Page 1

Всяка

ВРЕМЕТО

се

събужда

с

вестник

“Съперник”

КАЛЕНДАР Св. вмчца Христина

Y K

Перник

18°/300 Предимно облачно

C M

сутрин

ВАЛУТИ

Цена: 0,60 лева

1 Евро = 1.955 лв. 1 Долар = 1.615 лв.

Вторник, 24 юли, 2012 г., бр. 140 /5008/ год. XX

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72

ØÅÔÑÊÎÒÎ ÌßÑÒÎ Â ÏÐÎÔÈËÀÊÒÎÐÈÓÌÀ ÏÐÀÇÍÎ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ: СТР. 2

СТР. 3

СТР. 11

e-mail: sapernik_n@yahoo.com www.sapernik.info

ISSN 1312-7012

ÅÄÂÀ 7 ÏÐÎÖÅÍÒÀ ÎÒ ÏØÅÍÈÖÀÒÀ ÎÆÚÍÀÒÈ ÏÀÐÒÈß ÍÀ ÁÅÄÍÈÒÅ ÏÐÀÂßÒ Â ÏÅÐÍÈÊ

Здравното заведение е в тежко финансово състояние

ÑÂÅÒÎÑËÀÂ ÃÎÖÅÂ ÙÅ ÈÃÐÀÅ ÂÚÂ ÂÅÐÎÍÀ КОМЕНТАР

Израелци, но не съвсем Евреите са божествен народ по ред причини. Най- вече библейски. Израелските граждани са малко по- особени поданици на света. Не само защото живеят вечно на ръба между мира и войната, а защото където минат, около тях винаги има кордон за сигурност. Така сякаш цял свят охранява божествения народ. И с пълно право. Освен израелски туристи обаче в България живеят и други граждани. Може би не толкова божествени, но все пак живи хора. Или докато терористите не решат нещо друго. В момента цялата ни система за сигурност е на израелска вълна. От президента до кварталния полицай всеки си е получил инструкцията за действие и говорене. Именно за говорене. Защо например никой не говори за загиналия в бургаския атентат българин? Колко души знаят името му? Че снимката на атентатора е милион пъти по- често показвана от тая на шофьорчето от българомохамеданските краища. Не само пред терора и смъртта, но и пред сигурността всички трябва да са равни. Ние също платихме кръвен данък пред бога. Та бил той и Аллах. И не трябва да сме едно ниво на сигурност по- ниско от израелците.

Зоя ИВАНОВА Шефът на пернишката специализирана болница за долекуване и рехабилитация, ина-

че позната просто като Профилакториума, д-р Боян Богданов внесе молба пред принципала на здрав-

Янакиева даде знамето на младите археолози Виктория СТАНКОВА Кметът Росица Янакиева откри официално вчера експедиция „Кракра 2012” в Регионалния исторически музей. Тя символично предаде знамето на младите археолози, които ще го съхраняват достойно и в края на смяната ще го върнат на градоначалника. Експедиция „Кракра” се провежда за пета поредна година под патронажа на кмета на Община Перник Росица Янакиева.

Валентин ВАРАДИНОВ

гр. Перник, гр. София, ул. “Сердика” №22 ул. “Търговска” №34 с/у чешмите на централната баня до Халите тел. 076/67 04 04; 0879 44 13 34 тел. 02/99 32 555; 0879 44 13 33 гр. Брезник, ул. “Д-р Йордан Стефанов” №5 гр. Радомир, /бившия блок на “ДЗРЧ”, ул. “Кирил и Методий” №12 /до казиното/ до реката/ 0879/543 221 0879/543 222, 0777/800 42

На страница 2

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ 0700 100 10 www.cez.bg Tел. 076/68 10 13, 076/68 12 30 Факс 076/68 19 51, 076/68 19 53

ул. „Владайско въстание” 1 2304 Перник local@stomana.bg;

www.stomana.bg export@stomana.bg

ното дружество – Общинския съвет, с която настоява да бъде освободен като управител на стацио-

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” АД Перник 2303, кв. Мошино тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

нара по взаимно съгласе. Д-р Богданов настоява ако молбата му за освобождаване не бъде приета, тя да се счита за едномесечено предизвестие. Въпреки че двете постояни комисии – здравната и икономическата към минипарламента, са дали становище за освобождаването на досегашния управител, окончателното решение по казуса не бе взето на последната сесия на ОбС и точката отпадна от дневния ред и остана за заглеждане на следващо заседание, тъй като, оказа се, че е лесно да бъде освободен досегашният управител, но няма никакъв кандидат за поста му. Както „Съперник”

писа, икономическото състояние на Профилакториума е изключително тежко и той реално е застрашен от затвряне, въпреки че е единствен по рода си в Югозападна България. При едногодишен бюджет 960 000 лева, през 2011 година стационарът е заработвал не повече от 400 000 лв. Останалите пари са били получавани под различни форми като помощи по договори от общинската хазна. През 2008 и 2009 година тази помощ е носела на Профилакториума по 550 – 570 000 лв. Сега обаче икономическата обстановка е тежка.

На страница 2

ДА БЪДЕМ ХОРА! Община Перник откри дарителска сметка за набиране на средства за възстановяване на щетите от тежкото земетресение. Сметката е в

Централна Кооперативна банка АД BIC: CECBBGSF IBAN: BG49CECB97908460879300 Код за вид плащане: 445100

Община Перник апелира към сънародниците ни и към фирмите в региона и страната да помогнат, според възможностите си, за възстановяването на разрушенията, за да може областният град да възстанови нормалния ритъм на живот и хората да преодолеят страха от преживяното.

Застрахователна и презастрахователна компания

Вестник

застраховка „ГО” ул. „Кракра” 61 тел. 076/60 11 00

„КРАКРА СОФТ” НОВИ

Компютри, принтери, софтуер РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА ул. „Кракра” 68 Тел. 64 03 50

търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит Телефони:

0887 884 095 0888 503 237


2

Областта

24 юли 2012 г.

Едва 7% от пшеницата ожънати Силвия ГРИГОРОВА 10 200 дка от общо засетите с пшеница в областта 145 953 дка са вече ожънати. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие”. За сега се жъне в само в общините Брезник и Радомир. С по-бързи темпове прибират зърното земеделските стопани от Брезник, които до сега са ожънали 3 100 от общо засетите 26 340 дка.Средният добив от декар до момента е 352 кг, което е много добро постижение за този район. Стопаните от община Радомир са успели до сега да ожънат едва 7 100 дка от общо засетите 79 000 дка. Средният добив от декар до момента е 260 кг, което не е от най-добрите постижения за този район. До момента в жътвата на пшеницата са се включили общо 21 комбайна- 5 в Брезник и 16 в Радомир. Успоредно с жътвата на пшеницата върви и прибирането на реколтата от ечемика. От общо засетите в областта 7 056 дка с тази култура, до сега са ожънати 1 580 дка, което означава 22.39%. За сега ечемик се жъне в землищата на Брезник и Радомир. Брезнишките стопани са успели вече да приберат 75% от ечемика като средният добив от декар е 299 кг, което, според агроспециалистите е много добро постижение. Радомирските стопани са прибрали до сега 20% от засетите площи с ечемик като средният добив от декар, който са постигнали до сега е 212 кг. За сега в прибирането на ечемика участват общо 6 комбайна- 2 в Брезник и 4 в Радомир. В края на миналата седмица започна прибирането и на маслодайната рапица. в Радомир. До сега земеделските стопани от Радомирско са прибрали 730 дка от общо засетите с тази култура 2 130 дка. Средният добив от декар, който са получили до момента е 255 кг. От Областната дирекция увериха, че при необходимост има готовност в жътвата да се включи още техника.

Øåôñêîòî ìÿñòî â Ïðîôèëàêòîðèóìà ïðàçíî Здравното заведение е в тежко финансово състояние от страница 1

Предвидени като помощи по договор са 160 000 лв, до средата на годината общината вече е издължила 107 000 лв. За повече възможност няма. На предишно заседание ОбС прие стратегия за за развитието на СБДПНЛР. Предполагаше се, че тя ще може да спаси Профилакториума и да го дръпне напред. Спорд

Янакиева даде знамето ...

от страница 1

Откриха старо водохващане за Бегуновци и Непразненци Силвия ГРИГОРОВА Старо водохващане, което има шанс да спаси от безводие селата Бегуновци и Непразненци, откриха „В и К”- Перник и община Брезник. Драстично намаленият дебит на собствените водоизточници принуди общината и ръководството на водоснабдителното дружество да ревизират всички собствени водоизточници в Брезнишко като заедно с това ги почистят с цел да се увеличи техния водосбор. Старото водохващане за Бегуновци и Непразненци ще бъде ремонтирано от „В и К”. “Ремонтът ще струва около 4 000 лв. Ще се извършва от специалисти от водното дружество, но ще помагат и хора от временната заетост в Брезник. Предвидено е да подменим старите етернитови тръби с нови от PVC”, поясни кметът на БрезникВасил Узунов. На селско събрание по проблема с безводието жител на Бегуновци споделил с кмета за старото съоръжение. За да стигнат до него се наложило да бъдат изрязани дървета, храсти и треви, защото водохващането било непристъпно повече от 30 г. Оказало се, че съоръжението разполага с три каптажа и резервоар. “Прогнозно дебитът е между 4 и 5 литра в секунда. Това ще стане ясно след като започнем ремонта. От утре “В и К” – Перник започва работа. Проблемът е, че водохващането е на дълбочина от 4 метра”, поясни Узунов. След като бъдат подменени около 300 метра тръби, двете села вече няма да ползват вода от язовир “Красава”. Жителите на тези населени места в момента не са на режим, но в продължение на няколко дни там нямало вода заради авария на магистрален тръбопровод. “Брезнишко е застрашено от воден режим. Причината е в продължителното засушаване, спадналият дебит на собствените водоизточници и непрекъснатото поливане с питейна вода”, допълни Узунов.

Съперник

„Да, наистина е трудно след земетресението , но живота продължава и ние трябва да продължим напред по начина, който сме живели, независимо от трудностите”, с тези думи се обърна към средношколците кметът Росица Янакиева. „Бях категорична, че ще има експедиция тази година. Нямаме възможност за две смени, но, ще продължим това, което направиха вашите предшественици в отминалите четири години ”, допълни Янакиева По думите й младите хора ще могат да видят част от археологията и историята на нашата община и да придобият самочувствие. Някои пък да се определят в бъдеще време, защото една част от предшествениците вече са избрали археологията и историята, като свое поприще и в момента са във висши учебни заведения. „Освен конкретната работа, която ще свършите, вие ще създадете помежду си приятелство, което ще остане за цял живот. Ще видите и онова , което са ви

подготвили колегите и на други места в – София и Банско. Найважното е да сформирате един екип, който да остави спомени”, сподели Янакиева. Тя припомни, че тази година община Перник спечели и един проект за възстановяване на Крепостта. „Желая ви страхотни мигове, които да запазите. Най-важното бъдете живи и здрави и се пазете, защото това все пак е работа и човек трябва да бъде отговорен за себе си и хората, които са около него”, каза още Янакиева. Тази година експедицията е посветена на 290 години от рождението на Паисий Хилендарски и 250 години от написването на

„История славянобългарска”. Тя ще продължи до 2 август. В нея участват 39 пернишки средношколци, които с доброволен труд ще участват във възстановителните дейности на недвижими културни ценности и обекти, пострадали след тежкото земетресение в Перник от 22 май. Учениците ще работят на крепостта „Кракра”, светилището „Св. Спас” и Римската вила в село Кралев дол. В десетдневната програма намира място и пътуващ обучителен семинар до град Банско. Младите доброволци ще се срещнат с перничанина Цанко Живков, изследовател на живота и делото на Паисий.

кмета Росица Янакиева обаче това можело да се случи само с нов начин на управление на здравното заведение. Тя не бе съгласна и с идеята на д-р Богданов Профилакториума да бъде затворен за 2 месеца, за ада бъдат спестени разходи, тъй като там се лекуват, долекуват и рехабилитират пациенти с тежки социалнозначими и хронични заболавяния.

Въпреки че е в добро материално състояние Профилакториумът не може да покрие изискванията на Здравната каса, тъй като персоналът е под изискващия се брой. А лекари и сестри напускат заради нередовното плащаните заплати. Стационарът работи по 5 рехабилитационни клинични пътеки, парите по които обаче не са достатъчни.

Програма за превенция на незаразните болести Зоя ИВАНОВА Национална програма за превенци на хроничните незаразни болести, която ще се изпълнява от следващата година разработва министерството на здравеопазването. Нейна оснавна цел е ограничаването на рисковите фактори, водещи до хронични незаразни заболявания.Програмата се изготвя съвместно от МЗ, СЗО, МОМН, МТСП, МФВС, НЦОЗА, научни и неправителствени организации. Статистиката показва, че над 80 % от смъртните случаи в България през последните десетилетия са причинени от незаразни болести като сърдечно-съдовите заболявания, злокачествените новообразувания, хроничните респираторни болести и диабета. Националната програма ще обхваща периода 2013-2020г. и ще бъде насочена към подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живота чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболяемост и инвалидизация, причинявани от хроничните незаразни болести. На проведената работна среща партньорите по проекта за Национална програма обсъдиха допълнителни предложения, след което окончателният вариант на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2013 – 2020 г.) и Плана за действие към нея ще бъдат разгледани от ръководството на МЗ и публикувани на сайта на МЗ за 14дневно обществено обсъждане.

Осигуряват достъп до резултати от проверки Зоя ИВАНОВА От Националната здравно осигурителна каса дават възможност на всички които искат да се запознаят с резултатите от проверки извършвани в здравните заведения да могат да сторят това. Здравноосигурителната институция започва да публикува на своята интернет страница резултати от извършени проверки на лечебните заведения за болнична помощ, съобщиха от пресцентъра на НЗОК. Докладите от извършените през месец юни 2012 г. проверки вече са поместени в рубриката „За болници“. Към момента там могат да бъдат открити резултатите от одита на 83 болници на територията на РЗОК Варна, РЗОК Видин, РЗОК Враца, РЗОК Добрич, РЗОК Кърджали, РЗОК Монтана, РЗОК Пазарджик, РЗОК Пловдив, РЗОК Разград, РЗОК Силистра, РЗОК Русе, РЗОК Смолян, РЗОК София-област, РЗОК Търговище, РЗОК Хасково и РЗОК Шумен.Подробна информация за конкретни болници се публикува за първи път, което е в изпълнение на заявеното от управителя на  НЗОК, д-р Пламен Цеков, намерение за пълна прозрачност в работата на институцията, посочват от касата. И уверяват, че през следващите месеци периодично ще бъдат публикувани всички доклади от извършени проверки в болници.


Панорама

Съперник

24 юли 2012 г.

Îáùèíñêèòå ñãðàäè áåç çàñòðàõîâêà „çåìåòðåñåíèå”

Причините – високата й цена и малка вероятност от подобно бедствие

Любомира ПЕЛОВА Общинските сгради в Перник не са застраховани срещу земетресение заради ниската вероятност от такова събитие и заради високата цена на застраховката, обясни кметът Росица Янакиева на последното заседание на местния парламент. При сключване на

клауза за земетресение застрахователната полица се увеличава 2,5 пъти и става 25 000 лв., обясни тя. Градоначалникът припомни, че никъде в закона не е записано, че трябва да има такава задължителна застраховка. Още повече че във всички договори, които са подписани със засра-

Партия на бедните правят в Перник Любомира ПЕЛОВА Партия на бедните искат да учредят двама перничани от рпомски произход – Иван Ников и Илия Младенов. Двамата са от ромски произход и живеят в старите полуразрушени блокчета в квартал Хумни дол. Идеята дошла заради разочарованието, натрупало се с годините от безхаберието и бездействието на нароилите се цигански партии и сдружения. „Реална полза от тях за хората от етноса няма, а така наречените лидери дърпаха чергата само към себе си. Уреждаха себе си и близките си, за обикновените роми остана само отчаянието. И държавата не се интересува от нас, а от президентството дори ни нарекоха „мангали”, не крие огорчението си 73-годишният Иван Ников. „Хората от нашия етнос са бедни и безработни, тънат в мизерия, не един и двама са и неграмотни. Обвиняват ромите, че не пращат децата си на училище, а никой не се пита защо. А то е просто – защото нямат пари да ги нахранят, камо ли да ги облекат и да ги обуят, да им купят тетрадка и молив”, допълва бай Иван. Заради тази неволя двамата с Илия решили да правят Партия на бедните. Събират стотинка по стотинка някой и друг лев, за да разпечатват и разлепват съобщенията, с които тръсят съмишленици, Кога колкото могат. В бъдещата партия могат да влязат всички навършили 18 години и нечленуващи в други партийни структури. При това не е задължително да са роми. Ние не сме расисти, при нас всички са добре дошли, казва бай Иван. Той се надява, че лъдещата Партия на бедните ще помогне на мизерстващите, ще сложи край и на измамата с гласове по избори Бедният народ е свикнал да работи, а за съжаление е жертва на грабещи го алчни измамници. На капиталиста в джоба можем да сложим, но не можем да вземем от него нищо, казва Иван Ников и признава, че чете много, защото иска да знае и да е информиран. Политиката го влече от малък, от дете се замислял за несправедливостта в света и умувал върху начините да се пребори със злото. Даже в световен мащаб. Смята, че това може да стане с Партията на бедните.

