Page 1

Всяка

ВРЕМЕТО

се

събужда

с

вестник

“Съперник”

КАЛЕНДАР Преп. Иларион Нови и Стефан чудотворец изп. Свщмчци Георги,

Y K

Перник

-10 - 120 Облачно, слаб дъжд

C M

сутрин

ВАЛУТИ

Цена: 0,60 лева

1 Евро = 1.955 лв. 1 Долар = 1.531 лв.

Четвъртък, 28 март, 2013 г., бр. 61 /5177/ год. XX

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72

СТР. 4

СТР. 11

ÁÅÇ ÈÇÍÅÍÀÄÀ ÎÒ ÁÑÏ - ÍÎÌÈÍÀÖÈßÒÀ ÏÐÀÂßÒ ÐÅÃÈÑÒÚÐ ÍÀ ÏÑÈÕÈ×ÍÎ ÁÎËÍÈÒÅ

Дълга съдебна процедура по обжалване на избор за изпълнител едва не го провали Любомира ПЕЛОВА Започва реализацията на проекта за превръщането на крепостта „Кракра” в туристическа атракция, съобщи вчера кметът на Перник Росица Янакиева. Забавянето, което за малко не провали разработката, бе заради съдебните дела, започнали още през август 2012 година. Четири са били фирмите, кандидастващи за изпълнението на проекта, две от тях са обжалвали

ÐÅÇÓËÒÀÒÈ ÎÒ ÎÁËÀÑÒÍÈÒÅ ÃÐÓÏÈ КОМЕНТАР

Селска неволя Българското село е тясно свързано с литературната класика. От Боне Крайненеца до Моканина – колко мъка има по тоя свят, Боже! В по-нови времена селото ни отдавна е класика. Този път съдебно-криминална. И може би отново литературна, но произведенията ще се явят в по-късен етап. Земеделските програми станаха неразорана целина за далавери и бая народ подкара Белчо и Сивушка да разоре субсидиите. Заораха не само арендатори, а и техните благодетели. Които напоиха с тих пролетен финансов дъждец земеделската нива. Модерният Боне Крайненеца вече не плаче за Сивушка, а плаче от Калина Илиева. В земеделския сюжет като главен герой излезе бившият земеделски министър Мирослав Найденов. В идеалното време за пролетна оран – месец преди изборите. Почвата е рохкава, Белчо и Сивушка от съдебната система дърпат добре ралото, а Боне върти копралята, обзет от пролетни емоции. Някъде в гората се е скрила Калина Илиева и подписва смъртната присъда на Сивушка. Боже, колко мъка има по по тоя свят, Боже!

Любомира ПЕЛОВА Екип специалисти, с р ъ к о в о д и т е л проф.Ботьо Рангелов от Минно-геоложкия университет представи пред Кризисния щаб в община Перник специален проект, чрез който ще бъде изградена система за оповестяване на земетресенията. Вече е направена е пълна картина на геоложките и сеизмични процеси, които са протекли в района след земетресието на 22 май и в следващия 10 – дне-

ставен ад купува

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в цяла България плащане веднага БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ

ДИРЕКТЕН КУПУВАЧ

НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ /с/у чешмите на централната баня до Халите/

тел.: 02/99 32 555; 0879 44 13 33

гр. Перник, ул. “Търговска”№ 34

тел.: 076/67 04 04; 0879 44 13 34

гр. Радомир, ул. “Кирил и Методий” №12

тел.: 0777/800 42; 0879 543 222

/до казиното на центъра/

решението за възлагане на обществената поръчка за изпълнител, третата е отпаднала предварително поради технически несъответствия на изискванията, които са поставени в в условията за кандидатстване, поясни Янакиева. Обжалването е минало през Комисията за защита на конкуренцията и Върховният а д м и н и с т р а т и в е н ние на договора, съд, но вече има оп- уточни градоначалределение за пред- никът Янакиева. На страница 2 варително изпълне-

Правят система за оповестяване на земетресенията в Перник

Валентин ВАРАДИНОВ

гр. София, ул. “Сердика” №22

вен период, на основата на която при реализацията на проекта ще може да се построи цялата система за регистрация и оповестяване на населението при регистрирани на територията на общината трусове. Разработката предвижда най-малко шест точки, в които ще бъде разположена специалната апаратура. Една от тях ще бъде разположена на стената на язовир „Студена”, друга – в самия град Перник, а останалите четири точки ще

ДАВАМ ПОД НАЕМ изгодно помещение /кафе/, топ-място - тел. 0887/884 095 ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ 0700 100 10

www.cez.bg Tел. 076/68 10 13, 076/68 12 30 Факс 076/68 19 51, 076/68 19 53

ул. „Владайско въстание” 1 2304 Перник local@stomana.bg;

www.stomana.bg export@stomana.bg

www.sapernik.info

ÐÅÀËÈÇÈÐÀ ÑÅ ÏÐÎÅÊÒÀ ÇÀ ÊÐÅÏÎÑÒÒÀ „ÊÐÀÊÐÀ”

ДНЕС ЧЕТЕТЕ: СТР. 3

e-mail: sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg

ISSN 1312-7012

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” АД Перник 2303, кв. Мошино тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

бъдат определени по преценка на екипа от МГУ, съобразно научните му интереси. Проектът предвижда и изграждането на единна ковпактна система с два извода за две информационни точки – едната ще е в община Перник, другата – в МГУ. Публичната презентация на проекта в пострадалия от земетръса с магнитуд 5,8 по Рихтер град, ще бъде направена, когато екипът специалисити има по-конкретни резултати и се определят окончатебено всичките шест точки в които ще бъде разположена апаратурата, поясни градоначалникът Янакиева.

Изнесен приемен ден на общинската управа Любомира ПЕЛОВА На 29 март, в петък от 10 часа ще има изнесен приемен ден на територията на община Перник. Жителите на шест населени места ще имат възможност да разговарят с представители на общинското ръководство и да поставят своите въпроси и проблеми пред него. Кметът на община Перник Росица Янакиева ще се среща с жителите на град Батановци. Заместник-кметовете ще имат приемни по селата. Д-р Симеон Василев ще изслушва жителите на Ярджиловци, приемната на Росен Йорданов ще е в Мещица, на колегата му Станислав Владимиров – в Богданов дол. Илинка Никифорова ще е при жителите на кв. Бела вода, а секретарят на общината Иван Лозанов ще е в село Зидарци.

Заложна къща”ПИК” НАЙ-ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ Убедете се в разликата! ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Застрахователна и презастрахователна компания

Вестник

застраховка „ГО” ул. „Кракра” 61 тел. 076/60 11 00

„КРАКРА СОФТ” НОВИ

Компютри, принтери, софтуер РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА ул. „Кракра” 68 Тел. 64 03 50

търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит Телефони:

0887 884 095 0888 503 237


2

Областта

28 март 2013 г.

Реализира се проекта ...

Съперник

Ãóíà Èâàíîâà è ãðóïà „Åïèçîä” íà åäíà ñöåíà

Срещна ги промоция на клип на Кристина Янева

от страница 1 Избраната фирма – изпълнител до 10 дни трябва да внесе пакетът документи, за да се подпише договорът и да стартира реално реализацията на проекта. В окончателния му вид той предвижда наджраждане на южната крепостна стена над река Струма, възстановяване на ъгловата кула и на портата на крепостта. Ще има и т.н. визуализиране на крепостната стена с алтернативни материали, с каквито преди години крепостта е била консервирана в днешния си вид. Освен това ще бъдат ремонтирани и всички подходи към нея – какато пешеходни, така и за моторни превозни средства. На смата крепост ще бъде изграден и посетителски център за обслужване на гражданите. Общата стойност на проекта, който се финансира от оперативна програма „Регионално развитие”, е близо 4,5 милиона лева, припомни Янакиева. За съжаление управляващият орган е отрязъл средствата, заложени от авторите на проекта за светлино-звуковите ефекти. Няма да ги има и занаятчийските работилнички, които трябваше да бъдат разположени в информационния център. Предстои разработването на нови ускорени графици за работа, за да бъде спазен крайният срок, заложен в проекта – края на 2013 година, който едва не пропадна заради бавните съдебни процедури. По аналогичен начин върви и процедурата за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци. Продължителната съдебна сага вече е приключила, излязло е окончателното решение на ВАС и до 10-ти април трява да бъде подписан договора с изпълнителя и да започне реализацията на проекта.

Няма положителни проби за конско Зоя ИВАНОВА Няма положителни проби за нерегламентирано вложено конско месо вместо телешко в изпратената за изследване трета партида от 25 проби. Това съобщават от българската агенция по безопасност на храните. При получените до момента резултати от 75 проби, наличие на конско месо, което не е обявено на етикета, беше констатирано при саздърма и колбаси. За всяка от констатираните партиди с отклонения е уведомен Европейският компетентен орган, чрез Системата за бързо предупреждаване за опасни храни и фуражи – RASFF. Вчера Българската агенция по безопасност на храните изпрати и последните 25 проби от общо 100 за ДНК анализ, за установяване на нерегламентирано наличие на конско вместо телешко месо, като до момента са получени резултати от 75 проби.

Виктория СТАНКОВА Голямата българска певица Гуна Иванова и музикантите от група „Епизод“, които запяха рок по текстове на Вазов и Ботев, се събраха на една сцена. Срещна ги промоцията на новия клип на младата изпълнителка Кристина Янева. Момичето събра приятели и почитатели в Младежкия дом в Перник. В изискана обстановка на ефектно осветена сцена Кристина откри вечерта с изпълнение на една от първите записани от нея песни. Още като дете тя изпя по неповторим начин в модерен аранжимент „Омиле ми, Ягодо“, чието оригинално изпълнение е на незабравимата Гюрга Пинджурова. Кристина изпълнява песента и до днес. После към нея се присъединиха момичетата от секстет „Мелодика“. Те са заедно още от музикалното училище в София, което всички са завършили. Съл-

зи на любов и благодарност блеснаха в очите на Кристина, когато до нея застана нейната учителка Гуна Иванова, която я е повела по пътя към голямата сцена още като съвсем малко момиченце и продължава да бъде до нея и днес. Двете запяха заедно, а хорото поведоха сърцатите танцьори от формация „Хоро“. Вик на възхищение и бурни аплодисменти предизвика у публиката 12 годишният Антонио Симеонов, също възпитаник на Гуна Иванова. С достолепие на истински артист той викна с цяло гърло бавна граовска песен, а публиката избухна в аплодисменти. После жанрът рязко се смени, когато на сцената излязоха рокаджиите от „Епизод“. Те срещнали Кристина, когато тя била само на 9 годинки и останали омагьосани от нейното звънко и чисто гласче. Заедно с нея групата записа

албум и направи турне из страната. Днес, когато Кристина е техен равностоен партньор на сцената, те продължават да я търсят за съместни проекти. Промоцията на новия клип на Кристина се оказа само репетиция за предстоящ голям концерт, на който младата певица се надява да представи цял албум. Това вече е напълно възможно, тъй като Гуна Иванова обеща да й подари още записи, а заместник кметът на община Перник Илинка Никифорова пое ангажимент общината да подпомогне финансово издаването на албума. Продуцентска къща „ЕНИ филм“, която засне

Здравната касата работи както и миналата година Зоя ИВАНОВА Шефът на националната здравноосигурителна каса д-р Цеков е категоричен че касата работи точно по същия начин, както миналата година. Методиката е същата. Има променени правила за приложението на тази методика, които са записани под нея. Д-р Цеков твърди, че няма да се отразят на начина на работа на НЗОК и болничните заведения. Има допуснати туктам ограничения на бюджетите, това всичкото ще бъде коригирано. Зам министърът на здравеопазването Д-р Ненков обаче би било справедливо вместо да пише методики, НЗОК да плаща на болниците за всеки реално преминал през тях

пациент, както предложиха от Асоциацията на работодателите в здравеопазването. Това е справедливият начин, т.е. ако някой си избере да се лекува в определена болница, на болницата дохода да зависи от решението на конкретния човек. Това ще доведе до истинска конкурентност сред болниците, но това е решение, което няма

да бъде взето от сегашното ръководство на МЗ, каза д-р Ненков. Според него за да се случи това е необходима политическа подкрепа. То ще изправи не малка част от болничните заведения пред сериозни затруднения, но от друга ще регулира много добре финансовия поток на публичните средства, посочи новият зам.-министър.

най-новия клип на Кристина пък ще подари още едно видео. Кристина Янева пее от съвсем малко момиче. За оформянето й като голяма певица своя принос имат Кирил Методиев, Симеон Христов, Светла Караджова, доц. Георги Петков, Корнелия Христова. Нейната артистичност и талант не остават незабелязани и от Гуна Иванова, която с майчинска закрила разкрива пред момичето тайните на музиката и на сцената. Под нейно ръководство Кристина учи песни, овладява правилата на сценичното поведение, прави първите си професио-

нални записи и видеоклипове, печели множество награди от конкурси и фестивали в България и по света. Най-новият й видеоклип също е продуциран от Гуна Иванова. Песента е „Там отдалеко“, аранжиментът е на Валери Димчев, а видеото е заснето в красиви местности по южните склонове на Витоша край родния град на Кристина Перник. Промоцията на видеото се състоя в навечерието на рождения ден на певицата. Събитието бе организирано от ОбМД в Перник и Продуцентска къща „ЕНИ филм“ и бе заснето от екип на ТВ+, която ще го излъчи.

