Page 1

Всяка

ВРЕМЕТО

се

събужда

с

вестник

“Съперник”

КАЛЕНДАР Св. свщмчк Теодот, еп. Анкирски. Св. мчца Валерия

Y K

Перник

8°/250 Ясно

C M

сутрин

ВАЛУТИ 1 Евро = 1.955 лв. 1 Долар = 1.566 лв.

Цена: 0,60 лева

СТР. 11

ÁÅËÎÄÐÎÁÍÀÒÀ ÁÎËÍÈÖÀ ÏÐÅÃËÅÆÄÀ ÁÅÇÏËÀÒÍÎ 3 600 SMS-À ÈÇÏÐÀÒÅÍÈ Â ÏÎÄÊÐÅÏÀ ÍÀ ÏÅÐÍÈÊ ÑÀÉÒ ÎÒÊÀÇÀ ÂÀÍÃÅËΠÎÒ “ÌÈÍÜÎД

Те ще изготвят безвъзмездно идейни проекти

България он лайн Българинът все по-активно започва да живее не само чрез телевизора и компютъра, но и вътре в тях. Понеже отдавна сме станали глобално село, продължаваме да си живеем по селски. Проблемите на комшията са и наши проблеми, както и обратното. Щото знаем поговорката за мечката, която заиграе ли оттатък дувара, скоро ще дойде и при нас. Тъкмо Перник престана да е част от ТВ-сериала, и снимачната площадка се премести край Сливен. След малко в Ямбол. После се върне при градушката в Пловдивско. И така от бедствие на бедствие, от трус на трус, от взрив на взрив нашенецът живее с проблемите на себеподобните си по четирите краища на България. А и обясненията защо става така са някак по селски наивни. Даже добродушни. Евакуацията и стресът лека - полека се превръщат в битов ритуал, свързан с някакви сезонни фолклорни мотиви. Явно Господ е рекъл да не оставя район без проблеми. Нали всички сме равни под небето? Така България, освен че е една човешка длан, е и един неспирен он лайн екшън, който те държи буден и денем, и нощем.

ботят най-напред по проект за възстановяване на Трета детска градина в града. Вчера започнаха работа по оценка на щетите на частния сграден фонд 20 екипа от инженер-конструктори и лицензирани оценители. Проверката на експерти от ДНСК на този етап е приключила, съобщи Янакиева. Тази сутрин общината вероятно вече ще разполага с 200 000 лв. от изравнителната субсидия, която е преведена от Министерството на финансите. „С получените пари ще се разплатим частично с фирмите, след превод от Междуведомствената комисия ще

гр. Перник, гр. София, ул. “Сердика” №22 ул. “Търговска” №34 с/у чешмите на централната баня до Халите тел. 076/67 04 04; 0879 44 13 34 тел. 02/99 32 555; 0879 44 13 33 гр. Брезник, ул. “Д-р Йордан Стефанов” №5 гр. Радомир, /бившия блок на “ДЗРЧ”, ул. “Кирил и Методий” №12 /до казиното/ до реката/ 0879/543 221 0879/543 222, 0777/800 42

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” АД Перник 2303, кв. Мошино тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

ги възстановим, защото те имат друго предназначение, съгласно приетия общински бюджет”, уточни пернишкият кмет. В общината в момента работят 44 строителни фирми. Градоначалникът Янакиева е изпратила възражение до Благоевградския окръжен съд относно наложения запор на общината от благоевградска фирма. С писмо до Висшия съдебен съвет тя алармира за неспазване на закона, каквото е според нея блокирането на средствата в общинската хазна заради обезпечение на благоевградската фирма. В общината са пос-

„Ваканция в музея“ в Перник

Валентин ВАРАДИНОВ

ул. „Владайско въстание” 1 2304 Перник www.stomana.bg local@stomana.bg; export@stomana.bg

e-mail: sapernik_n@yahoo.com www.sapernik.info

ISSN 1312-7012

Любомира ПЕЛОВА Приемният ден на кметския екип в Перник вчера бе отменен. Той няма да се проведе и следващата седмица заради многобройните ангажименти по възстановяване на щетите от земетресението на 22 май и последващите трусове, уточни кметът Росица Янакиева. Двама доброволци инженер - конструктори от Белград,участвали в аналогични събития на сръбска територия, са предложили да изготвят безвъзмездно проекти в идейна фаза за най-тежко пострадалите сгради в Перник, съобщи кметът Росица Янакиева. Те ще ра-

КОМЕНТАР

Tел. 076/68 10 13 076/68 12 30 Факс 076/68 19 51 076/68 19 53

www.asf.bg

Набира фирми за цялостно счетоводно обслужване

ÑÐÚÁÑÊÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÈ ÙÅ ÏÎÌÀÃÀÒ ÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

СТР. 3

тел: 0879900089;

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72

СТР. 2

Финансово-счетоводна къща АСФ” ЕООД

Четвъртък, 7 юни, 2012 г., бр. 107 /4975/ год. XX

Виктория СТАНКОВА „Ваканция в музея” бе открита в Перник. Проявата е традиционна и се организира от Регионалния исторически музей. Институцията е разработила програма за цялата лятна ваканция и всяко дете, което желае и има

определени интереси, може да се включи. Първите занимания днес бяха с грънчаря Светльо Желязков като децата имаха възможност сами да изработват от глина различни съдове. Други пък украсяваха с бои вече изработените стомни, свещници, ча-

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

„КРАКРА СОФТ”

0700 100 10

Компютри, принтери, софтуер НОВИ

www.cez.bg

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА ул. „Кракра” 68 Тел. 64 03 50

ши, чинии. Желязков показва на децата как да изработят съдовете по археологически образци от фонда на музея. Осигурени са материали, а достъпът на децата е безплатен. Заниманията на грънчарско колело са във вторник и четвъртък. В сряда и петък заниманията ще водят художничката Гергана Кирилова и реставраторката Милена Темелкова. Музейни работници ще провеждат беседи и екскурзии из залите с експонати.

Застрахователна и презастрахователна компания

застраховка „ГО” ул. „Кракра” 61 тел. 076/60 11 00

ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ЛЕКИ ТОВАРНИ АВТОБУСИ кв. Изток ул. “Бл. Гебрев” 38 д о ресторант К АЗАБЛАНКА

тъпили 6 727 молби от граждани за изплащане на обезщетения заради нанесени от земетресението щети. Внесени са 140 заявления за настан-

яване. Осигурен е временен подслон на хората в 38 фургона, 115 палатки,11 общински жилища и трима са настанени в Дневен център на БЧК.

ДА БЪДЕМ ХОРА! Община Перник откри дарителска сметка за набиране на средства за възстановяване на щетите от тежкото земетресение. Сметката е в

Централна Кооперативна банка АД BIC: CECBBGSF IBAN: BG49CECB97908460879300 Код за вид плащане: 445100

Община Перник апелира към сънародниците ни и към фирмите в региона и страната да помогнат, според възможностите си, за възстановяването на разрушенията, за да може областният град да възстанови нормалния ритъм на живот и хората да преодолеят страха от преживяното.

ХИДРОИЗОЛТПЛАСТ Вестник ЕООД гр. Перник, кв. Мошино търси Факс/тел: 076/60 05 82 GSM: 0887/789 688 e-mail: hidroizoplast@abv.bg Производство на сухи и маслени разпределителни трансформатори. Изграждане на метални комплектни трансформаторни подстанции тип МКТП Перник , ул. „Владайско въстание” №1, тел. 076/670 696; 076/670 871

РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит Телефони:

0887 884 095 0888 503 237


2

Областта

7 юни 2012 г.

28 411 лекари практикуват в регионите на България Александра ИЛИЕВА

Съперник

Áåëîäðîáíàòà ïðåãëåæäà áåçïëàòíî

Перник – една от петте области с по-висока заболеваемост

В края на 2011 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 28 411 лекари. Лекарите по дентална медицина са 6 655. Медицинските специалисти по здравни грижи са 47 427, от тях 31 609 са медицински сестри. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 37 378 души друг персонал с немедицинско образование. Според практикуваната специалност лекарите в лечебните и здравните заведения се разпределят, както следва: специалности с преобладаваща терапевтична насоченост - 11 807 лекари; специалности с преобладаваща хирургична насоченост - 5 903 лекари; специалности с преобладаваща клинико-диагностична насоченост - 2 434 лекари; специалности с друга насоченост - 983 лекари; практикуващи лекари в практики за първична и специализирана медицинска помощ, сключили договор с НЗОК - 7 284 лекари. Сред всички специалности в края на 2011 г. най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 4 697, или 16.5% от всички практикуващи лекари в страната. Специалистите, практикуващи по специалностите хирургия и вътрешни болести, са съответно 1 474 и 1 467 (по 5.2%). В структурата на лекарите по специалности следват: анестезиология и интензивно лечение (1 439, или 5.1%), детски болести (1 423, или 5.0%) и акушерство и гинекология (1 386, или 4.9%). В зависимост от лечебното заведение, в което работят на основен трудов договор, медицинските специалисти в страната се разпределят, както следва: в заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 15 264 лекари и 82 лекари по дентална медицина. Медицинските специалисти по здравни грижи са 28 840, от които 20 651 са медицински сестри. В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 10 589, лекарите по дентална медицина - 6 239. Тук се включват и всички лекари (7 284) и лекари по дентална медицина (5 974), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. От другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в диагностично-консултативните центрове (1 558) и медицинските центрове (1 363). В самостоятелни медико-диагностични лаборатории в края на 2011 г. работят 249 лекари. В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2011 г. на основен трудов договор работят 2 538 лекари и 334 лекари по дентална медицина. В санаториални заведения към края на 2011 г. на основен трудов договор работят 20 лекари. Осигуреността с лекари в края на 2011 г. е 38.8 на 10 000 души от населението. Осигуреността с лекари по дентална медицина е 9.1 на 10 000 души от населението. Показателят за осигуреност с лекари по области варира от 25.6 до 50.2 на 10 000 души от населението. Най-ниски са стойностите на показателя в областите Разград (25.6 на 10 000 души от населението), Силистра (26.3), Перник (26.5) и Кърджали (26.6).

Виктория СТАНКОВА В Белодробната болница в Перник и в другите областни градове в страната стартира седмица, в която се провеждат безплатни прегледи. Целта е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, както и да се даде възможност на всеки за безплатен достъп до здравни услуги. Перник е една от петте области в страната, където има относително висока заболеваемост и регис-

трирани случаи на мултирезистентна туберкулоза, която не се повлиява от стандартното лечение. Инициативата е организирана от Министерство на здравеопазването и се изпълнява от Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. През 2010 г. Регистрираните случаи на забжолели от туберкулоза в Перник са би-

ли 89, през 2011 –66, а до месец май тази година – 15. По програмата, финансирана от Глобалния фонд, патронажни сестри посещават болните в домовете им, носят им лекарства на място и убеждават близките им да се изследват. След промени в нормативната уредба в края на миналата година болните, които отказват лечение, вече могат да бъдат принудително хоспитализирани след намеса от страна на прокуратурата.

Над 3000 перничани взеха вече еднократни социални помощи

Любомира ПЕЛОВА Заради извънредния труд, който полагат социалните работници в Перник и в почивните дни, както и в извънработно време, със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов за тях са отпусунати допълнителни възнаграждения между 300-400 лв. Еднократната социална помощ от 325 лева, отпусната от държавата заради нанесени от земетресението на 22 май ще-

ти, вече е изплатена на около 3000 души в пернишката община, съобщи директорът на местната дирекция за социално подпомагане Илияна Кованджийска. Двойно са се увеличили молбите за еднократната финансова инжекция. По 700800 заявления от граждани постъпват ежедневно, а общият им брой вече е доститнал 6200. Освен социални работници от региона и Дупница, в Перник работят и служители на дирек-

циите за социално подпомагане в София и Кюстендил. Процесът е трудоемък, защото е свързан с оглед на всяко пострадало жилище, обясни Кованджийска. Досега са направени 500 отказа за изплащане на еднократна помощ заради малки щети, липса на адресна регистрация в пострадалия имот, и в случаи, когато посоченото жилище не е основно. Приемането на молби ще продължи до 22ри юни.

Обраха кантората на нотариус Любомира ПЕЛОВА Неизвестни обраха кантората на 52-годишния пернишки нотариус Р.П. Инцидентът станал в нощта на 5-ти срещу 6 юни, съобщи от пресцентъра на Областната дирекция на полицията. Крадците разбили прозорец и проникна-

ли в кантората на нотариуса на улица „Търговска“ в самия център на града. Те взели 200 лв. от незаключен шкаф и офейкали с парите. Сумата, която отмъкнали апашите била малка, тъй като в момента нотариусът е в отпуск. Най-вероятно тази подробност

изиграла лоша шега на взломаджиите, които са очаквали да намерят много по-солидна плячка от пащания на клиенти, каквито реално не е имало през последните дни. По случая е образувано досъдебно производство и работата по издирването на крадците продължава.

87 процента от българските ученици са пили алкохол Александра ИЛИЕВА 87% от българските 16-годишни ученици са употребявали алкохол в живота си, а 39% са пушили тютюневи изделия. Това показват данните от Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици ESPAD 2011. Те бяха представени от Анина Чилева, основен изследовател за България към Националния център по обществено здраве. Европейското проучване е извършено в 36 държави през 2011 г. сред 105 хил. ученици, родени през 1995 г. Българските участници са били 2 217. Нашата страна попада в средата на таблицата на ESPAD по степен на интоксикация, обясни Чилева. Над 40% от участващите са отговорили положително на въпроса дали са употребили пет или повече питиета през последните 30 дни. Проучването потвърждава, че младежите осъзнават негативните ефекти от употребата на алкохол. Според Чилева това е добра основа за създаване на политика за превенция на употребата на алкохол от малолетни. 57% от всички участници в проучването са пили алкохол през последния месец. 70 на сто от тях са от Кипър, Чехия, Германия и Гърция. Най-ниско разпространение по този показател е отчетено в Исландия. Най-високи нива на употреба на бира са установени в Белгия, България, Чехия и пет провинции в Германия. През последния месец концентрат са пили 63% от учениците в Малта, следвани от тези в Чехия, Дания и Гърция. Най-висока степен на интоксикация с алкохол се регистрира при учениците в Дания. По 10степенна скала за този показател в България тя е 3, а най-ниска е в Албания - 2. От всички участници в проучването 73% отговарят, че е лесно или много лесно да се снабдят с алкохол, въпреки че в повечето държави има законови рестрикции срещу продажбата на алкохол на малолетни. Страните с най-висок процент ученици, посочили, че са се напивали 10 и повече пъти в живота си, са Дания - 21%, и Великобритания 15%. В България делът им е 9 на сто, като 20 на сто са се напили поне веднъж през последния месец. България продължава да бъде една от страните с високо разпространение на тютюнопушенето. В доклада на ESPAD страната ни е на четвърто място в класацията. 66 на сто от българчетата са пушили поне веднъж в живота си. Най-висок е този процент в Латвия - 78 на сто, а най-ниски са данните за Исландия, Норвегия и Черна гора. Българските 16-годишни момичета пушат повече от момчетата, между 2007 и 2011 г. има леко покачване на броя им. Близо 1/3 от всички анкетирани казват, че са пушили преди 13-годишна възраст, като 7 на сто пушат всеки ден от навършването на 13 години. Същевременно тенденциите за употреба на цигарите в Европа са на намаление между 1999 и 2007г.


Панорама

Съперник

7 юни 2012 г.

3600 åñåìåñà â ïîäêðåïà íà Ïåðíèê

Кметът сложи точка на полемиката с финансовото министерство Силвия ГРИГОРОВА Община Перник официално е поискала от министерството на финансите да й бъдат преведени 150 000 лв. изравнителна субсидия, да бъдат преведени средствата, които са разплатени на военноинвалидите за лекарства за минал период и също са дължими. Освен това община Перник е поискала от Министерството на финансите да окаже съдействие на общината максимално бързо да получи полагащите й се пари от концесионните такси за добив на материали на нейна територия, които е трябвало да бъдат получени през май. това поясни на

Преведени са парите на животновъдите Силвия ГРИГОРОВА

брифинг вчера кметът на Перник- Росица Янакиева. „Писмото от община Перник е изпратено с изходящ № 2907-1 на 31.05.2012г. Според разписката от куриерската фирма то е получено в министерството на финансите на 1.06.2012г в 9.00ч. С това смятам да приключа полемиката по този въпрос”, беше категорична вчера Росица Янакиева. Тя поясни, че преведените 200 000 лева от изравнителна субсидия срещу които стоят съответни дейности на общината, разписани в бюджета за тази година. Когато се получат парите от Междуведомствената комисия

за финансираните дейности по възстановяването на щетите от земетресението, общината ще възстанови онова, което ще бъде преведено на фирмите като първоначални плащания за извършена дейност, за да си закупят необходимите материали. До момента по дарителската сметка на община Перник са постъпили 96 000 лева, а вчера на обяд още 20 000 лева от  фирма „Стомана Индъстри”. По повод на стартиралата дарителска кампания по инициатива на община Перник : „Солидарност с пострадалите в Перник”, в края на 5 юни са изпратени 3 600 SMS-а.

НДП ще има свой вестник Александра ИЛИЕВА Новоучредената Национал-демократична партия (НДП) ще има свой вестник, който ще излиза от есента. Партийният орган ще се ръководи от Капка Георгиева, която оглавяваше дълго време вестника на партия “Атака”. Капка влезе в ръко-

водството на НДП, но подчерта, че е настояла синът й евродепутатът Димитър Стоянов да бъде председател на формацията, за да се “дава път на младите”. Георгиева в момента работи по книгата си за учителя Петър Дънов, която ще бъде на книжния

пазар до няколко месеца. “След като я приключа, започвам вестника”, каза още тя. Медията на НДП няма да е в голям обем и първоначалната идея е за безплатен вестник. Няколко варианта за името му обсъжда Капка със съпартийците си.

