Page 1

Всяка

ВРЕМЕТО

се

събужда

с

вестник

“Съперник”

ВИЖ ЛЮБИМИЯ СИ ВЕСТНИК НА АДРЕС:

WWW.SAPERNIK.INFO

КАЛЕНДАР

БЕЗ ДА СИ ПЛЮНЧИШ ПРЪСТА!

Св. пророк Осия. Св. прпмчк Андрей Критски

Y K

Перник

-1°/80 Предимно ясно

C M

сутрин

ВАЛУТИ 1 Евро = 1.955 лв. 1 Долар = 1,416 лв.

Цена: 0,60 лева

Понеделник, 17 октомври, 2011 г., бр.193 /4816/ год. XIX

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72

КОМЕНТАР

Суматоха Ако беше жив Радичков, щеше да напише „Суматоха 2”, която да се играе специално в пернишкия театър и никъде другаде. Самото откриване на театъра си беше жив театър. Драматурзите излязоха печени и подготвиха постановката доста отдавна, а репетициите предизвикаха небивал зрителски интерес. Въобще театърът влезе в кръвта на перничани и вече може да ни се носи славата на най-театралния град на Балканите. Все пак остава открит въпорсът имаме ли театър и това ,което имаме, театър ли е ? Логично погледнато имаме два театъра. Единият се играе на сцената, а другият – зад кулисите. Ето, в това е пернишкият принос в театралната драматургия – че по-качествената постановка се играе зад кулисите. Зрителите не я виждат, но я усещат, гледат я като воайор през ключалката. И ръкопляскат ли, ръкопляскат. Пернишката театрална суматоха едва ли би била по силите само на един Радичков. Тя заслужава продължение и по-обширен режисьорски екип, както при ТВ сериалите. Някой трябва да поддържа напрежението за вечни времена. И театърът да стане толкова адекватен за пернишката култура, колкото Голфа. А класическата „Суматоха” пасти да яде. Щото нашият театър е суматоха на квадрат. Валентин ВАРАДИНОВ

Tел. 076/68 10 13 076/68 12 30 Факс 076/68 19 51 076/68 19 53

ул. „Владайско въстание” 1 2304 Перник www.stomana.bg local@stomana.bg; export@stomana.bg

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” АД Перник 2303, кв. Мошино тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

Финансово-счетоводна къща АСФ” ЕООД тел: 0879900089;

www.asf.bg

Набира фирми за цялостно счетоводно обслужване

e-mail: sapernik@pernikinfo.com sapernik_n@yahoo.com www.sapernik.info

ISSN 1312-7012

ÏÐÅÌÈÅÐÚÒ ÁÎÐÈÑÎÂ ÈÍÑÏÅÊÒÈÐÀ ÎÁÍÎÂÅÍÀÒÀ ÒÅÀÒÐÀËÍÀ ÑÖÅÍÀ

Първото премиерно представление ще е след изборите

Вчера обновеният театрален салон в Перник бе открит, макар и символично. При това за голямото, толкова чакано от перничани събитие, пристигна лич-

но премиерът Бойко Борисов. Театърът в Перник бе инспектиран от премиера Бойко Борисов, финансовият министър Симеон Дянков и шефа на националния щаб

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

„КРАКРА СОФТ”

0700 100 10

Компютри, принтери, софтуер НОВИ

www.cez.bg

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА ул. „Кракра” 68 Тел. 64 03 50

на ГЕРБ Цветан Цветанов. Министър председателят заяви, че е доволен от свършената работа.Първата премиера на театъра ще е след изборите, за да могат всички почитатели на Мелпомена да гледат представление, независимо от политически-

те им пристрастия. паричен поток. В моЗа ремонта на опо- мента в салона има жарения театрален 437 места. салон правителствоНа страница 16 то осигури сериозен

Застрахователна и презастрахователна компания

застраховка „ГО” ул. „Кракра” 61 тел. 076/60 11 00

ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ЛЕКИ ТОВАРНИ АВТОБУСИ кв. Изток ул. “Бл. Гебрев” 38 д о ресторант К АЗАБЛАНКА

Тел./факс: 076/67 22 23; 67 22 24 info@makmuk.com

КОЛХИДА МЕТАЛ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

2304 Перник, ул. „Владайско въстание” 1 тел./факс: 076/670 161, 076/ 670 179


2

17 октомври 2011 г.

Президентът и премиерът поздравиха трънчани за празника на града Любомира ПЕЛОВА По традиция Трън отпразнува Деня на града на Петковден. Поздравителни адреси до хората в пограничния край изпратиха президентът Георги Първанов и премиерът Бойко Борисов. „Трънчани ще започнят годината между днешния и миналогодишния празник с обновения град, работата по много евпопейски проекти и трансграничното сътрудничество с общини от съседна Сърбия. Разбира се има, и още много какво да се желае. Хубавото е, че вече няма такива масови изселвания от града и общината”, заяви председателят на Общинския съвет в Трън Веселина Шишкова. На откриването на празника гости бяха областният управител на Перник Иво Петров, народните представители Владислав Димитров и Петър Петров и делегация от сръбската община Сурдулица.

Областта

Ñîëåíà ãëîáà çà ôåðìåðè îò Êîâà÷åâöè, ãëåäàùè 40 êðàâè â öåíòúðà íà ñåëîòî Според наредба на ОбС в един двор се гледат до 3 крави

Седмица преди изборите в Радомир избраха ВрИД кметове Любомира ПЕЛОВА Последното за за мандата заседзание проведоха в края на миналата седмица радочирските минипарламентаристи. На него те избраха врименните кметове на общината и на три от петте села, където пряко ще се избира кмет. Досегашният заместник кмет Екателин Серафимов ще движи общинските дела до влизането в длъжност на новия бъдещ градоначалник. В село Друган кормилото на властта пое Веска Чакърова, досегашен финансов служител в кметството. Тя е на мястото на Ненчо Мирков, който се кандидатира за нов мандат. В Долни Раковец временен кмет на мястото на кандидата за втори мандат Симеон Исачки е Стойка Цветанова, бивш секретар на читалището. В Долна Диканя на мястото на Елинчо Колев седна Силвия Тодорова, служител във финансовата сужба в кметството. Кметове ще се избират и в селата Дрен и Извор, но досегашните не се кандидатират за втори мандат. Общинските съветници решиха по докладна записка на директора на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” Петър Петров общината да осигури охрана на сградите на закритото начално училище „Любословие”. Те бяха прехвърлени към активите на гимназията. Председателят на общинския съвет Иван Владимиров благодари на колегите си за съвместната работа през мандата и го разпусна. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЕРНИК С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общинската избиратерна комисия / ОИК/ Пeрник уведомява гражданите, които имат желание да упражнят правото си на глас на 23.10.2011г., че ще бъдат допуснати до гласуване след представяне пред Секционната избирателна комисия /СИК/ на валиден документ за самоличност – лична карта. Препоръчваме на гражданите да проверят срока на валидност на личната си карта и ако е необходимо да подадат документи в МВР за подмяна, което ще бъде достатъчно за упражняване на правото на глас. От МВР следва да поискат необходимия документ, с който да удостоверят самоличността си пред СИК. Председател на ОИК Перник П. Трендафилов

Съперник

Любомира ПЕЛОВА Солена глоба ще бъде наложена на Иван и Венцислав Генчови от Ковачевци, които отглеждат около 40 крави в дома си. От стопанството им, разпо-

ложено на 200 метра от кметството, в което се отглежда и дребен добитък, зловоние се носи из целия център на населеното място. Размерът на санкцията все още

е в процес на обсъждане от РИОСВ – Перник. Заради вонята съседите на Генчови са залели многократно жалби всички възможни институции. На 6 юли т.г. от пернишката екоинспекция след проверка направиха предписание до 8 август Генчови да почистят двора от оборски тор и да изградят бетонно вместилище, където да се складира преди извозване извън селото. Това обаче стопаните не са извършили. Мръсотия от животните се стича в съседния двор, а

смрадта продължава да се носи из селото. Затова ще им бъде наложен акт. За жалост обаче всичко свършва до тук, защото е отменена Наредба № 7, която регламентирала отстоянията от жилищни сгради на обори. И въпреки че стопанската сграда, където на малка площ са събрани всичките

животни, е незаконна, никой не е в състояние да накара стопаните да преместят животните извън селото. Според наредба на Общинския съвет в Ковачевци повече от 3 крави не може да се отглеждат в един двор. И с наредбата обаче общината не е в състояние да се справи с проблема.

Тройно повече болните от грип в Перник Зоя ИВАНОВА

РИОСВ наложи глоби за 17 000 лева на 6 дружества Силвия ГРИГОРОВА Регионалната инспекция по околната среда и водите е санкционирала през септември 6 дружества в Перник като  глобите са на обща стойност 17 000 лв.Анализът, който прави екоинспекцията на базата на направения контрол през месец  септември показва, че експертите на инспекция са извършили 136  проверки на 93 обекта и са издадени 83 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. През месеца са съставени 3 акта за административни нарушения и са издадени 8 наказателни постановления на обща стойност 17 000 лева. Влезлите в сила през септември нака-

зателни постановления са на обща стойност 5500лв. Санкциите по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда са на обща стойност 20760.94лв. През изминалия месец четири фирми са санкционирани с по 2000 лв. заради това, че в законоустановения срок не са представили годишният си отчет за отпадъците за 2010 година. Глоба от 7 000 лева е наложена на предприятие, което се занимава с  рециклиране на скрап и черни метали, без да притежава изискващото се затова, по Закона за управление на отпадъците,  разрешение. С 2000 лв. е глобено дружество, което не и изпълнило н определения срок издаденото

от инспекцията още през април предписание за отстраняване на установено нарушение. Регионалната инспекция по околната среда и водите е наложила санкция на  „Топлофикация Перник” заради това, че не функционира автоматичната системата за собствени непрекъснати измерване на изпусканите във въздуха емисии от 5 парогенератор. Това изискване е заложено в комплексното разрешително издадено на топлофикационното предприятие от МОСВ. Глобено е и месопреработвателно дружество затова, че не поддържа, съгласно изискванията, досиета на хладилните си инсталации.  

