Page 1

Всяка

ВРЕМЕТО

се

събужда

с

вестник

“Съперник”

ДНЕС ЧЕТЕТЕ: СТР. 4

СТР. 11

КАЛЕНДАР Преп. Тимотей. Св. Евстатий, архиеп. Антиохийски

Y K

Перник

4°/-10 Ясно

C M

сутрин

ÒÚÐÑßÒ ÍÀÉ-ÕÓÁÀÂÈÒÅ ÌÀÐÒÅÍÈÖÈ “ÌÈÍÜÎД ÏÀÄÍÀ ÎÒ “×ÅÐÍÎ ÌÎÐÅ”

ВАЛУТИ 1 Евро = 1.955 лв. 1 Долар = 1,486 лв.

Цена: 0,60 лева

Понеделник, 20 февруари, 2012 г., бр.34 /4902/ год. XX

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72

КОМЕНТАР

Левски на патерица? Годищнината от гибелта на Апостола беше вчера, но отбелязването и днес, както се казва, на патерица, не е излишно. От една страна защото за Левски винаги може да се говори по същество, без читателят или слушателят да изпита тягостно чувство. А от друга страна- защото Дякона е вечната патерица на България. 139 години вече тая патерица крепи националното ни самочувствие, подпира залитащия народ, не дава да падне в калта историческото достойнство на българина. С тая патерица куцукаме през времето, понякога се спъваме, но продължаваме. Държи ни на крака, когато сме най- зле, спасява ни имиджа пред другите народи. Понякога даже с тая патерица се опитваме да тичаме. Тия съждения може да са парадоксални, но парадоксите в нашата национална история са толкова много, че няма как и Апостола да не е в тях. Въпреки заветите на Левски ние сме си болнаво общество, и преди, и сега. Затова и днес си ни нужен, Апостоле! Прощавай за патерицата, но без нея доникъде нямаше да стигнем. Валентин ВАРАДИНОВ

АПОСТОЛЪТ

ул. „Владайско въстание” 1 2304 Перник www.stomana.bg local@stomana.bg; export@stomana.bg

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” АД Перник 2303, кв. Мошино тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

www.asf.bg

Набира фирми за цялостно счетоводно обслужване e-mail: sapernik_n@yahoo.com www.sapernik.info

ISSN 1312-7012

35-ÑÀÍÒÈÌÅÒÐÎÂ ËÅÄ Å ÑÊÎÂÀË „ÑÒÓÄÅÍÀ”

От днес започва спешно почистване на коритото на Струма Любомира ПЕЛОВА Специална комисия, назначанена със заповед на кмета на Перник Росица Янакиева, в петък извърши проверка на състоянието на язовир „Студена” и на критичните точки по коритото на река Струма, проводимостта на мостовете и готовността за поемане на висока водна вълна. Председател на комисията, която извърши огледа, бе зам. кметът Станислав Владимиров. В инспекцията се включиха и предста-

вители на Областната дирекция на полицията, „Гражданска защита” , началникът на отдел „Сигурност” към общинската администрация Здравко Количков, кметовете на кварталите Изток, Църква, Бела Вода, на село Студена и град Батановци. Проверката започна от язовирната стена. 35-сантиметров е сковал в момента водоемът, в който има 9,1 милиона кубика вода.

На страница 3

Болни пълнят пернишката болница Зоя ИВАНОВА Студът поболя перничани и те препълниха болничните отделения, съобщи изпълнителният директор на МБАЛ „Рахила Ангелова” д-р Вяра Церовска. Екипите работят на максимум, защото всички отделения са натоварени. Според директорът на стационара в здравното заведение всеки ден постъпва по един тежък случай. Заради поледиците травматологичното отделение е препълнено, а ежедневно там се правят минимум по три операции. Според д-р Церовска в МБАЛ „Рахила Ангелова” работят

Tел. 076/68 10 13 076/68 12 30 Факс 076/68 19 51 076/68 19 53

Финансово-счетоводна къща АСФ” ЕООД тел: 0879900089;

отлични специалисти, които се справят с много тежки случаи. Завчера там била до-

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

„КРАКРА СОФТ”

0700 100 10

Компютри, принтери, софтуер НОВИ

www.cez.bg

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА ул. „Кракра” 68 Тел. 64 03 50

карана млада жена с аневризъм на аортата, на която били направени всички въз-

можни манипулации, включително и коронарография. Включена е на изключително широкоспектърен антибиотик, а медиците водят истинска битка за подобряване на състоянието й. Дете с тежки белодробни проблеми пък е траспортирано в гръдна хихургия в столицата, където на

малчугана ще му извършат интервенции за поставяне на точна диагноза. Изпълнителният директор на пернишката болница допълни, че и Спешният център тези дни е много натоварен. Там непрекъснато идвали хора, пострадали при битови инциденти или домашно насилие.

Вестник търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит Телефони:

0887 884 095 и 0888 503 237

Застрахователна и презастрахователна компания

застраховка „ГО” ул. „Кракра” 61 тел. 076/60 11 00

ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ЛЕКИ ТОВАРНИ АВТОБУСИ кв. Изток ул. “Бл. Гебрев” 38 д о ресторант К АЗАБЛАНКА

ХИДРОИЗОЛТПЛАСТ ЕООД гр. Перник, кв. Мошино

Факс/тел: 076/60 05 82 GSM: 0887/789 688 e-mail: hidroizoplast@abv.bg Производство на сухи и маслени разпределителни трансформатори. Изграждане на метални комплектни трансформаторни подстанции тип МКТП

Перник , ул. „Владайско въстание” №1, тел. 076/670 696; 076/670 871


2

Областта

20 февруари 2012 г.

Пострадалият монтажист вече е в „Света Екатерина” Зоя ИВАНОВА Миналата седмица тежко пострадалият монтажист Григор Методиев, който падна от високо по време на работа, а потрошени стъкла срязаха на две места бедрената му артерия, е бил преместен от пернишката болница в столичната клиника „Света Екатерина”. Трнаспортирането му де забави заради изключително тежкото му състояние, което обаче вече е овладяно и Методиев е стабилизиран, поясни директорът на пернишката МБАЛ „Рахила Ангелова” д-р Вяра Церовска. „Състоянието му беше критично, защото артерията беше жестоко разкъсана. Щастлива съм, че благодарение на професионализма на лекарите в нашата болница бе спасен не само кракът, но и живота на Григор”, допълни д-р Церовска. Според нея стъклата, които са наранили Григор, са могли да инфектират крака му. Сега в специализираната клиника в София предстои да бъде направена операция на Методиев за реконструкция на артерията. Григор пострада на 14 феврураи. Тогава той опъвал кабели в жилищен блок в Радомир, изгубил равновесие и паднал. Така разрязал бедрената си артерия и бил настанен в пернишката болница в състояние на шок с голяма кръвозагуба.

И Радомир прие новия бюджет Любомира ПЕЛОВА

На редовно си заседание миналата седмица и радомирските минипарламентаристи приеха новия бюджет на общината. 9 421 273 лв. е рамката му за 2012 година – с 200 000 лв. по-малко в сравнение с 2011-та. Приходите за държавни дейности са в размер на 5 526 143 лв, общата субсидия за делегираните държавни дейности е 5 458 440 лв., а преходният остатък 57 703 лв. Само 10 000 лв. са определени за капиталови разходи. 3 895 130 лв са предвидените приходи от местни дейности. Просрочените задължения от минали години от 918 260 лв. ще бъдат разплатени от събраните тази година просрочени вземания. Съветниците гласуваха и 15% съкращение на структурата на администрацията в Радомир. Основно съкращенията са от намаления брой на кметските наместници, които преминават на половин бройка, съобщи кметът на Радомир Пламен Алексиев. Четирима са пенсионерите, които също ще освободят постовете. От домашния социален патронаж се съкращават 2,5 бройки и от 10 остават 7,5. Кметът Алексиев заяви, че структурата си изпълнява дейността, но управлението му е лошо. Досегашните дирекции според новата структура се преобразуват  в отдели, а главния архитект отива на подчинение на кмета.

Съперник

„ÄÓÕ” îñòàíà áåç ôèíàíñèðàíå

Храната на децата може да поскъпне

Любомира ПЕЛОВА Пернишките минипарламентаристи извадиха от основния финансов закон на общината парите, заложени като бюджет за ОП „Детско и ученическо хранене” в размер на 821 266 лева. Въпреки че бе учредено през миналия мандат на ОбС, заради липсата на бюджет то не е функционирало, а дейностите е изпълнявало едноименното търговско дружество „ДУХ”. Нечути останаха възраженията на левите съветници, че отрязвайки финансирането му, минипарламентът създава реални предпоставки работещите в него 60 човека да останат

без работа, тъй като според нормативната уредба сега търговското дружество, за разлика от общинското предприятие, няма да може да сключва директно договор за услугата с общината , а ще трябва да се яви на конкурс. Така много по-мощни фирми от София, Пловдив или други градове ще фалират местното дружество, а няма да има никаква гаранция за по-качествено хранене на децата, бяха част от аргументите на левицата. Опонентите пък бяха категорични – конкуренцията води до подобро качество във всяко отношение. В крайна сметка обаче

бяха гласувани 50 000 лева за поевтиняване на храната, но само в училищата, без детските градини и ясли. По предложение на общинския съветник от Патриотично обединение Милан Миланов, ремонтът на резервоар за питейна вода в село Кралев дол ще бъде финансирано целево с 40 000 лева от общинския бюджет. Обектът бе изваден от допълнението на поименния списък на обектите, залегнали в програмата за капиталови разходи в бюджет 2012 на община Перник. Причината за персоналното отношение към въпросния резервоар е, че той неколкократно е влизал в подобни списъци, но е оставал неизпълнен, съгласиха се с Миланов местните избраници в дясната половина на пленарната зала. Ремонтът е наложителен, съгласи се и кметът, тъй като това се отразява на нормалното водоснабдяване на селото. Съветниците обаче отхвърлиха предложенията на Миланов да бъде уваличена рамката на бюджета за та-

Поклонихме се пред Апостола

зи година с 15 000 лева за зъбно протезиране на социално слаби възрастни жители на общината и с още 200 000 лева за безплатен транспорт на учениците. 160 000 лева ще получи Профилакториума за лечението на жители на община Перник, но управителят д-р Б. Богданов ще трябва да представи в ОбС до края на март механизъм за реимбурсиране на лечението на пациентите. Парите за СБДПЛР ЕООД са за сметка на разчетените средства за разплащане на просрочени капиталови разходи. Въпреки че все още текат съдебните дела около Младежкия дом в Мошино, пернишките минипарламентаристи

вчера извадиха парите за издръжката му от бюджета в частта „Младежки дейности” и ги прехвърлиха в бюджета на кметство Изток, който скочи с 31 559 лева в частта трудови разходи, достигайки сумата от 107 293 лв. Пак за сметка на разчетените пари за разплащане на просрочени задължения за капиталови разходи, съветниците гласуваха и да бъдат осигурени 60 000 лева за изграждане на електронно табло на стадион „Миньор”. А по същата линия кметство Изток получи допълнително 350 000 лева, а Батановци 100 хиляди. Осем кметства получиха увеличение на издръжката с общо 171 266 лв.

Учредяват ВиК-асоциация Любомира ПЕЛОВА Утре в Перник ще бъде учредена регионалната ВиК-асоциация. На заседанито на новото Общо събрание ще бъде гласувано и процентното съотношение на гласовете на общините, съобразно обхвата на обособената територия на „В и К” – Перник . С най-голям процент участие е община Перник, на втора позиция е областанат аядминистрация, трета – логично , е община Радомир. На сбирката ще бъде обсъдено и присъединяването на Община Ковачевци за член на Асоциацията. Това ще стане съгласно Закона за водите и утвърждаване измененията на процентното съотношение на  гласовете на общините. Предвижда се на учредителното заседание утре да бъде разгледан и проектът за бюджет на Асоциацията по „ВиК”, в която ще участват всички общини от Пернишка област. Новата структура е необходима заради промяна в Закона за водите. Целта е да се улесни кандидатстването по европейски програми.

Сурвакари на фестивал Любомира ПЕЛОВА И Перник вчера се поклони пред паметта на Апостола на свободат. Десетки граждани сведоха глави в минута мълчание, отдавайки почит към делото и саможертвата на Васил Левски, който преди 139 години увисна на бесилото за свободата на България.

След словото за живота и делото на Дякона, изнесено от полк.Димитър Зафиров - главен секретар на Съюза на офицерите и сержантите от запаса, перничани обсипаха с цветя паметника на Дякона. Първи венци поднесоха областният уравител Иво Петров, кметът на Перник Росица Янакиева, председ-

телят на ОбС Владислав Караилиев, народните представители Владислав Димитров, Петър Петров, Димитър Колев, местният комитет “Васил Левски”, представители на правителствени и граждански организаци, възпитаници на училището, носещо името на Дякона, жители на Перник, деца и младежи.

Виктория СТАНКОВА Сурвакарската група при НЧ „Пробуда - 1935 г.”, кв.Бела вода , Перник взе участие в тазгодишния 52–ри международен карнавал „Корентованье” в град Птуй, Словения. Представянето на групата ярко впечатли многобройната публика и гости по улиците на града и заслужено получи бурните им аплодисменти. В карнавала взеха участие и групи от Австрия, Япония, Италия-о.Сардиния, Хърватска, Русия, Холандия, о. Аруба и други.

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП

Главен редактор: Любомира ПЕЛОВА Зам. главен редактор: Зоя ИВАНОВА Коментари и анализи: Валентин ВАРАДИНОВ

Силвия Григорова, Яне Анестиев, Александра Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29 Илиева, РЕКЛАМНИ БЮРА: Виктория Станкова

ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ООД УПРАВИТЕЛ: инж. ИВАН ПЕТРОВ Дежурен редактор: ISSN 1312-7012 Зоя ИВАНОВА

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА Иванка Василева, Лина Иванова, Цветелина Чавдарова, Стефан Ангелов

ФОТОРЕПОРТЕР: Костадин Михов СЧЕТОВОДСТВО: Радка Лазова

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани Петрова

1. Редакция в-к “Съперник” ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72 2. Кафе-клуб “Антония” нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83 3. Агенция “СИМЕОН -Д” ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26

Адрес на редакцията: гр. Перник "Св. св. Кирил и Методий" бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72 Всеки автор носи отговорност за материала си Печат: “Нюзпринт” ЕООД Разпространение: Лъчезар Лазаров


Съперник

Панорама

20 февруари 2012 г.

35-ñàíòèìåòðîâ ëåä å ñêîâàë „Ñòóäåíà”

От днес започва спешно почистване на коритото на Струма

От страница 1 Според Бойко Кадурски – ръководител на хидровъзел „Студена”, при голямото стопене се очаква в чашата на язовира да влязат между 12 и 15 милиона кубика, затова вдигне ли се нивото до 21 милиона кубика, ще започне изпускането му, тъй като максималният обем на водоема е 25 милиона кубични метра. Комисията посети и разгледа два опасни моста над Стру-

ма в село Студена. Кметът Красимир Христов обясни, че е подал сигнали и е представил докладни записки в общината. Единият от временните мостове над реката в района на „Разсадника” ще трябва да бъде разрушен. В кв. „Църква” кметът Румен Петров показа на комисията коритото на река Маниш, където около 100 м се нуждаят от спешно почистване, както и критични точки по река Ру-

БСП определи дата за 48-мия конгрес на партията Александра ИЛИЕВА Заседанието на 48-мия конгрес на БСП ще се състои на 19 и 20 май в зала 1 на НДК. Това реши на заседание Националният съвет на партията, съобщиха от пресцентъра на БСП. Социалистите ще приемат три важни политически документа. Под формата на политическа резолюция на Конгреса левицата ще предложи своя отговор на съвременната криза и бъдещето на страната. Вторият документ, който ще разгледа Конгресът, е насочен към способността на партията да прави политики, да ги отстоява и да ги реализира. БСП ще се обърне и с публичен апел по отношение на предстоящите избори. В дневния ред на Конгреса са включени и промени в устава на партията. Има много мнения по промени в устава и да се разгледа всичко на един конгрес е много обемна работа, обясни пред журналисти главният секретар на БСП Евгений Узунов. Предстои да създадем работна група, която да концентрира основните въпроси за промяна на устава, посочи той. Президентът Георги Първанов не бе поканен на Националния съвет, но се отчете с писмо до членовете му, в което информира, че ще участва активно в отчетно-изборната кампания в партията. Писмото на Първанов беше предоставено на медиите от пресцентъра на БСП. Първанов посочва, че се запознал с решението на Националния съвет за осъществяване на пълен цикъл от отчети и избори в партията и в дискусиите в хода на кампанията ще вземе отношение по важни проблеми.

дарщица. На улица „Владайско въстание”, близо до тролейбусното депо има нужда от надграждане на брега с дига. И в Църква има два опасни моста, за които трябва да сервземат спешни мерки. Кметът на кметство „Изток” Ивайло Иванов, който съпровождаше комисията по цялата проверка, показа на комисията два от найопасните участъци в района. Единият е в непосредствена близост да панелни

жилищни блокове в т. нар. район „Албените” и другият – при бензиностанция „Шел”., където през декември 2010 всичко беше залято. Там в непосредствена близост до реката са производствените мощности на фирма „Ивона” и складове за дървени материали. Собствениците не скриха притесненията си от висока вода при пролетното снеготопене, тъй като два пъти вече са били наводнявани. Споделиха и че застрахователните компании им отказват застраховки, тъй като районът е потенциално опасен заради реката, която минава на метри от двете фирми. Навсякъде по коритото на Струма има много дървета и новопораснали храсти, които спешно трябва да се отстранят. След инспекцията в петък общинската управа

е взела решение за спешни мерки преди очакваното снеготопене. На една от критичните точки при бензиностанция „Шел” в Мошино вече се изгражда дига, която да предотврати евентуално преливане на реката. Мостът в кв. „Иван Пашов” също ще бъде укрепен. Там още от вчера се поставят чували, пълни с пясък. В резултат на проверката, която кметът на Перник Росица Янакиева назначи, ще бъде почистено и коритото на река Струма. Специално внимание ще се обърне на рисковите точки, които бяха посочени от кметовете на населените места на зам.кмета Станислав Владимиров. От днес започва премахването на опасните дървета, храсти и ниска растителност, които биха могли да създадат проблеми.

