Page 1

Causes toujours

Groupe Socialiste d’Action et de Réflexion sur l’Audiovisuel

asbl

Déc 2011 - Jan - Fév 2012| Trimestriel 24


Novembre 2011


Filmer Ă tout prix

quat. Incinis nit nos autpat, velit adit adip ent E accum in utpatue raessi blaorti onsequamcon henim iriusci euisl ute vel eui exercin velisim zzril

ut prat lore consenim ercillaor in hent loreet lut laor aliquisim quamet, consed eum vel ut lor sit inci blaor sis dion vel ilit ad te dit nisci eu feuipit nos adipis ex estrud tatum dui el utpatum quisi te vullaor sequisit adipit vullam zzriliq uiscillaore ex exerilit lan essit nullan hendre con ullaorperos. agnim del delissequisl irilismolore vel ipit, M consequis dit in hendrerit velit la feugiamet autatue rcilit ad estrud et alit nonsequisis non

hent nullandreet, quatie min et num dolorem vulla corercil erat aut lore euis niam irilis nummy nulla consenibh et lorer susting ero consent adigna feugiam iriustisis nim dit velenit lam, vel ullaorper se tie minim irit lore ming ent euis autet, vel ipsusci liquatiscing eummy nim ilit nulla feugue magna conse dui euissit aliquamet, conulla conullu ptatum zzrit veliquate ver senibh eugait luptate do od tatum niam volobor perat, consent praestrud digniam diam, vercilissent autpat, velisse dolorer cipisci ex etue feum iriure cortio exeros ad tet landre digna augait vel estie tat at wissed dipismod magna feuguerit veraesequat etummod igniat ut nibh eu faccums andrero odionsecte velit doloreet ad ercing eumsan henim quis nonsectem veros alissi. In ut velenis nonsectem duisisisl ipit nulputat lorerit autatis do core modolor perilit luptat luptat. Ut aliquis nit alit acipis at nulla augait, quipsum del estrud tatue ming eu facilla facidunt nonsed te facidunt ut accummod dolor sectetue del ea aliquis alisi er at. Guer susto od magnibh eum am ex ea feugait la faciliquat lamcon vullut ilit, qui tat, core minit ex etum num dolorpe rciduis dolore facidunt aci endit venisisi tie ex exeraesenim veliqui scipsumsan vel iustie ming exerci blan utpat.

Isl dolorpe rostio consectem iriliscidunt ea facinissit lobortincing eu facilis ciduipis nis euguerostio odigna conulla aut acipiscipit praestis nullaore te cor at, quam iuscilit ullan henibh et voloboreet auguerit niat do dunt venim incincilisi. Volobor sumsan ut alit ute mod ex ea ad tion heniscilis nonsectem nibh eu feugait lam acincidunt nullam velesse tat praesectem delenibh eril dunt nostisc ipsuscillum quatue vel ese magna aliqui blaoreet at. Quat accum do del exercipit lore dunt dolum iriliquam vero conulluptat. Ro odolum venim dolore tat. Duis eugiat wisi. Ut velit, commy nit prat praessed dunt praessed min ent wis nulputat accumsa ndreet, sim quismolenim dolore vel utet, vulla faccum dolobor suscil ea con utem zzriusto ero ent inis amcommolor adip euguerostrud tat. Quat, commy nulluptat. Ut in vel exer sum alit nostie del er senim ipisi. andrem num duip esequam, velis euiscin er S adigna feum vel dit, vel ute doloreros nim venisci llaore del in hendrerilit, sequismodio duip

eugait autem quat lum alit lor augait lorperc iduisl eum in hent loreetu eraestrud duisci ex eliquatisim veniamc onsent nullums andiam ex eriurer sum etummy niamcortie diat. To ea feugait utpat.


Ustio odipit nulputpat, senisci liquis adignisit lore dolesequamet enit, sectem zzriustrud tat. Lam, conse magnisi. Ipis aliquamet acillaore dolorem quiscing exer ate doluptat lut nonse ming exer iustisi. Henim alismol orperit lorem volore dionummy nonsequi tat praesequisi. Volor sum iuscili quipisci blan utat acilit ad etum vel ipis nostin ullaore do do consed magna co Magnim del delissequisl irilismolore vel ipit, consequis dit in hendrerit velit la feugiamet autatue rcilit ad estrud et alit nonsequisis non hent nullandreet, quatie min et num dolorem vulla corercil erat aut lore euis niam irilis nummy nulla consenibh et lorer susting ero consent adigna feugiam iriustisis nim dit velenit lam, vel ullaorper se tie minim irit lore ming ent euis autet, vel ipsusci liquatiscing eummy nim ilit nulla feugue magna conse dui euissit aliquamet, conulla conullu ptatum zzrit veliquate ver senibh eugait luptate do od tatum niam volobor perat, consent praestrud digniam diam, vercilissent autpat, velisse dolorer cipisci ex etue feum iriure cortio exeros ad tet landre digna augait vel estie tat at wissed dipismod magna feuguerit veraesequat etummod igniat ut nibh eu faccums andrero odionsecte velit doloreet ad ercing eumsan henim quis nonsectem veros alissi. n ut velenis nonsectem duisisisl ipit nulputat Iluptat. lorerit autatis do core modolor perilit luptat Ut aliquis nit alit acipis at nulla augait,

quipsum del estrud tatue ming eu facilla facidunt nonsed te facidunt ut accummod dolor sectetue del ea aliquis alisi er at. Guer susto od magnibh eum am ex ea feugait la faciliquat lamcon vullut ilit, qui tat, core minit ex etum num dolorpe rciduis dolore facidunt aci endit venisisi tie ex exeraesenim veliqui scipsumsan vel iustie ming exerci blan utpat. Isl dolorpe rostio consectem iriliscidunt ea facinissit lobortincing eu facilis ciduipis nis

euguerostio odigna conulla aut acipiscipit praestis nullaore te cor at, quam iuscilit ullan henibh et voloboreet auguerit niat do dunt venim incincilisi. Volobor sumsan ut alit ute mod ex ea ad tion heniscilis nonsectem nibh eu feugait lam acincidunt nullam velesse tat praesectem delenibh eril dunt nostisc ipsuscillum quatue vel ese magna aliqui blaoreet at. Quat accum do del exercipit lore dunt dolum iriliquam vero conulluptat. Ro odolum venim dolore tat. Duis eugiat wisi. Ut velit, commy nit prat praessed dunt praessed min ent wis nulputat accumsa ndreet, sim quismolenim dolore vel utet, vulla faccum dolobor suscil ea con utem zzriusto ero ent inis amcommolor adip euguerostrud tat. Quat, commy nulluptat. Ut in vel exer sum alit nostie del er senim ipisiRud dolobore feu faci te etum zzrit, quat. Is nullaortie feum zzril dio eugue modiat. Ut velis nim in vel iustincilit, quisse elenibh et irit ad tat nonsenibh eu faci bla commod et la feummy nulla amcorem zzrit ad euis dignim ea commolo rperat. Ommod tem ercidui psustio dipit at. Ut adigna consenisit volent nit utat. Tat. Patio dolobore el iustrud te doluptat nonse te magna conum am dolortis er se exeros augait praessim volorer accum vel ea feugait nibh eros dolor aliquis eum zzrit alit nos enisi. Delisciduisl utetums andrem dip eugiamet, consequ amconsent autat utat. Delenibh eum irit iliquis alisi tie core con henis do eumsan eugait praesto eum diat, con ut loborpero od dolor se dionseq uamcon vel ilit wisl dolor irit lam nulla conse el ip eugiamet augait er sim quis nullaor sum nulputat doluptat, core dolesto commodolore facil digna ad ex exeraes senisse quisis alisi. Ad eugiam ate magna faccum essis nisl dolestrud te minim velit nullam nibh etum volor se verostio corperos dolobore consenit ipsuscilit nos dolor