ЧЕЗ раздава стипендии Силвия ГРИГОРОВА ЧЕЗ България ще раздаде месечни стипендии на дванадесетокласници от пет професионални училища в Западна България. Компанията предоставя стипендиите за двама ученици от всяка гимназия за втория срок на учебната 2012-2013 г. Официалното връчване на наградите ще се състои на 28.03.2013 г. На срещата ще присъстват победителите в конкурса, учителите и директорите на гимназиите, както и мениджъри на дружествата от Групата на ЧЕЗ в България. „Щастлив съм, че ще мога лично да връча наградите на спечелилите ученици. Тези стипендии са своеобразна инвестиция в бъдещето на страната и в българската енергетика. Надявам се, че с тази инициатива ще подпомогнем дванадесетокласниците да продължат своето образование”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Стипендиантите бяха избрани с конкурс, на който те представиха свои есета. Темата на заданието беше съобразена с направлението на съответната гимназия (техническо или икономическо). Резултатите и победителите от конкурса бяха обявени на 8-ми март тази година. В конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ” са включени Професионална гимназия „Проф. Д-р Асен Златаров”- Видин, Професионалните гимназии по механоелектротехника в Ловеч и Плевен, Професионалната гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски” в гр. Кнежа и Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов” в Кюстендил.


Панорама

Съперник

28 март 2013 г.

Íÿìà èçíåíàäà ñ „÷åðâåíèÿ” âîäà÷ â Ïåðíèê

3

Станишев: „Целта е да надвием ГЕРБ” Зоя ИВАНОВА

Ангел Найденов очаквано оглавява листата на левицата в региона

Зоя ИВАНОВА Това, което се знаеше от дни наред завчера просто беше подпечатано официално на пленума на Националния съвет на БСП. Досегашният народен представи-

тел от Коалиция за България в 14 многомандатен район в Перник отново ще поведе листата на кандидат депутатите и за 42-то народно събрание. Ангел Найденов е

Сдружението на общините заседава в Перник Любомира ПЕЛОВА На 5-ти април община Перник ще е домакин на поредното заседание на Управителния съвет на Нацинално сдружение на общините. Срещата ще е в Камерната зала на Двореца на културата. На нея ще бъдат поканени за участие кметовете на всички общини от област Перник. Градоначалниците ще имат възможност да участват в дебатите не само по темите, поставени в предварително определения дневен ред, а и да повдигнат въпроси, които са важни според местните градотачалници и общинските управи за работата им в следващия период, заяви кметът на Перник Росица Янакиева. Националното сдружение на общините е учредено на 11 декември 1996 година. Тогава в него се включват една трета от всички общини в страната, година по-късно той се увеличава двойно, което вече прави организацията легитимен представител на местната власт, и дава възможност да представлява и защитава нейните интереси. От 1999 година в НСОРБ членуват всички 264 общини в страната. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, създадено на основание чл. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което функционира на принципите на доброволност и равнопоставеност на своите членове.

получил много сериозна подпрепа от основните партийни организации по места, той се ползва с безусловното доверие на общинското и областно ръководство на БСП, така, че изборът не изненадва никого. Всъщност още преди две седмици лидерът на левицата Ненко Темелков на въпрос, кой ще води листата на БСП каза „Перник си има своя перфектен кандидат в лицето на Ангел Найденов”. Самия ексдепутат при своеобразния отчет, който направи за дейността си в парла-

мента каза, че ще бъде горд и щастлив, ако отново представлява интересите на перничани като народен избраник. В събота ще се проведе общинската конференция на БСП, която ще подреди листата след Ангел Найденов. Над 50 човека са били предложени от различните организации като потенциални кандидат-депутати. С всички от тях ще се проведат разговори, ще се реши кои са най-достойните. Много се коментираше евентуалното участие на кмета Ро-

сица Янакиева в изборите, но според информация от „кухнята” на червените – това няма да стане. Янакиева е била готова да участва, само ако за това има нарочно решение от централата на столетницата. Като цяло обаче има решение действащите кметове да не участват в листите и Янакиева ще го изпълни, въпреки че е номинирана от много организации. Зам.кмета по здравеопазване Станислав Владимиров също е сред най-дискутираните имена.

“Движение България на гражданите” внесе близо 58 000 подписа в ЦИК Зоя ИВАНОВА Представители на “Движение България на гражданите” внесоха документи за регистрация на партията за участие в предсрочните парламентарни избори. 57 970 граждани са се включили в подписката в подкрепа на партията. Подписите бяха внесени в Централната избирателна комисия от секретарите на партията Калин Томов и Людмила Елкова, говорителя на предизборния щаб Прошко Прошков и над 20 доброволци. “Благодарим на нашите членове, симпатизанти и приятели, които помогнаха да съберем подписите”, заяви Прошков. Той посочи, че партията тръгва на избори с увереност, че подкрепата за нея расте. По думите му симпатизантите на Движението се увеличават, защото то доказва,

че наистина иска да донесе реална промяна, да свали бремето от бизнеса, да работи за увеличаване на доходите и повече работни места и най-вече за правов ред и справедливост, за да може стрната да върви напред. Прошко Прошков препотвърди, че “Движение България на гражданите” ще се яви самостоятелно на изборите и няма да прави договорки нито преди, нито след изборите. “Отиваме на избори с очаквания за много широка подкрепа, надяваме се да

бъдем първа политическа сила, а ако това не се случи, да бъдем смилена алтернатива на популистките и социалистически идеи, които ни заливат”, коментира още Прошков. Той категорично отрече да има разнобой в партията при реденето на листите и припомни решението на Националния съвет в тях да влязат предимно хора, които не са участвали в избори. Говорителят на щаба на “Движение България на гражданите” посочи още, че очаква листите да са окончателно готови следващата седмица.

Нови заболявания в Наредба 38 Зоя ИВАНОВА Девет нови заболявания и групи заболявания се включват в Наредба 38 на здравното министерство и НЗОК ще може да заплаща лекарства за домашно лечение за тях. Допълненията в здравната наредба са обна-

родвани в „Държавен вестник” с подписа на предходния здравен министър Десислава Атанасова. Сред заболяванията, чието домашно лечение вече ще бъде реимбурсирано от НЗОК, са Болест на Помпе, булозна

епидермолиза, транстиретинова фамилна амилоидна полиневропатия, идиопатичен хипопаратиреоидизъм, псориазис, болести от групите на анемиите и колитите, сирингомиелия и сирингобулбия и Синдром на АрналдКиари.

За мен голямата цел е да надвием ГЕРБ и да осигурим различна перспектива за страната. Това заяви председателят на БСП Сергей Станишев след заседанието на Националния съвет на партията, на което станаха известни водачите на листите на БСП за изборите. Лидерът на социалистите отбеляза, че съотношението между стари и нови водачи е 50 на 50, а 20% от водачите са жени. „Ще има и много младежи в следващата парламентарна група”, обяви Станишев. Той подчерта, че сериозното обновление на листите е знак, че БСП отговаря на очакванията на гражданите. Станишев изтъкна, че е важно лицата на левицата да печелят максимално доверие. Председателят на БСП обясни, че листите отчитат стратегически и потенциалните кандидатури на опонентите, за да се получи добър сблъсък по време на кампанията. „Чистките не отговарят на реалната картина на БСП и на моето разбиране като лидер на партията”, категоричен беше Станишев. Той подчерта, че БСП не е партия от лидерски тип. „Сигурно сме най-демократичната партия като издигане на номинации и кандидатури”, добави лидерът на БСП. Той сподели, че през последните седмици е провел разговори с членове на ръководството, с народни представители. „Става дума за мои другари, дали много за БСП, много от силните фигури, които са влизали в много битки. Става дума и за много от най-добрите ни експерти и професионалисти в България”, добави още Станишев. Той изрази благодарност към депутатите от Коалиция за България, които работиха в 41-вия парламент и напомни за водените тежки битки срещу ГЕРБ.

Кабинетът обещава „бели работни места” Зоя ИВАНОВА Служебният социален министър Деяна Костадинова обяви че ще се създадат т.нар. бели работни места за безработните. Това ще е един от приоритетите в работата на министерството. Социалното министерство ще се бори с безработицата както чрез осигуряване на субсидирана заетост през следващите месеци, така и чрез подготовка на квалифицирани кадри според нуждите на бизнеса със стартирането на новата оперативна програма от следващата година, обясни Костадинова. Според нея има нужда от пренасочване на ресурс по ОП “Човешки ресурси” и към по-висококвалифицираните работни места. До началото на май ще бъде готова новата оперативна програма. В нея ще има акценти: “Фокусиране на мерките и по отношение на сектори, които могат да доведат до икономически растеж, най-вече IT сектора. “Създаването на т.нар. “бели работни места” - работни места в сферата на здравеопазването, на социалните услуги”, обясни министърът. „Зелените работни места” допринасят за спестяване на енергия, използват възобновяеми енергийни източници, опазват природните ресурси, намаляват отпадъците и др. В сегашния план за заетост са предвидени мерки за насърчаване на заетостта на “бели” и “зелени” работни места.


4

Общество

28 март 2013 г.

Съперник

Ñåèòáàòà íà ïðîëåòíèöèòå çàáàâè òåìïîâå

Форум „Обединение” представи своята гледна точка по проблемите

Дъждовете объркаха пролетната кампания в региона

Силвия ГРИГОРОВА Падналите в последните дни дъждове забавиха темповете, с които тръгна пролетната кампания в областта. Към 25 март в нашия регион са подготвени за сеитба на овес общо 4 130 дка. От тях 1 630 дка са в община Брезник, 1 450 дка в Радомир и 900 в Перник. До сега са подготвени за сеитба и 5 200 дка с пролетен ечемик. От тях 2 450 дка са в Брезник и 1 850 дка в Радомир като от тях са засети общо 3

180 дка. най-много засети площи с тази култура има в Радомир- 1 700 дка, Брезник-800 дка, Перник300 дка и в Земен и Ковачевци съответно по 180 дка и 200 дка. Продължава подготовката на площи за сеитба на царевица за зърно. Към 25 март в областта има вече 4030 дка , на които е направена подготовка за сеитбата на тази култура. Сеитбата на царевицата все още не е започнала, тъй като природо-

Маскарад на двойниците на Франкофонията в Езиковата Виктория СТАНКОВА

ГПЧЕ „Симеон Радев” организира днес /28ми март/ от 14 часа в ОДК тържество, послучай 20-годишния юбилей на франкофонията в България. ГПЧЕ „Симеон Радев” e мъничка частица от онези 220 милиона френскоговорящи на огромното франкофонско семейство в Европа, Африка, Северна, Централна и Южна Америка, Близкия Изток, Азия, където френският език е матерен, официален или просто изучаван в училище. Езиковата е една от онези 59 гимназии в страната, където изучаването на френски език с е радва на добра традиция, а празниците на франкофонията се чакат с нетърпение не само от изучаващте езика на Балзак и Мопасан. ... Началото е поставено през далечната 1993 година, когато по инициатива на д-р Желю Желев, първият демократично избран президент, България се присъединява към франкофонското семейство. Това е и причината той да бъде поканен на последния франкофонски празник в гимназията, заедно с бивши възпитаници, свързали реализацията си с френския език и култура. Тази година, по повод международния ден на франкофонията, френските паралелки в ГПЧЕ”Симеон Радев” организираха празник, чийто акцент беше маскарадното дефиле на герои от френски приказки, както и на двойници на литературни, исторически и политически персонажи. Гостите имаха възможност да дегустират френски специалитети, да се включат в различни езикови конкурси, както и научат любопитни подробности, свързани с френската култура.

климатичните условия не са благоприятни. Много повече са площите с предсеитбена подготовка на маслодаен слънчогледобщо 28 410 дка. наймного подготвени площи за сеитбата на тази култура имат земеделските производители от Брезник. -14 400 дка. След тях се нареждат стопаните от: Радомир -11 360 дка, Ковачевци- 1 650 дка и Перник-1000 дка. Все още климатичните условия не са благоприятни за

сеитбата на слънчогледа. Заради овлажнените почви се забавя и предсеитбената подготовка на площите, предвидени за засаждане с картофи. До момента в региона са подготвени общо 1 830 дка за засаждане с този зеленчук. Наред с предсеитбената подготовка и сеитбата на пролетните култури, в нашия регион се извършва и подхранването на есенниците. От засетите в региона общо 164 270 дка с пшеница, вече са наторени 124 650 дка. най-много подхранени площи с жито имат стопаните от Радомир- 65 250 дка. Следват стопаните от:Брезник-39 350 дка, Перник-7 500 дка, Трън-7000 дка, Ковачевци- 3 700 дка и Земен- 1 850 дка. Над 90% от

засетите в областта общо 4 870 дка с маслодайна рапица са подхранени 4 650 дка. Стопаните от Трън приключиха вече с торенето на тази култура. Те имат и най-много засети площи3000 дка. Земеделските производители от Радомир са наторили до сега 1 650 дка и са на привършване с торенето. Над 80% от засетите в областта общо 7 253 дка с ечемик са вече наторени. Първи приключиха с подхранването на площите с тази култура стопаните от Радомир, които имат засети 3 850 дка и от Брезник- 1 883 дка и Земен- 100 дка. Все още не са приключили с торенето на площите с ечемик стопаните от Перник.