3

Гневно писмо до премиера изпратиха КНСБ и „Подкрепа” Силвия ГРИГОРОВА Гневно писмо до премиера, по повод вчерашните взривове в района на пътен възел „Петолъчката” са изпратили двата най-големи синдиката в странатаКТ”Подкрепа” и КНСБ. В него четем:”От името на членовете на двата представителни синдиката /КТ „Подкрепа” и КНСБ/ в Министерството на отбраната изразяваме възмущението си от политиката на държавата при утилизацията на излишните боеприпаси на Българската армия. Години наред безуспешно се опитваме да убедим управляващите да насочат тази дейност в специализираните предприятия на ТЕРЕМЕАД, което е собственост на Министерството на отбраната. Вместо това утилизацията се извършва в частни фирми и фирмички, често разположени в дворове на бивши ТКЗС-та и гаражи, при съмнителна квалификация на персонала и пренебрегване условия на безопасност. Колко човешки жертви и материални щети са необходими, за да се прозре, че истината не е само в комисионните? Настояваме за адекватни и решителни действия от Ваша страна утилизацията на излишните боеприпаси на Българската армия да се извършва в специализирани предприятия, с квалифициран персонал и най-строги изисквания за безопасност на работа”, се посочва в писмото на двата най-големи профсъюза.

Пациенти и лекари настояват за промени в реимбурсния списък Виктория СТАНКОВА

Заседава пернишкият минипарламент Земеделските стопани са получили средства по две от схемите за специфично подпомагане: за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в Южна България и за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелстваните райони . Двете схеми се прилагат за първи път от кампания 2011 и се финансират изцяло от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. Оторизираните средства са в размер на 596 368 по заявленията на 806 стопани, кандидатствали по схемата. Общо 1 323 кандидати по схемата НДЖ 5 бяха подпомогнати, като размерът на оторизираните субсидии възлиза на 746 065 лв. До момента на стопаните, които отглеждат дребен рогат добитък по схемите, финансирани от националния бюджет, и по тези, финансирани от ЕС, са преведени близо 20.5 млн. лева. По мярка 214 „Агроекологични плащания” към 1 юни е извършена оторизация по заявления на земеделски стопани, кандидатствали по направления: „Биологично земеделие”, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”, „ВПС 1”, „Контрол на почвена ерозия”, „Традиционно отглеждане на овощни градини” и „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)”. Общо 226 стопани са подпомогнати, а размерът на компенсаторните плащания е 3 677 241 лв. Това информираха от Държавен фонд „Зе3меделие”. От там поясниха още, че за кампания 2011 до момента по мярката са изплатени над 18.5 млн. лв. на 1 647 земеделски стопани или над 90 % от допустимите заявления.

Любомира ПЕЛОВА След като заради бедствието, съсипало хиляди пернишки домове на 22-ри май, заседанията на местния минипарламент бе отлагано два пъти, днес съветниците ще работят при натоварена програма. Тридесетина точки са включени в дневния ред на сесията. Общинските избраници по традиция найнапред ще изслушат отговорите на градоначалника Росица Янакиева на поставени от тях въпроси. След това ще трябва да приемат отчетите на представителите на общината в общото събрание на акционерите в МБАЛ „Рахила Ангелова” и във „ВиК” АД, да утвърдят правилата за провеждане на конкурси за управители на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и самото обявяване на конкурсите. Съветниците ще трябва да решат и кой ще е представителят на общината в общото събрание на „Виенски дом –

Перник” ООД. Предложението е това да е председателят на местния законодателен орган Владислав Караилиев. Ще бъде предложен за приемане и годишният план за развитие на социалните услуги в общината за 2013-та година. И идната година в общината ще функционират Дневния център за деца с увреждания, Дневния център за възрастни с увреждания, Център за обществена подкрепа, Защитено жилище за хора с лека умствена изостаналост, Кризисен център, Дом за стари хора, Домашен социален патронаж, Обществена трапезаря и други институции, чиито общ брой е 17. Освен традиционните докладни, свързани с отдаване под наем на имоти, земеделски земи, продажба на общински жилища на наематели, настанени по административен ред, съветниците ще трябва да решат и как ще се нарича вбъдеще детска ясла №3, да

приемат стратегията за развитие на Профилакториума и да утвърдят ценообразуването на престоя в здравното заведение на жителите на общината. В дневния ред на заседанието е включена и точка, формулирана така:„Вземане на адекватни мерки от ОбС за улесняване на пострадалите от земетресението граждани в административните процедури за получаване на обезщетение по правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет”. Тук единственият въпрос касае думичката „адекватни”. Която май е излишна, защото би било смехотворно някой да си помисли, че въпросните мерки биха могли да бъдат „неадекватни” например. Ще бъдат одобрени и афициалните печати на пернишкия Общински съвет.

Еритропоетините, които се използват за лечение на хронична бъбречна недостатъчност, трябва да бъдат разделени в отделни групи на реимбурсния списък. Това обявиха пациенти и нефролози по време на семинар, посветен на проблемите, свързани с лечението на различни бъбречни заболявания. Секретарят на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания Иван Димитров обясни, че това се налага заради появата на биоподобни на краткодействащите еритропоетини продукти, които са по-евтини от тях. Ако те бъдат поставени заедно в една група на реимбурсния списък, НЗОК ще трябва по закон да заплаща за по-евтините препарати. Димитров обаче напомни, че при различните пациенти с хронична бъбречна недостатъчност е необходимо индивидуално лечение и при част от тях терапията с биоподобния продукт може да е неефективна. Той добави, че становището на пациентската организация и нефролозите е, че трябва да бъде дадена възможност на лекарите да избират какъв тип лечение да приложат при даден човек. По негово мнение, не бива да се гледа само цената на медикаментите. Ето защо различните препар ати трябва да бъдат разделени в отделни групи на списъка, за да не се реферират помежду си, каза още той. Димитров съобщи, че преди месец пациентската организация заедно с нефролози е изпратила предложение за това до МЗ и НЗОК.


4

Общество

7 юни 2012 г.

Съперник

Óñëîâíà ïðèñúäà çà òðúíñêè èìàíÿð

Пипнали го след четиримесечно наблюдение

Пуснаха в продажба супер иновативният Sony Xperia Sola Любомира ПЕЛОВА От пресцентъра на най-големи български телеком съобщиха, че от края на тази седмица VIVACOM пуска в своите магазини първия телефон, който позволява на потребителите да сърфират в интернет без да докосват екрана. Хитовият модел Sony Хperia Sola с безконтактно управление ще се предлага на цени от 16.90 лв. на месец заедно с най-търсените в момента тарифи на телекома – MegaCall XL. Планът предлага 1800 минути за разговори на месец към всички фиксирани и мобилни мрежи в България и над 50 други държави в ЕС и света, както и допълнителни 1800 минути към VIVACOM месечно. За първи път Xperia Sola представя уникална „плаваща” сензорна навигация. Технологията позволява на потребителите да сърфират в мрежата чрез плавни движения на пръста си във въздуха над екрана, подобно на движещ се курсор, но без реален физически допир до екрана. По този начин след като търсеният линк бъде открит, той може лесно да бъде маркиран и страницата да бъде заредена само с едно докосване. Xperia Sola предлага най-добрите технологии на Sony, сред които кристален 3.7” Reality Display с Mobile BRAVIA® Engine, xLOUD™ и 3D surround sound аудио технология за чист и силен звук, както и с 1GHz двуядрен процесор за супер бърза работа. Смартфонът е с платформа Android 2.3, подлежаща на ъпгрейд до Android 4.0 през лятото на 2012 г. Освен това той разполага и с NFC технология за бързо зареждане на приложения и лесно споделяне на съдържание, както и два Xperia SmartTags, включени в пакета. Единият от тях е създаден и напълно готов за ползване в дневната – стартира Wi-Fi™, Google™ новини и приложения за метеорологична прогноза, а другият е предназначен за спалнята – включва аларма и активира безшумен режим. Двата SmartTags могат да бъдат персонализирани с до 10 команди. VIVACOM e търговската марка на БТК АД, водещият телекомуникационен оператор в България. Компанията предлага пълно телекомуникационно обслужване – фиксирана и мобилна телефония, високоскоростен интернет и пренос на данни. Конвергентните услуги, които VIVACOM предоставя на своите крайни потребители и корпоративни клиенти, са достъпни в повече от 1000 магазина на телекома и неговите дилъри в цялата страна. Повече информация за VIVACOM, нейните продукти и услуги можете да намерите на 123 и www.vivacom.bg. За въпроси: Връзки с обществеността и корпоративни комуникации VIVACOM тел.: +359 2 949 46 24 e-mail: pr@vivacom.bg www.vivacom.bg

Любомира ПЕЛОВА 36-годишният трънчанин Петър Борисов, обвинен в незаконно притежаване на огнестрелно оръжие и държане на повече от три археологически обекта, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред, регламентиран в Закона за културното наследство, се призна за виновен, сключи споразумение с прокуратурата и така се измъкна с леко наказание за нарушените български закони. В първия ден на март м.г. криминалисти намериха в дома на горския работник голямо количество антики, бойна карабина „Манлихера“ и 1663 монети с историчес-

ка стойност. Сред старините имало върхове на копия, части от шлемове, пръстени, катарами, кръстове, фабули и други предмети, общо 415 на брой. По данни на полицията антиките са добивани от археологически разкопки в района на трънска и брезнишка община. Специализираната полицейска операция, в резултат на която бе разкрит Борисов, е проведена след 4-месечно наблюдение, поясниха криминалистите миналата година след края на акцията. За нарушението на Закона за културното наследство трънският иманяр бе наказан с пробация за една година, включваща за-

дължителна регистрация по настоящ адрес и срещи с пробационен служител два пъти седмично. Заради незаконно държаната в дома му унгарска кавалерийска карабина „Манлихер” Петър Борисов бе осъден на три месеца лишаване от свобода, като наказанието се отлага за срок от три години. За двете престъпление остава в сила общото най-тежко наказание – условната тримесечна присъда. Трънчанинът ще трябва да заплати на съда разноските по делото, а на Областната дирекция на МВР в Перник - разходите за направените експертизи в размер на 1149,99 лв.

Какво не бива да забравяме? От МВР отправят и няколко практически препоръка към водачите, родителите и самите ученици, които трябва да се спазват по време на ваканцията. Препоръки към водачите - Когато видите деца на или край пътното платно, намалете скоростта и бъдете особено внимателни. - В населено място, по оживени улици с търговски обекти и интензивно пешеходно движение, в районите на спирките на обществения транспорт, пешеходните пътеки, покрай паркове, градинки и детски площадки, внезапно може да се появи дете – пеш, на велосипед, със скейтборд или ролкови кънки. Поддържайте по-ниска скорост. - Търкулналата се топка на платното предполага, че след нея може да изтича дете – бъдете готови да спрете. - Ако видите дете, което иска да пресече улицата на пешеходна пътека, но се колебае – намалете скоростта, спрете и му дайте знак с ръка да пресече спокойно. - При разминаване с товарен автомобил бъдете предпазливи, защото вниманието на децата естествено се привлича от по-големия автомобил. - На местата за почивка извън селищата е повишена опаснос-

тта от инциденти с внезапно пресичащи деца - преминавайте бавно и с повишено внимание покрай тях. - Когато застигате деца на велосипеди, които често се движат на групи, или мотоциклетисти без предпазни каски, намалете скоростта значително и ги заобиколете на възможно най-голяма дистанция. - В селата или малките градчета може да срещнете каруца, управлявана от дете или юноша – бъдете предпазливи. Препоръки към родителите - Разговаряйте с детето си за опасностите на пътя - Насочете вниманието му към най-важното изискване – никога да не пресича платното, без да се огледа внимателно и в двете посоки на движение. - Проучете къде и с кого ще играе детето ви през ваканционните дни, когато вас ви няма. Огледайте заедно с него и приятелите му най-подходящите и безопасни места в квартала, които са подалеч от улици с интензивно автомобилно движение. - Рисковано и недопустимо е дете до 7-годишна възраст да кара велосипед без надзор от възрастен човек. Твърде опасно е и за поголемите – 10-12-годишни. Нека това да става във ваше присъствие. - Управлението на мо-

топеди и мотоциклети от непълнолетни юноши е причината за редица злополуки с тежки последици. За управление на скутер също се изисква правоспособност (категория „М”) и ползване на защитна каска от водача. Направете всичко възможно да не допуснете вашето дете неправомерно да управлява мотопед или мотоциклет. Ако е необходимо, потърсете съдействие от полицията, за да предотвратите нещастен случай. - Когато возите малки деца в автомобила, задължително ползвайте обезопасителни системи (седалки и столчета). Съвети към децата и юношите - Когато играете навън, избирайте места, отдалечени от оживени улици с интензивно движение. - Когато пресичате улица, внимателно се оглеждайте в двете посоки на движение и пресичайте само на зелен светофар или на пешеходна пътека, когато платното е напълно свободно. - Когато пресичате оживено кръстовище, не тръгвайте веднага щом светне зеленият светофар. Огледайте се внимателно дали всички автомобили са вече спрели. - Никога не пресичайте платното тичешком. Спрете и внимателно се огледайте за приближаващи автомобили.

Нито един глобен пушач в Перник Любомира ПЕЛОВА До вчера в Перник нямаше нито един гражданин, глобен след влязлата вот 1-ви юни забрана за пушене, съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция в града д-р Валери Симеонов. „Извършили сме общо 19 проверки, 6 от които са нощни. Останахме много изненадани, че никъде не се пуши вътре. Възможно е и хората да са стреснати от високите глоби“, обясни Симеонов. 15 инспектори обикаляли обществените места и заведенията в Перник. Вечерните инспекции се правели след 23 ч. От здравната инспекция предупреждават, че освен на стадионите и детските площадки пушенето се забранява и на басейните. Всички, които притежават подобни обекти са уведомени, че трябва да поставят табели, че цигарите не са позволени. При нарушаване на разпоредбите глобите за физически лица са от 300 до 500 лв., за едноличните търговци – от 1000 до 1500 лв., а за юридическите лица – от 3000 до 5000 лв. ОБЩИНА Б Р Е З Н И К - ОБЛАСТ ПЕРНИК З А П О В Е Д № 511 гр.Брезник, 22.05.2012 год. На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2, чл. 22, чл. 37 от НРПУРОИ, решение № 108/26.04.2012 год. на Общински съвет гр. Брезник, откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на животни, собственост на Община Брезник, отглеждани от ПГСС „Никола Вапцаров” гр. Брезник. Процедурата съдържа следните компоненти: I. Описание на имота за търга и начална тръжна цена: Началните тръжни цени на отделните животни са, както следва: Пазарната стойност на телетата е в размер 3.00 лв. на 1 кг живо тегло. Пазарната стойност на агнетата е в размер 5.00 лв. на 1 кг живо тегло. 5 броя агнета; 3 шилета; 2 броя телета-мъжко и женско. II. Начин на провеждане – търг с тайно наддаване. Търг с тайно наддаване се провежда, като участниците подават заедно със заявлението за участие и писмени ценови предложения. Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик лично. Върху плика се отбелязва участника в търга и предмета на търга. В него се поставят: 1. Копие от личната карта; 2. Заявление по образец, в което изрично да бъде записана датата на търга; 3. Депозитна квитанция за участие в търга; 4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, в случай, че участникът е фирма; 5. Удостоверение от отдел ”Местни данъци и такси” към Община Брезник за липса на задължения; 6. Удостоверение от дирекция ОСПО и ФССД при Община Брезник за липса на задължения. Предлаганата цена, която не може да бъде по-малка от началната, се представя в запечатан плик с надпис “Предлагана цена”, който се поставя в плика със заявлението и другите документи за участие. Предлаганата цена се предлага за всяко животни поотделно и се посочва съответното обозначение. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. III. Начин на плащане: - На касата на общината. IV. Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят такива: няма V. Дата, място и час на провеждане на търга: 18.06.2012 год. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общината. VI. Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 03.07.2012 год. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общината. VII. Специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида и предназначението на обекта – няма. VIII. Пликът със съответните документи се представя в срок до 14.06.2012 год. (за повторния търг – до 29.06.2012 год.) в дирекция ОСПО и ФССД. Размера на депозита – 10 % от обявената цена. IХ. Стъпка при явно наддаване, ако се наложи такова: до 10 % от обявената цена. Х. Други тръжни условия – няма. Извлечение от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общината и Общинския съвет в 3-дневен срок след издаването й, съгласно чл.39 от НРПУРОИ и се изпраща на общинските съветници за ползване. Съобщение за търга да се публикува най-рано 10 дни преди обявената дата в регионален вестник и в сайта на Общината. К М Е Т: /В. Узунов


Рекламно приложение

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

®

Четвъртък, 7 юни 2012 г., брой 107 /4975/ година XVIII ñë. òåë.

