Page 1

PORTFOLIO


01

SA R A E K E N RY D sel fbra nd ing

W i n d ow sti cker


SA R A EKEN RYD selfbranding

L A KR ITSPA STILLEN packaging

VOTE campaign

01 02 03

A N T I R ACI S M po st er

UR BA N A RT I S T S so f t boo k c o v er

LITEN REBELL m agaz i n e

04 05 06


g WEB DESIGN

b y S A R A E K E N RY D

01

SA R A E K E NRY D sel fb ra nd ing

LO G OS. Bri ef ; S earch i n g f o r si mp l i ci ty an d a sub l i me ap p ro ach . N o t to co mp ete wi th o th er Ar two rk.


W W W. S A R A K E N R Y D . S E PHONE +46 (0)708 422226 C O N TAC T @ S A R A E K E N RY D. S E

stockholm

FONTS

TW CEN MT V E R S A L E R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 garamond kapitäler kursiv abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö N° 1234567890 &

garamond kapitäler regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö N° 1234567890 &

COLORS

SEAFOAM #DDEFEA

01

S AR A E K E N RY D selfb ra nd ing

B L AC K #000000

B u si n escards, co l o rs an d f o n t

DUST #ECECEC

WHITE #FFFFFF


01

SA R A E K E NRY D sel fb ra nd ing

S ta ti o n ar y mo ckup f o r S ARA EKENRYD b ran d i den ti ty


02

LA K R I T S PAST I LLE N packa g ing

B ergh s sch o o l assi g men t / Desi g n a can dyb ox usi n g f o n t Mi n i o n Pr o


03

VO T E ca m p a ig n

B ergh s sch o o l assi g men t / Desi g n p ar ts o f an i n de p en dan t el ection cam paign to g et mo re ci ti zen s to use th ei r vo tes. S wedi sh El ecti o n 2014.


FONTS

LOGOS

RUBRIK FUTURA EXTRABOLD VERSALER, 48 PT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890#€%&/ BRÖDTEXT 1 FUTURA MEDIUM VERSALER, 24 PT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890#€%&/ Brödtext 2, löpande informationstext Bell MT Regular, 12 pt abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890+#€%&/

COLORS ACCENT

#efeff0 Off white

#8560a8 Vibrant purple

#000000 Just black

#b4d1cd Dusty turqoise

#454444 Warm grey

#efeff0 Off white

03

VO T E cam p a ig n

Fo n t, C o l o rs an d L o g o


AC T I V I T I E S

MOODBOARD

03

VO T E ca m p a ig n

C reati n g i n teractive activti es such as Po p -up vo ti n g caf e an d Count-downs a ro un d th e co un tr y. I n sp i re d by “ f o l kf est” , sub urb s, arab i an coffee and young p o l iti cal so n g wri ters.


03

VOT E cam p a ig n

C a m p a i g n T-sh i r ts


FÖDD: 1996, GÖTEBORG.

”Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser.” Olof Palme om vardagsrasism, 1965

/ SARA EKENRYD 2014

04

ANT I R ACI S M ca m p a ig n p o st er

B ergh s sch o o l assi g men t / to create an p o ster wi th th e messag e “A nti Rac ism”


FÖDD: 1989, STOCKHOLM.

“SLUTA FRÅGA MIG VAR JAG KOMMER IFRÅN. EGENTLIGEN.”

”Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser.” Olof Palme om vardagsrasism, 1965

/ SARA EKENRYD 2014

04

A NT I R ACI S M cam p a ig n p o st er

B erghs sch o o l assi g men t / to create an p o ster wi th th e messag e “A nti Rac ism”


05

UR BAN ART I S T S soft b o o k c o ver

B ergh s sch o o l assi g men t / Bo o kcover an d sp reads wi th th e th eme “U r ban”


05

UR BAN ART I S T S soft b o o k c o ver

U rb a n th eme / Po r trai t o f 5 urb an ar ti st (street). S h owi n g th ei r ar twor k in a “co ffeetab l e” b o o k.


06

LITE N R E B E L L maga z ine

B ergh s sch o o l assi g men t / C reate a mag azi n e n ame, cover an d sp r eads


LITEN REBELL

N°10, 2014

MAGASIN FÖR VUXNA MED BARN

LITEN REBELL LITEN REBELL N°9, 2014

LITEN REBELL N°9, 2014

N°8, 2014

MAGASIN FÖR VUXNA MED BARN

MAGASIN FÖR VUXNA MED BARN

PRESENT

TIPS

HEJ DA

SKOLSTARTS MODE

BARN

SOMMARLÄGER

RUM FÖR 2

STORT KALASNUMMER

EUROPAS

BARNVÄNLIGASTE HOTELL

Pris 59 Kr inkl. moms

EUROPAS

BARNVÄNLIGASTELITEN HOTELL N°9, 2014

REBELL

MAGASIN FÖR VUXNA MED BARN

BARNKALAS

FESTFIXARE VAD SKA MAN TÄNKA PÅ?

FIXA

LEKRUMMET

FIXA

FIXA

LEKRUMMET

Pris 59 Kr inkl. moms

3

Pris 59 Kr inkl. moms

06

LITEN REBELL maga z ine

LI T E N REBEL L MAGAS I N a mag i azi n e f o r adul ts wi th ki ds 0-8 yr s. A m or e s tyl i s h an d cl ean mag azi n e b ut yet f i l l ed wi th readi n g di g est.


N

SHYLLA Å TIDNING ILJER SIG P TYP / SK R U , R ”. /Å G GASIN 12 “MATNYTTI MÅNADSMA MEN ÄNDÅ RA STILREN VA T AT M GENO ERNA. DSREGION P/ M STORSTA MÅLGRUP O IN ) R Å -8 REATIVA D BARN (0 EDNING - K VUXNA ME MODE, INR AV E D A R E INTRESS

KLARA Y/ EN OCKSÅ PASTELL M BILDPOLIC , R E G R Ä F / BLEKA STILLEBEN HANG. OR, SAMMA TT SAMMAN Ä R I GA” MAMM YG N “S , FÄRGER A G PIG . R / GLADA, VARA BARN RKMÄNNISKO BARN SKALL . R O REATIVA VE P K P . PA LT A R A FONDER GÄLLER FÖ K LE B D E STUDIO M MILJÖER / MILJÖER ALISTISKA E R LIGHETS

RIKINGEN OCH GAR / MMA” TIDN A VÄRDERIN REN “M IL A K ST IS R P PÅ DEN TY NA”. EN ME MED “VUX VI VÄNDER T G LI N Ä LL GENUSV . TAR OSS TI S AKTUELL SOM KÄNN H C A APPRO

METALLIC GULD #C16 M9 Y10 K0

TRANSPARENT HEXAGON

GREISH GREEN #C16 M9 Y10 K0

ISGRÅ #C16 M9 Y10 K0

LOGO

LITEN REBELL

N°9, 2014

MAGASIN FÖR VUXNA MED BARN

LITEN REBELL

N°9, 2014

06

LITE N R E B E L L maga z ine

MAGASIN FÖR VUXNA MED BARN

TYPSNITT FUTURA MEDIUM VERSALER INGRESSER TIMES VERSALER / KURSIV Brödtext Garamond

G ra p h ic i den ti ty an d i mag e p o l i cy f o r L I TEN REBEL L MAGAS I N


06

LITEN REBELL maga z ine

S p rea d s


THANK YOU

S A R A E K E N R Y D portfolio  

2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you