Page 1

Born to มาราธอน   ๔๒. ๑๙๕ กิ โ ลเมตร be Runเรื่อง : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช, วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

จะเหนื่อยแค่ไหนพรุ่งนี้ก็วันใหม่  หนักหนาแค่ไหนร่างกายปรับตัวได้  เสมอ  เหล่านักวิง่ ออกวิง่ สุดก�ำลังนานติดต่อกันเป็นชัว่ โมง  เส้นชัยส�ำหรับ บางคนอาจเป็นภาวะทางสุขภาพกายและจิตที่ดี  บางคนวิ่งเพื่อพิสูจน์ ศักยภาพ บางคนวิ่งเพราะเสพติดสารเอนดอร์ฟินจากการวิ่งเข้าให้แล้ว

84

สิงหาคม  ๒๕๕๖

สิงหาคม  ๒๕๕๖

85


รอบปีที่ผ่านมา  การวิ่งมาราธอน ได้รับความนิยมมากขึ้น  ขณะที่งานวิ่งแข่งขัน  ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดจัดขึ้น  แทบทุกวันหยุด  สุดสัปดาห์  เส้นทางวิ่งบางงาน  อาจผ่านหน้าบ้าน  ของใครต่อใครไปโดย เจ้าของบ้านไม่รับรู้  เพราะมันเป็นช่วงเช้าตรู่ ของวันอาทิตย์

นักวิ่งกลุ่มน�ำเริ่มแสดงตนทิ้งห่างนักวิ่งอื่น ๆ เมื่อผ่านระยะทางไกลขึ้น   ความส�ำเร็จในการวิ่งมาราธอนเป็นภาพสะท้อนการซ้อมหนักที่ซ่อนอยู่ ในตัวนักวิ่งแต่ละคน 

< กองทัพนักวิ่งเต็มสะพานพระปิ่นเกล้าในงานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพมาราธอน ต้นปี  ๒๕๕๕  งานวิ่งมาราธอนนิยมปล่อยตัวก่อนฟ้าสาง  เพื่อเลี่ยงปัญหาจราจร และลดการเผชิญแดดร้อนยามเช้า (ภาพ : สกล เกษมพันธุ์)

86

สิงหาคม  ๒๕๕๖

สิงหาคม  ๒๕๕๖

87


นอกเหนือจากมาราธอน ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตรแล้ว การแข่งวิ่งยังประกอบด้วย ฮาล์ฟมาราธอน ๒๑.๑ กิโลเมตร  มินิมาราธอนประมาณ ๑๐ กิโลเมตร  ไมโครมาราธอน  ๔.๕ กิโลเมตร และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ๒-๓ กิโลเมตร  แบ่งกลุ่มผู้แข่งขันเป็นชายและหญิง   ตามช่วงอายุ  ๑๖-๒๙ ปี, ๓๐-๓๙ ปี  ไปจนถึง ๖๐ ปีขึ้นไป   คนเหล่านี้ต่างเสียเงินค่าสมัครวิ่งตั้งแต่  ๒๐๐-๘๐๐ บาทเพื่อให้ได้เข้าร่วมงาน 

88

สิงหาคม  ๒๕๕๖

สิงหาคม  ๒๕๕๖

89


> บรรยากาศก่อนและหลังงานวิ่ง  ผู้เข้าร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เพื่ออัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ >

เด็ก ๆ กับใบสมัครยูนิค รันนิ่ง  สุโขทัยมาราธอน  เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

การน�ำสัตว์เลี้ยงแสนรักอย่างสุนัข มาร่วมงานวิ่งด้วยไม่ใช่เรื่องประหลาด  มักพบเห็นตามงานวิ่งต่าง ๆ  

นักวิ่งคนหนึ่งบอกว่า  หากอยากให้ใครสักคน ลุกออกมาวิ่ง สิ่งแรกคือ ชวนเขามาเที่ยว งานวิ่งมาราธอน สักครั้งหนึ่งให้ได้ แล้วที่เหลือ  บรรยากาศของงานวิ่ง จะชักน�ำให้คนผู้นั้น  รู้สึกอยากวิ่ง  ขึ้นมาเอง   90

สิงหาคม  ๒๕๕๖

สิงหาคม  ๒๕๕๖

91


เมื่อวิ่งมาจนถึงจุดกลับตัว นักวิ่งจะได้รับยางวงผูกติดริบบิ้น เป็นสัญลักษณ์ว่าได้ฟันฝ่ามาจนถึงครึ่งทางแล้ว ถึงฟิตซ้อมมาอย่างหนัก อุ่นเครื่อง และยืดเส้นยืดสายก่อนออกตัวตามต�ำรานักวิ่งที่ดี  การบาดเจ็บระหว่างวิ่งก็อาจเกิดขึ้นได้  แต่ไม่ใช่ทุกงานที่จัดจุดให้บริการยาทาแก้ปวด เหมือนที่จอมบึงมาราธอน ๒๕๕๖ ในภาพนี้   

เครื่องดื่มเกลือแร่หรือน�้ำดื่มแก้กระหายคือสิ่งส�ำคัญส�ำหรับนาทีนี้  ผู้จัดงานวิ่งต้องเคร่งครัดเรื่องจุดให้บริการทุกช่วง ๑-๒ กิโลเมตร

ประมาณ ๑๐ นาทีก่อนปล่อยตัว นักวิ่งต้องยืดเส้นยืดสายให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและยืดหยุ่น  เรื่องนี้ส�ำคัญถึงขนาดมีคนบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งของการวิ่งด้วยซ�้ำไป (ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์)

