Page 1

Flood   Victims “มันเหมือนหัวใจสลาย นาทีที่สายน�้ำมา กวาดทลายในพริบตา ทั้งชีวิตหายไป  เสียงของความเศร้าตรม ดังระงมที่แสนไกล บาดลงบนหัวใจคนไทยทุกคน  เรารู้ว่าความบอบช�้ำ มันยากจะท�ำใจได้ คนที่รักถูกพรากไป คนที่เหลือทุกข์ทน  แต่ขอให้เชื่อแล้วกัน ในวันที่ใครต้องหมองหม่น อีกหกสิบกว่าล้านคนจะยื่นมือไป  ให้เป็นธารน�้ำใจ ต้านคลื่นที่มันไหลมา ให้น�้ำใจซับน�้ำตา คืนมาซึ่งวันสดใส  จะเจ็บจะปวดอีกกี่ครั้ง จะรวมพลังลุกยืนขึ้นใหม่ ให้โลกได้รู้เอาไว้ คนไทยไม่เคยทิ้งกัน” เพลง : คนไทยไม่เคยทิ้งกัน  ศิลปิน : ปาน ธนพร   

บทเพลงนี้ ถือเป็นเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมเผยแพร่ใน

ระหว่างมหาอุทกภัยซึ่งได้พรากชีวิตผู้คนไปเกือบ ๗๐๐ ราย ในพื้นที่ ประสบภัยพิบัติ ๖๕ จังหวัด  เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของ ผู้คนที่ได้รับผลกระทบและต้องสูญเสีย

จากใจ ผู้สูญเสีย 154 นิตยสารสารคดี  ฉบับที่ ๓๒๒  ธันวาคม ๒๕๕๔

ฉบับที่ ๓๒๒  ธันวาคม ๒๕๕๔  นิตยสารสารคดี

155

skd322-victims  

1๕๔ ฉบับที่ ๓๒๒  ธันวาคม ๒๕๕๔  นิ ตยสารสารคดี 1๕๕ บทเพลงนี้ ถือเป็นเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมเผยแพร่ใน เพลง : คนไทยไม่ เคยทิ้งกัน  ศิ ลปิน :...

skd322-victims  

1๕๔ ฉบับที่ ๓๒๒  ธันวาคม ๒๕๕๔  นิ ตยสารสารคดี 1๕๕ บทเพลงนี้ ถือเป็นเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมเผยแพร่ใน เพลง : คนไทยไม่ เคยทิ้งกัน  ศิ ลปิน :...