Page 1

Всяка

ВРЕМЕТО

се

събужда

с

вестник

“Съперник”

КАЛЕНДАР Св. мчца Матрона Солунска

Y K

Перник

-10 - 80 Облачно, слаб дъжд

C M

сутрин

ВАЛУТИ

Цена: 0,60 лева

1 Евро = 1.955 лв. 1 Долар = 1.520 лв.

Сряда, 27 март, 2013 г., бр. 60 /5176/ год. XX

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 ДНЕС ЧЕТЕТЕ: СТР. 3

СТР. 4

СТР. 11

“ËÈÄÅД ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÍÎ ÍÀ ÈÇÁÎÐÈÒÅ “ÅÊÑÒÐÈÉÌ ØÎÓ” ÎÁÐÀ ÏÐÈÇÎÂÈÒÅ ÌÅÑÒÀ

Луд умора няма Луд умора няма. Партийците – също. Уж трябваше да правим смяна на системата, а чипът на партийните строители на съвременна България си остава съвсем същият. До последния ден за регистрация за изборите в ЦИК са се записали почти 50 партии. Отбор юнаци, готови да поемат на крехките си плещи тежестта по извеждането на България от кризата. Някои от тия хора явно забравиха да погледнат календара. Само преди месец страната се тресеше от протести, кой от кой по –радикален и по-революционен. „Партиите вън” беше лозунгът на лозунгите, който всички гласно или негласно споделиха. И даже се включиха в протестите срещу партийността. И в един хубав миг всички поединично или коалиционно цъфнаха за партийна регистрация. Мандатоносители се явиха световно неизвестни партии, повярвали си, че номерът с царската регистрация преди осем години пак ще мине. Да им кажеш, че са луди – ще се обидят. Чувствителни са на тема психическо здраве. Да им кажеш, че са нормални – значи ти самият да си луд. Диагнозата ще стане ясна в края на изборния ден. Дотогава лудите умора нямат. Дано мирясат поне след изборите.

телни човешки лица. Всяка от снимките носи различна емоция и въздейства чрез различни изразни средства. Всяка от тях разказва историята, която нейният автор е преживял. Затова, макар че авторите не присъстват лично по време на изложбата, техните произведения говорят вместо тях. Жители на селото изпълниха днес залата, в която е подредена изложбата.

На страница 2

Сероочистната инсталация на ТЕЦ”Република”е готова

Силвия ГРИГОРОВА Сероочистната инсталация на ТЕЦ”Република” е почти готова. Очаква се в началото на май да се направят пробите, след което съоръжението ще бъде пуснато в редовна експлоатация. Това информираха от „Топлофикация Перник”. От там поясниха, че с изграждането на сероочистката на

Валентин ВАРАДИНОВ

ставен ад купува

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в цяла България плащане веднага БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ

ДИРЕКТЕН КУПУВАЧ

НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ тел.: 02/99 32 555; 0879 44 13 33

гр. Перник, ул. “Търговска”№ 34

тел.: 076/67 04 04; 0879 44 13 34

гр. Радомир, ул. “Кирил и Методий” №12

тел.: 0777/800 42; 0879 543 222

/до казиното на центъра/

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈ ÎÒ 6 ÄÚÐÆÀÂÈ ÑÅ ÑÐÅÙÍÀÕÀ Â ÌÅÙÈÖÀ

Виктория СТАНКОВА Пернишкото село Мещица събра на едно място творби на фотографи от шест държави. Фотосите пренасят жителите на китното селце в красиви кътчета от цял свят с помощта на творбите на автори от България, Португалия, Малайзия, Колумбия, Италия и Ирландия. Фотографите са използвали различна техника, вдъхновявали са се от живописни пейзажи и изрази-

КОМЕНТАР

/с/у чешмите на централната баня до Халите/

практика се изпълняват всички изисквания, които са записани в комплексното разрешително, което е издадено на топлофикационното дружество от Министерството на околната среда и водите. Въпреки изграждането на модерен електрофилтър на най-големия парогенеротор, с който основно работи цен-

ДАВАМ ПОД НАЕМ изгодно помещение /кафе/, топ-място - тел. 0887/884 095 ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ 0700 100 10

www.cez.bg Tел. 076/68 10 13, 076/68 12 30 Факс 076/68 19 51, 076/68 19 53

ул. „Владайско въстание” 1 2304 Перник local@stomana.bg;

www.stomana.bg export@stomana.bg

www.sapernik.info

Изложбата е подредена в селското читалище

ÈÂÎ ÀÂÃÅËÎÂ ÈÄÂÀ Â ÏÅÐÍÈÊ

гр. София, ул. “Сердика” №22

e-mail: sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg

ISSN 1312-7012

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” АД Перник 2303, кв. Мошино тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

тралата, съгласно изискванията на ЕС, за да не се налагат санкции на „Топлофикация Перник”, дружеството бе задължено да изгради и сероочистна инсталация. Целта бе да се намали до минимум отделянето на сяра в атмосферата, независимо от това, че въглищата, с които работи ТЕЦ”Република” са с много ниско съдържание на сяра. Изградената сероочистна инсталация е от мокър тип с реагент – варовик. Цената на подобно съоръжение е около 100 млн. лв. За инсталацията в Перник Стопанинът на „Топлофикация Перник” е инвестирал по-малко средства, защото дружеството е разполагало с част от съоръженията за инсталацията.

Болните от грип в Перник намаляват Зоя ИВАНОВА Регионалната здравна инспекция отчита непрекъснато намаляване на броя на заболелите от грип. За миналата седмица нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания продължава да бележи стойности надолу.Сред наблюдаваните 8 019 лица от всички възрастови групи, през 13-та седмица са регистрирани 132 случаи на ОРЗ (срещу 146 за предходната седмица). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 години – 1597,80 %00, следвана от възрастовата група 5-14 години – 474,68 %00 и 15-29 години – 159,82 %00.Болните в детска и училищна възраст са около 45.65 % от всички заболели.Заболяемостта не е достигнала епидемично ниво - общата заболяемост за Перник е 164,61 на 10 000 души (срещу 182,07 за предходната седмица).

Заложна къща”ПИК” НАЙ-ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ Убедете се в разликата! ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Застрахователна и презастрахователна компания

Вестник

застраховка „ГО” ул. „Кракра” 61 тел. 076/60 11 00

„КРАКРА СОФТ” НОВИ

Компютри, принтери, софтуер РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА ул. „Кракра” 68 Тел. 64 03 50

търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит Телефони:

0887 884 095 0888 503 237


2

Областта

27 март 2013 г.

Перник отбелязва с премиера Международния ден на театъра Виктория СТАНКОВА Навръх Международния ден на театъра – 27-ми март, Детско-юношеският театър „Мускетарите” ще покаже премиерния си спектакъл „Боряна”от Йордан Йовков. Представлението ще се играе от възпитаниците на Ваня Михова на сцената на Обединения детски комплекс от 19 часа. На следващия ден - 28 март от 19.00ч. на пернишка сцена ще се развихри пък КАРЛА РАХАЛ в спектакъла на КАМЕН ДОНЕВ “Мартин, Данчо и майка им”. Смях през сълзи по текст на Камен Донев, типично в негов стил е разказана историята за една майка и двете и деца, за преживяванията на морския бряг и ... Подробности и много комични ситуации на 28 март. Билети се продават на касата на театъра.

Още четирима пипнаха хепатит Зоя ИВАНОВА

Четири нови случая на вирусен хепатит са регистрирани миналата седмица от здравните инспектори на регионалната здравна инспекция. 3 от гр. Перник и 1 от гр.Трън. Лекуват се в Инфекциозното отделение на МБАЛ – Перник. Предприети са мерки спрямо уточнените контактни лица. Почти двойно са намалени заболелите от варицела – има 35 случая, срещу 75 за предходната седмица. Регистрираните случаи са: гр. Перник - 19 случаи, гр. Батановци – 1 случай, с. Студена - 2 случая, гр. Радомир – 5 случаи, с. Кладница - 1 случай, с. Рударци – 2 случая и с. Драгичево – 5 случаи. Заболелите са на възраст от 2 г. до 36 г. Лекуват се амбулаторно от общопрактикуващите си лекари.Няма регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции на територията на гр. Перник и областта.Държавните здравни инспектори са извършили общо 161 бр. проверки. Издадени са 19 хигиенни заключения. Взети са 26 броя проби питейни води.Издадени са 6 предписания. Съставени са 2 акта за административно нарушение. Издадени са 3 наказателни постановления за константирани нарушения.

Рядко цвете направи Лялинци защитена зона Любомира ПЕЛОВА Една от новите девет защитени местности в страната се намира в землището на трънското село Лялинци. Те ще бъдат огласени в Държавен вестник, след което трябва да влязат в сила заповеди на министъра на околната среда и водите Юлиан Попов за обявяване на тези нови защитени местности с площ 1380,667 дка. Териториите бяха предложени в рамките на проект „Изграждане на мрежа от защитени територии за опазване на растенията в България”, изпълняван от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН в сътрудничество с МОСВ. Целта на новите защитени местности е опазването на редки растителни видове, един от които е панчичевото секирче, чието местообитание местността край трънското село, която също се нарича Лялинци.

Съперник

Ðåãèîíàëíèòå ïðîãðàìè çà ïðåâåíöèÿ íà ñàìîóáèéñòâàòà

Правят се, по заповед на здравното министерство Зоя ИВАНОВА Регионалните здрадни инспекции в страната трябва да предложат конкретни програми и мерки за оказване на психологическа помощ за превенция на самоубийствата. Разпореждането беше дадено миналата седмиця от министерството на здравеопазването. Мярката се предприема в отговор на зачестилите случаи в страната на самозапалване, уточняват от ведомството. Според заповедта се предвижда още и специалисти да извършват и антикризисни интервенции сред очевидци на самоубийства, при които има риск от възникване на постравма-

тични психични последствия. Това е указано в писмо на зам.-министъра на здравеопазването д-р Мирослав Ненков до директорите на РЗИ. Психолозите и психиатрите трябва да зададат модели за справяне при криза и да помагат на лицата в риск. Трябва да се предвиди и помощ на очевидци на самоубийства, при които има риск от посттравматичен шок.Като друга възможност за превантивна помощ се посочва организирането в лечебните заведения на “отворени врати” и консултиране в областта на психичното здраве и болести. По този начин на гражданите ще се осигури своевре-

менна и достъпна психологична и психиатрична помощ. Обществените съвети по психично здраве, създадени към всяка РЗИ в рамките на Политиката за психично здраве 2004-2012г., ще осъществяват координирането на цялостния процес в областта за превенция на самоубийствата и антикризисната работа с лицата, очевидци на самоубийствен акт.

Бабини носии и дизайнерски модели събрани в общо ревю Виктория СТАНКОВА Бабини носии и дизайнерски модели показа ревю в Историческия музей в Перник. Необичайната изложба “Традиционно и модно” съчетава т р а д и ц и о н н и граовски женски дрехи с уникатите на художничката Елена Темелкова. Моделите оживяха, представени от млади артисти от ДЮТФ “Мускетарите” в ОДК с ръководител Ваня Михова. Момичетата изглеждаха еднакво красиви в пъстрите литаци, изровени от раклите на техните ба-

би и в дизайнерските дрехи на Елена Темелкова. Експозицията представи и женски аксесоари и бижута. Сред експонатите има пафти, накити, кърпи и огърлици на по сто години, съхранени в музея. Редом с тях любителите на изящните украшения могат да се насладят на уникалните бижута, изработени от Елена Темелкова и на пъстрите копринени шалове, изрисувани ръчно от нея. Елена Темелкова е завършила НХА в София в класа на проф. Марин Вър-

банов специалност “Текстил и мода”. Работи в областта на монументалната текстилна пластика, живопис върху коприна, интериорен текстил, изработва уникални рисувани облекла и аксесоари. Има 16 самостоятелни изложби и участия в множество национални и международни изложби и пленери. Нейни произведения са притежание на галерии и частни сбирки в България, Германия, Франция, Италия, Испания, Сърбия, Кипър.

Пазарът на имоти в Перник се раздвижил Любомира ПЕЛОВА Според пернишки брокери, от началото на годината пазарът на имоти макар и съвсем леко, от началото на годината вече се е раздвижил. Според тях притеснени от кризата по-заможни клиенти теглят парични влогове и ги влагат в недвижими имоти за по-голяма сигурност. Някои от местните агенции вече са консултирали бизнесмени от Кипър, коите проявяват интерес към селскостопански имоти и земя, на които евентуално биха могли да развиват земеделие или животновъдство в региона. Появата на клиентите от островната държава брокерите обясняват с тежката криза в Кипър, заради която една от двете банки дори бе закрита. Според местни брокери клиенти предпочитали да купуват земя директно от фондове и арендатори, защото тяхната цена била по-ниска - средно около 300 лв. За декар, докато при агенциите за недвижими имоти търгували земеделските площи средно с 200 лв по-скъпо.

Фотографи от ... от страница 1 Любопитни те разпитваха организаторката на изложбата и автор на някои от фотографиите Петя Димитрова за нейните пътешествия из екзотични краища на света, откъдето тя е изложила свои творби. Фотографиите са дело на Петя Димитрова, Емил Бонев, Вера Витанова, Любомир Канелов, Силвия Дървенякова, Любомир Канелов, Инна Вълкова, Станислав Стоянов, Емануил Ангелов, Иво Асенов, Веселина Боянова и Нели Евгениева от България, Леонардо Агудело от Колумбия, Сара Харди от Ирландия, Лий Вей Лианг от Малайзия, Ева Лаудаче от Италия, Карлош Монтейро и Едуардо Маркес от Португалия. Изложбата ще пътува в различни населени места из страната по проект „Акселс и приятели„, иницииран от Асоциация за културно, стопанско, евристично и лингвистично сътрудничество. Идеята е да се обогатява културният живот в малките населени места. Мещица е първото селище, в което изложбата гостува. Тя е подредена в читалището „П. К. Яворов 1926”. След това тя ще продължи обиколката си из региона със спирки в пенсионерския клуб в кв. „Калкас“ и в галерията в читалище „Съзнание“ в кв. Мошино. Пълната колекция от фотографии ще гостува и на Югозападен Университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград. „АКСЕЛС и приятели” има покани да гостува още в селата Младен, общ. Севлиево, Баня, общ. Разлог и Огняново, общ. Гърмен.


