Page 1

Всяка

ВРЕМЕТО

се

събужда

с

вестник

“Съперник”

КАЛЕНДАР Св. прор. Авдий. Св. мчк Варлаам

Y K

Перник

3°/140 Променлива облачност

C M

сутрин

ВАЛУТИ

Цена: 0,60 лева

1 Евро = 1.955 лв. 1 Долар = 1.534 лв.

Понеделник, 19 ноември, 2012 г., бр. 222 /5090/ год. XX

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА КАМПАНИЯ ЗА 2013 Г.

СТР. 11

È ÏÅÐÍÈÊ Ñ “×ÅÐÂÅÍÀ ÒÎ×ÊÀ” ÇÀ ÃÅÐÁ “ÌÈÍÜÎД ÏÎÁÅÄÈ “ÌÎÍÒÀÍÀ” Ñ 2:1

Перник е сред градовете, в които бе открито подобно крадено возило Любомира ПЕЛОВА БМВ-тата напоследък се наложиха като предпочитаната марка на автоапашите. През тази година само в София са ужилени собствениците на 200 луксозни лимузини на немската марка, твърдят криминалистите. По данни на МВР обект на чести посегателства са и 3-4 годишните аудита и фолксвагени. Повечето крадени коли са изнасят в чужбина. Основният канал е към бившите съветски републики. Другите се продават на части – едно

КОМЕНТАР

Хранителни добавки Идеята на Дянков част от пенсионерите да получат за Коледа добавки, вместо 13-та пенсия, може да се приеме като иновация за социалната политика. Добавката е нещо относително, незадължително, даже пожелателно. С други думи може с него, може и без него. Явно финансист номер едно им придава смисъла на хранителните добавки, които минават повече за тузарска мода, отколкото за пълноценен живот. И учудващото е, че Дянков е прав. Убийствено прав. С парите от коледните промоции пенсионерите могат да си закупят точно хранителни добавки. Които естествено няма да ги нахранят, но ще се спази традицията, ще се отчете дейност, ще се заговори за кризата и тройната коалиция. Все полезни неща на трапезата на българина. А иначе добавките на Дянков имат значението на едно топче повече в супа топчета. По-добре е, отколкото нищо, но това е нищо в сравнение с макроикономическата стабилност на България. Затова е важна символиката на коледните добавки. Правят те част от геостратегическия план за спасяване на световната икономика. Което е умствена добавка, стига да имаш акъл да я преглътнеш.

БМВ пласирано така, излиза 3 пъти поскъпо. Според изданието кражбите на автомобили са скочили двойно, но нито една марка не е защитена от посегателство. Разбойниците си доставят нужния софтуер за отварянето им. С чиповете, които внасят от Далечния изток, луксозните возила се “отключват само с поглед”. Застрахователите признават, че се нанася сериозен удар върху бизнеса им. БМВ, фолксваген, ауди имаше и сред

гр. Перник, гр. София, ул. “Сердика” №22 ул. “Търговска” №34 с/у чешмите на централната баня до Халите тел. 076/67 04 04; 0879 44 13 34 тел. 02/99 32 555; 0879 44 13 33 гр. Брезник, ул. “9ти септември” №1 гр. Радомир, /сградата на Военния клуб/ ул. “Кирил и Методий” №12 /до казиното/ 077/51 38 39 0879/543 221 0879/543 222, 0777/800 42

Общото събрание преизбра д-р Вяра на акционерите Церовска за шеф на най-голямото здравСТАВЕН АД но заведение в ПерСМЕНИ АДРЕСА област – НА ОФИСА СИ В ГР. БРЕЗНИК: нишка МБАЛ „Рахила Ангелоул. “9ти септември” №1 /сградата на Военния клуб/ ва”. Съветът на ди077/51 38 39 0879/543 221 ректорите е тричле-

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ 0700 100 10 www.cez.bg

ул. „Владайско въстание” 1 2304 Перник local@stomana.bg;

www.stomana.bg export@stomana.bg

намерените крадени автомобили при проведената в началото на май т.г. в Перник спецаперация под кодовото име „Ветераните”. При съвместната спецакция на СДВР , ОД на МВР в Перник, ръководена от Специализираната прокуратура, бяха иззети шест крадени автомобила - „Фолксваген Кади”, „БМВ 320" и „ Опел Анта-

ра” и три коли с интервенции на рама и двигател, подготвени за продажба „Хюндай Туксон”, „БМВ 3" и „Нисан Патфайндер”. Намерени бяха и голям брой мобилни теле-

фони със СИМ-карти, 50 патрона 22ри калибър, 1000 долара, две дистанционни за отключване на автомобили, както и части от разкомплектовани луксозни возила.

Преизбраха д-р Церовска за шеф на болницата

Валентин ВАРАДИНОВ

Tел. 076/68 10 13, 076/68 12 30 Факс 076/68 19 51, 076/68 19 53

www.sapernik.info

ÁÌÂ-ÒÀÒÀ ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÍÈ ÎÒ ÀÂÒÎÀÏÀØÈÒÅ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

СТР. 3

e-mail: sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg

ISSN 1312-7012

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” АД Перник 2303, кв. Мошино тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

нен. Сега промени в него не са правени. Освен д-р Церовска, в него остават проф. Веселин Борисов, който е представител на държавата и председател на борда, и шефът на хирургично отделение д-р Симеон Станков. Директорите на болницата се избират на всеки три години. Д-р Вяра Церовска зае поста изпълнитлен директор на пернишката Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова” през 2009 г.  До тогава длъжността заемаше д-р Симеон Василев.

По време на първия мандат на стария нов шеф на здравното заведение то бе ремнотирано, най-сериозни бяха промените към подобро в детското отделение, което преди това бе сочено като отрицате-

лен пример за цяла България, закупена бе и нова медицинска апаратура. Последната придобивка на здравното заведение е нов 16-срезов скенер, който ще заработи до края на месеца. Зоя ИВАНОВА

Заложна къща”ПИК” НАЙ-ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ Убедете се в разликата! ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Застрахователна и презастрахователна компания

Вестник

застраховка „ГО” ул. „Кракра” 61 тел. 076/60 11 00

„КРАКРА СОФТ” НОВИ

Компютри, принтери, софтуер РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА ул. „Кракра” 68 Тел. 64 03 50

търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит Телефони:

0887 884 095 0888 503 237


2

Областта

19 ноември 2012 г.

ЕПУ започна работа по програма „Еразъм“ Виктория СТАНКОВА През настоящата академична година 2012/ 2013 Европейски политехнически университет започна работа по програма „Еразъм“. Секторна програма „Еразъм” е насочена към повишаване качеството на висшето образование. Програмата спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование. Програмата предоставя възможност на студентите от висшите училища да заминат на обучение в университет партньор или на стаж във фирма в страна участваща в програмата. На преподавателите се предоставя възможност да преподават или да се обучават в университет партньор. Програмата дава възможност и на непреподавателският състав да се възползва от възможността за мобилност с цел обучение. Европейски политехнически университет обявява конкурс за подбор на студенти, които да заминат на мобилност с цел обучение през летен семестър на академичната 2012/2013г. Срокът за подаване на заявления е 20 ноември 2012г. а допълнителна информация може да получите в офис „Международна дейност“, e-mail: tsvetelina.bogdanova@epu.bg

Нови 15 случая на хепатит за седмица Зоя ИВАНОВА

Съперник

Äèñêóòèðàõà ïëàí çà ðàçâèòèåòî íà Ïåðíèê

Той се реализира по оперативна програма

Силвия ГРИГОРОВА Втора разширена дискусия, свързана със стратегията за развитие на град Перник, която е в основата на разработвания проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник”, който се реализира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013, бенефициент по него е община Перник. Изпълнител на интегрирания план за развитие на Перник е консорциум „БЕФТ- Пи Ес ИНВЕНТ”.

В дискусията взеха участие: председателят на Общинския съвет-Владислав Караилиев, общински съветници, зам.-кметове от община Перник, ръководителят на проекта- инж. Ема Михайлова, експерти от дирекциите на общината, кметове на населени места, представители на бизнеса. Липсваха представители браншовите организации, които също имаха какво да предложат при разработването на този проект, който ще определи развитие-

то на община Перник до 2020г. Дискусията беше оживена, чуха се много ценни предложения както от страна на кметовете и експертите на общината, така и на общинските съветници. Тя започна с представяне на стратегията и целите за устойчиво градско развитие от ръководителя на проектантския екип- доц. Светлана Александрова. Дискусията се разгоря при обсъждането на стратегията за развитие на град Перник и определянето на реал-

Биогаз от органични отпадъци ще произвеждат в радомирско село Нови 15 случая на остър вирусен хепатит са били регистрирани от регионалната здравна инспекция. От тях 9 случая са регистрирани в Перник и 6 в Трън. Регистрираните случаи в гр. Перник са 9. Заболелите са във възрастовите групи 1 г.- 4 г. - 3 болни, 5 г.- 9 г. - 4 случая, 25 г. - 29 г. – 1 случай и 30 г.- 34 г. – 1 случай. 8 от болните са от ромски произход, с ниска здравна култура, живеещи при лоши санитарно-битови условия. Случаите са регистрирани в кварталите: Рудничар, Хумни дол, Куциян и Караманица.Регистрираните случаи в гр. Трън са 6, с което до момента болните достигат 46. 92% от болните са деца, а 98% от тях принадлежат към ромската етническа общност. Всички огнища са проучени и са взети съответните противоепидемични мерки.11 нови случая на варицела има за седмицата, срещу 3 за предходната седмица. Случаите са регистрирани в гр. Перник - 10 случаи и гр. Брезник - 1 случай. 9 от заболелите са деца от 1 до 6 г. Лекуват се амбулаторно от ОПЛ. Има 6 случая на скарлатина.Случаите са регистрирани в гр Перник. Заболелите са деца на възраст от 4 г. до 6 г., посещаващи организирани колективи. Лекуват се амбулаторно от личните си лекари.Две жени са заболели от белодробна туберкулоза.Случаите са регистрирани в гр. Перник и с. Студена. Заболелите са жени на 20 г. от с. Студена и на 80 г. от гр. Перник. Лекуват се стационарно в СБАЛББ гр. Перник. ПРОГРАМА За посещение на Сергей Станишев председател на НС на БСП и президент на ПЕС в Област Перник – 19.11.2012 г. 15.30 ч. - гр. Батановци - Откриване на клуб на БСП. Среща с гражданите на гр. Батановци. Пресконференция. 16.30 ч. – Среща с граждани на гр. Радомир в Младежки дом 18.00 ч. – Среща с граждани на гр. Перник – зала „Панорама”

Любомира ПЕЛОВА Инсталация за производство на биогаз от органични отпадъци ще бъде изградена в радомирското село Извор. Инвестиционното намерение е на фирма „Е. А. Солушънс“ с управител Росен Георгиев. Инсталацията ще разгражда отпадъци, генерирани от земеделието и околната среда. Съоръжението ще

е за добив, съхранение и оплозотворяване на биогаз. Добивът ще става посредством микробиологично образуване на метан при разлагането на органичните вещества. Инсталацията ще се състои от приемателен контейнер, система за въвеждане на твърдите вещества, ферментатор, бъркалки, мотор, техническа сграда, стан-

ция за отделяне нта фермента, биологична сероочистка, помпена техника, сепарираща шахта и др. Новото съоръжение ще се намира в селскостопанския двор в Извор. То ще е разположено върху площ от над 5 декара. Влезе ли в действие инсталацията, тя ще осигури над 50 нови работни места в общината.

“Монтажи”- Перник си търсят парите от магистрала “Тракия” Любомира ПЕЛОВА Пернишкият клон на Монтажи издирва парите си от автомагистрала “Тракия”. Работниците и служителите искат среща с изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура”, за да разберат къде са заработените от тях 220 хиляди лв, като подизпълнител на проекта за изграждане на аутобана. Още след протеста в четвъртък работниците получиха част от парите си. Близо

40 000 лева вече са преведени по сметките на фирмата, има обещание до 21 ноември д пристигнат още 60 000 лева. Последните заплати, които пернишките работници и служители бяха получили до протеста са за месец юни. Въпреки започналото частично изплащане на дължимите възнаграждения, протестриащите не оттеглят искането си за оставки на  изп. директор Станислав Станев и

на главния счетоводител на фирмата. Те са категорични, че ако дължимият остатък не бъде преведен до обещаната дата, ще започнат ежедневни протести пред Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Остава в сила и решението да бъде сезирана прокуратурата и потърсена съдебна отговорност на лицата виновни за трагичното финансово състояние на дружеството.

но приложимите и съвместими приоритети с нуждите на зоните за въздействие, които могат да допринесат за икономическо, социално, културно и екологично качество на всяка зона. Много бяха и предложенията при обсъждането на приоритетите за развитието на град Перник. Обсъдени бяха насоките за въздействие и бяха изведени приоритетите и мерките, които ще залегнат в трите зони:зоната за икономически растеж; зоната със социален характер и зоната с публични функции. Направени бяха много ценни предложения, които в последствие ще бъдат разработени като проекти. С тяхното реализирането ще се решат жизнено важни проблеми за града и общината, което ще придаде нов, съвременен, европейски облик на Перник и

общината. В края на дискусията, доц. Александрова подчерта, че повечето от направените предложения на тази дискусия са свързани с: градска среда, благоустрояване, инфраструктура, водоснабдяване и канализация, ремонт на сгради- детски градини, училища, читалища и др. Според доц. Александрова, свършеното до момента е свързано с първата фаза на проекта. Разработени са: целевия и проблемен анализ, направен е SWOT анализът и са изведени основните насоки за развитие. Определени са зоните за въздействие, които са част от самия интегриран план за въздействие. Това, което сега се прави е да се изготви стратегическата част, което означава визията на ниво град, стратегия и цели на ниво град, приоритети и мерки на ниво зони за въздействие.

Екопразник за децата в Мошино Виктория СТАНКОВА Младежки дом – Мошино отново ще бъде домакин на Екопразника „Да пазим квартала се чист”, който ще събeре учениците от основните училища в кметство „Изток” и ще покаже тяхната съпричастност към опазването на околната среда и природата. Инициативата ще бъде на 20 ноември от 14.30ч. в културната институция. Тя е посветена на Световния ден на децата, приет от ООН и ЮНЕСКО. Осъществява се в партньорство с Регионален инспекторат по образование и Регионална инспекция по околна среда и водите – Перник, с 10-то, 11-то и 13-то ОУ и 4-то СОУ. Идеята на празника е да разчупи стереотипите, да разнообрази инициативите, като се търси ефекта на учене чрез игра и забавление. Екопразник – 2012 ще бъде интересно пътешествие в екологията с игри, състезания, викторини, практически и творчески задачи. “Вярваме, че в празника ще има много настроение, допълнено както от атрактивните водещи, така и от изненадите подготвени от спонсорите на събитието”, споделиха организаторите.