хователни компании, има процент на самоучастие, който е в размер на 2 до 5%. Общинската управа е застраховала 124 сгради общинска собственост. Рисковете, за които са направени полици, са пожар, последиците от гасенето му, експлозия и мълния, буря, градушка, порой и наводнение. Тези рискове обхващат най-вероятните и случващи се събития, посочи кметът. 10 396 лв. е общата застрахователна су-

ма, която общината е изплатила по застрахователната полица. От 2004 г. насам застраховането на сградите е ежегодно и е съгласно изискванията на закона. Застрахователната полица за сградите общинска собственост изтича в началото на месец декември 2012 г. Тази застраховка е изчислена на база отчетната стойност на сградите към 31 ноември 2011 г., която е 25 229 555 лв. В края на 2012 г. по препоръка на Сметната палата и в резултат на одит за текущо изпълнение на бюджета е извършена преоценка на сградния фонд, като отчетната стойност на сградите е увеличена до размера на данъчната им оценка, т.е. 2,5 пъти. През 2012 г. ще бъде извършена нова преоценка и за част от сградите тя отново ще бъде увели-

чена, което произтича от приключването на основни ремонти в училища и детски градини, извършени по проекта за енергийна ефективност. Това се отнася и за Двореца на културата – заради ремонтно-възстановителните дейности в театралната зала. В резултат на новите завишения очакваната застраховка ще бъде между 60 000 и 70 000 лв. Според Янакиева общината не е пропуснала възможност да получи от застрахователните дружества пари, с които да извърши ремонтните дейности, тъй като в Закона за бедствия и аварии и в Правилника за неговото приложение е разписан редът, по който се извършват ремонтно-възстановителните, неотложните и аварийни работи на сградите, които са общинска собственост.

Най-много подписи в Перник Александра ИЛИЕВА Областната организация на БСП Перник е събрала 21 255 подписа в подкрепа на референдум за АЕЦ „Белене”. Това е с 3 255 подписа повече от изисканите от НС 18 000, похвалиха се от местната организация на партията. Този резултат нарежда пернишките социалисти в челната петица сред областите, събрали най-много подписи в страната. Очаква се БСП Перник да влезе и в челната тройка при приключ-

ването на подписката. „Това е много солиден резултат, който показва, че БСП в регион Перник има и влияние, и организационни възможности, и потенциал да спечели следвещите избори”, каза председаелят на БСП Перник Ненко Темелков. Местните социалисти са получили помощ и съдействие за събирането на подписите и от коалиционните си партньори, като най-голям принос за добрата успе-

ваемост имат младиите социалисти от Младежкото обединение в БСП. По-голямата част от подписите са били събрани в последния месец, тъй като преди това местните социалисти бяха заети с организирането и провеждането на конгреса, както и с други организационни въпроси, отбеляза Темелков. Подписката ще приключи на 27 юли. Тогава ще бъдат съобщени и окончателните резултати.

Възможност за платен стаж в Европейската железопътна агенция Виктория СТАНКОВА Европейската железопътна агенция предлага платен стаж за период между три и пет месеца. Одобрените кандидати ще могат да се запознаят с работата на агенцията и ролята й в рамките на Европейския съюз. Стажът ще се проведе от октомври 2012 г. по две направления - икономическа оценка и ин-

струмент за предприсъединителна помощ за Албания, Косово, Сърбия, Хърватия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Турция. Възнаграждението е 1087 евро на месец. Могат да се участват граждани на държави, членки на Европейския съюз, на присъединяващи се страни или на държави от Европейското икономическо

пространство. Програмата е насочена главно към младежи, завършили висшето си образование, или такива, които са в началото на професионаланата си кариера. Ж е л а е щ и т е трябва да изпратят формуляр за кандидатстване, посочвайки дейностите, от които се интересуват.Краен срок: 15 август 2012 г.

3

БСП: Държавата абдикира от задълженията си към перничани Александра ИЛИЕВА Декларация срещу неплащането на обезщетения на перничани, пострадали от земетресението ще разгледа местната организация на БСП. Реакцията е свързана с неефективната работа на правителството, парламента и Междуведомствената комисия. Общинската администрация в Перник работи усилено по обработката на заявленията на гражданите и преодоляването на първоначалните щети от земетресението – в отговор на подадените 8 507 молби, до края на миналата седмица са направени 3 799 огледа, а 1 928 молби са пратени в Междуведомствената комисия. Тя от своя страна сериозно забавя работата си – разгледани са само 35 молби, като исканията не са удовлетворени на 100%. „Ние настояваме правителството и Междуведомствената комисия да изпълнят поетите ангажименти в рамките на този политически PR, който си направиха, и да отпуснат обещаните средства за възстановяване на щетите. Настояваме за ускоряване работата на Междуведомствената комисия по разглеждане на молбите. Настояваме за съдействие на правителството, за приоритетно извършване на ремонтни дейности в училищата и детските градини. Настояваме непропорционалното отпускане на средства за възстановяване на щетите да бъде прекратено и да се покрият напълно нанесените вреди от земетресението върху жилищата на гражданите”, заявяват в декларацията си социалистите. Сериозни щети има в 9 панелни блока, които, по оценка на Междуведомствената комисия, не подлежат на обезщетение. Исканията на БСП са това да бъде преразгледано. Те настояват и за съдействие на правителството за временно настанаяване на останалите без жилище граждани. „Настояваме правителството да инициира промени в правилата за ползване на средствата от европейския фонд за солидарност, които да дадат възможност за авансово ползване на средства. В момента дори държавата България няма възможност да покрие природно бедствие, което е до 0.6% нанесени щети от брутния вътрешен продукт, т. е. ок 220 млн. лв. Като политическа организация ние, от БСП, смятаме, че държавата абдикира от задълженията си към перничани”, каза Николаев. На проведеното миналата седмица заседание на ОбС в Перник социалистите са се опитали да обсъдят ситуацията и да предприемат мерки за преодоляване на щетите от земетресението, но за съжаление точката от дневния ред е била политизира до крайна степен от опонентите им от ГЕРБ и приетите решенията са били изцяло политически. „От ГЕРБ заявиха, че ще търсят отговорност от кмета, но не предложиха нищо конкретно за справяне със ситуацията. На сесията не дойде и представител на междуведомствената комисия, за да каже какво се предвижда, което ни води до констатацията, че има тенденция държавата да се отдръпне от проблемите на Перник. Затова ще разгледаме тази декларация”, каза Николаев. Местните социалисти определят искането на оставаката на Янакиева като грозна политическа постъпка. Не е по силите на общината да се справи сама със ситуацията, нужна е помощ от държавата, каза народният представител Ангел Найденов. „Държавата е заделила 85 млн.лв. от бюджета си за преодоляване на щети. От тях до сега са били отпуснати под 3 млн.лв. за земетресението в Перник. Ние се притесняваме, че останалите пари са похарчени, затова се търси предтекст да се откажат плащанията на перничани и с опитите да се атакува общината и персонално Росица Янакиева, да не се дадат пари на общината за отстраняване щетите по общинския сграден фонд”, изказа опасенията си председателят на БСП Перник, Ненко Темелков. Ако плащанията за обществените и частни сгради в Перник продължават да се бавят, ще сезираме европейските структури и Европейската комисия, защото жилището е конституционно право на всеки гражданин, заявиха в заключение социалистите.


4

Общество

24 юли 2012 г.

Съперник

Ïî äâå ñïåöèàëíîñòè ïðèåìàò â ÒÏà ”Ìàðèÿ Êþðè”

Екоклубът е гордостта на елитното училище

Силвия ГРИГОРОВА Две са специалностите, по които ТПГ”М. Кюри” прави прием за учебната 2012/2013 г.  Това са паралелките „Металургия на черните метали” и „Екология и опазване на околната среда”. Приемът и по двете специалности върви успешно. Обучението в паралелката „Екология и опазване на околната среда” в ТПГ”М. Кюри” е от 8 до 12 клас. Завършилите тази специалност получават сериозен обем от знания  в областта на екологията. През четиригодишния период на обучение  се изучават основно: водата, въздухът и почвата като компоненти на околната среда. В двете лаборатории, с които разполагат учениците от тази специалност се извършват важни анализи и изследвания  като всеки ученик има свое работно място,  което му дава възможност да извършва различни видове анализи на водата и почвата по съвременни методики. Методите, по които се извършват лабораторните анализи са

съобразени с високите изисквания, които налага Евросъюзът, след като България стана пълноправен член. „При изследване, например на твърдостта на водата, съпоставяме получените данни с изискванията, въведени от ЕС и тогава правим извод дали по съответния показател тя отговаря на европейските и българските изискванията и стандарти. При посещението тази пролет на ученици от  паралелката по екология в лабораторията на пречиствателната станция за питейни води в Перник, те получиха  много добра оценка от страна на специалистите от „В и К”. Те бяха приятно изненадани за нивото на знанията, което имат нашите ученици. Затова съвсем резонно дойде предложението от страна на ръководството на „В и К” да осигури поне една стипендия на ученик от тази специалност”, пояснява инж. Цветелина Миланова , която е класен ръководител на паралелка „Екология и опазване на околната среда” в ТПГ”Мария Кю-

Български автори представени в турски литературни издания Виктория СТАНКОВА Новият брой на известното литературното списание „Пътека“, което излезе преди няколко дни, отделя обширно място на българската поезия и запознава своите читатели с 11 български поети (с поместени снимки, биографично-критически бележки и подбрани стихотворения). Изборът на турското списание се е спрял върху Димитър Милов, Гео Милев, Калин Донков, Г. Константинов, Борис Роканов, Камелия Кондова, Елисавета Багряна, Валери Петров, Пеньо Пенев и Любомир Левчев. На корицата на списанието прави впечатление специалното заглавие с едър шрифт: Съвременната българска поезия“. Преводът е дело на Ахмет Емин Атасой. В майския брой на литературния седмичник „Китап“ на в. „Джумхуриет“ са публикувани стихове от Анжела Димчева, а в последния му брой (19.07.2012) е представен Кирил Кадийски.Новият брой (м. юли 2012 г.) на литературното списание „Яба“ публикува и обширно интервю на поета-издател Нахит Каябашъ с Камелия Кондова.

ри”. ТПГ”М. Кюри” поддържа тясна връзка с лабораториите на „В и К” и на „Топлофикация Перник”. „Това ни позволява да сме в крак с новите технологии и изисквания за качество, на които трябва да отговарят водата и въздухът. От друга страна, обучението по специалността е свързано с практиката, което позволява на учениците по-бързо да се адаптират към реалните производствени условия. Посещавайки пречиствателната станция за отпадни води, учениците виждат нагледно съоръженията, които чертаем в училище и какво представлява самата технология на пречистване. Правим и анализ на въглищата и проследяваме действието на електрофилтъра в ТЕЦ”Република”, пояснява инж. Миланова. Според нея особен интерес за учениците, които се обучават по специалността „Екология и опазване на околната среда”, представлява новата апаратура,  с която се работи както в пречиствателната станция за питейни води на „В и К”, така и в лабораторията  на ТЕЦ”Република”, в която се проверява качеството на въглищата, които се доставят за централата. Директорът на ТПГ”М. Кюри”- Недялка Илиева с гордост подчертава, че възпитаници на паралелката по екология  работят в РИОСВ- Перник и в други институции. „Не малка част от завър-

шващите гимназията продължават образованието си във ВУЗ. Екологията като специалност вече е много търсена, тъй като има широко приложение в различните сфери на икономиката, затова тя е залегнала в учебните програми на много висши учебни заведения в страната”, подчерта Недялка Илиева.По традиция в началото на учебната година Министерството на образованието, младежта и науката организира национално състезание по биология, което дава възможност на учениците от тази специалност да бъдат приети във ВУЗ без да се явяват на приемни изпити.  Участниците в него трябва да разработят тема с практическа насоченост, която да е придружена с нагледни помагала- брошури и т.н. „На миналогодишното състезание темата, с която се явихме,  беше посветена на резервата Острица и озаглавена - „Една глътка въздух”.  В него от Перник участваха 2 ученички, които  бяха от нашата гимназия.  Те получиха оценки  5.50, които им позволиха да бъдат приети като студентки,  без приемни изпити  във ВУЗ по избор.  По време на обучението в гимназията непрекъснато контактуваме и с различни институции, които упражняват контрол по спазването на екологичните изисквания. Това обогатява познанията на учениците по специалността, а от друга страна те полу-

Работи се по нова наредба за детското хранене Зоя ИВАНОВА Санитарните власти подготвят нова наредба за храненето в яслите и млечните кухни – това обявиха от здравното министерство. Повод са последните данни на националния център по обществено хранене и анализи според който всяко седмо дете до 5годишна възраст у нас е с наднормено тегло или е прекалено слабо.На децата до една година няма да се дава конфитюр или мармалад заради риска от алергии. Млечните кух-

ни ще трябва да спрат и подсладените млека, освен, ако те не са овкусени с мюсли или пресни плодове. Кюфтето, шунката, саламът и кренвиршите също излизат официално от менютата на яслите. Периодично, малчуганите трябва да ядат риба, но тя не може да бъде пушена или осолена. Морските деликатеси също влизат в забранителния списък. Освен това храната от млечните кухни няма да може да съдържа консерванти, нито пък ядки.

чават много информация, свързана с оперативна програма „Околна среда”, където е предвиден огромен финансов ресурс за решаването на различни екологични проблеми. Това допълнително обогатява знанията на учениците в тази паралелка, което от една страна им дава възможност да продължат образованието си във ВУЗ, а от друга ги прави конкурентни на трудовия пазар, след завършване на средното им образование”, заяви Цветелина  Миланова.Гордост за ТПГ”Мария Кюри” е екоклубът. Той е създаден преди около 20 години и е един от най-старите в областта. В него участват ученици от различни специалности в гимназията,  които се занимават с разнообразни дейности. „Там правим  сборници за растения, снимков материал за фотоизложби, разработваме теми като тази за резервата „Острица”, правим обучение в резервата, изготвяме брошури. Вече имаме успешно участие и в реализирането и на няколко проекта по европейските програми”, допълва инж. Миланова. Тя е категорична, че обучението в паралелката „Екология и опазване на околната среда” отговаря на критериите за съвременно обучение.

„България на гражданите“ ще се бори за мнозинство в новия парламент Александра ИЛИЕВА Движение „България на гражданите“ ще се бори за спечелването на 121 депутатски места, което ще е мнозинство в следващото Народно събрание. Темата за възможните коалиции ще застане на дневен ред едва в условията на приключили парламентарни избори, на които ще се борим за мнозинство в парламента, заяви членът на Националния съвет на движението “България на гражданите” Найден Зеленогорски. Той коментира и предстоящия вот на недоверие към правителството в парламента, като каза че е предизвестен. Според него това ще бъде политически театър, чрез който опозиционната БСП да заздрави позициите си, и стъпка по посока повишаване на рейтинга. Очевидно е, че вотът няма да мине и че истинският вот за това правителство ще бъдат следващите парламентарни избори, когато и да са те, каза още Зеленогорски.

70% от завършилите елитни гимназии учат в чужбина Виктория СТАНКОВА Над 70 процента от завършващите у нас математически, езикови и частни гимназии отиват да учат висше образование в чужбина, защото знаят най-добре чужди езици. Това съобщиха организаторите на изложение за образование в чужбина. Средно с по 10 процента ръст на българските студенти в Холандия и в Дания се очакват от новата учебна година. Проблемът е, че оставащите в България, завършили средно образование, не знаят чужди езици и не продължават да учат висше образование. В Холандия сега таксата е 1700 евро на година, като има възможност да се плаща в началото на годината или на семестър. Във Великобритания таксите са между 8300 и 10 000 британски лири, като студентите масово използват кредит, който се изплаща, след като студентите започнат работа. Образованието в Дания е безплатно, но разходите за издръжка са доста високи заради високия стандарт. Годишната сума се равнява почти на тази в Холандия или Великобритания.

