Page 1

Portfolio Architecture The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, KADK.

Sara Kier Andersen


Indholdsfortegnelse

Side Projekt Semester 6-17

Kulturelt handelskompleks, Teheran.

10 Semester

18-27

En filmby på Grønttorvet, København.

9 Semester

28-33

Den operatioenlle tegning + model.

8 Semester

34-39

Campus Southwark, London.

7 Semester

40-45

Platform for kulturel udveksling, København.

6 semester


SARA KIER ANDERSEN Rantzausgade 16, 2. sal. 2200 København - DK +45 50922600 sarakierandersen@gmail.com

UDDANNELSE 2016 - 2018 2011 - 2014 2011 2007 - 2009 2007 - 2009

ERFARING 2016 - 2018 2017 2016 2015 - 2016 2015 - 2016 2014 - 2015 2014 2013 2009 - 2010

Cand.arch. Kandidat program Arkitektur, rum og tid. KADK BA.arch. Afdeling 6. KADK Krabbesholm Højskole (F11 Design), Skive. BGK - Billederisk grundkursus, Holstebro. Nørre Nissum HF, Holstebro.

Studiemedhjælper hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter (VLA)

Projekt manager for CHART ARCHITECTURE FESTIVAL, Charlottenborg

Design og opbygning for TRAILERPARK FESTIVAL

Praktikant, Spacon&X, Købehavn. (10 mdr.)

Projekt manager, NORDIC CONTEMPORARY, Paris. (8 mdr.)

Praktikant, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, København. (6 mdr.)

Design for Sustain Festival, Nørrebrohallen, København.

Design for Sputnik Bar, Roskilde festival, Roskilde.

Fotograf assistent for Per Morten Abrahamsen, København.

FÆRDIGHEDER/KOMPETANCER Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Rhino 3D, V-Ray, AutoCad, Excel Fysisk modellering Skitsering i hånden Grafisk design og opsætning

UDSTILLINGER 2018 Forårsudstillingen, Kunsthal Charlottenborg, København. 2018 Arkitektur, rum og tid. Galleriet, gruppe udstilling, KADK, København. 2016 Drawing in Layers. Slagteriet Holstebro. Støttet af OFF Track fonden. 2013 So long dept. 6. Galleriet, gruppe udstilling, KADK, København. 2011 20 Chairs in Wood, Galleri Modtar, København. 2009 Finial exhibition BGK. Jens og olivia museet, Holstebro. 2008 Hot Wings, gruppeudstilling. Det Hemmelige Gallery, Herning. 2008 Kultur til kanten, udstilling med Ida Lundø. Galleri Utopia, Bovbjerg.

PUBLIKATIONER 2017 re-SLAUGHTERHOUSE. Publiceret af Cort Ross Dinesen og Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag. SPROG Dansk Engelsk

2012

8 TABLEAUX, projekt udgivet i Tværkunstnerisk Læringsmiljøer, København.


AFGANGSPROJEKT

KULTURELT HANDELSKOMPLEKS I Teheran

‫نارهط‬

1

Projektet har til formål at skabe et socialt og kommercielt samlingspunkt på pladsen Haft-e Tir square, Teheran. I en urban og social kontekst, hvor normer, kultur og økonomi
spiller en stor rolle for byens diversitet, søger projektet at skabe
et lokalt samlingspunkt, der sætter rammerne for en udveksling på tværs af social klasse og økonomi. Projekt ønsker at nytænke basaren som et moderne handelscentrum, der samler en lang række af både kulturelle og kommercielle tilbud i et fælles anlæg. Intention er at skabe en hybrid mellem bygning og landskab, hvor det kommercielle sammenflettes med det kulturelle. Imellem disse to begivenheder vil uprogrammerede arealer indfinde sig, som en vibrerende overgang mellem et inde og et ude. Projektets mål er at skabe en type arkitektur, der kobler flere af byens eksisterende bevægelser. Bygningensanlægget vil gennem konstruerede gennemstrømmende forløb åbne for en infiltrering af de bevægelser og relationer, der møder sitet. Kulturelle, økonomiske og infrastrukturelle sfærer vil leve side om side, som en sammenflettet hybrid, hvor horisontale forløb og vertikale relationer danner det komplekse landskab.

Aksonometrisk visualisring af projektet

Opstalt Sydøst facade


s hig hwa y erre M od

e Qa m Ma qa mara e -F ha ni Haft-e Tir square

El-værk

Karim Khan Zand Boulevard

Site: Haft-e Tir Square, Teheran. 4. Nov. 2

Situationsplan Haft-e Tir square.

PLADSEN______________________________________

[Rekreativ zone]

Uformelle sociale møder og varierende aktiviteter.

ARKADERNE___________________________________

[Handelszone]

Butiksenheder fordelt i en fleksibel bazarstruktur, der løber igennem projektets fulde udtrækning.

BEGIVENHEDERNE_____________________________

[Oplevelseszone]

Funktionsbestemte aktiviteter og kulturelle tilbud som faste kerner i strukturen.

INFRASTRUKTUREN_____________________________

[Bindeled]

Programmatiske diagrammer.

