Page 1

Всяка

ВРЕМЕТО

се

събужда

с

вестник

“Съперник”

КАЛЕНДАР * Св. мчк Луп. Св. Ириней, еп. Лионски. Преп. Флорентий

Y K

Перник

120 - 300 Слънчево

C M

сутрин

ВАЛУТИ

Цена: 0,60 лева

1 Евро = 1.955 лв. 1 Долар = 1.468лв.

Петък, 23 август, 2013 г., бр. 162 /5278/ год. XX

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72

72 ÑÂÎÁÎÄÍÈ ÐÀÁÎÒÍÈ ÌÅÑÒÀ Â ÏÅÐÍÈØÊÎ

СТР. 4

ÌÀÌßÒ È Ñ “ÃÎÐÅÙÈß” ÒÅËÅÔÎÍ 112

СТР. 11

Главният секретар на МВР предпазлив относно участието им в убийството на боса на ВИС 2

ÑÂÎÁÎÄÅÍ ÂÕÎÄ ÏÓÑÍÀ “ÌÈÍÜÎД КОМЕНТАР

Никой на никого Вече никой не вярва на никого. Може би поради липса на реални теми за вярване. И политиката си върви като една широка река на неверието, а по двата й бряга са накацали неверници и от управляващите, и от опозицията. Управляващите не вярват, че протестите срещу тях не са платени и добре организирани. Протестиращите не вярват, че правителството има чисти помисли. Повечето партии въобще не вярват на социолозите, които им отреждат не много завидна съдба при едни днешни избори. Краставичарите не вярват на митничарите, които не смогват да турят ред на зеленчуковия дъмпинг. И като цяло всички не вярват, че животът отива към по-добре. Въобще – всеобщо неверие. В държава на неверници всяка религия, а и политика, губят смисъл. Дотам се е стигнало, че младите не вярват даже и на емиграцията. Всеки си говори по своите въпроси, без да осъзнава, че около него е пълно с глухи. Тоест, движим се по самостоятелна програма, която за жалост не е финансирана с европейски средства. То и да беше финансирана, пак щеше да има съмнения, че парите са чисти... Валентин ВАРАДИНОВ

ЛАФ НА ДЕНЯ

Дори змийски антитоксин не може да неутрализира отровно ухапване от жена.

Любомира ПЕЛОВА Има още един задържан от пернишката група за мокри поръчки, съобщи вчера Главният секретар на вътрешното министерство Светлозар Ангелов. Той допълни, че до този момент е изровен един труп и се предполага, че тленните останки са на Теодор Неофитов, известен с прякора Ханс, изчезнал през 2008 година. Днес трябва да са готови резултатите от ДНК експертизата, които трябва да докажат

самоличността на жертвата на „Килърите 3” или Новите килъри, както станаха известни в публичното пространство пернишките бандити, за чиито тартор се спрята 69—годишния Васил Станков, баща на пубично разстреляня наркобос Райко Кръвта. . Очакваме и експертизата на оръжието, открито при обиските, съобщи главен комисар Лазаров.  Колкото до съпричастността на групировката към убий-

Силвия ГРИГОРОВА Нови цени на топлинната енергия влизат в сила от 1 август 2013г., възоснова на Решение № Ц – 024 от 29.07.2013 г. на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Това информираха от ръководството на „Топлофикация Перник”. От там поясниха, че въз основа на решението на ДКЕВР топлофикационното дружество утвърждава нова по-висока  продажна цена за новия  регулаторен период. Еднокомпонентната цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода - за битови нужди,  без ДДС става 77.91 лв./ МВтч. Ще припомним, че със заповед от

15.04.2013г, „Топлофикация Перник” въведе, считано от 1.04.2013г, нова продажна цена на топлинната енергия. Въз основа на нея .  еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода- за битови нужди,  без ДДС стана 75.00 лв./МВтч. Тази цена беше с 2.93 лв. по-ниска от пределната, утвърде4на

0700 100 10 www.cez.bg

ул. „Владайско въстание” 1 2304 Перник local@stomana.bg;

www.stomana.bg export@stomana.bg

ството на боса на “ВИС 2” Георги Илиев, той заяви предпазливо, че има данни в тази посока. „Нека не навлизаме в детайли. Когато има влязла в сила присъда, тогава можем категорично да твърдим кой е извършил определено убийство, кой е организатор, поръчител и т.н. В момента се връщаме назад по абсолютно всички случаи, за които имаме данни, нови свидетелски показания и т.н.

На страница 12

‘’Топлофикация’’ Перник въвежда нови цени

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

Tел. 076/68 10 13, 076/68 12 30 Факс 076/68 19 51, 076/68 19 53

www.sapernik.info

ÎÙÅ ÅÄÈÍ ÇÀÄÚÐÆÀÍ ÎÒ ÃÐÓÏÀÒÀ ÍÀ „ÍÎÂÈÒÅ ÊÈËÚÐÈ”

ДНЕС ЧЕТЕТЕ: СТР. 2

e-mail: sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg

ISSN 1312-7012

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” АД Перник 2303, кв. Мошино тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

от ДКЕВР, което означава с 3.76 % . През април „Топлофикация Перник” запази и приложи непроменена продажната цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода- за битови нужди, по-ниска от пределната, утвърдена от ДКЕВР на 01.07.2012г. Сега, с оглед трудната икономическата обстановка в страната, понижени-

те доходи на населението и с цел повишаване на събираемостта на задълженията за топлоенергия от битовите абонати, ръководството на „Топлофикация – Перник” е взело решение и обявява следните отстъпки, които са валидни само за битови абонати: за клиенти без просрочени задължения, отстъпка-

та е 13.7%; за клиенти с просрочени задължения до 6 месеца назад – 3.7%. Тези отстъпки не се прилагат при клиенти с просрочени задължения, за които са образувани съдебни и изпълнителни производства, както и при такива с блокирана сметка, които са подготвени за образуване на съдебно производство.

Заложна къща”ПИК” НАЙ-ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ Убедете се в разликата! ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Застрахователна и презастрахователна компания

Вестник

застраховка „ГО” ул. „Кракра” 61 тел. 076/60 11 00

„КРАКРА СОФТ” НОВИ

Компютри, принтери, софтуер РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА ул. „Кракра” 68 Тел. 64 03 50

търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит Телефони:

0887 884 095 0888 503 237


2

23 август 2013 г.

Младите вече искат да са и учители Виктория СТАНКОВА Младите хора от 2005 г. досега най-много харесваха професиите юрист, лекар и IT специалист. Това продължава да е така, но през 2013 г. сред тях се нарежда и професията на преподавателя, което е нетипично за годините на прехода. Това показват резултатите от Национално представително проучване “Българската младеж 2013. Увеличаването на престижа на професията на преподавателя е индикатор за положителна промяна в ценностната система на младите хора. 57% от участвалите в изследването дават приоритет на стандарта си на живот пред образованието си. Това в по-голяма степен се отнася за мъжете, за хората на възраст от 25 до 35 години, за жителите на малките градове и селата, както и за младежите от етническите малцинства. Стандартът на живот, а не образованието е по-важен и за хората, които в момента са без работа, за невладеещите чужди езици и за младите хора, които вече имат деца.  Това означава, че безработицата не е стимул за повишаване на квалификацията. За други 43% по-важно е да получат възможно най-доброто образование. Такова е мнението предимно на жените, на респондентите на възраст между 15 и 25 години, на студентите и на жителите на големите градове. 46% от интервюираните млади хора заявяват, че са плащали за частни уроци. Сравнителният анализ на резултатите от проведеното изследване на НЦИОМ през 2013 г. с данните от 2010 г. показва, че въпреки промените в образователната система, относителният дял на младите хора, които са плащали за частни уроци, се повишава, макар и незначително (от 41% през 2010 г. на 46% през 2013 г.). Проучването е проведено в периода 7-19 юни, сред 1100 респонденти на възраст между 15 и 35 години, в цялата страна.

АНТИСПИН кампанията при голям интерес Зоя ИВАНОВА От старта на лятната АНТИСПИН кампания на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН” до момента са се изследвали и са научили своя ХИВ статус 2 735 души от цялата страна, съобщават от министерството на здравеопазването.  Инициативата започна на 1 август и ще продължи до края на септември т.г. В кампанията са се включили общо 21 области на страната. Мобилните екипи работят на терени главно там, където има най-голямо туристическо оживление: в аквапаркове, на крайбрежни алеи в морските курорти, около басейни и хотелски комплекси, в търговски центрове, в градски паркове и др. Предстоят посещения в курортите Нареченски бани, Огняново, Сандански, Кранево, Белоградчик, Варна, Бургас, Приморско, Царево, Несебър и Созопол. През септември в лятната кампания се очаква по-активно да се включват, освен София град , областите: Благоевград, Бургас, Монтана, Плевен, Перник, Пловдив, Търговище, Русе и Шумен. Тази година кампанията обхваща не само туристическите обекти, но и малките, населени места в различни области, включително отдалечени села и ромски махали.  До момента в България официално са регистрирани общо 1 753 ХИВ носители, като от началото на годината до 13 август 2013 г. са открити нови 123 серопозитивни лица. При сравнение на данните от последните години се очертава тенденция - броят на новоинфектираните мъже е почти три пъти по-голям от броя на новоинфектираните жени.

Съперник

Областта

72 ñâîáîäíè ðàáîòíè ìåñòà ïðåäëàãà Áþðîòî ïî òðóäà

Отново най-много са търесените позиции за шивачки Силвия ГРИГОРОВА 72 свободни работни места предлага Дирекция „Бюро по труда” на озовалите се на трудовата борса. Най-много са обявените места за шивачки, но по всичко личи, че за сега наплив за работа в тази професия няма. Явно работодателите трябва да се постараят да предложат по-добри условия, за да си осигурят необходимите кадри. От Бюрото по труда информираха, че в момента се търсят още 5 кредитни консултанти, за които изискването е да имат висше  или средно образование като им се предлага граждански договор. на борсата се търсят още: 1 застрахователен агент със средно образование; 1 шивачтапицер с минимум 5 години опит в професията; 5 заварчици ; 3 общи работници в селското стопанство, 1 автотенекеджия с опит; 1 оксиженист с квалификация и минимум 2 годи-

ни опит; 3 резачи на дървен материал с квалификация; 3 товаро-разтоварачи; 1 медицинска сестра с квалификация и опит; 1 готвач със средно образование, квалификация и опит; 3 кухненски работници за месене на закуски със средно образование и опит; 1 работник в строителството с опит; 1 хигиенист с опит; 1 обслужващ погребално бюро със средно образование и компютърна грамотност, 1 технически сътрудник с отличен английски език и компютърна грамотност; 1 електрошлосер със средно-техническо образование; 1 чистач със средно образование; 1 шофьорснабдител; 1 автомонтьор; 1 продавачконсултант; 1 психолог с висше образование по специалността психология, 1 счетоводител с висше образование и 5 години опит; 1 главен счетоводител с висше и опит; 1 учител в детска градина с висше

образование-предучилищна педагогика; 1 учител-човек и природа и биология, лекторски часове с висше образование и опит; 1 учител по химия и биология-лекторски с висше образование; 1 учител по история и цивилизация-лекторски с висше и опит; 1 учител по изобразително изкуство-лекторски, висше и опит; 1 учител по физическо възпитание и спорт с висше и опит; 1 учител по музика-лекторски, с висше и опит; 1 начален учител с висше- начална педагогика; 2 учители по английски език с висше-английска филология; 1 учител по испански език с висше филология; 1 учител по френски език с висше-филология; 1 учител по информатика и информационни технологии с висше информатика; 1 начален учител с висше –начална педагогика и отличен английски език; 1 възпитател с висше- начална педагогика; 1 учител по

„Спри и се прегледай” и в Перник

Зоя ИВАНОВА Югозападна България е третият от шест региона, заложени в предстоящите през м. август и м. септември обиколки, срещи и хепънинги в изпълнение на проект „СПРИ и се прегледай“. Събитията ще бъдат реализирани в периода 26-30 август и ще обхванат 12 населени места – Перник, Кюстендил, Дупница, Сандански, Петрич, Банско, Благоевград, Драгоман, Костинброд, Ботевград, Самоков и София. Целта на обиколките е да бъде достигнат възможно найголям брой хора. Предвидените дейности са насочени към повишаване информираността на обществото по проект „СПРИ и се прегледай“, като основните компоненти

ще бъдат разясняване на концепцията за провеждане на скринингови прегледи в България и значението на ранната диагностика на трите локализации по проекта – рак на маточната шийка и рак на гърдата при жените, и рак на дебелото и правото черво при мъжете и жените. Основното послание на кампанията е необходимостта от възпитаването на лична отговорност към собственото здраве. Серия от събития със забавен и състезателен характер ще позволи достигането на целевите групи по достъпен начин. Посредством личен контакт със специалисти в областта на скрининга и регионалните здравни инспекции, които координират проект „СПРИ и

се прегледай“, всеки участник ще има възможността да получи отговор на индивидуалните си въпроси и притеснения.В събитията участие ще вземат и представители на организации на хора с увреждания, малцинствени групи и други хора в неравностойно положение. Скринингът е безплатен за хората, получили покани от Министерство на здравеопазването Медицински център „Евита”, който се намира на улица „Юрий Гагарин” N1 в квартал Мошино е единственото здравно заведение в Перник, където се извършват прегледи по проекта „Спри и се прегледай”. Прегледи могат да провеждат и в други лечебни заведения на територията на страната, които са регистрирани за участие в проекта, а информация за тях може да се намери на интернет адреса на Националния скринингов регистър http:// nsr.mh.government.bg/ , съобщават от Регионалната здравна инспекция.

