Page 2

2

Областта

14 януари 2013 г.

Без кучета по входове и балкони в Трън Любомира ПЕЛОВА

Съперник

„Òðåéñ Ðèñîðñèç” ïðåäñòàâè îöåíêà íà ïðîåêòà Áðåçíèê

Тя предвижда спад на безработицата от 16.3 на под 5 на сто

Да бъде забранено отглеждането на кучета във входовете и на балконите в блоковете предвижда изменение на наредбата №1 в Трън. Промяната ще бъде гласувана на предстоящото заседание на Общинския съвет в града на 23 януари. Трънчани вече няма да могат да отглеждат повече от две кучета в апартамент без затова да са дали писмено съгласие всичките им съседи. Освен това трябва да внимават, къде разхождат любимците си, защото ако го правят на места, които не са разрешени от местната управа, ще бъдат санкционирани. Четириногите не могат да тичат в дворовете на детски градини и училища, както и в обществените паркове в районите с детски площадки. Забранява се също четириногите да се отглеждат в избени и таванско помещения на многофамилните постройки. Кучетата не се допускат в магазини и обществени сгради, както и превозването им с обществен транспорт. На мушка на местната управа освен домашните кучета обаче са и бездомните. Те подлежат на принудително събиране от специализирана общинска служба или друга такава, упълномощена за този вид дейност със заповед на кмета на общината. Опасните, агресивни и болни животни ще бъдат евтаназирани.

Опасен воден теч в Калкас Силвия ГРИГОРОВА Кметът на кв.Калкас Надка Павлова поиска съдействие от община Перник за спиране на теча на вода в началото на пътя за жилищния район.. Тя поясни, че ромски семейства са се самонастанили в изоставените сгради на бившето „Топливо”. За да не замръзнат чешмите, те ги оставяли да текат денонощно. По тази причина в началото на пътя за Калкас се получава заледяване на платното, което създава условия за произшествия. Преди седмица е имало такова с фатален край. Според управителя на „В и К”- инж. Искра Златанова, канализацията в този район е много стара и напълно амортизирана и водоснабдителното дружество няма ангажимента да я поддържа. Болшинството от ромите, които живеят както в изоставените сгради на „Топливо”, така и в жилищата, които са собственост на „Мини Перник в ликвидация” в кв. „В. Левски” никога не са плащали нито стотинка за ползваната от тях вода. Въпреки че не инкасира консумираната вода, „В и К” отстранява аварии в района на добра воля. Ръководството на дружеството не е предприело крайната мярка- спиране на водоснабдяването в този район единствено поради опасността от избухване на епидемия от заразни заболявания. Искра Златанова подчерта, че проблеми с инкасирането на консумираната вода водоснабдителното предприятие има и в други квартали с преобладаващо ромско население. Загубите, които „В и К” акумулира от това нарастват с всеки изминал ден.

Силвия ГРИГОРОВА Пред повече от 120 човека от община Брезник „Трейс Рисорсиз“ представи разработения от дружеството анализ за социално-икономическите ефекти от реализирането на проект Брезник. Сред участниците в дискусията бяха общински съветници, представители на общинската администрация, бизнеса, заинтересовани жители на общината. Според изготвената оценка, реализирането на проекта ще доведе до спад на безработицата в общината от сегашните 16.3% до под 5% след откриването на мината. Средната работна заплата ще нарасне с 40%, само на базата на заплатите на работещите в мината. Отделно от преките приходи за заетите, общинският бюджет ще разполага ежегодно с 1,5 млн. лв. концесионна такса и над 60

000 лв. местни данъци и такси. С тези приходи общината ще има възможност да увеличи бюджета си с 50%. Това ще даде възможност за по-големи инвестиции в инфраструктура, образование и социални дейности. Според представителите на „Трейс Рисорсиз“, община Брезник ще получи силен тласък в развитието си, който ще я превърне в един от основните двигатели на устойчивия растеж в областта. Те посочиха ефектите от инвестицията за община Брезник, които могат да се очакват: повишена покупателна способност на населението, развитие на обслужващи мината икономически дейности, повишаване квалификацията на населението и увеличен оборот в търговията. Александър Чобанов, директор „Човешки ресурси“ на

компанията-майка „Асарел-Медет“АД изтъкна, че за всяко от 430-те работни места, ще възникнат поне 4 допълнителни за всяко едно от тях, с което реалната полза за Брезник са нови 2000 работни места. Той представи и примери от взаимодействието на компанията-майка и община Панагюрище, допринесли за развитието на региона. Изготвянето на предварителна оценка все още не е сред обичайните практики на