Много прояви в читалище „Съзнание” Виктория СТАНКОВА Поредица от прояви готви НЧ “Съзнание” за Деня на града. В навечерието на 19 октомври художниците от града ни ще представят изложба посветена на Деня на покровителя на Перник -Св. Иван Рилски. Изложбата ще се открие на 17 октомври

от 17.30ч в галерия “Марин Гогев”. Живопис , пластика, акварел ще зарадват почитателите на изобразителното изкуство. На 18 октомври от 12.30ч в галерия “Марин Гогев” ученици от 4-ти клас от 10-то ОУ “Алеко Константинов” ще покажат своите знания в със-

тезателна викторина “Историята на моя роден град - дати и събития”. Организаторите от читалище “Съзнание” са подготвили награди за по -добрия отбор. Ще бъде представена и мултимедийна презентация за Перник от ученици от СОУ “П. Р. Славейков”

Тройно са се увеличили болните от грип в Перник от началото на месеца до сега, съобщиха лични лекари. Скокът се дължи на рязката промяна на времето и приближаващата вълна от вируси. „Симптомите са силно зачервено гърло, хрема, болки в мускулите, а в редки случай и температура”, поясниха лекари. Вирусът се повлиявал добре от антигрипните препарати, които са широко разпространени. Рядко се стигало до усложнения. Когато обаче се случи вариантите са два – ангина или брохит. Тогава се налага в лечението да бъдат включени антибиотици. „Тази година се очаква да има грипни епидемии от старите щамове – Свински грип и Пърт. Въпреки това е добре хората да се ваксинират. Рисковите групи са малките деца и възрастните хора с хронични заболявания”, категорични са джипитата. Според медиците в България са малко хората, които се ваксинират срещу грип. Това са едва 5% от населението.

И Перник побеля от сняг Любомира ПЕЛОВА Вчера сутринта Перник осъмна с тънка снежна покривка. И в околните села вече имат тъка бяла покривка. Температурата сутринта в града бе около 2 градуса. До обяд тя се повиши повиши до 5 градуса, снегът се стопи, но силния северняк създава усещане за по-сурово време и накара жителите на областния град да треперят и в дебелите зимни дрехи. Сняг валеше вчера и в останалите общини на областта.  Най- дебела, до около 5 сантиметра, е снежната покривка във високите части на Трънско. Там още на 9 октомври е паднал първия сняг, но се задържал само за ден – два. Повечето пътища в региона са мокри и от КАТ предупреждават шофьорите да карат внимателно.


Избори 2011

Съперник

17 октомври 2011 г.

Äâàìà áèâøè êìåòîâå äîéäîõà íà ñðåùàòà ñ ßíàêèåâà â Äðàãè÷åâo

Пламен Алексиев: “Ще изведа Община Радомир на печалба”

Тя обеща и банкомат в селото за удобство на жителите му

Александра ИЛИЕВА През изминалите четири години община Перник е работила в екип с всички кметове на населени места, независимо от коя политическа сила са били из-

брани. Доказателство за това е направеното в с. Драгичево. Новината съобщи на среща с жители на най-голямото село в общината кандидатът за втори мандат за кмет на Пер-

Младежи от БСП чистиха римска крепост в Голо бърдо Александра ИЛИЕВА Млади социалисти се събраха в Голо бърдо в околностите на с. Кралев дол близо до Перник, за да изчистят местността, където са открити останки от стара римска крепост. Към тях се присъединиха и жители на селото, както и кандидатът за кмет Любка Томова. Въоръжени с чували и ръкавици, хората събраха трупаните с години там боклуци и направиха мястото по-приветливо и приятно. Това е само първата стъпка от намеренията на кандидата за кмет на кралев дол Любка Томова да превърне мястото в туристически маршрут. Правените на това място археологически разкопки са доказали, че някога римляните са имали стратегическа крепост с административна сграда и бойни кули наблизо. От там е минавал един от важните римски пътища. Село Кралев дол има добри възможности за развитие на туризъм и това трябва да се използва, смята Любка Томова. Селото се слави и като родното място на Паисий. Планината пък предлага добри възможности за краткотраен отдих. Ако се възстанови и базата на хижа Кралев дол, тук могат да се разработят атрактивни туристически маршрути, смята Томова.

ник Росица Янакиева. В залата дойдоха и двама бивши кметове на Драгичево. Своите идеи за развитие на селото представи кандидатът за кмет Тодор Тодоров. Той

възнамерява да работи за подобряване на инфраструктурата и да обърне специално внимание на младите хора. Те имат нужда от детски площадки, места за спорт и за културни занимания. Възстановяване на стадиона в селото и ремонт на читалището са някои от конкретните цели, които си поставя Тодоров. Росица Янакиева припомни това, което е направено в селото през изтеклия мандат. Въпреки трудните финансови условия в Драгичево е ремонтирано училището, отвори врати

и клуб за възрастните хора. Предстои изпълнението на големия проект, който ще реши проблемите с водоснабдяването и канализацията на Драгичево и още две населени места. Проектът е готов и се очаква финансирането му по мярката за изграждане на ВиК съоръжения в населени места с до 10 000 жители. Предвидено е и асфалтиране на улиците. Янакиева се ангажира да договори с банкова институция да бъде монтиран банкомат в селото, което ще бъде голямо удобство за хората.

Пътеката към Драгановец ще бъде поправена Александра ИЛИЕВА Пътеката към кв. Драгановец ще бъде поправена. С това се ангажира Росица Янакиева по време на среща с жители от квартала. От бетонирания участък между лятното кино и полицията е останала само арматурата. Парапетът, който помага на възрастните и в хубаво, и в лошо време, също ще бъде ремонтиран. Хората се оплакаха, че съоръжението поголовно се краде, а металните му части се режат и скубят. Драгановец даде поръчение на Янакиева за изграждане

на мини парк и детски кът, за по-добра инфраструктура, за премахването на стар и опасен резервоар, в който не се знае какво има и за изграждане на велоалея от улица “Чичо Стоян” в посока парка. Известният общественик Кирил Стаменов помоли от името на пенсионерите билетът в градския транспорт от болницата до Драгановец да бъде поевтин. Росица Янакиева разказа накратко пред жителите възлови моменти от работата на екипа си през изминалите 4 години и

по какви проекти ще се работи за в бъдеще. Далеч съм от мисълта, че сме решили всички проблеми – това ще стане целенасочено и планово, каза тя. Предстои изработването на план за периода 2014-2020 г. и в него ще бъде заложено всичко, което трябва да се случи в Перник за 7-годишния период и за което ще се търси финансиране. На срещата присъстваха и кандидати за общински съветници. Листата ни е хармония между опита и младостта, каза Янакиева.

Росица Янакиева поздрави калкашани за празника Александра ИЛИЕВА Кандидатът за кмет на Перник за втори мандат Росица Янакиева поздрави жителите на кв. Калкас за празника на Св. Петка. В събота там се проведе традиционен събор в чест

КУПУВАНЕТО

И

на светицата, която е патрон на черквата в квартала. Сред домакините бе кандидатът за кмет на Калкас Борислав Гавазов. Янакиева използва повода да поговори за пореден път

ПРОДАВАНЕТО

НА

с хората за все още нерешените проблеми в квартала. Калкашани пожелаха успех в кампанията и в изборния ден на нея и на младия кандидат за кмет на техния квартал Борислав Гавазов.

ГЛАСОВЕ

3

Александра ИЛИЕВА При нас обещанията са малко, но са реални. Това каза на срещата с жителите от с.Извор кандидатът за кмет на община Радомир от ПП ГЕРБ - Пламен Алексиев. Той говори за предизборната си програма и визията си за управление на града и селата. “Работата ми ме е научила на ред и подреденост, на точност и прецизност. Фирмите ми не са били на загуба, затова ще изведа и община Радомир на печалба, само ми дайте този шанс да управлявам”, каза кандидатът за кмет на община Радомир от ГЕРБ-Пламен Алексиев. “Екипът ми е от специалисти в различни области. ГЕРБ е гражданско сдружение и затова в листата на кандидат общинските съветници има хора, които не членуват в партията. Това дава увереност на хората около мен, че всеки, който иска може да се реализира в областта в която е експерт”, допълни той. ”Няма лошо хората от бизнеса да се влеят в управлението на местната власт”, казаха жителите на с.Извор и се ожалиха на кандидата за кмет на община Радомир, Пламен Алексиев, от загражденията, които са направени около местния язовир. ”Всички договори ще бъдат огласени, ще имате информация за това какво се случва в общината”, обеща кандидатът за кмет от ГЕРБ. На предизборната среща Ралица Васевакандидат за кмет на с.Извор също представи предизборната си програма. Тя заяви, че изцяло ще работи за хората, ще търси варианти с подкрепата на Пламен Алексиев в селото да има сигурност за жителите на Извор, вода, добри пътища, уличното осветление да е пуснато в тъмната част на денонощието и да има сигурност за фирмите, които ще инвестират в населеното място.

Над 15 000 полицаи ще охраняват изборите Любомира ПЕЛОВА Над 15 000 полицаи ще охраняват всичките над 11 700 секционни избирателни комисии в страната, съобщи и.д. министър на вътрешните работи Веселин Вучков. Още от юни е в сила методика за разследване на престъпления срещу изборния закон и 500 полицаи са обучени да работят по такива случаи. МВР ще охранява и транспортирането на бюлетините, уточни той. Според Вучков сигурно няма български полицай, който да не иска прилагането на специални разузнавателни средства при разследванията за контролиран вот. С тези думи и.д вътрешният министър увери, че работата по този тип престъпления ще е по-лесна, особено когато става дума за разкриването на организаторите на схеми. 20 досъдебни производства за престъпления, свързани с нарушаване на избирателното право, са образувани през септември и октомври, каза още Вучков на брифинг на тема „Организационни мерки на МВР за законосъобразно протичане на изборния процес” в столицата. Той посочи, че през септември и октомври има 158 акта за установяване на административно нарушаване на изборния закон, както и 270 предупредителни протокола. Повече от 82 хиляди лични карти пък са с изтекъл срок. Това ще бъде голям проблем за тези, които искат да гласуват на 23 октомври, а не са си подменили личните документи, каза Вучков и припомни, че от 12 часа на 3 октомври работи денонощна открита линия за сигнали за търговия с гласове. Хората могат да подават сигнали на телефон 02/982 22 32 и електронна поща: izbor@mvr.bg. По думите му досега на откритата линия са получени 35 обаждания, като 18 от тях са се оказали достоверни.

Е

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!


4

17 октомври 2011 г.