немски език с висшефилология; 1 учителлектор по биология и здравно образование с висше биология и компютърна грамотност; 1 учител по история с висше и компютърна грамотност; 1 учител-лектор учебна практика по Контрол и качество на храни и напитки с висше; 1 учителлектор по география и икономика с висше география; 1 учител по английски с висшефилология; Най-голям шанс да си намерят

работа през изминалата седмица имаха отново безработните със средно образование, на които Бюрото по труда предложи 46 работни места. По-малко са предложенията за хората с висше образование, но в сравнение с предишните седмица техният брой определено е по-висок- 26. Преобладаващите предложения са за преподаватели и това е обяснимо, тъй като наближава новата учебна година.

Отчуждават частни имоти за строителството на път Е-79 Силвия ГРИГОРОВА

Правителството отчужди имоти и части от имоти – частна собственост, заради изграждането на път Е-79 в участъка Даскалово-Дупница и на пътните възли „Боснек” и „Старо село”. Това информираха от пресцентъра на Министерския съвет. Път Е-79 е част от трансевропейския транспортен коридор №4. С изграждането на участъка с габарити на автомагистрала ще бъде осъществена още една стъпка за интеграцията на българската и европейската пътни инфраструктури. Терените, които ще бъдат отчуждени, се намират на територията на община Радомир и в землищата на селата Боснек и Старо село, община Перник. Финансирането на процедурата се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура”. Решението на Министерския съет може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица.


Съперник

Панорама

23 август 2013 г.

Ãóáåðíàòîðúò íàñðî÷è êîíñóëòàöèÿ çàðàäè èçáîðèòå â Òðúí Определят състав на преброителна комисия

Любомира ПЕЛОВА Областният управител Михаил Михайлов насрочи среща – консултация за определяне състава на преброителна комисия по повод частичните избори за кмет на Трън. Тя ще се проведе на 26-ти август

от 11 часа в кабинета на губернатора. Седемнайсетчленна ще е комисията. В нея влизат председател, заместник председател, секретар и 14 членове. Според решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избира-

Актуализация необходима и в бюджета на здравната каса Зоя ИВАНОВА Финансовото състояние на националната здравноосигурителна каса беше основната тема на вчерашната пресконференция на управителя на институцията д.р Румяна Тодорова.  Според разчетите на финансовата институция към 31 юли приходите й са изпълнени на 50,8%, докато в същото време разходите достигат 60%. Д-р Тодорова поясни, че общите разходи на НЗОК за този период възлизат на 1 млрд. и 377 млн. лв., а разходите 1 млрд. 626 млн. лв. Д-р Тодорова информира, че прогнозите на НЗОК са в извънболничната медицинска помощ да има преразход в размер от 1 352 000 лв. За лекарствени продукти за домашно лечение се очаква дефицит от 34 504 000 лв. Д-р Тодорова обясни, че тази сума се формира от необходимостта през 2013 г. да бъдат платени дейности на аптеките, изработени през ноември 2012 г. „44 млн. лв. не са платени и сега се очаква 34 млн. лв. преразход”, каза тя. Преразход от 6 997 000 лв. се прогнозира и при денталната помощ. Най-големият дефицит се очаква да бъде в болничната помощ – от 361 167 000 лв. При медицинските изделия очакваният преразход е в размер на 11 447 000 лв. По отношение на болничната помощ д-р Тодорова уточни, че в цитираната сума не е включен резерва на касата от 269 млн. лв. , който може да бъде разходван за плащания по това перо в края на годината. Тук тя отбеляза, че 52,7 млн. от преразхода ще бъде за онколекарства, като допълни, че има странно движение на заплащаните от касата пари за последните месеци. Д-р Тодорова също така съобщи, че е имало среща с ръководството на БЗС по отношение на прогнозирания преразход за дентална помощ. Тя обясни, че по силата на НРД при преразход в това перо се намаляват цените за денталните дейности. „По същество такъв текст има и в постановлението, по което се  определят обемите и цените. Двата документа се разминават на 100% и въпросът е на кой документ вярваме. На подписания НРД или на постановлението? Според постановлението до септември месец стоматолозите си работят добре и ако там има преразход над 75% пристъпваме към намаляване на цените. Моят въпрос е дали чакаме септември или започваме през август, както е разписано в НРД”, каза управителят на НЗОК. Д-р Тодорова каза, че има няколко мерки, които могат да бъдат предприети, за да се преодолее очакваният недостиг от 108 млн. лв. на първо място това е да се направи актуализация на бюджета на НЗОК.

телна комисия, съотношението между партиите и коалициите от партии е: за ПП „ГЕРБ” - 8 членове, за „Коалиция за България” - 3 членове, за ПП „ДПС” - 3 членове, за ПП „Атака” - 1 член, за „Синята коалиция” - 1 член, за ПП „НДСВ” 1 член. На предстоящата среща в понеделник трябва да бъде представено писмено предложение за състав на преброителна комисия, съдържащо имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към предло-

жението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случай на нужда. Трябва да се представи и заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 25 юни 2013 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, както и пълномощно от хората, които ще

представляват съответната политическа сила или коалиция, когато в консултациите участват упълномощени лица. Документът трябва да е издаден не по-рано от 25 юни 2013 г. За членовете н комисията трябва да се представят и копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение, ако все още няма издаден диплом, както и оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на комисията, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

Младежите от ГЕРБ правят почистване около „Славей” Зоя ИВАНОВА МГЕРБ-Перник организират почистване на поляната под хижа „Славей” в Перник утре от 18.00 часа.Традиционно дамите и младежите от ГЕРБ-Перник почистват терена и площадките около хижа-

та преди празника по повод учредяването на структурата на партията в област Перник.Специално за годишната на ГЕРБ-Перник миналата година ЖГЕРБПерник поставиха и закачливи табели с цел опазване на око-

лната среда.Тази година основни организатори на почистването на терена под хижа”Славей”са младежите от партията .Те апелират към съмишленици и членове на МГЕРБ да се включат в инициативата.

Повече семейства кандидати за помощите за първокласници Зоя ИВАНОВА Рязко се е увеличил броя на семействата които кандидатстват за помощи за първокласници. Над 26 000 са подадените молби в  дирекциите по социално подпомогане до момента – уточняват от агенцията за социално подпомагане. Срокът за подаване на документите изтича след месец и половина. Според слу-

жители в агенцията по-високата сума тази година, която с решение на правителството вече е 250 лева кара повече родители да пуснат необходимите документи в съответните служби по места.Условието е максималният доход на член от семейството на месец да е под 350 лева.Парите се изплащат в следващия месец, ако пода-

дат пред август - ще се платят през септември, а ако подадат през септември - ще ги получат през октомври. Бележката че, ученикът е записан в училище, не е достатъчно условие да задържите сумата. Социалните помощи подлежат и на връщане - ако запишете детето си в училище, но реално не отиде в клас.

3

Тодор от Гласът на България дебютира с рок Виктория СТАНКОВА Тодор Георгиев от Гласът на България дебютира с рок парче. Заглавието е „1:0 за Моа“, а музиката е твърдо в ръка. Песента е ексцентрична като самия него. Тодор обича да си устройва забавления, които изправят косата на майка му. Сред най-щурите му изпълнения заедно с приятели е събарянето на тоалетна, в която е затворен един от компанията. Тодор, който впечатли публиката и журито в последния сезон на „Гласът на България“ е първият финалист от участниците във формата, който пуска парче. Продуцент е „Юнивърсъл България“. Младият изпълнител е учил тромпет в Музикалното училище. Негови идоли в музиката са британците от „Мюз“.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303 кв. “Мошино”

Телефон: 076/ 588 009; Факс: 076/ 588 008  www.toplo-pernik.com; e-mail: office@toplo-pernik.com

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с Решение № Ц – 024 от 29.07.2013 г. на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/, с което считано от 01.08.2013 г. се утвърждават пределни цени на топлинната енергия и се определят цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи по комбиниран начин на производство, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвращаемост на капитала” и протоколно решение № 6 на Съвета на директорите на „Топлофикация – Перник” АД Със Заповед № 301 от 01.08.2013 г., „Топлофикация-Перник” АД ОБЯВЯВА I. Считано от 01.08.2013г. следните утвърдени пределни цени на топлинната енергия и определената преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, както следва : 1. Преференциална цена на електрическа енергия, без ДДС - 137.78 лв/МВтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия - 120.78 лв/МВтч. - добавка по чл.33, ал.3 от Закона за енергетика - 17.00 лв/МВтч. 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара, без ДДС - 84.50 лв/МВтч. 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС - 77.91 лв/МВтч. II. Утвърждава следните продажни цени, които „Топлофикация-Перник”АД ще прилага за следващия ценови период от регулаторния период, а именно: 1. Преференциална цена на електрическа енергия, без ДДС - 137.78 лв/МВтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия - 120.78 лв/МВтч. - добавка по чл.33, ал.3 от Закона за енергетика - 17.00 лв/МВтч. 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара, без ДДС - 84.50 лв/МВтч. 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода/ за битови нужди/ без ДДС - 77.91 лв/МВтч. III. С оглед икономическата обстановка, понижените доходи на населението, и с цел повишаване събираемостта на задълженията за топлоенергия от клиентите за битови нужди: „Топлофикация – Перник” АД обявява и следните отстъпки само за клиенти за битови нужди: - За клиенти без просрочени задължения – 13.7%; - За клиенти с просрочени задължения до 6 (шест) месеца назад – 3.7%; Отстъпките не се прилагат при клиенти с просрочени задължения, за които са образувани съдебни и изпълнителни производства, както и при такива с т.нар. „блокирана сметка”, т.е. подготвени за образуване на съдебно производство. От Ръководството


4

23 август 2013 г.

Общество

Съперник

Ìàìÿò è ñ „ãîðåùèÿ” òåëåôîí 112 За новия механизъм на престъпниците предупреждават от ГД “Национална полиция”

Любомира ПЕЛОВА Съществува нов механизъм при извършване на телефонните измами в страната, предупреждават експертите от ГД “Национална полиция”. В престъпната схема е включен нов момент – намесено е използването на телефон 112, с който се цели жертвата да повярва на измамниците. Наскоро от сектор “Престъпления против собствеността” в ГДНП обясниха за новия момент в иначе традиционната схема с пострадал от пътнотранспортно произшествие. Първоначално телефонните из-

мамници набират на произволен принцип телефонен номер, при който разговорът започва по обичайния начин с информиране за инцидент с близък на жертвата на телефонната измама. Те приканват човека от другата страна на телефонната линия да набере тел. 112 или телефон 166, за да се увери сам в истинността на думите им. На жертвата на измамата се обяснява, че тези телефони са безплатни, както и че са без сигнал. Извършителите създават у жертвата усещането, че са прекратили разговора като замлъкват, но реално телефонна-

45% от младите не биха напуснали България никога Виктория СТАНКОВА 45% от младите хора в страната ни заявяват, че при никакви обстоятелства не биха напуснали България. Това сочат резултатите от Национално представително проучване “Българската младеж 2013. По-често това е позицията на респондентите с висше образование (56% от тях), на хората на възраст между 30 и 35 години (56% от тях), на живеещите в София (52% от тях), на заетите в държавния сектор (58% от тях) и на семейните (53% от тях). Може да се направи извод, че това са млади хора, които са устроили успешно живота си в страната. Малко по-нисък дял – 43% от младежите, заявяват намерение временно да напуснат България. По-често това възнамеряват да направят най-младите на възраст между 15 и 18 години, жителите на селата, представителите на етническите малцинства, ниско образованите и безработните. 12% от участвалите в изследването посочват, че имат намерение да останат да живеят в чужбина завинаги. Почесто това са млади на възраст до 18 години, ниско образовани, безработни и необвързани респонденти. Възнамеряващите временно или постоянно да напуснат България най-често посочват следните причини: Ниският жизнен стандарт у нас (мизерия, бедност) – 48%. По-често това е причината за миграция според високообразованите, хората на възраст между 25 и 35 години и живеещите извън столицата. Високата безработица в страната – 35%. По-често тази причина посочват младежите на възраст между 19 и 25 години и жителите на малките градове и селата.

