Page 1

SAPSAnytt

NR 1 2014

medlemstidning

Möjligheternas drag!

Spara pengar på tullkostnader

Ariba kräver verksamhetskunskap

- Hur SAPSAmedlemmar sparar miljoner.

- Det handlar mer om verksamhet än om teknik.

VårIMPULS 2014 - En strategisk dag är ett strategiskt drag SAP Svenska Användarförening


NR 1 2014

INNEHÅLL SAPSANYTT Ges ut två gånger om året av SAPSA (SAP Svenska Användarförening). Artikelförfattarna är ansvariga för respektive material. Citera oss gärna, men ange källan. Upplaga: ca 3000 exemplar KONTAKT www.sapsa.se Telefon: 08 587 700 00 Postadress: Box 12297, 102 27 Stockholm Besöksadress: Gustavslundsvägen 151D, (Alvik) Stockholm E-mail: sapsa@sapsa.se Redaktör: Josef Brengesjö, SAPSA josef.brengesjo@sapsa.se Telefon: 0763-94 80 40 ANNONSER E-mail: sapsa@sapsa.se Telefon: 08 587 700 00 GRAFISK FORM Johan Leidefors, Angström Gruppen KLIMATKOMPENSERAT PAPPER TRYCKERI Västkustens Tryckeri AB, Stenungssund Papperskvalitet: Tom&Otto 250 g 115 g SAPSA SAPSA är en icke vinstdrivande intresseorganisation för företag som använder affärssystemet SAP. Vårt syfte är att tillvarata medlemmarnas intresse för utveckling av SAP:s hela programutbud och tredjepartsprodukter som certifierats av SAP. SAPSA är ett forum för utbyte av erfarenheter, personliga nätverk, presentation av ny teknik, metoder och ”Best Practice” inom användandet av SAP via bland annat: Fokusgrupper Events, seminarier, konferenser • Strategiska samarbetsmöten • Elektroniska nyhetsbrev • Tidningen SAPSAnytt •

medlemstidning

3 Ledare

Den oberoende kraften ökar med mer beroende

4

Migrering av SAP sparar tid och pengar åt Försäkringskassan

6

Öka din användarbarhet med SAP Fiori

30 SPARA PENGAR PÅ TULL­ KOSTNADER. EU-parlamentet har tagit beslut om en ny tullagstiftning. Detta innebär ökade krav på företagen men också förenklingar i processerna. Idag förlorar företag mångmiljonbelopp då man inte har kontroll på sina tullprocesser. Stora pengar kan sparas.

7 EAM

Vägen till att minska TCO, öka produktions­tiden och kontinuerligt utveckla din anläggning

8

SUGEN: Bredden ökar i Norden

10

Gör något mer av er mobila lösning

12

SAP:s Ariba kräver mer kunskap om verksamhetsförändring än IT-kompetens

14

E-faktura har blivit moget Nu kopplas greppet om hela Procure-to-Pay

16

Konsulter under attack:

18

Verksamhetsvärde med SAP Extended Warehouse Management

20

Axfood bygger daglig­varuhandelns starkaste förhandlingsmuskler

21

Program för VårIMPULS

29

Vinklat från TT: SAP på ren svenska!

12 ARIBA KRÄVER VERKSAMHETS­ KUNSKAP. Inköp har alltid varit ett intressant ämne. Så intressant att SAP betalade 28 miljarder för företaget Ariba, jämförbar med hela IKEAs vinst 2013 eller inköp av en hel flygplansflotta. För att ta del av Ariba så krävs större förändringar i verksamheten än IT-kompetens.

SAPSA är del i SUGEN (SAP User Group Executive Network). SAPSA:S STYRELSE Mikael Karlsson, Ordförande (ABB) Roderick Hall, Vice ordförande (Ericsson) Per Högberg, Sekreterare (Skye) Marina Stensvad, Kassör (Posten) Gunilla Kyhle Kolsrud, Ledamot (Axfood) Per Ditzinger, Ledamot (Försvarsmakten) Thomas Schierwagen, Ledamot (Volvo IT) .................................................................... Anders Heimer, Adjungerad (SAP) Anders Söderman, Adjungerad (Claremont) Birgitta Weber, Adjungerad (Capgemini) Fredrik Wredh, Adjungerad (Colada) Jan Maelum, Adjungerad (Stretch) Johan Weckström, Adjungerad (EINS) Mattias Sperlingsson, Adjungerad (Accenture) ÄR DITT FÖRETAG INTE MEDLEM? Kontakta SAPSA:s kansli: sapsa@sapsa.se Telefon: 08 587 700 00 När ett företag betalar medlemsavgift räknas alla anställda som medlemmar.

30 Spara pengar genom att säkerställa tullprocesserna

Anmäl dig på www.sapsa.se

Gå gratis!

32

Lean and QM – Source Inspections

34

Produktkalkylering - att fånga sifforna…

36 Bättre leveransprecision genom smarta IT lösningar 38

Förändra ditt företag med e-handel - steg för steg

39

Fotokollage från IMPULS 2013

40 Fokusgrupper 43

SAPSA:s partners

21

Du vet väl att alla SAPSAmedlemmar som är från användarföretag går gratis på VårImpuls 2014?

Välkommen till VårImpuls! VÅRIMPULS 2014. Den 14 maj slår vi återigen upp dörrarna till vårt sydligaste SAP-event VårImpuls. Årets upplaga går av stapeln på Malmömässan. Välkommen till en På scen möter du talare från användarföretag som berättar om sina SAPinstallationer. Vi får även ta del avheldag SAP som bland annatvi kommer att tala inspirerande där lär av om nyheter och uppgraderingar, samt lyssna till föreläsare från våra partnerbolag som delar med sig av sina erfarenheter av kundinstallationer. varandra. Den 14 maj slår vi återigen upp dörrarna till vårt sydligaste SAP-event VårImpuls. Årets upplaga går av stapeln på Malmömässan. Välkommen till en inspirerande heldag där vi lär av varandra. Ett event med spännande seminarier, diskussionsforum och intressanta utställare för dig som jobbar med SAP-system. Programmet är nu klart i sin helhet.

ALLT DETTA FÅR DU SOM DELTAGARE:

» » » » » »

Fri tillgång till alla inspirerande föredrag Möjlighet att nätverka med dina branschkollegor Generös frukost, lunch och eftermiddagsfika Tillgång till talarnas presentationer efter eventet Förbokade möten med SAP-experter Mingel med vin/öl eller valfri dryck

SAP Svenska Användarförening Mikael Karlsson Ordförande SAP Svenska Användarförening


3

SAPSANYTT 1/2014

Den oberoende kraften ökar med mer beroende För att på ett framgångsrikt sätt förvalta och utveckla hjärtat, eller om du så vill blodomloppet, i ett företag gäller det att ha många känselspröt ute. Ett SAP-system ”infiltrerar” de flesta delar av en verksamhet, på gott och ont. Men det gör också att behovet av att lyssna på alla oberoende krafter i ett nätverk snabbt blir ett beroende. Men vem är då så oberoende att jag kan ha det som grund för nya beroenden i form av beslut och strategier? Det är just den breda samlingen och bredden i vårt nätverk som skapar detta förtroende. Att veta att nätverket endast finns för just nätverkets skull, att SAPSA inte är ett företag som skall skapa eget värde och egna vinster, är en av garanterna. Men främst är det våra medlemmar som är såväl innehållet som grunden för förtroendet. Ofta är det enklare att komma till sin styrgrupp/styrelse eller liknande med begäran att genomföra ett väl genomtänkt pro­ jekt, när en av referenserna är andra företag och organisationer i SAPSA. Vi har sett många exempel på när dessa referenser i beslutsunderlaget är avgörande.

frågor. Vi har startat upp arbetet med förändrade licenser, och lanserar fler tillfällen ihop med VårIMPULS. Den enda gränsen för hur många grupper och tillfällen som kommer att skapas är våra medlemmars initiativ – för vi är ju en helt medlemsdriven organisation. Som vanligt gäller: säg till vad du tycker skall göras. SAPSA ser en ständig tillväxt inom engagemanget för erfarenhetsut­ byte, inom alla olika områden. Genom nyrekrytering på kansliet och senare i höst flytt till nya lokaler hoppas vi att vårt gemensamma arbete skall ges än mer kraft för att skapa ett ännu större beroende av det oberoende nätverket SAPSA.

För att ytterligare öka beroendet av den oberoende kraften skapar SAPSA ännu fler tillfällen att diskutera mer strategiska

Ta nu del av denna tidnings innehåll och det som passar dig så hoppas jag att vi ses på VårIMPULS i Malmö den 14 maj!

”SOM VANLIGT GÄLLER: SÄG TILL VAD DU TYCKER SKALL GÖRAS.”

TEXT: PER HÖGBERG, SEKRETERARE SAPSA STYRELSEN


4

SAPSANYTT 1/2014

Migrering av SAP sparar tid och pengar åt Försäkringskassan

Genom att migrera hela systemlandskapet för SAP till en ny serverplattform sparar Försäkringskassan åtta miljoner kronor årligen i minskat underhåll och support. På köpet har körtiderna nästan halverats. Kompetent och engagerad personal lade grunden till den lyckade migreringen.

Hårdvaru-/mjukvaruförändring

Under hösten 2013 migrerade Försäkringskassan hela sitt system­ landskap för SAP från AIX serverplattform till Linux. Arbetet skedde inom ramen för ett större projekt där Försäkringskassan modern­iserar sitt datacenter. En av drivkrafterna bakom mod­ erniseringen är en ny serverstrategi som säger att Försäkringskas­ san ska minska antalet serverplattformar från fyra till två, Linux primärt och Windows sekundärt. På det viset ska kostnaden för

Täta träffar över kompetensgränserna

service och underhåll minska.

Säger upp dyra avtal Den AIX-plattform som SAP låg på var gammal och underhålls­ kostnaden ökade med en miljon kronor per år bara för den del som SAP låg på. SAP-systemen var de största systemen på den gamla plattformen och upptog ungefär hälften av utrymmet. För att kunna räkna hem besparingarna så snabbt som möjligt valde man därför att börja med att migrera SAP. Efter en lyckad migrering av SAP till Linux-plattformen kunde Försäkringskassan avveckla AIX-servrar och säga upp avtal som minskar kostnaden för support och under­ håll av SAP-miljöerna med åtta miljoner kronor per år. De eknomiska vinsterna räknades hem i och med att supportavta­ len på hårdvaran för Intel baserad arkitektur är betydligt billigare än den Powerbaserade. För IBM x86 så har Försäkringskassan en Intel baserad CPU och Red Hat Linux operativsystem medan det för IBM Power är en Power baserad CPU och IBM AIX Unix opera­ tivsystem.

Från Till

OS

AIX 6.1

Red Hat Enterprise 6 (x86_64)

CPU

POWER 6

Xeon E54650

Databas

DB2

DB2

Tidplanen för arbetet var att klara hela omställningen under 2013. – Vi har fått lägga till lite timmar på resurssidan men det är inom felmarginalen för ett sådant här omfattande projekt, säger projektle­ daren Thomas Wallton-Haaland. I SAP-migreringen har omkring 60 personer varit inblandade. All migrering har gjorts av egen personal, den enda inhyrda resur­ sen var en SAP-arkitekt, Per-Ola Torlind. – Arbetet har fungerat jättebra och jag tror att en framgångsfaktor var de veckovisa avstämningsmöten vi hade. Där träffades kompe­ tenser från alla områden, server, data & lagring, kommunikation, databas, Basis, CM samt den inhyrda SAP-arkitekten, säger Katrin Eriksson, leveransteamledare för SAP-migreringen.

Avslagen indexering sparade tid Målet för projektet var att ingen produktionssättning skulle ta mer än 32 timmar. Det målet uppfylldes i samtliga fall utom för den allra största databasen. Storleken på den var 4,3 terabyte och tidsåt­ gången för de mest tidskrävande momenten i den migreringen var:

• TABLESPLIT: 8H • EXPORT: 35,5H • IMPORT: 20,5H

Under PoC:en testades SAP:s migreringprocess för att optimera export och import. Då upptäckte man att inläsningen tog för lång tid för att kunna hålla kravet på max 32 timmar per produktions­ sättning.


5

SAPSANYTT 1/2014

– Vi slog av indexeringen under importen och aktiverade den först när importen var klar. Då tjänade vi mycket tid på att inte låta indexeringen göras efter varje tabellimport utan i stället göra index­ eringen sist, säger Kent Sällbom som är Basistekniker.

klarar av att hantera i ett och samma kluster, 256 stycken. Det resulterade i att vi var tvungna att bryta ut hela systemlandskapet för SAP från sitt kluster i wmvare och bilda ett eget vmware kluster för den, säger Mikael Salin, servertekniker på Försäkringskassans IT-drift.

Hämta data istället för att skicka Under testperioden upptäckte projektet att vid filöverföringen av exporterad data från källsystemet till målsystemet kunde de förlora data då filerna skickades med hjälp av scp. Projektet provade även ftp men tyckte att den version av program­ met som fanns i AIX var för gammalt och omständigt att använda. Beslutet blev att hämta allt data i stället för att skicka det. – Från målsystemet hämtade vi filerna med hjälp av wget från käll­ systemet. Först då kände vi oss trygga med filöverföringen och såg att risken för att tappa tid på grund av förlorat data minimerades, säger Markus Eskermo, Basistekniker.

SYSTEMLANDSKAPET SOM MIGRERADES

Utvecklingslina S

Under PoC:en lärde sig projektet också att man kan spara mycket tid på att optimera Order by vid importen. De lärde sig också att optimera konfigurationen av cpu, minne och antal export/import-­ processer för att hitta den kortaste körtiden. – När det gäller antalet samtidiga processer för sapinst att använda sig av så hjälper det inte att bara ta det största värdet och tro att hårdvaran ska klara av att hantera det. Utan det finns ett gränsvär­ de där fler samtidiga processer istället förlänger körtiden. Så det är viktigt att prova sig fram för att hitta den kortaste körtiden, säger Anthony Sundberg Velander, Basistekniker. Projektet hade krav på sig att filsystemet skulle vara strukturerat på ett visst sätt. Vid uppbyggnaden av filsystemet tog antalet möjliga monteringspunkter slut. – Vi upptäckte att vi nått gränsvärdet för hur många diskar vmware

T

Q

K Cutover

R

Optimerad konfiguration gav kortaste körtiden. Under förberedelserna stötte projektet på problem vid körningen av sapinst. Förbindelsen bröts och det orsakade osäkerhet kring var den pågående körningen befann sig. Anledningen till problemen visade sig vara att sapinst inledningsvis startades med Reflection X via Citrix. Genom att installera Reflection X lokalt på de arbets­ maskiner som skulle användas vid migreringen kunde man minska antalet felkällor.

U

M

V

P

Retrofit Underhållslina

Oförändrat antal hostar Förändringen i systemlandskapet var ett-till-ett med avseende på antalet hostar. Antalet hostar är 123 stycken och fördelningen i systemlandskapet ser ut så här: • S, U, T, R, M: 25 st • Q: 18 st • K: 28 st • V: 16 st • P: 36 st

Halverade körtider De prestandakrav migreringsprojektet hade på sig var att man skulle ha minst samma prestanda i den nya miljön som man haft i den gamla. Efter migreringen har mätningar visat att körtiderna för SAP-utbetalning är så gott som halverade i den nya miljön. – Förutom att hårdvaran byttes ut mot nyare och mordernare versioner så kan förbättringarna i körtid förklaras av att vi har reorganiserade databaser och snabbare CPU i hårdvaran på den nya miljön, säger Mikael Salin.

9000 8000

7000

6000

5000 AIX Linux

4000

3000

2000

1000 0 PLV del 1

PLV del 2

PLV dag 1

PLV dag 2

Puma test 1 Puma test 2

Kvittering

Överföring

TEXT: OLOV VIKSTRÖM, FÖRSÄKRINGSKASSAN


6

SAPSANYTT 1/2014

Öka din användarbarhet med SAP Fiori Dagens IT samhälle sätter stora krav på tillgänglighet, något som har satt stor press på de stora ERP-leverantörerna. Tjänster som Facebook, Linkedin, Twitter och Pineinterest har visat att det knappt finns några gränser på vad som kan uppnås med hjälp av dagens teknik. Det är tjänster som är intuitivt designade, enkla att använda och samtidigt väldigt funktionella. Frågan har länge varit hur man kan utnyttja apparnas fulla poten­ tial ur ett ERP-perspektiv. Sedan dessa tjänster först lanserades har SAP försökt att anamma detta i sin strategi och lanserat en mängd olika tekniker som till exempel SAP Mobile Engine (SME), Mobile Infrastructure (MI), SAP Mobile Platform (SMP). I maj 2013 när SAP Fiori först lanserades kunde många se på Fiori med en viss skepsis och såg det som ytterligare ett försök att slå sig in på den mobila marknaden. Det har dock visat sig att SAP Fiori är något banbrytan­ de och innehåller många av de komponenter som tidigare saknats för att få en riktig genomslagskraft på den mobila ERP-marknaden. Det som skiljer Fiori mot tidigare tekniker är först och främst att det är standardiserade appar som är helt öppna och som fungerar på alla enheter oavsett OS. De levereras också helt “Out of the box”. Med detta menas att det enda som krävs för att skaffa Fiori är att apparnas motsvarande funktioner i SAP används idag. Då kan Fiori läggas på toppen av den SAP installation som redan existerar. Detta gör att kunderna inte behöver stora tunga plattformar för att göra sin organisation mobil.

som SD, MM, FI och HR. Några utav dem har även funktionalitet som är kopplat till SRM.

SAP Svenska Användarförenin

Fioriapparna är byggda på responsive design som gör att app­ likationen formas automatiskt baserat på storleken på skärmen den körs på. Med andra ord anpassas samma app dynamiskt om användaren vill köra denna på en laptop eller på en mobil enhet. Det enda som användaren behöver ha för att kunna använda Fiori är tillgång till en webbläsare.

Det många oftast tänker på när de hör ordet SAP Fiori är nog först och främst de 25 appar som släpptes i början av 2013. Men detta är bara början. SAP kommer i början på 2014 släppa Fiori Wave 2 som innebär 189 nya appar till Fiori-familjen. Tidigare appar har bara berört ECC och SRM men i och med Wave 2 kommer även CRM, SNC, GRC och PPM att beröras. SAP har lagt stora investeringar på SAP Fiori och kommer även att göra så i framtiden. I och med utgåvan av Wave 2 kan vi nu se att Fiori börjar täcka upp stora de­ lar av SAP Business Suite och kan också övervägas som ett mobilt alternativ. Det enda sätta att veta ifall Fiori kan vara något för ditt företag är att granska apparna personligen.

PROGRAM 2014

Så vad är egentligen Fiori och vad kan det användas till? Ordet Fiori kommer från italienskan och betyder blomma vilket kan tolkas som att SAP har erbjudit något sött, ljust och fantasifullt, men så är inte riktigt fallet. SAP:s slogan för Fiori är “Keep simple things, simple” något som beskriver Fiori väldigt bra. Enkla arbetsuppgifter i SAP skall vara enkla att förstå och utföra för användarna. SAP har tagit till vara på användarupplevelsen från dagens sociala tjänster och applicerat detta på sitt ERP för att förenkla och förhöja upplevelsen att utföra arbetsuppgifter. Fiori-applikationerna är noga utvalda och är framtagna på basis av att mobilisera och förenkla de mest använda och centrala transaktionerna i SAP. De rör områden så

Kom gärna på vårt seminarie om Fiori under VårImpuls. Där kommer vi berätta lite mer om Fiori och även köra några appar som exempel. Välkommen.

VÅRIMPULS

FIORI 28 Sal 4, kl 15.15-16.00

TEXT: SAMUEL DELJERUD, SKYE CONSULTING


7

SAPSANYTT 1/2014

EAM

Vägen till att minska TCO, öka produktionstiden och kontinuerligt utveckla din anläggning När det gäller att ta vara på sina anläggningar och tekniska tillgångar gäller det att förhålla sig till flera olika aspekter av hela livscykeln, allt från design till avveckling. Det gäller att utveckla de olika delarna av hela processen för att få en lösning som ger stöd i varje del av livscykeln. Ofta finns det delar av EAM lösningar implementerat men att få helhetssynen och kunna utnyttja potentialen är ofta något som inte görs till fullo. Det finns stora möjligheter att skapa helt integrerade lösningar i SAP för att få full kontroll på sina tillgångar under hela livscykeln. Mina erfarenheter från implementationsprojekt av lösningar för EAM och underhåll i SAP är att mycket vikt läggs på själva under­ hållsdelarna och att design och utvärderingsdelarna ofta glöms bort. När det gäller design och utveckling av anläggningar gäller det att göra bedömningar av vilken grunddata som krävs för att det skall vara möjligt att göra de analyser som önskas under livscykeln, ofta tar man i för att det är ”bra att ha”, viket gör att kostnaderna ökar för senare faser och rapporteringen ofta inte blir lika precis. Ett annat vanligt misstag är att inte ställa krav på sina leverantörer av anläggningarna att leverera den grunddata som behövs och i det formatet som önskas för att lätt kunna uppdatera sitt system. I denna del av livscykeln finns mycket stöd i SAP att hämta i bland annat PS i kombination med C-folders och DMS. I underhållsfasen gäller det att fokusera på att utveckla sina underhållsmetoder för att få ett så smidigt underhåll som möjligt och minska nertiderna i produktionen. Att förflytta sig från till exempel kalendertidsbaserat underhåll till drifttidsbaserat på delar av anläggningen kan ge stora besparingar eller att till och med gå över till tillståndsbaserat underhåll. Att göra dessa förändringar i kombination med tekniska lösningar, så som kopplingar mot an­ läggningarnas MES-system, ger också besparingar då automatiska dataöverföringar kan ske för att styra underhållsplanerna.