РИОСВ стартира нов проект Силвия ГРИГОРОВА Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник стартира нов проект, който ще бъде финансиран по Оперативна програма”Околна среда”. От инспекцията поясниха, че РИОСВ- Перник кандидатства по този проект заедно с още 14 инспекции по околна среда в страната. Средствата, предвидени по програмата са за общо 20 млн. лева. С тези пари се предвижда да бъдат актуализирани плановете за управление на резервати, да се маркират границите на защитените територии, ще се провеждат и образователни кампании. „Дейностите, заложени в проектите на еко инспекциите ще се извършват през следващите три години и ще имат важно значение за опазването на биологичното разнообразие и устойчивото управление на защитените територии, които представляват основен елемент от екологичната мрежа в България”, поясни Пламен Ангеловдиректор на РИОСВ. Според него, в този проект се предвиж-

дат дейности, свързани с опазването на ценни популации, видове и местообитания, както и изпълнение на мерките предвидени в съществуващите планове за управление на тези територии. Проектът на РИОСВ- Перник обхваща резерватите в Габра, Църна река и „Острица”, който се намира на територията на област Перник. Той е една от найстарите защитени територии в страната. Официално е обявен за резерват през 1943г с цел опазване-

то на уникалния релеф и на редките тревни и храстови растителни видове. Най-голямото богатство на „Острица” са тревните видове, които са характерни за три континента: Европа, Азия, и Африка. Въпреки, че площта на този резерват не е голяма, в него са установени значителен брой редки животни, както и видове, които представляват интерес за науката като: степен гущер, карпатски скорпион, дива пчела и други.

3

Иван Иванов: “Главната трудност са неразплатените средства” Александра ИЛИЕВА

Стремежът ни беше бюджетът да е изпълним в основните си направления. Главната трудност е големият дефицит от минали години, т.е. неразплатените средства по извършени дейности, както и изпълнението на приходната част. Ако ние успеем да направим приходната част реално изпълнима и то в по-кратки срокове, така че след юни месец да получим излишък от средства, тогава ще направим актуализация на бюджета и плащането на тези задължения ще бъде възможно, каза на пресконференция председателят на бюджетната комисия от ГЕРБ Перник Иван Иванов. Трудността идва от липсата на инвеститори и нтерес към предлаганите от Общината обекти за продажба, поради наличието на икономическа и финансова криза, допълни Иванов. От страна на администрацията трябва да се потърсят резерви за изпълнение на приходната част. “Това, според мен, е възможният бюджет, стига да се работи повече и по-добре”, допълни Иванов. Той отрече обвиненията на колегите си от ляво, че ГЕРБ разпределя финансовите средства нестправедливо за различните кметства. Общинската администрация е смятала да обяви настоящата година за нулева, т.е. нито едно кметство да не получи пари, за да може Община Перник да разплати старите си задължения. Според Иванов обаче не е възможно това да се случи, тъй като в предизборната си програма кметовете са обещавали разни неща на хората и трябва да имат възможност да ги изпълнят. Кметът Янакиева се е отнесла с разбиране към този аргумент е се е съгласила да изслуша предложенията на кметовете и да им отпусне необходимите средства. Пълвоначално предложението е било да се завиши рамката на бюджета с още 500 хил. лв., с което съветниците от ГЕРБ не са се съгласили. “Стремили сме се да запазим основно социалната политика на Общината. Най-бедните по възможност да не носят тежестта на този бюджет и да може този град да живее и да работи”, заключи Иванов.

Клуб по журналистика в Езиковата Виктория СТАНКОВА Клуб по журналистика започна да функционира от в ГПЧЕ Симеон Радев. Извънкласната дейност е по проекта „Да направим училището привлекателно за младите хора”, по който в гимназията са направени и още 12 клуба. Сред тях са киноклуб, ателие за творческо писане, театрално студио, екоклуб и младежки клуб „Европарламент”. Под ръководството на преподавателя по Български език и литература Милена Исева младите журналисти ще се учат да пишат новини и интервюта, ще се запознаят с езика на медиите и ще изучават спецификите им. Ще създадат и свой пресклуб, който ще ни информира за всичко, което се случва в елитното училище.


4

20 февруари 2012 г.

Общество

Съперник

Òúðñÿò íàé-õóáàâèòå ìàðòåíèöè

Прави се традиционен конкурс “Пижо и Пенда”

Виктория СТАНКОВА Детският образователен център „Дай, бабо, огънче” – Пер-

ник и читалище „П. К. Яворов” – село Мещица, канят перничани да участват в тради-

ционния конкурс “Пижо и Пенда”. “Първомартенската обредност заема важно място в годишния зимен цикъл, с нея се отбелязва прехода от зимата към пролетта. Преплитането на белия и червения цвят е стар народен обичай, носещ вяра в утрешния ден и станал символ на здраве, благополучие и успех.С тази типично българска традиция ще дадем своя принос в общата европейска

култура”, споделят организаторите. В конкурса може да се участва със следните творби: Мартеници; Гривни; Пано; Oбемни кукли Достоверността, художествената стойност и оригиналност ще са критериите за многото индивидуални и групови награди, разпределени в две възрастови групи: 1-ва група - 7-10 години, 2-ра група - 1114 години и 3-та група – над 14 години Всяка творба

трябва да бъде придружена със следната информация:Три имена и възраст на автора; Училище; извънучилищно звено; телефон за връзка. Най-добрите модели ще бъдат наградени и подредени в изложба. Мартениците трябва да бъдат изпратени до 22.02.2012 (важи пощенското клеймо) на адрес: Перник, кв. „Твърди ливади“, ул. “Първи май” 21 ,Детски образователен център „Дай, бабо, огънче!“

Месец януари само в цифри Александра ИЛИЕВА Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за януари 2012 г. спрямо декември 2011 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Сезонно изгладените данни на БВП по експресни оценки показват растеж от 1.5% през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо съответното тримесечие на 2010

година. През третото тримесечие на 2011 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години е 59.9%, и е с 0.7 пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2010 година. През третото тримесечие на 2011 г. коефициентът на безработица е 10.2%, като в сравнение със също-

310 000 лева инвестира ЧЕЗ през февруари Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ планира да инвестира над 310 хил. лева в електроразпределителната мрежа на Западна България през февруари. Това информираха от компанията. По-голямата част от средствата- 146 хил. лева, ще бъдат вложени в реализиране на договори и становища за присъединяване на нови клиенти. Лошите метеорологични условия и невъзможността за изкопни дейности поради отрицателните температури ограничават възможностите за работа по електроразпределителната мрежа в зимния месец. „Въпреки тежките метеорологични условия този месец ние ще направим всичко според възможностите си за повишаване на сигурността и надеждността на захранването за нашите клиенти. Надяваме се през 2012 г. да ни бъде одобрен по-голям обем инвестиции, за да можем да постигнем по-добри резултати по отношение на качеството на услугите, които предлагаме на потребителите”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Щетите по електроразпределителната мрежа,стопанисвана от ЧЕЗ, предизвикани от тежките зимни метеорологични условия през януари, надхвърлиха 2 млн. лева, уточниха от компанията.

то тримесечие на 2010 г. отбелязва увеличение с 0.7 пункта. По предварителни сезонно изгладени данни оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени през декември 2011 г. е с 0.3% над равнището от предходния месец. За същия раздел оборотът, изчислен въз

основа на календарно изгладени данни, бележи спад от 2.4% в сравнение със същия месец на предходната година. Индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, през декември 2011 г. спрямо предходния месец е 98.7%, т.е. производството намалява с 1.3%. Общият индекс на

цени на производител в промишлеността през декември 2011 г. намалява с 0.6% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2010 г. е отчетено увеличение с 4.0%. Сезонно изгладеният индекс на строителната продукция през декември 2011 г. спрямо предходния месец е 98.9% и намалението е с 1.1%.

Последен търг за земи от държавния поземлен фонд Силвия ГРИГОРОВА Трета тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Перник за стопанската 20112012 година започва Областна дирекция „Земеделие” в Перник. Той ще се проведе на 23 февруари 2012г от 16.ч в сградата на Областна дирекция „Земеделие”- Перник и ще бъде с тайно наддаване.  На търга се предоставят 24 земеделски имота, намиращи се в землището на община Брезник. От тях 23 са ниви и 1 пасище. Нивите се отдават под аренда за срок от 7 години при начална тръжна цена от 20 лева за един декар. Пасището се предоставя под наем за срок от 5 години при начална цена от 6 лева за декар. Толкова са и имотите, които се намират в землището на община Перник. От тях 4 са ниви, които се отдават под аренда за 7 го-

дини при начална тръжна цена от 20 лева за декар, 2 ливади, които се отдават под аренда за 7 години при начална цена от 7 лв. за декар и 18 пасища, които се отдават под наем за 5 години при начална цена от 6 лв. за декар. В землището на община Радомир общо 22 имота са включени в търга. От тях 13 са ниви и се отдават под аренда за 7 години при начална цена от 20 лв. за декар,1 ливада се дава под аренда за 7 години при начална цена от 7 лв. за декар, 6 пасища се отдават под наем за 5 години при начална цена от 6 лв. за декар и 2 имота са храсти, които се дават също под наем за 5 години при същата начална цена. Най-малко са земеделските земи в този търг, които се намират в община Земенобщо 5 имота. В този търг имат право да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрира-

ни по Търговския закон. Те трябва да отговарят на няколко изисквания: да са регистрирани като земеделски производители; да не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност; не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; не са в ликвидация; нямат задължения към държавата или към осигурителни фондове, ако те не са разсрочени; нямат прекратен договор за ползване на земи от държавния поземлен фонд заради задължения; нямат просрочени задължения към ДФ”Земеделие”. Желаещите да участват в търга трябва да внесат депозит от 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота, най-късно до 17.00ч на 21 февруари 2012г. Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция „Земеделие”, където може да се получи повече информация за предлаганите земи.

Шест месеца плюс за личните асистенти Зоя ИВАНОВА Срокът за предоставяне на услугата „личен асистент” по проекта „Подкрепа за достоен живот” е удължен с шест месеца. Това стана след като Комитетът за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” одобри увеличение на бюджета на проекта с 15 милиона лева и на срока на предоставяне на услугата до септември 2012 г. Броят на назначените по проекта лични асистенти е над 9260 души, които ще се грижат половин година повече за 9 360 лица с трайни увреждания.Проектът „Подкрепа за достоен живот” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата му стойност с актуалното увеличение достигна 50 милиона лева. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори - общо 285 общини и райони в страната.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ Уважаеми колеги, ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва: Пернишка област Община Перник: На 20.02.2012 г. /9.00 – 11.00 часа/ - гр. Перник - кв. „Църква“ - ул. „Тр. Живков“ № 28 На 20.02.2012 г. /11.00 – 12.00 часа/ - с. Драгичево - ул. „Възраждане“ На 20.02.2012 г. /13.00 – 14.00 часа/ - с. Драгичево - м. „Серимеж“ На 20.02.2012 г. /15.00 – 16.00 часа/ - гр. Перник - ул. „Чернишевски“ № 19 На 21.02.2012 г. /9.00 – 12.00 часа/ - с. Рударци На 21.02.2012 г. /13.00 – 14.00 часа/ - с. Кладница - ул. „Бакиница” № 13 На 21.02.2012 г. /15.00 – 16.00 часа/ - гр. Перник - ул. „Дубровник“ На 22.02.2012 г. /9.00 – 11.00 часа/ - гр. Перник - ул. „Дубровник“ Община Трън: На 23.02.2012 г. /9.00 – 10.00 часа/ - с. Горна Мелна На 23.02.2012 г. /11.00 – 13.00 часа/ - с. Кожинци На 24.02.2012 г. /9.00 – 11.00 часа/ - с. Горна Мелна На 24.02.2012 г. /13.00 – 16.00 часа/ - с. Кожинци Община Брезник: На 22.02.2012 г. /13.00 – 16.00 часа/ - с. Сопица Община Радомир: На 20.02-10.02.2012 г. /8.30 – 16.00 часа/ - с. Горна Диканя - вилна зона, мах. „Клисурата” На 21.02-10.02.2012 г. /8.30 – 16.00 часа/ - с. Горна Диканя - вилна зона, мах. „Клисурата” На 22.02-10.02.2012 г. /8.30 – 16.00 часа/ - с. Горна Диканя - вилна зона, мах. „Клисурата” На 23.02-10.02.2012 г. /8.30 – 16.00 часа/ - с. Горна Диканя - вилна зона, мах. „Клисурата” На 24.02-10.02.2012 г. /8.30 – 16.00 часа/ - с. Горна Диканя - вилна зона, мах. „Клисурата” Община Земен: На 23.02.2012 г. /14.00 – 16.00 часа/ - с. Враня стена - мах. “Джоковци” Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването. За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.


ДАВАМ ПОД НАЕМ:

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Самостоятелна сграда, кв. Изток топ-място, на 2 ет., РЗП: 132 кв.м, СОТ, климатици, WC. Подходяща за заведение, офиси,

Рекламно приложение

®

търговски дейности.

тел: 0887/884 095 0888/503 237

Понеделник, 20 февруари 2012 г., брой 34 /4902/ година XVIII ñë. òåë.

ÀËÄÈÍÀ УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

076/60 03 01 01;; 60 86 86; 0898/528 306; 0898/640 456; 0878/528 026; 0879/628 687

ТЕЛ.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

1. МАГАЗИН, ИЗТОК, ГРУБ СТР., 60 КВ.М - 39 500 ЛВ. ГАРСОНИЕРИ: 1. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 2, ТХ., БЕЗ ТЕЦ - 22 000 ЛВ. 2. ЦЕНТЪР, ЕТ. 3, ТЕЦ, ТХ., ЮГ - 40 000 ЛВ. 3. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 3, ЕПК, ТЕЦ, ТЕР. - ПО ДОГОВАРЯНЕ 4. ПРОУЧВАНЕ, ЕТ. 6, ТЕЦ - 29 700 ЛВ. 5. ПАШОВ, ЕТ. 4, ТЕЦ, ТЕР. 31 000 ЛВ. 6. ИД.Ц., ТХ., ЕТ. 1, ЕТ. 2 - 25 00 ЛВ.; 23 000 ЛВ. 7. ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕЦ, ТЕР. - 29 800 ЛВ. 8. СОФИЯ, КВ. ЛЮЛИН, НОВ КОМПЛЕКС - 40 000 ЕВРО ДВУСТАЙНИ: 1. ИД. Ц., ЕТ. 4, ТХ., ТЕЦ, ТЕР. - 46 000 ЛВ. 2. УЛ. КРАКРА, ЕТ. 4, ТХ., ТЕЦ, ТЕРАСА - 31 500 ЕВРО 3. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2, ТХ, ТЕЦ, 2 ТЕР, ЮГ - 26 800 ЕВРО 4. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 2, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТАВАН, МАЗЕ - 44 300 ЛВ. 5. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЕПК - 52 000 ЛВ. 6. ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, ТХ., ТЕЦ, ТЕР., ЮГ - 22 700 ЕВРО 7. УЛ. КРАКРА, ТХ., ТЕЦ, ТЕР., ЮГ - 27 000 ЕВРО; 31 000 ЕВРО 8. ТЕВА, ТЕЦ, 2 ТЕР. - 30 700 ЛВ. 9. УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 8, 2 ТЕР., ВЪТР. - 33 000 ЛВ. 10. ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ПРЕУСТРОЕН, ОТЛИЧЕН - 41 200 ЛВ. 11. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 6, ТЕЦ, ТЕР., РVС - 44 000 ЛВ. 12. МОШИНО, ТЕЦ, 2 ТЕР., ПРЕУСТР., ИЗТОК/ЗАПАД - 37 000 ЛВ. 13. СОФИЯ, КВ. ОВЧА КУПЕЛ, ЕТ. 3, 70 КВ.М, НОВ, АКТ 16 - 46 000 ЕВРО ТРИСТАЙНИ: 1. ИД.Ц, ЕТ. 2; ЕТ. 6, ТХ, ТЕЦ, ТЕР - 31 000 ЕВРО 2. ИЦ, ЕТ. 4, НОВО СТР., 120 КВ.М, С ГАРАЖ - 73 000 ЕВРО 3. ЧЕТИРИСТАЕН, СЦ, ЕТ. 3, НОВО ЛУКСОЗНО СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕДЕН 137 КВ.М, 3 ТЕР., ТЕЦ - 66 000 ЕВРО 4. ИД.Ц., ЕТ. 1, 96 КВ.М, ТХ., ТЕЦ, ТЕР. ТАВАН, ДВОР - 40 000 ЕВРО 5. ПАШОВ, ЕТ. 3, ТХ., ТЕЦ, 2 ТЕР. - 55 000 ЛВ. 6. ТЕВА, ЕТ. 1, ТЕЦ, 3 ТЕР. - 40 000 ЛВ. 7. МОШИНО, ЕТ. 3, НЕПРЕХОДЕН, ТЕЦ - 43 000 ЛВ. 8. МОШИНО, ЕТ. 6, ТЕЦ, ТЕР., РVС, РЕМОНТИРАНА БАНЯ - 49 800 ЛВ. 9. ТЕВА, ЕТ. 5, ТЕЦ - ПО ДОГОВАРЯНЕ КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ: 1. КЪЩА, НАД БОЛНИЦАТА, 2 ЕТ., ГРЕДОРЕД, ДВ. 376 КВ.М - 40 000 ЛВ. 2. КЪЩА, НАД АВТОГАРАТА, ПЛ., ГОЛЯМ ДВОР - ПО ДОГОВАРЯНЕ 3. КЪЩА, ТЕВА, РЗП: 200 КВ.М, С УПИ 920 КВ.М - 59 800 ЛВ. 4. С. СТУДЕНА, 2 ЕТ., ТАВАН, ГАРАЖ, ТХ., ПЛ. - 35 000 ЕВРО 5. КЪЩА, РУДАРЦИ, 2 ЕТ., ТАВАН, ДВ. 1 033 КВ.М - 52 000 ЕВРО 6. УПИ, 312 КВ.М, НАД БОЛНИЦАТА, ЗА САМОСТ. КЪЩА - 16 500 ЛВ. 7. УПИ, С. КЛАДНИЦА, 490 КВ.М; 365 КВ.М - 21 000 ЕВРО; 18 800 ЕВРО 8. УПИ, 635 КВ.М, С. САДОВИК - 4 900 ЛВ. 9. УПИ, КВ. КАЛКАС, 500 КВ.М,С МАЛКА КЪЩА - ПО ДОГОВАРЯНЕ 10. УПИ, 520 КВ.М, НАД ПРОФИЛАКТОРИУМА, С ПРОЕКТ ЗА КЪЩА- 22 000 ЕВРО 11. УПИ 223 КВ.М, ДРАГАНОВЕЦ - 7 000 ЕВРО 12. УПИ, ДИВОТИНО, 643 КВ.М, ЦЕНТЪР - 10 700 ЕВРО 13. УПИ, РАВНО, НАД АВТОГАРАТА, 440 КВ.М; 474 КВ.М; 490 КВ.М ДАВА ПОД НАЕМ: 1. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 3, ТЕЦ, РVС - 180 ЛВ. 2. ТРИСТАЕН, УЛ. СТРУМА, ЕТ. 5, ТХ., ТЕЦ - 300 ЛВ. 3. ОФИСИ, ИЦ, ЕТ. 2 - 130 ЛВ.; 140 ЛВ.