та линия не се прекъсва. Жертвата не разбира това и набира телефон 112. След като измамниците чуят звука от набраните клавиши, те продължават разговора, като вече друг участник в схемата се представя за длъжностно лице – обикновено като полицейски служител. Въвеждането в заблуждение продължава, но реално линията не е прекъсвала, уточни инспектор Попов. Впоследствие жертвата е приканвана да се обади на медицинско лице – доктор, който да потвърди, че има близък пострадал и че са необходими пари за неговото лечение. „Категорично можем да кажем, че от страна на измамниците няма прехвърляне, прехващане или пренасочване на разговори. Става въпрос за чисто класическа измама“, уточняват криминалистите. Те припомнят, че е важно при опит за измама хората да се обадят незабавно на своя близък, за който се твър-

ди, че е пострадал. В никакъв случай да не предоставят на непознати по телефона лична информация, касаеща тях или техни близки. Извършителите използват моментния шок на пострадалите и ги разпитват, като в доста случаи научават от тях лична информация, включително имена, единен граждански номер и други данни. Главна дирекця «Национална полиция» откроявт и друг детайл по отношение действията на телефонните измамници - повечето от тях искат от жертвата да им продиктува също номера на мобилния си телефон. Целта на извършителите е да контролират и двете телефонни линии- стационарна и мобилна, така че потърпевшия да не може да се свърже с близките си. Служителите на реда припомнят, през последната година станаха актуални и друг тип измами, жер-

тви на които стават чуждестранни граждани под предлог женитба или съвместно съжителство с българска гражданка. Преди около месец е била задържана престъпна група от четирима души от Силистра, които са измамили турски гражданин за 18 000 евро. Чрез позвъняване на случайно набран номер в Турция е започнала кореспонденция между турския гражданин и участник в престъпната група – жена. На покъсен етап комуникацията е завършила с обещание за брак. В последствие под различни предлози, чуждестранният гражданин е бил въвеждан в заблуждение да праща пари в България – с цел закупуване на билети за път, семейни проблеми, лечение и други. Във връзка със зачестилите измами от този вид и търсене на варианти за превенция е била инициирана и проведена среща с представители на турското посолство в България.

Актуализираха четири еко наредби

Силвия ГРИГОРОВА Правителството направи промени в четири наредби. Това са за: за опаковките и отпадъците от опаковки; за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения; за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации; за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. В първата наредба се

въвеждат разпоредби от новата евродиректива за опаковките и отпадъците от опаковки, приета след призив на икономически оператори в държавите-членки да се уеднакви понятието за опаковка. По тази причина е прието ново приложение, с което ясно е посочено какво е и какво не е опаковка. Направени са и промени, които прецизират определенията и тълкуванието на минималните елементи на системите за разделно събиране на отпадъци и опаковки. Уеднаквяват се и условията и изискванията за докладване на информацията за постигнатите резултати от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в случаите, когато съгласно нормативните

изисквания кметът самостоятелно изгражда такива системи. Промените във втората наредба се налагат поради отмяна на изискването към собствениците на инсталации за утвърждаване на годишните доклади от собствени измервания и за създаване на възможност за налагане на санкция по резултатите от собствени непрекъснати измервания, които формират средночасови стойности. С допълнението в третата наредба се определя срок 1 януари 2016 г. за влизане в сила на нормите за допустими емисии за големите горивни инсталации. Промяната в четвъртата наредба цели да облекчи регулаторната тежест за бизнеса, тъй като се отменя изискването за издаване на удостоверение на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, които изпълняват задълженията си индивидуално.

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Родители надигат глас срещу агенция Зоя ИВАНОВА В открито писмо от Националната мрежа на родителите се отговаря на настояването от страна на агенцията за закрила на детето, децата да не се включват активно в протестната вълна в столицата. В писмото се казва:”На 15 август 2013 г. след повече от два месеца всекидневни мирни демонстрации, ДАЗД в многозначително становище намекна за възможността държавата да се “намеси” за да осъществи “закрила” на децата, чиито родители са ги изложили на риска да участват в обществения живот и да споделят с тях убежденията си. Националната мрежа на родителите обръща внимание както на ДАЗД, така и на обществеността, че съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето отговорност за защитата и упражняването на правата на детето се носи приоритетно не от държавата и не от ДАЗД, а от родителите (чл. 5 и чл. 18 от Конвенцията). Държавата има второстепенна роля, намесвайки се единствено в случаите, когато родителите отсъстват, т.е. са изоставили или малтретират детето, посочват от НМР.Според тях, проблематичен е и фактът, че назидателните призиви и предупреждения от страна на агенцията са насочени към всички родители по принцип, а не във връзка с конкретен случай, в който е налице доказано виновно деяние спрямо малолетен гражданин. “По този начин ДАЗД влиза в априорната роля на орган, цензуриращ правата на родителите да правят независима преценка за обстоятелствата, при които е допустимо или не да водят децата си със себе си. Не случайно агенцията тълкува превратно Закона за закрила на детето, като противно на Конвенцията за правата на детето и Конституцията на България приписва на държавата ръководната роля по опазването правата на детето. Според становището ролята на държавата била да “съветва и обучава семейството за правата и отговорностите им спрямо децата.” НМР обръща внимание на ДАЗД, че според Закона за закрила на детето държавните съвети и обученията се предприемат единствено като мярка за закрила в доказани случаи на дете в риск”, заявяват родителите.

Разрешено е до 10 на сто наддоговаряне по пет оперативни програми Силвия ГРИГОРОВА Договарящите органи по оперативните програми: „Регионално развитие”, „Техническа помощ”, «Административен капацитет»,„Развитие на човешките ресурси” и „Конкурентоспособност” да имат възможност да сключват договори с бенефициенти в размер до 10 на сто над определения бюджет по съответната программ. Затова даде разрешение правителството на редовното си заседание тази седмица.. Финансирането на новите проекти ще се осигурява от неусвоения бюджет по програмите и от намаленията на договорените средства в процеса на изпълнение на поетите ангажименти от крайните бенефициенти. Решението е свързано с основния приоритет на правителството през тази година – минимализиране на риска от загуба на средства от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз по правилото N+2/N+3 до края на периода 2007-2013 г. То позволява на управляващите органи на оперативните програми да разполагат със свободен ресурс, с който да извършат плащания по договорите за безвъзмездна финансова помощ. Това ще допринесе за повишаване на усвояемостта на средствата и за навременно извършване на плащанията по договорите. Механизмът ще повиши гаранциите за постигане на целите на оперативните програми и на заложените в тях индикатори.


Рекламно приложение

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

®

Петък, 23 август 2013 г., брой 162 /5278 / година XХ

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ÀËÄÈÍÀ УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

076/60 03 01 01;; 60 86 86; 0898/528 306; 0898/640 456; 0878/528 026; 0879/628 687

ТЕЛ.

E-mail:aldina_imot@abv.bg БИЗНЕС ОФЕРТИ: 1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 28 800 евро 2. Търговски обект, Изток, топ-място, 200 кв.м, + градина 80 кв.м, работещ, напълно оборудван - 250 000 лв. ГАРСОНИЕРИ: 1. Боксониера, до х-л Зора, ремонтирана - 12 900 лв. 2. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв. 3. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв. 5. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв. 6. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв. 9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 500 лв. 10. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 000 лв. 11. Проучване, ет. 6, ТЕЦ, юг, преустр. - 28 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Ид.ц., ново строит., 72 кв.м, юг - 52 800 лв. 2. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро 3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер. - 44 000 лв. 4. Ул. Струма, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 45 000 лв. 5. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне 6. Проучване, ет. 1, ет. 7 - по договаряне 7. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв. 8. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв. 9. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 29 400 лв. 10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв. 11. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, тер., РVC - 25 300 лв. 12. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв. 13. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс - 47 000 лв. 15. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв. 16. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 28 800 лв. 17. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, топъл, вътрешен - 37 800 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Център, ет. 1, 86 кв. м, 2 тер., тх., ТЕЦ - 48 800 лв. 2. Ул. Търговска, ет. 2, вътр. непреходен, 2 тер. - 53 000 евро 3. Ид.ц., ет. 5, ТЕЦ, тер. - 31 500 евро 4. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро 5. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс - 46 800 лв. 6. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв. 7. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне 8. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв. 9. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзаведен- 17 000 лв. КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 35 000 лв. 2. Къща, над Автогарата, дв. 280 кв.м, гараж - 28 800 лв. 3. Къща, Кладница, 2 ет., таван, масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв. 4. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет., по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро 5. Къща, Рударци, 2 ет., дв. 1 033 кв.м - 35 000 евро 6. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 53 800 лв. 7. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро 9. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв. 10. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 9 300 евро 11. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв. 12. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв. 13. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 лв. 14. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово, 2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне 15. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв. 16. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро 17. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци, с фургон, ток, вода, асфалт - 7 300 лв. 18. ПИ, Църква, 600 кв.м, за жил. стр. - 12 800 лв. 19. Вила, с. Пещера, на асф. път, дв. 1 дка- 13 000 лв. 20. Вила, Селищен дол, дв. 860 кв.м - 14 800 лв. 21. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, ул. Ю. Гагарин, ет. 5 - 130 лв. 2. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв. 3. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв. 4. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв. 5. Гараж, Ид. ц., тх., 25 кв. м - 60лв.

КУПУВА: 1. Гарсониера и Двустаен в Тв. ливади 2. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет. 3. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4 4. Гарсониера, с тераса, в Центъра 5. Спешно Гарсониера, Пашов, в брой 6. Гарсониера, Тева 7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран 8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4 9. Голям тристаен в Центъра 10. Двустайни и Тристайни, Тева

Агенцията е създадена през 1994 г.

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч ГАРСОНИЕРИ: 1. Център, ет. 6, ТЕЦ, преустроена - 32 000 лв. 2. Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., таванска стая - 35 000 лв. 3. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустроена - 20 000 лв. 4. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв. 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв. 6. Изток, ет. 7, ТЕЦ, ПВЦ, санирана - 22 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Център, тх., пл., ТЕЦ, таван, мазе, 60 кв.м - 38 000 лв. 2. Център, ет. 1, ТЕЦ, тер., таван - 49 000 лв. 3. Център, ет. 3, 2 тер., 72 кв.м - 45 000 лв. 4. Център, ет. 3, нова кооп., 74 кв.м, с гараж - 33 000 евро 5. Център, ет. 4, ТЕЦ, тер., таван - 45 000 лв. 6. Проучване, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер., среден - 35 000 лв. 7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., среден - 25 000 лв. 8. Изток, ет. 2, тх. ТЕЦ, ПВЦ - 38 000 лв. 9. Изток, ет. 6, 2 тер., лукс ремонт - 33 000 лв. 10. Изток, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер - 31 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., - 32 000 лв. 2. Проучване, ТЕЦ, 2 тер, ремонтиран ПВЦ - 52 000 лв. 3. Изток, ТЕЦ, 2 тер., лукс ремонт - 44 000 лв. 4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., ремонтиран - 43 000 лв. 5. Тева, непреходен, 2 тер., ет. 1 - 25 000 лв. 6. Център, ет. 7/н/, ТЕЦ 2 тер., таван, добър вид - 38 000 евро 7. Тева, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 30 000 лв. 8. Ид.ц., ет. 2 ТЕЦ, 2 тер., 98 кв.м с части от 3 магазина - 53 000 евро 9. Къща, в ниската част над автогарата, три стаи 70 кв.м, гараж, дв. 212 кв.м - 23 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Мошино обзаведена - 200 лв. 2. Двустаен, Изток, ет. 5, 2 тер, ТЕЦ - 160 лв.