ÀËÄÈÍÀ УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

076/60 03 01 01;; 60 86 86; 0898/528 306; 0898/640 456; 0878/528 026; 0879/628 687

ТЕЛ.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

БИЗНЕС ОФЕРТИ: 1. НОВО ПОМЕЩЕНИЕ, ДО III ПОЛИКЛИНИКА, 47 КВ.М, АКТ 16 - 28 700 ЕВРО 2. МАГАЗИН, ИЗТОК, ГРУБ СТР., 60 КВ.М - 39 500 ЛВ. 3. МАГАЗИН, ИЗТОК, ХР. СТОКИ ДЕЙСТВАЩ, ОБОРУДВАН, 80 КВ.М- 57 300 ЕВРО 4. НОВ МАГАЗИН, ИД.Ц., 24 КВ.М, ГР. СТРОЕЖ - 23 000 ЕВРО 5. КАФЕ, ИЗТОК, 125 КВ.М + 80 КВ.М, ГРАДИНА - 97 500 ЕВРО ГАРСОНИЕРИ: 1. ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ОТЛИЧНА - 27 500 ЛВ. 2. ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕЦ, ТЕР. - 27 400 ЛВ. 3. МОШИНО, ЕТ. 7, ТЕЦ, ПРЕУСТРОЕНА - 26 500 ЛВ. 4. ЦЕНТЪР, ЕТ. 3, ТЕЦ, ТХ, ЮГ, ТАВАН - 36 800 ЛВ. 5. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 3, ЕПК, ТЕЦ, ТЕР. - 36 500 ЛВ. 6. ПРОУЧВАНЕ, ЕТ. 6, ТЕЦ - 29 000 ЛВ. 7. ПАШОВ, ЕТ. 4, ЛУКС, ЕТ. 2 - 32 000 ЛВ.; 27 000 ЛВ. 8. МОШИНО, ЕТ. 3, ТЕЦ - 28 000 ЛВ. 9. ТЕВА, ЕТ. 4, ЮЖНА - 21 000 ЛВ. ДВУСТАЙНИ: 1. ИД. Ц., ЕТ. 4, ТХ., ТЕЦ, ТЕР. - 43 000 ЛВ. 2. ИД.Ц., ЕТ. 6, ТХ., ТЕЦ, ТЕР., ЮГ - 22 000 ЕВРО 3. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2, ТХ, ТЕЦ, 2 ТЕР, ТАВАН - 27 000 ЕВРО 4. УЛ. КРАКРА, ЕТ. 4, ТХ., ТЕЦ, ТЕР., ТАВАН - 29 500 ЕВРО 5. НА ПАЗАРА, ЕТ. 2, ТХ., ТЕЦ, ЛУКСОЗЕН РЕМОНТ - 33 300 ЕВРО 6. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 6, ЕПК, ТЕЦ, 2 ТЕР., ЮГ - 52 000 ЛВ. 7. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 3, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР., ТАВАН НАД НЕГО - 36 800 ЛВ. 8. ТЕВА, ТЕЦ, 2 ТЕР. - 30 000 ЛВ. 9. МОШИНО, ЕТ. 1, ЕТ. 7, ТЕЦ, 2 ТЕР - 35 000 ЛВ. 10. Ю. ГАГАРИН, ЕТ. 5, 2 ТЕР., ПРЕУСТРОЕН - 41 000 ЛВ. 11. РАДОМИР, КВ. ТРАКИЯ, ЕТ. 8, ОБЗАВЕДЕН ТРИСТАЙНИ: 1. ИД.Ц, ЕТ. 2, ТХ, ТЕЦ, ТЕР - 31 000 ЕВРО 2. ИЦ, ЕТ. 4, НОВО СТР., 120 КВ.М, С ГАРАЖ - 71 000 ЕВРО 3. ЧЕТИРИСТАЕН, СЦ, ЕТ. 3, 137 КВ.М, 3 ТЕР., ТЕЦ - 66 000 ЕВРО 4. ИД.Ц., ЕТ. 1, 96 КВ.М, ТХ., ТЕЦ, ТЕР. ТАВАН, ДВОР - 40 000 ЕВРО 5. ПАШОВ, ЕТ. 3, ТХ., ТЕЦ, 2 ТЕР. - 55 000 ЛВ. 6. МОШИНО, ЕТ. 3, НЕПРЕХОДЕН, ТЕЦ - 43 000 ЛВ. 7. МОШИНО, ЕТ. 2, ТЕЦ, ТЕР., ОТЛИЧЕН - 51 800 ЛВ. 8. ТЕВА, ЕТ. 4, ТЕЦ, 2 ТЕР., НЕПРЕХ., ВЪТР., ИЗТОК/ЗАПАД - 36 800 ЛВ. 9. РАДОМИР, КВ. ТРАКИЯ, ЕТ. 7/8/ - 21 000 ЛВ. КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ: 1. КЪЩА, НАД БОЛНИЦАТА, 2 ЕТ., ГРЕДОРЕД, ДВ. 376 КВ.М - 36 000 ЛВ. 2. КЪЩА, НАД АВТОГАРАТА, ПЛ., ГОЛЯМ ДВОР - ПО ДОГОВАРЯНЕ 3. С. СТУДЕНА, 2 ЕТ., ТАВАН, ГАРАЖ, ТХ., ПЛ. - 35 000 ЕВРО 4. КЪЩА, РУДАРЦИ, 2 ЕТ., ТАВАН, ДВ. 1 033 КВ.М - 52 000 ЕВРО 5. НОВА ВИЛА, С. ПРИБОЙ, ТОК, ВОДА, АСФАЛТ, ДВ. 400 КВ.М - 28 000 ЛВ. 6. УПИ, 312 КВ.М, НАД БОЛНИЦАТА, ЗА САМОСТ. КЪЩА - 16 500 ЛВ. 7. УПИ, С. КЛАДНИЦА, 490 КВ.М; 365 КВ.М - 21 000 ЕВРО; 18 800 ЕВРО 8. УПИ, 635 КВ.М, С. САДОВИК - 4 900 ЛВ. 9. УПИ, 520 КВ.М, НАД ПРОФИЛАКТОРИУМА, С ПРОЕКТ ЗА КЪЩА - 22 000 ЕВРО 10. УПИ 223 КВ.М, ДРАГАНОВЕЦ - 7 000 ЕВРО 11. УПИ, ДИВОТИНО, 643 КВ.М, ЦЕНТЪР - 10 700 ЕВРО 12. УПИ, РАВНО, НАД АВТОГАРАТА, 440 КВ.М; 474 КВ.М; 490 КВ.М 13. УПИ, 570 КВ.М, 580 КВ.М, С. ВЕЛКОВЦИ - 10 500 ЛВ; 6 500 ЛВ. 14. ПАРЦЕЛНАЕ-79ДОПЪТ.ВЪЗЕЛДАСКАЛОВО,2ДКА,ЗАОБСЛУЖВАЩИДЕЙНОСТИ ДАВА ПОД НАЕМ: 1. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕЦ, ТЕР. - 190 ЛВ. 2. ГАРСОНИЕРА, УЛ. Ю. ГАГАРИН, УТИНОР, ТЕР., ЕТ. 3 МН. ДОБРА - 180 ЛВ. 3. ТРИСТАЕН, МОШИНО, НЕПРЕХОДЕН, ОБЗАВЕДЕН - 180 ЛВ. 4. ДВУСТАЕН, УЛ. СТРУМА, ТХ., ТЕЦ, ОБЗАВЕДЕН - 230 ЛВ. 5. ИД.Ц., ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС НА 2 ЕТ., РЗП: 500 КВ.М - ПО ДОГОВАРЯНЕ 6. МАГАЗИН, ОФИС, МОШИНО, 47 КВ.М - 250 ЛВ. 7. КАФЕ, ОФИС, ЮРИЙ ГАГАРИН, 90 КВ.М, ЕТ. 1 - 350 ЛВ. КУПУВА: 1.ГАРСОНИЕРА, С ТЕРАСА, В УТИНОР, АЛБЕНИТЕ 2. ГАРСОНИЕРА, С ТЕРАСА, В ЦЕНТЪРА 3. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, ПАШОВ - ДО 37 000 ЛВ. 4. ДВУСТАЕН, В ИЗТОК /МОШИНО/, РЕМОНТИРАН 5. ДВУСТАЕН, ТУХЛЕН В ЦЕНТЪРА 6. ГОЛЯМ ТРИСТАЕН В ЦЕНТЪРА

www.maks.imot.bg cvete2001@mail.bg

076/60 19 91

0888/251 455; 0878/251 455; 0896/251 455

„Òúðãîâñêà“ áë 14, ÀÏ. 2, ÍÀÄ ÌÀÃÀÇÈÍ „ãëîáóë“

КУПУВА, КЪЩА, РУДАРЦИ, КЛАДНИЦА ПРОДАВА: 1. ГАРСОНИЕРА, ТЕВА, ЕТ. 5, ТЕР., ЮГ - 19 000 ЛВ. 2. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, , ЕТ. 2, ТЕЦ, РVС - 25 000 ЛВ., ЕТ. 8 - 21 000 ЛВ. 3. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ.3, ТХ, ТЕРАСА, ПЛ. - 30 000 ЛВ. 4. ДВУСТАЕН, РЦ, ЕТ. 3,ТЕЦ, ТЕР., УЛ. СТРУМА - 48 000 ЛВ. 5. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 3, ТХ., ПЛ., ТЕЦ - 34 800 ЛВ. 6. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ.8, ТЕЦ, ТЕРАСА 29 000 ЛВ. 7. ДВУСТАЙНИ, ТЕВА, ЕТ.3, ЕТ.7 - 30 000 ЛВ.; 24000 ЛВ. 8. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, ТЕЦ - 31 500 ЛВ. 9. ДВУСТАЙНИ, ИЗТОК, ЕТ. 3, ТХ., РVС - 30 000 ЛВ., ЕТ. 5 - 32 000 ЛВ. 10. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, ЕТ. 5, - 20 500 ЛВ., ЕТ. 7 - 22 000 ЛВ. 11. ЧЕТИРИСТАЕН, ИД. ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ТХ., ПЛ., 3 ТЕР., 3 ИЗЛОЖЕНИЯ 12. ТРИСТАЙНИ, ЦЕНТЪР, ЕТ. 2 - 40 000 ЕВРО; ЕТ. 3 - 55 000 ЕВРО 13. КЪЩА, НАД АВТОГАРАТА, РЗП: 216 КВ.М, ПОДХОДЯЩА ЗА БИЗНЕС 74 000 ЕВРО 14. КЪЩА, КВ. КЛЕПАЛО, ЗП: 70 КВ.М, ДВ. 170 КВ.М - 20 000 ЛВ. 15. КЪЩА, ЦЪРКВА, СУТ. + ЕТ. ЗП: 65 КВ.М, ДВ. 340 КВ.М - 39 800 ЛВ. 16. КЪЩА, С. НОЕВЦИ, СУТ. 3 ЕТ. ЗП: 100 КВ.М, ДВ. 760 КВ.М - 35 000 ЛВ. 17. ВИЛА С КОСАЧА, ЗП: 35 КВ.М, ЕТ. + ТАВАН, ДВ. 500 КВ.М - 25 000 ЛВ. 18. ВИЛА, С. Д. РАКОВЕЦ, ЗП: 43 КВ.М, 2 ЕТ., ДДВ 576 КВ.М - 45 000 ЛВ. 19. УПИ, 640 КВ.М, КВ. РАЛИЦА - 10 000 ЛВ. 20. УПИ, 500 КВ.М, КВ. ЦЪРКВА - 30 ЕВРО/КВ.М 21. УПИ, С. КЛАДНИЦА, С. СЛАКОВЦИ, С. НОЕВЦИ 22. ИЗТОК, ТЪРГОВСКА СГРАДА, ЗП: 227 КВ.М, /ПОДОБЕКТИ С РАЗЛ. КВ./ 23. ИЗТОК, СГРАДА ГРУБ СТРОЕЖ, ЗП: 930 КВ.М, 4 ЕТ. - 140 ЕВРО/КВ.М ДАВА ПОД НАЕМ: 1. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ЧАСТИЧНО ОБЗАВЕДЕНА - 180 ЛВ. 2. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЧАСТИЧНО ОБЗАВЕДЕН - 240 ЛВ. Член на НСНИ и РСНИ

Рекламен офис: гр. Перник - 2300 х-л "Струма", ет. 2, ст. 208 телефон/факс: 076/60 31 29

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД

Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113 сл.: 076/60 38 24; дом.: 076/60 51 27

0898/620 696; 0878/620 925

1. Гарсониера, ул. От. Паисий, тх., ет. 2, средна - 33 000 лв. 2. Гарсониера, Ив. Пашов, юг, двойна тераса, ет. 4 - 31 000 лв. 3. Апартамент, Изток, тх., таван, мезе, ч. ремонт - 31 000 евро 4. Двустаен, Център, ет. 4, тав. стая над апартам., мазе, преустр. - 60 000 лв. 5. Двустаен, ул. Струма, ет. 2, тх., таван, мазе, 2 тер. - 52 000 лв. 6. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв. 7. Двустаен, Тева, сменена дограма, ремонт, ет. 3, без ТЕЦ - 35 000 лв. 8. Двустаен, Мошино, преустроен, ет. 5 - 42 000 лв. 9. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, таван, мн. добър - 29 500 евро 10. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне 11. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро 12. Тристаен, кв. Хр. Ботев, след ремонт, с 2 тавански - по договаряне 13. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв. 14. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж, гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 20 000 евро 15. Къща, с. Извор /Радомирско/, център, здрав гредоред, дв. 870 кв.м- 19 000 лв. 16. Къща, стара Тева, мазе, ет., здрав гредоред, дв. 500 кв.м - 33 000 лв. 17. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро 18. Петно, 140 кв.м, център, с виза за строеж - 15 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Изток, на сп. Бучински път, обзаведена - 200 лв. 2. Двустаен, Тв. ливади, нап. обзаведен, без ТЕЦ - 200 лв. 3. Двустаен, Дараци, ет. 2, необзаведен - 160 лв. 4. Двустаен, Тева, нап. обзаведен - 160 лв. 5. Офис, до Съда, без ТЕЦ - 150 лв. 6. Тристаен, Пашов, нап. обзаведен, за освежаване - 300 лв. 7. Тристаен, Мошино, на спирка, Дет. градина, нап. обз. - 300лв. /350 лв. за работници/

18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ! АГЕНЦИЯ

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ

www.pernishkiimoti.imot.bg pernishkiimoti@abv.bg

ул. "Кракра"N:15вх. "Б", ет.2, ап.3 /над Ловното/

076/60 04 15 0888/222 656 0879/460 763

Наема Двустайни и Тристайни луксозни апартаменти, в Центъра, при добри условия ГАРСОНИЕРИ: 1. Гарсониери, Проучване, ет. 2, тер., ТЕЦ - 28 000 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 29 000 лв. 3. Гарсониера, Изток, ет. 8, ТЕЦ - 29 000 лв. 4. Гарсониера, Радомир, ж.к. Тракия, ет. 7/8/, добър вид - 15 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Двустаен, Център, ет. 8 /от 10/, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро 2. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, до Изч. център - 30 000 евро 3. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 60 000 лв. 4. Двустаен, Топ-център, ет. 3, 72 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 евро 5. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 52 000 лв. 6. Двустаен, в района на Болницата, ет.3/3/, ТЕЦ, тх., 3 тер. - 30 000 евро 7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 8 /от 14/, ЕПК, ремонт, обзаведен - 51 000 лв. 8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, ТЕЦ, тер., тх. - 40 000 лв. 9. Двустаен, около Общината, ет. 2, ТЕЦ, тер., 68 кв.м - 30 000 евро 10. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв. 11. Двустайни, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. 12. Двустаен, Мошино, ет. 4/6 нов, 82 кв.м, 2 тер., гараж - 38 000 евро 13. Двустаен, Изток, ет. 7, 2 тер., лукс, с обзавеждане - 60 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Тристаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 30 000 евро 2. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро 3. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., в р-на на Пазара - 31 000 евро 4. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро 5. Тристаен, Ид.ц., ет. 5, лукс, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 50 000 евро 6. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро 7. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 51 000 лв. 8. Тристаен, Мошино, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ - 40 000 лв. 9. Тристаен, Изток, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв. 10. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м, подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро ЧЕТИРИСТАЙНИ: 1. Четиристаен, Топ-център, 210 кв.м, ет. 5, луксозна нова сграда - 1 000 евро/кв.м 2. Мезонет, Център, 120 кв.м, с гараж, лукс, обзаведен с 1/2 част от двор - 130 000 евро КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Бизнес - сграда, Изток, 220 кв.м, с магазини, и 3 офиса, 2 ет. - 130 000 евро 2. Заведение, Изток, лукс, 2 ет., 140 кв.м - 98 000 евро 3. Къща, РЦ, кв. Клепало, сут., 2 ет., таван, ЗП: 52 кв.м, дв. 130 кв.м - 61 000 лв. 4. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв. 5. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м, дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, обзавеждане - 70000 лв. 6. Къща над Автогарата, 2 ет., с мазета, ЗП: 76 кв.м, дв. 500 кв.м, гараж - 48 000 евро 7. Къща, кв. Църква, мазе + етаж, ЗП: 86 кв.м, с лятна кухня - 16 кв.м лукс, зидана ограда, л.о. - 40 000 евро 8. Къща, Дивотино, 3 ет., ЗП: 75 кв.м, дв. 1 400 кв.м - 59 000 евро 9. Къща, Мещица, ЗП: 105 кв.м, сут. + 2 ет., дв. 733 кв.м, груб строеж - 20 000 евро 10. УПИ, Мошино, 748 кв.м, за жилищно строителство - 35 евро/кв.м 11. УПИ, Радина чешма, 1 285 кв.м - по споразумение 12. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет. - 50 000 евро 13. Парцел, Кралев дол, 904 кв.м - 13 евро/кв.м 14. Парцели, Люлин и Дивотино, от 460 кв.м до 1 691 кв.м - от 15 до 20 евро/кв.м БИЗНЕС ИМОТИ: 1. Магазин, Пашов, 28 кв.м, тх, ТЕЦ - 32 000 лв. 2. Магазин, Център, Кракра, 100 кв.м, тх - 105 000 без ДДС 3. Магазин, Изток, РЗП: 70 кв.м, нова сграда - 600 евро/кв.м 4. Офис, Център, партер, 37 кв.м - 60 000 лв. 5. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 145 000 евро 6. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 342 кв.м - 255 000 лв./с ДДС 7. Хале, Радомир, 1 200 кв.м, с адм. сграда, ЗП: 167 кв.м, прил. терен, 5 дка - 320 000 лв. 8. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр. - 60 000 евро /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 45 000 евро 9. УПИ, Радомир, 2 броя, съседни, пром. зона, с обща площ 10 500 кв.м - 16 лв./кв.м 10. УПИ, Тева, 3500 кв.м, за общ обслужващи дейности - 95 000 евро 11. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз- х 53 евро/кв.м 12. УПИ, Мошино, 462 кв.м, близо до ВГМ - 32 000 евро 13. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 70 евро/кв.м 14. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волтаична централа - 20 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 300 лв. 2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, нап. обзаведен - 240 лв. 3. Магазин, Ид.ц., 60 кв.м, ТЕЦ - 400 лв. 4. Магазин, ул. Кракра, 44 кв.м, партер, за пром. стоки - 500 лв. 5. Магазин, Даскалово, 260 кв.м, лукс - 1 500 лв.