NU FRÅGAR SIG VÄN AV ORDNING: ”hur åstadkommer man detta?”, och mitt svar är väl definierade analyser och en försiktig utveckling av underhållsprocesser. SAP har idag kommit med bra stöd för detta i form av HANA, BO och en lösning för Predictive Maintenance där denna typ av analyser kan göras på stora mäng­ der data. Ett komplement till detta är också att kvalitetssäkra sina processer genom ISO 55000 som lanserades i januari 2014 av Institute of Asset Management. ISO 55000 fokuserar på datakvalitet, produktionstid, risk och kostnad. CGI var den första systemleverantören som var medlem i Institute of Asset Management, och vi har varit en driv­ ande medlem i dessa frågor sedan 2003. Så gör något mer av era underhållslösningar. Arbetsprocess och systemfunktioner kan ses över och det finns chans att höja effektiv­ iteten i EAM-arbetet och minska både planerade och oplanerade stopp i produktionen.

— VEM VILL INTE UPPNÅ DET?

Design and Engineer

Prepare and Maintain

Evaluate

Operate

ERFARENHETER FRÅN ANDRA KUNDER är att utveckling av

stödprocesserna för underhåll kan ge stora effekter. Exempel på detta är reservdelsförsörjningen där det kan finnas stora kapital bundna, det gäller att ha rätt reservdel ”på hyllan” för kritiska delar av anläggningen och ha bra försörjningslösningar från sina leveran­ törer för mindre kritiska reservdelar.

TEXT: MATS WAHLÉN, SENIOR BUSINESS CONSULTANT CGI


8

SAPSANYTT 1/2014

SUGEN

Bredden ökar i Norden Sedan tidigare har medlemmarna i SAPSA och SBN (Norge) haft tillgång till SUGEN-nätverket och allt vad det innebär, men nu har även FINUG, den Finska användarföreningen tagit klivet in och begärt ett SUGENmedlemskap. Det är roligt att alla de tre oberoende föreningarna som finns i Norden nu är med i detta viktiga gemensamma och globala arbete.

Det är inte bara i Norden som det rör på sig, utan i flera länder har nu föreningar börjat att organisera sig allt mer för att kunna vara med i SUGEN-arbetet. Inom de spanskspråkiga länderna finns det en egen sammanslutning, AUASIA, som samordnar dessa föreningar. AUASIA har direkta kopplingar in i SUGEN via de föreningar som är SUGEN-medlemmar. Just språket är för många föreningar en stor utmaning, då samarbetet utgår från att det sker på engelska. I Sverige ser vi sällan det som ett problem, men så är det inte i alla länder.

För de företag som finns i mer än ett av de nordiska länderna (förutom Danmark som fortfarande saknar en förening) innebär det större enkelhet i att vara med i allt det som en global gemenskap innebär. Det innebär dock inte att det räcker med att ”bara” vara med i en av föreningarna om man är verksam i de olika länderna, utan lokalt medlemskap är det som alla rekommenderas att ha. Det existerar inte några nordiska medlemskap eller andra former av globala eller regionala medlemskap. Många globala företag är idag medlemmar i flera föreningar runt om i världen eftersom det är i det lokala arbetet som allt sker — det globala arbete är ”endast” en form av infrastruktur och ett nätverk ner till varje lokal förening. Det är genom det lokala medlemskapet i en SUGEN-förening som man får tillgång till det gemensamma arbetet i internationella arbetsgrupper, påverkansstödet och inte minst tillgången till de diskussioner och material som rör strategiska frågor från licenser till molnet, från HANA till fortsatt utveckling av dagens plattform (ECC 6.0).

Pågående arbete just nu inom SUGEN som berör dig som medlem i SAPSA:

Är ditt företag verksamt i flera olika länder kan du via SAPSA söka upp lokala föreningar där det finns möjlighet till lokala aktiviteter och lokalt engagemang. Detta är ett bra sätt att maximera effekten av ditt medlemskap genom förbättrad effektivitet i din SAP installation.

Licenser Under vintern har det varit mycket arbete med frågorna runt licenser och inte minst Fiori (for free). Men även kring den nya infrastrukturen för att frigöra kompetensen runt SAP via Learning Hub sker det löpande diskussioner för att hitta en relevant prissättning (vilket torde vara runt nollan). Men huvudaktiviteten för licensdiskussionerna är att förenkla dagens minst sagt krångliga licensmodell, samt få bort en del helt obegripliga konstruktioner som utvecklats under de senaste åren. Licensreglerna kommer också bli mer harmoniserade så att samma regler efterlevs globalt. Genom att vi i SAPSA har tagit fram flera olika exempel på hur licenserna borde konstrueras för att bättre stödja en ännu mer utbredd användning av SAP bland våra medlemmar, har SAPSA placerat sig i den absoluta fronten av påverkare i hela världen vad gäller SAP licenser. Det är många företag vi har att tacka för ett gott arbete, vilket ger ett stort värde för alla medlemmar i SAPSA. Det är svårt att räkna fram vad detta ger för varje medlemsföretag, men vi tror att omkring en 10%


9

SAPSANYTT 1/2014

”förbättring” i kommande licenskostnad är ett rimligt antagande. Så ett medlemskap i SAPSA betalar sig många gånger om!

Utbildning Vinterns stora nyhet var att Learning Hub har lanserats i ett nytt utförande och där det också finns ett brett utbud som är helt utan kostnad för alla våra medlemmar. Det har varit ett långt arbete (2 år) som har nått detta etappmål. Då vi vet att utbildning och kunskap är oerhört viktigt så har vi under parollen ”Release the

Knowledge” jobbat hårt för att finna vägar att öka utbildningsnivån hos såväl intern personal som konsultbolag. Att nå en större grad av certifiering är ett viktigt delmål, men viktigast är att öka den allmänna kunskapen för att på det sättet effektivisera våra affärsprocesser i SAP. Har du inte skaffat dig en gratis användare i Learning Hub, så gör det omgående. Det är en bra inträdesbiljett för att också sedan öka på prenumerationen på såväl kursmaterial, utbildningssystem som lärarledda diskussionsgrupper, så kallade ”social learning”. Intresset från våra medlemmar runt om i världen har varit oerhört stort vilket har lett till att vissa funktioner har blivit helt slutsålda redan innan infrastrukturen har hunnits byggas ut ytterligare för att svara mot det positiva gensvaret på denna viktiga satsning.

Påverkansprogrammen – varför betala själv för utveckling? Påverkansprogrammen, CC (Customer Connect) och CEI (Customer Engagemant Initiative), är främst avsedda att minimera behovet av egenbetald utveckling i våra SAP system. Genom att vi är med och påverkar vad SAP tar fram slår vi två flugor i en smäll; Användarföretag slipper göra egenbetald utveckling och

SAP utvecklar lösningar som är i linje med vad kunderna vill ha. Tidigare var SAP:s utveckling baserad på att man hade en känsla av att detta var rätt, samt några få enstaka stora kunders påverkan. Det finns också en annan stor effekt som realiseras genom påverkansprogrammen, som inte alla tänker på, och det är att användare pratar med andra användare om vad som är viktigt och effektivt i olika scenarier i processerna. På det viset byter vi erfarenheter mellan företagen och stärker våra nätverk ytterligare. Processutveckling bygger på många infallsvinklar och ett positivt

ifrågasättande av vad och hur man gör det. Att då utföra dessa funderingar tillsammans med andra företag från olika hörn på jorden skapar möjligheter till verkliga förbättringar på alla plan.

Nya infallsvinklar För fem år sedan gjordes en grundlig inventering bland dåvarande medlemsföretag runt om i SUGEN för att se vilka frågor som var viktigast att påverka SAP inom. Eftersom mycket börjar komma på plats av detta arbete genomförs nu en förnyad genomgång för att se vilka förändringar som är viktiga att jobba med. Styrelsen i SAPSA har påbörjat detta jobb lokalt och alla företag som ser delar som behöver tas tag i uppmanas kontakta styrelsen om detta. Under VårIMPULS kommer det också finnas tillfälle i våra olika rundabordsdiskussioner att ta upp frågor som sedan förs vidare. I början på juni träffas SUGEN-gruppen i samband med Sapphire och ASUGs (föreningen för Nordamerika) årskonferens i Orlando. Vad som kommer fram då återkommer vi med information om.

TEXT: PER HÖGBERG, SUGEN-REPRESENTANT SAPSA STYRELSEN


10

SAPSANYTT 1/2014

Gör något mer av er mobila lösning

Skulle man kunna effektivisera arbetet inom field service, även om man redan har infört en mobil lösning? Det går. Det finns flera olika lösningar där man kan utföra ytterligare planering av kompetens, resurser och resrutter. Min erfarenhet säger att det går. HÄR ÄR ETT EXEMPEL:

Anglian Waters i England (ett helomfattande vattenbolag) valde att uppdatera sin mobillösning. I den dåvarande lös­ ningen fick man inte korrekt rapportering från teknikerna och kunderna var missnöjda med servicenivån. Baserat på SAP:s mobila plattform utvecklades en lösning som var integrerad mot SAP CRM, SAP ERP, SAP HR och Open Text. Efter implementationen har Anglian Water fått en mycket bättre rapportering, vilket har bidragit till att man kan arbeta med kvalitetsäkring. Dessutom har man ökat sin rankning på kundundersökningar från en bottennivå till topp 2.


11

SAPSANYTT 1/2014

Det som var viktigt för Anglian Water var att interfacet i mobilen skulle vara enkelt för teknikerna att hantera. Därför involverades utvecklarna genom hela utvecklingsarbetet och det har lönat sig. På SAP:s hemsida finns ett antal filmer som berättar mer om det lyckade projektet och vad det gav både för användarna och för ledningen.

FÖR VISST UPPSKATTAS EN MOBIL LÖSNING ofta av de som skall arbeta med den. Jag har arbetat flera år inom field service i ett av Sveriges ledande service- och installationsföretag. Det som förvån­ ade många när vi anslöt mobiler till SAP-systemet var att flera av de som var sämst med återrapporteringen innan var bland de bästa efter mobilinförandet.

Det som är viktigt när man inför en mobil lösning är att man funde­ rar över vilka behov man har i företaget, men också att man ser över sin arbetsprocess.

Vad gäller behoven bör man fundera på om man jobbar i områden där det inte finns så bra mobil täckning. Behöver teknikerna kunna jobba off-line? Man kanske jobbar i områden under marken, och är det under en väg kan man behöva få tillstånd till att utföra sitt jobb. Det kan man ha inbyggt i mobilen.

VAD GÄLLER ARBETSSÄTTET finns det en rad faktorer att se över.

Man kan skapa flexiblare processer där man inte är beroende av att tekniker kommer in till en central plats och hämtar och lämnar rapporter, utan kan få ut dem i mobilen och sköta all sin rapporte­ ring där. Man frigör då tid för teknikerna och minskar deras ledtider, vilket bidrar till en smidigare process och ökade besparingar. Inom field service vill man fakturera en slutkund och då gäller det att man inte missar att fakturera material och förbrukningsvaror, att man skickar fakturorna i rätt tid samt att man säkerställer god margi­ nal på sina serviceorder.

MAN KAN INTEGRERA EN LÖSNING I MOBILEN som inventerar vilket material man har i servicebilen. Ett av Sveriges största företag har fått den lösningen utvecklad till sig, och den är kopplad till deras SAP-system. Så gör något mer av er mobila lösning. Arbetsprocess och mobila funktioner kan ses över och det finns chans att höja effektiviteten i arbetet med ytterligare 10-20 procentenheter.

— VEM VILL INTE UPPNÅ DET?

TEXT: KARIN AGEHALL, SAP-KONSULT CGI


12

SAPSANYTT 1/2014

SAP:s Ariba kräver mer kunskap om Inköp har alltid varit ett intressant ämne att skriva om och har blivit ännu mer intressant på senare tiden. För ett år sedan tyckte SAP att det var så pass intressant att de betalade nästan 28 miljarder för ett bolag som hette Ariba, vilket är rätt mycket pengar. För att sätta det hela i lite perspektiv så motsvarar beloppet nästan hela IKEAs vinst 2013, köpet av en hel flygplansflotta eller om man så vill en Förbifart Stockholm. Det ska tilläggas att innan SAP gjorde den investeringen hade de redan en produkt för inköp. Vad som kommer att hända med SRM i framtiden återstår att se, men att SAP ser att framtiden för inköp ligger i molnet snarare än on-premise är bortom allt tvivel. En molnet baserad marknadsplats har enorma fördelar jämfört med en on-premise lösning eftersom leverantörerna bara behöver koppla upp sig mot en marknad för att nå samtliga kunder och köparna behöver inte släppa in leverantörerna i sina system.

ATT LÄGGA INKÖP I MOLNET innebär att man tar sig an att imple­ mentera en ytterst standardiserad produkt och en relativt standar­ diserad process på ett område som historiskt sett har präglats av stark individualism. Att det är en standardiserad produkt innebär tyvärr inte att det bara är “plug-and-play” i din organisation, i alla fall inte om man ska uppnå de verkliga affärsnyttorna med Ariba.

För att verkligen få affärsnyttan krävs att företaget anammar ett helt nytt arbetssätt vid sourcing, upphandling och utvärdering av sina

leverantörer samt ett väldefinierat operativt flöde vid inköpsavrop. Fortsätter organisationen att bedriva inköp som tidigare kan man lika gärna behålla befintliga system och processer. Därför är både verksamhetsförändring och förändringsledning av vikt vid införan­ det av SAP:s Ariba-lösning. Hur ska man då gå tillväga?

DET SKA BEDRIVAS SOM ETT VERKSAMHETSPROJEKT SNARARE ÄN ETT IT-PROJEKT Vad är det då för projekt vi talar om? Självklart är IT grundstenen som systemlösningen vilar på, men väljer företaget att bedriva det som ett IT-projekt finns det en överhängande risk att det snart märks att effektmål saknas och förväntade verksamhetsvinster uteblir. Det är därmed viktigt att projektets fokus flyttas från teknik till organisationsförändring. Rätt effektmål ska definieras och organisa­ tionen utbildas i det processtöd som finns att tillgå. Ariba erbjuder en helhetslösning som möjliggör ett nytt arbetssätt beträffande stra­ tegiskt och operativt inköp, men det är inget självspelande piano. Inköp behöver få ett grepp över verksamhetens behov och kravbild i ett tidigt skede av inköpsprocessen. Inköp ska inte handla om hur mycket en inköpsorganisation kan lyckas att pressa priset per en­ het, utan snarare om att skapa värde för hela organisationen genom att upphandla på ett sådant sätt så att verksamhetens behov avse­ ende kostnad, kvalité och tid uppfylls och följs upp kontinuerligt Det är fullt möjligt att implementera Ariba och bedriva inköp på samma sätt som förr och därmed inte uppnå bestående förändring. Intelligens måste sitta hos såväl organisationen som i systemet.


13

SAPSANYTT 1/2014

verksamhetsförändring än IT-kompetens FÅ MED LEVERANTÖRERNA PÅ RESAN I slutändan handlar inköp om förhandling mellan parter. För att realisera effektmål, förutsatt att rätt mål är satt, med din Ariba­implementation måste leverantörerna involveras i projektet. För att företaget ska dra full nytta av sin nya inköpsprocess och att Ariba ska fungera fullt ut måste leverantörerna vara med på resan från start och de kan vara lite motsträviga. Det är viktigt därför att leverantörerna, och framförallt de som utgör en väsentlig del av in­ köpsvolymen, förstår nyttan med att beställningar och fakturor ska gå via Ariba. Att de kan få betalt tidigare och att det blir färre fel vid beställning och betalning är nog så viktigt att poängtera.

MARKNADEN BÖRJAR FÖRSTÅ EFFEKTERNA av SAP:s förvärv och vad som kan göras på området när fler och fler leverantörer knyter sig till plattformen. Företagen kan börja arbeta med sina leverantörer på nya sätt. De kan börja fokusera på vad som egentli­ gen spelar någon roll för organisationen, nämligen frågor rörande leveransprecision samt leverantörens förmåga att bemöta kapa­ citetskraven. Därefter kan fokus läggas på att förhandla om rätt betalningsvillkor redan i upphandlingsfaserna av inköpsprocessen.

För att projektet ska bli riktigt lyckosamt måste alltså alla bestånds­ delar vara på plats och du måste vara beredd att hantera externa influenser på ett sätt som inte alltid hör till vanligheten.

STRATEGISKT INKÖP SNARARE ÄN GROVHUGGNA BESPARINGSPROGRAM Många bolag har under de senaste åren gjort mycket arbete med att kapa kostnader, spara och effektivisera. Personalnedskärningar och besparingsprogram har avlöst varandra under en lång tid. Effekten blir ofta att färre människor utför mer arbete till sämre kvalité. En inköpsavdelning utrustad med Ariba, samt ett förbättrat arbetssätt, möjliggör att besparingar kan realiseras genom smartare upphand­ ling av tjänster och varor snarare än genom besparingsprogram som realiseras genom en reduktion av antalet anställda.

DET ÄR INGEN KOSTNAD för en leverantör att ansluta sig och för

små leverantörer vid mindre volymer är transaktionskostnaden obefintligt. Man ska dock inte underskatta det motstånd som kan finnas hos dina leverantörer. Det finns alltid både genuina invänd­ ningar och vilda rykten och du kommer att behöva hantera båda i ditt projekt.

TEXT: MARCUS KVARNSTRÖM & ALEX TESDORF, STRETCH


14

SAPSANYTT 1/2014

E-faktura har blivit moget Nu kopplas greppet om hela Procure-to-Pay E-FAKTURA ÄR HETT! Detta underströks under IMPULS

där en workshop hölls i ämnet. Fem minuter före avsatt tid stängdes dörrarna eftersom lokalen redan var full. Cirka 45 personer deltog och de representerade ett tvärsnitt av kundföretagen. Tidigare liknande initiativ har lockat en blygsam skara men nu har uppenbarligen något hänt. Intresset är större än någonsin. De företag som deltog hade alla olika förutsättningar och erfarenheter. Många hade redan erfarenhet av e-faktura och ville nu dra lärdom från andra. Det är tydligt att elektronisk fakturering gått in i en ny fas där tidigare strategier ses över.

En ny mognadsfas

fungerande inköpsprocess ställer krav både på system, masterdata och handhavande (organisation och användning). Här är det viktigt att rätt strategiska beslut fattas, i synnerhet om man överväger molntjänster. Strukturerade inköp står högt på agendan. Genom PO-basera­ de inköp får man inte bara kontroll på verksamhetens inköp utan dessutom möjliggörs automatisk (”Touchless”) fakturahantering. Inkommande fakturor kan då ”3-hörnmatchas” (Purchase Order, Goods Receipt och Invoice) och hanteras maskinellt utan mänsk­ lig inblandning. För att åstadkomma 3-hörnsmatchning behövs mjukvara, en så kallad ”Invoice Management”-lösning. Frågeställ­ ningarna här handlar om att se över sin strategi; ”Ska vi använda en molnbaseras tjänst för detta eller ska vi ha egen mjukvara? Vilken lösning är att föredra?” Överången från PO-baserat inköp och konverteringen från pappers till e-fakturor sker stegvis. ”Vilda” fakturor måste också kunna han­ teras strukturerat och pappersflödet (inklusive pdf-fakturor) måste följa samma process som det elektroniska flödet. Frågan kommer därför också att handla om skanning, tolkning och rättning.

Att ämnet aktualiserat är ingen slump. Det finns många faktorer som samverkar. Vi ser dels en trend i att företag önskar optimera sina processer. Detta har sitt ursprung i att arbetsbelastningen är mycket hög inom ekonomi och Accounts Payable. Önskemålet är mer automatiserade processer (”Touchless processing”) för att fri­ göra tid snarare än att reducera personal. En annan drivkraft är det ökade trycket från kunder som efterfrågar e-faktura. Att ställa sig utanför är inte längre hållbart då kundrelationen riskeras på sikt. Det finns också en klar skillnad hur företagen angriper området nu från tidigare. Tidigare behandlades e-faktura som en isolerad fråga. Företag valde en, eller ibland flera, operatörer för att tillgodose olika kundkrav. Dessa resulterade i en mängd olika uppsättningar. För det ingående flödet valdes för det mesta en operatör som låg nära tillhands vilket ofta var den integrations-service partner som tidigare använts där relationer redan fanns. Båda dessa reaktiva an­ greppssätt är nu föremål för prövning. Nu ställs frågorna: ”hur kan vi konsolidera antalet operatörer?”, ”hur kan vi få detta in i vår processkarta?” och ”hur får vi hög utväxling (dvs maximal Procurement konvertering från papper till elektroniskt flöde)?”. E-faktura handlar trots allt inte om teknik utan om att på bästa sätt nå flest kunder och leverantörer och därmed uppnå volym – och därmed processautomation. Requisition Purchase Order

Procure-to-Pay Process Delivary

Goods Receipt

Strategiska vägval för inköp och fakturaprocessering Trenden är också att verksamheter nu betraktar e-faktura som en del av den fullständiga Procure-to-Pay- processen och inte längre som en isolerad företeelse. Procure-to-Pay- processen börjar vid inköp och här hamnar frågeställningarna om hur order ska läggas, via vilket system och vilken teknologi. En väl

System Process Organisation

Invoice & Payment

Invoice Handling

Payment


15

SAPSANYTT 1/2014

Annons

XPICIO - FINANCIAL ADVISORY e-invoicing & Operator

Financial Advisory

Scanning/OCR

Risk Management Financial Close Automation

Invoice Cockpits Automation

Tresury Advisory Financial Intelligenc

Strategy

Cash & Liquidity Mgnt.

Business Case

WE UNDERSTAND PROCESS AUTOMATION. torbjorn.ahberg@xpicio.com johanna@hardelin@xpicio.com harald.norenes@xpicio.com www.xpicio.com

Rätt verktyg för Shared Service Centers Många stora verksamheter använder sig av Shared Service Centers, ibland lokaliserade i låg­ löneländer. Trots att kostnaden borde vara låg så vältras många gånger avvikelser tillbaka till hem­ landet, vilket i sin tur leder till att man ”betalar två gånger”. Området inbegriper därför att säkra att Shared Service Center arbetar enhetligt och med rätt verktyg för att processen och kostnader ska optimeras.