„Тролите” дадоха старта на рок маратона в Младежа Виктория СТАНКОВА Група „Тролите” откри рок маратона, който се проведе тази събота в Младежкия дом в Перник. Това беше първото изпълнение на талантливите музиканти, след като загубиха своя барабанист Юлиян. „Доста ни е трудно без Юли, притеснено ни е, но се надяваме да ни подкрепите и ще се справим”, споделиха момчетата от сцената. Те взривиха публиката със своите прекрасни изпълнения, независимо от трудния момент, в който бяха. След тях на сцената се качи група „Перун”. Проявата в Младежкия дом е само няколко седмици след като градът стана рок столица в продължение на 4 дни с фестивала „Китариада”.


Панорама

Съперник

19 ноември 2012 г.

È Ïåðíèê ñ „÷åðâåíà òî÷êà” çà ÃÅÐÁ

Кукери от Батановци гониха злите духове от софийските улици

Зоя ИВАНОВА Хиляди привърженици на БСП се събраха вчера на площад „Свети Александър Невски” в столицата на протестен митинг под наслов „Да сложим точка на катастрофата ГЕРБ” Недоволните скандираха „Оставка” и „Победа. Десетки плакати осмиваха политиката на управляващите. Хората поиската оставката на правителството, тъй като то търпи цялостен провал. Перник също беше представен от близо 1000 човека, организирани за митинга. Имаше хора дошли с автобуси, имаше и такива организирани с автомобили. Зам.кмета на Перник Станислав Владимиров поиска оставката на правителството не само заради тоталната криза в

държавата, но и заради политиката на управляващите демонстрирана към Перник след земетресението от месец май. Кметът на Богданов дол Кирил Леонов директно обвини хората от ГЕРБ в управлението, които след земетресението са направили звезден парад из пернишко, обещавайки че няма да има домакинство, което да не бъде подпомогнато от държавата. Бойко Борисов, еврокомисарят Кристалина Георгиева, президентът Плевнелиев, министри – всички те обиколиха пернишко и си правиха снимки за спомен с отчаяните хора и обещаваха човечност и помощ, след това всичко се забрави – каза още Леонов. Той напомни колко хиляди са молбите от перничани

за помощ, колко са разгледани от междуведомствената комисия и на колко от перничани е била отпусната помощ. Цветан Цветанов като председател на междуведомствената комисия да дойде една нощ и да живее с едно наше домакинство останало без покрив заради земетресението. И тогава да видим дали ще размислява както сега, призова още кмета на Богданов дол. Всички изказващите се на трибуната коментираха ситуацията в различните области на живота – засегнаха се социалните проблеми, здравеопазването, скъпите лекарства, положението на военните, пенсионерите, майките с малки деца. Лидерът на БСП Сергей Станишев заяви, че всички хора са на площада пред храм - паметника “Александър Невски”, не само защото идва зима и те тънат в мизерия, не само защото наближават съдбовни избори. “Ние сме тук, защото ГЕРБ вкараха България в тежка кри-

за. Но най-страшното е друго – не само, че хората са лишени от работа, доходи, здравеопазване и перспектива, но все повече управлението на ГЕРБ се превръща в криза на смисъла да останеш в България и да градиш живота си, каза той пред събралото се множество.Според него държавата е превзета от шепа хора от една групировка. “Правителството гледа на държавата като на бащиния, като на плячка, която разграбва и раздава на своите приближени, на олигарсите и на монополистите.Имаме само една задача – да върнем държавата на хората и в тази наша задача сме открити. Не отиваме към избори, за да победим ГЕРБ. Нашата кауза не е партийна, а национална. България се нуждае от цялостна смислена радикална промяна, която да направи страната ни модерна европейска социална държава с работеща икономика”, каза още Станишев.

“Задача номер едно е да се отстрани едно вредно правителство, което връща назад България с десетилетия, което изсмуква енергията на нацията. Това искаме ние. Искаме мандат, който да ни даде сила за решително управление и дълбока промяна”, подчерта председателят на БСП. След словото на Сергей Станишев площада се огласи с Моя страна моя България, а на трибуната опразнена от партийните ръководители се качиха кукерите от пернишко, които със звънци започнаха да гонят злите духове в политиката. Сред присъстващите, но не на трибуната а сред хората беше и Георги Първанов, президент от 2002 2012 година, който се разходи сред присъстващите и разговаря с различни групи социалисти, дошли от София и страната за участие в протеста. Сред хората беше и Стефан Данаилов, кандидатът за вицепрезидент на БСП, на предишните избори.

“СЪПЕРНИК” НА ЕВРОСЕМИНАР В БРЮКСЕЛ

Безвизовия режим, здравеопазване, дискриминация на жените обсъждани в ЕП Д-р Антония ПЪРВАНОВА – евродепутат, член на три от комисиите в Европейския парламент Три са основните дискусионни теми, по които са дебатирали евродепутатите. Първата от тях е свързана с отпадането на визите за Канада, а коментираните държави са България, Румъния, Чехия и Унгария и статута на бежанци на гражданите на тези страни. Идеята е при пребиваване над 1000 дни да бъде подсигурен безплатен подслон за напусналите родината си. Нужно е и прецизирането на законодателството, в частта му, касаеща емиграцията по политически причини. Специално за България отпадането на визите се обвързва с приемането на страната ни в Шенген. Не по-малко важна дискусионна тема за евродепутатите е тази за равнопоставеността на половете. Правата на жените трябва да бъдат защитени. Крайно време е да бъде приета квота за участието им в управленските екипи, в които в момента мъжете са мнозинство. Това статукво се нуждае от промяна и в бъдеще представителките на нежния пол трябва да получат полагащите им се 40 процента в управленските екипи. В световен мащаб в момента дамите , заемащи отговорни постове са 13,5 на сто. Проценетът се смята за относително висок благодарение на Франция, където жените в управленските екипи са над 22 на сто. Факт е дискриминацията и при заплащането – при равен труд жените получават по-малки възнаграждения от мъжете, но директива в това отношение все още не е гласувана. Показателен е обаче фактът , че България се е обявила срещу неравностойното положение на жените още преди да се запознае с документа. Аргументите за директивата срещу дискриминацията на жените се базират на фактите,

че дамите са склонни да вземат по-малко рискови решения. Според направени проучвания до 30 процента увеличение на приходите отчитат компании с повече жени, заемащи управленски постове. Специално внимание отделят евродепутатите на доклада, касаещ защитата на жените от насилие, включително трафик, домашно насилие, проституция. За решението на този изключително тежък проблем ударението трябва да бъде поставено най-напред върху превенцията. Проучванията сочат, че всяка четвърта жена е подложена на домашно, а всяка десета – на сексуално насилие. В работата на Европейския парламент особено място заемат и здравните теми. Обсъждат се медицинските изделия, свързани с инвитро процедурите на фирмите – производителки, на консумативи и инструментариум и инструментариум за процедурата, както и на квалификацията на извършващите инвитро оплождането, за да няма последствия върху здравето на нацията и да може самата процедура и уменията на работещите медици в тази сфера да се проследяват. След скандала с френските импланти, в дневния ред на дебатите на евродепутати влезе и темата за гръдните импланти. Задължение на пластичните хирурзи вече е да разясняват и ниформират пациентите си, че всеки гръден инплант на всеки 7 години подлежи на подмяна. Сред здравните теми, по които се работи в Европарламента, е и тази, свързана с клиничните изпитвания на лекарствата и защитата на хората, които се подлагат на опити с нови медикаменти. Категорично недопустимо е те да бъдат третирани като опитни мишки. Не са подминати и проблемите, свързани с ценообразуването на лекарствата. Там процескът е бавен и тромав, което е в ущърб на пациентите и най-вече на онкоболните. Проблемът с тютюнопушенето като световен проблем е една не по-малко важна тема в дискусиите около здравеопазването. Факт е, че световно известни компании, производителки на тютюневи изделия, отделят огромни суми за реклама на продукцията си, която в много случаи е подвеждаща, а тя в много случаи стига до деца и юноши. Един от найпарадоксалните примери в това отношение е твърдение, че в цигарени изделия се влагат витамини.

3

И синдикатите искат повече пари за здраве Зоя ИВАНОВА В нарочна декларация от федералния съвет на федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ се обявиха за повече пари за здравеопазване догодина. От синдикалната организация отбелязват, че в проектобюджета за 2013 г. правителството залага увеличение само и единствено за сметка на ръст на здравноосигурителните плащания на българските работници, служители и работодатели. Средствата обаче са крайно недостатъчни и по никакъв начин няма да удовлетворят очакванията на българските пациенти и на изпълнителите на медицински дейности, твърдят от КНСБ.В декларацията ФСЗ – КНСБ заявява, че са необходими допълнително 27 млн. за училищно и детско здравеопазване, 17 млн. лв. за обезпечаване изпълнението на Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” за дейности, финансирани от Министерство на здравеопазването, 10 млн. лв. за финансиране на общински лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени райони, както и 43 млн. лв. за болнична дейност за увеличение на цените на недофинансираните клинични пътеки.Федералният съвет на ФСЗ – КНСБ заявява още, че ако не бъдат удовлетворени тези искания, ще предприеме допитване в структурите си за организиране на протестни действия

Нарастват кражбите от съоръжения на ЧЕЗ Силвия ГРИГОРОВА Дружеството настоява за по-строги мерки и обществена нетърпимост срещу този вид престъпления Рязко са се увеличили кражбите на трансформаторно масло през 2012 г., алармираха от ЧЕЗ. От началото на тази година до края на октомври са източени над 42 547 литра масло от трансформатори на ЧЕЗ в Западна България. Това е повече от кражбите за цялата минала година. Причинените на компанията преки щети от източването на трансформаторно масло от началото на 2012 г. до края на октомври възлизат на 96 156 лева, а индиректните разходи, които са в резултат от повреждането на съоръженията, възлизат на 5 828144 лева. Маслото представлява интерес за крадците, защото намира всесезонно приложение – през лятото като гориво, а през зимата за отопление с печки. “Маслото осигурява изолацията на трансформатора. Когато то се източи, трансформаторът аварира и трябва да се подмени. Това ощетява не само компанията, но и клиентите ни. Принудени сме да правим извънредни инвестиции на средства, които биха могли да се използват за подобряване на услугите. Затова не спираме да призоваваме за по-строг контрол, било чрез законодателни мерки, било чрез поголяма обществена нетърпимост към този вид престъпления”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Въпреки влизането в сила на Закона за управление на отпадъците, който ограничи изкупуването на метали с неясен произход, индиректните разходи, които са в резултат на посегателства над съоръженията са в обем на 5 828 144 лева през първите 10 месеца на 2012 г. спрямо 4 724 792 лева за същия период през 2011 г. ЧЕЗ също предприема мерки за намаляване на посегателствата над нейни съоръжения. Новите кабели, които компанията полага, са с алуминиево покритие и не представляват интерес за крадците. ЧЕЗ напомня на своите клиенти, че могат да подават сигнали за злоупотреби на имейл адрес ntz@cez.bg, в центровете за обслужване на клиенти и на денонощната информационна линия на дружеството 0700 10 010 на цената на един градски разговор от цялата страна.


4

19 ноември 2012 г.

Общество

Съперник

Äèñêóñèÿ çà èçâåæäàíåòî íà äåöàòà îò èíñòèòóöèè

Проведената среща е първа от 6-те тематични подобни

Зоя ИВАНОВА Преди дни в Перник се проведе първата среща на учредения Областен Координационен механизъм по деинституционализация (ОКМДИ) гр. Перник. Този механизъм е утвърден със Заповед № РД-96 от 16.08.2012 г. на Областния управител.ОКМДИ е разработен в изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години” на Британската

неправителствена организация „Надежда и домове за децата“ /НДД/, който е подкрепящ на проект „Посока – семейство” на Министерство на здравеопазването и е в контекста на Националната стратегия за детето 20082018, чийто принципи са интегрирани в ежегодните Национални програми за закрила на детето. Координационният механизъм се създава с цел да осигури ефективна координация при изпълнението на

конкретните задължения за взаимодействие на ангажираните субекти при изпълнението на политиките за деинституционализация. При прилагането му компетентните институции се ръководят от принципите за осигуряване най-добрия интерес на детето, взаимна информираност на партньорите и помощ, мултидисциплинарен подход на областно ниво, гъвкавост при вземане на решения, както и етично поведение при обгрижване на всеки конкретен случай. Координационният механизъм кореспондира с Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, създаден в из-

пълнение на чл. 6а, ал. 3 от Закона за закрила на детето и Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертва на трафик. Проведената среща е първа от общо 6-те тематични срещи на Координационния механизъм по деинституционализация през тази и следващата 2013 година. Темата на срещата беше „Институциите са вредни за децата”. Председателството и домакинството беше осигурено от Областния управител, присъстваха директорите на ДСП – Илияна Кованджийска, ДМСГД – д-р Ани Веселинова, ЦСРИ – Мария Василева, ЦОП – Генка Груева, началника на ОЗД – Румяна Герова, представители на Община Перник, Регионална дирекция „Социално подпомага-

не“, ОД на МВР, Местния координатор на Проект „ПОСОКА: семейство“ – Станка Крумова, РК на Проект „Надежда и домове за децата“ – Румяна Стоименова. Модератори на срещата бяха Надежда Петева и Стефка Петрова – консултанти на „Надежда и домове за децата“. Те споделиха по време на срещата, че деинституционализацията на децата от ДМСГД в гр. Перник е най-успешната от осемте пилотни области – Пловдив, София, Монтана, Търговище, Габрово, Русе и Пазарджик. Препоръката на модераторите към ОКМДИ – Перник е членовете писмено да изразят своя начин на работа и сътрудничество, който да бъде модел за преструктурирането на всички институции за бебета в страната.