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ГР-ПЕРНИК Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: oic_pernik@abv.bg

ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ОБЛАСТНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК На 25 юли 2012 г., от 10 часа в офиса на Областен информационен център – Перник (ОИЦ), намиращ се ул. “Кракра” № 15 в гр. Перник, ще се проведе втора среща за проактивна работа с представители на медиите, на която експертите от Центъра ще отчетат постигнатите резултати от проведените обиколки в област Перник. На срещата ще бъдат представени актуалните схеми за набиране на проектни предложения, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Ще бъдат споделени и добри практики на вече изпълнени проекти. Екипът на ОИЦ – Перник кани всички представители на медиите да вземат участие във форума. Областният информационен център – Перник е създаден по Проект на община Перник: “Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Перник”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00026-С0001, финансиран от Оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика” Тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg гр. Перник, 23.07.2012 г. www.eufunds.bg Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001., финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Рекламно приложение

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

®

Вторник, 24 юли 2012 г., брой 140 /5007/ година XVIII

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ÀËÄÈÍÀ УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

ТЕЛ. 076/60 03 01 01;; 60 86 86; 0898/528 306; 0898/640 456; 0878/528 026; 0879/628 687 E-mail:aldina_imot@abv.bg

БИЗНЕС ОФЕРТИ: 1. НОВО ПОМЕЩЕНИЕ, ДО III ПОЛИКЛИНИКА, 47 КВ.М, АКТ 16 - 28 700 ЕВРО 2. МАГАЗИН, ИЗТОК, ГРУБ СТР., 60 КВ.М - 39 500 ЛВ. 3. МАГАЗИН, ИЗТОК, ХР. СТОКИ ДЕЙСТВАЩ, ОБОРУДВАН, 80 КВ.М- 57 300 ЕВРО 4. НОВ МАГАЗИН, ИД.Ц., 24 КВ.М, ГР. СТРОЕЖ - 23 000 ЕВРО 5. КАФЕ, ИЗТОК, 125 КВ.М + 80 КВ.М, ГРАДИНА - 97 500 ЕВРО ГАРСОНИЕРИ: 1. БОКСОНИЕРА, ИД.Ц., ЕТ. 3, ТХ., ПЛ., 30 КВ.М - 28 000 ЛВ. 2. ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ОТЛИЧНА - 27 500 ЛВ. 3. ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕЦ, ТЕР. - 27 400 ЛВ. 4. МОШИНО, ЕТ. 7, ТЕЦ, ПРЕУСТРОЕНА - 26 500 ЛВ. 5. ЦЕНТЪР, ЕТ. 3, ТЕЦ, ТХ, ЮГ, ТАВАН - 36 800 ЛВ. 6. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 3, ЕПК, ТЕЦ, ТЕР. - 35 800 ЛВ. 7. ПРОУЧВАНЕ, ЕТ. 6, ТЕЦ - 29 000 ЛВ. 8. ПАШОВ, ЕТ. 4, ЛУКС, ЕТ. 2 - 32 000 ЛВ.; 27 000 ЛВ. 9. МОШИНО, ЕТ. 3, ТЕЦ - 28 000 ЛВ. 10. ТЕВА, ЕТ. 4, ЮЖНА - 21 000 ЛВ. ДВУСТАЙНИ: 1. ИД.Ц., ЕТ. 6, ТХ., ТЕЦ, ТЕР., ЮГ - 22 000 ЕВРО 2. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2, ТХ, ТЕЦ, 2 ТЕР, ТАВАН - 27 000 ЕВРО 3. УЛ. КРАКРА, ЕТ. 4, ТХ., ТЕЦ, ТЕР., ТАВАН - 29 500 ЕВРО 4. ПРОУЧВАНЕ, ЕТ. 1, ТЕЦ, 2 ТЕР., ДВЕ ИЗЛОЖЕНИЯ - 36 000 ЛВ. 5. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 6, ЕПК, ТЕЦ, 2 ТЕР., ЮГ - 52 000 ЛВ. 6. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 3, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР., ТАВАН НАД НЕГО - 36 800 ЛВ. 7. ТЕВА, ТЕЦ, 2 ТЕР. - 30 000 ЛВ. 8. МОШИНО, ЕТ. 8, ЕТ. 7, ТЕЦ, 2 ТЕР., ПРЕУСТРОЕН - 31 000 ЛВ.; 36 500 ЛВ. 9. Ю. ГАГАРИН, ЕТ. 5, 2 ТЕР., ПРЕУСТРОЕН - 37 800 ЛВ. 10. РАДОМИР, КВ. ТРАКИЯ, ЕТ. 8, ОБЗАВЕДЕН ТРИСТАЙНИ: 1. ИЦ, ЕТ. 4, НОВО СТР., 120 КВ.М, С ГАРАЖ - 71 000 ЕВРО 2. ЧЕТИРИСТАЕН, СЦ, ЕТ. 3, 137 КВ.М, 3 ТЕР., ТЕЦ - 66 000 ЕВРО 3. ИД.Ц., ЕТ. 1, 96 КВ.М, ТХ., ТЕЦ, ТЕР. ТАВАН, ДВОР - 40 000 ЕВРО 4. ПАШОВ, ЕТ. 3, ТХ., ТЕЦ, 2 ТЕР. - 55 000 ЛВ. 5. МОШИНО, ЕТ. 3, НЕПРЕХОДЕН, ТЕЦ - 43 000 ЛВ. 6. МОШИНО, ЕТ. 2, ТЕЦ, ТЕР., ОТЛИЧЕН - 51 800 ЛВ. 7. ТЕВА, ЕТ. 4, ТЕЦ, 2 ТЕР., НЕПРЕХ., ВЪТР., ИЗТОК/ЗАПАД - 36 800 ЛВ. 8. РАДОМИР, КВ. ТРАКИЯ, ЕТ. 7/8/ - 21 000 ЛВ. 9. РАДОМИР, КВ. МЕЧТА, ЕТ. 4, ПОДОБРЕНИЯ - 26 000 ЛВ. КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ: 1. КЪЩА, УЛ. РУСЕ, 2 ЕТ., ДВ. 370 КВ.М - 32 000 ЛВ. 2. КЪЩА, ДРАГИЧЕВО, ГРУБ СТР., 2 ЕТ., ПО 3 СТАИ, ДВ. 540 КВ.М - 37 000 ЕВРО 3. КЪЩА, ГР. БАТАНОВЦИ, 3 ЕТ. И ТАВАН, РЗП: 246 КВ.М, ДВ. 404 КВ.М- 39 500 ЕВРО 4. КЪЩА, РУДАРЦИ, 2 ЕТ., ТАВАН, ДВ. 1 033 КВ.М - 46 800 ЕВРО 5. КЪЩА, КЛАДНИЦА СУТЕР., ЕТАЖ И ТАВАН, ПЛ., ДВ. 400 КВ.М- 36 200 ЕВРО 6. НОВА ВИЛА, С. ПРИБОЙ, ТОК, ВОДА, АСФАЛТ, ДВ. 400 КВ.М - 28 000 ЛВ. 7. УПИ, 312 КВ.М, НАД БОЛНИЦАТА, ЗА САМОСТ. КЪЩА - 16 500 ЛВ. 8. УПИ, С. КЛАДНИЦА, 490 КВ.М; 365 КВ.М - 21 000 ЕВРО; 18 800 ЕВРО 9 УПИ, КЛАДНИЦА, 374 КВ.М, РАВЕН, СЛЪНЧЕВ, НА АСФ. /С ГАРАЖ И WC, 30 КВ.М/ 10. УПИ, 635 КВ.М, С. САДОВИК - 4 900 ЛВ. 11. УПИ, 520 КВ.М, НАД ПРОФИЛАКТОРИУМА, С ПРОЕКТ ЗА КЪЩА- 22 000 ЕВРО 12. УПИ 223 КВ.М, ДРАГАНОВЕЦ - 13 300 ЛВ. 13. УПИ, ДИВОТИНО, 643 КВ.М, ЦЕНТЪР - 10 700 ЕВРО 14. УПИ, РАВНО, НАД АВТОГАРАТА, 440 КВ.М; 474 КВ.М; 490 КВ.М 15. УПИ, 570 КВ.М, 580 КВ.М, С. ВЕЛКОВЦИ - 10 500 ЛВ; 6 500 ЛВ. 16. ПАРЦЕЛНАЕ-79ДОПЪТ.ВЪЗЕЛДАСКАЛОВО,2ДКА,ЗАОБСЛУЖВАЩИДЕЙНОСТИ 17. УПИ, ЧЕТИРИ ПАРЦЕЛА Х 1 ДКА, ЕДИН ДО ДРУГ, С. АРЗАН /БРЕЗНИШКО/ - Х 10 ЛВ. КВ.М 18. ПИ, С. РУДАРЦИ, 1 800 КВ.М - 14 ЕВРО/КВ.М ДАВА ПОД НАЕМ: 1. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕЦ, ТЕР. - 180 ЛВ. 2. ГАРСОНИЕРА, УЛ. Ю. ГАГАРИН, УТИНОР, ТЕР., ЕТ. 3 МН. ДОБРА - 150 ЛВ. 3. ДВУСТАЕН, УЛ. СТРУМА, ТХ., ТЕЦ, ОБЗАВЕДЕН - 230 ЛВ. 4. ДВУСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, РЕМОНТИРАН, ОБЗАВЕДЕН - 200 ЛВ. 5. ИД.Ц., ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС НА 2 ЕТ., РЗП: 500 КВ.М - ПО ДОГОВАРЯНЕ 6. МАГАЗИН, ОФИС, МОШИНО, 47 КВ.М - 250 ЛВ. 7. ГАРАЖ, ИД.Ц., ТОК, НАДЗЕМЕН - 60 ЛВ. КУПУВА: 1.ГАРСОНИЕРА, С ТЕРАСА, В УТИНОР, АЛБЕНИТЕ 2. ГАРСОНИЕРА, С ТЕРАСА, В ЦЕНТЪРА 3. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, ПАШОВ - ДО 37 000 ЛВ. 4. ДВУСТАЕН, В ИЗТОК /МОШИНО/, РЕМОНТИРАН 5. ДВУСТАЕН, ТУХЛЕН В ЦЕНТЪРА 6. ГОЛЯМ ТРИСТАЕН В ЦЕНТЪРА

Агенцията е създадена през 1994 г.

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч ГАРСОНИЕРИ: 1. Тв. ливади, лукс, ремонт - 33 000 лв. 2. Център, ет. 7, ТЕЦ, тер., таван - 34 000 лв. 3. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 20 000 лв. 4. Мошино, ет. 7 /н/, ТЕЦ - 24 000 лв. 5. Изток, Албените, ет. 2, ТЕЦ - 24 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 46 000 лв. 2. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг, РVС, таван - 29 000 евро 3. Тв. ливади, ет. 1., ТЕЦ, тер - 30 000 лв. 4. Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. 5. Пашов ет. 7, 1 тер. ТЕЦ - 30 000 лв. 6. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв. 7. Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв. 8. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 42 000 лв. 9. Изток, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв. 10. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Пашов, ТЕЦ, 3 тер., ет. 1 - 34 000 лв. 2. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв. 3. Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., мн. добър, ремонт, РVС - 56 000 лв. 4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., РVС - 40 000 лв. 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. 6. Изток, 2 тер., ТЕЦ, лукс, ремонт - 50 000 лв. 7. Тева, ет. 1, без ТЕЦ - 28 000 лв. 8. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непреходен, с части от магазин - 63 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Център, ТЕЦ, 3 тер., обзаведен - 200 лв.

Рекламен офис: гр. Перник - 2300 х-л "Струма", ет. 2, ст. 208 телефон/факс: 076/60 31 29

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД

Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113 сл.: 076/60 38 24; дом.: 076/60 51 27

0898/620 696; 0878/620 925

1. Таванска стая, Топ-център - 8 000 лв. 2. Гарсониера, ул. От. Паисий, тх., ет. 2, средна - 33 000 лв. 3. Гарсониера, над Автогарата, тх. - 12 000 лв. 4. Гарсониера, Ив. Пашов, юг, двойна тераса, ет. 4 - 31 000 лв. 5. Двустаен, Монте Карло, ет. 4, юг - по договаряне 6. Двустаен, ул. Вардар, ет. 2, 2 тер. - 52 000 лв. 7. Двустаен, Тв. ливади, 61 кв.м, ет. 2, започнат ремонт - 25 000 лв. 8. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв. 9. Двустаен, Мошино, преустроен, ет. 5 - 42 000 лв. 10. Тристаен, Топ-център, таван, мазе - 55 000 евро 11. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне 12. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро 13. Тристаен, кв. Хр. Ботев, след ремонт, с 2 тавански - по договаряне 14. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв. 15. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж, гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 20 000 евро 16. Къща, с. Извор /Радомирско/, център, здрав гредоред, дв. 870 кв.м - 19 000 лв. 17. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро 18. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро 19. Петно, 140 кв.м, център, с виза за строеж - 15 000 евро 20. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне 21. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв. 22. Гараж, ул. Тунджа - 12 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Изток, на сп. Бучински път, обзаведена - 200 лв. 2. Гарсониера, Изток, Пазара, полуобзаведена - 180 лв. 3. Двустаен, Дараци, ет. 2, необзаведен - 160 лв. 4. Офис, до Съда, без ТЕЦ - 150 лв. 5. Тристаен, Пашов, нап. обзаведен, за освежаване - 300 лв. 6. Тристаен, Мошино, на спирка, Дет. градина, нап. обз.- 300лв. /350 лв. за работници/

АГЕНЦИЯ

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ 18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

www.pernishkiimoti.imot.bg pernishkiimoti@abv.bg

ул. "Кракра"N:15вх. "Б", ет.2, ап.3 /над Ловното/

Член на НСНИ и РСНИ

076/60 04 15 0888/222 656 0879/460 763

ГАРСОНИЕРИ: 1. Гарсониери, Проучване, ет. 2, тер., ТЕЦ - 28 000 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 29 000 лв. 3. Гарсониера, Радомир, ж.к. Тракия, ет. 7/8/, добър вид - 15 000 лв. 4. Стая, Център, кв. Хр. Смирненски, ет. 2, 28 кв.м - 22 000 лв. 5. Гараж, Ид.ц., 25 кв.м, подземен, с дистанционно - 10 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Двустаен, Център, ет. 8 /от 10/, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро 2. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, до Изч. център - 30 000 евро 3. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., РVС и изолация - 35 000 евро 4. Двустаен, Топ-център, ет. 3, 72 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 евро 5. Двустаен, около Общината, ет. 2, ТЕЦ, тер., 68 кв.м - 30 000 евро 6. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 52 000 лв. 7. Двустаен, в района на Болницата, ет.3/3/, ТЕЦ, тх., 3 тер. - 30 000 евро 8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв. 9. Двустайни, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. 10. Двустаен, Тева, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер., 70 кв.м - 24 000 лв. 11. Двустаен, Мошино, ет. 4/6 нов, 82 кв.м, 2 тер., гараж - 38 000 евро 12. Двустаен, Изток, ет. 7, 2 тер., лукс - 52 000 лв. 13. Двустаен, Радомир, около Полицията, ет. 7 - 32 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Тристаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 29 000 евро 2. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро 3. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро 4. Тристаен, Ид.ц., ет. 5, лукс, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 50 000 евро 5. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро 6. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 51 000 лв. 7. Тристаен, Мошино, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ - 40 000 лв. 8. Тристаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв. 9. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв. 10. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м, подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро ЧЕТИРИСТАЙНИ: 1. Четиристаен, Топ-център, 210 кв.м, ет. 5, луксозна нова сграда - 850 евро/кв.м 2. Мезонет, Център, 120 кв.м, с гараж, лукс, обзаведен с 1/2 част от двор - 130 000 евро КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, РЦ, кв. Клепало, сут., 2 ет., таван, ЗП: 52 кв.м, дв. 130 кв.м - 57 000 лв. 2. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв. 3. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м, дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, обзавеждане - 70000 лв. 4. Къща над Автогарата, 2 ет., с мазета, ЗП: 76 кв.м, дв. 500 кв.м, гараж - 48 000 евро 5. Къща, кв. Църква, мазе + етаж, ЗП: 86 кв.м, с лятна кухня - 16 кв.м лукс, зидана ограда, л.о. - 70 000 лв. 6. Къща, Дивотино, 3 ет., ЗП: 75 кв.м, дв. 1 400 кв.м - 41 000 евро 7. Къща, Мещица, ЗП: 105 кв.м, сут. + 2 ет., дв. 733 кв.м, груб строеж - 35 000 лв. 8. УПИ, Мошино, 748 кв.м, за жилищно строителство - 35 евро/кв.м 9. Два броя УПИ, Радина чешма, съседни с обща площ 1 285 кв.м - по 21 лв./кв.м 10. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет. - 50 000 евро 11. Парцел, Кралев дол, 904 кв.м - 13 евро/кв.м 12. Парцели, Люлин и Дивотино, от 460 кв.м до 1 691 кв.м - от 12 до 20 евро/кв.м БИЗНЕС ИМОТИ: 1. Бизнес - сграда, Изток, 220 кв.м, с магазини, и 3 офиса, 2 ет. - 130 000 евро 2. Заведение, Изток, лукс, 2 ет., 140 кв.м - 98 000 евро 3. Магазин, Пашов, 28 кв.м, тх, ТЕЦ - 32 000 лв. 4. Магазин, Център, Кракра, 100 кв.м, тх - 105 000 без ДДС 5. Магазин, Изток, РЗП: 70 кв.м, нова сграда - 600 евро/кв.м 6. Офис, Център, партер, 37 кв.м - 60 000 лв. 7. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 145 000 евро 8. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 342 кв.м - 255 000 лв./с ДДС 9. Две сгради, РЦ, на 2 ет., РЗП: 240 кв.м и 220 кв.м - всяка по 105 000 евро 10. Хале, Радомир, 1 200 кв.м, с адм. сграда, ЗП: 167 кв.м, прил. терен, 5 дка - 320 000 лв. 11. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр. - 60 000 евро /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 45 000 евро 12. УПИ, Радомир, 2 броя, съседни, пром. зона, с обща площ 10 500 кв.м - 16 лв./кв.м 13. УПИ, Тева, 3500 кв.м, за общ обслужващи дейности - 95 000 евро 14. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 53 евро/кв.м 15. УПИ, Мошино, 462 кв.м, близо до ВГМ - 32 000 евро 16. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 70 евро/кв.м 17. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волтаична централа - 20 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, ТЕЦ, нап. обзаведен - 300 евро 2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 4, нап. обзаведен - 260 лв. 3. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, нап. обзаведен - 350 лв. 4. Магазин, ул. Кракра, 44 кв.м, партер, за пром. стоки - 500 лв.

