller om sin tro på 6167 2800. beskriver Jørn det som en Gud og helbredelse. Han

Et hudløst ærligt foredrag af Jørn Hyldgaard kirkebladet . september/oktober

7


Uddanelse

Så er chancen her! Du har nu mulighed for at deltage på en fælleskirkelig lederskole i Midtjylland. Lederskolen er åben for alle, der ønsker personlig, ledelsesmæssig og åndelig vækst. Et læringsforløb som på samme tid udfordrer og støtter dig i din udvikling som leder, og er for dig, der ønsker større indsigt i de væsentligste ledermæssige områder. Lederskolen er baseret på kerneområderne: Kald, Karakter og Kompetence. Hér får du en dansk kirkelederuddannelse, en ”mini bibelog lederskole”, som giver dig et løft, så du kan bliver en endnu bedre leder og kan gå

efter de mål, Gud har få dig. Lederskolen har det klare mål at styrke dig i din opgave som leder og samtidig tilføre kirken nye mål gennem et kompetenceløft. Forløbet er baseret på læring i fællesskab og relation til andre. Undervisningen er fordelt på fire lørdage om året, og der vil være et mindre pensum artikler og bøger, der læses som forberedelse til undervisningen.

dette et tilbud, du ikke må gå glip af! Tilmelding og pris Skolen kører som et loop – med løbende opstart. Undervisningen foregår primært i Aarhus og Herning. Forløbet går over 8 lørdage fordelt over 2 år. Prisen er kun 2000 kr. for hele forløbet eller 325 kr. pr. sektion inkl. forplejning, undervisning og kompendium.

Samlingerne vil være en kom- De førstkommende datoer ser bination af undervisning og således ud: proces i mindre grupper. Her  17. november 2012 er skabt tid og rum til refleksi-  23. februar 2013 on og udvikling af din selvfor-  4. maj 2013 ståelse som leder. Alt i alt er  28. september 2013  30. november 2013 Alle dage fra kl– 10-00-15.00 Bag initiativet står Citykirken i Aarhus, Åben Kirke i Herning og Saralystkirken. Få flere informationer på: facebook.com/FFU.dk eller kontakt John Lorenzen, tlf. 61 79 42 47

Lederskolen er åben for alle 8

september/oktober . kirkebladet


Næstekærlig

Takkegudstjenesten er en familievenlig og hyggelig live -gudstjeneste, hvor der vil blive talt til forskellige sanser. Alle er velkomne til takkegudstjenesten søndag den 23. september kl. 10.30 Der vil blive sunget, der vil være anderledes optrin for børn og voksne, og der vil være mulighed for at udtrykke sin taknemmelighed over alt, hvad Gud giver os. Når vi beder om dagligt brød, tager vi det jo tit for givet, at det

Igen i år ønsker Saralystkirken at give verdens største julegavearrangement sin støtte.

ikke er noget problem på disse breddegrader. Hvem ved, om livegudstjenesten vil guide os til at føle lidt solidaritet med vore medmennesker i andre dele af verden, som lider, fordi de er tvunget på flugt fra deres hjem? Besøgende opfordres til at medbringe lidt

Vi glemmer nok aldrig den glæde, der skabtes i vores hjerter, da vi som børn modtog en julegave. Denne mulighed vil vi gerne bidrage til, at flere børn får. Operation Christmas Child (OCC) er for børn og voksne! Det handler om at give en julegave til et af verdens mange fattige børn. Julegaven skal ned i en skoæske, der pakkes ind i gavepapir. Formålet er at vise Guds kærlighed til børn i nød i hele verden, og sammen med lokale kirker at dele budskabet om Jesus.

Børn i Rumænien modtager gaverne kirkebladet . september/oktober

Sidste år blev der indsamlet

af ”årets høst” i form af æbler, bær, brød, saft – hvad det måtte være. Der vil være muligt at købe de medbragte gaver og overskuddet går til et velgørende formål.

over 8,6 mill. æsker verden over. 280 æsker kom fra Danmark og blev sendt til Kirgisistan. I år bliver de sendt til Rumænien Sidste indsamlingsdag er søndag den 21. oktober kl. 12.00 Skoæsken skal helst være 13 cm x 18 cm x 30 cm. Læs mere om reglerne og få gode råd i OCC-pjecen, der findes i kirken. Få flere informationer på www.saralystkirken.dk under ”International” eller ved at kontakte Johanna på tlf. 3029 2857 9