Nordisk mognad kontra europeisk skepticism

Invoice & Payment E-Invoice Operator

Invoice Manager

PO-invoice: Aiming for Touchless PO Matching

Goods Receipt Matching

Booking

Posting

Archiving

Archiving

Release for Payment

Release for payment

Capture

(skipped for e-invoices)

Wild invoice (FI): Controlled Process Approval workflow

Scanning

Booking

Posting

Verification

E-faktura är moget i Norden. Allt fler företag utbyter information genom öppna nätverk. Vi är faktiskt den region i världen som visar vägen för övriga Europa. Detta ska vi naturligt­ vis vara glad för, men konsekvensen av detta är att vi ofta möts av skepticism från IT-arkitekter i utlandet. Ett flertal internationella SAP-användande företag kan vittna om detta. Hur kan vi övertyga vår IT-avdelning att detta är vägen framåt för den nordiska mark­ naden? Hur ska vi få tillstånd att starta vårt projekt?

E-FAKTURA VERKAR VID FÖRSTA ANBLICK vara en bagatell. Men frågan leder ofta till fler frågor och blir en initiator för en genom­ gång av hela Procure-to-Pay-flödet. Det är inte undra på att verksamheter söker hitta ”best practice” på områ­ det. Intresset på IMPULS signalerade detta tydligt.

TEXT: THORBJÖRN ÅHBERG, XPICIO


16

SAPSANYTT 1/2014

Konsulter under attack: Tre signaler på en stundande omställning Vid förra årets Gartner Symposium i Barcelona var budskapet tydligt: vi har nu nått en situation där IT för med sig en digitalisering av samtliga verksamheter. En situation där IT tvingar företag att omformulera inte bara sin verksamhets organisering, utan även sitt erbjudande till kund. I en nyligen publicerad artikel i Harvard Business Review (2013) ställer sig bland annat Clayton Christensen frågan kring varför vi inte ser en snabbare omställning av managementkonsultmarkna­ den. Managementkonsulter har varit tongivande i omställningen och effektiviseringen av verksamheter genom IT, men samtidigt i stor utsträckning lyckats undgå att själva påverkas. I denna artikel argumenterar vi för att detta är långt ifrån en fråga om ”skomakarens barn”, samt att de första signalerna för en radikal omställning redan syns. Vi presenterar tre signaler som vi samman­ taget ser som tecken på att en omställning är nära förestående.

Den professionella tjänstesektorn och managementkonsulter

Under det senaste århundradet har vi sett en kraftig tillväxt av vad som brukar benämnas som den professionella tjänstesektorn. Professionella tjänster är i denna bemärkelse den typ av tjänster där utövarna själva kontrollerar en stor del av kvalitetsgranskningen som till exempel jurister, managementkonsulter och IT konsulter. I ett pågående forskningsprojekt vid Göteborgs och Stockholms universitet tittar vi nu på en tongivande delmängd av denna sektor, nämligen managementkonsulting. Det finns flera skäl till att vi väljer att titta just på denna del av sek­ torn. Dels uppvisar den en uppseendeväckande stark tillväxt med en omsättning av ca 280 miljarder SEK och en tillväxt av närmare 9% i USA (trovärdiga siffror på den svenska marknaden är svåra att finna). Dels utgör denna typ av konsulting ett konglomerat av andra professionella tjänster, med juridik, teknik, ekonomi och ledarskap.

DET SOM FÅNGAR VÅRT INTRESSE är därmed en relativt välmå­ ende del av marknaden, med ett förhållandevis komplext helhets­ erbjudande till kund. Samtidigt visar branschen tecken på att i stort att ha motstått den effektiviseringsvåg som de själva salufört, med fortsatta goda marginaler. I en undersökning genomförd av Cranfield School of Management undersöktes kundnöjdheten bland kunder till just managementkon­ sulter. Resultatet pekade på att bland de 170 studerade företagen var 36% nöjda med leveransen, medan övriga betraktade leveran­ sen som antingen meningslös eller skadlig. Kopplat till prissättning

visade en annan studie (Source Information Services) att 59% av de tillfrågade skulle köpa mer tjänster om priserna gick ned. Dessa siffror talar sitt tydliga språk; parallellt med vidhållen marginal kan det finnas underlag för en omstöpning av konsulterbjudandet.

VI SER TRE SIGNALER KOPPLAT TILL EN OMSTÄLLNING AV MANAGEMENTKONSULTERS ERBJUDANDE.

Första signalen: Plattformsstrategier och Crowdsourcing

Enligt Harvardprofessorn Shoshana Zuboff’s arbete under 1980-talet ser vi IT utvecklas i tre sekventiella vågor. Första vågen rör automatisering, med införandet av IT för att auto­ matisera tidigare manuella rutiner. Här kan teknologier som ERP nämnas, med ett fokus på att reducera ledtider genom att rationali­ sera arbetsflöden. Den andra vågen är kopplad till informering, där vi ser tidigare investeringar i IT som en grund för att kunna fatta mer informera­ de beslut. Aktuella teknologier inom denna våg är olika typer av Business Analytics lösningar, direkt integrerade ibland annat de underliggande ERP systemet. Den tredje och sista vågen enligt Zuboff är transformering, det vill säga hur IT skapar förutsättningar för att omrevidera och ställa om logik och affärsmodell. Kopplat till det inledande exemplet från Symposium lever vi för tillfället mitt i denna tredje våg. Det finns en rad intressanta exempel kring hur IT för tillfället för med sig en omställning av företags affärsmodeller. Hur tjänster som Airbnb utmanar tidigare dominerande hotellkedjor genom att er­ bjuda en uppsjö av alternativ till hotellvistelser. Hur Uber kopplar samman friåkare och på så sätt utmanar etablerade taxitjänster. Hur ParkatmyHouse låter fastighetsägare hyra ut uppfarter och konkur­ rerar med de etablerade parkeringsbolagen. Exemplen är många, men de har ett gemensamt drag, nämligen plattformstänket.

EN SÄRSKILT INTRESSANT TYP av plattform som får en direkt

effekt på managementkonsulternas erbjudande är crowdsourcing av analys. Genom tjänster som Kaggle.com och Datascientists.net ges företag möjlighet att skapa tävlingar där analytiker på en global nivå får i uppgift att genomföra analyser av deras data. Företag som GE, Nasa, Facebook med flera har sedan en tid tillbaka använt sig av denna typ av tjänst, som ett komplement till egen analys och analys genomförd av managementkonsulter. Vi ser en möjlighet för denna typ av tjänst att bli ett substitut för delar av det traditionella konsult­erbjudandet.


17

SAPSANYTT 1/2014

Andra signalen: Self-service Business Analytics

Business Analytics (BA) har i takt med tekniska framsteg och en ökad användarmognad utvecklats till att mer och mer stödja slutkon­ sumenter med analytisk förmåga. Möjligheten att genom produkter som till exempel SAP Lumira, Tableau Software och Qlikview utforska data på ett mer intuitivt sätt än tidigare leder till en potentiell tillväxt i antalet aktiva användare av analysstöd. Kopplat till en decentraliserad produktion av analysmallar leder detta till en förhöjning av organisationens samlade analysför­ måga. Förutsatt rätt styrning och förutsättningar för delande och värdering av analysmodeller, skapar detta en situation där analys emanciperas. Denna typ av argumentation har länge varit tongivande bland BA leverantörer, med ett bakomliggande motiv att öka licensbasen och förankra sina produkter mer tydligt i organisationerna. Vi har än så länge inte riktigt sett de radikala konsekvenserna av detta. Än så länge är emancipationen fortfarande relativt låg och möjligheten att dela analytisk best practice, framför allt mellan organisationer, lyser med sin frånvaro. I takt med att Self-Service Business Analytics växer fram, ser vi ytterligare en signal på att managementkonsulternas erbjudan­ de kommer att behöva stöpas om. Tjänster som DataHero.com, Clearstorydata.com och Zapier.com skapar samtliga möjligheter för mer decentraliserad integrering av olika typer av datakällor till användarnas analyser och en ökad interaktion med andra kring analysen. En möjlig Collaborative BI över organisationsgränserna med andra ord.

VI SER ATT DET SISTA STEGET i denna utveckling ligger i en paketering och distribution av analysmallar. En marknad för analysmallar där olika typer av upphovsmän erbjuder sina mallar paketerade för specifika BA leverantörers produkter, eventuellt inom erbjudandet från BA leverantörerna själva. Även detta blir substitut för delar av den leverans som nu kommer från manage­ mentkonsulter.

Tredje signalen: Prescriptive analytics

Den tredje och sista signalen vi ser just nu är kopplat till vad man brukar benämna den sista vågen av analys. Om deskriptiv var den första och prediktiv den andra är preskriptiv (eller försvenskat ordinerande) analys den sista. Denna typ av lösning för med sig löftet om att leverera en samling rekommendationer som ett resultat av analysen.

OM MAN SKALL TRO INDUSTRIANALYTIKERNA så är mark­ nadspenetrationen knappt synbar (3% av analyserna), men det spås en kraftig tillväxt i takt med att de större leverantörer bör­ jar ta teknologin på allvar. Konsekvensen av detta är att vi ser en framtida marknad där våra nuvarande analyslösningar även kommer att innefatta funktionalitet för rekommendationer. Vi ser inkorporeringen av preskriptiv analys i existerande analyslösningar som ytterligare ett substitut för delar av managementkonsulternas nuvarande leverans.

En värld av möjligheter

Genom vår studie ser vi en rad olika leverantörer som sakta men säkert håller på att bända upp den svarta låda som tidigare levere­ rats av managementkonsulter. En stor del av det som nu primärt levereras som helhetslösningar kommer att kunna ersättas av en typ av multisourcing, på samma sätt som affärssystemsleveransen blivit utmanad av SaaS paketerade kringtjänster. Här kan det se sig naturligt att en ny typ av aktör kommer att ta funktionsansvar, på samma sätt som vi ser att Cloud Services Brokerage håller på att formeras som affärsmodell.

FÖR KLIENTER kommer detta att föra med sig nya möjligheter

till en mer effektiv leverans, samtidigt som koordinationskost­ naderna kommer att öka. Stora delar av det som nu innefattas i konsulterbjudandet kan effektiviseras och standardiseras, men tyvärr så medför det även ett nödvändigt arbete kring stärkandet av beställningskompetens och tydligare specificering, samt ett avsteg från kundunika lösningar genom annat än kombinationer av standardiserade tjänster. Samtidigt väcker det frågor rörande hur vi skall värdera våra informationstillgångar och hur vi skall hantera öppenhet.

FÖR MANAGEMENTKONSULTORGANISATIONER för utveck­

lingen med sig både uppenbara hot om marginalisering och stora möjligheter. McKinsey var tidig i att se denna utveckling och redan 2009 etablerade de McKinsey Solutions som ett sätt att kapitalisera på bolagets strukturkapital genom en alternativ leveransmodell. Denna typ av satsning ser vi som ett möjligt sätt att positionera sig inför de nya marknadsförutsättningarna och något som vi förväntar oss se mer av inom en snar framtid. Sammantaget ser vi en stundande omvälvning av managementkonsultmarknaden, med en bred samling möjligheter för såväl konsulter, klienter och leverantörer. Som forskare ser vi med spänning fram emot intressanta studier och diskussioner kring detta.

Detta har länge varit sett som ren science fiction eller resultatet av ett teknologiskt övermod. Forskare som den nu avlidne John Dearden har länge häcklat själva grunden i konceptet som totalt verklighetsfrånvänt och i grunden signalerande ett missförstånd kring vad manageriellt beslutsfattande egentligen innebär. Leverantörer som Ayata och Spotfire Tibco har dock visat att tekniken är långt ifrån science fiction och att i takt med bättre tekniska- och datamässiga förutsättningar mogen för marknad. Större leverantörer som IBM har lanserat tjänster som Watson tillgänglig enligt en plattformslogik, där andra leverantörer kan nyttja Watsons maskininlärningsförmåga till att hitta mönster som tidigare varit omöjliga.

TEXT: ANDREAS NILSSON, PHD FORSKARE, CENTER FOR SERVICE INNOVATION STOCKHOLMS UNIVERSITET TEXT: JOHAN MAGNUSSON, PHD FÖRESTÅNDARE, CENTRUM FÖR AFFÄRSSYSTEM HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET


18

SAPSANYTT 1/2014

Verksamhetsvärde med SAP Extended Warehouse Management EWM bakgrund och introduktion

Affärsvärde

SAP Extended Warehouse Management (EWM) är ett avancerat warehouse management-system (WMS) från SAP och ska inte förknippas med SAP Logistics Execution WM (LE WM) som SAP också erbjuder sedan lång tid tillbaka.

EWM ger goda möjligheter att implementera avancerade lager­ processer och funktionellt finns det mesta man kan förvänta sig. Integration till lagerhanteringsutrustning är välutvecklad och EWM:s grundstruktur att använda sig av warehouse tasks (WT), som på ett flexibelt sätt definieras (för produkt eller HU) så att de olika rörelsemomenten på lagret kan modelleras, gör arbetet enkelt. EWM stödjer olika nivåer av hantering, från hela lastenheter (till exempel lastbil), lastbärare, förpackningar i flera nivåer, inklusive ”paket i paket-principer” i flera lager, till uppackning och packning som steg i processen. Enhetshantering kan definieras så att det matchar det fysiska flödet. På liknande sätt kan också vikthantering integreras i flödet, exempelvis för att kontrollväga en enhet, det vill säga paket eller produkt, och systemet matchar automatiskt den faktiska vikten mot den förväntade.

Många som var vana att arbeta med LE WM undrade varför SAP under 2000-talet lanserade en helt ny WMS-applikation. LE WM var, och är fortfarande, en uppskattad WMS-lösning och det fanns väl ingen anledning till att erbjuda företag ytterligare en WMS-app­ likation? Efterhand som kommunikationen runt EWM nådde marknaden blev inriktningen tydlig. SAP EWM riktar sig mot företag med höga krav på WMS-processer och SAP konkurrerar på marknaden med de ledande nischleverantörerna av WMS-system. I linje med SAP:s komponentbaserade arkitektur erbjuder SAP, med EWM, möjligheten att åtnjuta fördelen med att kunna köra en WMS fristående samtidigt som en välutvecklad och fördefinierad integra­ tion erbjuds till SAP:s applikationer.

FÖRST UT PÅ MARKNADEN i Sverige att implementera EWM var företag inom dagligvarubranschen och retail där krav på cross-docking, radio-frequency (RF), wave management, VAS (Value Added Services) samt resource management i högintensi­ va lagerflöden är viktigt. Sedan lanseringen har SAP släppt runt fem releaser av EWM och mängden företag som implementerar EWM ökar såväl i Sverige som internationellt. Idag gäller samma generella positionering för EWM kontra LE WM som tidigare, men noterbart är att även företag med lägre krav på WMS-system nu i allt högre grad väljer att implementera EWM, även om LE WM i många fall motsvarar kravbilden. SAP gör det också enkelt att migrera från LE WM till EWM. Det är exempelvis enkelt att migrera lagerdata, till exempel lagerplatser och inventeringsstatus, från LE WM till EWM.

I VERKSAMHETER MED SNABBA FLÖDEN måste samspel mellan inlagring, plock och påfyllning fungera perfekt, eftersom exem­ pelvis lagerutrymmet är begränsat. I EWM skapas WT som man automatiskt kan fördela i olika köer för RF-plock, RF-påfyllning, RF-inlagring, Voice-plock etcetera. Det är möjligt att lägga RF-plock och RF-påfyllning i samma kö och nå fördelar, exempelvis om påfyllning har högre prioritet än plock och man vill säkerställa att det inte får vara tomt på plockplats. Detta kan åstadkommas genom användning av 0-saldoinventering vid plockplats, det vill säga att plockaren själv talar om när det är tomt på plockplats och på så sätt triggar påfyllning. Product-Driven Flow-Through inom Merchandise Distribution är en process som använts för hantering av produkter som har begrän­ sad livslängd (till exempel livsmedel). Där kan man omedelbart i samband med inleverans fördela ut godset enligt allokering till olika mottagare som behöver påfyllnad. EWM levererar färdigt stöd för processen inklusive omfördelning av varor till olika slutmotta­ gare på en omlastningsyta med RF. Standardfunktionerna räcker långt för den här typen av scenarion och kan med några mindre tillägg anpassas att möta verksamhetskraven väl.


19

SAPSANYTT 1/2014

En efterlängtad WMS-funktion är möjligheten att arbeta med serie­ nummer. Detta har inte stötts i LE WM på ett komplett sätt, vilket ibland bidragit till en del problem.

Collaboration (SAP SNC) och SAP Customer Relationship Manage­ ment (SAP CRM). Masterdata underhålls efter principen att ECC är master för de gemensamma delarna av data och underhålls i ECC. För EWM-spe­ cifik data, till exempel produkterna, gäller att detta underhålls i EWM. Regler för underhållet är nödvändiga och måste klargöras i projektet. Företag som använder EWM har ofta stora volymer av masterdata och om regelbundna massuppdateringar görs är detta en viktig process att testa. Uppdatering av packspecifikationer är ett område där företag har haft utmaningar på grund av avsaknad av massuppdateringsfunktioner. Integrationen till ECC fungerar väl och det märks att den har gått igenom flera uppgraderingscykler. Trots att det är standardinte­ gration krävs övervakningsrutiner, inklusive felhantering, när fel uppstår i köhanteringen. Det finns också fel som inte hamnar i kö utan där transaktioner skapas i EWM, men hamnar i en viss status för avhjälpande. Arbetslistor finns för att arbeta effektivt med den här typen av frågor.

Hur upplevs EWM?

Teknik och infrastruktur

WH MONITOR är en kraftfull applikation för att både övervaka och styra lagerprocesserna i EWM. WH Monitor är en viktig ingång till EWM för användarna och kan användas som portal för att komma åt alla funktioner man önskar. Det är bland annat möjligt att fel­ söka, se realtidsdata över lagersaldon, släppa plock (wave manage­ ment) samt se vem som arbetar med en viss task. I WH-monitorn kan man också övervaka köerna för att kunna omfördela resurser vid behov. SAP har lyckats väl med WH Monitorn och den är lätt att anpassa till behoven. Det finns standard idocs för integration till system för röststyrt plock, Pick by Voice (PbV), som fungerar väl, men det kan krävas en del justeringar med hjälp av BAdI för att få alla funktioner att fungera helt enligt önskemål.

Som van SAP-användare finns det vissa skillnader när man ser och kör EWM första gången. Många saker känner man dock igen. Posi­ tivt är att SAP i stor utsträckning valt att behålla en enhetlig termi­ nologi på objekt och logik och många definitioner är bekanta. Detta syns såväl inom masterdata som transaktionsdata liksom även vid systemuppsättning. Är man van vid ERP-termer som bins, hand­ ling units, deliveries, storage sections och storage types känner man snabbt igen begreppen i EWM. Detsamma gäller för produktdata (material) där data såsom warehouse number, handling unit type, storage condition finns. Transaktionskoderna i EWM är i sann ”SAP Buiness Suite-anda” färre och mer övergripande jämfört med i ECC och det gör att man som användare behöver färre transaktioner. Självklart finns det också en mängd tillägg i EWM jämfört med ERP WM som möjliggör att kunna köra alla de processer EWM stödjer. Resurser, packinstruktioner, workcenters, warehouse tasks och warehouse orders är exempel på begrepp som är ”nya”.

Integration EWM En viktig aspekt i alla WM-projekt är integrationen mellan EWM och SAP ECC. Precis som i LE WM bygger mycket av integrationen för transaktionsdata på ECC leveransobjekt. En stor skillnad är dock att man tydligare arbetar i två olika system. Detta ställer andra krav jämfört med databasbaserad integration. Integrationen mellan EWM och ECC är dubbelriktad och låsfunktioner på vardera sidan säkerställer att data i exempelvis en utleverans bara kan ändras på ”ena sidan” i taget. Skapandeprocessen av leveranser i ECC är en kritisk process och den måste definieras på ett genomtänkt sätt så att processen fungerar bra både för dem som hanterar ordrar och för dem som arbetar på lagersidan. Har man mycket sena orderänd­ ringar eller ändringar efter att en leverans skapats är det viktigt att testa och fintrimma processerna. Masterdata integreras i riktning från ECC till EWM. De vanliga masterdata-objekten replikeras med Core Interface (CIF) utan pro­ blem och såväl initial laddning som deltahantering stöds bra. Det är som alltid viktigt att säkerställa att filtreringsmöjligheterna på vilken data som ska transfereras definieras med så enkla regler som möjligt. Standardfunktionerna som finns är beprövade och ger stöd för de vanligaste scenariona. Om man vill förfina eller lägga egen logik till integrationerna är det möjligt. För vanliga masterdata, som till exempel produktdata, är mappningen mellan ECC och EWM enkel och lätt att använda och förstå. För andra områden, exem­ pelvis överföring av transportrelaterad information som rutter, zoner och legs, krävs förståelse för att kunna definiera användan­ det och resultatet av de val man gör. Detta blir ännu viktigare ju fler SAP-applikationer man använder (utöver ECC och EWM), till exempel SAP Transportation Management (SAP TM), SAP Advan­ ced Planning and Optimization (SAP APO), SAP Supply Network

EWM är byggt på ”klassiskt” SAP-vis och återanvänder stora delar av den underliggande SAP NetWeaver plattformen som SAP delar mellan alla sina ABAP-applikationer. Det gör det möjligt att dra nytta av kostnadseffektivitet när det gäller drift och övervakning samt möjlighet att återanvända kompetens. Detta är värdefullt inom många områden, bland annat användarhantering, behörighe­ ter, övervakning, monitorering och felsökning, och EWM är inget undantag. SAP EWM följer samma koncept som SAP:s generella supportruti­ ner och de EWM-versioner som finns på marknaden idag (rel. 5.1 till rel. 9.0) supportas alla till 2020.

EN VIKTIG ASPEKT att ta hänsyn till är att i ett tidigt skede göra en ”sizing” för volymerna, antal siter samt andra kringliggande krav som påverkar kostnadsbilden. Har man som företag ingen SAP SCM på plats sedan tidigare och har stora volymer är det numera vanligt att köra EWM som en fristående installation utan samkörning med till exempel ECC eller SCM, vilket var vanligt tidigare. Att bedöma hur EWM landskapet ska se ut kräver en samlad bedömning mellan risk, kostnad, beroenden, volymer, hårdvara med mera.

Framtiden EWM på Hana Med EWM 9.1 tar SAP steget in att köra EWM på Hana. Möjlig­ heterna för EWM att hantera stora datamängder ska med detta förbättras ytterligare. Det är bra eftersom tid ofta är en flaskhals i högintensiva lager. Direkt integration via Enterprise Services mellan EWM och SAP TM kommer också. Detta ger nya möjlighe­ ter att utifrån transportaspekter optimera plockningsprocesser och supporta kundkrav så kostnadseffektivt som möjligt.