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60

площад "Кракра Пернишки” Бл.14-Б, офис 9, партер/до сл. София/ Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г., ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята. Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м Уникална цена от 390 евро/кв.м

1. Боксониера Изток, ет.1, южна, по БДС - 11 000 евро 2. Гарсониера, ул. Кракра, 36 кв.м, тх., ет. 1 - 11 500 евро 3. Гарсониера, ЦГЧ, ет. 7, ЕПК, тер., юг - 18 400 евро 4. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет.3, ТЕЦ, по БДС - 18 990 евро 5. Гарсониера, Бл. Гебрев, ет. 3, тх., южна - 20 000 евро 6. Гарсониера, Бл.Гебрев, ет.7, реновирана - 13 200 евро 7. Гарсониера Изток /до ВИВА/,преустроена,нов рем,ет.8- 13 300 евро 8. Двустаен, Пашов, ет. 7, РVС, 2 тер. добър блок - 20 999 евро 9. Двустаен, Мошино, ет. 2, нова сгр., обитаем с гараж- 27 900 евро 10. Двустаен, Изток, до ОДЗ, ет. 4, РVС, нов рем. - 21 100 евро 11. Двустаен, Изток, нова обитаема сгр, ет.3, лукс - 31 500 евро 12. Двустаен, Ю. Гагарин, тип, УТИНОР, ет. 6 - 28 990 евро 13. Двустаен, Изток до ОДЗ, ет. 2, тх., л.о., РVС - 17 890 евро 14. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 2, тх., без ТЕЦ - 15 800 евро 15. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, реновиран - 20 500 евро 16. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, 2 тер., лукс рем. и обз.- 31 000 евро 17. Двустаен, ЦГЧ, лице на площада, ет. 2, над партер- 28 900 евро 18. Тристаен, ЦГЧ, ет. 1, тх., реновиран - 53 900 евро 19. Тристаен, Мошино, ет. 5, до СОУ, непреходен - 20 500 евро 20. Тристаен, Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ, до СВА- 21 900 евро 21. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., до СОУ - 26 300 евро 22. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, реновиран - 35 000 евро 23. Тристаен, Изток, до хотел Зора, ет. 4, след ген. рем.- 34 500 евро КЪЩИ 1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж 2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици - 41 900 евро 2. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 15 800 евро 3. С. Студена, по пътя за яз. стена, РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 54 900 евро 4. С. Студена-център, едноетажна, с плочи, 64м2, двор-360 м2, ЛО,+лятна кухня - 25 000 евро 5. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 93 999 евро 6. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена- 35 000 евро ПАРЦЕЛИ: 1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона - Со- 88 евро/кв.м 2. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 58 евро/кв.м 3. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро 4. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро 5. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 70 000 евро 6. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД- 70 евро/кв.м 7. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 60 500 евро 8. ПИ, 390 кв.м, кв. Караманица, за живеене или бизнес- 2 300 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Заведение, 100 м2, Бл.Гебрев, + 120 м2, лятна град. до канала- 515 евро 2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 2, необзаведен - 119 евро


6

Имоти

24 юли 2012 г.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

Съперник

ДОМ ЗА ВАС

www.domzavas.hit.bg 0898/973 235 тел. 076/60 54 43 СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ 076/60 26 26; 076/60 46 76; 0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg Ул. "Търговска" 42 eт. 2, ст. 5/стария съд/ ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ПРОДАВА: 1. Боксониера, 30 кв.м, в къща над Автогарата - 20 000 лв. 2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв. 3. Гарсониера, Проучаване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв. 4. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., пл., 39 кв.м, РVС - 30 000 лв. 5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, РVС, след осн. ремонт - 33 500 лв. 6. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 48 000 лв. 7. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2, тер. - 55 000 лв. 8. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., подходящ за офис - 30 000 евро 9. Двустаен, Дараци, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. 10. Двустаен, Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв. 11. Двустайни, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, юг; ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.; 33 000 лв. 12. Тристаен, Център, 97 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 евро 13. Тристаен, ул. Кракра, 87 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер - 40 000 евро 14. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро 15. Тристаен, Тева, ет. 3, 2 тер., непреходен - 35 000 лв. 16. Тристаен, Пашов, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. - 42 000 лв. 17. Къща, над Автогарата, близнак, ЗП: 50 кв.м, РVС, дв. 190 кв.м - 32 500 лв. 18. УПИ, кв.м, Стара чешма, 800 кв.м - 12 евро/кв.м 19. УПИ, кв. Ралица, 300 кв.м, масивен гараж - 22 000 лв. 20. Помещение, РЦ, РЗП: 230 кв.м - 120 000 лв. 21. Помещение, над Автогарата, 30 кв.м, подх. за склад и обсл. дейности - 23 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустайни, Тева, с обзавеждане - 180 лв.; 220 лв. 2. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, ч. обзаведен - 220 лв. 3. За частно лице, Двустаен, Проучване, ч. обзаведен, без ТЕЦ - 200 лв. 4. Помещения, Ид.ц., 60 кв.м, сан. въз., магаз., офис - 600 лв.

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/ www.intelekt2000.portalimoti.com Тел. 076/670 900; 076/607 707 0898/726 803 ; 0898/451 500; 0888/716 538/

АПАРТАМЕНТИ: 1. Гарсониера, Пашов, ет. 3, тер. 2. Гарсониера, Пашов, ет. 6, юг, преустр. 3. Гарсониера, Пашов, ет. 7, 2 тер., преустр. 4. Гарсониера, Мошино, ет. 2, юг, тер. 5. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер. 6. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. 7. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4, тх., пл. 8. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс 9. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс 10. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС 11. Двустаен, Изток, Албените, ет. 6, 1 тер. 12. Двустаен, Изток, ет. 5, 2 тер., мн. добър 13. Двустаен, Радомир, ет. 7, кв. Арката, РVС, юг 14. Двустаен, с. Кленовик, ет. 1, 2 тер. 15. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонтиран 16. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър 17. Тристаен, Пашов, ет. 7, 3 тер. 18. Тристаен, Пашов, ет. 5, 120 кв.м 19. Тристаен, Изток, ет. 10, ЕПК, мн. добър 20. Тристаен, Изток, ет. 5 21. Тристаен, Изток, ет. 3, непреходен 22. Тристаен, Радомир, жк Тракия, ет. 8 23. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс 24. Гарсониера, Радомир, Арката, юг, преустроена 25. Двустаен, Мошино, тх., пл., ТЕЦ 26. Магазин, ул. Отец Паисий, 46 кв.м 27. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Изток, ет. 4, необзаведен 2. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м 3. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м 4. Магазин, Пашов, 53 кв.м

- 19 500 лв. - 25 000 лв. - 24 000 лв. - 28 000 лв. - 22 000 лв. - 46 000 лв. - 33 500 евро - 55 000 лв. - 40 000 евро - 36 000 лв. - 33 500 лв. - 33 000 лв. - 27 000 лв. - 13 000 лв. - 65 000 евро - 39 000 лв. - 46 000 лв. - 25 000 лв. - 46 000 евро - 48 000 лв. - 40 000 лв. /за ч.л./ - 26 000 лв. - 66 000 евро - 19 000 лв. - 33 000 лв. - 50 000 евро - 57 000 евро - 180 лв. - 400 лв. - 400 евро - 350 лв.

Ул. "П. Каравелов", бл. 2, вх.В, ет. 3, ап.28 /над Качамака/

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, ИЦ, ТЕЦ, ет. 2, тх. 2. Гарсониера, Тв. ливади, тх., ет. 2 3. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ 4. Етаж от къща, РЦ, дв. 270 кв.м 5. Парцел, с. Диканя, 880 кв.м, хубав 6. Имот, кв. Радина чешма, 2 400 кв.м, до регулация, път, ток, /за бизнес/ ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ч. обз.

ÀÃÅÍÖÈß

Кантора за недвижими имоти

“ПРЕСТИЖ” ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

- 32 000 лв. - 20 000 лв. - 23 000 лв. - 33 000 лв. - 13 000 евро - 28 000 евро - 160 лв.

"ÅËÈÎÍ"

Тел. 076/60 19 23; 076/59 23 92; GSM: 0887/ 938 108

КУПУВА СПЕШНО:

1. Двустаен и Тристаен, в кв. Изток, Мошино 2. Тристаен, в Центъра, нисък ет. - до 45 000 евро Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

Ул.”Найчо Цанов” №34, ет.4, www.joki.imot.bg офис:13 тел: 076/60 13 42

тел. 088/8548 867; 088/8227 490 Ново строителство: 1. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 87 700 евро 2. Тристаен, Център, ет. 2, 107 кв.м, 2 тер. - 38 000 евро 3. Мезонет, Ид.ц., 149 кв.м, лукс, 3 спални, акт 16 - 670 евро/кв.м 4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м 5. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м ПРОДАВА: 1. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 1, 55 кв.м, пл., ет. 2 - 27 500 лв.; 21 500 лв. 2. Гарсониери, Проучване, 45 кв.м, тец, ет. 6, ет. 7, юг - 30 000 лв.; 27 000 лв. 3. Гарсониера, Център, ет. 7, ТЕЦ, тер., юг - 32 000 лв. 4. ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 37 КВ.М, ЕТ. 1, РVС, ПОДОБР. - 31 000 ЛВ. 5. Гарсониера, Пашов, ТЕЦ, ет. 3, тер. - 11 000 евро 6. Гарсониери, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 1, ет. 4, ет. 6 - 18 000 лв. 7. Гарсониера, Изток, 45 кв.м, тец, ет. 7, РVС, юг - 22 200 лв. 8. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, тер., ет. 5, юг, ет. 7 - 25 000 лв.; 11 000 евро 9. Гарсониери, Изток, Пазара, тх., ет. 3, ТЕЦ, тер. - 30 000 лв. 10. Гарсониера, Албените, ет. 3, подобрения, ТЕЦ - 26 000 лв. 11. Спешно Двустаен, Ид.ц., тец, тер., тх., юг - 23 000 евро 12. Двустаен, Ид.ц., тх., 64 кв.м, ет. 4, тер., ТЕЦ - 22 000 евро 13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс, обз. - 46 000 лв. 14. Двустаен, Проучване, 66 кв.м, ТЕЦ, ет. 8, РVС, подобрения - 37 000 лв. 15. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 31 500 лв.; 34 000 лв.; 36 500 лв. 16. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, ет. 7, РVС, подобрения - 39 200 лв. 17. Двустаен, Тева, ТЕЦ, 66 кв.м, 2 тер., добър вход - 21 500 лв. 18. Двустайни, Тева, ТЕЦ, ет. 8; ет. 6; ет. 3 - 24 000 лв.; 27 000 лв.; 21 500 лв. 19. Двустайни, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен- 33 000 лв.; 36 000 лв. 20. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 3, ет. 7, РVС, подолбрения- 38 000 лв.; 36 000 лв. 21. Двустайни, Изток, ТЕЦ ет. 1; ет. 2 - 33 000 лв.; 34 000 лв. 22. Двустаен, Изток, 64 кв.м, тх., ет. 2, юг, 2 тер. - 32 000 лв. 23. Двустаен, Радомир, ет. 5, РVС, л.о., обзавеждане - 20 000 лв. 24. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТХ., ТЕЦ, ЕТ. 6, ЮГ, 98 кв.м - 55 000 лв. 25. Тристаен, Ид.ц., 85 кв.м, ет. 2, тер., тх., ТЕЦ, подобрения - 29 900 евро 26. Тристаен, Ид.ц., тец, 90 кв.м, ул. Кракра - 37 500 евро 27. Тристаен, Монте Карло, 82 кв.м, тх., ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 36 800 евро 28. Тристаен, Пашов, 75 кв.м, тх., юг, 2 тер. - 55 000 лв. 29. Тристаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 3, непрех., 88 кв.м - 39 000 лв. 30. Изгодно, Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор, ет . 4 - 40 000 лв. 31. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв. 32. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 50 000 лв. 33. Тристайни, Албените, ТЕЦ, ет. 3, непрех. - 44 000 лв.; 46 000 лв. 34. Тристаен, Изток, ЕПК, 104 кв.м, подобрения - 28 000 евро 35. Тристайни, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 2 тер., ет. 3, непреходен - 45 000 ЛВ; 47 000 лв. 36. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 3, преустр., подобр. - 45 000 лв. 37. Къща, Мошино, 2 х 60 кв.м, пл., п: 660 кв.м - 38 000 лв. 38. Къща, Изток, сут. + 2 ет., пл., ЗП: 60 кв.м, дв. 420 кв.м - 75 000 лв. 39. Парцел, Батановци, 2 479 кв.м, център - 39 000 лв. Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

Съдействие за жилищни кредити ПРОДАВА: Ново строителство кв. Изток, Център, ап. от 65 до 145 кв.м, магазини и офиси ДВУСТАЕН, СОФИЯ ЦЕНТЪР, БЛИЗО ДО “ОПЪЛЧЕНСКА”, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, АКТ 16, ЕТ. 5 - 50 000 ЕВРО 1. Гарсониера, Проучване, ет. 4, ТЕЦ, тер., западно изл. - 29 000 лв. 2. Гарсониера, Тева, ет. 4, запад, тер., ТЕЦ, отл. локация - 18 900 лв. 3. Двустаен, Топ-център, 73 кв.м, ет. 8, 2 тер., - 30 000 евро 4. Двустаен, ул. Кракра, Т/Т, 2 тер., 85 кв.м, ет. 3 - 19 000 евро 5. Двустаен, Пашов, ЕПК, ет. 5, преустр. - 37 000 лв. 6. Двустаен, Изток, 2 тер., ТЕЦ, 7/8 ет., 65 кв.м, раб. асансьор - 32 000 лв. 7. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 лв. 8. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3, РVС дограма, ремонт, преустр. - 28 000 евро 9. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 40 000 евро 10. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв. 11. Тристаен, Пашов, непрех., ет. 6/8 - 41 000 лв. 12. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 45 000 лв. 13. Четиристаен, ул. Кракра, ет. 4, 98 кв.м, 2 тер., ТЕЦ - 40 000 евро 14. Масивна къща, Църква, 2 ет., дв. 580 кв.м - 67 000 лв. 15. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро 16. Стара къща, в района на болницата, масивен гараж, УПИ 400 кв.м, отлична локация - 48 000 лв. 17. Стара къща, с. Стефаново, мах. Егреците, дв. 2 500 кв.м, ток, вода- 25 000 лв. 18. Къща, на яз. лобош, 2 ет., масивна, дв. 800 кв.м - 12 000 евро 19. Вила, с. Селищен дол, дв. 550 кв.м, ЗП: 45 кв.м, 2 ет., и тавански стаи, масивна, ток, вода - 18 000 лв. 20. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро 21. УПИ, с. Люлин, 700 кв.м, 20 кв.м, постройка, СПЕШНО - 23 000 лв. 22. УПИ, 400 кв.м, над Болницата, ток, вода - 13 000 евро 23. УПИ, 716 кв.м, Рударци, отлична локация - 35 000 евро 24. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 45 евро/кв.м 25. УПИ, Мещица, 955 кв.м, равен, добра локация, близо до гл. път - 10 000 евро 26. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство и обществено обслужващи дейности- 45 евро/кв.м 27. УПИ, с. Люлин, 485 кв.м, вил. зона, с фургон, кладенец, плодни дръвчета - 7 000 лв. 28. Парцел, Слишовци, 980 кв.м - 6 000 лв. 29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места, Център, оборудвано, след ремонт - 200 000 евро 30. Магазин, кв. Изток, 50 кв.м, нап. завършен, акт 16 - 55 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Пром. хале, РЗП: 1 800 кв.м, Н=4м, дв. 3 000 кв.м, рампа - 2 200 евро 2. Магазин, Изток, 59 кв.м, на Пазара - 800 лв. /с ДДС/

