Page 1

SAPSAnytt

NR 1 2012 medlemstidning

17

MDM-strategi Företaget behöver en strategi Vad ska man tänka på när man på företaget bestämmer sin strategi för MasterData?

Leverantörsavtalet

MasterData

VårImpuls 2012

Varför är det viktigt att synliggöra dessa för sina avropare? / Sid 22

Ett viktigt område som skapar förfäran? / Sid 14

Sammandrag av dagen i Malmö. / Sid 40

SAP Svenska Användarförening


INNEHÅLL

PORTRÄTT 3

SAPSANYTT 1/2012

KONTAKT Telefon: 08 587 700 00 Postadress: Box 12297, 102 27 Stockholm Besöksadress: Gustavslundsvägen 151D, (Alvik) Stockholm E-mail: sapsa@sapsa.se Redaktör: Malin Kjellin, SAPSA malin.kjellin@sapsa.se Telefon: 08 587 702 79

FORMGIVARE Gunilla Kjellander Tryckeri Zetterqvist, Göteborg Papperskvalitet: Tom&Otto 250 g, 115 g

SAPSA SAPSA är en icke vinstdrivande intresse­ organisation för företag som använder affärssystemet SAP. Vårt syfte är att till­ varata medlemmarnas intresse för utveck­ling av SAP:s hela programutbud och tredjepartsprodukter som certifierats av SAP. SAPSA är ett forum för utbyte av erfarenheter, personliga nätverk, presentation av ny teknik, metoder och ”Best Practice” inom användandet av SAP via bland annat: – Fokusgrupper – Events, seminarier, konferenser – Strategiska samarbetsmöten – Elektroniska nyhetsbrev – Tidningen SAPSAnytt SAPSA är del i SUGEN (SAP User Group Executive Network). SAPSA:s styrelse Mikael Karlsson, Ordförande (ABB) Roderick Hall, Vice ordförande (Ericsson) Per Högberg, Sekreterare (Skye) Marina Stensvad, Kassör (Posten) Jan Mützell, Ledamot (Vattenfall) Thomas Schierwagen, Ledamot (Volvo) Thomas Therborn, Ledamot (Standitt) Anders Heimer, Adjungerad (SAP) Birgitta Weber, Adjungerad (Capgemini) Fredrik Wredh, Adjungerad (Colada) Jan Maelum, Adjungerad (Stretch) Johan Weckström, Adjungerad (E1NS) Peter Lundström, Adjungerad (Claremont) Petter Westerberg, Adjungerad (Acando) Är ditt företag inte medlem? Kontakta SAPSA:s kansli: sapsa@sapsa.se Telefon: 08 587 700 00

www.sapsa.se

När företag betalar medlemsavgift räknas alla anställda som medlemmar.

medlemstidning

5 Ledare Är världen utanför SAP också fyrkantig?

SAPSAnytt Ges ut två gånger om året av SAPSA (SAP Svenska Användarförening). Artikelförfattarna är ansvariga för respektive material. Citera oss gärna, men ange källan! Upplaga: 2 900 exemplar

Annonser Malin Kjellin, sapsa@sapsa.se Telefon: 08 587 702 79

NR 1 2012

6 SAPSA Survey Att verka men inte synas

8

Vinklat från TT

10 Tydlighet och MDM Företaget som jobbar med avancerade MasterData pratar inte längre SAPiska 12 Intresset för Gartners MDM Summit är högre än någonsin

20

Läs om PostNords SRMresa som bara börjat ...

28

Hur hanterar företaget inköp av indirekta material? Om varför användar- vänlighet är så viktigt vid dessa inköp ...

32

SAP Carbon Impact – hur du får med dina kollegor på det gröna tåget ...

Rapport från årets europeiska Gartner-konferens

MasterData Ett viktigt område som skapar förfäran? 14

17 Företaget behöver Vad ska man tänka på?

en MDM-strategi

18 Tack för ett gott samarbete Att ha tillgång till information minskar osäkerheten

20 PostNords SAP SRM-resa 22 Leverantörsavtalet Mer än en pappersprodukt Effekter av SAP SRM-MDM katalogen hos Folksam

24

26

Nyckeln är användarna

Hur du lyckas med din SAP Procurement Catalog implementation

Hur hanterar företaget inköp av indirekta material?

28

En jämförelse mellan SAP SRM och SAP ECC

31

Rapport från SUGEN

En samverkan som växer

32 SAP Carbon Impact Miljömedvetenhet och klimatkompensering har blivit många företags favoritargument för att marknadsföra sig 36

Fokusgrupper

40 VårImpuls 2012 42 SAPSA:s partners

SAP Svenska Användarförening


© 2011 Accenture. All rights reserved.

3

SAPSANYTT 1/2012

CV01n IW03 VF01 MM01

This is your invitation to join an organization offering greater opportunity, greater challenge and greater satisfaction. An organization dedicated to teamwork and collaboration, working in the forefront of technology with 9 out of 10 of Sweden’s largest companies among our clients. Since 2008, Accenture has been recognized as one of Sweden’s top workplaces by the Great Place to Work Institute®. Find out why our people like working here by visiting accenture.se/career or accenture.se/facebook

BE GREATER THAN

Outstanding opportunities for SAP consultants Accenture is looking for talented SAP consultants who wants to help us deliver the innovation that enables our clients become high performance businesses and governments. At Accenture you will work with the best people worldwide to solve the toughest challenges and do what

hasn’t been done before. Our unmatched experience, capabilities and resources will give you unparalleled opportunities to move your career to the next level.

Är världen utanför SAP också fyrkantig? Vi som jobbar med SAP betraktas ofta som ganska speciella, en grupp människor som pratar om transaktionskoder, använder förkortningar och är smått nördiga. Vi pratar om Walldorf, som om alla visste vad denna lilla by på den tyska landsbygden betyder för oss. Det är självklart att vi som är SAPianer behöver ett eget ställe att träffas på, så att vi kan prata med varandra och bli förstådda. Men hur är det med resten av våra kollegor i våra företag, inte är väl de lika nördiga som vi? Genom att träffas inom SAPSA kan vi få utlopp för vårt SAP-beteende och sedan omforma det till affärsprocessutveckling – något som alla där hemma förstår. Att ha en arena där vi kan prata ostört och där vi förstår varandra, samtidigt som vi kan tänka fritt och utveckla, är en enorm fördel. Alla som har förstått denna tillgång använder den flitigt.

SAPSA är till för oss som jobbar med SAP. Ibland får vi frågan om inte SAPSA också är till för den enskilde användaren och dennes behov. Det är vad vi vet idag, inte några användarföreningar som är till för ”slutanvändarna”, utan vi är till för ”SAP-personerna”. Allt från IT, strateger, affärsutvecklare, nyckelanvändare, internkonsulter, externkonsulter, kompetenscenter – ja, kärt barn har många namn. SAPSA är vår plattform och den kan bara bli bättre – om vi får bestämma! Så läs och begrunda, ta tillvara och tänk. SAPSAnytt är en tillgång för oss SAPianer. Kanske vill du skriva något i nästa nummer? Och nästa gång också?

per Högberg Sekreterare, SAPSA:s styrelse


4

SAPSANYTT 1/2012

Esse non videri att verka men inte synas

Förmodligen har du redan hört talas om SAPSA Survey. Då vet du att det är undersökningen som söker svaren på vad svenska SAP-användare verkligen tycker om sina lösningar. Detta som en motvikt till en många gånger skev mediabild. Sedan har du kanske sett att SAPSA Survey återkommit då och då, närmare bestämt sex gånger under de senaste tre åren. Sannolikt har du då också sett slutsatser som att SAP är bättre än sitt rykte, att moln och mobilitet är hett men inte särskilt utbrett och att SAP:s styrka ligger i dess säkerhet och pålitlighet.

Alla dessa resultat har tidigare förmedlats i både artiklar och föredrag under olika event. Det har varit SAPSA Surveys ”greatest hits”. Men det här är slutsatser baserade på en dryg handfull frågor. Genom åren har vi ställt 553 frågor och fått in 1 827 svar. Det finns med an­dra ord väldigt mycket information som inte delgivits. Beror det på att den informationen är ointressant? Ja, det gör det. Informationen i sin enskildhet i alla fall. Men med lite perspektiv på siffrorna och satta i ett sammanhang så händer något. Vi har t ex sett att mindre företag tenderar att ha en mer homogen, ofta positiv bild av SAP. En slutsats som är svår att dra utifrån en enskild undersökning. Många gånger beror det säkert på att inom ett mindre företag blir systemet så dominerande, medan det hos ett större finns flera andra system i floran. Därav ett markant användande som ger kunskap och därmed nöjdhet hos några få, och därmed en homogen bild. För kunskap och nöjdhet med SAP tycks hänga tätt samman. Det märks i många frågeställningar där t ex de

som använder systemen ofta, eller har gjort det under en längre tid, i allmänhet är nöjdare än sällananvändarna. Det gäller oavsett applikation och undersökning. Detta är en slutsats som många företag skulle kunna dra lärdom av. För faktum är att många användare uttrycker att de inte utnyttjar systemets fulla potential och/ eller är missnöjda med användarvänligheten. Ett tydligt sätt att förbättra denna situation är att öka på utbildningsinsatserna. Det blir emellertid spännande att följa utvecklingen inom just detta område. För samtidigt som mer utbildning kan göra investeringen i SAP-systemet mer lönsam, så går trenden mot att användargränssnitt ska bli alltmer intuitiva. I bräschen för denna utbildning går mobilappar, sociala medier och spel. Inom dessa områden måste gränssnitten vara så intuitiva att inga instruktioner behövs. Alla ska kunna börja twittra omedelbart.

Men alla kan inte lägga upp ett nytt material eller ännu värre reversera en kundreskontrabokning. Det här är en reell utmaning för SAP. En annan utmaning är att hantera ryktet. När SAPSA Survey startade så hade precis ett antal lika ofördelaktiga som tvivelaktiga artiklar publicerats. Så fick heller inte ryktet särskilt höga betyg i de första undersökningarna. En liten förbättring har skett under åren och med lite vilja kan man säga att ryktet gått ifrån bristfälligt till neutralt. Och det är nog egentligen ganska sunt. Sunt att användarna inte hausar sitt system. Sunt att bilden istället är neutral. För vad är ett affärssystem egentligen? Och med affärssystem menar jag ERP och den utökade floran produkter från SAP, t ex BI, Portal och integrationsplattformar. Och vad ska då affärssystem vara bra till? Jo, till att stödja affären. De ska inte ta över affären. De ska vara lite som Wallenbergarnas valspråk – esse non videri, att verka men inte synas. Det är då affären rullar på som bäst. Det är då företagets innovation står i centrum. Inte hanteringen av säljordrar eller analysuttaget kring vilka produkter som säljer bäst. Därför tror jag inte att vi ska förvänta oss högre siffror gällande attityden mot ett väl fungerande IT-

system, vilket det än må vara (undantag Apple-frälsta som betygsätter sin nya MacBook Air). Det är då systemet lever i symbios med företaget och det är då det verkligen gör nytta.

TEXT: MAGNUS Högfeldt, Stretch


6

TEMA: MDM

SAPSANYTT 1/2012

TEXT: Thomas Therborn

Artikelnummer ABC-123. Manual för registervård. Utgiven år 2015. Kanske. Register är eftersatt. Register uppdateras mindre bra. Register uppdateras mindre frekvent. Register heter på SAP-språk Mas­ter­­­­Data. Att det heter MasterData gör att det låter lite coolare, och att många pratar om det. Men fortsatt efter alla dessa implementeringar, små som stora, är det svårt med registervård. För sju år sedan skrev jag i denna tidning om MasterData: ”Inom SAP är MasterData grunden till precis allt.” Dessutom skrev jag i samma nummer: ”Det som skiljer SAP från de flesta övriga system på marknaden är mängden information som krävs vid inmatningen av nya kunder, material och så vidare. Dessutom påverkar delar av MasterData även processen för hur saker ska ske inom systemet. Exempelvis finns det ett litet fält i material mastern som heter ”Item Category Group”. Detta lilla fält styr hur artikeln/ materialet ska flöda genom order-till-leverans-processen.”

Har vi lärt oss något på dessa sju år, gällande MasterData?! Fråga dig själv! Tänk på dina senaste projekt. Hur var det med MasterData och hur ÄR det med dina MasterData? Kanske är du en av få som har korrekta och uppdaterade MasterData. Jag har hört att det finns företag som har detta. Hör av dig i så fall! Du behövs i nätverket för att föra budskapet vidare! De flesta företag har dock inte uppdaterade MasterData, och de sliter med processen att få, samt behålla, uppdaterade MasterData.

Varför är det så svårt? Faktum är att det inte är svårt. Vi vet allt om register och Master­ Data. Från den första installationen har vi haft med register att göra. Det är som sagt grunden till fungerande datasystem.

Missa inte QM-fokusgruppens nystart i regi av Eva Ahréns! OK, det är inte svårt, varför blir det då inte gjort tillräckligt bra? Den enkla sanningen är att registervård är tråkigt. Det är bara SÅ extremt förbannat tråkigt! Och då blir det inte gjort. Folk flyr från uppgiften, och om den måste göras, görs den så basalt som möjligt.

Kan det göras bättre? Absolut! Kan det göras roligare? Nja, inte i sig, men det kan bli mer lönande att utföra registervård och därmed känns uppgiften lättare och mer motiverande, om ej roligare …

Sätt belöningar på registervård! Det behöver inte vara pengar, men faktum är att ett uppdaterat register sparar mycket pengar för företaget, och varför då inte ge en del av besparingen till de som faktiskt trotsar tråkigheten och tar hand om sitt register med stolthet och korrekthet! Det behövs en registermanual som inte bara visar på hur register ska uppdateras och när, utan även visar på vikten av uppdaterade register. Det behövs en registermanual som bevisar värdet och besparingen av uppdaterade korrekta register. Det behövs en registermanual som ger den som uppdaterar och håller MasterData korrekta ett erkännande!

SAP På ren svenska • Registervård, uppdaterade Master- • Dela med dig av dina erfarenheter genom SAPSA! Data, är grunden till allt! • Uppdaterade & korrekta register • Stötta skapandet av en värdebase­ sparar stora pengar och mycket tid! rad registermanual, och bidra till att den kommer ut före 2015. • Belöna korrekta och uppdaterade Det brådskar att få ordning! register!

Uppdatera din profil på www.sapsa.se för mer information.

Vi söker

erfarna saP-konsulter

Vi söker erfarna SAP-konsulter till Stockholm, Västerås, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.se.capgemini.com


8

TEMA: MDM

SAPSANYTT 1/2012

SAPSANYTT 1/2012

TEMA: MDM

9

tydlighet och mdm, företaget som jobbar med avanceradE masterdata pratar inte längre sapiska TEXT: TOBIAS NILSSON, Acando

Tydlig (adj.) – Lätt begriplig (för någon), fri från allt som fördunklar

Joseph Kosuth sa ”konst är att skapa mening” och nu finns den första förstoringen från hans lexikon på Museum of Modern Art i New York. FOTO: Tobias Nilsson

De flesta är idag medvetna om att vikten av att arbete med MDM påbörjas först när verksamheten nått rätt mognadsgrad. Det första initiativet brukar, och bör, landa på en enklare nivå som man sedan låter växa. Frågor många ställer sig när man kommit en bit på vägen är vad som kommer näst – nu har vi börjat resan inom MDM och lagt de första grundstenarna, hur går vi vidare för att utvecklas och varför tycker folk att det här fortfarande är så komplicerat? Frågorna kommer naturligt när man utvecklats och kommit till en viss grad i sin MDM-mognad. Man börjar känna att det finns potential där ute att hantera mer data – mer avancerade data. Det finns även möjligheter att kunna effektivisera sitt arbete och att automatisera mer, samtidigt som man behåller god kvalitet. Detta är helt rätt väg framåt, då antalet intressenter som vill få stöd med MasterData ökar i takt med att ens MDMinitiativ kommit en bit på vägen. Vardagen för den som arbetar med MDM får då större teknikfokus och ett ökat behov av mer avancerade hjälpmedel och IT-lösningar. I det tidiga skedet av arbetet med MasterData bygger man upp en rad datamallar, formulär samt mindre verktyg. Rubrikerna innehåller SAP-termer med fältens tekniska benämning, så att du är säker på vilket fält det gäller. Troligast är att verksamheten är den som ansvarar för att fylla i sina egna data, och du har nu en god spårbarhet och vet varför ett fält fick ett visst

värde. Det är inte ovanligt att det finns en ryggen-fri-mentalitet mot verksamheten, då små fel i hur man sätter upp MasterData kan få stora konsekvenser. Man startar upp initiativ för att öka förståelsen för MasterData mot verksamheten, och den som ansvarar för att uppdatera den kliar sig i huvudet och undrar hur folk kan tycka att MDM kan vara så svårt.

båda språken, kommer man att halta och kanske även ramla. Helt plötsligt hotas evolutionen, kanske även existensen av MDM-initiativet, då det nu börjar kännas lite för komplicerat. Hur ska man undvika detta och hur kan man lätt angripa situationen? Nedan finns tre vägledande steg: Lyft blicken och se vikten av att prata fler språk än SAPiska när ni pratar MasterData och andra olika attribut.

