Page 1

SINT- JOZEFSINSTITUUT HANDEL & TOERISME ZILVERSTRAAT 26 8000 BRUGGE

GEÏNTEGREERDE PROEF

SARAH WALCARIUS 6 HANDEL 1 2013 – 2014 MENTOR: SIEN DE MEYER


SINT- JOZEFSINSTITUUT HANDEL & TOERISME ZILVERSTRAAT 26 8000 BRUGGE

GEÏNTEGREERDE PROEF

SARAH WALCARIUS 6 HANDEL 1 2013 – 2014 MENTOR: SIEN DE MEYER


WOORD VOORAF

1

WOORD VOORAF Als laatstejaarsstudente in de richting Handel aan het Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme in Brugge kreeg ik de opdracht om een geïntegreerde proef te schrijven. In het laatste jaar moeten leerlingen in het TSO een geïntegreerde proef maken. Deze proef heeft als bedoeling dat leerlingen in contact komen met de realiteit van het bedrijfsleven. In deze geïntegreerde proef stel ik de minionderneming ‘De Oor@Zaak’ voor. Onze minionderneming verkocht alles rond ‘het oor’, denk maar aan oorbellen, oordoppen, oortjes, … In het laatste jaar moeten leerlingen in het TSO een geïntegreerde proef maken. Deze proef heeft als bedoeling dat leerlingen in contact komen met de realiteit van het bedrijfsleven. In het kader daarvan kregen we gedurende het hele schooljaar door opdrachten voor verschillende vakken (bedrijfseconomie, informatica, Nederlands, Frans, Engels en Duits). Graag zou ik enkele personen willen bedanken die me tijdens dit project gesteund hebben. Als eerste wil ik mijn mentor, mevrouw Sien De Meyer bedanken. Daarnaast wil ik de directie en mijn vakleerkrachten bedanken voor de uitgebreide uitleg en hun advies voor alle opdrachten. De digitale versie van mijn geïntegreerde proef kunt u terug vinden op volgende site: http://issuu.com/sarahwalcarius/docs/gipsarahwalcarius.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

1


DE INLEIDING

2

DE INLEIDING De meeste opdrachten in onze gip zijn gelinkt aan onze minionderneming. In het vijfde jaar begonnen we met de klas te brainstormen over een geschikt product, naam en logo. Door de vele meningsverschillen in onze klas, liep de keuze niet van een leien dakje. In het begin van het zesde jaar kwam de klas pas tot het besluit om de minionderneming ‘De Oor@Zaak’ op te richten. In een minionderneming is het belangrijk dat iedereen zich goed voelt. Daarom mocht iedereen kiezen voor een functie die hem of haar het meest lag. In het tweede semester vond er een functiewissel plaats. Dit gebeurde aan de hand van een sollicitatiegesprek met de leerkrachten Frans, Nederlands, Duits en bedrijfseconomie. In het eerste semester was ik ‘management assistant’ en in het tweede semester ‘administratief directeur’. Doorheen het jaar hebben we verschillende gip-opdrachten gekregen voor de vakken Nederlands, Frans, Engels, Duits, bedrijfseconomie en informatica. De Nederlandse opdrachten hadden voornamelijk te maken met het opstellen van correcte teksten, zoals een sollicitatiebrief. De taken voor Frans bestonden uit het opstellen van ons assortiment, een campagne maken waarvan één product in de kijker stond en brieven opstellen. Voor het vak Engels was de grammatica en de uitspraak het belangrijkste, zo moest ik samen met een klasgenoot een ‘virtueel bedrijf’ opstarten in het Verenigd Koninkrijk. De Duitse opdrachten waren voornamelijk het schrijven van korte teksten. Voor de taken van het vak bedrijfseconomie hebben we vooral de theorie omgezet in de praktijk, zoals het opmaken van een jaarrekening. En tot slot was het vak informatica vooral gericht op het toepassen van de programma’s Microsoft Office Word en Excel.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

3


INHOUDSOPGAVE

3

INHOUDSOPGAVE 1

Woord vooraf .................................................................................................................. 1

2

De inleiding ...................................................................................................................... 3

3

Inhoudsopgave ................................................................................................................ 5

4

Bijlagen ............................................................................................................................ 6

5

Bibliografie....................................................................................................................... 7

6

Eigenlijke inhoud eindwerk ............................................................................................. 9 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20

7

Organogram ........................................................................................................... 9 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ............................................................ 11 Afdrukken aandelen ............................................................................................ 11 Online registratie aandeelhoudersvergadering................................................... 12 Website minionderneming .................................................................................. 12 Marktonderzoek: enquête + analyse................................................................... 13 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen ................................................. 20 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise ............................................... 22 Powerpoint .......................................................................................................... 24 Vorstellung des Mini-Unternehmens .................................................................. 29 Marketingmix....................................................................................................... 30 Une campagne publicitaire .................................................................................. 36 Sollicitatiebrief en CV........................................................................................... 37 Sollicitatiegesprek ................................................................................................ 37 Analyse van de jaarrekening................................................................................ 38 File: ‘Starting up e new business in the UK’......................................................... 40 La conversation de vente..................................................................................... 48 Geschäftsbrief (Anfrage)...................................................................................... 49 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 ......................................................... 50 Bedrijfsbezoeken ................................................................................................. 51

Conclusie ....................................................................................................................... 54

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

5


BIJLAGEN

4

BIJLAGEN Bijlage 1 – Uitnodiging aandeelhoudersvergadering (6.2) Bijlage 2 – Voorbeeldenquête (6.6) Bijlage 3 – Vier verkoopfacturen (6.7) Bijlage 4 – Lettre commerciale (6.8) Bijlage 5 – Affiche(campagne publicitaire) (6.12) Bijlage 6 – Sollicitatiebrief en CV Nederlands (6.13) Bijlage 7 – CV in Frans, Engels, Duits (6.13) Bijlage 8 – Balans, resultatenrekening (6.15) Bijlage 9 – Contact details: emails/letters (6.16) Bijlage 10 – Verslag bestuursvergadering (7.2)

6

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


BIBLIOGRAFIE

5

BIBLIOGRAFIE Literatuur Devriendt, D. (2007-2010). Voor wie echt met Word wil werken, WWW-soft GVC, Oostkamp. Fleerackers, T., Lenaers, L., Van De Cruys, V., (2010). Module 5: Commerciële en administratieve verrichtingen. Berchem: De Boeck. Jacobs, L., Stoops, I.(2011). Alles klar: Wirtschaft. Wommelgem: Van In. Van De Cruys, V., Van De Sijpe, P., Heyvaert, F., (2010) Module 8: De boekhouding als beleidsinstrument. Berchem: De Boeck.

Internetbronnen Bank of England, (http://bankofengland.co.uk). British Chambers of Commerce, (http://britishchambers.org.uk). Google, wereldwijde zoekmachine, (http://ww.google.be). GOV, starting up a new business in the UK, (http://www.ukwelcomes.businesslink.gov.uk). Mytaggle, maken van een app., (http://www.mytaggle.be). Nationale bank van België, raadplegen jaarrekening Swarovski, (http://www.nbb.be). Public Performance Licenses, (http://www.ppluk.com). Vertalen.nu, vertaalsite, (http://vertalen.nu). Wikipedia, vrij encyclopedie, (http://www.wikipedia.be). Qrstuff, maken van een QR-code, (http://www.qrstuff.com).

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

7


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6

EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.1 ORGANOGRAM 6.1.1 ORGANOGRAM SEPTEMBER

CEO Pauline Windels

MANAGEMENT ASSISTANT Sarah Walcarius

ADMINISTRATIEF DIRECTEUR Lisa Vanhaelewijn

FINANCIEEL DIRECTEUR Célestine Verhaeghe

TECHNISCH DIRECTEUR Beau Van Laeren

COMMERCIEEL DIRECTEUR Hélène Vanhaverbeke

HRM-MANAGER Kyleen Roose

BOEKHOUDER Renato Kosumi Delfine Pieters

MAGAZIJNIER Marie Turcq Boyd Langbeen

RECLAME EN PR Heleen Vancoillie Nathan Winderickx Josefien Vanderplaetse

WEBMASTER Axelle Catrysse

KASSIER Morgane Burgraeve

AANKOPER Marie-Fleur Cornilly Morgane Burgraeve

ORDER-ENTRY Michelle Lambert Ellen Van Cauwenberge

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

9


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.1.2 ORGANOGRAM FEBRUARI

CEO Pauline Windels

MANAGEMENT ASSISTANT Hélène Vanhaverbeke

ADMINISTRATIEF DIRECTEUR Sarah Walcarius

FINANCIEEL DIRECTEUR Célestine Verhaeghe

TECHNISCH DIRECTEUR Marie-Fleur Cornilly

HRM-MANAGER Beau Van Laeren Nathan Winderickx

BOEKHOUDER Delfine Pieters Josefien Vanderplaetse

MAGAZIJNIER Renato Kosumi Beau Van Laeren

WEBMASTER Kyleen Roosse

KASSIER Nathan Winderickx

AANKOPER Michelle Lambert

COMMERCIEEL DIRECTEUR Morgane Burgraeve

RECLAME EN PR Marie Turcq Axelle Catrysse Boyd Langbeen Heleen Vancoillie

ORDER-ENTRY Lisa Vanhaelewijn Ellen Van Cauwenberge

U kunt de organogrammen ook digitaal terug vinden onder de submap organogram.

10

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.2 UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING Op woensdag 23 oktober nam de eerste aandeelhoudersvergadering plaats voor onze aandeelhouders van ‘De Oor@Zaak’ en de twee andere miniondernemingen van 6 Handel uit het Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Brugge. De 80 aandeelhouders kregen daarvoor een gepersonaliseerde uitnodiging. Op iedere uitnodiging stond de vraag of de aandeelhouders zich konden registreren op http://mini.jozefienen.be met de vraag hun persoonlijke gegevens te controleren en hun aanwezigheid al dan niet te bevestigen. De aandeelhouders met een smartphone konden zich ook registreren via de QR-code die op de uitnodiging stond. Dit werd allemaal opgeslagen in een Excel bestand. Wanneer de aandeelhouder langs kwam op de aandeelhoudersvergadering werd de aanwezigheid gecontroleerd door middel van een barcode. De aandeelhouders moesten een getekend strookje meebrengen naar de aandeelhoudersvergadering, in ruil daarvoor kreeg men het officiële aandeel. Aan de hand van dit aandeel kan men op het einde van het jaar hun dividend ontvangen. Mijn uitnodiging kunt u terug vinden bij de digitale bijlagen onder bijlage 1 of onder de submap aandeelhoudersvergadering.

6.3 AFDRUKKEN AANDELEN Voor het afrukken van de gepersonaliseerde aandelen moest men gebruik maken van de verzendlijsten in Microsoft Word. Deze verzendlijst werkt aan de hand van een database in Microsoft Exel. In deze database staan alle persoonlijke gegevens van de aandeelhouders. Eerst en vooral moesten we het aandeel in Microsoft Word maken dat exact hetzelfde formaat had als het aandeel. Daarna moest men aanduiden wat u graag zou personaliseren zoals, etiketten, enveloppen,… Vervolgens duid je aan welke database uit Microsoft Excel u wilt gebruiken. Nadien kan je via de knop samenvoegvelden selecteren welke gegevens je wilt. Wanneer je dit allemaal achter de rug hebt is het kinderspel, dan kan je het document voltooien en samenvoegen. Daarna kan u kiezen voor afzonderlijke documenten bewerken of documenten afdrukken afhankelijk van uw voorkeur. Bij afzonderlijke documenten bewerken ziet u alle aandelen van de aandeelhouders. Bij documenten afdrukken zullen de brieven onmiddellijk afgedrukt worden. U kunt mijn afdrukbare aandelen vinden onder de submap aandeelhoudersvergadering.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

11


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.4 ONLINE REGISTRATIE AANDEELHOUDERSVERGADERING Bij de ontvangst van de aandeelhoudersvergadering werd er gevraagd of men zich kon registeren via de http://mini.jozefienen.be. Via deze link werd gevraagd of men al dan niet aanwezig kon zijn, indien ja met hoeveel personen. Er werd ook vriendelijk gevraagd om hun persoonlijke gegevens te controleren, zo kunnen we als minionderneming misverstanden vermijden. Alles wat ingevuld werd via deze link werd omgezet naar een Excel database. Aan de hand van dit eenvoudige en gemakkelijke systeem konden we nagaan hoeveel personen er aanwezig zouden zijn.

