Page 1

1. Quants bytes sรณn 3MB? 1 Megabyte (Mb o M)--------------1024Kilobytes 3Megabyte (MB O M)-----------------3.072 kilobytes 3.072 kilobytes ---------------------3.145 bytes 2. Quants bits sรณn 4MB? 1 Megabyte(Mb o M)-------------1024 kilobytes 4(MB o M)--------------------------4.096 kilobytes 4.096 kilobytes---------------4.194 bytes 4.194 tes--------------33.554 bits 3. Quants KB sรณn 32.768 bits? 32768bits:8=4096 4096: 1024=4KB 4. Quants MB sรณn 12 GB? i quants KB? 12GBx1024=12 288MB 12.288MBx1024=12 582KB 5. Quants MegaBytes sรณn 1.000.000 bytes? 1.000.000bytes:1024=976 5625KB 976 5625KB:1024=9536MB

6. Com es diu la magnitud corresponent a 1024 TB? La magnitud corresponent es Petabyte.

7. Quants bytes de dades caben en un disquet de 1400KB? 1400x1024=1 433.600 bytes caben en un disquet de 1400KB

8. Quants disquets de 1400 KB calen per guardar un CD-ROM de 640 MB ? 1400KB=1.433600 : 640= 0.00213623


9. Crea una taula on apareguen les capacitats actuals en el mercat de les següents unitats d'emmagatzematge: disc dur, CD-ROM, DVD, pendrive o memory flash, memòria RAM, disc ZIP, blue ray. Pots consultas pàgines de tendes d'informàtica.

Unitats d’emmagatzematge

Capacitats

Disc Dur

465 GiB y en otros como 500 GB

CD-ROM

650 o 700 MB

DVD

4.7 GB

Memory flash

1TB

Memòria RAM

256MB

Disc ZIP

100 MB

Blue ray

25 GB 50GB(doble capa) 1TB(32 capas)

Unitat de equivalència-Sara Alarcón  
Advertisement