Компенсират училищата заради таксата за боклука Любомира ПЕЛОВА Общинската управа в Перник вече е водила разговори с представители на РИО на МОН и школски директори, за да бъде намерено решение на проблема с парите, които учебните заведения ще трябва да отделят от бюджетите си, за да платят такса „смет”. Изяснили сме вече по какъв начин ще ги компенсираме, като дофинансирането ще е в същия размер, какъвто е този за налога за боклука, уточни кметът на Перник Росица Янакие-

ва. И това решение на ОбС, касаещо освобождаването от таксата на юридически субекти, каквито се явяват общинските училища, тя праща в съда, тъй като то противоречи на Закона за местни данъци и такси. От такса смет годишно общината събира малко над 7 милиона лева. Това са едва 75 процента от плануваните приходи и резултатът е незадоволителен, призна Янакиева. С незаконосъобразното си решение местните мини-

парламентаристи лишават местната хазна от постъпления в размер на 240 000 лв. които трябва да влязат от платената такса за боклука само от училищата. След като опростиха още толкова на общинската болница и Профилакториума, съветниците удариха приходната част на бюджета с над половин милион, твърди кметът на Перник. В същото време фирми са натрупали борчове към местната хазна в за над 4,4 милиона лева, припомни Янакиева.

Нови изисквания за учителите Виктория СТАНКОВА Нови изисквания за учителите предвиждат от образователното министерство. Преподавателите ще трябва да имат собствено портфолио, в което ще бъде събрана цялата информация за постиженията им дипломи, сертификати и грамоти, обясняват от образователния център в

Перник. Участията им в педагогически проекти също трябва да бъдат записани в досието, както и материалите от оценяването на учениците. Портфолиото ще бъде оценявано, когато се обсъжда кариерното развитие на учителя. То ще е важно и при определянето на

заплащането на педагога, в случай на допълнителна квалификация или когато служителят кандидатства за нова работа. Портфолиото ще стане задължително след влизане в сила на новия закон за предучилищното и училищното образование, който трябва да бъде одобрен от депутатите.

бизнеса в България и представянето й е проява на добра воля от страна на дружеството. Така то дава възможност на жителите на Брезник да се запознаят с алтернативите за развитие на общината и региона и ги информира за всички очаквани ползи.  „Трейс Рисорсиз“ е собственост на „Асарел Медет“ АД от май 2012  година.  Дъщерното дружество на лидера в българския рудодобив  има намерение да разработи

находището в съответствие с най-добрите практики и техники за добив и преработка на злато съдържащи руди и с минимален екологичен отпечатък, което да стане еталон за работа в тази насока в бъдеще. В изпълнение на политиката си по корпоративна отговорност компанията ще инвестира в устойчивото развитие на местната общност и ще се превърне в основен двигател за подобряване стандарта на живот и благосъстоянието им.

Перник става център на света Виктория СТАНКОВА От 1 до 3 февруари 2013г. перничани и гостите на Перник ще станат част от най- зрелищното събитие за годината – Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва”. Амбицията на над 5 700 участници е да създадат невероятна атмосфера и изобилие от атракции за хората, които желаят да усетят духа на „Сурва”. Пристигат 82 български и 9 чуждестранни групи, като тази година Перник може да се похвали с участието на 38 групи от областта. Участниците от чужбина правят впечатление със своето разнообразие – те идват от Словения, Сърбия, Македония, Черна гора, Испания, Того, Палестина, Аруба и Конго. Възможно е към тях да се присъединят и групи от Италия, Бенин, Япония, Тринидад и Тобаго. Оставайки верен на традицията всяка година да изненадва, фестивалът включва редица нови моменти в програмата си. Сред тях са - конкурс „Най-атрактивни персонажи: невеста и младоженец“; „Фестивал на кънки“, огнено шоу „Летящи фенери-маски”, концерт „Сурвакари с китари” - вечер на приятелството; „Маскарад парти”. Ще има фотоизложба, посветена на децата на „Сурва”, фестивален концерт, факелно дефиле и вълнуващо пиротехническо шоу. Фестивалът в Перник се провежда вече 45 години. Във времето той се е утвърдил като най-авторитетната не само в България, но и в Европа изява на традиционната маскарадна обредност. „Сурва” става символ на съхранената и възродена традиция на зимните и предпролетните маскарадни обичаи.

20130113sapernik8  

Вестник Съперник броеве от 2013 година

20130113sapernik8  

Вестник Съперник броеве от 2013 година