Общество

Съперник

Íÿìà äà ñå ïîääúðæà áîëíèöà òàì, êúäåòî íàñåëåíèåòî íàìàëÿâà

В Трън я закриха, умуват за радомирската

Зоя ИВАНОВА Не е нужно да се поддържа болница там, където населението намалява, а трябва да се поддържа структура за извънболнична помощ. Това каза министърът на здравеопазването Стефан Константинов по

време на парламентарния контрол в петък. В България има 264 общини, болници има в 111 от тях, уточни той. Хората не са оставени без медицинска помощ, допълни Константинов. От началото на 2010 г. са прекрате-

Хаос в здравеопазването вещае Лекарският съюз Зоя ИВАНОВА В почти черни краски виждат родното здравеопазване от следващата години от българския лекарски съюз. Според неговия председател д-р Цветан Райчинов няма да е изненада ако следващата 2012 година се копира като проблемна с 2010 когато беше записана една от най-сериозните кризи в работата на белите престилки, отговарящи за нашето здраве. Все още не са уточнени  начините на финансиране в сферата на здравеопазването за следващата година. Очакваната за преди дни срещи с отговорните институции за това не се е състояла, тъй като никой от отговорните фактори не се е явил на нея - твърдят от съсловната организация на лекарите. Според тях това е знак че управляващите се опитват да изготвят бюджета на системата на тъмно и по непрозрачен начин. От БЛС подозират, че няма да бъде спазено обещанието болниците да бъдат на прогнозни бюджети. Медиците смятат, че отново може да се стигне до финансиране чрез фиксирани бюджети. Това според тях ще доведе до пълен хаос в системата. Все още не е ясна и съдбата на клиничните пътеки, които непрекъснато са в центъра на дискусиите за бъдещето на родното здравеопазване, но все още никой конкретно не казва ще ги бъде ли от догодина или не.Според постигнатите преди време договорености здравните заведения трябва да се финансират чрез прогнозни бюджети, като диагностично свързаните групи се въвеждат постепенно. Ако по нечие решение свише пътеките отпаднат като цяло това ще бъде нарушение на приетите договорки между  здравната каса и българския лекарски съюз и като цяло ще бъде основата на тотален хаос в здравеопазването.Засега от лекарския съюз прекратяват  участието си от комисиите в здравното министерство и участието си в преговорите с националната здравно осигурителна каса по преговорите за националния рамков договор за догодина.    

ни разрешенията за дейност само на 4 болници, една от които е в Трън. Това е станало по настояване на общинските съвети, защото те са принципал на тези лечебни заведения, обясни той. Отдавна сме взели мерки за осигуряване на медицинска помощ на хората от

тези общини, уверява министърът. Още три общини Полски Тръмбеш, Рудозем и Радомир са в процес на решаване дали да поддържат болници или да ги преобразуват в структура за извънболнична помощ. Министерството на здравеопазването е снижило изискванията в редица медицински стандарти, за да може болниците да отговарят на тях, но понататъшното прекрачване на тези граници означава компромис с качеството на оказваната медицинска помощ, допълни здравният министър. Преструктурирането на болничните

заведение е уредено с Наредба 49, която въвежда изискване за минимален брой легла на специализираните и многопрофилните болници. Според документа, минималният брой легла за специализирани болници е 30, а за многопрофилните - 60. В края на октомври 2010 г. от Министерство на здравеопазването съобщиха, че ще бъде даден гратисен период от 1 година за въвеждането на изискванията. По тяхна информация към същия месец и година на новите правила не отговарят 11 многопрофилни болници и около 40 специализирани.

Пенсионерите от Косача се сдобиха със свой клуб Силвия ГРИГОРОВА Пенсионерите от село Косача, които са над 50 човека, си имат вече свой собствен клуб. С помощта на община Ковачевци и с личното съдействие на бившия кмет, който е кандидат за кмет на община Ковачевци за втори мандат- Васил Станимиров, неугледната бивша сладкарница в селото беше основно ремонтирана. Общината закупи нови маси и столове. Васил Станимиров дари на хора-

та от третата възраст в Косача хубав телевизор. Местната кооперация подари барплод. Дарения за клуба на пенсионерите направиха и местни бизнесмени, които по традиция спонсорират всички прояви в селото. Димитър Димитров- председател на управителния съвет на фирма „Галко” дари на пенсионерите средства за закупуване на хладилник. Валентин Иванов даде пари за текущи разходи на

клуба. Тази седмица пенсионерите ще имат вече и кабелна телевизия. В уютния си клуб те могат да си купят сокове, кафета, закуски и бира, без алкохол. През зимата клубът се отоплява с дърва. На 15 октомври, по стара традиция, жителите на село Косача отпразнуваха Петков ден, който се чества като празник на селото. Заедно с жителите на Косача на празника беше и кандидатът за кмет  Васил Станимиров  

Задържаха улични дилъри при спецакция в Радомир Любомира ПЕЛОВА Антимафиотите задържаха дилъри на амфетамини и марихуана в Радомир, съобщи МВР. Акцията е проведена от ГДБОП. В момент на сделка са задържани шестима – Д.Д. на 19 години, криминално проявен с кражби, Х.Я. на 22 го-

дина, Р.З. на 20 години, О.К. на 32 години, известен с криминални прояви и с регистрация за хулигански прояви, Г.Б. на 22 години и А.Х. на 23 години. Четирима от тях остават в ареста. В града са извършени редица обиски на автомобили и жили-

ща, ползвани от групата. Намерени и иззети са наркотични вещества, подготвени за улично разпространяване. При теста пробите са реагирали на марихуана и амфетамин. По случая е образувано досъдебно производство.

С 230 места разполага новият киносалон в Перник Виктория СТАНКОВА Режисьорът Андрей Слабаков и попизпълнителят Стенли бяха сред гостите на официалното откриване на обновения салон на Младежкия дом, където перничани ще могат да ходят на кино.На церемонията присъства и кандидатът за втори управленски мандат Росица Янакиева. След 4 месеца на втория етаж е създадена чудесна база за кинопрожекции, културни инициативи и за изяви на младите пернишки таланти. От 10 години насам Перник нямаше свой киносалон – до тази вечер. Залата е удължена с 4 метра и възстановена в старите й размери, а столовете са със 100 повече и наброяват общо 230. Фоайето пред нея пък създава условия за много мобилни изяви – пресконференции, изложби, срещи, репетеции, концерти. Създадени са две уютни пространства, в които ще се случват разнообразни събития. Ремонтиран е покривът, сменена е дограмата, с която е остъклена почти цяла стена в Младежкия дом. Стените са импрегнирани и по тях са разиграни различни цветови комбинации. Подовата настилка може да се използва и за репетиции. Нова е вентилационната система, а канализацията, която създаваше доста главоболия и беше основен проблем, вече е подменена. Обновени са санитарните възли. До 1-2 седмици в младежкия дом ще бъде пусната и нова зала за репетиции и тренировки. В строително-монтажните работи са инвестирани малко над 100 000 лева. За доброто настроение на всички бяха парчетата в изпълнение на Стенли. Подарък за перничани бе безплатна прожекция на българския филм „Тилт”. Преди това бе открита изложба графичен дизайн на родената в Перник Марина Стоянова. Идната седмица в града ще гостува филмът на Влади Въргала „Шменти капели”. Амбицията е в Перник да се завъртат лентите на най-новите родни продукции.

Реформа в бюджета гласи да премахне класовете, заплатите да се изплащат на 75 процента Силвия ГРИГОРОВА Конфедерацията на труда ”Подкрепа” е сериозно обезпокоена от рестриктивната политика, която водят в момента управляващите. Това заяви за „Съперник” икономическият  експерт на синдиката Мика Зайкова. На въпроса- какво безпокои най-много „Подкрепа”, Мика Зайкова отговори: ”Ако управляващите продължават с тази рестриктивна политика, това означава да торпилират потреблението, което всъщност е основният двигател на  бизнеса, който разчита изключително на вътрешния пазар за реализирането на своята продукция.  Бедата е, че непрекъснато се свива потреблението на продукти от първа необходимост. Това означава, че по този начин ние торпилираме всички дребни производители на: сирене, кашкавал, мляко, месо, деликатеси, яйца и др.  Според мен не е бедата само в това, че няма да има 13-та заплата.  Голямата беда е в това, че Симеон Дянков подготвя реформа в бюджетната сфера. Тя има за цел първо да ликвидира класовете, което веднага ще рефлектира в реалния сектор, защото това ще доведе до намаляването на доходите на хората. Другото, което ни тревожи сериозно е идеята заплатите вместо да се изплащат на 100% , да се плащат на 75%. Това със сигурност ще ощети още повече хората и ще ги докара до мизерия, което ще отдалечи България по стандарт на живота далеч от останалите членове на Евросъюза. Надявам се някой със здрав разум в това правителство да предотврати тези намерения на финансовия министър. В противен случай страната ще бъде залята от масово недоволство”, заяви категорично Мика Зайкова.


ДАВАМ ПОД НАЕМ:

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Самостоятелна сграда, кв. Изток топ-място, на 2 ет., РЗП: 132 кв.м, СОТ, климатици, WC. Подходяща за заведение, офиси,

Рекламно приложение

®

търговски дейности.

тел: 0887/884 095 0888/503 237

Понеделник, 17 октомври 2011 г., брой 193 /4816/ година XVIII ñë. òåë.

ÀËÄÈÍÀ УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

076/60 03 01 01;; 60 86 86; 0898/528 306; 0898/640 456; 0878/528 026; 0879/628 687

ТЕЛ.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

1. МАГАЗИН, УЛ. Ю. ГАГАРИН, ГРУБ СТР., 25 КВ.М - 15 000 ЛВ. 2. МАГАЗИН, ИЗТОК, ГРУБ СТР., 60 КВ.М - 23 800 ЕВРО 3. ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ, 48 КВ.М, ДО III ПОЛИКЛИНИКА ЗА ЗДРАВНИ УСЛУГИ - 4 800 ЛВ. ГАРСОНИЕРА:

МОШИНО, ЕТ. 1, ТЕЦ , ОТЛИЧЕН ВХОД - 23 500 ЛВ. ДВУСТАЙНИ: 1. ЦЕНТЪР, ЕТ. 1, ТХ., ТЕЦ, ТЕР., ПОДХ. ЗА БИЗНЕС - 39 800 ЛВ. 2. ИД.Ц., 72 КВ.М, ТХ., ТЕЦ, 2 ТЕР. - 31 500 ЕВРО 3. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 2, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТАВАН, МАЗЕ - 44 300 ЛВ. 4. ЦЕНТЪР, ЕТ. 1, 67 КВ.М, МАЗЕ, 18 КВ.М, ЗА БИЗНЕС - 34 000 ЛВ. 5. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЕПК - 53 500 ЛВ. 6. ЦЕНТЪР, ЕТ. 3, ТЕЦ, ТХ., ТАВАН И МАЗЕ, 2 ТЕР. - 52 000 ЛВ. 7 УЛ. КРАКРА, ТХ., ТЕЦ, ТЕР., ЮГ - 27 000 ЕВРО; 31 000 ЕВРО 8. ТЕВА, ТЕЦ, 2 ТЕР. - 30 700 ЛВ. 9. ИЗТОК, ТЕЦ, 2 ТЕР., ПРЕУСТР., ЮЖЕН - 42 500 ЛВ. 10. УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 8, 2 ТЕР., ВЪТР. - 33 000 ЛВ. 11. ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ПРЕУСТРОЕН, ОТЛИЧЕН - 41 200 ЛВ. 12. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 6, ТЕЦ, ТЕР., РVС - 44 000 ЛВ. 13. Ю. ГАГАРИН, ЕТ. 6, ТЕЦ, 2 ТЕР., ПРЕУСТР., РЕМОНТИРАН - 52 500 ЛВ. 14. МОШИНО, ТЕЦ, 2 ТЕР., ПРЕУСТР., ИЗТОК/ЗАПАД - 37 000 ЛВ. ТРИСТАЙНИ: 1. ИД.Ц., ЕТ. 6, ЕПК, ТЕЦ, НЕПРЕХ. - 33 400 ЕВРО 2. ИЦ, ЕТ. 4, НОВО СТР., 120 КВ.М, С ГАРАЖ - 73 000 ЕВРО 3. ЧЕТИРИСТАЕН, СЦ, ЕТ. 3, НОВО ЛУКСОЗНО СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕДЕН 137 КВ.М, 3 ТЕР., ТЕЦ - 66 000 ЕВРО 4. ИД.Ц., ЕТ. 1, 96 КВ.М, ТХ., ТЕЦ, ТЕР. ТАВАН, ДВОР - 45 000 ЕВРО 5. ПАШОВ, ЕТ. 3, ТХ., ТЕЦ, 2 ТЕР. - 55 000 ЛВ. 6. ИЗТОК, МЕЗОНЕТ, 92 КВ.М, ЛУКС, ТЕР. 7. ТЕВА ЕТ. 5, ТЕЦ - 36 600 ЛВ. 8. МОШИНО, ЕТ. 3, НЕПРЕХОДЕН - 46 000 ЛВ. КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ: 1. КЪЩА, ЦЪРКВА, 2 ЕТ., ТАВАН, ОТЛИЧНА - 58 800 ЕВРО 2. КЪЩА, ТЕВА, РЗП: 200 КВ.М, С УПИ 920 КВ.М - 59 800 ЛВ. 3. С. СТУДЕНА, 2 ЕТ., ТАВАН, ГАРАЖ, ТХ., ПЛ. - 35 000 ЕВРО 4. КЪЩА, БОГДАНОВ ДОЛ, 1 ЕТ., ЛЯТНА КУХНЯ, ДВ. 570 КВ.М - 35 500 ЛВ. 5. УПИ, 275 КВ.М, ЦЕНТЪР, ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО - 34 000 ЕВРО 6. УПИ, 312 КВ.М, НАД БОЛНИЦАТА, СЛЪНЧЕВ - 16 500 ЛВ. 7. УПИ, С. КЛАДНИЦА, 490 КВ.М; 365 КВ.М - 21 000 ЕВРО; 18 800 ЕВРО 8. УПИ, 635 КВ.М, С. САДОВИК - 4 900 ЛВ. 9. УПИ, КВ. КАЛКАС, 500 КВ.М,С МАЛКА КЪЩА - ПО ДОГОВАРЯНЕ 10. УПИ, 520 КВ.М, НАД ПРОФИЛАКТОРИУМА, С ПРОЕКТ ЗА КЪЩА- 22 000 ЕВРО 11. УПИ 223 КВ.М, ДРАГАНОВЕЦ - 7 000 ЕВРО 12. УПИ, ДИВОТИНО, 643 КВ.М, ЦЕНТЪР - 10 700 ЕВРО ДАВА ПОД НАЕМ: 1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 1, РЕМОНТИРАНА, /ОТ 01.11/ - 180 ЛВ. 2. МАГАЗИН, ЦЕНТЪР, НА ПАЗАРА, 25 КВ.М - 230 ЛВ. 3. ОФИС, ИД.Ц., ЕТ. 2 - 130 ЛВ. КУПУВА: 1.. ГАРСОНИЕРА, В ИЗТОК, МОШИНО - ДО 26 000 ЛВ. 2. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТХ., ТЕЦ - 60 000 ЛВ. 3. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТХ. В НОВ БЛОК 4. ТРИСТАЕН, В ИЗТОК, НА ДОБЪР ЕТАЖ 5. КЪЩА С ДВОР В БЛИЗКИТЕ СЕЛА 6. ПАРЦЕЛ, В С. ЧУЙПЕТЛОВО, С. ДРАГИЧЕВО ТЪРСИ ПОД НАЕМ ЗА КЛИЕНТИ НА АГЕНЦИЯТА: 1. ГАРСОНИЕРИ И ДВУСТАЙНИ В ЦЕНТЪРА И КВ. ИЗТОК 2. ОФИС ПОМЕЩЕНИЯ И МАГАЗИНИ, В ИД.Ц., КВ. ИЗТОК

www.maks.imot.bg cvete2001@mail.bg

076/60 19 91

0888/251 455; 0878/251 455; 0896/251 455

„Òúðãîâñêà“ áë 14, ÀÏ. 2, ÍÀÄ ÌÀÃÀÇÈÍ „ãëîáóë“

ГАРСОНИЕРИ 1. ИЗТОК, УЛ. Ю. ГАГАРИН, ЕТ.2, ЕТ.2/РЕМОНТ/ ТЕЦ - 28 200ЛВ.32 500 ЛВ. 2. ИЗТОК, ЕТ.3, /ТХ/, ТЕЦ, ТЕРАСА, ЮЖНО ИЗЛОЖЕНИЕ 31 000 ЛВ. 3. ДАРАЦИ, ЕТ.4, ТЕЦ, ТЕРАСА 28 900 ЛВ. ДВУСТАЙНИ: 1. ИД. ЦЕНТЪР, ЕТ.1, /ТХ/, 70 КВ.М., ТАВАН, МАЗЕ, ПОДХ. ЗА МАГАЗИН, ОФИС, ЛЕКАРСИ КАБИНЕТ И ДР. 48 000 ЛВ. 2. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 3, ТЕЦ - 35 000 ЛВ. 3. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 2 - 30 000 ЛВ. 4. ПАШОВ, 71 КВ.М.,/ТХ/,ЕТ.3,ТЕЦ,ТЕР, ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 50 000 ЛВ. 5. ПАШОВ, ЕТ.8, ТЕЦ, ТЕРАСА 30 000 ЛВ. 6. ТЕВА, ЕТ.7, ЕТ.3, ТЕРАСИ, ТЕЦ, ИЗЛ. И/З - 30 000 ЛВ.24000 ЛВ. 7. ИЗТОК, ЕТ.5, ТЕЦ, ТЕРАСА,ИЗЛ.И/З 32 000 ЛВ. 8. ГР. РАДОМИР, КВ. ТРАКИЯ, ЕТ.5, ТЕРАСИ 24 000 ЛВ. ТРИСТАЙНИ 1. ПАШОВ, ЕТ.3, ЕТ.7, ТЕЦ, ТЕР. 52 000 ЛВ., 45 000 ЛВ. 2. ЦЕНТЪР, ЕТ.5, /ТХ/, ТЕЦ, ТЕРАСИ, АСАНСЬОР 77 000 ЛВ. 3. ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ТЕЦ, ТЕРАСИ, АСАНСЬОР 52 000 ЛВ. 4. ЦЕНТЪР, ЕТ.2 /ТХ/, ТЕРАСИ, АСАНСЬОР 88 000 ЛВ. 5. МОШИНО, ЕТ.3, ЕТ. 11,ТЕЦ, ТЕР. 45 000 ЛВ. 52 000 ЛВ. 6. ИЗТОК, УЛ. Б. ГЕБРЕВ, ЕТ.7 НЕПОСЛ. ТЕЦ, ТЕР., РЕМОНТИРАН 60 000 ЛВ. 7. ИЗТОК, ТХ., ПЛ., БЕЗ ТЕЦ, 2 ТЕР., РVС, ЗП: 97 КМ.М - 48 000 ЛВ. 8. ЧЕТИРИСТАЕН, ИД. ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ТЕЦ, 3 ТЕРАСИ, 3 ИЗЛОЖЕНИЯ, КУХНЯ, ДНЕВНА, ХОЛ, 2 СПАЛНИ, 2 БАНИ СЪС САН. ВЪЗЕЛ, КОРИДОР 62 000 ЕВРО МАГАЗИНИ, ОФИСИ, ТЪРГ. ПЛОЩИ: 1. ПРОДАВА И ДАВА ПОД НАЕМ - ИД. ЦЕНТЪР, 67КВ.М. /ДЕЙСТВАЩИ МАГАЗИНИ/, ПОДХОДЯЩИ ЗА КАБИНЕТИ, ОФИСИ И ДР. 2. ИЗТОК: ТЪРГОВСКА СГРАДА, З.П.227 КВ.М. /ПОДОБЕКТИ С РАЗЛ. КВ./ - 220 000 ЕВРО 3. ИЗТОК: СГРАДА – ГРУБ СТРОЕЖ, ЗП.930 КВ.М., 4 ЕТ. 140 ЕВРО/КВ.М. Член на НСНИ и РСНИ