Рекламен офис: гр. Перник - 2300 х-л "Струма", ет. 2, ст. 208 телефон/факс: 076/60 31 29

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД

Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113 076/60 51 27

0898/620 696; 0878/620 925

1. Гарсониера, Изток, до ДСК, юг, тх., тер., - 27 500 лв. 2. Гарсониера, Благоевград, ж.к Запад, тх., тер., юг, ет. 6, до Езиковата гимназия - 17 300 евро 3. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв. 4. Двустаен, ул. Вардар, над партерен, добър - по договаряне 5. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв. 6. Двустаен, Изток, ет. 3, добър - 35 000 лв. 7. Двустаен, Албените, ет. 3, 1 тер. - 39 000 лв. 8. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро 9. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне 10. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро 11. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв. 12. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв. 13. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв. 14. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж, граж, пл., дв. 830 кв-.м - 27 000 лв. 15. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв. 16. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро 17. Къща, Радомир, сутерен, ет. + нова сграда, пл. 32 кв.м, работилница, гараж с канал, дв. 500 кв.м - 40 000 лв. 18. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв. 19. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне 20. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне 21. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 20 000 лв. 22. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв. 23. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв. 24. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв. 25. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тева, обзаведена, до спирка - 130 лв. 2. Гарсониера, Мошино, нап. обзаведена - 180 лв. 3. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв. 4. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв. 5. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./ 6. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв. 7. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв. 8. Гараж, ул. Кракра, нова кооперация - 50 лв.

АГЕНЦИЯ

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ 19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

www.pernishkiimoti.imot.bg pernishkiimoti@abv.bg

ул. "Кракра"N:15вх. "Б", ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

Член на НСНИ и РСНИ

076/60 04 15 0888/222 656 0879/460 763

ГАРСОНИЕРИ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 25 000 лв. 2. Гарсониера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 22 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро 2. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро 3. Двустаен, около Печатницата, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв. 4. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро 5. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 29 000 евро 6. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 2 тер. - 52 500 лв. 7. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4, 74 кв.м, ТЕЦ, подобр. - 52 000 лв. 8. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, част. обзав., вград. кухня, климатик, саниран - 45 000 лв. 9. Двустаен, Изток, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв. 10. Двустаен, Пашов, тх., ет. 4, ТЕЦ, тер - 37 000 лв. 11. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 34 500 лв. 12. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв. 13. Двустаен, Изток, ет. 3, ул. Рашо Димитров, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро 2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 33 000 евро 3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 92 500 лв. 4. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 50 000 евро 5. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв. 6. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. 7. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м, подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро 8. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане - 43 000 евро ЧЕТИРИСТАЙНИ: 1. Мезонет, Център, 140 кв.м, лукс, с 1/12 част от двор - 84 000 евро 2. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м, дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, близнак - 55 000 лв. 2. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро 3. Къща, Драгановец, РЗП 250 кв. м, 4 ет., ЗП 88 кв. м, дв. 370 кв. м - 66 000 лв. 4. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м, с обзавеждане - 70 000 лв. 5. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв. 6. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 60 000 лв. 7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 40 000 евро 8. Къща, Радомир, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 147 кв.м, дв. 350 кв.м - 60 000 евро 9. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро 10. УПИ, кв. Могиличе, 540 кв.м, за жил. строителство - 10 800 евро 11. УПИ, Мошино, 748 кв.м, на асф. улица, за жилищно строителство - 30 евро/кв.м БИЗНЕС ИМОТИ: 1. Магазин, Център, 101 кв.м, ТЕЦ - 600 евро/кв.м 2. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна градина, 150 кв.м - 68 000 евро 3. Магазин, Пашов, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро 4. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв. 5. Хале, Караманица, ЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 187 кв.м - 210 000 лв./с ДДС/ 6. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 290 000 евро 7. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр. /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро 8. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м 9. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 45 000 евро 10. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м 11. УПИ, Радомир, 2 040 кв.м, с хале 600 кв.м - 60 000 лв. 12. Имоти, с. Ковачевци, 130 дка, 9 дка, 6 дка, 4 дка, 40 дка, 20 дка от - от 2,50 евро до 6 евро/дка ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Център, лукс, 52 кв. м, нап. обзаведена, ет. 4 - 450 лв. 2. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен, ТЕЦ, тер. - 180 лв. 3. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 250 лв. 4. Тристаен, Мошино, ТЕЦ, тер., обзаведен, може и за работници - 300 лв. 5. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 300 лв. 6. Кафе, Ид. ц., 30 кв. м, оборудвано и обзаведено, лятна градина - 1 200 лв. 7. Кафе, Изток, нап. оборудвано, 68 кв.м - 850 лв. 8. Офис, Пашов, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, лукс, климатик - 300 лв. 9. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВИ СГРАДИ: 1. Боксониери, Двустайни и Тристайни в Пашов, напълно завършени с акт 16, луксозни, обзаведени - 500 евро/кв.м 2. Мезонети, Изток, 163 кв. м и 275 кв. м, напълно завършени, луксозни - 400 евро/кв.м

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60

площад "Кракра Пернишки” Бл.14-Б, офис 9, партер/до сл. София/ Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г., ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята. Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м Уникална цена от 390 евро/кв.м

1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 23 700 евро 2. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 26 500 евро 3. Едностаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., ТЕЦ, тер. - 18 500 евро 4. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ - 15 800 евро 5. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро 6. Едностаен Изток, ет. 5, тер., южен, реновиран - 14 300 евро 7. Двустаен ЦГЧ, ет. 5, ново, ЕПК, тер., по БДС -22 999 евро 8 Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро 9. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро 10. Двустаен, ЦГЧ, до бизнес клуб, ет. 2, ново стр. - 49 000 евро 11. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро 12. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 8, преустр., в 3-стаен - 16 900 евро 13. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 8, изцяло юг, 2 тер. - 14 800 евро 14. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 17 900 евро 15. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 5, 2 тер. изцяло юг, подобр. - 21 500 евро 16. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 24 000 евро 17. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 7, ТЕЦ, тераса - 12 500 евро 18. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро 19. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран - 31 000 евро 20. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро 21. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро 22. Двустаен, Р. Димитров, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 16 400 евро 23. Двустаен, Р. Димитров, ет. 6, 2 тер., за ремонт - 14 300 евро 24. Двустаен, Р. Димитров, ет. 8, по БДС, нестандартен - 14 900 евро 25. Двустаен, Буч. път, ет. 4, нов, панел, по БДС, 2 тер.. - 17 900 евро 26. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро 27. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 55 000 евро 28. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 23 000 евро 29. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро 30. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри - 44 800 евро 31. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро 32. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро А К Ц И Я: Само за два апартамента по избор в нова сграда, жк. Изток - Тристаен 96 м2 - 30 500 евро; Двустаен 73 м2 - 23 300 евро АПАРТАМЕНТИ НА ЛИЗИНГ до 15 год. ново строителство, с акт - 16


6

23 август 2013 г.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ 076/60 26 26; 076/60 46 76; 0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg Ул. "Търговска" 42 eт. 2, ст. 5/стария съд/ ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ПРОДАВА: 1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 30 000 лв. 2. Гарсониера, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 35 000 лв. 3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв. 4. Гарсониера, Бела вода, 70 кв. м, тх., гредоред, тер., PVC - 13 000 лв. 5. Двустаен, Център, ет. 2, 73 кв.м, тх., пл., таван, тер. - 33 500 евро 6. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 42 000 лв. 7. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.; 52 000 лв. 8. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв. 9. Двустаен, ИЦ, ет. 3, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван - 25 500 евро 10. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 44 000 лв. 11. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 37 000 лв. 12. Двустайни, Пашов, ет. 4, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.; 28 000 лв. 13. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв. 14. Двустаен, Радомир, кв. Арката, ет. 5, 2 тер., вътрешен - 17 000 лв. 15. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, с обзавеждане - 47 000 евро 16. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 34 000 евро 17. Тристаен, Център, ет. 3, тх., пл., тер., отремонтиран - 55 000 лв. 18. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро 19. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв. 20. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв. 21. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро 22. Къща, кв. Ралица, дв. 387 кв.м, РЗП: 108 кв.м - 45 000 лв. 23. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв. 24. Хоризонтален близнак, кв. Клепало, РЗП: 190 кв.м, л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв. 25. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 300 лв. 2. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен, ТЕЦ - 250 лв. 3. Офис, Ид.ц., 33 кв.м, нова сграда - 230 лв.

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/ www.intelekt2000.portalimoti.com Тел. 076/670 900; 076/607 707 0898/726 803 ; 0898/451 500; 0888/716 538/

АПАРТАМЕНТИ: 1. Боксониера, Изток, ет. 8, юг, - 8 700 лв. 2. Гарсониера, Мошино, ет. 5, юг, обзаведена - 24 000 лв. 3. Гарсониера, Албените, ет. 1, юг - 22 000 лв. 4. Гарсониера, Албените, ет. 8, добър вид - 21 000 лв. 5. Двустаен, ул. Кракра, ет. 3, ремонт - 52 000 лв. 6. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв. 7. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро 8. Двустаен, Пашов, нов, ет. 5, лукс - 33 000 евро 9. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв. 10. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро 11. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 63 000 лв. 12. Двустаен, Мошино, ет. 2, преустроен - 32 000 лв. 13. Двустаен, Мошино, ет. 4, тх. - 27 000 лв. 14. Двустаен, Изток, ет. 6, преустроен, лукс - 30 000 лв. 15. Двустаен, ул. “Бл. Гебрев”, тх., пл., ет. 3 - 55 000 лв. 16. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв. 17. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен - 33 000 лв. 18. Двустаен, Албените, ет. 6, преустроен - 34 000 лв. 19. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 60 000 евро 20. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв. 21. Тристаен, Мошино, ет. 1, РVС - 42 000 лв. 22. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв. 23. Тристаен, Изток, Албените, ет. 1, непреходен - 45 000 лв. 24. Тристаен, Радомир, ет. 1, тх - 37 000 лв. 25. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 45 000 евро 26. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро 27. Къща, Даскалово, 100 кв.м, пл., дв. 630 кв.м - 35 500 лв. 28. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро 29. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро КУПУВА: 1. Гарсониера, Изток - до 25 000 лв. 2. Двустаен, Изток - до 35 000 лв. 3. Тристаен, Изток - до 50 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 250 лв. 2. Тристаен, Тева, обзаведен, ет. 4 - 250 лв.

Имоти

Съперник Кантора за недвижими имоти

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди ливади, ЕПК, ет. 4 40 000 лв. 0887/884 095 0888/503 237 ÀÃÅÍÖÈß

"ÅËÈÎÍ"

Тел. 076/60 19 23; GSM: 0887/938 108; 0894/416 188

КУПУВА : 1. Къща в Изток, Мошино 2. Парцел, Мошино, Изток 3. Гарсониера, Изток, Мошино 4. Парцели, в Перник Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4, www.joki.imot.bg офис:13

тел: 076/60 13 42

тел. 088/8548 867; 088/8227 490 Ново строителство: 1. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16

- 72 500 евро

2. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16

- 42 000 евро

3. Четиристаен, Изток, 155 кв.м, гараж, луксозно довършен 4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг

- х 390 евро/кв.м

5. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Димова махала, ет. 2, юг, тер.

- 23 000 лв.

2. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер.

- 26 200 лв.

3. Боксониера, Изток, ет. 1, 24 кв.м, юг

- 16 900 лв.

4. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр.

- 30 000 лв.

5. Гарсониера, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, юг, преустроена

- 25 300 лв.

6. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 5, юг, РVС

- 23 000 лв.

7. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.

- 24 000 лв.; 23 000 лв.