Кантора за недвижми имоти

СПЕКТЪР

GSM 0898/255 800 Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/ 1. Гарсониери, Ид.ц., тх. - 32 000 лв.; 35 000 лв./ за ч.л./ 2. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 22 000 лв.; 30 000 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 3, ет. 12 - 35 000 лв. 4. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, отлична - 32 500 лв. 5. Гарсониера, Тева, ет. 1; ет. 4 - 16 500 лв.; 20 000 лв. 6. Гарсониера, Мошино, ет. 7/8, ТЕЦ- 26 000 лв.; 22 500 лв. 7. Двустаен, Център, ет. 1, 68 кв.м - 38 000 лв. 8. Двустаен, ИЦ, тх., ет. 3, ТЕЦ, тер., за ч.л. - 40 000 лв. 9. Двустаен, ИЦ, ет. 1, ТЕЦ, ремонт - 31 000 евро 10. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв. 11. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма - 52 000 лв. 12. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, без ТЕЦ - 29 000 лв. 13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 42 000 лв. 14. Двустаен, Тв. ливади, 58 кв.м, без ТЕЦ, ет. 1 - 29 000 лв. 15. Двустаен, Център, ет. 9/14/, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв. 16. Двустаен, Тева, ТЕЦ, тер. /за ч.л./ - 19 800 лв. 17. Двустаен, Тева, ет. 3, ет. 4. - 27 000 лв. 18. Двустаен, Изток, ет. 1; ет. 5 -31 000 лв. 19. Тристаен, Топ център, нов, ет. 6, ТЕЦ 36 500 евро 20. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв. 21. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 7 - 62 000 лв. 22. Тристаен, ул. Вардар, ет. 2 - 33 000 евро 23. Тристаен, Пашов, ет. 6/8 - 41 000 лв. 24. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 37 000 лв. 25. Тристаен, Изток - 45 000 лв.; 57 000 лв. 26. Къща, до Соф. шосе, сут. + ет., дв. 400 кв.м- 40 000 лв. 27. Къща, кв. Драгановец, ЗП: 60 кв.м, дв. 310 кв.м- 45 000 лв. 28. Офис, до Съда, нов, 44 кв.м,акт 16 - 25 000 евро 29. УПИ, Витановци, 840 кв.м, равен - 8 000 лв. 30. УПИ, Мещица, 900 кв.м - 15 000 лв.; 11 500 лв. ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Офиси, ИЦ - 150 лв.; 200 лв.


БРОКЕРСКА КАНТОРА

тел. 076/60 24 35; 0898/433 482; 0882/526 420

ПРОДАВА: 1. Къща, 3 ет., Байкушева махала, РЗП: 260 кв.м, нова, л.о.- 120 000 лв. 2. Къща, Сел. дол, 180 кв.м, тх., пл., дв. 730 кв.м - 27 000 лв. 3. Къща, с. Велиново, РЗП: 160 кв.м, дв. 780 кв.м, ток, вода - 13 500 лв. 4. Къща, с. Ярджиловци, ЗП: 39 кв.м, тх, пл., двор: 530 кв.м на асф.път - 25 000 лв. 5. Къща, с. Видрица, тх., пл.,44 кв.м, дв. 600 кв.м - 45 000 лв. 6. Вила, с. Брезнишки извор, РЗП: 38 кв.м, тх, пл, дв: 200 кв.м- 20 000 лв. 7. Парцел,с. Конска, равен, бунар,ток, вода, 781 кв.м - 12 000 лв. 8. Парцел, Студена, 1 дка, ток, вода, фургон - 16 000 лв. 9. Три парцела, х 460 кв.м., в кв. Ралица, ток, вода, регулация - 20 евро/кв.м 10. Парцел, Кладница, 850 кв.м, ток, вода, равен - 45 евро/кв.м ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Изток, ет. 6, ТЕЦ, нап. обзаведен, добър - 230 лв.

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895 0878/395 767

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията е създадена през 1994 г.

ВИЛИ И КЪЩИ: 1. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м, РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро 2. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м, дв: 500 кв.м, санирана, PVC, + къща за гости с РЗП: 40 кв.м, басейн- 170 000 евро 3. Къща, Сладк. коопер., тх., пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м- 50 000 лв. 4. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м, нова, завършена - 40 000 лв 5. С. Ярджиловци, 3 стаи, дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв. 6. Къща, Ковачевци, 3 ет., РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв. 7. Къща, Бобораци, дв. 1 дка, 2 ет. - 25 000 лв. 8. Къща, Прибой, нова, 2 ет., дв. 400 кв.м - 28 000 лв. 9. Вила, Рударци, дв. 595 кв.м, 2 ет., гараж - 58 000 евро СПЕШНО КУПУВА: 1. Двустаен, Ид.ц. - до 30 000 евро 2. Тристаен, Център - до 40 000 евро 3. Двустаен, Изток - до 34 000 лв. 4. Боксониера, Център - до 32 000 лв. 5. Двустаен, Проучване - до 34 000 лв.

новата сграда на ъгъла на ул. Кракра и ул. Райко Даскалов - ет. 1

НИКОЛ

ЕООД

0894/615 757; 0878/787 453

ПВЦ-ДОГРАМА, ИЗОЛАЦИЯ

1.Ж-к “Тева” - гарсониери, двустайни и тристайни апартаменти с ТЕЦ, външна изолация, РVС дограма, К-стъкло Изключителни цени Схема на плащане съобразена с клиента 2. Новоизграждащи се апартаменти и магазини, Ц.Г.Ч., ул.Н.Цанов, кл.Кракра и кв.Изток, цени на строителя, индивидуални схеми на разплащание Без комисионна от купувача!

- 35 000 ЕВРО

НОВО СТРОИТЕЛСТВО:

4. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, ЕТ. 2, РЕМОНТИРАН, ЛУКС,

0888/533 988

ул. Търговска 30/14 /Розовия блок/

- 46 000 ЕВРО

тел: 0887/884 095

П Е Р У Н

1. Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7

22. 3-ст., Център, панел, асансьор, добър - 41 000 лв. 23. 3-ст., Център, ет. 2, непрех., тх., ТЕЦ - 33 000 евро 24. 3-ст., Тева, ет. 3, РVС, л.о. - 32 000 лв. 25. 3-ст., Изток, ет. 2, РVС, перфектен, ТЕЦ - 60 000 лв. 26. 3-ст., Изток, ет.8, раб.асансьор, непреходен 40 000 лв. 27. 3-ст., Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 3, ТЕЦ, непреходен - 48 500 лв. 28. 3-ст. Изток, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, подобрения - 45 000 лв. 29. Къща, Тева, 1 ет., дв. 350 кв.м - 27 000 лв. 30. ПИ, над Автогарата, 560 кв.м; 416 кв.м - 22 500 лв.; 15 000 евро 31. Къща, до Болницата, близнак, 2 ет., дв. 250 кв.м, гараж - 45 000 лв. 32. Парцели, Варош, 467 кв.м, на 2 ул., 525 кв.м - 15 000 евро 33. УПИ, 11 дка., за стопански нужди - 5 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Стая, Център, ет. 1, гл. улица, за офис или кабинет - 180 лв. 2. Боксониера, Център, тх., ТЕЦ, отлична - 180 лв. 3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, отл. нап. обзаведена - 180 лв. 4. Двустаен, СЦ, тх., ТЕЦ, обзаведен - 200 лв. 5. Двустаен, Център, необзаведен, отличен - 250 лв. 6. Магазин, Център, 73 кв.м, партер, витрина, отл. - 700 лв. 7. Магазин, Изток, гл. ул., лукс, WC - 250 лв. 8. Магазин, Изток, Бл. Гебрев, партер, лукс, 70 кв.м - 700 лв.

3. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, НОВ С АКТ 16, ЕТ. 3, 110 КВ.М

Самостоятелна сграда, кв. Изток топ-място, на 2 ет., РЗП: 132 кв.м, СОТ, климатици, WC. Подходяща за заведение, офиси, търговски дейности.

- 9 000 евро - 26 500 евро - 19 000 евро - 22 900 лв. - 20 000 лв. - 36 000 лв. - 25 000 лв. - 17 500 лв. - 26 000 лв. - 30 000 евро - по договаряне - 41 500 лв. - 24 000 евро - 45 000 лв. - 28 000 лв. - 30 000 лв. - 19 500 лв. - 25 000 лв.; 22 000 лв. - 31 000 лв. - 39 000 лв. - 32 500 лв.

- 43 000 ЕВРО

ДАВА ПОД НАЕМ:

076/60 15 42, 088/8851 333; 089/6860 765 www.imotikaza.imot.bg 1. Офис, до Съда, 16 кв.м, нова кооперация, акт 16 2. Магазин, Изток, Ю. Гагарин, 46 кв.м 3. Магазин, Изток, нов завършен, лукс, 25 кв.м 4. 1-ст., Център, тухла, плоча, ТЕЦ 5. 1-ст., Соф. шосе, ет. 1, 53 кв.м, тер., лукс 6. 1-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2 7. 1-ст., Пашов, среден, юг, ТЕЦ 8. 1-ст., Тева, ет. 5, тер., юг, без ТЕЦ 9. 1-ст., Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. 10. 2-ст., СЦ, ет. 2, 78 кв.м, ТЕЦ, тер. 11. 2-ст., СЦ, ет. 3/4/, тх., пл., ТЕЦ, тер., таван, мазе 12. 2-ст., СЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, тер. 13. 2-ст., Център, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. 14. 2-ст, Център, до Пазара, ЕПК, ет. 5, юг, тер. 15. 2-ст., Пашов, ет. 1, ТЕЦ 16. 2-ст., Тева, eт.3, тип звезда, ТЕЦ, подобрения 17. 2-ст., Тева, ет. 8, работещ асансьор, без ТЕЦ 18. 2-ст., Тева, до у-ще, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., асансьор 19. 2-ст., Мошино, ТЕЦ, 2 тер., РVС 20. 2-ст., Изток, Албени, ет. 5, 2 тер., юг, ламинат 21. 2-ст., Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., до спирка

0886/149 700 0886/149 701

сл. 076/59 28 66 дом. 076/60 55 83 076/60 58 11

Нов блок в Изток, между Ю. Гагарин и Бл. Гебрев, апартаменти от 60 до 130 кв.м, без комисионна за купувача 1. Гарсониера, Тева, ет. 4, тер. - 16 600 лв. 2. Гарсониера, Изток, до Т-маркет, ет. 5, 2 тер. - 28 300 лв. 3. Голям Двустаен, Център, ет. 1, тх., ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 4. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, тер., ет. 6, /за ч.л./- 41 000 лв. 5. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 8, АС. РАБОТИ, РЕМОНТИРАН ПОКРИВ, МН. ДОБЪР, ЗА /Ч.Л./ - 19 800 ЛВ. 6. Двустаен, Изток, ет. 8, ас. работи, РVС, паркет - 32 000 лв. 7. Тристаен, СЦ, ет. 1, тх., ТЕЦ, тер., дворче - 34 400 евро 8. Тристаен, Център, ет. 1, 101 кв.м, тав. стая - 16 кв.м, много подобрения, може и с гараж - 38 000 еврро 9. Тристаен, Тева, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 36 000 лв. 10. Новопострен, самостоятелен, търговски обект, кафе-закуска, 38 кв.м, на топ-място, в кв. Мошино, работещо, става за всякакъв бизнес - 52 000 лв ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Голяма луксозна Гарсониера, с вградена кухня без ТЕЦ, с бойлер, в нов блок, необзаведена - 250 лв. 2. Гарсониера, Изток, ет. 8, нап. обзаведена, отлична, ТЕЦ - 220 лв. 3. Двустаен, Топ-център, ет. 2, ТЕЦ, нап. обзаведен - 400 лв. 4. Двустаен, Център, необзаведен, РVС, ТЕЦ, ет. 4 - 180 лв. 5. Двустаен, Тв. ливади, нап. обзаведен, без ТЕЦ, ет. 3 - 210 лв. 6. Офис, около Съда, луксозен, 26 кв.м - 250 лв.

ÁÎÂÈÍÀ e-mail: imoti_bovina@abv.bg

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

2. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, НОВ С АКТ 16 ЕТ. 2, 107 КВ.М

ПРОДАВА: 1. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 5, ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ., ЮГ, РVС, ТАВАН, НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ - 30 000 ЕВРО

ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

- 40 000 ЕВРО

тел. 076/60 28 94 дом. тел. 076/60 57 67 GSM 088 /8240 895

Кантора "Каза"

1. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, НОВ С АКТ 16, ЕТ. 2, 93 КВ.М

БРОКЕРСКА КАНТОРА "ПЕРНИК"

7

24 юли 2012 г.

ПРОДАВА СПЕШНО:

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Имоти

Съперник

ул.”Кракра” 57/2Б тел. 076/60 03 54, 0898/53 48 32, 0899/95 60 15

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро 2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв. 3. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро 4. Двустаен, ул. Струма, ет. 3, ТЕЦ, ремонтиран - 47 000 лв. 5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 8, ЕПК, вгр. кухня, ламинат, направена баня - 56 000 лв. 6. Тристаен, Център, непреходен, ТЕЦ, ет. 1 - 67 000 лв. 7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро 8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м - 56 000 лв. 9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м, 2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв. 10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро 11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно 12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро 13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв. 14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно 15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв. 16. Парцел, Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв. 17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Магазин, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне 2. Двустаен,Ц, ет. 7, обзаведен, Гарсониера, Ц, обзаведена - 220 лв. 3. Двустаен, кв. М. Карло, ет. 2, ч. обзаведен - 200 лв. 4. Хале, кв. Мошино, 500 кв.м Н=4 м - 600 евро

076/67 30 55; 0896/751 787

БОКСОНИЕРИ: 1. Изток, ет. 7, без ТЕЦ

- 12 000 лв. ГАРСОНИЕРИ: 1. Изток, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 30 000 лв. 2. Изток, ет. 2, тх., пл., 56 кв.м, РVС, след осн. ремонт - 34 000 лв. 3. Изток, ет. 5 ТЕЦ, ремонтирана - 24 700 лв. 4. Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 27 000 лв. 5. Мошино, ЕПК, ет. 2, ТЕЦ, тер., ал. дограма - 30 000 лв. 6. Изток, ет. 2, тх, тер., без ТЕЦ - 16 500 лв. 7. Изток, тх., пл., ТЕЦ, 59 кв.м, тер., ет. 2 - 40 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., юг - 31 000 лв. 2. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, РVС - 31 000 лв. 3. Изток, ет. 1, тх., без ТЕЦ, подорения - 42 000 лв. 4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., обзаведен - 34 000 лв. 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ - 31 000 лв. 6. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв. 7. Изток, ет. 3, без ТЕЦ - 29 000 лв. 8. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС, лукс - 48 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер., непреходен - 50 000 лв.; 52 000 лв. 2. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв. 3. Мошино, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв. 4. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро 5. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв. 6. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ - 41 000 лв. 7. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, луксозен - 44 000 евро КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Изток, РЗП 125 кв.м, дв.500 кв.м 41 500 евро 2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м - 80 000 евро 3. УПИ, Мошино, 694 кв.м, равен, на гл. път, подх. за бизнес - 20 000 евро 4. УПИ кв. Мошино, 400 кв.м, ток, вода - 20 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Изток, ет. 2, ТЕЦ, полуобзаведена - 200 лв. 2. Гарсониера, Изток, ет. 2, ТЕЦ, ремонт, обзаведена - 200 лв. 3. Двустаен, Изток, ет. 5, обзавеждане, РVС - 210 лв. 4. Тристаен, Мошино, ч. обзаведен - 250 лв. 5. Магазини, Изток, комуникативно място, I ниво 40 кв.м, II ниво 170 кв.м - 600 лв.; 1000 лв.

