a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

PHONIRO

MARS 2020

NYHETER Ett magasin till dig som deltog på Phoniros Digitala Användarträff 2020

NY LÖSNING INOM PHONIRO CARE En innovativ framtidstjänst

Ladda för en INNOVATIV FRAMTID


Vi vill rikta ett STORT tack till dig som medverkade under Phoniros Digitala Användarträff. Vi hoppas du fått med dig ny inspiration och kunskap till din verksamhet. I skrivande stund så är hela världen i ett scenario som är svårt att greppa. Händelseförloppet på grund av COVID-19 (Corona-viruset) har varit mycket snabbt och påverkar oss alla. Då ni i er verksamhet hjälper de äldre som är allra mest utsatta i den nuvarande situationen vill vi att ni ska veta att vi gör allt för att fortsätta leverera våra tjänster till stöd för er verksamhet. Vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att fortsätta leverera på bästa sätt i nära samarbete med er. Tack för ert förtroende för Phoniro.

Vi ser framemot att snart få se dig!

2

© PHONIRO | Phoniro Nyheter Mars 2020


Ledare & medarbetare Vad vore Phoniro utan våra fantastiska medabetare? Vi frågade Therese, Emma och Vladimir vad det bästa är med att arbeta på Phoniro? Kika in svaren!

Vi är världens starkaste leverantör av välfärdsteknik

THERESE FLODIN Projekt och konsult

f.v Pontus Björnsson, VD Phoniro, Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY och Christophe Sut, Executive Vice President ASSA ABLOY

Att äldreomsorgen står inför stora prövningar, det vet vi. Det är ett faktum och det är en utmaning vi alla brottas med. Antalet äldre som är 80 år och äldre beräknas öka med 254 000 personer fram till 2029, vilket innebär en ökning med 50 procent! Vi närmar oss verkligheten med stormsteg och politikerna har nu tryckt ned gaspedalen för att se en förändring i våra kommuner. 200 miljoner utlovar Regeringen till Sveriges kommuner som ska gå till digitalisering i äldreomsorgen! Vi vet att digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer ska kunna bo kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället och även nå en bättre hälsa. Med rätt stöd kan äldre leva mer självständigt och behovet av omsorg minskar. Digital teknik kan också bidra till mer social samvaro för att bryta upplevd ensamhet och isolering och gynna omsorgspersonalen i deras arbete. Det är viktiga värden och våra grundstenar i varför vi gör det vi gör i vårt dagliga arbete på Phoniro. I denna exklusiva tidning har vi tagit fram några erbjudanden som kan hjälpa dig att digitalisera din verksamhet för ökad effektivitet och kvalité. Bland annat kan du säkra läkemedelhanteringen med Phoniro Medic med en förmånlig rabatt. Vi vet att läkemedelshanteringen fortfarande är en stor utmaning i många kommuner och det kan vi tillsammans sätta stopp för! Läs mer på sidan xx. Du kan även beställa vår populära balansposter som blivit mycket uppskattad i många hem och på äldreboenden. Visste du att vi nu är en del av ett världsomspännande och mycket starkt företag? Vår tillväxt förväntas att växa mer i och med ASSA ABLOY stora globala närvaro. Som vi nämnde på användarträffen så har vi flertal nya tillämp-ningar inom välfärdsteknik, samtliga kopplade till välfärdsplattformen, Phoniro Care. Phoniro Care är nyckeln till framtidens äldreomsorg!Vill du veta mer om vad det finns för möjligheter för din kommun?Kontakta oss!

Pontus Björnsson, VD Phoniro AB

© PHONIRO | Phoniro Nyheter Mars 2020

Som verksamhetskonsult kommer jag nära kommunerna och kan på så sätt få en ökad förståelse för deras utmaningar. Det är en förmån att få arbeta med produkter som gör skillnad för både brukare och omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen.

EMMA KARLSSON Order

Phoniro är en bra arbetsgivare och jag trivs med mina arbetskamrater då vi har en härlig stämning på kontoret. Jag tycker dessutom mycket om att jobba med produkter som gör stor skillnad för människor!

VLADIMIR NUñEZ Supporttekniker

Det bästa med att jobba på Phoniro är att få hjälpa våra kunder som använder våra lösningar med god service och hög kvalité. Jag trivs med att ingå i ett innovativt bolag som jobbar med framtida lösningar där vi tillsammans gör stor nytta för samhället.

