Page 1

Всяка

ВРЕМЕТО

се

събужда

с

вестник

“Съперник”

КАЛЕНДАР Св. Три светители велики архиереи: Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст.

Y K

Перник

-4° - 50 Облачно, слаб дъжд

C M

сутрин

ВАЛУТИ

Цена: 0,60 лева

1 Евро = 1.955 лв. 1 Долар = 1.455 лв.

Сряда, 30 януари, 2013 г., бр. 20 /5136/ год. XX

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72

ÏÅÐÍÈ×ÀÍÈ ÈÑÊÀÒ ÎÑÒÀÂÊÀÒÀ ÍÀ ÖÂÅÒÀÍÎÂ

СТР. 4

7 ÍÎÂÈ ÑÏÅÖÈÀËÍÎÑÒÈ Â ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ

СТР. 11

Сред тях има маскирани от Аруба, Палестина и Испания Виктория СТАНКОВА 10 чуждестранни групи с 256 участници ще се включат във фестивалните шествия на 22-то издание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва 2013” в Перник, съобщиха от общинската администрация. Многохилядната публика в града ще бъде сюрпризирана с участнието на маскирани от Аруба, Индонезия ,Словения (гр. Птуй), Сърбия (гр. Лесковац), Македония (гр. Струмица), Черна гора (гр. Будва), Испания (гр. Алсасуа), Палестина (гр. Рамала), Гърция (Кали Вриси), Албания (гр. Корча). Перничани и гости

ÊÀÌÅÐÓÍÑÊÈ ÍÀÖÈÎÍÀË ÈÄÂÀ  “ÌÈÍÜÎД КОМЕНТАР

Сиренето е с пари Супер оригинален способ да се докаже народната поговорка, че сиренето е с пари, извадиха контролните органи. Обнародвайки мъдрата си мисъл, че сирене под 7 лева килото не е сирене, те директно препратиха към друга мъдрост:”Ела, вълчо, изяж ме!” Сметката е бакалска – щом като евтиното сирене не е сирене, колко е да му вдигнат цената. И тогава цялото сирене ще стане по 7 лева и нагоре и никой не може копче да им каже, че ментето минава за истинско. Един вид – директивата отгоре е такава С тая разлика, че досега народът е ял евтини боклуци, сега ще яде скъпи от същото качество. Ето на това се вика уникално съчетание на пазарна икономика и свобода на словото. Не случайно Европа ни дебне по тия две направления. По удивителен начин думите на контрольорите за седемте лева кило сирене ще се превърнат в дела. И гледай после колко ще струва истинското сирене. Нищо чудно догодина по това време мизата за качество да се вдигне на десетарка, по-догодина на петнайсет и така до свършека на парите. Или на живота... Щото сиренето е с пари...

ставен ад купува

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в цяла България плащане веднага БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ

ДИРЕКТЕН КУПУВАЧ

НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ /с/у чешмите на централната баня до Халите/

тел.: 02/99 32 555; 0879 44 13 33

гр. Перник, ул. “Търговска”№ 34

тел.: 076/67 04 04; 0879 44 13 34

гр. Радомир, ул. “Кирил и Методий” №12

тел.: 0777/800 42; 0879 543 222

/до казиното на центъра/

на града ще могат да видят част от индийската култура, която ще представи групата от Аруба. „Танца с Маската на Рангда”, “Танца с Маската на Баронг Агънг” и други гигантски маски под акомпанимента на традиционната индонезийска музика «бенде», «къчер», «онесиан» и «требанг» е само част от програмата на групата. По време на карнавалната процесия, тимът ще бъде придружаван от танцьори с 5-минутно представление. Според вярванията танцът с маски е в състояние да прогони духа на демоните, които смущават живота им. В тазгодишното из-

Силвия ГРИГОРОВА Във връзка с провеждането на Двадесет и втория Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” Перник-2013, който ще се проведе в Перник в периода 1-3 февруари 2013г. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник изпрати напомнително писмо до Община Перник и всички участници и заинтересовани лица, че използването на препарати от ви-

дове, включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие е абсолютно забранено. Всеки, който използва защитени диви птици и животни за направа за карнавални маски и костюми е нарушител без значение дали това става неволно или съзнателно. В писмото си еко инспекцията се обръща за съдействие към общината с цел недопускане на нарушения от такъв характер и за

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ 0700 100 10 www.cez.bg Tел. 076/68 10 13, 076/68 12 30 Факс 076/68 19 51, 076/68 19 53

ул. „Владайско въстание” 1 2304 Перник local@stomana.bg;

www.stomana.bg export@stomana.bg

дание на фестивала ще вземат участие общо 94 маскарадни групи от страната с 6 092 участници. Българските участници са 5 856. Групите от Пернишка област са 42, а от останалите области в България – 42.

На страница 2

РИОСВ следи строго за защитени видове на Международния фестивал

Валентин ВАРАДИНОВ

гр. София, ул. “Сердика” №22

www.sapernik.info

ÏÅÐÍÈÊ ÏÎÑÐÅÙÀ 10 ×ÓÆÄÈ ÃÐÓÏÈ ÍÀ „ÑÓÐÂÀ”

ДНЕС ЧЕТЕТЕ: СТР. 2

e-mail: sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg

ISSN 1312-7012

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” АД Перник 2303, кв. Мошино тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

опазване на дивата природа. От инспекцията напомнят, че по време на фестивалните шествия, специалисти на РИОСВ ще извършват проверки и при констатиране на нарушения ще налагат санкции. От Община Перник поясниха, че всички групи са информирани за изискванията на РИОСВ, с които са запознати и членовете на журито на фестивала.

Уличиха шофьор на „черно” такси Любомира ПЕЛОВА Пернишки полицаи уличиха перничанин в извършването на „черни” курсове до столицата. При извършена в първия работен ден от седмицата съвместна проверка от криминалисти на сектор ‘’Противодействие на икономическата престъпност ‘’ към Областната дирекция на МВР и служители от ДАИ – Перник, бил проверен лек автомобил ‘’Фиат ”с пернишка регистрация. Зад волана на возилото е бил 40 – годишният перничанин Л. А. Инспектиращите установили, че с фиата се извършва нерегаментиран обществен превоз на пътници по маршрута Перник – София. Перничанинът, направил се на такси, без да има право на това, возел пасажери на цената на билета за автобус. На нарушителя е съставен акт за административно нарушение от ДАИ – Перник, а автомобилът е иззет по надлежния ред.

Заложна къща”ПИК” НАЙ-ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ Убедете се в разликата! ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Застрахователна и презастрахователна компания

Вестник

застраховка „ГО” ул. „Кракра” 61 тел. 076/60 11 00

„КРАКРА СОФТ” НОВИ

Компютри, принтери, софтуер РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА ул. „Кракра” 68 Тел. 64 03 50

търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит Телефони:

0887 884 095 0888 503 237


2

30 януари 2013 г.

Труса и след него в цифри и факти Любомира ПЕЛОВА

Областта

Съперник

Ïåðíè÷àíè èñêàò îñòàâêàòà íà Öâåòàí Öâåòàíîâ

Ако дойде за фестивала, ще го газят много мечки, заплашват от Инициативния комитет

В определените от нормативните документи срокове в община Перник са постъпили 8 700 молби за обезщетения чрез Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване към МС. 8100 са извършените огледи на сгради, пострадали от земетресението. В Междуведомствената комисия към МС са изпратени 7 852 заявелния, окомплектовани с необходимите документи за отпускане на подпомагане. С до 2000 лева са подпомогнати 115 домакинства; С между 2 000 и 10 000 лв са подпомогнати 208 домакинства; Над 10 000 лв са получили  85 домакинства. Общо подпомогнатите са 408 лица и семейства, като 34 от тях са получили доплащане.  Откази са получили общо 122 домакинства, а отлагане - 105, като много малка част от тях са преразгледани и вече са получили подпомагане.  В зимните месеци ситуацията с пострадалите от земния трус домове на много хора се усложнява, но те не са получили помощ и не се знае кога това ще стане. Земетресението от 22 май 2012 г. не взе човешки жертви, но в месеците след природното бедствие много хора  починаха заради усложняване на здравословното им състояние в следствие на лошите битови условия.  Едва четири от всичките 13 сглобяеми къщи са напълно готови до момета. Фирмата - изпълнител „Балканстрой” АД е поискала строителни разрешителни един месец след подписването на договора, с което забави значително изграждането на къщите Инициативният комитет изразява недоумение какви са били критериите, по които е избрана фирмата  “Балканстрой” АД за изпълнител по изграждането на сглобяемите къщи, при положение, че на практика предлага значително по-високи цени и допуска нарушения и отклонения от договорената цена. В момента ИК изготвя свое предложение за приоритетно подпомагане на пострадали граждани, което включва лица и семейства, кризисно настанени в общински жилища и чиито домове са със заповеди за разрушаване; лица с домове за укрепване, както и други собственици със сериозно пострадали сгради.  

Перник посреща ... от страница 1 Оставайки верен на традицията всяка година да изненадва, фестивалът включва и редица нови моменти в програмата си. Сред тях са – конкурс „Най-атрактивни персонажи: невеста и младоженец“; „Фестивал на кънки“, огнено шоу „Летящи фенери-маски”, концерт „Сурвакари с китари” – вечер на приятелството; „Маскарад парти”. Ще има и фестивален концерт, факелно дефиле и вълнуващо пиротехническо шоу. Фестивалът в Перник се провежда вече 45 години. Във времето той се е утвърдил като най-авторитетната не само в България, но и в Европа изява на традиционната маскарадна обредност. „Сурва” става символ на съхранената и възродена традиция на зимните и предпролетните маскарадни обичаи.

Любомира ПЕЛОВА Членовете на Инициативният комитет, защитаващ правата на пострадалите от земетресението през май м.г. в Перник, искат среща с премиера Борисов в най-скоро време със специално писмо, което ще бъде изпратено най-вероятно днес. В него, освен конкретни факти за /не/свършената работа около преодоляване на последиците от природното бедствие и батаци, свързани с изграждането на прословутите 13 сглобяеми къщи, ще бъдат изложени и мотивите на перничани, с които те искат оставката на вицепремиера Цветан Цветанов като председател на Междуведомствената комисия, заяви вчера председателят на Инициативния комитет Николета Максимова. Защитниците на правата на пострадалите бяха категорични, че 8 месеца след силния трус в Перник ситуацията с преодоляване на последствията е нерадостна. От поисканите от Междуведомствената комисия 23 896 658 лв. за ремонти на частни домове, до момента са отпуснати едва 3 374 465 лв.  За общинските сгради пък необходимите

средства били 35 995 770 лв., а са отпуснати 4 780 596 лв. „Припомняме, че хиляди са гражданите, които сами се справиха с последиците от земетресението по техните домове, но хиляди са и тези, които очакват обещаната им от държавата  и полагаща им се по закон помощ.  Въпреки добрите ни взаимодействия със секретаря Междуведомствената комисия Людмил Върбанов, за нас и за гражданите няма никаква яснота кога, как и в каква степен те могат да разчитат на финансова помощ от държавата”, твърдят от Инициативния комитет. 222 са домовете определени за разрушаване в Пернишко. От тях 13 души ще получат сглобяеми къщички, 30 са настанени в кризисни жилища, но останалите продължавали да чакат помощта на държавата и живеели в полуразрушени жилища. От гражданската структура ще настояват тези бедстващи да бъдат подпомогнати от Междуведомствената комисия с приоритет. „В четвъртък миналата седмица се проведе заседание на Обществения съвет към областния управи-

тел, на което станаха ясни некоректно изготвени актове образец 19 за СМР по изграждането на сглобяемите къщи. Инициативният комитет беше информиран за ситуацията, която предизвиква сериозно безпокойство.  Фирмата поиска строителни разрешителни един месец след подписването на договора, с което забави значително изграждането на къщите. до момента са готови едва 4 от всичките 13 къщи, които трябва да се изградят на територията на Община Перник. Търгът е проведен на 02.10 2012г. Договорът е подписан на 09.10.2012г. Едва на 11.11.2012г са поискани 7 разрешителни, които още на другия ден са предоставени. По договор срокът от 60 дни за изграждане на къщите тече от датата на получаване на строи-

телно разрешение. Останалите 6 разрешителни са поискани на 12.12.2012г. и са издадени от Община Перник в същия ден. В актовете 19 са начислени средства за геодезически заснемания, които са предварително извършени и платени от Община Перник. Поискани са суми от порядъка на 1000 лв. за докарване и полагане на скална маса. За направа на тротоари около къщите са изготвени СМР на стойност 7 000 лв. , което възлиза на 30,72 лв на кв. м. без ДДС. Поискано е узаконяване на строежи, които не са започнати. Паричната гаранция по договора се освобождава след 90 работни дни, което лишава Възложителят  БЧК от възможността за финансови санкции спрямо Изпълнителя  “Балканс-

трой” АД при появили се дефекти в гаранционния срок от 5 години”, твърдят още от Инициативния комитет. Според защитниците на пострадалите квадратен метър от олекотените постройки излизал между 760 и 830 лв., което е повече отоколкото при монолитна сграда. Затова те ще поискат проектите, за да видят какво е включено в тях и какво се изпълнява, защото имало разминавания. Станалата лице на пострадалите от земетесението баба Павлинка от пернишкото село Драгичево, вчера заяви, че ако и тази година вицепремиерът Цветан Цветанов, както всяка друга година дойде за международния фестивал „Сурва”, сега ще го гази не една, а много мечки...

