Page 1

.Częstocghowa, dn. 22.09.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 22.09.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Jan Nowak ul. Zielona 54 42-200 Częstochowa NIP: 111-22-22-113 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

Nazwa usługi: Tłumaczenie pisemne PL->ENG (0,025EUR/ słowo źródłowego) −

Dziennik urzędowy UE_PL

26479 x 0,025EUR = 662,98 EUR

Przygody Tomka Sawyera_PL

60713 x 0,025EUR = 1517,83 EUR

OBWE_PL

1001 x 0,025EUR = 25,03 EUR

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2205,84 EUR

2. Kwota uzysku:

1102,92 EUR 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1102,92 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia:

198,53 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty:

2007,31 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

Nauka wystawiania dokumentów księgowych ........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo  

Rachunek do umowy o dzieło - bardzo przejrzysty wzór. Rachunek wystawiony w celu nauki, w czasie odbywania praktyk w mLingua

Rachunek do umowy o dzielo  

Rachunek do umowy o dzieło - bardzo przejrzysty wzór. Rachunek wystawiony w celu nauki, w czasie odbywania praktyk w mLingua

Advertisement