Svaret varför många tycker det är omöjligt och komplicerat är för att du som MDM-person fortfarande pratar språken MasterData och SAPiska – det gör inte de. En av de större svårigheterna med mer avancerade data och ökade datamängder är att man nu behöver mer komplicerade verktyg. Detta i sin tur ställer högre krav på att man tydligt förstår verksamhetens behov, kan översätta det till sina MasterData-termer, och vidare kommunicerar till IT så att de kan ta fram en bra teknisk lösning. Om inte de som arbetar med MDM mognar, både mot IT-hållet och mot verksamheten för att tala

Göm boken med termer från affärssystemet. Vilken SAP-tabell och fältnamn ett attribut står i eller den halvknepiga benämningen i systemet – det är inget av dessa saker som på något sätt hjälper medarbetarna. De behöver få tala ett språk de är bekväma med, förklara flödet de önskar och känna sig trygga i, och att du som kan MasterData förstår deras behov. Släng inte dina gamla mallar, utan förenkla och göm de tekniska termerna. Hitta ett arbetssätt där ägaren till

MasterData fortfarande behåller äganderätten att fylla i mallarna. Men se till att inte ha dessa fyllda med termer och tekniska tabellnamn. Se till att informationen är vinklad till det språk ägaren är bekväm med, som bieffekt kommer du även att få bättre kvalitet på din input. Lär dig skala informationen så att olika delar får höra det som är relevant för att ge maximalt stöd. Arbete med

MasterData innebär enorma informationsflöden, därför är det viktigt att inte komma med för mycket brus. Du tolkar det som sägs bakom kulisserna och översätter så att IT tydligt förstår behovet och sedan kommunicerar tillbaka mot verksamheten, så att medarbetarna kan få svar gällande vad som är möjligt att göra utifrån nuvarande systemlösning. Den som stannar kvar vid de komplicerade mallarna, fyllda av tekniska benämningar från SAP-tabeller, kommer inte att nå den nivå som krävs för att omvandlas till ett effektivt stöd för verksamhetsutveckling. Snarare leder det i slutändan till att du som MDM-ansvarig står för stagnation, blir en stoppkloss och i slut­ ändan byggets griniga pensionär som vägrar att se behov av förändring. Att lära sig verksamhetens språk och aktivt visa att nu är det slut med SAPiska är en viktig del i ert arbete med MDM. Fast som med allt annat affärsutvecklande gäller det att lära sig krypa och gå innan man börjar att springa. Så är även fallet inom MDM, att direkt börja jobba med att försöka översätta allt till verksamhetens språk är inte heller rätt – allt har sin tid och du kommer att veta när det är dags att gå ifrån tekniska benämningar till att ha ett rundare språk för att stötta affären ytterligare än bara med hög datakvalitet och ökad effektivitet inom befintliga områden.


10

TEMA: MDM

SAPSANYTT 1/2012

Intresset för Gartners MDM Summit är högre än någonsin Årets europeiska Gartner-konferens för Master Data Management var större än någonsin. 400 deltagare från 23 länder deltog* och våra grannländer Finland och Norge låg i toppen vad gäller deltagarantalet. Det var dock inte så många från Sverige – Hur kommer det sig? Låt mig först ge er en sammanfattning av vad konferensen innehöll. Nätverkande är en stor del av en sådan här konferens och schemat är uppbyggt på att man träffas under luncherna, mellan sessionerna etc, just för att nätverka. Det var många utställare på plats, SAP såklart, Software AG, Informatica, IBM m fl. Första kvällens dragplåster var nog att Information Builder drog en vinnare till en iPad var 20:e minut och att maten vid Informatica var absolut bäst. Tyvärr var det just där som nätverkandet var som sämst, då man knappt hörde vad man tänkte. SAP höll en lite lägre profil, trots att de var eventets största sponsor. Kaffebaren med äkta italienskt kaffe powered by SAP var dock den största attraktionen dagtid och att hålla sig i närheten av den gav ett mycket bra tillfälle till att nätverka. Allt var väldigt lyckat och väl organiserat under de två dagar­na som konferensen pågick och det är därför synd att vi var så få svenskar som tog del av den. Master Data Management, MDM, handlar inte bara om teknik utan om Vision, Strategi, Mätetal, Styrning, Organisation, Process och Teknik. Gartner kallar dem ”De 7 byggstenarna” och många som arbetar med MDM följer dem i någon form. Tidigare MDM-konferenser som jag har varit på har haft presentationer och engagerade föreläsare inom de olika del­ arna, om än dock i väldigt övergripande sammanhang. Man har framförallt vänt sig till åhörare som har varit i början av eller haft tankar på att starta ett MDM-initiativ. I år gick man lite mer på djupet och det speglade sig bland annat i att det fanns tre olika spår att välja mellan. Självklart gick det också bra att blanda presentationer från alla! Det innebar att alla MDM:are kunde finna något matnyttigt på denna konferens.

ESTABLISH – Building a solid foundation for your first MDM program

Det här spåret passade bra för de som funderar på att starta ett MDM-projekt/program, eller inser att de har problem som kan vara MasterData-relaterade men inte kan definiera hur. En av sessionerna handlade om hur man identifierar sina intressenter, ett nog så viktigt arbete att starta med. En annan om hur man sätter sin vision och ytterligare en om hur man definierar ett busi­ ness case. En av de viktigaste frågorna enligt en undersökning bland deltagarna är strategi och styrning och i det här spåret återfanns flera välbesökta och bra presentationer som handlade om just detta. Både från Gartner och från olika användarföretag.

TEXT: Susanne Lindfeldt, Stretch

MDM is not a matter of ”if”, but ”when”. Ted Friedman, VP Distinguished Analyst, Gartner

EXPAND – Moving up the MDM maturity curve

Om man redan har ett MDM-program och vill ta det vidare passade detta spår utmärkt. Här kunde man lyssna till presentationer om hur man kan hantera MasterData som en tillgång och hur man sätter upp MasterData-processer på flera domäner som hjälper informationsanvändandet i organisationen. Detta spår tog också upp hur man behåller sina intressenters intresse och hur man kan visa att det man gör har ett värde. En av de mest välbesökta och inspirerande sessionerna var från Nokias Jorma Sakari, som på ett bra sätt vävde in hur referens och metadata management ofta kommer som en följdvåg av MDM. CONNECT – Making sure MDM is linked where it’s needed most

När man utvecklar sitt MDM-program ser man också att MDM har en stor påverkan på, och påverkas av, en stor andel system, processer, initiativ och teknologier tvärs över IT och affärsverksamhet. En kritisk framgångsfaktor är initiativ som service oriented architecture (SOA), enterprise information architecture (EIA), datakvalitet och integration, metadata management, business process management (BPM), business intelligence (BI) och performance management (PM). De olika presentationerna i det här spåret visade hur MDM kan kopplas till alla dessa initiativ och hur det kan stärka dem och organisationens övergripande mål. Gartner visade på att man ser en uppåtgående trend, framförallt inom områden som MDM och BPM. Det var många sessioner inom varje område som var riktigt bra. De som jag tyckte stack ut var kanske inte Gartners egna, utan de användarföretag som presenterade faktiska MDM-case som de arbetat med. Ett bra exempel är det företag som presenterade sitt datakvalitetsarbete på kund- och leverantörsmastern. När de sa att de lagt 5 000 mandagar på rensning gick ett sus genom lokalen. Men alla vi som i någon form har arbetat med datakvalitet vet att det ofta tar längre tid än man tror … även om jag just i det här fallet identifierade några saker som kunde gjorts annorlunda. MDM var för några år sedan en riktig hype och enligt Gartner nu en sann verklighet. Men varför är det då så få svenskar på ett event som det här? Vi verkar ha blivit omsprungna av våra grannländer! De svenska deltagarna på årets Gartner var också i stort sett företag som redan arbetar aktivt med MDM. Var är alla ni som ligger i startgroparna? För att citera John Radcliffe och Andrew White från Gartners keynote: “With the increasing hype associated with big data and potential new business models centered on social networking, mobile and in memory computing, the scale, volume and complexity associated with governing data is going to be extreme”. Större betydelse för MDM alltså!

*De flesta deltagarna kom från England, Nederländerna, USA, Norge och Finland. Största sektorerna var service, bank/finans, försäkring, tillverkning och telekom.


TEMA: MDM

SAPSANYTT 1/2012

Vem ansvarar? Att verkligen komma igång och att skapa en stabil organisation är A och O i fråga om MasterData. Det verkar dock inte finnas några patentsvar, utan det handlar ibland om att etablera en central organisation där man med stark och tydlig hand leder och utför arbetet. Eller så delar man ut tydliga ansvar i organisationen, där olika befattningar tar ansvar fullt ut för sina fält och värden. Även om lösningarna är olika så handlar det framförallt om att med tydlighet bestämma om ansvar, och i det sammanhanget dela ut såväl befogenhet som tid för frågorna. Alltför många vittnar om otydlighet och bristande tid för dessa så fundamentala frågor.

Det behövs inte mycket fel i viktiga MasterData för att hela strukturen för ett företag kan komma i obalans. Poka-Yoka I produktionen pratar vi mycket om 0-fel, Poka-Yoka (idiotsäkring), felanalyser, FMEA mm. Detta tänkande och denna struktur borde vara helt naturlig inom området MasterData, men det är sällan som det får samma fokus. Kanske uppföljningen av felaktiga data skulle ge lika mycket uppmärksamhet som en kundreklamation, och motivationen till att satsa tid och resurser på MasterData skulle öka avsevärt.

Skattebrott?

masterdata

ett viktigt område som skapar förfäran?

I den nyss uppstartade fokusgruppen för MasterData har vi redan hunnit att fundera en del runt hur det fungerar i olika organisationer. Det är inget tvivel om saken, det finns många utmaningar inom området och behovet av stabila rutiner är stort. Generellt kan man säga att frågan ”Hur tar vi tag i MasterData?” är den vanligaste, och sedan följer frågor runt olika verktyg för att stödja processen.

Att styra en organisation med precision är viktigt, och för att göra det krävs det såväl god uppföljning som väl kallibrerade verktyg. I dessa tider av osäkerhet i konjunktursvängningarna är just prognossäkerhet och uppföljning nyckelbegrepp som leder till framgång. Att grusa ett sådant viktigt maskineri med att inte ge fokus till hög och säker kvalitet av MasterData, är i det närmaste att betrakta som ett skattebrott då det sänker bolagets resultat och med det skatten! Till råga på allt skapar det arbetslöshet – så varför inte söka om lägre arbetsgivaravgifter för arbetare inom MasterData? Det borde skapa såväl fler jobb som högre bolagsskatt. Skämt åsido, vi behöver många argument för att fokusera på MasterData och i fokusgruppen har vi många handfasta idéer om detta, även om vi ibland också ser det med glimten i ögat eftersom vi då och då möter en del motstånd. I samband med denna uppstart delar några av medlemmarna i gruppen med sig av sina tankar runt området, så över till dessa. Kenny Olofsson, Bergendahls

TEXT: per högberg, SAPSA, Skye

Jag tror att det är viktigt att man gör ”rätt från början”. Väljer man att ta lättsamt på sina MasterData från början kommer

13

problem att uppdagas och städjobbet kommer att anses vara för jobbigt. Problemen växer. Till slut har man byggt in sig i ett hörn och då inser man att problemen måste tas tag i. Så startar ett stort städprojekt ... Det är viktigt att organisationen inser vikten av en korrektMasterData-hantering, så att inte bara vi ”it-människor” på­ pekar detta. Användare måste tillsammans, ute i organisationen, värna om MasterDatan och hantera dem på ett korrekt sätt. Framförallt är det viktigt att vi får ambassadörer ute i verksamheten som kan förmedla konsekvenserna av felaktiga MasterData till sina kollegor, så att användare genom hela organisationen förstår hur viktigt det är att vi hanterar MasterDatan korrekt. Vi som detaljhandelsföretag har väldigt mycket MasterData som är beroende av den input vi får av våra leverantörer. Idag har vi elektroniska varucertifikat som grund till en stor del av våra artiklar. Det är ofta som våra leverantörer har fel i sina MasterData och det är då viktigt att påpeka detta och inte acceptera de felaktigheter som finns. Det måste finnas en kontinuerlig dialog mellan våra användare och källan som förser oss med basen till våra MasterData. Kan man tillsammans rätta till de återkommande fel som finns vinner man på detta i längden, istället för att på egen hand korrigera och uppleva samma felaktigheter igen när nästa artikel ska läggas upp i SAP. Verktyg som Validoo från GS1 är väldigt bra att de finns för att standardisera sättet som MasterData kommuniceras mellan företag. Tyvärr finns där inget hjälpmedel för validering av själva datan i varucertifikaten. Jag vet inte i dagsläget hur vi tillsammans skulle kunna skapa något som validerar datan redan i själva sändningsprocessen, men jag tror vi skulle kunna spara väldigt mycket tid och framförallt höja kvalitén på de varucertifikat som skickas idag mellan olika företag. Idag strävar vi efter att ha så lite handpåläggning som möjligt på våra MasterData, då detta eliminerar risken för fel. Våra MasterData blir inte bättre än den grund som vi tar in elektroniskt. I framtiden är min tro att det kommer att finnas en gren inom organisationen som sysslar enbart med MasterData över hela ledet. Idag har vi vår MasterData-hantering utspridd över organisationen, vilket innebär att varje avdelning endast sitter med sina egna intressen. Ofta reflekterar man inte över hur ens egna MasterData påverkar andra delar av organisationen och det utvecklas någon form av acceptans att ”så här måste det vara” istället för att reflektera över ”hur borde det vara?” utifrån de avdelningar som påverkas negativt. Idag har vi som organisation väldigt mycket att vinna här. Karin Lamell, Erasteel Kloster

Till slut rann glaset över av alla droppar. Ingen orkade med den allt mer besvärliga situationen som vi såg inom MasterData. Baserat på en del ideér från en SAP konferens tänkte vi att det måste gå att tanka ut våra data på ett enkelt sätt, för att sedan kunna se över och lasta upp datan igen i SAP. Vi tänkte på hur vi gjorde när vi startade upp SAP och insåg att vi borde kunna göra på liknande sätt, för då hade vi alla data i Excel-blad som sedan lastades upp. Sagt och gjort, vi skapade en lösning där vi tankade ut data. Vi började inom BoM och Routings (materiallistor och produk-


14

TEMA: MDM

tionsrutter). När vi fått ut datan till Excel kunde vi där vända och vrida på den, och redigera fält och värden på ett samlat, kontrollerat och överblickbart sätt. Framförallt fritextfälten, som är så viktiga men tidigare så hopplöst svåra att underhålla. Med hjälp av LSMW kunde vi sedan enkelt skjuta in datan igen, direkt från våra Excel-blad. Idag känns det som om kaos har blivit kosmos, och vi känner att vi börjar få kontroll. Ekonomiavdelningen ser att föroch efterkalkylerna stämmer överens och att produktioner får rätt produktionsunderlag. Dessutom känner sig folk i hela verksamheten mycket mera nöjda och framförallt trygga med situationen. Dessa enkla verktyg ger oss en god överblick, och den mänskliga så förträffliga hjärnan kombineras med Excels enkelhet och siffersnabbhet. Vi använder samma metoder för att underhålla Sales Text (också fritextfält!), samt alla egna attribut i materialen. Nästa steg är att även börja skapa material via Excel-filer istället för att göra det manuellt. Det tror vi kommer att hjälpa till, men det är alltid lite pyssel med allt. Bra funktioner av ”massuppdatering” verkar vara svårt att få till, men vi har sett att det faktiskt är enkelt bara man har tillgång till lyhörda konsulter. Så många gånger har vi fått höra orden att ”100 material kan du göra manuellt”. Men med enkla verktyg slipper vi inte bara en massa tråkigt jobb, utan får också en mycket viktig översikt. När man städar hemma letar man inte bara upp ytor som ser smutsiga ut, utan man vill gärna städa överallt. Med bra verktyg är det lättare att hålla rent, då blir det inte så jobbigt och det är dessutom trevligt att vara i en ren miljö. Det är skönt att ha verktyg som gör att det inte känns för stort och tungt, utan snarare roligt – det blir nästan som städmaskinerna på TV-shop!

SAPSANYTT 1/2012

rätt på Partner ID med generella data, projekt och WBS-element. Data som används som MasterData inom Finans, även om de är ganska föränderliga – växlings­kurser – byggs också upp med fasta integrationer. Allt för att säkerställa rätt data vid varje tillfälle (det är också hela tanken med säker och styrd MasterData). Att åter ta en genomlysning av hela MasterData-frågan när vi nu sätter upp en ny finansmaster är mycket bra. Att få lov att tänka till från början ur flera olika perspektiv gör att vi tror och hoppas kunna skapa något riktigt bra. Vår pilot av finanslösningen är planerad till 1 januari 2013 och då ska MDM-lösningen vara på plats. Sedan ska utrullningar göras fram till maj 2014. När vi sum­merar hoppas vi kunna bjuda på många goda exempel. Då kommer vi i fokusgruppen att återkomma kring detta. Innan dess, någon gång efter sommaren, kommer vi dock att inbjuda till en tankesmedja runt MasterData-struktur och organisation. Detta då vi med stor ödmjukhet ger oss i kast med en av de grundläggande frågorna för en hel organisation.