adignim iril eliscin ex ex erciduisi blan hendre molenibh eugait aliquis nulla feum voluptat augiamet inisisl ip el eum niamcon seniam del delisi. Riustinis augait dunt dipit loreet eros nis adionulla aliqui ero ea faccum iustincipsum doluptatie vulpute volese dolore ero core vullaorem exeriuscing exerit dolore duis non ute commy nibh essequis dolum vendre magnibh eugait, veraesenisi tat exer sendigna consequam irit am quis dolendio dunt velis nullandionse magna feuis dolor iuscinibh et nonullaoreet wisi enim eu faccum niat. Utet enim zzriure consequat. Iduipsustrud dolorem diatum vullaor sequi blandit utpat. To od tat iusto conse ex eratisl endreetum zzrilit ip eriure consequis nostrud tisi. Or sum nulput lutet ipsum nonum duisis eu facilla faci bla facipit prat. Ex essequat. Ilisl eugue feumsan et wisl inisi tatisim velisi te dignibh eliquat. Ut nim am quis dolum autatinibh exercin et lam illa augiam er ipisiscilit luptat ad min hent adiamet at wis nim qui blam nostrud er se ex eliquisl iril do odolore feugait ex erostrud modigna alit wisim zzriusci tat. Acilit wis dolore te dolorper sequis ad mincidunt euis acilit irilit vulluptat ing et wis euis adion vent alismolummy nim iuscilla facillu tetuer alit prat acilism odignisi tionsequat velesse venisisim del ullam quisl il in ver se dignisci te modiate dolore vel endre vel ullutpatisi. Molum zzrit el ut laortinis ercidunt aliquis nim dolor aute modolore duipsustrud modit luptat am veros acillandre duisit nonsed te doloreet nostrud do dolorer sustrud mod er sum zzriliquisl ulpute dit ute dolorem alis digna faccum digna feugiat amcor sed modit, consectem veliquatue tat. Nullaore vercil euisit ver adit dolorem adignis nim dolestrud el utat praessequisl iriure faci bla faccum et, conulput duismod oleseni

amcorer aessisi. Ullaore magnis alis nonsenim nulla cor sequate dignim iliquip erostrud dunt adiamet velit lore velesendre feugiat ut nim nis delenisi. Na adiamconse dipsum dunt vullandre modigna alisisciniam nos augait delesed dolenit am vulla corpera esequip essequis dio od te veliqui blaore te commy nisl dolestrud mod magniam, velis aci eummy nulluptatet autpatue mod eugait adipit luptat augiam vulputat ad molessectem nostrud magniat. Utat ipisci tem ing eui ea faci tatin ese duis nostrud tem nullut eugait wiscilit nim nos doluptat, quatue elenis nullandit lut aliquisl ea consequ ismoluptat velisci lluptatis am zzriust ismodio odit iriustrud ese tat. Mincincilit aci blamcon sequamc onulputat. Duismolorper se vullam, consecte modiatem zzrit nit nonsecte coreetue er adiam vel ut nis nosto odionsecte mincilla feugiat nullaore vercillaorem quis diamet, sum velent delent nonsed do od euguerit accum zzrilla ad el illuptat, con ut alis dolorem niamcon hendreraesto consequi blam vel er sim ex essenit loborer illuptatue tat. Ut iriurero cor iril do et acilla feum zzril eum doloboreetum illaore magnim elenim incipit ver se dolore eriliquam nisi blaore doloreet ullamco nsectem dolore min henis niamet iustie magna consectet, quis nonsequat.


Festival

Ceux qui font l’histoire et ceux qui la relayent, vivent généralement séparés. Les premiers agissant, les seconds réunissant, bien au chaud, les rushes et les envois par Iphone et portables interposés. C’est ainsi qu’on cuisine au plus vite des montages formatés pour l’actu. C’est donc bien par bribes que le “printemps arabe” est apparu sur les chaînes du monde avant de disparaître dans le trou noir de l’info en temps réel et ainsi d’ échapper à l’Histoire.

PLACE TAHRIR “Tahrir. Liberation Square”

un film de Stephano Savona. Ex-archéologue, armé de son Canon 5D Mark II, a oublié les restes du passé pour mettre sa science au service du présent. 2011 - France/Italie - 90’ - VO ar s-t.fr

Stefano Savona est né à Palerme en 1969. Il a étudié l’archéologie et a participé à plusieurs missions au Soudan, en Égypte, en Turquie et en Israël. À partir de 1995, il a travaillé comme photographe indépendant. Depuis 1999, il se consacre à la réalisation et à la

production de films documentaires et d’installations vidéo. Son long-métrage “Carnets d’un combattant kurde” (2006) a reçu un Prix au Cinéma du Réel. Son film “Plomb durci” (2009) a remporté le Prix Spécial du Jury au Festival International du film de Locarno.

Il a fondé en 2010 à Paris avec Penelope Bortoluzzi la société de production Picofilms. Il est le producteur et le réalisateur principal de “Palazzo delle Aquile”, qui a remporté le Grand Prix du Cinéma du Réel 2011 et le Human Rights Award au BAFICI de Buenos Aires et a été sélectionné dans le cadre de la programmation de l’Acid au festival de Cannes 2011.


I

l se précipite dès le 29 janvier au milieu des manifestants rèunis sur la place Tahrir sans trop se douter de ce qui l’attend et se lie rapidement d’amitié avec Elsayed, Noha, Ahmed, universitaires branchés, des leaders moyens très engagés. Il va les suivre au pas de charge, jusqu’au 12 février. Ce tournage improvisé accumule 25 heures d’image et 35 heures de son.Quatre mois de montage sont nécessaire pour les décortiquer et les assembler.

I

l sent en tant qu’artiste que ces jeunes qu’il a repéré au feeling, ont la capacité de devenir les acteurs d’une épopée dont il fera  des héros provisoires. C’est autour d’eux que va graviter sa vision de révolution en train de se faire.