6.5 WEBSITE MINIONDERNEMING Na moeilijke communicatie met de leerlingen van het zesde informaticabeheer, zijn onze webmasters zelf aan de slag gegaan om een eigen site te creëren voor de minionderneming. Onze officiële site verscheen in december 2013. De webmasters waren in het eerste semester Kyleen Roose en Axelle Catrysse in het tweede semester kreeg Kyleen Roose de functie webmaster.

12

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.6 MARKTONDERZOEK: ENQUÊTE + ANALYSE Op vrijdag 15 en donderdag 21 november zijn wij, Sarah Walcarius en Kyleen Roose uit 6 Handel 1 uit het Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme, de stad ingetrokken om een marktonderzoek te starten over de minionderneming De Oor@Zaak. We hebben tijdens dit marktonderzoek 31 mensen ondervraagd. Met dit marktonderzoek kwamen we te weten wat de bedenkingen zijn van andere mensen over onze producten en prijzen. In onderstaande analyse kan u de resultaten in grafieken terug vinden. Vraag 1: ‘Wat is uw geslacht?’ 17

18 16

14

14 12 10 8 6 4 2 0 man

vrouw

Uit deze grafiek kunnen we afleiden dat we merendeels vrouwen ondervraagd hebben dan mannen. Dit had een reden: de producten uit “De Oor@Zaak” zijn vooral geschikt voor vrouwen. Het verschil was niet groot: we hebben namelijk maar 3 vrouwen meer geïnterviewd. Vraag 2: ‘Tot welke leeftijdscategorie behoort u?’ 20 18

16

16 14 Aantal

12 10 8

6

6

6 4

2

1

2

0

0 10 - 19 jaar

20 - 29 jaar

30 - 39 jaar

40 - 49 jaar

50 - 59 jaar

> 60 jaar

In deze grafiek kan u zien dat we voornamelijk mensen uit de leeftijdscategorieën 10-19 jaar, 20-29 jaar en 40-49 jaar hebben ondervraagd. We hebben 16 mensen ondervraagd die onder de leeftijdscategorie 10-19 jaar vallen. Onder de leeftijdscategorieën 20-29 jaar en 40-49 jaar, hebben we elk 6 mensen kunnen interviewen.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

13


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

Vraag 3: ‘Bent u bereid producten van een minionderneming te kopen?’ Misschien

Nee

Ja

Aantal

0

2

4

Ja 17

6

8

10

12

Nee 0

14

16

18

Misschien 13

Met de vraag ‘Bent u bereid producten van een minionderneming te kopen?’ antwoordde 17 mensen dat ze zouden aankopen bij een minionderneming. 13 mensen antwoordde ‘misschien’. Er antwoordde niemand ‘nee’. Uit deze cijfers kunnen we afleiden dat mensen dus wel overwegen om aan te kopen bij een minionderneming. Dit wil zeggen dat we met “De Oor@Zaak” zeker uit onze pijp mogen komen. Vraag 4: ‘Welke kleuren vindt u mooi voor een muts?’ 16

15

14 12 10 10

9

8

7

6 4

3

2 0 wit

zwart

beige

grijs

niet belangrijk

Uit deze vraag kunnen we afleiden dat de top- 3 kleuren: zwart, beige en grijs zijn. Met deze vraag kunnen we tot het besluit komen dat we voornamelijk deze kleuren moeten aankopen.

14

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

Vraag 5: ‘Hoeveel wilt u uitgeven aan een muts?’ 16 14 12 Astitel

10 8 6 4 2 0 €-

€10,00

€20,00

€30,00

€40,00

€50,00

€60,00

€70,00

Prijs

De grafiek van vraag 5 gaf weer dat de meeste mensen tussen € 0,00 en € 20,00 willen spenderen aan een muts. Aan de hand van deze grafiek kunnen we vaststellen dat het technisch departement waarschijnlijk beter opnieuw de prijzen van de mutsen moet bepalen. Vraag 6: ‘Draagt u wel eens oordoppen?’ ja

nee

39%

61%

Uit vraag 6 konden we afleiden dat weinig mensen oordoppen dragen. Dit wil zeggen dat we zo veel mogelijk onze klanten moeten overtuigen om oordoppen te dragen.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

15


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

Vraag 8: ‘Raadt u mensen aan om oordoppen te dragen?’ Ja

Nee

32%

[PERCENTAGE]

Uit vraag 8 konden we afleiden dat 68% van de mensen aanraden om oordoppen te dragen. Deze gegevens kunnen belangrijk zijn om meerdere soorten oordoppen aan te kopen in onze minionderneming. Vraag 9: ‘Koopt u regelmatig oortjes?’ Ja

Nee

16%

84%

Uit grafiek negen kunnen we afleiden dat merendeels van de mensen nee beantwoorde op deze vraag. Met deze resultaten weten we dat we geen grote bestellingen moeten plaatsen voor oortjes.

16

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

Vraag 10: ‘Heeft u een smartphone?’ Ja

Nee

33%

67%

Uit deze grafiek leiden we af dat veel mensen de dag van vandaag in bezit zijn van een smartphone. Dit wil zeggen dat De Oor@Zaak zeker kan op zoek gaan naar accessoires voor de smartphone. Vraag 11: ‘ Indien ja: welke smartphone?’ 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Samsung Galaxy S4

Samsung

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend

Samsung Chat

BlackBerry

iPhone

Uit grafiek kunnen we afleiden dat er veel verschillende smartphones zijn. De ondervraagden hebben vooral een BlackBerry, een iPhone of een Samsung Galaxy S3 mini. De Oor@Zaak moet dus vooral opzoek gaan naar hoesjes voor deze smartphones.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

17


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

Vraag 12: ‘Zet een kruisje bij het passend antwoord.’

Nooit

Zelden

Soms

Regelmatig

0

2

4

6

8

10

12

Uit de schaal vraag ‘Koopt u regelmatig oorbellen?’ konden we zien dat veel oudere mensen zich nooit oorbellen aanschaffen, maar jongere mensen overwegen het meer om oorbellen aan te schaffen. We weten dus nu dat ons doelpubliek voor onze oorbellen vooral jongeren zijn.

Nooit

Zelden

Soms

Regelmatig

0

2

4

6

8

10

12

14

Uit de volgende schaal vraag ‘ Geeft u weleens oorbellen als geschenk?’ antwoordden 12 mensen ‘soms’. Uit deze grafiek weten we of we voor een leuke verpakking moeten zorgen voor de oorbellen. Zo kunnen onze oorbellen dienen als een mooi geschenk.

18

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

Vraag 13: ‘Welk product zou u aankopen in onze minionderneming?’ 25

20

15

10

5

0 Mutsen

Oorbellen

Oordoppen

Oortjes

Gsmhoesje

Geen

Uit grafiek 13 leiden we af dat de meeste ondervraagden mutsen of hoesjes zouden aankopen bij de minionderneming De Oor@Zaak. Dit wil zeggen dat we van deze producten een diep assortiment moeten samenstellen.

De bijhorende enquête kan u vinden in bijlage 2.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

19


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.7 BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VERKOOPFACTUREN VOlG NR. 1

A/P K/O

+ -

D/C

Reknr.

A O O P

+ + +

D D C C

40 000 70 402 70400 45110

A O O P P O

+ + + + +

D D C C C C

40 000 70 402 70 400 45110 48 800 74 600

A O

+ +

D C

40 010 70410

A O O P O

+ + + +

D D C C C

40 000 70 402 70 400 45 110 74600

A O O P O

+ + + +

D D C C C

40 000 70 402 70 400 45 110 74 600

2

3

4

5

BESCHRIJVING 2013-10-16 Handelsdebiteuren Handelskorting op verkopen Verkopen handelsgoederen Verschuldigde BTW VF/1 2013-10-17 Handelsdebiteuren Handelskorting op verkopen Verkopen handelsgoederen Verschuldigde BTW Terug te betalen verpakking Doorgerekende kosten VF/2 2013-10-18 Handelsdebiteuren ICL Verkopen ICL VF/3 2013-10-19 Handelsdebiteuren Handelskorting op verkopen Verkopen handelsgoederen Verschuldigde BTW Doorgerekende kosten VF/0004 VF/4 2013-10-20 Handelsdebiteuren Handelskorting op verkopen Verkopen handelsgoederen Verschuldigde BTW Doorgerekende kosten VF/5

DEBET

CREDIT

108,90 10,00 100,00 18,90

263,80 10,25 205,00 44,05 10,00 15,00

235,00 235,00

58,38 2,50 50,00 5,88 5,00

256,23 22,50 225,00 43,73 50,00

In bijlage 3 kan u de vier andere verkoopfacturen terug vinden en onder de submap verkoopfacturen kan u alle verkoopfacturen in Excel vinden.

20

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

De Oor@Zaak Scoor met je oor! Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel.: 050 33 19 43 Fax:050 34 30 51 BNP Paribas Fortis: BE10 0017 0933 4404 Site: www.minideoorzaak.be E-mail: deoorzaak@hotmail.com

Sarah Walcarius Pierlapont 97 BE-8210 LOPPEM 050 82 25 18

KLANTNR.

REFERENTIE

FACTUURNUMMER VF/2

ARIKELNR.

AANTAL

LEVERINGSADRES: [Naam] [Bedrijfsnaam] [Adres] [Postcode, Woonplaats] [Telefoonnummer] DATUM LEVERDATUM 17/10/2013

BESCHRIJVING

27/10/2013

PRIJS PER STUK

VERVALDAG 17/11/2013

TOTAAL

ZM

2

Zwarte muts

€ 45,00

€ 90,00

GM

2

Grijze muts

€ 35,00

€ 70,00

OK225

2

Oorbellen klasse 2

€ 22,50

€ 45,00

BRUTO BEDRAG €205,00

HANDELS KORTING 5% €10,25

SUBTOT.

€209,75

VERVOER

€15,00

FIN. KORTING

MVH

BTW %

BTW BEDRAG

€209,75

21% €44,05 TE BETALEN

VERPAKKING

€10,00 € 263,80

Opmerking! Art. 44: de minionderneming is niet aan BTW onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de Vlajo, die zicht dot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door Vlajo en beperkt zicht tot dekking van de verzekering en houdt geen aansprakelijkheid na levering in VZW Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee (tel. 016/ 29 84 01).

HARTELIJK DANK VOOR UW AANKOOP!

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

21


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.8 PRÉSENTER L’ASSORTIMENT DE VOTRE MINI-ENTREPRISE 1

« des bonnets noirs » Alexander’o € 35,00

Bonnet à pompon de couleur noir. Notre sélection est pour tous les âges et tous les goûts et a été choisi avec beaucoup d’originalité. Le bonnet te donne beaucoup de chaleur. C’est un noir foncée. C’est convenable avec les cheveux bruns, mais aussi avec les cheveux blonds. C’est un beau contraste avec le noir.