17 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ! АГЕНЦИЯ

ПЕРНИШКИ ИМОТИ pernishkiimoti.imot.bg pernishkiimoti@abv.bg

ул. "Кракра"N:15вх. "Б", ет.2, ап.3 /входа до ресторант “Лео”/

076/60 04 15/офис/ 0888/222 656 0879/460 763 управител: инж. Веска Славова

ГАРСОНИЕРИ: 1. Гарсониера, Дараци, ет. 4, ТЕЦ, тер., обз. - 29 000 лв. 2. Гарсониери, Проучване, ет. 2, тер., ет. 6, ТЕЦ - 30 000 лв.; 31 000 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 35 000 лв. 4. Гарсониера, Пашов, ет. 2, ТЕЦ - 32 000 лв. 5. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, след ремонт, ТЕЦ - 28 000 лв. 6. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, 52 кв.м - 21 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. ДВУСТАЕН, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 2, ТЕЦ, ТЕР., ТХ. - 23 500 ЕВРО 2. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро 3. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, до Изч. център - 30 000 евро Двустаен, СЦ, ет. 3, 3 тер., 72 кв.м - 34 000 евро 4. Двустаен, СЦ, ТЕЦ, юг, ет. 3, 2 тер. - 29 000 евро 5. Двустаен, Ц, ет. 3, 2 тер. - 52 000 лв. 6. Двустаен, Тева, ет. 8, 2 тер. - 24 000 лв. 7. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, 2 тер. - 75 000 лв. 8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв. 9. Двустайни, Пашов, ет. 1, 60 кв.м, ТЕЦ, тер - 29 000 лв. 10. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, тер. 31 000 лв. 11. Двустаен, Радомир, кв. Мечта, ет. 7, след ремонт, тераси - 22 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Тристаен, Радомир, кв. Гърляница, ет. 7, 2 тер. - 23 800 лв. 2. Тристаен, Мошино, ул. Мл. Стоянов, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 49 000 лв. 3. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 51 000 лв. 4. Тристаен, Пашов, ет. 4/8/, ТЕЦ, РVС, подобр. - 53 000 лв. 5. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м, подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 36 000 евро 6. Тристаен, ул. Кракра, ет. 4, тец, 2 тер. - 42 000 евро 7. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 46 000 евро 8. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 63 000 евро 9. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, 2 тер., 92 кв.м, с луксозно обзавеждане - 75 000 евро 10. Мезонет, ул. Н. Цанов, ет. 6 и 7, лукс, ТЕЦ, тер. 149 кв.м - 99 900 евро КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Соф. шосе, 2 ет., ЗП: 55 кв.м, дв. 175 кв.м, лукс с обз. - 80 000 лв. 2. Къща, Радомир, 2 ет., дв: 488 кв.м, ЗП: 52 кв.м - 42 000 лв. 3. Къща, с. Кошарево, 3 ет., Зп: 100 кв.м, дв. 800 кв.м - 50 000 лв. 4. Вила, Ковачевци, сут. + 2 ет., ЗП: 57 кв.м, дв. 1200 кв.м - 27 000 евро 5. Къща, Ковачевци, 3 ет., ЗП: 100 кв.м, двор: 1000 кв.м, център - 80 000 лв. 6. Вила, Светля, сут + 2 ет., РЗП: 260 кв.м, дв: 1000 кв.м, лукс - 32 000 евро 7. Вила, Рударци, РЗП: 450 кв.м, дв. 567 кв.м, лукс - 230 000 евро 8. УПИ, Кладница, 433 кв.м, в Делта хил - 50 евро/кв.м 9. УПИ , Рударци, 959 кв.м, около центъра - 26 евро/кв.м 10. Парцел, Кралев дол, 904 кв.м - 15 евро/кв.м 11. Парцели, Люлин и Дивотино, от 460 кв.м до 1 691 кв.м - от 18 до 20 евро/кв.м 12. УПИ, Друган, 2 115 кв.м - 28 000 лв. БИЗНЕС ИМОТИ: 1. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр. - 60 000 евро /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 45 000 евро 2. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 342 кв.м - 320 000 лв./с ДДС 3. Хале, Радомир, 1 200 кв.м, с адм. сграда, ЗП: 167 кв.м, прил. терен, 5 дка - 320 000 лв. 4 УПИ, Тева, 3500 кв.м, за общ обслужващи дейности - 95 000 евро 5. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 53 евро/кв.м 6. УПИ, Пашов, 1 408 кв.м, суперфикция - 30 000 лв. 7. Парцел, Изток, 900 кв.м, за промишл. строителство - 60 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониери, Тв. ливади, ТЕЦ, тер, обазведена, ет. 1 - 300 лв. 2. Двустаен, /около общината/, ет. 2, тер., ч. обзаведен - 300 лв. 3. Етаж от Къща, кв. Клепало, обзаведен - 200 лв. 4. Помещение, ул. Бл. Гебрев, 25 кв.м, лукс - 350 лв. 5. Магазин, ул. Кракра, 100 кв.м - 6 евро/кв.м

НАЕМА СПЕШНО, В ЦЕНТЪРА НА ПЕРНИК, ЛУКСОЗЕН ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН, ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА

Рекламен офис: гр. Перник - 2300 х-л "Струма", ет. 2, ст. 208 телефон/факс: 076/60 31 29

Àãåíöèÿ

“ÒÎÍÈ”

ул.”Отец Паисий”, бл.37, ет.2 вх.Б 076/ 60 46 20; 0899/ 65 67 41 ПРОДАВА : 1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, по БДС - 29 000 лв. 2. Двустаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв. 3. Двустаен, Изток, ет. 5, РVС, мн. добър - 50 000 лв. 4. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 2 тер., ет. 7, мн. добър - 43 000 лв. 5. Двустаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв. 6. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер. - 31 000 лв. 7. Тристаен, ул. Вардар, тх., мн. добър - 33 000 евро 8. Тристаен, Изток, ТЕЦ, 2 тер. - 43 500 лв. 9. Къща, над Болницата, 2 ет., дв. 370 кв.м, гараж - 70 000 лв. 10. Вила, с. Прибой, ЗП: 60 кв.м, дв. 1 200 кв.м - 10 000 евро 11. ПИ, Кралев дол, 4 090 кв.м, със стара къща - 40 000 лв. 12. ПИ, Богданов дол, 1 200 кв.м, ток, вода, равен - 12 000 лв. 13. ПИ, Бусинци, 2 300 кв.м - 12 000 лв. 14. ПИ, с. Кладница, 3 дка - х 50 лв./кв.м 15. Дворно място, с. Стефаново, 600 кв.м - 10 000 лв. 16. УПИ, Център, 452 кв.м - 26 000 евро 17. УПИ, с. Даскалово, 900 кв.м - х 20 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Център, необзаведена - 160 лв. 2. Гарсониера, Изток, обзаведена, без ТЕЦ - 200 лв. 3. Двустаен, Изток, без ТЕЦ, обзаведен - 250 лв.

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

СТРЕЛЕЦ гр. Перник - управител: инж. С. Цекова ул. “Черешово топче” № 2/8, GSM 0898/ 59 79 55 ; сл. 076/ 60 24 46 1. Боксониера, кв. Рудничар, ет. 1 - 8 000 лв. 2. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., подобр. без ТЕЦ - 24 800 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, комун. място, подходяща за търговски обект, офис - 45 000 лв. 4. Гарсониера, Хр. Ботев, ет. 1, с подобрения - 28 000 лв. 5. Гарсониера, Пашов, ет. 4, подобрения - 30 000 лв. 6. Гарсониера, Пашов, ет. 3, подобрения - 32 000 лв. 7. Гарсониера, Тева, ет. 5, тер. без ТЕЦ - 23 500 лв. 8. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 54 кв.м, тх., пл., тер., лукс - 43 000 лв.; гараж 7 000 лв., заедно и поотделно 9. Гарсониера, Мошино, ет. 5, лукс - 28 000 лв. 10. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 1, ТЕЦ, подобр., на спирка - 24 000 лв. 11. Двустаен, Ид.ц., ет. 7, лукс, ремонт - 35 000 евро 12. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, за ремонт - 27 000 евро 13. Двустаен, Център, ет. 3, ТЕЦ - 52 000 лв 14. Двустаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тх., 2 тер., за ремонт - 32 000 евро 15. Двустаен, Проучване, ет. 7, след лукс ремонт - 49 000 лв. 16. Двустаен, Пашов, ет. 8, подобрения - 33 000 лв. 17. Двустаен, в Къща, до Болницата, ет. 2, с гараж - 18 000 евро 18. Тристаен, Център, ет. 1, с разрешително за магазин, със сам. вх.- 56 000 лв. 19. Тристаен, ИЦ, ет. 10, тх., пл., ТЕЦ, тер., с подобрения - 80 000 лв. 20. Тристаен, ИЦ, ет. 1, 79 кв.м, на Пазара, за ремонт - 42 000 лв. 21. Мезонет, със сам. вх., I-во и II-ро ниво, 85 кв.м, Красно село, луксозно изпълнение - 30 000 евро 22. Къща, Елов дол, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, гараж, кладенец, масивна ограда, дв. 600 кв.м - 61 000 лв. 23. Къща, над Сладкарска кооперация, РЗП: 153 кв.м - 68 000 лв. / или заменя за Двустаен в Изток с доплащане 24. Къща, Изток, РЗП: 140 кв.м, сут. + ет., дв. 487 кв.м - 71 000 лв. 25. Къща, Рударци, на 3 нива, ЗП: 36 кв.м, дв. 912 кв.м - 50 000 евро 26. Къща, Ковачевци, 3 ет., с гараж, РЗП: 240 кв.м, дв. 760 кв.м - 42 000 евро 27. Къща, кв. Клепало, ЗП: 60 кв.м, 3 ет., с гараж, дв. 500 кв.м - 100 000 лв. 28. Къщи, с. Расник, със ЗП: 50 кв.м, на 3 ет. и със ЗП: 36 кв.м, на 1 ет., дв. място 488 кв.м - 49 000 лв. 29. Стара Къща, гр. Трън, 50 кв.м, с дв. 374 кв.м - 5 000 лв. 30. Вила, с. Г. Диканя, РЗП: 80 кв.м, дв. 900 кв.м - 25 000 лв. 31. Парцел, Център, 508 кв.м, 2 гаража, и стара къща - 50 000 лв. 32. Нова вила, с. Копаница, РЗП: 150 кв.м, сут. + 2 ет., дв. 930 кв.м - 35 000 евро 33. Парцел, Г. Романци, /Брезнишко, 1 106 кв.м, спешно - 8 400 лв. 34. Парцели, Батановци, 450 кв.м; 900 кв.м - х 16 лв./кв.м 35. Парцел, кв. Клепало, 405 кв.м, със стара къща - 27 000 лв. 36. Парцели, Църква, 2 бр., 320 кв.м - х 15 евро/кв.м 37. Парцел, Църква, 886 кв.м, център, ток, вода, асф. - х 19 евро/кв.м 38. Парцели, Кладница, 2 бр х 539 кв.м, един до друг - х 17 000 евро 39. Парцел, Драгановец, 595 кв.м, до борова гора - 17 000 евро 40. Парцел, с. Ярджиловци, 745 кв.м - 10 000 лв. 41. Парцел, индустр. зона, Караманица, 1 755 кв.м - 52 000 лв. 42. Парцел, 3 259 кв.м, инд. зона, Караманица, с халета от 488 кв.м и 640 кв.м - 250 000 евро 43. Парцел, гр. Трън, 580 кв.м - 5 800 лв. 44. Парцел, с. Дивотино, 1 004 кв.м, ток, вода, път - 16 000 лв. 45. ПИ, с. Николаево, 1 200 кв.м, с две постройки - 12 000 лв. 46. Сграда, Център, сут. + ет. от магазин, офис, производ. помещение, склад, РЗП: 560 кв.м - 300 000 лв. 47. Офис, 16 кв.м, ет. 2, Център - 18 000 лв. за произв. нужди, фитнес център - 200 000 лв. 48. Търговски обект, Пашов, н. стр., 38 кв.м - 24 000 евро 49. Търговски обект, 85 кв.м, на главна улица, кв. Изток - 67 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Ид. Пашов, ет. 3, отрем., без обзавеждане - 180 лв. 2. Двустаен, Център, ТЕЦ, обзаведен - 270 лв. 3. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, с обзавеждане - 200 лв. 4. Три офиса, ул. Търговска, ет. 2 - по споразумение


6

17 октомври 2011 г.