“ПРЕСТИЖ” ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредити ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Изток, ет. 2, усвоена тер., ТЕЦ - 25 000 лв. 2. Гарсониера, Радомир, 50 кв.м, без ТЕЦ, 1 тер., изток/запад, непоследен ет., ет. 10, НОЕ - 16 000 лв. 3. Гарсониера, Радомир, 50 кв.м, без ТЕЦ, 1 тер., изток/запад, непоследен ет., ет. 11, НОЕ - 17 000 лв. 4. Гарсониера, Радомир, кв. Гърляница, ет. 7/н/, 1 тер., асансьор - 11 000 лв. 5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 5, тх., ТЕЦ, юг - 32 000 лв. 6. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 34 000 лв. 7. Двустаен, Пашов, 68 кв.м, ЕПК, ет. 5, юг/изток - 40 000 лв. 8. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 8, таван, мазе - 53 000 евро 9. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3, РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 50 000 лв. 10. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 33 000 евро 11. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв. 12. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв. 13. Тристаен, София, кв. Лагера, ет. 2, ЕПК, 120 кв.м, РVС, за ремонт - 65 000 евро 14. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 39 000 евро 15. Мезонет, Ид.ц., ж.к Колош, 86 кв.м, 2 работещи асансьора I-во ниво: дневна, кухня, баня, WC, 1 спалня, II- ро ниво: емпоре-дневна 2 спални - 39 000 евро 16. Къща, Пригаров район, 2 ет., 100 кв. м, 2 гаража, дв. 340 кв. м - 55 000 лв. 17. Етаж от къща, кв. Клепало, 74 кв.м, пл. таван, гараж, дв. 340 км.м - 41 000 лв. 18. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро 19. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро 20. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв. 21. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 60 000 евро 22. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 35 евро/кв.м 23. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м 24. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв. 25. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности в района на Червена могила - 5 лв./кв.м 26. УПИ, 1 дка, с. Мещица, равен, близо до главен път - 10 000 евро 27. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро 28. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м 29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места, Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро 30. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 38 000 евро КУПУВА: 1 . Двустаен в Ид. център, Пашов, Изток, Тева ДАВАМ ПОД НАЕМ: 3. Двустаен, Ид. ц., ТЕЦ, обзаведен - 250 лв. 4. Помещение, Ид.ц., 20 кв.м, РVС, обезопасено - 200 лв. 5. Магазин, Ид.ц., 38 кв.м, СОТ, лукс - 500 лв.

АГЕНЦИЯ “АРГО” ул. “Кракра” 15, ет.1

8. Гарсониера, Изток, Албените, ТЕЦ, преустроена

- 17 500 лв.

9. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг

- 44 000 лв.

тел./факс: 0877/698 384;

10. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер.

- 45 000 лв.

0898/56 97 84; 0888/820 327

11. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер.

- 25 000 лв.; 26 000 лв.

12. Двустаен, Мошино, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, 2 тер.

- 29 500 лв.

13. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня

- 31 500 лв.

14. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения 15. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс

- 24 000 лв. - 27 000 лв.; 31 500 лв.

16. Двустаен, Изток, 66 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер.

- 33 500 лв.

17. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 1, юг, РVС, с магазин

- 34 000 лв.

18. Двустаен, Изток, 72 кв.м, тх., ТЕЦ, ет. 3

- 39 000 лв.

19. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2

- 52 000 евро

20. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ет. 3, ТЕЦ, РVС

- 52 000 лв.; 55 000 лв.

21. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, заедно с магазин, 48 кв.м

- 40 000 евро

22. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок

- 33 500 евро

23. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс, спешно

- 33 200 евро

24. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м 25. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1

- 42 000 лв. - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.

26. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици

- 46 000 лв.

27. Тристаен, Мошино, ет- 1, ТЕЦ, подобрения

- 37 000 лв.

28. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара

- 42 000 лв.

29. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер.

- 35 000 лв.

30. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м

- 43 000 лв.

31. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м

- 65 000 лв.

32. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж

- 58 500 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв. 2. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, тер. - 32 000 лв. 3. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер., след ремонт - 22 000 лв. 4. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 19 800 лв. 5. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 43 000 лв. 6. 2-ст., Тв. ливади, ЕПК, добър, 2 тер. - 42 000 лв. 7. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 8. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв. 9. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв. 10. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 11. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг - 32 000 евро 12. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен - 40 000 лв. 13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро 14. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро КЪЩИ: 1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м, гараж, дв. 350 кв.м - 40 000 лв. 2. Къща, над Автогарата, РЗП: 60 кв.м, дв. 180 кв.м - 35 00 лв. 3. Къща, Драгичево, РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро 4. Къща, Център, ЗП: 70 кв.м, дв. 220 кв.м, след ремонт - 35 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв. 2. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв. 3. Тристаен, Пашов - 300 лв.


Имоти, реклами

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Съперник

7

23 август 2013 г.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

17 000 м площ! 2

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА. ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

Над 25 000 артикула! За вашият ремонт! САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО “МАЛ-МУК” гр. Перник, ул. “Владайско въстание” тел: 076/67 22 23;67 22 24 e-mail: malmuk@abv.bg

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

ТОП ОФЕРТИ: 1. Гарсониера, Изток, ет. 3, тх., тер - 18 500 лв. 2. Двустаен, Център, ул. Кракра, след ремонт, среден, юг, 75 кв.м, ет. 5, с мет. врата, сменена дограма, нова баня, нов естествен паркет, поръчкова кухня - 38 000 евро 3. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен - 29 000 евро 4. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв. 5. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м, I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални + сан. възел, завършена обитаема, целогодишен достъп - 39 000 евро 6. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м 7. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини, гранитогрес, завършена баня, СОТ, в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро 8. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

БРОКЕРСКА КАНТОРА

Телефони:

076/67 34 03; 0888/689 535

КУПУВА: 1. Гарсониера, Изток, Мошино 2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов 3. Тристаен , Изток

ДАВА ПОД НЕМ: 2. Разработен фризьорски салон, кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 200 лв. 4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1, СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 400 лв.

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895 0878/395 767

076/67 30 55; 0896/751 787

ГАРСОНИЕРИ: 1. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 31 000 лв. 2. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв. 3. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв. 4. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв. 5. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 36 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., юг - 32 000лв. 2. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв. 3. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 500 лв. 4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 28 000 лв. 5. Изток, ет. 7, /н/, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 31 500 лв. 6. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв. 7. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 500 лв. 8. Изток, ет. 4, 72 кв. м, тх., пл., 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 53 000 лв. 2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 лв. 3. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв. 4. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 85 000 лв. 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв. 6. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 45 000 лв. КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв. 2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м - 80 000 евро 3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен, на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв. 4. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м 5. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Мошино, ет. 5, нап. обзаведен - 240 лв. 2. Изток, оборудван зъболекарски кабинет, 40 кв.м, може и за офис - 500 лв. 4. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв. 5. Магазин, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел - 200 лв.

Кантора за недвижими имоти

ул.”Търговска” 42, ет.3 /стария съд/ Тел.: 0898/945 694; 0877/067 392

Орел “EООД” Съдействие за жилищни кредити

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията е създадена през 1994 г.

ВИЛИ И КЪЩИ: 1. Промишлен парцел, 2 726 кв.м, на много комун. място - 32 лв./кв.м 2. Къща, Център, в ниска част над автогарата, 70 кв.м, гараж, дв. 212 кв.м - 23 000 лв. 3. Къща, над Сладк. коопер., тх., пл., сут. и ет. дв. 320 кв.м - 40 000 лв. 4. Кладница, напълно завършена нова къща в центъра - 34 000 евро 5. Ковачевци център, къща, РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 55 000 лв. 6. Къща, близо до Радомир, луксозна - 39 000 лв. 7. Парцел, Кладница, 800 кв.м, равен, ограден в центъра - 22 000 евро 8. Парцел, Калкас, 513 кв.м, вода, канализация - 11 000 лв. 9. Парцел, 800 кв.м, със стара къща, в Калкас - 22 000 лв. 10. Парцел, в ниската част на автогарата, със стара къща, и проект за нова виза - 22 000 лв. 1. Парцел, Мещица, 960 кв.м - 18 000 лв. КУПУВА: 1. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, бл. 38, 36, 40 2. Двустаен, Изток - до 30 000 лв. 3. Двустаен, Център - до 50 000 лв. 4. Тристаен, Изток, ул. Кл. Готвалд или Ю. Гагарин 5. Гарсониери във всички квартали

1. Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7

ÁÎÂÈÍÀ e-mail: imoti_bovina@abv.bg

ул.”Кракра” 57/2Б тел. 076/60 03 54, 0899/95 60 15

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро 2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв. 3. Гарсониера, Проучване, лукс, ет. 3 - 29 900 лв. 4. Двустаен, Топ-център, ет- 3, ТЕЦ, 72 кв.м - 29 500 евро 5. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро 6. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ - 26 500 лв. 7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро 8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м - 56 000 лв. 9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м, 2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв. 10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро 11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно 12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро 13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв. 14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно 15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв. 16. Парцел, Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв. 17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Център, ТЕЦ, обзаведена - 200 лв. 2. Двустаен, ул. Кракра, ч. обзаведен, ТЕЦ - 200 лв. 3. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв. 4. Магазин, офис, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне

ПРОДАВА: 1. Спешно Голяма Гарсониера, на Соф. шисе, ет. 2, 53 кв.м + таван 18 кв.м, тер., изолация, ремонтирана с ново обз. - 22000 лв./коментар/ 2. Гарсониера, ИЦ, ет. 6, тер., тух., пл., среден, ремонтирана - 36 000 лв./коментар/ 3. Голяма Гарсониера, ИЦ, 58 кв.м, тер., нова сграда - 36 000 лв. 4. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв. 5. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер. - 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв. 6. Гарсониера, Мошино, ет. 4, средна, РVС - 18 000 лв. 7. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 18 000 лв. 8. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер., ет. 1 - 21 000 лв. 9. Двустаен, Център, висок, 1-ви ет., тх., пл. - 38 000 лв. 10. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични - 42 000 лв.; 38 000 лв. 11. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 44 000 лв. 12. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 45 000 лв. 13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 32 000 лв. 14. Двустаен, Проучване, непреходен, ет. 3, с подобр. лукс - 36 000 лв. 15. Двустаен, Тева, ет. 2, след основен ремонт - 33 000 лв. /с коментар/ 16. Двустаен, Тева, ет. 3 - 27 000 лв. 17. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 32 000 лв.; 36 000 лв. 18. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв. 19. Двустаен, Изток, ет. 2, след осн. ремонт, с ново обз. - 39 000 лв./с коментар/ 20. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 60 000 лв./коментар/ 21. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 45 000 лв. 22. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет. 3 - 40 000 лв. 23. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 27 000 лв. 24. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 35 000 лв. 25. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв. 26. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв. 27. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв. 28. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв. 29. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв. 30. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв. 31. Гараж, Изток, със закупена земя до Т-маркет, 22 кв.м - 7 000 лв. 32. УПИ над Болницата, 500 кв.м - 24 000 лв. 33. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв. 34. Парцел, Дивотино ИЦ, 500 кв. м - 15 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Пашов, ет. 4, обзаведена - 190 лв. 2. Гарсониера, Тева, обзаведена - 150 лв. 3. Гарсониера, Изток, осн. ремонт, ново обзавеждане, лукс - 200 лв. 4. Гарсониера, Изток, с обз., след основен ремонт - 170 лв. 5. Луксозен двустаен, Ид.ц., нап. обзаведен - 300 лв. /с коментар/ 6. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, обзаведен - 200 лв. 7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв. 8. Двустаен, Пашов, обзаведен, след ремонт - 200 лв. 9. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 150 лв. 10. Двустаен, Изток, ет. 2, нап. обзаведен - 200 лв. 11. Спешно Тристаен, Ид.ц., нап. обз., може и за работници - 250 лв. 12. Тристаен, ИЦ, нов блок, обзаведен, тх., пл. - 200 лв. 13. Офис, до Съда - 100 лв.


8

Имоти, реклами

23 август 2013 г.

Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/ GSM: 088/7938 108; Тел. 076/ 60 19 23; 0894/416 188

“ЕЛИОН”ЕООД eliyon@abv.bg

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Пашов, ТЕЦ 2. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 6, ТЕЦ, тер., РVС 3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, РVС, подобрения 4. Гарсониера, Изток, ет. 6, преустроена, ет. 2 5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ 6. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., РVС, ет. 1, ет. 4 7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. 8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ, тер. 9. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. 10. Двустаен, Изток, 70 кв.м, РVС, ТЕЦ 11. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. 12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 13. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м 14. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. 15. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. 16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен 17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. 18. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех.

- 21 000 лв. - 21 800 лв.; 22 800 лв- 25 800 лв. - 23 000 лв.; 24 000 лв. - 39 800 лв. - 29 800 евро; 37 000 лв. - 30 000 лв. - 32 000 лв. - 36 000 лв.; 29 800 лв. - 28 000 лв. - 39 000 лв. - 30 000 евро - 45 000 евро - 36 000 евро - 41 000 лв. - 43 000 лв. - 35 000 евро - 40 000 лв.