92

สิงหาคม  ๒๕๕๖

สิงหาคม สิงหาคม   ๒๕๕๖   ๒๕๕๖

9393


การวิ่งมาราธอน เหมือนมีมนต์เสน่ห์ บางอย่าง เสกเป่าให้ผู้เข้าร่วม อยากเอาชนะ ในระยะทางที่มากขึ้น เมื่อผ่านมินิฯ แล้ว ก็อยากพิชิตฮาล์ฟฯ  ผ่านฮาล์ฟฯ ได้แล้ว ก็ขอลองมาราธอน

94

สิงหาคม  ๒๕๕๖

โค้งถนนตัดผ่านทุ่งนาคือภาพประกอบฉากบึงบอระเพ็ดมาราธอน ๒๕๕๖  แม้สองข้างทางคือบรรยากาศอันรื่นรมย์  ทว่าหนทางข้างหน้า ยังอีกยาวไกลเสียจนคล้ายไม่สิ้นสุด  เมื่อไม่มีนักวิ่งคนใดอยากถูกหิ้วปีก ออกจากสนาม พละก�ำลังทั้งหมดจึงต้องขุดออกมาใช้ในการนี้ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 95


96

สิงหาคม  ๒๕๕๖

นักวิ่งก็เหมือนนักเดินทาง สนุกกับการเปลี่ยนบรรยากาศ  ออกตระเวนวิ่งไปทั่วประเทศ  ขณะเดียวกันการจัดงานวิ่งมาราธอน ก็ใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน   ในภาพคือ ยูนิค รันนิ่ง สุโขทัยมาราธอน ๒๕๕๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 97


ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์ 

บรรยากาศที่ผู้ไม่เคยเข้าร่วม จะไม่มีโอกาสเห็นเด็ดขาด   สีสันฉูดฉาดบาดตาของนักวิ่ง   นักวิ่งสูงวัยกับครอบครัว ที่จูงลูกหลานมาร่วมออกก�ำลังกาย   นักวิ่งแฟนซีไม่ได้มีดีแค่ท่าทาง  แต่มีความสามารถ  วิ่งครบตามระยะทาง  ไม่แพ้นักวิ่งชุดมาตรฐาน 

98

สิงหาคม  ๒๕๕๖

สิงหาคม  ๒๕๕๖

99


ระยะทางจาก ๑๐   เป็น ๒๑.๑ กิโลเมตร   อาจเหนื่อยขึ้น เป็นสองเท่า แต่จาก ๒๑.๑ เป็น ๔๒.๑๙๕  กลับยิ่งเหนื่อยยาก ขึ้นทวีคูณ  ถึงจุดหนึ่ง  นักวิ่งอาจรู้สึกโดดเดี่ยว และต้องตัดสินใจ ว่าต้องการไปต่อ จริงหรือเปล่า   

หลากอิริยาบถของนักวิ่งในสนามเดียวกัน บางคนวาดขาตุปัดตุเป๋  บางคน สีหน้าเหยเกเหมือนจะเป็นลมล้มพับ ขณะที่บางคนยังหายใจสงบเนิบช้า  การวิ่งมาราธอนเป็นกีฬาที่ผู้ร่วมแข่งขันกับเราไม่ใช่คู่ต่อสู้  แต่เป็นเพื่อน   เป็นสหาย  ทุกคนต่างมีคู่ต่อสู้คนเดียวกันคือระยะทางอันยาวไกล  

100

สิงหาคม  ๒๕๕๖

สิงหาคม  ๒๕๕๖

101


มาราธอนคือกีฬาแห่งชัยชนะ  แถบแพรปลายทาง กั้นขวางรอนักวิ่งทุกคน   ไม่ว่าเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก หรือคนสุดท้าย ทุกคนจะได้ รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ได้สัมผัสถึงความเป็นผู้ชนะ ทั้งสิ้น  

102

สิงหาคม  ๒๕๕๖

สิงหาคม  ๒๕๕๖

103


บรรยากาศ หลังผ่านเส้นชัย อิม่ เอิบด้วยความชืน่ มืน่   นักวิ่งส่งเสียงดัง เอิกเกริก อวดโอ่ถึงความส�ำเร็จ  แม้สถิติอาจ  ไม่เป็นไปดังคาด จากนั้นทุกคน ต่างพูดคุยกัน ถึงการวิ่ง สนามต่อไป 

เจ้าหน้าที่ตัดชิป (chip) อุปกรณ์จับเวลา ออกจากเชือกผูกรองเท้า  งานวิ่งที่มีมาตรฐาน มักติดตั้งอุปกรณ์ขนาดจิ๋วนี้ไว้กับตัวนักวิ่ง ประเภทมินิมาราธอนขึ้นไป  

< ความบันเทิงอย่างหนึ่งหลังวิ่งเสร็จ  เหล่านักวิ่งจะมายืนออกันดูภาพถ่ายตัวเอง ขณะเข้าใกล้เส้นชัย (ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์)

104

สิงหาคม  ๒๕๕๖

สิงหาคม  ๒๕๕๖

105

Born to be Runner มาราธอน 42.195 กิโลเมตร  

รอบปีที่ผ่านมาการวิ่งมาราธอนได้รับความนิยมมากขึ้น ขณะที่งานวิ่งแข่งขันทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจัดขึ้นแทบทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ เส้นทางวิ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you