КУПУВА: 1.ГАРСОНИЕРА, С ТЕРАСА, В УТИНОР 2. ДВУСТАЕН, В ИЗТОК /МОШИНО/, РЕМОНТИРАН 3. ДВУСТАЕН, ТУХЛЕН В ЦЕНТЪРА 4. МАЛКО ЖИЛИЩЕ ИЛИ КЪЩА 5. ГОЛЯМ ТРИСТАЕН В ЦЕНТЪРА

- ДО 12 000 ЛВ.

www.maks.imot.bg cvete2001@mail.bg

076/60 19 91

0888/251 455; 0878/251 455; 0896/251 455

„Òúðãîâñêà“ áë 14, ÀÏ. 2, ÍÀÄ ÌÀÃÀÇÈÍ „ãëîáóë“

ГАРСОНИЕРИ 1. ИЗТОК, УЛ. Ю. ГАГАРИН, ЕТ. 2, ТЕЦ, РVС - 27 000 ЛВ. 2. ИЗТОК, ЕТ.3, /ТХ/, ТЕЦ, ТЕРАСА, ЮЖНО ИЗЛОЖЕНИЕ, ПЛ. 30 000 ЛВ. 3. ИЗТОК, ЕТ. 8, ТЕЦ, ИЗТОЧНА - 22 000 ЛВ. ДВУСТАЙНИ: 1. ПАШОВ, ЕТ.8, ТЕЦ, ТЕРАСА 29 000 ЛВ. 2. ТЕВА, ЕТ.7, ЕТ.3, ТЕРАСИ, ТЕЦ, ИЗЛ. И/З - 30 000 ЛВ.24000 ЛВ. 3. ИЗТОК, ЕТ. 3, ТХ., РVС - 31 500 ЛВ. 4. ИЗТОК, ЕТ.5, ТЕЦ, ТЕРАСА,ИЗЛ.И/З 32 000 ЛВ. 5. ГР. РАДОМИР, КВ. ТРАКИЯ, ЕТ.5, ТЕРАСИ 20 500 ЛВ. ТРИСТАЙНИ 1. ПАШОВ, ЕТ.3, ЕТ.7, ТЕЦ, ТЕР. 41 000 ЛВ., 45 000 ЛВ. 2. ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ТЕЦ, ТЕРАСИ, АСАНСЬОР 52 000 ЛВ. 3. ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, ТХ., ТЕЦ, ПЛ., РVС - 30 000 ЕВРО 4. ЧЕТИРИСТАЕН, ИД. ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ТЕЦ, 3 ТЕРАСИ, 3 ИЗЛОЖЕНИЯ, КУХНЯ, ДНЕВНА, ХОЛ, 2 СПАЛНИ, 2 БАНИ СЪС САН. ВЪЗЕЛ, КОРИДОР 62 000 ЕВРО КУПУВА 1. КЪЩА, ЦЕНТЪР И РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР МАГАЗИНИ, ОФИСИ, ТЪРГ. ПЛОЩИ: 1. ПРОДАВА И ДАВА ПОД НАЕМ - ИД. ЦЕНТЪР, 67КВ.М. /ДЕЙСТВАЩИ МАГАЗИНИ/, ПОДХОДЯЩИ ЗА КАБИНЕТИ, ОФИСИ И ДР. 2. ИЗТОК: ТЪРГОВСКА СГРАДА, З.П.227 КВ.М. /ПОДОБЕКТИ С РАЗЛ. КВ./ - 220 000 ЕВРО 3. ИЗТОК: СГРАДА – ГРУБ СТРОЕЖ, ЗП.930 КВ.М., 4 ЕТ. 140 ЕВРО/КВ.М. Член на НСНИ и РСНИ

17 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ! АГЕНЦИЯ

ПЕРНИШКИ ИМОТИ pernishkiimoti.imot.bg pernishkiimoti@abv.bg

ул. "Кракра"N:15вх. "Б", ет.2, ап.3 /входа до ресторант “Лео”/

076/60 04 15/офис/ 0888/222 656 0879/460 763 управител: инж. Веска Славова

Наема Двустайни и Тристайни луксозни апартаменти, в Центъра, при добри условия ГАРСОНИЕРИ: 1. Гарсониери, Проучване, ет. 2, тер., ТЕЦ - 28 000 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 35 000 лв. 3. Гарсониера, Радомир, ж.к. Тракия, ет. 7/8/, добър вид - 15 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Двустаен, Център, ет. 8 /от 10/, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро 2. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, до Изч. център - 30 000 евро 3. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 70 000 лв. 4. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, 72 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 евро 5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 8 /от 14/, ЕПК, ремонт, обзаведен - 55 000 лв. 6. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 52 000 лв. 7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв. 8. Двустайни, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер., удобен за бизнес - 29 000 лв. 9. Двустайни, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., ет. 7 - 20 000 евро 10. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, тер. 28 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Тристаен, Център, ул. Кракра, ет. 4; ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., и РVС - 34 000 евро 2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 43 000 евро 3. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро 4. Тристаен, Ид.ц., ет. 4, 115 кв.м, нов - 65 000 евро 5. Мезонет, ул. Н. Цанов, ет. 6 и 7, лукс, ТЕЦ, тер. 149 кв.м - 99 900 евро 6. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 51 000 лв. 7. Тристаен, Мошино, ул. Мл. Стоянов, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 49 000 лв. 8. Тристаен, Изток, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв. 9. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м, подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 36 000 евро КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, РЦ, кв. Клепало, сут., 2 ет., таван, ЗП: 52 кв.м, дв. 130 кв.м - 61 000 лв. 2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м, дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, обзавеждане - 70000 лв. 3. Къща над Автогарата, 2 ет., с мазета, ЗП: 76 кв.м, дв. 500 кв.м, гараж - 52 000 евро 4. Къща, Дивотино, 3 ет., ЗП: 75 кв.м, дв. 1 400 кв.м - 59 000 евро 5. Къща, Мещица, ЗП: 105 кв.м, сут. + 2 ет., дв. 733 кв.м, груб строеж - 20 000 евро 6. Вила, Рударци, сут. + 2 ет., ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м - 40 000 евро 7. УПИ , Рударци, 959 кв.м, около центъра - 26 евро/кв.м 8. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет. - 50 000 евро 9. Парцел, Кралев дол, 904 кв.м - 15 евро/кв.м 10. Парцели, Люлин и Дивотино, от 460 кв.м до 1 691 кв.м - от 15 до 20 евро/кв.м БИЗНЕС ИМОТИ: 1. Магазин, Пашов, 28 кв.м, тх, ТЕЦ - 32 000 лв. 2. Магазин, Център, Кракра, 100 кв.м, тх - 105 000 без ДДС 3. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет. - по споразумение 4. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 342 кв.м - 278 000 лв./с ДДС 5. Радомир, 5 броя магазина, груб стр., ЗП: 160 кв.м, дв. 250 кв.м - 46 000 лв. 6. Хале, Радомир, 1 200 кв.м, с адм. сграда, ЗП: 167 кв.м, прил. терен, 5 дка - 320 000 лв. 7 . УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр. - 60 000 евро /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 45 000 евро 8. УПИ, Радомир, 2 броя, съседни, пром. зона, с обща площ 10 500 кв.м- 16 лв./кв.м 9. УПИ, Тева, 3500 кв.м, за общ обслужващи дейности - 95 000 евро 10. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 53 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, обзаведена - 250 лв. 2. Мезонет, Пашов, лукс, нов, нап. обзаведен, климатик - 570 лв. 3. Къща, кв. Варош, 2 ет., лукс, двор, обзаведена - 600 лв. 4. Магазин, Пашов, 28 кв.м - 250 лв. 5. Магазин, Изток, 100 кв.м, лукс - 650 лв. 6. Помещение, Изток, ул. Бл. Гебрев, 23 кв.м, лукс - 310 лв. 7. Помещение, ул. бл. Гебрев, 28 кв.м, СОТ, климатик - 200 лв. 8. Офис, Ид.ц., в адм. сграда, 25 кв.м, ет. 3 - 260 лв. 9. Офис, ИД.ц., 20 кв.м, партер, луск с обзавеждане - 200 евро

Рекламен офис: гр. Перник - 2300 х-л "Струма", ет. 2, ст. 208 телефон/факс: 076/60 31 29

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД

Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113 сл.: 076/60 38 24; дом.: 076/60 51 27

0898/620 696; 0878/620 925

1. Гарсониера, Ив. Пашов, юг, двойна тераса, ет. 4 - 31 000 лв. 2. Апартамент, Изток, тх., таван, мезе, ч. ремонт - 31 000 евро 3. Апартамент, Тв. ливади, ет. 2, юг/изток, тер. - 32 000 лв. 4. Двустаен, Център, ет. 4, тав. стая над апартам., мазе, преустр. - 60 000 лв. 5. Двустаен, Тева, сменена дограма, ремонт, ет. 3, без ТЕЦ - 35 000 лв. 6. Двустаен, Мошино, преустроен, ет. 5 - 42 000 лв. 7. Двустаен, Албените, ет. 4, преустроен - 35 000 лв. 8. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне 9. Тристаен, кв. Хр. Ботев, след ремонт, с 2 тавански - по договаряне ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Боксониера, ИЦ, обзаведена - 170 лв. 2. Гарсониера, Изток, на сп. Бучински път, обзаведена - 200 лв. 3. Офис, до Съда, без ТЕЦ - 150 лв. 4. Тристаен, Мошино, на спирка, Дет. градина, нап. обз. - 300лв. /350 лв. за работници/ 5. Две халета, 100 кв.м, + офис, на супер възлово място, подходящо за автосервиз КУПУВА: 1. Апартамент, в Тв. Ливади, за ремонт ЗАМЕНЯ: 1. Гарсониера, Пашов, за по-голям апартамент, в района Купува, Гарсониера с тер., Мошино, Изток или Тева

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

СТРЕЛЕЦ гр. Перник - управител: инж. С. Цекова ул. “Черешово топче” № 2/8, GSM 0898/ 59 79 55 ; сл. 076/ 60 24 46 1. Гарсониера, Център, ет. 7, ТЕЦ - 15 500 евро 2. Гарсониера, Център, ет. 2, тх., ТЕЦ - 40 000 лв. 3. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., подобр. без ТЕЦ - 25 000 лв. 4. Гарсониера, Пашов, ет. 4, подобрения - 27 000 лв. 5. Гарсониера, Тева, ет. 5, тер. без ТЕЦ - 20 000 лв. 6. Гарсониера, Хр. Ботев, ет. 1, подобрения - 27 000 лв. 7. Апартамент, мезонет, Ид.ц., нова сграда, 71 кв.м, ТЕЦ, РVС, юг- 32 000 евро 8. Двустаен, Ид.ц., ет. 7, лукс, ремонт - 35 000 евро 9. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, за ремонт - 23 500 евро 10. Двустаен, Център, ет. 3, ТЕЦ - 50 000 лв. 11. Двустаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тх., 2 тер., за ремонт - 30 000 евро 12. Двустаен, Проучване, ет. 7, след лукс ремонт - 44 000 лв. 13. Двустаен, Пашов, ет. 8, подобрения - 32 000 лв. 14. Двустаен, в Къща, до Болницата, ет. 2, с гараж - 18 000 евро 15. Тристаен, Център, ет. 1, с разрешително за магазин, със сам. вх.- 56 000 лв. 16. Тристаен, Тева, ет. 3, ТЕЦ - 39 000 лв. 17. Тристаен, Изток, ет. 7 - 45 00 лв. 18. Мезонет, със сам. вх., I-во и II-ро ниво, 85 кв.м, Красно село, луксозно изпълнение - 28 000 евро 19. Къща, Елов дол, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, гараж, кладенец, масивна ограда, дв. 600 кв.м - 61 000 лв. 20. Къща, над Сладкарска кооперация, РЗП: 153 кв.м - 61 000 лв. / или заменя за Двустаен в Изток с доплащане 21. Къща, Калкас, РЗП: 270 кв.м, гр. строеж, дв. 600 кв.м - 85 000 лв. 22. Къща, Рударци, на 3 нива, ЗП: 36 кв.м, дв. 912 кв.м - 44 000 евро 23. Къща, кв. Клепало, ЗП: 60 кв.м, 3 ет., с гараж, дв. 500 кв.м - 80 000 лв. 24. Къща, с. Друган, 2 ет. + тавански, РЗП: 157 кв.м, с дв. 782 кв.м - 56 000 лв. 25. Къща, с. Чукувец, РЗП: 180 кв.м, дв. 900 кв.м - 45 000 лв. 26. Къщи, с. Расник, със ЗП: 50 кв.м, на 3 ет. и със ЗП: 36 кв.м, на 1 ет., дв. място 488 кв.м - 48 000 лв. 27. Вила, с. Рударци, РЗП: 70 кв.м, дв. 613 кв.м - 95 000 лв. 28. Парцел, Център, 465 кв.м, 2 гаража - 41 000 лв. 29. Нова вила, с. Копаница, РЗП: 150 кв.м, сут. + 2 ет., дв. 930 кв.м - 35 000 евро 30. Парцел, Г. Романци, /Брезнишко, 1 106 кв.м, спешно - 8 400 лв. 31. Парцели, Батановци, 450 кв.м; 900 кв.м - х 16 лв./кв.м 32. Парцели, Църква, 2 бр., 320 кв.м - х 15 евро/кв.м 33. Парцел, Църква, 886 кв.м, център, ток, вода, асф. - х 18 евро/кв.м 34. Парцели, Кладница, 2 бр х 539 кв.м, един до друг - х 17 000 евро 35. Парцел, Драгановец, 595 кв.м, до борова гора - 16 000 евро 36. Парцел, индустр. зона, Караманица, 1 755 кв.м - 52 000 лв. 37. Парцел, 3 259 кв.м, инд. зона, Караманица, с халета от 488 кв.м и 640 кв.м - 250 000 евро 38. Парцел, Сини вир, 488 кв.м, стара къща - 17 000 лв. 39. Парцел, с. Люлин, 673 кв.м, със стара къща - 25 000 лв. 40. Сграда, Център, сут. + ет. от магазин, офис, производ. помещение, слад, РЗП: 560 кв.м - 260 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Офис, Партер, Ид.ц., без ТЕЦ - 165 лв. 2. Офис, над партер, ИД.ц, с обдавеждане - 150 лв.


6

20 февруари 2012 г.

Имоти

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

Съперник

ДОМ ЗА ВАС

www.domzavas.hit.bg 0898/973 235 тел. 076/60 54 43 СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ 076/60 26 26; 076/60 46 76; 0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg Ул. "Търговска" 42 eт. 2, ст. 5/стария съд/ ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв. 2. Гарсониера, Проучаване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв. 3. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., пл., 39 кв.м, РVС - 30 000 лв. 4. Гарсониера, Бела вода, ет. 1, 55 кв.м, юг., тер. - 20 000 лв. 5. Двустайни, ИЦ, ет. 1, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, РVС, тер. - 48 000 лв.; 32 400 евро 6. Двустаен, ИЦ, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, 3 ет., юг - 29 000 евро 7. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. 8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 3, 76 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., РVС - 52 000 лв. 9. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 10. Двустаен, Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв. 11. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, юг - 28 000 лв. 12. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, тер., двор - 40 000 евро 13. Тристаен, Ид.ц., 83 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 31 000 евро 14. Тристаен, ул. Кракра, 87 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер - 40 000 евро 15. Тристаен, Пашов, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. - 42 000 лв. 16. Къща, кв. Клепало, РЗП: 128 кв.м, дв. 450 кв.м - 45 000 евро 17. Къщи, Ралица, едноетажни, дв. 320 кв.м, н. част над Автогарата - 55 000 лв. 18. Къща, над Автогарата, тх., пл., РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м- 43 000 евро 19. Къща, над Автогарата, близнак, ЗП: 50 кв.м, РVС, дв. 190 кв.м - 32 500 лв. 20. Къща, над Автогарата, тх., пл., 75 кв.м, гараж - 26 000 евро 21. Къща, Бела вода, тх., пл., сут. + 2 ет., дв. 700 кв.м - 65 000 лв. 22. Зем. земя, Радина чешма, 2 250 кв.м, до регулация - 12 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Тева, ТЕЦ, с частично обзавеждане - 180 лв. 2. Апартамент, Пашов, ет. 4 - 300 лв. 3. Помещения, Ид.ц., 60 кв.м; 74 кв.м, сан. въз., магаз., офис - 600 лв.; 700 лв.

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/ www.intelekt2000.portalimoti.com Тел. 076/670 900; 076/607 707 0898/726 803 ; 0898/451 500; 0888/716 538/ АПАРТАМЕНТИ: 1. Гарсониера, Ид.ц., ул. Н. Цанов, ет. 2, тх., пл., юг - 39 500 лв. 2. Гарсониера, Албените, ет. 1 - 28 000 лв. 3. Гарсониера, Проучване, ет. 7, РVС - 33 000 лв. 4. Гарсониера, Пашов, ет. 2, юг - 31 000 лв. 5. Гарсониера, Пашов, ет. 6, юг, преустр. - 25 000 лв. 6. Гарсониера, Ю. Гагарин, ет. 7, РVС, ремонт - 32 000 лв. 7. Гарсониера, Радомир, ет. 2, РVС, тер. - 15 000 лв. 8. Двустаен, ИЦ, ет. 4, ЕПК, лукс - 42 000 евро 9. Двустаен, ИЦ, зад НОИ, ет. 3, тх., пл. - 37 000 евро 10. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 46 000 лв. 11. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4, тх., пл. - 33 500 евро 12. Двустаен, Изток, ет. 1, юг - 29 500 лв. 13. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 40 000 евро 14. Двустаен, Изток, ет. 4, нов, акт 16, лукс - 90 000 лв. 15. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 36 000 лв. 16. Двустаен, Изток, ет. 8, 1 тер., подобрения - 35 000 лв. 17. Двустаен, Изток, ет. 6, 2 тер, РVС - 40 000 лв. 18. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 6, юг, 2 тер. - 40 000 лв. 19. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, тер. - 33 000 лв. 20. Двустаен, Изток, ет. 4, преустроен, ремонтиран - 43 000 лв. 21 Двустаен, Изток, ет. 4, ЕПК, преустроен - 40 000 лв. 22. Двустаен, Изток, ет. 6, 2 тер. - 40 000 лв. 23. Двустаен, Радомир, ет. 7, кв. Арката, РVС, юг - 27 000 лв. 24. Тристаен, кв. Църква, ет. 2, 100 кв.м, изолация, ремонт - 35 000 евро 25. Тристаен, Пашов, ет. 7, 3 тер. - 46 000 лв. 26. Тристаен, Изток, ет. 1, непрех., изток/запад, 2 тер. - 53 000 лв. 27. Тристаен, Изток, ет. 10, ЕПК, мн. добър - 46 000 евро 28. Тристаен, Изток, ет. 1, 98 кв.м, тх., пл., зад Х у-ще - 53 000 евро 29. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв. 30. Тристаен, Радомир, жк Тракия, ет. 8 - 26 000 лв. 31. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 76 000 евро ИМОТИ ЗА БИЗНЕС: 1. Магазин, ул. Кракра, 90 кв.м - 180 000 лв. 2. Магазин, ул. Кракра, 100 кв.м - 300 000 лв. 3. Магазин, Ид.ц., 33 кв.м, лукс, ул. От. Паисий - 27 000 евро 4. Магазин, Соф. шосе, 77 кв.м - 70 000 лв. 5. Магазини, Пашов, 39 кв., 58 кв.м - х 600 евро/кв.м 6. Магазин, Тева, 90 кв.м - 70 000 лв. 7. Магазин, 60 кв.м, с разреш. за козмет. студио - 37 500 евро 8. Магазин, Бл. Гебрев, 40 кв.м - 38 000 евро 9. Магазин, Ю. Гагарин, 60 кв.м, гр. стр., възможност за надстр. - 24 000 евро 10. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 85 000 евро 11. Сграда, Ид.ц., РЗП: 335 кв.м, лукс - 500 000 евро 12. УПИ, Тева, 2 070 кв.м, асфалт - 30 евро/кв.м 13. УПИ, 2 000 кв.м, до Мал Мук - 50 евро/кв.м 14. Работещо заведение, РЗП: 220 кв.м, нап. оборудвано - 250 000 евро 15. Жилищна сграда, Пашов, РЗП: 420 кв.м - 20 000 лв. 16. Бизнес сграда, груб стр., кв. Изток, 3 ет., ЗП: 143 кв.м - 300 000 лв. 17. Заведение, Изток, 55 кв.м, работещо 87 000 лв. 18. Заведение, Пашов, 170 кв.м, сам. сграда - 70 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Офис, ул. Търговска, лукс - 250 лв. 2. Офис, ул. Търговска, 53 кв.м, лукс - 700 лв. 3. Заведение, Мърчаево, 120 кв.м, с тер., 60 кв.м - 700 лв.; в съседство магазин 30 кв.м - 150 лв. 4. Заведение, кв. Ив. Пашов, 170 кв.м - 550 лв. 5. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 450 лв. 6. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро 7. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 15 кв.м - 150 лв.

