Page 1

BENGKEL PENYEDIAAN BAHAN e-PEMBELAJARAN PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH -SIRI 1[18 APRIL 2013]


BENGKEL PENYEDIAAN BAHAN ePEMBELAJARAN- SIRI 1 Objektif Bengkel : Peserta dapat menyediakan bahan-bahan pengajaran dalam ePembelajaran terutamanya bahan eBook, eJurnal dan sebagainya.

Tarikh : 18 April 2013 (Khamis) Tempat : Aras 2, Bilik Multimedia@PPDSNZ Masa : 9.00am – 1.00 Tengahari Instruktor: Dr. Noraida Haji Ali - Ketua ePembelajaran, PPDSNZ, UMT Fasilitator : Mohd Hafriz Bin Nural Azhan Mohd Asmawi Bin Abd Rahman Ahmad Abd Rahim Bin Alias Syed Mohd Helmi Bin Syed Md Akhir Khairul Bukhari Bin Abd Hamid Abd. Hadi Bin Ismail Fasilitator Jemputan : Puan Wendy Wee, Pensyarah FPAI Tentatif Bengkel 9.00-10.00am:

Pengenalan kepada ePembelajaran baru Penyediaan bahan dalam ePembelajaran - Penetapan Tajuk - Penyediaan eBook - Penyediaan eJournal

10.00-10.30am :Minum pagi 10.30-12.30tghri: Penyediaan bahan dalam ePembelajaran - Penyediaan bahan pengajaran(softcopy) - Penyediaan media pengajaran (video, dll) - Penggunaan alatan ePembelajaran o pembinaan eBook o pencarian bahan pengajaran tambahan - Lain-lain perkara berkaitan 12.30tghri :

Makan Tengahari Bersurai

2


A. LOG IN : epembelajaran.umt.edu.my (guna pelayar Mozila Firefox)

Masukkan Username dan Password masing-masing. Paparan berikut akan dipaparkan.

Masukkan Username dan Password masing-masing. Paparan berikut akan dipaparkan.

Nama dipaparkan

Senarai kursus dipaparkan

3


Pilih kursus.

Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon Paparan berikut akan dipaparkan.

4


B. UNTUK MENYEDIAKAN COURSE ANNOUNCEMENT

1. Klik pada ‘Course Announcement’

2. Klik pada ‘Label’ 3. Klik ‘Add’

3. Taip Label pada ruang ini.

2. Klik ‘Save and return to Course’

5


C.

PENETAPAN TAJUK

Perlu ubah Nama Topic 1 kepada e-Book. Klik icon ini Paparan berikut dipaparkan. Ubah nama ‘Topic 1’ kepada nama ‘e-Book’

untick Taip ‘e-Book’

Klik ‘Save changes’

6


Hasil yang diperolehi.

Seterusnya, dengan cara yang sama, cuba cipta untuk tajuk topik berikut: -

e-Journal

-

Lecture Note

-

eVideo Lecture

7


D.

PENYEDIAAN BAHAN e-BOOK

Buka satu tab windows baru, masukkan url: http://ppdsnz.umt.edu.my/

Klik pada ‘E-Books’. Pilih salah satu e-books yang berkaitan dengan bidang masing-masing.

8


Contoh, pilih ScienceDirect

1. Masukkan tajuk buku yang dicari

2. Hasil carian

4. Klik pada tajuk buku tersebut

3. Lihat pada ikon full text. Ikon kunci berwarna hijau.

9


Masukkan url ke dalam epembelajaran. Pastikan berada pada persekitaran buku tadi. Salin url tersebut.

1. Highlight url e-book tersebut. Klik tetikus sebelah kanan dan pilih salin (copy).

2. Buka tetingkap epembelajaran 3. Klik pada ruang e-Book

4. Klik pada ‘URL’ 5. klik ‘Add’

10


6. Taip Tajuk ebook dan ‘description’

7. Klik tetikus sebelah kanan, dan pilih ‘Paste’

Hasil yang dipaparkan.

11


Penyuntingan penetapan sedia ada.

Edit Title Move Right

Move Update Duplicate

Delete

Hide

Assign role

Contoh paparan jika ikon ‘Edit Title’ dipilih.

Contoh jika ikon ‘Move Right’ dipilih.

Contoh jika ikon ‘Move’ dipilih.

Peserta boleh cuba pada ikon-ikon yang lain dan lihat hasilnya.

12


E.

PENYEDIAAN NOTA KULIAH

Buka tetingkap folder nota kuliah dan minimize kedua-dua tetingkap tersebut.

Klik pada nota yang dikehendaki dan ‘hold’ serta ‘drag’

13


Bawa fail tadi ke ruang ‘Lecture Note’ dan lepaskan

Nama fail yang diletakkan tadi, akan dipaparkan pada ruang tersebut.

14


Nama fail tersebut boleh diubah mengikut kesesuaian jika perlu; Klik pada ikon

ubah tajuk yang dikehendaki

Tajuk akan diubah mengikut perubahan yang dibuat.