Respons

Sætter du af og til spørgsmål ved den kristne tro eller måden den praktiseres på? Har du lyst til at dele dine tanker og spørgsmål med andre efter et kort oplæg? Så kig forbi Saralystkirken. Er der plads til homoseksuelle i kirken? Torsdag den 6. september kl. 19.00-20.30, oplægsholder: Lisbeth Pedersen. Hvad siger bibelen om homoseksualitet – og i hvilken sammenhæng? Er homo-

Søndag den 30. september kl. 10.30 er der igen Gospelgudstjeneste i Kirke- og Kulturcentret.

seksualitet en synd eller et livsvilkår? Hvordan skal vi i dag forholde os til bibelens udsagn om homoseksualitet? Tro og tolerance – er de hinandens supplement eller modsætning? Torsdag den 4. oktober kl. 19.00-20.30, oplægsholder: Kent Nørholm. Kan man både bygge sit liv på den kristne tro og være tolerant over for andres tro? Er den kristne tro intolerant? Kan man være tolerant og

samtidig missionere? Det er ikke debataftener, hvor vi skal over-bevise hinanden om de ”rigtige” svar. Målet er at vi alle bliver lidt klogere ved at lytte til hinandens spørgsmål, overvejelser og synspunkter. Vi planlægger endnu en Tro og Tvivl aften i efteråret – 1. november. Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

– til at være sig selv! Der er plads til at lytte, synge med og til at danse. Ved gudstjenesten medvirker korene: KOINONIA Kids som er et fedt børnegospelkor med 12 sangere, og KOINONIA, som er et gospelkor med ca 45 sangere og musikere.

En Gospelgudstjeneste er… ja, hvordan skal man næsten beskrive det? Det er fest og farver. Det er nærvær og intensitet. Det er stilhed og eftertanke. Til vores gudstje- Efter gudstjenesten byder nester er der masser af muKulturCaféen på lidt godt og sik. Og der er masser af plads en kop kaffe m.m. 10

september/oktober . kirkebladet


Ansvar

Lad os hjælpe hinanden hvor vi kan! Lørdag den 6. oktober kl. 9.00 - 13.00 drømmer vi om at kunne gi' en praktisk hånd til folk i Aarhus Syd, som på den ene eller anden måde føler sig for presset til at magte opgaven selv.

Vi drømmer om at kunne være en masse hænder, som i små teams rykker ud og hjælper med indkøb, rengøring, havearbejde eller andre praktiske ting! Det kan være vanskeligt at nå det hele, og vi håber mange vil være med til at række en hjælpende hånd. Alle er indbudt til at deltage, og der kræves ingen andre

forudsætninger, end villigheden til at afsætte fire timer. Vi drømmer om at være mange, der rykker ud denne dag, og derfor skal du endelig afsætte denne lørdag formiddag og gøre noget praktisk godt for andre i denne del af byen. Vi håber også på, at folk uden nogen relationer til kirken kunne have lyst til at deltage. Vil du gerne gi' en hånd med i 4 timer den 6. oktober? Meld dig eller få flere informationer hos Ole Henneberg, tlf. 30 84 40 59 eller givenhaand@ saralystkirken.dk Sammen kan vi gøre en lille forskel!

Her én oversigt over særlige mærkedage. Mette Pedersen fylder 40 år den 15. september. Et stort og hjerteligt tillykke med ønsket om Guds rige velsignelse for dagen og fremtiden. kirkebladet . september/oktober

Saralystkirken er åben for alle – og ikke mindst for dem, der gerne vil ”tjekke det med Gud ud”. Nogle af dem, der har kommet i kirken et stykke tid, vælger at blive medlemmer. Alle, der tror på Gud, og kan gå ind for kirkens stil og vision, kan vælge at blive medlemmer.

Vil du vide mere om kirken, er du velkommen til at deltage i et introkursus. Næste kursus er onsdag den 10. oktober kl. 19.00.

11


Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter - et sted med mange muligheder

One Way Tryk a/s - Etryk.dk One Way Tryk a/s - Etryk.dk

Udpluk fra SommerstĂŚvnet i Mariager

September%202012  

http://www.saralystkirken.dk/sites/saralystkirken.dk/files/September%202012.pdf

Advertisement