Page 1

Во склоп на матурскитенапишавминиалманахза некои членовиод форумот. Нели сега матурскитесе ИН, па и ние да бидемево склоп со нив. Какви штиклиќе носите на матурска? Или каков фустан би носеле? А можебиби сакаледа се облечетеи машкитево розевакошула? И да морамда напоменамдека многусе убави матурантскитеслики. Фрлетееденпогледи се ќе ви е јасно. 

Од Прилеп тој беше и со сите само лафеше. Често дебатиправеше, за работатасе нервираше! И само foREVer си ја сакаше.

Неготиноград негов беше, Од Охрид идеше, не со кеф тоа го кажуваше. полна со него беше. На форум за сите прашуваше, Забеган по металоте, специјалнипоздравидоделувашеи. скоро нормаленне е.

Женкар прав беше, Од Пробиштипни Ретко кој име му помнеше идеше, , и во скопје живееше. секој но истакнатчлен втор збор беше. Султан на форумоте наш, на форум Убави аватари нејзин местеше беше. а со сите муабетотму одешебаш.и славна во дневнатасе женска стана наоѓаше , ! меѓуфорумџиитеглавна.


Девојчето наше, од досаденград доаѓаше. Често лајковимаваше и коментариредеше.

Добро дете по душа, Од Кумановобеше, само совет да подели секогашшегиредеше. но, кој да го слуша? Никогашдосаденне е, ако некој е бучен на форум, Green Day мубеамаана, тогашпровери parvati мора да а е.гитаритејака страна.

Од Прилепаграда идеше, Нов член ни беше, интересенник имаше. на почетоксе срамеше. Убави аватари редеше Често добри коментаридаваше и со ZmajChe форумскаљубов делеше.и од форум не се тргаше.

Sugar девојкае права, затоа машкитеги боли глава. Кога потреба од шеќеримаш, немаза штода се секираш, Sugar е тукасекогаш.

Име не кажуваше, таинствентој беше. Хип хоп во душаносеше, без него не можеше.

Истакнатчлен на форумотнаш Техничкотого , носешево душа, кумановецбаш. дете што Bob Marley го слуша. Често неговипостовисе читаа Од реге не се делеше и за дијалектотшегилетаа. и со сите добри муабетиредеше.


Дејмонфино момчебеше и од Кичево доаѓаше. Истакнатчлен прав и секогашзазема став.

Често знаеше комантарида споделува, и форумскитепарови таа ги предложува.

Almanah-zmajche  

Алманах за дел од челнивте на форумот црнобело.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you