Page 1

El lema de la Il·lustració. El segle de la il·lustració no era una època il·lustrada, però si una època d'il·lustració. Ja que encara falta molt per a que la totalitat dels homes siguen capaços de pensar per si mateixa, sense ningú que els guie ni els condicione. La afirmació de Kant respecte a la minoria de edat es correcta, ja que la il·lustració és la sortida de l'home en tots els casos. Ja que molts no saben servir del seu propi enteniment i han de fer-lo a partir dels altres. Una persona no era culpable per un defecte de l'enteniment de si mateix, sinó per no tenir la iniciativa a tenir-lo. La paraula minoria de edat es una metàfora referida a les persones que no son capaços d’escollir les seues pròpies accions, es quant la majoria dels homes permaneixen baix la influencia dels demes, per qualsevol escusa. Les deixen les tares de pensar als seus tutors, que eren per exemple la religió, els llibres, les supersticions, creences, ideologies... I a partir de ahí decidien que era correcte i que no, amb tota la facilitat del mon, lliurant-se de usar el seu propi enteniment. Y les persones al llarg del temps se’m acomiadat a que donen les coses ja fetes, per a no tindre’s que esforçar-nos. Les dones a eixa època les descriuríem com a criatures fràgils que estàn sotmeses soles a les seues faenes domestiques de la casa i no tenen la suficient valentia a eixir endavant per si soles. Encara que eixa opinió es totalment injusta per a les dones perquè tots tenim que tindre les mateixes condicions. La seua recomanació es que les persones no permaneixen baix de la conducció ajena. Que pensen per si mateixa i no utilitzen el camí mes curt o mes fàcil per comoditat.

Sara Muñoz Veiga

El lema de la I·lustració  
El lema de la I·lustració  

fet per Sara Muñoz..