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60

площад "Кракра Пернишки” Бл.14-Б, офис 9, партер/до сл. София/ Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г., ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята. Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м Уникална цена от 390 евро/кв.м

1. Боксониера Изток, ет.1, южна, по БДС - 11 000 евро 2. Гарсониера, ул. Кракра, 36 кв.м, тх., ет. 1 - 11 500 евро 3. Гарсониера, ЦГЧ, ет. 7, ЕПК, тер., юг - 18 400 евро 4. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет.3, ТЕЦ, по БДС - 18 990 евро 5. Гарсониера, Бл. Гебрев, ет. 3, тх., южна - 20 000 евро 6. Гарсониера, Бл.Гебрев, ет.7, реновирана - 13 200 евро 7. Гарсониера Изток /до ВИВА/,преустроена,нов рем,ет.8- 13 300 евро 8. Двустаен, Пашов, ет. 7, РVС, 2 тер. добър блок - 20 999 евро 9. Двустаен, Мошино, ет. 2, нова сгр., обитаем с гараж- 27 900 евро 10. Двустаен, Изток, до ОДЗ, ет. 4, РVС, нов рем. - 21 100 евро 11. Двустаен, Изток, нова обитаема сгр, ет.3, лукс - 31 500 евро 12. Двустаен, Ю. Гагарин, тип, УТИНОР, ет. 6 - 28 990 евро 13. Двустаен, Изток до ОДЗ, ет. 2, тх., л.о., РVС - 17 890 евро 14. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 2, тх., без ТЕЦ - 15 800 евро 15. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, реновиран - 20 500 евро 16. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, 2 тер., лукс рем. и обз.- 31 000 евро 17. Двустаен, ЦГЧ, лице на площада, ет. 2, над партер- 28 900 евро 18. Тристаен, ЦГЧ, ет. 1, тх., реновиран - 53 900 евро 19. Тристаен, Мошино, ет. 5, до СОУ, непреходен - 20 500 евро 20. Тристаен, Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ, до СВА- 21 900 евро 21. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., до СОУ - 26 300 евро 22. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, реновиран - 35 000 евро 23. Тристаен, Изток, до хотел Зора, ет. 4, след ген. рем.- 34 500 евро КЪЩИ 1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж 2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици - 41 900 евро 2. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 15 800 евро 3. С. Студена, по пътя за яз. стена, РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 54 900 евро 4. С. Студена-център, едноетажна, с плочи, 64м2, двор-360 м2, ЛО,+лятна кухня - 25 000 евро 5. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 93 999 евро 6. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена- 35 000 евро ПАРЦЕЛИ: 1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона - Со- 88 евро/кв.м 2. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 58 евро/кв.м 3. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро 4. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро 5. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 70 000 евро 6. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД- 70 евро/кв.м 7. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 60 500 евро 8. ПИ, 390 кв.м, кв. Караманица, за живеене или бизнес- 2 300 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Заведение, 100 м2, Бл.Гебрев, + 120 м2, лятна град. до канала- 515 евро 2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 2, необзаведен - 119 евро


6

Имоти

7 юни 2012 г.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

Съперник

ДОМ ЗА ВАС

www.domzavas.hit.bg 0898/973 235 тел. 076/60 54 43 СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ 076/60 26 26; 076/60 46 76; 0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg Ул. "Търговска" 42 eт. 2, ст. 5/стария съд/ ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ПРОДАВА: 1. Боксониера, 30 кв.м, в къща над Автогарата - 20 000 лв. 2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв. 3. Гарсониера, Проучаване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв. 4. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., пл., 39 кв.м, РVС - 30 000 лв. 5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, РVС, след осн. ремонт - 34 500 лв. 6. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 48 000 лв. 7. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2, тер. - 55 000 лв. 8. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. 9. Двустаен, Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв. 10. Двустайни, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, юг; ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.; 33 000 лв. 11. Тристаен, Център, 97 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 евро 12. Тристаен, Ид.ц., 83 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 евро 13. Тристаен, ул. Кракра, 87 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер - 40 000 евро 14. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро 15. Тристаен, Пашов, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. - 42 000 лв. 16. Къщи, Ралица, едноетажни, дв. 320 кв.м, н. част над Автогарата - 53 000 лв. 17. Къща, над Автогарата, близнак, ЗП: 50 кв.м, РVС, дв. 190 кв.м - 32 500 лв. 18. Къща, над Автогарата, тх., пл., 75 кв.м, гараж - 21 000 евро 19 Къща, Даскалово, тх., пл., РЗП: 150 кв.м, дв. 332 кв.м - 60 000 лв. 20. УПИ, кв.м, Стара чешма, 800 кв.м - 12 евро/кв.м 21. Помещение, над Автогарата, 30 кв.м, подх. за склад и обсл. дейности - 23 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 6, тх., пл., 2 тер., обзаведена - 180 лв. 2. Двустайни, Тева, с обзавеждане - 180 лв.; 220 лв. 3. Мезонет, Ид.ц., РЗП: 90 кв.м, необзаведен - 450 лв. 4. Помещения, Ид.ц., 60 кв.м, сан. въз., магаз., офис - 600 лв.

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/ www.intelekt2000.portalimoti.com Тел. 076/670 900; 076/607 707 0898/726 803 ; 0898/451 500; 0888/716 538/

АПАРТАМЕНТИ: 1. Гарсониера, Ид.ц., ул. Н. Цанов, ет. 2, тх., пл., юг 2. Гарсониера, Пашов, ет. 6, юг, преустр. 3. Гарсониера, Пашов, ет. 7, 2 тер., преустр. 4. Гарсониера, Мошино, ет. 2, юг, тер. 5. Гарсониера, Албените, ет. 2, юг, лукс 6. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер. 7. Двустаен, ул. Струма, ет. 3, 2 тер. 8. Двустаен, ИЦ, ет. 4, ЕПК, лукс 9. Двустаен, ИЦ, зад НОИ, ет. 3, тх., пл. 10. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. 11. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4, тх., пл. 12. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс 13. Двустаен, Изток, ет. 3, 2 тер., ремонт 14. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс 15. Двустаен, Изток, ет. 4, нов, акт 16, лукс 16. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС 17. Двустаен, Изток, ет. 6, 2 тер, РVС 18. Двустаен, Изток, ет. 4, преустроен, ремонтиран 19. Двустаен, Изток, Албените, ет. 6, 1 тер. 20. Двустаен, Радомир, ет. 7, кв. Арката, РVС, юг 21. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонтиран 22. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър 23. Тристаен, кв. Църква, ет. 2, 100 кв.м, изолация, ремонт 24. Тристаен, Пашов, ет. 7, 3 тер. 25. Тристаен, Изток, ет. 10, ЕПК, мн. добър 26. Тристаен, Изток, ет. 5 27. Тристаен, Радомир, жк Тракия, ет. 8 28. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс 29. Гарсониера, Радомир, Арката, юг, преустроена 30. Двустаен, Мошино, тх., пл., ТЕЦ 31. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Офис, ул. Търговска, 53 кв.м, лукс 2. Двустаен, Изток, ет. 4, необзаведен 3. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м 4. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м 5. Магазин, Пашов, 53 кв.м

- 36 000 лв. - 25 000 лв. - 26 500 лв. - 28 000 лв. - 33 500 лв. - 22 000 лв. - 46 000 лв. - 42 000 евро - 37 000 евро - 46 000 лв. - 33 500 евро - 55 000 лв. - 38 000 лв. - 40 000 евро - 90 000 лв. - 36 000 лв. - 40 000 лв. - 43 000 лв. - 33 500 лв. - 27 000 лв. - 75 000 евро - 39 000 лв. - 35 000 евро - 46 000 лв. - 46 000 евро - 48 000 лв. - 26 000 лв. - 66 000 евро - 19 000 лв. - 33 000 лв. - 57 000 евро - 700 лв. - 180 лв. - 400 лв. - 400 евро - 350 лв.

Ул. "П. Каравелов", бл. 2, вх.В, ет. 3, ап.28 /над Качамака/

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, ИЦ, ТЕЦ, ет. 2, тх. 2. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ 3. Етаж от къща, РЦ, дв. 270 кв.м 4. Парцел, с. Диканя, 880 кв.м, хубав 5. Имот, кв. Радина чешма, 2 400 кв.м, до регулация, път, ток, /за бизнес/ ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Пашов

Кантора за недвижими имоти

“ПРЕСТИЖ” ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

- 32 000 лв. - 28 000 лв. - 33 000 лв. - 13 000 евро - 28 000 евро - 170 лв.

НОВО СТРОИТЕЛСТВО:

3 броя офиси, изгодна цена тел. 0888/697 368; 0898/694 842; 0888/533 988 Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

Ул.”Найчо Цанов” №34, ет.4, www.joki.imot.bg офис:13 тел: 076/60 13 42 тел. 0877/950 474 ; 088/8548 867; 088/8227 490 Ново строителство: 1. Двустаен, Пашов, 69 кв.м, ет. 2, акт 16 - 32 500 евро 2. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 87 700 евро 3. Тристаен, Център, ет. 2, 107 кв.м, 2 тер. - 38 000 евро 4. Маломерен Тристаен, Ид.ц., тец, лукс, акт 16, обзаведен - 35 000 евро 5. Мезонет, Ид.ц., 149 кв.м, лукс, 3 спални, акт 16 - 670 евро/кв.м 6. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м 7. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м 8. Мезонет, Пашов, 136 кв.м, нов, акт 16 - х 330 евро/кв.м ПРОДАВА: 1. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 1, 55 кв.м, пл., ет. 2 - 27 500 лв.; 21 500 лв. 2. Гарсониери, Проучване, 45 кв.м, тец, ет. 6, ет. 7, юг - 30 000 лв.; 27 000 лв. 3. ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 37 КВ.М, ЕТ. 1, РVС, ПОДОБР. - 31 000 ЛВ. 4. Гарсониери, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 1, ет. 4 - 19 000 лв.; 20 000 лв. 5. Спешно Гарсониера, Мошино, ТЕЦ, РVС, юг, ет. 7 - 22 000 лв. 6. Гарсониера, Мошино, 45 кв.м, ТЕЦ, ет. 8, РVС - 23 000 лв. 7. Гарсониера, Изток, 45 кв.м, тец, ет. 7, РVС, юг - 24 000 лв. 8. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, тер., ет. 5, юг - 14 000 евро 9. Спешно Двустаен, Ид.ц., тец, тер., тх., юг - 24 000 евро 10. Двустаен, ЦЕНТЪР, ТЕЦ, 2 тер., до площада - 43 000 лв. 11. Спешно Двустаен, ТЕЦ, РVС, тх. - 48 000 лв. 12. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс, обз. - 46 000 лв. 13. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 31 500 лв.; 34 000 лв.; 36 500 лв. 14. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, ет. 7, РVС, подобрения - 39 200 лв. 15. Двустаен, Тева, ТЕЦ, 2 тер., ет. 7 - 24 400 лв. 16. Двустайни, Тева, ТЕЦ, ет. 8; ет. 6; ет. 3 - 24 000 лв.; 29 900 лв. 17. Двустайни, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен- 34 000 лв.; 36 000 лв. 18. Двустаен, Изток, ТЕЦ, ет. 3, РVС, подолбрения - 38 000 лв. 19. Двустайни, Изток, ТЕЦ ет. 1; ет. 2 - 33 000 лв.; 34 000 лв. 20. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТХ., ТЕЦ, ЕТ. 6, ЮГ, 98 кв.м - 55 000 лв. 21. Тристаен, Ид.ц., 85 кв.м, ет. 2, тер., тх., ТЕЦ, подобрения - 29 900 евро 22. Тристаен, Ид.ц., тх., ет. 4, тер., РVС, след ремонт, изгодно - 41 000 лв. 23. Тристаен, Ид.ц., тец, 90 кв.м, ул. Кракра - 37 500 евро 24. Тристаен, Пашов, ЕПК, 85 кв.м, ТЕЦ - 48 000 лв. 25. Тристаен, Пашов, 75 кв.м, тх., юг, 2 тер. - 55 000 лв. 26. Тристаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 3, непрех., 88 кв.м - 41 000 лв. 27. Изгодно, Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор, ет . 4 - 40 000 лв. 28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв. 29. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 50 000 лв. 30. Тристаен, Албените, ТЕЦ, ет. 3, непрех. РVС - 60 000 лв. 31. Тристаен, Изток, ЕПК, 104 кв.м, подобрения - 29 000 евро 32. Тристаен, Изток, ТЕЦ, РVС, непреходен - 42 000 лв. 33. Тристайни, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 2 тер., ет. 3, непреходен - 45 000 ЛВ; 47 000 лв. 34. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 3, преустр., подобр. - 45 000 лв. 35. Две Къщи, кв. Ралица, РЗП: 100 кв.м, с магазин п: 400 кв.м - 36 000 лв. 36. Къща, Бела вода, 65 кв.м, дв. 500 кв.м - 21 000 лв. 37. Къща, Драгичаво, дв. 540 кв.м, ЗП: 50 кв.м - 43 000 лв. 38. Къща, Мошино, 2 х 60 кв.м, пл., п: 660 кв.м - 41 000 лв. 39. Къща, Изток, сут. + 2 ет., пл., ЗП: 60 кв.м, дв. 420 кв.м - 75 000 лв. 40. Нова Къща, ТЕЦ, РЗП: 190 кв.м, 2 ет. - 105 000 лв. 41. Парцел, Батановци, 2 479 кв.м, център - 39 000 лв. Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

Съдействие за жилищни кредити ПРОДАВА: Ново строителство кв. Изток, Център, ап. от 65 до 145 кв.м, магазини и офиси ДВУСТАЕН, СОФИЯ ЦЕНТЪР, БЛИЗО ДО “ОПЪЛЧЕНСКА”, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, АКТ 16, ЕТ. 5 - 50 000 ЕВРО 1. Гарсониера, ул. Струма, ет. 8, юг - 33 000 лв. 2. Гарсониера, Проучване, ет. 4, ТЕЦ, тер., западно изл. - 29 000 лв. 3. Гарсониера, Тева, ет. 4, запад, тер., ТЕЦ, отл. локация - 19 900 лв. 4. Гарсониера, Мошино, тх., пл., ет. 4, 53 кв.м, таван, мазе - 29 900 лв. 5. Двустаен, Топ-център, 73 кв.м, ет. 8, 2 тер., - 32 000 евро 6. Двустаен, ИЦ, тх., ТЕЦ - 52 000 лв. 7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, след ремонт - 40 000 лв. 8. Двустаен, Пашов, ет. 8, панел - 37 000 лв. 9. Двустаен, Пашов, ЕПК, ет. 5, преустр. - 37 000 лв. 10. Двустаен, Пашов, 70 кв.м, тх., пл., тер., ТЕЦ - 45 000 лв. 11. Тристаен, Център, след осн. ремонт, с обз., лукс - по договаряне 12. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3, РVС дограма, ремонт, преустр.- 30 000 евро 13. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 40 000 евро 14. Тристаен, Дараци, ет. 2, 3 тер. - 48 000 лв. 15. Тристаен, Пашов, непрех., ет. 6/8 - 41 000 лв. 16. Тристаен, Пашов, ТЕЦ, ет. 5 - 40 000 лв. 17. Тристаен, София, кв. Павлово, 120 кв.м, нов, акт 16, нап. завършен, ет. 3 - 900 евро/кв.м 18. Трисатен, ул. Ю. Гагарин, ет. 3, шпакловка, замазка, непрех. - 48 000 лв. 19. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 48 000 лв. 20. Четиристаен, ул. Кракра, ет. 4, 98 кв.м, 2 тер., ТЕЦ - 40 000 евро 21. Къща, с. Врабча, нова, масивна на 2 ет., + стара къща, дв. 2 дка - 30 000 лв. 22. Къща, Ковачевци, дв. 800 кв.м, равен, тх., пл., цел. достъп - 30 000 евро 23. Масивна къща, Църква, 2 ет., дв. 580 кв.м - 67 000 лв. 24. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 41 000 евро 25. Стара къща, в района на болницата, масивен гараж, 26. УПИ 400 кв.м, отлична локация - 48 000 лв. 27. УПИ, с. Люлин, 500 кв.м, с малка вила - 9 000 лв. 28. Вила, с. Люлин, вилна зона, дв. 500 кв.м, кладенец - 10 000 лв. 29. Вила, с. Прибой, 2 ет., вътр. санитарен възел и баня, на асф. път, дв. 400 кв.м - 28 000 лв. 30. Вила с. Ездимирци, дв. 4 дка., мн. добра - 26 000 евро 31. УПИ, кв. Ралица, 635 кв.м, спешно - 12 500 лв. 32. УПИ, 716 кв.м, Рударци, отлична локация - 35 000 евро 33. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 45 евро/кв.м 34. УПИ, Мещица, 955 кв.м, равен, добра локация, близо до гл. път - 10 000 евро 35. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство и обществено обслужващи дейности- 45 евро/кв.м 36. УПИ, с. Люлин, 485 кв.м, вил. зона, с фургон, кладенец, плодни дръвчета - 7 000 лв. 37. Парцел, Слишовци, 980 кв.м - 6 000 лв. 38. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места, Център, оборудвано, след ремонт - 200 000 евро 39. Магазин, кв. Изток, 50 кв.м, нап. завършен, акт 16 - 55 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, напълно обзаведен, топ-център - 300 лв. 2. Двустаен, Изток, обзаведен, добър - 230 лв.