Thomas Klein, AkzoNobel

Att det finns mycket inom området MasterData förstår vi alla genom dessa olika vinklar. I fokusgruppen har vi webbmöten och hemma-hos-träffar löpande. Dit är alla SAPSA-medlemmar välkomna för att dela sina erfarenheter av den dagliga verksam­ heten med MasterData. I kalendern på www.sapsa.se åter­finns de aktuella mötena.

MDM-strategin i sig är individuell för varje företag, det finns ingen patentlösning som fungerar för alla. Däremot finns det beprövade metoder på hur man startar och lyckas med MDM-arbetet. Det viktiga är att angripa MDM på ett strukturerat sätt. Första steget är att ta fram en strategi och sedan skapa den operativa modellen för att till slut bestämma sig för själva systemlösningen. Att implementera ett MDM-system, utan att först ha strategin på plats, skapar vanligtvis fler problem än det löser.

För mer information om MasterData-gruppen, och för att söka mer inspiration i dessa utmaningar, ta kontakt med någon i gruppens ledning: Thomas Klein, AkzoNobel Telefon: 0303 -85461 / 0733-855461 Mail: thomas.klein@akzonobel.com Per Högberg, Skye Telefon: 0705-138208 Mail: per@skye.no

För att vara framgångsrik i sitt MDM-arbete är det vik­tigt att MDM-strategin baseras på företagets övergripande strategi och affärsmodell. MDM-arbetet är således inte ett ITinitiativ, utan det krävs att verksamheten är involverad för att se till att MDM-strategin kommer att stödja verksamhetens långsik­tiga mål och arbetssätt. MDM måste däremot stödjas av IT-organisationen och vara en del av IT-strategin.

Kerstin Rössborn, Volvo

I samband med att Volvo bygger upp en ny finansmaster (som ersätter den som etablerades 1996) görs ett stort omtag runt frågan om MasterData. SAP:s produkter för MDG kommer att användas för att hålla i data för konton, Cost och Profit Center, samt viss data runt kund och leverantör. Data för konsolideringen kommer också att styras upp via dessa verktyg. Men även externa data ingår att ha full kontroll över, och där kommer en del integration att byggas upp för att hålla

TEMA: MDM

15

Företaget behöver en MDM-strategi – vad ska man tänka på? MasterData är grunden för alla företags verksamhet, utan den går det t ex inte att köpa in, producera eller sälja varor. Trots detta ses ofta Master Data Management (MDM) som något nödvändigt ont man ska spendera så lite tid och pengar på som möjligt. Det finns dock mycket att vinna på att ta den initiala investeringen för att skapa en MDM-strategi och strukturera arbetet. Förbättrad MDM leder ofta till både minskade kostnader genom färre fel och störningar, förbättrade beslutsunderlag och ökade intäkter, t ex i form av snabbare och bättre produktlanseringar. Men allt börjar med en strategi och frågan är hur man gör den på bästa sätt.

Antionetta Håkansson, Nobel Biocare AB

Det är varmt välkommet att SAPSA har bildat en grupp för MasterData-hantering. Att denna del, som ofta ses som den tråkiga men ack så viktiga biten hos ett företag, får fokus och inspiration är mycket bra. Korrekta MasterData vet vi ju alla hur viktigt det är i ett affärssystem, men att MasterData ska utvecklas och styras i processer är mer i skymundan. Att tillsammans med människor från olika företag och med olika erfarenheter och framsteg få utbyta erfarenheter är inspirerande och lärorikt. Jag har själv, i mitt vardagliga jobb som MasterData-coordinator och projektledare för MasterData-relaterade projekt i branschen medicinteknik, en ganska viktig roll där utveckling är ett måste för att följa med företagets framgång. Att få ta lärdom av andra är den största gåvan för att få ett framgångsrikt koncept.

SAPSANYTT 1/2012

Själva visionen och strategin med MDM är de första byggstenarna i företagets operativa modell för MDM. Andra delar är t ex styrning och ledning, roller och organisation, processer, uppföljning och sedan MDM-lösningen. Alla delar i den operativa modellen måste hänga ihop och återspegla verksamhetens övergripande strategi och prioriteringar. Arbetar företaget centraliserat bör man t ex inte skapa en decentraliserad strategi för MDM och tvärtom. Det kan vara svårt att veta hur man ska angripa ett MDMområde, då det kan te sig som en stor elefant som är svår att greppa. Beroende på graden av mognad och medvetenhet i organisationen får man välja vilket eller vilka områden man vill börja med. Det gäller att anpassa uppgiften för att successivt implementera MDM. Vidare ska man inte uppfinna hjulet på egen hand, utan titta på best practice där MDM-strategier har gjorts tidigare. Det finns ofta material och idéer inom den egna organisationen som är värda att bygga vidare på. Det kan också vara värt att ta hjälp av någon med erfarenhet, t ex SAPSA:s fokusgrupp, för att komma igång snabbt och på ett strukturerat sätt genom­föra resan mot en väl fungerande MDM-strategi. Det viktiga är att faktiskt ta tag i problemet och påbörja arbetet, för vinsterna med väl fungerande MDM är stora!

TEXT: Susanne Jacobson, Acando


TEMA: SRM

SAPSANYTT 1/2012

17

TACK

för ett gott samarbete Att ha tillgång till information minskar osäkerheten. Detta fick jag definitivt erfara någon gång på 90-talet, när jag och mina studiekamrater skulle genomföra en övning som ingick i en inköpskurs på universitetet. Övningen hette ”The Beer Game”, vilket på pappret lät klart mer intressant än de vanliga kvälls­ laborationerna vi genomled vecka efter vecka. Väl på plats stod det ganska klart att det inte rörde sig om någon ölhävning, ”kapsning” eller andra studentikosa begivenheter. Nej, detta var mer sofistikerat än så. Varje deltagare skulle representera ett led i en leverantörskedja till en ölfabrik, alltså från råvaruproducent till själva bryggeriet. Bryggeriet erhöll i varje omgång en fiktiv efterfrågan på öl. Bryggeriet kunde då skicka vidare en beställning till sin leverantör, som i sin tur kunde skicka sina beställningar vidare uppåt i leverantörskedjan med en omgångs ledtid. Man fick minuspoäng beroende på sin lagernivå (ju större lager desto fler minus­poäng), men ännu fler om man misslyckades med att leverera till sin kund. Då man inte fick några prognoser nedåt i kedjan förlitade man sig endast på den information som man fick från sina kunders beställningar, och för att säkra leveranserna ökade man i sin tur beställningarna till sina egna leverantörer. Resultatet var att man fick en så kallad ”bull-whip-effekt”, där en relativt liten efterfrågan från slutkund resulterade i en enorm efterfrågan till råvaruleverantören (i det här fallet producenten av humle). Allt slutade i kaos och kunderna fick inte sina leveranser i tid (vilket kanske dock var lika bra ur ett social­eko­ nomiskt perspektiv …). Detta var första delen av övningen. I andra delen fick varje leverantör ta del av sin kunds prognoser, vilket resulterade i en mycket jämnare efterfrågan uppåt i kedjan och varje deltagare fick självklart mycket färre minuspoäng, då man oftare kunde försörja sina kunder och hålla lägre lagernivåer.

För den nyfikne finns det idag möjlighet att spela detta lärorika spel online. Googla på ”The Beer Game”, så hittar du det enkelt! Denna övning visade mig vikten av att ha rätt information för att kunna ta rätt beslut, i detta fall genom att samarbeta och utbyta prognoser med sina leverantörer och detta mantra har följt mig ända sedan dess. Under min tid som SAP-konsult har jag, till min stora glädje, fått fler och fler funktioner inom SAP som fokuserar på att samarbeta. I dagens elektroniska realtidssamhälle har vi alla möjligheter i världen att utbyta information både internt inom företaget och externt. Inom logistik och inköp har SAP sin leverantörshubb SNC – Supplier Network Collaboration, där denna typ av informationsutbyte är möjlig. Till exempel med Dynamic Replen­ ishment, där kund och leverantör delar sina säljprognoser för att skapa en konsensusprognos (som vidare kan användas och bearbetas i APO – Advanced Planning and Optimization). Inom SRM kan man bland annat, tillsammans med PLM – Product Lifecycle Management, köra scenariot Design Collaboration, där man tillsammans med sin leverantör kan be­driva en gemensam produktutveckling. Möjligheterna till samarbete finns alltså inom räckhåll!

TEXT: Kristoffer Kronhamn, fokusgruppsledaren för SRM


TEMA: SRM

SAPSANYTT 1/2012

PostNords

SAP SRM-resa Med 3 600 beställare och 1 500 finansiella godkännare från fem olika Post­ Nord bolag är första delen av PostNords gemensamma SRM-inköpslösning på plats. I framtiden består vidareutveckling av SRM-lösningen av nya produkter och tjänster, samt utrullning till fler av PostNords bolag. En spännande resa väntar i horisonten.

PostNords SRM-resa började 2009, när fusionen mellan Posten AB och Post Danmark blev en realitet. Kort därefter startade PostNords första harmoniseringsprojekt inom SAP-platt­for­ mens roll-out av den befintliga danska SAP SRM/MM-inköpslösningen till Posten AB, inklusive harmonisering av inköpsprocesserna på övergripande nivå. Sedan dess har också andra SAP-harmoniseringsprojekt startat och under sommaren 2012 implementeras harmoniserade finans- och ekonomiprocesser i en gemensam SAP-klient. Post Danmark hade redan 2005 implementerat SAP SRMinköpsprocesser och under hösten 2009 uppgraderades den befintliga SRM 5.0 lösningen till SRM 7.0. Bland annat med syfte att få en uppgraderad version som underlag för harmoniseringen med Posten AB. Samtidigt blev också SRM/MDM 3.0 implementerat som katalogsystem till SRM. Under SRMharmoniseringsprojektet i PostNord togs en ny funktion i SRM i bruk – 3 round-trip/punch-out länkar till externa leverantörers webshop, med syfte att minimera underhållet av artiklar i SRM/MDM-katalogen. I SRM/MDM underhålls idag 41 000 artiklar av PostNords danska/svenska inköpsservice, som också ansvarar för support till beställare, fakturaavvikelse­ hantering, samt övriga dagliga uppföljningsuppgifter och vidareutveckling av SRM-inköpslösning.

19

Kostnadseffektiva processer SRM-harmoniseringsprojektet var det första projektet inom PostNord, Get2One SAP, där syftet var att skapa ett gemensamt SAP-system med gemensamma processer. – Målet för PostNords SAP-lösningar är att harmonisera dem så långt det är möjligt. Det skapar möjlighet att standar­ disera och kostnadseffektivisera våra IT-applikationer, säger Marina Stensvad, Director Corporate SAP Program Management. Kostnadseffektivisera inköpsprocessen för verksamheten och inköpsadministrationen, tillsammans med hög avtalstrohet, är de viktiga mätpunkterna för operationellt inköp.

Lessons learned Ett gemensamt systemstöd för inköp är grundstenen i detta arbete – både sett från ett beställarperspektiv i verksamheten, men också för inköpsservice inom PostNord Inköp. Lars Prominczl, chef Inköpsservice, berättar att själva sys­ temharmoniseringen kanske är den lättaste delen att implementera, det som är svårt är att harmonisera och effektivisera arbetssättet för de som jobbar med dagliga inköpsuppgifter, både centralt och decentraliserat. – Jag kunde väl ha önskat mig att vi under SRM-projektet i Sverige hade hunnit göra flera processharmoniseringar rent affärsmässigt, och att vi hade standardiserat några av de kriti­ ska områdena, som till exempel attestregler och SRM-relaterade ekonomiprocesser på tvärs av PostNords bolag, säger Lars Prominczl.

Framtida utveckling

SRM Classic Scenario

SRM-processharmonisering

SRM-projektet systemharmonisering

2010

2011

Vidareutveckling av SRM

2012

2013

PostNord använder SRM Classic Scenario, där en kundvagn skapas av beställaren på SRM och därefter skickas den via workflow för godkännande enligt PostNords finansiella be­ slutsordning. Därefter skickas beställningen till SAP ECC med upprättande av inköpsorder. Efter fysisk leverans av artiklarna gör beställaren godsmottag i systemet. Godsmottagningen har varit den stora utmaningen efter imple­menteringen i Sverige, eftersom det är en helt ny process för beställarna. För att hjälpa beställarna är en automatisk på­ minnelseprocess utvecklad, som skickar ett påminnelsemail. Mailet går till beställaren när en faktura bokas mot en inköpsorder där ingen godsmottagning finns. Det har varit en framgångsfaktor för fakturaprocessen och betalningar av leve­ran­ törs­fakturor.

Framtida utvecklingsprojekt inom SRM är bland annat att få in flera typer av inköp i SRM. Detta är ett av de högst prioriterade projekten för Inköpsservice. Idag finns primärt materiella artiklar typ kontorsmaterial och arbetskläder, men målet under 2012-2013 är att kunna avropa tjänster, konsult- och projektinköp samt övriga immateriella inköp. Förutom att utveckla själva användandet av SRM, jobbar Inköpsservice också på att ta fram en gemensam nordisk E-faktura samt E-orderlösningar. Speciellt standardiserade E-fakturalösningar sammankopplade med högre match mot inköpsordern ska skapa lägre transaktionskostnader för fakturaflödet. Som en del av den strategiska planen för SRM-inköpslösning tittar PostNord på möjligheten att rulla in övriga PostNord bolag i SRM-inköpslösningen. PostNords SRM-resa har på många sätt bara börjat och en spännande framtid väntar för Inköp på PostNord.

TEXT: Lene Faurbye, PostNord


TEMA: SRM

SAPSANYTT 1/2012

En nyligen genomförd studie av Aberdeen* visar att de bästa företagen som använder sig av ett CLM-system har: • 79% kontrollerade inköp (spend under management) (jämfört med 45% för de sämsta) • 17% realiserade besparingar på sina avtal (jämfört med 4% för de sämsta) • 8 dagars gransknings- och godkännandecykel (jämfört med 47 dagar för de sämsta) Incitamentet borde alltså vara i stort att se över hanteringen och systemstödet av och för sina leverantörsavtal. Men detta är lättare sagt än gjort, då man snabbt kan gå vilse bland de olika komponenter som SAP erbjuder inom området Contract Management, nämligen SAP Contract Lifecycle Management (CLM), SRM Central Contract Management (CCM) och ECC MM Contract. Vad ska man egentligen välja? Svaret är väl egentligen en kombination av allt! De utgör helt enkelt olika komponenter i en integrerad end-to-end-lösning för att hantera alla aspekter inom ett företags leverantörsavtal. De kan användas var för sig eller alla tillsammans i en synkroniserad avtalsprocess – från skapandet och förhandlingen kring det legala avtalet, till det operativa kontraktsobjektet med alla dess detaljerade prisvillkor. Inköpskontraktet som finns i ECC MM sedan länge är väl fungerande och användningen är utbredd. Det utgör avtals­ objektet för att koppla ihop enskilda inköpsordrar mot avtalade prisvillkor i den operativa inköpsprocessen. Men hur hanterar man då avtal och kontraktsöverensstämmelse i en koncernövergripande miljö med ett heterogent

Leverantörsavtalet Mer än en pappersprodukt Leverantörsavtalet är bandet som knyter ihop företagets strategiska inköpsfunktion med den operativa. Om dessa inte synliggörs för dina avropare, så ökar risken att inköp görs utanför ramavtalens gränser och då kvittar det hur bra avtalen än är som slutits med leverantörerna.

systemlandskap? Jo, SAP kom med svaret i och med sin SRM 7.0 release. I den introducerades SRM CCM, vilket är det första och centrala steget mot en integrerad lösning för att hantera alla

TEXT: Kristoffer Kronhamn & Jan Willstrand, Stretch

* Aberdeen är en av de större researchbolagen inom Supply Chain Management tillsammans med t ex Gartner. Undersökningen heter ”Procurement Contract Lifecycle Management – Assessing the Value of Contract Automation”.

ECC MM CONTRACT/ Scheduling agree­ment

Systembaserad avtalshantering med primärt fokus på det legala kontraktet, som innehåller alla de legala paragrafer som köpare och leverantör förhandlar om. Detta utgör oftast basen för kontraktet som sedan används i den operativa inköpsprocessen.

Koncernövergripande centraliserad avtalshantering för operativa avtal som stödjer ett multiERP-systemlandskap.

Operativt kontrakt som används som försörjningsreferens i det operativa inköpsflödet.