3


Phoniro i sociala medier Sociala medier har blivit vårt största sociala nätverk och då tycker vi att  det är viktigt att vi också finns i dessa kanaler för att vara nära dig som är intresserad av välfärdsteknik och brinner för att skapa ett rikare liv för våra äldre. Är du ännu inte medlem i LinkedIngruppen ”E-hälsa inom äldreomsorgen” så gå gärna med. Vi är över 600 medlemmar och är ett unikt nätverk där vi diskuterar välfärdsteknik och skapar värdefulla kontakter och erfarenhetsutbyten.

4

© PHONIRO | Phoniro Nyheter Mars 2020


Information till brukare och anhörig Det är viktigt att brukare och dess anhöriga får vara delaktiga i vilken teknik som införs och att deras integritet respekteras. Utgångspunkten får inte vara att tekniken ska spara in på personal, mänskliga kontakter, utan att mer tid ska frigöras för personalen så att de kan få arbeta med det som de är bäst på – att vara nära de som behöver vård. Teknik ska fungera som en hjälp för att resurserna ska räcka längre, en högre livskvalitet för brukaren och inte minst en ökad trygghet för både anhöriga och personal. Med vår folder kan ni förmedla hur tekniken fungerar ur ett brukare- och anhöriges perspektiv. Foldern kan anpassas till din kommun och kan tryckas upp med er logotype och kontaktuppgifter.

© PHONIRO | Phoniro Nyheter Mars 2020

Beställ d ina foldrar p å info@ph oniro.se eller via vår hemsida

5


Digital teknik bidrar till att äldre personer kan bo kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället och även nå en bättre hälsa. Med Phoniros nya lösning för ordinärt boende bidrar vi till att möjliggöra för de äldre att de tryggt och säkert kan bo kvar längre tid i sin bostad. Hemtjänstpersonalen kan samtidigt effektivisera sitt arbete och öka kvaliteten för de insatser som erhålls till brukarna och de kan arbeta preventivt för att brukarna ska må bättre. Tjänsten innebär en cloud-baserad larmserver som hanterar brukarens aktiva och passiva larm samt röstsamtal till brukarens trygghetstelefon. Denna tjänst kommer bli ett mycket bra komplement till Phoniros nuvarande e-tillsyn och leder till att mer tid frigörs så att personalen kan vara på plats hos de brukare som behöver omsorgen.

Hur fungerar tekniken? Hos brukaren placeras olika sensorer samt en trygghetstelefon. Brukaren har olika behov när det kommer till vilka sensorer som ska användas och en del kommer till exempel använda GPSlarm. Arbetet med sensorer går snabbt framåt och Phoniro arbetar kontinuerligt med att vara en långsiktigt leverantör av en tjänst som ska möjliggöra ett rikt och tryggt liv för de äldre. Givetvis ingår lösningen i vår it-plattform Phoniro Care och kan på så vis användas tillsammans med våra andra lösningar såsom; e-tillsyn, digital nyckelhantering samt tid- och insatsuppföljning.

6

DIGITAL TEKNIK

Ny innovativ framtidslösning

© PHONIRO | Phoniro Nyheter Mars 2020


1. Personal ute på fältet kan använda a. Samma Phoniro-app som de gör idag för till exempel digital nyckelhantering eller tid- och insatsuppföljning. b. SMS eller telefonsamtal 2. Personal som arbetar inne kan använda utförargränssnittet för e-tillsyn och där i kunna utföra e-tillsyner och hantera larm