15


F.

PENYEDIAAN VIDEO PENGAJARAN (dari youtube)

Buka url: youtube.com pada tab windows yang baru. Taip tajuk pada ruang ‘search’

Senarai video yang berkaitan akan dipaparkan. Pilih yang sesuai dan klik pada tajuknya.

16


Video tersebut akan dimainkan.

Untuk dapatkan pautannya, klik pada perkataan ‘Share’.

Paparan berikut akan dipaparkan.

Untuk masukkan video ini dalam epembelajaran sebagai rujukan pelajar, klik pada perkataan ‘Embed’.

17


Satu kod html akan dipaparkan seperti di bawah. Kod ini hendaklah disalin ke dalam epembelajaran.

Untuk menyalin,  Highlight semua kod html ini  Klik tetikus sebelah kanan  Pilih dan klik pada perkataan ‘Copy’

Klik pada tetingkap epembelajaran. Dan klik ikon ini Lecture’

pada ruang ‘e-Video

18


Paparan berikut akan dipaparkan.

Klik pada ‘Page’

Taip tajuk video tersebut.

Taip deskripsi mengenai video tersebut. (jika perlu)

Pada bahagian ‘Content’, Klik ikon

19


Paparan di bawah akan dipaparkan.

Klik kanan tetikus, pilih ‘Paste’

Kod html yang disalin tadi akan dipaparkan disini.

Video tersebut akan dipaparkan dalam e-pembelajaran.

20


Klik ‘Save and return to course’

Lihat pada topic ‘e-Video Lecture’, terdapat tajuk video yang telah dimasukkan tadi.

Klik pada tajuk video untuk mainkan video tersebut.

21


G.

PENGGUNAAN ALATAN E-PEMBELAJARAN

1. Pembinaan e-book 

Menggunakan Issuu (online) Taip url: issuu.com Daftar terlebih dahulu atau boleh Log in dengan akaun facebook.

Selepas log in, paparan ini dipaparkan. Untuk mula bina ebook, klik ‘Upload’

Klik pada ‘Browse’ dan pilih fail yang ingin dijadikan buku.

22


Pada bahagian ‘Type’, pilih ‘Book’ atau mana-mana yang sesuai.

Klik pada ‘Upload file’

23


Klip pada ikon ini.

Klik pada ebook yang dihasilkan.

Klip pada ‘open’

24


Untuk dipaparkan dalam epembelajaran, perlu salin ‘embed code’.

1. Klip pada ikon untuk dapatkan ‘embed code’

2. Highlight ‘Embed code’. 3. Klik tetikus sebelah kanan, pilih ‘Copy’

25


Pilih tetingkap epembelajaran, pilih ikon

pada ruang ‘Lecture Material’

Paparan berikut dipaparkan.

Klik pada ‘Label’ Klik ‘Add’

Hasil yang diperolehi selepas proses di atas.

26


2. PENCARIAN BAHAN-BAHAN PENGAJARAN TAMBAHAN  Menggunakan scribd Masukkan url : scribd.com. Paparan berikut dipaparkan.

Taip Tajuk yang ingin dicari.

Klik pada tajuk yang dipilih

27


Untuk paparkan ebook, perlu masukkan ‘Embed ‘ kod dalam ini dalam epembelajaran. Klik pada ‘Embed’

Paparan ini dipaparkan. Highlight ‘embed’ kod , klik tetikus sebelah kanan dan pilih ‘copy’.

28


Buka tetingkap epembelajaran, klik

pada ruang ‘Lecture Note’.

Klik pada ‘Page’ dan klik ‘Add’

Taip tajuk.

Taip deskripsi mengenai video tersebut. (jika perlu)

Pada bahagian ‘Content’, Klik ikon

29


Paparan di bawah akan dipaparkan.

Klik kanan tetikus, pilih ‘Paste’

Kod html akan disalin di ruang ini.

Klik ‘Update’

30


Klik ‘Save and return to course’

Hasil yang diperolehi.

31


 Menggunakan slideshare Taip url: slideshare.com

Taip tajuk bagi bahan yang dicari

Klik pada tajuk slide yang dipilih

Klik pada ‘Embed’. Guna cara yang sama seperti sebelum ini untuk masukkan slide ini ke dalam epembelajaran. Rujuk muka surat 29-32.

32


 Melalui OER. Taip url : oercommons.org

Taip tajuk yang dicari

Klik ikon ini

Masukkan url ini ke dalam e-pembelajaran.

Highlight url. Klik tetikus sebelah kanan dan pilih ‘Copy’

33


klik ikon ini pada ruang tajuk pilihan.

klik ikon ‘URL’

Taip Tajuk dan diskripsi

Klik tetikus sebelah kanan, klik “Paste’

Klik ‘Save and return to course’

34


35

Manual bengkel ePembelajaran UMT  
Manual bengkel ePembelajaran UMT  
Advertisement