Радомирският съвет обсъжда новия бюджет Любомира ПЕЛОВА Днес радомирци ще обсъждат бюджета на общината за 2013 година., а в местния законодателен орган той ще влезе за разглеждане идния месец. Общата финансова рамка тази година е 9 663 944 лева, от които държавната субсидия е 5 845 775 лева, с 3 700 лева по-малко от миналогодишната. Според кмета Пламен Алексиев основния финансов документ, който предстои да бъде дискутиран е реален, тъй като при погтовоктата му са взети впредвид всички слабости и тънки моменти от миналата година. Тогава са били заложени нереални приходи с изтекъл давностен срок, които нямат място в бюджета, не е имало

и нормална разходна част. Сег бюджет 2013 ще бъде структуриран на базата на ясни цифри и намерения на общинската управа. Градоначалникът си пожелава и повече приходи от местна дейност и е сигурен, че ще ги има. Те щели да дойдат от дела срещу длъжници. Получените от тях пари щели да отидат в реализиране на инфраструктурните проекти, защото участието на общината е тясно свързано с общинския дълг, с който новото управление е натоварено като наследство .Според Алексиев ограничението от 15% между общински дълг и разрешението да се теглят от фондовете заеми, изгодни за общината, е неизгодно за малките общини, които искат да

работят и да се развиват. Алексиев съжалява, че внесеното от него предложение в Сдружението на общините процентът да е 25 – с 10 на сто по-висок от действащия в момента, защото е изключително важно кметските управи да имат възможност да работят. Кметът допълни,

рамката на капиталовите разходи да 2013 година е увеличена на 448 200 лева, средствата са насочени главно към газифициране на сгради общинска собственост, в това число училища и детски градини. След реализиране на проектите за енергийна ефективнос-

т при тях, чрез газификацията разходите за отопление ще бъдат намалени сериозно. Ще бъде пусната в експлоатация и сградата на НУ „Любословие“, която бе прехвърлена на СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ и ще бъдат изградени гръмозащитни инсталации на сградите.


Панорама

Съперник

30 януари 2013 г.

Èìà ëè øàíñîâåòå „Ñóðâà” çà ÞÍÅÑÊÎ? Това ще е водещото мото на пресконференцията

Виктория СТАНКОВА Днес в националния пресклуб на БТА в София кметът на Пер-

ник Росица Янакиева ще обяви пред медиите какви са шансовете на народния обича-

История на референдумите у нас досега Зоя ИВАНОВА Само три референдума има в историята на България от Освобождението до наши дни, макар че управляващите политици са обмисляли общо 11 пъти да проведат национално допитване по различни въпроси. Първото всенародно допитване е произведено през 1922 година. На българския престол е Борис ²²², а правителството на Александър Стамболийски решава да попита българите: “Да бъдат ли предадени на съд виновниците за обявените и водени от България войни до 1918 година?” С “да” - отговарят три четвърти от гласоподавателите тогава. Интересен е фактът, че противно на логиката белите бюлетини в урните означавали виновен, а черните невинен. А самите обвинени министри били арестувани още преди рефрендума. До съд така и не се стига, защото преврат сваля Стамболийски от власт, съобщава БНТ. Мощна пропаганда се провежда през 1946 година за премахване на монархията и “за” народна република, относно което е произведен и вторият национален референдум. Близо 92% от гласувалите са “за” република. “15 септември 1946 година, 26-тото Обикновено Народно събрание, като акт от волята на българския народ, изразена с рядко единодушие при народното гласуване на 8 септември 1946 година провъзгласява България за народна република”. Така Васил Коларов обявява резултата. Следват топовни салюти, а багер разрушава оградата на царския дворец. На практика пропаганда в полза на монархията няма. Дори опозиционните партии се обявяват “за” република. Най-близо в модерната ни история е допитването за така наречената “Живковска” конституция през 1971 година. Одобряват я 99,7 на сто от българските избиратели. Изпреварвайки дори Съветския съюз, ние приемаме “член 1” - за водещата роля на Партията в нашия живот. “Уважаеми другарки и другари, скъпи братя и сестри, в съгласие с единодушната воля на българския народ, изразена на гласуването на 16 май 1971 година, провъзгласяваме приетата от народа конституция на Народна Република България”, съобщава навремето Тодор Живков. Показателен е фактът, че въпреки двете десетилетия народна власт, се намират 15 000 души, които гласуват “против” на референдума. Предложението за член 1 идва от студенти във Варненския икономически институт. И пак студенти, но от Свищов, настояват през 1989 година този член да бъде премахнат. За едно обаче експертите са категорични - въпреки опасността от популизъм и демагогия, референдумите активират гражданското общество и са път за възпитание на политическия елит.

й „Сурва” да бъде включен в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството. Журналистите ще получат информация и за едно от най- зрелищните събития за годината - Двадесет и втория Международен фестивал на Маскарадните игри „Сурва”. В началото на февруари той ще превърне Перник в световен център на мас-

карадните игри. Амбицията на над 6 000 български и чуждестранни участници е да създадат невероятна атмосфера и изобилие от атракции за хората, които желаят да усетят духа на „Сурва”. Специално за медиите в началото на пресконференцията децата от 6-та детска градина „Българче” ще представят кратка импровизация на народния обичай.

В пресконференцията ще участват зам.кметът по образование и култура Илинка Никифорова, директорът на Регионалния исторически музей - Перник Емилия Велинова, началникът на отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт” в общината Снежанка Викторова, директорът на Културния информационен център - Перник Кирил Манов.

Карнавална мозайка на фестивала Виктория СТАНКОВА Общинският младежки дом в Перник организира карнавална мозайка в духа и традициите на уличния театър. В проявата ще вземат участие народната певица Радостина Паньова, Духов оркестър – Кюстендил и студенти от класа на доц. Александър Илиев – НАТФИЗ. Тя ще

се състои на 3 февруари от 15 часа пред Младежкия дом. В програмата ще вземат участие още -„Хелуин по Сурва”- танцово студио „Авангард”, Маскараден светски бал „Екстриим шоу”,„Демони на злото” - Модерен балет „Диденс”, илюзионно студио „Икар”, „Провинциалистки”- поглед

на младежко театрално студио „Чушките” към Чудомир, „БГ стрийт хип-хоп-троп”сюжети, типажи, стъпки и песни от едно време и сега - фолклорен ансамбъл „Чудно оро, певческа формация и брейк формация, „Face Art”- школа „Слънце”,Сурвакарско хоро –танцова школа „Хоро”.

Референдумът може да бъде оспорен заради непредоставена информация Любомира ПЕЛОВА Налице е основание за оспорване на законността от референдума за развитие на ядрената енергетика, смята Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на фондация “Програма Достъп до информация”. Предвид законовите изисквания за оспорване обаче, това едва ли ще се случи. На 16 януари организацията “Достъп по информация” е поискала от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма информация за три експертни оценки по проекта - за ядрената безопасност, социалноикономическия ефект и управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци. Отговорът на министерството от 24 януари гласи, че поисканата информация “е била публична и не представлява обществена информация по смисъла на закона”. Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоак-

тивните отпадъци до 2030 година, която съдържа последната оценка, е налична в интернет, но до 24 януари - предпоследния работен ден преди референдума, не е била предоставена на хартиен носител на пресцентъра на икономическото министерство за гражданите, които нямат достъп до мрежата. Според Кашъмов липсата на поисканата информация е достатъчен довод, за да бъде поставена под въпрос законността на допитването. Осъзнаваме, че това твърдение крие огромен политически залог, призна адвокатът. “Нашето искане за информация получи отговор, че информацията не е публикувана. Това е доказателство, че оценките не са били на разположение на българските граждани. А те са в ролята на министрите от кабинета, които иначе по закон трябва да вземат това решение”, уточни Кашъмов.Той добави: “Следователно, точно както реше-

нието на министрите е незаконно, ако те не са имали на разположение оценките, резултатите от референдума са незаконни, ако българските граждани не са имали на разположение тази информация”. Според него Върховният административен съд вече има установена практика по въпроса, защото във всички досегашни дела за законността на АЕЦ “Белене” той категорично е приел, че ако трите оценки не съществуват, решението за строеж на централа е незаконосъобразно. От организацията все още не са обмисляли предприемането на конкретни мерки, тъй като няма официални резултати от допитването. Ако все пак се намери субект, който да атакува референдума, предполагам, че ще окажем пълно правно съдействие, завърши ръководителят на правния екип на фондацията. Централната избирателна комисия трябва да обяви резултатите днес.

3

Инспекцията приключи кампанията за психосоциалните фактори в работната среда Силвия ГРИГОРОВА Приключи организираната от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” националната кампания за психосоциалните фактори в работната среда чиято цел, е била- максимален брой работодатели и социални партньори да бъдат ангажирани с установяване и подобряване на психосоциалните фактори, които оказват влияние върху работната среда. Извършени са 570 проверки в предприятия от икономически дейности “Хуманно здравеопазване и социална работа” и “Товарен автомобилен транспорт”. В сектор “Хуманно здравеопазване и социална работа” в 74% от проверените фирми, работодателите са изготвили оценка на психосоциалните фактори в работната среда. След изготвена оценка на риска са предприети необходимите действия за отстраняване и ограничаване на неблагоприятното им въздействие. В сектор “Товарен автомобилен транспорт” оценка на психосоциалните фактори в работната среда е извършена от 51% от работодателите в проверените предприятия. От ГИТ информираха, че е постигната основната цел, която тази кампания си бе поставила - извършване на максимален брой проверки в секторите здравеопазване и транспорт. Анализът, който инспекцията по труда е направила след приключването на кампанията показва, че: със 7% е увеличен броят на предприятията от “Хуманно здравеопазване и социална работа” и “Товарен автомобилен транспорт”, в които са подобрени условията на труд, свързани с психосоциалните фактори в работната среда; с 5% е увеличен броят на предприятията от сектор “Хуманно здравеопазване и социална работа”, в които е подобрено качеството на оценката на риска на работните места; с 2% е увеличен броят на предприятията от сектор “Товарен автомобилен транспорт”, в които е подобрено качеството на оценката на риска на работните места. От ИА”ГИТ” поясниха, че кампанията “Оценка на психосоциалните фактори в работната среда” се организира от Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC). Тя се е провела едновременно във всички страни от Европейския съюз в периода от 1 октомври до 30 ноември 2012г. За реализация на кампанията в България специално са били подготвени 60 инспектори по труда, които са преминали теоретическо и самостоятелно практическо обучение. При проверките на част от предприятията в сектор “Хуманно здравеопазване и социална работа” са използвани и методите на групови срещи и дискусии. Въз основа на резултатите от инспектирането голяма част от работодателите са изготвили или са подобрили програмите си за ограничаване на психичното напрежение и стрес по време на работа. При проверките в икономическа дейност “Товарен автомобилен транспорт” е установена добра практика по отношение изготвената оценка на риска, в която са включени съществуващите потенциални психосоциални фактори. Всички работни места са оценени и от гледна точка на психосоциалните фактори. В част от предприятията е извършено задълбочено проучване на психосоциалните рискове и стрес и са проведени обучения на работещите. През настоящата година кампанията ще се проведе в икономически дейности “Хотелиерство” и “Ресторантьорство”.


4

30 януари 2013 г.

Общество

Съперник

Ëåêàðñêèÿò ñúþç ïàê ñ ïèñìî äî ÍÇÎÊ

Този път се атакува заплащането на медицинските изделия

Зоя ИВАНОВА В нарочна позиция разпространена до медиите от страна на Българския лекарски съюз се казва че процедурата на Националната здравноосигурителна каса за заплащане на медицинските изделия е противозаконна, технически и правно неиздържана и опасна за пациентите. “Процедурата за договаряне на медицински изделия, която е приета от Надзорния съвет, ще създаде значими правни,

административни, технически и медицински проблеми, които пряко ще повлияят върху качеството и изобщо възможността за лечение на здравноосигурените лица” - се казва в писмото. “Точно поради тази причина, методиката предизвика недоволство практически във всички заинтересовани страни - пациенти, лекари, фирми, болници и т.н. За съжаление, тази методика, приета от НС на НЗОК, изобщо

не бе съгласувана с тези страни, както и с Български лекарски съюз. Тя е ярък пример как чисто административното чиновническо мислене и едностранното налагане на нормативна регламентация от страна на НЗОК, несъобразена с медицинските реалности и целесъобразност, може да доведе до преки поражения върху качеството на медицинската дейност” - смята ръководството на БЛС.

Седем нови специалности Любомира ПЕЛОВА „Логистика на товари и услуги” е най-новата специалност, която се разкрива в професионалната гимназия по транспорт „Юрий Гагарин” в Радомир от следващата учебна 2013/2014 година. Обучението ще бъде първото и в България, и в региона, и в Радомир, съобщи заместник областният управител Радослав Йорданов. От началото на идната учебна година в областта се разкриват седем нови специалности в професионалните гимназии в област Перник. Професиите бяха одобрени от Областния съвет за развитие, който бе председателстван от Радослав Йорданов.Още една нова специалност се разкрива в транспортната гимназия в Радомир. Градът е третият в страната след София и Плевен, на чиято територия ще се изучава „Автомобилна мехатроника”. Освен за двигателите тя ще даде познания на младежите за електронното устройство на автомобила.„Рекламна графика” е новостта, която ще предложи на учениците наесен професионалната гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов” в Перник. В професионалната гимназия по икономика пък ще се изучава „Митническа и данъчна администрация”. Две нови специалности се откриват и в професионалната техническа гимназия „Юрий Гагарин” в Перник – „Оператор на компютър” и „Електрообзавеждане на транспортната техника”.Само една от предложените специалности не е одобрена от Областния съвет за развитие и това е „Организация на туризма и свободното време”, която е пожелала ТПГ „Мария Кюри”. Мотивите за отхвърлянето са, че такава вече има в професионалната гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски” в града, обясни Радослав Йорданов. Новите специалности са съобразени и с големите инфраструктурни проекти, които ще се реализират в региона, посочи Радослав Йорданов и допълни, че на образованието се гледа стратегически. ОБЩИНА Б Р Е З Н И К - ОБЛАСТ ПЕРНИК О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 85 от 25.01.2013 год. на Кмета на Община Брезник за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на регулационните граници на УПИ III 28 в кв. 7 по РП на мах. „Пали лула”, с. Велковци по имотните граници, съгласно поправката на кадастралният план, като се запази устройствената зона за малкоетажно жилищно строителство. Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледана всеки ден. ОТ ОБЩИНАТА

Според експертите заложеният от НС списък в приложението на методиката противоречи с приетия от Министерски съвет и резонно стои въпросът коя номенклатура НС счита, че следва да се заплаща. Само това е достатъчно основание да се провали правно каквато и да било процедура, провеждана през 2013 г., още повече, че касата не е отчела факта на огромното разнообразие на медицински изделия в рамките на един тип за конкретния болен, както и това, че повечето от тези изделия са импланти, които стоят в организма на човека дълги години.”Когато един стент, клапа, става, леща и друго подобно изделие се поставя в организма, добре е тя да бъде от последните постижения в тази област, дори ако пациентът си доплаща, това е негово право. В противен случай се

получават рестенози, преждевременно износване и т.н., и в крайна сметка - по-скъпо и понекачествено лечение. С така предложената методика ще се заплащат най-евтините и некачествени медицински изделия, а пациентът и лекарят нямат право на никакъв избор, дори ако пациентът е съгласен да си доплати, както бе досега. Ето защо БЛС счита, че започнатата процедура е противозаконна, технически и правно неиздържана и опасна за пациентите.”Най-добре е същата да бъде отменена, реимбурсирането да продължи по досегашния ред, при необходимост да се инициират промени в Закона за медицинските изделия и след това да се направи ясна и издържана процедура за 2014 г.” - завършва писмото, подписано от председателя на УС на БЛС д-р Цветан Райчинов.