Кантора за недвижими имоти

ул.”Търговска” 42, ет.3 /стария съд/ Тел.: 0898/945 694; 0878/655 822

Орел “EООД” Съдействие за жилищни кредити

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 1. Двустаен, Изток, 67 кв.м, лукс, ет. 3 - 22 500 евро ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Център, тх., пл., без ТЕЦ - 21 000 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 лв. 3. Гарсониери, Пашов, ет. 2; ет. 4, юг, средна, след ремонт- 20 000 лв.; 25 000 лв. 4. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 23 000 лв. 5. Гарсониера, Мошино, ет 3, средна, РVС - 25 000 лв. 6. Гарсониери, Б. Гебрев, ет. 3, ет. 7, с екстри - 25 000 лв.; 21 000 лв. 7. Гарсониери, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, ет. 4, РVС, тер., лукс - 25 500 лв. 8. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро 9. Двустаен, Център, ет. 3, тх., тер., ТЕЦ - 43 000 лв. 10. Двустайни, Център, ет. 1; ет. 3; ет. 5, отлични - 50 000 лв.; 46 000 лв.; 51 000 лв. 11. СПЕШНО ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, ЕПК, РЕМОНТ, ЕТ. 9 - 31 000 ЛВ. 12. Двустаен, Тв. ливади, тх., пл., самост. вх., с тав. стая /мезонет/- 38 000 лв. 13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 42 000 лв. 14. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 13, 2 тер., мн. добър - 39 000 лв. 15. Двустайни, Пашов, ЕПК, ет. 1; ет. 5, ет. 3 - 28 000 лв.; 37 000 лв.; 33 000 лв. 16. Двустайни, Ю. Гагарин, ет. 5; ет. 1; ет. 6 - 25 000 лв.; 31 000 лв. 17. Двустайни, Бл. Гебрев, ет. 2; ет. 4, след ремонт - 31 000 лв.; 35 000 лв. 18. Тристаен, Център, панел, мн. добър - 40 000 лв. 19. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет. 3 - 40 000 лв. 20. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 38 000 лв. 21. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 7 000 лв. 22. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв. 23. Къща, 2 ет., таван + гараж, ниска част на Автогарата - 67 000 лв. 24. Нова къща, над Автогарата, гараж + 2 ет., дв. 600 кв.м - 62 000 лв. 25. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв. 26. Къща, Изток, мазе + 2 ет. дв. 300 кв.м, ПВЦ - 59 000 лв. 27. Къща, Д. Раковец, РЗП: 96 кв.м, гараж + 2 ет., дв. 1 300 кв.м - 27 000 лв. 28. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв. 29. Офис, Ид.ц., 16 кв.м, нова админ. сграда, функциониращ офис- 16 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 2, обзаведена, след осн. ремонт - 200 лв. 2. Гарсониера, Мошино, напълно обзаведена - 200 лв. 3. Двустаен, Тв. ливади, след осн. ремонт, обдзаведен - 200 лв. 4. Двустайни, Изток, след ремонт, ет. 4; ет. 8, обзаведени - 180 лв.; 200 лв. Спешно, купува, къща, над Автогарата, до 60 000 лв., плаща в брой веднага


8

Имоти

24 юли 2012 г.

Ул. "Търговска" 30/29, ет. 1 /Розовия блок/, вх. В /от към Батенберг/ Тел. 076/60 19 23; GSM: 088/7938 108

“ЕЛИОН”ЕООД

eliyon@abv.bg БИЗНЕС ОФЕРТИ: 1. Два магазина, Мошино, лукс - х 30 000 лв. ПРОДАВА: 1. Гарсониери, Дараците, ет. 7, ТЕЦ, тер., лукс - 33 000 лв. 2. Гарсониера, Пашов, ет. 3, ремонт - 25 000 лв. 3. Гарсониера, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, преустр. - 25 800 лв. 4. Гарсониера, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв. 5. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ тер. - 43 000 лв. 6. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ, тер., ет. 2 - 36 000 лв.; 35 000 лв. 7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 34 000 лв. 8. Двустаен, Пашов, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 30 000 лв. 9. Двустаен, Мошино, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер. подобр. - 38 800 лв. 10. Двустайни, Изток, УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7, ет. 4 - 56 000 лв.; 42 000 лв. 11. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер. подобрения - 38 000 лв. 12. Двустаен, Изток, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ - 30 000 лв. 13. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро 14. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро 15. Тристаен, ул. Търговска, добър, ет. 2, 102 кв.м - по договаряне 16. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 43 000 лв. 17. Тристаен, ЕПК, Тв. ливади, ет. 4 - 30 000 евро 18. Тристаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, преустроен - 40 000 лв.

19. Тристаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, тер., подобр., - 45 000 лв. 20. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро 21. Тристаен, Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., непрех. - 49 800 лв. 22. Тристаен, Изток, ет. 3 - 32 000 евро 23. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 38 000 лв. 24. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража, РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - по договаряне 25. Къща, Драгановец, ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв. 26. Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 43 000 евро 27. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 62 000 евро 28. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м 29. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 25 000 евро 30. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 45 евро/кв.м 31. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне 32. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне 33. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м 34. УПИ, Изток, 2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 35 евро/кв.м; 40 евро/кв.м 35. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ - 140 лв. 2. Двустаен, Мошино, ет. 7, обзаведен - 200 лв.

АГЕНЦИЯ “АРГО” ул. “Кракра” 15, ет.1 тел./факс: 0877/698 384;

0898/56 97 84; 0888/820 327 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв. 2. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, тер. - 32 000 лв. 3. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер., след ремонт - 22 000 лв. 4. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 19 800 лв. 5. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 43 000 лв. 6. 2-ст., Тв. ливади, ЕПК, добър, 2 тер. - 42 000 лв. 7. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 8. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв. 9. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв. 10. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 11. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг - 32 000 евро 12. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен - 40 000 лв. 13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро 14. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро КЪЩИ: 1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м, гараж, дв. 350 кв.м - 40 000 лв. 2. Къща, над Автогарата, РЗП: 60 кв.м, дв. 180 кв.м - 35 00 лв. 3. Къща, Драгичево, РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро 4. Къща, Център, ЗП: 70 кв.м, дв. 220 кв.м, след ремонт - 35 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв. 2. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв. 3. Тристаен, Пашов - 300 лв.

ПРОДАВАМ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, САМОСТОЯТЕЛНА ПОСТРОЙКА, 132 КВ.М, ПОДХОДЯЩА, ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТ, КОМУНИКАТИВНО МЯСТО, /БЕЗ ПОСРЕДНИК/

GSM: 0888/53 39 88

Съперник КАНТОРА

Тел ефони: 60 13 15 елефони: ефони:60 15;; 0898/680 417; Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/ вечер: 076/60 52 68

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели

123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Място за 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 вашата реклама 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567

- 29 000 лв.; 35 000 лв.

- 50 000 лв. - 70 000 лв. - 25 000 лв.

2. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.; Радомир ет. 1, 7 и 8

- 13 200 лв.

3. Красно село, ет. 2 - 23 000 евро; Радомир, ет. 2, тер., юг

- 16 600 лв.

6. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка

7. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м, сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м- 150 000 лв.

ДВУСТАЙНИ: 1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ 2. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата, РVС, теракот, ламинат

- 25 000 евро - 30 000 лв.

3. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; ет. 2, ТЕЦ, среден

- 37 000 лв.

4. Мошино, ет. 1, среден, юг, по БДС

- 32 000 лв.

5. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор

- 30 000 лв.

6. Радомир, кв. Гърляница, ет. 3

- 21 000 лв.

7. Радомир, Арката, ет. 7 /непоследен/, 2 тер., добър блок

- 15 500 лв.

8. Радомир, кв. Тракия ет. 2, заменя за Гарсониера, при доплащане 9. София, кв. Лозенец, партер, тх., подходящ за офис

- 45 000 евро

ТРИСТАЙНИ: 1. Център, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро; ет. 1, тх., тер., ТЕЦ

- 40 000 лв.

3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.

- 40 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ: 2. Къща, Радомир, етаж, 2 мазета, гараж, УПИ: 500 кв.м

8. Къща, с. Ковачевци, сут. + 2 ет., груб стр., дв. 450 кв.м

- 20 000 евро - 35 000 лв.

- 27 000 лв.

9. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м

- 40 000 лв.

10. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж, дв. 700 кв.м

- 50 000 евро

11. Къща, кв. Ралица, 2 ет., ЗП: 90 кв.м, парцел 1 дка

- по договаряне

12. ПИ, 1 416 кв.м, с. Г. Бучино, Бачова махала, може и 5 дка- по договаряне 13. Парцел, Варош, 520 кв.м, х 60 лв.кв.м; Горно Драгичево, 600 кв.м- х 50 лв./кв.м 14. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща 15. Парцел, над Проучване, на 2 улици

- 18 000 лв. - 16 000 евро

16. Парцел, с. Люлин, 830 кв.м

- 25 000 лв.

17. Парцел, кв. Ралица, 430 кв.м

- 15 000 евро

18. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен между къщи - 33 000 евро

2. Тева, ет. 5, 2 тер., ТЕЦ, много добър

1. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж

- 51 000 лв.

4. Къща, гр. Земен, мах. Орлово гнездо, 40 кв.м 5.Къща,надОбщината,сут.,гараж,и2ет.,х60кв.м,вдобросъст.

19. ПИ, Горно Драгичево, Център, 600 кв.м

- х 50 евро/кв.м - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Изток, с обзавеждане

- 140 лв.

2. Двустаен, Център, необзаведен, РVС, освеж. ремонт

- 220 лв.

3. 2-ри ет. от Къща, над Болницата, с обзавеждане

- 200 лв.

4. Центъра, масивен гараж

- 50 лв.

ул. “Н. Цанов” 34, /над Êàíòîðà ÈÌÎÒÈ р-т “Елит”/, ет.2, офис: 7 Тел.: 0895/718 709 „ÈÂÀ” ÅÎÎÄ 088/8215 130, 076/60 13 38

ул. Търговска, бл. 33 ет. 2 ПРОДАВА: 1. Голяма Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, самост. вх., дв., нов покрив, нов ремонт - 33 800 лв. 2. Г арсониера ева арсониера,, ТТева ева,, тер. тер.,, без ТЕЦ, ет. 6, добра - 27 800 ЛВ. 3. Гарсониера, Изток, ет. 6, южна, отлична след ремонт, РVС, паркет - 27 900 лв. 4. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер., ламинат, мн. добра - 25 800 лв. 5. Едностаен, Изток, 55 кв.м, тераса ЕПК, ТЕЦ, луксозен - 39 600 лв. 6. ДВУСТЕАЕН, ТЕВА, ЕТ. 8, АС. РАБОТИ, РЕМОНТИРАН ПОКРИВ, МН. ДОБЪР, ЗА /Ч.Л./ - 19 800 ЛВ. 7. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ, ТЕЦ, 74 КВ.М, ЛУКС, ОТРЕМОНТ. - 59 000 ЛВ. 8 . ТРИСТАЕН, ВАРДАР, ЕТ. 1, ТХ, ТЕЦ, ТЕР - 34 4 00 евро ТЕР.., ДВОР 9. Заведение /кафе-закуска/, Мошино, топ-място, 60 кв.м, СОТ, климатик - 52 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Отлична, напълно обзаведена голяма Гарсониера, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦ- 220 лв.

3. Къща Дивотино, нова ЗП: 55 кв.м, сут. + 2 ет., парцел 800 кв.м

ГАРСОНИЕРИ: 1. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер.; Тв. ливади, ет. 3, ЕПК

076/60 57 12 “КРЕДО” ЕООД сл.тел.: GSM: 0878/66 38 68; КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв. 2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв. 3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 24 000 ЕВРО 4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне 5. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв. 6. Двустаен, Мошино, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., изток/запад - 36 000 лв. 7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение 8. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 32 000 ЛВ. 9. Тристаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., ремонт - 60 000 лв. 10. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., лукс ремонт - 53 500 лв. 11. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 45 000 ЛВ. 12. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 55 000 евро 13. Къща, Църква, ЗП: 76 кв.м, + втора къща, ЗП: 26 кв.м, пл., масивна ограда, мн. подобрения, дв. 400 кв.м - 72 000 лв. 14. Къща, над Соф. шосе, сут. + ет., сменена дограма, външна изолация, допълнителни постройки, дв. 750 кв.м - 40 000 лв. 15. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв. 16. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв. 17. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро 18. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв. 19. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 15 до 20 евро/кв.м 20. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м 21. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 30 000 лв. 22. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв. 23. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв. СПЕШНО КУПУВА: 1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА 2. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ 3.ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

ТОП ОФЕРТИ: 1. Гарсониера, Изток, ет. 6, за ремонт - 18 000 лв. 2. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, 1 тер., ет. 4 - 25 000 лв. 3. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв. 4. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м, I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални + сан. възел, завършена обитаема, целогодишен достъп - 41 000 евро 5. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м 6. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини, гранитогрес, завършена баня, СОТ, в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро 7. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро 8. Парцел, Изток, 8 дка - 750 000 евро КУПУВА: 1. Гарсониера, Изток, Мошино - до 18 000 лв. 2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов - до 30 000 лв. 3. Тристаен , Изток - до 35 000 лв.

Телефони:

076/67 34 03; 0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

1. Помещение, 180 кв.м, Изток, “Бл. Гебрев”- 1 800 лв. 2. Разработен фризьорски салон, кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 300 лв. 3. Офис, Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 1 климатик, СОТ - 300 лв. 4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 48 кв.м - 400 лв.


Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Имоти

Съперник Кантора “ТАНЯ” недвижими имоти

ул. Н. Цанов - 32 /до вх. на р-т Елит/ 0890/552 855

ПРОДАВА: 1. КЪЩА В РАЙОНА НА БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН + 2 ЕТАЖА, ТХ., ПЛ. ДВ. 340 КВ.М - 59 000 ЛВ. 2. ВЕРТИКАЛЕН БЛИЗНАК, НАД СЛАДКАРСКА КООПЕРАЦИЯ, НАПЪЛНО САМОСТОЯТЕЛЕН, СУТЕРЕН + 2 ЕТ., ДВ. 280 КВ.М - 61 000 ЛВ. 3. УПИ, МОГИЛИЧЕ, 640 КВ.М, ВИСОКАТА ЧАСТ, ЛЕКА ДЕНИВЕЛАЦИЯ - 6 000 ЕВРО /С КОМЕНТАР/ 4. КЪЩА, ПРОФИЛАКТОРИУМА, СУТЕРЕН + ЕТАЖ, В ОТЛ.ВИД, СПЕШНО, ДВ.380 КВ.М - 53 000 ЛВ. КУПУВА: 1. КЪЩИ, АПАРТАМЕНТИ, ПАРЦЕЛИ ЗА РЕАЛНИ КЛИЕНТИ

Aвтокомплекс “Запад” ул.”От.Паисий” (до бившия икономически техникум) v автомивка външно и вътрешно v пране на килими v денонощно охраняем паркинг тел.0893/37 20 40 ново открит автокозметичен комплекс и денонощно охраняем паркинг до стария Икономически техникум набира персонал тел.0893/37 20 73; 0893/54 19 45

Д-р Джунков акушер-гинеколог приема от 14 00 до 18 00 ч прегледи, консултации, цитонамазка, ехография Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

ГИПСОКАРТОН - Окачени тавани - Преградни стени - Прахово боядисване, на латекс

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ улуци саниране хидроизолация мазилки шпакловки гипсокартон обръщане на ПВЦ боядисване, теракот фаянс

Сашов 0876/945 423

1-стаен, Пашов, ет. 2, среден, след осн. ремонт, без посредник, 26 000 лв. – тел.0897/92 81

КИНЕЗИТЕРАПИЯ и МАСАЖИ при:

- болки в кръста; спортни травми; целулит; слединсултни състояния; парези и парализи; безплатни консултации и др. кв.Монте Карло 234 (сградата на тенис-кортовете зад ПМГ) тел: 0899/83 86 47

SOS Детски селища България Нашата банкова сметка: Райфайзенбанк (България) ЕАД: BG76RZBB91551060353913