Diagrammatisk skitsering

Plan diagram

Trafikale forbindelser og gennemstrømmende forløb, der knytter projektet til den omkringliggende kontekst.

Skitse / Indskrivelse på site.


Udeservering

DEN OPSKÅREDE FLADE - Tagplan - Offentlig plads Plan 01

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Marked

DEN ÅBNE GRIDSTRUKTUR - Butiksarkader - Indre struktur

Bazar arkade

C

C

15

14

13

12

11

16

17

18

Hammambad reception

Lounge

Bazar arkade

B

B

19

A

20

21

22

24

23

Indgang

25

Bibliotek/ Udstilling

Auditorium

26

27

28

29

30

A

31

Reception

Plan 00 D

LANDSKABSRELIEF - Grundplan - Byens infrastruktur

Lager/ Service

Lockers

Billetkontor

Billetautomater Butiksstande

kt. - 3.2

a

Bad Mænd

Metro

Depot

OMSLUTTENDE KAR - Særlige begivenheder - Kulturelle events

Cafe/bar

Kar

Kar

Omklædning

Bad Kvinder

Omklædning

Depot

kt. - 3.2

Foyer

Metro

kt. - 0.5

Garderobe

Billetautomater

Køkken

Aflevering- og udlån Depot Auditorium Bibliotek Reception

Teknik

kt. - 3.2

Biografsal kt. - 7.0

Plan - 01


Butik

Auditorium Butik

Bazar

Bazar

Lager/ service

Gangtunnel

Park

Vej

Park / rabat

Vej

Cafe

Tværsnit

Metro

Kontekstmodel i fræst lindetræ og vandskåret messing.

Diagrammatiske skitseringer

View fra Sydvest indgangen


Bibliotek / Udstilling

26

Bibliotek Depot

Køkken

27

28

29

30

31

LĂŚngdesnit AA

Auditorium

Gang

Teknik Biografsal


Hammambad reception

Længdesnit BB

Bazar

Entre mænd

Depot

Entre kvinder

Depot

Butiksstande Cafe

Metro perron

Udeservering

Længdesnit AA Bazar Hammambad mænd

Butiksstande

Metro perron

Hammambad kvinder


336

2

SEMESTER 9

FILMBYEN PÅ GRØNTTORVET Valby, København.

Projektet tager udgangspunkt i Grønttorvets gamle frugt- og grønthal, som er placeret centralt på torvepladsen i Valby. Hallens eksisterende konstruktion definerer rammerne for projektet. Programmet for projektet er en filmby, der indskriver sig i den gamle industrihal, både med en produktionsdel og en offentlig fremvisningsdel. Der vil altså i løbet af døgnet være en vekslen mellem produktionsaktiviteter og sociale og kulturelle events.

nsekvens for to sider. Det horisontale, vertikale møde, der

GENNEMSKÆRINGEN_ som konsekvens for to sider. Det horisontale, vertikale møde, der adskiller og skaber overgang i arkitekturen.

Arkitektoniske komponenter.

ET HÆNDELSESFORLØB_ som opstår i kraft af en række forskudte niveauer. Fladen der organiserer sig igennem den eksisterende struktur og danner rum for vertikale indsættelser.

ET HÆNDELSESFORLØB_ som opstår i kraft af en række forskudte niveauer. Fladen der organiserer sig igennem den eksisterende struktur og danner rum for vertikale indsættelser.

SLUSEN_ som et infrastrukturelt knudepunkt. En horisontal bevægelse, hvor vertikale strukturer leder dig igennem - fra den tætte passage til det åbne rum.

SLUSEN_ som et infrastrukturelt knudepunkt. En horisontal bevægelse, hvor vertikale strukturer leder dig igennem - fra den tætte passage til det åbne rum.

Hallens samlede areal er 35.000 kvm og består af en konstruktion der udspænder hallens fulde udstrækning med et rigidt søjlesystem på 17x10 meters moduler. Projektet fokuserer på hvordan man kan møde en sådan eksisterende struktur og undersøger derigennem en strategi for en egentlig indsættelse.

Bearbejdning af hallen. Kontekst: Valby, København.

Eksisterende forhold.

Konstruktionstegning af eksisterende hal.


administration

teknik

teknik

sal II

film studio

ParadisĂŚblevej

ParadisĂŚblevej

sal I

open air

teknik/maskine indgang

cafĂŠ / bar

kontor

work space

adgang til tagteresse

open air

uderum


Depot

Biograf sal II Teknik

Biograf sal III

Omklædning

Studio 4

Torvet

Teknik

Depot

Toilet

Teknik

Biograf sal I

Toilet

Depot Studio 3 Lyd

Open-air

Bar Studio 5

Studio 2 Lyd

Paradisæblevej

Paradisæblevej

Terrasse

Studio 1 Lyd

Depot

Toiletter

Kantine

Reception / Shop Køkken Park Kølerum

Forhal Depot

Cafe

Koncept skitseringer

Markedsplads

Længdesnit 1:200

Længdesnit


View af opgang til tagplanet

View af passage mellem filmstudios.