Предложението за Белене се връща в Парламента Зоя ИВАНОВА От централната избирателна комисия съобщават че референдума на 27 януари са участвали над 20% от имащите право на глас Това означава, че предложението за провеждането на референдума се връща обратно в Народното събрание “Числото на участвалите в гласуването граждани остана непроменено и след повторното въвеждане на протоколите от секционните комисии в ЦИК - 1 405 183 избиратели, ако не се лъжа, каза зам.председателя на ЦИК Румяна Сидерова. Това число, като се съотнесе към броя на избирателите в списъците съгласно ГД ГРАО 6 949 120 и към тях прибавим 1 773 души, които са заличени, защото ще гласуват в чужбина, и онези, които получиха удостоверение за гласуване на друго място, си е малко над 20%. Тя коментира разликата в избирателните списъци и данните от последното преброяване така:”Данните от преброяването не са точно данни за населението. Преброиха се само тези, които пожелаха. Точните данни за населението се намират в регистрите на общините и са събрани в национална база данни на ГД ГРАО.” Според междинните резултати за референдума в неделя 60,66% са гласували с “да” на референдума, а 37,93% - с “не”. Най-голям дял на гласувалите с “да” е в областите Плевен, Търговище, Разград, Смолян и в Кърджали. В Раднево и Гълъбово, където са трите ТЕЦ-а и мините “Марица-Изток”, около 70% са противниците на ядрената енергетика. По-голям отрицателен вот са дали столичани. В 26-а секция в Айтос не е пусната нито една бюлетина. Общо 4348 български граждани в чужбина са взели участие в референдума, съобщиха от Външното министерство. От тях 50,8% са гласували против нова ядрена централа, а 47,2% - “за”.


Рекламно приложение

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

®

Сряда, 30 януари 2013 г., брой 20 /5136 / година XХ

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ÀËÄÈÍÀ УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

ТЕЛ. 076/60 03 01 01;; 60 86 86; 0898/528 306; 0898/640 456; 0878/528 026; 0879/628 687 E-mail:aldina_imot@abv.bg БИЗНЕС ОФЕРТИ: 1. Нов магазин, Ид.ц., 24 кв.м - 19 800 евро 2. Търговски обект, Изток, топ-място, 200 кв.м, + градина 80 кв.м, работещ, напълно оборудван - 250 000 лв. ГАРСОНИЕРИ: 1. Пашов, ет. 3, започнат ремонт, юг - 25 000 лв. 2. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв. 3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв. 4. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 26 500 лв. 5. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг, таван - 35 800 лв. 6. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв. 7. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв. 8. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв. 9. Дараци, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв. 10. Тева, ет. 4, ет. 2 южни, без ТЕЦ - 21 000 лв. 11. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 5, след ремонт- 24 500 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Ид.ц., ет. 6, тх., ТЕЦ, тер., юг - 22 000 евро 2. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., таван- 28 000 евро ул. Кракра, ет. 2, тх., ТЕЦ, таван - 58 000 лв. 3. Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв. 4. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - по договаряне 5. Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,таван, ТЕЦ - 36 000 лв. 6. Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., обзаведен- 43 000 лв. 7. Мошино, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер., преустр., отличен, с обзавеждане - 33 500 лв. 8. Мошино, ет. 5, изток/запад, преустр.- 34 800 лв. 9. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 лв. 10. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 200 лв. 11. Тева, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв. 12. Пашов, ТЕЦ, тер. - 28 200 лв. 13. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 500 лв. 14. Ю. Гагарин, ет. 4, 2 тер., ТЕЦ - 38 800 лв. 15. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, тер., вътр. - 23 000 лв. 16. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., луксозен, нов блок - 46 000 лв. 17. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 31 900 лв. 18. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 36 500 лв. 19. Могиличе, тх., без ТЕЦ, ет. 2, 3 тер.- 42 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Монте Карло, 80 кв.м, ТЕЦ, тер., отл. блок- 58 000 лв. 2. ул. Струма, ет. 5, ТЕЦ, тер., таван - 31 500 евро 3. Център, ет. 2, монолит. стр., ТЕЦ - 38 800 евро 4. СЦ, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 78 800 лв. 5. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро 6. Пашов, ет.6, ТЕЦ, PVC, вътрешен - 41 000 ЛВ. 7. Пашов, ет. 3, тх., тец, 2 тер. - 55 000 лв. 8. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс- 47 000 лв. 9. Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ - 43 000 лв. 10. Тева, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 33 600 лв. 11. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/ - 20 500 лв. КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, над Автогарата, верт. близнак, 2 ет., РЗП: 120 кв.м, дв. 160 кв.м - 21 800 лв. 2. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет., по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро 3. Къща, Рударци, 2 ет., таван, дв. 1 033 кв.м - 42 000 евро 4. Къща, Кладница сутер., етаж и таван, пл., дв. 400 кв.м - 36 200 евро 5. УПИ, с. Кладница, 500 кв.м - 18 800 евро 6. УПИ, Кладница, 374 кв.м, равен, слънчев, на асф. /с гараж и wc, 30 кв.м/ - 19 500 евро 7. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв. 8. Парцел, кв.Калкас, 500 кв.м, с малка постройка 7 500 лв. 9. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв. 10. УПИ, равно, над Автогарата, 440 кв.м, 474 кв.м; 490 кв.м 11. УПИ, 580 кв.м, с. Велковци - 6 500 лв. 12. УПИ, 1 200 кв.м, Бучино, ток, вода- 16 евро/кв.м 13. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово, 2 дка, за обслужващи дейности 14. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв. 15. УПИ, четири парцела х 1 дка, един до друг, с. Арзан /брезнишко/ - х 10 лв. кв.м 16. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м 17. ПИ, с. Люлин, 360 кв.м, ток, вода - 3 800 лв. 18. Парцел, кв. Рудничар, 266 кв.м - 4 500 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Етаж от Къща, Драгичево, 80 кв.м, ет. 2, лукс, обзаведен - 200 лв. КУПУВА: 1. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет. 2. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4 3. Гарсониера, с тераса, в Центъра 4. Двустаен, Тв. ливади, Пашов - до 37 000 лв. 5. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран 6. Двустаен, тухлен в Центъра 7. Голям тристаен в Центъра 8. Двустайни и Тристайни, Тева, до ет. 4

Агенцията е създадена през 1994 г.

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч ГАРСОНИЕРИ: 1. Тв. ливади, лукс, ремонт - 33 000 лв. 2. Център, ет. 7, ТЕЦ, тер., таван - 34 000 лв. 3. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 20 000 лв. 4. Мошино, ет. 7 /н/, ТЕЦ - 24 000 лв. 5. Изток, Албените, ет. 2, ТЕЦ - 24 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 46 000 лв. 2. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг, РVС, таван - 29 000 евро 3. Тв. ливади, ет. 1., ТЕЦ, тер - 30 000 лв. 4. Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. 5. Пашов ет. 7, 1 тер. ТЕЦ - 30 000 лв. 6. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв. 7. Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв. 8. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 42 000 лв. 9. Изток, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв. 10. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Пашов, ТЕЦ, 3 тер., ет. 1 - 34 000 лв. 2. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв. 3. Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., мн. добър, ремонт, РVС - 56 000 лв. 4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., РVС - 40 000 лв. 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. 6. Изток, 2 тер., ТЕЦ, лукс, ремонт - 50 000 лв. 7. Тева, ет. 1, без ТЕЦ - 28 000 лв. 8. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непреходен, с части от магазин - 63 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Център, ТЕЦ, 3 тер., обзаведен - 200 лв. 2. Тристаен, Център, ет. 5, обзаведен - 180 лв.

Рекламен офис: гр. Перник - 2300 х-л "Струма", ет. 2, ст. 208 телефон/факс: 076/60 31 29

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД

Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113 дом.: 076/60 51 27

0898/620 696; 0878/620 925

1. Гарсониера, ул. Струма, ет. 4 - 26 000 лв. 2. Гарсониера, Пашов, ет. 3, РVС, санирана - 25 000 лв. 3. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв. 4. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро 5. Тристаен, Топ-център, таван, мазе - 55 000 евро 6. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне 7. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро 8. Тристаен, ул. ‘’Епископ Киприян’’, ет. 8 - 56 000 лв. 9. Тристаен, Изток, ет. 1, непреходен - 35 000 лв. 10. Тристаен, Мошино, непрех., на спирка, ет. 3 - 37 500 лв. 11. Спешно Къща, с. Прибой, с лятна кухня, дв. 800 кв.м - 9 500 лв. 12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв. 13. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж, гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 33 000 лв. 14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв. 15. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро 16. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв. 17. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро 18. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне 19. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне 20. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв. 21. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв. 22. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Изток, до ДСК, надпартер, юг, тер. - 160 лв. 2. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв. 3. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв. 4. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./ 5. Етаж от къща, Варош, полуобзаведен, след осн. ремонт - 250 лв. 6. 5 Офиса в масивна сграда, на Бучински път, удобни за детска градина, зъболекарски кабинет, хоспис 7. Офис, до Съда, без ТЕЦ - 150 лв.

АГЕНЦИЯ

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ 18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

www.pernishkiimoti.imot.bg pernishkiimoti@abv.bg

ул. "Кракра"N:15вх. "Б", ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

Член на НСНИ и РСНИ

076/60 04 15 0888/222 656 0879/460 763

ГАРСОНИЕРИ: 1. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл., 48 кв.м - 24 000 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 27 500 лв. 4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 27 000 лв. 5. Гараж, Н. Цанов, 20 кв.м, подземен - 8 000 евро ДВУСТАЙНИ: 1. Двустаен, Център, ет. 8 /от 10/, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро 2. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 25 000 евро 3. Двустайни, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, 66 кв.м - 28 000 евро 4. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., РVС и изолация - 70 000 лв. 5. Двустаен, Топ-център, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 30 000 евро 6. Двустаен, около Печатницата, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв. 7. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер. 35 000 евро 8. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 30 000 евро 9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв. 10. Двустайни, Пашов, ет. 2, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 17 000 евро, по договаряне 11. Двустаен, Мошино, ет. 4/6 нов, 82 кв.м, 2 тер., гараж - 34 000 евро 12. Двустаен, Радомир, около Полицията, ет. 7, след ремонт - 32 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро 2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро 3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро 4. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро 5. Спешно Тристаен, Тв. ливади, ет. 11, ТЕЦ, 3 тер. - 45 000 лв. 6. Тристаен, Н. Цанов, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, обзаведен, външна изолация - 46 000 евро 7. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 47 000 лв. 8. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв. 9. Тристаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв. 10. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв. 11. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м, подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро 12. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 50 000 лв. ЧЕТИРИСТАЙНИ: 1. Четиристаен, Топ-център, 210 кв.м, ет. 5, луксозна нова сграда - 850 евро/кв.м 2. Мезонет, Център, 140 кв.м, с гараж, лукс, обзаведен с 1/12 част от двор - 110 000 евро 3. Четиристаен, Ид.ц., ж.с.к. Колош, ТЕЦ, 2 тер., ет. 5, лукс обзавеждане - 70 000 евро 4. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс - 89 400 евро КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв. 2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м, дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик - 60 000 лв. 3. Къща над Автогарата, 2 ет., с мазета, ЗП: 76 кв.м, дв. 500 кв.м, гараж - 48 000 евро 4. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 39 000 евро 5. Къща, до Полицията, близнак, гредоред, 73 кв.м, дв. 318 кв.м, гараж - 35 000 лв. 6. Два броя УПИ, Радина чешма, съседни с обща площ 1 285 кв.м - по 22 лв./кв.м 7. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 40 000 евро БИЗНЕС ИМОТИ: 1. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро 2. Магазини, Център, ул. Кракра, 90 кв.м, 100 кв.м - 105 000 лв./без ДДС/, 155 000 лв. 3. Магазин, Пашов, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро 4. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв. 5. Магазин, Изток, РЗП: 70 кв.м, нова сграда - 600 евро/кв.м 6. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 125 000 евро 7. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 342 кв.м - 255 000 лв./с ДДС 8. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр. /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро 9. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м 10. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 70 евро/кв.м 11. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, нап. обзаведена - 250 лв. 2. Двустаен, Тв. ливади, луксозен, обзаведен, ет. 13, /за студенти/ - 200 евро 3. Двустаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 200 лв. 4. Тристаен, Пашов, ет. 4, напълно обзаведен, добър вид - 350 лв. 5. Тристаен, Изток, УТИНОР, лукс, обзаведен - 450 лв. 6. Магазин, Ид.ц., 44 кв.м - 600 лв. 6. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60

площад "Кракра Пернишки” Бл.14-Б, офис 9, партер/до сл. София/ Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г., ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята. Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м Уникална цена от 390 евро/кв.м