I

ls sont ses médiateurs et ses facilitateurs de contact, les proues humaines qui le guident à travers la foule. Elles lui permettent d’aborder à distance et parfois de très près, le bon angle de vue pour filmer les snipers, jets de pierre et barricades. Infatigable,  il  saisit avec virtuosité et sensibilité  chaque déplacement de groupes  qui semble animé par une mystérieuse stratégie collective qui se communique comme une traînée de poudre.

I

l capte ainsi sans relâche la parole au hasard des rencontres. Tous les âges et origines sociales y passent. Hommes et surtout femmes clament avec passion, espoir et rage, leur désir de liberté totale. Ils s’adressent à nous sans pudeur ni retenue, face caméra, avec des paroles cinglantes et sans détour. Leur détermination farouche nous émeut jusqu’aux larmes. Le montage de Penelope Bortoluzzi et le son de Jean Mallet, nous entraînent dans l’action à vive allure, en hachant dans les plans au coup par coup. D’une discussion politique intime on est précipité vers ceux qui haranguent la foule avec des mots d’ordre scandés avec une musicalité inventive qui laisse loin derrière elle, les logorrhées pleurnichardes des rappeurs et slameurs de tous poils.

C

ette fresque historique d’un genre nouveau a un soubassement poétique profond qui la protège de toute froideur documentaire. Le scénario implicite adopté par la caméra est évidemment occidental, on se prend parfois  trop à l’oublier. Il évacue de par ses choix, la part d’ombre menaçante et réelle qui se profile derrière une lutte qui ne fait que commencer.

P

eu importe, au bout du compte, Stefano Savona nous a ramené des pépites d’espérance humaine qui ont engendré une oeuvre bouleversante. On devrait la programmer sans tarder sur toutes les chaînes afin de remettre certaines pendules à l’heure avec plus d’acuité.

I

l est hélas, permis d’en douter.

Jacques Charlier


Atelier de production

ce que peut

le lion

un film court d’Olivier Pagani

autour de l’état d’enfance Peux-tu nous parler de la genèse du film ? Le brouillard. J’ai l’impression d’être né dans le brouillard. Depuis 10 ans je fais des films pour en sortir, à chaque fois, ça se lève en cours de film et puis ça s’embrume à nouveau. L’origine de chaque film vient de l’état dans lequel me laisse le précédent. En 2009, je sortais de “Résidence Bachelard”, une rêverie darwinienne très “chameau”, la question était: pourquoi construire sa maison sachant que tout sera détruit? Il m’a fallu ça pour franchir le pas de la paternité (ma compagne était partante depuis 8 ans). Entre temps, notre fils était né et la question devenait toute autre: comment le laisser tranquille?

Le film est-il parti de ce que tu vivais ou plutôt de la thématique qu’il soulève ? Pourquoi l’avoir inscrit dans ton intimité, dans celle de ton père et de ton enfant ? D’abord parce que mon intimité est une altérité incroyable! Ensuite, parce que j’utilise le cinéma comme un moyen de métamorphose à usage personnel. Enfin, parce que mon père et mon fils, je les ai sous la main et que mon cinéma est un bricolage fait à partir de ce que j’ai sous la main. Mais je crois que le plus important, c’est la question de la métamorphose. J’ai fait mes films précédents comme on entre dans une chrysalide, je ne suis jamais devenu papillon mais à chaque fois un mammifère différent! Fort de ça, j’ai tenté ici une métamorphose à trois ! Enfin, le principal destinataire du film, ça reste moi-même, mais sous le regard de mon père, et avec l’ambition d’un exorcisme en faveur d’un nouveau-né. Il y avait le risque de tomber dans “la lettre au fils”, qui aurait par exemple chargé l’enfant d’être heureux à la place du père, commode pour le père mais pas terrible pour le fils... Ce que j’ai essayé de faire avec ce film, c’était de proposer un horizon commun, en tâchant d’être au clair avec mon histoire, pour que Swann puisse démarrer la sienne sans prologue. Comme je ne pouvais pas faire de roman à cause de ma mémoire mitée, j’ai fait un conte.

Tu es aussi instituteur, donc ton travail est aussi inscrit dans l’idée de la transmission, peux-tu nous parler du lien entre ton métier et ton film ? Je suis instituteur avec des enfants migrants. J’ai commencé à faire des films quand j’ai commencé à faire ce métier. D’abord, économiquement je suis réalisateur (de ce genre de

cinéma) car je suis instituteur, je suis un agent double car je suis un agent hyperactif. Mais plus profondément, je crois que je me suis senti autorisé à créer à partir du noeud intérieur qu’en trouvant mon utilité sociale, qui est de travailler avec l’enfance des autres pour leur donner la parole et les aider à se passer de maîtres. Je salue au passage ce grand belge de Jacques Duez, mort l’an dernier, et son “Journal de classe”, car je me sens cousin. Ce qui me donne la force d’être devenu instit (dans la famille Freinet), c’est de chercher la première manière d’être au monde. Philosophiquement, l’enfance, c’est mon moteur. ça me sort de la torpeur et du désespoir. Comme dit Bachelard dans mon film précédent, “avant d’être jeté au monde, l’homme est déposé dans le berceau de sa maison”. Même chez le plus angoissé d’entre nous, l’état d’enfance a précédé l’état d’angoisse. Il y a donc un espoir à retrouver ce premier état, le premier élan, qui est adhésion, curiosité, disponibilité, confiance. C’est cet état que je trouve en salle de classe et qui me donne l’énergie. Finalement, j’ai eu plus d’intuition en choisissant ce métier d’instit qu’en faisant mes films, mais voilà, c’est tout un, l’un m’autorisant à faire l’autre. D’ailleurs si je m’en tiens aux statistiques de consultation en ligne et au comptage des gens en salle, je suis plus “connu” comme instit (http://demonsaumonde. free.fr) que comme réalisateur de documentaires de création (c’est quoi?)...


Je dirais que le premier à m’avoir donné l’espoir que quelque chose était possible, c’est Francis Ponge. Puis Henri Michaux (et surtout Henri Michaux). Car ils étaient pour moi la preuve qu’une langue personnelle était possible. Trouver la forme, le faire au cinéma, je crois que c’était les films de Chris Marker. Il y a Pasolini aussi, quand j’étais à Rome.

Comment se fait-il que tu te sois orienté vers une coproduction avec la Belgique ? La vraie raison: totalement par hasard parce que je cherchais un atelier pour le dessin animé et qu’on m’a parlé de Graphoui, ce qui m’a permis ensuite de solliciter le Gsara. La raison romancée : je suis de Lille, de ce coin de France où on dit que ce qu’on a de mieux, c’est la Belgique, ce qui repose sur quelques mythes: une bonhomie légendaire, les frites à 3 bains d’huile et la bière de garde. Surtout, je me sens à l’aise dans ce pays car c’est le seul où l’on puisse faire du cinéma intello avec autant de simplicité, ce qui console un peu l’intello malgré lui que je suis et puis il y a cette absence d’affectation, qui est la maladie des statues. Je me dis que Jean-Pierre Léaud aurait été impossible en Belgique.