Имоти

Съперник

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

ДОМ ЗА ВАС

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ 076/60 26 26; 076/60 46 76; 0885/563 660; 0777/80448 www.simeond.imot.bg Ул. "Търговска" 42 eт. 2, ст. 5/стария съд/ ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв. 2. Гарсониера, Пашов, ет. 6, ТЕЦ, юг, преустроен - 25 000 лв. 3. Гарсониера, Бела вода, ет. 1, 55 кв.м, юг., тер. - 20 000 лв. 4. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., пл., 39 кв.м - 13 000 евро 5. Двустаен, Ид.ц., 59 кв.м, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 6. Двустайни, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 78 кв.м, 2 тер. - 53 500 лв.; 55 000 лв. 7. Двустайни, ИЦ, ет. 1, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, РVС, тер. - 60 000 лв.; 32 400 евро 8. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 73 кв.м, тер. - 55 000 лв. 9. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 10. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, тер., двор - 40 000 евро 11. Тристаен, Ид.ц., 83 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 евро 12. Тристаен, ул. Вардар, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 38 000 евро 13. Тристаен, ул. Кракра, 87 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер - 40 000 евро 14. Тристаен, Пашов, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер., ет. 4 - 47 000 лв.; 45 000 лв. 15. Къщи, Ралица, едноетажни, дв. 320 кв.м, н. част над Автогарата - 55 000 лв. 16. Къща, Сини вир, тх., гредоред, дв. 400 кв.м - 19 000 лв. 17. Къща, над Автогарата, тх., пл., РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м- 43 000 евро 18. Етаж от Къща, н. част над Автогарата, ЗП:75 кв.м дв. 180 кв.м - 28 000 лв. 19. Къща, над Автогарата, близнак, ЗП: 50 кв.м, РVС, дв. 190 кв.м - 35 000 лв. 20. Къща, над Автогарата, тх., пл., 75 кв.м, гараж - 30 000 евро 21. Къща, Бела вода, тх., пл., сут. + 2 ет., дв. 700 кв.м - 70 000 лв. 22. Етаж от Къща, кв. Ралица, ЗП: 55 кв.м, дв. 114 кв.м - 30 000 лв. 23. Парцел, кв. Варош, 440 кв.м, стара къща - 30 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Тева, ТЕЦ, с частично обзавеждане - 180 лв.

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/ www.intelekt2000.portalimoti.com Тел. 076/670 900; 076/607 707 0898/726 803 ; 0898/451 500; 0888/716 538/ АПАРТАМЕНТИ: 1. Гарсониера, Ид.ц., ул. Н. Цанов, ет. 2, тх., пл., юг - 39 500 лв. 2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., юг, 2 тер. - 24 000 евро 3. Гарсониера, Проучване, ет. 7, РVС - 33 000 лв. 4. Гарсониера, Пашов, ет. 2, юг - 31 000 лв. 5. Гарсониера, Пашов, ет. 6, юг, преустр. - 25 000 лв. 6. Гарсониера, Изток, ет. 2, лукс - 33 500 лв. 7. Гарсониера, Изток, ет. 2 - 27 500 лв. 8. Гарсониера, Ю. Гагарин, ет. 7, РVС, ремонт - 32 000 лв. 9. Гарсониера, Радомир, ет. 2, РVС, тер. - 15 000 лв. 10. Двустаен, ИЦ, ет. 4, ЕПК, лукс - 42 000 евро 11. Двустаен, ИЦ, ет. 1, тх., тер. - 46 500 лв. 12. Двустаен, ИЦ, зад НОИ, ет. 3, тх., пл. - 37 000 евро 13. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4, тх., пл. - 33 500 евро 14. Двустаен, Тв. ливади, ет. 13, лукс, 2 тер. - 44 500 лв. 15. Двустаен, Пашов, ет. 3, тх., пл., юг, таван, мазе - 30 000 лв. 16. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 40 000 евро 17. Двустаен, Изток, ет. 4, нов, акт 16, лукс - 90 000 лв. 18. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 40 000 лв. 19. Двустаен, Изток, ет. 3, 2 тер., преустроен - 42 500 лв. 20. Двустаен, Изток, ет. 8, 1 тер., подобрения - 40 000 лв. 21. Двустаен, Изток, ет. 6, 2 тер, РVС - 40 000 лв. 22. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 6, юг, 2 тер. - 40 000 лв. 23. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, тер. - 33 000 лв. 24. Двустаен, Изток, ет. 4, преустроен, ремонтиран - 43 000 лв. 25 Двустаен, Изток, ет. 4, ЕПК, преустроен - 40 000 лв. 26. Двустаен, Изток, ет. 6, 2 тер. - 40 000 лв. 27. Двустаен, Изток, Албените, ет. 7, ремонт - 40 000 лв. 28. Двустаен, Радомир, ет. 7, кв. Арката, РVС, юг - 27 000 лв. 29. Тристаен, Пашов, ет. 7, 3 тер. - 46 000 лв. 30. Тристаен, Изток, преустр., лукс, ет. 2 - 65 000 лв. 31. Тристаен, Изток, ет. 1, непрех., изток/запад, 2 тер. - 53 000 лв. 32. Тристаен, Изток, ет. 10, ЕПК, мн. добър - 46 000 евро 33. Тристаен, Изток, ет. 1, 98 кв.м, тх., пл., зад Х у-ще - 53 000 евро 34. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв. 35. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., РVС, 2 тер. - 46 000 лв. 36. Тристаен, Радомир, жк Тракия, ет. 8 - 26 000 лв. 37. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 76 000 евро ИМОТИ ЗА БИЗНЕС: 1. Магазин, ул. Кракра, 90 кв.м - 180 000 лв. 2. Магазин, ул. Кракра, 100 кв.м - 300 000 лв. 3. Магазин, Ид.ц., 33 кв.м, лукс, ул. От. Паисий - 27 000 евро 4. Магазин, Соф. шосе, 77 кв.м - 70 000 лв. 5. Магазини, Пашов, 39 кв., 58 кв.м - х 600 евро/кв.м 6. Магазин, Тева, 90 кв.м - 70 000 лв. 7. Магазин, 60 кв.м, с разреш. за козмет. студио - 37 500 евро 8. Магазин, Бл. Гебрев, 40 кв.м - 38 000 евро 9. Магазин, Ю. Гагарин, 60 кв.м, гр. стр., възможност за надстр. - 24 000 евро 10. Сграда, Ид.ц., РЗП: 335 кв.м, лукс - 500 000 евро 11. УПИ, Тева, 2 070 кв.м, асфалт - 30 евро/кв.м 12. УПИ, 2 000 кв.м, до Мал Мук - 50 евро/кв.м 13. Работещо заведение, РЗП: 220 кв.м, нап. оборудвано - 250 000 евро 14. Жилищна сграда, Пашов, РЗП: 420 кв.м - 20 000 лв. 15. Бизнес сграда, груб стр., кв. Изток, 3 ет., ЗП: 143 кв.м - 300 000 лв. 16. Заведение, Изток, 55 кв.м, работещо 87 000 лв. 17. Заведение, Пашов, 170 кв.м, сам. сграда - 70 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Офис, ул. Търговска, лукс - 350 лв. 2. Ресторант, Изток, 220 кв.м, оборудван - 1 000 лв. 3. Заведение, Мърчаево, 120 кв.м, с тер., 60 кв.м - 700 лв.; в съседство магазин 30 кв.м - 150 лв. 4. Заведение, кв. Ив. Пашов, 170 кв.м - 550 лв. 5. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 450 лв. 6. Магазин, ул. Кракра, 100 кв.м - 600 евро 7. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 15 кв.м - 150 лв.

www.domzavas.hit.bg 0898/973 235 тел. 076/60 54 43

Ул. "П. Каравелов", бл. 2, вх.В, ет. 3, ап.28 /над Качамака/

ПРОДАВА: * Земя * Гора

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

Ул.”Найчо Цанов” №34, ет.4, www.joki.imot.bg офис:13 тел: 076/60 13 42 тел. 0877/950 474 ; 088/8548 867; 088/8227 490 НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 1. ДВУСТАЕН, ИД.Ц., ТЕЦ, ЕТ. 2, 78 КВ.М, ЛУКС, АКТ 16, ГАРАЖ

- 56 000 ЕВРО

2. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, 69 КВ.М, ЕТ. 2, АКТ 16

- 32 500 ЕВРО

3. ТРИСТАЕН, ИД.Ц., ТЕЦ, 173 КВ.М, ЕТ. 2, 2 БАНИ, АКТ 16

- 87 700 ЕВРО

4. ТРИСТАЕН, ИД.Ц., 115 КВ.М, ЕТ. 4, ГАРАЖ, АКТ 16

- 78 000 ЕВРО

5. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 2, 107 КВ.М, 2 ТЕР.

- 38 000 ЕВРО

6. МАЛОМЕРЕН ТРИСТАЕН, ИД.Ц., ТЕЦ, ЛУКС, АКТ 16, ОБЗАВЕДЕН

- 40 000 ЕВРО

7. МЕЗОНЕТ, ИД.Ц., 149 КВ.М, ЛУКС, 3 СПАЛНИ, АКТ 16

- 670 ЕВРО/КВ.М

8. ИЗТОК, АПАРТАМЕНТИ, ОТ 76 ДО 100 КВ.М, С АКТ 16, ЛИЗИНГ

- Х 390 ЕВРО/КВ.М - ОТ 300 ЕВРО ДО 360 ЕВРО/КВ.М

10. МЕЗОНЕТ, ПАШОВ, 136 КВ.М, НОВ, АКТ 16

- Х 350 ЕВРО/КВ.М ПРОДАВА:

1. БОКСОНИЕРА, ИЗТОК, 24 КВ.М, ЕТ. 1, ТЕЦ 2. ГАРСОНИЕРИ, ИД.Ц., ТЕЦ, ЕТ. 3; ЕТ. 4, 54 КВ.М, ЮГ, ТЕР., ПЛОЩАДА

- 21 000 ЛВ. - 29 500 ЕВРО; 25 000 ЕВРО

3. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, ТЕЦ, ЕПК, ПРЕУСТРОЕНА, ЛУКС, ТЕР.

- 37 000 ЛВ.

4. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 1, 55 КВ.М, ПЛ.,

- 27 500 ЛВ.

5. ГАРСОНИЕРИ, ПРОУЧВАНЕ, 45 КВ.М, ТЕЦ, ЕТ. 6, ЕТ. 7, ЮГ

- 30 000 ЛВ.; 34 700 ЛВ.

6. ГАРСОНИЕРА, ДАРАЦИ, ТЕЦ, ЕТ. 4, ТЕР.

- 28 900 ЛВ.

7. ГАРСОНИЕРИ, ТЕВА, ТЕЦ, ТЕР., ЕТ. 1, ЮГ, , ЕТ. 6, ЕТ. 4

- 23 000 ЛВ.

8. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ТЕЦ, ЕТ. 2, ЮГ, РVС, РЕМОНТ

- 32 500 ЛВ.

9. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ТХ., ЕТ. 3, НА ПАЗАРА, ТЕЦ, ТЕР.

- 27 000 ЛВ.

10. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, 45 КВ.М, ТЕЦ, ЕТ. 7, РVС, ЮГ

- 24 000 ЛВ.