1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 23 700 евро 2. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 26 500 евро 3. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро 4. Едностаен Тева, ет. 4, тер, южен, за ремонт - 10 500 евро 5. Едностаен Тева, ет.5, ТЕЦ, преустр, лукс - 15 800 евро 6. Едностаен Мошино, ет. 7, преустр, ТЕЦ - 12 700 евро 7. Едностаен Мошино, ет. 7, РVС, реновиран - 12 800 евро 8. Едностаен Изток, ет. 3, преустр. в 2 ст., РVС - 17 100 евро 9. Едностаен Изток, ет. 2,тераса, ТЕЦ, по БДС - 13 300 евро 10. Едностаен Изток, ет. 5, ТЕЦ, реновиран - 12 700 евро 11. Едностаен Изток, ет. 5, тер., южен, реновиран - 14 300 евро 12. Двустаен ЦГЧ, ет. 1, тухла, тер, РVС -26 500 евро 13. Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро 14. Двустаен ЦГЧ, ет. 3, тухла, 3 тер, изцяло юг - 29 000 евро 15. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро 16. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., за ремонт - 21 500 евро 17. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 62 кв.м, тх., до магазини- 13 200 евро 18. Двустаен Тв. ливади, ЕПК, ет. 13/15/, лукс - 22 999 евро 19. Двустаен Пашов, ет. 5, ТЕЦ, тер, с обзавеждане - 13 500 евро 20. Двустаен Пашов, ет. 6, ТЕЦ, РVС, две тер - 20 999 евро 21. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро 22. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 26 600 евро 23. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 8, ТЕЦ, тераса - 11 999 евро 24. Двустаен Бл. Гебрев ,ет. 2, тухла, без ТЕЦ - 15 800 евро 25. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 4, тераса, реновиран - 18 400 евро 26. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 3, РVС, ЛО, тухла - 17 890 евро 27. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро 28. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран- 34 000 евро 29. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро 30. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро 31. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро 32. Тристаен ЦГЧ, ет. 5, тухла, ТЕЦ, тер - 35 000 евро 33. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 43 500 евро 34. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 20 500 евро 35. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро 36. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри- 44 500 евро 37. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро 38. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро А К Ц И Я: Само за два апартамента по избор в нова сграда, жк. Изток - Тристаен 96 м2 - 30 500 евро; Двустаен 73 м2 - 23 300 евро


6

30 януари 2013 г.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

Имоти

Съперник

ДОМ ЗА ВАС

www.domzavas.hit.bg 0898/973 235 тел. 076/60 54 43 СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ 076/60 26 26; 076/60 46 76; 0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg Ул. "Търговска" 42 eт. 2, ст. 5/стария съд/ ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Проучаване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв. 2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 25 000 лв. 4. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 44 000 лв. 5. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв. 6. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв. 7. Двустайни, ИЦ, ет. 1, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван - 30 000 евро 8. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв. 9. Двустаен, Дараци, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. 10. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 39 000 лв. 11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв. 12. Двустаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 27 500 лв. 13. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 36 000 евро 14. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 55 000 лв. 15. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тер. - 52 000 евро 16. Къща, Батановци, 2 ет., тх., гредоред, дв. 900 кв.м - 24 000 лв. 17. Къща, Батановци, тх., пл., РЗП: 140 кв.м. дв. 335 кв.м. - 50 000 лв. 18. Къща, кв. Клепало, тх., пл., РЗП: 128 кв.м, дв. 450 кв.м - 35 000 евро 19. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 64 000 лв. 20. Къща, кв. Ралица, РЗП: 432 кв.м, дв. 636 кв.м - 80 000 евро 21. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв. 22. УПИ, Драгичево, 947 кв.м, ъглов, ток, вода - 27 000 евро 23. УПИ, Кладница, 932 кв.м, ток, вода, стара къща - 35 500 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Проучване, ч. обзаведен, без ТЕЦ - 170 лв. 2. Тристаен, Тева, ет. 3, ТЕЦ, обзаведен - 220 лв. 3. Помещение, Ид.ц., ЗП: 240 кв.м - 2 400 лв.

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/ www.intelekt2000.portalimoti.com Тел. 076/670 900; 076/607 707 0898/726 803 ; 0898/451 500; 0888/716 538/

АПАРТАМЕНТИ: 1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, обзаведена - 16 000 евро 2. Гарсониера, Мошино, ет. 2, юг, тер. - 28 000 лв. 3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, юг, обзаведена - 26 000 лв. 4. Гарсониера, Изток, ет. 4, тх., пл., 55 кв.м, лукс - 24 500 евро 5. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, тх. - 39 000 лв. 6. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 37 000 лв. 7. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв. 8. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро 9. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс - 55 000 лв. 10. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв. 11. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл. - 33 000 лв. 12. Двустаен, Мошино, ет. 8, преустр., лукс - 42 000 лв. 13. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 40 000 евро 14. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 29 500 лв. 15. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 65 000 евро 16. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв. 17. Тристаен, Изток, ет. 1, непрех. - 32 000 лв. 18. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв. 19. Тристаен, Изток, Албените, ет. 4, непрех. - 40 000 лв. 20. Тристаен, Изток, ет. 3, непрех., лукс, обз. - 55 000 лв. 21. Тристаен, Изток, ет. 3, тх., РVС, зад Кметството - 36 000 лв. 22. Тристаен, Албените, ет. 3, непреходен - 43 000 лв. 23. Четиристаен, Изток, ет. 3, нов блок - 40 000 евро 24. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 48 000 евро 25. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро 26. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро 27. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Изток, ет. 4, обзаведен - 220 лв. 2. Магазин, Изток, 100 кв.м, лукс - 1 000 лв. 3. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв. 4. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро 5. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв. 6. Магазин, Бл. Гебрев, 30 кв.м, лукс - 450 лв. 7. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 250 лв.

Ул. "П. Каравелов", бл. 2, вх.В, ет. 3, ап.28 /над Качамака/ ПРОДАВА: 1. Боксониера, Изток, ет. 1, удобна за офис - 16 000 лв. 2. Двустаен, Тв. ливади, без ТЕЦ, РVС, ет. 3 - 25 000 лв. 3. Двустаен, Тв. ливади, 58 кв.м, след ремонт - 32 000 лв. 4. Етаж от Къща, 110 кв., суерен 30 кв.м, над Полицията - 65 000 лв. 5. Къща, Варош, 2 ет. х 80 кв.м, дв. 300 кв.м - 65 000 лв. 6. Къща, с. Ярджиловци, дв. 700 кв.м - 17 000 лв. 7. Парцели, с. Борнарево, 1200 кв.м; Червена могила, 500 кв.м; с. Долни Раковец, 370 кв.м - изгодно 8. Гараж, Ид.ц., тх. - 6 000 лв.

ÀÃÅÍÖÈß

"ÅËÈÎÍ"

Тел. 076/60 19 23; GSM: 0887/938 108; 0894/416 188

ПРОДАВА: 1. Дворно място, Мошино, 450 кв.м, със стара къща - 26 500 лв. КУПУВА : 1. Къща в Изток, Мошино 2. Парцел, Мошино, Изток 3. Гарсониера, Изток, Мошино 4. Парцел, в Рударци Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4, www.joki.imot.bg офис:13

тел: 076/60 13 42

тел. 088/8548 867; 088/8227 490 Ново строителство: 1. Офис Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, юг, 43 кв.м - 40 000 лв. 2. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 72 500 евро 3. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро 4. Четиристаен, Изток, 155 кв.м, гараж, луксозно довършен 5. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м 6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м ПРОДАВА: 1. Боксониера, Изток, ет. 1, 24 кв.м, юг - 16 900 лв. 2. Едностаен, Проучване, 46 кв.м, ет. 2, тер. - 26 000 лв. 3. Едностаен, Изток, ет. 6, юг, РVС - 27 500 лв. 4. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 31 000 лв. 5. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 5, юг, РVС - 23 000 лв. 6. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 3, РVС, тер., eт. 5 - 21 000 лв.; 21 500 лв. 7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, подобр. - 26 000 лв. 8. Гарсониера, Изток, юг, РVС, спешно - 18 000 лв. 9. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 5, юг, тер. - 24 000 лв. 10. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг - 44 000 лв. 11. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 45 000 лв. 12. Двустаен, Център, тх., 64 кв.м, юг, тер., ТЕЦ, подобрения - 42 000 лв. 13. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., ТЕЦ, тер., 60 кв.м - 34 000 лв. 14. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.; 26 000 лв. 15 Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен - 30 000 лв. 16. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня - 31 500 лв. 17. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 26 000 лв. 18. Двустаен, Изток, 58 кв.м, среденю южен, тер - 31 000 лв. 19. Двустаен, Албени, лукс, РVС, ет. 7/8/ - 40 000 лв. 20. Тристаен, Ид.ц., тец, 90 кв.м, ул. Кракра - 32 500 евро 21. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2 - 52 000 евро 22. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс - 37 200 евро 23. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м - 42 000 лв. 24. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер. - 56 000 лв. 25. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор - 40 000 лв. 26. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв. 27. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв. 28. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 45 000 лв. 29. Тристайни, Албените, ТЕЦ, ет. 3, ет. 4 - 38 500 лв.; 36 500 лв. 30. Тристайни, Изток, ТЕЦ, непреходни - 32 000 лв.; 33 500 лв. 31. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м - 65 000 лв. 32. Къща, Изток, дв. 700 кв.м, РЗП: 240 кв.м - 34 000 евро 33. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 75 000 лв. Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

Кантора за недвижими имоти

“ПРЕСТИЖ” ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредити ПРОДАВА: Ново строителство кв. Изток, Център, ап. от 65 до 145 кв.м, магазини и офиси ДВУСТАЕН, СОФИЯ ЦЕНТЪР, БЛИЗО ДО “ОПЪЛЧЕНСКА”, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, АКТ 16, ЕТ. 5 - 48 000 ЕВРО 1. Гарсониера, Тева, ет. 4, запад, тер., ТЕЦ, отл. локация - 18 900 лв. 2. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 28 900 лв. 3. Гарсониера, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 5, преустр. сменена дограма отлична - 31 000 лв. 4. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв. 5. Гарсониера, Изток, ет. 1, WC, отремонтирана баня, изолация - 26 000 лв. 6. Двустаен, Тева, ет. 6/8/, без ТЕЦ - 24 000 лв. 7. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 лв. 8. Двустаен, Изток, тх., пл., ет. 3, PVC, ламинат - 54 000 лв. 9. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3, РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 27 500 евро 10. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 36 000 евро 11. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв. 12. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 45 000 лв. 13. Тристаен, жк. Лагера София, ет. 2, 118 кв.м., РVС, нова изолация, 2 гаража - 77 000 евро 14. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв. 15. Къща, Мошино, сутерен + 2 ет., дв. 700 кв.м. - 75 000 лв. 16. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв. 17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро 18. Стара къща, над Болницата, с дв. 370 кв.м, ток, вода, равен, слънчев, облагороден парцел - 35 000 лв. 19. Стара къща, в района на болницата, масивен гараж, УПИ 400 кв.м, отлична локация - 48 000 лв. 20. Къща, Дивотино, дв. 1 200 кв.м, отл. местоположение - 38 000 лв. 21. Вила, с. Селищен дол, дв. 550 кв.м, ЗП: 45 кв.м, 2 ет., и тавански стаи, масивна, ток, вода - 18 000 лв. 22. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро 23. УПИ, 380 кв.м, в района на Болницата - 14 000 евро 24. УПИ, 400 кв.м, в района на Болницата, ток, вода - 10 000 евро 25. УПИ, 400 кв.м, над Болницата, ток, вода - 13 000 евро 26. УПИ, 716 кв.м, Рударци, отлична локация - 35 000 евро 27. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м 28. УПИ, Мещица, 955 кв.м, равен, добра локация, близо до гл. път- 10 000 евро 29. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м 30. УПИ, с. Конска, център - 10 000 лв. 31. УПИ, 364 кв.м, Студена, близо до главен път, много комуникативно място, ток, вода, канал - 35 евро/кв.м 32. Парцел, Слишовци, 980 кв.м - 6 000 лв. 33. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места, Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро 34. Магазин, Ид.ц., 47 кв.м, WC - 27 000 евро 35. Магазин, Пашов, 28 кв.м, сан. възел - 470 евро/кв.м 36. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м., термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/ КУПУВА: 1. Двустаен или Тристаен, в ИЦ, 2,3,4 ет - до 30 000 евро 2. Помещение или апартамент в Монте Карло или в района на Болницата, на 1 ет. /за кабинет - 40 000 лв. 3. Луксозен, отремонтиран, Тристаен, непреходен, кв. Изток или Мошино - до 60 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Пром. хале, РЗП: 1 800 кв.м, Н=4м, дв. 3 000 кв.м, рампа - 2 200 евро 2. Магазин, Изток, 59 кв.м, на Пазара - 800 лв. /с ДДС/

Кантора за недвижми имоти

СПЕКТЪР

GSM 0898/255 800 Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/ 1. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 16 000 лв.; 30 000 лв. 2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв. 3. Гарсониера, кв. Кристал, РVС, отлична - 25 000 лв. 4. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв. 5. Гарсониера, Тева, ет. 3; ет. 4 - 19 000 лв. 6. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 22 800 лв. 7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв. 8. Гарсониера, Изток, РVС - 18 000 лв. 9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма- 45 000 лв. 11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв. 12. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 42 000 лв. 13. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 25 000 лв. 14. Двустаен, Център, ет. 7/9/, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв. 15. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв. 16. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв. 17. Двустаен, Проучване, ет. 5, ТЕЦ, тер., отл.- 35 000 лв. 18. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв. 19. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв. 20. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв. 21. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв. 22. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. - 56 000 лв. 23. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отл. - 62 000 евро 24. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв. 25. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв. 26. Тристаен, Изток, ет. 3; ет. 4 - 41 000 лв.; 57 000 лв. 27. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро 28. Къщи, до Соф.шосе 40 000 лв., 67 000 лв. ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, обзаведена 2. Двустаен, Проучване, обзаведен

- 200 лв. - 200 лв.