• Kontraktsamarbete och rödmarkering med versionskontroll och spårning av ändringar

gång till information såsom rabatter, betalningsvillkor, klau­ suler, SLA:n och andra åtaganden. Dessutom kan ett CLMsystem bland annat möjliggöra införandet av arbetsflöden (workflows) för godkännande, notifieringar då leverantörs­ avtalen håller på att löpa ut, bättre sökmöjligheter efter av­tal baserade på t ex nyckelord, produktkategorier eller villkor, uppföljning av avtalsefterlevnad och andra rapporter.

Den sista pusselbiten för en komplett avtalsprocess är då att koppla ihop den legala avtalsprocessen med den ope­ rativt inriktade kontraktshanteringen och därigenom göra förhandlade villkor tillgängliga för den operativa inköpsprocessen. SAP har just påbörjat detta sista steg, när man nu introducerar integration mellan SAP CLM och SRM CCM (levereras med SAP Sourcing Version 9). I ett första steg innebär det att man med automatik kan skapa ett leverantörsavtal i SRM CCM baserat på ett signerat legalt kontrakt skapat i SAP CLM. Med integration mellan SAP CLM, SRM CCM och ECC MM har SAP kommit långt i sin strävan att erbjuda en end-to-endlösning för att hantera avtalsprocessens alla faser. Finns det saker kvar att önska? Troligen. Kommer SAP att få ihop de återstående pusselbitarna i kontraktsprocessen? Låt oss hoppas det. Men redan nu finns mycket man kan göra, så vad är ert nästa steg för bättre avtal, uppföljning och avtals­efterlevnad?

SRM Central Contract Management (CCM)

• Integration med Microsoft Word

Ett CLM-system (Contract Lifecycle Management) kan erbjuda en central avtalsdatabas där inköparna får till-

de aspekter som en koncernövergripande avtalsstrategi innebär. Kortfattat erbjuder SRM CCM ett enda sökbart avtals­arkiv, där man kan skapa, hantera och förhandla leverantörsavtal som sedan används i den operativa inköpsprocessen oavsett var inköpsordern läggs. Leverantörsavtalet i SRM CCM är direkt integrerat med inköpskontraktet i ECC MM. Detta säker­ställer att avtal förhandlas baserade på globalt aggregerade data och att förhandlade rabatter och avdrag levereras enligt avtal, oavsett var i organisationen själva inköps­ aktivi­teten äger rum. Leverantörsavtalet i SRM CCM fungerar som ett para­plyavtal som förhandlats fram av en inköpsorganisation för hela koncernen.

SAP Contract Lifecycle Management (CLM)

• Kontrakt skapade från ett bibliotek av klau suler, paragrafer och mallar

• Granskning och godkännande av arbetsflöde • Elektroniska signaturer

21

• Kan skapas från SAP CLM (levereras med SAP Sourcing Version 9) • Förvaltas i SAP SRM och används genom flexibel distribution i ett eller flera SAP ECC system • Anropas för prisberäkning innan inköps order från SAP ECC sänds ut • Stödjer uppbyggnad av kontraktshierarkier • Utnyttjar prisvillkor över kontraktshierarkier för automatisk beräkning av det mest aktuella priset • Stödjer distribution till SAP ECC på huvud eller positionsnivå • Stödjer valuta- och betalningsvillkor på positionsnivå • Hanterar alerts på huvud- och positionsnivå • Stödjer versionshantering


22

TEMA: SRM

SAPSANYTT 1/2012

SAPSANYTT 1/2012

TEMA: SRM

23

Effekter av SAP SRM-MDM katalogen hos Folksam Ann-Sofie Asplund, Folksam, Mats Fältström, Folksam, Tor Sjödin, Avega Group

Översiktlig arkitektur SAP SRM-MDM katalogen.

Folksam har använt SAP SRM i över tio år. Hösten 2009 bytte man ut den gamla Requisite Bugseyekatalogen, som följde med tidiga SRM-releaser, till SAP SRM-MDM 3.0. Själva projektinförandet tillsammans med Avega Group har beskrivits i en tidigare artikel i SAPSAnytt (Nr 2 2010). Nu återvänder vi till Folksam drygt två år senare, för att se om önskade verksamhetseffekter har uppfyllts.

Folksam hade en ganska lång lista med punkter som man ville förbättra i och med uppgraderingen. När man nu två år senare summerar resultatet, ser man att nästan alla målsättningar har uppnåtts. Folksam upplever att användargränssnittet definitivt har blivit bättre. Det är många små saker som var för sig inte utgör någon stor förändring, men tillsammans medverkar de till en effektivare arbetssituation. Översiktsbilderna upplevs som tydligare och navigeringen känns mer intuitiv. Förr fick man börja om från början efter att man lagt en artikel i varu­ korgen. Med SRM-MDM är det mycket lättare att hoppa tillbaka där man var innan en sökning. Dessutom fungerade externa bildlänkar dåligt i Bugseye, det var ständiga problem med saknade eller felaktiga bilder till artiklarna. Dessa problem har nu helt försvunnit.

över från SAP ERP Inventory Management till MDM och visar exakt tillgänglighetsstatus och aktuellt pris. För present- och reklamartiklar används en annan teknik, dessa artiklar köps många gånger för att användas till ett specifikt event eller kampanj. Därför är det oftast inte ok med restorder. Man vill som köpare veta att leverantören kan leverera till det önskade datumet. Här är det återigen MDM:s förmåga att hantera externa HTML-länkar som används – alla artiklar är länkade direkt till leverantörens egna webkatalog. Därför kan man nu hitta lagersaldo och annan leveransinformation ett klick bort från artikelns katalogsida.

Förr gick medarbetare ner på stan och handlade olika artiklar till vad man uppfattade var ett bra pris. Med önskemål om effektivare inköp i organisationen automatiserades in­ köpen. Idag har Folksam uppnått i stort sett hundraprocent följsamhet mot kontrakterade leverantörer inom de områden där SRM används. I sitt arbete mot effektivare inköp har Folksam gått mot att ha färre aktiva köpare i sitt SRM-system. I SRM-systemens barn­ dom fanns idéer om att alla skulle kunna köpa artiklar. Men Folksam anser att ett färre antal personer som utför inköpen ger volym­fördelar, t ex när olika avdelningar köper samma artiklar.

Ett annat område där MDM-katalogen är bättre är för-

mågan att slå samman data från olika källor, vilket förser användaren med bättre information än genom att visa lager­‑ saldo. För alla lagerlagda artiklar läses lagersaldosiffrorna

Folksams användare upplever en stor fördel med att kunna definiera olika varugrupper, vilket gör det mycket lättare att hitta just rätt artikel. Totalt finns 1 300 artiklar i Folk­sams katalog och man har inte upplevt några problem med långa söktider.

Exempel SAP SRM-MDM användargränssnitt.

Även om många av fördelarna med MDM-katalogen ligger i användargränssnittet, så är det kanske inom administrationen

av leverantörskataloger som de största förbättringarna märks. Idag är det i princip inget manuellt arbete alls med att upp­ datera en katalog. Den minskade administrationen har gjort att man kan uppdatera katalogerna oftare. Före uppgraderingen till SAP SRM-MDM 3.0 uppdaterades varje leverantörskatalog max en gång i månaden. Idag upp­ dateras vissa av leverantörernas kataloger varje vecka. Bättre uppdaterade kataloger leder till färre köp av felaktiga eller utgångna produkter och därmed mindre efterarbete för inköpsavdelningen. MDM-katalogens flexibilitet och arkitektur är det som möjliggör detta och här kan man se en stor skillnad mot tidigare kataloger.

förutom någon enstaka systembugg så har allt blivit bättre med SAP SRM-MDM 3.0. Ann-Sofie Asplund


SAPSANYTT 1/2012

nyckeln är användarna hur du lyckas med din SAP Procurement Catalog implementation

Om du liksom jag kommer ihåg första gången du såg en SAP logon-pad och fick upp SAP:s ERP-inloggningsruta på skärmen, så kommer du nog ihåg känslan av total förbryllelse över hur man använde sig av systemet. För ca 5 år sedan, med en nybliven civilingenjörsexa­men i ryggsäcken och ett inpräntat mantra att användbar­

heten kom i första rum, hade jag svårt att smälta att ett såpass stort system som SAP var så otroligt icke-användarvänligt vid första anblicken. Detta var långt innan jag hade stött på SAP:s produkt SAP SRM. Efter en första introduktion till SAP SRM kunde jag för första gången äntligen hävda – med någon form av stolthet – att jag arbetade med ett användarvänligt system. Ett snyggt webinterface, klara och tydliga instruktioner och ett förutbestämt antal val för användarna. Detta var något jag kunde stå bakom, och SAP ser ut att ha tagit till sig mer och mer av användbarhetens grundprinciper vartefter utvecklingen av produktportföljen vuxit genom åren. Man har sett nyttan med att försöka efterlikna de inköpsprocesser som användarna an­ vänder sig av privat på nätet: shoppingcarts, tydliga steg, en klar och tydlig summering innan bekräftelse etc. Ett naturligt steg i att öka enkelheten i inköpsprocess­ erna har varit att tala om för användarna vad de kan välja

TEXT: Jakob Frey-Skött, Stretch Öresund AB

mellan. Det är här styrkan med SAP Procurement Catalog kommer in. Katalogen kan fylla många funktioner, men framförallt bidra med ett verktyg för att styra användarnas inköp och öka spårbarheten genom hela inköpsflödet, från strategisk sourcing till KPI:er. Man undviker obskyra beskrivningar och beställningar som inte godkänns för att användarna inte vetat hur man ska fylla i all relevant information. En utmaning för oss som implementerar SAP Procurement Catalog är att vi är begränsade av ett ramverk med

regler som satts upp av SAP. Så länge vi inte vill att utveck­ lingskostnaderna ska skjuta i höjden, gör vi bäst i att arbeta med det vi har. Hur gör man då för att utnyttja det som getts till oss och skapa en så användarvänlig katalog som möjligt? Sökfunktionen i SAP Procurement Catalog erbjuder väldigt mycket inom ramen för SAP Standard, och endast genom en genomtänkt design och genomtänkta val kommer vi att kunna göra systemet användbart för slutanvändarna. Många organisationer har som mantra att hålla sig till SAP Standard och vissa tänker sig att så länge man håller sig till SAP Standard så behöver man inte göra ett val, vilket är en sanning med modifikation. Det första man bör göra är att analysera och skala ner det som ligger inom ramen för SAP Standard: • Som exempel tillhandahåller SAP Procurement Catalog möjlighet för administratören att specifikt anpassa katalogens användargränssnitt för en specifik grupp av användare. Detta bör man göra för att skala ner användargränssnittet så mycket som möjligt för användarna. Utgå ifrån en ”Googleapproach” med endast ett sökfält, och lägg sedan till endast de mest nödvändiga sökkriterierna. • Vikta nyttan med att all produktdata finns i SAP Procurement Catalog mot värdet i att användare snabbt ska kunna välja rätt produkt. Tillhandahåller man all världens produk-

TEMA: SRM

25

ter med ett dåligt underhåll, tappar man användarna halvvägs för att det inte går att hitta det man letar efter. An­ vändarna kan inte utföra sin uppgift, vilket leder till låg användbarhet. Håll hellre ner mängden produkter tills användarna är varma i kläderna och se till att underhålla de produkter ni väljer att tillhandahålla via SAP Procurement Catalog med korrekt information och bilder. • Utgå ifrån användarna – i SAP Procurement Catalog finns ett antal funktioner för att anpassa den information som är tillgänglig för användarna. Ett exempel är att använda sig av ”named searches”, vilket t ex kan sortera bort inaktiva produkter – utan att behöva radera dem från MDM Servern. En annan funktionalitet värd att använda, om man har en SAP Procurement Catalog med en stor mängd material definierade per ett stort antal Plants, är ”implicit search criteria-funktionaliteten”. Detta gör att man ibland redan i SRM Server-konfigurationen kan sätta parametrar som talar om för SAP Procurement Catalog att ”filtrera” bort ickerelevanta Plants-material för användaren, baserade på användarens Plant i SRM Servern. Detta gör att man anpassar de material som visas, så att mängden kognitiv stress min­ skas hos användaren. Tips och trix för att uppnå ökad användbarhet i sin SAP Procurement Catalog ska såklart alltid viktas mot de behov som finns inom verksamheten. Men i slutändan är det ändå alltid en fråga om att uppnå största möjliga ROI för sin SAP Procurement Catalog implementation. En hög ROI kan upp­nås på många olika sätt, men jag är övertygad om att den aldrig kan uppnås utan fokus på användarna:

• Hur lätt är det för en nybörjare att lära sig söka efter pro dukter i er SAP Procurement Catalog? • Hur lätt är det för användarna att minnas hur man söker och väljer produkter i er SAP Procurement Catalog om man gör uppehåll i användandet? • Hur minimerar man de fel som användarna kan göra när de söker efter produkter i er SAP Procurement Catalog? Endast genom att kontinuerligt reflektera över användbarhetens principiella grundfrågeställningar kan man lyckas med sin SRM-/MDM-satsning. Hur gör ni för att säkra hög användbarhet? Lycka till!

endast genom genomtänkt design och genomtänkta val kommer vi att kunna göra systemet aNvändbart för slutanvändarna.


26

TEMA: SRM

SAPSANYTT 1/2012

Hur hanterar företag inköp av indirekta material? en jämförelse mellan SAP SRM och SAP ECC

Vad är ett indirekt material? Inköp av material delas vanligtvis in i två kategorier: indirekta och direkta material. Direkta material används i tillverkningen av produkter och påverkar direkt värderingen av slutprodukten. Exempel på direkta material är: råvaror, reservdelar och komponenter. Denna typ av material upptas vanligtvis i lagerförteckningen, till skillnad från indirekta material som inte används direkt i tillverkningen av produkter och därmed inte direkt påverkar värderingen av slutprodukten. Dessa varor och tjänster upptas vanligtvis inte i lagerförteckningen. Exempel på indirekta material kan vara pennor och papper. Inköp av direkta material sker ofta på ett strukturerat sätt, där beställningar skapas med referens till ett kontrakt. Före­ tagen vet vad de köper av vem och hur mycket det kostar. Detta är inte alltid fallet när det gäller indirekta material. Det är inte ovanligt att en stor del av dessa inköp sker utan en beställning.

Drivkrafter för förändring Inköp av indirekta material står oftast för majoriteten av in­köps­volymen i ett före­ tag. Intressant nog är att just detta område många gånger är ett stort svart hål för inköps- och ekonomichefer. Inköpen sker utan avtal och korrekta beställningar. Om attest sker så är det fakturan som attesteras. I praktiken är detta för sent, och eftersom inga beställningar skapats finns heller ingen information om vad som har beställts. En in­köps­chef som vi pratade med hade endast vetskap om antalet fakturor och totalsumman för inköpen, men hade t ex ingen statistik över hur dessa var fördelade mellan olika varugrupper. Med andra ord – här finns stora vinster att hämta.

TEMA: SRM

SAPSANYTT 1/2012

Lösningen för att få ordning på processen för indirekta inköp är enligt många ”E-procurement”, på svenska ungefär ”e-handel”. Aberdeen Group listar i sin rapport Aberdeen E-Procurement Benchmark Report 2008 ett antal drivkrafter för att införa e-handelslösningar i Nordamerika: • Förbättra efterlevnad av interna och externa krav • Lägre rekvisition-till-order-kostnad • Reducera okontrollerade inköp

27

• Brist på effektivitet i rekvisition-till-order-processen • Reducera rekvisition-till-order-ledtider Dessa drivkrafter är applicerbara på den europeiska marknaden, där företagen ställs inför samma utmaningar med pro­ cessen för inköp av indirekta material.

det är väldigt tydligt att det finns stora vinster att implementera ett systemstöd för att stödja inköp av indirekta material. Vilka lösningar erbjuder SAP? Det grundläggande består i att vem som helst i företaget kan skapa en rekvisition, som sedan attesteras och därefter kon­ verteras till en beställning som skickas till leverantören. Genom ett systemstöd för detta kan ett företag få kontroll över sina inköp och minska sina okontrollerade. Om man som företag har valt SAP som systemleverantör erbjuds följande två alternativ: SAP MM (Materials Management) i ECC (Enterprise Core Component) eller att utöka systemlandskapet genom att lägga till SAP SRM (Supplier Relationship Management).


28

TEMA: SRM

SAP ECC Standard ECC erbjuder systemstöd för inköp av indirekta material. Man kan utföra inköpen med eller utan material och här kan inköp av varor och tjänster hanteras. Med rätt version kan en rekvisition baserad på katalog skapas. Alla som har jobbat i ECC vet att användarvänligheten är mycket begränsad. Att utbilda samtliga i ett företag så att de kan skapa en rekvisition är en stor och dyr utmaning. Det underlättar inte heller att skapande av rekvisitioner utförs oregelbundet av sällananvändare, tvärtom. Tyvärr är det vanligt före­kommande att frustrationen, på grund av den dåliga användarvänligheten, resulterar i utökad användning av personliga utlägg. Istället för att använda den föreslagna inköps­ processen används företagets kreditkort och problemen med inköp utan beställ­ningar kvarstår. Även om det finns klara fördelar med ECC, så är den bristfälliga användarvänligheten ett för stort hinder för att ha möjlighet att bli marknadsledande rörande inköp. Fördelar

• Ett system • Inga ytterligare kostnader för hårdvara Nackdelar

• Bristande användarvänlighet

SAPSANYTT 1/2012

29

SAPSANYTT 1/2012

• Kräver replikering av grunddata och transaktionsdata till ECC

Rapport från SUGEN – en samverkan som växer

Finns det andra alternativ?