Панорама

Съперник

27 март 2013 г.

ÏÏ „Ëèäåð” îòèâà ñàìîñòîÿòåëíî íà èçáîðèòå

Пълна листа ще има партията и в пернишкия многомандатен район

Зоя ИВАНОВА Политическа партия „Лидер” ще участва като самостоятелна партия, а не в коалиции на предстоящите извънредни парламентарни избори – това каза вчера областния председател Михал Алексиев. На някои места в страната в листите може да има и представители на формация НИЕ – но в

Перник това няма да стане. Тук партията ще се бори за народния вот самостоятелно. Алексиев поясни, че партията, на която в миналите избори не стигнаха 300 гласа за да прескочи 4% бариера, сега е решена да влезе в парламента. Ще очакваме да ни подкрепят разумните хора, които припознават своите виждания в на-

Ирена Соколова помага на социални институции

шата програма. В листите, които ще бъдат обявени официално малко преди започването на предизборната борба ще намерят място представители на всички професии. Нашата партия не е с негативно лице, ние не сме участвали в управлението досега и затова не може да се каже, че ще залагаме на нови лица. Ние нямаме стари лица – каза още Алексиев. Политиката на партията е ясна – без силна, експортно ориентираната икономика не бихме могли да постигне европейски доходи, здравеопазване, не бихме могли да създадем предпоставки българските таланти в облас-

тта на културата, изкуството испорта да използват своя потенциал, а българските учени ще търсят реализация извън пределите на страната. Затова партията поставя на първо място като национален приоритет оздравяването и развитието на българската икономика. Найважното условие за развитие на икономиката е тя да бъде конкурентна. За това обаче трябва да разчитаме само на себе си – всички останали обещания, че някой ще дойде отвън ще инвестира някакви огромни средства са безпочвени. Помощ от страна на държавата трябва да има –

тя трябва да е от гледна точка на стимулиране на конкретни сектори, които са важни и стратегически за ръста на икономиката. Михал Алексиев беше категоричен, че за листата на ПП Лидер в Перник вече се коментират различни имена. Докато обаче не се утвърдят те няма да се обявяват. Така ще се избегнат типично българските инсинуации и търсене на евтини сензации. Партията ще открие официално предизборната си кампания в законовите срокове. Както е известно официално кампанията започва месец преди провеждането на изборите.

Перник и Радомир вече се включиха в инициативата „Висящ хляб” Любомира ПЕЛОВА Благотворителната инициатива, която за броени дни стана изключително популярна с възможността, която дава бедни хора да получат хляб или топла напитка, намери последователи и в Перник. Местни хора с по-големи възможности предлагат не само залък от насъщния за социално слабите, но и детски дрешки, дори ... билети за театър. Първи на каузата за добротворство в Перник откликнаха местните ресторантьори Борислав Боздев и съпругата му Людмила. Техните клиенти могат да предплатят кафе, супа, обедно меню и дори вечеря за нуждаещо се семейство. В Радомир в магазина за алкохол, цигари и захарни изделия на едноличния търговец Светослав Кацарски, се предлага благотворително “висяща вафла”. Така след София и Варна, Перник и Радомир са градовете, които се присъединиха към благотворителната инициатива.

Лекарският съюз призовава партиите към споразумение Зоя ИВАНОВА

Училище по православие събра приемни родители Зоя ИВАНОВА Инициативата „Училище по православие” намери свое продължени по време на християнския празник Благовец. Бившата депутатка на ГЕРБ и жени ГЕРБ Перник организираха среща на 38 приемни семейства, които се грижат за 52 деца. Децата и техните родители

чуха за преданието свързано с този голям християнски празник и с традициите които са свързани с него. В срещата участва протодякон Любомир Братоев и отец Васил. Подобна среща между децата и представители на духовенството се прави за първи път.

Християнската религия е тази която, която носи ценности и наше задължение като родители е да обърнем поглед към тях – каза Ирена Соколова. Идеята за училището по православие беше на ексдепутатката, а неговото начало бе сложено преди месец.

ЧЕЗ с информационна кампания Плодови млека и безалкохолни напитки получиха децата от Дома за деца лишени от родителска грижа и семействата от SOS селището в радомирското село Дрен и домовете за възрастни хора в град Трън.  Възможността за чести доставки на допълнителни хранителни продукти дойде от връзката на Ирена Соколова - досегашен депутат от ГЕРБ- Перник с неправителствената организация Българска хранителна банка. Представянето на банката на територията на Перник, която направи Соколова, както и свързането й с местния хранителен бранш засили връзката между града и организацията създадена по американски модел. В рамките на няколко месеца различни храни достигнаха до най-нуждаещи се от региона на област Перник чрез доброволците на младежката и женската организация на ГЕРБ. В повечето случаи храната, която има няколко дни или дори няколко часа срок на годност трябва да достигне до хората в затруднение. За целта трябват разпространители, хладилни и обикновени камиони, складове, цялостна лоистика. За радост механизмът на осигуряване и разпространение вече е направен и 300 опаковки млека, много кутии и двулитрови бутилки безалкохолни напитки за няколко часа зарадваха деца и възрастни хора. Създава се практиката добри и полезни инициативи да не остават инцидентни прояви, а да се превръщат в система и начин на живот. Зоя ИВАНОВА

3

Силвия ГРИГОРОВА Кампанията е за повишаване на информираността на населението е за това как да се направят домовете енергийно ефективни и да се спести от сметките за ток. Някои от действията не изискват нито специални усилия, нито закупуването на нови уреди, но със сигурност ще доведат до поголям контрол на разходите за електроенергия на хората, голяма част от които се отопляват с ток като същевременно запазят топлината и комфорта в дома си. От ЧЕЗ увериха, че вложка с детайлна информация и полезни съвети за пестене на еле-

ктроенергия ще получават битовите клиенти на ЧЕЗ от 25 март 2013 г. Листовките ще информират домакинствата в Западна България и за възможностите, които предлага п р о е к т B G 1 6 1 P O 0 0 1 1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и по който кандидатстването стартира

на 2 юли 2012 г. „Ние в ЧЕЗ, както и специалисти извън компанията, сме убедени, че пътят към намаляване на разходите за електричество, започва с енергийната ефективност. Това значи не само да санираме жилищата и да си купим енергийно ефективни уреди, но и да променим начина си на мислене”, заяви Кремена Стоянова, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България“ АД. ЧЕЗ активно инвестира в провеждането на кампании за енергийна ефективност, тъй като ние сме отговорна компания и смятаме, че е наш дълг да подпомогнем този дълъг и труден процес.

От Български лекарски съюз е предложил на всички партии да подпишат съвместно споразумение за общи принципни действия в здравеопазването. Документът вече е подписан от ДСБ и НС Единство.От Синята коалиция са се отзовали най-бързо на лекарското предложение.Документът съдържа основните направления, точки и стъпки, по които трябва да върви българското здравеопазване. Те трябва да бъдат изпълнени съвместно от лекарите и политическите партии, като основната цел е да се гарантира стабилност на здравната система, сигурност, достъпност и качество. „Мнението на лекарския съюз е, че основата на реформата в здравеопазването поставиха хората, които и днес са тук и тя трябва да продължи в правилната посока. Надяваме се, че ще постигнем национален консенсус. Надявам се другите парти също да приемат и подпишат такъв документ”, категоричен е председателят на съсловната организация на лекарите д-р Райчинов.В споразумението е предвиден пакет от девет мерки, като първата от тях е изграждането на национална стратегия за периода 2013 – 2020 г. и гарантиране на принципите на солидарния осигурителен модел, заложени през 1999 г. Сред основните точки е въвеждането на законови промени, гарантиращи изразходването на средствата от здравни осигуровки за пряко финансиране на лечебната дейност и адекватно възнаграждение на медицинските работници, както и забраната за използването на тези пари за други цели. С подписа си партиите и лекарите гарантират, че ще работят за възстановяване на обществения характер и независимостта на НЗОК и премахване на политическия контрол върху касата. Обещава се и предприемането на ефективни мерки за контрол на лекарствената политика, водещи до намаляване на цените на медикаментите и гарантиране на качеството на лечение. Партиите също така поемат ангажимента да определят обем от медицински дейности, надграждащ задължителния пакет на НЗОК, като по този начин се развие доброволното здравно осигуряване.


4

Общество

27 март 2013 г.

Съперник

“Îáè÷àì ïðèðîäàòà è àç ó÷àñòâàì”

Тръгва национална кампания за ранно откриване на хепатит Зоя ИВАНОВА

МОСВ обяви конкурс за деца и юноши

Силвия ГРИГОРОВА Конкурс за деца и юноши на тема: „Обичам природата и аз участвам”, организира за трета поредна година Министерството на околната среда и водите. Това информираха от Регионалната инспекция по околната среда и

водите в Перник. Конкурсът стартира на 25 март и ще приключи на 31 май 2013 г. В него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, в категориите: рисунка; разказ; предмет, изработен от рециклирани материали.

Измамници пробиват и електронни пощи Любомира ПЕЛОВА

Електронните пощи на хиляди българи, поддържащи имейл адрес в известния доставчик Yahoo, са атакувани от измамници през последните месеци. Хакерите проникват в личните пощи на абонатите и разпращат до всичките им контакти писма със зов за финансова помощ. Обикновено текстът е свързан с неприятност при пътуване в чужбина – например загубен телефон или портфейл и искането е за неголяма сума, за да се излезе от неприятното положение. Сумите, които се искат са различни от няколкостотин до няколко хиляди долара Много често измамите звучат реалистично, защото хакерите избират имейли на хора, които често пътуват. Хакерите дават информация и подробности как и къде да бъде изпратена сумата в чужбина. Според една от информационните агенции най-често за челта се използвали услугите на световните компании за трансфер на пари като “Уестърн юниън”, които имат офиси на много места по света. От там обаче категорично опровергават това. За да трансферирате пари с “Уестърн юниън”, са ви нужни само трите имена на лицето което ще трябва да ги получи. След като трасферирате сумата, от “Уестърн юниън” получавате десетцифров код, който вие трябва да дадете на получателя като парола, с него се разкрива в представителното бюро на “Уестърн юниън”, където изискват да представите личната си карта. Служителят сверява трите ви имена по подадения запис, питат ви за имената на лицето което ви е изпратило записа и едва тогава ви броят изпратената сума, твърдят ползвали услугите на „Уестърн юниън”.

Всеки участник може да изпрати до три свои творби за всяка от категориите, които да показват отношение и грижа към природата. Всяко произведение трябва да съдържа информация за имената на участника, адрес и телефон за обратна връзка. Всички творби трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, в срок до 31 май 2013 година, до регионалните структури на МОСВ – регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции и дирекциите на националните паркове.

За област Перник участниците в конкурса трябва да изпращат произведенията си в РИОСВ - Перник. Адресът е: гр. Перник, ул. “Благой Гебрев” 15, ет.1. Всяка регионална инспекция по околната среда ще номинира по десет произведения за общонационално оценяване от комисия в състав от петима членове. Наградният фонд на конкурса предвижда: х/ Спечелилите първо място във всяка от трите категории ще получат айпад; х/ Класираните на второ място във всяка от категориите – айфон;

х/ Спечелилите трето място във всяка от категориите – дигитална камера. Основната идея на този конкурс е, че природата - това сме ние и отношението, и грижата към нея е отношение към самите нас. Всеки е значим и заслужава да живее, учи и работи в чиста и здравословна среда и това е отговорност на цялото ни общество. Желаещите да участват в конкурса могат да намерят повече информация за него на интернет страницата на МОСВ. РИОСВ- Перник пожелава на участниците в конкурса успех!

Възпитаници на „Екстрийм шоу” обраха призовите места Виктория СТАНКОВА 6-ма млади перничани, възпитаници на танцовата формация „Екстрийм шоу” към Арт-академия „Утринна звезда” с ръководител Кирил Костадинов обраха овациите и призовите места в рамките на турнира за квота за участие в Световен турнир. Надпреварата се проведе в град Зренянин, Сърбия. Там нашите талантливи танцьори завоюваха

три първи места, три втори места и по две трети и четвърти места. Наградите са в различни танцови и възрастови категории. „В турнира се изявиха общо 300 деца от 67 колектива от различни страни на Югозападна Европа”, коментира Кирил Костадинов, който е участвал и в състава на компетентното жури, оценяващо таланта и способностите

на участниците. След отличното представяне на младите перничани те ще участват в Световния танцов турнир, който ще се проведе през май тази година в град Скопие, Македония. Ръководителят на танцовата група Кирил Костадинов изказа и специална благодарност на родителите за оказаното съдействие и финансовата подкрепа.