Кантора за недвижми имоти

СПЕКТЪР

GSM 0898/255 800 Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/ 1. Боксониера, Топ-център, ТЕЦ - 27 000 лв. 2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 3, /за ч.л./ - 35 000 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 3, ет. 12 - 35 000 лв. 4. Гарсониера, Пашов, ет. 2, ет. 4- 27 000 лв.; 30 000 лв. 5. Гарсониера, Тева, ет. 1; ет. 4 - 20 000 лв. 6. Гарсониера, Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 25 000 лв 7. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, отлична - 25 500 лв. 8. Двустаен, ИЦ, площада, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 55 000 лв. 9. Двустаен, ИЦ, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 55 000 лв. 10. Двустаен, ИЦ, тх., ет. 3, ТЕЦ, тер. - 43 000 лв. 11. Двустаен, ИЦ, ет. 1, ТЕЦ, ремонт - 31 000 евро 12. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв. 13. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, тх., ТЕЦ - 31 000 лв. 14. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 43 000 лв. 15. Двустаен, Център, ет. 9/14/, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв. 16. Двустайни, Проучване, ет. 5, ет. 7 - 42 000 лв.; 50 000 лв. 17. Двустаен, Пашов, ет. 5, ремонт - 37 000 лв. 18. Двустаен, Тева, ТЕЦ, тер. /за ч.л./ - 22 000 лв. 19. Двустаен, Тева, ет. 3, ет. 4. - 29 000 лв. 20. Двустаен, Изток, ет. 1; ет. 5 -31 000 лв. 21. Двустаен, Изток, ЕПК, ет. 4, ТЕЦ - 41 000 лв. 22. Тристаен, Топ център, нов, ет. 6, ТЕЦ 36 500 евро 23. Четиристаен, ул. Кракра, ет. 4, ТЕЦ - 39 000 евро 24. Тристаен, Проучване, ет. 7, РVС - 49 000 лв. 25. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 37 000 лв. 26. Къща, Ярджиловци, 2 ет., дв. 700 кв.м - 49 000 лв. 27. Къща, с. Дивотино, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м- 51 000 лв. 28. Къща, кв. Драгановец, ЗП: 60 кв.м, дв. 310 кв.м- 35 000 лв. 29. Офис, Ид.ц., до Съда, офис сграда, лукс - 16 000 лв. 30. Офис, до Съда, нов, 44 кв.м,акт 16 - 25 000 евро


БРОКЕРСКА КАНТОРА

ПРОДАВА: 1. Къща, 3 ет., Байкушева махала, РЗП: 260 кв.м, нова, л.о.- 120 000 лв. 2. Къща, Сел. дол, 180 кв.м, тх., пл., дв. 730 кв.м - 27 000 лв. 3. Къща, с. Велиново, РЗП: 160 кв.м, дв. 780 кв.м, ток, вода - 13 500 лв. 4. Къща, с. Ярджиловци, ЗП: 39 кв.м, тх, пл., двор: 530 кв.м на асф.път - 25 000 лв. 5. Къща, с. Видрица, тх., пл.,44 кв.м, дв. 600 кв.м - 45 000 лв. 6. Вила, с. Брезнишки извор, РЗП: 38 кв.м, тх, пл, дв: 200 кв.м- 20 000 лв. 7. Парцел,с. Конска, равен, бунар,ток, вода, 781 кв.м - 12 000 лв. 8. Парцел, Студена, 1 дка, ток, вода, фургон - 16 000 лв. 9. Три парцела, х 460 кв.м., в кв. Ралица, ток, вода, регулация - 20 евро/кв.м 10. Парцел, Кладница, 850 кв.м, ток, вода, равен - 45 евро/кв.м ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Изток, ет. 6, ТЕЦ, нап. обзаведен, добър - 230 лв.

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895 0878/395 767

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията е създадена през 1994 г. Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч ГАРСОНИЕРИ: 1. Тв. ливади, лукс, ремонт, ет. 2 - 33 500 лв. 2. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 25 000 лв. 3. Мошино, ет. 7, ТЕЦ - 25 000 лв. 4. Изток, Албените, ет. 2, ТЕЦ - 25 000 лв. 5. Радомир, ет. 4, ремонт, РVС - 18 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Ид.ц., ет. 2, 68 кв.м, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро 2. Център, ет. 9, ТЕЦ, 2 тер. - 45 000 лв. 3. Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 1, подх. и за бизнес 4. Център, ЕПК, 70 кв.м, 2 тер. - 56 000 лв. 5. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., непрех., юг, РVС, таван, непосл. ет. - 30 000 евро 6. Тв. ливади, 62 кв.м, ТЕЦ, тер., тх., пл., ет. 2, добър вид - 40 000 лв. 7. Тв. ливади, пл., ТЕЦ, ет. 1 - 30 000 лв. 8. Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. 9. Пашов ет. 7, 1 тер. ТЕЦ, зад Т-маркет - 30 000 лв. 10. Мошино, 2 тер., ТЕЦ - 29 000 лв. 11. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., среден, юг - 30 000 лв. 12. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 42 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Проучване, ет. 7/н/, ТЕЦ, среден, 2 тер. - 40 000 лв. 2. Пашов, ТЕЦ, 2 тер., лукс, ремонт - 50 000 лв. 3. Пашов, ТЕЦ, 3 тер., ет. 1 - 35 000 лв. 4. Мезонет, Могиличе, 104 кв.м, перфектен, ремонт - 23 500 евро 5. Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., мн. добър, ремонт, РVС - 58 000 лв. 6. Ид.ц., ет. 2, 98 кв.м, ТЕЦ, 3 тер., непрех., с ид. части от магазин - 70 000 евро 7. Проучване, ТЕЦ, 2 тер., ремонтиран - 52 000 лв. 8. Тева, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тер. - 28 000 лв. 9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., ремонт - 35 000 лв. 10. Изток, ТЕЦ, среден, юг, ет. 1 - 28 000 лв. 11. Изток, ет. 3, тх., без ТЕЦ, РVС, гипсокартон - 29 000 лв. 12. Мезонет, Радомир, НОЕ - 25 000 лв. ВИЛИ И КЪЩИ: 1. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м, РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро 2. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м, дв: 500 кв.м, санирана, PVC + къща за гости с РЗП: 40 кв.м, басейн - 170 000 евро 3. Къща, Сладк. коопер., тх., пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв. 4. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м, нова, завършена - 40 000 лв 5. с. Ярджиловци, 3 стаи, дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв. 6. Къща, Ковачевци, 3 ет., РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв. 7. Къща, Бобораци, дв. 1 дка, 2 ет. - 25 000 лв. 8. Къща, Прибой, нова, 2 ет., дв. 400 кв.м - 28 000 лв.

новата сграда на ъгъла на ул. Кракра и ул. Райко Даскалов - ет. 1

НИКОЛ

ЕООД

0894/615 757; 0878/787 453

- 35 000 ЕВРО ПВЦ-ДОГРАМА, ИЗОЛАЦИЯ

1.Ж-к “Тева” - гарсониери, двустайни и тристайни апартаменти с ТЕЦ, външна изолация, РVС дограма, К-стъкло Изключителни цени Схема на плащане съобразена с клиента 2. Новоизграждащи се апартаменти и магазини, Ц.Г.Ч., ул.Н.Цанов, кл.Кракра и кв.Изток, цени на строителя, индивидуални схеми на разплащание Без комисионна от купувача!

4. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, ЕТ. 2, РЕМОНТИРАН, ЛУКС,

0888/533 988

тел. 076/60 24 35; 0898/433 482; 0882/526 420

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: - 46 000 ЕВРО

тел: 0887/884 095

П Е Р У Н

ул. Търговска 30/14 /Розовия блок/

3. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, НОВ С АКТ 16, ЕТ. 3, 110 КВ.М

Самостоятелна сграда, кв. Изток топ-място, на 2 ет., РЗП: 132 кв.м, СОТ, климатици, WC. Подходяща за заведение, офиси, търговски дейности.

20. 2-ст., Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв. 21. 2-ст., Тева, eт.3, тип звезда, ТЕЦ, подобрения - 30 000 лв. 22. 2-ст., Тева, ет. 8, работещ асансьор, без ТЕЦ - 19 500 лв. 23. 2-ст., Тева, до у-ще, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., асансьор - 25 000 лв. 24. 2-ст., Мошино, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 31 000 лв. 25. 2-ст., Мошино, ет. 7, 2 тер., подобр. - 38 000 лв. 26. 2-ст., Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., до спирка - 32 500 лв. 27. 3-ст., Център, панел, асансьор, добър - 41 000 лв. 28. 3-ст., Център, ет. 2, непрех., тх., ТЕЦ - 33 000 евро 29. 3-ст., Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер., асансьор, подобр. - 45 000 лв. 30. 3-ст., Изток, ет.8, раб.асансьор, непреходен 40 000 лв. 31. 3-ст., Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 4, ТЕЦ, непреходен - 50 000 лв. 32. 3-ст. Изток, ет. 6, ТЕЦ, подобрения - 47 000 лв. 33. Къща, Драгановец, 5 стаи, баня, тоалетна, гараж, дв.340 кв.м 46 000 лв. 34. ПИ, над Автогарата, 560 кв.м; 416 кв.м - 22 500 лв.; 15 000 евро 35. Парцели, Варош, 467 кв.м, на 2 ул., 525 кв.м - 15 000 евро 36. УПИ, 11 дка., за стопански нужди - 5 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, обзаведен - 250 лв. 2. Магазин, Топ- център, 60 кв.м - 800 лв. 3. Магазин, Изток, гл. ул., лукс, WC - 250 лв. 4. Заведение, Изток, топ-място, 100 кв.м, + лятна площ 200 кв.м - 800 лв.

- 43 000 ЕВРО

ДАВА ПОД НАЕМ:

076/60 15 42, 088/8851 333; 089/6860 765 www.imotikaza.imot.bg 1. Офис, до Съда, 16 кв.м, нова кооперация, акт 16 - 9 000 евро 2. Магазин, Изток, Ю. Гагарин, 46 кв.м - 26 500 евро 3. Магазин, Изток, нов завършен, лукс, 25 кв.м - 19 000 евро 4. СЦ, партерно помещение, нов блок, 60 кв.м - 30 000 евро 5. 1-ст., Център, тухла, плоча, ТЕЦ - 26 900 лв. 6. 1-ст., Център, Площада, ет. 1, 53 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, става за офис - 55 000 лв. 7. 1-ст., Соф. шосе, ет. 1, 53 кв.м, тер. - 20 000 лв. 8. 1-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2 - 40 000 лв. 9. 1-ст., Тв. ливади, ет. 2, сам. вход, без ТЕЦ - 19 500 лв. 10. 1-ст., Пашов, среден, юг, ТЕЦ - 25 000 лв. 11. 1-ст., Тева, ет. 5, тер., юг, без ТЕЦ - 19 000 лв. 12. 1-ст., Изток, ет. 5, среден, юг - 28 000 лв. 13. 1-ст., Изток, ет. 2, тх., тер., добър блок - 24 000 лв. 14. 2-ст., СЦ, ет. 2, 78 кв.м, ТЕЦ, тер. - 30 000 евро 15. 2-ст, Център, ет. 2, 76 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., РVС, огромна кухня- 60 000 лв. 16. 2-ст., СЦ, ет. 3/4/, тх., пл., ТЕЦ, тер., таван, мазе - 65 000 лв. 17. 2-ст., Център, тх. пл., ТЕЦ, 67 кв.м, ет. 2 - по споразумение 18. 2-ст., Център, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 24 000 евро 19. 2-ст., Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ - 31 000 лв.

0886/149 700 0886/149 701

сл. 076/59 28 66 дом. 076/60 55 83 076/60 58 11

Нов блок в Изток, между Ю. Гагарин и Бл. Гебрев, апартаменти от 60 до 130 кв.м, х 450 евро/кв.м и магазини х 680 евро/кв.м 1. Гарсониера, Кристал, ет. 3, тх., пл., РVС, 50 кв.м - 21 500 лв. 2. Гарсониера, Изток, до Т-маркет, ет. 5, 2 тер. - 28 300 лв. 3. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, тер., ет. 6, /за ч.л./- 42 000 лв. 4. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 8, АС. РАБОТИ, РЕМОНТИРАН ПОКРИВ, МН. ДОБЪР, ЗА /Ч.Л./ - 20 000 ЛВ. 5. Двустаен, Изток, ет. 8, ас. работи, РVС, паркет - 32 000 лв. Тристаен, СЦ, ет. 1, тх., ТЕЦ, тер., дворче - 34 500 евро 6. Тристаен, Център, ет. 1, 101 кв.м, тав. стая - 16 кв.м, много подобрения, може и с гараж - 38 000 еврро 7. Тристаен, Тева, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 36 000 лв. 8. Новопострен, самостоятелен, търговски обект, кафе-закуска, 38 кв.м, на топ-място, в кв. Мошино, работещо, става за всякакъв бизнес - 57 000 лв ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, ул. Струма, ет. 8, нап. обзаведена, лукс - 250 лв. 2. Голяма луксозна Гарсониера, между Мошино и Изток, без ТЕЦ, с бойлер, в нов блок - 250 лв. 3. Гарсониера, Изток, ч. обзаведена - 150 лв. 4. Гарсониера, Албени, ет. 2, необзаведена, добра - 150 лв. 5. Двустаен, СЦ, ет. 1 ТЕЦ, отличен, нап. обзаведен - 250 лв. 6. Двустаен, Тв. ливади, нап. обзаведен, ТЕЦ - 200 лв.

ÁÎÂÈÍÀ e-mail: imoti_bovina@abv.bg

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

2. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, НОВ С АКТ 16 ЕТ. 2, 107 КВ.М

ПРОДАВА: 1. КЪЩА, НИСКА ЧАСТ НА АВТОГАРАТА, 3 СТАИ, 70 КВ.М, ГАРАЖ, ДВ. 210 КВ.М - 26 000 ЛВ.

ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

- 40 000 ЕВРО

тел. 076/60 28 94 дом. тел. 076/60 57 67 GSM 088 /8240 895

Кантора "Каза"

1. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, НОВ С АКТ 16, ЕТ. 2, 93 КВ.М

БРОКЕРСКА КАНТОРА "ПЕРНИК"

7

7 юни 2012 г.

ПРОДАВА СПЕШНО:

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Имоти

Съперник

ул.”Кракра” 57/2Б тел. 076/60 03 54, 0898/53 48 32, 0899/95 60 15

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро 2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв. 3. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро 4. Двустаен, ул. Струма, ет. 3, ТЕЦ, ремонтиран - 47 000 лв. 5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 8, ЕПК, вгр. кухня, ламинат, направена баня - 56 000 лв. 6. Тристаен, Център, непреходен, ТЕЦ, ет. 1 - 67 000 лв. 7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро 8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м - 56 000 лв. 9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м, 2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв. 10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро 11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно 12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро 13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв. 14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно 15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв. 16. Парцел, Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв. 17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Магазин, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне 2. Двустаен,Ц, ет. 7, обзаведен, Гарсониера, Ц, обзаведена - 220 лв. 3. Двустаен, кв. М. Карло, ет. 2, ч. обзаведен - 200 лв. 4. Хале, кв. Мошино, 500 кв.м Н=4 м - 600 евро

1. кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7 2. кв. Изток, ул. "Благой Гебрев" 65 с/у Тмаркет

076/67 30 55; 076/67 00 07; 0896/751787

БОКСОНИЕРИ: 1. Изток, ет. 7, без ТЕЦ

- 12 000 лв. ГАРСОНИЕРИ: 1. Изток, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 30 000 лв. 2. Изток, ет. 2, тх., пл., 56 кв.м, РVС, след осн. ремонт - 37 000 лв. 3. Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 27 000 лв. 4. Мошино, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС - 29 000 лв. 5. Мошино, ЕПК, ет. 2, ТЕЦ, тер., ал. дограма - 34 000 лв. 6. Изток, ет. 2, тх, тер., без ТЕЦ - 15 000 лв. 7. Изток, тх., пл., ТЕЦ, 59 кв.м, тер., ет. 2 - 40 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, РVС - 31 000 лв. 2. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер., РVС - 40 000 лв. 3. Изток, ет. 1, тх., без ТЕЦ, подорения - 42 000 лв. 4. Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер., РVС, ремонт - 38 000 лв. 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., обзаведен - 34 000 лв. 6. Изток, ет. 5, ТЕЦ - 31 000 лв. 7. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер., непреходен - 50 000 лв.; 52 000 лв. 2. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв. 3. Мошино, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв. 4. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро 5. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ - 41 000 лв. 6. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, луксозен - 44 000 евро КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Изток, РЗП 125 кв.м, дв.500 кв.м 41 500 евро 2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м - 90 000 евро 3. Църква, ет. 1, тх., пл., ремонт, дв. 400 кв.м - 33 000 лв. 4. Търговски обект, 79 кв.м, сан. възел - 500 евро/кв.м 5. УПИ, Мошино, 694 кв.м, равен, на гл. път, подх. за бизнес - 20 000 евро 6. УПИ кв. Мошино, 400 кв.м, ток, вода - 20 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Изток, ет. 2, ТЕЦ, полуобзаведена - 200 лв. 2. Тристаен, Мошино, ч. обзаведен - 250 лв. 3. Магазини, Изток, комуникативно място, I ниво 40 кв.м, II ниво 170 кв.м - 600 лв.; 1000 лв.