SEMESTER 8

Den operationelle TEGNING + MODEL Projektet fokuserer på tegningen og modellen som et operationelt medie, hvorigennem arkitektur og den byggede verden forstås. Projektet er en undersøgelse af processen omkring overgangen fra ét media til et andet. Der arbejdes med en oversættelse af de første diagrammatiske undersøgelser, der hører til formen, skalaen, strukturen og distribueringen. Dette ses som en arkitektonisk erfaring der kan reflekteres ind i den byggede verden. Modellen bearbejdes som et udspændt felt, der udgøres af en række betydningslag, som en kombination af forskellige ordner, der tilsammen udgør både lokale og universelle tilstande. Projektet består af diskussionen og refleksionen, og skal ikke ses som et endeligt udtryk eller en endelig form, de fremstillede modeller skal nærmere ses som udsagn for en videre proces.

3


4

SEMESTER 7

SOUTHWARK CAMPUS London

Projektet har til formål at skabe rammerne omkring et studiemiljø, hvor deling af viden vil være tilgængelige for elever fordelt på forskellige universiteter i området. Projektets faciliteter ligger underjordiskt med forskellige skår og åbninger i overfladen, der skabes igennem disse åbninger et roligt og koncentreret miljø, med adgang til grønne zoner under jorden. Over jorden dannes en offentlig plads som kan inddrages til studierelevante begivenheder eller andre sociale og kulturelle events, som festivaller og markeder.

Plan 00. Pladsen

Intentionen for projektet har været at skabe en bygningsstruktur der ikke optræder som et enkelt lokalt nedslag, men nærmere som en ny struktur der veksler mellem at opleves oppe og nede eller synlig og ikke synlig i gadebilledet. De indre faciliteter vil være synlige igennem forskellige udskæringer fordelt på pladsen og vil fungere som indgang til campus forskellige zoner - under jorden vil projektet være bundet sammen i en samlet helhed.

SITE

Kontekst. 25-33 Southwark St, London, Storbritannien.

fra plan - 01. Bibliotekt


Længdesnit a

Længdesnit AA

Kantinen Biblioteket Sal 2

Længdesnit b

Længdesnit BB

Tværsnit

Entré Eventspace Gårdrum

Tværsnit a Entré Sal 2


Southwark st.

Indgang

Teknik

Toilet

Depot

Mødelokale

Markedsplads

Information/ Administration

Garderobe

Redcross Way

Gårdrum Teknik / Opbevaring

Eventspace

Bar

køkken

Spisesal Toilet

Toilet Depot

Bibliotek / Læsesal

Læsesal / Bibliotek

Plan 00 plan 0 1:200

Teknik

Toilet

Depot

Mødelokale

Information/ Administration

Garderobe

Teknik / Opbevaring

Toilet

Toilet

Længdesnit b

Eventspace

Bar

køkken

Spisesal Toilet

Toilet Depot

Bibliotek / Læsesal

Længdesnit a

Tværsnit a

plan -1 View af entré situationen på sal - 01, kig mod indre haver. 1:200

Tværsnit a

Toilet

Toilet


SEMESTER 6 [Bachelor projekt]

PLATFORM FOR KUNSTNERISK UDVEKSLING Carlsberg byen, København.

SITE

Projektets intention er at understøtte og repræsentere den industrielle, eksperimenterende og kreative profil som Carlsberg i mange år har haft. Jeg ønsker igennem projektet, at skabe en mere åben og tilgængelig profil for området. Projektet foreslår en kunstnerisk platform der kobler både bolig, værksted og udstilling sammen indenfor en fælles ramme.

JC Jacobsens Have

Site, Carlsberg byen, København V.

aven

Arkitektoniske komponenter

I projektet fokuseres der på at skabe en kobling mellem et indre og et ydre. I de nedenstående modelundersøgelser opstår der et forhold mellem konstruktets inderside og yderside; nogle gange vrider materialet sig og på den måde eksponerer indersiden og andre gange folder den om sig selv og pakker et rum sammen i et indre.

5


ENTRÈ

FÆLLES SPISERUM

VASKE / OPBEVARING BOLIG

FLEKSIBEL VÆRKSTEDSFLADE

BOLIG

BOLIG

BOLIG

BOLIG

BOLIG

BOLIG

FÆLLES KØKKEN

BOLIG

UDSYN TIL SALEN

Views

VASKE / OPBEVARING “WHITE CUBE” ARBEJDSOMRÅDE / MULIGT UDSTILLINGSSTED

FLEKSIBEL VÆRKSTEDSFLADE

UDSYN TIL SALEN

BOG BUTIK

CAFE OMRÅDE RECEPTION

INDGANG

- 20

- 40

“WHITE CUBE” ARBEJDSOMRÅDE / MULIGT UDSTILLINGSSTED

00

Planer PASTEURSVEJ

DEPOT

TOILET

TOILET

Længdesnit

Længdesnit


OPSTALT ØST _ 1:20

Plastisk opstalt (Nordvendt facade)

Plastisk opstalt (Østvendt facade)

Indsættelse i konteksten

Sara Kier Andersen Portfolio  
Sara Kier Andersen Portfolio  
Advertisement