Шеста програма “Благотворителност” Силвия ГРИГОРОВА Държавен фонд „Земеделие” ще приложи за пореден път европейската програма „Благотворителност”, чиято цел е подпомагането на лица в неравностойно положение чрез безвъзмездно предоставяне на храни, произведени от продукти от интервенционните запаси на ЕС или закупени от пазара на Общността. Това информираха от фонда. От там поясниха, че отпуснатият бюджет на нашата страна за тази година възлиза на 19 093 054 евро. Правоимащите

лица у нас ще бъдат подпомогнати с разпределянето на единадесет вида хранителни продукти – ориз, брашно, захар, олио, спагети, обикновени вафли, леща, зрял фасул, плодов конфитюр, картофено пюре на прах и пчелен мед. Продуктите са съобразени с предпочитанията на бенефициентите чрез анкетиране от Българския червен кръст, който е организацията, осигуряваща логистиката на схемата. Наблюдава се засилен интерес от страна на потенциални участници

в процедурата, български и чуждестранни. Закупени са над 60 комплекта от документацията. Отварянето на офертите беше направено на 26 март 2013 г. в сградата на ДФ „Земеделие”. Очаква се до няколко дни да са ясни окончателните резултати от търга.Същевременно приключи обработката на отчетните документи, свързани с изпълнението на договорите за благотворителната кампания 2012г., и в съответствие с изискванията на законодателството.

Лекари от двадесет и девет града в страната ни ще имат възможността да провеждат безплатни изследвания за хепатит С, използвайки бързи скринингови тестове. Това ще стане в рамките на кампания за ранно откриване на вирусен хепатит сред населението в страната, която е организирана от Българско дружество по гастроентерология, Сдружение за борба с хепатит „ХепАктив“ и Национално сдружение за борба с хепатит „Хепасист”. Кампанията е подкрепена от фармацевтичната компания Рош България. Пациентите ще могат да проверят дали са носители на вируса в рамките на не повече от 15 минути, тъй като кръвта, необходима за изследването, се взима от пръста, а резултатът е готов почти веднага. Анализите на резултатите от проведените кампании за безплатно тестване срещу хепатит досега показват, че всяка година средно са изследвани около 10 000 души. Около 1,5% от тях са били с положителни проби за хепатит С. Изключително важно е да се знае, че в огромна част от случаите хроничният вирусен хепатит протича безсимптомно. Това прави болестта една от найопасните, тъй като хората могат да се заразят и години наред да не знаят, че са носители на вируса. Неизвестен остава броят на такъв тип заразени, които без да подозират, също са носители на вируса. По тази причина, активното изследване за хепатит е от изключително значение за ранното откриване на заболяването и провеждането на успешна терапия. Хепатит С е болест, която се лекува напълно и при откриването й в ранен стадий протича без усложнения. Изчакването на клиничните симптоми може да доведе до придружаващи заболявания - 85% от инфектираните пациенти развиват хронична инфекция, като при около 20% от тях това води до цироза. 7% от пациентите с цироза развиват рак на черния дроб и затова се смята, че хепатит С е най-важният рисков фактор за този вид рак. Според статистиката в България смъртността от цироза е съответно 25,8 на 100 000 за мъжете и 4,8 на 100 000 за жените. Цифрите за смъртност вследствие на рак на черния дроб са 7,7 и 3,2 съответно за мъже и за жени. Поради честата липса на симптоми заболяването се открива трудно. Когато те се проявят, симптомите са подобни на тези на други доста по-леки заболявания. В този смисъл е важно да се знае дали човек е носител на вируса, за да се започне лечение навреме. Само тогава биха могли да се предотвратят фаталните усложнения като цироза и рак на черния дроб. Ваксина срещу хепатит С засега няма. Пълна информация за кампанията, както и списък с адресите на кабинетите, в които ще се извършват изследванията, можете да намерите на интернет страниците на Рош България, в секцията Здравен справочник, както и на страниците на пациентските организации www.hepasist.org и www.hepactive.org.


Рекламно приложение

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

®

Сряда, 27 март 2013 г., брой 60 /5176 / година XХ

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ÀËÄÈÍÀ УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

ТЕЛ. 076/60 03 01 01;; 60 86 86; 0898/528 306; 0898/640 456; 0878/528 026; 0879/628 687 E-mail:aldina_imot@abv.bg БИЗНЕС ОФЕРТИ: 1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 32 000 евро 2. Търговски обект, Изток, топ-място, 200 кв.м, + градина 80 кв.м, работещ, напълно оборудван - 250 000 лв. ГАРСОНИЕРИ: 1. Боксониера, до х-л Зора, ремонт - 13 900 лв. 2. Център, тх., пл., ет. 2, юг - 22 800 лв. 3. Пашов, ет. 3, започнат ремонт, юг - 25 000 лв. 4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв. 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв. 6. Ю. Гагарин, ЕПК, 2 тер., таван, лукс - 43 800 лв. 7. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 26 500 лв. 8. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг, таван - 35 800 лв. 9. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв. 10. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв. 11. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв. 12. Дараци, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв. 13. Тева, ет. 4, ет. 2 южни, без ТЕЦ - 21 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Ид.ц., ет. 6, тх., ТЕЦ, тер., юг - 22 000 евро 2. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., таван - 28 000 евро 3. ул. Кракра, ет. 2, тх., ТЕЦ, таван - 58 000 лв. 4. Ид.ц. , ет. 5, лукс, нови мебели, ТЕЦ - 42 000 евро 5. Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв. 6. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - по договаряне 7. Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,таван, ТЕЦ - 36 000 лв. 8. Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., обзаведен - 43 000 лв. 9. Тв. ливади, ет. 2/3, пл., ремонтиран - 31 000 лв. 10. Мошино, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер., преустр., отличен, с обзавеждане - 33 300 лв. 11. Мошино, ет. 5, изток/запад, преустр. - 34 800 лв. 12. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 лв. 13. Тева, 2 тер., ет. 5, ремонт, отличен - 35 000 лв. 14. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 200 лв. 15. Тева, ТЕЦ, 2 тер., преустроен - 30 000 лв. 16. Тева, ет. 3, преустр., саниран, без ТЕЦ - 32 500 лв. 17. Пашов, ТЕЦ, тер. - 28 200 лв. 18. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 500 лв. 19. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, тер., РVС - 28 000 лв. 20. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., луксозен, нов блок - 46 000 лв. 21. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, тер., вътр. - 42 000 лв. 22. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 31 900 лв. 23. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 36 500 лв. 24. Могиличе, тх., без ТЕЦ, ет. 2, 3 тер. - 42 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. ул. Струма, ет. 5, ТЕЦ, тер., таван - 31 500 евро 2. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро 3. Пашов, ет.6, ТЕЦ, PVC, вътрешен - 41 000 ЛВ. 4. Пашов, ет. 3, тх., тец, 2 тер. - 55 000 лв. 5. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс - 47 000 лв. 6. Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ - 43 000 лв. 7. Тева, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 33 600 лв. 8. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/ - 20 500 лв. КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, над Автогарата, верт. близнак, 2 ет., РЗП: 120 кв.м, дв. 160 кв.м - 21 800 лв. 2. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 35 000 лв. 3. Къща, сутерен + ет. + таван, над Болницата - по договаряне 4. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет., по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро 5. Къща, Рударци, 2 ет., таван, дв. 1 033 кв.м - 42 000 евро 6. Къща, Кладница сутер., етаж и таван, пл., дв. 400 кв.м - 36 200 евро 7. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж - 64 800 лв. 8. Къща, Даскалово, над Пектин, 2 ет., ремонтирана - 35 000 евро 9. УПИ, 250 кв.м, Център - 14 500 лв. 10. УПИ, с. Кладница, 500 кв.м - 18 800 евро 11. УПИ, Кладница, 374 кв.м, равен, слънчев, на асф. /с гараж и wc, 30 кв.м/ - 19 500 евро 12. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв. 13. Парцел, кв.Калкас, 500 кв.м, с малка постройка 7 500 лв. 14. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв. 15. УПИ, равно, над Автогарата, 440 кв.м, 474 кв.м; 490 кв.м 16. УПИ, 580 кв.м, с. Велковци - 6 500 лв. 17. УПИ, 1 200 кв.м, Бучино, ток, вода - 16 евро/кв.м 18. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово, 2 дка, за обслужващи дейности 19. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв. 20. УПИ, четири парцела х 1 дка, един до друг, с. Арзан /брезнишко/ - х 10 лв. кв.м 21. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м 22. ПИ, с. Люлин, 360 кв.м, ток, вода - 3 800 лв. 23. Парцел, кв. Рудничар, 266 кв.м - 4 500 лв. 24. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв. ТЪРСИ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониери, Двустайни, в Центъра и кв. Изток, веднага

КУПУВА: 1. Гарсониера, около Пазара, в кв. Изток, веднага 2. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет. 3. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4 4. Гарсониера, с тераса, в Центъра 5. Двустаен, Тв. ливади, Пашов - до 37 000 лв. 6. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран 7. Двустаен, тухлен в Центъра 8. Голям тристаен в Центъра 9. Двустайни и Тристайни, Тева, до ет. 4 10. Къща с двор, над 500 кв.м, в окол. села- 20 000 лв.

Агенцията е създадена през 1994 г.

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч ГАРСОНИЕРИ: 1. Тв. ливади, лукс, ремонт - 33 000 лв. 2. Център, ет. 7, ТЕЦ, тер., таван - 34 000 лв. 3. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 20 000 лв. 4. Мошино, ет. 7 /н/, ТЕЦ - 24 000 лв. 5. Изток, Албените, ет. 2, ТЕЦ - 24 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 46 000 лв. 2. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг, РVС, таван - 29 000 евро 3. Тв. ливади, ет. 1., ТЕЦ, тер - 30 000 лв. 4. Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. 5. Пашов ет. 7, 1 тер. ТЕЦ - 30 000 лв. 6. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв. 7. Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв. 8. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 42 000 лв. 9. Изток, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв. 10. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Пашов, ТЕЦ, 3 тер., ет. 1 - 34 000 лв. 2. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв. 3. Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., мн. добър, ремонт, РVС - 56 000 лв. 4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., РVС - 40 000 лв. 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. 6. Изток, 2 тер., ТЕЦ, лукс, ремонт - 50 000 лв. 7. Тева, ет. 1, без ТЕЦ - 28 000 лв. 8. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непреходен, с части от магазин - 63 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Център, ТЕЦ, 3 тер., обзаведен - 200 лв. 2. Тристаен, Център, ет. 5, обзаведен - 180 лв.

Рекламен офис: гр. Перник - 2300 х-л "Струма", ет. 2, ст. 208 телефон/факс: 076/60 31 29

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД

Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113 дом.: 076/60 51 27

0898/620 696; 0878/620 925

1. Гарсониера, ул. Струма, ет. 4 - 26 000 лв. 2. Гарсониера, Пашов, ет. 3, РVС, санирана - 25 000 лв. 3. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв. 4. Двустаен, Изток, ет. 3, добър - 40 000 лв. 5. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро 6. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне 7. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро 8. Спешно Къща, с. Прибой, с лятна кухня, дв. 800 кв.м - 9 500 лв. 9. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв. 10. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж, гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 33 000 лв. 11. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв. 12. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро 13. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв. 14. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро 15. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне 16. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне 17. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв. 18. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв. 19. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тева, обзаведена, до спирка - 130 лв. 2. Гарсониера, Изток, до ДСК, надпартер, юг, тер. - 160 лв. 3. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв. 4. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв. 5. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./ 6. 5 Офиса в масивна сграда, на Бучински път, удобни за детска градина, зъболекарски кабинет, хоспис 7. Офис, до Съда, без ТЕЦ - 150 лв. 8. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.

АГЕНЦИЯ

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ 18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

www.pernishkiimoti.imot.bg pernishkiimoti@abv.bg

ул. "Кракра"N:15вх. "Б", ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

Член на НСНИ и РСНИ

076/60 04 15 0888/222 656 0879/460 763

ГАРСОНИЕРИ: 1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс, с обзавеждане, климатик, преустроена - 31 500 лв. 2. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 27 500 лв. 4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 25 500 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 5, 2 тер., РVС - 42 000 лв. 2. Двустаен, Център, ет. 8 /от 10/, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро 3. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро 4. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро 5. Двустайни, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, 66 кв.м - 28 000 евро 6. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., РVС и изолация - 70 000 лв. 7. Двустаен, около Печатницата, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв. 8. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро 9. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 29 000 евро 10. Двустаен, Ид.ц., 9-ет. блокове, ет. 1, ТЕЦ, тер., преходен - 27 500 евроо 11. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 34 500 лв. 12. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв. 13. Двустайни, Пашов, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 17 000 евро 14. Двустаен, Мошино, ет. 4/6 нов, 82 кв.м, 2 тер., гараж - 34 000 евро 15. Двустаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., лукс - 24 000 евро 16. Двустаен, Радомир, около Полицията, ет. 7, след ремонт и ет. 2, НОЕ - 32 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро 2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро 3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро 4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, нов блок, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 100 000 лв. 5. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро 6. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 47 000 лв. 7. Тристаен, Тева, нов, ет. 6, 3 тер., ТЕЦ, РVС, подобрения - 30 000 лв. 8. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв. 9. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв. 10. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 23 500 евро 11. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м, подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро 12. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 50 000 лв. ЧЕТИРИСТАЙНИ: 1. Мезонет, Център, 140 кв.м, с гараж, лукс, обзаведен с 1/12 част от двор - 110 000 евро 2. Четиристаен, Ид.ц., ж.с.к. Колош, ТЕЦ, 2 тер., ет. 5, лукс обзавеждане - 70 000 евро 3. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв. 2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м, дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик - 60 000 лв. 3. Къща над Автогарата, 2 ет., с мазета, ЗП: 76 кв.м, дв. 500 кв.м, гараж - 48 000 евро 4. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро 5. Къща, до Полицията, близнак, гредоред, 73 кв.м, дв. 318 кв.м, гараж - 35 000 лв. 6. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м - 85 000 лв. 7. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв. 8. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро БИЗНЕС ИМОТИ: 1. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро 2. Магазини, Център, ул. Кракра, 100 кв.м, 90 кв.м - 105 000 лв./без ДДС/, 155 000 лв. 3. Магазин, Пашов, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро 4. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв. 5. Магазин, Изток, РЗП: 70 кв.м, нова сграда - 600 евро/кв.м 6. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 125 000 евро 7. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 342 кв.м - 255 000 лв./с ДДС 8. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 290 000 евро 9. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр. /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро 10. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м 11. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 70 евро/кв.м 12. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, нап. обзаведена - 250 лв. 2. Двустаен, Тв. ливади, луксозен, обзаведен, ет. 13, /за студенти/ - 300 лв. 3. Двустаен, Мошино, нап. обзаведен, ТЕЦ, ет. 7, 2 тер. - 200 лв. 4. Двустаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 5, ТЕЦ, тер., необзаведен - 200 лв. 5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, нап. обзаведен - 420 лв. 6. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., нап. обзаведен - 400 лв. 7. Тристаен, Пашов, ет. 4, напълно обзаведен, добър вид - 350 лв. 8. Тристаен, Изток, УТИНОР, лукс, обзаведен - 450 лв. 9. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 350 лв. 10. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. обзаведено, с лятна градина 150 кв.м - 850 лв. 11. Офиси, Център, луксозни, 30 кв.м, 15 кв.м - 300 лв.; 240 лв. 12. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60