ЧЕЗ инвестира 430 000 лева в пилотен проект Силвия ГРИГОРОВА ЧЕЗ инвестира над 430 хил. лева в пилотен проект за детайлно събиране и обработка на данни за електроенергийните съоръжения на територията на Западна България. Целта на проекта е да бъдат създадени методики, които да регламентират процеса на събиране на информация и последваща актуализация. Също така да бъде направена софтуерна платформа за оптимизиране на процеса. По време на изпълнението беше създадена база данни за 281 км въздушни електропровода и 131 км

кабелни електропроводи средно и високо напрежение, 273 трафопоста и една подстанция. Информацията за електроенергийните съоръжения ще бъде използвана за подобряване на обслужването на клиентите в Западна България „ П и л о т н и я т проект, който стартирахме преди близо година, е част от стратегическа инициатива на ЧЕЗ Разпределение България за развитие на географска информационна система (ГИС). По време на първоначалната фаза събрахме пълна,

географски насочена информация за съоръженията на компанията ни за няколко района. Тя ще бъде използвана за оптимизиране на процесите и за подобряване на качеството на обслужване на клиентите. Благодарение на нея екипите ни ще могат да реагират бързо при кризисни ситуации и да локализират аварии“, каза Стефан Апостолов, Изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България. Компанията успешно приключи проекта седмица преди официалното честване на Световния ГИС ден в

България, което тази година се състоя на 14 ноември. Географската информационна система подпомага с координирана и структурирана информация функциите на отделните звена на компаниите от групата на ЧЕЗ в България. Системата предлага възможност за бърз и лесен електронен достъп до обекти на мрежата от обслужваната от компания електроразпределителна мрежа с обща дължина над 60 хил. км, както и до техническите показатели на над 22 хиляди трафопоста. През 2010 г. „ЧЕЗ

Записват за третото състезание по правопис Виктория СТАНКОВА Третото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee ще се проведе през пролетта на 2013 г. Второто състезание през миналата учебна година привлече повече от 4500 ученици от 200 училища в България. Spelling Bee е състезание, при което състезателите “спелуват”, т.е. произнасят думи на английски език буква по буква. Под-

готовката и участието в състезанието стимулира интереса на учениците към английския език, помага им да подобрят правописа и да обогатят речниковия си запас от английски думи, както и предоставя на учителите иновативен подход за преподаване на английска лексика и граматика в средния курс на обучение. Състезанието е насочено изключително и само към ученици

от 4 до 7 клас, на възраст между 9 и 14 години, от всички общински и държавни училища в страната. То се провежда в три етапа: училищен, регионален и национален. Участниците и победителите във всеки етап получават сертификати и други награди, а за финалистите ще бъде организиран едноседмичен летен езиков лагер. Spelling Bee 2013 се организира от Корпус за образование и раз-

витие – КОР ПлюС и Корпус на мира с финансовата подкрепа на фондация Америка за България. Състезанието се подкрепя от Министерството на образованието, младежта и науката. Регистрацията вече е започнала. Първите 100 училища, които се регистрират ще участват безплатно в състезанието, а останалите ще заплатят 20 лева такса участие за училище.

Разпределение България” АД получи отличие за високи постижения в прилагане на иновативни географски информационни системи в областта на инженерната инфраструктура и транспорт.

Коледни надбавки само за най-бедните пенсионери Зоя ИВАНОВА 13-тата пенсия остава мираж за пенсионерите и тази година. До края на месец ноември министерството на труда и социалната политика ще изчака да види, как вървят нещата в републиканския бюджет и тогава ще се правят сметки да се дадат коледни премии на хората, които вземат най ниски пенсии – това обяви социалният министър Тотю Младенов.Бонуси към пенсиите на най-бедните пенсионери са включени и в договорите с международния фонд – поясни той.

Над 154 000 дка с пшеница са засети в областта до сега Силвия ГРИГОРОВА Есенната кампания в областта е на приключване. Към 16 ноември в региона са засети общо 154 600 дка с пшеница, което за сега е по-малко от миналата година. Най-много площи с жито са засели земеделските производители от община Радомир- 67 350 дка. След тях се нареждат стопаните от:Брезник- 39 350 дка, Перник- 30 000 дка, Трън- 10 340 дка, Ковачевци- 5 460 дка и Земен- 2 100 дка. До момента стопаните от четири от общините са започнали торене на площите с есенници. Освен пшеница, в региона са засети  и 7 253 дка с ечемик, от които 3 850 дка са в Радомирско, 1883 дка в Брезнишко и 1 420 дка в Перник. По-малко в сравнение с миналата година са засетите площи с ръж-1010 дка, от които 880 дка са в Брезник и 100 дка в Радомир. Малко повече, в сравнение с миналата година, са площите засети със зимна маслодайна рапица- общо 5 170 дка за областта. Наймного площи с тази култура са засели стопаните в община Трън- 3000 дка и в Радомир1970 дка. Тази година в нашия регион няма нито един декар засят с тритикале. Според агроспециалистите, есенната сеитба в региона е на приключване. Стопаните са успели да засеят есенниците в благоприятните за нашите условия агротехнически срокове. Ако природата е по-благосклонна, те имат шансове да очакват добра реколта идното лято.

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ГР-ПЕРНИК Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: oic_pernik@abv.bg

ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 В ОБЛАСТНИЯ ГРАД На 20 ноември 2012 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Перник, ще се проведе информационен ден, организиран от Областния информационен център – Перник (ОИЦ). Тема на срещата е „Основни документи и приоритети на новия програмен период 2014 – 2020 г. Споделяне на добри практики”. Приоритетите на новия програмен период 2014 – 2020 г. ще бъдат представени от Стоян Йотов – експерт „Европейски фондове“. Експертите от ОИЦ – Перник ще представят успешно изпълнени проекти от бенефициенти от други региони на Р България. С оглед повишаване на информираността и използване на инструментите, предоставяни от еврофондовете, присъстващите на събитието ще имат възможност да се запознаят с актуални процедури за набор на проектни предложения по оперативните програми. Поканени да вземат участие са представители на бизнеса, неправителствени организации, регионални и общински структури на държавни институции, образователни и здравни заведения, областна и общинска администрация и др. Областният информационен център – Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика” тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg www.eufunds.bg Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001., финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Рекламно приложение

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

®

Понеделник, 19 ноември 2012 г., брой 222 /5090/ година XVIII

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ÀËÄÈÍÀ УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

ТЕЛ. 076/60 03 01 01;; 60 86 86; 0898/528 306; 0898/640 456; 0878/528 026; 0879/628 687 E-mail:aldina_imot@abv.bg БИЗНЕС ОФЕРТИ: 1. Нов магазин, Ид.ц., 24 кв.м - 19 800 евро ГАРСОНИЕРИ: 1. Пашов, ет. 3, започнат ремонт, юг - 25 000 лв. 2. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв. 3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв. 4. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 26 500 лв. 5. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг, таван - 35 800 лв. 6. Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 800 лв. 7. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв. 8. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв. 9. Тева, ет. 4, ет. 2 южни, без ТЕЦ - 21 000 лв. 10. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 5, след ремонт- 25 000 лв. 11. Изток, ет. 2, ТЕЦ, вътр., след ремонт - 31 500 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Ид.ц., ет. 6, тх., ТЕЦ, тер., юг - 22 000 евро 2. Ид.ц., ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, таван, 2 тер., юг, саниран - 45 000 лв. 3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., таван- 28 000 евро 4. Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв. 5. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - по договаряне 6. Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,таван, ТЕЦ - 36 000 лв. 7. Тв. ливади, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., юг- 52 000 лв. 8. Мошино, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер., преустр., отличен, с обзавеждане - 34 500 лв. 9. Тева, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв. 10. Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 300 лв. 11. Ю. Гагарин, ет. 5, 2 тер., преустроен- 35 500 лв. 12. Могиличе, тх., без ТЕЦ, ет. 2, 3 тер.- 42 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. ИЦ, ет. 4, ново стр., 120 кв.м, с гараж- 71 000 евро 2. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., ТЕЦ, тер. таван, двор - 35 000 евро 3. Пашов, ет.6, ТЕЦ, PVC, ВЪТРЕШЕН - 41 000 ЛВ. 4. Пашов, ет. 3, тх., тец, 2 тер. - 55 000 лв. 5. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс- 47 000 лв. 6. Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ - 43 000 лв. 7. Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., непрех., вътр., изток/запад - 36 000 лв. 8. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/ - 20 500 лв. КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, ул. Русе, 2 ет., дв. 370 кв.м - 25 800 лв. 2. Къща, над Автогарата, верт. близнак, 2 ет., РЗП: 120 кв.м, дв. 160 кв.м - 21 800 лв. 3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет., по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 37 000 евро 4. Къща, Рударци, 2 ет., таван, дв. 1 033 кв.м - 42 000 евро 5. Къща, Кладница сутер., етаж и таван, пл., дв. 400 кв.м - 36 200 евро 6. УПИ, с. Кладница, 500 кв.м - 18 800 евро 7. УПИ, Кладница, 374 кв.м, равен, слънчев, на асф. /с гараж и wc, 30 кв.м/ - 19 500 евро 8. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв. 9. Парцел, кв.Калкас, 500 кв.м, с малка постройка 7 500 лв. 10. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв. 11. УПИ, равно, над Автогарата, 440 кв.м, 474 кв.м; 490 кв.м 12. УПИ, 580 кв.м, с. Велковци - 6 500 лв. 13. УПИ, 470 кв.м, с. Велковци - 5 000 лв. 14. УПИ, 1 200 кв.м, Бучино, ток, вода- 16 евро/кв.м 15. ПАРЦЕЛ НА Е-79 ДО ПЪТ. ВЪЗЕЛ ДАСКАЛОВО, 2 ДКА, ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ 16. УПИ, четири парцела х 1 дка, един до друг, с. Арзан /брезнишко/ - х 10 лв. кв.м 17. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м 18. ПИ, с. Люлин, 360 кв.м, ток, вода - 3 800 лв. 19. Парцел, кв. Рудничар, 266 кв.м - 4 500 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Изток, ет. 5 - 150 лв. 2. Двустаен, Струма, тх., ТЕЦ, обзаведен - 230 лв. 3. Двустаен, Ю. Гагарин, лукс, обзаведен - 270 лв. КУПУВА: 1. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет. 2. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4 3. Гарсониера, с тераса, в Центъра 4. Двустаен, Тв. ливади, Пашов - до 37 000 лв. 5. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран 6. Двустаен, тухлен в Центъра 7. Голям тристаен в Центъра

Агенцията е създадена през 1994 г.

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч ГАРСОНИЕРИ: 1. Тв. ливади, лукс, ремонт - 33 000 лв. 2. Център, ет. 7, ТЕЦ, тер., таван - 34 000 лв. 3. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 20 000 лв. 4. Мошино, ет. 7 /н/, ТЕЦ - 24 000 лв. 5. Изток, Албените, ет. 2, ТЕЦ - 24 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 46 000 лв. 2. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг, РVС, таван - 29 000 евро 3. Тв. ливади, ет. 1., ТЕЦ, тер - 30 000 лв. 4. Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. 5. Пашов ет. 7, 1 тер. ТЕЦ - 30 000 лв. 6. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв. 7. Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв. 8. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 42 000 лв. 9. Изток, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв. 10. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Пашов, ТЕЦ, 3 тер., ет. 1 - 34 000 лв. 2. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв. 3. Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., мн. добър, ремонт, РVС - 56 000 лв. 4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., РVС - 40 000 лв. 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. 6. Изток, 2 тер., ТЕЦ, лукс, ремонт - 50 000 лв. 7. Тева, ет. 1, без ТЕЦ - 28 000 лв. 8. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непреходен, с части от магазин - 63 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Център, ТЕЦ, 3 тер., обзаведен - 200 лв. 2. Тристаен, Център, ет. 5, обзаведен - 180 лв.

Рекламен офис: гр. Перник - 2300 х-л "Струма", ет. 2, ст. 208 телефон/факс: 076/60 31 29

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД

Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113 сл.: 076/60 38 24; дом.: 076/60 51 27

0898/620 696; 0878/620 925

1. Гарсониера, над Автогарата, тх. - 9 000 лв. 2. Гарсониера, Ив. Пашов, юг, двойна тераса, ет. 4 - 31 000 лв. 3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, 61 кв.м, до училището - 20 000 лв. 4. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв. 5. Двустаен, Мошино, преустроен, ет. 5 - 42 000 лв. 6. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро 7. Тристаен, Топ-център, таван, мазе - 55 000 евро 8. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне 9. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро 10. Тристаен, Мошино, непрех., на спирка, ет. 3 - 37 500 лв. 11. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв. 12. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж, гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 20 000 евро 13. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв. 14. Малка Къща, Даскалово, дв. 495 кв.м - 25 000 лв. 15. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро 16. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв. 17. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро 18. Петно, 140 кв.м, център, с виза за строеж - 15 000 евро 19. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне 20. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне 21. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв. 22. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Изток, на сп. Бучински път, полуобзаведена - 160 лв. 2. Двустаен, Изток, РVС, саниран, нап. обзаведен - 240 лв. 3. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв. 4. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв. 5. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./ 6. Етаж от къща, Варош, полуобзаведен, след осн. ремонт - 250 лв. 7. Сграда, Изток, на оживено място, РЗП: 140 кв.м, 2 ет. - 1 500 лв. 8. Офис, до Съда, без ТЕЦ - 150 лв. 9. Офис, до Съда, оборудван - 230 лв.

АГЕНЦИЯ

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ 18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

www.pernishkiimoti.imot.bg pernishkiimoti@abv.bg

ул. "Кракра"N:15вх. "Б", ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

Член на НСНИ и РСНИ

076/60 04 15 0888/222 656 0879/460 763

ГАРСОНИЕРИ: 1. Гарсониера Проучване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв. 2. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 27 500 лв. 4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 54 кв.м, ТЕЦ - 28 000 лв. 5. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 5, лукс, РVС, преустроена - 28 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, 56 кв.м, тер. - 40 500 лв. 2. Двустаен, Център, ет. 8 /от 10/, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро 3. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 25 000 евро 4. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв. 5. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, до Изч. център - 28 000 евро 6. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., РVС и изолация - 70 000 лв. 7. Двустаен, Топ-център, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро 8. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер. 35 000 евро 9. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 30 000 евро 10. Двустаен, ул.От.Паисий, ет.1, ТЕЦ, тер., 73 кв.м - 30 000 евро 11. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв. 12. Двустайни, Пашов, ет. 2, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 17 000 евро, по договаряне 13. Двустаен, Мошино, ет. 4/6 нов, 82 кв.м, 2 тер., гараж - 34 000 евро 14. Двустаен, Радомир, около Полицията, ет. 7 - 32 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро 2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро 3. Тристаен, Ид.ц., ет. 5, лукс, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 42 000 евро 4. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро 5. Спешно Тристаен, Тв. ливади, ет. 11, ТЕЦ, 3 тер. - 45 000 лв. 6. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 47 000 лв. 7. Тристаен, Тева, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 44 000 лв. 8. Тристаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв. 9. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв. 10. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м, подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро 11. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 55 000 лв. ЧЕТИРИСТАЙНИ: 1. Четиристаен, Топ-център, 210 кв.м, ет. 5, луксозна нова сграда - 850 евро/кв.м 2. Мезонет, Център, 120 кв.м, с гараж, лукс, обзаведен с 1/2 част от двор - 130 000 евро 3. Четиристаен, Ид.ц., ж.с.к. Колош, ТЕЦ, 2 тер., ет. 5, лукс обзавеждане - 70 000 евро КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв. 2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м, дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, обзавеждане - 70000 лв. 3. Къща над Автогарата, 2 ет., с мазета, ЗП: 76 кв.м, дв. 500 кв.м, гараж - 48 000 евро 4. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 39 000 евро 5. Къща, до Полицията, близнак, гредоред, 73 кв.м, дв. 318 кв.м, гараж - 35 000 лв. 6. Два броя УПИ, Радина чешма, съседни с обща площ 1 285 кв.м - по 22 лв./кв.м 7. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 40 000 евро БИЗНЕС ИМОТИ: 1. Бизнес - сграда, Изток, 220 кв.м, с магазини, и 3 офиса, 2 ет. - 130 000 евро 2. Заведение, Изток, лукс, 2 ет., 140 кв.м - 91 000 евро 3. Магазини, Център, ул. Кракра, 90 кв.м, 100 кв.м - 105 000 лв./без ДДС/, 155 000 лв. 4. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро 5. Магазин, Изток, РЗП: 70 кв.м, нова сграда - 600 евро/кв.м 6. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 125 000 евро 7. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 342 кв.м - 255 000 лв./с ДДС 8. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр. /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро 9. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м 10. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 70 евро/кв.м 11. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Изток, ет. 7, след ремонт, ТЕЦ, обзаведена - 220 лв. 2. Двустаен, Тв. ливади, луксозен, обзаведен, ет. 13, /за студенти/ - 200 евро 3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, ТЕЦ, нап. обзаведен - 500 лв. 4. Тристаен, Пашов, ет. 4, напълно обзаведен, добър вид - 350 лв. 5. Тристаен, Изток, УТИНОР, лукс, обзаведен - 450 лв. 6. Магазин, Ид.ц., ТЕЦ, 21 кв.м - 250 лв. 7. Магазин, Ид.ц., 44 кв.м - 500 лв. 8. Магазин, Център, ЗП: 70 кв.м, за хранителни стоки - 900 лв. 9. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60

