Page 1

SIHTASUTUSE PEREKONNA JA TRADITSIOONI KAITSEKS

PÜSITOETAJATE PROGRAMM


Hea sihtasutuse toetaja! Paljud inimesed mõistavad, et Eestis püütakse kehtestada uut ideoloogiat, mis on vaenulik nii perekonna kui ka meie rahvuskultuuri aluste vastu ning mis püüab aastasadu meie ühiskonna vundamendiks olnud väärtusi ja maailmatunnetust taanduma sundida. Kogu seda vasakliberaalset ideoloogilist programmi, mida on lääne ühiskonnas juba aastakümneid ellu viidud, üritatakse nüüd üha agressiivsemalt juurutada ka meie ühiskonnas ning selle kibedateks viljadeks on nii homoliikumise pealetung, püüdlus avada meie ühiskonna uks islami taustaga massiimmigratsioonile kui ka surve süvendada nn vihakõne keelu loosungi all ühiskonnas kujunevat hirmuõhkkonda. Kõike seda silmas pidades on äärmiselt oluline, et viiksime oma püüdluse seista meie ühiskonna alusväärtuste kaitsel uuele tasemele, et suudaksime meie ühiste tõekspidamiste kaitseks senisest oluliselt rohkem ära teha. Tean kindlalt, et paljud meie sihtasutuse toetajad jagavad seda veendumust. Meie

hiljutise ringreisi käigus kinnitasid tõesti paljud inimesed seda mulle selgesõnaliselt ning rõhutasid, et väga oluline on mitte üksnes meie oma meediasüsteemi ülesehitamine, vaid ka tunduvalt laiem töö laste ja noortega, alates meie kultuuri alusväärtusi edasi andvate õppematerjalide loomisest kuni koolides loengute ja seminaride pidamiseni. Just selleks, et luua eeldusi meie tegevuse laiendamiseks, olen otsustanud käivitada meie sihtasutuse püsitoetajate programmi, millega kutsun liituma kõiki inimesi, kes tahavad anda oma väärtusliku panuse meie ühisesse püüdlusse kaitsta ühiskonna alusväärtusi. Käesolevas voldikus selgitan lähemalt, miks on vaja püsitoetajate programm võimalikult kiiresti käivitada ning kuidas me kavatseme seda teha. Loodan väga, et ka Teie liitute meie püsitoetajate programmiga, sest selle ettevõtmise edukusest sõltub väga suures osas meie sihtasutuse saatus. Siira lugupidamisega, Varro Vooglaid SAPTK juhatuse esimees


Miks on püsiannetused nii olulised? SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks alustas oma ühiskondlikku tegevust projektipõhiselt, kuid tänaseks on meie tegevus oluliselt laienenud. Meie toetajad ootavad, et laiendaksime oma tegevust veelgi ja et ehitaksime üles Eesti kõige mõjukama rahvaliikumise, mis lähtub eesmärgist kaitsta meie ühiskonna alusväärtusi nende kõrvaletõrjumise eest.

tahavad, julgevad ja suudavad kultuurisõja tingimustes meie ühiskonna alusväärtuste kaitseks järjepidevalt välja astuda.

Paljud inimesed loodavad, et ehitame üles oma meediasüsteemi, koostame sisukaid õppematerjale, peame koolides loenguid, korraldame seminare ja konverentse, koondame vabatahtlikke ja käivitame meie liikumise kohalikud allharud erinevates maakondades, anname välja õpetlikku kirjandust ja videomaterjale, rajame oma videostuudio ning valmistame telesaateid, suhtleme rohkem rohkem poliitikutega, et veenda neid kaitsma meie ühiskonna alusväärtusi jne.

• tulla toime olukorraga, kus kampaania korraldamiseks on vaja kiiresti leida vahendeid;

Asutamine ja tegevuse käivitamine

• olla võimelised tegema pikaajalist, pühendunud ja süstemaatilist tööd, mida ei ole võimalik projektipõhiselt ellu viia;

Kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” läbiviimine ja enam kui 38 000 allkirja Riigikogule esitamine

Kõige sellega tegelemine nõuab aga tunduvalt suuremaid rahalisi vahendeid kui need, mida me praegu kasutada saame. See omakorda ongi püsitoetajate programmi käivitamise peamiseks põhjuseks. Kui tahame meie ees seisvate väljakutsetega hakkama saada ja tõsiselt meie ühiskonna suundumusi mõjutada, siis peame palkama oma meeskonda uusi võimekaid inimesi, kes

Kokkuvõtlikult öeldes on meil püsitoetust tarvis selleks, et: • mitte kulutada nii suurt osa oma ajast ja energiast annetuste kogumisele;

• käivitada meie oma meedia ja hoida seda järjepidevalt töös, tuua meie meeskonda juurde võimekaid inimesi, kes aitaks aina kasvava töökoormusega hakkama saada. Seejuures ei ole meie püsitoetuste programmi edukaks käivitamiseks tarvis, et keegi võtaks enda kanda väga suure koormuse – piisab, kui paljud meie toetajad teevad sihtasutuse kasuks igakuise annetuse endale jõukohases summas. Igal juhul on oluline teadvustada, et see, kui palju saame oma sihtasutusega ette võtta, sõltub otseselt meie toetajate panusest – mida suurem on toetus, seda enam ära teeme.