19. Апартамент, Изток, 83 кв.м, ЕПК, РVС

- 44 000 лв.

20. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м

- 50 000 лв.

21. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м

- 31 000 лв.

22. Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м

- 38 000 евро

23. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. 24. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет.

- 41 000 лв. - 40 000 евро

25. Къща, Клепало, сутерен + 2 ет., таван, РЗП: 200 кв.м, дв. 230 кв.м- 60 000 лв. 26. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона

- 30 евро/кв.м

27. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп

- 24 000 евро

28. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м 29. ПИ, Рударци, 500 кв.м; 1 500 кв.м

- по договаряне - 35 евро/кв.м; 30 евро/кв.м

30. ПИ, Студена, 680 кв.м; 900 кв.м

- по договаряне

31 УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м

- 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м

32. УПИ, Изток, 2 060 кв.м; 1 700 кв.м

- 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

33. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж

- 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ

- 200 лв.

2. Етаж от Къща, Църква, частично обзаведен

- 200 лв.

ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА Сервиз за гуми

v Изправяне на джанти тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Тел ефони: 60 13 15 елефони: ефони:60 15;; 0898/680 417; Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/ вечер: 076/60 52 68

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели ГАРСОНИЕРИ: 1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв. 2. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 500 лв. 3. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв. 4. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - по договаряне 5. Мошино, ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв. 6. Изток, ет. 7, санирана, РVС - 23 500 лв. 7. Радомир, ет. 7, ет. 8 - по споразумение 8. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв. 2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 50 000 лв. 3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро 4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро 5. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 6. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата, РVС, теракот, ламинат - 28 000 лв. 7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 26 000 лв. 8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв. 9. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 18 000 лв. 10. Радомир, Арката, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 25 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро 2. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. 3. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - по договаряне 4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС - 37 000 лв. 5. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв. 6. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв. КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен, етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 95 000 евро 2. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 33 000 евро

3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв. 4. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв. 5. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м, сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв. 6. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв. 7. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро 8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център, 52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв. 9. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв. 10. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв. 11. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв. 12. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща - 10 000 лв. 13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро 14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро 15. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв. 16. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв. 17. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м 18. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща, започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв. 19. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв. 20. с. Люлин 2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м 21. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Изток, обз. /печка, перална, хладилник - по договаряне 2. Гарсониера, ж.к. Люлин, София обз., преустр. - 250 лв. 3. Двустаен, Тева, необзаведен, без ТЕЦ, ет. 1 - 170 лв. 4. II-ри ет. от Къща, над Болницата, с обзавеждане- 140 лв. 5. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.

Купува, Гарсониера, Мошино, до ет. 5 добро състояние, панел

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Мошино, ет. 2, ТЕЦ, преустр., юг, или заменя за Двустаен В Мошино Изток до ет. 5 2. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв. 3. Гарсониера, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7, сменена дограма, метална врата - 24 000 лв. 4. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв. 5. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ. 6. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне 7. Двустаен, Ид.ц., нова кооперация, ет. 4, изток/юг, направена баня, шпакловка и замазка, ЗП: 75 кв.м - 27 000 евро 8. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане 9. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв. 10.Двустаен, Тева, ет. 3, ТЕЦ, югоизток, 2 тер., подобрения - 26 000 лв. 11. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение 12. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 27 000 ЛВ. 13. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 29 000 лв. 14. Тристаен, Ид.ц., ет. 1 ТЕЦ, ЗП: 78 кв.м, подходящ за офис, представителство и др. - 55 000 лв. 15. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 43 000 ЛВ. 16. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро 17. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв. 18. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв. 19. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро 20. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв. 21. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м 22. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м 23. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 25 000 лв. 24. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв. 25. Дворно място, Студена, център, 986 кв.м - 25 000 евро 26. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Помещение, ул. Кракра, в бизнес-сграда - 280 лв. 2. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв. СПЕШНО КУПУВА:

МЯСТОТО

v Вулканизация

КАНТОРА

"ГАБИ-М" ЕООД

ул. “Н. Цанов” 34, /над Êàíòîðà ÈÌÎÒÈ р-т “Елит”/, ет.2, офис: 7 Тел.: 0895/718 709 „ÈÂÀ” ÅÎÎÄ 088/8215 130, 076/60 13 38

ТУК Е

v Продажба и смяна

Съперник

Фирма търси

1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА

оператор на бетонов възел със стаж

2. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 26 000 ЛВ. 3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 35 000 ЛВ. 4. ТРИСТАЕН, В ЦЕНТЪРА, ТХ., В ПО-НОВ БЛОК - ДО 35 000 ЕВРО 5. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ 6. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО

- тел. 0888/351 864

Новооткрит автокозметичен комплекс и денонощно охраняем паркинг до стария Икономически техникум набира персонал тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА: 2-ст., Център, 60 кв.м, ет.1, тх. подходящ за офис, дет. забавачка и др. - 28 600 евро Тел. 0896/760 900; 0898/221 126

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ Представителство за Перник и Oбластта ул.”Отец Паисий”№35 GSM 0888/21 85 08 бул. Юрий Гагарин 100А (до винпром) 076/60 85 85

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ -

улуци саниране мазилки шпакловки гипсокартон обръщане на РVС - боядисване - теракот - фаянс тел. 0876/945 423

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

о т

с я а М з ма а л к е р

Д-р Джунков акушер-гинеколог приема от 14 00 до 18 00 ч прегледи, консултации, цитонамазка, ехография Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8 GSM: 088/8700 258, тел. 7 49 05

Д-р Петър Бегов ДМ уши-нос-гърло преглежда всеки четвъртък от 16 00 до 18 00 ч в Стоматологията кв. Иван Пашов тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260

SOS Детски селища България Нашата банкова сметка: Райфайзенбанк (България) ЕАД: BG76RZBB91551060353913 ГИПСОКАРТОН - Окачени тавани - Преградни стени - Прахово боядисване, на латекс

тел.0878/32 14 34

Aвтокомплекс “Запад” ул.”От.Паисий” (до бившия икономически техникум) v автомивка външно и вътрешно v пране на килими v денонощно охраняем паркинг тел.0893/37 20 40


Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Съперник МАЛКИ

ОБЯВИ

имоти

Продавам, апартамент, 14 ет., непоследен, ЕПК, Твърди ливади, 22 000 лв. - тел. 0888/418 869 Собственик продава 3-етажна къща в Тева - тел.0877/770996 Продавам къща, 80 кв.м, дв. 2 дка, с овощна градина в с. Драгомирово, Пернишки окръг, 25 000 лв. - тел. 0887/ 511 608 Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне – тел. 0879/88 20 55 УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разрешително за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200 кв., продажба или обезщетение – тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02 наем

Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет. 4, ЕПК, преустр. в Тристаен, усвоена тер. с алум. дограма, теракот, с обзавеждане, 40 000 лева /без посредник/ - тел. 0887/ 884 095; 0888/503 237 Давам под наем, помещения за офиси в гр. Перник, кв. Х. Смирненски тел. 0888/ 13 78 85 Давам под наем, гарсониера, ИЦ, полуобзаведена, отремонтирана, 180 лв. - тел. 0898/228 379 Давам под наем, охраняемо складово помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39 20; 0888/925 348 Давам под наем, партерно помещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил и Методий 61, 120 кв.м - тел. 60 35 74 Давам под наем, апартамент, ИЦ, обзаведен, по договаряне - тел. 0888/755 039 Давам под наем гарсониера, ИЦ, без посредник - тел. 0898/228379 работа

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37

Имоти, обяви

9

23 август 2013 г.

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ 0887/884 095; 0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади, преустроен в тристаен 40 000 лв. /без посредник/

1. Магазин, кв. Изток,

ул. Бл. Гебрев, бл. 26, 16 кв.м, оживено място

ÀËÄÈÍÀ ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ тел. 076/ 60 03 01

ÅÄÀ

0888/874 595 Дава под наем

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0888/689 535

Ателиета 33 кв.м, ново строителство Рударци, затворен комплекс с басейн - 40 000 лв. 1.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ тел. 076/ 60 51 27

1.Къща, център, 70 кв.м, дв. 1. Къща, над Автогарата, дв. 1. Парцел, Дивотино, 1 300 кв.м, с 212 кв.м, гараж - 23 000 лв. гараж, и стая за живеене - по договаряне 260 кв.м, гараж - 28 800 лв. 2. Гарсониера, Ю. Гагарин, ет. 2, 2. Двустаен, Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 2. Къща, Кошарево, пл., гараж, дв. 1300 кв.м - 27 000 лвтер., среден - 25 000 лв. ТЕЦ, тер, юг - 23 300 лв.

ïåðíèøêè èìîòè тел. 076/ 60 04 15

1. Купува Двустаен в Центъра - до 45 000 лв. 2. Купува Тристаен в Центъра - до 55 000 лв.

ÅËÈÎÍ тел. 076/ 60 19 23

ÀÐÒ-ÊÎ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

1.Само за два апартамента по избор в

1. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - 29 000 евро

тел. 0898/ 471 253

нова сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м 30 500 евро; Двустаен, 73 кв.м - 23 300 евро Апартаменти на лизинг до 15 год. ново строителство, с акт 16

тел. 076/ 60 26 26

ïÐÅÑÒÈÆ ÈÍÒÅËÅêò тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ПРОДАВА:

1. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 6, ТЕЦ, тер., РVС - 21 800 лв.; 22 800 лв. 2. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 43 000 лв.

1. Тристаен, ул. Вардар, 95 кв. м, ет. 3, тх., ТЕЦ, отличен - 50 000 евро 2. Двустаен, Димова махала, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 29 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÑÏÅÊÒÚÐ

1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 22 500 лв. 2. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, заедно с магазин 48 кв.м - 40 000 евро

1. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8 19 000 лв.; 26 000 лв. 2. Гарсониера, Изток, РVС 18 000 лв.

о та о та т т с а а с а я шм я ш ма а а Мв л Мва ла а ек а к з р з ре

ÁÎÂÈÍÀ

тел. 0898/ 945 694

тел. 076/ 60 13 42

1. Двустаен, Мошино, ет. 2, преустр. - 32 000 лв. 2. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен 34 000 лв.

тел. 0898/ 255 800

ÎÐÅË

тел. 076/ 60 03 54

1. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро 2. Кафе-клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим. въздохопр. - 45 000 евро

ÃÀÁÈ-Ì тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен, Център, ет. 8, обзаведен, без ТЕЦ - 50 000 лв. 2. Тристаен, Радомир, ет. 8, по БДС, метална врата - 17 000 лв.

60 дка гора, гр. Земен, бук, дъб, и бор - по 500 лв/дка

1.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎ

1. Двустаен, Център, ул. От. Паисий, тх., ет. 7, 3 тер., ТЕЦ, юг - 42 000 лв. 2. Двустаен, Ид.ц., ЗП: 75 кв.м, нова

1. Къща, Протожерица,

тел. 076/ 60 13 38

кооперация, изток/юг, направена баня на шпакловка и замазка - 30 000 евро

тел. 0877/ 698 384

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв. 350 кв.м - 40 000 лв.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 разни 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Давам уроци по английски - тел. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Място за вашата реклама 0893/805 295 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Продавам пиролизно котле за ото- 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 пление, 60KW – тел. 0887/88 40 95 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234


Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

10

Минути за отдих

23 август 2013 г.

ДНЕВЕН ХОРОСКОП ОВЕН

ВЕЗНИ

Доста сте разсеяни и може да объркате бая неща, а това няма да е добра атестация за вас. Важно е да не се вманиачвате.

ТЕЛЕЦ Обстоятелствата ще се стекат във ваша полза. Днес умът ви ще е особено комбинативен, но разчитайте най-вече, че късметът ще ви следва неотлъчно.

БЛИЗНАЦИ Имате възможност и достатъчно сили, за да се справите с всяко предизвикателство. Днес сте на принципа „целта оправдава средствата”

РАК Ще имате амбицията да свършите много неща. Ще се открият нови възможности за реализация. Естествено, вие няма да се втурнете през глава да действате.

Ще успеете да реализирате почти всичките си планове, при това без да влагате сериозни усилия. Важното е да не сте сами и да работите в екип.

СКОРПИОН Ще имате достатъчно хъс за работа, енергията ви ще е дори в повече. Добре е да започнете да спортувате нещо .