площад "Кракра Пернишки” Бл.14-Б, офис 9, партер/до сл. София/ Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г., ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята. Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м Уникална цена от 390 евро/кв.м

1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 23 700 евро 2. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 26 500 евро 3. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро 4. Едностаен Тева, ет. 4, тер, южен, за ремонт - 10 500 евро 5. Едностаен Тева, ет.5, ТЕЦ, преустр, лукс - 15 800 евро 6. Едностаен Мошино, ет. 7, преустр, ТЕЦ - 12 700 евро 7. Едностаен Мошино, ет. 7, РVС, реновиран - 12 800 евро 8. Едностаен Изток, ет. 3, преустр. в 2 ст., РVС - 17 100 евро 9. Едностаен Изток, ет. 2,тераса, ТЕЦ, по БДС - 13 300 евро 10. Едностаен Изток, ет. 5, ТЕЦ, реновиран - 12 700 евро 11. Едностаен Изток, ет. 5, тер., южен, реновиран - 14 300 евро 12. Двустаен ЦГЧ, ет. 1, тухла, тер, РVС -26 500 евро 13. Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро 14. Двустаен ЦГЧ, ет. 3, тухла, 3 тер, изцяло юг - 29 000 евро 15. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро 16. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., за ремонт - 21 500 евро 17. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 62 кв.м, тх., до магазини- 13 200 евро 18. Двустаен Тв. ливади, ЕПК, ет. 13/15/, лукс - 22 999 евро 19. Двустаен Пашов, ет. 5, ТЕЦ, тер, с обзавеждане - 13 500 евро 20. Двустаен Пашов, ет. 6, ТЕЦ, РVС, две тер - 20 999 евро 21. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро 22. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 26 600 евро 23. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 8, ТЕЦ, тераса - 11 999 евро 24. Двустаен Бл. Гебрев ,ет. 2, тухла, без ТЕЦ - 15 800 евро 25. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 4, тераса, реновиран - 18 400 евро 26. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 3, РVС, ЛО, тухла - 17 890 евро 27. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро 28. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран- 34 000 евро 29. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро 30. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро 31. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро 32. Тристаен ЦГЧ, ет. 5, тухла, ТЕЦ, тер - 35 000 евро 33. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 43 500 евро 34. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 20 500 евро 35. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро 36. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри- 44 500 евро 37. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро 38. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро А К Ц И Я: Само за два апартамента по избор в нова сграда, жк. Изток - Тристаен 96 м2 - 30 500 евро; Двустаен 73 м2 - 23 300 евро


6

27 март 2013 г.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

Имоти

Съперник

ДОМ ЗА ВАС

www.domzavas.hit.bg 0898/973 235 тел. 076/60 54 43 СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ 076/60 26 26; 076/60 46 76; 0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg Ул. "Търговска" 42 eт. 2, ст. 5/стария съд/ ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 25 000 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, 61 кв.м, тер. - 21 500 лв. 4. Гарсониера, Тева, ет. 2, РVС, преустр., ТЕЦ - 25 000 лв. 5. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 42 000 лв. 6. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв. 7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв. 8. Двустаен, ИЦ, ет. 1, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван - 25 500 евро 9. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв. 10. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 39 000 лв. 11. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 700 лв. 12. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв. 13. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, с обзавеждане - 47 000 евро 14. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 36 000 евро 15. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 55 000 лв. 16. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тераси, ТЕЦ, таван - 52 000 евро 17. Тристаен, ул. Стурма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - 29 000 евро 18. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро 19. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 64 000 лв. 20. Къща, кв. Ралица, РЗП: 432 кв.м, дв. 636 кв.м - 80 000 евро 21. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв. 22. УПИ, Драгичево, 947 кв.м, ъглов, ток, вода - 27 000 евро 23. Офис, Ид.ц., ет. 3, 43 кв.м - 36 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, нап. обзаведена, за ч.л. - 200 лв. 2. Двустаен, Проучване, ч. обзаведен, без ТЕЦ - 170 лв. 3. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 350 лв.

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/ www.intelekt2000.portalimoti.com Тел. 076/670 900; 076/607 707 0898/726 803 ; 0898/451 500; 0888/716 538/

АПАРТАМЕНТИ: 1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, обзаведена - 16 000 евро 2. Гарсониера, Мошино, ет. 2, юг, тер. - 28 000 лв. 3. Гарсониера, Изток, ет. 4, тх., пл., 55 кв.м, лукс - 24 500 евро 4. Гарсониера, Изток, Ю. Гагарин, ет. 5, преустр., ремонт - 30 000 лв. 5. Гарсониера, Албените, ет. 4, юг - 24 000 лв. 6. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, тх. - 39 000 лв. 7. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 37 000 лв. 8. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв. 9. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро 10. Двустаен, Пашов, нов, ет. 5, лукс - 33 000 евро 11. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс - 55 000 лв. 12. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв. 13. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл. - 33 000 лв. 14. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро 15. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 67 000 лв. 16. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 29 500 лв. 17. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв. 18. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 65 000 евро 19. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв. 20. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв. 21. Тристаен, Изток, ет. 3, непрех., лукс, обз. - 55 000 лв. 22. Тристаен, Изток, ет. 3, тх., РVС, зад Кметството - 36 000 лв. 23. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв. 24. Четиристаен, Изток, ет. 3, нов блок - 40 000 евро 25. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 48 000 евро 26. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро 27. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро 28. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв. 2. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро 3. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв. 4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 20кв.м - 200 лв. 5. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 250 лв.

Ул. "П. Каравелов", бл. 2, вх.В, ет. 3, ап.28 /над Качамака/ ПРОДАВА: 1. Боксониера, Изток, ет. 1, удобна за офис - 16 000 лв. 2. Двустаен, Тв. ливади, без ТЕЦ, РVС, ет. 3 - 25 000 лв. 3. Двустаен, Тв. ливади, 58 кв.м, след ремонт - 32 000 лв. 4. Етаж от Къща, 110 кв., суерен 30 кв.м, над Полицията - 65 000 лв. 5. Къща, Варош, 2 ет. х 80 кв.м, дв. 300 кв.м - 65 000 лв. 6. Къща, с. Ярджиловци, дв. 700 кв.м - 17 000 лв. 7. Парцели, с. Борнарево, 1200 кв.м; Червена могила, 500 кв.м; с. Долни Раковец, 370 кв.м - изгодно 8. Гараж, Ид.ц., тх. - 5 000 лв.

ÀÃÅÍÖÈß

"ÅËÈÎÍ"

Тел. 076/60 19 23; GSM: 0887/938 108; 0894/416 188

ПРОДАВА: 1. Дворно място, Мошино, 450 кв.м, със стара къща - 26 500 лв. КУПУВА : 1. Къща в Изток, Мошино 2. Парцел, Мошино, Изток 3. Гарсониера, Изток, Мошино 4. Парцел, в Рударци Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4, www.joki.imot.bg офис:13

тел: 076/60 13 42

тел. 088/8548 867; 088/8227 490 Ново строителство: 1. Офис Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, юг, 43 кв.м

- 40 000 лв.

2. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16

- 72 500 евро

3. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16

- 42 000 евро

4. Четиристаен, Изток, 155 кв.м, гараж, луксозно довършен 5. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг

- х 390 евро/кв.м

6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м ПРОДАВА: 1. Боксониера, Изток, ет. 1, 24 кв.м, юг

- 16 900 лв.

2. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр.

- 31 000 лв.

3. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 5, юг, РVС 4. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 3, РVС, тер., eт. 5

- 23 000 лв. - 21 000 лв.; 21 500 лв.

5. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 5, лукс, с обзавеждане

- 26 000 лв.

6. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, подобр.

- 26 000 лв.

7. Гарсониера, Изток, юг, РVС, спешно

- 19 000 лв.

8. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.

- 24 000 лв.

9. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг

- 44 000 лв.

10. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер.

- 45 000 лв.

11. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., ТЕЦ, тер., 60 кв.м 12. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. 13. Двустаен, Тева, ет. 3, ремонтиран

- 34 000 лв. - 25 000 лв.; 26 000 лв. - 27 500 лв.

14 Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен

- 30 000 лв.

15. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня

- 31 500 лв.

16. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения 17. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс 18. Двустаен, Албени, лукс, РVС, ет. 7/8/

- 25 000 лв. - 30 000 лв.; 31 500 лв. - 38 800 лв.

19. Тристаен, Ид.ц., тец, 90 кв.м, ул. Кракра, ет. 3

- 32 500 евро

20. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2

- 52 000 евро

21. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс, спешно

- 33 200 евро

22. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м

- 42 000 лв.

23. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер.

- 56 000 лв.

24. Тристайни, Проучване, ТЕЦ, непреходни

- 32 000 лв.

25. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор

- 40 000 лв.

26. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4

- 37 000 лв.; 35 500 лв.

27. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици

- 46 000 лв.

28. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара

- 45 000 лв.

29. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер.

- 35 000 лв.

30. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м

- 65 000 лв.

31. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж

- 75 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

Кантора за недвижими имоти

“ПРЕСТИЖ” ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредити ПРОДАВА: Ново строителство кв. Изток, Център, ап. от 65 до 145 кв.м, магазини и офиси 1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 27 000 лв. 2. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв. 3. Двустаен, Димова махала, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 33 000 лв. 4. Двустаен, ул. Кракра, тх. ТЕЦ, ет. 4, 65 кв.м - 40 000 лв. 5. Двустаен, Тева, ет. 2, юг - 27 000 лв. 6. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 лв. 7. Двустаен, София кв. Мусагеница, ет. 8, юг, панел, отл. локация - 35 000 евро 8. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3, РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 26 000 евро 9. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 36 000 евро 10. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв. 11. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв. 12. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер. - 40 000 евро 13. Апартамент, ново строителство, центъра на София, Манастирски ливади, ет. 2 - 42 000 евро 14. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв. 15. Къща, Мошино, сутерен + 2 ет., дв. 700 кв.м. - 75 000 лв. 16. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв. 17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро 18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 30 000 евро 19. 2- ри етаж от Къща, над Соф. шосе, тх., пл., 97 кв.м, сутерен със стая, баня, тоалетна, мазе, гараж, дв. 250 кв.м, ремонт - 58 000 лв. 20. Вила, с. Селищен дол, дв. 550 кв.м, ЗП: 45 кв.м, 2 ет., и тавански стаи, масивна, ток, вода - 18 000 лв. 21. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро 22. УПИ, 380 кв.м, в района на Болницата - 14 000 евро 23. УПИ, 400 кв.м, над Болницата, ток, вода - 13 000 евро 24. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м 25. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м 26. УПИ, 300 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало - 22 000 лв. 27. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности в района на Червена могила - 5 лв./кв.м 28. Парцел, Слишовци, 980 кв.м - 6 000 лв. 29. Дворно място с Бунгало, 1 дка, Богданов дол, ток, вода - 18 000 лв. 30. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места, Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро 31. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м., термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/ КУПУВА: 1. Двустаен или Тристаен, в ИЦ, 2,3,4 ет - до 30 000 евро 2. Помещение или апартамент в Монте Карло или в района на Болницата, на 1 ет. /за кабинет - 40 000 лв. 3. Луксозен, отремонтиран, Тристаен, непреходен, кв. Изток или Мошино - до 60 000 лв.

Кантора за недвижми имоти

СПЕКТЪР

GSM 0898/255 800 Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/ 1. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 16 000 лв.; 30 000 лв. 2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв. 3. Гарсониера, кв. Кристал, РVС, отлична - 25 000 лв. 4. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв. 5. Гарсониера, Тева, ет. 3; ет. 4 - 18 500 лв. 6. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 25 000 лв. 7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв. 8. Гарсониера, Изток, РVС - 18 000 лв. 9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма- 45 000 лв. 11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв. 12. Двустаен, до Болницата, ет. 1, тер. - 39 000 лв. 13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 40 000 лв. 14. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 25 000 лв. 15. Двустаен, Център, ет. 7/9/, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв. 16. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв. 17. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв. 18. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, тер., отл.- 39 000 лв. 19. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв. 20. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв. 21. Двустаен, Тева, ет. 7/8, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв. 22. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв. 23. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв. 24. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв. 25. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. - 56 000 лв. 26. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отл. - 62 000 евро 27. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв. 28. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., за ч.л. - 50 000 лв. 29. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв. 30. Тристаен, Изток, ет. 3; ет. 4 - 38 000 лв.; 57 000 лв. 31. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв. 32. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро 33. Къщи, до Соф.шосе 40 000 лв., 67 000 лв.