2012 2013

Raadiosaate “Objektiiv” käivitamine

2014

Kümnete tuhandete inimeste mobiliseerimine võitlusse kooseluseaduse läbisurumise vastu Taasiseseisvunud Eesti suurim meeleavalduse korraldamine ja läbiviimine Esimene ringreis üle Eesti teemal “Perekond”

2015

Massiivne teavituskampaania enne Riigikogu valimisi Teine ringreis üle Eesti teemal “Kultuurisõda” Portaali “Objektiiv” käivitamine


Uudiste- ja arvamusportaal “Objektiiv” Heaks näiteks sellest, miks vajame oma tegevuse laiendamiseks meie toetajate liitumist püsiannetajate programmiga, on meie oma meedia ülesehitamise püüdlus. Nimelt oleme juba pikemat aega valmistanud ette oma meediaportaali OBJEKTIIV.ee käivitamist, kusjuures peamiselt oleme tegelenud tegevuseks vajalike rahaliste vahendite otsimisega. Portaali tegutsemiseks professionaalse taotlusega tasemel vajame igakuiselt vähemalt 6000 eurot (millest ca 2000 läheb riigile maksudeks). Suurte meediakanalitega võrreldes on selline eelarve imeväike, kuid ometi suudaksime sellistegi vahenditega teha avaliku arvamuse mõjutamiseks vägagi palju. Samas ei piisa meie oma meedia käivitamiseks ja tõöshoidmiseks ühekordsest annetuste kogumisest, sest kulud – ennekõike tegijate töötasu näol – on igakuised. Seega sõltub meie ettevõtmise edukus ja selle ühiskondliku mõju ulatus paljuski just sellest, kas õnnestub leida püsitoetajaid, kes annaksid oma panuse mitte ainult

ühekordse annetusena, vaid igakuiselt. Paraku ei ole meil praegu piisavalt vahendeid, et uudiste- ja arvamusportaal planeeritud kujul järjepidevalt töös hoida – rääkimata suurema eelarvega tegutsemisest. Seepärast alustame ettevõtmist lootuses, et meie toetajate seas leidub piisavalt inimesi, kes mõistavad püsiannetuse vajalikkust ning on valmis aitama meil oma tööga edasi minna. Seejuures ei ole ka 6000 euro suuruse eelarve kokkusaamises iseenesest midagi keerulist, kui oma väikese regulaarse panuse annab piisavalt palju inimesi. Lihtne arvutus näitab, et kui vaid 600 inimest panustavad igakuise annetusena keskmiselt 10 eurot, ongi eelarve koos. Just seetõttu on oluline iga annetus, sõltumata selle summast. Peamine on just see, et annetus oleks järjepidev.


Hea sõber! Kui ma vaatan tagasi meie sihtasutuse senise tegevuse peale, pean tunnistama Teile ühte asja: meie sihtasutuse teekond on siiani olnud üks suur ime.

arvestatav pagas, mis aitab meil tasuda meie sihtasutuse püsikulusid ja võtta vajadusel ette kiireid manöövreid kultuurisõja võitlustandril.

Kui me neli aastat tagasi kolme mehega alustasime, siis ei uskunud meist ilmselt keegi, et juba mõne aastaga suudame me oma organisatsiooni toetajate abiga üles töötada ja et peagi oleme võimelised seisma tervemõistuslikule maailmatunnetusele rajaneva kodanikkonna maailmavaate eest meie avaliku arvamuse väljal.

Seepärast olemegi algatanud püsitoetajate programmi, mis peaks Teile tegema püsiannetuse vormistamise võimalikult mugavaks ja lihtsaks.