Ул. "П. Каравелов", бл. 2, вх.В, ет. 3, ап.28 /над Качамака/

Без комисионна от наемателя ДАВА ПОД НАЕМ: 1. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, БЕЗ ТЕЦ - 180 ЛВ. 2. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ТЕЦ, Ч. ОБЗ. - 170 ЛВ. 3. ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ, ИЗТОК, 100 КВ.М, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ - 700 ЛВ.

ИМОТИ КАТИ ЕООД кв. “Бели брег” № 3, ет. 3

срещу “BILLA”

Тел.:0899/340 470; 0897/855 615; 076/592 922

e-mail: imotikaty@abv.bg

imotikaty.com

КУПУВА СПЕШНО ЗА РЕАЛНИ КЛИЕНТИ: 1. Къща/вила или парцел в с.Кладница, с.Рударци или с.Драгичево! 2. Парцел към 800м2 в кв.Клепало или кв.Байкушева махала! 3. Парцел над 800м2 в кв.Ралица, кв.Могиличе или кв.Варош! 4. Парцел над 1500м2 в м.Ладовица! 5. Къща в кв.Клепало или кв.Байкушева махала и другите квартали! 6. Парцел в кв.Църква! 7. Къща в с.Дивотино или с.Люлин! 8. 1-стаен, 2-стаен и 3-стаен в кв.Изток или кв.Мошино! 9. Парцел от 1500м2/делим/ в с.Кладница, „Делта хил”! 10.Имоти в селата до 15000 лв. 11.Земеделски земи в обл.Перник! КОРЕКТНОСТ И СИГУРНОСТ НА 100% СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ !!!

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

Ул.”Найчо Цанов” №34, ет.4, www.joki.imot.bg офис:13 тел: 076/60 13 42 тел. 0877/950 474 ; 088/8548 867; 088/8227 490 НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 1. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, 69 КВ.М, ЕТ. 2, АКТ 16

- 32 500 ЕВРО

2. ТРИСТАЕН, ИД.Ц., ТЕЦ, 173 КВ.М, ЕТ. 2, 2 БАНИ, АКТ 16

- 87 700 ЕВРО

3. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 2, 107 КВ.М, 2 ТЕР.

- 38 000 ЕВРО

4. МАЛОМЕРЕН ТРИСТАЕН, ИД.Ц., ТЕЦ, ЛУКС, АКТ 16, ОБЗАВЕДЕН

- 40 000 ЕВРО

5. МЕЗОНЕТ, ИД.Ц., 149 КВ.М, ЛУКС, 3 СПАЛНИ, АКТ 16 6. ИЗТОК, АПАРТАМЕНТИ, ОТ 76 ДО 100 КВ.М, С АКТ 16, ЛИЗИНГ 7. ИЗТОК, АПАРТАМЕНТИ И МЕЗОНЕТИ ОТ 65 ДО 183 КВ.М, АКТ 16 8. МЕЗОНЕТ, ПАШОВ, 136 КВ.М, НОВ, АКТ 16

- 670 ЕВРО/КВ.М - Х 390 ЕВРО/КВ.М - ОТ 290 ЕВРО ДО 360 ЕВРО/КВ.М - Х 330 ЕВРО/КВ.М

ПРОДАВА: 1. ГАРСОНИЕРИ, ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 1, 55 КВ.М, ПЛ., ЕТ. 2

- 27 500 ЛВ.; 24 000 ЛВ.

2. ГАРСОНИЕРИ, ПРОУЧВАНЕ, 45 КВ.М, ТЕЦ, ЕТ. 6, ЕТ. 7, ЮГ

- 30 000 ЛВ.; 27 000 ЛВ.

3. ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 37 КВ.М, ЕТ. 1, РVС, ПОДОБР.

- 31 000 ЛВ.

4. ГАРСОНИЕРИ, ТЕВА, ТЕЦ, ТЕР., ЕТ. 1, ЕТ. 4 - 19 000 ЛВ.; 21 000 ЛВ.; 23 000 ЛВ. 5. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, 45 КВ.М, ТЕЦ, ЕТ. 7, РVС, ЮГ - 24 000 ЛВ. 6. СПЕШНО ДВУСТАЕН, ИД.Ц., ТЕЦ, ТЕР., ТХ., ЮГ - 24 000 ЕВРО 7. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТЕЦ, 2 ТЕР., ДО ПЛОЩАДА - 46 000 ЛВ. 8 СПЕШНО ДВУСТАЕН, ТЕЦ, ЕТ. , РVС, ТХ. - 48 000 ЛВ. 9. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, ЕПК, 2 ТЕР., РVС, ЛУКС, ОБЗ. - 49 000 ЛВ. 10. ДВУСТАЙНИ, ПАШОВ, ТЕЦ, ТЕР. - 31 900 ЛВ.; 34 000 ЛВ.; 36 500 ЛВ. 11. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ТЕЦ, ЕТ. 7, РVС, ПОДОБРЕНИЯ - 39 200 ЛВ. 12. ДВУСТАЙНИ, ТЕВА, ТЕЦ, ЕТ. 8; ЕТ. 6; ЕТ. 3 - 25 500 ЛВ.; 29 900 ЛВ. 13. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ТЕЦ, ЕТ. 2, ТИП ЗВЕЗДА, ПОДОБР. - 31 000 ЛВ. 14. ДВУСТАЙНИ, МОШИНО, 66 КВ.М, ТЕЦ, ЛУКС, РVС, ЕТ. 7 - 42 000 ЛВ. 15. ДВУСТАЙНИ, МОШИНО, ТЕЦ, ЕТ. 1, 2 ТЕР., РVС, ПРЕУСТРОЕН - 34 000 ЛВ.; 36 000 ЛВ. 16. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, 66 КВ.М, 2 ТЕР. - 21 000 ЛВ. 17. ДВУСТАЙНИ, ИЗТОК, ТЕЦ ЕТ. 5, ЮЖЕН, ЕТ. 1; ЕТ. 2 - 33 000 ЛВ.; 34 000 ЛВ.; 35 000 ЛВ. 18. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ТЕЦ, РVС, ЛАМИНАТ, СПЕШНО - 25 000 ЛВ. 19. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ТЕЦ, 66 КВ.М, 2 ТЕР. - 33 000 ЛВ. 20. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТХ., ТЕЦ, ЕТ. 6, ЮГ, 98 КВ.М - 30 000 ЕВРО 21. ТРИСТАЕН, ИД.Ц., 85 КВ.М, ЕТ. 2, ТЕР., ТХ., ТЕЦ, ПОДОБРЕНИЯ - 29 900 ЕВРО 22. ТРИСТАЕН, ИД.Ц., ТХ., ЕТ. 4, ТЕР., РVС, СЛЕД РЕМОНТ, ИЗГОДНО - 37 200 ЕВРО 23. ТРИСТАЕН, ИД.Ц., ТЕЦ, ЕТ. 2, 2 ТЕР., ЮГ, СПЕШНО - 29 900 ЕВРО 24. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ТЕЦ, ЕТ. 3, НЕПРЕХ., 88 КВ.М - 43 000 ЛВ. 25. СПЕШНО ТРИСТАЕН, МОШИНО, ТЕЦ, НЕПРЕХОДЕН - 36 000 ЛВ. 26. ИЗГОДНО, ТРИСТАЙНИ, ПАШОВ, ТЕЦ, ЕТ. 7/8/, АСАНСЬОР, ЕТ . 4 - 40 000 ЛВ. 27. ТРИСТАЙНИ, ТЕВА, ТЕЦ, ЕТ. 2, ЕТ. 4; ЕТ. 5, РVС - 37 000 ЛВ.; 40 000 ЛВ. 28. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, НЕПРЕХ., 2 ТЕР. - 32 500 ЛВ. 29. ТРИСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ТЕЦ, ЕТ. 3, НЕПРЕХ. РVС - 60 000 ЛВ. 30. СПЕШНО ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ТЕЦ, РVС, НЕПРЕХОДЕН - 44 000 ЛВ. 31. ТРИСТАЙНИ, ИЗТОК, ТЕЦ, ЕТ. 5, 2 ТЕР., ЕТ. 3, НЕПРЕХОДЕН - 45 000 ЛВ; 47 000 ЛВ. 32.КЪЩА, КВ. КЛЕПАЛО, РЗП 270 КВ. М, 2 ЕТ., Л.О., PVC, ГАРАЖ, - 45 000 ЕВРО 33. ДВЕ КЪЩИ, КВ. РАЛИЦА, РЗП: 100 КВ.М, С МАГАЗИН П: 400 КВ.М - 36 000 ЛВ. 34. КЪЩА, ЦЪРКВА, 2 ЕТ., РЗП: 130 КВ.М, Л.О., ГАРАЖ - 38 900 ЕВРО 35. КЪЩА, ДРАГИЧАВО, ДВ. 540 КВ.М, ЗП: 50 КВ.М - 43 000 ЛВ. 36. КЪЩА, МОШИНО, 2 Х 60 КВ.М, ПЛ., П: 660 КВ.М - 45 000 ЛВ. 37. КЪЩА, ИЗТОК, СУТ. + 2 ЕТ., ПЛ., ЗП: 60 КВ.М, ДВ 420 КВ.М - 75 000 ЛВ. 38. НОВА КЪЩА, ТЕЦ, РЗП: 190 КВ.М, 2 ЕТ. - 105 000 ЛВ. 39. ПАРЦЕЛ, БАТАНОВЦИ, 2 479 КВ.М, ЦЕНТЪР - 25 ЛВ./КВ.М СЪДЕЙСТВА ЗА ЖИЛИЩНИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

Кантора за недвижими имоти

“ПРЕСТИЖ” ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредити ПРОДАВА: Ново строителство кв. Изток, Център, ап. от 65 до 145 кв.м, магазини и офиси ДВУСТАЕН, СОФИЯ ЦЕНТЪР, БЛИЗО ДО “ОПЪЛЧЕНСКА”, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, АКТ 16, ЕТ. 5 - 50 000 ЕВРО 1. Боксониера, Топ-център, тх., ТЕЦ - 27 000 лв. 2. Гарсониера, ул. Струма, ет. 8, юг - 33 000 лв. 3. Гарсониера, Проучване, ет. 4, ТЕЦ, тер., западно изл. - 29 000 лв. 4. Двустаен, ИЦ, тх., ТЕЦ - 52 000 лв. 5. Двустаен, РЦ, 72 кв.м, южен, 2 тер., ет. 9, без ТЕЦ, ЕПК - 32 000 лв. 6. Двустаен, Пашов, ЕПК, ет. 5, преустр. - 37 000 лв. 7. Двустаен, Пашов, 70 кв.м, тх., пл., тер., ТЕЦ - 47 000 лв. 8. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3, РVС дограма, ремонт, преустр. - 32 000 евро 9. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 50 000 евро 10. Тристаен, Дараци, ет. 2, 3 тер. - 48 000 лв. 11. Тристаен, Пашов, непрех., ет. 6/8 - 41 000 лв. 12. Трисатен, ул. Ю. Гагарин, ет. 3, шпакловка, замазка, непрех. - 48 000 лв. 13. Тристаен, Изток, Утинор, 98 кв.м, мокет, балатум, теракот, фаянс, нов - 39 900 евро 14. Тристаен, гр. Радомир, ет. 2, кв. Арката, отлична локация - 25 000 лв. 15. Четиристаен, ул. Кракра, ет. 4, 98 кв.м, 2 тер., ТЕЦ - 40 000 евро 16 Продава или заменя, Къща кв. Монте Карло, за Двустаен и Гарсониера, /може и панел/ - 35 000 евро 17. Къща, Даскалово, дв. 600 кв.м, самост., масивна - 53 000 евро 18. Къща, вилна зона на с. Люлин, ток, сут. + 2 ет., дв. 500 кв.м - 19 000 лв. 19. Къща, Ковачевци, дв. 800 кв.м, равен, тх., пл., цел. достъп - 30 000 евро 20. Стара къща, ул. Брезник, п: 400 кв.м - 48 000 лв. 21. Вила, с. Светля, масивна, 2 ет., и полуетаж, беседка, лятна кухня, дв. 1 500 кв.м - 35 000 лв. 22. Вила, с. Долни раковец, дв. 1 200 кв.м, ток, мин. вода - 40 000 лв. 23. Вила с. Ездимирци, дв. 4 дка., мн. добра - 48 000 евро 24. Производствено хале, 400 кв.м, Н 6,3 м, дв. 1 400 кв.м 25. УПИ, кв. Ралица, 635 кв.м, спешно - 12 500 лв. 26. ПИ, кв. Ралица, над Профилакториум, 1 700 кв.м - 25 евро/кв.м 27. УПИ, кв. Изток, 750 и 1 500 кв.м, отлична локация - 50 евро/кв.м 28. УПИ, кв. Тева, 3 500 кв.м, за общ. обслужващи дейности - 25 евро/без ДДС/ 29. УПИ, 716 кв.м, Рударци, отлична локация - 35 000 евро 30. УПИ, 3100 кв.м, Сини вир, сграда - ЗП 208 208 кв.м 160 000 лв. 21. Парцел, Слишовци, 980 кв.м - 6 000 лв. 22. Парцел, 405 кв.м, със стара къща, над Болницата - 26 000 лв. 33. ЗАВЕДЕНИЕ - ТОП ЦЕНТЪР, 230 КВ.М - 85 000 ЕВРО 34. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места, Център, оборудвано, след ремонт - 200 000 евро 35. Магазин, кв. Изток, 50 кв.м, нап. завършен, акт 16 - 55 000 лв. 36. Магазин, Изток, 50 кв.м - 52 000 лв. 37. Офис, Център, 30 кв.м - 57 000 лв.

Кантора за недвижми имоти

СПЕКТЪР

GSM 0898/255 800 Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/ 1. Гарсониера, Ид.ц., тх., без ТЕЦ - 25 000 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 3, ет. 12 - 35 000 лв. 3. Гарсониера, Пашов, ет. 2, ет. 4- 27 000 лв.; 30 000 лв. 4. Гарсониера, Тева, ет. 1; ет. 4 - 20 000 лв.; 25 000 лв. 5. Гарсониера, Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 25 000 лв 6. Двустаен, ИЦ, тх., ет. 3, ТЕЦ, тер. - 43 000 лв. 7. Двустаен, ИЦ, ет. 1, ТЕЦ, ремонт - 33 000 евро 8. Двустаен, ИЦ, ет. 3; ет. 5 - 33 000 евро; 35 000 евро 9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 22 700 евро 10. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, тх., ТЕЦ - 31 000 лв. 11. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 49 000 лв. 12. Двустайни, Проучване, ет. 5, ет. 7 - 44 000 лв.; 50 000 лв. 13. Двустаен, Тева, ет. 3, ет. 4. - 29 000 лв. 14. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, РVС, юг - 25 000 лв. 15. Двустаен, Изток, ет. 1; ет. 5 -33 000 лв. 16. Тристаен, Топ център, нов, ет. 6, ТЕЦ 40 000 евро 17. Тристаен, Топ център, нов, ет. 3 - 70 000 евро 18. Четиристаен, ул. Кракра, ет. 4, ТЕЦ - 39 000 евро 19. Тристаен, Проучване, ет. 7, РVС - 49 000 лв. 20. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 37 000 лв. 21. Къща, над болницата, нова, сутерен+ 2 ет.- 62 000 евро 22. Къща, Ярджиловци, 2 ет., дв. 700 кв.м - 49 000 лв. 23. Къща, с. Дивотино, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м- 51 000 лв. 24. Къща, кв. Драгановец, ЗП: 60 кв.м, дв. 310 кв.м- 39 500 лв. 25. Офис, Ид.ц., до Съда, офис сграда, лукс - 18 000 лв. 26. Офис, до Съда, нов, 44 кв.м,акт 16 - 25 000 евро ДАВА СЕ ПОД НАЕМ: 1. Офис, ИЦ, ул. Отец Паисий, ет. 2 - 200 лв. 2. Офис, ИЦ, партер, ТЕЦ - 150 лв. 3. Етаж от къща, Винпром, обзаведен - 160 лв.


Имоти

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Съперник БРОКЕРСКА КАНТОРА "ПЕРНИК" тел. 076/60 28 94 дом. тел. 076/60 57 67 GSM 088 /8240 895

ПРОДАВА: 1. ТРИСТАЕН ИЗТОК, НЕПРЕХОДЕН, ТХ., ТАВАН, Л.О., РЕМОНТИРАН - 42 000 ЛВ.