2

« des bonnets blancs » Alexander’o € 35,00

Bonnet à pompon de couleur blanc. C’est le même que le bonnet noir, mais en blanc. C’est très joli comme la neige.

3

« des bonnets beiges » Alekxander’o € 25,00

Bonnet à pompon de couleur beige. Ce bonnet est aussi avec un pompon, mais ce bonnet est plus desserré et il est aussi très confortable. Le pompon est aussi différent des deux autres bonnets. Il est un peu plus petit. C’est une couleur qui est convenable avec tout.

« des bonnets gris » Alekxander’o € 25,00

Bonnet à pompon de couleur gris. C’est le même que le bonnet beige mais en gris. Le gris est aussi une couleur qui est convenable avec tout.

4

22

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6 « des bonnets avec des cœurs » Alekxander’o € 12,00

Les bonnets avec des cœurs sont violets avec de petits cœurs. Ils sont très mignons. Surtout pour des enfants. Ils n’ont pas de pompon mais l’imprimes de petits cœurs.

7 « des bouchons d’oreilles » Orakel € 2,00

Les bouchons d’oreilles sont très importants. Ils protègent vos ouïes. Quand vous êtes souvent confrontés à des décibels + 90, alors vous aurez des problèmes d’audition.

8 « des écouteurs en rouge » Booze € 15,00

Ce sont des écouteurs qui ne nuisent plus votre ouïe que les autres écouteurs.

« des écouteurs en bleu » Booze € 15,00

Les écouteurs en bleu sont les mêmes écouteurs que les écouteurs en rouge.

9

10

« la boucle d’oreille » Paris Dot Com € 20,00

La boucle d’oreille est très moderne et original. C’est à la mode et au même temps créatif et unique. Il y a très colorés et d’autres ont des imprimés. Ils viennent de France (Paris) C’est pourquoi nous sommes sûrs qu’ils sont uniques.

11 « des cases iPhone » Case We Love € 15,00

Les cases iPhone sont en différentes couleurs et avec de imprimes différentes. Ils décorent votre téléphone mobile et il est agréable à l'oreille.

In bijlage 4 kan u de bijhorende letter commercial vinden en in de submap assortiment vindt u de catalogus. GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

23


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.9 POWERPOINT We will give you some more information about the history and politics of Belgium. We will start with the history of Belgium. BELGIUM AND ITS HISTORY To make a long story short, we’re going to try to tell you a little more about the history of Belgium and please, don’t fall asleep, because we know it sounds boring, but actually it is really interesting. INDEPENDENCE OF BELGIUM In 1815, Belgium, or in other words The Southern Netherlands, and the Northern Netherlands (or Holland) were united to form one state, which was ruled by King William I. But there were protests: the Catholics opposed the Protestants. The Liberals demanded more freedom. After some incidents, the revolution erupted in Brussels in 1830. William I sent in his troops, but they were expelled. The rebels received support from volunteers outside the city. A provisional government declared independence on 4 October 1830. Leopold I of Saxe-Coburg became the first King of the Belgians. In 1865 he was succeeded by his son Leopold II. Under their authority Belgium became the second most important industrial power. The two kings wanted the country’s economic independence to stay by promoting colonial expeditions, but they were not successful until the end of the 19th century. Leopold II entered into agreements with local chiefs in Congo hich resulted in a confederation of states. Since Leopold II had been the first occupant of areas in Central Africa, he held a strong position at the Conference of Berlin. In 1885 the Belgian government agreed that Leopold II should become the head of state of the Congo. WORLD WAR I Escaping World War I was impossible for Belgium. The Belgian army under the command of King Albert I was too small for the Germans, it couldn’t manage to halt the enemy at the river Yser. Belgium suffered greatly. There were some very difficult and dramatic years for Belgium after World War I. The international economic crisis affected the country. WORLD WAR II Germany invaded again on 10 May 1940. Eighteen days later king Leopold III decided to resign. In 1951 Leopold III abdicated in favour of his son Baudouin I (or Boudewijn I). He ruled this country until his death in 1993, then his brother Albert II became the sixth King of the Belgians. A FEDERAL STATE Belgium was transformed into a federal state in 1970. The political scene was also dominated by economic problems and increased internationalization. Belgium was a member of the United Nations and because of that and the service of world peace, our country sent its troops on peace missions or sent its observers to areas over the world.

24

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

BELGIUM AND ITS POLITICS In Belgium there is a separation of powers. The state is divided into three branches with independent powers: a legislature, an executive and a judiciary. The legislature This power is responsible for making the laws and controlling the executive. Legislative power is implemented by the Parliament and the King. The executive This branch rules the country and ensures that the laws are obeyed. This power is executed by the King and his government ministers. The judiciary This power is exercised by the courts. This power is reserved for the courts. They look to ensure compliance with the laws. When someone violates a law, this power punishes the delinquent. POLITICAL GROUPING OF BELGIUM Belgium is a federal state composed of communities and regions. Belgium is a parliamentary, constitutional monarchy. It is parliamentary because we live in a democratic country. This means that we, the people, elect inhabitants of our country to represent us in parliament and the various councils. In Belgium there is a constitution. This law determines how and by whom Belgium is governed. A monarchy is a form of government in which power is in the hands of one person. In Belgium, King Philip I is the monarch, but he does not have much real power. King Philip has been the king of Belgium since 21 July 2013. He succeeded his father King Albert II. Philip is the seventh King of Belgium. The King’s political role The king’s function does not entail the exercising of much personal authority. The king can only suggest, advice, warn and encourage the actions that the government wants to take. There are times when the role of the King is more obvious, particularly after elections when he chooses an informator and then a formator to create a new government. The King’s other functions The king combines political functions with a number of others. Firstly, he is the commander of the armed forces. Even in times of war, the King’s military role is subject to ministerial responsibility. However, the king’s military role has not lost all its meaning. One of his chief duties is to ensure that the armed forces are properly maintained. He also has to remind the political world and the public opinion of Belgium’s national and international obligations in the field of defence. A different facet of the King’s role consists of the work he does on a daily basis. The king receives complaints of his private citizens who feel they have been mistreated by the political and administrative system. It is then the job of the king to deal with these complaints and sometimes confront his ministers with them.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

25


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

The federal government In Belgium there is a federal government that is responsible for everything concerning Belgian citizens. The government is responsible for: -

monetary policy (money matters) justice social security (e.g. pensions, unemployment, disease and disability ...) the security (e.g. public safety, emergency planning ...) defence policy civil law (e.g. rent, loan, marriage, divorce ...)

One step lower in politics are the three communities, which coincide with the language communities in our country: -

the Flemish Community the French Community the German Community

These three communities have four responsibilities: culture, personal matters (e.g. health, welfare), education and the use of languages. Do not confuse the communities with the regions. We also have three regions, but they are distributed in another way than the communities. This division was created because of the economic diversity in Belgium. Belgium has a: -

Flemish Region Walloon Region Brussels Capital Region

The regions have their own specific powers and enact their own laws. The distribution of the regions was made on the basis of territory: Flanders, Wallonia and Brussels in between. ELECTIONS In Belgium every adult (18 and older) has to participate in political decisions at elections. Voting takes place in the municipality where you live. In Bruges this is the constituency Bruges. A constituency is divided into electoral districts, which include one or more municipalities. Voters can cast their vote on a list by colouring a ball next to a name or at the top of the party’s list. When the people have elected their representatives, the votes have to be counted. The number of votes a party or a candidate has won results in an amount of seats. Those are literally the number of seats that are present in Parliament, Senate, town council or provincial council. The political parties in Belgium are split into Flemish and Walloon political parties. The next election takes place on 25 May 2014, which will be European, national and Flemish elections

26

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

POLITICAL PARTIES Flemish parties: Logo

Party

Abbreviation

Ideology

Christen-Democratisch en Vlaams

CD&V

Christian democracy

Open Vlaamse Liberalen en Democraten

Open VLD

Liberalism

Socialistische Partij Anders

SP.A

Socialism

Vlaams Belang

VB

Flemish nationalism

Nieuw-Vlaamse Alliantie

N-VA

Flemish nationalism

Groen

Libertair, Direct, Democratisch

Ecology

LDD

Libertarianism

Party

Abbreviation

Ideology

Centre démocrate humaniste

cdH

Christian democracy

The Walloon parties: Logo

Ecolo

Ecology

Mouvement Réformateur

MR

Liberalism

Parti Socialiste

PS

Socialism

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

27


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

Government today The previous national elections took place in 2010. The politicians needed more than a year to form a new government. In the end prime minister Elio Di Rupo succeeded in forming his government. The Di Ripo Flemish nationalist party N-VA was also a winner of Elio these elections, but chairman Bart De Wever couldn’t cope with the negotiations and therefore didn’t make it into the government. We hope you now have a greater knowledge of the history and politics of Belgium.

In de submap presentation kan u de presentatie terug vinden.

28

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.10 VORSTELLUNG DES MINI-UNTERNEHMENS Im Jahr 2013 startete 6 Handel 1 aus dem Sint Jozefsinstituut Handel & Toerisme ein Mini-Unternehmen “De Oor@Zaak“. Der Gründer des MiniUnternehmens ist 6 Handel 1. Unser Mini-Unternehmen ist eine verkleinerte Version einer echten Gesellschaft: mit eigenem Produkt, eigener Buchhaltung, eigenen Aktien, einem Unternehmensplan, einer Verwaltung und einer Betriebsrechnung. Die Hauptaktivitäten des MiniUnternehmens sind Waren mit Gewinn verkaufen bzw. Dienstleistungen zu liefern. Zum Beispiel Hörteste, Musikveranstaltungen. Unser Mini-Unternehmen hat keinen festen Standort, denn wir verkaufen fast überall: Märkte, Schulen und Verkaufzentren. De Oor@Zaak hat keine Produktion, wir kaufen beim Großhändler und verkaufen weiter mit Gewinn. Unser MiniUnternehmen hat ein Startkapital von 800 Euro, dank unseren 80 Aktionären, die pro Aktion zehn Euro bezahlten. Unser Mini-Unternehmen zählt neunzehn Mitarbeiter und einen Coach.

GESCHÄFTSFÜHRER Pauline Windels

ASSISTENIN Sarah Walcarius

VERWALTUNGSDIREKTOR

Lisa Vanhaelewijn

FINANZDIREKTOR Célestine Verhaeghe

TECHNISCHER DIREKTOR Beau Van Laeren

KOMMERZIELLER Hélène Vanhaverbeke

HRM-MANAGER Kyleen Roose

BUCHHALTER Renato Kosumi Delfine Pieters

LAGERARBEITER Marie Turcq Boyd Langbeen

WERBUNG UND PR Heleen Vancoillie Nathan Winderickx Josefien Vanderplaetse

WEBMASTER Axelle Catrysse

KASSIERER Morgane Burgraeve

ANKÄUFER Marie-Fleur Cornilly Morgane Burgraeve

ORDER-ENTRY Michelle Lambert Ellen Van Cauwenberge

In de submap Deutsch vindt u nogmaals de digitale versie van het organogram.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

29


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.11 MARKETINGMIX PRODUCT PRODUCTKEUZE In het vijfde handel moesten we brainstormen over producten die we in het zesde handel zouden verkopen in onze minionderneming. Na de vele voorstellen in het vijfde jaar kwamen we niet direct tot een beslissing. Tot twee jongens in de klas met het voorstel kwamen om producten rond ‘het oor’ te verkopen. Niet iedereen was onmiddellijk akkoord met dit voorstel. Maar later hand werd de meerderheid van de klas akkoord met dit goeie idee. Daarom kozen we om producten rond het oor te verkopen. LEVERANCIER Wij hebben verschillende leveranciers gekozen: - Alexander’o: Deze leverancier hebben we gevonden op de Trademart in Brussel. Deze leveranciers bezorgt ons mutsen met een echte vossenbol. De Trademart in Brussel is eigenlijk alleen maar bedoeld voor mensen met een BTW-nummer. Maar blijkbaar zijn miniondernemingen ook welkom, dit via een dagpas. -

Orakel: Orakel bezorgde ons oordoppen in kleurrijke en mooie doosjes. Deze leverancier hebben we gevonden via het internet.