TEXT: KARIN DAHLQVIST & MIKAEL STRAND, AVEGA GROUP


20

SAPSANYTT 1/2014

Axfood bygger daglig­varuhandelns starkaste förhandlingsmuskler I februari lanserade Axfood ett av branschens vassaste förhandlingssystem. Det nya systemet möjliggör en säkrare pris- och sortimentsanalys vilket i sin tur leder till bättre beslut och bättre affärer. För ett år sedan sjösatte Axfood en ny portal där leverantörerna kan avisera pris- och sortimentsförändringar. Det blev startskottet till ett helt nytt förhandlingsstödsystem som döptes till PAX. Det nya för­ handlingsstödet är den senaste byggstenen i Axfoods affärssystem och möjliggör en avancerad pris- och sortimentsanalys. Den fullt integrerade kedjan började med masterdatasystemet och komplette­ rades därefter med modulen för sortimentsplanering. Utifrån SAP:s verktyg byggde Axfood en helt unik lösning som kopplar ihop branschstandard med världens största affärssystem.

GENOM ATT INTEGRERA PAX med leverantörsportalen hänger

hela kedjan ihop, från leverantör till butik. Leverantören aviserar pris- och sortimentsförändringar i ett system som sedan länkas samman med datalagret och förhandlingssystemet. Axfood drar maximal nytta genom att kombinera sina processer baserade på branschstandard med en lösning byggd på SAP, säger Ann-Sofie Stamyr, projektledare på Axfood. I förhandlingsstödet analyseras prisaviseringar som leverantören lämnat och Axfood kan exempelvis värdera hur förändringar slår mot bruttomarginaler. Tidigare skickades excel-filer med prisavi­ seringar mellan Axfood och leverantörerna men idag är detta helt automatiserat. Det nya verktyget visar aktuell information från da­

TEXT: MARIA LUTHSTROM, MARISOL WAS, AXFOOD

talagret vilket minskar risken för felkällor och minimerar merarbete för både Axfood och för leverantörerna. Utan att bygga en komposit lösning hade vi inte nått ut med våra krossfunktionella processer och olika delar av affärssystemet mot leverantörerna, säger Gustav Hilding, systemarkitekt/system­ ansvarig på Axfood IT.

DEN TOTALA LÖSNINGEN ger Axfood maximal integration, trans­ parens och data i realtid vilket resulterar i kortare ledtider, högre kvalitet på data och en samsyn i beslut kring artiklar och prisvillkor med våra leverantörer. Axfood undersöker nu ytterligare möjligheter som PAX och leve­ rantörsportalen kan innebära. PAX har precis lanserats men redan nu ser vi stor potential till att ytterligare utveckla systemet och integrera med fler moduler. Vi strävar ständigt efter att förbättra vår analys och med PAX har vi byggt dagligvaruhandelns vassaste system för förhandlingsstöd, säger Gustav Hilding.

Fördelarna med PAX: • Axfood och leverantörerna jobbar i en och samma miljö. • Minimerar risk för fel genom att ha ett integrerat system. • Verktyg för pris- och soritmentanalys och beslut. • Tillgång till all data på ett ställe • Kan själva uppdatera masterdata

EXPERTER: GUSTAV HILDING, ANN-SOFIE STAMYR, AXFOOD


SAP Svenska Användarförening

PROGRAM 2014


Anmäl dig på www.sapsa.se

Gå gratis! Du vet väl att alla SAPSAmedlemmar som är från användarföretag går gratis på VårImpuls 2014?

Välkommen till VårImpuls! Den 14 maj slår vi återigen upp dörrarna till vårt sydligaste SAP-event VårImpuls. Årets upplaga går av stapeln på Malmömässan. Välkommen till en inspirerande heldag där vi lär av varandra. Ett event med spännande seminarier, diskussionsforum och intressanta utställare för dig som jobbar med SAP-system. Programmet är nu klart i sin helhet. På scen möter du talare från användarföretag som berättar om sina SAPinstallationer. Vi får även ta del av SAP som bland annat kommer att tala om nyheter och uppgraderingar, samt lyssna till föreläsare från våra partnerbolag som delar med sig av sina erfarenheter av kundinstallationer.

ALLT DETTA FÅR DU SOM DELTAGARE:

» » » » » »

Fri tillgång till alla inspirerande föredrag Möjlighet att nätverka med dina branschkollegor Generös frukost, lunch och eftermiddagsfika Tillgång till talarnas presentationer efter eventet Förbokade möten med SAP-experter Mingel med vin/öl eller valfri dryck

Mikael Karlsson Ordförande SAP Svenska Användarförening

2 VÅRMPULS


KAFFE Och MinGEL i UTSTäLLninGEn

10.00-10.30

LUnch

hYBRiS: 13

hAnA: 19

KAFFE Och MinGEL i UTSTäLLninGEn

cRM: 25

MOBiLiTET: 31

MinGEL Och UTSTäLLninG

12.15-13.00

13.00-13.45

14.00-14.45

14.45-15.15

15.15-16.00

16.15-17.00

17.00-17.45

Gör något mer av er mobila lösning

Förstå dina kunders behov med hjälp av SAP CRM – Cloud for Sales och vad de säger om er med hjälp av SAP Social Media Analytics by Netbase

HANA och Suite on HANA

Implementation av hybris hos en industrikund i ständig rörelse

EWM: 32

5 Guiding Principles to Secure a Successful EWM Implementation

ScM: 26

Inventory Optimisation – methods and tools to set the right inventory targets

hcM: 20

Anställ rätt personer snabbt och enkelt

TEKniK: 14

Best of SAP TechEd

Lean and QM – Source inspections – how to reduce non-value added relating to quality inspections for procured goods

QM: 8

cLOUD: 7

Big Data och Predictive Analysis

11.30-12.15

EiM: 2

Data Quality Assessment – att analysera och adressera datakvalitetsproblem är en bra start för Information Management

cLOUD: 1

Vad krävs för att köra SAP Business Suite i det privata molnet?

SAL: 2

10.30-11.15

SAL: 1

KEYnOTE

09.00-10.00

onsdag 14 maj

PROGRAM

FinAncE: 33

DONG Energy has over 200 legal units and 25 corporate enterprises, which receive invoices

SOLMAn: 27

Build SAP Like a Factory

Alla anställda på medlemsföretag är välkomna

SAPSA ÅRSMÖTE

MOBiLiTET: 21

SAP Mobilitet med SMP 3.0

hcM: 15

Stämpelklockan är död – leve stämpelklockan

hAnA: 9

HEC, HANA Enterprise Cloud, den nya lösningen för att etablera Cloudlösningar speciellt i hybridmiljöer

FinAnS: 3

KMD Opus – byggd på plattform från SAP

SAL: 3

FiORi: 34

UX – Fiori & Screen Personas

FiORi: 28

SAP Fiori – att skapa förutsättningar för verklig användarproduktivitet

Eh&S: 22

Extended Safety Data Sheets – säkerhetsdatablad med exponeringsbilagor med SAP EH&S

Eh&S: 16

Att införa GHS-märkning med EH&S

hYBRiS: 10

hybris Software – an SAP Company

hcM: 4

Presentation Synopsis

SAL: 4

cLOUD: 35

Framtidens modell för leverantörssamarbete

LicEnSER: 29

SAP license management – get compliant and stay in control!

UTVEcKLinG: 23

Customer Connect

SOLMAn: 17

IT Effectiveness runs on SAP Solution Manager

E-hAnDEL: 11

Konkreta tips vid investering i e-handel

SAP: 5

SAP-översikt – genomgång av småbolagsmodulen ”Huset och blomman”

SAL: 5

SAPSA round table: HANA

hAnA: 30

15.15-17.00

SAPSA round table: Cloud

cLOUD: 18

13.00-14.45

SAPSA round table: Licenser

LicEnSER: 6

10.30-12.15

SAL: 6

Vad säger kristallkulan när vi frågar om Molnets beskaffenhet på Big Data? Moderator Thomas Therborn och Per Högberg från SAPSA:s styrelse bjuder upp gäster.

inREGiSTRERinG, KAFFE Och MinGEL i UTSTäLLninGEn

08.30-09.00

GULDSPOnSORER:

Acando Applicon Solutions Capgemini Colada ENTEA EPI-USE Labs EVRY Implema Implement Kaba ReadSoft Skye Stretch WMD Zuite

BROnSSPOnSORER:

VÅRIMPULS 3


Round table – nyhet i Impuls-konceptet! Under VårImpuls 2014 kommer det i programmet att introduceras en ny form av session – SAPSA round table. Varje SAPSA round table-pass kommer att kretsa kring ett antal frågeställningar inom ett specifikt ämnesområde. Respektive session genomförs under 90 minuter och kommer till största del bygga på att deltagande aktörer för dialog och utbyter erfarenheter med varandra i mindre grupper. Förhoppningen är att ytterligare främja den kunskapsspridning mellan medlemsföretagen, som är en av hörnstenarna i SAPSA:s verksamhet. SAPSA round table genomförs som komplement till de föredragningar som normalt genomförs. Förhoppningen är att detta koncept faller väl ut och att det främjar utbytet och dialogen mellan SAPSA:s medlemsföretag.

AnMäL DiG nU! I syfte att skapa givande dialoger kommer antalet deltagare i varje SAPSA round table att begränsas. Föranmälan kommer att krävas. I första hand kommer det ges utrymme för SAPSA:s användarföretag. Anmälan sker via hemsidan:

www.sapsa.se/anmalan-till-varimpuls

Har du förslag på ämnen och frågeställningar till kommande Impuls/VårImpuls? Vi tar tacksamt emot förslag på ämnesområde till kommande event. Skicka förslag till SAPSA kansli, e-post; sapsa@sapsa.se.

Under Vårimpuls innehåller programmet för SAPSA round table följande: LicEnSER

10.30-12.15 Sal 6

Moderator: Per högberg, Skye/SAPSA

SAP arbetar nu med att förenkla och tydliggöra licensmodellen. I detta arbete har SAP vänt sig till oss i SUGEN och efterfrågat konkreta exempel på hur användarföretagen vill att licensmodellen ska se ut, men även konkreta exempel på hur den inte ska vara utformad. I detta SAPSA round table-pass sammanställs underlag som sedan förmedlas till och delas med övriga användarföreningar i världen. SAPSA bidrar med viktig input globalt. •

hur ska externa och indirekta användare licenseras på ett adekvat sätt? Vi sammanställer konkreta exempel (skicka gärna in förslag inför mötet till sapsa@sapsa.se).

Vilka konkreta licensfrågor finns på agendan i ditt företag/din organisation och som bör lyftas till SAP som ändringsförslag?

hur kan det globala licensreglementet användas i arbetet med att föreslå lokala avtal? Frågeställningen föregås av en övergripande genomgång av reglementets innehåll.

Sessionen inkluderar en genomgång av de förändringar som är genomförda i licensområdet. Större förståelse runt licensfrågorna skapar möjlighet till enklare budgetering inför projekt och planerade utökningar för användarföretagen. Deltagare på denna session bör ha erfarenhet av licensförhandling och/eller licensberäkning med SAP.

cLOUD

13.00-14.45 Sal 6

Moderator: Linda Lehman, SAP

Kraven på högre effektivitet och flexibilitet har lett till att Cloud, i dess olika former (public, private & hybrid), blivit den nya standarden för SAP. Men vad krävs för en lyckad Cloudstrategi? Vilka erfarenheter finns på marknaden? Vad säger de marknadsledande leverantörerna? Utöver en introduktion om hur SAP ser på framtiden med Cloud kommer dialogen under denna session att kretsa kring frågeställningar såsom: • • • •

Vilka målsättningar/vilken strategi har ditt företag inom cloud? Vilka drivkrafter finns för att driva cloud-frågor i ditt företag? Vilka ”hinder” ser man i ditt företag kopplat till cloud? Vilka erfarenheter finns från cloud-implementationer?

Cloud är framtidsmodellen för SAP som möjliggör avsevärda kostnadsbesparingar och effektivitetshöjningar. Genom att lyssna på andra och genom att dela med dig av erfarenheter ökar möjligheterna till att ditt företag fattar rätt beslut kring Cloud.

hAnA

15.15-17.00 Sal 6

Moderator: henrik Josefsson, fokusgruppsledare för hAnA

SAP HANA mognar alltmer som plattform och antalet projekt som går live ökar stadigt. Låt oss sitta ner och diskutera hur olika företag ser på möjligheterna och i vilket stadium man befinner sig i. Efter en kort inledning ges möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter förutsättningslöst mellan användarföretag! • • • •

Varför diskuteras SAP hAnA i din organisation/ditt företag? Vilka fördelar förväntas eller har redan uppnåtts i verksamheten genom SAP hAnA-implementering? Vilka stadier passerar ett SAP hAnA-projekt? Var är ni? hur vill ni att vi inom SAPSA arbetar vidare inom SAP hAnA?

Att utbyta erfarenheter och idéer kring implementering av lösningar baserade på SAP HANA skapar värde för användarföretagen. 4 VÅRMPULS


Keynote I 9.00

PROGRAM INNEHÅLL

1

10.30-11.15

Vad krävs för att köra SAP Business Suite i det privata molnet?

2

10.30-11.15

Data Quality Assessment – att analysera och adressera datakvalitetsproblem är en bra start för Information Management

3

10.30-11.15

KMD Opus – byggd på plattform från SAP

4

10.30-11.15

Presentation Synopsis

5

10.30-11.15

SAP-översikt – genomgång av småbolagsmodulen ”Huset och blomman”

6

10.30-12.15

SAPSA round table: Licenser Dubbelpass

7

11.30-12.15

Big Data och Predictive Analysis

8

11.30-12.15

Lean and QM – Source inspections – how to reduce non-value added relating to quality inspections for procured goods

9

11.30-12.15

HEC, HANA Enterprise Cloud, den nya lösningen för att etablera Cloudlösningar speciellt i hybridmiljöer (dvs en blandning av Cloud och OnPremise)

Vad säger kristallkulan när vi frågar om Molnets beskaffenhet på Big Data? Big Data som svarar blixtsnabbt genom minnesdatabas i ett gränssnitt som passar såväl sällananvändare som vana SAP-nördar.

En vägledning för en värdefull VårImpuls i Sveriges södra pärla med Thomas Therborn och Per Högberg från SAPSA:s styrelse, som bjuder upp gäster på scen.

Linda Lehman, SAP och Joakim Zetterblad, EMc Investeringarna i molnbaserade lösningar för SAP Business Suite ökar dramatiskt. För framgång krävs dock en genomtänkt affärsstrategi, tydliga mål samt rätt partners. Det privata molnet är en perfekt start, som förutom andra molnfördelar ger bättre kontroll, större säkerhet samt compliance. Tre marknadsledare

kring molntjänsterna SAP, EMC samt vmware har gått samman för att leverera den optimala resan till molnet. Men vilka är fördelarna? Vad är alternativen? Hur påbörjas resan? Vi reder ut begreppen.

christer ingemarsson och Thomas Klein, colada Vi presenterar vår metod för Data Quality Assessment, som ger en bra insikt i vilka datakvalitetsproblem som existerar, dess konsekvenser och hur man kan adressera dem. Dålig datakvalitet kan medföra felaktiga beslut, missade affärer och ineffektiva processer som årligen kostar miljontals kronor enligt en rapport från Gartner. Vi visar hur man med hjälp av ett verktyg som SAP Information Steward, snabbt och enkelt kan göra en data-

profilering, exekvera datavalideringsregler och utföra datatvätt för att höja och säkra datakvaliteten som sedan kan mätas över tiden. Vi beskriver även hur man med införande av Master Data Management långsiktigt säkerställer datakvalitet genom att definiera processer, roller, verksamhetsregler, ägarskap och ansvar samt ta kontroll över hur ny masterdata skapas i systemen.

Anna Rosenberg, KMD och Frank cuba, EnTEA Vi på KMD har lagt all vår samlade kunskap och erfarenhet och paketerat KMD Opus till en ny standard inom offentlig sektor. Med driftansvar, skalbarhet och flexibilitet erbjuder vi den nya standarden, ett heltäckande affärssystem byggt på SAP. helen Radcliffe, Warburtons Learn how Warburtons streamlined their operational SAP HCM reporting and test data management processes with Data Sync Manager and Query Manager solutions from EPI-USE Labs. Without the need of ABAP programming or business intelligence solutions, Query Manager enables SAP HCM business professionals access to all SAP HCM data in real-time. Without SAP System/Client copies Data Sync Manager creates production system data for testing, training and support. At a click of a Erik Thörnqvist, SAP SAP:s utveckling från ett ERP-företag till ett företag med många fler produkter inom många nya produktområden har skapat förundran och förvirring. Vad sysslar SAP med nu för tiden, vilka produkter erbjuder man och hur hänger de ihop? Moderator: Per högberg, Skye/SAPSA SAP arbetar nu med att förenkla och tydliggöra licensmodellen. I detta arbete har SAP efterfrågat från SUGEN helt konkreta exempel på hur användarföretagen vill att licensmodellen ska utformas, men även konkreta exempel på hur den inte ska vara utformad. niklas Packendorff och Martin Faiss, SAP Länge har avancerad och prediktiv analys varit ett område tillgängligt endast för ett fåtal statistiker. Vi berättar här om hur verksamhetsanvändare (t ex controllers) snabbt och enkelt kan bli självförsörjande på analysområdet, från datakälla till visualisering och insikter, samtidigt som Eva Ahrens, implement This session will question why buying companies inspect when in fact vendor company should be able to share data to prove that goods meet the required quality level of the purchasing organisation. The functionality of source inspection and the various options of system response in case of failed source in-

button, all SAP HCM data can be fully or partially copied, cloned and scrambled to assist in production problem resolution, support pack/upgrade testing and creating training/sandbox environments. Helen Radcliffe will present the solutions and show how they have saved Warburtons time and money, giving them the ability to maintain high levels of service to their business.

Om du tillhör den kategori av personer i SAP-familjen som inte har helt klart för dig svaret på dessa frågor, så är det här seminariet för dig! På en knapp timme får du en överblick över SAP:s produkt- och tjänsteflora i SAP-portföljen av idag.

Det som framkommer i denna session är också ett underlag som delas med övriga användarföreningar i världen, varför SAPSA:s perspektiv blir en viktig input globalt.

man har full tillgång till organisationens befintliga, säkrade information. Denna session inkluderar även en diskussion om Big Data och SAP:s strategi, lösningar och kundcase.

spections will be demonstrated. Finally various methods of capturing the vendors inspection results will be discussed.

Sören Kastrup, SAP How can you kick-start your innovation project by renting a HANA platform on a weekly basis directly from SAP? Get support to build prototypes of selected processes and features with your own data. See how SAP can support you from the early planning phase to running your solution in a productive environment. VÅRIMPULS 5


10

11.30-12.15

hybris Software – an SAP Company

11

11.30-12.15

Konkreta tips vid investering i e-handel

13

13.00-13.45

Implementation av hybris hos en industrikund i ständig rörelse

14

13.00-13.45

Best of SAP TechEd

15

13.00-13.45

Stämpelklockan är död – leve stämpelklockan

16

13.00-13.45

Att införa GHS-märkning med EH&S

17

13.00-13.45

IT Effectiveness runs on SAP Solution Manager

18

13.00-14.45

SAPSA round table: Cloud Dubbelpass

19

14.00-14.45

HANA och Suite on HANA

20

14.00-14.45

Anställ rätt personer snabbt och enkelt

21

14.00-14.45

SAP Mobilitet med SMP 3.0

22

14.00-14.45

Extended Safety Data Sheets – säkerhetsdatablad med exponeringsbilagor med SAP EH&S

23

14.00-14.45

Customer Connect 6 VÅRMPULS

Peter Johansson, hybris – SAP Som ni kanske redan vet så förvärvade SAP en av huvudspelarna inom e-commerce, hybris Software, i augusti 2013. På hybris titulerar vi gärna oss själva som ”The future of commerce” och här vill vi visa varför.

Daniel Ahlqvist, iStone Det digitala paradigmskiftet är här, hur påverkar det dig och hur ska du agera när du står inför en investering i e-handel?

Mikael Pettersson och Björn Fröberg, Accenture Att implementera en e-handelslösning förändrar allt och för att lyckas krävs att man gör en längre resa. Att försöka sig på en ”Big-bang”-implementation är inget att rekommendera och det är viktigt att i ett tidigt skede prioritera hårt och skapa en christer ingemarsson, colada En sammanfattning av de hetaste och intressantaste nyheterna från SAP TechEd.

Marcus castenfelt, Kaba Workforce Management Från symbol för det moderna företaget, som t.o.m. Ericsson tillverkade, till en relik för kontroll och gammal ekonomi – och tillbaka igen. Kaba presenterar sina certifierade lösningar mot Lisbeth Svensson, Akzonobel och Ulf holmqvist, Borealis Kemiska produkter behöver märkas enligt FN-systemet Globally Harmonized System. Inom EU har det införts i CLP-förordningen och många andra länder världen över har också infört systemet eller kommer att göra det inom de närmaste åren. Det innebär stora utmaningar för såväl Europabaserade som globala företag.

Vi kommer att introducera och visa våra nya acceleratorer inom olika verksamheter, som B2C, B2B, Telco, Digital Media och Financial. Hur ser framtidens hybris+SAP ut? Vi visar några utmärkta exempel på hur den kombinationen fungerar hos kunder idag. Vi avslutar med lite nytänk och häftiga koncept från vårt egna hybris Labs.

I den här presentationen bjuder vi på konkreta tips, men öppnar även upp andra perspektiv bortom den traditionella e-handeln.

långsiktig roadmap. Även om de paketerade lösningarna utlovar funktionalitet ”out of the box”, så kommer inte din organisation att vara det, vilket ställer krav på governance och change management. Läs mer i fördjupningsartikeln.

Utdrag ur innehållet: • HANA som molntjänst • Mobile Platform 3.0

• Firoi • Lumira

SAP Time och hur den nya generationens tidterminaler mår bland smartphones och tablets på en arbetsmarknad där tidfångst handlar om så mycket mer än underlag till lön.