Кантора "Каза" ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

076/60 15 42, 088/8851 333; 089/6860 765 www.imotikaza.imot.bg 1. Офис, до Съда, 16 кв.м, нова кооперация, акт 16 - 9 000 евро 2. Магазин, Изток, Ю. Гагарин, 46 кв.м - 26 500 евро 3. Магазин, Изток, нов завършен, лукс, 25 кв.м - 35 000 лв. 4. СЦ, партерно помещение, нов блок, 60 кв.м - 30 000 евро 5. 1-ст., Център, тухла, плоча, ТЕЦ - 28 000 лв. 6. 1-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2 - 40 000 лв. 7. 1-ст., Тв. ливади, ет. 2, 45 кв.м - 21 500 лв. 8. 1-ст., Тева, ет. 4, тер., без ТЕЦ - 17 500 лв. 9. 1-ст., Тева, ет. 5, тер., юг, без ТЕЦ - 20 000 лв. 10. 2-ст. СЦ, тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 4, 2 тер. - 45 000 лв. 11. 2-ст., СЦ, ет. 2, 78 кв.м, ТЕЦ, тер. - 30 000 евро 12. 2-ст., Топ-център, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., над Партер, за офис или живеене - 30 000 евро 13. 2-ст., Център, тх. пл., ТЕЦ, 67 кв.м, ет. 2 - по споразумение 14. 2-ст., Център, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 24 000 евро 15. 2-ст., Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ - 31 500 лв. 16. 2-ст., Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 29 400 лв. 17. 2-ст., Тева, eт.3, тип звезда, ТЕЦ, подобрения - 30 000 лв. 18. 2-ст., Тева, ет. 8, работещ асансьор, без ТЕЦ - 19 500 лв. 19. 2-ст., Мошино, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 35 000 лв.

www.maks.imot.bg cvete2001@mail.bg

20. 2-ст., Мошино, ет. 7, 2 тер., подобр. - 38 000 лв. 21. 2-ст., Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., РVС, мн. добър - 38 000 лв. 22. 2-ст., Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., до спирка - 32 500 лв. 23. 3-ст, СЦ, отл. ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, РVС, ламинат, вгр. кухня - 65 000 лв. 24. 3-ст., Център, панел, асансьор, добър - 42 000 лв. 25. 3-ст., Център, ет. 5, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., 100 кв.м, РVС, отл. - 55 000 лв. 26. 3-ст., Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер., асансьор, подобр. - 45 000 лв. 27. 3-ст., Изток, ет.8, раб.асансьор, непреходен 40 000 лв. 28. 3-ст., Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 4, ТЕЦ, непреходен - 50 000 лв. 29. 3-ст., Радомир, Арката, ет. 2, добър блок - 25 000 лв. 30. Къща, Драгановец, 5 стаи, баня, тоалетна, гараж, дв.340 кв.м 46 000 лв. 31. Парцел, над Автогарата, 416 кв.м, равен - 15 000 евро 32. Парцели, Варош, 467 кв.м, на 2 ул., 525 кв.м - 15 000 евро 33. УПИ, 11 дка., за стопански нужди - 5 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. 1-ст., СЦ, обзавеждане, ет. 5, ТЕЦ - 180 лв. 2. 3-ст., Мошино, обзаведен, след ремонт, ТЕЦ - 250 лв. 3. Магазин, Топ- център, 60 кв.м - 800 лв. 4. Магазин, Изток, гл. ул., лукс, WC - 250 лв. 5. Заведение, Изток, топ-място, 100 кв.м, + лятна площ 200 кв.м - 800 лв.

ñë.òåë.076 ñë.òåë.076// „Òúðãîâñêà “ áë 14, ÀÏ. 2, Òúðãîâñêà“ ÍÀÄ ÌÀÃÀÇÈÍ „ãëîáóë“ ПРОДАВА:

0888/251 0878/251 0896/251

3 ет., дв.900 кв.м 12. УПИ, с. Кладница, 860 кв.м, 910 кв.м 2. Къща, над Болницата, ЗП: 70 кв.м, дв. 170 кв.м- 21 000 лв. 13. УПИ, кв. Църква, 500 кв.м 3. Къща, Даскалово, сут. + ет., ЗП: 65 кв.м, дв. 340 кв.м- 39 800 лв. 14. ПИ, Радомир, мах. Долни Арбанас, 4. Вила, с. Косача, ЗП: 35 кв.м, дв. 500 кв.м - 31 500 лв. 2 000 км.м, със стара къща 5. Къща, Рудничар, 2 ет., дв. 260 кв.м - 20 000 лв. 15. ПИ, 1 500 кв.м, Радина чешма 6. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 3 ет., тх., пл., дв. 680 кв.м 16. УПИ, 506 кв.м, Църква, с малка къща 7. Къща, Богданов дол, 2 ет., дв. 1 345 кв.м - 30 000 лв. 17. УПИ, с. Слаковци, 1 400 кв.м 8. Къща, кв. Калкас, 3 ет., дв. 1 дка., 2 гаража - 90 000 лв. ДАВАМ ПОД НАЕМ: подходяща за бизнес

- 74 000 евро

9. Вила, с. Планиница, 3 ет., дв.1,7 дка

60 19 91

455 455 455

- 50 000 евро

10. Вила, Д. Раковец, ЗП: 43 кв.м, 2 ет., дв. 576 кв.м- 45 000 лв.

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895 0878/395 767

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията е създадена през 1994 г. Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч ГАРСОНИЕРИ: 1. Ид.ц., ТЕЦ, тер., ет. 3, 2 тав. помещения - 22 000 евро 2. Центъра, ет. 5, ТЕЦ, 45 кв.м - 25 000 евро 3. Центъра, ет. 3, 60 кв.м, таван, ТЕЦ - 26 500 евро 4. Центъра, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 34 000 лв. 5. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 28 000 лв. 6. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 32 000 лв. 7. Изток, ет. 8, ТЕЦ - 28 000 лв. 8. Изток, ет. 5, заедно с обзавеждането, ТЕЦ - 29 000 лв. 9. Изток, ТЕЦ, ет. 2, лукс ремонт - 32 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Център, ет. 9, ТЕЦ, 2 тер. - 50 000 лв. 2. Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 1, подх. и за бизнес 3. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 евро 4. Център, ЕПК, 70 кв.м, 2 тер. - 56 000 лв. 5. Тева, ТЕЦ, 2 тер., юг, ет. 6 - 27 000 лв. 6. Мошино, 2 тер., ТЕЦ - 29 000 лв. 7. Мошино, ТЕЦ,, 2 тел., преустр. в Тристаен, лукс ремонт - 39 000 лв. 8. Изток, ТЕЦ, 1 тер., лукс ремонт - 40 000 лв. 9. Изток, ет. 1, ремонт, ТЕЦ - по договаряне 10. Изток, ет. 7/непоследен/, ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв. 11. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 50 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Мезонет, Могиличе, 104 кв.м, перфектен, ремонт - 23 500 евро 2. Ид.ц., ет. 2, 98 кв.м, ТЕЦ, 3 тер., непрех., с ид. части от магазин - 70 000 евро 3. Проучване, ТЕЦ, 2 тер., ремонтиран - 52 000 лв. 4. Пашов, ет. 4, тх., 2 тер., ТЕЦ, таван - 57 000 лв. 5. Тева, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв. ВИЛИ И КЪЩИ: 1. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м, РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро 2. Къща в близост до Соф. шосе, 1 ет., дв. 300 кв.м - 57 000 лв. 3. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м, дв: 500 кв.м, санирана, PVC + къща за гости с РЗП: 40 кв.м, басейн - 170 000 евро 4. Къща, Сладк. коопер., тх., пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв. 5. Къща, Ярджиловци, 1 ет., ЗП: 86 кв.м, дв. 1,1 дка - 50 000 лв. 6. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м, нова, завършена - 60 000 евро 7. Етаж от Къща, 4 стаи, гараж над Автогарата - 16 000 лв. 8. Къща, зад Стоматологията, Пашов, 3 ет., тх., пл., РVС, л.о. - 80 000 лв. 9. с. Ярджиловци, 3 стаи, дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв. 10. с. Кошарево, стара къща, 60 кв.м, дв. 540 кв.м - 10 00 лв. 11. Къща, Ковачевци, 3 ет., РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис 3 помещения, сан. възел, паркинг,

11. Вила, с. Кладница, ЗП 70 кв.м,

1. Къща, над Автогарага, РЗП: 216 кв.,

БРОКЕРСКА КАНТОРА

7

20 февруари 2012 г.

105 000 евро 40 евро/кв.м 30 евро/кв.м - 28 000 лв. - 35 евро/кв.м - 12 лв./кв.м

ул. Търговска над магазини - 500 лв. 2. Мезонет, РЦ, луксозен ТЪРСИ ПОД НАЕМ: 1. Ресторант в района на

1. ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 2, УЛ. СТРУМА, ЕТ. 5, НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕНИ новата сграда на ъгъла на ул. Кракра и ул. Райко Даскалов - ет. 1

НИКОЛ

ЕООД

0894/615 757; 0878/787 453

Тв. ливади и Центъра 0886/149 700 0886/149 701

сл. 076/59 28 66 дом. 076/60 55 83 076/60 58 11

Нов блок в Изток, между Ю. Гагарин и Бл. Гебрев, апартаменти от 60 до 130 кв.м, х 450 евро/кв.м и магазини х 680 евро/кв.м 1. БОКСОНИЕРА, ДО Х-Л ЗОРА, ЕТ. 7/Н/, БЕЗ ТЕЦ, С ТОПЛА ВОДА, МН. ДОБРА - 11 000 ЛВ. 2. Гарсониера, Тева, ет. 6, мн. добра, може и с обзавеждане - 26 000 лв. 3. Гарсониера, Кристал, ет. 3, тх., пл., РVС, 50 кв.м - 21 200 лв. 4. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ТЕЦ, ЕТ. 8, РАБ. АСАНСЬОР - 19 800 ЛВ. 5. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 7, РАБ. АСАН., ТЕЦ, РVС- 24 000 ЛВ. 6. Голям Двустаен, СЦ, тх., пл., ет. 2, тер., юг - 30 000 евро 7 Двустаен, ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., тх., пл. - 70 000 лв. 8. Двустаен, СЦ, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., 75 кв.м - 42 000 лв. 9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ - 31 500 лв. 10. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, тер., ет. 6 - 45 000 лв. 11. Двустаен, Изток, ет. 8, асансьор работи, отличен покрив, ТЕЦ - 25 000 лв. 12. ТРИСТАЕН, СЦ, ЕТ. 2, ТХ., ТЕЦ, 2 ТЕР. - 31 000 ЕВРО ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, необзаведена, без ТЕЦ, добра - 160 лв. 2. Тристаен, Изток, ет. 3, необзаведен, след ремонт - 200 лв. 3. Двустаен, ул. Струма, нап. обзаведен, след ремонт, нова баня - 390 лв. 4. Двустаен, Изток, необзаведен, освежен - 200 лв. 5. Тристаен, Дараците, необзаведен, след ремонт - 200 лв. 6. Офис, нов отличен, партер, до Съда - 350 лв.

ÁÎÂÈÍÀ e-mail: imoti_bovina@abv.bg

ул.”Кракра” 57/2Б тел. 076/60 03 54, 0898/53 48 32, 0899/95 60 15

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро 2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв. 3. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро 4. Двустаен, ул. Струма, ет. 3, ТЕЦ, ремонтиран - 47 000 лв. 5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 8, ЕПК, вгр. кухня, ламинат, направена баня - 56 000 лв. 6. Тристаен, Център, непреходен, ТЕЦ, ет. 1 - 67 000 лв. 7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро 8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м - 56 000 лв. 9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м, 2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв. 10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро 11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно 12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро 13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв. 14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно 15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв. 16. Парцел, Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв. 17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Магазин, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне 2. Двустаен,Ц, ет. 7, обзаведен, Гарсониера, Ц, обзаведена - 220 лв. 3. Двустаен, кв. М. Карло, ет. 2, ч. обзаведен - 200 лв. 4. Хале, кв. Мошино, 500 кв.м Н=4 м - 600 евро

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60

площад "Кракра Пернишки” Бл.14-Б, офис 9, партер/до сл. София/ Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г., ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята. Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м Уникална цена от 390 евро/кв.м

1. Гарсониера, ул. Кракра, 36 кв.м, тх., ет. 1 2. Гарсониера, ЦГЧ, ет. 7, ЕПК, тер., юг 3. Гарсониера, Дараци, ет. 4, южна 4. Гарсониера, до ЛИДЛ /Мошино/, ет. 6, тх., нова 5. Гарсониера, Бл. Гебрев, ет. 3, тх., южна 6. Гарсониера, Тева, ет. 5, преустр. в 2-ст., обзав., лукс 7. Двустаен, Център, ет. 3, тх., 80 кв.м, по БДС 8. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, тер. БДС 9. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 5, реновиран 10. Двустаен, площад Кракра, ет. 4, тх., 54 кв.м 11. Двустаен, ЦГЧ, ет. 2, след лукс ремонт 12. Двустаен, Мошино, ет. 2, нов, обитаем с гараж 13. Двустаен, ЦГЧ, лице на площада, ет. 2, над партер 14. Тристаен, ЦГЧ, ет. 1, тх., реновиран 15. Тристаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, до СОУ 16. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри 17. Тристаен, Мошино, ет. 5, до СОУ, непреходен 18. Тристаен, Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ, до СВА Кантора за недвижими имоти

- 15 400 евро - 18 400 евро - 14 400 евро - 30 900 евро - 20 000 евро - 18 500 евро - 26 600 евро - 16 500 евро - 13 500 евро - 27 999 евро - 35 500 евро - 30 800 евро - 39 500 евро - 53 900 евро - 26 500 евро - 27 400 евро - 21 500 евро - 21 900 евро

ул.”Търговска” 42, ет.3 /стария съд/

Орел “EООД”

Тел.: 0898/945 694; 0878/655 822

СЪДЕЙСТВА ЗА ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ 1. Гарсониери, Дараците, ет. 3; ет. 4; ет. 7

- 29 000 лв.; 37 000 лв.;33 000 лв.

2. Гарсониера, Център, тх., пл., без ТЕЦ

- 23 000 лв.

3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг

- 35 000 лв.

4. Гарсониери, Пашов, ет. 2; ет. 4, юг, средна, след ремонт - 27 000 лв.; 32 000 лв. 5. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер. - 26 000 лв.; 21 000 лв.; 23 000 лв. 6. Гарсониера, Мошино, ет 4, юг, средна

- 28 000 лв.

7. Гарсониера, Ю. Гагарин, ет. 2, ТЕЦ, панел

- 27 000 лв.

8. Гарсониера, Б. Гебрев, ет. 3, 47 кв.м, + 22 кв.м, таван, тух. 9. Гарсониери, Б. Гебрев, ет. 3, ет. 7, с екстри

- 28 000 лв.

- 36 000 лв.; 31 000 лв.

10. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт

- 8 000 лв.

11. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, подх. за бизнес

- 48 000 лв.

12. Двустайни, СЦ, ет. 5; ет. 3, тх., пл., отлични

- 52 000 лв.

13. Двустаен, Център, ет. 3, среден, 2 тер., ремонтиран

- 46 000 лв.

14. Двустайни, Тв. ливади, ет. 1; ет. 2, тх., пл.

- 31 000 лв.; 37 000 лв.

15. Двустайни, Пашов, ЕПК, ет. 1; ет. 5

- 29 000 лв.; 37 000 лв.

16. Двустайни, Ю. Гагарин, ет. 5; ет. 1

- 25 000 лв.; 31 000 лв.

17. Двустайни, Бл. Гебрев, ет. 2; ет. 4, след ремонт

- 44 000 лв.

18. Тристаен, Център, панел, мн. добър

- 41 000 лв.

19. Тристаен, Пашов, ет. 2, ПВЦ, 3 тер., непреходен

- 43 000 лв.

20. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри

- 49 000 лв.

21. Тристаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер.

- 41 000 лв.

22. Тристаен, Изток, ет. 4, ТЕЦ, тер.

- 45 000 лв.

23. Нова къща, над Автогарата, гараж + 2 ет., дв. 600 кв.м

- 62 000 лв.

24. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 500 кв.м

- 74 000 лв.

25. Къща, Драгичево, 3 ет., х 3 стаи, дв. 560 кв.м

- 56 000 евро

26. Къща, Изток, мазе + 2 ет. дв. 300 кв.м, ПВЦ

- 59 000 лв.

27. Къща, Д. Раковец, РЗП: 96 кв.м, гараж + 2 ет., дв. 1 300 кв.м - 31 000 лв. 28. УПИ, Р. Димитров, 700 кв.м, ток, вода, ограден х 35 кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 6, напълно обзаведена

- 200 лв.

2. Гарсониера, Пашов, ет. 2, ч. обзаведена

- 150 лв.

3. Двустайни, Изток, след ремонт, ет. 4; ет. 8 4. Тристаен, РЦ, напълно обзаведен, може и за работници

- 180 лв.; 200 лв. - 340 лв.


8

Имоти

20 февруари 2012 г.

Съперник

Ул. "Търговска" 30/29, ет. 1 /Розовия блок/, вх. В /от към Батенберг/ Тел. 076/60 19 23; GSM: 088/7938 108

“ЕЛИОН”ЕООД

eliyon@abv.bg БИЗНЕС ОФЕРТИ: 1. Два магазина, Мошино, лукс - х 30 000 лв. ПРОДАВА: 1. Гарсониери, Дараците, ет. 7, ет. 4, ТЕЦ, тер., лукс - 33 000 лв.; 29 000 лв. 3. Гарсониера, Тева, ет. 2, ТЕЦ - 25 000 лв. 4. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 25 000 лв. 5. Двустаен, Ид.ц., ет. 1, тх., ТЕЦ, 72 кв.м - 38 000 лв. 6. Двустаен, Център, ет. 1, тх., пл., 70 кв.м, ТЕЦ, подобр., тер. - 48 000 лв. 7. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ, тер., ет. 2 - 36 000 лв.; 35 000 лв. 8. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м - 34 000 лв. 10. Двустаен, Пашов, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 30 000 лв. 11. Двустайни, Мошино, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв. 12. Двустаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., подобр. - 40 000 лв. 13. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, юг - 28 800 лв. 14. Двустаен, Изток, УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7 - 56 000 лв. 15. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро 16. Тристаен, Ид.ц., ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС - 38 000 евро 17. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро 18. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 43 000 лв. 19. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.

АГЕНЦИЯ “АРГО” ул. “Кракра” 15, ет.1 тел./факс: 0877/698 384;

0898/56 97 84; 0888/820 327 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв. 2. 1-ст., Мошино, УТИНОР, ет. 5 - 32 000 лв. 3. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 4. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв. 5. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв. 6. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв. 7. 2-ст., Изток, ТЕЦ - 29 000 лв. 8. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер. за ремонт - 37 000 лв. 9. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 37 500 лв. 10. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг 32 000 евро 11. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен45 000 лв. 12. 3-ст., Тева, ТЕЦ,тер., ет. 5, добър - 42 000 лв. 13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро 14. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро КЪЩИ: 1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м, гараж, дв. 350 кв.м - 40 000 лв. 2. Къща, над Автогарата, нова, завършена, дв. 400 кв.м, РЗП: 240 кв.м- 50 000 евро 3. Къща, над Полицията, 2 ет., тх., пл., дв. 220 кв.м - 68 000 лв. 4. Къща, кв. Клепало, 2 ет., след ремонт, тх., пл.- 70 000 лв. 5. Къща, Драгичево, РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ч. обз. - 200 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, лукс, обз. - 280 лв. 3. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв. 4. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв.