-

Paris Dot Com: Beau van Laeren heeft voor onze derde leverancier gezorgd. Zij kende deze onderneming al door vriendinnen op internaat. Samen met twee leerlingen uit de klas heeft zij deze leverancier bezocht en heeft ze oorbellen aangekocht. Deze leverancier is gelegen in Knokke en bezorgt ons oorbellen aan de aankoopprijs. Niet verkochte goederen mogen we terug bezorgen.

-

House of accessoires: House of Accessories verzorgt de verkoop, distributie en ondersteuning in de Benelux en Frankrijk van telecom accessoires, headsets, elektronische hulpmiddelen, multimedia producten,… House of accessoires bezorgde ons gratis gsm-hoesjes op hun bedrijfsbezoek. Deze gratis hoesjes verkochten wij aan een prijs van 10 euro. Later bestelden wij bij hen de nieuwste en hipste iPhone-hoesjes.

30

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

-

K-design: Dankzij Sarah Walcarius heeft onze minionderneming er een vijfde leverancier bij. K-design bezorgt ons stijlvolle handgemaakte oorbellen aan 40% korting van de verkoopprijs zonder BTW. Deze leverancier is gevestigd in Zedelgem.

DUURZAME OF NIET-DUURZAME GOEDEREN & SOORT PRODUCT

Oorbellen Oordoppen Mutsen Oortjes Gsm-hoesjes

Duurzame/ niet duurzame goederen Duurzame goederen Duurzame goederen Duurzame goederen Duurzame goederen Duurzame goederen

Soort product Shopping good Preference good Shopping good Preference good Shopping good

PRODUCTASSORTIMENT Onze minionderneming heeft een breed productassortiment. Wij verkopen gevarieerde goederen en als we dit jaar zeer creatief te werk gaan, kunnen we verschillende goederen in ons assortiment opnemen. De diepte van ons productassortiment in oorbellen is diep, want we hebben meerdere modellen van oorbellen. We verkopen twee soorten oordoppen in verschillende kleuren. Ook onze oortjes bestaan uit ĂŠĂŠn soort, maar in twee verschillende kleuren, namelijk rood en blauw. PLC

MUTSEN

In de verzadigingsfase bevinden de mutsen met de vossenbol. Deze mutsen zijn momenteel erg in de mode, maar zijn seizoensgebonden en zullen nog veranderen van fase in de loop van het jaar.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

31


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

De oordoppen bevinden zich in de groeifase. Omdat oordoppen momenteel best verkocht worden. Dit zal niet snel veranderen omdat dit product niet seizoensgebonden is.

OORDOPPEN

De oorbellen zitten voor het moment in eindfase. De oorbellen zijn niet in trek en zijn te duur volgens de klanten. OORBELLEN

SERVICE De Oor@Zaak probeert er alles aan te doen om een uitstekende service aan de klanten te bieden. Er staan verschillende verkopers klaar die veel van de producten afweten. We proberen de klanten zo goed mogelijk te informeren bij een aankoop van een product. Dit doen we aan de hand van folders, affiches, website en de Facebook pagina. Wij proberen er dan ook alles aan te doen om een goede relatie met de klant op te bouwen. Want hoe beter de relatie met de klant hoe meer vertrouwen dat de klant uiteindelijk heeft in onze minionderneming. Dit doen we aan de hand van zoveel mogelijk mensen aan te spreken en te overtuigen van onze producten in onze minionderneming. Wat voor meer mond aan mond reclame zorgt, hierdoor creĂŤren we automatisch meer klanten. De Oor@Zaak staat ook altijd paraat indien er problemen zijn met de producten. Indien het product stuk of verkeerd geproduceerd is, nemen we het product terug en geven we een waardebon in de plaats.

32

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

FUNCTIE VAN DE VERPAKKING De verpakking is een belangrijk aandachtspunt voor de klant bij het aankopen van producten. We zorgen ervoor wanneer de klant een product aankoopt, het product mee krijgt in een zakje. Wanneer de klant oorbellen aankoopt steken we het in een klein oranje papieren zakje. En sluiten we het zakje met een sticker waarop het logo van De Oor@Zaak staat. Het logo van onze Wanneer men een groter product aankoopt zoals een muts, geven we het product mee in een papieren witte zak en sluiten we het zakje ook met een sticker.

PRIJS MARKETINGDOELSTELLING Onze marketingdoelstelling is niet zoveel mogelijk winst maken, maar verkopen met winst zodat we ons jaar van de minionderneming overleven. Graag zouden we wel veel winst willen maken, zo kan men op het einde van het jaar een zo groot mogelijk dividend kunnen uitkeren aan onze aandeelhouders. Graag zouden we ook een deel van onze winst willen schenken aan het goede doel. KOSTENGERICHTE PRIJSZETTING De Oor@Zaak houdt rekening met een minimumwinstmarge van ongeveer 2 om de verkoopprijs te bepalen. Wij bekijken al de producten en kijken uit ons standpunt hoeveel we kunnen vragen voor onze producten. We bepalen dus per product een vaste winstmarge, maar dit is niet voor alle producten dezelfde. IMAGOPRIJSZETTING We hebben een goede kwaliteit, hierbij kunnen we een iets hogere prijs hanteren. Zoals de oortjes van Philips. PSYCHOLOGISCHE PRIJSZETTING Wij doen niet mee aan de psychologische prijszetting. We willen het onszelf niet moeilijker maken dan het is. We gebruiken ronde getallen. Zo kunnen we sneller reken uit ons hoofd. Een psychologische prijszetting zou handiger zijn, indien we over een kassasysteem kunnen beschikken op verkoopmomenten.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

33


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

PLAATS VERKOOPMOMENTEN De Oor@Zaak is voortdurend opzoek geweest naar verkoopmomenten om onze producten te kunnen verkopen aan mensen binnen en buiten de school. Een aantal verkoopmomenten: -

23 oktober 2013: 1ste aandeelhoudersvergadering 25 oktober 2013: oudercontact herfstvakantie 20 december 2013: oudercontact kerstvakantie 22 december 2013: kerstmarkt Roeselare 4 april 2014: oudercontact paasvakantie Op school Zweden Oordoppenactie Helikoptervluchtactie …

VERKOOPPLAATSEN De Oor@Zaak is een gespecialiseerde detailhandel, wij bieden een breed assortiment aan van goederen aan een relatief hoge prijs en een dienstverleningsniveau. -

Ligging: Onze minionderneming verkoopt voornamelijk op school, markten,… door deze ligging zijn we zeker van veel volk en eventueel potentiële klanten.

-

Handelspand: De Oor@Zaak heeft geen handelspand, maar wel een stand. Deze stand proberen we overal mee te nemen naar onze verkoopmomenten.

-

Bereikbaarheid: De bereikbaarheid hangt af van onze verkoopplaatsen.

-

Mogelijkheid tot uitbreiding: Onze minionderneming heeft niet de mogelijkheid om uit te breiden. We kunnen moeilijk onze stand uitbreiden, omdat we ons moeten houden aan bepaalde afmetingen van de stand. We kunnen alleen maar ons assortiment uitbreiden.

ORGANISATIE MAGAZIJN Ons magazijn is gelegen in lokaal A 102. De organisatie van het magazijn gebeurt door het technisch departement binnen de minionderneming. Het technisch departement gebruikt de FIFO methode binnen het magazijn. FIFO (First in First Out) is een methode die ervan uit gaat dat de oudste activa de voorraad eerst verlaat en dat de laatst ingekomen activa dus in de voorraad blijven. De magazijniers houden de voorraad van de producten nauwlettend in de gaten, zodat er op tijd bijbesteld kan worden.

34

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

PROMOTIE DOELGROEP Onze minionderneming heeft een breed publiek. We hebben ook een breed assortiment. Wij willen vooral de mensen bereiken die dagelijks in contact komen met een grote hoeveelheid decibels, wat schade kan toebrengen aan het oor. Ook vrouwen die graag oorbellen dragen, mogen we niet vergeten! Wij willen voornamelijk jongeren bereiken. BOODSCHAP Wij willen mensen waarschuwen voor te lange blootstelling aan een grote hoeveelheid decibels die schade kan toebrengen aan het oor. Heel wat mensen staan hierbij niet stil. Er is nu al sprake dat er in de toekomst een generatie zal zijn met gehoorschade op middelbare leeftijd. We mogen ook niet vergeten dat het oor mooie voordelen heeft: we kunnen er muziek mee beluisteren, we kunnen het oor versieren… Om deze redenen hebben wij gekozen voor de slogan ‘Scoor met je oor!’. LOGO BESPREKEN Ons logo bevat de kleuren oranje en wit. Het logo is gebaseerd op onze naam en kan je zelfs letterlijk lezen. Een oor, waarin er zich een apenstaartje bevindt die dan weer vasthangt aan het woordje “zaak”. Dit apenstaartje staat er niet zomaar, dit betekent dat we ook bereikbaar zijn via e-mail, Facebook en onze site. Een tante van een meisje uit onze klas, Hélène Vanhaverbeke, heeft dit logo ontworpen. Daarna heeft een vriendin van Hélène dit logo uitgewerkt op de computer. HUISSTIJL Onze huisstijl bevat 2 kleuren: oranje en wit. Dit doen we omdat we het graag sober willen houden. Oranje is een warm, zachte kleur wat past bij ons ‘verhaal’ rond De Oor@Zaak. Onze huisstijl is ook herkenbaar aan het lettertype Century Gotic. FOLDER EN CATALOGUS Een vaste catalogus hebben we niet, doordat we veel met het oor kunnen doen en de producten regelmatig wijzigen. We zoeken het hele jaar door naar nieuwe producten die interessant zijn om te verkopen. De start van onze minionderneming vond plaats eind oktober: de tijd dat de winter bijna zal aanbreken. We hebben toen van de gelegenheid gebruik gemaakt om mutsen te bestellen en te verkopen aan onze klanten: met succes! WEBSITE De klanten kunnen ons ook terug vinden op het volgend web adres http://www.minideoorzaak.be. Deze site is opgesteld door onze 2 webmasters Kyleen Roose en Axelle Catrysse.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

35


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

STAND De stand van ons is niet zomaar een tafeltje met een tafellaken en onze producten er op. Het is een prachtige stand gebouwd uit hout in de vorm van een oor. Op onze stand bevindt ook ons opvallend logo. Deze stand hebben we in mekaar gekregen door de papa van Marie-Fleur. Haar vader heeft de stand helemaal in elkaar geknutseld en gesponserd. RECLAMECLIP Onze minionderneming heeft in het begin van het schooljaar 2013-2014 een reclameclip gemaakt in het stadion van KV Kortrijk. We konden dit verwezenlijken door de nonkel van Marie Turcq die manager is van KV Kortrijk. In dit filmpje wilden wij onze slogan duidelijk maken, namelijk ‘Scoor met je oor!’. Het filmpje kan u terugvinden op onze website. POLO’S De Oor@Zaak heeft niet alleen een website, een schitterende stand en reclameclip maar ook een polo. Onze reclamepolo is wit met op de voorkant de naam van de minionderneming. Op de achterkant van de polo staat ons logo uitvergroot. Deze polo’s zijn gesponserd door Hyboma, waarvan Célestine Verhaeghe haar vader leider is.