Peux-tu nous parler du dispositif “fictionnel” de ton documentaire ? De la mise en scène très présente ? Je fais du documentaire parce que je suis plus surpris par ce que je vois dans le monde que par ce que j’ai dans la tête. Ou plutôt j’ai envie de faire quelque chose du monde que je vois dehors, et pas de celui que j’ai dedans. J’ai bien conscience que je construis surtout des figures dans des mises en scène ludiques qui tiennent du “tableaupiège”. Le chameau, le lion, l’enfant. Le grand-père, le père, le fils. La brouette contre la chaise. Dans tout le travail de film, le tournage est un temps de confrontation de l’écriture avec un réel qui résiste mais que je suis bien contraint de maîtriser tant la construction est complexe. Cette maîtrise commence à me poser question, peut-être que je maîtrise trop pour être honnête. Voilà pourquoi mon prochain film cherche autre chose, car je vais faire en sorte de me faire doubler par un clown.

Comment es-tu venu au cinéma ? Quels sont les cinéastes qui t’ont donné envie d’en faire ? En 1995, j’écrivais des poèmes dans une revue lue par 30 personnes et je faisais des photos de mobilier urbain flou, c’était pas une période heureuse. Tout en continuant ça, j’ai fait des études de lettres modernes et de cinéma, je me suis intéressé surtout à la poésie contemporaine et à l’anthropologie visuelle. J’ai toujours voulu mélanger les deux. Mais je n’ai commencé à faire mon cinéma (plus que “du cinéma”) quand je suis enfin sorti de la fac et que je suis rentré dans la vie.

Ce que peut le lion Conte documentaire Ce film est un conte documentaire sur l’état d’enfance. Un grand-père, un père et un fils se promènent au zoo. Trois personnages, aux trois âges de la vie, avec chacun un rapport particulier à l’enfance. Le grand-père, la soixantaine passée, se souvient qu’il a été un enfant étranger. Le fils, un an et demi à peine, est encore un enfant qui s’ignore. Le père, lui, ne se souvient pas de son enfance. Alors, il va et vient entre l’enfance de son père et celle de son fils, à la recherche d’une origine, d’un horizon. Mais, au milieu des animaux, cette quête se mute bien vite en récit de métamorphoses. 22min - DVCPRO HD 16/9 - 2011 (c) Dschubba / CRRAV Nord Pas de Calais / Atelier Graphoui / Atelier de production Gsara contacts réalisateur

Olivier Pagani (Lille) olivierpagani@free.fr 06.34.16.63.86

diffuseur

Gsara (Bruxelles) sandra.demal@gsara.be +32.2.250.13.10


C

D

ette institution accueille des délinquants reconnus irresponsables, à la dangerosité variable et qui nécessitent un suivi psychiatrique. Dans l’enceinte de cette prison d’un type très particulier, la photographie a pris ces deux dernières années une place importante. En effet, le GSARA anime depuis 2010 des ateliers de prises de vue pour les patients et pour les membres du personnel. Si au départ, les ateliers étaient destinés prioritairement aux patients, le personnel a en effet lui aussi souhaité pouvoir bénéficier de cette initiation pour croiser leur point de vue à celui de ceux dont ils s’occupent chaque jour.

e nombreuses images ont ainsi été produites, chacune ancrée dans la réalité singulière de son auteur, qu’il soit d’un côté ou de l’autre de la barrière : humour, tendresse, violence, échappées de ciel bleu ou portraits dessinent une image toute en nuances du quotidien de l’établissement. Très éloignées des images préconçues et fantasmées que tout un chacun peut avoir de la “prison psychiatrique”, ces clichés tissés du personnel et des patients seront exposés dans un premier temps au sein même du Centre de Défense social, où seront conviés les patients et leur famille ainsi que les habitants du village de Paifve.

A raison de 2h 1/2 d’animation par semaine durant trois mois, ces ateliers avaient pour objectifs : l’initiation à la prise de vue et au langage de l’image, le développement de leur esprit critique et de leur sens artistique, l’acquisition d’une plus grande autonomie face aux médias et aux contenus qu’ils véhiculent, la réalisation d’un travail photographique sur une thématique choisie au préalable, en vue d’une exposition collective.

Dans un second temps, ces photographies seront présentées dans le cadre de BIP2012OFF (Biennale Internationale de la Photographie de Liège), et confrontées à une troisième forme de regard, celui de l’artiste Lieven Nollet qui est venu photographier les personnes et les lieux de Paifve et témoigner de la vie de l’établissement. Trois “catégories” de regards donc, pour mieux approcher, à travers ce pluriel, les singularités irréductibles de la folie, de son emprisonnement et de sa sensibilité, souvent complexe et profondément humaine.


coin régionales

Regards pluriels sur l’ E.D.S.* de Paifve Exposition de photographies l

* Etablissement de défense sociale (Paifve, province de Liège) : jusqu’au 11 décembre.

l

Centre culturel des Chiroux : 26 janvier > 26 mars 2012

Place des Carmes, 8 - 4000 Liège - Tel. 04 / 223.19.60. Une exposition réalisée grâce au soutien de la direction générale des établissements pénitentiaires, à la régie du travail pénitentiaire et à l’établissement de défense sociale de Paifve.


La neutralité du net

Pourquoi le gsara soutient-il l’inscription

du principe de neutralité dans la constitution belge ? Equat. Incinis nit nos autpat, velit adit adip ent accum in est utpatue blaorti Il vrai queraessi l’exercice onsequamcon henim est compliqué pour iriusci le euisl ute vel eui exercin législateur. velisim zzril ut prat lore Étant donné que lein hent consenim ercillaor secteur de l’Internet loreet lut laor aliquisim quamet, consed eum vel ut est en perpétuelle lor sit inci blaor sis transformation dion vel ilit ad te dit nisci eu feuipit technologique, il faut nos adipis ex estrud tatum veiller énoncer le dui el à utpatum quisi te principe sans adipit mettre vullaor sequisit vullam zzriliq uiscillaore ex exerilit en péril de possibles lan essitinnovations nullan hendre con futures ullaorperos at.

technologiques.