Агенция “АРВИ” тел: 0896/36 38 87

Продава: 1. Боксониера, Център, ет. 7 - 30 000 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, ет.3, ЕПК- по догов. 3. Гарсониера, Пашов, ет.2 - 29 000 лв. 4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2 - 43 000 лв. 5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 14 - 45 000 лв. 6. Тристаен, Център, ет. 6 - 32 000 евро 7. Тристаен, Тева, ет. 2 - 39 000 лв. 8. Къща, Даскалово, сут. + 2 ет. + таван, дв. 570 кв.м - 53 000 евро 9. УПИ, Кладница, 612 кв.м - 55 000 лв. 10. УПИ, Кладница, 2 300 кв.м - 85 000 евро 11. Търговски обект, ул. Вардар, ЗП: 200 кв.м, за търговия на едро, кафе, може и на части - 210 000 лв.

НЕВИ КОМЕРС бизнес център Елена офис 905 тел: 076/582 041; 0899/866 534; 0878/556 585 www.nevi.imot.bg

20. Тристаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, преустроен - 43 000 лв. 21. Тристаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, тер., подобр., - 45 000 лв. 22. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро 23. Тристаен, Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., непрех. - 49 800 лв. 24. Къща, Соф. шосе, ЗП: 50 кв.м, дв. 140 кв.м - 34 600 лв. 25. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 39 000 лв. 26. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража, РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - по договаряне 27. Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 43 000 евро 28. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 62 000 евро 29. Масивна сграда, Винпром, 2 ет., РЗП: 256 кв.м - 38 000 лв. 30. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м 31. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 25 000 евро 32. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 45 евро/кв.м 33. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне 34. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне 35. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м 36. УПИ, Изток, 2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 35 евро/кв.м; 40 евро/кв.м 37. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м 38. УПИ, 1 640 кв.м, Рударци, груб строеж - 105 000 евро

ул. “Н. Цанов” 34, /над Êàíòîðà ÈÌÎÒÈ р-т “Елит”/, ет.2, офис: 7 Тел.: 0895/718 709 „ÈÂÀ” ÅÎÎÄ 088/8215 130, 076/60 13 38

ул. Н. Цанов - 32 /до вх. на р-т Елит/ 0 8 9 0 / 5 5 2 8 5 5 ; 0879/845 941 1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 58 кв.м, тер., тх., пл. - по договаряне 2. Двустаен, Изток, ет.5, добър вид - 41 000 лв. 3. Двустаен, Тв. ливади, добър, ет. 14 - 45 000 лв. 4. Двустаен, Тева, перфектен, ет. 2, ТЕЦ - 38 000 лв. 5. Двустаен, Тева, ет. 5, без ТЕЦ, отличен - 36 500 лв. 6. Двустаен, Тева, ет. 6, отл., РVС дограма, външна изолация - по договаряне 7. Двустаен, Тв.ливади, тх, ет. 2, ремонтиран - 39 500 лв. 8. Двустаен, Изток, ет. 8, раб. асансьор, отл., спешно - 39 000 лв. или зменя за гарсониера с доплащане 9. Двусаен, Изток, ет. 2, тх., пл., 72 кв.м, ТЕЦ, до банка ДСК - 48 000 лв. 10. Двустаен, Изток, ет. 7, отличен, юг, ТЕЦ - 43 000 лв. 11. Двустаен, Изток, без тер., ет. 1, ТЕЦ - 31 500 лв. 12. Двустаен, Изток, на канала, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3 /н/, отл. - 33 000 евро 13. Тристаен, Изток, ет.4, тх., пл., нов блок, лукс - 64 500 лв. 14. Тристаен, Проучване, ет. 1, непреходен - 44 000 лв. 15. Тристаен, Тева, ет. 5, готов за живеене, отличен - по договаряне 16. Тристаен, Тева, ет. 5, отрем., лукс - 50 000 лв. 17. Тристаен, Тева, ет. 5, сп. непрех., ТЕЦ - 43 000 лв. 18. Тристаен, Изток, ЕПК, 11 ет., мн. добър, 102 кв.м - 40 000 евро 19. Тристаен, Изток, Бл. Гебрев с магазинна част, 109 кв.м + 50 кв.м мазе и таван - 71 000 евро 20. Трисатен, Радомир, кв. Тракия, ет. 8, асансьор - 25 800 лв. 21. Помещение, ул. Кракра, 118 кв.м, подх. за офис и магазини - 119 000 евро ДАВАПОДНАЕМ: 1. Двустаен, Мошино, обзаведен, ет.7 - 250 лв. 2. Помещение, Ид.ц, 15 кв.м - 150 лв. Купува Апартаменти Къщи в Перник и региона

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Бела вода, ет. 2, 55 кв.м, РVС-дограма, с обзавеждане - 14 000 лв. 2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв. 3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 51 000 ЛВ. 4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне 5. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв. 6. Двустаен, Мошино, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., изток/запад - 36 000 лв. 7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение 8. Двустаен, Изток, усвоен таван, обособен в мезонет, РЗП: 110 кв.м, РVС - 58 000 лв. 9. Двустаен, Изток, 2 тер., ТЕЦ, на топ-място - 32 000 лв. 10. Двустаен, Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, лукс, ремонт - 35 000 лв. 11. Тристаен, Център, близо до Болницата, ет. 3, тх., пл., мн. подобр. и преустр. - 43 000 евро 12. Тристаен, ул. От. Паисий, ет. 4, тх., ТЕЦ, 100 кв.м - 52 000 евро 13. ТРИСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 3, ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ., ВЪТРЕШЕН - 38 000 ЛВ. 14. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., лукс ремонт - 53 500 лв. 15. Къща, над Соф. шосе, ЗП: 70 кв.м, дв. 215 кв.м, може и за бизнес - 56 000 лв. 16. Къща, над Соф. шосе, сут. + ет., сменена дограма, външна изолация, допълнителни постройки, дв. 750 кв.м - 40 000 лв. 17. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв. 18. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв. 19. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро 20. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 15 до 20 евро/кв.м 21. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м 22. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 30 000 лв. 23. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро 24. Работещ търговси обект, Мошино, ЗП: 30 кв.м, комуникикации, отстъпено право на строеж, от 94 кв.м - по договаряне 25. Магазин, ул. Струма, ЗП: 69 кв.м, с оборудване за хр. стоки - 45 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Ид.ц., необзаведен, ет. 2, ТЕЦ - 200 лв. 2. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв. 3. Помещение, Център, 25 кв.м, ремонт, подходящо за офис, фриз. салон - 200 лв. СПЕШНО КУПУВА: 1. ГАРСОНИЕРА, ДВУСТАЕН, В ИЗТОК, МОШИНО - ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА 2. ПОМЕЩЕНИЕ, ЦЕНТЪР, ПОДХОДЯЩО ЗА ВЕТЕРИНАРЕН КАБИНЕТ 3. ТРИСТАЕН, ИЛИ ДВУСТАЕН, ПРОУЧВАНЕ - ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

1. Гарсониера, Изток, ет. 6, за ремонт

- 20 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, 1 тер., ет. 4

- 25 000 лв.

3. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м 4. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини, гранитогрес, завършена баня, СОТ, - 19 000 евро

КУПУВА: 2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов 3. Тристаен , Изток

Телефони:

076/67 34 03; 0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

ТОП ОФЕРТИ:

1. Гарсониера, Изток, Мошино

комисиона

Всички оферти на агенцията са без комисионна за купувача 1. Гарсониера, Изток, ет. 4/4 тх., с таван и мазе, оферта А-453 - 24 000 лв. 2. Гарсониера, Изток, ет. 8, ТЕЦ, южна, оферта А-479 - 22 000 лв. 3. Гарсониера, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, оферта, А-485 - 23 500 лв. 4. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, тх., оферта А-459 - 22 000 лв. 5. Гарсониера, Радомир, жк-Тракия, лукс, ет. 8, оферта А-457 - 13 400 лв. 6. Двустаен, Изток, ет. 1, оферта А-454 - 31 500 лв. 7. Двустаен, Мошино, ет. 8, ТЕЦ, РVС, оферта А-449 - 34 900 лв. 8. Двустаен, Тева, ет. 1, 2 балкона оферта А-492 - 22 000 лв. 9. Двустаен, Център, ет. 6/6, тх., ТЕЦ, оферта А-438 - 45 900 лв. 10. Двустаен, Дим. махала, ет. 1, ТЕЦ, оферта А-494 - 28 000 лв. 11. Двустаен, Радомир, жк Арката ет. 8, оферта А-442 - 17 000 лв. 12. Тристаен, Дим. махала, ет.5/5, тх., непрех., оферта А-472 - 46 000 лв. 13. Тристаен, Изток, ет. 8, РVС, добър, оферта А-445 - 48 000 лв. 14. Тристаен, Тева, ет. 8, лукс, ТЕЦ, оферта А-444 - 39 500 лв. - 32 000 лв. 15. Тристаен, Тева, ет. 1, ТЕЦ, оферта А-431 16. Тристаен, Център, ет. 5/8, оферта А-488 - 55 000 лв. 17. Тристаен, гр. Радомир, ет. 4/6, непреходен оферта А-402 - 24 500 лв. 18. Тристаен, Радомир жк Гърляница ет. 6/8, оферта А-461 - 30 000 лв. 19. Къща, Клепало, РЗП: 60 кв.м, дв. 307 м, оферта К-188 - 33 000 лв. 20 20.. Къща, Могиличе, РЗП: 50 кв.м, дв.190 кв.м, след ремонт оферта К-513 - 35 000 лв. 21. Къща, Могиличе, РЗП: 75 кв.м, дв. 150 м., пл., оферта, К- 541 - 47 000 лв. 22. Къща, Клепало, РЗП: 120 кв.м, дв. 400 кв.м, пл., оферта К-109 - 60 000 лв. 23. Къща, Дрен, РЗП: 100 кв.м, дв. 550 м., пл. ЛО, оферта К-549 - 30 000 евро

Кантора “ТАНЯ” недвижими имоти

в търговски комплекс, с 7 магазина

%

- до 23 000 лв. - до 30 000 лв. - до 35 000 лв.

1. Помещение, 180 кв.м, Изток, “Бл. Гебрев” - 1 800 лв. 2. Магазин, “Бл.Гебрев”, 45 кв.м - 450 лв. 3. Магазин, СЦ, до х-л. Струма, 50 кв.м - 600 лв. 4. Магазин, 70 кв.м, Изток, Бл. Гебрев, с/у новите автопрегледи, с възможност за наемане на още 70 кв.м - 550 лв.


Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Имоти

Съперник

ПЛАНЕТА

BG

Недвижими имоти - ул.”Алабин” 50А, ет.1

София 9804285 0898/492 901

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60

площад "Кракра Пернишки” Бл.14-Б, офис 9, партер/до сл. София/

КЪЩИ 1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж 2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици 2. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар 3. С. Студена, РЗП: 130 кв.м, дв. 1 дка, нова 4. С. Студена, по пътя за яз. стена, РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. ПАРЦЕЛИ: 1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона - Со 2. Изток зад Банята, УПИ, 1 860 кв.м 3. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен 4. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра 5. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин, за обсл. дейности и жил. стр. 6. УПИ, 4 901 кв.м, лице на булеварда за обсл. дейности и жил стр. 7. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес ДАВА ПОД НАЕМ: 1. ЦГЧ, самост търг. комплекс, РЗП 400 кв.м 2. ЦГЧ, офис, партер, 40 кв.м, в бизнес сграда 3. Изток, на спирка РЗП: 140 кв.м, работещ 4. Апартамент, 27 кв.м, ЦГЧ, обзаведен 5. Самостоятелна сграда, 70 кв.м, в Изток, до пазар Сезони

- 41 900 евро - 16 900 евро - 36 000 евро - 62 000 евро - 88 евро/кв.м - 58 евро/кв.м - 17 900 евро - 13 500 евро - 79 500 евро - 100 евро/кв.м - 60 500 евро - по договаряне - 180 евро - 770 евро - 100 евро - 250 лв.

КАНТОРА

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

Агенцията е създадена през 1994 г.

Перник www.planeta.imot.bg www.planetabg.imot.bg

ПРОДАВА: 1. 1-ен, кв. Ив. Пашов, перфектен, с обз. - 35 000 лв. 2. 2- ен., Кленовик, 90 кв.м, отл. - 19 000 лв. 3. 2-ен., ул. Търговска - 68 000 лв. 4. 2-ен., Бела вода, 65 кв.м - 20 000 лв. 5. 3-ен, кв. Изток, ет. 1, 85 кв.м, ет.2, 89 кв.м.- 49 000 лв. 6. 2-ен, Тв. ливади, ЕПК, 65 кв.м, отл. - 54 000 лв. 7. 3-ен, Център, тх., 90 кв.м - 33 000 евро 8. Къща, Р. чешма, грум строеж - 50 000 лв. 9. Къща, кв. Изток, 3 ет. - 59 000 евро 10.. Къща, с. Дивотино, дв. 600 кв.м - 30 000 лв. 11. Къща, с. Велковци, 35 кв.м, цел. достъп- 13 000 лв. 12. Къща, Ковачевци, груб строеж - 18 000 лв. 13. Къща, Чепино, 3 ет.,цел. достъп - 24 000 лв. 14. Къща, Брез. извор, 2 ет., дв. 1 200 кв.м - 40 000 лв. 15. Къща, с. Муртинци, 40 кв.м, дв. 1200 кв.м- 17 000 лв. 16. Къща, Дивотино, 80 кв.м, дв. 890 кв.м - 20 000 лв. 17. Къща, Рударци, РЗП: 120 кв.м, дв. 370 кв.м- 47 000 евро 18. Къща, с. Стефаново, 2 ет., дв. 1 200 кв.м 28 000 лв. КУПУВА И НАЕМА ЖИЛИЩА В ГР. СОФИЯ И ГР. ПЕРНИК

Продава апартаменти в центъра на Виена /Австрия/, престижни райони, ново или съществуващо строителство. Цел-инвестиция с отдаване под наем, или за живеене, Гарантирана възвръщаемост.

"Мила ЕМ" ЕООД

МНОГО СПЕШНО КУПУВА: 1. Гарсониера, Център - до 19 000 евро 2. Гарсониери във всички квартали - до 26 000 лв. 3. Гарсониера, Изток, без 1-ви и посл. ет. - до 29 000 лв. 4. Двустаен в Център - до 30 000 евро 5. Двустаен в кв. Изток, Тева или Мошино, за ремонт - до 30 000 лв. 6. Тристаен в Център - до 35 000 евро 7. Тристаен, Тева - до 30 000 лв. 8. Двустаен, Пашов - до 28 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Център, ТЕЦ, ет. 5, обзаведен - 180 лв. 2. Тристаен, Център, лукс, цялостно обзавеждане- 500 лв.

сл.тел.: 076/60 57 12 GSM: 0878/66 38 68; ул. Търговска, бл. 33 ет. 2 0885/05 88 17

“КРЕДО” ЕООД

КУПУВА ГАРСОНИЕРИ, ДВУСТАЙНИ И ТРИСТАЙНИ В ЦЕНТЪР, ИЗТОК И ТЕВА ПРОДАВА: 1. Къща, над Соф. шосе, РЗП: 110 кв.м, дв. 300 кв.м, 2 ет. ет.-- 74 000 лв. 2. Къща, Рударци, пл., дв. 730 кв.м, РЗП: 90 кв.м, панорамна гледка към Витоша на 2 ет., с гараж и мазе 5. УПИ, 930 кв.м, Кладница със стара къща, равно асфалтов път

- 58 евро/кв.м

6. УПИ, Кладница, 700 кв.м, равен, целогодишен достъп достъп-- 39 000 евро 7. УПИ, със стара къща, 400 кв.м, над Полицията - 26 000 лв. 8 . Продава или дава под наем Хале 175 кв.м, Н=7 м, РVС, тр. ток, WС, СОТ

- 70 7000 лв.

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 3 броя офиси, изгодна цена тел. 0888/697 368; 0898/694 842; 0888/503 237

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

Тел ефони: 60 13 15 елефони: ефони:60 15;; 0898/680 417; вечер: 076/60 52 68

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели ГАРСОНИЕРИ: Соф. шосе, , ет. 1, тх. - 20 000 лв.; Пашов, ет. 2, ТЕЦ - 30 000 лв. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 29 000 лв.; Мошино, ет. 4, ТЕЦ - 30 000 лв. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.; Радомир ет. 1, 2 и 7 - по договаряне Красно село, ет. 2 - 23 000 евро; Радомир, ет. 3, 6, 7 и 8 - по споразумение ДВУСТАЙНИ: 1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 29 000 евро 2. ул. Струма, ет. 2 тх., ТЕЦ, 76 кв.м - 33 000 евро 3. Могиличе, ет. 2, 2 тер., 68 кв.м, л.о., камина и радиатори - 46 000 лв. 4. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; ет. 2, ТЕЦ, среден - 37 000 лв. 5. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 39 000 лв. 6. Изток, ет. 2, 2 тер., тх., ремонт - 45 000 лв. 7. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 1 тер., за ремонт - 32 000 лв. 8. Радомир, кв. Арката, ет. 7/н/, 2 тер., добър - 17 000 лв. 9. Бела вода, 64 кв.м, реновиран, саниран, с подобрения - 35 000 лв. 10. София, кв. Лозенец, партер, тх., подходящ за офис - 45 000 евро ТРИСТАЙНИ: 1. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 евро; ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 42 000 евро 2. Тева, ет. 5, 2 тер., ТЕЦ, много добър - 40 000 лв. КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 20 000 евро 2. Къща, Радомир, етаж, 2 мазета, гараж, УПИ: 500 кв.м - 40 000 лв. 3. Къща Дивотино, нова ЗП: 55 кв.м, сут. + 2 ет., парцел 800 кв.м - 51 000 лв. 4. Къща, гр. Земен, мах. Орлово гнездо, 40 кв.м - 50 000 лв. 1. 2. 3. 4.