СТРЕЛЕЦ Желанието ви да увеличите доходите си и да купите нови неща, наистина е похвално, само че ще се наложи да проявите повече търпение.

КОЗИРОГ С доста работа започвате днешния ден, така че ще трябва да се трудите повечко, но пък всичко при вас ще се пълни, дай Боже и кесията ви.

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Днес ще имате усещането, че всички се опитват да ви попречат и саботират работата ви. Изглежда това е единствено вашето усещане.

ДЕВА Днес ще трябва да изгладите някои свои вътрешни противоречия и чак тогава да действате. Имате някои могъщи конкуренти.

Започвате този ден с големи надежди и очаквания. Нали знаете, че човек е толкова голям, колкото са големи м е ч т и т е му.

РИБИ Нещата ще се развиват във ваша полза, но не бива да сте прекалено нетърпеливи. Най-лесно ще ви е, ако сте в по-тесен кръг от хора.

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.02-0042-C0001 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ - социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Перник” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Европейски „Развитие на човешките ресурси”, Европейски съюз социален фонд съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Община Перник ще проведе ЗАКЛЮЧИТЕЛНА пресконференция по проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” На 27.08.2013г., в конферентната зала на Двореца на културата, от 11.00ч. ще се проведе заключителна пресконференция за дейностите по Проект BG051PO001-5.1.02-0042-C0001„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”-социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Перник”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 20072013 г., Приоритетна ос 5- „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.1: „Подкрепа на социалната икономика”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския социален фонд. Основната цел на проект „Нови възможности” е да подкрепи развитието на социалната икономика за създаване на социален капитал, чрез осигуряване на заетост и активност на лица от рискови групи от Община Перник. В рамките на проекта беше създадено Социално предприятие „Флор”, чиято основна задача е да развива дейности по озеленяване и благоустройство – хигиенизиране, подобряване на околната среда на територията на общината, поддръжка на обществени паркове, улици, градини и др. В предприятието на трудов договор са назначени 36 човека персонал като 30 от тях са от рискови социални групи. С решение на Общинския съвет, Община Перник предостави безвъзмездно две сгради за нуждите на проекта. Едната – на ул. ”Инженерна” № 4, която е ремонтирана със средства по проекта, а другата – в Градския парк. За обезпечаването на дейността на социалното предприятие са закупени оборудване, материали и консумативи. Бюджет на проекта: 278 291,39 лв. Начало: 01.03.2012г Край: 31.08.2013г За контакти: 076/ 684-201 инж. Е. Митова – Ръководител проект - еm.mitova@abv.bg Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Перник носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

Съперник

БНТ1

НОВА ТВ

бТВ

05:20Бързо, лесно, вкусно 05:50Дързост и красота - /3219 епизод/п/ 06:30100-те подвига на Еди Макдауд 07:00Денят започва - сутрешен блок 09:00По света и у нас 09:10Денят започва с Култура 10:00По света и у нас 10:10Денят отблизо с Мария/п/ 11:30Бързо, лесно, вкусно 12:00По света и у нас 12:30Малки истории/п/ 12:40Войната на таралежите - тв филм 13:50Днес и утре/п/ 14:10Горяни - двусериен документален филм /България, 2011г./, 15:10100-те подвига на Еди Макдауд 15:35Европа на фокус 16:00По света и у нас 16:10Новини на турски език 16:30Концертмайсторите 17:30Без багаж - туристическо реалити/п/ 18:00По света и у нас 18:45Диви рози - тв филм /3 епизод/ 19:30Реката - анимационен филм 19:40Лека нощ, деца!: Малкото мече 20:00По света и у нас 20:45Спортни новини 21:00Моето второ аз - игрален филм /САЩ, 22:35По света и у нас 22:45Под прикритие 2 - тв филм 23:40Властелинът на ацтеките - филм / копродукция, 2007г./, режисьор Брайъ 01:10Диви рози - тв филм /3 епизод/п/ 02:00По света и у нас /п от 20:00/ 02:45Моето второ аз - игрален филм/п/ 04:15Властелинът на ацтеките - игрален филм/п/ (16)

06:00"Майстор Мани" - сериал 06:30"Здравей, България" 09:30"Убийства в Мидсъмър" - сериал 11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ 12:00"Любов и наказание" - сериен филм 13:00Новините на Нова 13:30"Щастливи заедно" - сериен филм 15:00"Готова на всичко" - сериен филм 16:00Новините на Нова 16:10"Живот като шега" - филм 18:00"Етажна собственост" 19:00Новините на Нова 20:00"Кобра 11" - сериен филм, 16 сезон 21:00"Касъл" - сериен филм, 4 сезон 22:00"Тайнствени афери" - сериен филм 23:00Новините на Нова 23:30"Студио VIP" - предаване на НТВ 00:00"Теория за големия взрив" - сериал 00:30"Етажна собственост" 01:30"Убийства в Мидсъмър" - сериал 03:30"Готова на всичко" - сериен филм /п/ 04:30"Живот като шега" - с уч. на Софи Шут, Надин Вармут, Ники фон Темпелхоф и др. /п/

05:00"Мечтатели" /п./ - сериал, еп. 225 06:00"Комиците" /п./ 07:00"Изборът на Лара" /п./ - сериал, сезон 2, еп. 19 08:30"Трета смяна" - сериал, сезон 1, еп. 15 09:30"Американска наследница" - сериал, еп. 43, 44 11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу 12:00bTV Новините - обедна емисия 12:30"Шоуто на Слави" /п./ 13:30"Опасни улици" - сериал, еп. 283 15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 53, 54 16:00"Мечтатели" - сериал, еп. 226 17:00bTV Новините 17:30"Изборът на Лара" - сериал, с. 2, еп. 20 19:00bTV Новините - централна емисия 20:00"Двама мъже и половина" - сериал, с. 9, еп. 11 20:30"Аламинут" - комедийно предаване 21:00"Комиците" - комедийно шоу 22:00bTV Новините - късна емисия 22:30"Океанът на живота" - драма, САЩ, 01:00"Изкуплението на Грейс" - сериал, с. 3, еп. 4 02:00"Американска наследница" /п./ - сериал 03:40"Цветовете на любовта" /п./ - сериал, еп. 53, 54 04:40"Кухнята на Звездев" /п./


Спорт

Съперник

23 август 2013 г.

Äåðáèòî íà Þãîçàïàäà ùå ñå èãðàå â ÑÀÙ

11

ЮГОЗАПАДНА „В” ГРУПА СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ

„Миньор”(Чикаго) падна в контрола от германци

„Грийнлайт.” Мачът се игра на осветление. Първата част премина равностойно с лек превес на домакините в първите минути. На полувремето резултатът се запази 0:0. В началото на втората част немците вкараха два бързи гола дошли след удари от статични положения. В 79-та минута юношата на клуба Дамян Димов вкара красив почетен Вчера вечерта в ед- на Чикаго „Миньор” гол. ФК Грийнлайт е но от предградията загуби с 2:1 от ФК клуб с 57-годишна ис-

Росен Илчов води еднолично в Белоградчик След лошия трети кръг перничани направиха добри партии в четвъртия кръг на четвъртия балкански шахматен фестивал, който се провежда в Белоградчик. Най-добре представящият се от всички ,Росен Илчов, продължи да мачка противниците си и регистрира четвърта победа в четири изиграни до този момент партии.Той надделя над сърбина Момчило Живкович и е единственият шахматист с пълен актив до момента. Милчо Методиев загуби, а Илия Сотиров завърши наравно партията си. Всички останали перничани спечелиха своите. Ето и резултатите им в този кръг: Момчило Живкович – Росен Илчов          0:1 Яне Гелемеров – Йована Златанович        1:0 Симеон Петров – Цветан Цоков    1:0 Борислав Спасов – Илия Сотиров 0,5:0,5 Йордан Николов – Мартин Николовски   1:0 Георги Ненчев – Кирил Борисов   0:1 Дочо Иванов – Милчо Методиев   1:0

„Славата” без Слави Кирилов срещу „Места” Отборът на „Струмска слава” ще гони първа победа в първенството след като от БФС му взеха извоюваните на терена три точки срещу „Пирин”(Благоевград) на собствен терен. За капак, наказаха и старши-треньорът Слави Кирилов да не води тима си в един мач, който е срещу „Места”. В Хаджидимово вече ядоха попарата не само на „Миньор” и на агитката му. Може и да не се плашат, радомирци едва ли ще хукнат чак до там, за да подкрепят отбора си, пък и не се славят като хора,правещи зулуми по чуждите градове. Виж,  за резултата трябва да им е притеснено, защото „Славата” е събрала хубав отбор и ще се опита да вземе и трите точки от това гостуване.            

тория в който тренират всякакви възрастови групи от деца до ветерани. Представителният им отбор, който победи чуковете в този приятелски мач се състезава в една от най-силните лиги в Чикаго-Метрополитан Сокер Лийг, която е една стъпка под професионалния футбол на САЩ. Отборите в нея са на нивото на българската Б-група и по нагоре.В неделя сутринта в 10-

ти кръг от първенството на ПСЛ, ще се изиграе югозападното дерби „Пирин”„Миньор”.Припомняме ви,че преди изиграването на този мач „Миньор” е на второ място в класирането с актив от 22 точки ,на шест от водача „Нейпървил страйкърс”, а „Пирин” е на четвъртото място в класирането на четири точки по-малко от пернишката проекция в САЩ.

Свободен вход пусна “Миньор” Зрителите на мача на “Миньор”срещу “Септември” няма да заплащат вход, съобщиха от ръководството на клуба.Пеничани подхождат сериозно към мача, въп-

реки че, според показаното в първия кръг,разликата в класите изглежда доста сериозна.Гостите загубиха в Своге от “Спортист” с 0:5 и са последни в класиране-

то. Днес ще се сели и жребият в турнира за Купата на България. “Миньор” ще играе с “Перун”(Кресна), а на жребия ще се определи домакинството. мачът ще е в сряда.

Още двама идват в „Миньор” Двама нови футболисти се присъединиха към “Миньор” и вече тренират под ръководството на Юри Васев. Полузащитникът Георги Божанов и вратарят Николай Младенов ще бъдат част от чуковете през новото първенство и се очаква да помогнат на отбора в опита му да се върне в професионалния футбол.Георги Божанов идва в Перник, след като

разтрогна договора си с “Берое”. През зимната пауза на миналия сезон юношата на “Локо 101” (Сф) отново тренира с перничани, игра в 2 контроли, но “Берое” и “Миньор” не се разбраха по параметрите на преотстъпването му и той не бе картотекиран. Очаква се 25-годишният халф да засили конкуренцията в средата на терена. Вратарят Николай Младе-

нов през миналия сезон е носил екипа на настоящия лидер в “А” група Любимец. В кариерата си 23-годишният футболист е пазил още за Свиленград, “Бдин” (Вд), “Чавдар” (Бяла Слатина) и “Академик” (Сф). За предстоящото домакинство срещу “Септември” (Сф) Юри Васев ще може да разчита на изтърпелия наказание Марио Димитров.           

Футболисти и 16-годишна се омешаха в секс скандал Сексскандал е на път да избухне в новака в германската Бундеслига този сезон Херта (Берлин). 16-годишно момиче, пожелало анонимност, твърди в днешния брой на берлинския ежедневник BZ, че е имало еротично приключение с няколко от звездите на „Старата дама”. Според изданието още през април тази година тийнейджърката е установила контакт с футболистите по време на мероприятие за раздаване на автографи. Трима от

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ Главен редактор: Любомира ПЕЛОВА Зам. главен редактор: Зоя ИВАНОВА Коментари и анализи: Валентин ВАРАДИНОВ

ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ЕООД ДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ Дежурен редактор: ISSN 1312-7012 Виктория СТАНКОВА

играчите на Херта са пре- Стигнало се и до първа доставили на момичето среща. „Казах на футболичните си телефонни но- листа, че съм на 19. Той мера. По-късно били заме- искаше да види личната сени и още двама бивши ми карта, но някак си го футболисти на отбора. преодоляхме. Той бе чувсТекстовете в SMS съоб- твителен, почти притесщенията на футболисти- нен. Бях изненадана, когате на Херта скоро стана- то ми разказа, че е правил Крумов често такива неща, въпли по-директни. ЕдинЗ.от играчите предложил на реки че е женен”, разказва приятелка на момичето момичето. Въпросният 1000 евро за орален секс, а футболист останал при друг искал да й изпрати момичето два часа. Малко снимка на половите си по-късно тя била поканена части. Трети пък искал да и от друг играч на Херта. се сдобие с голи снимки на Имена засега не се спомевъпросното момиче. нават.