Hur har AkzoNobel Specialty Chemicals infört SAP systemstöd med EH&S GLM – Global Label Management? Exempel på frågeställningar är kombinerade etiketter med märkning för farligt gods och logik för att dölja tomma GHS-piktogram.

Karl Bergström, Acando Verkligheten för IT-organisationer är komplex och förblir komplex. Dagens applikationer blir mer specialanpassade, ny teknologi introduceras, ny typ av arkitektur, ökat krav från verksamheten på mer IT-stöd, tydlig spårbarhet kring införandebeslut efterfrågas etcetera. Dessa krav innebär att IT organisa-

tionen måste arbeta smartare och SAP Solution Manager hjälper till att styra IT på ett mer effektivt sätt. Denna presentation fokuserar på hur man med hjälp av SAP Solution Manager jobbar med en riskbaserad testmodell och därmed testar rätt saker effektivare.

Moderator: Linda Lehman, SAP Ett av SAP:s största problem idag är att användarföretagen tar lång tid på sig att såväl uppgradera till senaste releasen/Ehp, som att använda nya lösningar.

Genom att drifta sin installation i molnet, så ökar förutsättningarna att hålla installationerna uppdaterade, och enkelheten att testa och utvärdera nyheter blir enklare.

niklas Packendorff och Peter Merkert, SAP SAP HANA är numera en etablerad plattform och basen för SAP:s innovation, både för att förnya era processer och förenkla systemlandskapen och för nya erbjudanden och lösningar som inte var möjliga tidigare. Aili Laur och Maria Johansen, SuccessFactors/SAP Har du någonsin undrat varför vissa rekryteringar blir bra och andra inte? Är det bara slumpen som avgör eller finns det något sätt att förbättra resultatet?

Niklas Packendorff och Peter Merkert delar med sig av en uppdatering om HANA och tillämpningar.

I den här sessionen kommer du att få se hur SuccessFactors rekryteringslösning hjälper dig att attrahera, engagera och välja rätt person till rätt plats.

Patrik van Odijk, Skye En genomgång av SAP:s mobila plattform SMP 3.0. både ur ett tekniskt perspektiv, men även hur verksamheten kan dra som störst nytta av möjligheterna. Lisbeth Svensson, Akzonobel och Ulf holmqvist, Borealis Som en del av REACH-förordningen för bl a kemiska produkter så ska säkerhetsdatablad av registrerade ämnen innehålla bilagor med exponeringsscenarier. Leverantörerna av formulerade produkter som innehåller registrerade ämnen ska vidareförmedla information om säker användning till nästa led. Det innebär att säkerhetsdatabladen blivit mycket omfångsrika och svårhanterade ur ett användarperspektiv. Ur ett leverantörshans de Labije, nL användarförening Hur vi användarföretag kan styra och påverka att utveckla våra programvaror i linje med våra behov.

perspektiv är det en stor utmaning att utveckla informationen och hantera den i SAP EH&S. Hur har AkzoNobel Specialty Chemicals hanterat utvecklingen? Rapportformat, uppladdning av data, filtrering av exponeringsscenarier, konstruktion av strukturerade ”Short titles” och planering av användning av XML kommunikation kommer behandlas i seminariet.


25

15.15-16.00

Förstå dina kunders behov med hjälp av SAP CRM – Cloud for Sales och vad de säger om er med hjälp av SAP Social Media Analytics by Netbase

26

15.15-16.00

Inventory Optimisation – methods and tools to set the right inventory targets

27

15.15-16.00

Build SAP Like a Factory

28

15.15-16.00

SAP Fiori – att skapa förutsättningar för verklig användarproduktivitet

29

15.15-16.00

SAP license management – get compliant and stay in control!

30

15.15-17.00

SAPSA round table: HANA Dubbelpass

31

16.15-17.00

Gör något mer av er mobila lösning

32

16.15-17.00

5 Guiding Principles to Secure a Successful EWM Implementation

33

16.15-17.00

DONG Energy has over 200 legal units and 25 corporate enterprises, which receive invoices

34

16.15-17.00

UX – Fiori & Screen Personas

35

16.15-17.00

Framtidens modell för leverantörssamarbete

14.45-15.15 SAPSA årsmöte

Johan nilsson, SAP 85% av alla säljmöten lever inte upp till kundernas förväntningar. För att uppnå bästa säljresultat måste du sluta fokusera på säljstöd och istället bättre förstå dina kunders behov. Du måste även kunna omvandla den massiva volym av ostrukturerade data från sociala medier till meningsfull analys.

Andreas Kloow, implement Reducing Inventory and improving Service Levels are key challenges that many companies face and improvement initiatives are continuously launched to address these key challenges. Most often, companies will address them at the same time and strive to establish a safety stock model to balance the service Marcus Alexander Funke och Eva Ståhle, SAP Release management is the process of planning, building, transporting, testing, and the deployment of software. Its purpose is to ensure a consistent methodology of deployment is in place, and, that this reduces the likelihood of errors in production. Often, there is enormous pressure to be able to implement new business models. Innovation and speed is crucial Patrik van Odijk, Skye SAP Fiori är ett effektivt sätt att öka användarproduktiviteten samtidigt som det är en enkel möjlighet att mobilisera användandet av SAP. Vi berättar lite kring hur man ska tänka när man närmar sig SAP Fiori och hur det fungerar. Michael Gulløv, Applicon Solutions • License Management – a new dimension when designing authorization concepts in SAP.

Johan förklarar hur du kan uppnå detta med hjälp av SAP CRM – Cloud for Sales och SAP Social Media Analytics by Netbase.

level to the market with working capital in inventories. However, safety stock and re-order point calculations can be quite complex – often resulting in hard to understand “black box” calculations.

to surviving in competition, however, IT and existing software solutions (SAP and non-SAP) are very often perceived as an inhibitor for required business innovations. This session will discuss a methodology to handle these challenges. This includes software logistics, transport landscape, task automation, and process control.

Läs mer i fördjupningsartikeln.

• How to interpret the SAP license structure.

• Best practice SAP license administration processes – are your users assigned the correct license category according to use of SAP and roles assigned?

• Different SAP contracts and addendums – get the total overview.

• How to forecast an increase/decrease in your SAP user licenses.

Moderator: henrik Josefsson, fokusgruppsledare för hAnA SAP HANA mognar alltmer som plattform och antalet projekt som går live ökar stadigt. Låt oss sitta ner och diskutera hur olika företag ser på möjligheterna och i vilket stadium man beKarin Agehall, cGi Skulle man kunna effektivisera arbetet inom field service, även om man redan har infört en mobil lösning? Mina erfarenheter säger att det går. Det finns flera olika lösningar där man kan utföra ytterligare planering av kompetens, resurser och resrutter.

• Worst case scenarios for SAP License Audit.

finner sig i. Efter en kort inledning ges här möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter förutsättningslöst mellan olika användarföretag!

Jag kommer att dela med mig av mina erfarenheter av att optimera en serviceprocess, och presentera några verktyg som gör redan effektiva serviceprocesser ännu effektivare.

Thomas Klyvø, implement EWM is very different from ECC WM, which will have a significant impact on how to successfully run the project. We will discuss topics such as agile methodology, prototyping, how to staff the project, and how to make use of SAPs Rapid Deployment Solutions (RDS). Kim Japp, DOnG Energy och carina Brink Rasmussen, WMD Shared Services mostly go hand in hand with process automation initiatives, mostly because SAP as a solution is often viewed as inadequate to automate certain essential business processes such as Accounts Payable and Travel Expenses.

Martin hedberg och Dietmar Steinbichler, SAP Vad sägs om att göra SAP:s applikationer snygga och enkla att använda? Kom och lyssna på SAP:s nya User Experience Strategi och lär dig om SAP Fiori och SAP Screen Personas. Vi komhenrik Togerö, SAP Ett tätare samarbete i den nya nätverksekonomin är inte längre ett val, det är ett krav för att driva affärsutvecklingen framåt mot nya nivåer av konkurrenskraft och innovation. Detta är anMikael Karlsson, ordförande SAPSA Föreningens årsmöte, ett tillfälle att påverka hur vi själva är organiserade för att göra det bästa av vår uppgift. Till årsmötet är alla anställda vid medlemsföretag (användarföretag och konsultbolag) välkomna. Vi väljer bl a styrelse vid vårt årsmöte.

Complementing the SAP ERP environment with xSuite proved pivotal in successfully establishing and expanding DONG Energy shared services activities, as well as achieving goals to significantly optimize, standardize, and consolidate the vendor invoice processes.

mer även att ta upp exempel från dashboards anpassade efter TetraPak:s behov.

ledningen till att allt fler företag vänder sig till SAP:s cloudbaserade plattform Ariba Network för att köpa och sälja produkter och tjänster.

Föreningens medlemmar bidrar aktivt till föreningens mål och syfte, bland annat genom att medverka i föreningens olika organ.

VÅRIMPULS 7


Ă–versiktskarta SAPSA SAP

1 8

GULDSPOnSORER Accenture 7 CGI 5 Repona 6 BROnSSPOnSORER Acando 13 Applicon Solutions 2 Capgemini 9 Colada 19 ENTEA 11 EPI-USE Labs 16 EVRY 18 Implema 17 Implement 4 Kaba 3 ReadSoft 15 Skye 14 Stretch 10 WMD 20 Zuite 12

www.sapsa.se


29

SAPSANYTT 1/2014

VIN LAT FRÅN TT

SAP på ren svenska! Låt oss prata pengar! Detta nummer handlar om strategi, men vad är det? Strategi är något som många ofta pratar om, men har du tänkt på vad det betyder? Min professor på Handelshögskolan sade det väldigt tydligt: ”Strategi är stålars!” Så låt oss prata pengar, även om det är fult i Sverige. Pengar och SAP. Det första många tänker på är att SAP kostar peng­ ar. Det är dock inte att saker kostar pengar, som har med ”strategi” att göra. Strategi är att göra rätt saker samt att göra sakerna rätt, och därmed tjäna pengar!

Så tänk igen! SAP kan stödja din strategi med företaget i syfte att tjäna pengar. Det kan vara att ha effektivare processer, lägre kostnader, bättre dialog med kunden, mer information till beslut och liknande. Där kan SAP ge dig stöd i din strategi, vilket i sin tur ger pengar! På tal om pengar; i samband med SAP kommer, som ett brev på Posten, frågan om införande vs nyttan samt frågan om hur snabbt du som företagare verkligen kan få reella positiva penga-effekter med införande av SAP? Det är i mina ögon en omöjlig fråga att svara helt exakt på, och det kostar för mycket att jaga den exakta beräkningen, som du ändå inte kommer att få. Lägg tiden på att förbättra det ni infört istället, och boosta upp nytto-effekten. I samband med ett införande kan du ha koll på externa kostnader, och till stor del interna kostnader. Men med ett införande ändras alltifrån manuella arbetssätt till attityder. Det råder sedan alltid delade meningar om vad som är den interna IT-kostnaden för SAP. Kort sagt räcker det med de vanliga 80% för att göra ett tillräckligt bra ”business case”, det gäller bara att tydliggöra det i förutsätt­ ningarna. Transparent för alla!

Mitt råd är att fokusera på alternativ-kostnaden samt frågan om vad kostnaden skulle bli om du inte gör något?! Att välja väg, att göra något eller att inte göra något är att utmåla en strategi! Och strategi är pengar! Att inte göra något kan vara värt pengar. Men frågan är om det är kortsiktigt och om du kommer att hamna på efterkälken på längre sikt om du inte gör något? Betänk att kort­ siktiga vinster kan bli vinnare långsiktigt.

På ren svenska • Strategi är pengar – Långsiktigt. • En kortsiktig lösning kan dock ge fördelar långsiktigt. • Beräkna nyttan av SAP med ”lagom” noggrannhet och var öppen med beräkningen. • Ta udden ur långtgående försök att göra nytto-beräkningar, genom att göra en tillräckligt bra beräkning samt ta rester­ ande tid till att förbättra användandet av det införda. Det ger avsevärt bättre total-ekonomi. • Tänk på alternativen vid investering/införande. • Ett alternativ är alltid att inte göra något, glöm inte det. • Strategi är STÅLARS!

Vissa pratar om att ta betalt efter nyttan, och det kan låta bra… men hur ska det mätas och av vem? Dels är det enligt ovan svårt att verkligen mäta, och dels blir beräkningen (för vad den nu är värd) styrd av intressen snarare är förnuft. TEXT: THOMAS THERBORN


30

SAPSANYTT 1/2014

Spara pengar genom att säkerställa tullprocesserna EU-parlamentet har tagit beslut om en ny tullagstiftning, UCC (Union Customs code), som träder i kraft den 1 maj 2016. Detta innebär ökade krav på företagen men också förenklingar i processerna. Idag förlorar företag mångmiljonbelopp då man inte har kontroll på sina tullprocesser, men i takt med att kraven ökar behöver företagen ta kontroll över sina tullprocesser och stora pengar kan sparas. Har ditt företag tullkoll? Om du besvarar min fråga med ett rung­ ande ”Ja” så kan du egentligen sluta läsa den här artikeln direkt. Om du istället blir osäker eller fundersam över vad jag menar med min fråga, tycker jag att du ska fortsätta läsa. Med tullkoll menas att varje enskilt företag, som bedriver handel med ett land utanför EU, har säkrat sina tullprocesser och genom egen kompetens inom företaget har kontroll över handelsproces­ serna. Det innebär inte bara att ha kontroll över tullprocessen utan också att veta att man efterlever de myndighetskrav som den egna verksamheten omfattas av. Det kravet gäller redan även om många företag inte uppfattar det på det sättet.

Vad blir konsekvenserna av dålig tullkoll?

Om du tar makten över dina tullprocesser kan du spara anmärk­ ningsvärda belopp. Det är en sanning som förvånar många: att svenska företag tillsammans förlorar miljonbelopp varje år då man oftast betalar för mycket i tullavgifter och tulladministration – helt i onödan. För att ni ska förstå vad jag menar så ska jag ge ett par exempel på detta. Ett företag i Västsverige anlitar ett tullombud för att sköta sin tull­ hantering. Företaget gör ingen kontroll av ombudets arbete, men efter en revision från Tullverket får de påpekande just på detta – att de inte reviderar sitt ombud. Med hot om att mista tulltillståndet anställer företaget en tjänsteman som får utbildning i tullhantering och som med en tullspecialists hjälp börjar med att gå igenom tidi­ gare importdeklarationer som ombudet har utfört. Under analysen upptäcker de att ombudet har använt sig av felaktiga valutor samt utfört felaktiga kalkyleringar av importavgiften. Under endast en veckas arbete ”hittar” man 1 miljon kronor som företaget har betalat för mycket! Eftersom man kan begära omprövning av en im­ portdeklaration upp till 3 år i efterhand, kan företaget få tillbaka en stor summa pengar från Tullverket i för mycket betalda tullavgifter. I ett annat fall hade ett företag använt sig av felaktiga uppgifter i sina importdeklarationer varpå de vid en tullrevision blev döm­ da att betala tulltillägg på 700 000 kronor. Det visar också på hur

viktigt det är att använda sig av riktiga uppgifter om de produkter man handlar med.

Strategisk tullkontroll

Om företaget också arbetar strategiskt med sina tullprocesser kan stora besparingar göras. Som exempel på detta kan man nämna att ett västsvenskt företag beställde handdukar från Pakistan i slutet av år 2001. Containrarna ankom i Göteborgs hamn men företa­ get väntade ett par dagar tills det nya året hade infunnit sig. Då förtullade de in varorna och på så sätt sparade de en kvarts miljon kronor. Detta eftersom företaget hade tagit reda på att tullsatsen på handdukarna från Pakistan skulle minska från 12% till 0% från och med 1/1 2002. Genom att arbeta mer strategiskt och ha full kontroll över sina tullprocesser, även operativt, kan man spara väldigt mycket pengar. Detta då man också kan se till att använda sig av andra tullpro­ cedurer om det är lämpligt för den verksamhet och de produkter man har. Därför är det viktigt att också ha omvärldsbevakning då den ständigt förändras. Nya frihandelsavtal upprättas, politiska skeenden kan påverka handeln och inköpspriset. Utan koll på vad som händer kan du plötsligt stå med ett stort antal containrar som tullavgiften har ökat väsentligt på.

Det slutliga ansvaret ligger ändå hos importören

Många företag tycker att de löser tullhanteringen bra genom att köpa in tjänsten hos tullombud och tullspecialister. ”Det är ju de som är experterna”, resonerar de flesta. Det de kanske inte vet eller tänker på är att det ändå är importören som har det slutliga ansvaret för tullprocesserna. Om felaktigheter begås får företaget påföljden av det som har skett. Vad innebär då detta? Om ett företag har utfärdat en felaktig tulldeklaration och på så sätt betalat för lite i tull, påförs företaget den obetalda tullavgiften. Plus obetald mervärdesskatt och eventuella obetalda punktskatter. På detta kommer ett tulltillägg på 20% av tullvärdet på deklarationen samt ränta på de avgifter som ej har betalts med hänsyn till tid­


31

SAPSANYTT 1/2014

punkten då deklarationen utfärdades. Revisionen omfattar alla de­ klarationer tre år bakåt i tiden. Då riktigt stora fel har begåtts döms företaget för brott mot tullagen och påföljden kan bli fängelsestraff. Det är då företagets ansvarige (VD) som tilldöms detta.

Lösningen på problemet

SAP GTS stöder också complianceprocessen genom till exempel embargokontroll, SPL kontroll (Sanctioned Party List screening) och hantering av export- och importlicenser. Att klassificera produkter­ na för licenshantering görs även detta i GTS, på samma sätt som för tullhantering.

Precis som jag nämnde redan i början av den här artikeln; om ni har kontroll på tullprocesserna och arbetar inte bara operativt utan även strategiskt med tullprocesserna, så kan ni undvika att hamna i de här situationerna. Företaget riskerar inte enbart höga avgifter eller böter utan också, kanske ännu värre, sitt rykte.

”UTAN KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER I OMVÄRLDEN KAN DU PLÖTSLIGT STÅ MED ETT STORT ANTAL CONTAINRAR SOM TULLAVGIFTEN HAR ÖKAT VÄSENTLIGT PÅ.”

Analysera er verksamhet utifrån ett tullperspektiv – finns det områ­ den där en tullprocedur med ekonomisk påverkan, såsom tullager, kan användas? Då finns pengar att spara. Om företaget förädlar artiklar som har importerats från tredje land och som sedan återex­ porteras, finns speciella procedurer för detta som gör att företaget helt kan slippa att betala både tullavgift och moms för varorna. Om ni använder ombud, se till att ha kompetens inom företaget för att ställa krav och revidera ombudet. Återigen, det är ju ni som importörer/exportörer som har det yttersta ansvaret. Tänk på att många tullombud tar betalt per deklaration; då är risken att varje deklaration inte blir så noggrant hanterad. Företaget har mycket bättre kontroll om man själv hanterar sina egna tullprocesser och säkrar att man efterlever myndighetskraven.

Se till att ha ett bra systemstöd

För att kunna ha riktigt bra kontroll på detta bör man investera i ett bra systemstöd. Då myndigheterna kräver att företaget ska kunna visa spårbarhet i sina transaktioner som ligger till grund för tulldeklarationer och tullkalkyler, ska man välja en systemlösning som uppfyller dessa krav. Även om man har processer och rutiner som är väldokumenterade, kan många gånger just tullhanteringen vara en omständlig process och då underlättar ett bra systemstöd. SAP har tagit fram en separat modul, GTS (Global Trade Services), som innehåller lösningar för både tull- och efterlevnadshantering (compliance). SAP ECC är förberett för en integration mot SAP GTS vilket innebär att alla transaktioner som skapas i affärssystemet och som är relevanta för tullhantering med automatik överförs till GTS. Där behandlas informationen tillsammans med relevant masterdata som dels har överförts från ECC men också skapats och uppdaterats i GTS. Utifrån detta kan tulldokument skapas och via elektronisk hantering skickas till aktuell myndighet. SAP GTS kan implementeras som en global lösning då det är förberett för att stödja tullagstiftningen i de flesta av världens länder.

Masterdatakvalitet är en utmaning

Ett av de största problem som företagen har är undermålig kvalitet på masterdatan, även den för stöd av tullprocesserna. De flesta känner till att det finns något som heter statistiska nummer eller tariffkoder. Själva processen för att sätta det statistiska numret kallas för produktklassificering och syftar till att företagets artiklar klassificeras med en HS-kod enligt HS-systemet som för övrigt är globalt. Med hjälp av koden och varans ursprungsland kan tullav­ giften fastställas. Om det förekommer några andra handelspolitiska åtgärder, såsom preferensarrangemang eller antidumping, finns även detta angivet i databasen där koderna återfinns: för EU heter denna EU-Taric. För att få ordning på företagets produktklassificering kan SAP GTS användas. Då överförs ett urval av data från materialmastern till GTS och där klassificeras artiklarna med åtkomst till Taricdata­ basen. Resultatet av klassificeringen återförs sedan till SAP ECC för att användas på exempelvis Proformafakturor och för Intrastatrap­ portering.

UCC – en utmaning för både Tullverket och näringslivet

Den 27 september 2013 tog EU-parlamentet ett beslut om ny EU-­gemensam tullagstiftning: UCC (Union Customs Code). Den kommer att börja tillämpas den 1 maj 2016 och år 2020 ska både tullagstiftningen och alla IT-system vara på plats fullt ut. Utgångs­ punkten är att allt utbyte av information mellan myndigheterna och näringslivet, men också mellan de olika tullmyndigheterna inom EU, ska ske elektroniskt. Svenska Tullverket uttrycker det så här: ”Det är en gemensam utmaning för Tullverket och näringslivet som kommer att kräva omfattande förändringsarbete och betydande investeringar för båda parter”. Ta tillvara på möjligheten att säkra tullhanteringen så att företaget inte löper risk att behöva betala straffavgifter eller bli dömda för tullbrott. Samtidigt kan ju det också innebära en besparing i form av minskade tullavgifter. Arbetar ert företag också proaktivt och håller sig informerat om utvecklingen inom tullagstiftningen finns det effektiviseringsmöjligheter i framtiden. Då EU i och med UCC kommer att införa centraliserad klarering1 öppnas nya möjligheter för svenska företag.