Кантора за недвижими имоти

ул.”Търговска” 42, ет.3 /стария съд/ Тел.: 0898/945 694; 0878/655 822

Орел “EООД” Съдействие за жилищни кредити

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 1. Двустаен, Изток, 67 кв.м, лукс, ет. 3 - 22 500 евро ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Център, тх., пл., без ТЕЦ - 21 000 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 лв. 3. Спешно Гарсониера, Тв. ливади, 42 кв.м, ет. 2, тх. пл., с разрешително за преустройство в мезонет - 28 000 лв. 4. Гарсониера, ул. От. Паисий, след осн. ремонт, с обз., ет. 4 - 36 000 лв. 5. Гарсониери, Пашов, ет. 2; ет. 4, юг, средна, след ремонт- 26 000 лв.; 30 000 лв. 6. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 23 000 лв. 7. Гарсониера, Мошино, ет 3, средна, РVС - 28 000 лв. 8. Гарсониери, Б. Гебрев, ет. 3, ет. 7, с екстри - 31 000 лв.; 26 000 лв. 9. Гарсониери, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, ет. 4, РVС, тер. - 26 000 лв. 10. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро 11. Двустаен, Център, ет. 3, тх., тер., ТЕЦ - 43 000 лв. 12. Двустайни, Център, ет. 1; ет. 3; ет. 5, отлични - 50 000 лв.; 46 000 лв.; 51 000 лв. 13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 42 000 лв. 14. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 13, 2 тер., мн. добър - 39 000 лв. 15. Двустайни, Пашов, ЕПК, ет. 1; ет. 5, ет. 3 - 28 000 лв.; 37 000 лв.; 33 000 лв. 16. Двустайни, Ю. Гагарин, ет. 5; ет. 1; ет. 6 - 25 000 лв.; 31 000 лв. 17. Двустайни, Бл. Гебрев, ет. 2; ет. 4, след ремонт - 31 000 лв.; 39 000 лв. 18. Тристаен, Център, панел, мн. добър - 40 000 лв. 19. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет. 3 - 41 000 лв. 20. Тристаен, Изток, ет. 4, ТЕЦ, тер., ет. 5 - 45 000 лв.; 42 000 лв. 21. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 7 000 лв. 22. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв. 23. Къща, 2 ет., таван + гараж, ниска част на Автогарата - 67 000 лв. 24. Нова къща, над Автогарата, гараж + 2 ет., дв. 600 кв.м - 62 000 лв. 25. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв. 26. Къща, Изток, мазе + 2 ет. дв. 300 кв.м, ПВЦ - 59 000 лв. 27. Къща, Д. Раковец, РЗП: 96 кв.м, гараж + 2 ет., дв. 1 300 кв.м - 30 000 лв. 28. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв. 29. Офис, Ид.ц., 16 кв.м, нова админ. сграда, функциониращ офис- 16 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 2, обзаведена, след осн. ремонт - 200 лв. 2. Гарсониера, Мошино, напълно обзаведена - 200 лв. 3. Двустаен, Тв. ливади, след осн. ремонт, обдзаведен - 200 лв. 4. Двустайни, Изток, след ремонт, ет. 4; ет. 8, обзаведени - 180 лв.; 200 лв. Спешно, купува, къща, над Автогарата, до 60 000 лв., плаща в брой веднага


8

Имоти

7 юни 2012 г.

Ул. "Търговска" 30/29, ет. 1 /Розовия блок/, вх. В /от към Батенберг/ Тел. 076/60 19 23; GSM: 088/7938 108

“ЕЛИОН”ЕООД

eliyon@abv.bg БИЗНЕС ОФЕРТИ: 1. Два магазина, Мошино, лукс - х 30 000 лв. ПРОДАВА: 1. Гарсониери, Дараците, ет. 7, ТЕЦ, тер., лукс - 33 000 лв. 2. Гарсониера, Пашов, ет. 3, ремонт - 25 000 лв. 3. Гарсониера, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, преустр. - 25 800 лв. 4. Гарсониера, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв. 5. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ тер. - 43 000 лв. 6. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ, тер., ет. 2 - 36 000 лв.; 35 000 лв. 7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 34 000 лв. 8. Двустаен, Пашов, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 30 000 лв. 9. Двустаен, Мошино, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер. подобр. - 38 800 лв. 10. Двустайни, Изток, УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7, ет. 4 - 56 000 лв.; 42 000 лв. 11. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер. подобрения - 38 000 лв. 12. Двустаен, Изток, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ - 30 000 лв. 13. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро 14. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро 15. Тристаен, ул. Търговска, добър, ет. 2, 102 кв.м - по договаряне 16. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 43 000 лв. 17. Тристаен, ЕПК, Тв. ливади, ет. 4 - 30 000 евро 18. Тристаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, преустроен - 40 000 лв.

АГЕНЦИЯ “АРГО” ул. “Кракра” 15, ет.1 тел./факс: 0877/698 384;

0898/56 97 84; 0888/820 327 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв. 2. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, тер. - 32 000 лв. 3. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер., след ремонт - 22 000 лв. 4. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 19 800 лв. 5. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 43 000 лв. 6. 2-ст., Тв. ливади, ЕПК, добър, 2 тер. - 42 000 лв. 7. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 8. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв. 9. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв. 10. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 11. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг - 32 000 евро 12. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен - 40 000 лв. 13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро 14. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро КЪЩИ: 1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м, гараж, дв. 350 кв.м - 40 000 лв. 2. Къща, над Автогарата, РЗП: 60 кв.м, дв. 180 кв.м - 35 00 лв. 3. Къща, Драгичево, РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро 4. Къща, Център, ЗП: 70 кв.м, дв. 220 кв.м, след ремонт - 35 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв. 2. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв. 3. Тристаен, Пашов - 300 лв.

ИМОТИ КАТИ ЕООД кв. “Бели брег” № 3, ет. 3 срещу “BILLA”

Тел.:0899/340 470; 0897/855 615; 076/592 922

e-mail: imotikaty@abv.bg

imotikaty.com

КУПУВА СПЕШНО ЗА РЕАЛНИ КЛИЕНТИ: 1. КЪЩА/ВИЛА ИЛИ ПАРЦЕЛ В С.КЛАДНИЦА, С.РУДАРЦИ ИЛИ С.ДРАГИЧЕВО! 2. ПАРЦЕЛ КЪМ 800М2 В КВ.КЛЕПАЛО ИЛИ КВ.БАЙКУШЕВА МАХАЛА! 3. ПАРЦЕЛ НАД 800М2 В КВ.РАЛИЦА, КВ.МОГИЛИЧЕ ИЛИ КВ.ВАРОШ! 4. ПАРЦЕЛ НАД 1500М2 В М.ЛАДОВИЦА! 5. КЪЩА В КВ.КЛЕПАЛО ИЛИ КВ.БАЙКУШЕВА МАХАЛА И ДРУГИТЕ КВАРТАЛИ!

19. Тристаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, тер., подобр., - 45 000 лв. 20. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро 21. Тристаен, Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., непрех. - 49 800 лв. 22. Тристаен, Изток, ет. 3 - 32 000 евро 23. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 38 000 лв. 24. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража, РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - по договаряне 25. Къща, Драгановец, ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв. 26. Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 43 000 евро 27. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 62 000 евро 28. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м 29. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 25 000 евро 30. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 45 евро/кв.м 31. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне 32. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне 33. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м 34. УПИ, Изток, 2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 35 евро/кв.м; 40 евро/кв.м 35. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ - 140 лв. 2. Двустаен, Мошино, ет. 7, обзаведен - 200 лв.

Съперник КАНТОРА

Тел ефони: 60 13 15 елефони: ефони:60 15;; 0898/680 417; Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/ вечер: 076/60 52 68

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели

ПРОДАВА: 1. КЪЩА В РАЙОНА НА БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН + 2 ЕТАЖА, ТХ., ПЛ. ДВ. 340 КВ.М - 59 000 ЛВ. 2. ВЕРТИКАЛЕН БЛИЗНАК, НАД СЛАДКАРСКА КООПЕРАЦИЯ, НАПЪЛНО САМОСТОЯТЕЛЕН, СУТЕРЕН + 2 ЕТ., ДВ. 280 КВ.М - 61 000 ЛВ. 3. УПИ, МОГИЛИЧЕ, 640 КВ.М, ВИСОКАТА ЧАСТ, ЛЕКА ДЕНИВЕЛАЦИЯ - 6 000 ЕВРО /С КОМЕНТАР/ 4. КЪЩА, ПРОФИЛАКТОРИУМА, СУТЕРЕН + ЕТАЖ, В ОТЛ.ВИД, СПЕШНО, ДВ.380 КВ.М - 53 000 ЛВ. КУПУВА: 1. КЪЩИ, АПАРТАМЕНТИ, ПАРЦЕЛИ ЗА РЕАЛНИ КЛИЕНТИ

8. 1-СТАЕН, 2-СТАЕН И 3-СТАЕН В КВ.ИЗТОК ИЛИ КВ.МОШИНО! 9. ПАРЦЕЛ ОТ 1500М2/ДЕЛИМ/ В С.КЛАДНИЦА, „ДЕЛТА ХИЛ”! 10.ИМОТИ В СЕЛАТА ДО 15000 ЛВ. 11.ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ОБЛ.ПЕРНИК!

КОРЕКТНОСТ И СИГУРНОСТ НА 100% СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ !!!

SOS Детски селища България Нашата банкова сметка: Райфайзенбанк (България) ЕАД: BG76RZBB91551060353913

- 50 000 лв.

5.Къща,надОбщината,сут.,гараж,и2ет.,х60кв.м,вдобросъст.

- 70 000 лв.

- 13 200 лв.

6. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка

- 25 000 лв.

- 16 600 лв.

7. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м, сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м- 170 000 лв.

2. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.; Радомир ет. 1, 7 и 8 3. Красно село, ет. 2 - 23 000 евро; Радомир, ет. 2, тер., юг

8. Къща, с. Ковачевци, сут. + 2 ет., груб стр., дв. 450 кв.м

ДВУСТАЙНИ: 1. Ид.ц., ет. 2, тх., ТЕЦ, тер.

- 65 000 лв.

2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ

- 29 000 евро

3. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; ет. 2, ТЕЦ, среден

- 37 000 лв.

4. Мошино, ет. 1, среден, юг, по БДС

- 32 000 лв.

5. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор

- 30 000 лв.

6. Радомир, кв. Гърляница, ет. 3

- 21 000 лв.

7. Радомир, Арката, ет. 7 /непоследен/, 2 тер., добър блок

- 15 500 лв.

8. София, кв. Лозенец, партер, тх., подходящ за офис

- 45 000 евро

ТРИСТАЙНИ: 1. Център, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро; ет. 1, тх., тер., ТЕЦ

- 27 000 лв.

9. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м

- 42 000 лв.

10. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж, дв. 700 кв.м

- 50 000 евро

11. Къща, Дивотино, ЗП: 80 кв.м, УПИ: 900 кв.м 12. Къща, кв. Ралица, 2 ет., ЗП: 90 кв.м, парцел 1 дка

- 20 000 лв. - по договаряне

13. ПИ, 1 416 кв.м, с. Г. Бучино, Бачова махала, може и 5 дка- по договаряне 14. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща 15. Парцел, над Проучване, на 2 улици

- 18 000 лв. - 16 000 евро

16. Парцел, с. Люлин, 830 кв.м

- 25 000 лв.

17. Парцел, кв. Ралица, 430 кв.м

- 15 000 евро

18. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен между къщи - 35 000 евро

- х 50 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:

2. Тева, ет. 5, 2 тер., ТЕЦ, много добър

- 40 000 лв.

1. Стая, сп. Шахтьор, ет. 2, WC, баня

- 150 лв.

3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.

- 45 000 лв.

2. Гарсониера, Дараци, ч. обзаведена

- 140 лв.

3. Двустаен, Център, необзаведен, РVС, освеж. ремонт

- 220 лв.

- 20 000 евро

4. Двустаен, Изток, ч. обзаведен, в добро състояние

- 200 лв.

- 35 000 лв.

5. 2-ри ет. от Къща, над Болницата, с обзавеждане

- 200 лв.

6. Центъра, масивен гараж

- 50 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж 2. Къща, Радомир, етаж, 2 мазета, гараж, УПИ: 500 кв.м 3. Къща Дивотино, нова ЗП: 55 кв.м, сут. + 2 ет., парцел 800 кв.м

- 51 000 лв.

ул. “Н. Цанов” 34, /над Êàíòîðà ÈÌÎÒÈ р-т “Елит”/, ет.2, офис: 7 Тел.: 0895/718 709 „ÈÂÀ” ÅÎÎÄ 088/8215 130, 076/60 13 38 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв. 2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв. 3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 24 000 ЕВРО 4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне 5. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв. 6. Двустаен, Мошино, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., изток/запад - 36 000 лв. 7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение 8. Голям Двустаен, Изток, УТИНОР, 73 кв.м, нов - 37 000 лв. 9. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 32 000 ЛВ. 10. Тристаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., ремонт - 60 000 лв. 11. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., лукс ремонт - 53 500 лв. 12. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 45 000 ЛВ. 13. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 55 000 евро 14. Къща, над Соф. шосе, ЗП: 70 кв.м, дв. 215 кв.м, може и за бизнес - 56 000 лв. 15. Къща, над Соф. шосе, сут. + ет., сменена дограма, външна изолация, допълнителни постройки, дв. 750 кв.м - 40 000 лв. 16. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв. 17. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв. 18. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро 19. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв. 20. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 15 до 20 евро/кв.м 21. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м 22. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 30 000 лв. 23. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв. 24. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв. СПЕШНО КУПУВА: 1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА 2. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ 3.ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

6. ПАРЦЕЛ В КВ.ЦЪРКВА! 7. КЪЩА В С.ДИВОТИНО ИЛИ С.ЛЮЛИН!

4. Къща, гр. Земен, мах. Орлово гнездо, 40 кв.м - 29 000 лв.; 35 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ: 1. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер.; Тв. ливади, ет. 3, ЕПК

Кантора “ТАНЯ” недвижими имоти

ул. Н. Цанов - 32 /до вх. на р-т Елит/ 0 8 9 0 / 5 5 2 8 5 5 ; 0879/845 941

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД

ТОП ОФЕРТИ: 1. Гарсониера, Изток, ет. 6, за ремонт - 20 000 лв. 2. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, 1 тер., ет. 4 - 25 000 лв. 3. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв. 4. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м 5. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини, гранитогрес, завършена баня, СОТ, в търговски комплекс, с 7 магазина - 19 000 евро 6. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро 7. Парцел, Изток, 8 дка - 750 000 евро КУПУВА: 1. Гарсониера, Изток, Мошино - до 18 000 лв. 2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов - до 30 000 лв. 3. Тристаен , Изток - до 35 000 лв.

Телефони:

076/67 34 03; 0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

1. Помещение, 180 кв.м, Изток, “Бл. Гебрев” - 1 800 лв. 2. Разработен фризьорски салон, кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 300 лв. 3. Магазин, 70 кв.м, Изток, Бл. Гебрев, с/у новите автопрегледи, с възможност за наемане на още 70 кв.м - 550 лв.


Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Имоти

Съперник 076/60 57 12 “КРЕДО” ЕООД сл.тел.: GSM: 0878/66 38 68; ул. Търговска, бл. 33 ет. 2

0885/05 88 17

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ

ПРОДАВА: 1. Голяма Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, савост. вх., дв., нов покрив, - 34 200 лв. нов ремонт 2. Гарсониера, Изток, ет. 6, южна, отлична след ремонт, РVС, паркет - 27 900 лв. 3. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер., ламинат, мн. добра - 25 800 лв. 4. ДВУСТЕАЕН, ТЕВА, ЕТ. 8, АС. РАБОТИ, РЕМОНТИРАН ПОКРИВ, МН. ДОБЪР, ЗА /Ч.Л./ - 20 000 ЛВ. 5. Тристаен, Вардар, ет. 1, тх, ТЕЦ, тер, дворче - 34 600 6. Заведение /кафе-закуска/, Мошино, топ-място, 60 кв.м, СОТ, климатик - 52 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, СЦ, ет. 2, обзаведена, ремонтирана, РVС, ТЕЦ, голяма - 220 лв.

Ремонт на покриви и комини. 0898/41 50 95 0899/88 44 91 Гледам на кафе и карти. Лея куршум против страх и стрес. 0876/47 52 00

Продавам 1-стаен, Пашов, ет. 2, среден, след осн. ремонт, без посредник, 26 000 лв. – тел.0897/92 81 18

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

Агенцията е създадена през 1994 г.