Имоти

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Съперник БРОКЕРСКА КАНТОРА "ПЕРНИК"

7

27 март 2013 г.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

тел. 076/60 28 94 дом. тел. 076/60 57 67 GSM 088 /8240 895

ПРОДАВА: 1. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 5, ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ., ЮГ, РVС, ТАВАН, НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ - 30 000 ЕВРО

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА. ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

17 000 м площ! Над 25 000 артикула! За вашият ремонт! САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО “МАЛ-МУК” гр. Перник, ул. “Владайско въстание” тел: 076/67 22 23;67 22 24 e-mail: malmuk@abv.bg

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè

Телефони:

076/67 34 03;

ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

ТОП ОФЕРТИ: 1. Двустаен, Център, ул. Кракра, след ремонт, среден, юг, 75 кв.м - 40 000 евро 2. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв. 3. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м, I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални + сан. възел, завършена обитаема, целогодишен достъп - 39 000 евро 4. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м 5. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини, гранитогрес, завършена баня, СОТ, в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро 6. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро 7. Парцел, Изток, 8 дка - 750 000 евро КУПУВА: 1. Гарсониера, Изток, Мошино 2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов 3. Тристаен , Изток

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895 0878/395 767

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията е създадена през 1994 г.

ВИЛИ И КЪЩИ: 1. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м, РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро 2. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м, дв: 500 кв.м, санирана, PVC, + къща за гости с РЗП: 40 кв.м, басейн- 170 000 евро 3. Къща, Сладк. коопер., тх., пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м- 50 000 лв. 4. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м, нова, завършена - 40 000 лв 5. С. Ярджиловци, 3 стаи, дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв. 6. Къща, Ковачевци, 3 ет., РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв. 7. Къща, Бобораци, дв. 1 дка, 2 ет. - 25 000 лв. 8. Къща, Прибой, нова, 2 ет., дв. 400 кв.м - 28 000 лв. 9. Вила, Рударци, дв. 595 кв.м, 2 ет., гараж - 58 000 евро СПЕШНО КУПУВА: 1. Двустаен, Ид.ц. - до 30 000 евро 2. Тристаен, Център - до 40 000 евро 3. Двустаен, Изток - до 34 000 лв. 4. Боксониера, Център - до 32 000 лв. 5. Двустаен, Проучване - до 34 000 лв.

1. Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7

2

0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

1. Помещение, 180 кв.м, Изток, “Бл. Гебрев”- 1 800 лв. 2. Разработен фризьорски салон, кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 240 лв. 3. Офис, Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 1 климатик, СОТ - 200 лв. 4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1, СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 420 лв. 5. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 48 кв.м - 400 лв. 0886/149 700 0886/149 701

новата сграда на ъгъла на ул. Кракра и ул. Райко Даскалов - ет. 1

НИКОЛ

сл. 076/59 28 66

ЕООД

0894/615 757; 0878/787 453

дом. 076/60 55 83 076/60 58 11

Нов блок в Изток, между Ю. Гагарин и Бл. Гебрев, апартаменти от 60 до 130 кв.м, без комисионна за купувача 1. Гарсониера, Дараци, ет. 7/н/, тер. - 24 200 лв. 2. Гарсониера, ул. Струма, ет. 2, юг - 36 500 лв. 3. Гарсониери, Мошино, тх., ТЕЦ, тер. - 19 000 лв. 4. Гарсониера, Албените, ет. 4, юг, ТЕЦ - 23 700 лв. 5. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг - 19 000 лв. 6. Двустаен, около Пазара, ет. 4, без ТЕЦ - 40 000 лв. 7. Двустаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 1 - 42 000 лв. 8. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 9. Двустаен, Изток, до Кметството, тх., пл., ТЕЦ, тер., отл. - 45 000 лв. 10. Тристаен, Център, ет. 1, 101 кв.м, тав. стая - 16 кв.м, с гараж - 39 000 еврро 11. Новопострен, самостоятелен, търговски обект, кафе-закуска, 38 кв.м, на топ-място, в кв. Мошино - 45 000 лв ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 2, обзаведена, ТЕЦ - 200 лв. 2. Гарсониера, Изток, Ю. Гагарин, обзаведена, отлична - 180 лв. 3. Гарсониери, Изток до БИЛЛА, ет. 2, ет. 5 - 150 лв. 4. Двустайни, Център, обзаведени - 250 лв.; 200 лв. 5. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 4 - 200 лв. 6. Двустаен, Изток, нап. обзаведен, лукс, до Казабланка - 300 лв. 7. Луксозен, Тристаен, необз., ул. Кракра, вградена кухня, ет. 2 - 300 лв.

ÁÎÂÈÍÀ e-mail: imoti_bovina@abv.bg

ул.”Кракра” 57/2Б тел. 076/60 03 54, 0899/95 60 15

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро 2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв. 3. Гарсониера, Проучване, лукс, ет. 3 - 29 900 лв. 4. Двустаен, Топ-център, ет- 3, ТЕЦ, 72 кв.м - 29 500 евро 5. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро 6. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ - 26 500 лв. 7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро 8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м - 56 000 лв. 9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м, 2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв. 10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро 11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно 12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро 13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв. 14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно 15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв. 16. Парцел, Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв. 17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Център, ТЕЦ, обзаведена - 200 лв. 2. Двустаен, ул. Кракра, ч. обзаведен, ТЕЦ - 200 лв. 3. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв. 4. Магазин, офис, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне

076/67 30 55; 0896/751 787

ГАРСОНИЕРИ: 1. Мошино, ет. 1, ТЕЦ 2. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер. 3. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, преустроена 4. Изток, ет. 4, ТЕЦ, юг 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. 6. Изток, ТЕЦ, алум. дограма 7. Изток, ет. 5, ТЕЦ, преустроена, юг, РVС ДВУСТАЙНИ: 1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. 2. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място 3. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC 4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. 5. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС, лукс 6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. 7. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., юг 8. Изток, ет. 5, преустр., ТЕЦ, РVС ТРИСТАЙНИ: 1. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м 2. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. 3. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен 4. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. 5. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт 6. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м 2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м 3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен, на гл. път, подх. за бизнес 4. УПИ кв. Мошино, 400 кв.м, ток, вода 5. УПИ, Мошино, 1 дка 6. УПИ, Изток, 660 кв.м 7. Парцел, Мошино, 800 кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Изток, ет. 5, тер., ч. обзаведена 2. Помещение, Изток, 20 кв.м, сан. възел 3. Помещение, Изток, 23 кв.м 4. Магазин, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел

Кантора за недвижими имоти

- 25 000 лв. - 21 000 лв. - 23 000 лв. - 23 600 лв. - 25 000 лв. - 20 000 лв. - 29 000 лв. - 31 500 лв. - 31 000 лв. - 29 800 лв. - 38 000 лв. - 48 000 лв. - 29 000 лв - 45 000 лв. - 38 000 лв. - 65 000 лв. - 39 000 лв. - 41 000 лв. - 28 000 евро - 45 000 лв. - 39 000 лв. - 60 000 лв. - 80 000 евро - 35 000 лв. - 20 000 лв. - 35 000 лв. - 25 евро/кв.м - 26 000 лв. - 180 лв. - 250 лв. - 150 лв. - 300 лв.

ул.”Търговска” 42, ет.3 /стария съд/ Тел.: 0898/945 694; 0877/067 392

Орел “EООД” Съдействие за жилищни кредити СПЕШНО ПРОДАВА ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 4, ТЕР., РVС, РЕМОНТ, БЛИНДИРАНА ВРАТА, РАБОТЕЩ АСАНСЬОР - 32 000 ЛВ. ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 лв. 2. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 25 000 лв.; 21 000 лв. 3. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв. 4. Гарсониера, Тева, преустр., в Двустаен, ет. 5, тер., юг - 23 000 лв. 5. Гарсониера, Мошино, ет. 4, средна, РVС - 25 000 лв. 6. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро 7. Двустайни, Център, ет. 1; ет. 2; ет. 5, отлични - 33 000 лв.; 44 000 лв.; 38 000 лв. 8. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 50 000 лв. 9. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 48 500 лв. 10. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 40 000 лв. 11. Двустайни, Тева, ет. 5; ет. 7, след ремонт - 24 000 лв.; 27 000 лв. 12. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 32 000 лв.; 36 000 лв. 13. Двустаен, Мошино, ет. 5, преустр. в Тристаен, и/з, след основен ремонт - 33 000 лв. 14. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв. 15. Тристаен, Център, панел, мн. добър - 40 000 лв. 16. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет. 3 - 40 000 лв. 17. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 27 000 лв. 18. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 35 000 лв. 19. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4 - 35 000 лв.; 38 000 лв. 20. Спешно, Петстаен, луксозен, Топ-център, ново стр., ет. 5, обз., с 3 тер. - 65 000 евро 21. Луксозен 2-ри ет., 74 кв.м, кв. Даскалово, сам. два вх. - 49 000 лв. 22. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв. 23. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв. 24. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв. 25. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв. 26. Офис, Ид.ц., 16 кв.м, нова админ. сграда, функциониращ офис- 16 000 лв. 27. Спешно луксозно оборудван Автосервиз, Мошино и едно етажна къща от 60 кв.м, след ремонт, с дв. 400 кв.м - 85 000 лв. 28. Гараж, Изток, със закупена земя до Т-маркет, 22 кв.м - 7 000 лв. 29. Магазин, Пашов, работещ, 52 кв.м - 20 000 евро 30. УПИ над Болницата, 400 кв.м - 20 000 лв. 31. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, РЦ, след осн. ремонт, обзаведена - 200 лв. 2. Гарсониера, Мошино, преустр. в Двустаен, обзаведена - 200 лв. 3. Гарсониера, Изток, осн. ремонт, ново обзавеждане - 200 лв. 4. Двустаен, Тв. ливади, нап. обз., луксозен - 300 лв. 5. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв. 6. Двустаен, Изток, ет. 2, напълно обзаведен, след осн. ремонт - 200 лв. 7. Двустаен, Изток, ет. 2, обзаведен, тх., пл. - 150 лв. 8. Фризьорски салон, близо до Съда, ет. 1 - 100 лв.


8

Имоти

27 март 2013 г.

Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/ GSM: 088/7938 108; Тел. 076/ 60 19 23; 0894/416 188

“ЕЛИОН”ЕООД eliyon@abv.bg

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Пашов, ТЕЦ - 21 000 лв. 2. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ, подобрения - 23 000 лв. 3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, РVС, подобрения - 25 800 лв. 4. Гарсониера, Изток, ет. 7, преустроена - по договаряне 5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 39 800 лв. 6. Двустайни, Тв. ливади, тх., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 27 000 лв. 7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 32 000 лв. 8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв. 9. Двустайни, Изток, УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7, ет. 4 - 49 000 лв.; 42 000 лв. 10. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 36 000 лв.; 29 800 лв. 11. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро 12. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро 13. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв. 14. Тристаен, ул. Търговска, ет. 1, 104 кв.м, тх., ТЕЦ - 47 500 евро 15. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 45 000 лв. 16. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС, подобрения - 44 800 лв. 17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро 18. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., непрех. - 30 000 лв. 19. Тристаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ - 47 000 лв.

АГЕНЦИЯ “АРГО” ул. “Кракра” 15, ет.1 тел./факс: 0877/698 384;

0898/56 97 84; 0888/820 327 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв. 2. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, тер. - 32 000 лв. 3. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер., след ремонт - 22 000 лв. 4. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 19 800 лв. 5. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 43 000 лв. 6. 2-ст., Тв. ливади, ЕПК, добър, 2 тер. - 42 000 лв. 7. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 8. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв. 9. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв. 10. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 11. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг - 32 000 евро 12. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен - 40 000 лв. 13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро 14. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро КЪЩИ: 1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м, гараж, дв. 350 кв.м - 40 000 лв. 2. Къща, над Автогарата, РЗП: 60 кв.м, дв. 180 кв.м - 35 00 лв. 3. Къща, Драгичево, РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро 4. Къща, Център, ЗП: 70 кв.м, дв. 220 кв.м, след ремонт - 35 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв. 2. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв. 3. Тристаен, Пашов - 300 лв.

20. Къща, кв. Църква, ЗП: 70 кв.м, дв. 450 кв.м, 2 ет. - 35 000 евро 21. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 26 500 лв. 22. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 50 000 лв. 23. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв. 24. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража, РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - 62 000 лв. 25. Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро 26. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 60 000 евро 27. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв. 28. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м 29. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро 30. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 35 евро/кв.м 31. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне 32. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне 33. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м 34. УПИ, Изток, 2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м 35. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Мошино, ет. 5, частично обзаведена - 110 лв. 2. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 200 лв.; 230 лв. 3. Двустаен, Мошино, ет. 7, обзаведен, ТЕЦ - 200 лв. 4. Тристаен, Мошино, обзаведен, ет. 2 - 240 лв.

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96 ПРОДАВА: 2-ст., Център, 60 кв.м, ет.1, тх. подходящ за офис, дет. забавачка и др. - 28 600 евро Тел. 0896/760 900; 0898/221 126

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ Представителство за Перник и Oбластта ул.”Отец Паисий”№35 GSM 0888/21 85 08 бул. Юрий Гагарин 100А (до винпром) 076/60 85 85

ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА “ИНТЕР ДЕНТ” набира кандидати /жени и мъже/, за длъжността ДЕНТАЛЕН АСИСЕНТ. Медицинското образование е предимство. Пълен работен ден и трудов договор. Срок за подаване на документи до 28.03.2013 г.