1.

Centraliserad klarering (SASP) – innebär att ett företag inom EU kan lämna

in alla deklarationer för företaget till ett tullkontor även om själva importen av godset kommer att ske i ett annat EU-land.

TEXT: CHRISTINA LUNDH THURESON, COLADA AB


32

SAPSANYTT 1/2014

Lean and QM – Source Inspections How to reduce the non-value added activities relating to quality inspections in the procurement process

Background

It is not uncommon that companies use quality inspections when receiving goods from vendors. Supply chain waste should, to the largest extent, be eliminated and resources should instead be focused on adding further value. Inspection carried out by both the vendor, as well as the customer who buys the product, is an example of such waste.

The non-value adding activities of inspection and re-inspection

If inspections are required, which in many cases they are, why not request the vendor to provide the results obtained during their inspection process, instead of re-inspecting when receiving the pro­ duct? There is no added value in re-inspections. Instead, the supply chain across companies should exchange product information in an efficient way. This does not, however, mean that the buying company does not require the inspection information. For example, information obtained as a result of quality inspection often plays a vital role in the downstream process in the manufacturing area.

Why inspections?

Inspections are required for many various purposes, but foremost to ensure that the product is fit for use. Other purposes can be, for example, to capture specific product characteristics that are utilised in the downstream process. A common example of this is the trans­ fer of product characteristics obtained during the quality inspection to batch classification. When inspection results are transferred to batch characteristics, they can be used for batch determination in various logistical processes. These could include identifying suitable components for specific production processes, or selection of products for distribution to customers with specific product requirements. These requirements are common in the chemical, pharmaceutical, agricultural and food industries.

The concept of source inspections

The concept of source inspections is that the responsibility for the quality inspection is moved upstream in the supply chain. This means that the responsibility for the inspections is transferred to the party who is providing the product, instead of the party purchasing the product. It makes sense that the quality inspection should be executed as close to the producing source as possible, instead of delaying the activity downstream in the supply chain. The implementation of source inspections does not necessarily mean that the functionality of goods receipt inspections can be deactivated. In many cases, some in-house goods receipt inspec­ tions are still required, where the vendor cannot carry out upstream inspections. In these cases, a combination of both source and goods receipt inspection is motivated.

Requirements to support source inspections

The master data used to support this functionality is the activation of “QM in Procurement”, with the assignment of QM control key and source inspection type in the material master. In addition, a quality information record is required, for the combination of material, plant and vendor for which source inspection is to be carried out. The effort of additional one-time master data maintenance should be weighed against the reduction of effort required to continuously perform quality inspections and the recording of results.

How to capture the results?

The simplest capture of the quality inspection results is for them to be sent as printed documents to the buying organisation, where they are entered into the SAP system by the companies own resour­ ces. Another option is to grant vendors, often those with whom the company has long-standing relationships, access to the customers own SAP system. An efficient solution for data transfer offered by SAP is where


33

SAPSANYTT 1/2014

”THE RESPONSIBILITY FOR THE QUALITY INSPECTION IS MOVED UPSTREAM IN THE SUPPLY CHAIN.”

the vendor can log on to a website and use this to record the ins­ pection results over the Internet, updating these for the relevant inspection lots.

Control of the process

Source inspections are triggered a predefined number days prior to the planned goods receipt of individual purchase order items. The number of days is maintained in the individual quality information records, so ensuring flexibility. Source inspections can also be triggered manually, although ideally a company uses background jobs to create the inspections. Usage decisions for source inspection are recommended to be automated. The prerequisites for an automatic usage decision are that all in­ spection results are approved and closed. Source inspection lots for which automatic usage decision cannot be recorded are monitored by the buyer’s organisation and can be used follow up with the vendor regarding the product.

EXAMPLES OF OUTCOMES FROM THE FOLLOW UP COMMUNICATION WITH THE VENDOR CAN BE • Should the product be shipped at all? • Are further activities required on the vendor’s side? • Is a price reduction in place that would compensate the defects found? One of the main attractions is that source inspections allow the buying organisation to react to non-conformities and use this as leverage, before taking possession of the purchased goods, rather than after delivery.

• There is no impact on the goods receipt, it is processed as any other goods receipt. • Goods receipt is not allowed, an error message prevents its posting. • A goods receipt inspection lot is created and a new in-house quality inspection is executed when the goods receipt is posted.

Discrepancy in batch identification

In addition, SAP offers additional functionality where materials are subject to batch management. If the batch or vendor batch number is missing in the inspection lot, or is not identical to those in the goods receipt, SAP can offer the following support: • There is no impact on the goods receipt, it is processed as any other goods receipt. • A goods receipt inspection lot is created and a new in-house quality inspection is executed.

Possible long-term effects from efficient use of source inspections

Elimination of waste in the supply chain processes allows the com­ pany to invest the savings in further value-adding improvements, to strengthen their position in the market place. From an environmental point of view, an additional benefit can be that transportation of non-conforming goods can be reduced.

Rejected source inspection lots

SAP can offer the following support in the case of rejected source inspection lots:

TEXT: EVA AHRENS, IMPLEMENT CONSULTING GROUP


34

SAPSANYTT 1/2014

22

1

34

65

87

36 512

74

Produktkalkylering — att fånga sifforna… Produktkalkylering är något av en nyckelfunktion inom företag med egen produktion – utan korrekta produktionskostnader är det svårt att sätta försäljningspris som ger lämpliga marginaler och resulterar i god vinst. Möjligheterna att fånga upp dessa kostnader är därför av största vikt för ett producerande företag. Produktkalkylering kan dock vara ett tidsödande arbete för en produktionscontroller och kan involvera många manuella steg beroende på process och verktyg. Mycket tid som läggs på repetitiva arbetsuppgifter och återkom­ mande uppdateringar utan att skapa något mervärde för processen skulle istället kunna läggas på resultatet av arbetet; analys av kalky­ lerade priser, utvärdering av artikelsortiment, förbättringsmöjlighe­ ter i produktionen, etc. Genom att investera i ett verktyg som auto­ matiserar processen frigörs tid och resurser som istället kan läggas på aktiviteter som skapar en konkurrensfördel för organisationen.

På första dagen skapades master data… Nyckeln till en kvalitativ produktkalkyl i SAP är väl definierad och underhållen master data! Master data fungerar som underlag för hela kalkylen och utan en bra bas blir kalkylen inte mer stabil än ett korthus. Master data som används inom CO-PC skapas och underhålls i modulerna MM, PP och CO. Det innebär att kvaliteten i kalkylerna till stor del är beroende av ett nära samarbete mellan användare av dessa moduler, användare som ofta tillhör olika delar av organisationen. En av styrkorna i SAP:s verktyg för produktkal­ kylering är att om ett grundligt förarbete gjorts med master data, så handlar själva processen kring kalkylering förenklat om några få och enkla knapptryckningar. Som i många andra SAP processer ligger fokus på ett grundligt förarbete med parametersättningar

och ett tydligt ägandeskap för master data. När denna grund har lagts sköts själva kalkyleringen något förenklat helt automatiskt av verktyget.

FÖRST UT ÄR MATERIALMASTER – här definieras de material

som används i kalkylen klassificerade per materialtyper utifrån karaktär och funktion, exempelvis råmaterial, förpackningsmaterial och färdigmaterial. Eftersom materialmastern har många stakehol­ ders inom ett företag är det viktigt att identifiera de datafält som används inom flera olika processer och säkerställa att det för dessa fält finns ett tydligt ägandeskap. Ett till synes enkelt exempel är materialstatus, där ett material ur ett sälj- eller planeringsperspektiv kanske redan har fasats ut men ur ett produktions- eller ekonomi­ perspektiv fortfarande är aktivt och har lagerrörelser. Ett annat ex­ empel är materialtyp – ett och samma material kan utifrån hur det används geografiskt eller organisatoriskt definieras på olika sätt. I materialmastern finns specifika flikar för underhåll av costing-­ relaterad data, men det är inte bara dessa utan även andra flikar som används i kalkyleringen. Vid implementering av produktkal­ kylering i SAP är materialmastern ett naturligt första steg för att hitta ramverket utifrån vilket resterande scope kan sättas. Listan över komponenter inkluderade i tillverkningen definieras i en Bill-of-Material (BOM) och i denna hittar vi kvantiteter för respektive komponent; kvantiteter som multipliceras med pris på materialet för att få fram estimerad kostnad för materialuttag i produktion. Planerad konsumerad tid och resurser definieras i en routing med hjälp av begrepp som work centre, aktivitetstyp och kostnadsställe. Ett work centre kan exempelvis vara en maskin eller en grupp av anställda. I varje work centre definieras ett antal aktivi­ tetstyper med olika aktivitetspriser beroende på organisatorisk en­ het. Genom att underhålla dessa dataobjekt kan routing användas i kalkyleringen för att få fram estimerad kostnad för konsumerade resurser. Kopplingen mellan BOM och routing görs i en produk­ tionsversion. I produktionen kan det finnas flera olika versioner


SAPSANYTT 1/2014 utifrån tillverkningsprocess och utbytbarhet av material och resur­ ser. För kalkylen skapas en version som definierar BOM och routing och denna version kopplas till materialet i materialmastern, vilket möjliggör en kalkyl som är baserad på något annorlunda värden jämfört med vad som används i produktion. Konklusionen är att kostnad för material och resurser kalkyleras genom att använda material, BOM och routing samt dess underliggande objekt. Genom att underhålla dessa objekt på ett så strukturerat och koordinerat sätt som möjligt blir kalkylens kvalitet hög.

BOM OCH ROUTING fångar direkta och indirekta produktions­ kostnader på TB-1 nivå. För att fånga olika typer av pålägg och strukturera dem skapas kalkyleringsschema. Påläggskostnader fångas inte i BOM eller routing utan belastar endast produkten indirekt. Verksamheten kan ha kostnader för administration, mark­ nad eller försäljning som ska fördelas på produktsortimentet utifrån definierade nycklar. Basen för kalkylen definieras i schemat genom kostnadslag och pålägget allokeras antingen genom procentsats (exempelvis bulkkostnad estimerade till 20 % av totala indirekta materialkostnader) eller kvantitativa värden (exempelvis 50 kr per konsumerad maskinkostnad för indirekt underhållskostnader). SYFTET MED EN PRODUKTKALKYL är att estimera rörliga och

fasta kostnader samt pålägg. Resultatet kan användas för jämförelse mot verkliga produktionskostnader och en variansanalys kan myn­ na ut i förbättringsmöjligheter i produktionen. Om standardpris används för värdering uppdateras materialmastern med nuvarande och eventuellt framtida kalkylpris och används för lagervärdering. När förarbetet med att definiera och underhålla master data är klart kan kalkylpriset enkelt beräknas med hjälp av några steg i en cos­ ting process. Kalkylering kan göras antingen av enstaka material, exempelvis för nya artiklar i sortimentet, eller av samtliga material inom selekterade kriterier. Första steget i kalkyleringsprocessen är att sätta ett antal parameter som styr utförandet, exempelvis datum för värdering av material och aktiviteter samt datum för validering av BOM och Routing. Utifrån angivna datum väljer systemet giltig master data, vilket innebär att systemet kan hålla parallella värden för samma dataobjekt men för olika datum, exempelvis en aktivitet med varierande aktivitetspriser för olika perioder. Det möjliggör kalkylering av alternativa priser för samma material, exempelvis aktuellt pris för innevarande period/år och framtida budgeterat pris för kommande period/år. En annan parameter är kalkyle­ ringsschema, vilket ger möjlighet att kalkylera med alternativa uppsättningar av pålägg. En tredje är selektering av material med vilken det är möjligt att göra urval på exempelvis materialtyp. Med hjälp av parametersättningarna är det möjlighet att laborera med kalkylen och exempelvis göra olika känslighetsanalys.

Efter det att parametersättningarna är gjorda är nästa steg att exekvera en kalkylering, vilket innebär automatisk beräkning av produktionskostnader baserat på vald master data och kalkylerings­ schema. Resultatet visas i ett analysverktyg med detaljer kring ex­ empelvis värdering baserat på kalkylerad lot size jämfört med nuva­ rande standardpris i MM, skillnad mellan nuvarande värde och nytt kalkylerat värde i procent, fasta kostnader för costing lot size, etc. Dessa detaljer är värdefulla vid analys av de uppdaterade prisernas påverkan på lönsamhet, försäljningsmarginaler, etc. Om resultatet inte är tillfredsställande är det möjligt att göra korrigeringar genom att exempelvis ändra komponenter i en BOM och sedan göra en ny beräkning. När de kalkylerade priserna är analyserade och godkända av verksamheten är nästa steg en markering. Det innebär att nya kalkylpriser blir tillgängliga i materialmastern i fältet framtida pris. Beroende på kalkyldatum kan priset användas för planering och budgetering samt fungera som ett stöd för verksamheten i exempel­ vis sälj- och marknadsarbetet. Sista steget i processen är en frisläpp­ ning av det nya priset, vilket innebär att materialmastern uppdate­ ras med nytt standardpris och det görs en automatisk omvärdering av lagret utifrån standardpris och med lager­kvantitet. Differensen mellan nytt och gammalt pris bokförs som pris­korrigering i huvud­

35 boken. Med hjälp av dessa steg i processen stöds standardpriset av bakomliggande kalkyler och en naturlig koppling löper genom sys­ temet som en röd tråd. Just den röda tråden är en av styrkorna med CO-PC som verktyg. Genom att bygga en grund av master data och sedan lägga på en stabil stomme med produktkalkyler uppnås en tydlig logik, vilket är en av fördelarna med ett integrerat system. Master data och själva produktkalkyleringen utgör två av delarna i produktkalkyleringens treenighet. De är viktiga komponenter, men som isolerade pusselbitar skapar de få konkurrensfördelar för en verksamhet — isolerade behöver de inte utgöra ett starkt case för att investera tid och pengar i ett nytt verktyg. Den tredje delen är analys och uppföljning, vilket utgör pricken över det berömda i:et. Här visas på de starka fördelar som den integrerade lösningen ger, från planering och produktion till lagervärdering och produkt­ kalkylering, och som knyts ihop i de många analysmöjligheter. Genom att implementera ett verktyg för automatisering av kalkylarbe­ tet kan grovarbetet läggas åt sidan. Tid och resurser kan istället läggas på resultatet av kalkyleringen; analys av nya priser, utvärdering av artikelsortiment, förbättringsmöjligheter i produktion, etc.

UPPFÖLJNING OCH ANALYS görs baserat på order utifrån verkliga händelser i produktion, exempelvis på materialnivå. På produk­ tionsordern redovisas konsumerade resurser utifrån tre olika per­ spektiv av kostnader och kvantiteter: kalkylerade, planerade och verkliga. De kalkylerade värdena utgör någon form av standard. Planerade värden kan avvika från kalkylerade värden om ordern av någon anledning planeras utifrån annan master data än vad som används vid kalkylering. Det kan exempelvis vara ett work centre som byts ut på grund av en flaskhals i produktion eller ett material som ändras på grund av leveransstörningar. Verkliga kvantiteter och kostnader för konsumtion av material och resurser uppdateras på ordern under produktionens gång baserat på återrapportering. För en fullständig kostnadsanalys beräknas verkliga påläggskostna­ der utifrån konsumtion av de resurser som utgör bas för påläggs­ kalkylering. BASERAT PÅ ORDERNS SAMLADE VÄRDE kan produktionen följas upp med en variansanalys, vilket är ett kraftfullt verktyg för att förbättra och effektivisera verksamheten. Exempelvis finns det möjlighet att analysera varianser på konsumerade kvantiteter, vil­ ket indikerar på förbättringsområden inom produktion medan pris­ varianser visar på förbättringsmöjligheter inom inköpsprocessen. Produktionsordern avräknas mot material, vilket innebär att lager uppdateras med material värderat till standardpris. Skillnaden mel­ lan detta värde och verkligt värde avräknas mot ett differenskonto. Målsättningen för detta konto bör över tiden vara att hamna så nära noll som möjligt, det vill säga att estimerade produktionskostnader överensstämmer med verkligheten. Om kontot avviker positivt innebär det att verkliga produktionskostnader är högre än kalkylen, vilket i sin tur innebär att verksamheten på sikt inte får täckning för sina faktiska kostnader. Om kontot avviker negativt visar det på lägre produktionskostnader än kalkylerat, vilket på sikt kan leda till försämrad konkurrenskraft om produktionspriset ligger till grund för försäljningspriset som därmed är för högt. Avvikelsetrender är viktiga att fånga upp och möjligheten att kunna analysera dem på ett strukturerat sätt är en av styrkorna i CO-PC-PCP. Utifrån analysmöjligheterna i verktyget kan produk­ tionsprocessen förbättras och effektiviseras och med det uppnås en stabilare verksamhet när konkurren­ sens vindar blåser.

TEXT: CAROLINE ROSQVIST, EVRY CONSULTING AB


36

SAPSANYTT 1/2014

Bättre leveransprecision genom smarta IT-lösningar När jag fick ett paket från USA

Klockan börjar närma sig 12 och jag funderar på om jag ska gå ut och köpa något att äta till lunch. Men tänk om de kommer precis då? Jag som väntat så länge. Jag skriver en lapp och tejpar upp den på dörren. På lappen står det ”Vänligen lämna paketet utanför lägenheten. Jag finns i närheten, ring (mitt telefonnummer) om det skulle vara något”. Det är fredag och jag jobbar hemifrån. Vanligtvis brukar jag ta mig in till kontoret på fredagar, men just idag är jag låst till min lägenhet. Det ska nämligen komma ett paket hela vägen från Sta­ terna som jag beställde för en dryg vecka sedan. Jag imponeras av FedEx tracking-sida där man kan följa paketets resefärd. Raleigh till Memphis, sedan till Paris och nu har det kommit fram till Stock­ holm. Sista etappen har varit mellan Charles De Gaulle och Arlanda så det verkar som om 12-kilospaketet till och med har fått flyga. Plötsligt känns erbjudandet om gratis frakt ännu lite billigare. Jag fick ett mail om att paketet skulle komma fram till mig på en måndag. Eftersom jag skulle vara bortrest då var måndag ingen bra dag så jag ringde till FedEx och undrade om de kunde leverera paketet på fredagen, 5 dagar senare istället. Det gick bra. Jag frågade vilken tid paketet skulle komma fram och mannen på andra sidan telefonen svarade snällt att det kommer någon gång mellan 9 och 17. Jag blev tyst ett tag och funderade. Mellan 9 och 17?! Vad är det för tid? Är det ens en tid? Tänk om jag skulle boka en träff med någon och ange samma tidsintervall. ”Hej, ska vi ta en sväng på stan? Vi ses utanför centralen någon gång mellan 9 och 17”. Antagligen hade jag inte haft speciellt många vänner kvar. Jag försökte att luska fram en mer exakt tid men fick till slut finna mig i att det är intervallet 9 till 17 som gäller. Tyvärr är detta inget som FedEx är ensamma om utan tidsspannet verkar vara någon slags branschpraxis.

Logistikens ”Fem R”

Mentalt går jag tillbaka till skolbänken och mina kurser i logistik i Lund där jag minns att vi pratade om logistikens ”fem R”. Rätt produkt, till Rätt plats, i Rätt tid, i Rätt kvantitet och Rätt kvalitet. När paketet slutligen når mig klockan 13.45 gör jag en snabb utvär­ dering och kommer underfund med att man hade lyckats bra med fyra av fem R. Det var tavlan jag klickat hem på nätet, den leverera­ des till min lägenhet och det var bara en tavla som jag hade beställt. Till och med kvaliteten var klockren och det tog mig en timme att få ut tavlan ur det omsorgsfullt packade paketet. Ser man på logistik generellt så lyckas man väldigt bra med dessa fyra R. Men hur var

det nu med det här med rätt tid? Ja, 13.45 ligger inom det specifi­ cerade intervallet på 9 till 17 så det var ju kanske rätt. Men är det specifikt nog? Är det rimligt att man ska behöva sitta och vänta på en vara upp till 8 timmar? Den här gången gjorde det inte speciellt mycket att jag inte visste exakt när jag skulle få mitt paket eftersom jag ändå jobbade hemi­ från. Men det finns flera andra fall där oprecisa och dåligt hållna leveranstider kan få stora konsekvenser på en verksamhet. Logistik och planering går hand i hand och vet man inte när man får en vara kan det vara väldigt svårt att planera sin verksamhet. Att man har tillgång till en komponent vid rätt tidpunkt kan vara kritiskt för en tillverkningsprocess. Har man inte den där skruven som ska få allt att hänga ihop riskerar man att produktionen står still och att man i sin tur inte kan leverera till sina kunder. En konsekvens av detta blir ofta att man bygger upp höga lagernivåer för att skydda sig mot brist. Detta är inte heller bra eftersom det i sin tur strider mot en av logistikens grundpelare; att inte binda en massa kapital i lager. Det finns en känd filosofi som kallas Just in time (JIT) som trycker just på att outnyttjade lagernivåer är ett slöseri med resurser (bland annat genom att ta upp alternativkostnaden för kapitalbind­ ning i lager).

Hur skulle paketleveransen kunnat bli fullkomlig?

Hur ska man då gå till väga för att uppnå mer precisa leverans- och ledtider? Det finns säkert en mängd lösningar på detta men jag an­ ser att det grundar sig i ett nära samarbete mellan de olika parterna i försörjningskedjan. Precis som i en sund relation är det viktigt med god kommunikation. Det kan till exempel vara att man som kund delar med sig av försäljningsprognoser till sina leverantörer eller att man som leverantör kommunicerar sina förutsättningar i form av ledtider, ruttscheman etc. Genom ökad förståelse och insyn i varandras verksamhet kan man i sin tur komma överens om lev­ eransscheman som täcker båda parters behov och förutsättningar. God kommunikation och informationsutbyte uppnår man i sin tur genom ett bra IT-stöd.