Ще има регистър на психично болните Зоя ИВАНОВА Министерството на здравеопазването очаква еврофинансиране благодарение на което ще започне и изграждането на регистър на психично болните у нас. Това няма да стане по-рано от края на април обаче – твърдят специалистите от министерството. В последните месеци проблема с психичното здраве на нацията и с това, че на практика никой не знае колко точно

българи са с нарушена психика, която трябва да се следи от специалисти беше не веднъж на обществена дискусия. За регистър на тези хора се говори през определени периоди от години наред. Основно заради криворазбраната толерантност на обществото сега се плаща сериозен данък с всички случаи с фатален край, на които сме свидетели. Специалисти по психиатрия са категорични, че не

трябва да се прави разлика между заболяванията и да има яснота за всяко едно от тях – независимо дали става въпрос за вътрешни болести, туберкулоза, СПИН или психични отклонения. Както е известно в България периодично се правят статистики колко са болните от определени заболявания – никой обаче не е броил болните които се спасяват с антидепресанти ежедневно.

Международен фестивал за клавирна музика Виктория СТАНКОВА Шестнадесети международен фестивал за съвременна клавирна музика ppIANISSIMO 2013 ще се проведе от 4 до7 април в БНР, Студио 1.Входът е свободен. Международният фестивал за съвременна клавирна музика ppIANISSIMO е единствен и уникален като концепция в националната и световна практика. Той е фокусиран главно върху неизчерпаемите въз-

можности на пианото като клавишен и перкусионен инструмент. Освен „лаборатория” за съвременно изкуство фестивалът е и творческо пространство за утвърдени и дебютиращи изпълнители, „изследващи” сложните процеси на съвременната клавирна естетика. ppIANISSIMO е своеобразен „генератор” за нови изпълнители и „стимулатор” за ново творчество. До този момент в петнадесет-

те издания на фестивала са взели участие над 220 изпълнители и са прозвучали композиции от близо 300 творци. Голяма част от дебютиралите на ppIANISSIMO пианисти и композитори са вече сред водещите имена на съвременната култура. Почти всички изпълнения в концертите са световни или български премиери, а най-доброто от прозвучалата най-нова музика показва пътя на бъдещата класика.

Нарочно писмо има и до президента Плевнелиев Форум „Обединение” който според представената информация представлява структура обединяваща сдружения с нестопанска цел разпространи вчера вижданията си по наболелите обществени проблеми. В нарочни писма до президента, министър-председателя, министрите, европарламента се поставят наболелите въпроси, поставени в последните седмици след протестите на хората. Когато нашата страна преживява един от най-трудните исторически моменти със съдбоносно значение за демократичното ни развитие, вашият дълг придобива още повече предопределеност, за да имате и вашия принос в укрепването на единението на народа ни в борбата му срещу системата, която си е позволила нашата държава да бъде отвличана от олигарси, представляващи преплитането на престъпен едър капитал със заемащи държавни постове, се казва в писмото към Росен Плевнелиев. Ние от форум Обединение, вкупом сме решени да продължаваме да вървим в предните редици на протестите, докато нашия народ ни припознава, като изразители на неговата воля. В същото време, към момента, нямаме никакви амбиции с наши граждански структури да влизаме в държавната власт или да присвоим ролята на политическите партии. Към служебното правителство има конкретни искания. А те са: огласяване на финансовото положение на държавата с цел удовлетворяване на правото ни като граждани на информиран избор за 42-ро Народно събрание на 12.05.2013 г. Пренебрегването на това искане ще задълбочи народното недоволство, което при следващото изригване ще ни представи пред по-различна от настоящите протести. С пълната строгост на закона да се стартира процеса, чиято цел е да прекъсне връзката на държавната администрация с партийни и олигархични центрове, сформирани през годините на прехода, извън властта и/ или в нейните по-висши етажи. Предприемане на краткосрочни мерки за съживяване на икономиката. Мерки, които озаптяват монополите и осигуряват на дребния и средния предприемач стимул и надежда за ускорено превключване в икономическия живот, от който е изхвърлен през последните години; Възползването от енергийния заряд от пробуждането на нашето общество с осигуряването на реално и по-ефективно включване на гражданските структури във възможни по закон форми, осигуряващи по-съвременно, европейско държавно и общинско управление; Задействане на всички механизми, които изключват възможността да сме пред контролиран и/или подкупен с пари вот на предстоящите избори.


Рекламно приложение

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

®

Четвъртък, 28 март 2013 г., брой 61 /5177 / година XХ

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ÀËÄÈÍÀ УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

ТЕЛ. 076/60 03 01 01;; 60 86 86; 0898/528 306; 0898/640 456; 0878/528 026; 0879/628 687 E-mail:aldina_imot@abv.bg БИЗНЕС ОФЕРТИ: 1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 32 000 евро 2. Търговски обект, Изток, топ-място, 200 кв.м, + градина 80 кв.м, работещ, напълно оборудван - 250 000 лв. ГАРСОНИЕРИ: 1. Боксониера, до х-л Зора, ремонт - 13 900 лв. 2. Център, тх., пл., ет. 2, юг - 22 800 лв. 3. Пашов, ет. 3, започнат ремонт, юг - 25 000 лв. 4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв. 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв. 6. Ю. Гагарин, ЕПК, 2 тер., таван, лукс - 43 800 лв. 7. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 26 500 лв. 8. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг, таван - 35 800 лв. 9. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв. 10. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв. 11. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв. 12. Дараци, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв. 13. Тева, ет. 4, ет. 2 южни, без ТЕЦ - 21 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Ид.ц., ет. 6, тх., ТЕЦ, тер., юг - 22 000 евро 2. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., таван - 28 000 евро 3. ул. Кракра, ет. 2, тх., ТЕЦ, таван - 58 000 лв. 4. Ид.ц. , ет. 5, лукс, нови мебели, ТЕЦ - 42 000 евро 5. Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв. 6. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - по договаряне 7. Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,таван, ТЕЦ - 36 000 лв. 8. Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., обзаведен - 43 000 лв. 9. Тв. ливади, ет. 2/3, пл., ремонтиран - 31 000 лв. 10. Мошино, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер., преустр., отличен, с обзавеждане - 33 300 лв. 11. Мошино, ет. 5, изток/запад, преустр. - 34 800 лв. 12. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 лв. 13. Тева, 2 тер., ет. 5, ремонт, отличен - 35 000 лв. 14. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 200 лв. 15. Тева, ТЕЦ, 2 тер., преустроен - 30 000 лв. 16. Тева, ет. 3, преустр., саниран, без ТЕЦ - 32 500 лв. 17. Пашов, ТЕЦ, тер. - 28 200 лв. 18. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 500 лв. 19. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, тер., РVС - 28 000 лв. 20. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., луксозен, нов блок - 46 000 лв. 21. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, тер., вътр. - 42 000 лв. 22. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 31 900 лв. 23. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 36 500 лв. 24. Могиличе, тх., без ТЕЦ, ет. 2, 3 тер. - 42 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. ул. Струма, ет. 5, ТЕЦ, тер., таван - 31 500 евро 2. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро 3. Пашов, ет.6, ТЕЦ, PVC, вътрешен - 41 000 ЛВ. 4. Пашов, ет. 3, тх., тец, 2 тер. - 55 000 лв. 5. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс - 47 000 лв. 6. Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ - 43 000 лв. 7. Тева, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 33 600 лв. 8. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/ - 20 500 лв. КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, над Автогарата, верт. близнак, 2 ет., РЗП: 120 кв.м, дв. 160 кв.м - 21 800 лв. 2. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 35 000 лв. 3. Къща, сутерен + ет. + таван, над Болницата - по договаряне 4. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет., по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро 5. Къща, Рударци, 2 ет., таван, дв. 1 033 кв.м - 42 000 евро 6. Къща, Кладница сутер., етаж и таван, пл., дв. 400 кв.м - 36 200 евро 7. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж - 64 800 лв. 8. Къща, Даскалово, над Пектин, 2 ет., ремонтирана - 35 000 евро 9. УПИ, 250 кв.м, Център - 14 500 лв. 10. УПИ, с. Кладница, 500 кв.м - 18 800 евро 11. УПИ, Кладница, 374 кв.м, равен, слънчев, на асф. /с гараж и wc, 30 кв.м/ - 19 500 евро 12. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв. 13. Парцел, кв.Калкас, 500 кв.м, с малка постройка 7 500 лв. 14. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв. 15. УПИ, равно, над Автогарата, 440 кв.м, 474 кв.м; 490 кв.м 16. УПИ, 580 кв.м, с. Велковци - 6 500 лв. 17. УПИ, 1 200 кв.м, Бучино, ток, вода - 16 евро/кв.м 18. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово, 2 дка, за обслужващи дейности 19. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв. 20. УПИ, четири парцела х 1 дка, един до друг, с. Арзан /брезнишко/ - х 10 лв. кв.м 21. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м 22. ПИ, с. Люлин, 360 кв.м, ток, вода - 3 800 лв. 23. Парцел, кв. Рудничар, 266 кв.м - 4 500 лв. 24. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв. ТЪРСИ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониери, Двустайни, в Центъра и кв. Изток, веднага

КУПУВА: 1. Гарсониера, около Пазара, в кв. Изток, веднага 2. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет. 3. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4 4. Гарсониера, с тераса, в Центъра 5. Двустаен, Тв. ливади, Пашов - до 37 000 лв. 6. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран 7. Двустаен, тухлен в Центъра 8. Голям тристаен в Центъра 9. Двустайни и Тристайни, Тева, до ет. 4 10. Къща с двор, над 500 кв.м, в окол. села- 20 000 лв.

Агенцията е създадена през 1994 г.

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч ГАРСОНИЕРИ: 1. Тв. ливади, лукс, ремонт - 33 000 лв. 2. Център, ет. 7, ТЕЦ, тер., таван - 34 000 лв. 3. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 20 000 лв. 4. Мошино, ет. 7 /н/, ТЕЦ - 24 000 лв. 5. Изток, Албените, ет. 2, ТЕЦ - 24 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 46 000 лв. 2. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг, РVС, таван - 29 000 евро 3. Тв. ливади, ет. 1., ТЕЦ, тер - 30 000 лв. 4. Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. 5. Пашов ет. 7, 1 тер. ТЕЦ - 30 000 лв. 6. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв. 7. Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв. 8. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 42 000 лв. 9. Изток, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв. 10. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Пашов, ТЕЦ, 3 тер., ет. 1 - 34 000 лв. 2. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв. 3. Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., мн. добър, ремонт, РVС - 56 000 лв. 4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., РVС - 40 000 лв. 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. 6. Изток, 2 тер., ТЕЦ, лукс, ремонт - 50 000 лв. 7. Тева, ет. 1, без ТЕЦ - 28 000 лв. 8. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непреходен, с части от магазин - 63 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Център, ТЕЦ, 3 тер., обзаведен - 200 лв. 2. Тристаен, Център, ет. 5, обзаведен - 180 лв.

Рекламен офис: гр. Перник - 2300 х-л "Струма", ет. 2, ст. 208 телефон/факс: 076/60 31 29

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД

Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113 дом.: 076/60 51 27

0898/620 696; 0878/620 925

1. Гарсониера, ул. Струма, ет. 4 - 26 000 лв. 2. Гарсониера, Пашов, ет. 3, РVС, санирана - 25 000 лв. 3. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв. 4. Двустаен, Изток, ет. 3, добър - 40 000 лв. 5. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро 6. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне 7. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро 8. Спешно Къща, с. Прибой, с лятна кухня, дв. 800 кв.м - 9 500 лв. 9. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв. 10. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж, гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 33 000 лв. 11. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв. 12. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро 13. Къща, Радомир, сутерен, ет. + нова сграда, пл. 32 кв.м, работилница, гараж с канал, дв. 500 кв.м - 40 000 лв. 14. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв. 15. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро 16. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне 17. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне 18. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв. 19. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв. 20. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тева, обзаведена, до спирка - 130 лв. 2. Гарсониера, Изток, до ДСК, надпартер, юг, тер. - 160 лв. 3. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв. 4. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв. 5. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./ 6. 5 Офиса в масивна сграда, на Бучински път, удобни за детска градина, зъболекарски кабинет, хоспис 7. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв. 8. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.