"Мила ЕМ" ЕООД

МНОГО СПЕШНО КУПУВА: 1. Гарсониера, Център - до 19 000 евро 2. Гарсониера, Център, може и панел - до 32 000 лв. 3. Гарсониери във всички квартали - до 26 000 лв. 4. Гарсониера, Изток, без 1-ви и посл. ет. - до 28 000 лв. 5. Двустаен в Център - до 30 000 евро 6. Двустаен в кв. Изток, Тева или Мошино, за ремонт - до 30 000 лв. 7. Тристаен в Център - до 35 000 евро 8. Тристаен, Тева - до 28 000 лв. 9. Двустаен, Пашов - до 28 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., цялостно обзавеждане - 200 лв. КУПУВА ВЕДНАГА: 1. ДВУСТАЕН, ТЕВА - ДО 30 000 ЛВ.

www.joki.imot.bg

9

7 юни 2012 г. МАЛКИ

ПРОДАВАМ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, САМОСТОЯТЕЛНА ПОСТРОЙКА, 132 КВ.М, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТ, КОМУНИКАТИВНО МЯСТО, /БЕЗ ПОСРЕДНИК/ GSM: 0888/53 39 88

Тел: 0894/066 921; 076/591 967 ул. Търговска № 33, вх. В, ет. 1

ПРОДАВА: 1. ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, УЛ. Н. ЦАНОВ, 48 КВ.М, ЕТ. 3, ТХ. ПЛ., ТАВАН, 2 ТЕР. - 31 500 ЛВ. 2. ДВУСТАЕН, ИД.Ц., УЛ. Н. ЦАНОВ, 70 КВ.М, ЕТ. 2, ТЕЦ, ТЕР. - 65 000 ЛВ. 3. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, ТЕЦ, ТЕР., ТХ., ЕТ. 14, ЮГ - 27 000 ЛВ. 4. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, 53 КВ.М, ЕТ. 2, ТАВАН-53 КВ.М - 40 000 ЛВ. 5. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ТХ., ПЛ., ЕТ. 1, РVС, ТЕЦ - 38 000 ЛВ. 6. КЪЩА НАД БОЛНИЦАТА, РЗП: 240 КВ.М, 2 ЕТ. + СУТ., ДВ. 500 КВ.М, 2 ГАРАЖА - 54 000 ЕВРО 7. ВИЛА, РУДАРЦИ, 2 ЕТ. + СУТ., РЗП: 140 КВ.М, ДВ. 750 КВ.М- 79 000 ЕВРО 8. ОФИС, ПАРТЕР, ИД.Ц, 58 КВ.М - 26 000 ЕВРО 9. УПИ, 600 КВ.М, МОШИНО, ПРЕУСТР. ЗОНА, ЗАГРАДЕНО- 35 000 ЕВРО 10. УПИ, БАТАНОВЦИ, 15 773 КВ.М, М/, МЕСОКОМБИНАТ “КОЛБАСО” И Ж.П ЛИНИЯТА, ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ- 18 ЛВ./КВ.М /С ДДС/ ДАВА ПОД НАЕМ: 1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, ДОБЪР БЛОК, ОБЗАВЕДЕНА - 180 ЛВ. 2. ГАРСОНИЕРА, ПРОУЧВАНЕ, ПОЛУОБЗАВЕДЕНА - 150 ЛВ. 3. ГАРСОНИЕРА, ПАШОВ, ОБЗАВЕДЕНА - 150 ЛВ. 4. ДВУСТАЕН, ПРОУЧВАНЕ, ПОЛУОБЗАВЕДЕН, ЕТ. 4 - 160 ЛВ.

ÀÃÅÍÖÈß

"ÅËÈÎÍ"

Тел. 076/60 19 23; 076/59 23 92; GSM: 0887/938 108

КУПУВА СПЕШНО:

1. Двустаен и Тристаен, в кв. Изток, Мошино 2. Тристаен, в Центъра, нисък ет. - до 45 000 евро СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ Представителство за Перник и Oбластта ул.”Отец Паисий”№35 GSM 0888/21 85 08 бул. Юрий Гагарин 100А (до винпром) 076/60 85 85

Ние сме Вашата комплексна бригада! Вътрешни ремонти, покриви, комини и други тел.0892/38 00 73

ОБЯВИ

имоти

Продавам парцел УПИ, 727 кв.м, Дивотино – тел.0895/75 79 27 Спешно продавам 2-стаен, Изток, след осн. ремонт, ПВЦ, без посредник, по договаряне – тел.0894/76 40 64 Продавам къща 57 кв.м, Рудничар, 13 000 лв., със съдействие за кредит – тел.0897/06 30 77 Продавам 1-стаен, Пашов, ет. 2, среден, след осн. ремонт, без посредник, 26 000 лв. – тел.0897/92 81 18 Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м, двор: 1000 кв.м, цена по договаряне – тел.0879/88 20 55 УПИ, Димова махала, 1100 кв.м, разрешително за строеж, с Н=15 м и РЗП:2200 кв., продажба или обезщетение – тел.0899/19 42 00; 0899/19 42 02 наем

Давам под наем, партерно помещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св.св. Кирил и Методий 61, 120 кв.м - тел. 60 35 74 Давам под наем заведение, Изток, топмясто, РЗП:132 кв.м - тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37 работа

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37 разни

Продавам керемиди 1700 бр, перфектни, може и на дребно, 0.75 бр. – тел.0888/54 55 71 Продавам изгодно дървен материал – тел.0898/52 21 93 Продавам ръководства за надомна работна тел. 0895/133 361 Продавам пиролизно котле за отопление, 60KW – тел.0887/88 40 95 Продавам изгодно конвектомат за печене на пици, кроасани, неутрални витрини и абсорбатор – тел.0878/26 62 17 Продавам маси, столове и бар столчета (дърво + плетена част), употребявани, 80 лв. (комплекта) - тел. 0887/884 095; 0888/50 32 37

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА. ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

Ремонт на покриви, всякакъв вид Ниски цени! 0892/93 81 09

Фирма търси

фризьор и маникюрист тел.0888/68 95 35

“СТИЛ - 2000” ООД Предоставя под наем: v Рекламни площи на фасадта на ГУМ v Търговски помещения За контакт: тел.0887/25 72 11; 076/60 29 16


Aвтокомплекс “Запад” ул.”От.Паисий” (до бившия икономически техникум) v автомивка външно и вътрешно v пране на килими v денонощно охраняем паркинг тел.0893/37 20 40

ново открит автокозметичен комплекс и денонощно охраняем паркинг до стария Икономически техникум набира персонал тел.0893/37 20 73; 0893/54 19 45

ГИПСОКАРТОН

БНТ1

- Окачени тавани - Преградни стени - Прахово боядисване, на латекс

05:00Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу/п/ 05:30Дързост и красота - тв филм /2991 епизод/п/ 06:15В час ли си - образователно предаване 06:30Денят започва - информационен сутрешен блок 09:00По света и у нас - информационна емисия 09:05Денят започва с Култура - информационен културен блок 10:00По света и у нас - информационна емисия 10:10Денят отблизо - магазинно предаване 12:00По света и у нас - информационна емисия 12:30Частен случай- публицистична рубрика 12:55Нощни птици/п/ 13:40Днес и утре 14:05Индия - любовна история - тв филм /133 епизод/п/ 15:05Сен Тропе - тв филм /120 епизод/п/ 16:00По света и у нас - информационна емисия 16:10Новини на турски език 16:20Дързост и красота - тв филм /2992 епизод/ 17:05Апартаментът - ток шоу 17:50Малки истории - коментарно предаване 18:00По света и у нас - информационна емисия 18:15Зелена светлина - рубрика 18:20Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс 18:35Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу 19:05Момичетата Гилмор - тв филм /7 епизод/ 19:45Лека нощ, деца! 20:00По света и у нас - информационна емисия 20:40Спортни новини 20:45Фелипе и Летисия - дълг и обич - игрален филм /2, последна част/ 22:00Дизайн: “Компютърът iMac” - документален филм /Франция, 2005г./ 22:30Икономически новини- информационна емисия 22:55Зелена светлина - рубрика 23:00Денис и приятели - късно вечерно шоу 00:00Мотоспорт екстра - предаване за моторен спорт 00:30Кино еSпресо/п/ 01:00Апартаментът /токшоу/п/ 01:45По света и у нас/п от 20:00/ 02:20Открито/п/ 02:50Видеоклипове 03:05Икономически новини/п/ 03:35В час ли си/п/ 03:50Малки истории/п/ 04:00Денис и приятели - късно вечерно шоу/п/

тел.0878/32 14 34

ПРОДАВА:

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ: МИЛЕН БЕЛОВСКИ

2-ст., Център, 60 кв.м, ет.1, тх. подходящ за офис, дет. забавачка и др. - 28 600 евро

КИНЕЗИТЕРАПИЯ и МАСАЖИ при:

- болки в кръста; спортни травми; целулит; слединсултни състояния; парези и парализи; безплатни консултации и др.

Тел. 0896/760 900;

кв.Монте Карло 234 (сградата на тенис-кортовете зад ПМГ) тел: 0899/83 86 47

0898/221 126

17 000 м2 площ! Над 25 000 артикула! За вашият ремонт! САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК” гр. Перник, ул. “Владайско въстание” тел: 076/67 22 23;67 22 24 e-mail: malmuk@abv.bg

НОВО “ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ, ПРОИЗВОДИТЕЛ” ПРОДАВА тел.0885/38 74 61

Д-р Джунков акушер-гинеколог приема от 14 00 до 18 00 ч прегледи, консултации, цитонамазка, ехография Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8 GSM: 088/8700 258, тел. 7 49 05

Сервиз за гуми v Продажба и смяна v Вулканизация v Изправяне на джанти тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96 ОВЕН Отначало може да ви се стори, че всичко се развива малко хаотично, но всъщност нещата са многопластови и създават тази невярна представа.

ТЕЛЕЦ Ще можете да привлечете погледите на другите върху собствените си качества. Бъдете посвободомислещи.

БЛИЗНАЦИ Днес е ден за творчество и пътувания, дали ще направите творческо пътуване или ще пътувате из творчеството (независимо чие) няма особено значение.

РАК Ще имате доста зад а ч и , че хич няма да ви е до шегички. А може би трябва малко да се разсеете и да се порадвате на живота.

ЛЪВ Ще се опитате да надхитрите съвестта си, но тя няма да ви остави намира. Склонни сте да направите нередни неща заради една своя страст.

0885/05ДЕВА 88 17

Днес ще се чувствате много енергични и с желание да вършите толкова неща. Е, вие в повечето случаи си оставате само с добрите намерения.

Съперник

Обяви

7 юни 2012 г.

1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123 1234567890123

Място за вашата реклама

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

10

ВЕЗНИ Нещата ще стават сякаш независимо от вас, вие просто трябва да ги констатирате. Това може силно да ви подразни.

СКОРПИОН Днес ще сте доста по-практични от предишните дни и ще ви се иска да видите в действителност нещата, които си представяте.

СТРЕЛЕЦ Искате или не, но ще трябва да свършите множество досадни задачи. Важното е, че ще се справите и то добре. Не прекалявайте с ограниченията.

КОЗИРОГ Днес ще искате да прекарате деня в компанията на приятели. Ще ви вълнуват конкретни неща, а именно как точно да осъществите намеренията си.

ВОДОЛЕЙ Еуфорията на първия учебен ден ще настигне и вас,дори да не сте пряко замесени в училище.Най-малкото пътуването ви по улиците ще е затруднено.

РИБИ Днес много внимавайте на кого и за какво симпатизирате, защото почти сигурно е, че бъркате хората. Представите ви за нещата ще са силно изкривени.

НОВА ТВ 05:40"Часът на Милен Цветков” - предаване на НТВ /п/ 06:30"Здравей, България” - сутрешен блок на НТВ 09:30"На кафе” - предаване на НТВ 11:25"Клуб Нюз” - светски новини 11:30"Бон Апети” - предаване на НТВ 12:00"Щастливи заедно” - сериен филм 13:00Новините на Нова 13:30"Изгубени години” - сериен филм 15:00"Долината на слънцето” - сериен филм 16:00"Черешката на тортата” - тв шоу /п/ 17:00"Часът на Милен Цветков” - предаване на НТВ 18:00"Сделка или не” - телевизионна игра 19:00Новините на Нова - централна емисия 19:45"Другите отчаяни съпруги” - сериен филм 21:00"Д-р Хаус “ - сериен филм, 8 сезон 22:00Новините на Нова 22:30"От местопрестъплението” - сериен филм, 12 сезон 23:30"24" - сериен филм, 8 сезон 00:30"Сделка или не” - телевизионна игра /п/ 01:30"Ева Луна”- сериен филм 02:30"Долината на слънцето” - сериен филм /п/ 03:30Новините на Нова /п/ 04:00"На кафе” - предаване на НТВ /п/

бТВ 05:20"Опасниулици”-сериал,еп.213 06:45"Тазисутрин”-информационнопредаванесводещиАнна ЦоловаиВикторНикоаев 09:30"Предиобед”-дневнотокшоу 10:30"КухнятанаЗвездев”-кулинарношоусИванЗвездев 11:00"Мечтатели”-сериал,еп.231 12:00bTVНовините-обеднаемисия 12:30"ШоутонаСлави”/п./ 13:30"Комшии”-сериал,еп.28 15:00"Четирисезона:Зима”-Драма,Романтичен,Германия, 2009г.;Режисьор:ДжилФостр;Вролите:СантаБергер,Том Конти,НаталияВьорнеридр. 17:00bTVНовините 17:30"ИзборътнаЛара”-сериал,еп.52 19:00bTVНовините-централнаемисия 20:00"Пепелотрози”-сериал,еп.91,92 22:00bTVНовините-къснаемисия 22:30"ШоутонаСлави”-вечернотокшоу 23:30"Модерносемейство”-сериал,еп.6 00:00"ПриключениятанаМерилин”-сериал,сезон2,еп.9 01:00"Предиобед”/п./ 02:00"Бойназвезда“Галактика“/п./-сериал,сезон4,еп.21 03:00bTVНовините/п./ 03:30"Мечтатели”/п./-сериал 04:30"Опасниулици”-сериал,еп.214


Спорт

Съперник

Ñàéò îòêàçà Âàíãåëîâ îò „Ìèíüîð” Той заяви,че това не е факт....все още

След зрелищният концерт, който ще се състои идния петък, Президентът на ПФК Миньор Никифор Вангелов си тръгва от Перник и от отбора, написа репортер на PernikToday.net. Мотивите за решението

срещу най-големите вземат участие Сла- получи информация,че грандове на България. ви Трифонов и Ку-Ку административния Той успя да върне пуб- бенд, Миро, Дивна, Ан- директор Пламен ликата на “стадиона дреа, Софи Маринова, Атанасов ликува бона мира” и да прочуе Ивана и още много лежки в кръста на Паграда в цялата стра- звезди. вел баня, се опитахме на. Няма фен, който Водени о известно да се свържем със сада не обича г-н Ванге- недоверие тръгнахме мия Никифор Вангелов, няма перничанин, по следите на повече лов. Връзката се осъкойто да не е чул за от горещата новина. ществи точно в 13,05 него и за постижения- Пресаташето на „Ми- и г-н Вангелов заяви та на любимия отбор. ньор” Елена Йоловска следното нещо. „СтиНикифор Вангелов е заяви,че не може да га бе човек!. Това не един от хората, бла- потвърди такава но- факт....все още. годарение на които вина и че ако има таОставяме на всеки този петък ще се със- кова нещо, първо ще читател да си прави тои грандиозен кон- бъде информиран изводите, но нашето церт в подкрепа на официалния сайт на мнение е,че едва ли ще му са неизвестни, но перничани. В него ще клуба. След като се се стигне до раздяла. информацията е лично потвърдена от не- НИКИФОР ВАНГЕЛОВ: го, твърдят от сайта.Напомняме, че име- ЗАГУБИХ 500 ХИЛЯДИ ОТ ТВ – ПРАВА нно благодарение на Президентът на Миньор (Перник) Никифор Вангелов заяви, че е заВангелов Миньор не губил 500 000 лева за две години от телевизионни права.“Знаете ли, само се завърна в А че само от телевизионните права Миньор загуби 500 000 лева за две група, но постигна ре- години? Миналия сезон bTV не си плати последната вноска, сега очадица зрелищни победи квам и БНТ да не плати. И не само това. Славия ни се подиграва с Дани Златков. Не ми пука за него. Без него защитата ни е по-добра и смазахме всички грандове, но защо да е така? БФС продължава да държи поръчкови съдии, които да ни отрежат главите”, добави президентът на Миньор.Относно мача с Лудогорец, в който Миньор излезе с юношите и загуби с 0:7, Вангелов заяви: “Една седмица преди мача казах, че ще изляза с юношите. Никой не се обади, никой не ме потърси. Никой не изрази мнение дали да излезем с юношите и ние го направихме. Ахмед Ахмед и Стоян Денев продължават да свирят мачове. Аз какво да сторя? Какво ли не направиха срещу нас. В мача с Литекс (2:2) първо измислен фаул на границата на наказателното поле, а после дузпа в продължението на мача.”Никифор Вангелов допълни, че Миньор няма да има никакви проблеми с вземане на лиценз за следващият сезон и тимът ще участва в “А” група.

Иво Ангелов в сериозна компания на Белмекен

С много сериозна компания се сдоби намиращия се на лагер заедно с колегите си от националния отбор Иво Ангелов.Азерските борци в класическия стил дойдоха с 6-има шампиони на лагер във високопланинската база. В състава е световният шампион и двукратният европейски първенец Ровшан Байрамов (55 кг), който е и сребърен медалист от олимпиадата „Пекин 2008". В същата категория на подготовка дойдоха Елчин Алийев (55 кг), също два пъти №1 в Европа, както и петкратният европейски първенец при юношите и кадетите Елдениз Азазали.На Белмекен са още световният и европейски шампион Хасан Алиев (60 кг), както и Рафиг Хусейнов (74 кг), европейски първенец.В състава е и Саман Тахмасеби (84 кг), който преди да бъде натурализиран стана азиатски шампион за Иран.В тежка категория до 120 кг гостите водят Радомир Петкович, който е европейски вице-шампион за Сърбия преди да бъде натурализиран.Отборът е воден от доскорошните национални треньори на Турция Салих Бора, Шабан Донат и Муталлиб Йерликая, брат на двукратния олимпийски шампион Хамза Йерликая.Заедно с нашите национали на лагер на Белмекен е и представителният тим на Венецуела, воден от българския наставник Милчо Радуловски.Квотите в борбата не са поименни и най-вероятно след Белмекен азерите ще определят състезателите си за олимпийските игри в Лондон.

ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ООД УПРАВИТЕЛ: инж. ИВАН ПЕТРОВ ISSN 1312-7012

Владо Стоянов май остава в Молдова Вратарят от пернишкото село Слаковци Владислав Стоянов отрече информациите, че има оферта от ЦСКА. Стражът, подвизаващ се в молдовския Шериф Тираспол, заяви, че никой от ръко-

водството на „червените” не се е свързвал с него. Стоянов, който е юноша на “червените”, добави, че ако все пак пристигне оферта от ЦСКА, той ще я приеме. Вратарят допълни, че не знае

за оферти от други отбори. Освен това той разкри, че скоро с ръководството на Шериф ще започнат преговори за нов договор, тъй като настоящият му контракт изтича след година.

Националите с шест места напред в ранглистата Българският национален отбор по футбол отбеляза прогрес в световната ранглиста на ФИФА, изкачвайки се с 6 позиции до 90-та. Така тимът на Любо Пенев изпревари държави като Катар, Уганда, Оман и др.Причината за изкачването е страхотната победа с 2:1 над Холандия в контрола,

последвана обаче от загуба с 0:2 от Турция.В челото на класацията настъпиха някои размествания, като най-същественото е, че Уругвай измества Германия от второто място. Петкратните световни шампиони от Бразилия се настаняват на петата позиция, на която досега беше Португалия

11

7 юни 2012 г.

(10-а в новата ранглиста). В Топ 30 найсериозен прогрес бележи Япония, която вече е 23-а. От предстоящите ни съперници в квалификациите за Мондиал 2014 Италия остава на 12-о място, Дания е девета (+1), Чехия 27-а (-1), Армения 51а (-4), зад България е само Малта на 147-о място (+3).

Да си припомним пътя на „Миньор” в „А” група сезон 2011/2012 година 21-ВИ КРЪГ МИНЬОР (ПК) - “БОТЕВ” (ВР) 1:3 0:1 Петър Альошев (7), 0:2 Николай Маринов (21), 0:3 Петър Альошев (32), 1:3 Крум Бибишков (44) МИНЬОР: 91.Иван Чворович, 3.Иван Михов (60-39.Фарид Бенрамден), 5.Борислав Стойчев, 7.Милен Василев, 11.Илиян Илиев (34-59.Венцислав Иванов), 17.Ванчо Траянов, 23.Венцислав Василев, 33.Том, 42.Фарес Брахими (75-13.Ивайло Стоянов), 77.Крум Бибишков, 99.Сабри Бумелха Резерви: 1.Николай Банков, 6.Камен Хаджиев, 10.Томислав Павлов, 13.Ивайло Стоянов, 32.Костадин Марков, 39.Фарид Бенрамден, 59.Венцислав Иванов Треньор: Стойчо Стоев “БОТЕВ” (Вр): 33.Веселин Цветковски, 29.Дарко Савич, 4.Росен Ванков (63-5.Антон Петров), 13.Николай Маринов, 14.Петър Альошев, 23.Ивайло Раденцов, 30.Лъчезар Балтанов, 9.Светослав Валериев, 7.Илия Илиев, 17.Иван Коконов (65-26.Асен Чалъков), 10.Бранимир Костадинов Резерви: 1.Христо Митов, 6.Тихомир Найденов, 5.Антон Петров, 26.Асен Чалъков, 21.Михаил Петров, 20.Константин Мирчев, 27.Румен Рангелов Треньор: Антони Здравков Перник, стадион “Миньор” Съдия: Никола Попов Жълти картони: Том, Крум Бибишков (Миньор); Веселин Цветковски, Лъчезар Балтанов (“Ботев” Враца)

22-РИ КРЪГ МОНТАНА - МИНЬОР 1:2 0:1 Крум Бибишков (54-дузпа), 0:2 Борислав Стойчев (68), 1:2 Мирослав Антонов (80-дузпа) МОНТАНА: 23.Ивайло Яначков, 2.Георги Мечечиев, 4.Мартин Сечков, 16.Владимир Мичев, 6.Тихомир Трифонов, 21.Даниел Гаджев, 8.Димитър И. Илиев, 10.Борислав Борисов (60-18.Виктор Дениран), 17.Димитър Кр. Илиев (55-5.Димитър Воденичаров), 19.Мирослав Антонов, 9.Луис Едуардо Резерви: 1.Атанас Аршинков, 3.Емил Копаранов, 18.Виктор Дениран, 13.Дебое Борис, 7.Йордан Тодоров, 5.Димитър Воденичаров, 20.Иван Вълчанов Треньор: Атанас Атанасов МИНЬОР: 91.Иван Чворович, 3.Иван Михов, 5.Борислав Стойчев, 7.Милен Василев (72-6.Камен Хаджиев), 14.Ивайло Цветков, 23.Венцислав Василев, 11.Илиян Илиев, 33.Том (86-13.Ивайло Стоянов), 99.Бумела Бумелха, 42.Фарес Брахими (81-32.Костадин Марков), 76.Крум Бибишков Резерви: 1.Николай Банков, 6.Камен Хаджев, 8.Йордан Йорданов, 10.Томислав Павлов, 13.Ивайло Стоянов, 32.Костадин Марков, 59.Венцислав Иванов Треньор: Стойчо Стоев Монтана, стадион “Огоста” Съдия: Мартин Богдев Жълти картони: Георги Мечечиев (Монтана); Крум Бибишков, Иван Михов, Иван Чворович (Миньор)

23-ТИ КРЪГ ЛИТЕКС - МИНЬОР 2:2 0:1 Борислав Стойчев (26), 0:2 Фарес Брахими (57), 1:2 Марсело Никасио (85), 2:2 Светослав Тодоров (90+2-дузпа) ЛИТЕКС: 1. Илко Пиргов, 3. Петър Занев, 7. Христо Янев, 10. Сандриньо (57 - 8.Никола Колев), 16. Страхил Попов, 18. Илия Миланов, 23. Небойша Йеленкович (к), 27. Момчил Цветанов (46 9. Светослав Тодоров), 33. Николай Бодуров, 77. Галин Иванов (57 - 14. Армандо Ваюши), 99. Марсело Никасио Резерви: 30.Евгени Александров, 4.Васил Божиков, 5. Итуа Онанга, 8.Никола Колев, 9. Светослав Тодоров, 14.Армандо Ваюши, 19.Румен Руменов Треньор: Христо Стоичков МИНЬОР: 91.Иван Чворович, 3.Иван Михов, 5.Борислав Стойчев, 7. Милен Василев, 11.Илиян Илиев, 17.Ванчо Траянов (к), 23. Венцислав Василев, 33. Том, 42.Фарес Брахими(63 - 14.Ивайло Цветков), 76.Крум Бибишков, 99.Сабри Бумела Резерви: 1.Николай Банков, 6.Камен Хаджиев, 10.Томислав Павлов, 13.Ивайло Стоянов, 14.Ивайло Цветков, 39.Фарид Бенрамдан, 59. Венцислав Иванов

24-ТИ КРЪГ МИНЬОР - ЛУДОГОРЕЦ 0:7 0:1 Мирослав Иванов (10), 0:2 Иван Стоянов (31), 0:3 Иван Стоянов (37), 0:4 Иван Стоянов (38), 0:5 Младен Кашчелан (60), 0:6 Димо Бакалов (64), 0:7 Георги Костадинов (84) МИНЬОР: 31.Светлин Славчев, 2.Йордан Станимиров, 6.Браян Иванов, 8.Йордан Йорданов, 9.Николай Симеонов (70 - Мартин Найденов), 10.Томислав Павлов, 13.Ивайло Стоянов (79 - Кристиян Евгениев), 15.Александър Стоилов, 19.Калоян Евгениев, 23.Венцислав Василев, 77.Александър Александров (64 - Матеев) Резерви: 1.Леонтиев, 20.В. Александров, 25.Кристиян Евгениев, 27.Найденов, 28.Атанасов, 30.Матеев, 39. Савов ЛУДОГОРЕЦ: 1.Урош Голубович, 25.Йордан Минев 33.Любомир Гулдан (46 - Младен Кашчелан), 4.Теро Мантула, 20.Шоко, 8.Станислав Генчев, 18.Светослав Дяков, 23.Емил Гъргоров (54 - Димо Бакалов), 22.Мирослав Иванов, 84.Марселиньо, 73.Иван Стоянов Резерви: 13.Радек Петър, 6.Георги Костадинов, 37.Якуб Хронец, 36.Младен Кашчелан, 7.Михаил Александров, 19.Димо Бакалов, 27.Кристиян Кабаселе Градски стадион в Перник Съдия: Станислав Тодоров Жълти картони: Йордан Станимиров (Миньор)

Страницата подготви Яне Анестиев

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани Петрова

Главен редактор: Любомира ПЕЛОВА Зам. главен редактор: Зоя ИВАНОВА Коментари и анализи: Валентин ВАРАДИНОВ

Силвия Григорова, Яне Анестиев, Александра Илиева, Виктория Станкова

Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА Иванка Василева, Лина Иванова, Цветелина Чавдарова, Стефан Ангелов

Дежурен редактор: Виктория СТАНКОВА

ФОТОРЕПОРТЕР: Костадин Михов СЧЕТОВОДСТВО: Радка Лазова

1. Редакция в-к “Съперник” ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72 2. Кафе-клуб “Антония” нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83 3. Агенция “СИМЕОН -Д” ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26

РЕКЛАМНИ БЮРА:

Адрес на редакцията: гр. Перник "Св. св. Кирил и Методий" бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72 Всеки автор носи отговорност за материала си Печат: “Нюзпринт” ЕООД Разпространение: Лъчезар Лазаров


7 юни 2012 г.

C M Y K

12

Îùå íèùÿò óáèéñòâîòî íà Âåëèçàð â ñúäà

Важен за защитата свидетел ще дирят по морето

Любомира ПЕЛОВА Вчера пернишките магистрати продължиха съдебното раз-

следване по убийството на Велизар Добринчов – Главата, чиито труп бе наме-

Осем години решетки за убиеца от Раянци Любомира ПЕЛОВА

Осем години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване е наказанието, което пернишкият Окръжен съд отреди на Владимир Иванов за умишленото убийство на 83-годишния Стоимен Гигов от земенското село Раянци. Магистратите отредиха подсъдимият да изплати и 45 000 лева обезщетение за претърпените нематериални щети на близките на жертвата. Трагедията се разигра през юни 2011 г. Тогава старецът и нговият убиец пили заедно, скарали се и се сбили. По-младият грабнал нож и започнал да ръга стареца във врата. При схватката обаче дядото също пробол нападателя си. „От болницата ни съобщиха за мъж, който е прострелян. Той е бил употребил значително количество алкохол. Бил е неадекватен и не е можел да обясни какво му се е случило. После ни се обадиха от Социалния патронаж в Земен и ни съобщиха за мъртвия дядо“, обясни след разкритото само за 4 часа убийство директорът на полицията в Перник комисар Валентин Димитров. Владимир Иванов е криминално проявен. Той е познат на органите на реда и с пиянски скандали и кражби. През 1998 г. е убил тъщата си. Според местните той наръгал възрастната жена с ножица във врата. За това си деяние обаче той е излежал 7 години от 10-годишна присъда и е реабилитиран.

ПРОДАВАМ:

Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

Тел.: 0888/533 988

рен в кладенец в пернишкото село Ярджиловци в началото на август 2010-та година. До момента е изяснено, че смъртта му е настъпила от удари с твърд предмет по главата, но оръжието на убийството не е открито. Не е установено и мястото на престъплението. За да изяснят причините за трагедията, разследващите работили в две посоки. Едната е била свързана с наркотици, тъй като Велизар е бил наркозависим и е продавал дрога. Втората е свързана с евентуална сериозна финансова задлъжнялост на Първият заподозрян за убийството му бил съседът - наркоман Мартин Манолов - Пиги, който последен го е видял жив във фаталната нощ. По-късно криминалистите стигнаха до заключението, че не той, а Красен Костадинов е виновен за смъртта на Велизар и му бе повдигнато обвинение за убийство. До разплитането на

случая се стигнало след като в разследването са включени СРС-та, полиграф и други оперативни методи. Били са взети сравнителни образци от всички разпитвани, които са изпратени в Института по криминалистика на МВР. Така след излизане на ДНК-пробите се стигнало до Костадинов. Вчера магистратите разпитаха свидетелите Георги Емилов и Димитър Емилов. По настояване на защитата беше допуснат до разпит и Красимир Николов, който отишъл на язовира на 7 август и заварил там подсъдимият Костадинов да лови риба с други въдичари. Разказът пред магистратите на единия от разпитваните - Георги Емилов за срещата му с Красен на 5 август в дома на баба му, където двама пили, се различаваше от показанията му по време на досъдебното производство, когато е заявил, че са ходили до Студена. Младежът обясни

разминаванията в случките и датите с това, че са минали две години. Частично обяснение около този факт даде и самият Красен. Той потвърди двете случки, но не беше категоричен коя е предшествала другата. Поради невъзможност да бъдат открити на посочените адреси, пред съдебния състав бяха прочетени показанията от досъдебното производство на на напусуналия преди година България Вергил Ерменчов и на Асен Асенов. Адвокатът на Красен се ангажира за следващото съдебно заседание да осигури присъствието Мирослав Йопданов – важен за защитата свидетел, който в момента работел на морето. Показанията му са важни, тъй като той е бил част от компанията, която по времето, когато е била убита жертвата, е хвърляла въдици край брезнишкия язовир Красава заедно с подсъдимия Костадинов.

Перничани в международен конкурс за видеоклип “Посочете преводача” Виктория СТАНКОВА Европейският съвет на асоциациите на литературните п р е в о д а ч и (www.ceatl.eu) организира конкурс за остроумен кратък видеоклип, който да насочва вниманието към значението на литературните преводачи, към предизвикателствата, пред които те се изправят, и към ролята им в литературата. Приемат се видеоклипове с продължителност до 3 минути. На международния ден на преводача, 30 септември 2012 г., победителят ще бъде обявен и награден с 1000 евро. Приемат се видеоклипове с продължителност до 3 минути. Участниците трябва да изпратят нискокачествена версия на авторски видеоклип между 27

август и 2 септември 2012 г. на страницата на ЕСАЛП във Ф е й с б у к (www.facebook.com/ ceatlfans). Избрани участници ще бъдат помолени за висококачествена версия на авторския им видеоклип, която ще бъде разпространявана от асоциациите членки на ЕСАЛП. Европейският съвет има правото да използва наградения/ те видеоклип/ове, за да популяризира дейността на литературните преводачи. ЕСАЛП се задължава да не използва други видеоклипове освен наградените без изричното разрешение на авторите им. ЕСАЛП може да преотстъпва изпратените видеоклипове само на своите асоциации членки. ЕСАЛП се задължава да не използва видеоклиповете с

търговска цел. Специализирано жури ще избере победител измежду десетте най-популярни видеоклипа на страницата във Фейсбук (до 16 септември 2012 г.). Асоциациите членки на ЕСАЛП имат правото да разпространяват видеоклиповете и да организират пресконференции, на които да показват наградените видеоклипове. Наградата за победителя е 1000 евро. Победителят ще бъде обявен на международния ден на преводача, 30 септември 2012 г., на страницата на ЕСАЛП във Фейсбук. Видеоклипове с обидно съдържание ще бъдат отстранени от конкурса и премахнати от страницата на ЕСАЛП във Фейсбук.

ДНЕС ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ПЕРНИК ЩЕ ВЗЕМЕ „АДЕКВАТНИ МЕРКИ” за улесняване на пострадалите от земетресението. Поне така пише в една от докладните, включени в дневния ред. Какво значи „адекватни мерки” е въпрос, който се изяснява чак след като тези мерки са дали своята адекватност. Или неадекватност. Затова ще съди историята, а не заглавието. Ами ако си представим, че след няколко месеца тия мерки насметат още повече народа, кой ще има смелост да каже, че се е издънил, след като мерките са адекватни по презумпция? Работата намирисва на самохвалство със задна дата. А и кой може да каже кое на днешно време е адекватно, щом и самата държава подходи доста неадекватно относно помощта за Перник. Виж, на думи беше адекватна. КОМАЙ РАБОТАТА ЩЕ СЕ ЗАКУЧИ ТВЪРДЕ СЕРИОЗНО. Съмненията за опасно пропукване на Високата къща могат да доведат до административен трус, доста по-силен от 5,8 по Рихтер. В прав текст това означава общинската, областната и данъчната администрация да спрат работа. Не става въпрос само за чиновниците, а за хилядите граждани, които ежедневно опират до административните услуги на тия институции. Това означава общината да хлопне кепенците, а портиерът да изгаси лампата. Остави друго, ама няма кой да плаща и тия 325 лева, за които мало и голямо се е наточило. И това ако не е Божие наказание – здраве му кажи. АБЕ НЯКАК ТЪПО СЕ ПОЛУЧАВА ДА СРАВНЯВАМЕ ПЕРНИК С БИСЕР, обаче се налага. Та селото на Гергана от „Изворът на белоногата” го направиха кукла за някакви си два месеца, даже вече властта се фука с луксозни еднофамилни къщи, построени за пострадалите. А коскоджамити Пернишка община си остана само с обещанията и със снимките са спомен на държавните големци. Ние може да нямаме нужда от луксозни къщи, но на темата справедливост сме доста чувствителни. Само да не вземат сега да се оправдават и с взривовете край Сливен...

20120606sapernik107  
20120606sapernik107  

Вестник Съперник броеве от 2012 година