- тел. 076/605 133; 0898/584 844 e-mai: interdent2003@gmail.com

КАНТОРА

Тел ефони: 60 13 15 елефони: ефони:60 15;; 0898/680 417; Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/ вечер: 076/60 52 68

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели ГАРСОНИЕРИ: 1. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 500 лв. 2. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв. 3. Красно село, ет. 2 - 23 000 евро 4. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв. 5. Тева, ет. 2, 3, 4 - по договаряне 6. Мошино, ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв. 7. Радомир, ет. 2 - по договаряне; ет. 7, ет. 8 - 13 200 лв. 8. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв. 2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 45 000 лв. 3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер., подходящ за кабинет - 27 500 евро 4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро 5. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата, РVС, теракот, ламинат - 29 000 лв. 6. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 28 000 лв. 7. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв. 8. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 18 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро 2. Тева, ет. 5, 2 тер., ТЕЦ, много добър - 40 000 лв. 3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. 4. Ид.Ц., 80 кв.м., тх., ТЕЦ, тер. - 56 000 лв. КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 33 000 евро 2. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен, етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 95 000 евро 3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв. 4. II-ри сам. ет. от Къща, кв. Каменина, 70 кв.м, саниран, обз. и 1/2 ид. част от УПИ 500 кв.м - 34 000 лв.

Тел: 0894/066 921; 076/591 967 ул. Търговска № 33, вх. В, ет. 1

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустр. в Двустаен - 21 500 лв. 2. Гарсониера, Тева, ет. 6/н/ - 24 000 лв. 3. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, 76 кв.м - 60 000 лв. 4. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, 74 кв.м - 55 000 лв. 5. Двустаен, Проучване, ет. 7/н/, 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв. 6. Двустаен, Мошино, ет. 1, тх., пл., 76 кв.м, РVС - 36 000 лв. 7. Тристаен, Изток, ет. 1, става за офис, дет. градина - 49 500 лв. 8. Къща, над Болницата, сут. + 2 ет., парцел: 330 кв.м- 60 000 евро 9. Къща, Проучване, сут. + 2 ет., дв. 400 кв.м - 45 000 евро 10. Парцел, Рударци, 912 кв.м, с къща, Център - 35 000 лв. 11. Парцел, над Автогарата, до 7-мо у-ще, 450 кв.м, на 2 ул.- 40 евро/кв.м 12. Парцел, 700 кв.м, с лице на 2 ул., Калкас - 17 евро/кв.м 13. УПИ, Център, 2 400 кв.м + ЗП: 1 300 кв.м - 250 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Офис, ул. Търговска, 16 кв.м, първи надпартерен ет. - 100 лв. 2. Офиси, ЦГЧ, от 30 до 80 кв.м, комун. място - 6 лв./кв.м 3. Гарсониера, Ид.ц., ул. Търговска, нап. обзаведена - 230 лв. 4. Гарсониера, Проучване, ч. обзаведен - 150 лв. 5. Помещение, Ид. ц. 180 кв.м. партер, става за магазин, игрална зала, банков офис и др. - 1 000 евро

СЕ А ЕМ: В / ДА НА то с Д я п-м ПО

о ; е /т ф а 0 95 к 88 4

/ 0887 0 32 37 . л е т /5 0888

5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв. 6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м, сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв. 7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв. 8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 50 000 евро 9. Къща, кв. Ралица, 2 ет., 2 пл., баня, тоалетна, ЗП: 90 кв.м, парцел 800 кв. м - 50 000 лв. 10. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 16 000 лв. 11. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв. 12. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв. 13. Байкушева махала, парцел 380 кв.м - 10 000 евро 14. Парцели, кв. Клепало, 393 кв.м; - 23 500 лв . 15. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща- 10 000 лв. 16. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро 17. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро 18. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв. 19. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м 20. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща, започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв. 21. с. Люлин 2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Дараци, ч. обзаведена - 140 лв. 2. Тристаен, София бул. България, кв. Г. Делчев, обз.- 400 лв. 3. Гараж, масивен, към печатницата - 50 лв. 4. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв. 5. Двустаен, Изток, среден, юг, дългосрочно, ч. обз. - 190 лв. 6. II-ри етаж от къща, над Болницата, обзаведен - 140 лв. 7. Помещение, 34 кв.м. за склад, при Музея - 130 лв. 8. Помещение, Център, 143 кв.м, партер, за медиц. център или офиси, с 6 помещения, тх, ТЕЦ - по договаряне

ул. “Н. Цанов” 34, /над Êàíòîðà ÈÌÎÒÈ р-т “Елит”/, ет.2, офис: 7 Тел.: 0895/718 709 „ÈÂÀ” ÅÎÎÄ 088/8215 130, 076/60 13 38

ул. Търговска, бл. 33 ет. 2

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ ПРОДАВА: 1. ГАРСОНИЕРА, МОНТЕ КАРЛО, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 39 000 ЛВ. 2. Гарсониера, Изток, ет. 6, южна, отлична, след ремонт, РVС, паркет - 26 000 лв. 3. ДВУСТАЕН, СЦ, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 34 000 ЛВ 4. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ, ТЕЦ, 74 КВ.М, ЛУКС, ОТРЕМОНТ. - 52 000 ЛВ. 5. Тристаен, ул. От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ - 65 000 лв. 6. Тристаен, Изток, ет. 2, осн. ремонт, заедно с хубаво обзавеждане - 53 000 лв. 7. ЗАВЕДЕНИЕ /КАФЕ-ЗАКУСКА/, МОШИНО, ТОП-МЯСТО, 60 КВ.М, СОТ, КЛИМАТИК - 48 500 ЕВРО ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Монте Карло, ет. 7, нап. обзаведен, ТЕЦ, лукс - 300 лв.

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД

076/60 57 12 “КРЕДО” ЕООД сл.тел.: GSM: 0878/66 38 68;

Сервиз за гуми

Търси работник

Съперник

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв. 2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв. 3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ. 4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне 5. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане 6. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв. 7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение 8. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 30 000 ЛВ. 9. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 32 500 лв. 10. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 43 000 лв. 11. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 45 000 ЛВ. 12. Тристаен, Изток, ет. 1, ремонтиран, подходящ и за бизнес, обзаведен - 59 000 лв. 13. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро 14. Петстаен, СЦ,, нов блок, ет. 4, ТЕЦ, мн. подобрения, обзаведен - 70 000 евро 15. Къща, Стара Тева, 2 ет., тавански ет., съвременно преустр., ремонт, дв. 380кв.м, барбекю - 50 000 евро 16. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв. 17. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв. 18. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро 19. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв. 20. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв. 21. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м 22. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м 23. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 25 000 лв. 24. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв. 25. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Помещение, ул. Кракра, в бизнес-сграда - 280 лв. 2. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв. СПЕШНО КУПУВА: 1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА 2. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 26 000 ЛВ. 3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 35 000 ЛВ. 4. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ 5. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО

Д-р Джунков акушер-гинеколог приема от 14 00 до 18 00 ч прегледи, консултации, цитонамазка, ехография Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8 GSM: 088/8700 258, тел. 7 49 05

ГИПСОКАРТОН - Окачени тавани - Преградни стени - Прахово боядисване, на латекс

тел.0878/32 14 34

Шивашка фирма в завод “Витоша” търси шивачки на права машина, с осигурен транспорт тел. за контакти - 0897/88 70 65

Новооткрит автокозметичен комплекс и денонощно охраняем паркинг до стария Икономически техникум набира персонал тел.0893/37 20 73;

Aвтокомплекс “Запад” ул.”От.Паисий” (до бившия икономически техникум) v автомивка външно и вътрешно v пране на килими v денонощно охраняем паркинг тел.0893/37 20 40


Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Съперник МАЛКИ

ОБЯВИ

автомобили

Продавам Рено-Клио, 94 г., със зимни и летни гуми, отлична - 1 500 лв. - тел. 0886/841 508 имоти

Продавам масивна къща, близо до Центъра, сутерен и 2 ет. х 60 кв.м, с малък двор, 65 000 лв. - тел. 0879/454 577 Продавам, двустаен апартамент, гр. Брезник, ет. 3, по договаряне - тел. 0897/485 624 Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне – тел. 0879/ 88 20 55 УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разрешително за строеж, с Н=15 м и РЗП:2 200 кв., продажба или обезщетение – тел. 0899/ 19 42 00; 0899/19 42 02 наем

Давам под наем, изгодно помещение /кафе/, топ-място - тел. 0887/884 095 Давам под наем, боксониера тел. 0896/210 777 Давам под наем, охраняемо складово помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39 20; 0888/925 348 Давам под наем, магазин, кв. Изток, ул. Бл. Гебрев, бл. 18 тел. 0888/874 595 Давам под наем, партерно помещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил и Методий 61, 120 кв.м - тел 60 35 74 Давам под наем заведение, Изток, топ-място, РЗП:132 кв.м тел. 0887/88 40 95; 0888/50 32 37 работа

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37 разни

ОУ “Св. Иван Рилски” продава 1 бр. струг за дърво и 1 бр. струг за метал. - тел. 076/60 91 50 Продавам изгодно детско креватче, ъглов диван и холна масичка - 0897/757 240 Продавам холна гарнитура /диван, 2 фотьойла, 2 табуретки, изгодно - тел. 0896/788 784 Продавам пиролизно котле за отопление, 60KW – тел. 0887/88 40 95 Покана Управителният и контролния съвет на ЗКПУ “Единство” кв. Църква гр. Перник Ви кани на годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 06 април 2013 год. от 11 часа в читалището в кв. Църква /Пенсионерския клуб/ Присъствието Ви е необходимо. Дневен ред 1. Доклад на УС за дейността на кооперацията за 2012 г. 2. Доклад на контролния съвет 3. Други Докл. Бенко Петров Докл. Методи

Калейдоскоп О Б Щ И Н А

27 март 2013 г.

9

Т Р Ъ Н

2460 гр.Трън , пл.” Вл.Тричков”, №1, тел.: (07731) 2265

Община Трън на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и във връзка с изпълнение на Заповед № РД-05-128 от 26.03.2013г. на Кмета на Община Трън, I. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, а именно: 1.Имот № 021024 с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 19,908дка /деветнадесет дка деветстотин и осем кв.м./, IХ категория , местността “Трънска тропарица”” в землището на с. Ездимирци , ЕКАТТЕ 27084, актуван с АЧОС №3790/06.02.2013г. при първоначална тръжна цена от 9126,00лв./девет хиляди сто двадесет и шест лв./ 2.Имот № 160075 с начин на трайно ползване – врем. неизп.нива, с площ от 22,503дка /двадесет и два дка петстотин и три кв.м./, IХ категория , местността “Ема” в землището на гр. Трън , ЕКАТТЕ 73273, актуван с АЧОС №3788/06.02.2013г. при първоначална тръжна цена от 10928,00лв./десет хиляди деветстотин двадесет и осем лева/. 3.Имот № 210007 с начин на трайно ползване – врем. неизп.нива, с площ от 59,104дка /петдесет и девет дка сто и четири кв.м./, IХ категория , местността “Селище” в землището на гр. Трън ЕКАТТЕ 73273, актуван с АЧОС №3789/06.02.2013г. при първоначална тръжна цена от 28 701,00лв./двадесет и осем хиляди седемстотин и един лева/. 4.Имот № 014003 с начин на трайно ползване – ливада, с площ от 3,430дка /три дка четиристотин и тридесет кв.м./, VI категория , местността “Лука” в землището на с. Банкя , ЕКАТТЕ 02645, актуван с АЧОС №2047/08.02.2011г. при първоначална тръжна цена от 3111,00лв./три хиляди сто и единадесет лева/. 5. Имот № 019061 с начин на трайно ползване – нива, с площ от 15,191 дка /петнадесет дка сто деветдесет и един кв.м./, VII категория (1,538), V категория(13,653), находящ се в местността “Овсище/ Стейна нива” в землището на с. Неделково, , ЕКАТТЕ 51343, актуван с АЧОС №2609/15.08.2011г. при първоначална тръжна цена от 7654,00лв. /седем хиляди шестстотин петдесет и четири лева/. 6. Имот № 071002 с начин на трайно ползване – ливада, с площ от 1,007 дка /един дка и седем кв.м./, V категория , местноста “Лука” в землището на с. Неделково, ЕКАТТЕ 51343, актуван с АЧОС №2748/ 30.08.2011г. при първоначална тръжна цена от 1114,00лв./хиляда сто и четиринадесет лева/. 7.Имот № 049002 с начин на трайно ползване – ливада, с площ от 1,380дка /един дка триста и осемдесет кв.м./, Х категория , местността “Бостан белкини град” в землището на с. Ломница , ЕКАТТЕ 44269, актуван с АЧОС №3749/22.01.2013г. при първоначална тръжна цена от 802,00лв./осемстотин и два лева/. 8.Имот № 049006 с начин на трайно ползване – ливада, с площ от 1,299дка /един дка двеста деветдесет и девет кв.м./, Х категория , местността “Бостан белкини град” в землището на с. Ломница , ЕКАТТЕ 44269, актуван с АЧОС №3750/22.01.2013г. при първоначална тръжна цена от 754,00лв./ седемстотин петдесет и четири лева/. 9. Имот № 049012 с начин на трайно ползване – ливада, с площ от 1,091дка /един дка деветдесет и един кв.м./, Х категория , местността “Бостан белкини град” в землището на с. Ломница , ЕКАТТЕ 44269, актуван с АЧОС №3751/22.01.2013г. при първоначална тръжна цена от 634,00лв./шестстотин тридесет и четири лева/. 10. Имот № 056003 с начин на трайно ползване – др.сел.ст.тер., с площ от 1,167дка /един дка сто шестдесет и седем кв.м./, Х категория (0,474), VI категория(0,693) , местността “Ждрелото” в землището на с. Ломница , ЕКАТТЕ 44269, актуван с АЧОС №3752/22.01.2013г. при първоначална тръжна цена от 4125,00лв./четири хиляди сто двадесет и пет лева/. 11. Имот № 110010 с начин на трайно ползване – нива, с площ от 2,831дка /два дка осемстотин тридесет и един кв.м./, IХ категория , местността “Маркови кошари” в землището на с. Насалевци , ЕКАТТЕ 51130, актуван с АЧОС №2101/28.02.2011г. при първоначална тръжна цена от 1509,00лв./хиляда петстотин и девет лева/. 12. Имот № 040015 с начин на трайно ползване – нива, с площ от 37,904дка /тридесет и седем дка деветстотин и четири кв.м./, VI категория , местността “Друм” в землището на с. Реяновци , ЕКАТТЕ 62565, актуван с АЧОС №3745/08.01.2013г. при първоначална тръжна цена от 24982,00лв. /двадесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и два лева/. II. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се проведе на 16.04.2013год. от 11,00ч. в Заседателната зала на административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл. “Вл.Тричков”1, ет.1-ви. III. Повторен търг за имотите, за които не са се явили кандидати на първоначалния търг да се проведе на 23.04.2013год. от 11,00ч. на същото място и при същите условия. IV.Необходими документи за участие в тръжната процедура: 1. Декларации по образец 2. Заявление по образец 3. Оригинал на документ за внесен депозит 4. Копие от документа за закупена тръжна документация 5. Документ за легитимация: - лична карта за физическо лице - разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, относно актуално състояние на юридическо лице. 6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че участника се представлява от пълномощник. Пълномощното следва да бъде изрично. V. Търгът да се проведе при следните условия: 1. Размер на депозита за участие: Депозитната вноска за всяка една от позициите да е в размер на 30% от първоначално обявената цена. Депозитът следва да се заплати до 15.04.2013год. по б. с-ка на Община Трън IBAN- BG88STSA93003300722169, Б.КОД BIC – STSABGSF при БДСК Трън, а за позициите, за които не са се явили кандидати, срока за внасяне на депозити при повторния търг е до 22.04.2013г. 2. Регистрация и подаване на заявления за участие в търга по образец се извършва до 16,00ч. на 15.04.2013 г, а за повторния търг до 16,00ч. на 22.04.2013г. в административната сграда на Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 - деловодството. 3. Цената на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде закупена в сградата на общинската администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на общината, в рамките на работното време на администрацията от 8,30ч. до 17,00ч., а в деня предхождащ търга до 12,00ч. 4. Информация за имотите следва да се предоставя от Общинска собственост при Община Трън, тел. за връзка 07731/21-21 – в.104 . Огледът на имотите ще се извършва от лицата, закупили тръжни документи с предварителна заявка, в рамките на работното време на администрацията. 5. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Трън за определяне на купувач, по посочени в нея, банкови сметки. ОТ ОБЩИНАТА


Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

10

ОВЕН Имате навик да говорите повече от необходимото, но дали винаги казвате всичко, което трябва? Днес е момента да бъдете по-конкретни.

ТЕЛЕЦ Ще искате да внесете нотка на разнообразие в обичайните неща. Хубав момент да направите някои промени в обстановката.

БЛИЗНАЦИ Съществуването ви днес ще е много поприятно от обикновено, благодарение на сърдечните вълнения, които ще ви споходят.

РАК Настроението ви днес ще е просто завидно. А това естествено ще има положителен резултат. Творческото ви вдъхновение ще е на максимална степен.

ЛЪВ Този ден носи доста силен заряд в себе си, така че много внимавайте. Днес трудно ще контролирате страстите си. Наблегнете на размислите.

ДЕВА Има за какво да се вслушате в чуждото мнение. Опитайте се да бъдете обективни и не прекарвайте всичко през призмата на емоциите, може сериозно да се депресирате.

Съперник

Минути за отдих

27 март 2013 г. ВЕЗНИ Много сериозно ще се отнасяте към задълженията си днес, но ще се разпилявате в твърде много посоки. Хубаво е да отделите малко повече време за нещата, които обичате.

СКОРПИОН Ден на сбъднатите надежди.Дано не останете разочаровани,но както е казано - наймного сълзи са пролени заради сбъднато молитви.

СТРЕЛЕЦ Доста задачи сте си набелязали за днес. Това може малко да ви поизнерви, но по-скоро би повлияло зле на околните. Проявете повече чувство за хумор.

КОЗИРОГ Ще ви се иска да се впуснете в нещо ново и необичайно. Някое екстремно преживяване силно би ви заинтригувало. Все пак бъдете по-практични.

ВОДОЛЕЙ Днес просто релаксирайте. Открийте своя начин, за да се почувствате добре. С малко повече старание може и до Нирвана да достигнете.

РИБИ Днес ще искате да прекарате деня в компанията на приятели. Ще ви вълнуват конкретни неща, а именно как точно да осъществите намеренията си. Направете си някакво забавление или вечерно парти.

СМЯХ И ЗАБАВА!

СУДОКУ Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81 квадратчета, представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадратчета. В условието на всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри. Целта е да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.

БНТ1

НОВА ТВ

бТВ

05:20Бързо, лесно, вкусно 05:50Дързост и красота - /3144 епизод/п/ 06:30Денят започва 09:00По света и у нас 09:10Денят започва с Култура 10:00По света и у нас 10:10Денят отблизо с Мария 12:00По света и у нас 12:35Малки истории 13:00Апартаментът с Марта Вачкова 14:00Сен Тропе - тв филм /250 епизод/ 15:10Конър под прикритие - тв филм 15:50Частен случай 16:00По света и у нас 16:10Новини на турски език 16:20Ретро следобед: 17:05Дързост и красота - /3145 епизод/ 17:30Бързо, лесно, вкусно 18:00По света и у нас 18:40Зелена светлина 18:45Шатовалон - тв филм /15 епизод/ 19:40Лека нощ, деца! 20:00По света и у нас 20:45Спортни новини 21:00Момчетата от "Медисън" авеню 22:00Церемония по връчване на наградите за театрално изкуство 00:00Ретро следобед: 00:45Апартаментът с Марта Вачкова 01:30Шатовалон - тв филм /15 епизод/п/ 02:25По света и у нас /п от 20:00/ 03:10Момчетата от "Медисън" авеню 04:05Малки истории/п/ 04:15Днес и утре/п/

05:00"Часът на Милен Цветков" 06:00"Господари на ефира" 06:30"Здравей, България" 09:30"На кафе" - предаване на НТВ 11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ 12:00"Малки жени" - сериен филм 13:00Новините на Нова 13:30"Цената на славата" - сериен филм 15:00"Доктор Куин Лечителката" - сериен филм 16:00"Часът на Милен Цветков" 17:00"Черешката на тортата" - тв шоу 18:00"Сделка или не" - телевизионна игра 19:00Новините на Нова - централна емисия 20:00"Като две капки вода" - забавно предаване 22:30"Господари на ефира" 23:00"Престъпни намерения 00:00Новините на Нова 00:15"Осмо чувство" - сериен филм 01:15"Сделка или не" - телевизионна игра 02:15"Черешката на тортата" - тв шоу 03:00"Малки жени" - сериен филм 03:45Новините на Нова /п/ 04:00"Доктор Куин Лечителката"

05:20"Кухнята на Звездев" /п./ 05:40"Престъпления и страсти" /п./ - сериал, еп. 12 06:30"Тази сутрин" 09:30"Преди обед" - дневно токшоу 11:30"Кухнята на Звездев" 12:00bTV Новините - обедна емисия 12:30"Шоуто на Слави" /п./ 13:30"Диво сърце" - сериал, еп. 22 15:00"Призракът на Елена" - сериал, еп. 44 16:00"Престъпления и страсти" - сериал, еп. 13 17:00bTV Новините 17:30"Лице в лице" 19:00bTV Новините - централна емисия 20:00"Огледален свят" - сериал, еп. 46 21:00"Столичани в повече" - сезон 5, еп. 3 22:00bTV Новините - късна емисия 22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу 23:30"Дневниците на вампира" - сериал, с. 3, еп. 13 00:20"Кости" - сериал, с. 3, еп. 9 01:20"Преди обед" /п./ 03:10bTV Новините /п./ 03:40"Призракът на Елена" /п./ - сериал, еп. 44 04:30"Духът на здравето" /п./


Спорт

Съперник

Èâî Àíãåëîâ ïðèñòèãíà â Ïåðíèê

Яна и Венета посрещнаха шампиона

“Казах си, че този път не трябва да губя на финала, дадох всичко от себе си и се получи”, сподели европейският шампион по класическа борба

Иво Ангелов при завръщането си в България.Ангелов спечели титлата в категория до 60 килограма на шампионата в Тбилиси, Грузия, а завчера се върна в България заедно с целия български отбор.”Бях изключително много щастлив след изгубени два финала на Европейски първенства. Казах си, че този

път не трябва да се повтаря същото и се мотивирах на 100 процента. Дадох всичко от себе си и се получи”, коментира Ангелов. “Трябваше всички момчета да дадат всичко от себе си и така и стана. Всички се бориха много добре, някои нямаха късмет. Представихме се много добре. Най-труд-

ната ми схватка беше с руснака (на финала), имаше голямо напрежение.Треньорското ръководство много ни мотивира. Армен Назарян е много голям спортист, сега вече се доказа и като треньор, Милчо Радуловски и той дълги години работи като треньор, Янко Шопов - също.Големи треньори, го-

леми специалисти”, допълни европейският шампион. Иначе Иво беше посрещнат от съпругата си Венета и малката Яна, родена на 1-ви януари тази година. Вчера Иво хукна по неотложни дела в НСА, а се надяваме в близките няколко дни да даде и специално интервю за в.”Съперник”

„Габер” и „Дружба”поведоха на север Стартиралото през уикенда футболно първенство на областта не донесе особени изненади в първия кръг, в повечето мачове фаворитите взеха своето. Единственото изключение се получи в Студена, където предпоследния отбор на селото, направи нулево равенство срещу втория в подреждането отбор на „Енергетик”.Странни неща стават в отбора на „Дружба”(Мещица), където футболистите имат луди амбиции да стават първи в групата, да иг-

раят баражи и да се пробват ще могат ли да стигнат до „В” група, но ръководството май няма финансови средства да подсигури това участие.И преди първия пролетен кръг не се е знаело до последно дали отборът ще вземе участие в групата, нещата са се решили буквално минути преди мача. Засега отборът играе и бие. Игрището е в чудесно състояние, от следващия мач може да се играе и в Мещица, при всички положения обаче през есента то ще е на

идеално ниво с оглед на факта,че има и поливна система. За инфраструктура около него има доста да се желае, но и там нещата могат да потръгнат. Иначе в играния в Дрен мач „Дружба” е надделяла над „Пирин”(Земен) с 4:3. символичните домакини са открили резултата в 12-та минута с гол на Ивайло Темелков, но само три минути покъсно земенчани са изравнили с попадение на Николай Миланов. До края на полувремето отборът на „Дружба” е

успял да поведе с гол на Георги Бошнаков, а Ивайло Темелков девет минути преди край на първата част е направил резултата 3:1. в62та минута Георги Йорданов от „Пирин” е намалил за 2:3, но в 65-та минута Виктор Викторов е вкарал нов гол за „Дружба”, поддържайки разликата от два гола.Пет минути преди край на мача Илиян Славеев от „Пирин” е намалил на 3:4, но за изравняване земенчани не са имали време и сили. Другият водач в класиране-

то „Габер” е бил убедителен в Бела вода, където е повел с 2:0 в първия четвърт час на двубоя с попадения на Белгин Бейджетов и Васко Василев. Почетният гол за домакините е дело на Филип Григоров, но в последната минута на мача Валентин Велинов от „Габер е оформил крайното 1:3. Отложен е мачът между отборите на „Ботев”(Батановци) и „големи връх”(Долна Секирна) поради участието на футболистите на гостите в поредния кукерски фестивал.

Какво от А” група ще гледаме по ТВ Българските футболни запалянковци могат да направят своите дългосрочни планове. Вчера бе публикувана програмата за родната “А” група - NEWS7 футболно първенство. Станаха ясни дните и часовете, в които ще бъдат излъчвани двубоите в ефира на TV7 и NEWS7. Програма за мачовете, които ще се излъчат пряко само по TV7 и NEWS7: 19 кръг – 30 и 31 март Черно море - Левски, (събота, 30 март), 15:00, ТVВ7 (студиото стартира в 14:40) Берое - Славия, (събота, 30 март), 18:00, NEWS7 Монтана - Ботев (Пловдив), (неделя, 31 март), 14:00, NEWS7 (студио в 13:30) ЦСКА – Миньор, (неделя, 31 март), 18:00, NEWS7 (студио в 17:30) 20 кръг – 6 и 7 април Ботев (Враца) - ЦСКА, (събота, 6 април), 15:00, ТV7 (студио в 14:40) Ботев (Пловдив) – Черно море, (събота, 6 април), 17:00, NEWS7 (студио в 16:40) Лудогорец - Литекс, (неделя, 7 април), 18:00, NEWS7 (студио в 17:30) 21 кръг – 9, 10 и 11 април - МЕЖДИНЕН КРЪГ Локомотив (София) - Славия, (вторник, 9 април), 17:00, NEWS7 (студио в 16:30) Берое – Ботев (Пловдив), (сряда, 10 април), 18:00, NEWS7 (студио в 17:30) ЦСКА - Лудогорец, (четвъртък, 11 април), 19:00, ТV7 22 кръг – 13, 14 и 15 април Левски – Локомотив (София), (събота, 13 април), 15:00, ТV7 (студио в 14:40) Ботев (Пловдив) – Пирин (ГД), (събота, 13 април), 17:00, NEWS7 (студио в 16:40) Етър - ЦСКА, (неделя, 14 април), 17:00, NEWS7 (студио в 16:30) Лудогорец – Локомотив (Пловдив), (понеделник, 15 април), 18:00, NEWS7 (студио в 17:30) 23 кръг – 19, 20 и 21 април Литекс – Левски, (събота, 20 април), 15:00, ТV7 (студио в 14:40) Локомотив (Сф) - Ботев (Пловдив), (събота, 20 април), 17:00, NEWS7 (студио в 16:40)