АГЕНЦИЯ

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ 18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

www.pernishkiimoti.imot.bg pernishkiimoti@abv.bg

ул. "Кракра"N:15вх. "Б", ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

Член на НСНИ и РСНИ

076/60 04 15 0888/222 656 0879/460 763

ГАРСОНИЕРИ: 1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс, с обзавеждане, климатик, преустроена - 31 500 лв. 2. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 27 500 лв. 4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 25 500 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 5, 2 тер., РVС - 42 000 лв. 2. Двустаен, Център, ет. 8 /от 10/, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро 3. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро 4. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро 5. Двустайни, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, 66 кв.м - 28 000 евро 6. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., РVС и изолация - 70 000 лв. 7. Двустаен, около Печатницата, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв. 8. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро 9. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 29 000 евро 10. Двустаен, Ид.ц., 9-ет. блокове, ет. 1, ТЕЦ, тер., преходен - 27 500 евроо 11. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 34 500 лв. 12. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв. 13. Двустайни, Пашов, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 17 000 евро 14. Двустаен, Мошино, ет. 4/6 нов, 82 кв.м, 2 тер., гараж - 34 000 евро 15. Двустаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., лукс - 24 000 евро 16. Двустаен, Радомир, около Полицията, ет. 7, след ремонт и ет. 2, НОЕ - 32 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро 2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро 3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро 4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, нов блок, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 100 000 лв. 5. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро 6. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 47 000 лв. 7. Тристаен, Тева, нов, ет. 6, 3 тер., ТЕЦ, РVС, подобрения - 30 000 лв. 8. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв. 9. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв. 10. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 23 500 евро 11. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м, подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро 12. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 50 000 лв. ЧЕТИРИСТАЙНИ: 1. Мезонет, Център, 140 кв.м, с гараж, лукс, обзаведен с 1/12 част от двор - 110 000 евро 2. Четиристаен, Ид.ц., ж.с.к. Колош, ТЕЦ, 2 тер., ет. 5, лукс обзавеждане - 70 000 евро 3. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв. 2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м, дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик - 60 000 лв. 3. Къща над Автогарата, 2 ет., с мазета, ЗП: 76 кв.м, дв. 500 кв.м, гараж - 48 000 евро 4. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро 5. Къща, до Полицията, близнак, гредоред, 73 кв.м, дв. 318 кв.м, гараж - 35 000 лв. 6. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м - 85 000 лв. 7. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв. 8. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро БИЗНЕС ИМОТИ: 1. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро 2. Магазини, Център, ул. Кракра, 100 кв.м, 90 кв.м - 105 000 лв./без ДДС/, 155 000 лв. 3. Магазин, Пашов, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро 4. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв. 5. Магазин, Изток, РЗП: 70 кв.м, нова сграда - 600 евро/кв.м 6. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 125 000 евро 7. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 342 кв.м - 255 000 лв./с ДДС 8. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 290 000 евро 9. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр. /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро 10. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м 11. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 70 евро/кв.м 12. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, нап. обзаведена - 250 лв. 2. Двустаен, Тв. ливади, луксозен, обзаведен, ет. 13, /за студенти/ - 300 лв. 3. Двустаен, Мошино, нап. обзаведен, ТЕЦ, ет. 7, 2 тер. - 200 лв. 4. Двустаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 5, ТЕЦ, тер., необзаведен - 200 лв. 5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, нап. обзаведен - 420 лв. 6. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., нап. обзаведен - 400 лв. 7. Тристаен, Пашов, ет. 4, напълно обзаведен, добър вид - 350 лв. 8. Тристаен, Изток, УТИНОР, лукс, обзаведен - 450 лв. 9. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 350 лв. 10. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. обзаведено, с лятна градина 150 кв.м - 850 лв. 11. Офиси, Център, луксозни, 30 кв.м, 15 кв.м - 300 лв.; 240 лв. 12. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60

площад "Кракра Пернишки” Бл.14-Б, офис 9, партер/до сл. София/ Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г., ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята. Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м Уникална цена от 390 евро/кв.м КЪЩИ 1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж 2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици - 41 900 евро 2. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр., РЗП: 180 кв.м, сам. дв., с гараж и мазета, ЛО - 39 999 евро 3. Драгановец, РЗП: 360 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 64 999 евро 4. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м, дв. 320 кв.м, близо до залата - 34 900 евро 5. Над Болницата, РЗП: 371 кв.м, търговско хале 83 кв.м, дв. 415 кв.м - 51 900 евро 6. гр. Батановци, дв. 1 дка, РЗП: 900 кв.м, на гл. път - 9 200 евро 7. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро 8. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро 9. с. Кладница, дв. 466 кв.м, РЗП: 135 кв.м, модерно стр. целогод. достъп, панорама - 74 000 евро 10. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар- 9 999 евро 11. С. Студена, по пътя за яз. стена, РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 53 900 евро 12. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр. - 93 999 евро 13. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро ПАРЦЕЛИ: 1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона - Со - 88 евро/кв.м 2. Център, УПИ, 4 дка, на Соф. шосе, ъглов - 88 евро/кв.м 3. Драгановец, УПИ, 300 кв.м, ток, вода - 8 800 евро 4. Изотк, УПИ, 600 кв.м, за жил. стр. до х-л Зора - 15 200 евро 5. Изток 120 кв.м, по суперф. лице на Ю. Гагарин - 18 500 евро 6. Кристал индустр. зона УПИ 5 292 кв.м, 4 995 кв.м, 4 903 кв.м- 10 евро/кв.м 7. Кристал, индустр. зона, УПИ, 9 035 кв.м - 15 евро/кв.м 8. Куциян, УПИ, 49 дка, с 22 бр. халета и сгради - 996 000 евро 9. Мошино, УПИ 800 кв.м, ъглов, до осн. път, за Г. Бучино - 21 100 евро 10. Църква до Кметството, УПИ 1 540 кв.м, със стара къща на 2 ет.- 46 200 евро 11. с. Извор, УПИ, 672 кв.м, с уникална панорама км язовира - 4 999 евро 12. с. Непразненци, УПИ, 1 520 кв.м, на осн. път, ток, вода - 11 999 евро 13. с. Дебели лаг, УПИ, 690 кв.м, център близо до реката 3 100 евро 14. с. Калища, УПИ 620 кв.м, в центъра до жп гара и река - 5 600 евро 15. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 58 евро/кв.м 16. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро 17. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро 18. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 54 505 евро 19. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м 20. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 60 500 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Заведение, 100 м2, Бл.Гебрев, + 120 м2, лятна град. до канала - 515 евро 2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 2, необзаведен - 119 евро 3. Търговски обект, ЦГЧ, 25 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис, салон и др. - 82 евро 4. Търговски обект, ЦГЧ, 42 кв.м, зала и сан. възел - 410 евро 5. Търговски обект, Изток, 150 кв.м, на спирка и кръстовище - 999 евро 6. Заведение, Тева, 100 кв.м, оборудвано, градина - 260 евро ПРОДАВА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ: 1.Магазин, Център, 40 кв.м, зала склад и сан. възел - 19 999 евро 2.Магазин, Тева, 32 кв.м, в търг. зона - 15 999 евро 3. Мошино, промишлено пом. РЗП: 450 кв.м, УПИ 855 кв.м - 149 000 евро 4. Магазини и офиси Изток в нови сгради отл. локация - по договаряне


6

28 март 2013 г.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

Имоти

Съперник

ДОМ ЗА ВАС

www.domzavas.hit.bg 0898/973 235 тел. 076/60 54 43 СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ 076/60 26 26; 076/60 46 76; 0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg Ул. "Търговска" 42 eт. 2, ст. 5/стария съд/ ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 25 000 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, 61 кв.м, тер. - 21 500 лв. 4. Гарсониера, Тева, ет. 2, РVС, преустр., ТЕЦ - 25 000 лв. 5. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 42 000 лв. 6. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв. 7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв. 8. Двустаен, ИЦ, ет. 1, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван - 25 500 евро 9. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв. 10. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 39 000 лв. 11. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 700 лв. 12. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв. 13. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, с обзавеждане - 47 000 евро 14. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 36 000 евро 15. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 55 000 лв. 16. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тераси, ТЕЦ, таван - 52 000 евро 17. Тристаен, ул. Стурма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - 29 000 евро 18. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро 19. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 64 000 лв. 20. Къща, кв. Ралица, РЗП: 432 кв.м, дв. 636 кв.м - 80 000 евро 21. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв. 22. УПИ, Драгичево, 947 кв.м, ъглов, ток, вода - 27 000 евро 23. Офис, Ид.ц., ет. 3, 43 кв.м - 36 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, нап. обзаведена, за ч.л. - 200 лв. 2. Двустаен, Проучване, ч. обзаведен, без ТЕЦ - 170 лв. 3. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 350 лв.

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/ www.intelekt2000.portalimoti.com Тел. 076/670 900; 076/607 707 0898/726 803 ; 0898/451 500; 0888/716 538/

АПАРТАМЕНТИ: 1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, обзаведена - 16 000 евро 2. Гарсониера, Мошино, ет. 2, юг, тер. - 28 000 лв. 3. Гарсониера, Изток, ет. 4, тх., пл., 55 кв.м, лукс - 24 500 евро 4. Гарсониера, Изток, Ю. Гагарин, ет. 5, преустр., ремонт - 30 000 лв. 5. Гарсониера, Албените, ет. 4, юг - 24 000 лв. 6. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, тх. - 39 000 лв. 7. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 37 000 лв. 8. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв. 9. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро 10. Двустаен, Пашов, нов, ет. 5, лукс - 33 000 евро 11. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс - 55 000 лв. 12. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв. 13. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл. - 33 000 лв. 14. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро 15. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 67 000 лв. 16. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 29 500 лв. 17. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв. 18. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 65 000 евро 19. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв. 20. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв. 21. Тристаен, Изток, ет. 3, непрех., лукс, обз. - 55 000 лв. 22. Тристаен, Изток, ет. 3, тх., РVС, зад Кметството - 36 000 лв. 23. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв. 24. Четиристаен, Изток, ет. 3, нов блок - 40 000 евро 25. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 48 000 евро 26. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро 27. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро 28. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв. 2. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро 3. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв. 4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 20кв.м - 200 лв. 5. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 250 лв.

Ул. "П. Каравелов", бл. 2, вх.В, ет. 3, ап.28 /над Качамака/ ПРОДАВА: 1. Боксониера, Изток, ет. 1, удобна за офис - 16 000 лв. 2. Двустаен, Тв. ливади, без ТЕЦ, РVС, ет. 3 - 25 000 лв. 3. Двустаен, Тв. ливади, 58 кв.м, след ремонт - 32 000 лв. 4. Етаж от Къща, 110 кв., суерен 30 кв.м, над Полицията - 65 000 лв. 5. Къща, Варош, 2 ет. х 80 кв.м, дв. 300 кв.м - 65 000 лв. 6. Къща, с. Ярджиловци, дв. 700 кв.м - 17 000 лв. 7. Парцели, с. Борнарево, 1200 кв.м; Червена могила, 500 кв.м; с. Долни Раковец, 370 кв.м - изгодно 8. Гараж, Ид.ц., тх. - 5 000 лв.

ÀÃÅÍÖÈß

"ÅËÈÎÍ"

Тел. 076/60 19 23; GSM: 0887/938 108; 0894/416 188

ПРОДАВА: 1. Дворно място, Мошино, 450 кв.м, със стара къща - 26 500 лв. КУПУВА : 1. Къща в Изток, Мошино 2. Парцел, Мошино, Изток 3. Гарсониера, Изток, Мошино 4. Парцел, в Рударци Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4, www.joki.imot.bg офис:13

тел: 076/60 13 42

тел. 088/8548 867; 088/8227 490 Ново строителство: 1. Офис Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, юг, 43 кв.м

- 40 000 лв.

2. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16

- 72 500 евро

3. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16

- 42 000 евро

4. Четиристаен, Изток, 155 кв.м, гараж, луксозно довършен 5. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг

- х 390 евро/кв.м

6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м ПРОДАВА: 1. Боксониера, Изток, ет. 1, 24 кв.м, юг

- 16 900 лв.

2. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр.

- 31 000 лв.

3. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 5, юг, РVС 4. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 3, РVС, тер., eт. 5

- 23 000 лв. - 21 000 лв.; 21 500 лв.

5. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 5, лукс, с обзавеждане

- 26 000 лв.

6. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, подобр.

- 26 000 лв.

7. Гарсониера, Изток, юг, РVС, спешно

- 19 000 лв.

8. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.

- 24 000 лв.

9. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг

- 44 000 лв.

10. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер.

- 45 000 лв.

11. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., ТЕЦ, тер., 60 кв.м 12. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. 13. Двустаен, Тева, ет. 3, ремонтиран

- 34 000 лв. - 25 000 лв.; 26 000 лв. - 27 500 лв.

14 Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен

- 30 000 лв.

15. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня

- 31 500 лв.

16. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения 17. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс 18. Двустаен, Албени, лукс, РVС, ет. 7/8/

- 25 000 лв. - 30 000 лв.; 31 500 лв. - 38 800 лв.

19. Тристаен, Ид.ц., тец, 90 кв.м, ул. Кракра, ет. 3

- 32 500 евро

20. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2

- 52 000 евро

21. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс, спешно

- 33 200 евро

22. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м

- 42 000 лв.

23. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер.

- 56 000 лв.

24. Тристайни, Проучване, ТЕЦ, непреходни

- 32 000 лв.

25. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор

- 40 000 лв.

26. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4

- 37 000 лв.; 35 500 лв.

27. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици

- 46 000 лв.

28. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара

- 45 000 лв.

29. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер.

- 35 000 лв.

30. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м

- 65 000 лв.

31. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж

- 75 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

Кантора за недвижими имоти

“ПРЕСТИЖ” ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредити ПРОДАВА: Ново строителство кв. Изток, Център, ап. от 65 до 145 кв.м, магазини и офиси 1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 27 000 лв. 2. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв. 3. Двустаен, Димова махала, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 33 000 лв. 4. Двустаен, ул. Кракра, тх. ТЕЦ, ет. 4, 65 кв.м - 40 000 лв. 5. Двустаен, Тева, ет. 2, юг - 27 000 лв. 6. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 лв. 7. Двустаен, София кв. Мусагеница, ет. 8, юг, панел, отл. локация - 35 000 евро 8. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3, РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 26 000 евро 9. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 36 000 евро 10. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв. 11. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв. 12. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер. - 40 000 евро 13. Апартамент, ново строителство, центъра на София, Манастирски ливади, ет. 2 - 42 000 евро 14. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв. 15. Къща, Мошино, сутерен + 2 ет., дв. 700 кв.м. - 75 000 лв. 16. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв. 17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро 18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 30 000 евро 19. 2- ри етаж от Къща, над Соф. шосе, тх., пл., 97 кв.м, сутерен със стая, баня, тоалетна, мазе, гараж, дв. 250 кв.м, ремонт - 58 000 лв. 20. Вила, с. Селищен дол, дв. 550 кв.м, ЗП: 45 кв.м, 2 ет., и тавански стаи, масивна, ток, вода - 18 000 лв. 21. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро 22. УПИ, 380 кв.м, в района на Болницата - 14 000 евро 23. УПИ, 400 кв.м, над Болницата, ток, вода - 13 000 евро 24. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м 25. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м 26. УПИ, 300 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало - 22 000 лв. 27. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности в района на Червена могила - 5 лв./кв.м 28. Парцел, Слишовци, 980 кв.м - 6 000 лв. 29. Дворно място с Бунгало, 1 дка, Богданов дол, ток, вода - 18 000 лв. 30. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места, Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро 31. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м., термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/ КУПУВА: 1. Двустаен или Тристаен, в ИЦ, 2,3,4 ет - до 30 000 евро 2. Помещение или апартамент в Монте Карло или в района на Болницата, на 1 ет. /за кабинет - 40 000 лв. 3. Луксозен, отремонтиран, Тристаен, непреходен, кв. Изток или Мошино - до 60 000 лв.