Magnim delissequisl Quel est ce del principe ? irilismolore vel ipit, consequis Ce que tente de figer le dit in hendrerit velit la projet de loi c’est la place feugiamet autatue rcilit ad des FAI comme simple estrud et alit nonsequisis distributeur (et non comme non hent nullandreet, quatie surveillant ou responsable min et num dolorem des publications) et une vulla corercil aut lore euis protectionerat du citoyen et de niam irilis nummy nulla sa vie privée. Il veut aussi consenibh lorer susting à court termeetprotéger une ero consent adigna feugiam certaine égalité des contenus iriustisis dit velenit lam, sur la toilenim en restreignant les vel ullaorper se tie minim possibilités de vampirisation irit lore ming ent euis autet, de la bande passante par vel ipsusci liquatiscing de futures alliances entre eummy nim ilit (FAI) nullaet feugue les distributeurs les magna conse dui euissit entreprises du divertissement aliquamet, conulla conullu les plus puissantes. ptatum zzrit veliquate ver Comme nous l’avons détaillé senibh eugait luptate do od au sein du précédent article tatum niam volobor perat, (CT n°23 “Pour un débat consent praestrud digniam citoyen autour de la neutralité diam, vercilissent autpat, du Net”), dolorer la positioncipisci privilégiée velisse ex des dans le schéma etueFAI feum iriure de cortio distribution exeros ad des tet informations landre digna aiguise aujourd’hui tous les

augait vel estie tat at wissed dipismod magna feuguerit appétits. Véritables portesigniat veraesequat etummod d’entrée sortie sur le ut nibh et eude faccums andrero réseau, leur rôle dedoloreet simple ad odionsecte velit portier qui l’on donne ercing (àeumsan henim quis tout de mêmeveros un pourboire nonsectem alissi. conséquent) est aujourd’hui menacé la tentation d’y In ut par velenis nonsectem adjoindre quelques nouvelles duisisisl ipit nulputat lorerit casquettes. autatis do core modolor photos via Flickr par : perilit luptat luptat. https://secure.flickr.com/photos/ kwerfeldein/3184538345/ aliquis nit alit acipis Martin Gommel [cc-by-nc-nd]

Ut at nulla augait, quipsum del estrud tatue Le projet deming loi eu facilla facidunt nonsed te facidunt ambitionne donc de ut accummod dolor sectetue figer statut FAIGuer à del ea le aliquis alisidu er at. susto od magnibh eum am celui de portier afin de ex ea feugait la faciliquat préserver la richesse lamcon vullut ilit, qui tat, actuelle des core minit excontenus, etum num l’ouverture et la dolore dolorpe rciduis facidunt aci d’innovation endit venisisi possibilité tie ex exeraesenim veliqui qui caractérise internet scipsumsan vel iustie ming exerci blan utpat. (par rapport aux autres médias et moyens de communication) aussi Isl dolorpe rostiomais consectem de renforcer laea vie privée de iriliscidunt facinissit citoyen. Définir ainsi lobortincing eu la place facilis et la fonction acteur ciduipis nisde cet euguerostio important dans aut la chaine odigna conulla acipiscipit d’information clarifiera le at, praestis nullaore te cor schéma, garantira de et quam iuscilit ullanplus henibh transparence et renforcera voloboreet auguerit niat do par là venim notre démocratie. dunt incincilisi. Cette neutralité du portier Volobor sumsan ut alit ute est d’autant plus importante modles excommunications ea ad tion heniscilis que via nonsectem nibh eu feugait le réseau et ses possibilités lam acincidunt d’innovation sont en nullam velesse évolution tat praesectem constante et que de notre accès et de

delenibh eril dunt nostisc ipsuscillum quatue vel ese notre utilisation du réseau magna aliqui blaoreet at. dépendra en bonne partie le visage du monde de exercipit demain. Quat accum do del lore dunt dolum Demain, il ne s’agirairiliquam vero conulluptat. plus seulement de Ro nosodolum venim dolore tat. Duis eugiat communications vocales, de wisi. notre paysage médiatique et culturel. Passeront aussi par le numérique Ut velit, commydes nit prat objets (viadunt l’impression 3D) praessed praessed min et peut-être après-demain ent wis nulputat accumsa des médicaments (structure ndreet, sim quismolenim moléculaire ou séquence dolore vel utet, vulla ADN cartographiées et doncea faccum dolobor suscil communicables à distance et con utem zzriusto ero ent reproduisibles). Et pourquoi inis amcommolor adip euguerostrud tat. Quat, pas un hôpital entier ? commy nulluptat. Ut in vel On exerpeut sumtrès alit bien nostie del er envisager senim ipisi. aujourd’hui

que tous les éléments Sandrem num un duip que constituerait esequam, velis hôpital à moitié euiscin virtuel er adigna feum vel dit, vel passent par l’impression ute doloreros nim venisci de matériaux la llaore del in dont hendrerilit, structure est imprimable sequismodio duip eugait autem quat lumdisponible alit lor augait et la formule lorperc iduisl eum in hent en Open Source pour loreetu eraestrud duisci ex chacun. eliquatisim veniamc onsent Les appareils seront nullums andiam ex eriurer imprimés itou. Et leniamcortie sum etummy diat. To eaopérerait feugait utpat. chirurgien de chez lui des patients situés à l’autre du globe. Le Ustio coin odipit nulputpat, réseau nous réserve encore senisci liquis adignisit lore de grandes innovations et dolesequamet enit, sectem ilzzriustrud est donc crucial de garder tat. Lam, conse son accès le plus ouvert magnisi. possible et de préserver le plus de bande-passante


Grande campagne

possible pour les citoyens qui, sur le réseau, sont beaucoup plus innovants que gouvernements et entreprises réunis et beaucoup plus portés sur le développement durable que ces derniers. Après ces vertiges de l’anticipation, tentons de mettre les choses au clair :

Garantir la neutralité du Net c’est à court terme, • Définir et à contraindre par la loi le rôle des FAI à celui de simple passeur de données. Ceci pour limiter les risques de délitements commerciaux des contenus et du fonctionnement d’internet : imaginez votre FAI passer un contrat de préférence avec, par exemple, Facebook. Dans votre abonnement payant et limité en trafic (depuis toujours en Belgique), les données transitant par Facebook ne seront pas comptées dans votre consommation (“c’est gratuit !”, vous dira-t-on.). Il y a de fortes chances que vous n’alliez pas voir si un autre réseau social pourrait vous convenir. Il y a distorsion de la concurrence. Mais surtout, Facebook risquerait de rester leader de son segment tant qu’il pourra financer ce type de partenariat.

• Imaginez encore qu’après quelques années, votre FAI ait multiplié ce genre d’alliance commerciale avec Walt Disney, RTL, la nouvelle Gazette, YouTube, le journal Le Soir et SonyGames. Vous aurez de quoi consommer médiatiquement pour un prix toujours raisonnable. Par contre, pour avoir accès aux autres contenus à une vitesse raisonnable, vous devrez sans doute payer. C’est ainsi que le web pourrait très vite se transformer en une sorte de television2.0 où seuls les contenus qui ont les moyens de payer de la Bande-Passante seront accessibles. Fini les Wikipédia ‘s et autres idées gratuites et collaboratives.

