Page 1

Viden er livets grundlag Et parti med vision om at skabe et samfund med et solidt grundlag.

SOLIDUS - Et parti for grundlag


Introduktion Solidus-.-et-parti-for-grundlag-

!

I-Solidus-står-vi-for-at-føre-en-politik-med-vision-om-at-skabe-et-samfund-med-et-solidtgrundlag.-Solidus-betyder-solid-på-latin,-og-det-er-også-det-vores-parti-står-for;-en-solid-ogsikker-fremtid.-Også-vores-logo,-huset,-symboliserer-noget-solidt-og-fundamentalt.-Vi-tror-på-atskolegangen-er-hele-fundamentet-til-livet-og-samfundet.-For-at-realisere-visionen,-kræver-deten-nyt-skolesystem.-Eller-nærmere-et-gammelt.-Statistikker-fra-Dansk-Statistik-lavet-afstatistiker-Jakob-Munk-viser-at-danske-børns-karakterer-er-faldet-gevaldigt-i-takt-medfornyelsen-af-skolesystemet.-Det-er-et-problem-vi-vil-tage-ved-roden-ved-at-gå-tilbage-i-historienog-se-på-vores-gamle,-bedre-metoder-til-en-sikker-og-solid-fremtid;-det-bliver-også-beskrevetmed-mottoet-"Fremtiden-set-bagfra”.-Med-det-nye-skolesystem-skal-der-uddannes-kloge-ungemennesker,-som-vi-mener-kan-tage-vare-for-sig-selv.-Derfor-mener-vi-også-at-retssystemet-skallaves-om.-Den-kriminelle-lavalder-skal-sættesned-grundet-af-vores-nye-evne-til-at-udvikledisciplinære-individer,-som-allerede-i-en-tidlig-alder-er-i-stand-til-at-tage-ansvar-for-egnehandlinger.-Derudover-lægger-vi-også-stor-vægt-på-vores-kultur.-Både-bevarelse-og-fornyelse-afkulturen-er-prioriteter.-Vi-vil-gøre-det-nemmere,-at-få-tilgang-til-kultur-for-alle,-men-isærpensionister,-børnehaver,-skoler,-daginstitutioner,-og-studerende.-Vi-vil-gerne-være-med-til-atskabe-oplyste-mennesker,-og-vi-mener-at-kultur-er-en-vigtig-faktor.-Alt-i-alt-er-en-sikker-og-solidfremtid-vigtig-for-os-i-Solidus.


Historien)om)Solidus Skolesystemet)er)grundlaget)for)et)velfungerende)samfund,)og)et)velfungerende) samfund)er)grundlaget)for)vækst.)I)2008)dannede)Birgit)Strøm,)med)visioner)om)at) skabe)et)solidt)grundlag)for)vort)samfund,)partiet)Solidus.)Siden)2008)er)partiet) vokset)og)Solidus)består)i)dag)af)Aire)medlemmer.)Hvad)der)specielt)kendetegner) partiet)er,)at)partiets)medlemmer)trods)deres)forskellige)baggrunde)står)sammen)i) troen)på,)at)gøre)Danmark)til)det)bedst)mulige)samfund)at)fødes,)uddanne)sig)i,)leve) og)nyde)sin)alderdom)i.)Visionen)om)at)skabe)et)trygt)velfærdssamfund)med)plads)til) både)stærke)og)svage)individer)vægtes)højt)i)Solidus.)Ligeledes)brænder)vi)i)Solidus) for,)at)bruge)de)ressourcer)og)den)drivkraft)vi)i)forvejen)har,)men)som)vi)blot)skal) genAinde,)til)bedst)muligt)at)løse)de)klimamæssige,)sociale)og)økonomiske)problemer,) der)i)dag)truer)vort)samfund.)I)Solidus)har)vi)et)klart)mål)for)hvilken)retning,)vi)ønsker) at)bevæge)os)i)samt)en)vished)om,)hvad)et)godt)og)grundigt)samfund)er:)Vi)ønsker)et) økonomisk)og)socialt)stabilt)samfund.)Et)samfund)hvor)den)enkelte)borger)trygt)kan) stole)på)staten.)Et)samfund)hvor)kunst)og)kultur)er)en)prioriteret)del)at)vores) samfund.)Vi)ønsker)et)styrket)fokus)på)udviklingen)af)det)selvstændige)individ,)og) derved)i)større)grad)et)mere)selvkørende)samfund.)Vi)tror)på,)at)viden)fra)eksperter) og)politikere)skal)gå)hånd)i)hånd)med)viden)fra)de)mennesker,)der)har)deres)erfaring) fra)praksis)i)deres)hverdag.)På)dette)grundlag)udvikler)vi)i)Solidus)vores)politik)med) troen)på,)at)hjulene)i)samfundsmøllen)kan)dreje)hurtigere)og)bedre,)hvis)vi)benytter) os)af)vore)tidligere)erfaringer.)Idéen)er,)at)vi)sammen)kan)udvikle)nye)løsninger)på) komplekse)problemstillinger)med)grundlag)i)en)gennemtænkt)og)sikker)tankegang.)Vi) skal)i)langt)højere)grad)tænke)samfundet)som)et)internationalt)fællesskab,)men)bør) dog)ikke)lægge)bag)os,)at)Danmarks)som)selvstændigt)kongedømme)er)i)stand)til)at) klare)sig)selv.