Имоти

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Съперник БРОКЕРСКА КАНТОРА "ПЕРНИК"

Кантора "Каза" ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

тел. 076/60 28 94 дом. тел. 076/60 57 67 GSM 088 /8240 895

ПРОДАВА: 1. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 5, ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ., ЮГ, РVС, ТАВАН, НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ - 30 000 ЕВРО

21. 2-ст., Мошино, ет. 7, 2 тер., РVС, асансьор 22. 2-ст., Мошино, ТЕЦ, 2 тер., РVС 23. 2-ст., Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., до спирка 24. 2-ст., Изток, по-нов блок, РVС, асансьор 25. 2-ст., Изток, ет. 6, преустр., по-нов, до спирка 26. 3-ст., Център, нов блок, ет. 2 27. 3-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. 28. 3-ст., Мошино, ет. 3, непреходен 29. 3-ст., Тева, ет. 6, РVС, подобрения 30. 3-ст., Изток, ет. 3/4/, тх., пл., ТЕЦ, 72 кв.м, тер. 31. 3-ст., Изток, ет.8, раб.асансьор, непреходен 32. 3-ст. Изток, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, подобрения ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Изток, тер., ет. 3, ч. обзаведена, УТИНОР 2. Двустаен, Пашов, ет. 2, обзаведен 3. Магазин, Център, партер, витрина, 55 кв.м + 55 кв.м 4. Магазин, Изток, Бл. Гебрав, 60 кв.м 5. Офис, Център, партер, до Съда, нова сграда 6. Офис, Изток, лукс, 31 кв.м, нова сграда, обзаведен, тер.

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè ТОП ОФЕРТИ: 1. Гарсониера, Изток, ет. 6, за ремонт - 18 000 лв. 2. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, 1 тер., ет. 4 - 25 000 лв. 3. Тристаен, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 евро 4. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв. 5. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м, I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални + сан. възел, завършена обитаема, целогодишен достъп - 39 000 евро 6. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м 7. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини, гранитогрес, завършена баня, СОТ, в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро 8. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро 9. Парцел, Изток, 8 дка - 750 000 евро КУПУВА: 1. Гарсониера, Изток, Мошино 2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов 3. Тристаен , Изток

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895 0878/395 767

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията е създадена през 1994 г.

ВИЛИ И КЪЩИ: 1. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м, РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро 2. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м, дв: 500 кв.м, санирана, PVC, + къща за гости с РЗП: 40 кв.м, басейн- 170 000 евро 3. Къща, Сладк. коопер., тх., пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м- 50 000 лв. 4. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м, нова, завършена - 40 000 лв 5. С. Ярджиловци, 3 стаи, дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв. 6. Къща, Ковачевци, 3 ет., РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв. 7. Къща, Бобораци, дв. 1 дка, 2 ет. - 25 000 лв. 8. Къща, Прибой, нова, 2 ет., дв. 400 кв.м - 28 000 лв. 9. Вила, Рударци, дв. 595 кв.м, 2 ет., гараж - 58 000 евро СПЕШНО КУПУВА: 1. Двустаен, Ид.ц. - до 30 000 евро 2. Тристаен, Център - до 40 000 евро 3. Двустаен, Изток - до 34 000 лв. 4. Боксониера, Център - до 32 000 лв. 5. Двустаен, Проучване - до 34 000 лв.

1. Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7

- 33 000 лв. - 31 000 лв. - 32 500 лв. - 29 000 лв. - 35 500 лв. - 95 000 лв. - 51 000 лв. - 37 500 лв. - 38 000 лв. - 45 000 лв. 40 000 лв. - 43 000 лв. - 160 лв. - 190 лв. - 300 лв. - 500 лв. - 130 лв. - 250 лв.

Телефони:

076/67 34 03;

ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

1. Помещение, 180 кв.м, Изток, “Бл. Гебрев”- 1 800 лв. 2. Разработен фризьорски салон, кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 240 лв. 3. Офис, Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 1 климатик, СОТ - 200 лв. 4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1, СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 420 лв. 5. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 48 кв.м - 400 лв. 0886/149 700 0886/149 701

новата сграда на ъгъла на ул. Кракра и ул. Райко Даскалов - ет. 1

НИКОЛ

сл. 076/59 28 66

ЕООД

0894/615 757; 0878/787 453

дом. 076/60 55 83 076/60 58 11

Нов блок в Изток, между Ю. Гагарин и Бл. Гебрев, апартаменти от 60 до 130 кв.м, без комисионна за купувача 1. Боксониера, Изток, ет. 1, юг - 16 700 лв. 2. Гарсониера, Мошино, ет. 2, хубав блок - 23 000 лв. 3. ГАРСОНИЕРА, МОНТЕ КАРЛО, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 29 000 ЛВ. 4. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг - 19 000 лв. 5. Двустаен, СЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер., тх. - 41 000 лв. 6. Двустаен, около Пазара, ет. 4, без ТЕЦ - 40 000 лв. 7. Двустаен, Дараци, ет. 5, среден, южен - 37 000 лв. 8. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 9. Тристаен, Център, ет. 1, 101 кв.м, тав. стая - 16 кв.м, с гараж - 38 000 еврро 10. Тристайни, Тева, ет. 3, ет. 5 - 33 000 лв. 11. МАГАЗИН, УЛ. “СТРУМА”, 69 КВ. М, ДЕЛИМ НА ДВЕ ЧАСТИ - 49 000 ЛВ. 12. Новопострен, самостоятелен, търговски обект, кафе-закуска, 38 кв.м, на топ-място, в кв. Мошино - 50 000 лв ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Мошино, ет. 2, ч. обзаведена - 170 лв. 2. Двустаен, Център, лукс, обзаведен - 250 лв. 3. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 4 - 200 лв. 4. Двустаен, Изток, нап. обзаведен, ет. 5, РVС - 200 лв. 5. Двустаен, Изток, нап. обзаведен, отл. - 300 лв.

ÁÎÂÈÍÀ e-mail: imoti_bovina@abv.bg

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/60 15 42, 088/8851 333; 089/6860 765 www.imotikaza.imot.bg 1. Магазин, Център, 55 кв.м - 50 000 лв. 2. Магазин, Изток, нов завършен, лукс, 25 кв.м - 19 000 евро 3. Магазин, Изток, 45 кв.м - 35 000 лв. 4. 1-ст, СЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, РVС - 27 000 лв. 5. 1-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2 - 35 000 лв. 6. 1-ст-ни., Тева, тер., ет. 4, ет. 2 - 21 000 лв.; 19 600 лв. 7. 1-ст-ни., Мошино, ет. 5, юг, отл. - 25 000 лв. 8. 1-ст., Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., напр. баня, юг - 23 900 лв. 9. 1-ст-ни, Изток, Ю.Гагарин, ет. 8, ет. 6, ТЕЦ, РVС- 23 000 лв.; 18 000 лв.; 27 000 лв. 10. 2-ст., Площада, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 24 000 евро 11. 2-ст., СЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 39 000 лв. 12. 2-ст-ни, СЦ, тх., ет. 1; 2 и 3, ТЕЦ - 60 000 лв. 13. 2-ст., Център, тх., пл., ет. 8/9/, асансьор, тер. - 42 000 лв. 14. 2-ст., Център, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, саниран, преустр. - 42 000 лв. 15. 2-ст., Център, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 44 000 лв. 16. 2-ст, Център, до Пазара, ЕПК, ет. 5, юг, тер. - 40 000 лв. 17. 2-ст., Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 25 000 лв. 18. 2-ст., Пашов, ет.2, 3 тер., мн.добър 27 500 лв. 19. 2-ст., Тева, eт.3, тип звезда, ТЕЦ, подобрения - 30 000 лв. 20. 2-ст., Тева, ет. 8, работещ асансьор, без ТЕЦ - 16 000 лв.

7

30 януари 2013 г.

ул.”Кракра” 57/2Б тел. 076/60 03 54, 0899/95 60 15

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро 2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв. 3. Гарсониера, Проучване, лукс, ет. 3 - 29 900 лв. 4. Двустаен, Топ-център, ет- 3, ТЕЦ, 72 кв.м - 29 500 евро 5. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро 6. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ - 26 500 лв. 7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро 8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м - 56 000 лв. 9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м, 2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв. 10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро 11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно 12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро 13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв. 14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно 15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв. 16. Парцел, Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв. 17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Център, ТЕЦ, обзаведена - 200 лв. 2. Двустаен, ул. Кракра, ч. обзаведен, ТЕЦ - 200 лв. 3. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв. 4. Магазин, офис, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне

076/67 30 55; 0896/751 787

ГАРСОНИЕРИ: 1. Мошино, ет. 1, ТЕЦ 2. Мошино, ет. 2, ТЕЦ 3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. 4. Изток, ет. 7, РVС, изолация, ремонт 5. Изток, ет. 1, ТЕЦ, РVС 6. Изток, ТЕЦ, алум. дограма ДВУСТАЙНИ: 1. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място 2. Изток, ТЕЦ, тер., PVC 3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. 4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС, лукс 5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер. 6. Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер., РVС, ремонт, тх., пл. 7. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., юг ТРИСТАЙНИ: 1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непреходен, РVС 2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м 3. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. 4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. 5. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен 6. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. 7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт 8. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м 2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м 3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен, на гл. път, подх. за бизнес 4. УПИ кв. Мошино, 400 кв.м, ток, вода 5. УПИ, Мошино, 1 дка 6. УПИ, Изток, 660 кв.м 7. Парцел, Мошино, 800 кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Мошино, ет. 2, ТЕЦ 2. Гарсониера, Изток, ет. 4, ТЕЦ, ч. обзаведена 3. Помещение, Изток, 20 кв.м, сан. възел 4. Помещение, Изток, 23 кв.м 5. Магазини, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел

Кантора за недвижими имоти

- 25 000 лв. - 23 000 лв. - 25 000 лв. - 23 000 лв. - 26 000 лв. - 20 000 лв. - 31 000 лв. - 29 800 лв. - 38 000 лв. - 48 000 лв. - 34 000 лв. - 55 000 лв. - 45 000 лв. - 47 000 лв. - 65 000 лв. - 39 000 лв. - 32 000 лв. - 41 000 лв. - 28 000 евро - 45 000 лв. - 39 000 лв. - 60 000 лв. - 80 000 евро - 20 000 евро - 20 000 лв. - 35 000 лв. - 25 евро/кв.м - 26 000 лв. - 200 лв. - 150 лв. - 250 лв. - 220 лв. - 300 лв.

ул.”Търговска” 42, ет.3 /стария съд/ Тел.: 0898/945 694; 0878/655 822

Орел “EООД” Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Център, тх., пл., без ТЕЦ - 21 000 лв.; 30 000 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 лв. 3. Гарсониери, Пашов, ет. 2; ет. 4, юг, средна, след ремонт- 20 000 лв.; 24 000 лв. 4. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв. Гарсониера, Тева, преустр., в Двустаен, ет. 5, тер., юг - 23 000 лв. 5. Гарсониера, Мошино, ет. 4, средна, РVС - 25 000 лв. 6. Гарсониери, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, ет. 4, РVС - 21 000 лв. 7. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро 8. Двустайни, Център, ет. 1; ет. 3; ет. 5, отлични - 33 000 лв.; 45 000 лв.; 38 000 лв. Двустаен, Ид.ц., ет. 2 - 45 000 лв. 9. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 52 000 лв. 10. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 49 000 лв. 11. Двустаен, Проучване, ет. 5, обз., мн. добър - 40 000 лв. 12. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 40 000 лв. Двустаен, Пашов, след ремонт, ТЕЦ, ет. 1 - 28 000 лв. 13. Двустайни, Тева, 2 тер., ет. 8, ет. 6 - 15 000 лв.; 26 000 лв. 14. Спешно, Двустаен, Мошино, ет. 1 - 30 000 лв. 15. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 35 000 лв. 16. Двустайни, Бл. Гебрев, ет. 2; ет. 4, след ремонт - 31 000 лв.; 35 000 лв. 17. Тристаен, Център, панел, мн. добър - 40 000 лв. 18. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет. 3 - 40 000 лв. 19. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 28 000 лв. 20. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 36 000 лв. 21. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 3 - 35 000 лв.; 45 000 лв. 22. Спешно, Петстаен, луксозен, Топ-център, ново стр., ет. 5, обз., с 3 тер. - 65 000 евро 23. Луксозен 2-ри ет., 74 кв.м, кв. Даскалово, сам. два вх. - 49 000 лв. 24. Къща, Батановци, 2 ет., дв. 950 кв.м - 14 000 лв. 25. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв. 26. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв. 28. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв. 29. Къща, Изток, мазе + 2 ет. дв. 300 кв.м, ПВЦ - 59 000 лв. 30. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв. 31. Офис, Ид.ц., 16 кв.м, нова админ. сграда, функциониращ офис- 16 000 лв. 32. Спешно луксозно оборудван Автосервиз, Мошино и едно етажна къща от 60 кв.м, след ремонт, с дв. 400 кв.м - 85 000 лв. 33. УПИ над Болницата, 400 кв.м - 20 000 лв. 34. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 2, ет. 5, обз., след осн. ремонт- 200 лв.; 220 лв. 2. Двустаен, Тв. ливади, нап. обз., луксозен - 330 лв. 3. Двустаен, Мошино, ет. 2, нов блок, обз. - 200 лв. 4. Двустайни , Изток, ет. 2, ет. 4, ет. 5, ет. 8, нап. обз.- 200 лв.; 220 лв., 200 лв. КУПУВА: 1. Къщи, над Автогарата, Изток и Даскалово - до 70 000 лв. 2. Гарсониери, Изток - до 28 000 лв. 3. Двустайни Център и Изток на по-нисък етаж


8

Имоти

30 януари 2013 г.

Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/ GSM: 088/7938 108; Тел. 076/ 60 19 23; 0894/416 188

“ЕЛИОН”ЕООД eliyon@abv.bg

ПРОДАВА: 1. Гарсониери, Дараците, ет. 7, ТЕЦ, тер., лукс - 30 000 лв. 2. Гарсониера, Пашов, ет. 5, ТЕЦ - 25 800 лв. 3. Гарсониера, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, преустр. - 24 800 лв. 4. Гарсониера, Изток, ет. 7, лукс, преустроена - по договаряне 5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 39 800 лв. 6. Двустайни, Тв. ливади, тх., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 27 000 лв. 7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 32 000 лв. 8. Двустайни, Изток, УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7, ет. 4 - 49 000 лв.; 42 000 лв. 9. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 36 000 лв. 10. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 29 000 евро 11. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро 12. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв. 13. Тристаен, ул. Търговска, ет. 1, 104 кв.м, тх., ТЕЦ - 47 500 евро 14. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 45 000 лв. 15. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС, подобрения - 44 800 лв. 16. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро 17. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., непрех. - 38 000 лв. 18. Тристаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ - 47 000 лв. 19. Къща, кв. Църква, ЗП: 70 кв.м, дв. 450 кв.м, 2 ет. - 35 000 евро

АГЕНЦИЯ “АРГО” ул. “Кракра” 15, ет.1 тел./факс: 0877/698 384;

0898/56 97 84; 0888/820 327 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв. 2. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, тер. - 32 000 лв. 3. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер., след ремонт - 22 000 лв. 4. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 19 800 лв. 5. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 43 000 лв. 6. 2-ст., Тв. ливади, ЕПК, добър, 2 тер. - 42 000 лв. 7. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 8. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв. 9. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв. 10. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 11. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг - 32 000 евро 12. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен - 40 000 лв. 13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро 14. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро КЪЩИ: 1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м, гараж, дв. 350 кв.м - 40 000 лв. 2. Къща, над Автогарата, РЗП: 60 кв.м, дв. 180 кв.м - 35 00 лв. 3. Къща, Драгичево, РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро 4. Къща, Център, ЗП: 70 кв.м, дв. 220 кв.м, след ремонт - 35 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв. 2. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв. 3. Тристаен, Пашов - 300 лв.

20. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 26 500 лв. 21. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража, РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - 38 000 евро 22. Къща, Драгановец, ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв. 23. Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро 24. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 60 000 евро 25. Къща, Соф. шосе, 45 кв.м, дв. 140 кв.м - 26 000 лв. 26. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв. 27. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м 28. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро 29. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 35 евро/кв.м 30. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне 31. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне 32. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м 33. УПИ, Изток, 2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м 34. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Мошино, ет. 5, частично обзаведена - 110 лв. 2. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 200 лв.; 230 лв. 3. Двустаен, Изток, ет. 7, обзаведен, ТЕЦ - 200 лв. 4. Тристаен, Изток, обзаведен, ет. 2 - 300 лв.

076/60 57 12 “КРЕДО” ЕООД сл.тел.: GSM: 0878/66 38 68; ул. Търговска, бл. 33 ет. 2

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ ПРОДАВА: 1. ГАРСОНИЕРА, МОНТЕ КАРЛО, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 38 000 ЛВ. 2. Гарсониера, Изток, ет. 6, южна, отлична, след ремонт, РVС, паркет - 27 300 лв. 3. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер., ламинат, мн. добра - 25 800 лв. 4. Едностаен, Изток, 55 кв.м, тераса ЕПК, ТЕЦ, луксозен - 39 600 лв. 5. ДВУСТАЕН, СЦ, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 34 000 ЛВ 6. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ, ТЕЦ, 74 КВ.М, ЛУКС, ОТРЕМОНТ. - 52 000 ЛВ. 7. ТРИСТАЕН, ВАРДАР, ЕТ. 1, ТХ, ТЕЦ, ТЕР., ДВОР - 34 200 ЕВРО 8. Тристаен, Изток, ет. 2, осн. ремонт, с хубаво обзавеждане - 53 000 лв. 9. ЗАВЕДЕНИЕ /КАФЕ-ЗАКУСКА/, МОШИНО, ТОП-МЯСТО, 60 КВ.М, СОТ, КЛИМАТИК - 48 500 ЕВРО

ПРОДАВАМ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, САМОСТОЯТЕЛНА ПОСТРОЙКА, 132 КВ.М, ПОДХОДЯЩА, ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТ, КОМУНИКАТИВНО МЯСТО, /БЕЗ ПОСРЕДНИК/

GSM: 0888/53 39 88

Тел: 0894/066 921; 076/591 967 ул. Търговска № 33, вх. В, ет. 1

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустр. в Двустаен - 21 500 лв. 2. Гарсониера, Тева, ет. 6/н/ - 24 000 лв. 3. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, 76 кв.м - 60 000 лв. 4. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, 74 кв.м - 55 000 лв. 5. Двустаен, Проучване, ет. 7/н/, 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв. 6. Двустаен, Мошино, ет. 1, тх., пл., 76 кв.м, РVС - 36 000 лв. 7. Тристаен, Изток, ет. 1, става за офис, дет. градина - 49 500 лв. 8. Къща, ул. Търговска, 80 кв.м, дв. 150 кв.м - 66 000 евро 9. Парцел, 700 кв.м, с лице на 2 ул., Калкас - 17 евро/кв.м 10. УПИ, Център, 2 400 кв.м + ЗП: 1 300 кв.м - 250 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Офис, ул. Търговска, 16 кв.м, първи надпартерен ет. - 100 лв. 2. Офиси, ЦГЧ, от 30 до 80 кв.м, комун. място - 6 лв./кв.м 3. Гарсониера, Ид.ц., ул. Търговска, нап. обзаведена - 230 лв. 4. Гарсониера, Център, нап. обзаведена, ет. 2 - 180 лв. 5. Гарсониера, Пашов, лукс, нап. обзаведен, нов блок - 290 лв. 6. Гарсониера, Проучване, ч. обзаведен - 150 лв. 7. Помещение, Ид. ц. 180 кв.м. партер, става за магазин, игрална зала, банков офис и др. - 1 000 евро

ТУК Е МЯСТОТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА!

Съперник КАНТОРА

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Тел ефони: 60 13 15 елефони: ефони:60 15;; 0898/680 417; Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/ вечер: 076/60 52 68

"ГАБИ-М" ЕООД

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели ГАРСОНИЕРИ: 1. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 500 лв. 2. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв. 3. Красно село, ет. 2 - 23 000 евро 4. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв. 5. Тева, ет. 2, 3, 4 - по договаряне 6. Мошино, ет. 1, ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ, преустр.-23 000лв.; 24 000лв. 7. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., - 25 000 лв.; 8. Радомир, ет. 2 - по договаряне; ет. 7, ет. 8 - 13 200 лв. 9. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 45 000 лв. 2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер., подходящ за кабинет - 27 500 евро 3. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата, РVС, теракот, ламинат - 29 000 лв. 4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 28 000 лв. 5. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв. 6. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 18 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро 2. Тева, ет. 5, 2 тер., ТЕЦ, много добър - 40 000 лв. 3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. 4. Ид.Ц., 80 кв.м., тх., ТЕЦ, тер. - 56 000 лв. КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Център, кв. Ралица, долепен близнак, пл- 33 000 евро 2. Къща, над Сладкарска кооперация, ЗП: 100 кв.м, сут. + ет., таван, л. о., парцел 500 кв.м - 95 000 евро 3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв. 4. Къща Дивотино, нова ЗП: 55 кв.м, сут. + 2 ет., парцел 800 кв.м - 50 000 лв. 5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.

6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м, сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв. 7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв. 8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 50 000 евро 9. Къща, кв. Ралица, 2 ет., 2 пл., баня, тоалетна, ЗП: 90 кв.м, парцел 800 кв. м - 50 000 лв. 10. Къща, с. Елов дол, ЗП: 70 кв. м, дв. 1 дка - 12 000 лв. 11. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв. 12. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв. 13. Байкушева махала, парцел 380 кв.м - 10 000 евро 14. Парцели, кв. Клепало, 393 кв.м; - 19 650 лв . 15. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща- 10 000 лв. 16. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро 17. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро 18. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен между къщи - х 50 евро/кв.м 19. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща, започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв. 20. с. Люлин 2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Дараци, ч. обзаведена - 140 лв. 2. Тристаен, София бул. България, кв. Г. Делчев, обз.- 400 лв. 3. Соф. шосе, магазин 80 кв.м, със склад и WC - 230 лв. 4. Гараж, масивен, към печатницата - 50 лв. 5. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв. 6. Двустаен, Изток, среден, юг, дългосрочно, ч. обз. - 190 лв. 7. II-ри етаж от къща, над Болницата, обзаведен - 140 лв. 8. Помещение, 34 кв.м. за склад, при Музея - 130 лв. 9. Тв. ливади, 60 кв.м, тх., баня, бойлер, необз. - 150 лв.

ул. “Н. Цанов” 34, /над Êàíòîðà ÈÌÎÒÈ р-т “Елит”/, ет.2, офис: 7 Тел.: 0895/718 709 „ÈÂÀ” ÅÎÎÄ 088/8215 130, 076/60 13 38 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв. 2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв. 3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 24 000 ЕВРО 4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне 5. Голям Двустаен, Ид.ц., до Общината, 73 кв.м, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, добър блок - 49 000 лв. 6. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв. 7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение 8. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 30 000 ЛВ. 9. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 32 500 лв. 10. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., лукс ремонт - 53 500 лв. 11. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 45 000 ЛВ. 12. Тристаен, Изток, ет. 1, ремонтиран, подходящ и за бизнес, обзаведен - 59 000 лв. 13. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро 14. Петстаен, СЦ,, нов блок, ет. 4, ТЕЦ, мн. подобрения, обзаведен - 70 000 евро 15. Къща, Стара Тева, 2 ет., тавански ет., съвременно преустр., ремонт, дв. 380кв.м, барбекю - 50 000 евро 16. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв. 17. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв. 18. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро 19. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв. 20. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м 21. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м 22. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 30 000 лв. 23. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв. 24. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Помещение, Център, 20 кв.м - 150 лв. 2. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв. СПЕШНО КУПУВА: 1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА 2. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 26 000 ЛВ. 3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 35 000 ЛВ. 4. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ 5. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО


Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Имоти

Съперник

МАЛКИ

СЕ А ЕМ: В ДА НА сто/ Д я О п-м П

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

/то е ф ка

; 0 95 4 8 /8 37 0887 тел. 88/50 32 08

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА. ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

Сервиз за гуми v Продажба и смяна v Вулканизация v Изправяне на джанти тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96 ПРОДАВА: 2-ст., Център, 60 кв.м, ет.1, тх. подходящ за офис, дет. забавачка и др. - 28 600 евро Тел. 0896/760 900;

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ Представителство за Перник и Oбластта ул.”Отец Паисий”№35 GSM 0888/21 85 08 бул. Юрий Гагарин 100А (до винпром) 076/60 85 85

12345678901234 12345678901234 12345678901234 Набирам 12345678901234 12345678901234 аргонисти Място 12345678901234 12345678901234 за Чехия 12345678901234 за 12345678901234 добри условия 12345678901234 12345678901234 реклама - тел. 0885/46 21 16; 12345678901234 12345678901234 12345678901234 00420603757589 0898/221 126

Д-р Джунков

SOS Детски селища България Нашата банкова сметка: Райфайзенбанк (България) ЕАД: BG76RZBB91551060353913

акушер-гинеколог приема от 14 00 до 18 00 ч прегледи, консултации, цитонамазка, ехография Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8 GSM: 088/8700 258, тел. 7 49 05

ГИПСОКАРТОН - Окачени тавани - Преградни стени - Прахово боядисване, на латекс

тел.0878/32 14 34

Новооткрит автокозметичен комплекс и денонощно охраняем паркинг до стария Икономически техникум набира персонал тел.0893/37 20 73;

9

30 януари 2013 г.

Aвтокомплекс “Запад” ул.”От.Паисий” (до бившия икономически техникум) v автомивка външно и вътрешно v пране на килими v денонощно охраняем паркинг тел.0893/37 20 40

ДАЙДЖЕСТ

Плевнелиев: България и Франция са стратегически партньори

Проф. Донка Байкова разбулва тайната на живите витамини

България и Франция са стратегически партньори и големи приятели. Това заяви пред български журналисти в Париж президентът Росен Плевнелиев след срещата си с френския президент Франсоа Оланд в Елисейския дворец, цитиран от БТА. Страната ни получи подкрепа за присъединяване към Шенген. Имаме голям потенциал за развитие на двустранните икономически отношения, но и във всички останали сфери, допълни президентът Плевнелиев, като отбеляза мястото на културата. В икономическата сфера се обединихме около мнението, че големи френски компании вече работят успешно у нас и това ще бъде началото на следваща фаза, добави той. Очаквам френските инвестиции през следващите години да бъдат много по-големи по обем, заяви българският президент. Ако досега, за 23 години, сме имали около милиард (евро френски инвестиции), предполагам, че през следващите четири до пет години ще направим отново милиард. Това означава, че вече сме 4-5 пъти по-ефективни и бързи, потенциалът е сериозен, посочи държавният глава. Росен Плевнелиев заяви, че нашата страна разполага с подкрепата на Франция за Шенген. България пък е изразила категорична подкрепа за операцията в Мали. Президентът Плевнелиев съобщи, че разговорът е засегнал и темата за атентата на летището в Бургас, като нашата страна е благодарила на Франция за подкрепата на нейните служби. От своя страна френският държавен глава Франсоа Оланд е подкрепил генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова за втори мандат, като е добавил, че Франция е доволна от нейната дейност и желае тя да продължи да работи за Организацията на обединените нации за образование, наука и култура. Двамата президенти споделят мнението, че в бъдещия бюджет на ЕС до 2020 г. голям приоритет е общата селскостопанска политика, а политиката на сближаване се разглежда като средство за растеж. Президентът Плевнелиев съобщи, че е поканил президента Оланд да посети България. Очаква се такова посещение да се осъществи през следващите месеци, съобщи БНР. Между България и Франция има изключително разбирателство и приятелство, споделяме общи виждания и решения по всички теми, независимо дали са от европейския или от регионалния дневен ред, или в по-глобален аспект, отбеляза българският държавен глава.