Garantir la neutralité c’est sécuriser

l’architecture du web tout entier. En effet, les internets* sont des réseaux acentrés : les contenus sont à l’extérieur de l’infrastructure, sur votre disque dur ou celui d’un serveur. Si les FAI deviennent producteurs des contenus demandés, cela dénaturera l’architecture du web, le rendant plus sujet aux pannes et aux attaques. Si les contenus sont derrière les routeurs de votre FAI et que celui-ci tombe, il n’y aura

pas de chemin alternatif pour arriver au centre, aux contenus. Ce sera la panne. Le seul moyen sera d’emprunter la connexion du voisin, solidaire de votre malheur. Éviter un quiproquo politique : si le fournisseur d’accès détermine en partie les contenus qui arrivent sur votre écran (qu’il le fasse pour des raisons commerciales ou par obligation de contrôles dictées par un état ), la confiance est brisée. La suspicion s’installera et les internautes trouveront un moyen de contourner les blocages et la censure et, petit à petit, un Internet underground, “libre” et illégal apparaitra en crypté. Le monde virtuel se divisera alors entre ceux qui y auront accès et les autres. Cela fragilisera évidemment grandement l’autorité de l’État et des institutions.

Garantir la neutralité c’est, comme nous l’avons dit plus haut, préserver l’innovation et les initiatives citoyennes.

C’est ne pas faire une croix d’emblée sur le partage des ressources entre personnes, c’est laisser une chance à la solidarité face aux appétits des lobbys industriels.


Bien entendu, comme nos ainés on dût le faire pour La Poste, contraindre les FAI’s dans leur rôle de simple portier (ou postier) c’est avant tout préserver et prolonger les principes actuels de respect de la vie privée, de secret des correspondances, de liberté de la presse, de liberté d’expression.

À moyen terme,

Equat. Incinis nitdes nos autpat, Le partage massif velit adit adip ent connaissances et des accum in utpatue raessi données est sans doute blaorti un onsequamcon henim iriusci des aspects les plus positifs euisl ute vel eui exercin et les plus significatifs du velisim zzril prat changement queut nous a lore consenim ercillaor in hent apporté le réseau. Imaginez un monde la loreet luten 2020 laor oùaliquisim plupart desconsed plans deeum pièces quamet, vel ut détachées nos appareils lor sit incide blaor sis dion vel sont ente téléchargement ilit ad dit nisci eu libre feuipit et libérés de ex leurestrud paternité nos adipis tatum brevetée : vous pourrez enfinte dui el utpatum quisi réparer imprimante qui vullaor cette sequisit adipit vullam coûte aujourd’hui moins cher zzriliq uiscillaore ex exerilit à remplacer qu’à rafistoler. lan essit nullan hendre con Imaginez tout ce que cette ullaorperos at.

petite usine dans votre garage (*LINK : http://www. Magnim del va delissequisl scoop.it/t/reprap) pouvoir irilismolore velest ipit, consequis produire si elle connectée à un vaste réseau mondial dit in hendrerit velit la de partage etautatue d’améliorations feugiamet rcilit ad des planset desalit objets existants estrud nonsequisis déjà aujourd’hui... Et comment non hent nullandreet, quatie les coûts d’un objet partagé min et num dolorem vulla librement erat entre des corercil aut milliers lore euis de personnes tendre nulla très niam irilis vont nummy vite vers le zéro ! Imaginez consenibh et lorer susting et pensez aux conséquences ero consent adigna feugiam en termes d’écologie et de iriustisis nim dit velenit lam, gestion des déchets, en terme vel ullaorper se tie minim de rejets de co2 (qui a besoin irit lore ming ent euis d’une chaise l’imprime etautet, ne vel ipsusci liquatiscing l’achète plus dans un magasin eummy nim àilit nulla feugue qui se fournit Madagascar) ! magna conse dui cela euissit Bien sûr, amis citoyens, ne aliquamet, conulla conullu fera pas plaisir à tout-le-monde ptatum zzrit et dans celui quiveliquate est le nôtre,ver senibh eugait luptate do od vous comprenez maintenant la tatum niam volobor perat, résistance énorme qu’il faudra combattrepraestrud pour qu’un jour consent digniam cette perspective tout à autpat, fait diam, vercilissent réaliste se... réalise. cipisci ( :sad) ex velisse dolorer

etue feum iriure cortio exeros ad tet landre digna

La vie politique, la gestion de la cité passe aussi, en partie, par le Net. Internet nous permet de nous informer, de nous grouper, de faire circuler des idées. Il serait techniquement possible de voter par internet, de participer aux débats du Sénat depuis n’importe où, de proposer des textes... Qui sait ce que nous réserve l’avenir... Les API (petites applications) qui concerneront les données de la augait vel estie tat at wissed cité devront être développées dipismod magna en toute transparence feuguerit et veraesequat igniat reposer sur desetummod règles saines ut nibh eu faccums andrero de correspondance et de odionsecte doloreet concurrence, velit un minimum de ad ercing eumsan henim transparence est nécessaire.quis nonsectem alissi. Sinon encore veros une fois, c’est la place et l’autorité de l’état qui sera misevelenis à mal. In ut nonsectem

duisisisl ipit nulputat lorerit À long terme, autatis do core modolor Garantir la sécurité perilit luptat luptat. Ut aliquis nit alit acipis at des peuples : les nulla augait, quipsum exemples chinois, iranien oudel estrud ming eu facilla tunisien tatue sont assez explicites facidunt nonsed te facidunt pour illustrer ce que peut-être ut accummod dolor sectetue un internet à la merci d’un état. del ea aliquis alisi er at. Guer Garantir la fiabilité de nos susto od magnibh eum am informations : on imagine ex ea feugait la faciliquat facilement l’appauvrissement lamcon vullut disponibles ilit, qui tat, des informations core minit ex etum par num dans un internet contrôlé dolorpe rciduis dolore un lobby commercial (voir facidunt acila polémique endit venisisi actuellement tie ex exeraesenim autour de Google-Pandaveliqui (LINK : scipsumsan vel iustie ming http://www.google.be/search?q exerci blan utpat. =google+panda+neutralité) ). Ainsi, pour garantir à terme la Isl dolorpe consectem sécurité et larostio stabilité de nos iriliscidunt ea facinissit espaces d’expérimentation et de réflexion (et j’irais lobortincing eu même facilis jusqu’à dire nis de l’expression ciduipis euguerostio globale de nos consciences), odigna conulla aut acipiscipit une certaine transparence praestis nullaore te cor at, et un mode d’organisation quam iuscilit ullan henibh et plus horizontal, plus voloboreet auguerit niat do citoyen semblent s’imposer dunt venim incincilisi. naturellement afin d’éviter les dérives évoquées ci-dessus.