Ett bra ordergränssnitt – en konkurrensfördel

I mitt förra projekt tycker jag att man hade lyckats väldigt bra med just samarbetet mellan kund och leverantör. I det fallet handlade det om en grossist inom dagligvaruhandeln som levererade varor till mindre butiker runt om i landet. Butikerna var små, ibland med


37

SAPSANYTT 1/2014

endast hyllan på golvet som lagerplats och artiklarna hade en kort hållbarhetstid. Förutsättningar som ökade betydelsen av rätt antal varor vid rätt tidpunkt. Med hjälp av information i grossistens SAP ECC-system räknade vi ut alla möjliga leveransdagar i fyra veckor framåt. Informationen tillgängliggjordes sedan ut mot butiken ge­ nom ett användarvänligt och skräddarsytt ordergränssnitt byggt på SAP portal. Där hade butiken möjlighet att, per vara, se vilka dagar och tider som en vara kunde levereras till dörren. Detta gjorde det väldigt enkelt för butiken att lägga beställningar och planera sin verksamhet. Det enda man som butik behövde tänka på var att fylla i hur mycket av en vara man ville ha på exempelvis en torsdag och att göra detta innan en överenskommen ordertid så att grossisten hade tid och möjlighet att hinna processa och leverera ordern. När ordertiden för torsdagens leverans hade nåtts skapades en kund­ order automatiskt upp i grossistens affärssystem som man sedan kunde börja processa. Man kan enkelt säga att vi vände uppochner på hur ett vanligt ordersystem fungerar. Istället för att systemet räknade ut en möjlig leveranstid efter att man börjat lägga ordern utförde vi det här steget först. Ordergränssnittet kommunicerade och utbytte information i realtid med grossistens affärssystem och all databashantering skedde nere i SAP ECC. Systemet är idag i drift och används i skrivande stund av flera hundra butiker. Fallet som jag beskrivit ovan är ett bra exempel på hur man kan uppnå mer precisa leveranstider med hjälp av ett smart ordergräns­ snitt som visar kunden vilka leveranstider som gäller. Detta skapar inte enbart en bättre leveransprecision utan innebär även en mängd andra fördelar vilket inkluderar: • Automatiserat orderflöde (flyttar ut skapandet av ordern till kunden) • Konkurrensfördelar om man kan erbjuda sin kund ett bra och lätthanterligt ordergränssnitt • Man knyter kunden närmare sig

Smarta IT-lösningar kan ge en ökad leveransprecision

Genom att skapa smarta IT-lösningar som ökar kommunikationen, informationsutbytet och kunskapen mellan parterna i en försörj­ ningskedja kan man nå en mängd fördelar, bland annat en ökad leveransprecision. Informationen finns där i affärssystemen, det handlar bara om att utnyttja den på rätt sätt.

TEXT: CLAES OHLSSON, CLAREMONT


38

SAPSANYTT 1/2014

Förändra ditt företag med e-handel

- steg för steg Att implementera en e-handelslösning förändrar mycket och för att lyckas krävs att man gör en längre resa. Att försöka sig på en ”Big-bang” implementation är inget att rekommendera och det är viktigt att i ett tidigt skede prioritera och skapa en långsiktig styrningsmodell. Efter den inledande hajpen kring e-handel runt år 2000 tog det många år innan kunderna började ta begreppet till sig. Först ut var B2C företagen som såg nyttan med att skapa en digital närvaro både för försäljning och marknadsföring. Snart blev en välfung­ erande webbshop en större indikator för tillväxt än antal fysiska butiker som öppnades. Under de senaste två till tre åren har en liknande förskjutning inträffat i B2B världen och allt större volymer hanteras via e-handel. Detta kombinerat med att användarna har blivit erfarna B2C kunder ställer ytterligare krav på användbarhet och tillgänglighet.

I OCH MED KÖPET av hybris har SAP en av de ledande e-handels­

lösningarna i sin flora. Hybris erbjuder med sin Omnicommerce™ en heltäckande lösning för att hantera data och processer, vilket ger företag en samlad bild av kunder, produkter och beställningar. Att implementera hybris är inte samma sak som att implementera andra SAP lösningar då e-handel påverkar hela företaget, från pro­ duktion och lager till markandsföring och försäljning. Det är viktigt att respektera den förändringsresa som måste göras strategiskt, taktiskt och operativt samt att planera därefter.

varit för internt bruk måste standardiseras och presenteras öppet. Dessutom ställer e-handel krav på nytt innehåll i form av bilder, säljande produkttexter och annan marknadsföring som behöver skapas, underhållas och ägas av någon i organisationen. Ibland möter inte ”Out of the box” funktionaliteten alla krav från de olika intressenterna och det är då det är viktigt att hålla ett öga på målet och samtidigt erkänna att det kommer att nås via del­ mål. Vad är viktigast just nu? I vilken ordning ska nya funktioner introduceras för att skapa mest nytta för slutanvändaren? Att förstå slutanvändarens utmaningar i stället för att ta emot funktionella krav och att sedan prioritera är nödvändigt och det är här styr­ ningsmodellen kommer att betala sig.

SAP Svenska Användarförenin

SOM DISKUTERAT OVAN; en ny e-handelslösning påverkar många områden och förändringsresan kan vara både omtumlande och omfattande. Rekommendationen är att ta sig an resan i etapper för att möjliggöra justerade prioriteringar på vägen. Detta möjliggör också kontinuerlig kalibrering av målbilden vad gäller lösningens omfattning, detaljnivå och kostnad. Som med varje hajpat område kommer det slutgiltiga målet inte att vara detsamma som du tänkte dig vid resans början. Det kommer att vara bättre och anpassat till de förändringar som har skett, i såväl teknikutveckling och affärs­ världen. Samtidigt som man har kunnat dra nytta av de insikter i organisationen som nåtts under resans gång.

PRESENTATIONEN UNDER VÅRIMPULS kommer innehålla ett case om hur en stegvis implementation ser ut i praktiken.

PROGRAM 2014

Även om paketerade lösningar som hybris utlovar funktionalitet ”out of the box” så kommer inte din organisation att vara det, vilket ställer krav på styrning och innebär change management. En styrningsmodell behövs för att ro projektet i hamn. När man imple­ menterar en e-handelslösning knyts personer och processer, som tidigare varit separerade i olika organisationer inom företaget, ihop vilket skapar nya utmaningar men även synergier. Produktdata som tidigare funnits i produktutvecklingssystem och för det mesta

VÅRIMPULS

HYBRIS: 13 Sal 1, kl 13.00-13.45

TEXT: DAVID LINDELL, ACCENTURE


SAPSANYTT 1/2014

Tillbakablick

IMPULS2013

39


40

SAPSANYTT 1/2014

FOKUSgrupper Fokusgrupperna är SAPSA:s kärna. Det är här du ges möjlighet att få ut maximalt av din SAP-investering. I fokusgrupperna knyter du värdefulla kontakter med användarföretag och partnerbolag som är aktiva inom just ditt specialområde i SAP-världen. Samtliga fokusgrupper (FG) har som målsättning att: • Skapa ett nätverk för aktivt kunskapsutbyte mellan deltagare i FG, där ”best practice”, öppna frågor och lösningar på problem kan diskuteras på FG-möten, men även direkt mellan fokusgruppens medlemmar. • Arrangera studiebesök hos medlemsföretag där det ges möjlighet att se exempel på hur SAP fungerar i verkliga livet.

• Värdera och sammanställa nationella önskemål (development requets) till SAP, gällande förbättringar av den befintliga lösningen. • Vara en kanal för information från Customer Engagement Initiative, SAP:s satsning på kunddelaktighet i kommande utvecklingsprojekt.

• Öka kunskapen inom fokusområdet genom presentationer av SAP och erfarna partnerbolag.

Nedan beskrivs de olika grupperna. Du anmäler dig till respektive grupp genom att uppdatera din profil i SAPSA:s elektroniska nyhetsbrev, alternativt maila till sapsa@sapsa.se, så hjälper vi dig. Vi har en gemensam inkorg på SAPSA för all FG-relaterad mailkommunikation. Ange vilken FG ditt mail avser, så ser vi till att mailet skickas vidare till rätt FG-ledare.


41

SAPSANYTT 1/2014

AFFÄRSARKITEKTUR Gruppen verkar för att utveckla ett nätverk kring Affärsarkitektur med focus på SAP/ERP med inriktning på de principer och metoder som skapar en god och hållbar Affärsarkitektur. Målet med gruppen är att medlemmarna skall dela med sig av sina tankar, idéer och erfarenheter kring SAP Affärsarkitektur i syfte att: • Förbättra ROI (Return of Investment). • Sänka TCO (Total Cost of Ownership) för nya och befintliga SAP installationer. Ordförande: FG-ledare: Martin Ahl, Entea, Olof Meyer, Volvo

CRM

HCM

(CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

(HUMAN CAPITAL MANAGEMENT)

Fokusgruppen för CRM är ett nätverk av personer med brinnande intresse för framgångsrika kundrelationer och SAP CRM. Syftet med fokusgruppen är att utvecklas gemensamt genom: • Ett konstruktivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte i ett socialt och professionellt nätverk. • Att diskutera och lösa konkreta problem, men även lyfta blicken och diskutera visioner och strategier inom SAP CRM.

Fokusgruppen är ett nätverk inom SAP HCM som täcker in: • Traditionella SAP HR frågor. • Men även lösningar som baseras på SAP Success Factors produkter. • Gruppen arrarangerar även (varje år i november) de populära HR-dagarna. Ordförande: Maria Sandberg, SAS (nya FG-ledare sökes)

Ordförande: Magnus Tiberg, Accenture

ILM ANVÄNDARUTBILDNING Alla företag har användare, och därmed också behov av användarutbildning. Vi diskuterar bl.a. • Hur man skapar en väl fungerande utbildningsorganisation och fortsatt utbildning efter ett projekt. • Tillgängliga verktyg och metoder, inkl. ”SAP learning HUB”, samt tips och trix baserat på erfarenheter inom gruppen. Ordförande: Tf Per Högberg, Skye

BEHÖRIGHETER Fokusgruppen för Behörigheter adresserar samtliga system och lösningar där behörigheter är en vital del. Exempel: • GRC, Access Control. • Revision av behörigheter. • Behörigheter i ECC/ERP, HCM, BI och Solution Manager. • Och mycket mer! Ordförande: Linda Waldenfeldt, Posten och Magda Masud, Stretch

BI/BO (BUSINESS INTELLIGENCE/BUSINESSOBJECTS)

Gruppen fokuserar på kunskapsutbyte inom olika områden med anknytning till beslutsstöd (SAP Analytics). På senare tid har gruppen bl.a. berört: • Hur man bäst organiserar sitt arbete med beslutsstöd. • HANA för Business Intelligence. • Fokusgruppen arbetar även med att tillvarata intressen som tidigare användare av BusinessObjects (BO) har. Man kan därför säga att denna fokusgrupp är BO-företagens användarförening. Ordförande: Magnus Högfeldt, Stretch

EH&S (ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY)

(INFORMATION LIFECYCLE MANAGEMENT) (F.D ARKIVERING)

Fokusgruppen för EH&S fokuserar på frågor som berör ”miljö, hälsa och säkerhet”.

Fokusgruppen för ILM fokuserar på frågor kring arkivering av data inom SAP.

Nedan ger vi några exempel på frågor som kan diskuteras i gruppen.

Gruppen diskuterar bland annat:

• Märkning av kemiska produkter enligt FN systemet Globally Harmonized System.

• Hur vi kan reducera datavolymen i SAP och säkerställa alla legala aspekter på arkivering, med kostnadseffektiva lösningar.

• Hantering av miljöfarliga produkter och säkerhetsdatablad.

• Olika tekniker för dataåtkomst och rapportering mot arkiverade data.

Ordförande: Lisbeth Svensson, AkzoNobel och Ulf Holmqvist, Borealis

Ordförande: Tomas Hagberg, CGI

FINANCE

MDM

Fokusgruppen för Finance fokuserar på frågor kring:

(MASTER DATA MANAGEMENT )

• Redovisning och bokföring (inkl. Konsolidering). • Gruppen tar även upp frågor inom Controlling och Treasury. Ordförande: Gunilla Kyhle Kolsrud, Maria Ammunet, Martina Stenvall, Axfood & Niklas Ambrus, E1NS

FÖRVALTNING Exempel på teman under möten är: • Hur hanteras tester inför releaser i förvaltning? • Att införa ITIL i supportprocessen.

Inom många fokusgrupper diskuteras ”Master Data Management”. MD är något som alla jobbar med. • MDM-gruppen samverkar med andra fokusgrupper så att frågor som berör MD kan spridas vidare på ”tvärsen”. • Programmet formas efter vad som för tillfället engagerar gruppens medlemmar och om SAP presenterat några nyheter. Anmäl ditt intresse och häng även på dessa aktiviteter. Ordförande: Thomas Klein, Colada & Per Högberg, Skye

• Förvaltningskostnader. • Möjliga förvaltningsmodeller. Ordförande: Lennart Sandqvist och Mikael Gustavsson, Saplication

HANA Gruppen tar upp alla frågor relaterade till SAP HANA. Här kommer att diskuteras: • Teknik och migrering. • Hur man skapar affärsnytta med HANA tillämpningar. Ordförande: Henrik Josefsson, Colada

MICROSOFT (GRUPPEN ÄR UNDER OMSTRUKTURERING)

Fokusgruppen för Microsoft syftar till att skapa förståelse för hur SAP:s och Microsofts olika lösningsområden och produkter fungerar tillsammans. I denna grupp ligger huvudfokus på Duet Enterprise och Microsofts applikationsplattform med Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server samt Microsoft Azure. Söker ny ordförande. Maila sapsa@sapsa.se Ordförande: Tf Eva Haaker, Microsoft


42

SAPSANYTT 1/2014

PI (PROCESS INTEGRATION)

Fokusgruppen för PI nätverkar i tekniska frågor runt PI, men även i integrationsstruktur och nya tekniker. Vi samarbetar även inom SUGEN direkt med SAP och med några av världens största användargrupper. Ex.

PORTAL

SOLMAN

Denna fokusgrupp drog igång under januari 2013 med inriktning på SAP Enterprise Portal. Fokusgruppen inriktar sig främst mot portalstrategier, portal teknologi samt portalbaserade applikationer.

(SOLUTION MANAGER)

Ordförande: Anders Söderman & Christoffer Bergqvist, Claremont

• PI – produktutveckling och krav.

QM

• Integrationsstrategier. • Uppgradering/migrering.

(QUALITY MANAGEMENT)

• Prestanda och Monitorering.

QM:s områden innefattar:

Ordförande: Claes Widestrandh, Mölnlycke HealthCare & Pontus Borgström, Acando

• Quality Inspection • Quality Notification

PLM PLM omfattar mycket mer än CAD-ritningar, R&D och projekt. Allt som rör dokument från perspektivet ”pappersdokument i dina vanliga processer” är en del av PLM (till exempel DMS).

Ordförande: Sven Ferdinandsson, SQL Systems

RETAIL (GRUPPEN ÄR UNDER OMSTRUKTURERING)

• Merchandising (pris- och sortimentsflöden) • Store operations • POS data, m fl Kundföretagens intressen styr nätverkets mötesteman och arrangörsgruppen säkrar upp intressanta bidrag från kundföretag och/ eller SAP och partners. Ordförande: Hanna Esbjörnson, Accenture

SCM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

Gruppen diskuterar alla områden inom Supply Chain Managment. Ordförande: Andreas Kloow, Implement Consulting Group

Tveka inte att kontakta oss på SAPSA för frågor och synpunkter angående våra Fokusgrupper! Mail: sapsa@sapsa.se Telefon: 08 - 587 700 00

SRM

• Presentation och demonstration av medlemmar som har lyckats väl med en utvald del av SRM som även kan intressera andra, exempelvis uppgradering till senaste versionen eller migrering till SRM-MDM Catalogue.

• Retail logistics

• PM och CS ingår som standard i SAP ERP, med färdigbyggd integration till ekonomisystemet.

Ordförande: Karin Agdur, Volvo IT och Mattias Nilsson, Perstorp.

Ordförande: Eva Ahrens, Implement Consulting

Ordförande: Christer Matsson, Vattenfall & Per Högberg, Sky

Fokusgruppen för PM jobbar med PM, MM, CS (och DMS i samarbete med fokusgruppen för PLM), med mycket fokus på områdena underhåll av anläggningar och service på kundanläggningar.

• Att samarbeta med SAP genom utsedd kontaktperson som inbjuds till alla möten.

Våra möten kretsar kring huvudområdena:

Fokusgruppen arbetar med alla funktionella områden inom ”SAP for Retail”, såsom:

(PLAN MAINTENANCE/CUSTOMER SERVICES)

• Att samarbeta med andra nordiska användargrupper för gemensamma arrangemang.

• E-signaturer

• Vi stödjer också varandra i planering och utveckling av hur PLM kan introduceras ytterligare på våra företag.

PM/CS

• Att inspirera till ökad användning av Solution Manager genom att dela såväl goda som dåliga erfarenheter.

(SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

• Kontrollanalys (PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT)

Vi har som mål:

• Djupdykning i en utvald process som stöds av SRM, till exempel kontraktshantering eller fakturamatchning. Ordförande: Kristoffer Kronhamn, Stretch


43

SAPSANYTT 1/2014

PREMIUM

partners

Världsledande konsultföretag Accenture hjälper företag att uppnå sina mål och bli mer framgångsrika. Vi är världsledande inom Mana- gement Consulting, IT och Outsourcing och erbjuder allt ifrån strategianalyser, implementering av nya arbetssätt, organisationer och systemlösningar till utveckling, drift och underhåll av dina system. Accenture och SAP Allianser är en integrerad del av Accentures strategi i Sverige och globalt. Våra allianspartners produkter kompletterar våra tjänster och gör det möjligt för oss att leverera våra lösningar bättre och snabbare än vi, eller något annat företag, skulle kunna göra själva. Tillsammans kan Accenture och SAP erbjuda en kombination av djup industrikompetens och förmåga att leverera komplexa lösningar med ett integrerat och öppet affärssystem. Genom hela vårt samarbete med SAP har vi varit med i utvecklingen av nya industrispecifika lösningar. Vi hjälper våra kunder att överkomma problem de brottas med genom att bygga in lösningar på problemen i nya versioner av SAP. Vi hjälper också våra kunder att bättre använda systemen för att uppnå sina affärsmässiga resultat. Mer information Johan Svensson johan.svensson@accenture.com 08-451 3000 www.accenture.com

För att lyckas på den internationella marknaden måste man hitta innovativa sätt att skapa effektiva affärsprocesser och få ut mesta möjliga nytta från medarbetare, tillgångar och kunder. Teknik kan bidra, men det stämmer endast om den stöttas av en djup förståelse för din verksamhet och din bransch. Som ledande leverantör av SAP-tjänster lokalt och globalt, hjälper vi framgångsrikt många företag och organisationer med att hantera förändringar och nå ambitiösa tillväxtmål. Det gör vi genom att leverera SAP-baserade lösningar som hjälper dig att nå bästa möjliga resultat och att reducera riskerna. Vi har erbjudanden inom Analytics, Business Applications, Cloud, Mobility och HANA. Med 68 000 medlemmar i 40 länder och på 400 kontor runt om i världen, kombinerar vi lokal närvaro och ansvar med ett brett nätverk av experter och kompetens. Upplev vårt engagemang Kontakt Håkan Klang, Director SAP Business Consulting, CGI Sweden Grafiska vägen 22, 400 20 Göteborg T: +46 31 762 7254 / M: +46 733 98 3120 www.cgi.se

När människan växer, växer företaget. I de få orden ryms hela idén med Claremont. Vi har upptäckt att när människor får chans att utveckla sin fulla kapacitet presterar de så oerhört mycket mer än de annars skulle göra. Därmed blir våra kunder nöjdare än de annars skulle vara, vilket förr eller senare leder till att alla växer – våra kunder, deras kunder och vi. Claremont är ett Management- och IT-konsultbolag som tänker lite annorlunda. Vi är en av Sveriges största lokala SAP-partners med en lång meritlista av framgångsrika projekt och uppdrag hos våra kunder. Vi är mycket stolta över vårt kontor på Birger Jarlsgatan 7 i Stockholm. Kom gärna förbi och ta en kopp kaffe med oss, så kan vi berätta mer om t ex vilka värden vi har skapat hos våra kunder genom att bygga innovativa lösningar baserade på SAP. Besök även vår hemsida www.claremont.se för mer info om alla våra erbjudanden. Du kan också kontakta Thomas Lindahl, 070-951 7700 Anders Söderman, 07000-39660 www.claremont.se

Capgemini: Your Single Source Provider for SAP Capgemini’s 13,500 SAP resources collaborate with clients in all industries and regions across the complete SAP lifecycle: licensing, implementation, hosting, and application management, with a focus on delivering value. Capgemini is one of the world’s largest and most experienced SAP systems integrators, with 13,500 practitioners and over 40 years of experience. We are the first, and often only, implementation partner for many of SAP’s strategic and innovation initiatives. A firm example of the Capgemini and SAP collaboration within mobility is the Mobile Secure offering, launched in the Nordics in Q1/2014, that is a joint development initiative between Capgemini, SAP and Amazon Web Services. 2013 SAP® Pinnacle award winner as the ‘Mobile Co-Innovation Partner of the Year’ and finalist for Outsourcing and Cloud Services Partner of the Year and ‘Quality Partner of the Year’. Global SAP Certification in Run SAP® Methodology, a phased methodology aimed to help customers optimize their total cost of ownership, obtain better value and support business innovation. Find out more how Capgemini can help your company transform your business with SAP innovations http://www.capgemini.com/sap Kontakt Jonas Bjärkäng - jonas.bjarkang@capgemini.com www.capgemeni.com

Colada AB är ett konsultbolag med 100 % fokus på SAP. Vi på Colada vill göra det möjligt för våra kunder att använda SAP på ett optimalt sätt. Vi är just nu 65 konsulter och växer successivt. Våra konsulter har i genomsnitt 13 års erfarenhet av SAP. Colada är dessutom SAP Service- och Hosting-partner samt återför- säljare. Vår vision är att vara det mest attraktiva SAP- konsultbolaget för såväl medarbetare som kunder. Välkommen att hälsa på hos oss på Kungsgatan 59 i Stockholm! Vi tillhandahåller expertis inom framförallt följande områden: • SAP Applikation • SAP NetWeaver • SAPPI • SAP Enterprise Portal • SAPBI/BO • SAP Workflow • SAP Arkivering

• SAP ABAP / Webdynpro • SAP Webdynpro • SAP Smart Form / SAP­script/ PDF-based Print Forms • SAP Behörigheter • SAP Solution Manager • SAP MDM