5. Къща, с. Кошарите, Център, мазе, 2 ет., пл., п: 1 дка - 50 000 лв. 6. Къща, над Общината, сут., гараж, и 2 ет., х 60 кв.м, близнак в добро съст.- 35 000 евро 7. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка - 25 000 лв. 8. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м, сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м- 180 000 лв. 9. Къща, с. Житуша, 70 кв.м, баня, тоалетна, дв: 1.4 дка - 25 000 лв. 10. Къща, с. Ковачевци, сут. + 2 ет., груб стр., дв. 450 кв.м - 27 000 лв. 11. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м - 42 000 лв. 12. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж, дв. 700 кв.м - 50 000 евро 13. Къща, Дивотино, ЗП: 80 кв.м, УПИ: 900 кв.м - 20 000 лв. 14. ПИ, 1 416 кв.м, с. Г. Бучино, Бачова махала, може и 5 дка- по договаряне 15. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща - 19 000 лв. 16. Парцел, над Проучване, на 2 улици - 16 000 евро 17. Парцели, с. Люлин, 830 кв.м - 25 000 лв; с. Кладница, 670 кв.м - х 50 евро/кв.м 18. Парцел, кв. Ралица, 430 кв.м - по договаряне ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, обзаведена - 200 лв. 2. Двустаен, Център, нов блок, с бойлер, необзаведен - 220 лв. 3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, бойлер, необзаведен - 170 лв. 4. Двустаен, Изток, ч. обзаведен, в добро състояние - 200 лв. 5. Софийско шосе, 80 кв.м, магазин, със склад, тоалетна + баня - 200 лв. 6. Автогарата, Двустаен, две стаи с преход, кухня, тх. без ТЕЦ, ч. обз.- 150 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

Тел: 0894/066 921; 076/591 967 ул. Търговска № 33, вх. В, ет. 1

МОЖЕ И БЕЗ ТЕЦ - ДО 26 000 ЛВ. 2. ДВУСТАЕН, ТЕВА - ДО 30 000 ЛВ.

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ” Ул. ”Н. Цанов” № 34, ет. 4, офис: 13 www.joki.imot.bg

тел: 076/60 13 42; 088/8227490; 088/8548 867; 0877/ 950 474 ПРОДАВА ИМОТИ ЗА БИЗНЕС: 1. УПИ, кв. Изток, от 8 дка до 46 дка, в регул., ток, вода, съседни- 15 евро/кв.м/без ДДС/ 2. УПИ, кв. Църква, от 10 до 42 дка, всич. комуникации - 45 евро/кв.м 3. УПИ, Батановци, пром. зона, 4 630 кв.м, до ж.п. гара, всички комуникации- 25 лв./кв.м 4. УПИ, 10 дка, на В.Г.М, път, газ, ток, вода, ж.п. гара - 150 евро/кв.м/без ДДС/ 5. УПИ, Изток, пром. зона, 5 140 кв.м, отлична локация - 45 евро/кв.м 6. УПИ, Църква, 2 812 кв.м, промишл., регулация, ток, вода, асфалт - 40 евро/кв.м 7. УПИ, кв. Кристал, 3660 кв.м, вс. комуникации - 76 000 лв. 8. УПИ, Мошино, 3 дка, право на строеж - 1 115 кв.м - 89 200 лв. 9. УПИ, Изток, 5 000 кв.м, топ-място, вс. комуникации - 150 евро/кв.м/ без ДДС/ 10. УПИ, 8 дка, до Стомана, вс. комуник. - 40 евро/кв.м 11. УПИ 9 800 кв.м, в Стомана, вс. комуник. - 50 евр/кв.м 12. Парцел, Студена, 3 199 кв.м, ограда, триф. ток, вода - 20 евро/кв.м 13. Самостоятелен ет. от бизнес сграда, ет. 1, 203 кв.м, състояща се от 5 офиса с WC, ремонтирани, разсрочено плащане до 1 г. - 1 000 евро/кв.м 14. Офис, Ид.ц., партер, 50 кв.м, 2 помещения, лукс, нови - 35 000 евро 15. Офис Ид.ц., ТЕЦ, 16 кв.м, ет. 2, ново - 9 000 евро 16. Офис, Ид.ц., 44 кв.м, ново стр., до Съда, акт 16 - 25 500 евро 17. Офис, Ид.ц., ново стр., 50 кв.м, партер, до Съда - 35 000 евро 18. Офис, Ид.ц., 47 кв.м, ет. 1, н. стр., до Съда - 600 евро/кв.м 19. Офис, Изток, 52 кв.м, н. стр. - х 450 евро/кв.м 20. Магазини, Пашов, 70 кв.м, 83 кв.м, нови, акт 16 - х 550 евро/кв.м 21. Магазин, Изток, 173 кв.м, нов - 500 евро/кв.м /с ДДС/ 22. Магазини, Изток, 35 кв.м, 40 кв.м, нови, акт 16 - по договаряне 23. Партерно помещение, Ид.ц., за у-ще, офис, 122 кв.м - 83 000 евро 24. Козметичен център, Изток, 58 кв.м, партер, лукс, оборудван - 39 000 евро 25. Цех/склад, Изток, 5 000 кв.м, ТИР- достъп, парцел 8 дка - 610 000 евро 26. Нова бизнес сграда, Изток, РЗП: 700 кв.м, лукс - 295 000 евро 27. Сграда, Ид.ц., ЗП: 225 кв.м, за търговски цели, производство - 250 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Център, обзаведена с климатик, тер.

- 280 лв.

2. Офис, Топ-център, лукс, 50 кв.м

- 400 лв.

3. Етаж от офис сграда, Изток, 170 кв.м, лукс за шоу-рум, производство

6. Магазин, кв. Изток, 174 кв.м, нов лукс

- 59 900 евро

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

1. ГАРСОНИЕРА, ТЕВА, МОШИНО,

5. Магазин, Център, до Съда, партер, 90 кв.м

- 75 000 евро

4. Къща, Рударци, канализация, дв. 830 кв.м,

КУПУВА ВЕДНАГА:

4. Офиси, Ид.ц., 18 кв.м; 42 кв.м

9

20 февруари 2012 г.

- 800 лв.

- 200 лв.; 250 лв. - 400 лв. - 1 000 лв.

ПРОДАВА: 1. ДВУСТАЕН, УЛ. ВАРДАР, ЕТ. 4, АЛ. ДОГРАМА, МН. ДОБЪР- 33 500 ЕВРО 2. ДВУСТАЕН, ИД.Ц., УЛ. Н. ЦАНОВ, 70 КВ.М, ЕТ. 2, ТЕЦ, ТЕР.- 35 000 ЕВРО 3. ДВУСТАЕН, УЛ. ТЪРГОВСКА, ЕТ. 3, 64 КВ.М, 2 ТЕР. - 70 000 ЛВ. 4. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, ТЕЦ, ТЕР., ТХ., ЕТ. 14, ЮГ - 33 000 ЛВ. 5. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ПАЗАРА, 73 КВ.М, ТЕР, ЕТ. 1 - 43 000 ЛВ. 6. КЪЩА НАД БОЛНИЦАТА, РЗП: 240 КВ.М, 2 ЕТ. + СУТ., ДВ. 500 КВ.М, 2 ГАРАЖА - 54 000 ЕВРО 7. КЪЩА, ЦЪРКВА, 2 ЕТ. + СУТ., ЗП: 130 КВ.М, ДВ. 960 КВ.М- 38 000 ЕВРО 8. КЪЩА, КЛЕПАЛО, 2 ЕТ. Х 48 КВ.М, + СУТ., ДВ. 320 КВ.М - 70 000 ЛВ. 9. ВИЛА, РУДАРЦИ, 2 ЕТ. + СУТ., РЗП: 140 КВ.М, ДВ. 750 КВ.М- 79 000 ЕВРО 10. УПИ, БАТАНОВЦИ, 15 773 КВ.М, М/, МЕСОКОМБИНАТ “КОЛБАСО” И Ж.П ЛИНИЯТА, ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ- 18 ЛВ./КВ.М /С ДДС/ 11. УПИ, ЦГЧ, 2 400 КВ.М, СЪС СГРАДА, ЗП: 1 290 КВ.М, НА 3 ЕТ. - 400 000 ЕВРО 12. ПАРЦЕЛ, ДИМ. МАХАЛА, 575 КВ.М, СЪС ЗП: 300 КВ.М, 2 ЕТ. Х 150 КВ.М, НА ГЛ. ПЪТ С/У “ПЕНИ”-МАРКЕТ - 78 000 ЕВРО 13. ПАРЦЕЛ, КВ. КАЛКАС, 705 КВ.М, С ЛИЦЕ НА 2 УЛ. - 18 ЕВРО/КВ.М ДАВА ПОД НАЕМ: 1. ГАРСОНИЕРА, ПАШОВ, ОБЗАВЕДЕНА - 150 ЛВ. 2. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, 56 КВ.М, ДЪЛГОСРОЧНО - 190 ЛВ. 3. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ОБЗАВЕДЕН - 150 ЛВ.

ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ" Тел. 076/60 19 23; 076/59 23 92; GSM: 0887/938 108

КУПУВА СПЕШНО:

1. Двустаен и Тристаен, в кв. Изток, Мошино 2. Тристаен, в Центъра, нисък ет. - до 45 000 евро

1. кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7 2. кв. Изток, ул. "Благой Гебрев" 65 с/у Т- маркет

076/67 30 55; 076/67 00 07; 0896/751 787

БОКСОНИЕРИ: 1. Изток, ет. 3; юг, без ТЕЦ, 22 кв.м - 17 000 лв. ГАРСОНИЕРИ: 1. Изток, ет. 7, юг, ТЕЦ, РVС, асансьор - 25 500 лв. 2. Изток, ет. 2, тх., пл., 56 кв.м, РVС, след осн. ремонт - 45 000 лв. 3. Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 27 000 лв. 4. Мошино, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС - 29 000 лв. 5. Мошино, ЕПК, ет. 2, ТЕЦ, тер., ал. дограма - 34 000 лв. 6. Изток, ет. 2, тх, тер., без ТЕЦ - 8 900 евро 7. Изток, тх., пл., ТЕЦ, 59 кв.м, тер., ет. 2 - 40 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, РVС - 31 000 лв. 2. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., 2 тер. - 33 000 лв. 3. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер., РVС - 40 000 лв. 4. Мошино, ет. 3, тх., ТЕЦ, РVС - 30 500 лв. 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. РVС, подобрения - 32 000 лв. 6. Изток, ет. 1, тх., без ТЕЦ, подорения - 42 000 лв. 7. Изток, ет. 6, РVС, преустр., ТЕЦ, тер. - 36 000 лв. 8. Изток, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ - 42 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер., непреходен - 50 000 лв. 2. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 43 000 лв. 3. Мошино, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв. 4. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро 5. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ - 41 000 лв. КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Изток, 2 ет., тх., пл., РVС, дв. 220 кв.м - 60 000 лв. 2. Къща, Изток, РЗП 125 кв.м, дв.500 кв.м 41 500 евро 3. Търговски обект, 79 кв.м, сан. възел - 500 евро/кв.м 4. Помещение, Мошино, 19 кв.м, с разрешително за фриз. салон - 15 000 евро 5. УПИ, Мошино, 694 кв.м, равен, на гл. път, подх. за бизнес - 20 000 евро 6. УПИ, Мошино, 660 кв.м - 30 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., обзаведен - 200 лв. 2. Гарсониера, Изток, ет. 7, асансьор, ТЕЦ, РVC, необзаведен - 160 лв. 3. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, обзаведен - 250 лв. 4. Тристаен, Мошино, ч. обзаведен - 250 лв. 5. Помещение, Мошино, 80 кв.м, сан. възел - 700 лв.


НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА. ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

Сервиз за гуми v Продажба и смяна на гуми v Вулканизация v Изправяне на джанти тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96 ОВЕН Още от сутринта телефонът ще е неизменна част от дневното ви меню. Ако искате да останете на диета май ще се наложи да го изключите. ТЕЛЕЦ Малко нервни ще се чувствате днес, ще ви се струва, че всички се опитват да се заяждат с вас и ви търсят кусури. Ще имате достатъчно енергия. БЛИЗНАЦИ Решили сте точно какво и как трябва да направите и нищо не би могло да ви спре, направо сте като товарен влак. Хубаво е поне за момент да се замислите. РАК Съвсем не лек ден в бизнеса, възможни са машинации от страна на отдавнашни партньори. Не се палете и не правете прибързани изводи. ЛЪВ Няма да се оплачете от липса на работа. Важното е да обръщате внимание и на малките подробности. Хубаво 0885/05 е,88 че 17 гледате на нещата глобално. ДЕВА Ден за действие. Още от сутринта ще действате добре организирано и целенасочено, че чак самите вие ще останете изненадани от себе си.

ГИПСОКАРТОН

4. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, ЕТ. 2, РЕМОНТИРАН, ЛУКС, ПВЦ-ДОГРАМА, ИЗОЛАЦИЯ - 35 000 ЕВРО

- 46 000 ЕВРО 3. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, НОВ С АКТ 16, ЕТ. 3, 110 КВ.М

1. Едностаен, Тева, ет. 1, след осн. ремонт - 28 000 лв. 2. Двустаен, Център, 68 кв.м, ет. 6, ТЕЦ - 50 000 лв. 3. Двустаен, Изток, 68 кв.м, тх., без ТЕЦ - 45 000 лв. 4. Двустайни и Тристайни, нови с акт 16, Пашов - 450 евро/кв.м 5. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 33 000 лв. 6. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 2 - 43 000 евро 7. Четиристаен, Пашов, 105 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ - 45 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Център, тх., ТЕЦ, обзаведен - 230 лв. 2. Двустаен, Тева, ет. 5, тец, необзаведен - 160 лв. КУПУВА: 1. Къщи, Рударци, Кладница, Студена, Кралев дол НАЕМА: 1. Едностаен и Двустаен в Изток, Мошино, Проучване, Център

2. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, НОВ С АКТ 16 ЕТ. 2, 107 КВ.М

- 40 000 ЕВРО

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 1.Ж-к “Тева” - гарсониери, двустайни и тристайни апартаменти с ТЕЦ, външна изолация, РVС дограма, К-стъкло Изключителни цени Схема на плащане съобразена с клиента 2. Новоизграждащи се апартаменти и магазини, Ц.Г.Ч., ул.Н.Цанов, кл.Кракра и кв.Изток, цени на строителя, индивидуални схеми на разплащание Без комисионна от купувача!

- 43 000 ЕВРО

тел. 076/60 24 35 0898/433 482 0882/526 420

1. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, НОВ С АКТ 16, ЕТ. 2, 93 КВ.М

П Е Р У Н ул. Търговска 30/14 /Розовия блок/

Съперник

Обяви

20 февруари 2012 г.

ПРОДАВА СПЕШНО:

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

10

25 000 РЕНОМИРАНИ АРТИКУЛА

- Окачени тавани - Преградни стени - Прахово боядисване, на латекс

ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО

тел.0878/32 14 34

И РЕМОНТА НА САМО

всеки четвъртък от 16.00 до 18.00ч. в бившата Стоматологична поликлиника, кв.Ив. Пашов тел. 60 66 97

Д-р Джунков акушер-гинеколог приема от 14 00 до 18 00 ч прегледи, консултации, цитонамазка, ехография Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8 GSM: 088/8700 258, тел. 7 49 05

ВЕЗНИ Малко консервативно ще действате днес,но вие знаете защо. И се грижете добре за финансите си,защото май харчите повече, отколкото имате. СКОРПИОН Ще ви вълнуват всякакви нови и интересни неща, живота на хората – също. Обзел ви е един такъв неясен хуманизъм и сте готови да помогнете на целия свят. СТРЕЛЕЦ Доста неща са ви се струпали за вършене. Направете си план и се опитайте да го спазвате. Определено няма да можете да проявите много творчество. КОЗИРОГ Заредени с планове започвате деня. Дано ви стигнат силите да ги осъществите. Работете главно в екип по този начин нещата ще се развиват най-добре. ВОДОЛЕЙ Днес бихте могли успешно да възстановите загубени контакти (и може би информация и вещи, смятани за изгубени). РИБИ Днес ще успеете да съчетаете приятното с полезното.Идеи ще имате в изобилие само трябва да намерите кой да ги изпълни под ваше ръководство.

Продавам новопостроена къща, РЗП: 260 кв.м, груб строеж, с дограма, двор 500 кв.м - тел. 0888/925 348; 076/60 37 20

В “МАЛ-МУК”

гр. Перник, ул. “Владайско въстание” тел: 076/67 22 23;67 22 24

Собственик продава етаж от къща, ЗП: 82 кв.м, идеални части от сутерен и дворно място, Могиличе, на 100 м. детска гладина и училище, по договаряне – тел.0896/62 04 49; 0896/28 06 83 Продавам къща 57 кв.м, Рудничар, 13 000 лв. – тел.0896/62 03 27 Продавам 1-стаен, Пашов, ет. 2, среден, след осн. ремонт – тел.0897/92 81 18

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ: МИЛЕН БЕЛОВСКИ

Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м, двор: 1000 кв.м, цена по договаряне – тел.0879/88 20 55

КИНЕЗИТЕРАПИЯ и МАСАЖИ при:

- болки в кръста; спортни травми; целулит; слединсултни състояния; парези и парализи; безплатни консултации и др.