площад "Кракра Пернишки” Бл.14-Б, офис 9, партер/до сл. София/ Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г., ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята. Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м Уникална цена от 390 евро/кв.м

1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 25 750 евро 2. Едностаен Пашов, ет.7, две тераси, по БДС - 9 999 евро 3. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро 4. Едностаен Пашов, ет. 4, реновиран, РVС - 14 400 евро 5. Едностаен Тева, ет. 4, тер, южен, за ремонт - 10 500 евро 6. Едностаен Тева, ет.5, ТЕЦ, преустр, лукс - 15 800 евро 7. Едностаен Мошино, ет. 7, преустр, ТЕЦ - 12 700 евро 8. Едностаен Мошино, ет. 7, РVС, реновиран - 12 800 евро 9. Едностаен Изток, ет. 3, преустр. в 2 ст., РVС - 17 100 евро 10. Едностаен Изток, ет. 2,тераса, ТЕЦ, по БДС - 13 300 евро 11. Едностаен Изток, ет. 5, ТЕЦ, реновиран - 12 700 евро 12. Едностаен Изток, ет. 8, лукс. преустроен - 16 500 евро 13. Двустаен ЦГЧ, ет. 1, тухла, тер, РVС -26 500 евро 14. Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро 15. Двустаен ЦГЧ, ет. 3, тухла, 3 тер, изцяло юг - 29 000 евро 16. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро 17. Двустаен Тв. ливади, ЕПК, ет. 13/15/, лукс - 22 999 евро 18. Двустаен Пашов, ет. 5, ТЕЦ, тер, с обзавеждане - 13 500 евро 19. Двустаен Пашов, ет. 6, ТЕЦ, РVС, две тер - 20 999 евро 20. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро 21. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 8, ТЕЦ, тераса - 12 290 евро 22. Двустаен Бл. Гебрев ,ет. 2, тухла, без ТЕЦ - 15 800 евро 23. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 4, тераса, реновиран - 18 400 евро 24. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 3, РVС, ЛО, тухла - 17 890 евро 25. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро 26. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран- 34 000 евро 27. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро 28. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро 29. Двустаен до ЕО ДЕНТ, с ново обзавеждане - мебели и техника - 18 999 евро 30. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро 31. Тристаен ЦГЧ, ет. 5, тухла, ТЕЦ, тер - 35 000 евро 32. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 43 500 евро 33. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 20 500 евро 34. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро 35. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри- 44 500 евро 36. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро 37. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, 1 тер, РVС - 40 500 евро А К Ц И Я: Само за два апартамента по избор в нова сграда, жк. Изток - Тристаен 96 м2 - 30 500 евро; Двустаен 73 м2 - 23 300 евро


6

19 ноември 2012 г.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

Имоти

Съперник

ДОМ ЗА ВАС

www.domzavas.hit.bg 0898/973 235 тел. 076/60 54 43 СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ 076/60 26 26; 076/60 46 76; 0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg Ул. "Търговска" 42 eт. 2, ст. 5/стария съд/ ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ПРОДАВА: 1. Боксониера, 30 кв.м, в къща над Автогарата - 20 000 лв. 2. Гарсониера, Проучаване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв. 3. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., пл., 39 кв.м, РVС - 30 000 лв. 4. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 28 000 лв. 5. Гарсониера, Бела вода, 55 кв.м, тер., юг - 15 000 лв. 6. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 48 000 лв. 7. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2, тер. - 55 000 лв. 8. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер. - 45 000 лв. 9. Двустайни, ИЦ, ет. 1; ет. 2, тх., пл., тер., мазе, таван - 30 000 евро 10. Двустаен, Център, 78 кв.м, ТЕЦ, мазе, таван, тер. - 33 000 лв. 11. Двустаен, Дараци, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. 12. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 42 000 лв. 13. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв. 14. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 евро 15. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро 16. Къща, над Автогарата, близнак, ЗП: 50 кв.м, РVС, дв. 190 кв.м - 32 500 лв. 17. Къща, Батановци, 2 ет., тх., гредоред, дв. 900 кв.м - 24 000 лв. 18. Къща, кв. Клепало, тх., пл., РЗП: 128 кв.м, дв. 450 кв.м - 35 000 евро 19. Къща, кв. Ралица, РЗП: 432 кв.м, дв. 636 кв.м - 80 000 евро 20. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв. 21. УПИ, кв. Ралица, 300 кв.м, масивен гараж - 22 000 лв. 22. Помещение, РЦ, РЗП: 230 кв.м - 120 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Могиличе, обзаведен - 200 лв. 3. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, ч. обзаведен - 220 лв. 4. Двустаен, Проучване, ч. обзаведен, без ТЕЦ - 200 лв. 5. Тристаен, Тева, ет. 3, ТЕЦ, обзаведен - 220 лв. 6. Помещение, Ид.ц., ЗП: 240 кв.м - 2 400 лв.

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/ www.intelekt2000.portalimoti.com Тел. 076/670 900; 076/607 707 0898/726 803 ; 0898/451 500; 0888/716 538/

АПАРТАМЕНТИ: 1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, обзаведена - 16 000 евро 2. Гарсониера, Мошино, ет. 2, юг, тер. - 28 000 лв. 3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, юг, обзаведена - 26 000 лв. 4. Гарсониера, Изток Албените, ет. 8, добър вид- 24 000 лв. 5. Гарсониера, Изток, ет. 4, тх., пл., 55 кв.м, лукс- 24 500 евро 6. Гарсониера, Изток, ет. 3, РVС, ремонт, тер. - 27 000 лв. 7. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, тх. - 39 000 лв. 8. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 46 000 лв. 9. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв. 10. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро 11. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс - 55 000 лв. 12. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв. 13. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл. - 33 000 лв. 14. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс- 40 000 евро 15. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 36 000 лв. 16. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 65 000 евро 17. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв. 18. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв. 19. Тристаен, Изток, Албените, ет. 4, непрех. - 40 000 лв. 20. Тристаен, Изток, ет. 3, непрех., лукс, обз. - 55 000 лв. 21. Тристаен, Албените, ет. 3, непреходен - 43 000 лв. 22. Четиристаен, Изток, ет. 3, нов блок - 40 000 евро 23. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс- 66 000 евро 24. Двустаен, Мошино, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв. 25. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро 26. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евр ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Изток, ет. 4, обзаведен - 220 лв. 2. Магазин, Изток, 100 кв.м, лукс - 1 000 лв. 3. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв. 4. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро 5. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв. 6. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 250 лв.

Ул. "П. Каравелов", бл. 2, вх.В, ет. 3, ап.28 /над Качамака/ ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Тева, тер., лукс - 20 000 лв. 2. Двустаен, Тв. ливади, без ТЕЦ, РVС, ет. 3 - 25 000 лв. 3. Двустаен, Тв. ливади, 58 кв.м, след ремонт - 32 000 лв. 4. Етаж от къща, РЦ, дв. 270 кв.м - 33 000 лв. 5. Къща, с. Ярджиловци, дв. 700 кв.м - 17 000 лв. 6. Парцели, с. Борнарево, 1200 кв.м; Червена могила, 500 кв.м; с. Долни Раковец, 370 кв.м - изгодно 7. Гараж, Ид.ц., тх. - 6 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Център, без ТЕЦ, ет. 5 - 130 лв. 2. Къща, с. Драгичево, зад Шел, обзаведена - 200 лв.

ÀÃÅÍÖÈß

"ÅËÈÎÍ"

Тел. 076/60 19 23; 076/59 23 92; GSM: 0887/938 108

КУПУВА СПЕШНО: 1. Тристаен, Центъра, нисък етаж - до 35 000 евро 2. Парцел, Мошино, Изток 3. Гарсониера, Изток, Мошино Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

Ул.”Найчо Цанов” №34, ет.4, www.joki.imot.bg офис:13 тел: 076/60 13 42

тел. 088/8548 867; 088/8227 490 Ново строителство: 1. Офис Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, юг, 40 кв.м

- 20 000 евро

2. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16

- спешно

3. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16

- по договаряне

4. Четиристаен, Изток, 155 кв.м, гараж, луксозно довършен 5. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг

- х 390 евро/кв.м

6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м ПРОДАВА: 1. Боксониера, Изток, ет. 1, 24 кв.м, юг

- 16 900 лв.

2. ГАРСОНИЕРИ, ЦЕНТЪР, ЕТ. 1, ЕТ. 2, РVС, ПОДОБР.

- 31 000 ЛВ.

3. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс, с обзавеждане

- 16 000 евро

4. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 5, юг, РVС

- 23 000 лв.

5. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 3, РVС, тер., eт. 5

- 21 000 лв.; 23 000 лв.

6. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, подобр.

- 26 000 лв.

7. Гарсониера, Изток, тх., ет. 2, тер.

- 24 000 лв.

8. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, тер., ет. 5, юг, ет. 2, ет. 3

- 23 000 лв.

9. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, юг, РVС

- 45 000 лв.

10. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер.

- 45 000 лв.

11. Двустаен, Център, тх., 64 кв.м, юг, тер., ТЕЦ, подобрения

- 42 000 лв.

12. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер.

- 31 500 лв.; 34 000 лв.; 36 500 лв.

13. Двустайни, Тева, ТЕЦ, 66 кв.м, 2 тер., добър вход

- 19 800 лв.; 27 000 лв.

14 Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен

- 32 000 лв.

15. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения

- 26 000 лв.

16. Двустаен, Изток, ет. 7, 58 кв.м, юг, РVС, ремонт

- 29 000 лв.

17. Двустаен, Изток, 66 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер.

- 28 000 лв.

18. Двустаен, Радомир, ет. 5, РVС, л.о., обзавеждане

- 19 000 лв.

19. Тристаен, Ид.ц., тец, 90 кв.м, ул. Кракра

- 32 500 евро

20. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2

- 52 000 евро

21. Тристаен, Център, РVС, 2 тер., непреходен

- 55 000 лв.

22. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м

- 42 000 лв.

23. Тристаен, Център, ТЕЦ, 2 тер., РVС, непреходен

- 55 000 лв.

24. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор 25. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 26. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици

- 40 000 лв. - 37 000 лв.; 35 500 лв. - 46 000 лв.

27. Тристаен, Изток, ЕПК, 104 кв.м, подобрения

- 41 000 лв.

28. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара

- 45 000 лв.

29. Тристайни, Изток, ТЕЦ, ет. 1; ет. 3, лукс

- 57 500 лв.; 60 000 лв.

30. Тристайни, Албените, ТЕЦ, ет. 3, ет. 4

- 38 500 лв.; 41 000 лв.

31. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж

- 77 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

Кантора за недвижими имоти

“ПРЕСТИЖ” ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредити ПРОДАВА: Ново строителство кв. Изток, Център, ап. от 65 до 145 кв.м, магазини и офиси ДВУСТАЕН, СОФИЯ ЦЕНТЪР, БЛИЗО ДО “ОПЪЛЧЕНСКА”, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, АКТ 16, ЕТ. 5 - 50 000 ЕВРО 1. Спешно, Гарсониера, Тв. ливади, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, 62 кв.м, таван, мазе, за ремонт - 22 000 лв. 2. Гарсониера, Проучване, ет. 4, ТЕЦ, тер., западно изл. - 29 000 лв. 3. Гарсониера, Тева, ет. 4, запад, тер., ТЕЦ, отл. локация - 18 900 лв. 4. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 28 900 лв. 5. Гарсониера, Изток, ет. 5, отремонтирана - 33 000 лв. 6. Гарсониера, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 5, преустр. сменена дограма отлична - 31 000 лв. 7. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв. 8. Двустаен, Топ-център, 73 кв.м, ет. 8, 2 тер., - 30 000 евро 9. Двустаен, Пашов, ЕПК, ет. 5, преустр. - 37 000 лв. 10. Двустаен, Тева, ет. 6/8/, без ТЕЦ - 24 000 лв. 11. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 лв. 12. Тристаен, Топ-център, преходен, ет. 2, мн. добър, отл. локация - 40 000 евро 13. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3, РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 27 500 евро 14. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 40 000 евро 15. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв. 16. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 45 000 лв. 17. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв. 18. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро 19. Стара къща, над Болницата, с дв. 370 кв.м, ток, вода, равен, слънчев, облагороден парцел - 35 000 лв. 20. Стара къща, в района на болницата, масивен гараж, УПИ 400 кв.м, отлична локация - 48 000 лв. 21. Къща, Дивотино, дв. 1 200 кв.м, отл. местоположение - 38 000 лв. 22. Къща, на яз. лобош, 2 ет., масивна, дв. 800 кв.м - 12 000 евро 23. Вила, с. Селищен дол, дв. 550 кв.м, ЗП: 45 кв.м, 2 ет., и тавански стаи, масивна, ток, вода - 18 000 лв. 24. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро 25. УПИ, 380 кв.м, в района на Болницата - 14 000 евро 26. УПИ, 400 кв.м, в района на Болницата, ток, вода - 10 000 евро 27. УПИ, 400 кв.м, над Болницата, ток, вода - 13 000 евро 28. УПИ, 716 кв.м, Рударци, отлична локация - 35 000 евро 29. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 45 евро/кв.м 30. УПИ, Мещица, 955 кв.м, равен, добра локация, близо до гл. път - 10 000 евро 31. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство и обществено обслужващи дейности- 45 евро/кв.м 32. УПИ, с. Люлин, 485 кв.м, вил. зона, с фургон, кладенец, плодни дръвчета - 7 000 лв. 33. УПИ, с. Конска, център - 10 000 лв. 34. Парцел, Слишовци, 980 кв.м - 6 000 лв. 35. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места, Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро 36. Магазин, Ид.ц., 47 кв.м, WC - 35 000 лв. 37. Магазин, кв. Изток, 50 кв.м, нап. завършен, акт 16 - 55 000 лв. КУПУВА: 1. Двустаен или Тристаен, в ИЦ, 2,3,4 ет - до 30 000 евро 2. Помещение или апартамент в Монте Карло или в района на Болницата, на 1 ет. /за кабинет - 40 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Пром. хале, РЗП: 1 800 кв.м, Н=4м, дв. 3 000 кв.м, рампа - 2 200 евро 2. Магазин, Изток, 59 кв.м, на Пазара - 800 лв. /с ДДС/