Jah, meie senine teekond on olnud ime, mille teostumisele on kaasa aidanud eelkõige meie head toetajad ja annetajad. Nüüd on aga vaja viia meie ettevõtmine kindlamale majanduslikule alusele. Tegelikult on seda meile ette pannud paljud meie toetajad ise. Viimase paari aasta jooksul on meilt korduvalt küsitud, kas meil oleks abi igakuisest püsitoetusest. No mida muud me selle peale oskame vastata, kui et muidugi on! Igast annetusest on abi ja kui väiketoetajaid on palju ning annetused regulaarsed, siis koguneb väikestest panustest kokku

Et lasta meie sihtasutuse imel jätkuda ning kasvada ja areneda muu hulgas uue meediaportaali käivitamise kaudu, on Teie igakuine toetus ülimalt oluline. Olles juba näinud Teie ja teiste annetajate valmidust ja heldust toetada tervemõistusliku maailmavaate kaitsmist ja edendamist Eesti ühiskonnas, ei kahtle ma, et meie püsitoetajate programmi saadab edu ning et selle toel saame üheskoos teha veel suuri asju. Teile lootma jäädes, Markus Järvi SAPTK juhatuse liige


1

AVA @PANK

Pank

Teekond

SEB

Arveldamine > Minu püsikorraldused > Teen uue püsikorralduse

Ava oma Internetipank

LHV

Igapäevapangandus > Püsikorraldused > Lisa püsikorraldus

Logi panka sisse

Nordea

Maksed > Püsimakse > Püsimakse lisamine

Ava püsikorralduse tegemise lehekülg

Danske

Maksed > Püsikorraldused > Uus püsikorraldus

Swedbank

Igapäevapangandus > Püsikorraldus > Uus püsikorraldus

2

ANDMED

Palun täitke kõik nõutud väljad.

Väli

Andmed

Saaja

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Konto

SEB

EE341010220219264229

LHV

EE167700771001268442

Nordea

EE371700017003260160

Danske

EE673300333709910003

Palun valige vastavalt oma soovile igakuise annetuse suurus. Esimese makse kuupäev on päev, mil hakkab igakuiselt makse toimuma. Soovitame valida aja, millal teil on oodata regulaarset sissetulekut.

3

KINNITA

Summa

Vastavalt võimalustele 5 €, 10 €, 15 €, 25 € või rohkem

Viitenumber

Teile antud viitenumber (vt selgitust järgmiselt leheküljelt)

Selgitus

Püsiannetus

Sagedus

Kord kuus

Esimene makse

Vali kuupäev, mil hakkab igakuine püsiannetus toimuma

Viimane makse

Soovitame jätta võimalusel lahtiseks

Palun kinnitage oma püsikorraldus.


Juhised püsiannetuse tegemiseks Püsiannetuse saate teha, kui vormistate oma pangas sellekohase püsikorralduse lepingu. Püsikorralduse võite vormistada kas ise internetipangas või siis pangakontoris sealse töötaja abiga. Samuti saab püsikorraldust vormistada telefonipanga kaudu, kui teil on vastav telefonipanga leping. SEB-i kliendid saavad püsikorralduse vormistada ka Omniva (Eeti Post) punktides. Kes ei ole SEB-i klient, saab seal püsimaksekorralduse teha vaid pangakaardi olemasolul, tasudes ristkasutustasu. < Vasakpoolselt leheküljelt leiate püsimaksekorralduse tegemiseks vajalikud andmed ning juhised korralduse vormistamiseks internetipangas. Meie sihtasutuse veebiküljelt leiate veelgi mugavamad juhised püsimaksekorralduse vormistamiseks – saptk.ee/pysiannetus. Täiendavate küsimuste korral võite julgesti helistada meile tööpäeviti 9:0017:00 või saata e-kirja. Meie kontaktandmed leiate lehekülje paremast servast.

Viitenumber Viitenumbrite kasutamisel on annetuste haldamine meie jaoks tunduvalt lihtsam. Seepärast palume väga, et kasutaksite püsimaksekorralduse tegemisel teile selleks antud viitenumbrit. Juhul, kui teil ei ole viitenumbrit, võite meiega julgesti ühendust võtta telefoni või e-kirja teel ja me ütleme või saadame vastava numbri. Tungival vajadusel võite püsimaksekorralduse vormistada ka ilma viitenumbrita.

Püsiannetajale saadame soovi korral ilusa raamatu “Perekond”, milles on esitatud kristlik nägemus õnneliku perekonnaelu alustest. Palume raamatusoovist koos oma aadressiga teada anda.

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks Roosikrantsi 7-3a 10119 Tallinn +372 6 801 290 info@saptk.ee


ELU ALUSVÄÄRTUSED VAJAVAD PÜSIVAT KAITSET!

KOOS SUUDAME SAAVUTADA ROHKEM KUI OMAPÄI,

ÜHENDAGEM OMA JÕUD!

Profile for SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Püsitoetajate programmi brošüür  

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks püsitoetajate programmi tutvustav brošüür.

Püsitoetajate programmi brošüür  

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks püsitoetajate programmi tutvustav brošüür.

Profile for saptk
Advertisement