11. СПЕШНО ДВУСТАЕН, ИД.Ц., ТЕЦ, ТЕР., ТХ., ЮГ

- 24 000 ЕВРО

12. ДВУСТАЕН, ИД.Ц., ТЕЦ, ТХ., ЕТ. 1, ЕТ. 2, ЕТ. 4

- 58 000 ЛВ.

13. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТХ., ТЕЦ, ЕТ. 4, ТЕР., ЮЖЕН

- 51 500 ЛВ.

14. ДВУСТАЙНИ, ТЕВА, ТЕЦ, ЕТ. 6; ЕТ. 7; ЕТ. 3

- 29 000 ЛВ. 30 000 ЛВ.; 29 900 ЛВ.

15. ДВУСТАЙНИ, МОШИНО, 66 КВ.М, ТЕЦ, ЛУКС, РVС, ЕТ. 7; ЕТ. 8

- 42 000 ЛВ.

16. ДВУСТАЙНИ, МОШИНО, ТЕЦ, ЕТ. 1, 2 ТЕР., РVС, ПРЕУСТРОЕН

- 35 700 ЛВ.; 36 000 ЛВ.

17. ДВУСТАЙНИ, ИЗТОК, ТЕЦ ЕТ. 5, ЮЖЕН, ЕТ. 1; ЕТ. 2

- 33 000 ЛВ.; 34 000 ЛВ.; 35 000 ЛВ.

18. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТХ., ТЕЦ, ЕТ. 6, ЮГ, 98 КВ.М

- 35 000 ЕВРО

19. ТРИСТАЕН, ИД.Ц., 85 КВ.М, ЕТ. 2, ТЕР., ТХ., ТЕЦ, ПОДОБРЕНИЯ

- 29 900 ЕВРО

20. ТРИСТАЕН, ИД.Ц., ТХ., ЕТ. 4, ТЕР., РVС, СЛЕД РЕМОНТ, ИЗГОДНО

- 37 200 ЕВРО

21. ТРИСТАЕН, ИД.Ц., ТЕЦ, ЕТ. 2, 2 ТЕР.

- 39 900 ЕВРО

22. ИЗГОДНО, ТРИСТАЕН, ПАШОВ, ТЕЦ, ЕТ. 7/8/, АСАНСЬОР

- 40 000 ЛВ.

23. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, НЕПРЕХ., 2 ТЕР.

- 32 500 ЛВ.

24. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ТЕЦ, ЕТ. 5, ПОДОБР.

- 40 000 ЛВ.

25. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ТЕЦ, ЕТ. 2, НЕПРЕХОДЕН

- 43 500 ЛВ.

26. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ТЕЦ, ЕТ. 5, 2 ТЕР. 27. ТРИСТАЙНИ, РАДОМИР, КВ. АРКАТА, ЕТ. 3; ЕТ. 8

“ПРЕСТИЖ” ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВА СПЕШНО: 1. Гарсониера, Радомир, лукс с обзавеждане - 22 000 лв. 2. Гарсониера, ИЦ, без ТЕЦ - 22 000 лв. 3. Гарсониера, Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 30 000 лв. 4. Двустаен, Радомир, център, ет. 3 - 28 000 лв. 5. Двустаен, Радомир, префектен, ет. 5 - 32 000 лв. 6. Двустаен, Радомир, Център, тх. - 37 000 лв. 7. Двустаен, Център, ТЕЦ, тер., тх. - 50 000 лв. 8. Двустаен, Център ет. 3, ТЕЦ, тер. - 58 000 лв. 9. Двустаен, Мошино, тх. ТЕЦ, тер. - 36 000 лв. 10. Нов двустаен, Мошино, 72 кв.м, ет. 2, 2 тер. - 41 000 евро 11. Нов двустаен, Мошино, 65 кв.м, ет. 2, 1 тер. - 36 600 евро 12. Двустаен, Изток, ТЕЦ, ет. 8 - 23 000 лв. 13. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., изгодно, лукс - 52 000 евро 14. Тристаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 3, 2 тер. - 49 000 лв. 15. Къща, с. Сопица, дв. 630 кв.м - 8 000 лв. 16. Къща, Дивотино, дв. 700 кв.м - 26 000 лв. 17. Къща, РЦ, РЗП: 400 кв.м - 60 000 евро 18. Къща, Изток, РЗП: 300 кв.м, дв. 700 кв.м - 70 000 евро 19. Пром. помещение, 360 кв.м - 33 000 евро 20. УПИ, Драгановец, 540 кв.м, ток, вода, гараж - 28 евро/кв.м 21. УПИ, Кралев дол, 540 кв.м, ток, вода - 20 евро/кв.м 22. Гараж, РЦ, 18 кв.м, тх. - 7 000 евро 23. Магазин, РЦ, 55 кв.м - 55 000 лв. 24. ПИ, Ладовица, 798 кв.м; 755 кв.м; 390 кв.м - 55 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, напълно обз. - 230 лв. 2. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.

9. ИЗТОК, АПАРТАМЕНТИ И МЕЗОНЕТИ ОТ 65 ДО 183 КВ.М, АКТ 16

Кантора за недвижими имоти

- 47 000 ЛВ. - 22 000 ЛВ.; 25 000 ЛВ.

28. ДВЕ КЪЩИ, КВ. РАЛИЦА, РЗП: 100 КВ.М, С МАГАЗИН П: 400 КВ.М

- 38 000 ЛВ.

29. КЪЩА, ДРАГИЧАВО, ДВ. 540 КВ.М, ЗП: 50 КВ.М

- 44 000 ЛВ.

30. КЪЩА, МОШИНО, 2 Х 60 КВ.М, ПЛ., П: 660 КВ.М

- 45 000 ЛВ.

31. КЪЩА, ИЗТОК, СУТ. + 2 ЕТ., ПЛ., ЗП: 60 КВ.М, ДВ 420 КВ.М

- 75 000 ЛВ.

32. КЪЩА, ИЗТОК, ДО БАНЯТА, РЗП: 140 КВ.М, ДВ: 490 КВ.М, ПЛ. 33. ПАРЦЕЛ, БАТАНОВЦИ, 2 479 КВ.М, ЦЕНТЪР

- 70 000 ЛВ. - 25 ЛВ./КВ.М

34. ЗАМЕНЯМ ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ТЕЦ, 55 КВ.М, ЗА КЪЩА В ПЕРНИК И РАДОМИР СЪДЕЙСТВА ЗА ЖИЛИЩНИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

ПРОДАВА: Ново строителство кв. Изток, Център, ап. от 65 до 145 кв.м, магазини и офиси ДВУСТАЕН, СОФИЯ ЦЕНТЪР, БЛИЗО ДО “ОПЪЛЧЕНСКА”, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, АКТ 16, ЕТ. 5 - 50 000 ЕВРО 1. Гарсониера, Проучване, ет. 4, ТЕЦ, тер., западно изл. - 30 500 лв. 2. Гарсониера, Мошино, ет. 2, ЕПК, добра - 37 000 лв. 3. Двустаен, РЦ, 72 кв.м, южен, 2 тер., ет. 9, без ТЕЦ, ЕПК - 49 000 лв. 4. Двустаен, Пашов, ЕПК, ет. 5, преустр. - 37 000 лв. 5. Двустаен, Пашов, 70 кв.м, тх., пл., тер., ТЕЦ - 50 300 лв. 6. Двустаен, Мошино, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 31 000 лв. 7. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 5, МНОГО ДОБЪР - 35 000 ЛВ. 8. Двустаен, Изток, ет. 6/8, след ремонт - 43 000 лв. 9. Тристаен, Топ-център, непрех., ет. 3, ПВЦ дограма, ремонт - 49 000 евро 10. Тристаен, ИЦ, 89 кв.м, ет. 3, ПВЦ дограма, ремонт - 47 000 евро 11. Тристаен, Дараци, ет. 2, 3 тер. - 48 000 лв. 12. Трисатен, ул. Ю. Гагарин, ет. 3, шпакловка, замазка, непрех. - 48 000 лв. 13. Тристаен, Изток, Утинор, 98 кв.м, мокет, балатум, теракот, фаянс, нов - 39 900 евро 14. Тристаен, гр. Радомир, ет. 2, кв. Арката, отлична локация - 25 000 лв. 15. Четиристаен, ул. Кракра, ет. 4, 98 кв.м, 2 тер., ТЕЦ - 40 000 евро 16. Продава или заменя, Къща кв. Монте Карло, за Двустаен и Гарсониера, /може и панел/ - 35 000 евро 17. Къща, Радина чешма, дв. 2 000 кв.м, ток, вода - 42 000 евро 18. Вила, с. Ковачевци, дв. 600 кв.м, суперфиция, ток, вода, нова - 22 000 евро 19. Вила, с. Светля, масивна, 2 ет., и полуетаж, беседка, лятна кухня, дв. 1 500 кв.м - 25 000 евро 20. Вила, с. Кралев дол, РЗП: 72 кв.м, дв. 600 кв.м - 29 900 лв. 21. Вила, с. Долни раковец, дв. 1 200 кв.м, ток, мин. вода - 40 000 лв. 22. Вила, с. Негованци, дв. 1 000 кв.м, 2 ет., ток, вода - 22 000 евро 23. Вила, с. Д. Диканя, дв. 900 кв.м, 2 ет., гр. стр., асф. път - 45 000 лв. 24. Вила, с. Рударци, ЗП: 220 кв.м, дв. 700 кв.м, мн. добра - 80 000 евро 25. Производствено хале, 400 кв.м, Н 6,3 м, дв. 1 400 кв.м 26. УПИ, с. Рударци, цел. достъп, ток, вода, бунгало - 21 000 евро 27. ПИ, кв. Ралица, над Профилакториум, 1 700 кв.м - 25 евро/кв.м 28. УПИ, кв. Изток, 750 и 1 500 кв.м, отлична локация - 50 евро/кв.м 29. УПИ, 338 кв.м, с. Рударци, ток, вода - по договаряне 30. УПИ, кв. Тева, 3 500 кв.м, за общ. обслужващи дейности - 25 евро/без ДДС/ 31. УПИ, 580 кв.м, с. Ярджиловци, открита партида за ток - 6 500 лв. 32. УПИ, 1 200 кв.м, с. Кленовик, на асф. път - 10 000 лв. 33. Парцел, Ярджиловци, 600 кв.м, ток, вода - в парцела, бунгало - 6 500 лв. 34. Парцел, Слишовци, 980 кв.м - 6 000 лв. 35. Парцел, 450 кв.м, със стара къща, над Болницата - 30 000 лв. 36. ЗАВЕДЕНИЕ - ТОП ЦЕНТЪР, 230 КВ.М - 85 000 ЕВРО ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Топ център, преустр в Двустаен, напълно обз., отл. - 300 лв. 2. Двустаен, Изток, обзаведен - 200 лв. 3. Помещение, 15 кв.м, Център - 250 лв.