Кантора за недвижми имоти

СПЕКТЪР

GSM 0898/255 800 Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/ 1. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 18 500 лв.; 30 000 лв. 2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв. 3. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв. 4. Гарсониера, Тева, ет. 8; ет. 4 - 16 500 лв.; 20 000 лв. 5. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 22 800 лв. 6. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв. 7. Гарсониера, Изток, РVС - 20 000 лв. 8. Двустаен, Център, ет. 1, 78 кв.м - 33 000 лв. 9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв. 10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма - 48 200 лв. 11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв. 12. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 42 000 лв. 13. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 26 000 лв. 14. Двустаен, Център, ет. 2, гараж, за ч.л. - 25 000 лв. 15. Двустаен, Център, ет. 9/14/, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв. 16. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв. 17. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 18. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв. 19. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, тер., отличен- 28 000 лв. 20. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв. 21. Двустаен, Изток, ет. 7/8, до Кметството - 28 000 лв. 22. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв. 23. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв. 24. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отличен 62 000 евро 25. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв. 26. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв. 27. Тристаен, Изток - 45 000 лв.; 57 000 лв. 28. Къща, кв. Драгановец, ЗП: 60 кв.м, дв. 310 кв.м- 45 000 лв. 29. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро 30. Къщи, до Соф.шосе 40 000 лв., 67 000 лв. 31. УПИ, до Соф. шосе, 400 кв.м - 35 000 лв. 32. УПИ, Мещица, 600 кв.м - 8 000 лв.; 11 000 лв. ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Изток, обзаведен - 200 лв.


Имоти

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Съперник БРОКЕРСКА КАНТОРА "ПЕРНИК"

Кантора "Каза" ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

тел. 076/60 28 94 дом. тел. 076/60 57 67 GSM 088 /8240 895

076/60 15 42, 088/8851 333; 089/6860 765 www.imotikaza.imot.bg

ПРОДАВА: 1. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 5, ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ., ЮГ, РVС, ТАВАН, НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ - 30 000 ЕВРО

1. Магазин, Център, 55 кв.м - 50 000 лв. 2. Магазин, Изток, нов завършен, лукс, 25 кв.м - 19 000 евро 3. 1-ст, СЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, РVС - 28 000 лв. 4. 1-ст., СЦ, партер, сам. вх., РVС, за офис или кабинет - 21 000 евро 5. 1-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2 - 35 000 лв. 6. 1-ст., Соф. шосе, ет. 2, 53 кв.м, тер., направен покрив - 15 500 лв. 7. 1-ст., Пашов, среден, юг, ТЕЦ, направена баня - 25 000 лв. 8. 1-ст-ни., Тева, тер., ет. 4, ет. 2, ет. 5 - 16 700 лв.; 21 000 лв. 9. 1-ст-ни., Мошино, ет. 5, ет. 7, юг, отл. - 25 000 лв. 10. 1-ст., Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв. 11. 1-ст-ни, Изток, Ю.Гагарин, ет. 5, ет. 6, ТЕЦ - 24 700 лв. 12. 2-ст., СЦ, ет. 3/4/, тх., пл., ТЕЦ, тер., таван, мазе - по договаряне 13. 2-ст., Център, нова кооперация, акт 16, ТЕЦ, ет. 3, таван с WC - 31 000 евро + гараж 14. 2-ст., СЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 41 500 лв. 15. 2-ст., Център, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 24 000 евро 16. 2-ст, Център, до Пазара, ЕПК, ет. 5, юг, тер. - 40 000 лв. 17. 2-ст., Център, 78 кв.м, ет. 1, ТЕЦ - 34 000 лв. 18. 2-ст., Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв. 19. 2-ст., Пашов, ет.2, 3 тер., мн.добър 16 000 евро 20. 2-ст., Тева, eт.3, тип звезда, ТЕЦ, подобрения - 30 000 лв. 21. 2-ст., Тева, ет. 8, работещ асансьор, без ТЕЦ - 16 000 лв.

22. 2-ст., Тева, тип звезда, ет. 8, ТЕЦ - 19 900 лв. 23. 2-ст., Мошино, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 31 000 лв. 24. 2-ст., Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., до спирка - 32 500 лв. 25. 3-ст., Център, панел, асансьор, добър - 41 000 лв. 26. 3-ст., Тева, ет. 3, РVС, л.о. - 32 000 лв. 27. 3-ст., Тева, ет. 6, РVС, подобрения - 38 000 лв. 28. 3-ст., Проучване, ет. 2, ТЕЦ, лукс - 52 000 лв. 29. 3-ст., Изток, ет. 2, РVС, перфектен, ТЕЦ - 60 000 лв. 30. 3-ст., Изток, ет.8, раб.асансьор, непреходен 40 000 лв. 31. 3-ст. Изток, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, подобрения - 43 000 лв. 32. ПИ, над Автогарата, 560 кв.м; 416 кв.м - 20 500 лв.; 15 000 евро 33. Къща, Драгановец, 1 ет., ЗП: 103 кв.м, РVС, гараж, дв. 350 кв.м- 39 000 лв. 34. Къща, до Болницата, близнак, 2 ет., дв. 250 кв.м, гараж - 45 000 лв. 35. Парцел, Соф. шосе, 278 кв.м, стара къща - 20 000 лв. 36. Парцели, Варош, 467 кв.м, на 2 ул., 525 кв.м - 15 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Стая, Център, ет. 1, гл. улица, за офис или кабинет - 150 лв. 2. Боксониера, Център, тх., ТЕЦ, отлична - 180 лв. 3. Двустаен, Изток, обзавед., ет.3, отл. - 200 лв. 4. Двустаен, Изток, нов блок, юг, отличен, обзаведен - 250 лв. 5. Магазин, Център, партер, витрина, 55 кв.м + 55 кв.м - 300 лв. 6. Магазин, Изток, гл. ул., лукс, WC - 250 лв.

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè

Телефони:

076/67 34 03;

ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

ТОП ОФЕРТИ: 1. Гарсониера, Изток, ет. 6, за ремонт - 18 000 лв. 2. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, 1 тер., ет. 4 - 25 000 лв. 3. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв. 4. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м, I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални + сан. възел, завършена обитаема, целогодишен достъп - 39 000 евро 5. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м 6. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини, гранитогрес, завършена баня, СОТ, в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро 7. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро 8. Парцел, Изток, 8 дка - 750 000 евро КУПУВА: 1. Гарсониера, Изток, Мошино - до 18 000 лв. 2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов - до 30 000 лв. 3. Тристаен , Изток - до 35 000 лв.

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895 0878/395 767

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията е създадена през 1994 г.

ВИЛИ И КЪЩИ: 1. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м, РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро 2. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м, дв: 500 кв.м, санирана, PVC, + къща за гости с РЗП: 40 кв.м, басейн- 170 000 евро 3. Къща, Сладк. коопер., тх., пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м- 50 000 лв. 4. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м, нова, завършена - 40 000 лв 5. С. Ярджиловци, 3 стаи, дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв. 6. Къща, Ковачевци, 3 ет., РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв. 7. Къща, Бобораци, дв. 1 дка, 2 ет. - 25 000 лв. 8. Къща, Прибой, нова, 2 ет., дв. 400 кв.м - 28 000 лв. 9. Вила, Рударци, дв. 595 кв.м, 2 ет., гараж - 58 000 евро СПЕШНО КУПУВА: 1. Двустаен, Ид.ц. - до 30 000 евро 2. Тристаен, Център - до 40 000 евро 3. Двустаен, Изток - до 34 000 лв. 4. Боксониера, Център - до 32 000 лв. 5. Двустаен, Проучване - до 34 000 лв.

0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

1. Помещение, 180 кв.м, Изток, “Бл. Гебрев”- 1 800 лв. 2. Разработен фризьорски салон, кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 240 лв. 3. Офис, Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 1 климатик, СОТ - 250 лв. 4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1, СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 420 лв. 5. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 48 кв.м - 400 лв. 0886/149 700 0886/149 701

новата сграда на ъгъла на ул. Кракра и ул. Райко Даскалов - ет. 1

НИКОЛ

сл. 076/59 28 66

ЕООД

0894/615 757; 0878/787 453

дом. 076/60 55 83 076/60 58 11

Нов блок в Изток, между Ю. Гагарин и Бл. Гебрев, апартаменти от 60 до 130 кв.м, без комисионна за купувача 1. Гарсониера, Тева, ет. 5, тер., без ТЕЦ - 16 600 лв. 2. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг - 18 800 лв. 3. Двустаен, СЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер., тх. - 41 900 лв. 4. Двустаен, около Пазара, ет. 4, без ТЕЦ - 40 000 лв. 5. Двустаен под Гарата, отличен, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 46 000 лв. 6. Двустаен, Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв. 7. Двустаен, Тева, ет. 4, без ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв. 8. Двустаен, Тева, ет. 6, без ТЕЦ, 2 тер. - 21 200 лв. 9. Тристаен, Мошино, тх., ТЕЦ, тер., пл.,отличен - 42 000 лв. 10. Тристаен, Изток, ет. 3, лукс, - 56 000 лв. 11. Тристаен, Център, ет. 1, 101 кв.м, тав. стая - 16 кв.м, много подобрения, може и с гараж - 38 000 еврро 12. Тристайни, Тева, ет. 3, ет. 5 - 33 500 лв. 13. Тристаен, Пашов, ет. 4, 2 тер., ТЕЦ - 38 000 лв. 14. Магазин, ул. “Струма”, 69 кв. м, делим на две части - 29 900 евро 15. Новопострен, самостоятелен, търговски обект, кафе-закуска, 38 кв.м, на топ-място, в кв. Мошино- 52 000 лв ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Изток, нап. обзаведен, ет. 2, РVС - 200 лв. 2. Гарсониери и Двустайни в Изток, нап. обзаведени, отл. - 200 лв. 3. Двустаен, Ю. Гагарин, лукс, обзаведен - 300 лв. 4. Тристаен, нов блок, обзаведен, ул. Вардар - 350 лв.

ÁÎÂÈÍÀ e-mail: imoti_bovina@abv.bg

7

19 ноември 2012 г.

ул.”Кракра” 57/2Б тел. 076/60 03 54, 0899/95 60 15

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро 2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв. 3. Гарсониера, Проучване, лукс, ет. 3 - 29 900 лв. 4. Двустаен, Топ-център, ет- 3, ТЕЦ, 72 кв.м - 29 500 евро 5. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро 6. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ - 26 500 лв. 7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро 8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м - 56 000 лв. 9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м, 2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв. 10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро 11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно 12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро 13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв. 14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно 15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв. 16. Парцел, Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв. 17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Център, ТЕЦ, обзаведена - 200 лв. 2. Двустаен, ул. Кракра, ч. обзаведен, ТЕЦ - 200 лв. 3. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв. 4. Магазин, офис, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

1. Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7

076/67 30 55; 0896/751 787

ГАРСОНИЕРИ: 1. Изток, ет. 5 ТЕЦ, ремонтирана - 24 000 лв. 2. Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 25 000 лв. 3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв. 4. Изток, Албени, ет. 5, ТЕЦ, РVС, преустр. - 28 000 лв. 5. Изток, ет. 7, РVС, изолация, ремонт - 23 000 лв. 6. Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 26 000 лв. 7. Изток, ет. 1, ТЕЦ, РVС - 26 000 лв. 8. Изток, ТЕЦ, алум. дограма - 20 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Изток, ет. 1, тх., без ТЕЦ, подорения - 42 000 лв. 2. Изток, ТЕЦ, тер., PVC - 29 800 лв. 3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС, лукс - 48 000 лв. 5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 34 000 лв. 6. Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер., РVС, ремонт, тх., пл. - 55 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непреходен, РVС - 47 000 лв. 2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 65 000 лв. 3. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв. 4. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро 5. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв. 6. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ - 39 000 лв. КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв. 2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м - 80 000 евро 3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен, на гл. път, подх. за бизнес - 20 000 евро 4. УПИ кв. Мошино, 400 кв.м, ток, вода - 20 000 лв. 5. УПИ, Мошино, 1 дка - 35 000 лв. 6. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м 7. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Магазин, Изток, II ро ниво, 170 кв.м, комун. място - 1 000 лв. 2. Магазини, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел - 300 лв.

Кантора за недвижими имоти

ул.”Търговска” 42, ет.3 /стария съд/ Тел.: 0898/945 694; 0878/655 822

Орел “EООД” Съдействие заПРОДАВА: жилищни кредити

1. Гарсониера, Център, тх., пл., без ТЕЦ - 21 000 лв.; 30 000 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 лв. 3. Гарсониери, Пашов, ет. 2; ет. 4, юг, средна, след ремонт- 20 000 лв.; 24 000 лв. 4. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв. Гарсониера, Тева, преустр., в Двустаен, ет. 5, тер., юг - 23 000 лв. 5. Гарсониера, Мошино, ет. 4, средна, РVС - 25 000 лв. 6. Гарсониери, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, ет. 4, РVС - 21 000 лв. 7. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро 8. Двустайни, Център, ет. 1; ет. 3; ет. 5, отлични - 33 000 лв.; 45 000 лв.; 38 000 лв. Двустаен, Ид.ц., ет. 2 - 45 000 лв. 9. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 52 000 лв. 10. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 49 000 лв. 11. Двустаен, Проучване, ет. 5, обз., мн. добър - 40 000 лв. 12. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 40 000 лв. Двустаен, Пашов, след ремонт, ТЕЦ, ет. 1 - 28 000 лв. 13. Двустайни, Тева, 2 тер., ет. 8, ет. 6 - 15 000 лв.; 26 000 лв. 14. Спешно, Двустаен, Мошино, ет. 1 - 30 000 лв. 15. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 35 000 лв. 16. Двустайни, Бл. Гебрев, ет. 2; ет. 4, след ремонт - 31 000 лв.; 35 000 лв. 17. Тристаен, Център, панел, мн. добър - 40 000 лв. 18. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет. 3 - 40 000 лв. 19. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 28 000 лв. 20. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 36 000 лв. 21. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 3 - 35 000 лв.; 45 000 лв. 22. Спешно, Петстаен, луксозен, Топ-център, ново стр., ет. 5, обз., с 3 тер. - 65 000 евро 23. Луксозен 2-ри ет., 74 кв.м, кв. Даскалово, сам. два вх. - 49 000 лв. 24. Къща, Батановци, 2 ет., дв. 950 кв.м - 14 000 лв. 25. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв. 26. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв. 28. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв. 29. Къща, Изток, мазе + 2 ет. дв. 300 кв.м, ПВЦ - 59 000 лв. 30. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв. 31. Офис, Ид.ц., 16 кв.м, нова админ. сграда, функциониращ офис- 16 000 лв. 32. Спешно луксозно оборудван Автосервиз, Мошино и едно етажна къща от 60 кв.м, след ремонт, с дв. 400 кв.м - 85 000 лв. 33. УПИ над Болницата, 400 кв.м - 20 000 лв. 34. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 2, ет. 5, обз., след осн. ремонт- 200 лв.; 220 лв. 2. Двустаен, Тв. ливади, нап. обз., луксозен - 330 лв. 3. Двустаен, Мошино, ет. 2, нов блок, обз. - 200 лв. 4. Двустайни , Изток, ет. 2, ет. 4, ет. 5, ет. 8, нап. обз.- 200 лв.; 220 лв., 200 лв. КУПУВА: 1. Къщи, над Автогарата, Изток и Даскалово - до 70 000 лв. 2. Гарсониери, Изток - до 28 000 лв. 3. Двустайни Център и Изток на по-нисък етаж


8

Имоти

19 ноември 2012 г.

Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/ Тел. 076/59 23 92; 60 19 23 GSM: 088/7938 108

“ЕЛИОН”ЕООД eliyon@abv.bg

ПРОДАВА: 1. Гарсониери, Дараците, ет. 7, ТЕЦ, тер., лукс - 33 000 лв. 2. Гарсониера, Пашов, ет. 8, ТЕЦ - 21 000 лв. 3. Гарсониера, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, преустр. - 24 800 лв. 4. Гарсониера, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв./ч.л./ 5. Гарсониера, Изток, ет. 7, лукс, преустроена - по договаряне 6. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 40 000 лв. 7. Двустайни, Тв. ливади, тх., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 27 000 лв. 8. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 32 000 лв. 9. Двустаен, Пашов, ет. 1, пл., ТЕЦ, преустр., тер., РVС - 37 000 лв. 10. Двустайни, Изток, УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7, ет. 4 - 49 000 лв.; 42 000 лв. 11. Двустайни, Изток, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, ет. 7 - 32 000 лв.; 28 000 лв. 12. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 29 000 евро 13. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро 14. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв. 15. Тристаен, ул. Търговска, ет. 1, 104 кв.м, тх., ТЕЦ - 47 500 евро 16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 48 800 лв. 17. Тристаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, тер., подобр., - 43 000 лв. 18. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро 19. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., непрех. - 48 000 лв.

АГЕНЦИЯ “АРГО” ул. “Кракра” 15, ет.1 тел./факс: 0877/698 384;

0898/56 97 84; 0888/820 327 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв. 2. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, тер. - 32 000 лв. 3. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер., след ремонт - 22 000 лв. 4. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 19 800 лв. 5. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 43 000 лв. 6. 2-ст., Тв. ливади, ЕПК, добър, 2 тер. - 42 000 лв. 7. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 8. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв. 9. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв. 10. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 11. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг - 32 000 евро 12. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен - 40 000 лв. 13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро 14. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро КЪЩИ: 1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м, гараж, дв. 350 кв.м - 40 000 лв. 2. Къща, над Автогарата, РЗП: 60 кв.м, дв. 180 кв.м - 35 00 лв. 3. Къща, Драгичево, РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро 4. Къща, Център, ЗП: 70 кв.м, дв. 220 кв.м, след ремонт - 35 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв. 2. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв. 3. Тристаен, Пашов - 300 лв.

20. Тристаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ - 47 000 лв. 21. Къща, кв. Църква, ЗП: 70 кв.м, дв. 450 кв.м, 2 ет. - 35 000 евро 22. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 29 000 лв. 23. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража, РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - 38 000 евро 24. Къща, Драгановец, ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв. 25. Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро 26. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 60 000 евро 27. Къща, Соф. шосе, 45 кв.м, дв. 140 кв.м - 26 000 лв. 28. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м 29. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 25 000 евро 30. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 35 евро/кв.м 31. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне 32. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне 33. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м 34. УПИ, Изток, 2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м 35. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Мошино, ет. 5, частично обзаведена - 150 лв. 2. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 220 лв. 3. Двустаен, Изток, ет. 7, обзаведен, ТЕЦ - 200 лв. 4. Тристаен, Изток, обзаведен, ет. 2 - 300 лв.

076/60 57 12 “КРЕДО” ЕООД сл.тел.: GSM: 0878/66 38 68; ул. Търговска, бл. 33 ет. 2

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ ПРОДАВА: 1. Голяма Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, самост. вх., дв., нов покрив, нов ремонт - 32 600 лв. 2. Гарсониера, Тева, тер., без ТЕЦ, ет. 6, добра - 27 800 ЛВ. 3. Гарсониера, Изток, ет. 6, южна, отлична, след ремонт, РVС, паркет - 27 800 лв. 4. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер., ламинат, мн. добра - 25 800 лв. 5. Едностаен, Изток, 55 кв.м, тераса ЕПК, ТЕЦ, луксозен - 39 600 лв. 6. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ, ТЕЦ, 74 КВ.М, ЛУКС, ОТРЕМОНТ. - 56 000 ЛВ. 7. Тристаен, Изток, тх., пл., ет. 2, отличен- 57 000 лв. 8. ТРИСТАЕН, ВАРДАР, ЕТ. 1, ТХ, ТЕЦ, ТЕР., ДВОР - 34 400 евро 9 Заведение /кафе-закуска/, Мошино, топ-място, 60 кв.м, СОТ, климатик - 52 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Отлични, напълно обзаведени голями Гарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦ - 220 лв.; 200 лв.

ПРОДАВАМ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, САМОСТОЯТЕЛНА ПОСТРОЙКА, 132 КВ.М, ПОДХОДЯЩА, ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТ, КОМУНИКАТИВНО МЯСТО, /БЕЗ ПОСРЕДНИК/

GSM: 0888/53 39 88

Тел: 0894/066 921; 076/591 967 ул. Търговска № 33, вх. В, ет. 1

ПРОДАВА: 1. ГАРСОНИЕРА, ТЕВА, ЕТ. 7/Н/, ТЕЦ, ПРЕУСТР. В ДВУСТАЕН- 20 000 ЛВ. 2. ДВУСТАЕН, ИД.Ц., ЕТ. 2, 76 КВ.М - 60 000 ЛВ. 3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 1, ТХ., ПЛ., 76 КВ.М, РVС - 36 000 ЛВ. 4. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, 95 КВ.М, ТАВАН И МАЗЕ С ЦЯЛА ПЛОЩ 150 КВ.М - 66 000 ЕВРО 5. КЪЩА, БАТАНОВЦИ, 2 ЕТ. Х 38 КВ.М, ДВ. 900 КВ.М, ТОК, ВОДА, АСФАЛТ, РАВЕН - 15 000 ЛВ. 6. КЪЩА, УЛ. ТЪРГОВСКА, 80 КВ.М, ДВ. 150 КВ.М - 66 000 ЕВРО 7. КЪЩА, С. СОПИЦА, 80 КВ.М, ДВ. 1 800 КВ.М - 40 000 ЛВ. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. ОФИС, УЛ. ТЪРГОВСКА, 16 КВ.М, ПЪРВИ НАДПАРТЕРЕН ЕТ.- 100 ЛВ. 2. ОФИСИ, ЦГЧ, ОТ 30 ДО 80 КВ.М, КОМУН. МЯСТО - 6 ЛВ./КВ.М 3. ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, НАП. ОБЗАВЕДЕНА, ЕТ. 2 - 200 ЛВ. 4. ТАВАНСКА СТАЯ, НАП. ОБЗАВЕДЕНА, 16 КВ.М, ИД.Ц. - 100 ЛВ. 5. ДВУСТАЕН, ПРОУЧВАНЕ, ЕТ. 4, ОБЗАВЕДЕН - 180 ЛВ. 6. ДВУСТАЕН, ТЕВА, НАП. ОБЗАВЕДЕН - 180 ЛВ. 7. ПОМЕЩЕНИЕ, 18 КВ.М, ПАРТЕР, ИД.Ц., ЗА ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ- 120 ЛВ.

ТУК Е МЯСТОТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА!

Съперник КАНТОРА

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Тел ефони: 60 13 15 елефони: ефони:60 15;; 0898/680 417; Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/ вечер: 076/60 52 68

"ГАБИ-М" ЕООД

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели ГАРСОНИЕРИ: 1. Тв. ливади, ет. 3, ЕПК - 29 000 лв. 2. Център, 32 кв.м, тх., за ремонт - 8 500 лв. 3. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв. 4. Красно село, ет. 2 - 23 000 евро; 5. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв. 6. Мошино, ет. 1, ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ, преустр.-23 000лв.; 24 000лв. 7. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., - 25 000 лв.; Радомир, ет. 2 - по договаряне; ет. 7, ет. 8 - 13 200 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 25 000 евро 2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер., подходящ за кабинет - 32 000 евро 3. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата, РVС, теракот, ламинат - 30 000 лв. 4. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, в добро състояние - 30 000 лв. 5. Мошино, ет. 1, среден, юг, по БДС - 29 000 лв. 6. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 30 000 лв. 7. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 29 000 лв. 8. Радомир, кв. Тракия ет. 2, заменя за Гарсониера, при доплащане ТРИСТАЙНИ: 1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро 2. Тева, ет. 5, 2 тер., ТЕЦ, много добър - 40 000 лв. 3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Център, кв. Ралица, долепен близнак, пл- 33 000 евро 2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв. 3. Клепало, парцел 350 кв.м, 23 000 лв., парцел 371 кв.м - 16 500 лв. 4. Къща Дивотино, нова ЗП: 55 кв.м, сут. + 2 ет., парцел 800 кв.м - 50 000 лв. 5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,

ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв. 6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м, сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 140 000 лв. 7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв. 8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 50 000 евро 9. Къща, кв. Ралица, 2 ет., 2 пл., баня, тоалетна, ЗП: 90 кв.м, парцел 800 кв. м - 50 000 лв. 10. Къща, с. Елов дол, ЗП: 70 кв. м, дв. 1 дка - 12 000 лв. 11. Парцел, Варош, 520 кв.м, х 60 лв.кв.м; Горно Драгичево, 600 кв.м - х 50 лв./кв.м 12. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв. 13. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв. 14. Байкушева махала, парцел 380 кв.м - 10 000 евро 15. Парцели, кв. Клепало, 393 кв.м; 348 кв.м- 19 650 лв; 17 400 лв. 16. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен между къщи - х 50 евро/кв.м 17. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща, започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Център, ет. 2, без ТЕЦ, ч. обз - 150 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, обзаведена - 200 лв. 3. Двустаен, Изток, ет. 4, обзаведен - 200 лв. 4. Соф. шосе, магазин 80 кв.м, със склад и WC - 230 лв. 5. Гарсониера, София жк Дружба, на пазара, обз. - 280 лв. 6. Двустаен, Ц, необзав., РVС, освеж. ремонт - 220 лв. 7. Гараж, масивен, към печатницата - 50 лв. 8. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв. 9. II-ри етаж от къща, над Болницата 200 лв. 10. Етаж от Къща, над Общината, обзаведен - 150 лв.

ул. “Н. Цанов” 34, /над Êàíòîðà ÈÌÎÒÈ р-т “Елит”/, ет.2, офис: 7 Тел.: 0895/718 709 „ÈÂÀ” ÅÎÎÄ 088/8215 130, 076/60 13 38 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв. 2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв. 3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 24 000 ЕВРО 4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне 5. Голям Двустаен, Ид.ц., до Общината, 73 кв.м, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, добър блок - 49 000 лв. 6. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв. 7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение 8. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 29 000 ЛВ. 9. Тристаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., ремонт - 60 000 лв. 10. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., лукс ремонт - 53 500 лв. 11. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 45 000 ЛВ. 12. Тристаен, Изток, ет. 1, ремонтиран, подходящ и за бизнес, обзаведен - 59 000 лв. 13. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро 14. Петстаен, СЦ,, нов блок, ет. 4, ТЕЦ, мн. подобрения, обзаведен - 70 000 евро 15. Къща, Стара Тева, 2 ет., тавански ет., съвременно преустр., ремонт, дв. 380кв.м, барбекю - 50 000 евро 16. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв. 17. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв. 18. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро 19. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв. 20. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м 21. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м 22. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 30 000 лв. 23. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв. 24. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Помещение, Център, 20 кв.м - 150 лв. 2. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв. СПЕШНО КУПУВА: 1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА 2. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 26 000 ЛВ. 3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 35 000 ЛВ. 4. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ 5. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО


Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Имоти

Съперник Aвтокомплекс “Запад” ул.”От.Паисий” (до бившия икономически техникум) v автомивка външно и вътрешно v пране на килими v денонощно охраняем паркинг тел.0893/37 20 40

СЕ А ЕМ: В ДА НА сто/ Д я О п-м П

/то е ф ка

; 0 95 4 8 /8 37 0887 тел. 88/50 32 08

v Вулканизация v Изправяне на джанти тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96 ПРОДАВА: 2-ст., Център, 60 кв.м, ет.1, тх. подходящ за офис, дет. забавачка и др. - 28 600 евро Тел. 0896/760 900;

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ Представителство за Перник и Oбластта ул.”Отец Паисий”№35 GSM 0888/21 85 08 бул. Юрий Гагарин 100А (до винпром) 076/60 85 85

12345678901234 12345678901234 Д-р Петър Бегов ДМ 12345678901234 12345678901234 уши-нос-гърло 12345678901234 Място 12345678901234 преглежда всеки четвъртък 12345678901234 за 12345678901234 12345678901234 от 16 до 18 ч вашата 12345678901234 в Стоматологията 12345678901234 реклама 12345678901234 кв. Иван Пашов 12345678901234 тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260 12345678901234 0898/221 126

00

00

МАЛКИ

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА. ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

Новооткрит автокозметичен комплекс и денонощно охраняем паркинг до стария Икономически техникум набира персонал тел.0893/37 20 73; 0893/54 19 45

Сервиз за гуми v Продажба и смяна

Д-р Джунков акушер-гинеколог приема от 14 00 до 18 00 ч прегледи, консултации, цитонамазка, ехография Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8 GSM: 088/8700 258, тел. 7 49 05

ГИПСОКАРТОН - Окачени тавани - Преградни стени - Прахово боядисване, на латекс

тел.0878/32 14 34

SOS Детски селища България Нашата банкова сметка: Райфайзенбанк (България) ЕАД: BG76RZBB91551060353913

1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 Място за 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 вашата 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 реклама 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678

ДАЙДЖЕСТ

Отбелязваме Световния ден в памет на жертвите при катастрофи Световният ден в памет на жертвите на пътнотранспортни произшествия се отбелязва с прояви в цялата страна - панихиди и шествия срещу безразсъдните шофьори. Всяка трета неделя на месец ноември е ден за възпоменание на жертвите на катастрофи. Пред сградата на Военно-медицинска академия бе представена Инсталация в памет на загиналите при катастрофи. Национален протест-шествие срещу шофьорите, които не спазват ограниченията на скоростта, се проведе в 10 града на страната. Той е организиран от граждански сдружения с подкрепата на КАТ. В София в храма "Свети Седмочисленици" беше отслужена и панихида в памет на жертвите на пътни инциденти. В Плевен шествието започна от площада пред жп гарата, премина по централните улици и завърши на пешеходната пътека до сградата на общината. Там бяха положени цветя в памет на стотиците загинали при катастрофи. Двайсетима русенци с девет автомобила се включиха в протестното автошествие срещу неспазващите ограниченията на скоростта и в памет на жертвите на пътя. Шествието премина по големите булеварди в града. Автомобилите заеха всички ленти и се движеха с разрешената от закона скорост. Протестът приключи с поставяне на цветя на пешеходната пътека на ул. "Плиска", където на 25 декември миналата година 12-годишната Ники беше блъсната фатално от автомобил, чийто шофьор се е движел с превишена

9

19 ноември 2012 г.