Världens största nätverk blir bara större och större.

När man tittar på fördelar och nackdelar mellan ECC och SRM så är valet inte problemfritt. Om man som företag har budget för och behov av ytterligare funktionalitet som SRM kan erbjuda, så kan detta vara ett bra val. Senaste versionen av SRM har rättat till många av de brister som fanns i de tidigare versionerna. Men det finns fortfarande vissa frågetecken. Till exempel så är användarvänligheten fortfarande inte i paritet med vad som förväntas av en modern applikation. Är man endast ute efter ett systemstöd som ska möjliggöra att vem som helst i företaget kan skapa en rekvisition med eller utan katalog, så är SRM dyrt och onödigt komplext. Det finns idag ett antal olika ”best of breed-system” för att hantera indirekta inköp. Fördelarna med dessa system är många, men nackdelen är att man behöver utveckla ett interface till sitt back-end-system. Ett annat alternativ är att utveckla ett nytt gränssnitt ovanpå ECC, där man kan se till att användarvänligheten motsvarar det man kan förvänta sig av en modern webapplikation. Detta gränssnitt använder sig av standard SAP API:er. Om man inte är intresserad av att utveckla själv finns det leverantörer som har skapat liknande produkter. Ett exempel är produk­ten SBx (Simplified Buying Experiance) från företaget Simpli­fying IT.

SAP SRM

Slutsats

Med hjälp av SRM kan företag implementera ett systemstöd där slutanvändare kan skapa en rekvisition med eller utan katalog. Denna upplevelse liknar mer det man förväntar sig av en modern e-handelslösning. Med hjälp av SRM kan en slutanvändare skapa en kundvagn som agerar som rekvisition. Denna kundvagn godkänns sedan via ett workflow och där­efter kan inköpsorganisationen slut­­föra processen genom att färdigställa beställningen och skicka den vidare till leverantören. Därefter bekräftar slutanvändaren att man har tagit emot varan eller tjänsten. När detta är klart kan leverantörsfakturan betalas. Denna process liknar den i ECC, men den stora fördelen med SRM är den förbättrade användarvänligheten. I samband med utbildning av slutanvändare upplevs SRM som enklare att använda än ECC. Men det finns fort­farande förbättringspotential. Även om den senaste versionen av SRM har förbättrats, så kvarstår fortfarande onödiga steg och skärmar som komplicerar processen. Vidare så är SRM ett separat system med nya behov av hårdvara och licenser. Att implementera SRM kan vara mycket kostsamt och tar i regel allt från 6 till 18 månader beroende på verksamhetskrav.

Rent tekniskt stödjer både ECC och SRM processen för inköp av indirekta material. Men det är bara SRM som kan närma sig ”best of breed-funktionalitet”. SRM är avsevärt mycket bättre på den viktigaste egenskapen – användarvänlighet. Varför är användarvänlighet så viktigt? Svaret på denna fråga är ganska enkel. Om användarna inte klarar av att använda lösningen spelar det ingen roll hur tekniskt bra lösningen är. I fallet med indirekta inköp är samtliga anställda potentiella slutanvändare. Eftersom dessa slutanvändare oftast är sällananvändare ökar kravet på enkelhet och användarvänlighet. Om valet av affärssystem är SAP och man implementerar ECC för att stödja sina kärnprocesser, så krävs något ytterligare för att bli marknadsledande när det gäller indirekta inköp. Är man endast ute efter att få en förbättrad användarvänlighet i processen för indirekta inköp blir SRM onödigt dyrt och komplicerat. Då är det kanske bättre att överväga antingen att bygga en kompositapplikation eller att köpa SBx eller liknande produkt.

Det är mäktigt att se att det som SAPSA var med och grundade har idag blivit världens största strukturerade på­­verkansgrupp inom IT. Och troligen finns det inget annat större aktivt nätverk inom andra områden heller. Men att vara störst hjälper ingen. Då är det bara en sak som gäller – att leverera! har nu Argentina gått med i SUGEN, det innebär att stora delar av Sydamerika nu­ mera är med i gruppen. Ett stort land som sliter med att organisera sig är Kina, kanske främst för att vi från våra kulturer försöker att tala om hur detta ska göras. Att applicera våra tankar och strukturer i ett föreningsliv är inte alltid enkelt, men vi hoppas att våra vänner i Kina snart finner sina egna former och därmed också kommer att delta i det gemen­ samma arbetet. Som senaste land i skaran

Vi har under den senaste perioden ofta rapporterat om olika saker som sker, och det som är mest aktuellt är fort­ farande den nya strukturen för licenser. Detta har varit en synnerligen seg historia, men det är ju kanske inte så konstigt. Ullaredsmodellen – billigt och mycket – har inte riktigt fått fäste hos vår leverantör SAP. Det är en stor omställning som ska till för denna jätte inom IT, som SAP är idag. Givetvis är det också mycket arbete runt HANA. Med hjälp av HANA kommer SAP också att etablera sig som

databasleverantör. Men det är en förändring som tar tid, och i det förändringsarbetet är SUGEN en mycket vik­ tig spelare för att guida SAP framåt på en väg som även vi kunder tycker är framkomlig. När man läser om SAP handlar det många gånger om olika inköp av system som genomförts. Nu senast köptes ett system för användarutbildning (Datango) och sedan det stora molnföretaget med en intressant HRlösning – Success Factors. Direkt efter dessa köp ser vi en stor aktivitet för att integrera dessa verktyg och ge oss användare mera möjligheter. Men i detta arbete och stora förändring behöver också SAP väldigt mycket stöd för att de inte ska bli till skrivbordsprodukter. I SUGEN är vi mycket intresserade av att varje investerad

krona kommer oss kunder och användare i retur med större värde. Det är trots allt våra licenspengar som in­ vesteras och då ska vi få utväxling. På något vis är det som om en SAP-licens är en aktie, och den ska stiga i värde. Men om vi inte agerar som ”aktieägare” och är tydliga med våra krav blir riskerna alltför stora. Vi har sett flera misstag under åren. Anledningen är till största delen den att det som skedde utfördes utan samverkan med kunderna. Men nu finns vi där med SUGEN och kastar oss över varje initiativ som kommer, för att säkra vår investe­ring och få en maximal utväxling. Det är spännande. För SUGEN är inte som något annat nätverk i världen, vi är ett gäng som representerar över 350 miljoner personer som är anställda i företag och organisationer som använ­ der SAP, och vi är SAPianer ut i fingerspetsarna. i en eller flera fokusgrupper, och var med och påverka den delen som ligger inom ditt intresseområde. Saknar du något kontakta SAPSA. För tillsammans kan vi göra underverk, eller i alla fall guida SAP på rätt väg! Så aktivera dig ännu mer

Fördelar

• Förbättrad användarvänlighet Nackdelar

• • • •

Risk för höga implementationskostnader Ökade licenskostnader Separat system från ECC Separata roller och behörigheter

TEXT: Gustav Sjögren, Claremont

TEXT: per högberg, SUGEN, SAPSA, Skye


31

SAPSANYTT 1/2012

SAP Carbon Impact I en tid där miljömedvetenhet och klimatkompensering har blivit en del av många företags favoritargument för att marknadsföra sig mot kund- och medarbetarmarknaden, är det lätt att fråga sig hur man faktiskt vet att man som företag är klimatsmart? Hur kan man få kontroll över sitt ”carbon footprint”? Och hur kan man minska sin energiförbrukning?

Applikationen De flesta företag verkar i en omgivning där miljöbestämmelser blir allt striktare, energipriserna allt högre och kunderna allt mer medvetna och krävande när det kommer till företagens miljömässiga ansvarstaganden. SAP Carbon Impact on-demand är en webbaserad produkt från SAP, som hjälper företag att följa myndigheters miljömässiga krav och samtidigt skapa sig ett säljargument som är hetare än någonsin. Vad är då första steget till att bli klimatsmart, miljövänlig, grön eller vad man nu vill kalla det?

Nuläge Det första steget i allt förändringsarbete är att få en tydlig och mätbar bild över nuläget. Hur illa är det? För att göra den bedömningen behövs data, mycket data. Det kan vara alltifrån produktionsdata från de olika produktionsanläggningarna, utsläppsdata från Supply Chain-processen eller data om energi­ för­brukning på de olika företagssiterna.

Datainsamling Applikationen har en del olika metoder för datainsamling. Den första är EDI (Electronic Data Interchange), som är den elektroniska dataöverföringsteknik som SAP använder. Det kan t ex vara fakturor från elleverantörer där information om energiförbrukningen skickas elektroniskt till applikationen som lagrar informationen. Även befintliga data i form av Excelfiler går att läsa in i SAP Carbon Impact. I de fall där det inte finns sammanställda data behöver man samla in data ifrån olika stakeholders inom och utanför före­ taget. Därför finns det möjlighet att starta undersökningskampanjer, där webbaserade enkäter skickas ut till leverantörer och/ eller ansvariga inom den egna organisationen för att samla in de data som behövs. Applikationen innehåller funktiona­litet för att utforma, monitorera och sammanställa denna datainsamling.

TEXT: Reza Hashemi, Claremont

Datainsamlingen är ganska okomplicerad när det handlar om energiförbrukning. När det kommer till insamling av utsläpp av växthusgaser är det däremot ofta svårt att få tag på denna information, eftersom inte alla företag följer upp den typen av data än. För att råda bot på detta levereras SAP:s Carbon Impact-lösning med en databas innehållande referens­värden, som kan användas för att beräkna de egna utsläppen av växthusgaser.

Analys När datan väl finns i applikationen måste den bearbetas. Applikationens inbyggda analysverktyg med fördefinierade dashboards tillåter analyser som gör det möjligt att skära och följa upp miljöpåverkan per affärsenhet, geografiskt område, anläggning eller produkt. Denna organisatoriska information kan importeras från företagets ERP-system, vilket ger ett korrekt och fullständigt underlag för analyser på alla organisationsnivåer. Uppföljning av utsläpp och energiförbrukning per organisatorisk enhet kan vara värdefullt för det egna företaget och eventuellt för myndigheter. Det som dock har störst genomslagskraft mot kunder är när man kan redovisa för den miljömässiga påverkan som en enskild produkt eller produkt­serie har. En förutsättning för att den typen av analyser ska vara möjliga är att företagets produkter finns definierade i applikationen. SAP har självklart gjort det möjligt att läsa in BOM:ar (Bill Of Materials) från ERP-systemet. Utsläppsstatistiken för de ingående komponenterna i BOM:en samlas in exempelvis via webbenkäter. Datan aggregeras sedan och kan användas dels för att redovisa miljöpåverkan för de egna produk­terna eller användas som underlag för jämförelse mellan olika komponentleverantörers miljöpåverkan. Sammanställningar och rapporter som producerats kan sedan antingen skickas till myndigheter eller användas som underlag för förändringsprojekt internt i företaget.


32

SAPSANYTT 1/2012

En ”grön Facebook”

de som lyckas bäst är de som har med sig de anställda på det gröna tåget. Miljöstrategi blir operativ I stort sett alla större (och även en del mindre) företag har idag en miljöstrategi och uttalade kvantifierade mål över hur man ska minska sin energiförbrukning eller utsläpp av växthus­ gaser. Det kan dock vara ganska svårt att bryta ned ledningens övergripande miljörelaterade ambitioner till något operativt. Med SAP:s Carbon Impact kan dessa mål registreras i applikationen med identifierade KPI:er och målvärden. Målen kan tillskrivas organisationen på en övergripande nivå, eller specificeras på någon annan nivå inom den egna organisations­ strukturen. Denna funktionalitet gör det möjligt att under ett definierat tidsintervall få en överblick över progressen mot det projicerade målet. Detta i sin tur gör det möjligt att på ett enkelt sätt bryta ner och följa upp mål som annars kan kännas abstrakta och svåra att övervaka.

Benchmarking Vi har nu ett verktyg som hjälper oss att sammanställa och analysera data. Men vad säger det egentligen om hur vi ligger till som företag? Är vi ”best in class” eller har vi precis klarat kraven? För att kunna göra den bedömningen levereras SAP Carbon Impact med benchmark-värden för ett antal KPI:er som är framtagna för en rad olika branscher. Detta gör det möjligt att utvärdera den egna datan mot ett kvantitativt mätvärde. I takt med att fler företag börjar använda denna lösning kommer applikationens funktionalitet för Peer-to-Peer-jämförelser att bli ännu mer användbar.

sapsa ska vara medlemmarnas företag och finnas till för medlemsföretagen så att de ska få bäst nytta av sin SAP-investering. SAPSA vill nu erbjuda en ny fokusgrupp, där dis­ kussionen och erfarenhetsutbytet är av mer övergripande och strategisk karaktär. Innehållet styrs av medlemmarna i fokusgruppen, och kan exempelvis handla om hur projekt leds och mäts, hur avdelningen är organiserad, hur kommunikation sker till och från verksamhetsansvariga mm. Denna fokusgrupp syftar till att öka din strategiska nytta av SAP!

De flesta vet dock att en minskad miljöpåverkan handlar om medvetenhet och engagemang. För att skapa ett genuint engagemang måste det odlas på gräsrotsnivå bland de anställda i företaget. Det är många företagsledare som talar fint om sina miljösatsningar och planer för framtiden, men de som lyckas bäst är de som har med sig de anställda på det gröna tåget. På den fronten har applikationen stora likheter med sociala medier. I SAP:s Carbon Impact kan de anställda registrera sig som användare och följa progressen samt ta del av miljödatan, förutsatt att man har blivit tilldelad rätt behörigheter förstås. Utöver detta kan de delta i eller själva skapa miljökampanjer av olika slag. Det skulle kunna vara samåkning till jobbet eller att ta cykeln istället för bilen. Kampanjerna består av miljövänliga aktiviteter som är värderade med poäng som användarna blir tilldelade när de slutfört aktiviteten. Poängen kan sedan användas till att köpa priser av olika slag. Självklart ”postas” även alla aktiviteter på den gemensamma ”newsfeeden”, så att alla kan se.

Ny fokusgrupp: Strategisk SAP PROGRAMFÖRKLARING Företag har inte enbart SAP, men SAP är centralt! IT och SAP ser annorlunda ut idag och i framtiden: • Integration med andra system, nya distributions modeller och organisationsformer både ökar och blir valbara

SAP med på tåget Det finns många anledningar till att ta ett aktivt steg för att minska utsläppen av växthusgaser och sin energiförbrukning. SAP:s Carbon Impact må vara en ganska ny applikation där det fortfarande finns viss utvecklingspotential, men den er­bjuder ändå ett stort stöd med många användbara funktioner. Vidare signalerar SAP med denna applikation att man vill vara med och rida på den gröna vågen och med tanke på hur vår omvärld förändras just nu är det nog ingen dum idé!

• SAP påverkar mindre i det stora samman hanget, samtidigt existerar stort strukturkapital och hög kostnad Fokusgruppen Strategisk SAP vill: • Öka det strategiska användandet av SAP i det rätta sammanhanget • Säkerställa att SAP stödjer företaget bättre • Utbyta erfarenheter inom organisering, kost nadsberäkningar, användningsområden, mät metoder, integration, projekthantering mm • Skapa strategisk nytta av och motivation för SAP – baserat på erfarenheter Målgrupp:

Välkommen till vår nya fokusgrupp Strategisk SAP!

• • • • •

IT-chefer och CIOs Strategi- / Affärs- / X-arkitekter Program- / Affärsapplikationschefer Projekt- / IT-controllers Med flera

3-4 möten per år. Frågor och intresseanmälan görs till: strategisksap@sapsa.se

varmt välkomna! Thomas Therborn och Marina Stensvad

SAP Svenska Användarförening


34 FOKUSGRUPPER

SAPSANYTT 1/2012

Fokusgrupperna är SAPSA:s kärna. Det är där alla våra medlemmar har möjlighet att utbyta kunskap och erfarenhet samt aktivt påverka produktutvecklingen inom SAP. I fokusgrupperna knyter du värdefulla kontakter med användarföretag samt partnerbolag, som är aktiva inom just ditt specialområde i SAP-världen. Där har du även möjlighet att få ut maximalt av din SAP-investering. Gemensamt för alla fokusgrupper är att de syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan aktiva på användarföretag och partnerbolag. Nedan beskrivs de olika grupperna. Du anmäler dig till respektive grupp genom att uppdatera din profil i SAPSA:s elektroniska nyhetsbrev, alternativt mailar du till sapsa@sapsa.se så hjälper vi dig.