Продавам 1-стаен, Пашов, ет. 2, среден, след осн. ремонт – тел.0897/92 81 18 УПИ, Димова махала, 1100 кв.м, разрешително за строеж, с Н=15 м и РЗП:2200 кв., продажба или обезщетение – тел.0899/19 42 00; 0899/19 42 02

кв.Монте Карло 234 (сградата на тенис-кортовете зад ПМГ) тел: 0899/83 86 47

Представителство за Перник и Oбластта ул.”Отец Паисий”№35 GSM 0888/21 85 08 бул. Юрий Гагарин 100А (до винпром) 076/60 85 85

УНГ прегледи

ОБЯВИ

имоти

17 000 М 2 ПЛОЩ

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ

Д-р Бегов

МАЛКИ

Aвтокомплекс “Запад” ул.”От.Паисий” (до бившия икономически техникум) v автомивка външно и вътрешно v пране на килими v денонощно охраняем паркинг тел.0893/37 20 40

24 ЧАСА ПЪТНА ПОМОЩ леки и товарни автомобили тел.0887/84 95 93 0892/93 85 61

наем

Давам под наем охраняемо помещение 160 кв.м, за производство или склад в посока Калкас, след САМИ-М - тел. 076/60 37 20; 0888/925 348

ПРОДАВА: 2-ст., Център, 60 кв.м, ет.1, тх. подходящ за офис, дет. забавачка и др. - 28 600 евро Тел. 0896/760 900;

Давам апартамент под наем, Изток, необзаведен, след освежаване, по договаряне – тел.0899/51 51 58; 0886/61 14 82 Давам под наем, партерно помещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св.св. Кирил и Методий 61, 120 кв.м - тел. 60 35 74 Давам под наем заведение, Изток, топ-място, РЗП:132 кв.м - тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37

0898/221 126

работа

ново открит автокозметичен комплекс и денонощно охраняем паркинг до стария Икономически техникум набира персонал тел.0893/37 20 73; 0893/54 19 45

БНТ1 05:10Бързо, лесно, вкусно 05:30Дързост и красота - тв филм 06:15Малки истории 06:30Денят започва започва - информационен сутрешен блок 09:00По света и у нас - информационна емисия 09:05Денят започва с Култура- информационен културен блок 10:00По света и у нас- информационна емисия 10:10Денят отблизо - магазинно предаване с 12:00По света и у нас- информационна емисия 12:30Частен случай- публицистична рубрика 12:55Апартаментът - ток шоу 13:55Индия - любовна история - тв филм 15:05Сен Тропе - тв филм 16:00По света и у нас- информационна емисия 16:10Новини на турски език 16:20В час ли си: Моето училище 16:35Приказки за астрономията 17:00Дързост и красота - тв филм 17:45Малки истории 18:00По света и у нас- информационна емисия 18:25Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу 18:45Лакис Сладура - тв филм 19:45Лека нощ, деца! 20:00По света и у нас- информационна емисия 20:40БНТ такси- ток шоу 20:50Спортни новини 21:00Кастинг. Влез в сериала - риалити формат 22:00В кадър- публицистична рубрика 22:30Икономически новини- информационна емисия 23:00Денис и приятели - късно вечерно шоу 00:00БунтАРТ/п/ 00:30Апартаментът /токшоу/п/ 01:15Светулки в градината - игрален филм/п/ 02:50По света и у нас/п от 20:00/ 03:30Видеоклипове 03:55В час ли си: Моето училище/п/ 04:10Денис и приятели - късно вечерно шоу/п/

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37 разни

Продавам слухов апарат – датски, оригинален, с голяма батерия, 80 лв – тел.0876/63 20 11 Продавам изгодно конвектомат за печене на пици, кроасани, неутрални витрини и абсорнатор – тел.0878/26 62 17 Продавам маси, столове и бар столчета (дърво + плетена част), употребявани, 80 лв. (комплекта) - тел. 0887/884 095; 0888/50 32 37

НОВА ТВ 05:40"ЧасътнаМиленЦветков”-предаваненаНТВ/п/ 06:30"Здравей,България”-сутрешенблокнаНТВ 09:30"Накафе”-предаваненаНТВ 11:25"КлубНюз”-светскиновини 11:30"БонАпети”-предаваненаНТВ 12:00"Ценатанаславата”-сериенфилм 13:00НовинитенаНова 13:30"Незабравима”-сериенфилм 15:00"Савана”-сериенфилм 16:00"Какобичаеднажена”-сериенфилм 17:00"ЧасътнаМиленЦветков”-предаваненаНТВ 18:00"Сделкаилине”-телевизионнаигра 19:00НовинитенаНова-централнаемисия 20:00"Черешкатанатортата”-твшоу 21:00"Отместопрестъплението:Маями”-сериенфилм,9сезон 22:00НовинитенаНова 22:30"Престъпнинамерения”-сериенфилм,4сезон 23:30"Клъцни-срежи”-сериенфилм,6сезон 00:30"Отместопрестъплението”-сериенфилм,сезон10 01:30"Тайниврая”-сериенфилм 02:15"Начетириочи”сЦветанкаРизова 03:30НовинитенаНова/п/ 04:00"Накафе”-предаваненаНТВ/п/

бТВ 05:00"Опасниулици”-сериал,еп.105 06:45"Тазисутрин”-информационнопредаванесводещиАннаЦоловаи ВикторНикоаев 09:30"Преди обед” - магазинно-информационно предаване с водещи ДесиславаСтояоваиАлександърКадиев 10:30"КухнятанаЗвездев”-кулинарношоусИванЗвездев 11:00"Жестокалюбов”-сериал,еп.107 12:00bTVНовините-обеднаемисия 12:30"ШоутонаСлави”/п./ 13:30"Малкитайни”-сериал,еп.125 14:30"Листопад”-сериал 15:30"Допоследендъх”-сериал,еп.57 16:30"Господаринаефира”/п./ 17:00bTVНовините 17:30"Опасниулици”-сериал,еп.227 19:00bTVНовините-централнаемисия 20:00"Пепелотрози”-сериал,еп.27 21:00"ЛегендатазаИспания”-сериал,еп.23 22:00bTVНовините-къснаемисия 22:30"ШоутонаСлави”-вечернотокшоу 23:30"Господаринаефира”-комедийношоу 00:00"Долинатанавълците”-сериал,еп.112 01:00"Предиобед”/п./ 02:00"Малкитайни”/п./-сериал,еп.125 03:00"Модерно”/п./ 03:50"КухнятанаЗвездев”/п./ 04:20"Мечтатели”/п./-сериал,еп.211

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА” 07:30 Фронтално-филм 09:10 Вуйчото от АмерикаСериен 10:00 Нещата от животаповторение 10:35 Малки шумове-филм 12:05 Преуспелите господин и госпожа Пелс-Сериен 13:00 Пернишки вести 13:15 Африканската красавица филм 15:00 Пернишки вести 15:15 След това-филм 17:05 Вуйчото от АмерикаСериен 18:00 Нещата от живота-

предаване на ТВ "Кракра " 18:15 Балкан фолкМузикално предаване 19:00 Вечерен обзор 19:30 Доктор Снагълс 19:55 Професия бежанец-филм 20:50 Преуспелите господин и госпожа Спелс-Сериен 21:45 Вечерен обзор 22:05 Щтрак-Забавно предаване 22:30 Бокачо-филм 00:05 Вечерен обзор 00:30 Обир-филм 02:15 Вечерен обзор 02:40 Апокалипсис сега-филм 06:00 Замразеният-филм


Спорт

Съперник

20 февруари 2012 г.

Áàñêåòáîëèñòêèòå ïàäíàõà îò „×åðíî ìîðå“ 27 зрители изгледаха срещата

Пернишките баскетболистки регистрираха шеста загуба в първенството на „А“ група, като загубиха с десет точки – 67:77 от  „Черно море Одесос“ в събота вечерта в зала „Борис Гюдеров“. В славния някогашен  център на баскетбола Перник публиката в залата наброяваше точно 27 души, съвсем не беше трудно да се преброят , а  сред тях имаше и двама-трима души от Варна, кои-

то придружаваха отбора. Гостенките започнаха по-нахъсано и в петата минута водеха с 14:9. Последва обаче обрат от страна на домакините, които приключиха първата частс аванс от 5 точки – 25:20. Във втората четвърт обаче при резултат 27:22 Мария Светославова направи четвърти фаул, а след това съотборничките и замръзнаха в резултата. Последва серия от девет по-

редни точки на гостенките и те поведоха с 35:31. Въпреки устрема в играта на варненки, пернишките баскетболистки все пак успяха да се задържат на малка разлика и първото полувреме завърши с четири точки аванс за тях – 35:31. Второто полувреме започна по-активно за домакините и след малко повече от пет минути ига с кош на Мария Бойчева миньорки излязоха напред в резултата 50:49. След това обаче последваха две-три атаки без точки за „Миньор“, два хубави пробива на Мария Андонова от гостите и

КРЪСТОСЛОВИЦА

55:51 за тях в края на третата четвърт. В последната четвърт обаче гостенките се разиграха. Борислава Христова пробиваше откъдето си иска, а предимството им в борбата под коша беше повече от явно. Всъщност, това се оказа и този елемент от играта, който наклони везните в полза на „Черно море Одесос“. Гостенките хванаха цели 14 борби в нападение, а от „Миньор“ Катрин Величкова, въпреки 15те си борби, не стигаше за да се поддържа равновесието в подкошието. Като добавка в тази част миньорки съвсем си развалиха процента на стрелба от двете точки и мачът беше лишен от интрига. В последните минути се разигра Весела Ковачева, но усилията и стигнаха до недопус-

кане  на  голяма разлика от страна на „Черно море Одесос“. Последният съдийски сигнал дойде при 77:67 в полза на варналийки, които през това първенство печелят трети мач срещу „Миньор“. В първата среща в зала „Борис Гюдеров“ те спечелиха с 90:67 , след това регистрираха служебна победа във Варна, тъй като отборът на „Миньор“ не пристигна за мача, а в събота беше третата им победа. Резултат: МИНЬОР – ЧЕРНО МОРЕ ОДЕСОС   67:77 Състави: МИНЬОР: Светославова 11, Ковачева 20, Бойчева 9, Пашова 5, Величкова 14 / Мълчанкова 10/ ЧЕРНО МОРЕ ОДЕСОС: Димитрова 8, Костова  17, Кордова 7, Кожухарова 4, Христова 32 / Камбурова 8, Рагуб, Маринова /Андонова/ Съдии: Севделин Манчев, Радослав Дяков, Борислав Аврамов Зала „Борис Гюдеров“  27 зрители

11

Велизар замесен в погром над “Славия” Металург (Донецк) нанесе тежка загуба на Славия, побеждавайки „белите” с 4:0 в последната им контрола от подготвителния лагер в Турция.  Мартин Кушев пусна очертаващия се титулярен състав през първото полувреме, а след почивката заигра основно млад състав. Още във втората минута Николай Божов уцели гредата, до почивката славистите пропуснаха още две добри положения за гол, същото направиха и украинците. Голът за тях в първата част реализира от пряк свободен удар Зе Соареш. Българският полузащитник на украинския тим Велизар Димитров започна като титуляр срещата и остана на терена до 75-ата минута, но не бе замесен в нито едно от попаденията на своите. 

Явор Въндев - вариант за „Бдин”(Видин) Бившият миньорец Явор Въндев е едно от вероятните попълниня на устремилия се към „А” група отбор на „Бдин”(Видив) – съобщават от крайдунавския град. Въндев,който беше спряган за договор в Казахстан, в крайна сметка не беше одобрен и се върна в България. Той обаче разтрогна с „Миньор”, след като в тима беше взет Фарид Бенрамдан, а след хепатит се върна Венци Иванов. Крум Бибишков пък категорично остана на „Стадиона на мира” и за Въндев се оказа,че няма място в отбора. Новото ръководство на „Бдин” прави амбициозен проект, като целта е още тази година да бъде спечелена промоция в елита. Видинчани обаче са на 3-о място в есенното класиране в Западната Б група с 22 точки, на 9 от лидера „Пирин”(Гоце Делчев) и на 6 от 2-ия „Спортист” (Своге).

Общината отпусна пари за табло на стадиона за изграждане на ново електронно табло на стадион “Миньор”, реши комисията по бюджет и финанси в Общинския съвет. Таблото е желание на всички фенове още от началото на реконструкцията на стадиона. Досега обаче това не беше направено поради липса на средства. Придобивката отдавна е чакана и  от отбора 60  хиляди лева от Перник за 2012 година на „Миньор”, коменбюджета на община ще бъдат отпуснати тират от клуба.

„Миньор” с равенство в последната контрола „Миньор” завърши откривайки резултанаравно последната та. Двата отбора си контрола на тур- имаха куп удобни поска земя срещу отбо- ложения, но гол падна ра на молдовския „Ти- чак в 86-та минута. распол”. Двата отбо- След пас на Костадин ра направиха реми - Марков от дълбочина, 1:1. Първи до успеха в Евертон Джилио Том 15-та минута стигна- остана сам срещу враха гостите. Тогава с- таря Георгиев и го лед извеждащо подава- прехвърли елегантно с не от дълбочина, По- десния крак за 1:1„Мипович надбяга защит- ньор” уреди една кон- „Септември”, когото ниците на Миньор, по- трола на българска победиха в първата си даде топката успо- земя. На 24 февруари проверка като част редно на голлинията и в Симитли перничани от подготовката си Гросу от близо засече, ще играят срещу за новия сезон с 5:0. Страницата подготви Яне Анестиев


20 февруари 2012 г.

C M Y K

Áàùà è ñèí Áúçîâñêè çàä ðåøåòêèòå

12

ПОКЛОН ПРЕД ПОДВИГА

Пуснаха Явор Кръстев под домашен арест

Любомира ПЕЛОВА Специализираният съд пусна прокуроския син 22-годишния студент по право в Нов български университет Явор Кръстев, който е един от петимата закопчани при спецакция „Скрап” във втор-

ник, под „домашен арест”. Същата мярка бе отредена и за 21-годишната студентка Йоана Димитрова, която описвала фактурите на фирмата на Бъзовски Специализираният съд остави в ареста тримата за-

Дилъри спретнаха автородео Любомира ПЕЛОВА Д в а м а наркодилъри спертнаха цяло автородео по улиците на Драгичево. Циркът се разиграл заради девет пакетчета марихуана. Пласьорите на дрога се опитал да се изплъзнат на служителите на реда с лек автомобил, при ареста единият дори оказал яка съпротива на униформените. Инцидентът е станал в четвъртък. Полицията подала стоп сигнал на лек автомобил „Опел Вектра”. Вместо да се подчини, водачът надул газта и отпрашил, надявайки се, че ще успее да се изпълзне на ченгетата. Наложило се полицаите да го преследват, но в крайна сметка автомобилът бил спрян принудително.  36-годишният шофьор М.Г. е този, който пробвал да бяга, а при задържането оказал як отпор. Арестът обаче не му се разминал. Заедно с него бил закопчан и возещият се във вектрата С.Б. на 22 години. След извършения личен обиск и оглед на автомобила са намерени и иззети пакетчетата трева, заради които всъщност се разиграло автородеото. Двамата, които били вкарани в ареста за 24 часа с полицейска заповед, са известни на органите на реда с разпространение на дрога. Те обаче били дребни дилъри и попадали периодично в полезрението на полицията.

държани в аферата “Скрап” – пернишкия бизнесмен Бойко Бъзовски, 22-годишния му син Емил и шофьора му Емил Димитров. Те са обвинени в укриване на 30 млн. лв. данъци и пране на пари. На заседанието двамата студенти Йоана и Явор поискаха свобода, защото не могат да си вземат изпитите, пропускат обучението си и нямат пари да плащат парична гаранция.Те бяха пуснати от ареста, защото според съда няма опасност да се укрият. “Нямам милионите, за които съобщава ГДБОП”, заявил пред спецсъда бизнесменът Бойко Бъзовски. Той е сочен за бос на група, из-

вършвала данъчни престъпления и ощетила държавата с над 30 млн. лв. Според обвинението има достатъчно данни, че бизнесменът и приближените му са извършвали фиктивни сделки за осчетоводяване на големи количества метали, изкупувани от физически лица. По този начин било избягвано плащането на 10% данък. По случая са разпитани 13 свидетели. Иззети са много фирмени и банкови документи, тефтери за черно счетоводство и други. „Не съм вършил данъчни престъпления. Преди седмица си платих данъците за 2011 г.“, заяви Бъзовски. Той обясни, че държи на морала,

работел е по охраната на обекти с найвисока степен на секретност. В бизнеса със скрап влязъл през 1992 г. „Семейството ми живее на кредити – имаме две коли на лизинг, къщата ни във вилно селище в Кладница, също е със заеми“, каза Бъзовски. При обиска в апартамента на Емил Бъзовски са намерени 40 000 лв., а в жилището на брат му Павлин – 8000 лв. „Като шофьор във фирмата само съм носил документи в запечатани пликове“, оправдавал се Емил Димитров. А защитата на дъщеря му Йоана, която работела във фирмата на Бъзовски, изтъкна, че тя е описвала документи, но не ги е подписвала.

Удължен срокът за разследването на убийството на Мирослава Любомира ПЕЛОВА Срокът за разследването за отвличането и убийството на Мирослава Николова от Перник е удължен, съобщи председателят на временната парламентарна комисия, която се занимава със случаите на полицейско насилие Красимир Ципов от ГЕРБ. В комисията миналата седмица бе изслушан окръжният прокурор на Перник Пламен Найденов. Той е съобщил, че е поискано удължаване на разследването, което се очаква да приключи до средата на годината и тогава обвинителният акт да бъде внесен в съда. Найденов обаче отказал да коментира каквото и да било пред журналистите с думите: “Аз съм на изслушване в комисията, а не пред медиите”. Ципов уточни, че за самоубийството на Стойчо Стоев срокът за разследването не е удължен. “Проверяват се всички възможни версии”, посочи депутатът, като допълни, че към настоящия момент

няма изградена версия за участието на други лица в убийството на Мирослава освен Стоев и Марио Любенов-Заека. Комисията изслуша и двамата полицаи, които са били в апартамента на Чочо, когато той се самоуби. Освен служителите на МВР в жилището е имало и две поемни лица - едно на входната врата и друго на етажната площадка. Изслушани бяха и тези, които е трябвало да про-

верят оръжието, използвано от Стоев. Трупът на 18-годишната Мирослава бе намерен на 12 януари. Тя изчезна на 7 ноември вечерта след тренировка по таекуондо в Перник. Зверското й убийство предизвика буря от негодувание в града, където бяха организирани няколко големи протеста под мотото: “Още едно невинно убито дете, още един престъпник ще бъде на свобода! Нека спрем това!”.

КЪДЕ НА МАЙТАП, КЪДЕ НА СЕРИОЗНО, ОБАЧЕ СМЕЕМ ДА ТВЪРДИМ,че в момента бая народ пие най-чистата вода в живота си. Държим да уточним, че не става дума за тая от чешмите. Тя е друга бира, както казват рокаджиите. Иде реч за водата от разтопен сняг. Свидетели бяхме как по селата доста хора,особено по- възрастни, вместо да газят преспите до бунарите, директно пълнят тенджерите със сняг от двора, разтопяват на печката и готово... Даже се прилага друг гяволък- снегът отгоре, за който се предполага, че може да е леко замърсен от сажди, например, се претопява отделно и отива за животните или за миене на съдове, а тоя отдолу, който е сто процента кристално чист, след споменатата процедура се ползва за пиене. Дето се вика - кво му плащаш... Така по уникален начин се съчетава полезното с приятнотоснегът полека- лека изчезва от дворовете, за да не напълни утре мазетата, а водата е дестилирана и сигурно помага на бъбреците. Интересно дали някой ще експериментира да я консервира. По законите на физиката водата от чист сняг не би трябвало да позеленее, поне докато не пукне пролет. ТАЯ ГОДИНА НА МАРТЕНИЦИТЕ НЕ ИМ ВЪРЗА. В СМИСЪЛ НЕ ИМ ВЪРЗА ТЪРГОВИЯТА. Други години по това време, втората половина на февруари, централният градски площад е окупиран от продавачи на мартеници, че народът не може да се размине. Предлагат се под път и над път. Децата ги окичат още за Свети Валентин. Сега - пълен невървеж. На фона на огромните купове сняг търговците ще изглеждат като снежен човек на Гергьовден. Затова сигурно им е съвестно да излязат. Времето е далеч поподходящо за коледни подаръци, а не за пролетни. А и ако търговската армия окупира площада, той направо ще стане непроходим. Прочистените за движение коридори ще се задръстят и като нищо мнозина може да се изтъркалят в преспите. Затова - чакане му е майката. Баба Марта не е сън да ни се размине...

РАЗКРИХА ДОМОВА КРАЖБА Пернишките криминалисти разкриха извършители на кражба от къща в квартал „Железни заводи”. Престъплението е извършено в началото на месец януари тази година. 33-годишниян В. И. и връстникът му К. Г. задигнали от къщата цветни метали. Двамата са задържани при проведени оперативно-издирвателни мероприятия. Лицата са познати на органите на полицията като извършители на домови кражби. По случая е образувано досъдебно производство. Любомира ПЕЛОВА

20120219sapernik34  

Вестник Съперник броеве от 2012 година

20120219sapernik34  

Вестник Съперник броеве от 2012 година