Vid hantering av inkommande larm: • Ingen larmcentral: Alla inkommande larm skickas direkt till personalen ute på fältet som använder Phoniros app eller via SMS eller telefonsamtal • Kommunal larmcentral: Alla inkommande larm kommer först till en kommunal larmcentral där operatörer hanterar larmen i Phoniros utförargränssnitt som även nyttjas för e-tillsyn • Operatörer kan vid behov, pusha ut larmen till personalen ute på fältet, som använder Phoniros app eller via SMS eller telefonsamtal. Personal kan sedan åka hem till brukaren. • Vid behov kan larmen skickas vidare till en sekundär extern larmcentral • Extern larmcentral: Alla inkommande larm kommer först till en extern larmcentral där operatörer hanterar larmen • Operatörer kan vid behov, pusha ut larmen dem till personalen ute på fältet, som använder Phoniros app. Personal kan sedan åka hem till brukaren. Phoniro arbetar även för att flera kommuner kan gå samman och ha en gemensam kommunal larmcentral som hanterar larm för en region, för nyttja resurser och samarbete. Till detta kommer det även gå att nyttja en tjänst för videosamtal. Brukaren använder då en surfplatta i sitt hem. Personal nyttjar samma utförargränssnitt som används till hantering av larm och utförande av e-tillsyner (vilket är responsivt). Personalen kan ringa upp brukaren med ett videosamtal och på det viset göra en tillsyn remote och samtidigt se och prata med brukaren. Videosamtalen kan vara schemalagda, likt e-tillsyner, eller utföras vid brukarens behov. Detta minskar personalens restid så de kan lägga mer tid där de verkligen behövs. Brukaren kan känna en trygghet i att ha fått se och pratat med en personal i lugn och ro

NY INNOVATIV LÖSNING

Vid hantering av larm kan personalen växla mellan tre olika arbetssätt:

Vill du r om? e m a t e v te att Tveka in ss. ao kontakt

© PHONIRO | Phoniro Nyheter Mars 2020

7


Uppgradera Phoniro Lock

8

© PHONIRO | Phoniro Nyheter Mars 2020


DIGITAL NYCKELHANTERING

330

PHONIRO LOCK

350

380H2

380T4

Passar majoriteten av dörrar och lås Ingen åverkan på lås, dörr eller dörrkarm Kan enkelt flyttas från en dörr till annan om behovet förändras.

Låsenheten är bakåtkompatibel med tidigare generationens låsenheter Stöd för Android ECO-Mode

Minskar batteriförbrukningen för en upplåsning/ låsning med upp till 50%

Patenterad frikoppling

Snabbare upplåsning och lägre energiförbrukning

Knackfri låsenhet

Personalen behöver inte ”väcka” låsenheten med t.ex. en knackning.

Notifiering i appen vid misslyckad låsning Säkerhetsklassad enligt Stöldskyddsföreningen (3522, 1075 och 1091) Stöd för iOS Patenterad B3-FOTA teknik

Uppgradering av låsenheten sker automatiskt i bakgrunden. Gäller från och med 2020-01-01 – Ett rikare liv för en åldrande befolkning. www.phoniro.se | info@phoniro.se

© PHONIRO | Phoniro Nyheter Mars 2020

9


GPS- och mobila trygghetslarm Med hjälp av GPS-larm kan man snabbt och enkelt ta kontakt och förmedla en tillförlitlig position. En trygghet som ger förutsättningar för ökad självständighet, vilket i sin tur ger högre livskvalitet. Med mobila trygghetslarm kan man lokalisera en person som är ute vilket ger omsorgspersonal möjlighet att skilja fokus från övervakning till omvårdnad. Vi mår alla bra av att människor är aktiva utomhus. Genom att komplettera vårt befintliga erbjudande inom trygghetslarm med Posifons olika lösningar inom GPS-larm och mobila trygghetslarm skapar vi större möjlighet att möta de individuella behoven hos våra slutanvändare och att möta kraven från fram  dens omsorgstagare.

10

© PHONIRO | Phoniro Nyheter Mars 2020


MiniFinder Pico® är ett svenskdesignat GPS-larm och mobilt trygghetslarm. MiniFinder Pico är inte enbart ett GPS-larm utan även en trygghetstelefon och har en inbyggd fallsensor. Förutom design och storlek, är dess batteri tid och prestanda utmärkande.

Posifon GPS Smartsole är ett GPS-larm som placeras i skorna. Det aktiveras när användaren rör på skon och meddela anhöriga, personal eller en larmcentral om användaren passerar utanför ett förbestämt trygghetsområde.

Posifon Active är ett GPS-larm med en digital klocka och larmknapp. Designmässigt liknar Active ett aktivitetsarmband och den är vattentät för både bad och dusch. Posifon Active är mycket omtyckt för sin stilrena design.