6.12 UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE Les écouteurs que nous offrons sont des écouteurs de la marque Philips. Les écouteurs sont petits et légers, de sorte que vous ne remarqueriez pas que vous les portez. Grâce à trois boules incluses, vous pouvez créer votre propre modèle. Ils sont donc un modèle amélioré et ils sont confortables pour toutes d’oreilles. Les écouteurs sont un son de basse puissant. En outre, le modèle offre une protection contre l'eau et la transpiration. Les écouteurs sont pratiques à emporter partout et sont disponibles tous les appareils. Ces écouteurs de Philips vous offrez une plaisir d’écouter insouciant pendant vos activités. La firme offre ces écouteurs en deux couleurs différentes, à savoir le rouge et le bleu. Donc si vous cherchez des écouteurs, vous êtes certainement au bon endroit, c’est-à-dire, chez nous, à notre mini-entreprise ‘De Oor@Zaak. In bijlage 5 en de submap campagne publicitaire kan u de bijhorende affiche en filmpje terug vinden.

36

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.13 SOLLICITATIEBRIEF EN CV

In bijlage 6 kan u mijn sollicitatiebrief en volledige cv vinden of onder de submap sollicitatie. In bijlage 7: kan u de cv in het Frans, Engels en Duits terug vinden.

6.14 SOLLICITATIEGESPREK Datum: dinsdag 28 januari 2014 Functie: administratief directeur Aanwezige personen: V.Van der Meersch , L. De Muynck, M. Lecluyze

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

37


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.15 ANALYSE VAN DE JAARREKENING INLEIDING Wij hebben gekozen om de jaarrekening van Swarovski te analyseren omdat dit bedrijf voor een deel in dezelfde sector is gevestigd als onze minionderneming. Swarovski verkoopt allerlei juwelen zoals oorbellen, armbanden, ringen, enz. Kortom wij vonden het interessant om deze onderneming te analyseren omdat dit merk nogal populair is bij de jong volwassenen. LIQUIDITEIT IN RUIME ZIN

1 868 363 0 2 047 375 21 165

0,90 Interpretatie: Swarovski bezit nipt genoeg vlottende activa om schulden op korte termijn te betalen, maar 0,90 is kleiner dan 1 en daarom net niet oké. LIQUIDITEIT IN ENGE ZIN

1 868 363 2 047 375

1

590 897 21 165

0,62 Interpretatie: De onderneming kan zijn schulden niet terug betalen op korte termijn met haar vlottende activa, want de ratio is kleiner dan 1. Vergelijking liquiditeit in ruime en enge zin: Beide liquiditeiten hebben vlottende activa tekort om hun schulden op korte termijn terug te betalen. Maar als we de voorraden er uit halen in enge zin, dan kun we afleiden dat Swarovski zeker niet liquide is. SOLVABILITEIT

∗ 100

1 838 115 ∗ 100 3 979 154

46 %

38

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

Interpretatie: Bij Swarovski kunnen we spreken van een solvabele onderneming. Dit kunnen we toepassen aan de hand van de vuistregel. De onderneming moet namelijk bezitten over 1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd vermogen. Swarovski heeft een eigen vermogen van bijna 1/2 dit is hier dus overduidelijk een solvabel bedrijf dat niet afhankelijk is van derden. RENDABILITEIT

=

#

$

%

&

&

∗ 100

52 315 ∗ 100 1 838 115

= 2,85% Interpretatie: Zoals je kunt zien heeft Swarovski een laag rendement van 2.85%. Uit dit percentage blijkt men beter geen investering te doen in dit bedrijf, want de investering zal voor de aandeelhouder niet veel opleveren. Het rendement op het risicovolle belegging is meer dan een op een risicovrije belegging die 1,33 % bedraagt. Het rendement is hoger dan op spaarboekjes, maar de belegging is nog altijd niet hoog genoeg. EBIT Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting -opbrengsten uit vlottende activa -andere financiële opbrengsten + kosten van schulden + andere financiële kosten = EBIT

178 641,00 -0,00 -0,00 +10 123,00 +19865,00 = 208 629,00

Interpretatie: EBIT is de bedrijfswinst die de onderneming heeft, maar daar moeten nog de intresten en de belastingen vanaf getrokken worden. Deze uitkomst is dus nog niet de eigenlijke winst van de onderneming. Algemeen besluit financiële situatie: Uit deze resultaten kunnen we afleiden dat Swarovski niet liquide genoeg is, omdat de liquiditeit in enge en ruime zin onder 1 valt. Maar hun solvabiliteit is wel hoog genoeg, ze hebben bijna 1/2 eigen vermogen in hun onderneming. We kunnen uit het resultaat van de rendabiliteit afleiden dat het bedrijf niet zo rendabel, wat wil zeggen dat men beter niet investeert in Swarovski.

In bijlage 8 kan u de bijhorende balans en resultatenrekening van Swarovski terug vinden of onder de submap analyse jaarrekening in deze submap vindt ook de berekeningen in Microsoft Excel.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

39


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.16 FILE: ‘STARTING UP E NEW BUSINESS IN THE UK’ DESCRIPTION OF OUR BUSINESS/SHOP We are an enterprise that sells soaps and wellness products. We sell soaps in a lot of different shapes and colours with a lovely fragrance. We also offer organic soaps, which are good for the environment and smell great. With this kind of products we set ourselves apart from other soap shops. We also offer a range of wellness products that are also natural organic, e.g. hand cream, body cream, bath tea, foot cream, etc. We have chosen organic products because nowadays people think more about the environment and their health. In the future people will buy more natural organic products. We would decorate our shop like the photo below. We would use warm colours like brown, beige… So the interior of the store is rustic. When you enter you have a welcoming feeling. LOCATION The location where we want to start up our business is in the UK, more specifically in London. We have chosen for our shop to be located in the Cannon Hill 56, Southgate, London. We have picked a location just outside of the city, but in a busy street where many shops are located. We think this is an advantage, also because customers can park their car close to our shop. We see London as an inspiring capital and also as a leading global city, with strengths in the arts, commerce etc. London has been described as a world cultural capital and it is the world’s mostvisited city as measured by international arrivals. We aren’t situated in the centre of London, so we don’t have a lot of competitors.

40

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

STEPS NECESSARY TO UNDERTAKE TO START UP A BUSINESS IN THE UK STEP 1: OVERVIEW Our business structure in the UK: sole trader When you start up a business in the UK you have to choose a structure for your business. We have chosen to start a sole proprietorship. If you’re a sole trader, you run your own business as an individual. This is known as being ‘self-employed’. You can keep all your business profits after you’ve paid taxes on them. You can take on staff - ‘sole trader’ means you’re responsible for the business, not that you have to work alone. We have chosen to be a sole trader because we plan to start a small shop and only hire staff occasionally. Two shopkeepers are perfect. One is actually present in the shop and does the checkout, while the other takes care of the administrative work and the stock. During busy periods this second person can also work in the shop. STEP 2: REGISTER YOUR BUSINESS TO THE UK To become a sole trader you need to fulfil three conditions: 1. have a National Insurance (NI) number 2. register for self-assessment with HM Revenue and Customs (HMRC) 3. trade under your own name or choose a business name National Insurance (NI) number The first thing we did was looking for a National Insurance number. We have the right to work or study in the UK to get a National Insurance number. For this number we have to call to the Jobcentre Plus application line at +44 845 600 0643 Register for self-assessment Before we can be self-employed, we have to register with HM Revenue & Customs (HMRC) and follow certain rules on running and naming a business. Then we can start our business. Next to that, we will also have to sign up for self-assessment with HMRC as soon as we have started up. When we have signed up for self-assessment with HM Revenue Customs (HMRC), we will get a Unique Taxpayer Reference (UTR) number and we can then send our tax return to HMRC. Before we sign up, we need a few things: - a National Insurance number (see above) - personal contact details – e.g. address - business details – e.g. business address - a set-up date (when we started self-employment or joined a partnership) You have to be the ‘nominated partner’ (the partner responsible for sending in the partnership tax return) if you’re registering a new business partnership. Deadline You have to be registered by 5 October of the year following the tax year, for which you send a tax return. In this way you will have enough time to complete the registration before any tax return is made. It is possible that you have to pay a fine if you don’t register in time. To give an example: you have to register by 5 October 2014 to send a 2013 to 2014 tax return.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

41


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

Procedure You can register online (see the print screen below).

They will send us documents with a lot of information and they will invite us to an interview in order to confirm our identity. Our business name As a business name we have chosen ‘Soap & Wellness by S&J’.

42

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

STEP 3: REGISTERING AS AN OVERSEAS COMPANY When we want to expand our business to the UK and carry out business from an address in the UK we must register our business with Companies House. To sign up as a business we need to fill in a form and send it to Companies House within a month of opening our business. We need to pay ÂŁ20 fee for the registration. Here you see the first page of the document you need to fill in (see the print screen below).

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

43


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

If some details of the company were to change we need to inform Companies House within 21 days. The details includes: -

name address type of business we do details of directors, secretaries or people who are authorised to represent the company company information, e.g. accounting requirements or the powers of directors or secretaries company constitution (i.e. one of the documents made when the company was formed)

STEP 4: LICENSES When setting up a business in the UK we may need to apply for a licence, depending on what our business is. We are going to sell soaps and wellness products. -

Pavement or street display licence (England and Wales): We will ask for a licence to put an advertising sign on the road or pavement.

-

Notification to process personal data: We will have to notify the Information Commissioner’s Office (ICO) because our organisation processes personal data in automated form.

-

Licence to play background music (PRS): We will also need a licence to play recorded music in a shop e.g. a radio.

STEP 5: SETTING UP A BANK ACCOUNT When we want to have a bank account in the UK there are 3 possibilities: we can open a new bank account, we can use the account we already have in Belgium or we can open a UK sterling account in Belgium. We have chosen the first option. We are going to open a new bank account in the UK because that is the most profitable choice for us. We can use InterBanks to find the right bank and open an account.

44

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

We have chosen to setting up a bank account at Halifax bank in Southgate. Because this bank close to our shop. It is about 5 minutes on foot. It’s easy to have a bank close to your shop. So can the money from the cash register quickly can be taken to the bank. STEP 6: NATIONAL INSURANCE AND VAT NATIONAL INSURANCE: We may need to pay National Insurance if we’re self-employed, depending on how much we earn. If we have employees we need to deduct National Insurance Contributions (NICs) from their wages and pay those as well. If our employees come from the European Economic Area (EEA) or from Switzerland, and they have an A1 form, we’ll have to deduct taxes according the rules of their home country and we won’t have to pay National Insurance contributions. VAT: We must register for VAT with HM Revenue & Customs (HMRC), if our business turnover is more than ₤79,000. STEP 7: SUPPORT FOR BUSINESS IN THE UK We can get financial and supportive backup in the UK from the government. They can offer much support depending on your business. You can consult a guide that gives information about different ways to finance your business. The different topics are: - government and the European union grants - loans - overdrafts - shares - leasing of equipment - invoice financing Grants We can obtain money from the government or the European Union if we have a special project. Loans A loan is credit we can ask from banks. We have to take into account that we will need to repay the loaned amount with interest. Overdrafts With an overdraft we can spend more money than we have but we will also need to pay interest when we use overdrafts. We would prefer not to use this option because it’s not a safe way to get money. The bank can ask its money back at any time and you can be charged if you exceed your overdraft limit. Shares You can sell a part of your company to an investor who then obtains a share of the company. Our business is rather small so we don’t need to sell shares to other people.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

45


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

Leasing of equipment If you lease a building you don’t need to buy it but you can rent it. You can buy the building later when you have enough money. But leasing it for too long it can be more expensive than actually buying it. Soap &Wellness by S&J will buy a building because that’s the easiest way. Then we can decorate and change the building any way we want. Invoice financing If you choose for invoice financing you hire someone to pay the unpaid invoices. In that way you have more time for your business. We think we can handle the administrative work ourselves. One us will manage the shop, the other can handle paperwork. That is why we don’t need to use this option.