Здравейте, проф. Байкова! Напоследък се разшумя около нов вид витамини – Живи. Що е то Живи витамини? Нали никой не си представя, че витамините „мърдат”?! (Смее се.) Все пак това са вещества, субстанции, а не живи организми. А сега сериозно: терминът „витамин” произхожда от латинската дума „vita” = живот + „amine” = органично вещество с амино група. Буквално „витамин” означава „незаменимо за живота вещество”. Терминът „живи витамини” не е използван досега в науката. В конкретния случай изразът „живи витамини” е описателен и насочва вниманието към витамини, които „действат” и които са „активни”, т.е. биоактивни витамини. Тази биологична сила е наречена „живост”. С други думи: „живи витамини” = „биоактивни витамини” = „работещи витамини” В такъв случай „живите витамини” по-добри ли са от другите витамини на пазара? Да се ангажирам със степенуване „по-” и „най-” не мога, но мога да обясня техните предимства. Именуваните като „живи витамини” (това е продуктът Vitaslim VITAMINS (Витаслим ВИТАМИНС) са произведени по модерна технология за влагане на течни субстанции в твърди желатинови капсули. При производството им не е използвана термична обработка на активните вещества. Така витамините и минералите не са разрушени от високи температури и полезните им свойства са запазени в максимална степен. Друга много важна разлика между „живите витамини” и мултивитамините на таблетки и/или на прах е течната форма. Тя гарантира лесно разтваряне на съставките в стомашно-чревния тракт и пълноценно всмукване и усвояване в кръвта. Например: таблетките подлежат на сложни, продължителни и дразнещи лигавицата на стомаха и червата процеси на обработка. От медицинска гледна точка, важно качество на Vitaslim VITAMINS е удачно формулираният състав. Той включва общо 23 хранителни вещества 12 витамина + 10 минерала + коензим Q10 Но най-ценното в случая е прецизността в подбора на съставките. Това прави продукта напълно подходящ за българите, т.е. вложените вещества обогатяват и оптимизират модела на хранене на населението в България (Наредба № 23 на МЗ за Физиологичните норми за хранене на населението, 2005 г.). Открояват се 3 основни предимства на „живите витамини” Vitaslim VITAMINS: 1. Функционална течна форма. Улеснява усвояването на витамините и минералите и осигурява тяхната оптимална биоефективност. 2. Балансова формула: Съобразена е с физиологичните потребности на организма (съответства на българските, родните препоръки за хранителен прием). 3. Подходяща дозировка. Подходящи са за хора от всички възрасти. Кога да използваме „живите витамини”? Като източник на ценни съставки, Vitaslim VITAMINS е подходящ за предотвратяване и преодоляване на витаминни и минерални дефицити; при проблеми със зрението; в подкрепа на храненето за намаляване риска от сърдечно-съдови, онкологични, кожни, инфекциозни, кръвни и други хронични заболявания; за оптимален растеж и развитие при децата; творческа и физическа дееспособност. Vitaslim VITAMINS е подходящ за спортисти, за бременни и кърмещи жени, както и за възрастни хора, тъй като спомага за намаляване на риска от остеопороза.

ОБЯВИ

имоти

Купувам, гарсониера в Изток, без посредник, без последен етаж, до 20 000 лв. тел. 0894/79 77 10 Продавам, къща, кв. Рудничар, 57 кв.м, - 13 000 лв. - тел. 0896/620 327 Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне – тел. 0879/88 20 55 УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разрешително за строеж, с Н=15 м и РЗП:2 200 кв., продажба или обезщетение – тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02 наем

Давам под наем, салон подходящ за танцови и спортни школи в Ид.ц. - тел. 0886/ 554 559 Давам под наем, помещение, от 32 кв.м, на ъгъла на ул. Отец Паисий и ул. Ал. Батемберг за офис или магазин - тел. 0878/85 74 88 Давам под наем, партерно помещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил и Методий 61, 120 кв.м - тел 60 35 74 Давам под наем заведение, Изток, топмясто, РЗП:132 кв.м - тел. 0887/88 40 95; 0888/ 50 32 37 работа

Фирма “Надежда” търси автомонтьор, с опит и стаж - тел. 0888/323 674 Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37 разни

Давам уроци по английски език от първи до осми клас, събота и неделя - тел. 0897/223 244 Продавам холна гарнитура /диван, 2 фотьойла, 2 табуретки, изгодно - тел. 0896/788 784 Продавам пиролизно котле за отопление, 60KW – тел.0887/88 40 95

17 000 м2 площ! Над 25 000 артикула! За вашият ремонт! САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО “МАЛ-МУК” гр. Перник, ул. “Владайско въстание” тел: 076/67 22 23;67 22 24 e-mail: malmuk@abv.bg


Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

10

ОВЕН Ситуацията през деня може доста да се нажежи. Преценете обективно заслужава ли си да се впускате в битки . ТЕЛЕЦ Ще се наложи да рискувате или времето или спокойствието си, за да се справите с някаква непредвидена ситуация. Може да получите допълнителни финани . БЛИЗНАЦИ Рядко изпадате в състояние на несигурност и съмнения, но днес определено ще ви обземе точно това. Прегледайте графика си още веднъж и ако се налага променете го. РАК Ако изведнъж ви възложат задача, която преценявате като ненужна или невъзможно опитайте се вежливо да я отклоните. Не си струва да си губите времето заради нечии прекалени амбиции. ЛЪВ Приятна новина ще ви зареди с добро настроение. Опитайте се да обясните на околните причината за безгрижната си усмивка, ако не искате да решат, че имате нужда от лекарска намеса. ДЕВА Редувайте работата с почивка през равномерни интервали и избягвайте контактите с хора, които ви натоварват психически.

ВЕЗНИ Не обръщайте внимание на злобни забележки и язвителни подмятания. Те не са насочени конкретно към вас, просто някой е решил, че сте подходяща мишена . СКОРПИОН Някой беше казал, че правилата са за това, за да се нарушават. Днес може да се наложи да заобиколите някои от тях. СТРЕЛЕЦ Някой ще се опита да ви се бърка в работата или да въздейства върху решенията ви. Игнорирайте го докато е време. КОЗИРОГ Нищо не може да помрачи доброто ви настроение. Даже най-дребните ви изпълнения ще предизвикат похвала и ще бъдат оценени високо. . ВОДОЛЕЙ Има дни, които започват с лоши новини. Това е не, за да помрачат доброто ви настроение, а за да ви направят по-предпазливи и разумни. След което започвате да правите всичко много по-добре. РИБИ Част от днешните събития няма да ви харесат, но е безпредметно да се противопоставяте. Помислете какпо-леснодасеадаптирате.

ЕДНОКРАТЕН ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА ДО 10 ДУМИ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си. ЛЮБОПИТНО

И

Съперник

Обяви

30 януари 2013 г.

ЗАБАВНО!

Голям исторически сериал тръгва и по БНТ Новият исторически сериал ”Недадените” тръгва по БНТ през март. Историята в 12 епизода разказва за спасяването на българските евреи през Втората световна война. Сцени от сериала бяха заснети вчера в храма "Св. Александър Невски". "Недадените" ще проследи съдбите на българските евреи, чиито живот се преобръща с влизането на България във Втората световна война от 1 март 1941 г. Режисьорският тандем Емил и Вито Боневи е и автор на сценария, на който посвещават цели 8 години. "Сложната история, пречупена през личното отношение на героите, които са замесени в нея, правят филма истински, откровен и дълбок и в крайна сметка интересен" - коментира актьорът Пенко Господинов, на когото е поверена ролята на Цар Борис III. Продуцентът Мирослав Боршош приема проекта като предизвикателство заради особеностите на епохата, които трудно се пресъздават на лента. Владо Пенев, Мариус Куркински и Димитър Баненкин са само част от звездния филмов екип. Главната женска роля играе Лидия Инджова. Историческата драма е повод за национална гордост у всички актьори. "Много се гордея, защото Лиляна Паница е име, което не се споменава много често в историите, свързани със спасяването на евреите, а тя всъщност е допринесла страшно много", разказва Лидия Инджова за своята героиня. "Ние сме една от малкото нации, ако не и единствената, която не е дала нито един евреин", добавя актьорът Димитър Баненкин, който се превъплъщава в образа на Александър Белев. Музиката към поредицата е написана от Стефан Вълдобрев.

Вечната любов не е мит За първи път в историята учените доказаха, че вечната любов не е мит. Постижението е дело на психолозите Бианка Асеведо и Артър Арон от Нюйорксия университет. Те успяха да опровергаят теорията, че любовта между двама души трае три години. Според тях е напълно възможно страстта и трепетът да останат завинаги, точно каквито са били по време на медения месец. За да докажат възможността за вечната любов, изследователите наемат група от 17 души – мъже и жени, които имат брак повече от 20 години. С помощта на ядрено-магнитен резонанс учените сравняват данните им с тези на млади влюбени двойки. Резултатите показват, че когато поглеждат снимка на брачния си партньор, участниците активират същите области от мозъка, както младите влюбени, които имат връзка отскоро. Освен това, мозъкът им произвежда абсолютно същото количество допамин, известен още като "хормонът на любовта и щастието", допълват от БГНЕС.

БНТ1

НОВА ТВ

бТВ

05:35Бързо, лесно, вкусно 06:05Дързост и красота - /3115 епизод 06:30Денят започва 09:00По света и у нас 09:10Денят започва 10:00По света и у нас 10:10Денят отблизо с Марияа 12:00По света и у нас 12:30Малки истории 13:00Референдум - публицистично шоу 14:15Сен Тропе - тв филм /225 епизод/ 15:35Ангели приятели - анимация 15:50Частен случай 16:00По света и у нас 16:10Новини на турски език 16:20Апартаментът с Марта Вачкова 17:05Дързост и красота - /3116 епизод/ 17:30Бързо, лесно, вкусно 18:00По света и у нас 18:40Зелена светлина 18:45Перла в короната - тв филм 19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче 20:00По света и у нас 20:45Спортни новини 21:00Момчетата от "Медисън" авеню - тв филм /8 епизод/ 22:00Открито с Валя Ахчиева 22:30Икономически новини22:55Зелена светлина 23:00Денис и приятели 00:00Шоуто на Канала/п/ 00:55Апартаментът с Марта Вачкова 01:40Перла в короната - тв филм 02:35По света и у нас /п от 20:00/ 03:10Момчетата от "Медисън" авеню 04:05Икономически новини/п/ 04:35Денис и приятели

05:00"Часът на Милен Цветков" 06:00"Господари на ефира" 06:30"Здравей, България" 09:30"На кафе" - предаване на НТВ 11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ 12:00"Малки жени" - сериен филм 13:00Новините на Нова 13:30"Млечният път" - сериен филм 15:00"Доктор Куин Лечителката" 16:00"Часът на Милен Цветков" 17:00"Черешката на тортата" - тв шоу 18:00"Сделка или не" - телевизионна игра 19:00Новините на Нова - централна емисия 20:00"Касъл" - сериен филм, 4 сезон 21:00"От местопрестъплението: Маями" 22:00"Господари на ефира" 22:30"Отплата" - сериен филм 23:30Новините на Нова 23:45"Щети" - сериен филм, 3 сезон 00:45"Магнитико" - тв игра 02:00"Черешката на тортата" - тв шоу 02:45"Долината на слънцето" - сериал 03:45Новините на Нова /п/ 04:00"Доктор Куин Лечителката"

05:30"Кухнята на Звездев" /п./ 05:50"Американска наследница" - сериал 06:45"Тази сутрин" 09:30"Преди обед" - дневно токшоу 11:30"Кухнята на Звездев" 12:00bTV Новините - обедна емисия 12:30"Шоуто на Слави" /п./ 13:30"Женско царство" - сериал, еп. 80 15:00"Призракът на Елена"- сериал, еп. 5 16:00"Американска наследница" - сериал 17:00bTV Новините 17:30"Лице в лице" 18:30"Любов извън закона" - сериал, еп. 92 19:00bTV Новините - централна емисия 20:00"Огледален свят" - сериал, еп. 14, 15 22:00bTV Новините - късна емисия 22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу 23:30"По средата" - сериал, с. 2, еп. 17 00:00"Дневниците на вампира" - сериал 01:00"Бойна звезда "Галактика""- сериал 02:00"Преди обед" /п./ 03:40bTV Новините /п./ 04:10"По средата" /п./ -сериал, с. 2, еп. 17 04:40"Такъв е животът


Спорт

Съперник

30 януари 2013 г.

Êàìåðóíñêè íàöèîíàë èäâà â “Ìèíüîð”

Днес “чуковете” играят срещу “Светкавица”

Камерунски младежки национал се очаква да се присъедини към Миньор . Роденият през 1992 година Ерик Саме е бил в разширения състав на „неук-

ротимите лъвове” на последното световно първенство, а интерес към него е проявявал испанският Елче. През последната година тъм-

Преди мача на „Миньор” с ЦСКА ситуацията в групата е без промяна Мачът на „Миньор” срещу ЦСКА е днес, а ситуацията в групата си е като след предишния кръг. Отборите на Марек ЮнионИвкони (Дупница), Пирин Балканстрой (Разлог) и Славия (София) постигнаха победи в деветия кръг на Първа група от първенството за юноши старша възраст. Новите победи не доведоха до разместване във временното класиране, като Марек продължава да е водач на Първа група с 8 победи и една загуба. В този кръг волейболистите от Дупница имаха лесен за тях мач със Септември (София), като победиха с 3:0, за около час игра.Не така стояха нещата за тима на Пирин, който имаше тежко гостуване на Левски Волей (София). В крайна сметка, след оспорвана игра волейболистите от Разлог надделяха над Сините с 3:1 и прибавиха нов успех в актива си. Въпреки това обаче, те не можаха да изпреварят ЦСКА. Двата тима имат еднакъв актив от 21 точки, като с мач по-малко армейците запазват второто си място с подобър коефицент.Победа като домакин взе и съставът на Славия (София), който надигра без проблеми Божур Волей (Божурище) с 3:0 в столичната зала Панайот Пондалов. Така Белите засега затвърдиха четвъртата си позиция в класирането, която е също толкова важна, колкото и първите три (първите четири отбора в групата получават директни квоти за републиканското първенство).