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП

2-ри кръг 25.08.2013 г./Неделя/ - 18.00 ч. ФК МИНЬОР - СЕПТЕМВРИ                Г.Андреев  Юл.Тодоров  Пет.Гешев Сф 4-ти Бор.Ненков Сф   Делегат: ТОД.ПРАМАТАРОВ ОБОРИЩЕ - СПОРТИСТ /Св/             Й.Гарабедов  Влад.Чешмеджиев  Крас.Миланов Сф 4-ти Стан.Тренчев Сф   Делегат: КР.КАМБЕРОВ БАЛКАН /Варв/ - БОТЕВ /Ихт/           П.Петков  Люб.Димитров  Ил.Мърваков Сф 4-ти И.Андреев Сф   Делегат: ЦВ.ЦОКОВ БЕЛАСИЦА - ЧЕПИНЕЦ                      И.Ценов  Кал.Вълчев  Дим.Кьосев Сф Сф СфО 4-ти Алекс.Йорданов Сф   Делегат:   ИЛ.СОЛУНОВ СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - ГЕРМАНЕЯ       И.Иванов  Ол.Панайотов  Р ад.Димитров Сф 4-ти Вас.Ел-Хатиб Сф   Делегат: КОСТ.СТОИЧКОВ ВИХРЕН - ВЕЛБЪЖД                          Людм.Павлов  И.Станев  Тод.Василев СфО 4-ти Мар.Спасов СфО   Делегат: Г.ЯНКОВ ОФК ПИРИН - ПЕРУН                       Г.Игнатов*  Св.Симеонов  Г.Великов Сф 4-ти Ивай.Ненков Сф   Делегат: ВЛАД.НЕДЕЛЧЕВ МЕСТА - СТРУМСКА СЛАВА               Цан.Миндалов  Г.Й.Димитров  Вас.Лукаев Пз 4-ти Нев.Гугутков Пз   Делегат: АТ.ПЕТКАШЕВ

Час на „Берое”ще има в Стара Загора Учениците в Стара Загора ще бъдат изненадани с нов предмет - историята и славните мигове на “Берое”. Той ще бъде въведен през новата учебна година по настояване на привържениците на клуба. Това стана ясно след срещата между шефове на тима и представители на фенклуба. По традиция играчите ще раздават тетрадки с емблемата на “Берое” на първия учебен ден. В скоро време ще бъде избран и талисман. Той ще надъхва публиката по време на мачовете и ще грее върху всички фенски атрибути.Преди години и от „Миньор” ,преди да закъса финансово, раздаваха тетрадки.Що се отнася до изучаването на историята на клуба, може пък и да се помисли. Страницата подготви Яне Анестиев

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани Петрова

Силвия Григорова, Яне Анестиев, Виктория Станкова

Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

1. Редакция в-к “Съперник” ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72 2. Кафе-клуб “Антония” нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83 3. Агенция “СИМЕОН -Д” ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26

Иванка Василева, Станислава Лазарова, Цветелина Чавдарова,

СЧЕТОВОДСТВО Радка Лазова

РЕКЛАМНИ БЮРА:

Адрес на редакцията: гр. Перник "Св. св. Кирил и Методий" бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72 Всеки автор носи отговорност за материала си Печат: Печатница “Аргус” Разпространение: Лъчезар Лазаров


23 август 2013 г.

Ïîëèöèÿòà ïðåäóïðåäè çà íîâ âèä èçìàìè Предлагат чрез есемеси по мобилките „лесна печалба”

гражданите да не се поддават на предлагана по мобилните телефони „лесна печалба“. През последните дни на месец август 2013г. на мобилните телефони на абонатите на различни оператори, работещи в  България, се получават кратки съобщеЛюбомира ПЕЛОВА Главна дирекция „На- ния SMS с текст на Чрез пресцентъра ционална полиция” английски език. Той на МВР и медиите официално призовава гласи: “Вашият моби-

В сила червен код за пожари в цялата страна Любомира ПЕЛОВА Опасността от възникването на нови пожари на територията на страната остава в сила, поради което бе обявен червен и оранжев код почти във всички региони на България, съобщиха от вътрешното министерство. През миналото денонощие звената за Пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на 287 сигнала за произшествия.Ликвидирани са общо 231 пожара. Преки материални щети са нанесени при 25 от тях, без нанесени материални щети са други възникнали 206 пожара. Екипите на пожарната са участвали в 43 аварийно-спасителни дейности, помощни операции и дежурства. От пресцентъра на Бластната дирекция на МВР в Перник непрекъснато напомнят, че е абсолютно забранено паленето на стърнищата след прибиранто на зърнената реколта, апелират и за по-голяма бдителност при боравенето с открит огън, особен във ветровити дни, когато само една искра е достатъчна да лумне огънят. Засега десетките инциденти в региона за щастие са предимно в сухи треви и храсти. Трябва наистина да бъдем по-внимателни, за да не повторят беди от недалечното минало. Един от най-тежките пожари вилня в Трънско пез 2006 година.

Още един задържан ... От страница 1 Проверяваме ги активно и както виждате, не правим разлика между знакови убийства, поръчкови убийства или битови”, каза още Лазаров . Главният секретар коментира и сътрудничеството на осъдени престъпници с МВР по този и други случаи. След задържането на бандата стана ясно, че срещу нея показания е дал Станислав Ангелов-Сиси - серийният убиец от Перник. “Всеки, които е извършил престъпление, ще си понесе съответната наказателна отговорност. Аз сътрудничеството с органите на прокуратурата и на МВР го разглеждам като техен законов ангажимент”, категоричен бе Лазаров. Миналата седмица съдът остави в ареста само половината от арестуваните членове на престъпната група, сред които сочените за тартори – Васил Станков, известен като Бай Васо и Милчо Петров-Чироза. След последния арест, продължава издирването на още двама съучастници в престъпленията на на т.н. „Килърите 3” или още „Новите килъри”. Преди дни стана ясно, че пернишката престъпна група за мокри поръчки е изпълнявала поръчки на Златомир Иванов - Златко Баретата, но в крайна сметка именно тя е стреляла по него.

лен номер е избран да спечели 5 милиона паунда, като за целта трябва да се изпрати съобщение с личните данни на абоната на следния ИМЕЛ адрес WIN@EUGRANT8.COM, за да си получите наградата”. ГДНП предупреждава всички ползватели на мобилни телефони, че в случая се касае за измама. Никоя сериозна фирма не би поис-

кала вашите данни по този начин. Абонатите, получили подобни съобщения, в никакъв случай не трябва да се поддават на предлаганата им „лесна печалба“ и да продължават кореспонденцията. От главната дирекция припомнят, че предоставянето на лични данни е строго регламентирано от закона и то става по точно определен ред.

Пиян шофьор се опъна на ченгетата Любомира ПЕЛОВА Пиян перничанин се озова в ареста за 24 часа, след като се опитал да осуети полицейска поверка. Десетина минути пред 23 часа завчера на централната улица „Димитър Благоев” в пернишкия квартал Църква служители на реда спрели за проверка лек автомобил „Ау-

ди”. Зад волана на возилото бил 37-годишният жител на областния град Константин Благоев. Шофьорът не просто бил почерпен, той бил толкова пиян, че трудно контролирал поведението си, разказаха криминалисти. Перничанинът категорично отказал да изпълнява отправени-

те му полицейски разпореждания, опънал се и на пробата с техническо средство. В крайна сметка се озовал в ареста с полицейска заповед за задържане, взета му е кръвна проба за химичен анализ и са му съставени актове по Закона за движение по пътищата и Закона за МВР.

МВР-денонощието в цифри Любомира ПЕЛОВА Перник е един областните центрове в страната, в който служители от различни структури на МВР са разкрили извършителите на 79 криминални престъпления. Става дума за регистрирани грабежи, придружени с насилие, кражби и противозаконни отнемания на

моторни превозни средства, уточняват от пресцентъра на вътрешното министерство. Според данните, въведени в Автоматизираната информационна система „Издирвателна дейност”, са обявени за издирване нови 44 човека, снетите от отчет са 63-ма.

През денонощието, освен на територията на столичната дирекция на МВР, тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани в районите на още 13 дирекции, една от които е пернишката, съобщават от пресцентъра на вътрешното министерство.

Продължава се изпълнението на на проекта ” И аз имам семейство” Зоя ИВАНОВА С решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се удължава изпълнението на проект „И аз имам семейство” по процедура „Приеми ме” до май 2014 г., съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Проектът стартира своето изпълнение на 30 септември 2011 г. Конкретен бенефициент е Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Закрила на детето” в партньорство с 83 общини на територията на цялата

страна. Общата стойност е 14 989 455,30 лева. Същинската дейност по предоставяне на услугата «Приемна грижа» по проекта стартира от май 2012 г. след приемането на необходимите промени в Закона за социално подпомагане, даващи право на кметовете на общини да предоставят услугата приемна грижа, да приемат заявления на кандидати за приемни родители и да бъдат техни работодатели. Към края на юли 2013 г. в общините партньори са пода-

дени 1370 заявления от кандидати за приемни родители, като комисиите по приемна грижа са утвърдили 646 приемни семейства. През услугата по проекта са преминали 695 деца. Заложените параметри на проекта предвиждаха 600 деца да бъдат настанени в приемни семейства, а 500 нови лица да бъдат приемни родители. Удължаването на проекта ще допринесе за увеличаване броя на децата, настанени в благоприятна семейна среда, и до подобряване на грижата за тях

12

Хванаха москвич с крадени дърва Любомира ПЕЛОВА Лек автомобил пълен с дърва е задържан от служители на пернишкото Второ районно управление „Полиция”. Около 21,30 часа в сряда, на разклона за пернишкото село Люлин, полицейски автопатрул спрял за проверка лек автомобил „Москвич”. Колата се оказала пълна с дърва, на които липсвали задължителните регистрационни номера. Руският автомобил бил управляван от 47-годишния местен жител Евлоги Борисов, който не успял да даде на представителите на Областната дирекция на МВР смислен отговор за произхода на дървата. В москвича е била намерена и дърворезачка, с която най-вероятно е бракониерствал. Работата по изясняване на случая продължава.

АПРОПО ЦЯЛ ПЕРНИК СЕ Е УБРЪМЧАЛ ОТ МОТОРНИ ДЪРВОРЕЗАЧКИ, КОИТО НЕ СПИРАТ ДА ЦЕПЯТ въздуха до късна вчер. Откъде дойдоха тия дърва – един Господ знае. Сякаш царят изсече всичките си гори. Не сме правили точна сметка, обаче само през последния месец изникнаха поне десетина пунктове за рязане, цепене и продажба на дървен материал за огрев. Даже има цели улици, където пунктовете са един до друг. Оформили са се подобия на верига магазини за дървен огрев. Как стана така, че лани по същото време имаше криза, а сега рог на изобилието, никой не ти казва. Обаче ежедневно огромни камиони стоварят стотици кубици трупи, които мургави братя разфасоват на часа и им придават търговски вид. Удивителното е друго – че почти всички държат една цена като същинска верига магазини. И като правило транспортът в рамките на града е без пари. За по-сериозни количества – отстъпка. И ако в този смисъл през зимата няма да се студува, то настоящата дървена мания напомня един стар виц. Щом индианците масово носят дърва – значи ни чака люта зима. УТРЕ ПЕРНИШКИТЕ ГЕРБЕРИ ЩЕ КУПОНЯСВАТ КРАЙ ХИЖА „СЛАВЕЙ” ЗА ШЕСТИЯ СИ РОЖДЕН ДЕН като политическа партия. Демек, трябва им точно още една година, за да се запишат в първи клас. А от тази есен влизат в предучилищна. И ако изборите са догодина, както се надяват, ще трябва да доказват, че не им липсват първите седем години. За тях обаче по-важното е друго – да разчитат не на седем, а на 87-годишните. Като на бай Панчо от третата възраст, който като електорална единица ще свърши много повече работа, отколкото неориентираните млади. На тия години подаването на заявление за членство в партия е като да се запишеш студент. Винаги си център на внимание, а и преподавателите те гледат с респект. Все пак бай Панчо ще бъде черешката на тортата и има пълното право да духне свещите върху кулинарното изделие, за да обере овациите на купона.

Вестник Съперник 2013.08.23 бр.162  
Вестник Съперник 2013.08.23 бр.162  

Вестник Съперник 2013.08.23 бр.162

Advertisement