Представителство за Перник и Oбластта ул.”Отец Паисий”№35 GSM 0888/21 85 08 бул. Юрий Гагарин 100А (до винпром) 076/60 85 85

тел.0878/32 14 34

Продавам

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ: МИЛЕН БЕЛОВСКИ

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ

Фирма търси

фризьор и

2-ст., Център, 60 кв.м, ет.1, тх. подходящ за офис, дет. забавачка и др. - 28 600 евро

о е /т каф

95; 8 40 8 / 7 37 088 тел. 88/50 32 08

Тел. 0896/760 900; 0898/221 126

Сервиз за гуми v Продажба и смяна v Вулканизация v Изправяне на джанти тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

17 000 м2 площ! Над 25 000 артикула! За вашият ремонт! САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО “МАЛ-МУК” гр. Перник, ул. “Владайско въстание” тел: 076/67 22 23;67 22 24 e-mail: malmuk@abv.bg ФАЯНС, ТЕРАКОТ, ДОВЪРШИТЕЛНИ ОТ - ДО - ПРОМОЦИЯ ТЕЛ. 0896/62 02 20

123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Място за 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 реклама 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567

МАЛКИ

ОБЯВИ

имоти

Спешно продавам Гарсониера, гр. София, ж.к Люлин-5, преустроена, в Двустаен, ет. 2, 25 000 евро тел. 0887/24 14 21 Продавам къща 57 кв.м, Рудничар, 13 000 лв., със съдействие за кредит – тел. 0897/06 30 77 Продавам 1-стаен, Пашов, ет. 2, среден, след осн. ремонт, без посредник, 26 000 лв. – тел. 0897/92 81 18 Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне – тел. 0879/88 20 55 УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разрешително за строеж, с Н=15 м и РЗП:2 200 кв., продажба или обезщетение – тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02 наем

Давам под наем, партерно помещение, 90

маникюрист кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св.св. Кирил и тел.0888/68 95 35

ПРОДАВА:

СЕ А ЕМ: В ДА НА о/ Д яст О м п П

9

24 юли 2012 г.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА. ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

ДАЙДЖЕСТ

Корупцията и политическият натиск проблеми №1 на правораздаването Корупцията и политическият натиск са най-съществените проблеми в работата на институциите, свързани с правораздаването у нас - полицията, следствието, прокуратурата и съда. Това пише в междинния доклад на агенция "Алфа Рисърч" от изследвания за оценка и анализ на ефекта от изпълнението на проект "Усъвършенстване на работните процеси в съда", финансиран от фондация "Америка за България", съобщи БТА. Данните бяха оповестени от сдружение "Програма за развитие на съдебната система", което е поръчало проучванията. Те включват национално представително изследване, направено между 21 и 30 май сред 1020 души, групови дискусии и експертни интервюта. Подозренията в корупция засягат почти еднакво разследването, обвинението и съда според 62-68 на сто от анкетираните, докато политическият натиск се свързва най-силно с прокуратурата - 55 на сто, се посочва в доклада. Около 45 на сто обаче виждат такъв натиск и върху съда и разследващите органи. Като основен недъг в работата на полицията се посочва некомпетентност - 25 на сто, на прокуратурата - липсата на прозрачност - 30 процента, а на съда - тромавите бюрократични процедури - 34 процента. Две трети са на мнение, че през последните пет години, откакто България е член на ЕС, не се наблюдава промяна нито по отношение на ефективността, нито на безпристрастността, нито на справедливостта на съда. Най-значимо влияние върху негативното мнение за правораздавателните институции оказват "обществено значимите дела", коментират анализаторите. Според почти 90 на сто от анкетираните тези дела се свеждат до медиен шум без реален резултат. Доминира мнението, че се работи "на парче", по конкретни "политически поръчки". Убедеността, че истинските престъпления и престъпници остават ненаказани, обуславя разминаването между очакванията и оценките за издаваните присъди - според 40 на сто от анкетираните издаваните присъди никога не са справедливи спрямо извършените престъпления. Представители на европейските институции, както и омбудсманът Константин Пенчев са единствените говорители по проблеми, свързани с правосъдието, които се ползват с по-висока степен на доверие. Хората обаче разпознават като най-чести говорители по темата вицепремиера Цветанов - 90 на сто, премиера Борисов - 88 процента и главния прокурор Борис Велчев - 75 на сто. Ниското доверие към ефективността и безпристрастността на българската правосъдна система тласка гражданите към отказ от правосъдие. 44,6 на сто изпитват недоверие към резултатите от обжалването като коригиращ механизъм. Почти половината анкетирани - 49 на сто, не биха сътрудничили на правораздавателните органи, ако станат свидетели на престъпление. Правосъдната система започва да се възприема като нещо чуждо и далечно на обикновения човек, отбелязват анализаторите. 56 процента смятат, че намаляването на корупцията може да се постигне с повече контрол върху съдебната система, други 40 на сто - с повече прозрачност, персонална отговорност и по-ясни правила при назначаването на съдии и прокурори.

Методий 61, 120 кв.м - тел. 60 35 74 Давам под наем заведение, Изток, топмясто, РЗП:132 кв.м - тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37 работа

Павилион Нон-стоп търси бармани/ки, може и пенсионери – тел.0896/82 06 36 Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37 разни

Продавам крава на 2 телета – тел. 0888/45 82 11 Продавам ръководства за надомна работна - тел. 0895/13 33 61 Продавам пиролизно котле за отопление, 60KW – тел.0887/88 40 95 Продавам изгодно конвектомат за печене на пици, кроасани, неутрални витрини и абсорбатор – тел.0878/26 62 17

“СТИЛ - 2000” ООД Предоставя под наем: v Рекламни площи на фасадта на ГУМ v Търговски помещения За контакт: тел.0887/25 72 11; 076/60 29 16


Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

10

ОВЕН Ще успеете да се справите с недостатъците си, което ще ви позволи да контролирате ситуацията. Трябва да се разграничите от общата маса.

ТЕЛЕЦ Малко безотговорно ще се отнасяте към финансите си, което противоречи на вашата природа. Може би търсите твърде много наслаждения.

БЛИЗНАЦИ Ще демонстрирате безгрижие, което пък може да провокира нежелани реакции у околните. Днес е ден за събиране на информация.

РАК Днес ще сте в света на въображението и ще ви е трудно да намерите фокус. Информацията ще тече като водопад и може да откриете отговорите на куп въпроси.

ЛЪВ Би следвало много внимателно и дипломатично да се отнесете към планирането на работните задачи, ако искате да получите задоволи0885/05 88 17 телни резултати.

ДЕВА Очаквайте уплътняване на времето и увеличаване на изискванията. Използвайте този момент, за да внесете промени в имиджа.

Съперник

Обяви

24 юли 2012 г.

ВЕЗНИ Планетите ви съобщават, че днес е ден на красотата. И понеже няма пълно щастие, ще се наложи да се погрижите за финансовите си дела.

СКОРПИОН Може би този ден ще започне не по начина, по който очаквате. Ако не сте уверени в способностите си, по-добре не започвайте нищо ново.

СТРЕЛЕЦ На фона на служебнте ви ангажименти личният ви живот ще изглежда като едно тихо езеро. Може да се чувствате малко измъчени

КОЗИРОГ Най-важното е да не се престаравате. Ясно е, че не можете да разрешите проблема на минутата, макар да търсите резултат, ефективност и полезност.

ВОДОЛЕЙ Бъдете по-мили и грижливи към себе си, защото прекалените емоции се отразяват неприятно на здравето ви.

РИБИ Не претоварвайте стомаха си, дори да ви заведат в петзвезден ресторант, стомахът ви си остава същият. Бъдете внимателни.

ДАЙДЖЕСТ Добрев залага ”капани” на търговските аташета Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще проверява дали и как реагират служителите от Службите по търговскоикономически въпроси (СТИВ) на запитвания на фирми. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след годишната среща на екипа на министерството с представителите в СТИВ, предаде БТА. До края на годината администрацията на министерството ще изпраща на търговските представители от три до пет запитвания от различни фирми с измислени имена и електронни адреси. На базата на това как са реагирали на всяко запитване ще ги оценяваме, заяви министърът. Той уточни, че сега има обратна връзка само през Българската търговско-промишлена палата и Агенцията за малки и средни предприятия, и допълни, че има случаи, в които търговските представители не си вършат добре работата. Има търговски служби, от които не съм доволен, каза министърът, но отказа да посочи поименни кои са те. "Аз съм им казал и те получиха втори шанс, ще видим до края на годината как ще се справят, допълни министърът. Няма да се поколебая, ако някоя СТИВ не си върши съвестно задълженията, да сменя ръководството дори преди изтичането на мандата му", заяви Добрев. Той съобщи, че сред отличниците са търговските ни представителства в Китай и Румъния. Като цяло за последната година и половина 20 големи инвеститори са направили вложения у нас, съобщи министърът и допълни, че се надява тази тенденция да продължи и дори да се увеличи броят на инвеститорите. За първите три месеца на тази година стокообменът с Китай възлиза на 479 млн. долара, което е с около 60% ръст спрямо същия период на 2011 г., показват данни на СТИВ в Китай. Българският износ е на стойност 210 млн. долара, което е 90%, а вносът е за 268 млн. долара. Основно българският износ е на мед и медни сплави. Увеличаването на българските храни за Китай е сред основните приоритети в работата на СТИВ. По данни на ръководството на СТИВ в Румъния стокообменът между двете държави за миналата година бележи рекорд за последните 23 години и е достигнал 3,545 млрд. евро. Експортът на България за Румъния е за близо 2 милиарда и е реализиран от 1739 фирми. По прогнози на ръководството на СТИВ през тази година се очаква броят на румънските туристи у нас да достигне близо един милион души. Ръководителят на СТИВ в Румъния заяви, че след атентата на летището в Бургас е получил уверения от румънското министерство на регионалното развитие и туризма и местната агенция на туроператорите, че заявките и записванията към страната ни няма да намалеят. Мистър Добрев също подчерта, че е получил уверение от нашите СТИВ-ове, че терористичният акт в Бургас не е предизвикал сътресения в икономически план - няма отказани резервации за България и спад на пазарите. Той обаче подчерта, че ангажиментът на нашите Служби по търговскоикономически въпроси е да продължат да следят ситуацията, за да може, ако има някакви негативни тенденции да се реагира спрямо тях и за всеки един пазар по отделно. Какво очаква бизнесът от СТИВ 60% от фирмите очакват от българските Служби по търговско-икономически въпроси в чужбина да им намират бизнес-партньори, а около 30 на сто - икономическа информация за съответната страна. Това показват данни от проучване сред членовете на Българската търговско-промишлена палата, оповестено от председателя на БТПП Цветан Симеонов след среща на екипа на икономическото министерство с представителите в СТИВ. 21% от анкетираните са дали отлични оценки на работата на службите по търговско-икономически въпроси, около 40 на сто добра, а около 18 на сто - много добра. Петнадесет на сто от фирмите са дали лоша оценка, а 6 незадоволителна.

БНТ1

05:00 Бързо, лесно, вкусно 05:30 Дързост и красота - /3023 епизод/ 06:15 В час ли си: Моето училище/п/ 06:30 Денят започва 09:00 По света и у нас 09:05 Денят започва с Култура 10:00 По света и у нас 10:10 Денят отблизо с Мария 12:00 По света и у нас 12:50 Индия - любовна история 13:50 Сен Тропе - тв филм 15:05 Лятно кино с БНТ1: "Мързелград" 16:00 По света и у нас 16:20 Дързост и красота - /3024 епизод/ 17:05партаментът с Марта Вачкова 17:55 Баскетбол: България - Турция/ 20:00 По света и у нас 20:40 БНТ такси - ток шоу 20:50 Спортни новини 21:00 Референдум 22:00 Виж БиБиСи: 22:30 Икономически новини 22:55 Зелена светлина 23:00 Денис и приятели - вечерно шоу 00:05 Апартаментът с Марта Вачкова 00:50 По света и у нас /п от 20:00/ 01:30 БНТ такси/п/ 01:40 Референдум - публицистично шоу/ 02:40 Икономически новини/п/ 03:05 Япония днес/п/ 03:30 Видеоклипове 03:50 В час ли си: Моето училище/п/ 04:00 Денис и приятели - вечерно шоу/ 05:00 "Алф" /п./ - сериал, еп. 19 05:30 "Дарма и Грег" /п./ - сериал, 05:50 "Горките родители на богатите деца" /п./ - сериал, еп. 30 06:45 "Тази сутрин" 09:30 "Приятели" - сериал, с. 9, еп. 14 10:00 "Малки сладки лъжкини" - сериал, с. 1, еп. 18 11:00 "Горките родители на богатите деца" - сериал, еп. 31 12:00 bTV Новините - обедна емисия 12:30 "Шоуто на Слави" /п./ 13:30 "Златната клетка" - сериал, 14:30 "Алф" - сериал, еп. 20 15:00 "Анатомията на Грей"- сериал 16:00 "Отчаяни съпруги" - сериал, 17:00 bTV Новините 17:30 "Изборът на Лара" - сериал, 19:00 bTV Новините 20:00 "Времето лети" - сериал 21:00 "Никита: Отмъщението" - сериал, еп. 13 22:00 bTV Новините 22:30 "Шоуто на Слави" 23:30 "Дарма и Грег" - сериал 00:00 "Кодово име: Чистачът" - сериал, сезон 2, еп. 5 01:00 "Малки сладки лъжкини" /п./ сериал, с. 1, еп. 18 02:00 bTV Новините /п./ 02:30 "Приятели" /п./ - сериал, с. 03:00 "Никита: Отмъщението" /п./ сериал, еп. 13 03:50 "Високи токчета" - токшоу 04:10 "Търси се..." /п./

05:40 06:30 09:30 11:25 11:30 12:00 13:00 13:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:00

НОВА ТВ "Часът на Милен Цветков" "Здравей, България" "На кафе" "Клуб Нюз" - светски новини "Бон Апети" "Щастливи заедно" - сериал Новините на Нова "Изгубени години" - сериал "Долината на слънцето" - сериал "Другите отчаяни съпруги" - сериал "Часът на Милен Цветков" "Станция НОВА: Новините на Нова "Хавай 5-0 " - сериал "Пълна лудница" Новините на Нова "От местопрестъплението: Маями" "Герои" - сериал "Лекар на повикване" - сериал "Ева Луна"- сериен филм "Долината на слънцето" - сериал Новините на Нова /п/ "На кафе"

бТВ 05:00 "Алф" /п./ - сериал, еп. 19 05:30 "Дарма и Грег" /п./ - сериал, 05:50 "Горките родители на богатите деца" / п./ - сериал, еп. 30 06:45 "Тази сутрин" 09:30 "Приятели" - сериал, с. 9, еп. 14 10:00 "Малки сладки лъжкини" - сериал 11:00 "Горките родители на богатите деца" сериал, еп. 31 12:00 bTV Новините - обедна емисия 12:30 "Шоуто на Слави" /п./ 13:30 "Златната клетка" - сериал, 14:30 "Алф" - сериал, еп. 20 15:00 "Анатомията на Грей"- сериал 16:00 "Отчаяни съпруги" - сериал, 17:00 bTV Новините 17:30 "Изборът на Лара" - сериал, 19:00 bTV Новините 20:00 "Времето лети" - сериал 21:00 "Никита: Отмъщението" - сериал 22:00 bTV Новините 22:30 "Шоуто на Слави" 23:30 "Дарма и Грег" - сериал 00:00 "Кодово име: Чистачът" - сериал 01:00 "Малки сладки лъжкини" - сериал, 02:00 bTV Новините /п./ 02:30 "Приятели" /п./ - сериал 03:00 "Никита: Отмъщението"- сериал, 03:50 "Високи токчета" - токшоу 04:10 "Търси се..." /п./


Спорт

Съперник

24 юли 2012 г.

Ñâåòîñëàâ Ãîöåâ ùå èãðàå âúâ Âåðîíà

11

Мачовете от “А” група може и да не се излъчват

Брезничанинът става съотборник на Марко Меони

“Миньор” играе днес срещу “Черно море” Елитните отбори на Миньор и Черно море играят днес контрола в Банско. Проверката между двата тима е насрочена за 18.30 часа на терена към хотелски комплекс „Пири”. „Чуковете” от Перник от завчера са на лагер в планинския курорт и ще останат там до първи август. По време на лагера Миньор има уредени контроли със Спартак (Плевен) на 26 юли (четвъртък), с албанския Беса на 28 юли (събота) и с кипърския Арис (Лимасол) на 1 август в сряда. Миньор ще представи отбора на своята публика на 4 август с контролна среща срещу втородивизионния Септември (Симитли).