Hvem%er%vi?%

Birgit%Strøm% Cand.%mag.%i%Latin%og% Oldtidskundskab

Pernille%Grauenfeldt% Cand.%jur.%med%speciale%i%retsplejeloven

Maria%Malling% Cand.%mag.%i%statskundskab%med% sidefag%i%europæisk%etnologi

Lillian%Jacobsen%% Cand.%pæd.%i%almen%pædagogik%&%folkeskole% læreruddannelse%i%engelsk,%dansk%og% historie


Viden er livets grundlag Et parti med vision om at skabe et samfund med et solidt grundlag.

SOLIDUS - Et parti for grundlag


Målgruppe Vores,målgruppe,ligger,hos,dem,,som,er,utilfredse,og,ikke,kan,se,idéen,med,det, alternative,skolesystem.,Forældre,,som,har,ambitioner,på,deres,børns,vejne,,og,vil,give, dem,evner,indenfor,områder,,der,er,til,gavn,for,barnet,selv,og,i,sidste,ende,samfundet., Ældre,,som,har,været,en,del,af,en,disciplineret,skole,,kan,identiBicere,sig,med,de,kvaliteter,, vi,vil,give,generationer,frem.,, I,Minervamodellen,kan,vores,parti,indtage,en,vidtspændt,plads,,da,vores,målgruppe, repræsenterer,en,stor,del,af,befolkningen.,Så,meget,,at,vi,internt,har,diskuteret,om,hvor, vidt,modellen,vil,hjælpe,til,at,vise,vores,målgruppe,og,om,den,bare,er,til,forvirring., Dog,hælder,den,mere,til,over,midten.,Vi,vil,gerne,ramme,et,segment,med,overskud,,for, med,overskud,kommer,kompetencer,,som,man,i,mange,tilfælde,vil,videreføre.,Den,ligger, også,under,midterlinjen,,hvor,det,traditionelle,segment,hører,hjemme.,En,traditionel, familie,vil,have,et,samfund,med,systemer,,som,fungerer,i,praksis.,Alt,i,alt,vil,vores,segment, ligge,typisk,til,venstre,for,midteraksen.


Kultur Ifølge+Solidus+er+en+bevarelse,+en+optimering++og+en+investering+af+den+danske+kulturarv+og+det+ danske+kulturliv+en+vigtig++samfundsopgave.+Kulturlivet+spiller+en+afgørende+rolle+for+vores+ historie+og+arv,+da+det+oplyste+menneske+vil+bidrage+bedre+til+samfundsøkonomien+på+grund+af,+at+ det+oplyste+menneske+formodentligvis+udretter+gerninger,+der+er+til+gavn+for+samfundet,+samtidig+ med+at+det+også+er+i+stand+til+at+tage+sig+af+andre+og+i+sær+af+dem,+der+har+brug+for+hjælpen.+

!

Vi+tror+på,+at+menneskets+dannelse+er+en+vigtig+instans,+og+at+en+stor+del+af+dette+sker+igennem+ kulturen,+herunder+litteratur,+kunst,+teater+og+musik.+Vi+ønsker,+at+føre+vores+samfund+i+en+retning+ hvor,+at+mennesket+erhverver+sig+et+kulturelt+indhold+af+viden,+færdigheder+og+holdninger,+da+vi+ mener,+at+det+er+sundt+for+vores+borgere,+at+have+læst,+lyttet+og+set+diverse+værker,+og+fordi+at+vi+ @inder+det+vigtigt,+at+vi+holder+fast+i+vores+kulturarv+i+en+tid+som+denne,+hvor+globaliseringen+ raser.++

!

For+at+optimere+kulturlivet,+vil+vi+gerne+indføre+kultur+i+endnu+større+grad.+Det+vil+vi+gøre+ved+at+ sætte+kultur+på+dagsordenen+allerede+fra+børnehaven+af,+hvor+vi+vil+sikre+os,+at+børnene+ofte+ kommer+ud+og+får+en+kulturel+oplevelse,+der+vil+styrke+deres+dannelse,+deres+syn+på+livet+og+deres+ horisont.+Samtidig+mener+vi+også,+at+kultur+er+med+til+at+styrke+menneskets+disciplinering,+da+det+ igen+danner+mennesket+og+dermed+skal+være+i+enhver+børneopdragelse.+Kunst+og+kultur+er+med+ til+at+give+barnet+et+møde+med+andre+folks+tanker+og+visioner+om+livet,+og+jo+tidligere+disse+ grundlag+lagres+i+barnets+bevidsthed,+jo+tidligere+udvikles+det+selvstændige+og+ikke+mindst+ dannede+individ.+Disciplineringen+skal+derfor+allerede+starte+fra+børnehaven+af,+hvor+vi+bl.a.+skal+ være+mere+kritiske+overfor+børns+legetøj+og+indføre+de+kulturelle+aktiviteter+i+endnu+højere+grad.++

!