SAPSANYTT 1/2012

FOKUSGRUPPER 35

punkten för alla beslut avseende optimering av den dagliga verksamheten. Strategin översätts till processer som levererar optimalt värde avseende kvalitet, service och tid. Utifrån affärsprocesser genereras värde genom implementering av IT-system, organisationsstrukturer/ roller och andra produktionsanläggningar.

• Underhålla en förteckning över ”vem använ der vad i SAP HCM”.

Ordförande: Jonas Ferdinandsson, SQL Systems Mail: ea@sapsa.se

• Identifiera och prioritera förslag/önskemål om förbättringar och presentera dessa för SAP.

FINANCE Huvudsakliga mål: • Att fungera som ett forum för erfarenhets och kunskapsutbyte inom både välbekanta och nya områden, via egna gruppmedlemmar och användarföretag, andra fokusgrupper samt ”externa” parter som till exempel SAP.

• Uppstartat samarbete inom SUGEN.

Alla företag har användare, och med det så finns det också ett behov av användarutbildning. Vi diskuterar: hur skapar man en utbildningsorganisation, hur fortsätter man med utbildning efter ett projekt, vilka verktyg och metoder använder vi, samt tips och trix i gruppen. Användarutbildning är något för alla företag som har användare! Ordförande: Tf Per Högberg, Skye Mail: anvandarutbildning@sapsa.se

ARKIVERING Fokusgruppen för Arkivering har som mål att fokusera kring frågor som gäller arkivering av data inom SAP.

behörigheter Fokusgruppen för Behörigheter adresserar samtliga system och lösningar där behörigheter är en vital del. • GRC, Access Control • Revision av behörigheter • ECC behörigheter • HCM behörigheter • BI behörigheter • Solution Manager behörigheter • Och mycket mer! Ordförande: Linda Waldenfeldt, Posten & Scott Enerson, PwC Mail: behorigheter@sapsa.se

BI/BO

• Gruppen är ett aktivt nätverk där öppna frågor inom arkiveringsområdet diskuteras.

(Business Intelligence/ BusinessObjects)

• Problem och lösningar på problem diskuteras på möten och även direkt mellan deltagare i nätverket när dessa frågor uppstår.

• Genomför presentationer med represen tanter från SAP inom intressanta områden – nyheter – lösningar mm.

Kunskapsutbyte inom olika områden med anknytning till beslutsstöd. Allt från dragningar om nyheter och trender inom området till presentationer kring hur kunder skapat sina lösningar. Under hösten har vi bland annat berört hur man bäst organiserar sitt arbete med beslutsstöd. Fokusgruppen arbetar även med att tillvarata intressen som tidigare användare av BusinessObjects (BO) har. Man kan därför säga att denna fokusgrupp är BO-företagens användarförening.

Ordförande: Tomas Hagberg, Logica Sverige Mail: arkivering@sapsa.se

Ordförande: Magnus Högfeldt, Stretch Mail: bi@sapsa.se

• Utökar kunskapen inom arkiveringsområdet och de möjligheter som finns att aktivt an vända detta hjälpmedel. • Har löpande presentationer av hur olika an vändarföretag arbetar med arkivering. Det gäller både löpande arkivering och särskilda arkiveringsprojekt.

• Demo av nya uppsättningar och lösningar, studiebesök hos varandra. • Gemensam kravställare på SAP.

• Bra dialog SAPSA – SAP HCM fokusgrupp – SAP.

• Att skapa basen för ett kompetent nätverk för att diskutera olika problemlösningar samt besöka andra företag, individuellt eller i grupp.

användarutbildning

• Belysning av så många funktionsområden som möjligt.

CRM (Customer Relationship Management) Fokusgruppen för CRM är ett professionellt nätverk av personer med brinnande intresse för framgångsrika kundrelationer och SAP CRM! Syftet med fokusgruppen är att utvecklas gemensamt genom ett konstruktivt kunskaps- och erfaren­hets­utbyte. Här kan vi diskutera och lösa konkreta problem, men även lyfta blicken från vår vardag och diskutera visioner och strategier inom SAP CRM. Att vara ett forum för fördjupade diskussioner och kunskapsutbyte kring SAP CRM. Fokusgruppen ger oss också möjlighet att sammanställa önskemål till SAP gällande förbättringar av den specifika lösningen samt titta på de nyutvecklingar som SAP har framöver inom området. Tillsammans kan vi dra nytta av våra olika erfarenheter och på så sätt få ut optimal användning av systemet, samtidigt som vi bygger upp ett socialt och professionellt nätverk. Vi hoppas att intresset för CRM är stort bland SAPSA:s medlemmar och att många är intresserade av att delta. Ordförande: Magnus Tiberg, Accenture Mail: crm@sapsa.se

Ordförande: Gunilla Kyhle Kolsrud, Mikael Ebefors, Maria Ammunet, Martina Stenvall, Axfood & Niklas Ambrus, E1NS Mail: finance@sapsa.se

FÖRVALTNING Fokusgruppen för Förvaltning har som mål att fokusera kring frågor runt förvaltning. Att skapa nätverk så att man kan kontakta varandra när man har funderingar och ha möjlighet att ta del av varandras erfarenheter. Exempel på teman under möten är: • Hur hanteras tester inför releaser i förvaltning? • Att införa ITIL i supportprocessen • Förvaltningskostnader • Möjliga förvaltningsmodeller Ordförande: Johan Rydström & Virpi Ronkainen, Saplication Mail: forvaltning@sapsa.se

EA/BPM

I gruppen tar vi upp frågeställningar runt processer och arkitektur i ett helhetsperspektiv och hur de förhåller sig till varandra. Ett företags vision och strategi bör alltid vara utgångs-

MDM (masterdata) Inom många fokusgrupper diskuteras frågan om MD. MD är något som alla jobbar med, och i samband med Impuls 2011 var detta ett brännande ämne. MD-gruppen kommer att samverka så att frågorna om MD kan spridas vidare på tvärsen genom olika fokusgrupper. Som vanligt formas innehållet i gruppen, var­för alla förslag är välkomna. Samverkan mellan fokusgrupperna kommer också att organiseras så att det inte behöver ske dubbla aktiviteter (om det inte finns önskemål om det förstås). Anmäl ditt intresse och häng på även dessa aktiviteter. Ordförande: Thomas Klein, AkzoNobel & Per Högberg, Skye Mail: masterdata@sapsa.se

HCM

Fokusgruppen för Microsoft syftar till att skapa förståelse för hur SAP:s och Microsofts olika lösningsområden och produkter fungerar tillsammans. I denna grupp ligger huvudfokus på Duet Enterprise och Microsofts applikationsplattform med Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server samt Microsoft Azure.

Ordförande: Tf Eva Haaker, Microsoft Mail: microsoft@sapsa.se

(Human Capital Management)

• Bistå med expertkunnande till gruppen och då i första hand med representanter från partners och SAP. • Via gruppen sammanställa önskemål till SAP gällande förbättring av aktuell lösning. • Identifiera gemensamma intresseområden mellan olika företag.

Ordförande: Claes Widestrandh, Mölnlycke HealthCare & Pontus Borgström, Acando Mail: pi@sapsa.se

PLM (Product Lifecycle Management) Fokusgruppen för PLM fokuserar på att jobba med över­grip­ande PLM-frågor parallellt med erfarenhetsutbyte. PLM omfattar mycket mer än CADritningar, R&D och projekt. Allt som rör dokument från perspektivet ”pappersdokument i dina vanliga processer” är en del av PLM (till exempel DMS). Genom PLM har vi möjlighet att organisera och strukturera den information som vanligtvis inte ligger i affärssystemet. PLM ger oss också möjligheten att dela på informationen, såväl inom företaget som utanför. I fokusgruppen för PLM har vi inriktning på att dela Best Practice och ta del av den planering som SAP har inom PLM-området. Vi stöd­ jer också varandra i planering och utveckling av hur PLM kan introduceras ytterligare på våra företag, då det normalt är en stor utmaning, samt inspirerar varandra till att se fler möjligheter inom hela livscykeln. Ordförande: Christer Matsson, Vattenfall & Per Högberg, Skye Mail: plm@sapsa.se

MICROSOFT

Söker ny ordförande. Maila sapsa@sapsa.se.

• Öka kunskapen inom HCM-området hos fokusgruppsmedlemmarna.

(Enterprise Architecture/ Business Process Management)

Ordförande: Maria Sandberg, SAS Mail: hcm@sapsa.se

• Integrationsstrategier • Uppgradering/migrering • Prestanda • Monitorering • Användarpresentationer

PI (Process Integration) Fokusgruppen för PI nätverkar både i tekniska frågor runt PI, men även i integrationsstruktur och nya tekniker. Vi samarbetar även inom SUGEN direkt med SAP och med några av värl­ dens största användargrupper. • PI – produktutveckling och krav

PM/CS (Plan Maintenance/ Customer Services) Fokusgruppen för PM jobbar med PM, MM och CS samt har stora intressen i DMS där vi samarbetar med fokusgruppen för PLM. Vårt mål inom fokusgruppen är att utbyta kun­skap och erfarenhet mellan medlem­ marna, erfarenheter som vi alla har praktisk användning för i våra jobb. Vi vill även pusha för PM och CS, som har mycket stark funktionalitet inom områdena underhåll av anläggningar och service på kundan­läggningar. I själva verket finns knappast någon extern leverantör av specialsystem för underhåll och service som har bättre funktionalitet. För er som redan använder SAP finns dessutom gra­tis licenser för PM och CS och en färdigbyggd integration till ekonomisystemet. Ordförande: Sven Adler, Vattenfall & Sven Ferdinandsson, SQL Systems Mail: pm@sapsa.se


36 FOKUSGRUPPER

SAPSANYTT 1/2012

QM (Quality Management) Syftet med fokusgruppen för QM är att som an­vändare kunna utbyta erfarenhet och knyta kontakter.

Mötena består av: • Presentation och demonstration av medlem mar som har lyckats väl med en implemente ring eller uppgradering. • Aktuell information inom SCM från SAP • Diskussion • Vår ambition är även att i framtiden anordna studiebesök ute hos medlemsföretagen.

QM:s områden innefattar: • Quality Inspection • Quality Notification • Kontrollanalys • E-signaturer

Ordförande: Daniel Martinsson & Daniel Hellriegel, Connecta Mail: scm@sapsa.se

• Djupdykning i en utvald process som stöds av SRM, till exempel kontraktshantering eller fakturamatchning. Ordförande: Kristoffer Kronhamn, Stretch Mail: srm@sapsa.se

Treasury SME

RETAIL Fokusgruppen för SAPSA Retail är nätverket för alla med ett professionellt intresse för SAP for Retail. Fokusgruppen arbetar med alla funktionella områden inom produktsviten såsom: • Merchandising (pris- och sortimentsflöden) • Retail logistics • Store operations • POS data, m fl Syftet är att fokusgruppen för SAPSA Retail ska bli en naturlig arena för kunskapsutbyte och relationsbyggande till nytta för kundföretagen. Fokusgruppen är även en kanal för information från Customer Engagement Initiative, SAP:s satsning på kunddelaktighet i kommande utvecklingsprojekt. Medlemmar i gruppen är, förutom kundföretagen, även representanter för SAP och part­ners. Kundföretagens intressen styr nätverkets mötesteman och arran­ görsgruppen säkrar upp intressanta bidrag från kundföretag och/eller SAP och/eller partners inom respektive tema. Ordförande: Richard Källsäter & Hanna Esbjörnson, Accenture Mail: retail@sapsa.se

Vill du vara med och engagera dig och hjälpa oss att starta denna grupp inom detta stora och viktiga område – hör av dig till SAPSA! Mail: sme@sapsa.se

SOLMAN (Solution Manager) Vi har som mål: • Att skapa ett nätverk för idé- och erfarenhets utbyte, där alla är och känner sig välkomna. • Att inspirera nyttjandet av Solution Manager genom att dela såväl goda som dåliga erfa renheter. • Att samarbeta med andra nordiska användar grupper för gemensamma arrangemang. • Att samarbeta med SAP genom utsedd kon taktperson som inbjuds till alla möten. På våra möten diskuterar vi nyheter från SAP, nya områden i Solution Manager och utbyter erfarenheter.

användarutbildning

Vi har som mål att fokusera på frågor som gäll­er SAP Treasury – till exempel In House Cash, Payment Factory, Bank Communication, Cash Pool­ing, Cash Management, Liquidity Forecasting, Treasury-transaktioner och Risk Management.

crm

Inom området arbetar vi med att: • Öka kunskapen samt presentera och disku tera nya möjligheter.

förvaltning

• Presentera nyheter inom området.

microsoft

arkivering

• Presentera hur olika företag arbetar inom området. • Diskutera frågeställningar via ett aktivt nätverk.

plm

solman

SCM

SRM

Våra möten kretsar kring alla områden inom Supply Chain Management. Vi försöker fokusera kring ett ämnesområde per möte, som ligger i linje med gruppmedlemmarnas kompetensområden.

Våra möten kretsar kring dessa huvudområden: • Presentation och demonstration av medlem mar som har lyckats väl med en utvald del av

ea/bpm bi/bo

sme

• Samarbeta med andra användarföreningar för gemensamma träffar.

pm/cs

retail treasury finance scm

(Supplier Relationship Management)

Tveka inte att kontakta oss på SAPSA för frågor och synpunkter angående våra Fokusgrupper! 08 - 587 700 00

pi

Srm

• Sammanställa önskemål till SAP om förbätt ringar av nuvarande lösning.

Ordförande: Lars Arne Christensen, First Treasury Mail: treasury@sapsa.se

md

QM

Ordförande: Karin Agdur, Volvo IT & Mattias Nilsson, Perstorp Mail: solman@sapsa.se

(Supply Chain Management)

TELEFON:

• Senaste nytt såsom trender och vad vi kan förvänta oss i kommande releaser.

Gå med i våra FOKUSgrupper hcm

Ordförande: Eva Ahrens, Capgemini Mail: qm@sapsa.se

MAIL: sapsa@sapsa.se

SRM som även kan intressera andra, exem pelvis uppgradering till senaste versionen eller migrering till SRM-MDM Catalogue.

ALLA som är medlemmar i SAPSA är välkomna att vara med i våra fokusgrupper! Men vi vill att ni är aktiva och engagerade så att gruppen är levande och en bra plats för utbyte av kunskap. Alla erfarenheter, stora som små, är intressanta att höra och kan göra stor skillnad på just ert företag. Om ditt företag ej är medlem i SAPSA kontakta oss på sapsa@sapsa.se så hjälper vi er. Bidra och engagera dig du med!

behörigheter behörigheter


Här presentera

gen!

39

SAPSANYTT 1/2012

FOTO: Sofia Olsson

serverade glass i montern.

r Per Högberg da

Jakob Frey-Skött från Stretch

N YA M A LM Ö M Ä S SA N 28 mars 2012. Malmö.

Alla föreläsningar var välb

esökta och mycket uppskattade.

I år intog VårImpuls Nya MalmöMässan. I helt nya, ljusa och trevliga lokaler var succén ett faktum. Under VårImpuls var 17 utställ­are på plats. Några var med oss för första gången, vilket alltid är lika trevligt och gör VårImpuls till ett intressant event. I år hade vi dessutom tagit fram en egen ”app” tillsammans med Neptune, med vilken man kunde följa dagens seminarier etc.

de llare ha a utstä de g li t m a S era intress många ! e r a k besö

Dagen bjöd på ett fullspäckat program!

r att ta Det gälle den. å ti p ra a v till ing är sk ta Multi nna! u bra att k

Arvid Eriksson från Eriksson höll I Keynoten och pratade om ”Mobilitetslösningar i det dagliga arbetet på Ericsson”. Med på scen var även Christian Gosslander från Logica. Efter det fortsatte Keynoten med ämnet ”Vad finns som jag inte visste om?” med Thomas Schierwagen, Volvo. Thomas Therborn, Standitt och Per Högberg, Skye gav viktiga insikter om samt utmaningar för att tillvarata din SAP-investering. En uppskattad föreläsning var ”Valliant Employee Portal”

med Christoph Schultz, HLP tillsammans med Torbjörn Åh­ berg på Xpicio. Här pratade man om Valliant Groups erfarenheter när man ersatte det befintliga intranätet och valde SAP NetWeaver Portal som core-teknik, vilken berikas av olika til�lägg för innehållshantering och samarbete. De största utmaningarna samt nyckelfaktorn till en framgångsrik go-live 2011 var områden som: mobil åtkomst för iPads, flerspråkigt innehåll och ett väldigt modernt användargränssnitt. Presenta­tio­ nen innehöll resultaten, den berörda tekniken och det till­tal­ ande användargränssnittet för Valliants lösning.

Peter Hensd al från SAP pratade mob ility.

ter från Många nyfikna studen ökte bes et rsit ive un ds sta Halm ppho för att för ö oss i Malm ter inför ningsvis knyta kontak framtiden.