Син на Юри Васев се пробва в “Нефтохимик” От няколко дни с отбора на Нефтохимик се подготвят двама нови футболисти, които са преминали през школата на Левски. Това са полузащитникът Андреас Васев, който взе участие в турнира в Ловеч, както и вратарят Цветан Димитров. На двамата ще бъде даден шанс да покажат качествата си в днешната контрола с Видима Раковски, както и в мача с Етър, който е предвиден за сряда. В същото време стана ясно, че техническият щаб на Нефтохимик търси съперник за контролен мач на 1-ви август. Изпълнителният директор Благомир Митрев днес ще разговаря с ръководството на Черноморец за ползването на стадион „Лазур” за контролна среща и представяне на отбора на 4-ти август, седмица преди първото домакинство на „нафтата” срешу отбора на „Чавдар Етрополе”. С идването на сина на пернишкия треньор Юри Васев Андреас, се запазва пернишката вързка в тима на “Нефтохимик”. През пролетния полусезон в отбора играеше бившият миньорец Адриан Олегов, който обаче предпочете да продължи кариерата си в малтийски “Хамрун” заедно с Лябо Витанов и Николай Божов.

ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ООД УПРАВИТЕЛ: инж. ИВАН ПЕТРОВ ISSN 1312-7012

Брезнишкият волейболист Светослав Гоцев ще играе в италианския елитен отбор Марми Ланца (Верона) от новия сезон, съобщи официалният сайт на клуба. Централният блокировач на българския национален отбор преминава в тима от Града на Ромео и Жулиета от българския вицешампион Пирин Балканстрой (Разлог). “След дълги преговори успяхме да си осигурим подписа на Гоцев и да победим конкуренцията на множество клубове, които

през изминалия сезон са оценили пълния му потенциал, показан и по време на Световната лига и олимпийските квалификации”, заявява треньорът на Марми Ланца Бруно Баньоли. “Това е един състезател с висок отскок, който с разпределител като Марко Меони ще може да разкрие пълните си възможности в бързата атака. Ще ни помогне много и с флот-сервисите с отскок.” През 2011 - 2012 година в Серие А1 Марми Ланца завърши на

единадесето място в редовния сезон с 29 точки от 9 победи и 17 загуби, след което инкасира още две загуби в плейофите. Гоцев е юноша на “Миньор”, а на петнайсет години заедно с национала Тодор Скримов преминаха в “Славия”. Покъсно Скримов замина за Франция, а Светослав се озова във вицешампиона на България, където изкара две годии. През това време към него имаше оферти от Иран, но той твърдо отстояваше желанието си да играе на Апенините.

Издигнаха българския флаг в Лондон Българският флаг бе издигнат в Олимпийското село в Лондон. Това стана завчера точно в 16.00 ч местно време на специална церемония, която се състоя в присъствието на повечето български олимпийци, пристигнали вече в английската столица. Състезатели и треньори от мъжкия ни национален отбор по волейбол, стрелбата, стрелбата с лък, спортната гимнастика и бадминтона видяха на живо издигането на родния трибагреник. На церемонията присъстваха генералният секратар на БОК Белчо Горанов, пристигнал късно снощи в олимпийската столица, както и посланикът ни в Лондон Константин Димит-

ров.Семплата 40-минутна церемония започна точно в 15.30 ч., когато нашите олимпийци влязоха в „Олимпик Плаза“. Ритуалът започна с феерично изпълнение на местни танцьори, облечени в пищни пъстри костюми. Последва приветствие от кмета на олимпийското село, след което бе изпълнен олимпийският химн. После на сцената бяха поканени посланик Константин Димитров и Белчо Горанов и тогава прозвуча българският химн, при което над селото бе издигнат българският трибагреник. Финалът отново бе за фееричната танцова група, която изпълни нещо като част от мюзикъл. Истински фурор предиз-

викаха костюмите на нашите олимпийци. Според присъствалите на церемонията, а и по мнение на всички срещнали ги по пътя към „Олимпиик Плаза“, дрехите на българите са едни от найстилните и красиви на Игрите. Според ръководствата на нашите тимове и делегацията ни, подготовката на българските спортисти акредитирани в Лондон преминава нормално и по график. Утре за Лондон заминават част от акредитираните български журналисти, а във вторник по обед нова група олимпийци ще отлети за английската столица. Игрите на ХХХ Олимпиада се откриват в петък и ще продължат 17 дни.

Локо /Пд/ се разпада? З а щитниците Юнес Бенжелюн и Джереми Родригес вече не са част от Локомотив (Пловдив). Двамата французи разтрогнаха по взаимно съгласие своите договори с клуба и са свободни да си търсят нови отбори. Разбра се, че не е изключено поне един от двама-

та да подсили ЦСКА, където изпитват остра нужда от играчи за почти всички постове. Бенжелюн и Родригес са първите, които напускат потъващия кораб, изоставен от Коко Динев. Благодетелят обяви, че се оттегля и съдбата на “смърфовете” стана неясна. Това принуди футболистите да си подсигурят бъдещето, намирайки си нови отбори. Завчера

други двама играчи на Локо (Пд), си тръгнаха от “Лаута”. Националът Христо Златински и португалецът Сержиньо вече преговарят с ЦСКА. Очакванията са още от основните футболисти на “смърфовете” да си намерят нови клубове. Както е известно, Даксон пък се завърна в родината си, където премина в редиците на гранда Вашко да Гама.

Съществува реална опасност предстоящият сезон в “А” група да не бъде предаван по нито една телевизия. Вчера в централата бяха отворени офертите на трите медии кандидатки да излъчват мачовете. Става въпрос за БНТ, TV+ и Нова телевизия. Парите, които те предлагат обаче, се струват на клубовете обидно малко. Поради тази причина беше взето решение притежателите на тръжни книжа да извадят нови предложения, крайният срок е 20 юли. Ако и тогава не се стигне до договорка, първенството няма въобще да бъде предавано. Обсъжда се и вариант всеки клуб да продава самостоятелно правата си. Ако се вземат приблизителнити параметри на офертите от трите телевизии се получава нещо наистна странно. Ако съберат най-добрите предложения за пакетите от първенството плюс турнира за купата, в момента клубовете няма да съберат и 2 милиона лева. Това е доста по-слабо от предходната година, когато футболът ни лапна близо 6 млн. лева от телевизиите. Сега шефовете на футболните клубове са намалили очакванието на пет милиона, което пак е далече от предлаганите от телевизиите пари. В момента “А” група се предлага в три пакета. “Платиненият” включва избор на всичките четири “телевизионни” мача от кръга. “Златният” осигурява правото на първи и трети избор, а “сребърният” на “втори и четвърти”. Според източници от телевизиите едва ли цената ще се покачи особено, тъй като напоследък се случиха доста скандали около прякото излъчване на български мачове. Иначе продуктът е по-гледаем от Шампионската лига, колкото и парадоксално да звучи.

Само сребърните медали в Лондон ще бъдат истински 5 долара струва бронзовият медал от Лондон 2012, ако бъде претопен и върнат на вторични суровини. Теглото на всеки медал е 412 грама, приблизително колкото тежи една малка консерва с грах например. Ниската стойност на бронзовия медал идва от факта, че в производството му почти не е вложен метала, чието име носи. В него преобладава медта. От този метал има и в златния медал. 6 процента от него са от мед, 93 са сребро и едва 1,34 процента злато. Претопен и продаден метал по метал той би струвал 650 долара. Сребърният отговаря почти напълно на името си. 93 процента сребро и 6 процента мед носят при претопяване 335 долара. Истински златни медали са връчвани за последно на олимпиадата в Стокхолм през 1912. В Лондон ще бъдат раздадени около 2300 медала. Страницата подготви Яне Анестиев

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани Петрова

Главен редактор: Любомира ПЕЛОВА Зам. главен редактор: Зоя ИВАНОВА Коментари и анализи: Валентин ВАРАДИНОВ

Силвия Григорова, Яне Анестиев, Александра Илиева, Виктория Станкова

Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА Иванка Василева, Лина Иванова, Цветелина Чавдарова, Стефан Ангелов

Дежурен редактор: Любомира ПЕЛОВА

ФОТОРЕПОРТЕР: Костадин Михов СЧЕТОВОДСТВО: Радка Лазова

1. Редакция в-к “Съперник” ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72 2. Кафе-клуб “Антония” нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83 3. Агенция “СИМЕОН -Д” ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26

РЕКЛАМНИ БЮРА:

Адрес на редакцията: гр. Перник "Св. св. Кирил и Методий" бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72 Всеки автор носи отговорност за материала си Печат: Печатница “Аргус” Разпространение: Станислава Лазарова


24 юли 2012 г.

Çàäúðæàõà ëåêàð ñ ïîäêóï

Потърпевш пациент алармирал полицията

Сертификация за родните плодове и зеленчуци От Агенцията по храните съобщават че във връзка със Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България чрез специфично подпомагане, през изминалата седмица инспектори към Българска агенция по безопасност на храните сертифицираха 2797 тона плодове и зеленчуци родно производство. Количеството краставици, които отговарят на критериите за екстра качество и са били сертифицирани е 917 тона. Инспекторите към дирекция „Контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“ към БАБХ са издали сертификати още и за 150 тона кайсии, 108 тона пипер, 58 тона праскови. За седмицата сертифицираните домати са 1545 тона, което е приблизителното количество на внесените в страната домати за целия месец юни. Българските плодове и зеленчуци са с много добри показатели, с чудесни вкусови качества и отговарят на продуктовите спецификации по Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България.

Близо 20 000 доброволците 19 400 са доброволците в БЧК, които помагат на уязвимите групи от хора. Бройката не е малка, но е нищожна като процентно изражение в съпоставка с други европейски страни в които всеки трети човек е доброволец – това коментира зам.генералният директор на БЧК д-р Славита Джамбазова. Тя е категорична в мнението си че у нас ума какво да се направи за да се развие доброволчеството. Това придобива още по актуални нотки след атентата който беше извършен на летището в Бургас. Защото в кризисна и екстремна ситуация се разчита и на тези доброволци. Доброволците у нас чакат своя закон за доброволчеството, чрез който ще има сигурност в качеството си на условията които се създаватат за да се упражнява тази дейност. В момента доброволците у нас работят в различни сфери, а именно за развитие на културното ни наследство и приемане на различията, както и по отношение на образованието Зоя ИВАНОВА

ПРОДАВАМ:

Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

Тел.: 0888/533 988

Любомира ПЕЛОВА Служители от сектор ‘’Противодействие на криминалната престъпност” и сектор ”Противодействие на икономическата престъпност” към Областната дирекция на МВР в Перник вчера задържаха лекар, поискал за услугите си от пациент нерегламентирана парична сума. От полицията категорично отказаха повече информация по случая, в късния следобяд

вчера още работили по грозния инцидент. Уточниха само, че сигналът в дирекцията е получен от възмутен пациент, който твърдял, че лекар от най-голямото здравно заведение в региона – пернишката МБАЛ ‘’ Р.Ангелова ‘’, е поискал нерегламентирана парична сума, за да му издаде необходимия документ. Веднага са предприети оперативно – издирвателни мероприятия по установ-

яване на фактическата обстановка. При направевното претърсване в кабинета на лекаря е открита и иззета по законния ред въпросната парична сума. Изпълнителният директор на стационара д-р Вяра Церовска заяви, че не е информирана за станалото. В ОДМВР - Перник е образувано досъдебно производство и работата по случая продължава.

Адвокатите на Заека искат отвод на Окръжния прокурор

Любомира ПЕЛОВА Защитниците на Марио Любенов – Заека настояват окръжният прокурор на Перник Пламен Найденов да си направи отвод от делото за убийството на Мирослава. Те вече са внесли исканетоси във Върховната касационна прокуратура. Според адвокатите

Диана Ангелова и Владимир Стойков те не са допускани насаме с подзащитния си по разпореждане на прокурора, който е наблюдаващ по делото. Винаги на срещите им с Марио Любенов в ареста е присъствал и дознател. Адвокатите твърдят, че това е грубо нарушение на Закона и нас-

тояват за отвод на прокурора. Потърсихме становището и на прокурор Найденов по проблема, но той не отговаряше на мобилния си телефон. «Съперник» е готов винаги да му предостави възможност да изложи на страниците на изданието своята позиция по казуса. А междувременно стана ясно още, че адвокатите Стойков и Ангелова се внесли в Окръжния съд в Перник и молба за промяна мярката за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека на Заека. Марио е единственият обвинен в убийството на Мирослава Николова след самоубийството на Стойчо Стоев – Чочо.

Дилър зад решетките за година Любомира ПЕЛОВА Дилър, разпространявал дрога в Радомир, влиза зад решетките за година. Наказанието на 33-годишния Симеон Симеонов от Радомир е наложено след постигинато споразумение между прокуратурата и съда. Симеон бил сгащен от пернишките антимафиоти с 4 дози марихуана и 4 дози амфетамин. Дилърът седял и чакал клиенти на пейка в квартал Гърляница в Радомир. Той носил у себе си 1,341 грама амфетамин и 2,137 грама канабис. Общата стойност на наркотичните вещества била 53 лв.

Влзелият в т.н. Христова възраст радомирец е криминално проявен. Той е осъждан два пъти. За първата присъда Симеон е реабилитиран. По второ дело е пилучил условна присъда от 10 месеца и глоба от 1000 лева. По това наказание

все още не били изтекли предвидените от закона срокове, за да бъде изчистено от досието му. Така се стига и до ефективната присъда. Сегашното си наказание радомирецът ще изтърпи при първоначален строг режим.

12

Помияр ухапа радомирец, той осъди общината Любомира ПЕЛОВА

Жител на Радомир осъди кметската управа за преживените страдания, след като бил ухапан от улично псе. Помиярът нападнал Иван Фиданов Граховски на 21 февруари тази година на една от улиците в общинския център. Той е предявил иск срещу общината на стойност 1 200 лв. Радомирският Районен съд му е присъдил 600 лева. Недоволен от решението, Граховски обжалва присъдата в Окръжен съд Перник. По-висшата институция е уважила претенциите на пострадалия за нанесените неимуществени вреди и според решението искът на пострадалия е уважен в пълния размер от 1200 лева Общината ще трябва да плати на ищеца и 216 лева за направени разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване. АПРОПО ДОКЪДЕ Я ДОКАРАХМЕ. АРХЕОЛОЗИТЕ ДА НЕ СМЕЯТ ДА КАЖАТ КЪДЕ и какви разкопки ще правят това лято, за да не изкушават иманярите. Така историята, с която толкова обичаме да се гордеем, ще мине някак под сурдинка. Получава се идиотски парадокс- хем искаме да станем привлекателна туристическа дестинация, да показваме старинни забележителности на мало и голямо от широкия свят, хем си служим с недомлъвки и пазим в тайна “светите места”. Обаче имат ли избор историците? И тяхната не е лесна. А са дали малко повече инфо, а могилите и гробниците са осъмнали плячкосани. Изобщо иманярите са своеобразен ъндърграунд, пред който наркодилърите, например, трева да пасат. Сякаш са деца на световната конспирация и надушат ли имането, отърване няма. Затова археолозите са си сложили катинар на устата. И ако опазят тайната- значи са истински професионалисти. Проблемът е един път да сложат историческите ценности зад бронирано стъкло. ФУТБОЛНИЯТ ОТБОР НА МИНЬОР Е ВКАРАН В СЕРИАЛА “ДОСИЕТАТА ХИКС”. Имал финансиране до края на годината, ама никой не казва колко са парите. Имало и спонсор, ама от скромност не иска да се представи пред феновете. Отборът бил подсигурен с всичко, обаче кой как отвори уста да се изкаже по въпроса, говори някак тегаво, дипломатически, сякаш се бои да не издаде държавна тайна. Интересно дали “царете на мълчанието” могат с тая политика да стимулират играчите да станат утре царе на футболния терен. След добрия сезон, който вече е зад гърба на спортната общественост, явно се задават непредвидимо дълги футболни пости. Ако са само 40- дневни като църковните, бързо ще отминат. Мълчанието обаче е и погребален символ, та да не дава Господ. НАВИКНАЛИТЕ НА 35- 40 ГРАДУСА ПЕРНИЧАНИ ВЧЕРА ЗА МАЛКО ДА ОБУЯТ чорапи и да облекат дълъг ръкав. Излезли по традиция с почти плажно облекло, мнозина се връщаха обратно в къщи да се загърнат с нещо по така, като за из път. Лято, лято, ама народът затова е казал, че лете дрешка не е тежка.

20120723sapernik140  

Вестник Съперник броеве от 2012 година

20120723sapernik140  

Вестник Съперник броеве от 2012 година

Advertisement