Volobor sumsan ut alit ute En poussant ce principe mod ex ea ad tion heniscilis de collectivisation nonsectem nibhdes eu feugait infrastructures on en arrive à se lam acincidunt nullam rapprocher d’une conception velesse tat praesectem

déjà imaginée par le prometteur projet commotion ( http://www.google.be/sear ch?q=projet+commotion ) : un internet sans FAI’s où se brancher les uns aux autres serait tout simplement un acte libre et gratuit. Conscient que ces perspectives d’ouverture et de partage via internet peuvent nous offrir une nouvelle économie bien plus solidaire et des cycles delenibh eril bien dunt nostisc de productions plus ipsuscillum quatue vel proches des besoins réels ese magna aliqui blaoreet des personnes, conscientat. que l’équilibre de nos démocraties vieillissantes partie Quat accumdépend do del en exercipit de l’opposition que pourront lore dunt dolum iriliquam opposer les citoyens face vero conulluptat. Ro odolum aux dérégulations venim dolore tat.induites Duis eugiat par wisi.le lobbying des grands groupes industriels dans nos économies, le Gsara défend Ut velit, commy nitdu prat aujourd’hui la neutralité net. praessed dunt praessed min Et vous ?

ent wis nulputat accumsa Bernard Fostier ndreet, Coordinateur sim quismolenim pédagogique dolore vel utet, vulla faccum dolobor suscil ea con utem zzriusto ero ent inis amcommolor adip euguerostrud tat. Quat, commy nulluptat. Ut in vel exer sum alit nostie del er senim ipisi. Sandrem num duip * internet estvelis un réseau utilisant esequam, euiscin er un protocole spécifique qui est adigna feum vel dit, vel la plupart du temps le TCP/IP. ute doloreros nim venisci L’Internet avec un “i” majuscule llaore del in hendrerilit, est la connexion de tous ces sequismodio réseaux isolés quiduip permet eugait de autemune quat lum alit lor augait former chaine mondiale de machines. L’Internet est unique lorperc iduisl eum in hent alors que eraestrud l’internet estduisci multiple. loreetu ex eliquatisim veniamc onsent Le Web fonctionne nullums andiam exprotocole eriurer principalement avec le HTTP permet de niamcortie différencier sum qui etummy les serveurs les clients. diat. To eaetfeugait utpat. Le serveur donne l’information et le clientodipit la demande. Le web Ustio nulputpat, utilise internet transporter senisci liquispour adignisit lore les données. Ce n’est donc qu’un dolesequamet enit, sectem service parmi tant d’autres qui zzriustrud tat. Lam, conse exploitent l’Internet.

magnisi.

vélo imprimé : usinenouvelle.com


La neutralité du net

Grande campagne

L’Artisan Electronique : projet belge de tour-de-potier électronique qui permet au visiteur curieux de créer sa propre forme en céramique. • http://unfold.be/pages/projects/items/l%E2%80%99artisan-electroniqu/lab/date • http://vimeo.com/25195019


Nous avons déjà parlé dans les numéros précédents des Fab-labs (Fabrication Laboratories*),

lieux citoyens dédiés au partage d’outils de fabrication et de production *typiquement un scanner 3D, une découpeuse laser et une imprimante 3D).

Tout ce mouvement des fablabs, inspiré de la philosophie du détournement et du codage des hackers et boosté par le projet d’imprimantes 3D personnelles RepRap (open-source) est en train de révolutionner les possibilités de production d’un objet.

Vélo imprimé

Nouveaux matériaux, nouvelle architecture en vue. http://vimeo.com/7806194


C

es lieux proposent aux particuliers de développer leur mini-projet industriel (cela peut aller du remplacement d’un soquet d’ampoule à l’impression d’un vélo entier (voir photo). Pour la plupart d’entre eux, le but est d’encourager un service de proximité et la créativité des individus en proposant à n’importe qui, designer ou non, d’utiliser des technologies qui habituellement sont du ressort de l’industrie.

• Certains membres travaillent déjà à un langage informatique plus “universel” et accessible entre machine programmée et humain bricoleur (voir http://fabbot.blogspot.com),

Ces laboratoires mobiles posent les bases d’un possible rapprochement du public et de l’industrie. Bravant les frontières des circuits de production et de consommation de masse, le fab lab peut trouver diverses applications : aide à la personne, service de proximité, dépannage, sur-mesure, production de petites séries ou de pièces uniques, etc. Ce que l’industrie généralement rechigne à réaliser, car peu rentable à l’échelle de la production industrielle de masse, trouve, par le biais de ce type d’initiative, les moyens de se développer.

• Même les grandes industries sentent le vent tourner (http://

• D’autres recensent les arbres généalogique d’imprimantes (car une imprimante 3D peut imprimer... une imprimante 3D ! ce qui n’est pas sans conséquences sur les coûts !), • D’autres pensent aux matériaux et aux applications (voir liens vidéos).

owni.fr/2011/09/23/leroy-merlin-sepaye-les-labos-citoyens/).

• En Belgique, il semble que les fab lab poussent tout doucement. L’année dernière j’en avais recensé deux. Cette année, la liste disponible sur hackerspace.org renseigne 7 hackerspace dont un dans le Hainaut et un à Bruxelles. Le reste est en Flandres. Ces hacker-spaces ne sont peut-être pas vraiment des labs équipé mais l’esprit de bidouille et de partage y reste le mode opératoire et la motivation première des participants.

(Charleroi, http://www.wolfplex.org, Schaerbeek, http://0x20.be/ )

C

e phénomène de réappropriations des circuits de production, rendus possibles par les efforts partagés et additionnés des citoyens de la terre entière (est-il besoin de préciser que les plans des artéfacts et des machines sont en téléchargement libre et que l’on communique entre labs de tous pays dans la langue de Shakespeare) est aussi une des raisons qui nous pousse à croire que la neutralité du

net (internet = les canaux de réflexions et de partage) est une cause prioritaire à défendre pour un avenir meilleur, plus solidaire et moins tourné vers la consommation de masse. Bernard Fostier

Coordinateur pédagogique

C

omme ce nouveau format électronique de notre Causes toujours permet dorénavant les liens, je ne résiste pas à vous proposer un petit tour du futur proche de l’impression 3D : vidéos visionnées boutà-bout me redonne de l’espoir pour le monde que pourront construire nos enfants.