Ett välbesökt fokusgruppsmöte hade vår nystartade grupp inom MasterData, där Kerstin Rössborn, Volvo pratade om MDM och MDG hos Volvo, samt att gruppens nya fokus­ grupps­ledare – Thomas Klein, AkzoNobel presenterade sig. SAPSA:s årsmöte hölls som alltid under VårImpuls där ett bra resultat för 2011 redovisades. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Vi fortsätter SAPSA:s arbete med stort fokus på våra fokusgrupper, samt att få fler från varje medlemsföretag att aktivera sig i någon av våra 22 fokusgrupper! 70 olika företag besökte VårImpuls och totalt blev vi 301

deltagare denna vårdag – 210 deltagare från användarföretag och 91 konsulter, samt att vi även gästades av 43 studenter.

Dagen avslutades med ett glatt mingel med goda wraps och dryck samt prisutdelning. Av de 150 som stannade kvar och minglade hade vi ett par glada vinnare som bland annat vann biobiljetter, iPod och en radiostyrd helikopter. Vi på SAPSA tackar alla deltagare för en mycket givande dag och tills vi ses igen den 3-4 oktober på Impuls önskar vi er en underbar vår och sommar!

Av 26 seminarier och 5 fokusgruppsmöten var ett annat

välbesökt seminarium E.ONs presentation om deras utma­ ningar och framgångsfaktorer vid införandet av en global SAP template med Issa Manglid, E.ON och Kristian Lexander, Accenture. Christer Ingemarsson från Colada och hans föreläsning om ”BI-trender 2012 – Hur väl kan SAP:s lösningar inom BI möta upp dessa trender?” var också ett välbesökt seminarium. Dessa var bara ett fåtal av alla dagens seminarier! r.

Y:s monte nde i EVR

Nätverka

kt lax med var varmrö ker. ch n lu a d Dagens go och picklade grönsa d potatissalla

Mycket kaffe blir det under dagar som denna ...

TEXT: ammi gammal 0ch malin kjellin, SAPSA


40

PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER

SAPSANYTT 1/2012

SAPSANYTT 1/2012

PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER

41

PREMIUMpartner

PREMIUMpartner

QUALITYpartner

QUALITYpartner

PREMIUMpartner

QUALITYpartner

Företag som strävar efter bättre lönsamhet och ökad tillväxt tar hjälp av Acando Ända sedan Acando grundades har kärnan i vårt utbud varit att hjälpa företag att maximera sin tillväxt och lönsamhet med hjälp av vår verksamhetskompetens i kombination med SAP:s produkter.

Världsledande konsultföretag Accenture hjälper företag att uppnå sina mål och bli mer framgångsrika. Vi är världsledande inom Management Consulting, IT och Outsourcing och erbjuder allt ifrån strategianalyser, implementering av nya arbetssätt, organisationer och systemlösningar till utveckling, drift och underhåll av dina system.

Aditro är en ledande nordisk leverantör av Business Process Outsourcing, Consulting och IT-lösningar för ekonomi, HR och informationslogistik. Aditros heltäckande tjänster, som baseras på modern teknik och kontinuerliga förbättringar, hjälper kunderna att minska sina kostnader och fokusera på sin kärnverksamhet för att öka sin konkurrenskraft. Aditro och SAP Aditro täcker livscykeln för en SAP HCM-installation; analys, implementation och förändringsarbete, samt underhåll av applikationen och processerna. Konsultteamet har stor expertis inom SAP HCM och består totalt av cirka 30 konsulter. Kompetensen kommer från mer än 18 000 nordiska företag i olika branscher. Vi känner de nordiska företagens vardag, och vad som är möjligt att lösa med SAP HCM. Detta gör att vi kan bistå företag att utnyttja sina personalresurser bättre och förbereda organisationen för kommande utmaningar.

Capgemini är en av världens ledande leverantörer av konsult-, teknik- och outsourcingtjänster. Vårt partnerskap som ”Global SAP Alliance Partner” innebär ett nära samarbete med SAP inom såväl produktutveckling som gemensamma kundprojekt. Genom vår SAP Lifecycle approach kan vi erbjuda våra kunder färdigpaketerade tjänster ur vår produktkatalog inom våra huvudområden Finance Transformation, Supply Chain Management, Supplier Relationship Management, HR Transformation, Customer Relationship Management samt teknik och arkitektur.

CIBER Sweden AB med 150 konsulter (8 500 globalt) hjälper till att effektivisera verksamheten hos våra kunder med möjlighet att ta del av CIBER:s globala tjänster och kunskap som till exempel offshore-leveranser.

Accenture och SAP Allianser är en integrerad del av Accentures strategi i Sverige och globalt. Våra allianspartners produkter kompletterar våra tjänster och gör det möjligt för oss att leverera våra lösningar bättre och snabbare än vi, eller något annat företag, skulle kunna göra själva. Tillsammans kan Accenture och SAP erbjuda en kombination av djup industrikompetens och förmåga att leverera komplexa lösningar med ett integrerat och öppet affärssystem. Genom hela vårt samarbete med SAP har vi varit med i utvecklingen av nya industrispe­ cifika lösningar. Vi hjälper våra kunder att överkomma problem de brottas med genom att bygga in lösningar på problemen i nya versioner av SAP. Vi hjälper också våra kunder att bättre använda systemen för att uppnå sina affärsmässiga resultat.

Avega Group erbjuder seniora SAP-konsulter med specialistkompetens inom införande av SAP:s plattform. Vårt fokus är kvalitet, kundvärde och arbetsglädje i kombination med konsulter som gillar att ligga i framkant av SAP:s utveckling. Vi hjälper våra kunder att använda SAP för att effektivisera sin verksamhet samt att skapa differentierande och värdeskapande processer.

Kompetensbredd kombinerat med djup expertis För att skapa maximal nytta med SAP som stödsystem krävs djup kompetens kring verksamhet och processer, samt teknik och metodik. Den bärande affärsidén hos Acando är att kombinera våra duktiga management-, affärssystems- och teknikkonsulter. Acandos industrialiserade arbetssätt Många av de utmaningar som vi hjälper till med finns hos ett stort antal företag. För att möjliggöra återanvändning av den kompetens vi byggt upp, har vi paketerat standardiserade lösningserbjudanden. Lokal närhet Acando består idag av drygt 200 SAP-konsulter, varav 100 i Sverige. För att skapa en lokal närhet till våra kunder har Acando svenska kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och Ludvika. Partnerskap med SAP Acandos kompetens kring SAP bevisas inte minst genom nivån på de partnerskap Acando har med SAP. Vi kan idag hjälpa våra kunder i alla faser av livscykeln – från upphandling till underhåll av införda system.

Mer information Johan Svensson johan.svensson@accenture.com 08-451 3631

Mer information Markus Johansson markus.johansson@avegagroup.se Växel +46 8 407 65 00 Mobil +46 702 063 622 Grev Turegatan 11A 114 46 Stockholm www.avegagroup.se

Mer information Ia-Pia Emanuelsson ia-pia.emanuelsson@aditro.com +46 70 286 54 08 www.aditro.com

Vårt främsta mål är att maximera våra kunders enorma kapacitet Vi bidrar med det senaste inom applikations- och tekniklösningar från SAP, liksom de metod- och process­ orienterade aspekterna vid implementeringar, integrationer, uppgraderingar och utrullningar. Självklart har vi fokus på utmaningarna i förändringsarbetet som ett SAP-projekt ofta innebär. Med våra attraktiva AMoch outsourcingtjänster kan ni dessutom vara säkra på att er verksamhet drivs med lägsta totalkostnad. Med 11 500 globala SAP-resurser har Capgemini levererat SAP-tjänster till mer än 6 500 kunder runt om i världen och gett drygt 2 200 företag från alla stora industrisektorer och regioner extraordinära mervärden. Med den erfarenheten kan vi hjälpa er att snabbt få ut maximal effekt av er investering. Kontakt: Jonas Bjärkäng jonas.bjarkang@capgemini.com

www.accenture.com

www.accando.se

www.capgemini.com

SAP: Ett starkt team i Sverige, om ca 40 seniora SAPkonsulter, erbjuder djup verksamhetskunskap och gedigen lösningskompetens inom bl a Projektledning, Change Management, Retail, Utilities, Solution Mana­ ger, SCM, FI/CO, MM/SD etc. Handel & Distribution: Rapid Retail® är en förkonfigu­ rerad lösning för detaljhandeln baserad på SAP Retail, som ger en unik kostnadseffektiv lösning i kombination med den erfarenhet CIBER erhållit från fler än 100 SAPimplementationer från detaljhandeln. SAP Utilities: CIBER har en unik kompetens inom SAPlösningar för energibranschen med ett unikt samarbete med SAP i Walldorf kring vidareutveckling för den nordiska avreglerade marknaden. Förvaltning & Support: CIBER:s Förvaltning & Support för SAP hjälper våra kunder att få ut det bästa av sin SAP-investering genom skräddarsydda lösningar för varje organisations unika krav till en förutsägbar kostnad. SAP Hosting: CIBER är en certifierad SAP Global Hosting-partner och specialist på skräddarsydda Hosting-lösningar. Vill du veta mer kontakta: Robert Keuls 070-601 06 05, robert.keuls@ciber.com www.ciber.se

QUALITYpartner

QUALITYpartner

QUALITYpartner

PREMIUMpartner

PREMIUMpartner

QUALITYpartner

Vi på Affecto brinner för att göra våra kunder mer produktiva och konkurrenskraftiga genom överlägsen användning av information. På Affecto arbetar över 700 konsulter som är specialister på beslutsstöd inom områden som verksamhetsstyrning, business intelligence, datalager och dataintegration. Djup kunskap och lång erfarenhet kring beslutsfattande, ur både teknik- och verksamhetsperspektiv, säkerställer att våra lösningar levererar verkligt värde. Alla ska ha en ärlig chans att göra ett bra jobb med hjälp av överlägsen användning av information – det är här Affecto kommer in.

Applicon erbjuder applikationslösningar till specifika branscher som bank & finans, fastighets- och försäkringsbolag i Norden. Vi är en av SAP:s största och oberoende Service Partners i Norden och återförsäljare av SAP inom segmentet medelstora företag (SME). SAP for Banking är baserad på en flexibel och skalbar infrastruktur, vilket gör att den passar såväl små som stora banker. Den erbjuder en robust miljö för att integrera nya teknologier, hantera och kontrollera bankernas kärnverksamhet samt lyfta ut verksam­ heten på internet. Tack vare att man använder ”Best Practices“ och standarduppsättningar är risken låg vid implementering. Med Authorization Process Manager (APM) er­bjuder Applicon en unik lösning för att optimera processen med behörigheter i SAP. Produkten stöder hela livscykeln för behörighetsrollerna från design och utveck­ ling till tester, go-live och produktionssupport. Instant Business Information (IBI) är ett kraftfullt och flexibelt rapportverktyg för SAP ECC (R/3), som ger användarna stor frihet att själva välja vilken information som ska ingå i rapporten under kontrollerade former.

Atos är Europas IT-leverantör nr 1! Med ett partnerskap med SAP sedan mer än 30 år och med fler än 10 000 genomförda SAP-implementationer är Atos marknadsledande inom SAP. Erfarenheten kompletterat med gediget branschkunnande inom t ex tillverkande industri, försäkring, bank & finans, bekräftar Atos som en ledande SAP-partner. Till våra kunder erbjuder vi ett komplett utbud av SAP-tjänster, allt från förstudier med hjälp av LiveTools och implementeringar till applikationsförvaltning och drift. Globalt har Atos över 10 000 SAP-konsulter och över 300 SAP-specialister i Norden. Från våra globala resurscenter erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar. För test har vi SAP TAM och för utveckling har vi en Global SAP ABAP Factory. Atos erbjuder applikationsförvaltning med en ”Right Fit” för att minska de operativa kostnaderna. Vi erbju­ der även Cloudtjänster som t ex BI On­Demand eller SAP Flexible Operations för kostnads­effektiva lösningar. Andra områden som Atos har utvecklat lösningar inom är t ex Mobilitet, BI och Hållbarhet.

När människan växer, växer företaget. I de få orden ryms hela idén med Claremont. Vi har upptäckt att när människor får chans att utveckla sin fulla kapacitet presterar de så oerhört mycket mer än de annars skulle göra. Därmed blir våra kunder nöjdare än de annars skulle vara. Vilket förr eller senare leder till att alla växer – våra kunder, deras kunder och vi. Claremont är ett IT- och managementkonsultbolag som tänker lite annorlunda. Kom gärna förbi på vårt nya, fina kontor på Birger Jarlsgatan 7 och ta en kopp kaffe med oss, så kan vi berätta för er vilka värden vi har skapat hos våra kunder genom att bygga innovativa mobila lösningar med SAP och Unwired plattform! Vi har en helt ny hemsida också. Besök www.claremont.se för mer info om alla våra erbjudanden.

Colada AB är ett konsultbolag med 100 % fokus på SAP. Vi på Colada vill göra det möjligt för våra kunder att använda SAP på ett optimalt sätt. Vi är just nu 65 konsulter och växer successivt. Våra konsulter har i genomsnitt 13 års erfarenhet av SAP. Colada är dessutom SAP Service- och Hosting-partner samt återförsäljare. Vår vision är att vara det mest attraktiva SAPkonsultbolaget för såväl medarbetare som kunder. Välkommen att hälsa på oss på Kungsgatan 59!

Connecta hjälper företag i behov av förändring. Vi arbetar nära våra kunder med att stärka deras konkurrenskraft och driva förändringar i mål. Ibland mot alla odds. Våra konsulter kombinerar kompetens inom strategi, affärskunnande och IT för att skapa den bästa lösningen för varje unikt kunduppdrag. Vi arbetar alltid i nära samarbete med uppdragsgivare för att tillsammans utveckla den bästa lösningen. Vi är en av SAP:s största partners med flest certifierade konsulter och har såväl bredd som djup från förstudie till implementation och förvaltning. Vi har team som sträcker sig över hela SAP:s palett och branscher. Vi är ett lönsamt, börsnoterat företag som växer. Våra ca 700 medarbetare utvecklar våra kunder inom kompetensområdena: • Enterprise Consulting • Management Consulting • Digital Consulting

www.affecto.se

Kontakta Johan Dannestig, SAP-ansvarig johan.dannestig@applicon.se +46 (0)8 407 36 99 www.applicon.se

För mer information kontakta Hans Eriksson hans.eriksson@atos.net 0708-547700 www.se.atos.net

www.claremont.se

Vi tillhandahåller expertis inom framförallt följande områden: • SAP ABAP / Webdynpro • SAP Applikation • SAP Webdynpro • SAP NetWeaver • SAP Smart Form / SAPscript • SAP PI / PDF-based Print Forms • SAP Enterprise Portal • SAP Behörigheter • SAP BI / BO • SAP Solution Manager • SAP Workflow • SAP MDM • SAP Arkivering Kontakta oss gärna Anders Frost, VD, 0768-774912 anders.frost@colada.se Björn Janson, Sälj, 0768-774900 bjorn.janson@colada.se Anne Bendrik, Konsultchef, 0768-774913 anne.bendrik@colada.se www.colada.se Colada är även en del av iStone, se www.istone.se.

Vi är kundnära, värderingsstyrda och personliga, och tar oss an de svåraste förändringsprojekten ända in i mål. För mer information Gustaf Höstbo, +46735582638 gustaf.hostbo@connecta.se Connecta AB, Mäster Samuelsgatan 60 Box 3216, 103 64 Stockholm Tfn: 08-635 80 00, fax: 08-635 80 02 www.connecta.se


42

PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER

SAPSANYTT 1/2012

SAPSANYTT 1/2012

PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER

43

PREMIUMpartner

PREMIUMpartner

QUALITYpartner

QUALITYpartner

QUALITYpartner

PREMIUMpartner

E1NS startades 2007 av konsulter som ville mer än bara leverera timmar. Vi anser att det enda sättet för ett företag att säkra sin plats som förstaval är att ha medarbetare som brinner för sin konsultroll. Denna passion i kombination med spetskompetens och djup förståelse för din verksamhet gör oss till en stor tillgång i ditt projekt. E1NS är ett konsultbolag som erbjuder kvalificerade tjänster inom SAP och BI. Tjänster som syftar till att på ett effektivt sätt ge våra kunder bättre koppling mellan sin verksamhet och SAP. Idag är vi ett 20-tal specialister och vi växer. E1NS är ett värderingsstyrt bolag. Vi har en familjär känsla i bolaget och leder andra och varandra. E1NS största tillgång är våra noggrant utvalda konsulter. Vi lägger mycket tid och energi på att våra konsulter trivs, för vi vet att när vi är på hemmaplan är vi hos dig. Välkommen hem.