STEP 8: EMPLOYING PEOPLE If you employ people in the UK you need to pay them the national minimum salary. This wage depends on the employee’s age but you need to be at least school leaving age to get it. Here you see an overview of the national minimum wage rates (see the print screen below). An employer has to have a contract with its employees about the employment conditions, their rights, responsibilities and duties. If you want to bring a worker from Belgium to the UK you need to check if the person is allowed to work in the UK. This is very important because if you employ illegal workers you can be prosecuted. Soap & Wellness by S&J is a small business. We are occasionally going to employ people, especially during busy periods... STEP 9: FURTHER INFORMATION If you want to get even more information about doing business in the UK, you can contact the UK Trade and Investment (UKTI). You can also get specific help from: - Scottish Development International (in Scotland) - Business Wales (in Wales) - Invest Northern Ireland (in Northern Ireland) The UK can support your business, e.g. by paying a visit to your company or by identifying technologies that could improve an enterprise. If you need help, you can always contact the Business Support Helpline.

46

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

CONCLUSION Starting up a business is an exciting challenge. However, before facing this challenge you need to have a good idea, a clear understanding of the market and also financial knowledge and skills to support business development. Our conclusion is that starting up a business in the UK is not that easy and it requires a lot of hard (administrative) work. You have to collect as much information as you can and you have to be really well-prepared. You don’t just have to prepare yourself financially, but also mentally because you’ll have to work hard every single day. We both thought it would be easier to start up a business in the UK than it actually is. We didn’t realize there were so many steps to undertake. Nevertheless, we find it interesting to be aware of all these steps, because no matter which country you choose to start up a business, the steps will always be a bit the same. We would not prefer to set up a company in the UK because the country has many other laws than Belgium. Moreover, the UK has a different culture and we think the language would also be a great difficulty for us to overcome. In bijlage 9 kan u bijhorende e-mails terug vinden en onder de submap business in the UK kan u het volledige document vinden met contactdetails.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

47


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.17 LA CONVERSATION DE VENTE C: Bonjour, bienvenue à notre firme! Je peux vous aider? S : Enchanté madame ! Je cherche un fauteuil. C : Suivez-moi à la salle d’exposition, s’il vous plaît. S : Merci bien. C : Qu’est-ce que vous cherchez exactement? S : Je cherche un fauteuil confortable pour deux personnes. C : Avez-vous une préférence pour un tissu spécial? S : Je préfère un fauteuil en cuir. C : En quelle couleur? S : Je cherche une couleur foncée. C : Je pourrais vous présenter le modèle suivant. C’est un fauteuil en cuir brun pour deux personnes. S : Ce n’est pas mon genre et couleur. Avez-vous un autre modèle ? C : Peut-être celui-ci. S : C’est un modèle parfait. Quelles sont les dimensions? C : 2,50 m de large et 1,50 m de haut. S : C’est la dimension parfaite, mais je le préfère en noir et un petit de luxe. C : À quel luxe avez-vous pensé ? S : J’aimerais un fauteuil relax. Est-ce que c’est possible? C : Oui, c’est possible, mais seulement pour un prix plus élevé. S : Ce n’est pas un problème. Il y a un avantage à ce fauteuil. C : Il y a un très bon avantage. Vous avez une garantie de 10 ans. S : Serait-il possible d’obtenir une remise? C : On peut vous accorder une réduction de 5%. S : Super ! Est-ce que c’est possible de recevoir une offre? C : Bien sûr. Suivez-moi à la caisse, je fais immédiatement une offre. S : Merci beaucoup, c’est très gentille. C : Donc, le fauteuil relax, pour deux personnes, en cuir noir. Ça coûte €850. S : Je le prends. C : Ce luxe siège est actuellement indisponible en stock, mais nous pouvons le commander. S : D’accord, quel est le délai et le mode de livraison? C : Le délai de livraison est de 3 semaines. Nous effectuons la livraison franco à domicile. S : C’est possible faire une facture? C : Comme vous voulez. La facture est payable à 30 jours de date de la livraison. S : Parfait! Je suis très contente! Au revoir! C : À bientôt !

48

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.18 GESCHÄFTSBRIEF (ANFRAGE) De Oor@Zaak Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51 De Oor@Zaak

info@oorzaak.be www.oorzaak.be

Zilverstraat 26

BE-8000 BRUGGE

Philips Deutschland GmbH Lübeckertordamm 5 DE-20099 Hamburg Brugge, den 22. April 2014

Anfrage für Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben dank Ihrer Werbung in der Zeitung 'Die Welt' herausgefunden, dass Sie Kopfhörer herstellen. Wir sind daran interessiert und möchten gern einen Katalog bekommen. Auch würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über Liefer-und Zahlungsbedingungen zusenden könnten. Bitte machen Sie uns ein unverbindliches Angebot für 30 Kopfhörer? Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und hoffen auf eine baldige Antwort.

Mit freundlichen Grüßen

Delfine Pieters Sarah Walcarius

Deze brief is ook te vinden in de submap Deutsch.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

49


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.19 UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING 2

Deze flyer vindt u digitaal terug onder de submap aandeelhoudersvergadering.

50

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.20 BEDRIJFSBEZOEKEN 6.20.1 TECTUBES Op woensdag 5 februari hadden we het genoegen om het bedrijf Tectubes te bezoeken in Hjo, Zweden. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het produceren van tubes. Tectubes maakt aluminium en plastieken tubes, deze zijn geschikt voor voedsel, chemische, farmaceutische en cosmetica producten. Tectubes bestaat ongeveer 100 jaar en heeft ondertussen twee bedrijven één bedrijf in Zweden en één bedrijf in de USA. De standaard tubes zijn onderverdeeld in vierhoofdcategorieën: aluminium en kunststof (plastiek), spuit gegoten kunststof en IML. De aluminium tuben zijn als eerst ontstaan in 1949. Daarna kwam de hype van de plastieken tuben in 1980. Het bedrijf die de tubes vult kan kiezen uit een tube met schroefdop of flip dop. Deze bedrijven kunnen dan kiezen uit een dop in een ovale of ronde vorm. De schroefdoppen worden niet gemaakt bij Tectubes, maar worden aangekocht bij een groothandel. Hun tubes worden gemaakt van verschillende soorten polyethyleen, zacht of hard, afhankelijk van wat het bedrijf wilt. Tectubes probeert voortdurend inspanningen te doen om nieuwe innovatieve verpakkingen te ontwikkelen. Er worden ongeveer vijftig miljoen plastieken tuben en negentig miljoen aluminium tuben geproduceerd per jaar. Tectubes maakt geen tubes die groter zijn dan 15 cm. De prijs voor één plastieken tube kost 25 cent en voor één aluminium tube 15 cent. Er worden zo’n 110 à 120 tubes per minuut geproduceerd. Om dit te realiseren werkt men in de fabriek in ploegen, men werkt met twee dagploegen en één nachtploeg. De werknemers starten met werken op zondagnacht tot en met vrijdagnacht en dit 24 uur op 24 uur. In Tectubes zagen we twee productieprocessen, namelijk van de plastieken en aluminium tuben. Graag vertel ik kort het productieproces van de plastieken tuben. 1. Men smelt kleine korreltjes tot een ronde lange kunststofbuis. 2. Men snijdt de buis in korte buisjes. 3. Het onderste van de buis wordt samen gesmolten tot een puntje om de dop op te draaien. 4. De tubes worden bedrukt met allerlei informatie. 5. De kleuren worden gedroogd. 6. Een beschermlaag wordt aangebracht op de tubes. 7. De dopjes komen op de tubes terecht. 8. Men brengt een lijn op het einde van de tube, om vervolgens in de volgende fabriek na het vullen de tube te kunnen sluiten. 9. De tubes worden gecontroleerd. Na dit productieproces worden de tubes gelanceerd op de markt.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

51


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

6.20.2 VYNCKE ENERGIETECHNIEK Op woensdag 2 april 2014 bezochten 6 Handel 1,6 Handel 2 en de Zweedse leerlingen het familiebedrijf Vyncke energietechniek in Harelbeke. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het omzetten van afval naar energie. Vyncke is een expert in het verbranden van alle soorten biomassa of andere vaste brandstoffen, het produceren van energie in de vorm van stoom of thermische olie, warm water, heet gas en elektriciteit. Het idee om afval om te zetten naar energie was van Louis Vyncke, de stichter van het bedrijf in 1912. Louis was afgestudeerd als smid in de stad Gullegem. Door de jaren 1920 was de lokale vlasindustrie in Vlaanderen erg in trek en ontstonden nieuwe geïndustrialiseerde methodes die de industrie deed groeien. Dit bracht een grote vraag naar stoomketels om energie te maken door vlasvezels te verwijderen van hun stengel. Louis gebruikte zijn talenten om ketels te bouwen en te repareren. Steenkool was in die tijd erg duur. Daardoor werden alle ketels in de regio aangepast aan het nieuwe productieproces van de verbranding van vlas. In 1956 verhuisde de tweede generatie, onder leiding van Michel, de zoon Michel Vyncke, naar een nieuwe locatie in Harelbeke. Waarvan de originele gebouwen vandaag nog steeds deel uitmaken van hun bedrijf. Michel bouwde op het succes van zijn vader een ketelproductie bedrijf in de regio's West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Toen Michel overleed in 1972 nam zijn jongste zoon Dirk Vyncke het bedrijf over. De oliecrisis van 1973 was een ideale gelegenheid om biomassa en afval om te zetten in schone en groene energie. Vyncke is een familiebedrijf dat 100 jaar bestaat en ondertussen gerund wordt door de vierde generatie, namelijk door Dieter en Peter Vyncke. Het familiebedrijf is wereldwijd gelokaliseerd met meer dan 300 enthousiaste ‘Vynckeneers’ in België, China, Duitsland, Brazilië, India, Thailand… Ze hebben tot op heden bijna 4000 referenties. Dirk Vyncke, de ex-directeur van Vyncke zei: “Een familiebedrijf is helemaal anders dan een nietfamiliebedrijf.” De ex-directeur hoopt dan ook dat Vyncke een familiebedrijf blijft. Als eerst zei Vyncke dat een familiebedrijf een uitdaging is. Dirk vindt dat men een familiebedrijf moet vasthouden en niet uiteen mag vallen. Hij vindt het een traditie, een erfgoed dat moet doorgegeven worden aan de kinderen, kleinkinderen… Het is een eenheid. De familie respecteert de verschillen van familieleden, Vynckeneers, klanten en partners. De familie Vyncke probeert zo veel mogelijk vertrouwen te winnen.

52

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK

Ten derde is er ook verantwoordelijkheid nodig. De Vynckeneers zijn eerlijk in alles wat ze doen. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun dienst die ze leveren aan hun klanten, maar ook voor hun band met de klanten. Als laatste zei Dirk dat men relaties op lange termijn wil met zijn klanten. Het doel van de onderneming is niet het volgende kwartaal, noch het volgende jaar, maar het doel naar de volgende generatie! Uit dit bedrijfsbezoek kan ik besluiten dat het familiebedrijf Vyncke een hechte familie is die hun bedrijf runt in hart en nieren.