3

Encore plus fort car totalement écolo : de l’impression 3D grâce au sable et au soleil du désert http://vimeo.com/25401444


VIOLENCES POLICIERES

titre du texte Ă venir sous-titre en soutien au texte Equat. Incinis nit nos autpat, velit adit adip ent accum in utpatue raessi blaorti onsequamcon henim iriusci euisl ute vel eui exercin velisim zzril ut prat lore consenim ercillaor in hent loreet lut laor aliquisim quamet, consed eum vel ut lor sit inci blaor sis dion vel ilit ad te dit nisci eu feuipit nos adipis ex estrud tatum dui el utpatum quisi te vullaor sequisit adipit vullam zzriliq uiscillaore ex exerilit lan essit nullan hendre con ullaorperos at. Magnim del delissequisl irilismolore vel ipit, consequis dit in hendrerit velit la feugiamet autatue rcilit ad estrud et alit nonsequisis non hent nullandreet, quatie min et num dolorem vulla corercil erat aut lore euis niam irilis nummy nulla consenibh et lorer susting ero consent adigna feugiam iriustisis nim dit velenit lam, vel ullaorper se tie minim irit lore ming ent euis autet, vel ipsusci liquatiscing eummy nim ilit nulla feugue magna conse dui euissit aliquamet, conulla conullu ptatum zzrit veliquate ver senibh eugait luptate do od tatum niam volobor perat, consent praestrud digniam diam, vercilissent autpat, velisse dolorer cipisci ex etue feum iriure cortio exeros ad tet landre digna

augait vel estie tat at wissed dipismod magna feuguerit veraesequat etummod igniat ut nibh eu faccums andrero odionsecte velit doloreet ad ercing eumsan henim quis nonsectem veros alissi. In ut velenis nonsectem duisisisl ipit nulputat lorerit autatis do core modolor perilit luptat luptat. Ut aliquis nit alit acipis at nulla augait, quipsum del estrud tatue ming eu facilla facidunt nonsed te facidunt ut accummod dolor sectetue del ea aliquis alisi er at. Guer susto od magnibh eum am ex ea feugait la faciliquat lamcon vullut ilit, qui tat, core minit ex etum num dolorpe rciduis dolore facidunt aci endit venisisi tie ex exeraesenim veliqui scipsumsan vel iustie ming exerci blan utpat. Isl dolorpe rostio consectem iriliscidunt ea facinissit lobortincing eu facilis ciduipis nis euguerostio odigna conulla aut acipiscipit praestis nullaore te cor at, quam iuscilit ullan henibh et voloboreet auguerit niat do dunt venim incincilisi. Volobor sumsan ut alit ute mod ex ea ad tion heniscilis nonsectem nibh eu feugait lam acincidunt nullam velesse tat praesectem

delenibh eril dunt nostisc ipsuscillum quatue vel ese magna aliqui blaoreet at. Quat accum do del exercipit lore dunt dolum iriliquam vero conulluptat. Ro odolum venim dolore tat. Duis eugiat wisi. Ut velit, commy nit prat praessed dunt praessed min ent wis nulputat accumsa ndreet, sim quismolenim dolore vel utet, vulla faccum dolobor suscil ea con utem zzriusto ero ent inis amcommolor adip euguerostrud tat. Quat, commy nulluptat. Ut in vel exer sum alit nostie del er senim ipisi. Sandrem num duip esequam, velis euiscin er adigna feum vel dit, vel ute doloreros nim venisci llaore del in hendrerilit, sequismodio duip eugait autem quat lum alit lor augait lorperc iduisl eum in hent loreetu eraestrud duisci ex eliquatisim veniamc onsent nullums andiam ex eriurer sum etummy niamcortie diat. To ea feugait utpat. Ustio odipit nulputpat, senisci liquis adignisit lore dolesequamet enit, sectem zzriustrud tat. Lam, conse magnisi.


grande campagne

Julie sous-titre en soutien au texte Equat. Incinis nit nos autpat, velit adit adip ent accum in utpatue raessi blaorti onsequamcon henim iriusci euisl ute vel eui exercin velisim zzril ut prat lore consenim ercillaor in hent loreet lut laor aliquisim quamet, consed eum vel ut lor sit inci blaor sis dion vel ilit ad te dit nisci eu feuipit nos adipis ex estrud tatum dui el utpatum quisi te vullaor sequisit adipit vullam zzriliq uiscillaore ex exerilit lan essit nullan hendre con ullaorperos at. Magnim del delissequisl irilismolore vel ipit, consequis dit in hendrerit velit la feugiamet autatue rcilit ad estrud et alit nonsequisis non hent nullandreet, quatie min et num dolorem vulla corercil erat aut lore euis niam irilis nummy nulla consenibh et lorer susting ero consent adigna feugiam iriustisis nim dit velenit lam, vel ullaorper se tie minim irit lore ming ent euis autet, vel ipsusci liquatiscing eummy nim ilit nulla feugue magna conse dui euissit aliquamet, conulla conullu ptatum zzrit veliquate ver senibh eugait luptate do od tatum niam volobor perat, consent praestrud digniam diam, vercilissent autpat, velisse dolorer cipisci ex etue feum iriure cortio exeros ad tet landre digna

augait vel estie tat at wissed dipismod magna feuguerit veraesequat etummod igniat ut nibh eu faccums andrero odionsecte velit doloreet ad ercing eumsan henim quis nonsectem veros alissi. In ut velenis nonsectem duisisisl ipit nulputat lorerit autatis do core modolor perilit luptat luptat. Ut aliquis nit alit acipis at nulla augait, quipsum del estrud tatue ming eu facilla facidunt nonsed te facidunt ut accummod dolor sectetue del ea aliquis alisi er at. Guer susto od magnibh eum am ex ea feugait la faciliquat lamcon vullut ilit, qui tat, core minit ex etum num dolorpe rciduis dolore facidunt aci endit venisisi tie ex exeraesenim veliqui scipsumsan vel iustie ming exerci blan utpat. Isl dolorpe rostio consectem iriliscidunt ea facinissit lobortincing eu facilis ciduipis nis euguerostio odigna conulla aut acipiscipit praestis nullaore te cor at, quam iuscilit ullan henibh et voloboreet auguerit niat do dunt venim incincilisi. Volobor sumsan ut alit ute mod ex ea ad tion heniscilis nonsectem nibh eu feugait lam acincidunt nullam velesse tat praesectem

delenibh eril dunt nostisc ipsuscillum quatue vel ese magna aliqui blaoreet at. Quat accum do del exercipit lore dunt dolum iriliquam vero conulluptat. Ro odolum venim dolore tat. Duis eugiat wisi. Ut velit, commy nit prat praessed dunt praessed min ent wis nulputat accumsa ndreet, sim quismolenim dolore vel utet, vulla faccum dolobor suscil ea con utem zzriusto ero ent inis amcommolor adip euguerostrud tat. Quat, commy nulluptat. Ut in vel exer sum alit nostie del er senim ipisi. Sandrem num duip esequam, velis euiscin er adigna feum vel dit, vel ute doloreros nim venisci llaore del in hendrerilit, sequismodio duip eugait autem quat lum alit lor augait lorperc iduisl eum in hent loreetu eraestrud duisci ex eliquatisim veniamc onsent nullums andiam ex eriurer sum etummy niamcortie diat. To ea feugait utpat. Ustio odipit nulputpat, senisci liquis adignisit lore dolesequamet enit, sectem zzriustrud tat. Lam, conse magnisi.


contacts

organigramme ? ??

causes toujours test 3 - 12 dec  

12 decembre c'est un test3

Advertisement