Кантора за недвижми имоти

СПЕКТЪР

GSM 0898/255 800 Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/ 1. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 16 000 лв.; 30 000 лв. 2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв. 3. Гарсониера, кв. Кристал, РVС, отлична - 25 000 лв. 4. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв. 5. Гарсониера, Тева, ет. 3; ет. 4 - 18 500 лв. 6. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 25 000 лв. 7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв. 8. Гарсониера, Изток, РVС - 18 000 лв. 9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма- 45 000 лв. 11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв. 12. Двустаен, до Болницата, ет. 1, тер. - 39 000 лв. 13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 40 000 лв. 14. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 25 000 лв. 15. Двустаен, Център, ет. 7/9/, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв. 16. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв. 17. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв. 18. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, тер., отл.- 39 000 лв. 19. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв. 20. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв. 21. Двустаен, Тева, ет. 7/8, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв. 22. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв. 23. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв. 24. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв. 25. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. - 56 000 лв. 26. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отл. - 62 000 евро 27. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв. 28. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., за ч.л. - 50 000 лв. 29. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв. 30. Тристаен, Изток, ет. 3; ет. 4 - 38 000 лв.; 57 000 лв. 31. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв. 32. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро 33. Къщи, до Соф.шосе 40 000 лв., 67 000 лв.


Имоти

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Съперник БРОКЕРСКА КАНТОРА "ПЕРНИК"

7

28 март 2013 г.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

тел. 076/60 28 94 дом. тел. 076/60 57 67 GSM 088 /8240 895

ПРОДАВА: 1. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 5, ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ., ЮГ, РVС, ТАВАН, НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ - 30 000 ЕВРО

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА. ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

17 000 м площ! Над 25 000 артикула! За вашият ремонт! САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО “МАЛ-МУК” гр. Перник, ул. “Владайско въстание” тел: 076/67 22 23;67 22 24 e-mail: malmuk@abv.bg

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè

Телефони:

076/67 34 03;

ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

ТОП ОФЕРТИ: 1. Двустаен, Център, ул. Кракра, след ремонт, среден, юг, 75 кв.м - 40 000 евро 2. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв. 3. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м, I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални + сан. възел, завършена обитаема, целогодишен достъп - 39 000 евро 4. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м 5. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини, гранитогрес, завършена баня, СОТ, в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро 6. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро 7. Парцел, Изток, 8 дка - 750 000 евро КУПУВА: 1. Гарсониера, Изток, Мошино 2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов 3. Тристаен , Изток

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895 0878/395 767

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията е създадена през 1994 г.

ВИЛИ И КЪЩИ: 1. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м, РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро 2. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м, дв: 500 кв.м, санирана, PVC, + къща за гости с РЗП: 40 кв.м, басейн- 170 000 евро 3. Къща, Сладк. коопер., тх., пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м- 50 000 лв. 4. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м, нова, завършена - 40 000 лв 5. С. Ярджиловци, 3 стаи, дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв. 6. Къща, Ковачевци, 3 ет., РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв. 7. Къща, Бобораци, дв. 1 дка, 2 ет. - 25 000 лв. 8. Къща, Прибой, нова, 2 ет., дв. 400 кв.м - 28 000 лв. 9. Вила, Рударци, дв. 595 кв.м, 2 ет., гараж - 58 000 евро СПЕШНО КУПУВА: 1. Двустаен, Ид.ц. - до 30 000 евро 2. Тристаен, Център - до 40 000 евро 3. Двустаен, Изток - до 34 000 лв. 4. Боксониера, Център - до 32 000 лв. 5. Двустаен, Проучване - до 34 000 лв.

1. Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7

2

0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

1. Помещение, 180 кв.м, Изток, “Бл. Гебрев”- 1 800 лв. 2. Разработен фризьорски салон, кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 240 лв. 3. Офис, Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 1 климатик, СОТ - 200 лв. 4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1, СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 420 лв. 5. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 48 кв.м - 400 лв. 0886/149 700 0886/149 701

новата сграда на ъгъла на ул. Кракра и ул. Райко Даскалов - ет. 1

НИКОЛ

сл. 076/59 28 66

ЕООД

0894/615 757; 0878/787 453

дом. 076/60 55 83 076/60 58 11

Нов блок в Изток, между Ю. Гагарин и Бл. Гебрев, апартаменти от 60 до 130 кв.м, без комисионна за купувача 1. Гарсониера, Дараци, ет. 7/н/, тер. - 24 200 лв. 2. Гарсониера, ул. Струма, ет. 2, юг - 36 500 лв. 3. Гарсониери, Мошино, тх., ТЕЦ, тер. - 19 000 лв. 4. Гарсониера, Албените, ет. 4, юг, ТЕЦ - 23 700 лв. 5. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг - 19 000 лв. 6. Двустаен, около Пазара, ет. 4, без ТЕЦ - 40 000 лв. 7. Двустаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 1 - 42 000 лв. 8. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 9. Двустаен, Изток, до Кметството, тх., пл., ТЕЦ, тер., отл. - 45 000 лв. 10. Тристаен, Център, ет. 1, 101 кв.м, тав. стая - 16 кв.м, с гараж - 39 000 еврро 11. Новопострен, самостоятелен, търговски обект, кафе-закуска, 38 кв.м, на топ-място, в кв. Мошино - 45 000 лв ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 2, обзаведена, ТЕЦ - 200 лв. 2. Гарсониера, Изток, Ю. Гагарин, обзаведена, отлична - 180 лв. 3. Гарсониери, Изток до БИЛЛА, ет. 2, ет. 5 - 150 лв. 4. Двустайни, Център, обзаведени - 250 лв.; 200 лв. 5. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 4 - 200 лв. 6. Двустаен, Изток, нап. обзаведен, лукс, до Казабланка - 300 лв. 7. Луксозен, Тристаен, необз., ул. Кракра, вградена кухня, ет. 2 - 300 лв.

ÁÎÂÈÍÀ e-mail: imoti_bovina@abv.bg

ул.”Кракра” 57/2Б тел. 076/60 03 54, 0899/95 60 15

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро 2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв. 3. Гарсониера, Проучване, лукс, ет. 3 - 29 900 лв. 4. Двустаен, Топ-център, ет- 3, ТЕЦ, 72 кв.м - 29 500 евро 5. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро 6. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ - 26 500 лв. 7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро 8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м - 56 000 лв. 9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м, 2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв. 10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро 11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно 12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро 13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв. 14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно 15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв. 16. Парцел, Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв. 17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Център, ТЕЦ, обзаведена - 200 лв. 2. Двустаен, ул. Кракра, ч. обзаведен, ТЕЦ - 200 лв. 3. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв. 4. Магазин, офис, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне

076/67 30 55; 0896/751 787

ГАРСОНИЕРИ: 1. Мошино, ет. 1, ТЕЦ 2. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер. 3. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, преустроена 4. Изток, ет. 4, ТЕЦ, юг 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. 6. Изток, ТЕЦ, алум. дограма 7. Изток, ет. 5, ТЕЦ, преустроена, юг, РVС ДВУСТАЙНИ: 1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. 2. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място 3. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC 4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. 5. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС, лукс 6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. 7. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., юг 8. Изток, ет. 5, преустр., ТЕЦ, РVС ТРИСТАЙНИ: 1. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м 2. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. 3. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен 4. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. 5. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт 6. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м 2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м 3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен, на гл. път, подх. за бизнес 4. УПИ кв. Мошино, 400 кв.м, ток, вода 5. УПИ, Мошино, 1 дка 6. УПИ, Изток, 660 кв.м 7. Парцел, Мошино, 800 кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Изток, ет. 5, тер., ч. обзаведена 2. Помещение, Изток, 20 кв.м, сан. възел 3. Помещение, Изток, 23 кв.м 4. Магазин, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел

Кантора за недвижими имоти

- 25 000 лв. - 21 000 лв. - 23 000 лв. - 23 600 лв. - 25 000 лв. - 20 000 лв. - 29 000 лв. - 31 500 лв. - 31 000 лв. - 29 800 лв. - 38 000 лв. - 48 000 лв. - 29 000 лв - 45 000 лв. - 38 000 лв. - 65 000 лв. - 39 000 лв. - 41 000 лв. - 28 000 евро - 45 000 лв. - 39 000 лв. - 60 000 лв. - 80 000 евро - 35 000 лв. - 20 000 лв. - 35 000 лв. - 25 евро/кв.м - 26 000 лв. - 180 лв. - 250 лв. - 150 лв. - 300 лв.

ул.”Търговска” 42, ет.3 /стария съд/ Тел.: 0898/945 694; 0877/067 392

Орел “EООД” Съдействие за жилищни кредити ЛУКСОЗНО ОБОРУДВАН АВТОСЕРВИЗ, МОШИНО И ЕДНОЕТАЖНА КЪЩА ОТ 60 КВ.М, СЛЕД РЕМОНТ, С ДВ. 400 КВ.М - 85 000 ЛВ.

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 лв. 2. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв. 3. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв. 4. Гарсониера, Мошино, ет. 4, средна, РVС - 25 000 лв. 5. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 19 000 лв. 6. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер. - 23 000 лв. 7. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро 8. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични - 44 000 лв.; 38 000 лв. 9. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 49 000 лв. 10. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 48 500 лв. 11. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 40 000 лв. 12. Двустайни, Тева, ет. 5; ет. 7, след ремонт - 24 000 лв.; 27 000 лв. 13. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 32 000 лв.; 36 000 лв. 14. Двустаен, Мошино, ет. 5, преустр. в Тристаен, и/з, след основен ремонт - 33 000 лв. 15. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв. 16. Двустаен, Изток, ет. 2, след осн. ремонт, с ново обз.- 39 000 лв./с коментар/ 17. Тристаен, Център, панел, мн. добър - 40 000 лв. 18. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет. 3 - 40 000 лв. 19. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 27 000 лв. 20. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 35 000 лв. 21. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4 - 35 000 лв.; 38 000 лв. 22. Петстаен, луксозен, Център, ново стр., ет. 5, обз., с 3 тер. - 65 000 евро 23. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв. 24. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв. 25. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв. 26. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв. 27. Офис, Ид.ц., 16 кв.м, нова админ. сграда, функциониращ офис- 16 000 лв. 28. Гараж, Изток, със закупена земя до Т-маркет, 22 кв.м - 7 000 лв. 29. Магазин, Пашов, работещ, 52 кв.м - 20 000 евро 30. УПИ над Болницата, 400 кв.м - 20 000 лв. 31. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, РЦ, след осн. ремонт, обзаведена - 200 лв. 2. Гарсониера, Мошино, преустр. в Двустаен, обзаведена - 200 лв. 3. Гарсониера, Изток, осн. ремонт, ново обзавеждане - 200 лв. 4. Двустаен, Тв. ливади, нап. обз., луксозен - 300 лв. 5. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв. 6. Двустаен, Изток, ет. 2, напълно обзаведен, след осн. ремонт - 200 лв. 7. Двустаен, Изток, ет. 2, обзаведен, тх., пл. - 150 лв. 8. Фризьорски салон, близо до Съда, ет. 1 - 100 лв.


8

Имоти

28 март 2013 г.

Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/ GSM: 088/7938 108; Тел. 076/ 60 19 23; 0894/416 188

“ЕЛИОН”ЕООД eliyon@abv.bg

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Пашов, ТЕЦ - 21 000 лв. 2. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ, подобрения - 23 000 лв. 3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, РVС, подобрения - 25 800 лв. 4. Гарсониера, Изток, ет. 7, преустроена - по договаряне 5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 39 800 лв. 6. Двустайни, Тв. ливади, тх., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 27 000 лв. 7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 32 000 лв. 8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв. 9. Двустайни, Изток, УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7, ет. 4 - 49 000 лв.; 42 000 лв. 10. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 36 000 лв.; 29 800 лв. 11. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро 12. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро 13. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв. 14. Тристаен, ул. Търговска, ет. 1, 104 кв.м, тх., ТЕЦ - 47 500 евро 15. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 45 000 лв. 16. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС, подобрения - 44 800 лв. 17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро 18. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., непрех. - 30 000 лв. 19. Тристаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ - 47 000 лв.