Posifon Keruve ger möjlighet att behålla din gamla klocka men samtidigt ha ett GPS-larm runt handleden. Dina anhöriga kan söka dig eller får meddelande när du passerar ut ur ett trygghetsområde

© PHONIRO | Phoniro Nyheter Mars 2020

11


Minska risken för en fallolycka Beställ vår poster med framtagna balansövningar från fysioterapeuter och sjukgymnaster som hjälper till att stärka balansen och musklerna. Postern är perfekt att sätta upp på väggen i hemmet eller på äldreboendet.

1

3

J B EN B Ö och se rett isär kan rna höftb g som du med fötte stol framför di ns skull. Stå upp g se di lan sta har en ver för ba g på en stol du hö att be l til sätta di i om du hålla dig som om du ska k ifrån för att n Tryc Böj bene dig upp igen. prepa igen. Up och res stående p up nger. a komm ca 10 gå en ng övni

2

FÖ R IN G

ÖV ER TY N G D h låt fötterna peka n bent oc pstyngde Stå bred . Förflytta krop r ben. te måt fra till väns ett sn n höger lägger frå du s m lvi n so växe på det be d med handen Böj lätt stö Ta . behov. på tyngden digt föremål vid nger. gå sta mot ett övningen ca 10 a ep pr Up

SG Å N G

t. BA LA N k på golve ett strec tt fötterna sgång på n sä Gå balan årighetsgrade r. Ta stöd med sv gå a För att ök varandra när du ål vid behov. för förem äckan tätt fram ot ett stadigt a gångstr m handen ndstödet och ök . ha a Minsk efterhand

TI PS!

a lansen sk För att ba te träningen . s mås förbättra m utmanande so upplevas varande n din nu Utgå frå öka svårighetsh oc förmåga genom att ta graden stöd. mindre

ar g n i n v ö Balans lse för att or betyde börja träna! g har st nstränin drig för sent att för att la ba n de al göra Regelbun att falla. Det är själv kan t föremål som du ig risken övningar rna ett ett stad minska r några arna. gä lje ng a fö H ni . är öv ns H gör bala n du r di nä ra i hålla förbätt att en i närhet TÅG Å N

G

5

12

N IN G FR

Å N STO

6

CH H Ä L- O en viss sträcka. handen larna Gå på hä tå. Ta stöd med hov. vid be fter på Gå däre stadigt föremål n kan du de ett ra sg ot et m äckan. a svårigh gångstr För att ök det och öka handstö minska

4

T B EN

ET STÅ PÅ n, ta stöd med be v. ra på ett g stol vid beho di Balanse ök ot en sta advis och förs m en hand e tid. det gr gr stö län nd r ha de Minska onen un dra benet. lla positi an att behå övningen med a Upprep

L

och bröstet rs över p arna i ko och res dig up n. åt Lägg arm en fram tta dig ige håll blick r att sedan sä stol för att fö rm de ka en g s! di till stå behöva a en sta le ul nd sk vä t an d om de Du kan nger. nna ta stö ca 10 gå lättare ku epa övningen Uppr

U PP R ES

Bestä balansp ll ost info@ph ern på oniro.se

Ett rikare

liv för en

åldrande

g. befolknin

© PHONIRO | Phoniro Nyheter Mars 2020


Exklusivt erbjudande till dig som deltog på Användarträffen 2020

Att obehöriga inte ska komma åt brukarens läkemedel är en självklarhet. Många brukare har narkotikaklassade mediciner och preparat och det är tyvärr vanligt förekommande att det uppstår svinn om läkemedel förvaras i hemmet utan möjlighet till låst skåp. Låsta medicinskåp medför dock en nyckelhanteringsproblematik för personalen. För att läkemedelshanteringen ska kunna ske på ett tryggt, säkert och effektivt sätt utan att medföra en nyckelproblematik har vi utvecklat Phoniro Medic som är ett medicinskåp där låset hanteras av personalen med en digital nyckel. Nu kan du som deltog på Phoniro Användarträff beställa Phoniro Medic med 10% rabatt. Observera att antalet är begränsat till 25 stycken. Kontakta din säljare redan idag!

10% rabatt

för dig som d elto använ darträ g på ffen

© PHONIRO | Phoniro Nyheter Mars 2020

13


PHO

Ett rikare liv för en åldrande befolkning

www.phoniro.com

E

RO CAR I N

Den gemensamma plattformen för framtidens äldreomsorg

Profile for sarah.ohlsson-phoniro

Phoniro Digitala Användarträff 2020  

Phoniro Digitala Användarträff 2020