скорост. В Симеоновград родителите на загиналите 6 деца в катастрофата на Великден миналата година се включиха в шествието, което премина през централните улици на града и завърши пред общината. Със заупокойна литургия и панихида в добричкия храм "Света Троица"бе почетена паметта на загиналите при катастрофи. Във Велико Търново отбелязват деня в памет на жертвите от катастрофи с изложба с фотоси от тежки катастрофи и детски рисунки, посветени на безопасното движение. В Ловеч "Пътна полиция" и местната структура на Българския червен кръст провеждат традиционната акция "Светлина". Проверявана е изправността на фаровете на автомобилите и дали шофьорите са подготвили колите си за зимни условия. Доброволци раздават книжки и брошури с указания за пътна безопасност. Изрядните шофьори с малки деца ще получат играчки. В цялата срана се провежда специализирана операция, чиято цел е безопасност на пешеходците. До 20 ноември мобилни екипи на "Пътната полиция" ще осъществяват контрол с автоматизираните заснемащи системи, като проверките ще бъдат насочени главно към пешеходните пътеки. Всеки ден по улиците на България загиват средно по двама души, а ранените са около 25. С резолюция на Генералната асамблея на ООН от 26 октомври 2005 година се призовават правителствата и международната общественост да отбелязват всяка трета неделя от месец ноември като ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

ОБЯВИ

имоти

Продавам, къща, кв. Рудничар, 57 кв.м, - 13 000 лв. - тел. 0896/620 327 Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне – тел. 0879/88 20 55 УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разрешително за строеж, с Н=15 м и РЗП:2 200 кв., продажба или обезщетение – тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02 наем

Давам под наем, помещение, от 32 кв.м, на ъгъла на ул. Отец Паисий и ул. Ал. Батемберг за офис или магазин тел. 0878/85 74 88 Давам под наем, охранями, складови и производствени помещения - тел. 0888/ 925 348 Давам под наем, партерно помещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил и Методий 61, 120 кв.м - тел. 60 35 74 Давам под наем заведение, Изток, топмясто, РЗП:132 кв.м - тел. 0887/88 40 95; 0888/50 32 37 работа

Павилион Нон-стоп търси бармани/ки, може и пенсионери – тел.0896/82 06 36 Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37 разни

Продавам холна гарнитура /диван, 2 фотьойла, 2 табуретки, изгодно - тел. 0896/788 784 Продавам пиролизно котле за отопление, 60KW – тел.0887/88 40 95

17 000 м2 площ! Над 25 000 артикула! За вашият ремонт! САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО “МАЛ-МУК” гр. Перник, ул. “Владайско въстание” тел: 076/67 22 23;67 22 24 e-mail: malmuk@abv.bg


Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

10

ОВЕН Ще търсите нещата, които са удобни и спокойни. Внимавайте това да не ви направи прекалено лениви. Затова пък ще сте финансови изобретатели.

ТЕЛЕЦ Личното ви обаяние няма да има граници и това ще ви подтикне и към покупката на ненужно скъпи вещи. Но ако работите, всичко ще е прекрасно.

БЛИЗНАЦИ Имате някакви странни очаквания от хората около вас, като повечето от тях са наистина неизпълними. После да не страдате от разочарование.

РАК В желанието си да сте независими ще направите толкова неразумни неща, че не е ясно дали това няма да ви докара до друга зависимост. Мислете!

ЛЪВ Силно ще ви вълнува впечатлението, което правите на околните и ще сте зависими от него, макар да си давате вид, че не сте. А какво ви носи то?

ДЕВА Способни сте да разберете и най-сложните неща, стига да решите, че го искате. Хубав ден за ораторство и изучаване на чужди езици. Действайте. Сега е настъпил вашият момент на успех!

Съперник

Обяви

19 ноември 2012 г. ВЕЗНИ Ще усещате някаква невидима принуда да направите това или онова. От вас зависи да разсеете въпросното усещане, оставете се на инстинктите си.

СКОРПИОН Днес за вас ще е много важно да видите и друга гледна точка преди да действате. Бъдете екипен играч, не действайте самосиндикално.

СТРЕЛЕЦ Ще мислите в доста икономичен стил, нещо неприсъщо за широкоскроена личност като вас. Не се задълбавайте, ще се депресирате. По-оптимистично!

КОЗИРОГ Ще се чувствате спокойни и сигурни, ако около вас е уютно, има вкусни неща за хапване и приятна компания. Какво друго му трябва на човек?

ВОДОЛЕЙ Толкова сте загрижени за другите, че забравяте собствените си нужди, а това не е най-добрият начин нещата да вървят. Погрижете се за себе си.

РИБИ Общуването ще е от първа необходимост днес. Имате нужда да споделяте впечатленията си и ще го правите дори със случайни хора.

ЕДНОКРАТЕН ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА ДО 10 ДУМИ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

СУДОКУ Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81 квадратчета, представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадратчета. В условието на всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри. Целта е да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.

БНТ1

НОВА ТВ

бТВ

05:00Нощни птици/п/ 06:00Днес и утре/п/ 06:25В час ли си: Моето училище 06:30Денят започва 09:00По света и у нас 09:10Денят започва с Култура 10:00По света и у нас 10:10Денят отблизо 12:00По света и у нас 12:30Малки истории 13:00Вяра и общество 14:15Сен Тропе - тв филм 15:25Доктор Снагълс - анимация 15:50Частен случай 16:00По света и у нас 16:10Новини на турски език 16:20Апартаментът 17:05Дързост и красота - тв филм / 17:30Бързо, лесно, вкусно 18:00По света и у нас 18:40Зелена светлина 18:45Завръщане в Брайдсхед- тв 19:45Лека нощ, деца!: е 20:00По света и у нас 20:45Спортни новини 21:00История.bg 22:00В кадър 22:30Икономически новини 22:55Зелена светлина 23:00Денис и приятели 00:00Срещу новините/п/ 00:45Апартаментът 01:30Завръщане в Брайдсхед 02:25По света и у нас /п от 20:00/ 03:10Днес и утре/п/ 03:35Видеоклипове 03:55Икономически новини/п/ 04:20Малки истории/п/ 04:30Денис и приятели

06:00"Господари на ефира" 06:30"Здравей, България" 09:30"На кафе" - предаване на НТВ 11:25"Клуб Нюз" - светски новини 11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ 12:00"Малки жени" - сериен филм 13:00Новините на Нова 13:30"Забраненият плод" - сериен филм 15:00"Доктор Куин Лечителката" 16:00"Часът на Милен Цветков" 17:00"Черешката на тортата 18:00"Сделка или не" - телевизионна игра 19:00Новините на Нова 20:00BIG BROTHER: ALL STARS 2012 22:30"Господари на ефира" 23:00"Военни престъпления" - сериал 00:00Новините на Нова 00:15"Магнитико" - тв игра 01:30"Черешката на тортата 02:30"Долината на слънцето" - сериал 03:30Новините на Нова /п/ 04:00"Доктор Куин Лечителката" сериен филм /п

05:00"Търси се…" /п./ 05:50"Духът на здравето" /п./ 06:45"Тази сутрин" 09:30"Преди обед" - дневно токшоу 11:30"Кухнята на Звездев" 12:00bTV Новините - обедна емисия 12:30"Шоуто на Слави" /п./ 13:30"Женско царство" - сериал, еп. 33 15:00"Някой те наблюдава"- сериал, еп.74 16:00"Горките родители на богатите деца" 17:00bTV Новините 17:30"Лице в лице" 18:30"Любов извън закона" - сериал 19:00bTV Новините - централна емисия 20:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 157, 158 22:00bTV Новините - късна емисия 22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу 23:30"Да отгледаш Хоуп" - сериал, еп. 16 00:00"Излъжи ме" сериал, с.2, еп.2 01:00"Прокурорът" - сериал, с.2, еп.2 01:50"Преди обед" /п./ 03:50bTV Новините /п./ 04:20"Модерно" /п./

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА” 0.10 Последният ерген - Игрален филм 1.40 Всеки казва обичам те - Игрален филм 3.20 Раздвоение - Игрален филм 5.00 Цветето на нашата тайна - Игрален филм 6.45 Чиполино - Анимационен филм 7.30 Другата Аржентина - Игрален филм 9.15 Штрак 9.30 Семейство Серано, 28-ми епизод - Сериал 10.50 Скорост - Предаване за автомобили 11.20 Да срещнеш приказния принц, 12-ти епизод 12.05 Снежанка и седемте джуджета – Анимация 13.00 Пернишки вести 13.15 Лошият лейтенант - Игр. филм

14.50 Ну, погоди! 15.00 Пернишки вести 15.15 Финал по холивудски - Игр.н филм 17.10 Диви сърца, 9-ти епизод - Сериен филм 18.00 Нещата от живота с Марияна Маринова 18.30 Скорост - Предаване за автомобили 19.00 Вечерен обзор 19.30 Семейство Серано, 29-ти епизод - Сериал 20.45 Маша и Мечокът, 13-ти епизод - Анимация 21.00 Да срещнеш приказния принц, 13-ти епизод 21.45 Вечерен обзор 22.10 Штрак 22.30 Вие сте голям красавец - Игрален филм


Спорт

Съперник

19 ноември 2012 г.

„Ìèíüîð” íàäâè â ïîñëåäíàòà ñåêóíäà Бившият капитан на „Монтана” Венци Иванов с две асистенции за головете

Срещата беше от изключителна важност за отбора на „Миньор”, който вече не можеше да си позволи да губи точки на собствен терен, особено от преки конкуренти в борбата за изпадане като гостите от „Монтана”. Това предопредели нервното начало на двубоя, в който обаче домакините имаха превес още от първата минута. Във втората хубав удар на Томислав Павлов мина на сантиметри от дясната греда на вртата на Веселин Цветковски и това беше сигнал за намеренията на пернишкте фуболисти задължително да спечелят този мач.Седем минути по-късно след центриране на Томислав Павлов Венци Иванов отправи хубав удар отблизо с глава, но не улучи вратата. Бившият капитан на „Монтана” беше един от най-активните на терена и подаде и двата паса за головете по-късно в мача, а в ложата на стадиона го гледаше баща му Емил Цанински, който сега е директор на детско-юношеската школа на отбора от Северозападна Бълга-

рия. След първите десетина минути на голов превес гостите изравниха играта и започнаха на свой ред да създават опасни ситуации пред вратата на Боян Пейков. В 28та минута най-опасният състезател на „Монтана” в атака Мирослав Антонов извесе Виктор Дениран сам в наказателното поле срещу Пейков, но топката попадна на десния крак на левичаря, който стреля успоредно на вратата вместо в нейната посока . Пет минути покъсно отново Миро Антонов пусна хитър пас към Деян Христов, който излизше сам срещу вратата на „Миньор”, но в последният сантиметър преди топката да се озове в краката на нападателя на „Монтана”, защитник на „Миньор” успя да избие и да ликвидира опасността.Последните минути от първото полувреме отново бяха за миньорци. В 41-та едно центриране на Томислав Павлов от пряк свободен удар попадна удобно за Искрен Писаров, но топката мина на сантиметър от крака му. В случай,че нисичкият халф на „Миньор” за-

сечеше кълбото, голът беше неминуем, тъй като той се намираше на два-три метра от голлинията на вратата , защитавана от Цветковски. Минута по-късно след ново центриране Камен Хаджиев овладя топката в наказетелното поле на гостите, стреля, но ударът му мина над напречната греда. Все пак последната дума в това полувреме имаха футболистите от „Монтана”. В 45-та минута Миро Антонов стреля след центриране на Георги Пашов, но топката се отклони в главата на цащитник на „Миньор” и излезе в корнер. При новото центриране отново Миро Антонов игра с топката ,опита задна ножица, но ударът му мина много високо над вратата и така двата отбора се оттеглиха на почивката без да отбележат гол. Противно на очакванията, второто полувреме започна доста скучно с доста игра в средата на терена без да има кой знае какви опасноста пред двете врати. Все пак гостите като че ли за-

РЕЗУЛТАТ: МИНЬОР – МОНТАНА 2:1 Голмайстори: 1:0 65-та Юруков, 1:1 74-та Тодоров, 2:1 90-та Писаров Състави: МИНЬОР: Пейков, Михов, Хаджиев, Павлов (80 Стоянов), Илиев, Цветков (64 Стоянов), Писаров (90 Райчев), Василев, Иванов, Брахими , Юруков МОНТАНА: Цветковски, Мечечиев, Лахчев, Ковачев, Личков (69 Тодоров), Илиев, Пашов (56 Мичев), Петков (78 Петров), Дениран, Антонов, Христов Жълти картони: Павлов (Миньор), Ковачев, Петков (Монтана) Главен съдия: Георги Кабаков, асистенти: Мартин Маргаритов, Тони Пандарски Стадион „Миньор” 800 зрители РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ООД УПРАВИТЕЛ: инж. ИВАН ПЕТРОВ ISSN 1312-7012

Главен редактор: Любомира ПЕЛОВА Зам. главен редактор: Зоя ИВАНОВА Коментари и анализи: Валентин ВАРАДИНОВ