АГЕНЦИЯ “АРГО” ул. “Кракра” 15, ет.1 тел./факс: 0877/698 384;

0898/56 97 84; 0888/820 327 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв. 2. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, тер. - 32 000 лв. 3. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер., след ремонт - 22 000 лв. 4. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 19 800 лв. 5. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 43 000 лв. 6. 2-ст., Тв. ливади, ЕПК, добър, 2 тер. - 42 000 лв. 7. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 8. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв. 9. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв. 10. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 11. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг - 32 000 евро 12. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен - 40 000 лв. 13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро 14. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро КЪЩИ: 1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м, гараж, дв. 350 кв.м - 40 000 лв. 2. Къща, над Автогарата, РЗП: 60 кв.м, дв. 180 кв.м - 35 00 лв. 3. Къща, Драгичево, РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро 4. Къща, Център, ЗП: 70 кв.м, дв. 220 кв.м, след ремонт - 35 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв. 2. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв. 3. Тристаен, Пашов - 300 лв.

20. Къща, кв. Църква, ЗП: 70 кв.м, дв. 450 кв.м, 2 ет. - 35 000 евро 21. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 26 500 лв. 22. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 50 000 лв. 23. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв. 24. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража, РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - 62 000 лв. 25. Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро 26. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 60 000 евро 27. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв. 28. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м 29. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро 30. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 35 евро/кв.м 31. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне 32. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне 33. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м 34. УПИ, Изток, 2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м 35. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Мошино, ет. 5, частично обзаведена - 110 лв. 2. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 200 лв.; 230 лв. 3. Двустаен, Мошино, ет. 7, обзаведен, ТЕЦ - 200 лв. 4. Тристаен, Мошино, обзаведен, ет. 2 - 240 лв.

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96 ПРОДАВА: 2-ст., Център, 60 кв.м, ет.1, тх. подходящ за офис, дет. забавачка и др. - 28 600 евро Тел. 0896/760 900; 0898/221 126

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ Представителство за Перник и Oбластта ул.”Отец Паисий”№35 GSM 0888/21 85 08 бул. Юрий Гагарин 100А (до винпром) 076/60 85 85

ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА “ИНТЕР ДЕНТ” набира кандидати /жени и мъже/, за длъжността ДЕНТАЛЕН АСИСЕНТ. Медицинското образование е предимство. Пълен работен ден и трудов договор. Срок за подаване на документи до 28.03.2013 г.

- тел. 076/605 133; 0898/584 844 e-mai: interdent2003@gmail.com

КАНТОРА

Тел ефони: 60 13 15 елефони: ефони:60 15;; 0898/680 417; Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/ вечер: 076/60 52 68

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели ГАРСОНИЕРИ: 1. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 500 лв. 2. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв. 3. Красно село, ет. 2 - 23 000 евро 4. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв. 5. Тева, ет. 2, 3, 4 - по договаряне 6. Мошино, ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв. 7. Радомир, ет. 2 - по договаряне; ет. 7, ет. 8 - 13 200 лв. 8. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв. 2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 45 000 лв. 3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер., подходящ за кабинет - 27 500 евро 4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро 5. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата, РVС, теракот, ламинат - 29 000 лв. 6. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 28 000 лв. 7. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв. 8. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 18 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро 2. Тева, ет. 5, 2 тер., ТЕЦ, много добър - 40 000 лв. 3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. 4. Ид.Ц., 80 кв.м., тх., ТЕЦ, тер. - 56 000 лв. КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 33 000 евро 2. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен, етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 95 000 евро 3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв. 4. II-ри сам. ет. от Къща, кв. Каменина, 70 кв.м, саниран, обз. и 1/2 ид. част от УПИ 500 кв.м - 34 000 лв.

Тел: 0894/066 921; 076/591 967 ул. Търговска № 33, вх. В, ет. 1

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустр. в Двустаен - 21 500 лв. 2. Гарсониера, Тева, ет. 6/н/ - 24 000 лв. 3. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, 76 кв.м - 60 000 лв. 4. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, 74 кв.м - 55 000 лв. 5. Двустаен, Проучване, ет. 7/н/, 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв. 6. Двустаен, Мошино, ет. 1, тх., пл., 76 кв.м, РVС - 36 000 лв. 7. Тристаен, Изток, ет. 1, става за офис, дет. градина - 49 500 лв. 8. Къща, над Болницата, сут. + 2 ет., парцел: 330 кв.м- 60 000 евро 9. Къща, Проучване, сут. + 2 ет., дв. 400 кв.м - 45 000 евро 10. Парцел, Рударци, 912 кв.м, с къща, Център - 35 000 лв. 11. Парцел, над Автогарата, до 7-мо у-ще, 450 кв.м, на 2 ул.- 40 евро/кв.м 12. Парцел, 700 кв.м, с лице на 2 ул., Калкас - 17 евро/кв.м 13. УПИ, Център, 2 400 кв.м + ЗП: 1 300 кв.м - 250 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Офис, ул. Търговска, 16 кв.м, първи надпартерен ет. - 100 лв. 2. Офиси, ЦГЧ, от 30 до 80 кв.м, комун. място - 6 лв./кв.м 3. Гарсониера, Ид.ц., ул. Търговска, нап. обзаведена - 230 лв. 4. Гарсониера, Проучване, ч. обзаведен - 150 лв. 5. Помещение, Ид. ц. 180 кв.м. партер, става за магазин, игрална зала, банков офис и др. - 1 000 евро

СЕ А ЕМ: В / ДА НА то с Д я п-м ПО

о ; е /т ф а 0 95 к 88 4

/ 0887 0 32 37 . л е т /5 0888

5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв. 6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м, сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв. 7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв. 8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 50 000 евро 9. Къща, кв. Ралица, 2 ет., 2 пл., баня, тоалетна, ЗП: 90 кв.м, парцел 800 кв. м - 50 000 лв. 10. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 16 000 лв. 11. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв. 12. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв. 13. Байкушева махала, парцел 380 кв.м - 10 000 евро 14. Парцели, кв. Клепало, 393 кв.м; - 23 500 лв . 15. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща- 10 000 лв. 16. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро 17. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро 18. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв. 19. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м 20. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща, започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв. 21. с. Люлин 2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Дараци, ч. обзаведена - 140 лв. 2. Тристаен, София бул. България, кв. Г. Делчев, обз.- 400 лв. 3. Гараж, масивен, към печатницата - 50 лв. 4. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв. 5. Двустаен, Изток, среден, юг, дългосрочно, ч. обз. - 190 лв. 6. II-ри етаж от къща, над Болницата, обзаведен - 140 лв. 7. Помещение, 34 кв.м. за склад, при Музея - 130 лв. 8. Помещение, Център, 143 кв.м, партер, за медиц. център или офиси, с 6 помещения, тх, ТЕЦ - по договаряне

ул. “Н. Цанов” 34, /над Êàíòîðà ÈÌÎÒÈ р-т “Елит”/, ет.2, офис: 7 Тел.: 0895/718 709 „ÈÂÀ” ÅÎÎÄ 088/8215 130, 076/60 13 38

ул. Търговска, бл. 33 ет. 2

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ ПРОДАВА: 1. ГАРСОНИЕРА, МОНТЕ КАРЛО, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 39 000 ЛВ. 2. Гарсониера, Изток, ет. 6, южна, отлична, след ремонт, РVС, паркет - 26 000 лв. 3. ДВУСТАЕН, СЦ, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 34 000 ЛВ 4. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ, ТЕЦ, 74 КВ.М, ЛУКС, ОТРЕМОНТ. - 52 000 ЛВ. 5. Тристаен, ул. От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ - 65 000 лв. 6. Тристаен, Изток, ет. 2, осн. ремонт, заедно с хубаво обзавеждане - 53 000 лв. 7. ЗАВЕДЕНИЕ /КАФЕ-ЗАКУСКА/, МОШИНО, ТОП-МЯСТО, 60 КВ.М, СОТ, КЛИМАТИК - 48 500 ЕВРО ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Монте Карло, ет. 7, нап. обзаведен, ТЕЦ, лукс - 300 лв.

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД

076/60 57 12 “КРЕДО” ЕООД сл.тел.: GSM: 0878/66 38 68;

Сервиз за гуми

Търси работник

Съперник

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв. 2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв. 3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ. 4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне 5. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане 6. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв. 7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение 8. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 30 000 ЛВ. 9. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 32 500 лв. 10. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 43 000 лв. 11. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 45 000 ЛВ. 12. Тристаен, Изток, ет. 1, ремонтиран, подходящ и за бизнес, обзаведен - 59 000 лв. 13. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро 14. Петстаен, СЦ,, нов блок, ет. 4, ТЕЦ, мн. подобрения, обзаведен - 70 000 евро 15. Къща, Стара Тева, 2 ет., тавански ет., съвременно преустр., ремонт, дв. 380кв.м, барбекю - 50 000 евро 16. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв. 17. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв. 18. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро 19. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв. 20. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв. 21. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м 22. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м 23. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 25 000 лв. 24. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв. 25. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Помещение, ул. Кракра, в бизнес-сграда - 280 лв. 2. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв. СПЕШНО КУПУВА: 1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА 2. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 26 000 ЛВ. 3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 35 000 ЛВ. 4. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ 5. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО

Д-р Джунков акушер-гинеколог приема от 14 00 до 18 00 ч прегледи, консултации, цитонамазка, ехография Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8 GSM: 088/8700 258, тел. 7 49 05

ГИПСОКАРТОН - Окачени тавани - Преградни стени - Прахово боядисване, на латекс

тел.0878/32 14 34

SOS Детски селища България Нашата банкова сметка: Райфайзенбанк (България) ЕАД: BG76RZBB91551060353913 Новооткрит автокозметичен комплекс и денонощно охраняем паркинг до стария Икономически техникум набира персонал тел.0893/37 20 73;

Aвтокомплекс “Запад” ул.”От.Паисий” (до бившия икономически техникум) v автомивка външно и вътрешно v пране на килими v денонощно охраняем паркинг тел.0893/37 20 40


Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Съперник МАЛКИ

ОБЯВИ

автомобили

Продавам Рено-Клио, 94 г., със зимни и летни гуми, отлична - 1 500 лв. - тел. 0886/841 508 имоти

Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне – тел. 0879/ 88 20 55 УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разрешително за строеж, с Н=15 м и РЗП:2 200 кв., продажба или обезщетение – тел. 0899/ 19 42 00; 0899/19 42 02 наем

Давам под наем, изгодно помещение /кафе/, топ-място - тел. 0887/884 095 Давам под наем, охраняемо складово помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39 20; 0888/925 348 Давам под наем, магазин, кв. Изток, ул. Бл. Гебрев, бл. 18 тел. 0888/874 595 Давам под наем, партерно помещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил и Методий 61, 120 кв.м - тел 60 35 74 Давам под наем заведение, Изток, топ-място, РЗП:132 кв.м тел. 0887/88 40 95; 0888/50 32 37 работа

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37 разни

ОУ “Св. Иван Рилски” продава 1 бр. струг за дърво и 1 бр. струг за метал. - тел. 076/60 91 50 Продавам изгодно детско креватче, ъглов диван и холна масичка - 0897/757 240 Продавам холна гарнитура /диван, 2 фотьойла, 2 табуретки, изгодно - тел. 0896/788 784 Продавам пиролизно котле за отопление, 60KW – тел. 0887/88 40 95 Покана Управителният и контролния съвет на ЗКПУ “Единство” кв. Църква гр. Перник Ви кани на годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 06 април 2013 год. от 11 часа в читалището в кв. Църква /Пенсионерския клуб/ Присъствието Ви е необходимо. Дневен ред 1. Доклад на УС за дейността на кооперацията за 2012 г. 2. Доклад на контролния съвет 3. Други Докл. Бенко Петров Докл. Методи

Калейдоскоп

28 март 2013 г.

9

Любимите плодове издават сексуалния темперамент Наклонностите в леглото могат да си проличат от храната, която ядем. Специалисти откриха, че любимият плод издава доста интересни неща. Легенда разказва как в Средновековието мъжете подлагали бъдещите си съпруги на “плодов тест”. Пред момичето се слагала тава с разнообразни плодове, но то трябвало да избере само един. Смятало се, че по избора проличава какъв ще бъде сексуалният живот на двойката. Американски учени направиха експеримент и изготвиха списък с плодовете, които говорят за най-добри качества под завивките. Ананас – жените, любителки на този плод, са моногамни и държат на партньора си. Не мислете, че любовният живот с тези “корави дами” ще бъде скучен, защото те крият много изненади. Такива жени имат силна положителна енергия, която привлича мъжете, но в същото време са склонни да останат загадка за тях за много дълго време. Банан – жените, които харесват този плод, имат уязвима и лесно ранима душа. Те винаги са заобиколени от много мъже, защото са очарователни, но и прекалено критични към себе си. Мъжете не трябва да изтъкват техните недостатъци или рискуват да се превърнат в най-лошия им враг. Праскова – Сложен характер, който е доста труден за разбиране. Тези жени мечтаят за интересен живот. Винаги са открити към секс експерименти, но само с верен партньор, който е спечелил доверието им. Така че преди да убедите такива жени да скочат в леглото ви, трябва усилена работа, за да се докажете. Ябълка – жени с твърди и силни характери, но и консервативни понякога. Те не се отличават с кой знае какво от всяка друга жена, но са верни на половинката си. Круша – Любителките на този плод обичат да са в центъра на вниманието. Ако се окажете с такава жена в леглото, ще е необходимо доста да я поглезите. Грозде – Това са онази категория жени, които не търпят да са само с един партньор. Те търсят винаги забавата и рядко си лягат сами, допъват от БГНЕС. Основното изискване на тези жени към партньора е да има чувство за хумор и весел характер, с който да я привлече.

