Page 1

Mentalny reset poprzez bieganie ZWI Ę KSZ DYSTAN S – WRZU Ć N A BI EG!


Podstawowe infor macje

Podczas pracy nasz umysł jest przeciążony. Nic nowego nie przychodzi nam do głowy. “Mentalny reset poprzez bieganie” to sposób na odzyskanie sił i regenerację umysłową. Taki reset jest kluczem do podniesienia własnej wydajności intelektualnej. Nasz pomysł to akcja promowana hasłem ZWI Ę KSZ DYSTAN S – WRZU Ć N A BI EG! Zmiana otoczenia podczas aktywności fizycznej daje szansę światu by nas zainspirował. Inspirację można czerpać ze wszystkiego. A więc otwórz się i zobacz więcej! Dwuznaczność hasła ma naprowadzić konsumenta na skojarzenia i ułatwić zapamiętanie. ZWI Ę KSZ DYSTAN S zwiększania dystansu do projektu nad którym utknął (odświeżone spojrzenie) z fizycznym zwiększeniem dystansu WRZU Ć N A BI EG doprecyzowuje, że chodzi właśnie o bieg, za razem sugerując nagrodę - „ruszenie z miejsca” nad projektem, wejścia na wyższe obroty (idiom) a także pewna gra słowna z innym idiomem „wrzucać na luz”


Cele k ampanii

Celem kampanii jest zmiana przyzwyczajeń młodych ludzi poprzez: § Wywołanie chęci oderwania się od projektu na krótki czas (zamiast marnotrawienia czasu przed komputerem) § Wzajemne inspirowanie § Zbudowanie wspierającej się społeczności § Wywołanie zadowolenia z uczestnictwa w projekcie (odczucie bycia „cool”) Akcja opiera się na konkursie, w którym użytkownik zbiera punkty za wybiegany dystans (punkty dystansu). Nagrodami są rzeczy od partnerów akcji (kawa, herbata, upominki) oraz raz na tydzień większa nagroda od organizatora dla najaktywniejszego użytkownika. Uczestnicy podczas biegów zbierają inspiracje w postaci zdjęć i filmów (np. graffiti, eventów , akcja street-artowa) i dzielą się nimi zarabiając przez to kolejne punkty.


Sposoby r ealizacji

Facebook/ widget

Mobile

(aplikacja, fanpage)

(aplikacja, kamera)

ZWI Ę KSZ DYSTAN S – WRZU Ć N A BI EG!

Placówki partnerskie (nagrody, inspiracja)

Działania reklamowe/ PR


Facebook

Aplik acja/w idget (jako alternatywa dla FB) – jest sercem kampanii, jej ideą jest mobilizowanie do spontanicznych biegów. Po instalacji na profilu aplikacja odpowiada za § Wysyłanie monitów (zadań) do użytkownika („Czas na nabranie dystansu”) § Wyznaczanie trasy § Podliczanie punktów § Publikowanie osiągnięć i aktywności użytkownika na wallu D zia łanie § Podczas wzmożonej aktywności użytkownika na FB aplikacja zakłada, że użytkownik ma chwilę przerwy w pracy – wtedy w ysy ła mu zadanie § Na stronie aplikacji użytkownik podaje swoje miejsce (na mapie), po czym aplikacja w y św ietla max. tr zy dost ępne tr asy – każda prowadzi do placówki partnera akcji (np. kawiarni), jeżeli jest w pobliżu tylko jeden partner, trasa jest jedna (najkrótsza opcja wg mapy) § Użytkownik w ybier a tr asę i aby zdobyć punkty dystansu musi pokonać ją w odpowiednim czasie – im szybciej tym więcej punktów (aplikacja go oblicza z rezerwą, jednak na tyle małą żeby uniemożliwić wolny spacer, istnieje też dolna granica, która uniemożliwi za szybkie dotarcie np. rowerem) § Aplikacja zaczyna liczy ć czas § Po dotarciu do celu użytkownik używa telefonu komórkowego do potw ier dzenia pr zybycia (więcej na slajdzie mobile) § Zostają naliczone punk ty (1m – 1 pkt +dodatkowe za czas) i w y św ietlony w ynik na wallu


Facebook , w w w, w idget

Fanpage Adres: http:/ / www.facebook.com/ wrzucnabieg na stronie znajduje się § ranking użytkowników § zdjęcia i filmy (inspiracje) wysyłane przez użytkowników § informacje o nagrodach, konkursach, promocjach partnerów akcji § dyskusje o trasach w w w (www.wrzucnabieg.pl) Równolegle może być prowadzona strona www, zawierająca te informacje i funkcjonalności. Współpracowałaby z widgetem (dostępnym także na telefony).


M obile

M obile § służy do obsługi widgeta (alternatywy dla aplikacji facebookowej) § za pomocą kamery można zeskanować fotokod i potwierdzić przybycie do celu trasy (potwierdzenie można także wysłać smsem z kodem) § pozwala na rejestrowanie wydarzeń, inspiracji podczas biegu (za to przyznawane są dodatkowe punkty) § umożliwia wysyłanie ww. materiałów poprzez łącze Bluetooth w miejscu gdzie znajdują się standy z wyświetlaczami (więcej na slajdzie „placówki partnerskie”)


Placów k i par tner sk ie

Celem trasy użytkownika jest określona kawiarnia (ew. inny punkt partnerujący), w której na ścianie czy drzwiach wejściowych przyklejona jest nalepka akcji. W takich miejscach będą się znajdowywać standy z telewizorami podłączonymi do internetu, które będą wyświetlać zdjęcia i filmy nagrane przez użytkowników podczas przebieżek (z założenia materiały, które mogą inspirować innych). Na standach będzie można zostawić swój podpis, podzielić się wrażeniami czy po prostu pozdrowić znajomego. Celem jest integrowanie biegaczy, stworzenie wspierającej się społeczności i wzbudzenie zainteresowania akcją u osób postronnych.


D zia łania r ek lamowe/PR Tego typu działania będą prowadzone głównie na portalach zajmujących się aktywnym stylem życia (np.www.aktywni.pl). Poza takimi stronami akcja PRowa była by przeprowadzana na stronach specjalistycznych, gdzie można znaleźć trzon naszej grupy docelowej. Akcja będzie wspierana kampanią internetową. Przykład dostępny poniżej.

Opis pracy: Trybiki nawiązują do działania mózgu, kiedy mechanizm zaczyna się zacinać jest pora na przerwę. Najlepiej spędzić ją aktywnie, przez bieg – baner zachęca nas do wysiłku, a także interakcji – im dalej odciągamy biegacza tym mechanizm staje się większy, koła „zatrybiają” i zaczynają działać szybciej (tym szybciej im biegacz jest bliżej prawej krawędzi) sygnalizuje to szerszą perspektywę po nabraniu dystansu, a także samo uruchomienie i usprawnienie działania trybów poprzez bieg. Poza działaniami online w miastach będzie prowadzona kampania billboardowa. Same standy w kawiarniach będą wzbudzać zainteresowanie osób postronnych pełniąc rolę reklamową.

Suska, Kuczyczyski  

young creatives, ktr, cyber