нокожият полузащитник е играл в пониските нива в Испания. Освен младока,

ществува вариант те да станат двама. Сред феновете на “Миньор” върви слухът,че ръководството е на път да осигури лагер на отбора в чужбина в началото на февруари. От там обаче твърдят,че все още нищо сигурно няма и яснота по този въпрос ще има след средата на седмицата, когато щяло да има и по-голамя яснота относно финансовите възможности на отбора.Факът обаче,че тук идват и чужди футболисти изпълва феновете с оптимизъм.

В СУ „Олимпиец” стартира проектът „Джудо...стъпка по стъпка” На 01.02.2013 година за трета поредна година СК”Кракра” стартира дейностите по Програма „Спорт за децата в свободното време” на МФВС за безплатни спортни занимания по джудо.Философските възгледи и максимите на Джигоро Кано и постулатите на Кубертен определят джудо като съвременно бойно изкуство, което намира прием по целия свят.Задълбочаващи-

те се характеристики на съвремието – хиподинамия, агресия, склонност към различни пороци, пречещи за запазване на здравето на децата и младите хора, създават необходимост от реализирането на Програми , отговарящи на потребностите и новите реалности.Непълноценното използване на свободното време и все по-активното присъствие в кибернетичното пространство са само

част от негативните тенденции свързани с нездравословния начин на живот на децата. С реализирането на проекта „Джудо...стъпка по стъпка” ще се създаде интерес за системно занимание със спорт, ще се укрепи здравословното състояние, ще се повиши функционалните възможности, ще се обогати двигателната култура на децата, ще се даде шанс да срещнат нови приятели.

Христозов отива във “В” група Лидерът в Североизточната “В” група Добруджа привлече централния защитник Николай Христозов, който беше един от многото футболисти, напуснали Миньор (Перник) след есенния полусезон. Бранителят е на 30 години и има богат опит в професионалния футбол. Играл е за Локомотив (София), Конелиано (Герман), Вихрен (Сандански), Локомотив (Мездра) и Локомотив (Пловдив). След началото на финансовата криза в “Миньор” името на Христозов беше спрягане за много елитни тимове. Не

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ООД УПРАВИТЕЛ: инж. ИВАН ПЕТРОВ ISSN 1312-7012

снощи в България трябваше да кацне и бившият футболист на френския елитен Гингам Игор Джоман, който също ще изкара проби при „чуковете”. При благоприятно развитие на нещата около клуба найвероятно ще подпише договор.Двамата футболисти се очаква да дебютират за Миньор днес за когато е уредена контрола със Светкавица. Тя е от 14:00 часа в Правец. В “Миньор” играе вече един африкански футболист в лицето на Салас Обаси Окечукво, така че съ-

Главен редактор: Любомира ПЕЛОВА Зам. главен редактор: Зоя ИВАНОВА Коментари и анализи: Валентин ВАРАДИНОВ

Дежурен редактор: Виктория СТАНКОВА

е ясно защо бранителят е предпочел да играе в третия футболен ешелон.Единственото що-годе логично обяснение е свързано с желанието на Христозов да се включи към амбициозния проект на “Добруджа”.Североизточният тим е съвсем близо до привличане на трети играч, който идва от отбор от А група,.Става въпрос за трансфер на полузащитника и капитан на Етър Велико Търново Николай Петров. Повод за информацията е скандалното прибиране на футболиста от лагера на “вио-

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП

летовите” в Анталия днес в България. Самият Николай Петров призна, че е напуснал разочарован професионалния тим, който по неговите думи е далеч и от аматьорския футбол.Халфът е юноша на столичния Славия но направи име в А група с отборите на Калиакра Каварна, Светкавица Търговище и сега последно с Етър. Петров е желан лично от изпълнителния директор на ФК Добруджа Светослав Петров и до броени дни или дори часове ще даде положителен отговор на “жълто-зелените”.

Чакат фолкдива на мач в Радомир Приятелят на фолкпевица Славена се присъедини към Оборище (Панагюрище), заемащ 6-ото място на полусезона в Югозападната “В” група. 25-годишният халф Алек Манолов направи първа тренировка вчера на “Орчо Войвода”. Той е юноша на ЦСКА и играе като разиграващ полузащитник. Манолов за последно беше в друг третодивизионен отбор - Добруджа, но си тръгна от Добрич и сега се озова в Панагюрище. С оглед на факта,че фолкфурията често гледа любовта на живота си може да се очаква,че тя ще присъства на мача в Радомир от пролетния дял на първенството. Заедно с него в Оборище пристигна и 21-годишният ляв бек Милен Кикарин. Защитникът също е от школата на “армейците”. За последно Кикарин игра в Пирин (Гоце Делчев). Третото попълнение на Оборище е Станислав Петров, който е от школата на “Левски”, а за последно е играл в Доростол (Силистра). Той е десен бранител. Тримата ще се включат в лагера на Оборище в Сандански, който започва след два дни.

Искат нова топка във волейбола Ръководството на Международната федерация по волейбол (FIVB) обсъжда сериозни промени във волейболната игра. В комисиите на организацията вече се разглеждат конкретни предложения, които ще бъдат гласувани от борда на FIVB.Едно от тях е да бъде въведена малко по-лека топка. По този начин щели да се увеличат разиграванията в рамките на мача. Мъжкият волейбол става все по-силов, а това се отразявало на атрактивността. Смяната на топката обаче би удължила общото времетраене на срещите, което пък е в разрез с телевизионната политика за излъчване в рамките на 2 часа.В дискусиите ще бъдат включени треньори и състезатели. Те ще коментират и предложението за промени в цвета на игралното поле. Идеята тук е да бъдат разграничени ясно двете линии за атака. Като цяло от международната федерация искат да направят волейбола още по-достъпен. Затова се обмисля да бъдат монтирани специални микрофони на реферите и те, подобно на колегите си от тениса, да изричат отсъжданията.Технологията “ястребово око” почти сигурно ще навлезе по-масово и във волейбола. Засега видеоповторенията се използват предимно за финалните мачове в Италия и отзивите са позитивни.

Страницата подготви Яне Анестиев

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани Петрова

Силвия Григорова, Яне Анестиев, Виктория Станкова

Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

1. Редакция в-к “Съперник” ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72 2. Кафе-клуб “Антония” нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83 3. Агенция “СИМЕОН -Д” ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26

Иванка Василева, Станислава Лазарова, Цветелина Чавдарова,

СЧЕТОВОДСТВО Радка Лазова

11

РЕКЛАМНИ БЮРА:

Адрес на редакцията: гр. Перник "Св. св. Кирил и Методий" бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72 Всеки автор носи отговорност за материала си Печат: Печатница “Аргус” Разпространение: Лъчезар Лазаров


30 януари 2013 г.

Áàðåòàòà äúðïàë êîíöèòå è íà ïåðíèøêèÿ úíäúðãðàóíä

В групата, която вчера трябваше да застане пред съда – и радомиреца Пешо Кучкаро

Любомира ПЕЛОВА Златко Баретата, който вчера бе прострелян пред Съдебната палата в столицата, дърпал конците и на апенишкия ъндърграунд и бил спряган за бос на наркодилърите, твърдят опитни криминалисти. През 2010 година Баретата бе изправен пред Темида като лидер на наркобанда, както и като подбудител за убийството на пернишкия наркобос Румен Стефанов-Алф, припомнят от пернишката прокуратура. През февруари

2012 година Златомир Иванов – Баретата и Мартин Димитров – Маката бяха оправдани по обвинение за убийството на Алф. През септември 2007г. Той бе екзекутиран пред дискотека, за която се твърдеше, че е собственост на друг показно разстрелят подземен бос – Райко Кръвта.. Алф бе настанен в критично състояние в столичния институт “Пирогов”, където покъсно почина. Според информирани Баретата си е имал своя група за

Младежкият кани перничани на изложба Виктория СТАНКОВА

Общинският младежки дом кани медиите да вземат участие във фото изложба със свои снимки, направени по време на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва” 2013. Темата е „Сурва и градът”. Изложбата ще бъде открита на 21.02.2013 г. в ОбМД с парти с участието на медии и гости. За целта всички, които желаят да покажат свои снимки, да ги изпратят до 10.02.2013 г. на адрес: omdpernik@abv.bg. Може да изпратите до 10 снимки като уточните името на автора и коя медия представлява. Може да участвате и индивидуално. Организаторите си запазват правото да изберат снимките, които ще бъдат показани в изложбата.

ПРОДАВАМ:

Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

Тел.: 0888/533 988

разпространение на дрога в Перник. Неин лидер е бил Мартин Димитров – Маката, чиято банда освен с дрога, се е занимавала и с незаконно лихварство. На 14 октомври миналата година Димитров бе осъден от Пернишкия окръжен съд на 5 години лишаване от свобода. Освен това магистратите наложиха и конфискация на 1/3 от имуществото му. В Перник бандата на Баретата бе разбита от полицията през 2009 година. Тогава в ареста бяха

задържани 7 души. 5 от тях бяха осъдени условно, а един лежи в затвора. Това са Кристиян Милчов, Огнян Станимиров, Марио Крумов, Ангел Ангелов, Бисер Борисов и Методи Спасов. Процесът продължи само срещу Маката. Групата е вършила престъпления на територията на пернишкия квартал Изток. Тя е била изградена от Мартин Димитров през 2008 година. Той я ръководел бандата заедно с Бисер Борисов – Лихваря. Дилърите разпространявали дрога и отпускали пари на заем с 20% лихва. За лихварството Маката бе наказан от магистратите с три години лишаване от свобода в общежитие от свободен тип. За разпространението на наркотици обаче получи 5 години затвор. Според криминалистите Баретата и Маката имат пръст

и в разстрела на наркодилъра от Перник Петър Крумов – Пупи. В групата на Баретата има и радомирец. Това е Петър Йорданов – Пешо Кучкара от Радомир, който днес трябваше да се яви пред съда заедно с шефа си. Йорданов е от ударните бригади на Златомир Иванов, твърдят осведомени. Той участвал предимно в наказателни акции, въпреки че в момента е зад решетките за разпространение на дрога. Йорданов е известен в Радомир със своята жестокост. Прякорът му Кучкара идва от това, че преди време той дерял живи кучета в мазето на блока, в който жевиил. Той е женен и има дете. Пред няколко дни пък бащата на Кучкара – Йордан Йордано – Йоце Змията, бе осъден на половин година затвор, заради кражба на теле.

Държавният архив и Читалище “Съзнание” представят изложба Виктория СТАНКОВА Държавният архив в Перник, съвместно с Народно читалище “Съзнание”, открива изложба на тема “Сурва през годините”. Експозицията ще бъде открита на 30 януари от 17.30 часа. Тя ще бъде експонирана в галерия “Марин Гогев” в квартал “Изток” и

ще продължи до 13 февруари. В галерията може да видите фотоси от маскарадните игри, афиши от минали фестивали и маски на художника Любен Георгиев. Фестивалът в Перник се провежда вече 47 години. Той започва като “зимен карнавал”, преминава

през фазите национален фестивал, фестивал с международно участие, международен фестивал. От 1995 година Перник е член на Федерацията на европейските карнавални градове, а през 2009 година е обявен за Европейска столица на маскарадните традиции.

12

Обраха разсеян шофьор Любомира ПЕЛОВА

Неизвестни поне з а с е г а апаши отмъкнаха м ъ ж к а чанта с пари и документи от лек автомобил в пернишкия квартал Изток. Кражбата е извършено на 27 срещу 28 януари. 24 – годишен перничанин паркирал колата си ‘’Ауди” 80, на улица ‘’ Юрий Гагарин”. Когато се върнал на следния ден, младият шофьор установил, че автомобилът му е отключена и от нея липсва чантичка с множество лични документи , CD – плейър и акумулаторна батерия. Криминалистите от Второ районно управление на полицията са образували досъдебно производство и работят по разкриването на кражбата. АПРОПО ХВАЩАНЕТО НА НЕЛЕГАЛЕН ТАКСИДЖИЯ, ДЕТО ВОЗИ НА ЦЕНАТА НА БИЛЕТА ОТ ПЕРНИК ДО СОФИЯ, е като претоплена манджа. Тия нарушения идват да запълнят някакъв информационен вакуум, когато на криминалния фронт се случи временно затишие. Едно време цяла армия се беше вдигнала по шосето за столицата да дебне нелегалните превозвачи, та някои от тях даже временно прекратиха бизнеса. Обаче на принципа „всяко чудо за три дни” , контролната дейност се разсъхна и стотици безработни перничани в момента си изкарват хляба точно с това – да возят сутрин и вечер срещу скромно възнаграждение. Засега хванаха само един, а ако имат желание, по всяко време могат да пипнат колкото си искат. Въпрос на добра воля от контролните органи. Обаче и тоя път комай ще се получи мускетарският принцип „един за всички, всички за един”. КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ НА ПРЕМИЕРА, ЧЕ ОНАЯ РАБОТА СЪС СГЛОБЯЕМИТЕ КЪЩИ на пострадалите от земетресението в Пернишко стигна до кривата круша. Инициативният комитет правилно изчака да мине данданията около референдума и заплатите на ВМЗ – Сопот и реши да занимае голямото добрутро за пореден път с болния проблем. Че то само един Бойко остана като надежда на давещите си. Щом оръжейниците ги огряха заплати, защо и дивотинци, примерно, да не ги огреят нови къщи? Не е дошъл, не е решил проблема. А за по-ефектно може и глава праз лук да му подарят, та да има два повода за посещение. ПЕРАТА И КОЖИТЕ ОТНОВО МИНАВАТ НА МОНИТОРИНГ. Пернишката Сурва е поредното изпитание за майсторите на ликове, които ще бъдат яко одрусани, ако си позволят да засегнат честта и достойнството на животните. Стига някой да смее да им се изрепчи, щото аргументите на сурвакарите може и да не са екологични, но често са подплатени с шише огнена течност.

20130129sapernik20  

Вестник Съперник броеве от 2013 година

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you