Шведска телевизия снима визитка на Елица и Стоян

Денис Родман пристигна в България

Екип на шведската телевизия, която е домакин на конкурса на „Евровизия” тази година, е в София за три дни. Целта на посещението е да бъде заснета видеовизитка на България и представителите на страната ни в песенния конкурс, пише Монитор. На полуфиналите и финала, по време на грандиозното шоу, преди участието на всяка страна телевизията домакин излъчва 40-секунден клип. Преди да пристигне в България, екипът изпрати подробен въпросник, за да разбере повече за Елица и Стоян. Предварително бяха обсъдени с тях локациите на снимките и места, които харесват, за да могат да се докоснат поблизо до музикантите, да усетят атмосферата и ритъма им на живот. “За пръв път ни правят такава визитка и аз се радвам, че екипът има време да разгледа едни от най-емблематичните за България места”, каза Елица.

На българска земя с полет от Истанбул кацна мегазвездата Денис Родман. Ексцентричният баскетболист е специалният участник в най-новото грандиозното риалити по TV7 "Къртицата", чиято премиера се състоя снощи. Родман ще се присъедини към останалите участниците още тази вечер. В базата вече го чакат деветнайсет души - от тях 10 звезди и 9 обикновени участници. За голямата награда от 250 000 лева ще се състезават Евгения Калканджиева, Николета Лозанова, Деян Донков, 100 Кила, Деян Неделчев-Икебаната, Азис, Емануела, Рут Колева, Божидар Искренов-Гибона, Кирил Ефремов. На летището Константин Папазов-Тити изрази надежда, че участието на звезда от ранга на Родман в български риалити формат ще спомогне за по-широката популярност на тазгодишното издание на Мача на звездите, в който Родман взе участие миналата година.


Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

10

ОВЕН Имате навик да говорите повече от необходимото, но дали винаги казвате всичко, което трябва? Днес е момента да бъдете по-конкретни.

ТЕЛЕЦ Ще искате да внесете нотка на разнообразие в обичайните неща. Хубав момент да направите някои промени в обстановката.

БЛИЗНАЦИ Съществуването ви днес ще е много поприятно от обикновено, благодарение на сърдечните вълнения, които ще ви споходят.

РАК Настроението ви днес ще е просто завидно. А това естествено ще има положителен резултат. Творческото ви вдъхновение ще е на максимална степен.

ЛЪВ Този ден носи доста силен заряд в себе си, така че много внимавайте. Днес трудно ще контролирате страстите си. Наблегнете на размислите.

ДЕВА Има за какво да се вслушате в чуждото мнение. Опитайте се да бъдете обективни и не прекарвайте всичко през призмата на емоциите, може сериозно да се депресирате.

Съперник

Минути за отдих

28 март 2013 г. ВЕЗНИ Много сериозно ще се отнасяте към задълженията си днес, но ще се разпилявате в твърде много посоки. Хубаво е да отделите малко повече време за нещата, които обичате.

СКОРПИОН Ден на сбъднатите надежди.Дано не останете разочаровани,но както е казано - наймного сълзи са пролени заради сбъднато молитви.

СТРЕЛЕЦ Доста задачи сте си набелязали за днес. Това може малко да ви поизнерви, но по-скоро би повлияло зле на околните. Проявете повече чувство за хумор.

КОЗИРОГ Ще ви се иска да се впуснете в нещо ново и необичайно. Някое екстремно преживяване силно би ви заинтригувало. Все пак бъдете по-практични.

ВОДОЛЕЙ Днес просто релаксирайте. Открийте своя начин, за да се почувствате добре. С малко повече старание може и до Нирвана да достигнете.

РИБИ Днес ще искате да прекарате деня в компанията на приятели. Ще ви вълнуват конкретни неща, а именно как точно да осъществите намеренията си.

СМЯХ И ЗАБАВА!

СУДОКУ Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81 квадратчета, представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадратчета. В условието на всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри. Целта е да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.

БНТ1

НОВА ТВ

бТВ

05:20Бързо, лесно, вкусно 05:50Дързост и красота - /3145 епизод/п/ 06:30Денят започва 09:00По света и у нас 09:10Денят започва в библиотеката 10:00По света и у нас 10:10Денят отблизо: Зелената линейка 11:00Денят отблизо с Мария 12:00По света и у нас 12:35Малки истории 13:00Апартаментът с Марта Вачкова 14:00Сен Тропе - тв филм /251 епизод/ 15:10Конър под прикритие - тв филм 15:50Частен случай 16:00По света и у нас 16:10Новини на турски език 16:20Ретро следобед 17:05Дързост и красота - /3146 епизод/ 17:30Бързо, лесно, вкусно 18:00По света и у нас 18:25Зелена светлина 18:30Теглене тиражите на ТОТО 2 18:45Шатовалон - тв филм /16 епизод/ 19:40Лека нощ, деца! 20:00По света и у нас 20:45Спортни новини 21:00Недадените - тв филм /2 епизод/ 22:00Натура 2000 - документален филм 22:30По света и у нас 22:55Зелена светлина 23:00Денис и приятели 00:00Мотоспорт екстра 00:30Ретро следобед: "Златният Орфей 1971г."Рецитали 01:15Апартаментът с Марта Вачкова 02:00Шатовалон - тв филм /16 епизод/п/ 02:55По света и у нас /п от 20:00/ 03:40Недадените - тв филм /2 епизод/п/ 04:40Малки истории/п/ 04:50Денис и приятели

05:00"Часът на Милен Цветков" 06:00"Господари на ефира" 06:30"Здравей, България" 09:30"На кафе" - предаване на НТВ 11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ 12:00"Малки жени" - сериен филм 13:00Новините на Нова 13:30"Цената на славата" - сериен филм 15:00"Доктор Куин Лечителката" 16:00"Часът на Милен Цветков" 17:00"Черешката на тортата" - тв шоу 18:00"Сделка или не" - телевизионна игра 19:00Новините на Нова - централна емисия 20:00"Пълна лудница" - комедийно тв шоу 21:00"Етажна собственост" - сериен филм 22:00"Господари на ефира" - забавно предаване 22:30"Престъпни намерения 23:30Новините на Нова 23:45"Осмо чувство" - сериен филм 00:45"Сделка или не" - телевизионна игра 01:45"Черешката на тортата" - тв шоу 02:45"Малки жени" - сериен филм 03:45Новините на Нова /п/ 04:00"Доктор Куин Лечителката"

05:20"Кухнята на Звездев" /п./ 05:40"Престъпления и страсти" /п./ - сериал, еп. 13 06:30"Тази сутрин" 09:30"Преди обед" - дневно токшоу 11:30"Кухнята на Звездев" 12:00bTV Новините - обедна емисия 12:30"Шоуто на Слави" /п./ 13:30"Диво сърце" - сериал, еп. 23 15:00"Призракът на Елена" - сериал, еп. 45 16:00"Престъпления и страсти" - сериал, еп. 14 17:00bTV Новините 17:30"Лице в лице" 19:00bTV Новините - централна емисия 20:00"Магаданс предизвикателството" 21:00"Революция Z" - сериал, с. 2, еп. 4 22:00bTV Новините - късна емисия 22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу 23:30"Дневниците на вампира" - сериал, с. 3, еп. 14 00:20"Кости" - сериал, с. 3, еп. 10 01:20"Преди обед" /п./ 03:10bTV Новините /п./ 03:40"Призракът на Елена"/п./ - сериал, еп. 45 04:30"Кухнята на Звездев" /п./ 04:50"Престъпления и страсти" /п./ - сериал, еп. 14


Спорт

Съперник

Õàëô îò Ñèåðà Ëåîíå íà ïðîáè â „Ìèíüîð”

Феновете ще имат нещо като тайна сбирка

Нападателят на Миньор Франк Маду, който пропусна контролата с Чавдар (Етрополе) заради травма, вече се готви наравно

с останалите си съотборници и ще бъде на линия за срещата с ЦСКА в неделя. Повторен дебют за Миньор срещу „червените” ще

„Балкан” бие наред на Запад Отборът на временния водач „Балкан”(Банище) тръгна убедително и през пролетния дял на първенството на Западната „А” ОФГ след като надделя с 471 над гостуващия „Чорни”(Брезник). Още в петата минута Кирил Владов е открил резултата и това 1:0 се е задържало почти час на терена. Тогава Владов е вкарал втория си гол, а шест минути по-късно Христо Рангелов с третия си гол е лишил съвсем мача от интрига. После Николай Ангелов от „Чорни” е вкарал почетния гол за „Чорни”, но пет минути преди край на мача отново Христо Рангелов е довел нещата до 4:1. В Кошарево нова загуба за отбора на „Буря” е нанесъл гостуващия отбор на „Ерма”, спечелил с убедителното 4:0. Валери Евтимов е вкарал още в първата минута, а в десетата и 22-та Бисер Захариев е вкарал нови два пъти за гостите. В 34-та минута Веско Стефанов е вкарал четвъртия гол и до края на мача всичко е било скука, защото зрителите не са видели ново попадение. В Студена едноименният местен тим не е дал на „Енергетик”, втори в класирането да вкара гол и така е увеличил разликата между първия и втория в класирането, завършвайки този мач 0:0. Доста убедително победа е постигнал отборът на „Черногорец” с 6:2 във Витановци над „Китка”. Олег Алексиев е вкарал три гола за гостите, Тодор Даскалов, Емил Арсов и Мартин Любенов са отбелязали по веднъж. Два гола във второто полувреме са отбелязали и домакините чрез Стилян Стоянов в 55-та и Симеон Варадинов в 75-та минута. Първа победа в първенството е постигнал отбора на „Западно ехо”, който е надделял с 2:0 над „Маниш”. Двете попадения са дело на Мирослав Наков в 4-та и 90-та минута на мача.

запише и Адриан Олегов. Междувременно още един чужденец се присъедини към перничани и ще изкара пробен период. Ако бъде

харесан от Николай Тодоров, той ще подпише с клуба, тъй като е свободен агент. Футболистът се казва Сюлейман Бах и е роден в Сиера Леоне. Бах е с британски паспорт, тъй като съпругата му е англичанка и няма да заема квота на чужденец, ако се стигне до трансфер в Миньор. Тъмнокожият футболист е с по-силен ляв крак и играе като офанзивен халф. В същото време феновете на перничани ще стягат редиците преди гостуването в „Борисовата градина” в

неделя. За същия ден от 13,00 часа председателят на Централния фенклуб Петър Илиев свиква Общо събрание, като е отправил покана към всички фракции. След сбирката, която е на стадион „Миньор”, запалянковците ще отпътуват за столицата, за да подкрепят любимците си. Сбирката няма да е отчетноизборна или нещо толкова важно- каза Буферо пред наш репортер. Ще си изясняваме вътрешни работи, няма да даваме информация за медиите.

„Левски” води с три точки на Юг Отборът на „Левски”(Егълница) беше участник в най-резултатния мач от първия пролетен кръг на Южната „А” ОФГ и запази преднината си от три точки на върха на класирането. В Егълница зрителите видяха 10 гола, от които осем във вратата на гостуващия тим на Светля. С по две попадения се записаха Даниел Данаилов и Кирил Кирилов от домакините, а останалите голове за победителите вкараха Калоян Куцаров, Йордан Тонев, Кристиян Нинов и Ивайло Йорданов. За гостите точни са били Адриян Мирков и Явор Йорданов. Интересното е, че първото полувреме е завършило при резултат 0:0, а първото попадение е вкарано чак в

48-та минута. От тук до края на мача обаче публиката е гледала издание на популярната преди време рубрика „Гол след гол”. Другият претендент за челото –„Ботев”(Друган) е бил повече от убедителен при гостуването си на „Свраките” в Гълъбник, където е надделял с 5:0 над домакините, носещи звучното име „Свраките” Марио Йорданов е открил резултата в 27-та минута, Веселин Димчев е удвоил в 32-та. След това са вкарани два гола от Денислав Даскалов, съответно в 48-та и 56-та минута, а крайното 5:0 е оформено от Юлиян Душков в 89-та минута на мача. В Копаница местният „Бенковски” е спечелил с 4:0 домакинството си над

„Верила”. През първото полувреме точни за домакините са били Юсеин Юсеинов и Бисер Петков, през второто още един гол е вкарал Юсеин Юсеинов, а последното попадение девет минути преди края е отбелязал Марио Първанов. В Дрен отборът, носещ името на селото е спечелил с 2:0 срещу „Сарата”(Долни Раковец) Головете са паднали в последния половин час на срещата, вкарани от Милен Тодоров в 63та минута и Светлин Рударски в 85-та. След края на мача е имало грозни сцени, в които футболистът на гостите Адр. Цанов е демонстрирал липсата на каквато и да е култура, като е псувал съдийската бригада.