Миньор (Перник) – Лудогорец, (неделя, 21 април), 14:00, NEWS7 (студио в 13:30) 24 кръг – 27 и 28 април Левски - ЦСКА, (събота, 27 април), 16:00*, ТV7 (часът все още не е краен!) Черноморец – Берое, (събота, 27 април), 18:00, NEWS7 Лудогорец – Ботев (Враца), (неделя, 28 април), 18:00, NEWS7 25 кръг – 2, 3 и 4 май Локомотив (София) – Черно море, (четвъртък, 2 май), 15:30, NEWS7 (студио в 15:00) Лудогорец - Черноморец, (петък, 3 май), 16:30, ТV7 (студио в 16:00) Литекс – Монтана, (събота, 4 май), 18:00, NEWS7 (студио в 17:30) ЦСКА – Ботев (Пловдив), (събота, 4 май), 20:00, ТV7 (студио в 19:30) 26 кръг – 6, 7 и 8 май - МЕЖДИНЕН КРЪГ Левски – Миньор (Перник), (понеделник, 6 май), 18:00, NEWS7 (студио в 17:30) Етър – Лудогорец, (вторник, 7 май), 18:00, NEWS7 (студио в 17:30) Ботев (Пловдив) – Локомотив (Пловдив), (сряда, 8 май), 16:30, ТV7 (студиото започва в 16:00) Черно море – Литекс, (сряда, 8 май), 18:00, NEWS7 27 кръг – 10, 11 и 13 май Ботев (Враца) – Левски, (петък, 10 май), 18:00, NEWS7 (студио в 17:30) Литекс – Берое, (събота, 11 май), NEWS7 (студио в 17:30) ЦСКА – Черно море, (събота, 11 май), 20:00, ТV7 (студио в 19:30) Миньор – Ботев (Пд), (понеделник, 13 май), 18:00, NEWS7 (студио в 17:30) 28 кръг – 18 и 19 май Ботев (Пловдив) – Ботев (Враца), (събота, 18 май), 17:30, NEWS7 (студио в 17:00) Левски – Лудогорец, (събота, 18 май), 20:00, ТV7 (студио в 19:30) Пирин (Гоце Делчев) - Литекс, (неделя, 19 май), 18:00, NEWS7 Заб.: * Началният час на Левски - ЦСКА ще бъде уточнен допълнително, но засега остава 16:00 * Дните и часовете на срещите от последните два кръга - 29-ти и 30-ти, предавани пряко в ефира на TV7 и NEWS7, ще бъдат обявени в началото на месец май

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ООД УПРАВИТЕЛ: инж. ИВАН ПЕТРОВ ISSN 1312-7012

Главен редактор: Любомира ПЕЛОВА Зам. главен редактор: Зоя ИВАНОВА Коментари и анализи: Валентин ВАРАДИНОВ

Дежурен редактор: Виктория СТАНКОВА

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП

Югозападна „В” ФГ 19-ти кръг Резултати: Витоша(ДД) – Велбъжд Миньор – Рилски спортист Ботев – Витоша(Б) Германея – Сливн.герой Чепинец – Места Септември – Пирин Перун – Оборище Марек – Струмска слава Класиране: 1.Витоша(Б) 2.Марек 3.Сливн.герой 4.Пирин(Бл) 5.Стр.слава 6.Оборище 7.Ботев 8.Германея 9.Велбъжд 10.Места 11.Перун 12.Витоша(ДД) 13.Чепинец 14.Септември 15.Рилски спортист 16.Миньор(Бд) Юноши старша възраст 16-ти кръг Беласица – Банско Кракра – Марек Стр.слава – Миньор Вихрен – Септември Пирин(Рз) – Германея Класиране: 1.Миньор 2.Марек 3.Пирин(ГД) 4.Пирин(Бл) 5.Септември 6.Банско 7.Стр.слава 8.Вихрен 9.Кракра 10.Пирин(Рз) 11.Германея 12.Беласица 13.Миньор(Бд)

Пирин – Чорни Миньор(Бд) – Кракра Марек – Велбъжд Класиране: 1.Пирин 2.Стр.слава 3.Марек 2007 4.Велбъжд 5.Кракра 6.Миньор(Бд) 7.Струма 8.Германея 9.Витоша 10.Марек 11.Чорни

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани Петрова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

1. Редакция в-к “Съперник” ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72 2. Кафе-клуб “Антония” нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83 3. Агенция “СИМЕОН -Д” ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26

СЧЕТОВОДСТВО

30-7 41-9 35-12 43-17 28:17 25:24 21-17 22-31 17-18 23-23 19-27 15-31 18-31 17-35 21-43 8-41

45 т. 45 40 36 32 29 28 28 25 24 22 19 16 15 14 6

2:2 1:0 1:3 5:2 1:1 61:19 40:13 40:17 32:16 31:30 38:19 28:28 19:31 7:28 27:31 18:47 17:26 10:63

43 35 29 28 20 20 19 18 15 13 13 11 2

16:0 1:6 2:6 78-2 29-9 52-9 38-18 47-19 19-44 27-29 21-32 12-35 11-72 2-67

31 25 25 22 21 13 11 10 8 3 0

Страницата подготви Яне Анестиев

Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

Радка Лазова

0:0 4:2 0:1 0:0 0:2 2:2 1:2 3:0

Деца „А” 1 12-ти кръг Резултати:

Силвия Григорова, Яне Анестиев, Виктория Станкова

Иванка Василева, Станислава Лазарова, Цветелина Чавдарова,

11

27 март 2013 г.

РЕКЛАМНИ БЮРА:

Адрес на редакцията: гр. Перник "Св. св. Кирил и Методий" бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72 Всеки автор носи отговорност за материала си Печат: Печатница “Аргус” Разпространение: Лъчезар Лазаров


27 март 2013 г.

Ïîëèöèÿòà îòêðèâà ãîðåù òåëåôîí çà èçáîðèòå

Около 20 000 полицаи ще бъдат ангажирани с опазването на реда при вота

Любомира ПЕЛОВА МВР открива горещ телефон срещу купуването на гласове. На него гражданите ще могат да подават сигнали за нарушения. То-

ва е една от мерките, които вътрешното министерство предприема, за да осигури реда и прозрачността на предсрочните избори на 12 май. Това

Без ротация в системата на прокуратурата Любомира ПЕЛОВА Престъпление, свързано с купуването и продаването на гласове, е трудно доказуемо, тъй като нито купувачът, нито продавачът имат интерес да споделят за действията си с трети лица или да свидетелстват. Още повече, че самите наказателни санкции, предвидени в закона за част от тези деяния, не са тежки, смятат прокурори. За някои нарушения се предвижда наказание до три години лишаване от свобода, което означава, че в рамките на закона може да се внесе предложение за освобождаване от наказателна отговорност и да се стигне само до налагане на административно наказание – глоба. Миналата година са образувани 125 дела за престъпления, свързани с изборния процес. 39 дела са внесени в съда срещу 45 души - с обвинения, с предложения за налагане на административно наказание “глоба” или за споразумение. Зам. Главният прокурор Ася Петрова, наблюдаваща работата на националното междуведомствено звено, което ще следи за законността на предстоящите парламентарни избори. заяви, че по-тежки присъди за купуване на гласове може да има, ако се докаже участие в организирана престъпна група, но пък условие за това е да се открият и поръчителите. На сайта на прокуратурата ще се обявят телефоните за сигнали. Според нея, няма законова възможност за ротация на прокурорите в предстоящия предизборен процес, както ще бъде направено в системата на МВР. Прокуратурата би следвало да реагира бързо и адекватно при всеки сигнал за купуване на гласове, допълни тя. За напрежението, което се създава около изборите и подслушването преди, по време и след тях, Ася Петрова коментира, че няма притеснения.

бе решено на националното съвещание в Хисаря, в което участваха седмицата ръководството на МВР и полицейските шефове по региони. Горе-

щият телефон ще бъде пуснат няколко дни преди самия вот. Отделно от това гражданите ще могат да подават сигнали и по интернет. За нередности хората могат да звънят и на 112. Около 20 000 полицаи ще бъдат ангажирани с опазването на реда при вота. МВР доброволно се отказало да използва СРС-та за изборите. Главният комисар Калин Георгиев изтъкна, че до това се стигнало след множеството спекулации, че масово ще бъдат подслушвани политици и граж-

дани. СРС-та няма да се ползват за оперативни дела, а само при образувано досъдебно производство, и то само с разрешение на наблюдаващия прокурор, уточни Георгиев. Междувременно стана ясно, че за първите месеци на годината престъпността е намаляла с около 6,8% в сравнение със същия период на миналата година. Има ръст само при битовата престъпност, домовите кражбите и посегателствата срещу хора, които живеят в отдалечени райони.

Мобилизация във вътрешното министерство Любомира ПЕЛОВА Министърът на вътрешните работи Петя Първанова очерта основните приоритети на министерството в рамките на служебното правителство на проведеното преди три дни национално съвещание. Главният приоритет на служебния кабинет е създаването на сигурна среда и условия за произвеждането на честни и прозрачни избори за 42-ро Народно събрание. На МВР е възложена голямата отговорност за гарантиране на сигурността, опазването на обществения ред и спокойното протичане на изборния процес, заяви силовият министър. Първанова изложи накратко приоритетните задачи пред вътрешното ведомство в рамките на служебното правителство, заложени и в Закона за МВР: защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве и имущество. „Това налага прилагането на целия комплекс от мерки за превенция и противодействие на общата и организирана престъпност, на опитите за терористични действия, както и прилагане на

ефективни мерки срещу нелегалната миграция“ – изтъкна Първанова. ”С оглед на ситуацията на увеличаване на миграционния поток от Близкия Изток през територията на Турция, очаквам пълна мобилизация на наличните ресурси, с които разполагаме. Не бива да допускаме кризисна ситуация или явления, които могат да нарушат обстановката на стабилност в страната. Паралелно с това следва да се гарантира пълен мониторинг на факторите, които оказват влияние върху критичната инфраструктура и могат да предизвикат инциденти като пожари и бедствия, предизвикани от природни сили или човешки действия. Личната ви ангажираност за изпълнението на тези отговорности и мерки ще гарантира постигането на другата основна задача на правителството и МВР за осигуряване на спокойна атмосфера при подготовката и провеждането на избори-

те за 42-ро Народно събрание”, подчерта министърът. Важно е да поддържаме и разчитаме на взаимодействието с другите компетентни органи с цел недопускане, предотвратяване и пресичане на престъпления и правонарушения, които биха възпрепятствали нормалното протичане на изборите. На главния секретар е възложено ръководството на щаб по изборите в МВР и оперативна координация с ДАНС и Прокуратурата по силата на съвместната заповед от 18 март т.г. поясни Първанова. Тя допълни, че ще продължи сътрудничеството на регионално и международно ниво с аналогичните служби, ще продължи изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството в Европейския съюз и НАТО, както и активното полицейско сътрудничество с държавите членки на ЕС, ЕИО, САЩ и други странипартньори, европейски агенции, регионални и други международни организации.

12

Иззеха незаконна ловна пушка Любомира ПЕЛОВА Криминалисти от пернишкото Първо районно управление „Полиция” иззеха незаконно притежавана ловна пушка с рязана цев. Акцията е проведена вчера в град Батановци. След подаден сигнал в полицията, органите на реда претърсили дома на 59-годишният Георги Е., където открили самоделна ловна пушка 12-ти калибър с рязана цев. След като униформените прибрали оръжието, е разпоредено да бъдат назначени няколко различни експертизи. Полицаите ще проверяват щателно и дали самоделката не е използвана при ивършено в региона престъпление. Започнато е досъдебно производство и работата продължава.

АПРОПО МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ТЕАТЪРА, КОЙТО Е ДНЕС, СИ Е БАШ НА МЯСТОТО. В тоя момент в България театърът е навсякъде. Найголям е в партийните централи, обаче и уличният театър не се дава по гледаемост. Жанровото разнообразие е уникално. Играят се пиеси всякакви. На едни места водевили, на други семейни драми, на трети трагикомедии, а най-многобройни са комедиите. Хубавото е, че поне засега няма кървави драми, наречени драми на отмъщението, обаче явно тяхното време ще дойде след изборите. Прославата на театралното изкуство е на всяка крачка. Удивителното е как толкова народ има вродени артистични заложби. Всички кандидатдепутатски листи още не са написани, обаче дори от предварителните информации става пределно ясно, че народните артисти ще бъдат на първите позиции по предизборната хоризонтала. Всяка партия залага на утвърдено име, човек, играл в много постановки, предимно главни, но и поддържащи роли, когато се налага. В тоя театрален контекст онова изкуство, дето го играят в зала и на сцена, някак се чалгизира. Минава за демоде и проява на лош вкус. Виж, народният театър си е друго нещо. Там можеш да познаеш дори комшията, тръгнал да сменя системата на театралните кукловоди. И превърнал се сам в кукла на конци. Прав е бил тоя пусти Шекспир, като е казал навремето, че целият свят е сцена, а всички ние сме актьори. Сякаш е гледал България към днешна дата – в Международния ден на театъра. ПАРТИЯ „ЛИДЕР” СЪВСЕМ СЕРИОЗНО СЕ Е ЗАЕЛА С ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ НА НАРОДА. Вчера пусна предизборни листовки, част от текста на които е на чист китайски език. Като нагледна илюстрация, че народът не разбирал езика на прехода. Дано времето на кампанията стигне българинът да научи поне тия няколко йероглифа от Поднебесната империя. Оригинално. Дали тук има намек, че един от служебните министри, перничанинът Роман Василев, е завършил китаистика, от „Лидер” не казаха.

20130326sapernik60  

Вестник Съперник броеве от 2013 година