GIP 2013 - 2014

SARAH WALCARIUS

53


CONCLUSIE

7

CONCLUSIE Ik heb de minionderneming als een positief project ervaren in mijn laatste jaar Handel. Zo heb ik veel bijgeleerd op verschillende vlakken zoals op het vlak van communiceren, werken in team, opstellen van zakelijke brieven, ... De minionderneming had niet alleen positieve punten, maar ook af en toe eens negatieve punten. Vaak waren de negatieve punten dat er niet genoeg werd gecommuniceerd binnen de klasgroep. Dit is namelijk één van de belangrijkste punten om een goed functionerende minionderneming te hebben. Ik vond ‘De Oor@Zaak’ een leuk gedeelte van mijn geïntegreerde proef. Dankzij de minionderneming ken ik nu al enkele kneepjes van het vak dit met behulp van de andere gip-opdrachten die we kregen. Door de ervaring in de richting Handel en de minionderneming heb ik een beter beeld gekregen van de realiteit in een bedrijf. De ervaring en de kennis die ik heb opgedaan zullen later zeker van pas komen.

54

SARAH WALCARIUS

GIP 2013-2014


8

BIJLAGEN BIJLAGE 1: UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING De Oor@Zaak Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

info@oorzaak.be www.oorzaak.be

De Oor@ZaaK Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Mevrouw Hélène Vanhaverbeke Kalbergstraat 113 b 8780 OOSTROZEBEKE

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk A-01

Brugge 25 september 2013

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 23 oktober 2013 Geachte mevrouw Vanhaverbeke Onze minionderneming De Oor@Zaak nodigt u van harte uit op de eerste aandeelhoudersvergadering op 23 oktober 2013 om 19.30 u. Deze vergadering vindt plaats in de Schilderskapel van het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme, Zilverstraat 26, 8000 Brugge (ingang via de Gitstraat 2). De Oor@Zaak is gespecialiseerd in het verkopen van producten rond het “oor”, zoals bv. oordoppen, oortjes, oorbellen, … Op de aandeelhoudersvergadering zullen nog twee miniondernemingen zich voorstellen namelijk Maison Cuberdon en Pétivo. De avond verloopt als volgt: § § §

19.30 u. – 20.30 u.: verwelkoming 20.30 u. – 21.30 u.: voorstelling van de drie miniondernemingen 21.30 u. – 22.30 u.: opening van de drie miniondernemingen

Na de aandeelhoudersvergadering nodigt de Oor@Zaak u graag uit voor een hapje en een drankje. U hebt dan de mogelijkheid om de standen en de producten van de miniondernemingen te ontdekken en aan te kopen. Gelieve u aan te melden op volgende site http://mini.jozefienen.be om uw aan- of afwezigheid te bevestigen en uw gegevens te controleren. Om u in te loggen via de site gebruikt u volgende wachtwoord 97fsyF. U kunt zicht ook registreren via de QR-code. Graag het onderstaande strookje ingevuld mee te brengen naar de aandeelhoudersvergadering. We verheugen ons alvast op uw komst. Met vriendelijke groeten

Sarah Walcarius Management assistent Het team van De Oor@Zaak

De Oor@Zaak ontvangst aandeelhoudersbewijs

Aandeelhoudersvergadering 23 oktober 2013

Hélène Vanhaverbeke Verklaart haar aandeelbewijs van de minonderneming de Oor@Zaak ontvangen te hebben op de aandeelhoudersvergadering van 23 oktober 2013. Handtekening

Brugge, 23 oktober 2013

!2000004349219!

De Oor@Zaak Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

http://mini.jozefienen.be


BIJLAGE 2: VOORBEELDENQUÊTE Wij zijn leerlingen uit het Sint-Jozefsinstituut, Handel en Toerisme in Brugge. Als laatstejaars uit de richting Handel moeten wij een minionderneming opstarten. Onze minionderneming De Oor@Zaak is gespecialiseerd in het verkopen van diensten en producten rond ‘het oor’. Zo hebben we een kijk op hoe andere mensen denken over onze minionderneming. Alvast bedankt voor de deelname! 1. Wat is uw geslacht? o Man o Vrouw 2. o o o

Tot welke leeftijdscategorie behoort u? 10 – 19 jaar 20 – 29 jaar 30 – 39 jaar

3. o o o

Bent u bereid producten van een minionderneming te kopen? Ja Nee Misschien

4. o o o

Welke kleuren vindt u mooi voor een muts? Wit Zwart Beige

o 40 – 49 jaar o 50 – 59 jaar o > 60 jaar

o Grijs o Niet belangrijk

5. Hoeveel geld wilt u uitgeven aan een muts? Zet een kruisje.

€ 0,00

€ 10,00

€ 20,00

6. Draagt u wel eens oordoppen? o Ja

€ 30,00

o

€ 40,00

€ 50,00

€ 60,00

Neen

7. Motiveer uw antwoord op vraag 6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8. Raadt u mensen aan om oordoppen te dragen? o Ja o

Neen

9. Koopt u regelmatig oortjes? o Ja

o

Neen

10.Heeft u een smartphone? o Ja

o

Neen

11. Indien ja: welke smartphone? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


12. Zet een kruisje bij het passend antwoord. VAAK

SOMS

Koopt u regelmatig oorbellen? Geeft u weleens oorbellen als geschenk?

13. Welk product zou u aankopen in onze minionderneming? o Mutsen o Oortjes o Oorbellen o Gsmhoesjes o Oordoppen o Geen Bedankt voor uw tijd!

ZELDEN

NOOIT


BIJLAGE 3: VIER ANDERE VERKOOPFACTUREN VF/1


VF/3


VF/4


VF/5


BIJLAGE 4: LETTRE COMMERCIAL De Oor@Zaak Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

info@oorzaak.be www.oorzaak.be

De Oor@Zaak ¡ Zilverstraat 26 ¡ 8000 BRUGGE Madame Sarah Walcarius Pierlapont 97 BE-8210 LOPPEM

votre message de

vos références

nos références A-01

BRUGES Le 25 septembre 2013

Invitation au moment de vente du 23 octobre

Madame Walcarius Nous sommes fières de vous présenter De Oor@Zaak. De Oor@zaak est une mini-entreprise qui vend des produits concernant l'oreille’. Nous sommes spécialisés dans la vente des boucles d'oreilles, des écouteurs, des bouchons d'oreilles, ... Nous vendons également des services. On organiserait p.ex. un test d’oreille guidé par un professionnel. En annexe, vous trouverez notre catalogue avec la présentation de nos produits, et nous vous invitons à visiter notre site pour plus d’informations : http://www.minideoorzaak.be/. Notre mini-entreprise De Oor@Zaak vous invite à venir le premier moment de vente le 23 octobre 2013 à 19h30. Cela a lieu dans la chapelle du peintre de l'Institut Saint-Joseph du Commerce et du Tourisme, Zilverstraat 26, 8000 Bruges (entrée par la Giststraat 2). Nous vous remercions pour votre confiance à De Oor@Zaak. Veuillez agréer, Madame Walcarius, nos meilleures salutations.

L’équipe De Oor@Zaak

P.J. : notre catalogue


BIJLAGE 5: AFFICHE

••••••


BIJLAGE 6: SOLLICITATIEBREIF EN CV NEDERLANDS

Sarah Walcarius Pierlapont 97 8210 LOPPEM 0479/ 17 42 79

Loppem, 17 januari 2014

De Oor@Zaak t.a.v. Sien De Meyer Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie voor administratief directeur

Geachte mevrouw De Meyer Naar aanleiding van de functiewissel binnen de minionderneming “De Oor@Zaak�, stel ik mij graag kandidaat voor de positie van administratief directeur. Ik volg momenteel mijn laatste jaar Handel. Deze richting sluit goed aan bij de functie van administratief directeur. In deze richting leerde ik omgaan met het verwerken van administratieve documenten. Ten slotte zou ik mezelf willen beschrijven als een behulpzaam, spontaan en sociaal iemand met een groot hart voor haar vak. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ik voldoe aan de eisen voor deze functie. Ik kom graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek waarin ik mijn enthousiasme over deze baan verder kan toe lichten. Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn curriculum vitae in bijlage. Hoogachtend

Sarah Walcarius

Bijlage: cv


0479 17 42 79

CURRICULUM VITAE SARAH WALCARIUS 0479 17 42 79 PERSONALIA Naam: Voornaam: Adres: Telefoonnummer: Geboortedatum en –plaats: E-mailadres: Nationaliteit: Burgerlijke staat:

Walcarius Sarah Pierlapont 97 8210 Loppem 0479 17 42 79 17 juli 1996, Brugge Sarahwalcarius97@hotmail.com Belg Ongehuwd

OPLEIDING e

e

§ 2 en 3 graad secundair onderwijs Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme, Brugge TSO Handel (2010-2014) ste § 1 graad secundair onderwijs Middenschool Spes Nostra Instituut, Zedelgem TSO Handel (2008-2010) WERKERVARING § Minionderneming ‘De Oor@Zaak’ Brugge: schooljaar 2013-2014 Functie: Management Assistant § Europacollege Brugge: zomer 2012 zomer 2013 Functie: poetsvrouw VAARDIGHEDEN § Microsoft Office § Dactylo § Tekstverwerking TALENKENNIS § § § §

Nederlands: moedertaal Frans: matig spreken, begrijpen en lezen Engels: matig spreken, begrijpen en lezen Duits: matig spreken, begrijpen en lezen

VARIA § Lid KLJ Aartrijke § Rijbewijs G (tractor) DIGITALE APPLICATIES DIGITALE APPLICATIES § http://www.mytaggle.nl/swalcarius/


BIJLAGE 7: CV IN FRANS, ENGELS, DUITS

0479 17 42 79

CURRICULUM VITAE – SARAH WALCARIUS 0479 17 42 79 DONNÉES PERSONNELLES Nom: Prénom: Adresse: Numéro de téléphone: Date et lieu de naissance: Adresse e-mail: Nationalité: Etat civil:

Walcarius Sarah Pierlapont 97 8210 Loppem 0479 17 42 79 le 17 juillet 1996, Bruges Sarahwalcarius97@hotmail.com belge célibataire

FORMATION ième

§ 2ième et 3 Enseignement secondaire Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme, Bruges Commerce (2010-2014) ière § 1 Enseignement secondaire Institut Spes Nostra, Zedelgem Commerce (2008-2010)

EXPÉRIENCE § Mini-entreprise ‘De Oor@Zaak’ Bruges 02/09/2013-27/06/2014 Fonction: management assistant (employée) § Collège d’Europe Bruges 02/07/2012-30/07/2012 01/07/2013-27/07/2013 Fonction: femme de ménage (employée) CONNAISSANCE DES LANGUES § Néerlandais : excellente, langue maternelle § Français : expression orale, compréhension et lecture bonnes bases § Anglais: expression orale, compréhension et lecture bonnes bases § Allemand: expression orale, compréhension et lecture bonnes base DIVERS § § § §

Microsoft Office Traitement de texte Membre du mouvement de jeunesse KLJ Aartrijke Permis de conduire (tracteur)

APPLICATIONS NUMÉRIQUES § http://www.mytaggle.nl/swalcarius/


0479 17 42 79

CURRICULUM VITAE SARAH WALCARIUS 0479 17 42 79 PERSONAL INFORMATION Name: First name: Address: Post code, city: Telephone number: Date and place of birth: Email address: Nationality: Marital status:

Walcarius Sarah Pierlapont 97 8210, Loppem 0479/17 42 79 17 July 1996, Bruges Sarahwalcarius97@hotmail.com belgian unmarried

EDUCATION nd

rd

§ 2 & 3 degree secondary education Sint-Jozefsinstituut Commerce & Tourism, Brugge TSE Commerce (2010-2014) st § 1 degree secondary education Comprehensive School Spes Nostra Institute, Zedelgem TSE Commerce (2008-2010) WORK EXPERIENCES § Young enterprise ‘De Oor@Zaak’ Bruges 02/09/2013-27/06/2014 Function: Management Assistant (employee) § College of Europe Bruges 02/07/2012-30/07/2012 01/07/2013-27/07/2013 Function: cleaning lady (employee) DIPLOMAS § § § §

Technical secondary education first degree (Commerce) Technical secondary education second degree (Commerce) Typewriting Tractor license

SKILLS § Microsoft Office § Word processing LANGUAGES § § § §

Dutch: excellent, native language French: moderate speaking, understanding and reading English: moderate speaking, understanding and reading German: moderate speaking, understanding and reading

HOBBIES § Member KLJ Aartrijke § Housekeeping DIGITAL APPLICATIONS § http://www.mytaggle.nl/swalcarius/


0479 17 42 79

LEBENSLAUF SARAH WALCARIUS 0479 17 42 79 PERSÖNLICHE DATEN Name: Vorname: Adresse: Handynummer: Datum und Ort der Geburt: E-Mail-Adresse: Nationalität: Familienstand:

Walcarius Sarah Pierlapont 97 8210 Loppem 0479 17 42 79 den17. Juli 1996, Brügge Sarahwalcarius97@hotmail.com belgisch unverheiratet

SCHULBILDUNG § Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme, Brügge Wirtschaft (2010-2014) § Spes Nostra Institut, Zedelgem Wirtschaft (2008-2010) BERUFSERFAHRUNG § Mini – Unternehmen ‘De Oor@Zaak’ Brügge 2013-09-02 – 2014-06-27 Funktion: Management Assistent § Europacollege Brügge 2012-07-02 – 2012-07-30 2013-07-01 – 2013-07-27 Funktion: Putzfrau DIPLOMEN § Dactylographie § Führerschein G EDV-KENNTNISSE § Microsoft Office § Textverarbeitung FREMDSPRACHEN § § § §

Niederländisch: Muttersprache Französisch: Grundkenntnisse sprechen, verstehen und lesen Englisch: Grundkenntnisse sprechen, verstehen und lesen Deutsch: Grundkenntnisse sprechen, verstehen und lesen

FREIZEITAKTIVITÄTEN § Jugendbewegung


BIJLAGE 8: BALANS, RESULTATENREK.


BIJLAGE 9: CONTACT DETAILS EMAILS/ LETTERS British Chambers of Commerce The first e-mail we have sent was to the British Chambers of Commerce. We asked them for more information and advice on how to start up a business in the UK.

The bank of England The second e-mail we have sent was to ‘The Bank of England’. We asked them for some more information on how to open a bank account in England.

This is the response of the bank of England.


Public Performance Licenses The third e-mail we have sent was to Public Performance Licenses. We asked them some more information about which license we would need in order to play music in our store.

This is a part of the response.


BIJLAGE 10: VERSLAG BESTUURSVERGADERING De Oor@Zaak Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

info@oorzaak.be www.oorzaak.be

De Oor@Zaak Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

Datum en uur Plaats Aanwezigen

1 oktober 2013, 15.15-15.45 u. Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, ‘t Gistje Morgane Burgraeve , Axelle Catrysse, Marie-Fleur Cornilly, Michelle Lambert, Boyd Langbeen, Delfine Pieters, Kyleen Roose, Marie-Emanuelle Turcq, Ellen Van Cauwenberge, Beau Van Laeren , Heleen Vancoillie, Josefien Vanderplaetse, Lisa Vanhaelewijn, Hélène Vanhaverbeke, Célestine Verhaeghe, Sarah Walcarius, Pauline Windels, Nathan Winderickx, Sien De Meyer. Verontschuldigd / Aantal pagina’s 2 Notulisten Marie-Fleur Cornilly & Sarah Walcarius

Verslag vergadering De Oor@Zaak 1 oktober 2013 Agendapunten : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

De stand Reclamepolo’s Bewijs sponsoringsattest Afspraak maken met de directeur van House of Accessories Prijs offerte Orakel Reclamefilmpje Leverancier oorbellen

1.

De stand De stand is bijna zo goed als af dankzij de vader van Marie-Fleur Cornilly. De vader van Marie-Fleur heeft de stand alleen gemaakt met de richtlijnen van Marie-Fleur en de hulp van een schilder. De stand heeft nu enkel nog een likje verf nodig.

2.

Reclamepolo’s De verkopers van onze minionderneming “De Oor@Zaak” zullen op de verkoopmomenten een reclamepolo dragen. Op de polo zal ons logo en de naam van onze minionderneming terug te vinden zijn. Ook zal het logo van het bedrijf Hyboma herkenbaar zijn. Hij sponsort namelijk de polo’s van de minionderneming. Célestine heeft een leverancier gevonden die wil voldoen aan onze normen, namelijk DVTex. Op vrijdag 4 oktober zal Célestine om de paspolo’s gaan. Op dinsdag 7 oktober kunnen de polo’s gepast worden en op maat besteld worden. Dan kunnen we alleen nog maar hopen dat onze polo’s binnen zijn tegen onze aandeelhoudersvergadering op 23 oktober.


3.

Bewijs sponseringsattest Er zijn een aantal leerlingen uit de klas die al enkele sponsors hadden gevonden en hen gecontacteerd hadden. Deze leerlingen melden de sponsors dat ze nog een sponseringsbrief zouden ontvangen. Eén van de sponsors vroeg of ze ook een sponseringsattest zullen krijgen. Door een misverstand was het sponsoringsattest nog niet opgemaakt en de sponseringsbrief wel. Kyleen maakt dit sponsoringsattest zo snel mogelijk opmaken.

4.

Afspraak maken met de directeur van House of Accessoires Mevrouw De Meyer heeft contact opgenomen met de directeur van House of Accessoires, hij zou bereid zijn om samen te werken met onze minionderneming. Deze leverancier zou ons telefoonhoesjes kunnen bezorgen aan een lagere prijs. House of Accessories levert bijvoorbeeld aan de bekende winkels Mediamarkt, Selexion enz.

5.

Prijs offerte Orakel De aankopers uit het technisch departement zullen zo snel mogelijk de leverancier Orakel contacteren voor een prijsofferte van de oordoppen. Deze leverancier kan ons herbruikbare oordoppen leveren voor de miniondernenming.

6.

Reclamefilmpje Het commercieel departement zal een reclamefilmpje maken in het stadion van KV Kortijk, naar aanleiding van onze slogan “Scoor met je oor”. Enkele leerlingen kunnen het stadion binnen via de oom van Marie-Emanuelle, hij is namelijk manager van KV Kortrijk. Op 20 oktober zullen Marie, Morgane, Heleen, Kyleen, Josefien, Lisa, Michelle, Hélène, Pauline, Sien De Meyer en haar zoon aanwezig zijn bij het filmen. Kyleen Roose zal samen met Jonas Leupe, een oud-leerling van de school, het reclamefilmpje opnemen.

7.

Leverancier oorbellen Beau van Laeren heeft de leverancier Paris Dot Com voor de oorbellen nog niet kunnen bereiken. Ze zal dit zo snel mogelijk doen. We hopen op een positief antwoord. Indien Paris Dot Com niet wil meewerken aan ons project, Sarah Walcarius kent een mogelijke leverancier namelijk Papillon by Elke Vion uit Kortrijk.


De Oor@Zaak Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

info@oorzaak.be www.oorzaak.be

De Oor@Zaak Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

Datum en uur Plaats Aanwezigen

18 februari 2014, 15.15 u.-15.45 u. Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, ‘t Gistje Morgane Burgraeve , Axelle Catrysse, Marie-Fleur Cornilly, Michelle Lambert, Boyd Langbeen, Delfine Pieters, Kyleen Roose, Marie-Emanuelle Turcq, Ellen Van Cauwenberge, Beau Van Laeren , Heleen Vancoillie, Josefien Vanderplaetse, Lisa Vanhaelewijn, Hélène Vanhaverbeke, Célestine Verhaeghe, Sarah Walcarius, Pauline Windels, Nathan Winderickx, Sien De Meyer. Verontschuldigd / Aantal pagina’s 2 Notulisten Marie-Fleur Cornilly & Sarah Walcarius

Verslag vergadering De Oor@Zaak 18 februari 2014 Agendapunten: 1. 2. 3. 4. 5.

Functiewissel Nieuwe aanpak binnen ‘De Oor@Zaak’ Bezoek hoorcentrum Aurilis Businessplan Evaluatie valentijnsverkoop

1.

Functiewissel Op 18 februari 2014 kreeg iedereen binnen de minionderneming ‘De Oor@Zaak’ een nieuwe functie. Alle leerlingen van de minionderneming mochten een nieuwe functie kiezen. Deze functie konden we toelichten aan de hand van een sollicitatiegesprek. Het sollicitatiegesprek vond plaats op dinsdag 28 januari 2014. Tijdens het sollicitatiegesprek kreeg iedereen de kans om zichzelf te verdedigen tegenover de leerkrachten in het Nederlands, Frans en Duits.

2. Nieuwe aanpak binnen ‘De Oor@Zaak’ Nu iedereen een nieuwe functie binnen de minionderneming heeft, wil mevrouw De Meyer graag een nieuwe aanpak. Mevrouw wil deze aanpak invoeren, omdat er binnen de groep te weinig motivatie is en volgens haar te veel bijgestuurd moet worden. Met deze aanpak bedoelt mevrouw dat de CEO meer het woord moet voeren binnen ‘ De Oor@Zaak’. Mevrouw De Meyer zou graag hebben dat alle directeurs van elk departement wekelijks samen zitten om de taken te bespreken die moeten verwezenlijkt worden. Zo is er een beter overzicht en zal er geen dubbel werk meer gebeuren.


3. Bezoek hoorcentrum Aurilis Donderdag 20 februari 2014 gaan we met onze minionderneming ‘De Oor@Zaak’ naar het hoorcentrum Aurilis. Aurilis is gelegen in de Legeweg 154, in Brugge. We verplaatsen ons met de bus (lijn 9), het is niet haalbaar voor iedereen om zijn/haar fiets mee te brengen naar school. We nemen de bus aan de bushalte nabij de school om 9.54 u., omstreeks 12 u. zijn we terug op school. In het hoorcentrum krijgen wij meer informatie van een audiologe over gehoorschade en alles rond het oor. We hopen na dit bezoek een gehoortest te mogen organiseren op school met behulp van de audiologe. 4. Businessplan Mevrouw De Meyer zal dinsdagavond het definitief businessplan van het administratief departement in haar mailbox ontvangen. Het businessplan is een zeer belangrijk document voor de minionderneming. Het document kan gemakkelijk gelezen worden door een extern persoon die iets meer wil weten over ‘De Oor@Zaak’. Als we het businessplan indienen tegen 24 februari 2014 bij ‘Vlajo’, kunnen we een prijs winnen met het mooiste en interessantste businessplan. 5. Evaluatie valentijnsverkoop Op valentijn vond een verkoopmoment plaats op de speelplaats met alle miniondernemingen van de school, waaronder ook de ‘De Oor@Zaak’. Het financiële departement moet vandaag (18 februari 2014) de kassa natellen en het kasboek aanpassen.


GIP Sarah Walcarius  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you