Page 1

Florida SECUNDÀRIA CIÈNCIES SOCIALS 4T ESO Departament de Socials 1r Trimestre. Curs 2010-2011

Qüestionari sobre EL MUVIM

1


L’AVENTURA DEL PENSAMENT Florida CES VISITA EL MUVIM Novembre 2010

Contesta les preguntes amb la informació proporcionat alguns dels espais visitats:

que

t’han

1r.- PRESENTACIÓ. MUVIM significa:….. MUVIM significa: Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat. 2n.- ESPAI: “Els Monestirs Medievals” a) Quina importància tenien els monjos copistes en la cultura de l’època medieval? -Els monjos copistes tenien una gran importància en la seua cultura perquè eren els encarregats de copiar, recopilar i produir manuscrits, llibres o textos escrits en llatí per defendre la seua cultura, gracies a ells, moltes persones creien en el teocentrisme. b)

Estava permès als monjos dubtar de les veritats que copiaven? Per què és important aquesta nova actitud a les acaballes de l’època medieval? -Als monjos no lis estava permès dubtar de les veritats que copiaven perquè estava prohibit per això sempre havia una persona vigilant, perquè nomes ells eres capaços de fer-ho i si per algun cas dubtaven del que escrivien, eren castigats amb tortures horribles o complien condena.

3r.- ESPAI: “La impremta” a) Quina importància va tindre la impremta en la història de la Humanitat? 2


La impremta en la història de la humanitat va tindre una importància fenomenal,ja que es va inventar per substituir als monjos per a fer molts exemplars de les il·lustracions, els llibres, textos, ja que anava molt mes ràpidament que la pròpia mà dels monjos, a la mateixa vegada que era molt menys costos, Va ser un invent que va transformar la societat humana. 4t.- ESPAI: “La revolució cosmològica” Per què el model teocèntric cristià xocava amb els descobriments sobre astronomia?

a)

El model teocèntric cristià xocava amb els descobriments sobre l’astronomia, ja que tots tenien en ment idees contraries. Per exemple el model teocèntric defensava que la terra no es movia a l’univers, que era el centre de tot, però els que estudiaven l’astronomia van descobrir que si que es movia, girava al voltant del sol, i això va fer crear molta polèmica. b)

Van tenir alguna classe de problemes els científics i filòsofs per defensar les seues idees? Descriu quins i amb qui. Feu especial menció a Galileo Galilei.

Els científics i filòsofs varen tindre problemes per a defensar les seues idees, ja que tots es decantaven mes per l’astronomia que per l’església i eren idees completament contraries . Com Galileo galilei que va descobrir que la terra era redona gracies al telescopi que va inventar, i com posava en dubte l’idea de l’església van prendre mesures amb ell com amonestar-li (com a molts mes filòsofs). 5é.- ESPAI: “L’home màquina” a)

Al segle XVII es desenvolupa una Nova Ciència de la mà de Descartes. La seua afirmació, “Pense aleshores sóc” és considera tota una revolució, per què?

Al segle XVII, la desenvolupació de la Nova Ciencia de la mà de Descartes va ser tota una revolució , perquè l’afirmació “Pense aleshores soc” xocava amb el model teocèntric de l’església, contra la teoria humanística. Eixa mateixa frase va ser el crit de guerra de l’ilustració.

b)

Què representa la plataforma mòbil? A qui fa referència aquesta màquina perfecta? 3


La plataforma mòbil representa a l’home a traves de l’astronomia, donant a entendre que Deu no es el centre de l’univers , sinó que l’univers esta format d’una mena d’engranatges i circuits com l’home, que si es complementen uns amb els altres arribà a funcionar correctament. També representa tots els invents de l’home. Fa referència al pas del temps, com a anat evolucionant l’home i l’univers c)

Quina implicació va tenir Newton i els seus descobriments en el pensament de l’època? La gran implicació que va tindre Newton i els seus descobriments en el pensament de l’època es que gracies al seu ingeni va desarrotllar tres lleis que es varen convertir en una revolució. Les tres lleis son aquestes: -Llei de la inèrcia. -Llei de la interacció i la força. -Llei de acció-reacció. Va afirmar que la Terra girava al voltant del sol i que no era el centre del Univers.

6é.- ESPAI: “L’enciclopèdia” Què pretenen Diderot i d’Alembert confeccionant l’Enciclopèdia? El que pretenien Diderot i d’Alembert confeccionant l’enciclopèdia era que tota la sabiduria que fins al moment s’avia obtés és quedara escrita a un llibre, que tot el mon poguera alcançar. Es consideraba una de les mes grans obres del segle XVIII, no asoles per ser la primera enciclopèdia francesa, sinó que també per contindre en ella la síntesis dels principals coneixements de l’època, en un esforç editorial considerable per al seu temps. 7é.- ESPAI: “La Il·lustració espanyola i valenciana” a) Hi havia il·lustrats espanyols i fins i tot valencians? Posa 3 exemples. Si que hi havia il·lustrats espanyols i fins i tot valencians per exemple: -Francisco Pérez Bayer. (Va ser un dels personatges més influents de l'Espanya del segle XVIII, que des de la Cort va saber guanyar-se l'amistat del monarca, ministres, i influents personalitats que li van permetre situar-se en les més altes responsabilitats polítiques, culturals i religioses del moment) -Vicent Blasco Ibáñez. (Va ser l'impulsor de la doctrina política valenciana anomenada blasquisme.) -Juan Antonio. (Va ser uns dels personatges il·lustres que van formar part de la Societat.)

b) Anomena alguns científics del segle XVIII i XIX que apareixen en l’escena del balcó. Quina va ser la seua rellevància? 4


1-Antoine Lovoisier: Fundador de la química moderna. 2- Edward Jenner: Desenvolupà la primera vacuna contra la pigota. 3- Louis Proust: Va establir la llei de les proporcions definides. 4- John Dalton: Va descriure el defecte del daltonisme, va enunciar la llei de les prevencions parcials i múltiples, i va establir la teoria atònica segons la qual la matèria esta composta per unitats molt xicotetes. c) Descriu el saló burges. Els salons eren els llocs on es reunien els intel·lectuals i discutien sobre les noves idees, en ells es prenia té, cafè o xocolates. Eren enormes, amb un gran espai, decorat amb quadres de l’època, el terra del saló estava format per taulells, els mobles eren de l’època amb colors clars amb detalls de colors que ressaltaren (com el roig o al dorat), replet de taules redones amb quatre cadires als seus voltants i per donar un ambient agradable a les persones que hi estaven dins, posaven una musica típica de l’època de fons. 8é.- ESPAI: “Les millors i les pitjors creacions de la Humanitat” - Explica alguns aspectes positius de la ciència al llarg del s. XIX i s. XX Els aspectes positius de la ciència al llarg del s. XIX i s. XX varen ser els següents: ·Milloren les condicions higièniques gracies a la medicina; ·Naix la medicina preventiva o vacuna d'algunes enfermetats; ·Teories importants com la de l'evolució, la microbiana i la genètica; ·Invenció de molts aparells tecnològics. ·Redueixen les morts per enfermetats. - Ara comenta alguns aspectes negatius de la utilització de la ciència al s. XX Alguns dels aspectes negatius de la utilització de la ciència al s. XX varen ser: ·Creació d'armes biològiques; ·Guerra biològica y la Guerra Mundial; ·Bombardejos atòmics sobre Hiroshima i nagasaki; ·Accident del transbordador espacial challenge; ·Epidèmies.

Treball fet per: Sara Muñoz Veiga y Alejandro Lopez.

5

DOSSIER MUVIM  

Questionari.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you