Дежурен редактор: Виктория СТАНКОВА

почнаха по-добре, Дениран центрира десетина минути след началото на двубоя много хубаво, топката попадна на главата на Мартин Коначев, но ударът му беше много лош и по никакъв начин не затрудни Боян Пейков. В следващата атака Миро Антонов изстреля една истинска бомба от двайсетина метра от волле, но ударът му мина на сантиметри от лявата греда на пернишката врата. Постепенно играта се оживи , тъй като и на двата отбора равенството не им беше удобно. Домакините леко усилиха темпото и се стигна до най-опасната ситуация пред вратата на Цветковски. Хубава атака на Брахими в 65-та минута беше чудесно продължена от Венци Иванов, който върна топката на дъгата на наказателното поле за Йордан Юруков и силният удар на пернишкия нападател се заби в десния ъгъл на вратата на гостите. Голът мотивира допълнително футболистите на „Миньор” за още посилен натиск, но трудно се стигаше до истински голови опасности. Все пак в 73-та минута Давид Стоянов центрира чудесно към Искрен Писаров, и той,въпреки скромния си ръст, отправи хубав удар с глава, но Цветковски беше точно пласиран и улови топката. За съжаление, една минута по-късно двойно подаване между Йордан Тодоров и Мирослав Антонов изведе Тодоров в стрелкова позиция и той с точен диагонален удар преодоля Пейков и изравни головото съотношение на терена. В ответната атака зрителите вияха една много хубава атака на Фарес Брахими и Венци Иванов, в който алжирецът с френски паспорт беше ивзеден в чудесна

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП Силвия Григорова, Яне Анестиев, Виктория Станкова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА Иванка Василева, Лина Иванова, Цветелина Чавдарова,

СЧЕТОВОДСТВО Радка Лазова

позиция на десет метра пред Цветковски, но ударът му мина над вратата.. Домакините натиснаха с цялата си възможна мощ и стигнаха до чудесна възможност за Йордан Юруков, който стреля от дузпата, но Цветковски успя да избие топката. Така дойде последната минута от редовното време ,в която Венци Иванов напредна по левия фланг, върна чудесно топката на Искрен Писаров и ниският му удар влезе в долния десен ъгъл на вратата на „Монтана”. В даденото от съдията триминутно продължение на мача зрителите станаха свидетели и на найхубавата атака в мача. Фарес Брахими се възползва от „заспиване” на футболистите на гостите в защита, вряза се светкавично между тях и се озова сам срещу Цветковски. За съжаление, ударът му беше париран от вратаря, Венци Иванов се опита да направи добавка, но защитник на гостите се хвърли в краката му и изби. Топката обаче попадна в Иво Стоянов, който стреля силно, но ударът му беше париран от тичащия към опразнената си врата Цветковски с доста голяма доза шанс. Все пак фактът,че „Миньор” не успя да вкара трети гол не развали настроението на публиката, тъй като всичкие зрители бяха доволни от втория успех на пернишките футболисти от началото на първенството, който ги оставя в борбата за оставане в групата без да изостават много от тези, които са над чертата на изпадащите тимове. Бащата на Венци Иванов пък сподели,че в този мач той е от „Миньор” и беше повече от доволен от благоприятното развитие на мача за перничани.

11

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ Уважаеми колеги, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва: Пернишка област Община Перник: За периода 19.11.-23.11.2012 г. /09.00 – 16.00 ч / -с. Дивотино На 19.11.2012 г. /09.00 – 16.00 ч / - с. Витановци На 20.11.2012 г. /09.00 – 13.00 ч / - гр. Перник - кв. Църква-ул. “К.Тупанков”, ул. “Язовине”, ул. “Черно море”, ул. “Кюстендил” На 21.11.2012 г. /09.00 – 12.00 ч / - с. Мещица На 21.11.2012 г. /09.00 – 16.00 ч / - с. Студена На 22.11.2012 г. /09.00 – 12.00 ч / - гр. Перник - кв. Изток - ул. “Лом”, ул. “Ленински проспект” бл. 3 и 6, ул. “Бл. Гебрев” бл. 12, 13, 14, ул. “Кл. Готвалд” бл. 1 и 6, ул. “Калинин” бл. 10 и 12, ул. “Ю. Гагарин” бл. 8 и 10 На 22.11.2012 г. /09.00 – 16.00 ч / - гр. Батановци На 23.11.2012 г. /09.00 – 16.00 ч / - с. Кладница, гр. Батановци Община Радомир: За периода 19.11.-23.11.2012 г. /9.30 – 16.00 ч/ - с. Горна Диканя - вилна зона, махала Гълъбова; Шипочка; Чупетловска; Йоргова; Парталина, Джоргова махала На 12.11.2012 г. /09.00 – 9.30 ч и от 11.30 – 12.00 ч/ - гр. Радомир, кв. „Върба“ - абонатите в дворовете на бивше МТС и ТКЗС; “Рапид груп” ООД; „Топливо“ АД; „Вланел“ ООД; „Оранжерии Радомир“; ВиК ПС „Извора“; хижа „Орлите“; БТК, „Космо-Мобайл“ - радиорелейни станции; м. Голо бърдо; ВП „Голо бърдо“ На 19.11.2012 г. /09.00 – 11.30 ч / - с. Николаево; с. Копаница Община Брезник: На 19.11.2012 г. /09.00 – 16.00 ч/ - с. Режанци, с. Долни Романци На 20.11.2012 г. /09.00 – 12.00 ч/ - гр. Брезник - ул. “Славей”, ул. “Бреза”, ул. “Борова гора”, ул. “Шипка”, ул. “Комсомолец” На 20.11.2012 г. /13.00 – 16.00 ч/ - гр. Брезник - ул. “Нов живот”, ул. “Чайка”, ул. “Октомври”, ул. “Ясна поляна”, ул. “Шейново” На 20.11.2012 г. /09.00 – 16.00 ч/ - с. Селищен дол На 21.11.2012 г. /09.00 – 16.00 ч/ - с. Гърло, с. Горни Романци На 22.11.2012 г. /09.00 – 16.00 ч/ - с. Завала, с. Сопица На 23.11.2012 г. /09.00 – 16.00 ч/ - с. Ярославци, с. Гърло Община Трън: На 20.11.2012 г. /10.00 – 16.30 ч/ - гр. Трън ул. “В. Стоянов”, ул. “П. Д. Петков” На 20.11.2012 г. /09.00 – 12.00 ч/ - гр. Трън ул. “Народна воля”, ул. “Мосаловска” На 12.11.2012 г. /09.00 – 16.30 ч/ - с. Горна Мелна, с. Джинчовци Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването. За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на България или на сайт: www.cez-rp.bg. Страницата подготви Яне Анестиев

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани Петрова Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29 РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник” ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72 2. Кафе-клуб “Антония” нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83 3. Агенция “СИМЕОН -Д” ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26

Адрес на редакцията: гр. Перник "Св. св. Кирил и Методий" бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72 Всеки автор носи отговорност за материала си Печат: Печатница “Аргус” Разпространение: Станислава Лазарова


19 ноември 2012 г.

Ïóñêàò áàíêîâèÿ èçìàìíèê ñðåùó 5000 ëåâà Покрай опита за банковата далавера откриха и два джипа с пренабити номера

Любомира ПЕЛОВА Задържаният при опит да прехвърли 100 000 лева от сметката на австрийски

гражданин на свои сметки Людмил Банчев е пуснат от ареста. Пернишкият окръжен съд замени на-

Глобиха селски наместник за иманярство Любомира ПЕЛОВА Селският наместник на земенското село Враня стена Румен Стоичков отнесе глоба от 500 лева по първоначално повдигнато обвинение за иманярство. Миналата година той бе наказан със седем месеца пробация за иманярство от пернишкия Окръжен съд, но кметският наместник обжалва решението пред столичния Апелативен съд. От там върнали делото за ново разглеждане, тъй като се оказало че Стоичков е осъден по стар член на Наказателния кодекс . При новия процес управникът на Враня стена е наказан за това, че от януари 2007 година до юни 2011 година в дома си в Земен е открил движими паметници на културата – основа на колоната, състояща се от квадратна плоча, коничен преход с канелюри и кръгла част , изработена от сивобял камък с датировка „античност” /втори – четвърти век/ на стойност 400 лева и питос за съхранение продукти, изработен от червеникава на цвят глина с датировка „късна античонст” / метвърти – шесети век/ на стойност 200 лева и в продължение на две седмици не е съобщил за находките.. Експертизата е извършена от специалисти от Националния исторически музей. Съдът призна Румен Стоичков за невиновен и го оправда в първоначално повдигнатото му обвинение, но отне в полза на държавата намерените антични предмети. Освен глобата, селският наместник трябва да плати и разноските по досъдебното и съдебното производство.

ПРОДАВАМ:

Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

Тел.: 0888/533 988

ложената му мярка задържане под стража с парична гаранция от 5000 лева и определи 7- дневен срок за внасяне на гаранцията. Банчев бе задържан на гише в Първа инвестиционна банка в Перник след като служителите се усъмнили, че представеното от него пълномощно е фалшиво.  При последвалото претърсване в жилището му са намерени печати на фирми и печат на Териториална дирекция НАП в София. Открити са също два джипа с интервенции по рамата. Директорът на Облас-

тната дирекция на МВР комисар Валентин Димитров заяви, че все още не може да бъде установено откъде са задигнати возилата. Особено трудно ще бъде това за джипа „Сузуки Витара”, върху който интервенцията върху рамата била особено агресивна, уточни пернишкият полицай №1. Банчев е познат на органите на реда с хулиганска проява и противозаконно отнемане на моторно превозно средство. Връзката му с Австрия датирала отдавана. Известно време той

вкарвал коли от там. Запознати твърдят, че бил съден от австрийски съд за фалшиво евро.    Людмил бе задържан за 72 часа с прокурорска заповед, поискан му бе и постоянен арест, но в крайна сметка магистратите го пускат на совобода срещу парична гаранция. Срещу него са образувани две досъдебни производства, като за опита за крупната банкова измама му е повдигнато обвинение, под ръководството на Районна прокуратура - Перник.

Вандали срязаха гумите на седем автомобила Любомира ПЕЛОВА Вандали срязаха гумите на седем автомобили. Колите осъмнали без по една гума в четвъртък заранта. Всички пострадали возила са от улица “Софийско шосе”, уточниха пернишките криминалисти. По случая е сформиран е разследващ екип и процесуално – следствените действия продължават. От полицията не

изключват вероятността вандалският акт да е дело на деца или на доста почерпена компания. Новата „мода” в областния град не е нова. Подобни безобразни инциденти имаше и миналата есен. Тогава пострадаха десетки автомобили в пернишките квартали Димова махала и Твърди ливади. Криминалистите откриха трима от

вандалите – тийнейджъри, които си признаха за надупчените гуми на три коли в Твърди ливади, собствениците на които ядосали хлапетата със забележки за викове и крясъци в късните вечерни часове. За останалите автомобили се смяташе, че пръст имат и гумаджиите. Това обаче остана само непотвърдена версия.

„Пътна полиция” провежда операция „Валя” в памет на жертвите на пътя Любомира ПЕЛОВА Във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 18 ноември, по разпореждане на главния секретар на МВР главен комисар Калин Георгиев на територията на цялата страна се провежда специализирана полицейска операция с цел безопасност на пешеходците, съобщиха от пресцентъра на МВР. Операцията носи името „Валя” като поклон пред паметта на загиналите при пътни произшествия и благодарност за ежедневните усилия в превенцията за пътна безопасност на Фондация „Безопасни улици от Валя”. До 20 ноември мобилните екипи на „Пътна полиция” ще осъществяват кон-

трол с автоматизираните заснемащи системи, като проверките ще бъдат насочени главно в зоните на пешеходните пътеки, където е повишен рискът за ПТП с пешеходци. По-голяма част от силите и средствата ще бъдат съсредоточени в областните центрове и в участъци, на които масово се превишава максималната разрешена скорост. На пресконференция миналата седмица шефът на перниш-

ката „Пътна полиция” Петър Соколов съобщи, че тежките пътни произшествия в региона от началото на 2012 година са 61 –само с едно помалко в сравнение с десетте месеца на миналата година, но жертвите на войната по пътищата са точно три пъти повече. Ако от януари до ноември 2011 година трима са загинали при пътни инциденти, сега те са девет. По-леко или по-тежко ранените пък са 76.

12

Селска бакалия продава цигари без лиценз Любомира ПЕЛОВА

Ден, след като в Радомир полицаи и митничари иззеха близо 700 къса цигари без бандерол, продавани в местен магазин, сега са иззети още 180 кутии цигари. При съвместна специализирана акция на служители от група “Противодействие на икономическата престъпност” от местното районно полицейско управление и колегите им от Митнца Столична проверили търговски обект в село Друган. При проверката се оказало, че магазинът продава цигари, които си имали акцизния стикер, но за сметка на това се предлагали в търговски обект, който не притежавал необходимия за дейността търговски лиценз. Иззети са над 3600 къса цигари, които са били с акцизен бандерол. На собственика на магазина е съставен акт за констатираните нарушения. АПРОПО В РАДОМИРСКОТО СЕЛО ИЗВОР СИ РЕШИХА ПРОБЛЕМА С ГАЗОВИТЕ ДОСТАВКИ. Ще правят газова инсталация с биомаса, която да даде на народа евтино гориво. Демек, изворци си направиха собствен “Южен поток” преди още Путин и Борисов да са ударили първата копка на оня, големия европейски проект. Ето идеален пример как със собствени сили и средства се постига енергийна независимост, въпреки международната газова конюнктура. Сега остава по-лесното - да се прокара газопреносната мрежа из селото и всеки изворчанин да си купи на коледна промоция газово котле и присъдружните му уреди. После жега чак до Гергьовден. Обаче всяко село трябва да направи така. Все ще се намери местен бизнесмен да спечели европроект за енергийна ефективност. Ако не друго, поне биомаса и боклуци по селата колкото щеш. И влизаш директно в новините с енергийната си независимост. Което в един момент може да обезсмисли “Южен поток”, но за това да му мислят геостратезите. НЕ НИ СТИГА ХЕПАТИТЪТ, КОЙТО НЕ ДАВА МИРА НА ПЕРНИЧАНИ, АМИ СЕГА И ГАНА ДОЙДЕ НА ДНЕВЕН РЕД. Като стана дума за гана веднага трябва да се уточни, че това не е името на африканска държава, а на кучешка болест, та затова я пишем с малка буква. Това за сведение на Златките. А за сведение на хората трябва да кажем, че кучето става все по- опасен приятел на човека. По тая причина борбата с екоравновесието и природозащитниците, както и с любителите на домашни и обществени любимци, става все по-кръвожадна. Всяко куче вече започва да ти изглежда като гана. И да те почерни като цвета на кожата на населението в Гана. Това е доста симптоматично, като се има предвид, че хигиената и нивото на здравеопазването в Гана не са за завиждане, както и собствениците на болни от гана домашни любимци. Затова да слушаме ветеринарните доктори, които в случая са далеч поинтересни от учителите по география.

20121118sapernik222  

Вестник Съперник броеве от 2012 година

20121118sapernik222  

Вестник Съперник броеве от 2012 година