EVRY SAP Consulting hanterar 200 000 slutanvändare EVRY har fler än 350 SAP-konsulter inom koncernen med ett konsultnätverk som sträcker sig över landsgränserna. Alla har en gedigen och mångårig erfarenhet av SAP. Med hundra procent fokus på SAP och en bred erfarenhet ger vi dig ett starkt konsultstöd i allt från strategisk rådgivning inom verksamhetsutveckling till teknik. Självklart kan du även anlita oss för specifika SAP-projekt, för coachning och vid implementeringsfrågor. EVRY är certifierad SAP Hosting partner, SAP Service partner och certifierad Run SAP Implementation partner. Vi har förtroendet att hantera drift- och/eller applikationssupport åt sammanlagt nästan 200 000 slutanvändare och vi gör det i cirka 375 SAP-system. EVRY är Nordens näst största IT-tjänsteföretag. Genom 10 000 medarbetare levererar EVRY dagligen IT-tjänster från 50 städer i Norden till ungefär 14 000 kunder i såväl den offentliga sektorn som det privata näringslivet.

eWork är Nordens ledande konsultmäklare inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. I vårt nätverk finns fler än 40 000 konsulter och genom eWorks unika matchningsmetod garanterar vi objektivitet i urvalet av konsulter. Vår metod bidrar även till kost­ nad­seffek­tiva besparingar, eftersom våra kunders hantering av konsulter förenklas.

Open Text är världens ledande oberoende leverantör av ECM-lösningar (Enterprise Content Management). Open Text erbjuder företag möjligheten att snabbt förse rätt personer med rätt information i rätt samman­ hang. SAP och Open Text har samarbetat sedan 1981 inom dataarkivering (fram till 2004 under namnet IXOS) och sedan 2007 är Open Text resellerpartner till SAP. Inom arkivering har vi den mest använda och utvecklade lösningen och vi har hjälpt mer än 3 000 SAP-kunder att minska sina driftskostnader och öka prestandan för sina SAP-system samt stänga legacysystem. Sedan 2008 finns produkten SAP Invoice Management (SAP IM) by Open Text på SAP:s prislista. SAP Invoice Management hjälper företag att effektivisera sin hantering av inkommande fakturor. Open Text har idag färdiga applikationer för CRM, SRM och HCM där man kan skapa full översikt över all information kring kunder, leverantörer eller anställda. Detta är ett bra sätt att effektivisera processer, sänka kostnader och skapa förutsättningar för bättre beslut och bättre service.

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3 700 medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder, vilket utgörs av globala företag, svenska storföretag, organisationer, lokala företag samt den offentliga sektorn. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 161 000 medarbetare och mer än 3 500 SAP-specialister i 154 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Vi hjälper våra kunder att exploatera de möjligheter som affärssystemet SAP erbjuder verksamheten i form av: • Högre grad av automatiserad och mer effektiv styrning och kontroll

Repona är ett självständigt konsultbolag med 100 % fokus på tjänster kring SAP:s produkter. Vi har specialiserat oss på SAP ERP, NetWeaver och systemförvaltning. När vi startade Repona hösten 2006 ville vi skapa ett kompetent SAP-konsultbolag med förankring i södra Sverige (vårt säte är Lund). Vi har alla lång erfarenhet av SAP (i snitt elva år), affärsverksamhet och eget företagande.

Vill du veta mer? Milco Österholm, VD milco.osterholm@eins.se 073-232 39 80 Ulrika Palmgren, försäljningsansvarig ulrika.palmgren@eins.se 073-232 65 12 www.eins.se

Kontakta Anders Ladstedt anders.ladstedt@evry.com +46 708 649 025 www.evry.se

Konsulter inom SAP Ett av de snabbast växande kompetensområdena där eWork förmedlar konsulter är inom SAP. För att säker­ ställa kvalitet och effektivitet när vi söker konsulter med efterfrågad kompetens, arbetar vi i ett team med personer som har kunskap om både SAP:s lösningar och projektkrav. SAP Teamet på eWork finns på alla eWorks kontor i Norden och vi kan därigenom ha kon­ tinuerlig kontakt med vårt nätverk av konsulter med olika kompetenser. Allt vi gör inom eWork utgår från tre värderingar: – Professionell, Angelägen och Uppmärksam – som hjälper oss att fullfölja vår vision: ”Konsulter till alla kunder och kunder till alla konsulter” Jonatan Rajala, +46 73-650 55 83 jonatan.rajala@ework.se Henrik Karlsson, +46 73-595 77 07 henrik.karlsson@ework.se Emma Josefsson, +46 73-640 20 67 emma.josefsson@ework.se

• Bättre tillgång till information för analys och verksamhetsuppföljning, samt

Vad kan vi? Som konsulter behärskar vi: • Ekonomi och finans • Logistik (vi kan hela Supply Chain Managementdelen av SAP) • Programmering och NetWeaver. Inom systemförvaltning erbjuder vi tjänster som: • Help-desk under kontorstid (bemannad med erfarna SAP-konsulter)

• Ökad effektivitet i affärs- och IT-processer

• Utveckling i befintliga SAP-installationer (Application Management)

www.pwc.se

• Utbildning för att förbättra systemanvändningen Vi tar gärna ansvar för allt från mindre utvecklingsprojekt till hela SAP-installationer.

För mer information kontakta: Henrik Nyberg henrik.nyberg@opentext.com 0766-346692

Kontakt: Hans Montelius, vd, 046-333405 hans.montelius@repona.com www.repona.se

www.opentext.com

www.ework.se

QUALITYpartner GAVDI, en ledande europeisk HCM-leverantör Gavdi erbjuder specialister inom Human Capital Management och tekniska tjänster till företag som använder eller vill använda SAP HCM. Med verksamheter i Norden, UK, Polen, och Tyskland hjälper vi kunder i alla storlekar och branscher med kompletta tjänster inom HR – från lösnings­ vision, strategi, processoptimering och implementering till stödjande tjänster som förvaltning. Grunden är att HR-organisationen ska bidra med optimalt värde för verksamheten. Fokus är HR-tjänster inom tre specialistområden: • Rådgivande och strategisk HR • Implementationer av SAP HCM • Förvaltning av SAP HCM Kombinationerna som utmärker GAVDI: • Preferred Partner och nära samarbete med SAP • Flertalet av vår konsulter har jobbat på SAP • Fokus på HR, förpaketerade eHR-lösningar som ger ytterligare mervärde utöver SAP:s befintliga Best Practise för HCM Vill du veta mer? Peter Raak, VD / peter.raak@gavdi.com Arne Stroff, Ledning / arne.stroff@gavdi.com Anna Thörnblom, Konsultchef / anna.thornblom@gavdi.com Jens Bjare, Säljchef / jens.bjare@gavdi.com www.gavdi.com

QUALITY partner Som ledande leverantör av SAP-tjänster i Europa och en av SAP:s få globala servicepartners, hjälper vi fram­ gångsrikt många större företag och organisationer med att hantera förändringar och nå ambitiösa tillväxtmål. Det gör vi genom att leverera SAP-baserade lösningar som hjälper dig att nå bästa möjliga resultat och att reducera riskerna. Vi har ett komplett erbjudande av SAP-tjänster och är globalt certifierade inom Application Management och Hosting. Vi har innovativa lösningar baserade på SAP som plattform, det kan vara inom nya områden såsom Mobilitet, PLM, Duet etc. Vi har 3 600 SAP-konsulter och har genomfört mer än 2 000 SAP-baserade införanden runt om i världen. Med den erfarenheten som grund skapar vi betydande mervärden för alla våra kunder. Genom att arbeta med en blandning av lokal kompetens och internationell kapacitet, så kallad Blended Sourcing, kan vi även erbjuda konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva tjänster och lösningar. Vi har specialiserade SAP-avdelningar i 18 länder på fyra kontinenter och arbetar med SAP på innovativa lösningar, till exempel för tillverkningsindustrin och energibranschen. www.logica.se/sap

QUALITYpartner

PREMIUMpartner

QUALITYpartner

PREMIUMpartner

NorthgateArinso (NGA) är SAP:s största HR (HCM) partner. NGA har 9 000 anställda spridda över 35 länder varav alla är 100 % fokuserade på att levererar HRlösningar och HR-Outsourcingtjänster till kunder i över 100 länder. Genom NGA får närmare 30 miljoner människor löpande sina löner utbetalda. NGA:s förkonfigurerade SAP HR-lösning éuHReka´ täcker 51 länders unika lönekrav, samt erbjuder SAP Talent & Performance Management via SaaS (soft­ ware as a Service) på 37 olika språk.

As the Portuguese market leader in implementing SAP solutions, ROFF runs consultancy projects in all technological areas of business support. With a staff of 500, a turnover of 35M€ in 2010 and offices in Lisbon, Porto, Covilhã, Paris, Luanda and Stockholm, ROFF was the first SAP partner operating in Portugal to cater for the SME market as well as for large Portuguese and multinational companies. ROFF is a Gold Channel Partner and Services Partner and integrates the Reditus Group, one of the largest Portuguese groups in the IT industry. ROFF’s strategy for the international markets is based on placing high-performing local resources in teams representing the best of Portuguese human capital. This investment has resulted in the organiza­ tion’s sustained growth and has made a strong contribution to the trust that all the company’s clients place in Portuguese talent.

Tillsammans med våra erfarna, kompetenta och engagerade medarbetare erbjuder vi marknaden effektiv och lönsam förvaltning av affärssystem från SAP. Saplication AB startades för att förvalta och vidareutveckla en av Nordens största CRM-, Portal- och R/3system på plats hos kund. Vårt huvudkontor ligger i centrala Stockholm.

Varje företag kan sin egen verksamhet bäst. Vår spetskompetens ligger inom affärslösningarna – och vi utgår alltid från kunden. Stretch skapar verkliga lösningar för verkliga behov inom användbarhet, tillgänglighet och flexibilitet. Vi tar gärna ansvar för hela projekt – allt från förstudie och projektledning till leverans och driftsättning. Vi har många referenser från bland annat Posten och E.ON, som kan berätta om hur vi driver effektiva och värdeskapande projekt. Vi är cirka 130 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Öresund och Oslo – och vi växer!

Mer information Björn Tellberg bjorn.tellberg@ngahr.com 073 56 4224 www.ngahr.com

www.roffconsulting.com/nordic

Saplication AB erbjuder marknaden: • Rationella och väl fungerande verktyg och processer för lönsam applikationsförvaltning inom SAP. • Erfarna, kompetenta och hängivna konsulter med specialistkompetens inom SAP, som ger långvariga affärsrelationer på affärsmässiga grunder. www.saplication.se

E-mail: info@stretch.se

Kontakt Stockholm: malin.anjou@stretch.se 070-549 61 30 Kontakt Öresund: daniel.terborn@stretch.se 0703-599 559 Kontakt Göteborg: magnus.aberg@stretch.se 076-145 92 32 Kontakt Oslo: kim.petersen@stretchconsulting.no +47 92 85 97 32 www.stretch.se


44

PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER INFO PARTNER

SAPSANYTT 1/2012

QUALITYpartner

QUALITYpartner

QUALITYpartner

Tata Consultancy Services (TCS) är ledande inom ITtjänster, affärslösningar och outsourcing på global basis och levererar ett unikt affärsvärde. TCS:s SAP-verksamhet omfattar mer än 6 900 konsulter med expertkunskaper inom olika områden, SRM, PLM, CRM, BI, BOBJ, Adaptive Manufacturing, Netweaver EP & PI, Basis, Composites och eSoA samt ett antal branschlösningar för exempelvis IS Retail, IS Oil och IS Utilities. Konsulterna från TCS arbetar med den senaste tekniken för att fortbilda sig och höja sin kompetens kontinuerligt. Dessutom har vi ett globalt utbildningsavtal för våra konsulter med SAP AG. Det betyder att våra SAP-konsulter är bland de skickligaste i världen och har alltid aktuella kunskaper om SAP. Vi har förbindelser med SAP på ledningsnivå, deltar i viktiga SAP-partnerinitiativ och har vunnit flera globala och regionala utmärkelser från SAP. Bland annat har TCS fått utmärkelsen SAP Pinnacle Award (2010, 2009, 2008 och 2007) och har vunnit årets partnerskapspris i Indien flera gånger.

Zalaris är en ledande nordisk leverantör av outsourcingtjänster inom lönehantering och SAP HCMkonsulttjänster. Zalaris finns i alla nordiska länder med servicecenter i Stockholm, Västerås, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Lödingen. Vi har även verksamhet i de baltiska länderna och Indien.

Zuite utgör Enfokoncernens affärssystemsatsning. Allt vi gör har SAP som förtecken. Zuite som bolag är startat på uppmaning av ett antal större organisationer vars SAP-initiativ behövde till­föras kunniga och erfarna konsulter. Med en genomsnittlig SAP-erfarenhet på 12 år, kompletterat med omfattande verksamhets- och processkunnande, utmanar vi med framgång våra globala branschkollegor. Många kunder använder oss som lösningsarkitekter för att säkerställa en framtidssäker och kostnads­ effek­tiv lösning. Samtliga medarbetare inom bolaget är konsulter för att öka kundfokuseringen, säkra leveranserna och tydliggöra inriktningen. Vi levererar alltid det vi lovar – på tid och budget, med hög kvalitet. Kompetensmässigt täcker vi samtliga delar inom SAP ERP och har dessutom fokusområden inriktade mot SRM, CRM, SCM och NetWeaver. Våra beprövade erbjudanden och paketerade tjänster inom respektive fokusområde garanterar kunden eleganta och snabba lösningar på svåra utmaningar. Istället för mångåriga blackboxprogram arbetar vi i distinkt definierade tidseffektiva projekt, i nära samverkan med kunden. Snabb återbetalning av SAP-investeringen och konkret kundnytta är våra ledstjärnor. Sedan starten för tre år sedan har vi samlat 55 av Sveriges främsta SAP-konsulter. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

www.tcs.com

Erbjudande och affärsidé Vi erbjuder moderna webbaserade löne- och personaladministrativa tjänster inom Human Capital Management (HCM). Nyckeln till vår framgång är ett effekt­­ivt nyttjande av SAP HCM och SAP Portalen med Employee Self Service (ESS) och Manager Self Service (MSS). Vår affärsidé är att öka effektiviteten och minska kundernas kostnader genom att överta ansvaret för de löne- och personaladministrativa processerna på outsourcing basis. Kunderna kan fokusera på: • Strategiska personalfrågor • Standardisera HR-processerna över landsgränserna • Reducera kostnaderna och • Maximera nyttan av investeringen i SAP-systemet Zalaris Consulting Dotterbolaget Zalaris Consulting är en ledande SAP HCM-implementatör för såväl våra egna outsourcing­ kunder som för traditionella konsultkunder, som vill implementera lösningen i egen driftsmiljö. Några av våra kunder är Nordea, Trygg Hansa, ExxonMobil, Hydro, Yara Siemens och Wallenius Wilhelmsen.

Stor eller liten, SAP hjälper dig att komma på banan.

www.zuite.se

www.zalaris.se

QUALITYpartner Volvo IT är ett globalt företag som ingår i Volvokoncernen. Vi erbjuder infrastruktur och drift som säkerställer tillgänglighet, integration och säker lagring av ditt företags affärskritiska information. Många av våra kunder är verksamma inom fordonsindustrin som kännetecknas av hård konkurrens, hög komplexitet och snäva tidsramar. Detta ställer mycket höga krav på våra system och vårt kunnande. Inom Volvo IT har vi under många år skaffat oss stora kunskaper inom SAP. Idag finns över 50 000 SAP-användare inom Volvo och flera av koncernens bolag har utökat sitt användande till att även täcka logistikprocesser. ”Volvo Finance Master” är idag basen för implementationer inom Volvo. Som ett bevis för Volvo IT:s kompetens att använda SAP-lösningar på ett effektivt sätt har SAP utsett Volvo IT till Certified Hosting-partner. Volvo IT och SAP erbjuder tillsammans mjukvara, implementation, drift och support. Företagsfakta Volvo IT • Är ett helägt dotterbolag till AB Volvo.

“SAP är inte bara för de stora killarna.” Mark Heylen, VD

Wolvenberg, distributör av cykelkläder, med 15 anställda.

• Finns på mer än 35 platser runt om i världen, med huvudkontor i Göteborg. • Har mer än 5 000 anställda globalt. • Omsatte år 2009 7,4 miljader kronor. • Har bland sina kunder Volvokoncernen, Volvo Personvagnar, SCA Assa Abloy, Securitas, Västra Götalandsregionen och Stockholms Stad.

RUN FASTER, LEANER, SIMPLER, NIMBLER WITH SAP.

www.volvoit.com

www.sapmythbusters.se


Avsändare SAPSA 46

mustasch.se

Box 12297 102 27 Stockholm

Reponas konsulter kan vara närmare än du tror...

Med träffsäkerhet och snabbhet lägger vi all vår kraft på att installera, utveckla och förvalta våra kunders SAP-system. Vårt mål är att vara synnerligen effektiva på att eliminera alla typer av tidsbovar och säkerhetsfaror. Vi behärskar ekonomi/finans, logistik, programmering och NetWeaver och tar gärna på oss ansvar för allt från mindre utvecklingsprojekt till hela SAP-installationer. Välkommen att syna oss lite närmare under skjortkragen.

Magle Stora Kyrkogata 7 • 223 50 Lund Telefon: 046-333 400 • www.repona.se

SAPSAnytt nr 1 2012  
Advertisement