НАКАЗАНИЯ На свое заседание Дисциплинарната комисия при ОС на БФС– Перник в наложи следните наказания:

Западна „А” ОФГ – 10 кръг Владислав Стоименов ФК Чорни 1920 чк 1 среща Димитър Младенов ФК Маниш чк 1 среща 8 състезатели са наказани с предупреждение

Южна „А“ ОФГ – 10 кръг Адриан Цанов ФК Сарата 5 жк и доклад 3 срещи Александър Тодоров ФК Върба чк 1 среща 9 състезатели са наказани с предупреждение

Северна „А“ ОФГ – 10 кръг Юлиан Александров ФК Спортист чк 3 срещи 13 състезатели са наказани с предупреждение

Зона „Струма“ - 16 кръг Деян Величков ФК Кракра 1919 чк 1 среща Кристиян Занев ФК Марек 2010 чк 1 среща Любен Ергин ФК Банско чк 1 среща Румен Харизанов ФК Германея чк 1 среща 19 състезатели са наказани с предупреждение РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ООД УПРАВИТЕЛ: инж. ИВАН ПЕТРОВ ISSN 1312-7012

Главен редактор: Любомира ПЕЛОВА Зам. главен редактор: Зоя ИВАНОВА Коментари и анализи: Валентин ВАРАДИНОВ

Дежурен редактор: Зоя ИВАНОВА

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП

КЛАСИРАНЕ

ЮЖНА „А“ ОФГ 10-ТИ КРЪГ РЕЗУЛТАТИ: Върба – Струмски сокол Бенковски – Верила Дрен – Сарата Свраките – Ботев Левски – Светля 1.Левски   2.Ботев 3.Бенковски  4.Стр.сокол  5.Светля  6.Сарата 7.Верила  8.Свраките 9.Дрен   10.Върба  

22 т. 19 18 17 16 16 12 9 9 7

10-ТИ КРЪГ РЕЗУЛТАТИ: Балкан – Чорни Западно ехо – Маниш  Буря – Ерма Китка – Черногорец  Студена – Енергетик

4:1 2:0 0:2 2:6 0:0

Класиране: 1.Балкан 2.Енергетик   3.Черногорец  4.Чорни  5.Ерма  6.Маниш   7.Китка  8.Студена   9.Буря    10.Западно ехо  

35-6     28 24-7   22 31-21    19 28-16      17 23-15    16 18-19      13 17-19  12 15-22    8 18-47   4 4-41   3

СЕВЕРНА „А” ОФГ 10-ТИ КРЪГ РЕЗУЛТАТИ: Рудничар – Габер Дружба – Пирин  Спортист – Струма 

1:3 4:3 4:3

Класиране: 1.Габер 2.Дружба 3.Струма   4.Големи връх   5.Пирин 6.Спортист   7.Рудничар 8.Ботев  9.Солей 

26-16     19 26-12     19 19-10     18 17-15    16 14-12   14 14-20     8  9-21    8 10-15    7 5-19   1

Скримов и „Пари Волей” разбиха „Монпелие Волей” Пари Волей (Париж) победи гостуващия Монпелие Волей (Монпелие) с 3:2 (25:19, 19:25, 25:23, 22:25, 15:10) в последния си мач от редовния сезон в мъжкото първенство на Франция. Навръх имения си ден капитанът Тодор Скримов изригна с 29 точки (1 ас, 27 атаки, 1 блокада) и 61% добро посрещане за победителите и стана топреализатор на мача. Успехът издигна Пари на шестото място в крайното подреждане преди плейофите с 42 точки от 15 победи и 11 загуби. В четвъртфинална серия до две победи от максимум три мача столичани ще се изправят срещу третия в класирането Нант Резе (Нант). Скримов и съотборниците му ще бъдат домакини на първия мач на 3 април. Страницата подготви Яне Анестиев

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани Петрова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

1. Редакция в-к “Съперник” ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72 2. Кафе-клуб “Антония” нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83 3. Агенция “СИМЕОН -Д” ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26

СЧЕТОВОДСТВО

31-12   30-2 22-13  21-9 26-22 18-14 16-21  14-35  8-21  9-36 

ЗАПАДНА „А“ ОФГ

Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

Радка Лазова

1:5 4:0 2:0 0:5 8:2

Класиране:

Силвия Григорова, Яне Анестиев, Виктория Станкова

Иванка Василева, Станислава Лазарова, Цветелина Чавдарова,

11

28 март 2013 г.

РЕКЛАМНИ БЮРА:

Адрес на редакцията: гр. Перник "Св. св. Кирил и Методий" бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72 Всеки автор носи отговорност за материала си Печат: Печатница “Аргус” Разпространение: Лъчезар Лазаров


27 март 2013 г.

Îêðúæíèÿ ñúä ïîòâúðäè – Êðèñòèÿí îñòàâà â àðåñòà Защитата поиска по-лека мярка заради бъбречно заболяване на тийнейджъра-бандит

Любомира ПЕЛОВА Вчера и пернишкия Окръжен съд потвърди решението на районната институци и остави в ареста с най-тежката мярка за

неотклонение „задържане под стража” 19годишният Кристиян Симеонов. Тийнейджърът е един от заподозрените маскирани бандити, извършили

Ротация на полицаи само в краен случай Любомира ПЕЛОВА В Пернишко сериозна ротация на полицейски сили не се предвижда. Тя ще бъде извършвана само в краен случай и вероятно ще е в селата, където хората се познават и са обвързани с роднински и приятелски връзки. Според директора на Областната дирекция на МВР в Перник Валентин Димитров всяко командироване на служители на реда в друго населено място е е свързана с допълнителен разход на сили и най-вече – на финансови средства, каквито дирекцията не може да си позволи. Затова ротация ще се извършва само в райони, където наистина има конфликт на интереси, който би опорочил сериозно изборният резултат, заяви Димитров. Според него на този етап не могат да се правят генерални изводи и да се сочи каквато и да било конкретика. В едно обаче комисарят бе категоричен – предстои да бъде направен сериозен анализ и полицията ще реагира така, че да няма никакво съмнение за работата й по време на предизборната кампания и в деня на вота. От ОД на МВР подчертаха, че до момента не е подаден нито един сигнал за подготовка за купуване на гласове Комисар Димитров допълни още, че в Перник не са готови още финансовите разчети за похарчените за охрана на протестите пари. Сумата вероятно ще се окаже сериозна, но всеки полаций, работил в тези дни по опазване на обществения ред, ще получи полагащото му се за извънредния труд възнаграждение.

Уъркшоп събира любители на хип-хопа Виктория СТАНКОВА Безплатен уъркшоп за всички любители на хип-хоп ще събере желаещите да се занимават със стрийт танци в Перник. Приключението започва на 30 март от 13 часа във физкултурния слон на ОУ „Иван Рилски“ в града и ще бъде само началото на нов клас по хип-хоп на Dance School ‘VS’. В него могат да се включат любители танцьори на всякаква възраст, които желаят да се докоснат до културата и стилистиката на хип-хоп танците. Преподаватели ще бъдат младите танцьори с дългогодишен сценичен опит от хип-хоп група DA Clique. Групата е заедно от една година и вече може да се похвали със значими награди. Сред тях е и второто място в BALKAN DANCE FESTIVAL в Гърция. DA Clique са в основата на първата школа на Dance School ‘VS’ извън София.

два въръжени грабежа в града – на безиностанция „Еко” и на офиса на местния интернет доставчик „Перник Лан”. Срещу Кристиян има повдигнати обвинения за участие и в двете престъпления, извършени за по-малко от месец. В тях обаче съучастниците му са различни. Първото бе извършено на 30 декември м.г., когато Кристиян и 33-годишният му ортак в престъплението Трайчо Трайчев удариха офиса на интернет доставчика в пернишкия квартал Изток. Маскираните бандити из-

карали акъла на касиерката, след като насочили пистолет към нея. Докато единият я държал, другият претарашил помещението. Тръгнали си с празни ръце, защото малко преди бандитите да нахълтат в помещението, касиерката била отчела дневния приход. Петнадесетина дни по-късно, в средата на януари Кристиян, в комбина с друг криминално проявен перничанин, по същия начин удари бензиностанцията. Двамата маскирани отново насочили късоцевно оръжие към служи-

телката и със заплахи и сила задигнали оборота. Плячката била мижава – едва 100 лева, защото двамата бандити не успели да намерят истинския сейф, в който сумата била много по-сериозна. Вчера адвокатът на 19-годишния Кристиян поиска промяна в по-лека на мярката му за анеотклонение, представяйки пред съдебния състав медицински документи, доказващи, че той от дете страда от бъбречно заболяване. Номерът обаче не мина и Кристиян остава до делото в ареста.

Пиян шофьор бяга от проверка, мацка с 1,89 промила зад волана Любомира ПЕЛОВА Пиян – залян пернишки шофьор се опита да се спаси от полицаите чрез шуро бягство по пътя. Инцидентът е станал вчера около полунощ в курортното село Рударци, когато представители на полицията опитали да спрат за проверка водач на автомобил. Служителите на КАТ вдигнали стоп палка, вместо обаче да се подчини, 23-годишният отпрашил с мръсна газ по пътя, опитвайки се да се измъкне и да се укрие от служителите на реда. След улична гонка катаджиите все пак успели да го настигнат и го задържат. Оказало се, че

младият жител на селото има защо да бяха . при проверка за алкохол дрегерът отчел цели 2,67 промила алкохол. Виновният шофьор, подкарал пиян колата си „Рено Клио”, не само отказал кръвна проба, но и оказал здрава съпротива на пътните полицаи. В крайна сметка се озовал се озовал в полицейски арест, а срещу

него е образувано и бързо полицейско производство. Същата нощ катаджиите попаднали и на почерпена млада дама, която управлявала колата си „Ситроен Саксон” с 1,89 промила алкохол. 23-годишната перничанка дала кръвна проба, но срещу нея също е било образувано бързо полицейсйко производство.

В Пернишко погват и рокерите Любомира ПЕЛОВА От 1-ви април в Перник започва масирана кампания под наслов “Безопасност и на две колела”, съобщи началникът на “Пътна полиция” Петър Соколов. Инициативата е свързана с безопасността на водачите на мотоциклети и мотопеди и недопускането на пътни инцидеенти през пролетно-летния сезон, когато рокерите надуват газта на двуколесните возила по пътищата както извън, така и вътре в населените места. Проверките ще про-

дължат до октомври. Проверка на техническото състояние на моторите и на водачите - за правоспособност и алкохол, са само част от комплекса мерки, които ще предприеме полицията по отношение на мотоциклетистите. Освен това ще се посещават училищата и ще се говори на място с учениците от горните класове, които попадат в групата на рисковите участници в движението по пътищата. Катаджиите ще се обърнат и към родители и учители, които трябва също да

разговорят с тийнейджърите за правилата в движението, за да няма азачернени домове. През 2012 година на територията на област Перник са станали 9 катастрофи с участието на мотоциклетисти, при които са били ранени 11 души. От тях са били 9 водачи и двама - пътници. При две от пътните произшествия виновните мотоциклетисти не са имали и документ за правоуправление поясни Соколов. Възрастта на рокерите е била във възрастовата граница между 19 и 37 години.

12

В Радомир пипнаха апаш – пришълец Любомира ПЕЛОВА Служители на радомирското полицейско управление намериха и задържаха авторът на грабеж, извършен в земенско село. Вчера, около 11 часа, 43-годишен мъж подал жалба, че е станал жертва на грабеж. Непознат за него мъж, използвайки сила, му отнел два мобилни телефона и златна верижка. Служителите на полиц;ейсйкото упуравление в Радомир и техните колеги от полицейско управление в Земен реагирали изключително бързо и за броени часове стигнали до извършителя на престъпния акт - 33 годишния М. П., жител на пазарджишко село. До този момент той не е имал криминални прояви, но се озовал незабавно в ареста с полицейска заповед. Откраднатите телефони и бижуто са намерени и ще бъдат върнати на законния им собственик.

АПРОПО ГОЛЕМЦИТЕ ОТ КУЛТУРНОТО МИНИСТЕРСТВО КРЪЦНАХА НАЙ-АТРАКТИВНИТЕ ИДЕИ НА ПРОЕКТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРЕПОСТТА „КРАКРА”. Така шоуто е полуампутирано, емоцията му се губи някъде в минималните финанси. Все пак добре, че не кръцнаха и някои от запазените стени на „Кракра”, че иначе крепостта щеше да се превърне в пасище. В краен случай и четирите милиона ще свършат добра работа, щото са пари мечта за всеки културтрегер. И понеже това е последният шанс край Кървавото да се извият туристически опашки – сега му е времето. Отдавна лелеяната мечта да станем туристическа дестинация поне на книга е реализирана. Сега остава да се въплъти и в камъка. Който още помни копитата на болярските коне в очакване стъпките на международния туризъм. Поне ще имаме нещо за пред света. Проспектите и диплянките за Перник ще започват и завършват със снимки от крепостта. Въпросът е това време да е колкото може по-късо, за да не стане и самият проект история без край. РОТАЦИЯТА НА ПОЛИЦАИ ОКОЛО ИЗБОРИТЕ МНОГО ПРИЛИЧА НА ПРЕХВАЛЕНАТА КОШНИЦА ЗА ЯГОДИ. Цял министър – председател се похвали пред целокупния народ, че така ще види сметката на купувачите на гласове, ама явно и той живее в дипломатическия свят на илюзиите. Когато нещата опрат до конкретните изборни секции, полицаите отиват там по неволя, а не по ротация. Интересно как ще издирят родата на всеки сержант, която евентуално може да се е кандидатирала някъде по листите или да е партиен активист в ромски квартал? Преди полицаите да се ротират, партийните босове трябва да се рефинансират. Което значи чисти пари за чисти избори. Другото е лъжа и измама. От шумно заявената полицейска акция най-много да се получи цели махали да не гласуват, което все пак е нещо – вотът ще бъде етнически чист. А на други избори да се експериментира ротация на избирателите. Впрочем, някои вече я експериментират.

20130327sapernik61  

Вестник Съперник броеве от 2013 година

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you