Kontakta oss gärna Anders Frost, VD, 0768-77 49 12 anders.frost@colada.se Fredrik Wredh, Sälj, 0768-77 49 20 fredrik.wredh@colada.se Anne Bendrik, Konsultchef, 0768-77 49 13 anne.bendrik@colada.se Colada är även en del av iStone, se www.istone.se. www.colada.se


44

EINS består av specialister! Våra konsulter är antingen specialister inom SAP eller specialister på projektledning. Vårt fokus är konstant. Att leverera nytta och skapav värde, i syfte att bidra till våra kunders och medarbetares framgång! Vi brinner för att tillämpa våra specialistkunskaper hos dig, i din organisation. För att där, tillsammans med er, skapa effektiva och hållbara lösningar skräddarsydda till just era behov. EINS har funnits sedan 2007. Vi är baserade i Stockholm men våra kunder finns över hela Sverige såväl som internationellt. Vi har idag förmånen att leverera tjänster till flera av Sveriges största och mest framgångsrika bolag. EINS största tillgång är våra noggrant utvalda konsulter. Vi lägger mycket tid och energi på att våra konsulter trivs, för vi vet att som vi är på hemmaplan, är vi hos dig. Välkommen hem. www.eins.se

SAPSANYTT 1/2014

Stretch är ett konsultbolag som förenklar företags processer så att maximalt av resurserna går till affären. Med grym teknik stretchar vi våra kunders verksamhet. Marknadens förändringar sätter kundernas kärnverksamhet på prov. Det innebär att invanda mönster behöver utmanas och då är vi där med marknadens ledande system och morgondagens processtöd. Stretch grundades 2002. Koncernen agerar på den skandinaviska marknaden med bolag i Stockholm, Malmö, Göteborg, Karlstad, Köpenhamn och Oslo. Totalt är vi 165 medarbetare. Kontakt Stretch AB: E-mail: info@stretch.se malin.anjou@stretch.se - 070-549 61 30 Kontakt Stockholm: henrik.smedberg@stretch.se - 073-399 75 64 Kontakt Öresund: daniel.terborn@stretch.se - 070-359 95 59 Kontakt Göteborg: joachim.sällsten@stretch.se - 072-223 98 06 Kontakt Karlstad: mathias.carling@stretch.se - 070-271 08 11 www.stretch.se

Zalaris är en ledande nordisk leverantör av outsourcingtjänster inom lönehantering och SAP HCM-konsulttjänster. Zalaris finns i alla nordiska länder med servicecenter i Stockholm, Västerås, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Lödingen. Vi har även verksamhet i de baltiska länderna Estland, Lettland, Litauen och Polen och ett offshore servicecenter i Indien. Några av våra kunder är Nordea, Trygg Hansa, Statoil Fuel & Retail, Telenor och Elgiganten. Erbjudande och affärsidé Vi erbjuder moderna webbaserade löne- och personaladministrativa tjänster inom Human Capital Management (HCM). Nyckeln till vår framgång är ett effektivt nyttjande av SAP HCM, SuccessFactors och SAP Portalen med Employee Self Service (ESS) och Manager Self Service (MSS). Vår affärsidé är att öka effektiviteten och minska kundernas kostnader genom att överta ansvaret för de löne- och personaladministrativa processerna på outsourcing basis. Zalaris är en certifierad SAP Business Process Outsourcing (BPO) Partner. Kunderna kan fokusera på: • Strategiska personalfrågor • Standardisera HR-processerna över landsgränserna • Reducera kostnaderna och • Maximera nyttan av investeringen i SAP-systemet Zalaris Consulting Zalaris Consulting innehar Nordens ledande kompetenser för implementation av SAP HCM och SuccessFactors. De ligger i framkant med innovationer och att använda nya funktioner, till exempel SAP HANA . Zalaris Consulting erbjuder SAP Lön, HCM, BI och SuccessFactor tjänster i de nordiska och baltiska länderna och Polen. Tjänsterna omfattar projektledning, applikation-, tekniska- och basiskonsulter. Zalaris Consulting har implementerat lösningar för kunder som Orkla, Nordic Sugar, Borealis, Arla, IKEA, Stora Enso och Tarkett. www.zalaris.se

En SAPSA-partner investerar i sin marknad och i ett kraftfullt Kunskapsnätverk För er IT-konsultbolag finns det tre nivåer av partnerskap att välja mellan: Premium, Quality och Basic. Ni bidrar i den grad som passar er bäst och utifrån ert bidrags storlek får ni en partnergrad. Bidraget består dels av en ekonomiskt insats på årsbasis, men förhoppningsvis främst i ett engagemang i kunskapsnätverket. Den stora investeringen är inte i reella pengar utan i tid. Som användarföretag blir ni SAPSA-medlem genom en årsavgift som är baserad på antal anställda i ert bolag. Då ni går in som medlem får samtliga anställda fritt tillträde till fokusgrupper, tidningsprenumerationer och events. Önskar ni föra samtal kring partnerskap och er delaktighet i SAPSA, kontakta då Messay Gobena vid SAPSA:s kansli. messay.gobena@sapsa.se / + 46 8 587 702 79


45

SAPSANYTT 1/2014

QUALITY

partners

Applicon är en av SAP:s största Service Partners i Norden. Applicon Sverige har som mål och vision att vara det självklara valet för kunder och partners inom SAP Financial Services. Applicon är SAP:s viktigaste partner i Sverige och Norden för implementation och lokala anpassningar av SAP for Banking. Vi har genomfört ett flertal lyckade implementationsprojekt i Sverige och andra nordiska länder. Vi har samlat nödvändiga landanpassningar i ett paket som vi kallar Applicon Accelerator for SAP Banking. Applicon Sveriges SAP-konsulter har i snitt 10 års SAP-erfarenhet och har deltagit i många implementeringsprojekt inom följande områden: •Transactional Banking •In-House Cash •Cash & Liquidity management •Treasury & Risk management •Financial & Managerial accounting •Behörigheter & GRC •Basis & förvaltning •Business objects Kontakta Johan Dannestig, SAP ansvarig johan.dannerstig@appliccon.se +46 (0) 8 407 36 99

Atos är Europas IT-leverantör nr 1! Med ett partnerskap med SAP sedan mer än 30 år och med fler än 10 000 genomförda SAP-­ implementationer är Atos marknadsledande inom SAP. Erfarenheten kompletterat med gediget branschkunnande inom t ex tillverkande industri, försäkring, bank & finans, bekräftar Atos som en ledande SAP-partner. Till våra kunder erbjuder vi ett komplett utbud av SAP-tjänster, allt från förstudier med hjälp av LiveTools och implementeringar till applikationsförvaltning och drift. Globalt har Atos över 10 000 SAP-konsulter och över 300 SAP-specialister i Norden. Från våra globala resurscenter erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar. För test har vi SAP TAM och för utveckling har vi en Global SAP ABAP Factory. Atos erbjuder applikationsförvaltning med en ”Right Fit” för att minska de operativa kostnaderna. Vi erbjuder även cloudtjänster, som t ex BI OnDemand eller SAP Flexible Operations för kostnadseffektiva lösningar. Andra områden som Atos har utvecklat lösningar inom är t ex Mobilitet, BI och Hållbarhet. För mer information kontakta Henrik Ström - henrik.strom@atos.net +46 (0) 8 730 68 94 www.se.atos.net

www.applicon.se

Avega Group erbjuder seniora SAP-specialister inom arkitektur, upphandling, planering och införande av effektiva och flexibla SAP lösningar som en del av det totala IT-landskapet. Vårt fokus är att skapa kundvärde genom innovativa lösningar som ligger i framkant av SAP:s utveckling. Vi hjälper våra kunder att använda SAP för att både effektivisera sin verksamhet och att skapa nya möjligheter för differentierande och värdeskapande processer. Tillsammans med våra kunder skapar vi de förutsättningar som krävs för att IT-strategi ska kunna möta affärsstrategi genom att investeringarna i SAP uppfyller verksamhetens mål och visioner på både kort och lång sikt. Mer information Markus Johansson markus.johansson@avegagroup.se Växel +46 8 407 65 00 Mobil +46 702 063 622 Grev Turegatan 11A 114 46 Stockholm www.avegagroup.se

EPI-USE Labs is a global company that specialises in developing leading-edge third party products for SAP®. Our product suite comprises of SAP Landscape Management Optimisation and SAP HCM solutions. We develop innovative software products that enhance your SAP environment in the areas of System, Client and Data Copying; Data Masking; Reports; Variance Analysis; Time; Payroll; and Tax. At EPI-USE Labs, our aim is to provide high-quality solutions that simplify and speed up your data management, giving you the information you need for managing your business, when you need it. We have over 500 global customers, including Microsoft, Nestle, Clarks, British Petroleum, Statoil, Coca Cola, SAB Miller and Rolls Royce Kontakt: Evan Jones evan@labs.epiuse.com +44 787 645 0283 www.epiuse.com

Evry SAP Consulting hanterar 200 000 SAPslutanvändare EVRY har fler än 350 SAP-konsulter inom koncernen med ett konsultnätverk som sträcker sig över landsgränserna. Alla har en gedigen och mångårig erfarenhet av SAP. Med hundra procent fokus på SAP och en bred erfarenhet ger vi dig ett starkt konsultstöd i allt från strategisk rådgivning inom verksamhetsutveckling till teknik. Självklart kan du även anlita oss för specifika SAP-projekt, för coachning och vid implementeringsfrågor. EVRY är certifierad SAP Hosting-Partner, SAP Service-partner och certifierad Run SAP Implementationspartner. Vi har förtroende att hantera drift och/eller applikationssupport åt sammanlagt nästan 200 000 slutanvändare och vi gör det i cirka 375 SAP-system. Vi är återförsäljare till SAP och certifierad supportpartner. EVRY är Nordens ledande IT-tjänsteföretag, Genom 10 000 medarbetare levererar EVRY dagligen IT-tjänster från 50 städer i Norden till ungefär 14 000 kunder i såväl den offentliga sektorn som den privata näringslivet. Marie Berg marie.berg@evry.com tel 0708649002 www.evry.com


46

SAPSANYTT 1/2014

GAVDI, en ledande europeisk HCM-leverantör Gavdi erbjuder specialister inom Human Capital Management och tekniska tjänster till företag som använder eller vill använda SAP HCM. Med verksamheter i Norden, Storbritannien, Polen, och Tyskland hjälper vi kunder i alla storlekar och branscher med kompletta tjänster inom HR – från lösnings - vision, strategi, processoptimering och implementering till stödjande tjänster som förvaltning. Grunden är att HR-organisationen ska bidra med optimalt värde för verksamheten. Fokus är HR-tjänster inom tre specialistområden: • Rådgivande och strategisk HR • Implementationer av SAP HCM och SuccessFactors • Förvaltning av SAP HCM Kombinationerna som utmärker GAVDI: • Preferred Partner och nära samarbete med SAP & SuccessFactors • Flertalet av våra konsulter har jobbat på SAP • Fokus på HR, förpaketerade eHR-lösningar som ger ytterligare mervärde utöver SAP:s befintliga Best Practise för HCM • Visa engagemang • Våga utmana • Hålla det enkelt Vill du veta mer? Peter Raak, VD / peter.raak@gavdi.com Arne Stroff, Ledning / arne.stroff@gavdi.com Anna Thörnblom,Produkt &  Lösningsansvarig / anna.thornblom@gavdi.com Jens Bjare, Säljansvarig / jens.bjare@gavdi.com

SAP:s största globala partner inom Human Capital Management. NGA Human Resources är en 100% HR-fokuserad HR-service leverantör med närmare 10 000 anställda, vilka levererar HR-tjänster till kunder i över 100 länder. Genom NGA Human Resources får närmare 30 miljoner människor i världen sina löner utbetalda. NGA Human Resources hjälper kunder att transformera/effektivisera sina HR-tjänster, minska kostnader eller genom outsourcing överta kundernas HR-processer för att säkerställa att företagen kan exekvera sina affärsprocesser mer effektivt. NGA Human Resources erbjuder full konsultsupport inom samtliga delar av SAP HCM, Nakiza SuccessFactors m fl. För kunder som önskar Business-Process-as-a-Service- lösningar (BPaaS) erbjuder vi vår förkonfigurerade SAP-lösning euHReka – vilket täcker HR i över 100 länder, förkonfigurerad lön i hela 58 länder, 33 språk samt alla moduler inom Talent Management. Mer information Tina Claesson, tina.claesson@ngahr.com 0707 - 76 98 11 www.ngahr.com

OpenText är ledande inom Enterprise Information Management (EIM). Vi hjälper företag att hantera och dra nytta av sin ostrukturerade affärsinformation, så att de kan öka produktiviteten, sänka sina kostnader och minska informationsrisker. SAP:s och OpenTexts samarbete inleddes 1981 inom arkivering. Sedan 2007 är SAP genom sitt Solution Extensionprogram återförsäljare av OpenTexts lösningar, vilka ger dig möjlighet att komma åt, hantera och kontrollera dokument inom ramen för en affärsprocess. Detta gör att du kan optimera arbetsflöden inom t ex leverantörsreskontra, HR och kundkommunikation. • Optimera hanteringen av leverantörsfakturor – SAP Vendor Invoice Management by OpenText • Förenkla hanteringen av utlägg – Travel Receipts Management by OpenText • Säkerställ effektiva HR-processer – SAP Employee File Management by OpenText • Maximera effekten av din kundkommunikation – SAP Document Presentment by OpenText • Arkivera och ge åtkomst till dokument – SAP Document Access and Archiving by OpenText • Hantera dokument inom ramen för SAP – SAP Extended ECM by OpenText För mer information kontakta: Ludvig Hellberg, 076 634 66 93 ludvig.hellberg@opentext.com www.opentext.com

www.gavdi.com

Prometheus Group

Prometheus Group

ASS E T M A N AG E M EN T S O FT WAR E S I M PLI FI E D

Prometheus Group is an enterprise application software company specializing in improving the usability and user adoption of SAP plant maintenance. Developed jointly with end users, our software enhances the customer experience with intuitive functionality, graphical visualization, and simple processes. Our certified solutions “live” inside of SAP and enable companies to increase productivity, reduce costs and improve reporting. Prometheus Group’s SAP certified solutions have been proven to integrate with SAP. Our solutions have been certified for integration with SAP NetWeaver 7.01 via the SAP integration scenario ABAP Add-On Deployment for SAP ECC 6.0 EhP4. In summary, our solutions meet the technical and syntactical consistency of the Add-On in accordance with SAP certification procedures. www.prometheusgroup.com

Repona är ett självständigt konsultbolag med Prometheus Group 100 % fokus på tjänster kring SAP:s produkter. Vi har specialiserat oss på SAP ERP, NetWeaver och systemförvaltning. När vi startade Repona hösten 2006, ville vi skapa ett kompetent SAP-konsultbolag med förankring i södra Sverige (vårt säte är Lund). Vi har alla lång erfarenhet av SAP (i snitt över femton år), affärsverksamhet och eget företagande. Vad kan vi? Som konsulter behärskar vi: • Ekonomi och finans • Logistik (vi kan hela Supply Chain Management delen av SAP) • Programmering och NetWeaver • Mobila lösningar Inom systemförvaltning erbjuder vi tjänster som: • Help-desk under kontorstid (bemannad med erfarna SAP-konsulter) • Utveckling i befintliga SAP-installationer (Application Management) • Utbildning för att förbättra systemanvändningen Vi tar gärna ansvar för allt från mindre utvecklingsprojekt till hela SAP-installationer. Kontakt: Hans Montelius, vd: 046-333405 hans.montelius@repona.com www.repona.se

Tata Consultancy Services (TCS) är ett ledande företag inom IT-tjänster, affärslösningar och outsourcing som erbjuder kunder runt om i världen unika affärsvärden. SAP-tjänster SAP Practice är en enhet inom TCS som består av över 9 800 konsulter med expertkunskaper från olika sektorer, bland andra el, vatten och gas, telekom, tillverkning, transport, bank och finans, detaljhandel och distribution samt avancerad teknik. TCS har mer än 375 pågående SAP-uppdrag hos över 260 klientorganisationer, och ett 50-tal av SAP-kunderna är bolag noterade på Global 500-listan. SAP-tjänsterna spänner över ett brett spektrum av SAP-lösningar, till exempel ERP, HCM, SCM, SRM, PLM, CRM, BI, BOBJ, Adaptive Manufacturing, Netweaver EP & PI, Basis, Composites och eSoA samt ett flertal industrilösningar som IS Retail, IS Oil, IS Utilities etc. Som en Global Services Partner till SAP AG runt om i världen, hör TCS till den mest exklusiva och eftertraktade kretsen av SAP-partners. TCS har investerat i toppmoderna utvecklingslabb, där alla SAP-lösningar (ERP, SCM, CRM, PLM, Industry Solutions, SUP, HANA etc.) finns tillgängliga för att kunderna ska kunna uppleva de senaste lösningarna och för att utveckla pilotsystem. För mer information, kontakta: Nilesh Belekar SAP Practice – Norden Tel.: 08-50388426 nilesh.belekar@tcs.com www.tcs.com


47

SAPSANYTT 1/2014

Volvo IT är ett globalt företag erbjuder infrastruktur och drift som säkerställer tillgänglighet, integration och säker lagring av affärskritisk information. Våra kunder, som finns i flertalet olika branscher, kännetecknas av hård konkurrens, hög komplexitet och snäva tidsramar. Detta ställer mycket höga krav på våra system och vårt kunnande. Inom Volvo IT har vi under 15 år skaffat oss stora kunskaper av SAP:s teknologi och användning av SAP:s produkter.

YASH Technologies är en ledande och global IT-tjänsteleverantör samt outsourcing partner till globala kunder. YASH är erkända för sina innovativa lösningar och exceptionell service. YASH tillhandahåller en kundfokuserad och skräddarsydda lösningar för att bemöta och hantera de behoven samt önskemål hos en organisation. Som en lokal partner har YASH global kapacitet och flexibilitet att anpassa sig i den dynamiska marknaden allt eftersom behoven ändras.

Idag har vi över 50 000 SAP-användare bara inom Volvo och flera av koncernens bolag har utökat sitt användande från finans, där vi startade på 80-talet, till att täcka ett stort antal processer. Vi utnyttjar de flesta av SAP:s komponenter, ERP, CRM, SCM, BW etc.

YASH tillhandahåller livscykelhantering samt support kring SAP:s produkter med ambitionen att utöka systemkapacitet som tillåter organisationer att göra mer med mindre.

Som bevis för Volvo IT:s kompetens att använda SAP-lösningar har SAP utsett Volvo IT till SAP Certified in Hosting Advanced partner. Vi är dessutom Advanced Customer Center of Expertise (ACCoE). Volvo IT kan erbjuda implementation, drift och support av SAP-lösningar.

• Uppgraderingar, globala lanseringar och implementationer

• Applikationshantering och support

• ERP, BI, Successfactors, HCM, Mobility Kontakta oss redan idag: +46 8 - 4083 8284 www.yash.com

Företagsfakta Volvo IT Volvo IT är en kompetent och driftsäker leverantör av IT tjänster. Med rötter i fordonsindustrin så levererar företaget idag IT tjänster till flera större företag och organisationer. Några av våra kunder är Volvokoncernen, Volvo Car Corporation, SCA, Assa Abloy, Stockholm Stad och Skandia. Volvo IT är en global organisation och en del av Volvokoncernen.

Zuite utgör Enfokoncernens affärssystemsatsning. Allt vi gör har SAP som förtecken. Zuite som bolag är startat på uppmaning av ett antal större organisationer vars SAP-initiativ behövde tillföras kunniga och erfarna konsulter. Med en genomsnittlig SAP-erfarenhet på 14 år, kompletterat med omfattande verksamhets- och processkunnande, utmanar vi med framgång våra globala branschkollegor. Många kunder använder oss som lösningsarkitekter för att säkerställa en framtidssäker och kostnadseffektiv lösning. Samtliga medarbetare inom bolaget är konsulter för att öka kundfokuseringen, säkra leveranserna och tydliggöra inriktningen. Vi levererar alltid det vi lovar – på tid och budget, med hög kvalitet. Kompetensmässigt täcker vi samtliga delar inom SAP ERP och har dessutom fokusområden inriktade mot SRM, CRM, SCM och NetWeaver. Våra beprövade erbjudanden och paketerade tjänster inom respektive fokusområde garanterar kunden eleganta och snabba lösningar på svåra utmaningar. Istället för mångåriga blackboxprogram arbetar vi i distinkt definierade tidseffektiva projekt, i nära samverkan med kunden. Snabb återbetalning av SAP-investeringen och konkret kundnytta är våra ledstjärnor. Sedan starten har vi samlat 60 av Sveriges främsta SAP-konsulter. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. www.zuite.se

www.volvoit.se

Kontakta gärna SAPSA:s kansli, vi svarar på dina frågor. AMMI GAMMAL, SAPSA KANSLI TELEFON: +46 8 587 700 00 MAIL: SAPSA@SAPSA.SE POSTADRESS: BOX 12297, 102 27 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: GUSTAVSLUNDSVÄGEN 151 D, ALVIK


SVERIGE

Avsändare SAPSA Box 12297 102 27 Stockholm

PORTO BETALT

IMPULS 2014

Ladda med ovärderlig kunskap under Sveriges största SAP-event 12-13 november 2014, TALK, Stockholmsmässan, Älvsjö Tillsammans kan vi ge varandra impulser och fylla på med värdefull kunskap. Vill du vara med och bidra till bästa eventet – som talare, utställare eller bara som besökare? Boka redan nu in datumet för Impuls 2014 i din kalender. Anmälan öppnar 1 augusti. Vid frågor som rör eventet, kontakta SAPSA:s eventkoordinator Ammi Gammal, ammi.gammal@sapsa.se.

KRAFTFULLT NÄTVERK – OVÄRDERLIG KUNSKAP SAP Svenska Användarförening

www.sapsa.se

SAPSAnytt - Nummer 1 2014  
SAPSAnytt - Nummer 1 2014  

I detta magasin lyfts nytta och utmaningar med Svenska användares SAP-lösningar. Just detta nummer riktar in sig på behovet och fördelarna m...

Advertisement