En+optimering+af+det+danske+kulturliv+er+en+stor+investering,+der+kræver+mange+penge.+En+stor+del+ af+disse+penge+vil+vi+få+igennem+et+færre+og+færre+behov+for+10.+klasse+og+dermed+et+mindre+SU+ budget.+For+i+takt+med+at+det+faglige+niveau+stiger,+bliver+der+færre+og+færre+elever,+som+har+behov+ for+et+år+i+10.+Klasse.+Disse+elever+vil+formodentlig+i+stedet+påbegynde+en+gymnasial+uddannelse,+ og+således+vil+10.+Klasses+centrene+blive+mindre+og+mindre,+og+penge+kan+derfor+spares.+Denne+ sparring+vil+vi++bruge+på+at+styrke+kulturlivet+og+på+at+sikre+os,+at+Danmarks+kulturarv+bevares.++


Skole Vi(vil(skabe(en(folkeskole(med(disciplin.(Vi(vil(arbejde(os(hen(imod(en(skole(med(fælles( påklædning(for(lighed,(længere(skoledage(for(udnyttelsen(af(dagstimerne,(mere(“lærer(til( elev(undervisning”(for(en(professionel(tilgang(til(barnets(styrker(og(mangler,(og( indførelse(af(regning,(husgerning(og(sløjd(for(nyttige(værdier.(Vi(vil(skifte(nuværende( eksperimenterende(litteratur(ud(med(vedvarende(klassiker,(så(børnene(lærer(at(begå(sig( i(Ainere(kredse.(Brugen(af(computere(i(skolen(skal(modiAiceres(hen(til(et(mere(seriøst( redskab(end(en(spillemaskine.(

! I(takt(med(at(det(faglige(niveau(stiger,(bliver(der(færre(elever,(som(har(behov(for(et(år(i( 10.(Klasse,(disse(elever(vil(formodentlig(begynde(en(gymnasial(uddannelse,(og(således(vil( 10.klasses(centrene(blive(mindre,(og(penge(kan(spares(på(dette(område.(Da(eleverne(kan( komme(videre(i(systemet(yngre,(vil(vi(ikke(have(en(ligeså(stor(udgift(som(nu.( Angående(Ainansering(af(vores(vision(vil(vi(skabe(unge,(som(er(mere(sikre(på(sig(selv,( derfor(behøver(de(ikke(skifte(studie(op(til(Alere(gange(og(dermed(sparer(samfundet(penge( på(det(område,(herunder(SU.(Vi(vil(skabe(unge,(som(er(sikre(på(dem(selv,(og(det(vil(vi(give( Alere(generationer(frem.


Retssystemet' Vores'politik'vil'sikre'os'disciplinerede,'oplyste'individer,'som'kan' tage'ansvar'for'deres'handlinger.'Ikke'kun'voksne'men'også'de' yngre'i'samfundet.'Derfor'vil'vi'gerne'sætte'den'kriminelle'lavalder' ned.'Udover'at'det'gør'tilværelsen'samfundet'tryggere,'disciplinere' det'de'unge'mennesker'ved'at'lære'dem'om'konsekvenser.'I'det' hele'taget'ser'vi'ikke'mildt'på'forbydelser'og'kriminalitet.'Derfor'vil' vi'gøre'straffene'hårdere,'så'man'lærer'at'der'er'konsekvenser'for' handlinger.


Solidus(er(partiet(for(dig,(der(ikke(blot(egennyttigt(tænker(på(dig(selv.(Dig(som( ønsker(at(gøre(en(forskel(for(samfundet,(for(os(alle.(Solidus(er(partiet,(der(formår( at(forene(det(bedste(fra(to(verdner.(Ønsker(du(en(solid(og(sikker(fremtid(for(dig( selv(og(for(dine(børn,(er(der(grund(til(at(ændre(samfundsstrukturerende.(Dog(ikke( blot(at(ændre,(men(at(forbedre(med(omhu(og(med(omtanke.(Kvali?ikationer(og( kompetencer(kommer(ikke(af(sig(selv,(de(begynder(i(skolen.(Velfærd,(tryghed(og( balance(skaber(ligeledes(ikke(sig(selv,(de(begynder(alle(med(et(solidt(grundlag.(Jo( tidligere(disse(grundlag(lagres(i(vores(bevidsthed,(des(tidligere(udvikles(det( ansvarlige,(selvstædige(og(dannede(individ.(Et(individ,(der(vil(være(i(stand(til(dels( at(tage(vare(på(sig(selv,(men(som(ligeledes(også(vil(være(i(stand(til(at(bidrage(til( vores(fælles(samfund.(En(stemme(på(Solidus,(er(altså(en(stemme(på(et(solidt( samfund(for(os(alle.(En(mursten(til(fundamentets(grundlag,(en(teglsten(til( tryghedens(tag.

Solidus partiprogram  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you