Page 1

NO PAGAREM! NO PAGAREM! COMPRENSIÓ LECTORA 1.-Respon les preguntes següents: - Explica què succeeix al supermercat i per quin motiu les clientes reaccionen com ho fan. Que s’ajunten un munt de dones del poble per comprar algunes coses però es troben que han apujat els preus. El director ha intentat passar entre tota la gent però una de les dones s’ha tirat a terra com si l’hagués empentat. El director, mort de por, ha deixat que s’emportin el que vulguin al preu que vulguin, però algunes s’han aprofitat i han agafat moltes coses de franc. Algú diu que ve la policia i totes surten corrents perquè no havien pagat ni una cosa. - Què comproven l’Antònia i la Marga quan examinen els aliments? Per què Antònia els ha agafats? Que només ha agafat coses que no li serveixen per res, com per exemple menjar per animals. Perquè amb l’enrenou que hi havia ha agafat el primer que li ha caigut a les mans. - Què ofereix l’Antònia a en Joan per sopar? Quins arguments utilitza per convèncer-lo que aquests aliments són bons? L’Antònia l’ofereix carn per a gossos. Li diu que es barata, molt nutritiva i rica en proteïnes. També l’ofereix una sopeta de llavors selectes per a canaris. Diu que són bones per la diabetis. - Per què la policia va a casa d’en Joan? Què fa olorar el Joan a un dels policies? Què li respon el policia quan en Joan li proposa tastar-ho?


Busquen les coses que han pispat pel matí al mercat del barri. Una carn per a gossos que es diu “Menjar equilibrat per a gossos exigents”. Li diu que no pot, perquè no menja mai en hores de servei. 2.-Quantes

escenes

hi

ha

en

aquest

fragment?

Quins

personatges intervenen en cada escena? En aquest fragment de conte hi ha 3 escenes. A la primera escena intervenen la Marga i l’Antònia. A la segona escena intervenen en Joan i l’Antònia i a la tercera escena en Joan i la policia. 3.-Què

identifiquen

els

fragments

que

apareixen

entre

cometes? Copia’n dos exemples. Com la major part d’aquest conte es sobre unes accions explicades per la gent, de tant en tant surten coses entre cometes que volen dir-nos que aquest tros va ser dit per algú durant l’acció que està sent explicada. “Jo no hi puc fer res; és el propietari qui estableix els preus i ha decidit apujar-los...”, això ho va dir el director a les dones per calmar-les. “Ja n’hi ha prou! Des d’ara els preus els fixem nosaltres: pagarem el mateix que l’any passat. I si algú es posa farruc, comprarem gratis. Està clar?”. Això ho va dir una dona cridant. 4.-Quin nom tenen les indicacions que apareixen en lletra cursiva i entre parèntesis? Per què serveixen? Es poden dir anotacions o aclaracions. Ens serveixen per saber més coses sobre el que esta passant en aquell moment i per aclarir-nos més cada escena. Diu exactament el que estan fent els personatges en aquell moment, per exemple, (Agafa la llauna).


5.-Les locucions o frases fetes són habituals en els textos orals. Busca en el text les que tinguin els significats següents: - S’ha quedat pàl·lid = S’ha tornat blanc com la neu. - Fent enrenou = Amb el cacau que hi havia. - M’he trobat = M’ha caigut a les mans. - S’ha dit = Va i diu. - No fingeixi indiferència = No es faci el desmenjat. - És molt car = Tot costa un ull de la cara. 6.-Per donar més expressivitat a la nostra conversa sovint utilitzem interjeccions. Relaciona-les amb el seu possible significat. Després indica quines apareixen a la lectura: a) Ei! Escolta! = Petició d’atenció b) Oi que sí? = Afirmació c) Bah! Tant se val! = Indiferència d) Ai! Quin mal! = Dolor e) Ah! Quines coses! = Admiració f) Ecs! Que dolent! = Fàstic g) Apa! Què dius? = Estranyesa h) Au! Vinga! = Incitació i) Oh! Que maco! = Sorpresa j) Hum! Vols dir? = Desconfiança


ACTIVITATS 7.-Escriu vuit mots unint al- o al.l- als elements següents: Alabastre; Al·luvió; Al·lèrgia; Alarma; Al·lucinar; Alegria; Al·legro; Alumini. 8.-Escriu vuit mots unint col- o col·l- als elements següents: Col·laborar; Colador; Col·liri; Col·loqui; Columnista; Colorant; Col·lapse; Colesterol. 9.-Escriu vuit mots unint mil- o mil·l- als elements següents: Militant; Mil·lenni; Mil·ligram; Milionari; Milícia; Mil·límetre; Milanès; Mil·libar. 10.-Completa amb –el·la, -ela o –ella. • Ombrel·la

• Pamela

• Passarel·la

• Ovella

• Mistela

• Gasela

• Rosella

• Candela

• Clientela

• Orella

• Esquella

• Mortadel·la

• Cautela

• Sarsuela

• Aquarel·la

• Caravel·la

• Canyella

• Novel·la

• Costella

• Meravella

11.-Escriu els antònims de les paraules següents: • Cercavila

• Sibil·la

• Pubilla

• Argila

• Armilla

• Pupil·la

• Forquilla

• Til·la

• Patilla

• Axil·la

• Vainilla

• Goril·la

• Bòbila

• Papil·la

• Barrila


NO PAGAREM! NO PAGAREM  
NO PAGAREM! NO PAGAREM  

Treball Cataa

Advertisement