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113 сл.: 076/60 38 24; дом.: 076/60 51 27

0898/620 696; 0878/620 925

1. Гарсониера, ул. Кракра, тх., таван, мазе, ет. 3, юг - 29 900 лв. 2. Гарсониера, Ив. Пашов, юг, двойна тераса, ет. 4 - 31 000 лв. 3. Апартамент, Изток, тх., таван, мезе, ч. ремонт - 31 000 евро 4. Апартамент, Тв. ливади, ет. 2, юг/изток, тер. - 32 000 лв. 5. Двустаен, Център, тх., ет. 8, - 27 000 евро 6. Двустаен, до Общината, юг, тх. - 29 000 евро 7. Двустаен, Тева, сменена дограма, ремонт, ет. 3, без ТЕЦ - 35 000 лв. 8. Двустаен, Мошино, преустроен, ет. 5 - 42 000 лв. 9. Тристаен, Център, тх., непреходен, 2 тер. - 42 000 евро 10. Тристаен, кв. Хр. Ботев, след ремонт, с 2 тавански - по договаряне 11. Тристаен, Мошино, на спирка, непрех. - 48 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Апартамент, Ид.ц., нап. обзаведен - 120 евро 2. Боксониера, ИЦ, обзаведена - 170 лв. 3. Гаросниера, Мошино, обзаведена - 200 лв. 4. Гарсониера, Изток, тер., необзаведена - 170 лв. 5. Двустаен, Център, ремонт, РVС - 240 лв. 6. Двустаен, Изток, на спирка, необзаведен, сменена дограма - 200 лв. 7. Тристаен, Център, обзаведен - 450 лв. 8. Офис, Център до Съда - 150 лв. Купува, Гарсониера с тер., Мошино, Изток или Тева Продължава на стр. 10


Имоти

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Съперник БРОКЕРСКА КАНТОРА "ПЕРНИК" тел. 076/60 28 94 дом. тел. 076/60 57 67 GSM 088 /8240 895

ПРОДАВА: 1. ТРИСТАЕН ИЗТОК, НЕПРЕХОДЕН, ТХ., ТАВАН, Л.О., РЕМОНТИРАН - 50 000 ЛВ.

7

Кантора "Каза" ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

076/60 15 42, 088/8851 333; 089/6860 765 www.imotikaza.imot.bg 1. Магазин, Изток, Ю. Гагарин, 46 кв.м - 26 500 евро 2. Магазин, Изток, нов завършен, лукс, 25 кв.м - 35 000 лв. 3. СЦ, партерно помещение, нов блок, 60 кв.м - 30 000 евро 4. Гарсониера, Дараци, ет. 4, ТЕЦ, тер., обзавеждане - 28 900 лв. 5. 1-ст., Тв. ливади, ет. 2, 45 кв.м - 22 000 лв. 6. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв. 7. 1-ст., Мошино, ет. 5, РVС, юг, отличен - 26 500 лв. 8. 1-ст., Тева, ет. 5, среден, южен, без ТЕЦ, тер. - 24 000 лв. 9. 2-ст. СЦ, тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 4 - 45 000 лв. 10. 2-ст., СЦ, ет. 2, 78 кв.м, ТЕЦ, тер. - 30 000 евро 11. 2-ст., Център, тх. пл., ТЕЦ, 67 кв.м, ет. 2 - 57 000 лв. 12. 2-ст., Център, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 52 000 лв. 13. 2-ст., Център, ет. 2, 76 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 32 400 евро 14. 2-ст, СЦ, Площада, 52 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, тер. - 24 900 евро 15. 2-ст., Тева, ет. 6, eт.3, тип звезда, ТЕЦ, подобрения - 33 000 лв.; 31000 лв. 16. 2-ст., Тева, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., лукс обзаведен, РVС - 21 000 евро 17. 2-ст., Мошино, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 35 000 лв. 18. 2-ст., Мошино, ет. 7, 2 тер., подобр. - 38 000 лв. 19. 2-стайни, Изток, ет. 6, ет. 1, РVС, тер. - 33 000 лв. 20. 2-ст., Изток, нов блок, акт 16, 69 кв.м, ет. 2 - 65 000 лв.

www.maks.imot.bg cvete2001@mail.bg

ПОДХОДЯЩА ЗА БИЗНЕС

„Òúðãîâñêà “ áë 14, ÀÏ. 2, Òúðãîâñêà“ ÍÀÄ ÌÀÃÀÇÈÍ „ãëîáóë“ ПРОДАВА:

2. КЪЩА, НАД БОЛНИЦАТА, ЗП: 70 КВ.М, ДВ. 170 КВ.М- 21 000 ЛВ. 3. КЪЩА, НАД АВТОГАРАТА, СУТ. + 2 ЕТ., ТАВН, - 50 000 ЛВ.

4. КЪЩА, ДАСКАЛОВО, СУТ. + ЕТ., ЗП: 65 КВ.М, ДВ. 340 КВ.М- 39 800 ЛВ.

11. ВИЛА, С.ЯРДЖИЛОВЦИ, 3 ЕТ., ДВ.1 ДКА

- 31 000 ЕВРО

13. ВИЛА, С.КЛАДНИЦА, ЗП 70 КВ.М, 3 ЕТ., ДВ.900 КВ.М

105 000 ЕВРО

14. УПИ, С.КЛАДНИЦА, 860 КВ.М, 910 КВ.М

40 ЕВРО/КВ.М

15. УПИ, С.КЛАДНИЦА, 700 КВ.М

- 20 000 ЛВ.

16. ПИ, РАДОМИР, МАХ. ДОЛНИ АРБАНАС, 2 000 КМ.М, СЪС СТАРА КЪЩА

8. КЪЩА, РУДАРЦИ, ЗП: 60 КВ.М, 3 ЕТ., ТХ., ПЛ., ДВ. 680 КВ.М

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895 0878/395 767

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията е създадена през 1994 г. Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч ГАРСОНИЕРИ: 1. Ид.ц., ТЕЦ, тер., ет. 3, 2 тав. помещения - 22 000 евро 2. Центъра, ет. 5, ТЕЦ, 45 кв.м - 25 000 евро 3. Центъра, ет. 3, 60 кв.м, таван, ТЕЦ - 26 500 евро 4. Центъра, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 34 000 лв. 5. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 28 000 лв. 6. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 32 000 лв. 7. Изток, ет. 8, ТЕЦ - 28 000 лв. 8. Изток, ет. 5, заедно с обзавеждането, ТЕЦ - 29 000 лв. 9. Изток, ТЕЦ, ет. 2, лукс ремонт - 32 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Център, ет. 9, ТЕЦ, 2 тер. - 50 000 лв. 2. Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 1, подх. и за бизнес 3. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 евро 4. Тева, ТЕЦ, 2 тер., юг, ет. 6 - 27 000 лв. 5. Мошино, 2 тер., ТЕЦ - 29 000 лв. 6. Мошино, ТЕЦ,, 2 тел., преустр. в Тристаен, лукс ремонт - 39 000 лв. 7. Изток, ТЕЦ, 1 тер., лукс ремонт - 40 000 лв. 8. Изток, ет. 1, ремонт, ТЕЦ - по договаряне 9. Изток, ет. 7/непоследен/, ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв. 10. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 50 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Мезонет, Могиличе, 104 кв.м, перфектен, ремонт - 30 000 евро 2. Ид.ц., ет. 2, 98 кв.м, ТЕЦ, 3 тер., непрех., с ид. части от магазин - 70 000 евро 3. Проучване, ТЕЦ, 2 тер., ремонтиран - 52 000 лв. 4. Пашов, ет. 4, тх., 2 тер., ТЕЦ, таван - 57 000 лв. 5. Тева, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв. ВИЛИ И КЪЩИ: 1. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м, РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро 2. Къща в близост до Соф. шосе, 1 ет., дв. 300 кв.м - 57 000 лв. 3. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м, дв: 500 кв.м, санирана, PVC + къща за гости с РЗП: 40 кв.м, басейн - 170 000 евро 4. Къща, Сладк. коопер., тх., пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв. 5. Къща, Ярджиловци, 1 ет., ЗП: 86 кв.м, дв. 1,1 дка - 50 000 лв. 6. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м, нова, завършена - 60 000 евро 7. Етаж от Къща, 4 стаи, гараж над Автогарата - 16 000 лв. 8. Къща, зад Стоматологията, Пашов, 3 ет., тх., пл., РVС, л.о. - 80 000 лв. 9. с. Ярджиловци, 3 стаи, дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв. 10. с. Кошарево, стара къща, 60 кв.м, дв. 540 кв.м - 10 00 лв. 11. Къща, Ковачевци, 3 ет., РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Търговско помещение, 10 кв.м, партер, Мошино - 100 лв.

12. ВИЛА, Д. РАКОВЕЦ, ЗП: 43 КВ.М, 2 ЕТ., ДВ. 576 КВ.М- 45 000 ЛВ.

6. КЪЩА, РУДНИЧАР, 2 ЕТ., ДВ. 260 КВ.М

-39 000 ЛВ.

- 30 000 ЛВ. - 50 000 ЕВРО

- 31 500 ЛВ.

ТАВАН+МАЛКА КЪЩА, ГАРАЖ, ДВ.М 600 КВ.М

455 455 455

10. ВИЛА, С.ПЛАНИНИЦА, 3 ЕТ., ДВ.1,7 ДКА

5. ВИЛА, С. КОСАЧА, ЗП:35 КВ.М, ДВ. 500 КВ.М 7. КЪЩА, СТУДЕНА, РЗП: 180 КВ.М, СУТЕР.+ 2 ЕТ.,

60 19 91

0888/251 0878/251 0896/251

9. КЪЩА, БОГДАНОВ ДОЛ, 2 ЕТ., ДВ. 1 345 КВ.М - 74 000 ЕВРО

ЗП: 140 КВ.М, ДВ. 200 КВ.М

21. 2-ст., Изток, Албени, ет. 1, отл., РVС - 39 900 лв. 22. 3-ст., Център, панел, асансьор, добър - 42 000 лв. 23. 3-ст., Център, ет. 5, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., 100 кв.м, РVС, отл. - 31 000 евро 24. 3-ст., Мошино, ет. 3, ТЕЦ - 49 000 лв. 25. 3-ст., Изток, ет.8, раб.асансьор, непреходен 45 000 лв. 26. 3-ст., Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 4, ТЕЦ, непреходен - 50 000 лв. 27. 3-ст., Радомир, до Болницата, ет. 6, отличен - 29 000 лв. 28. Къща, Драгановец, 5 стаи, баня, тоалетна, гараж, дв.340 кв.м 46 000 лв. 29. Къща, Мещица, дв. 340 кв.м, масивен гараж - 21 000 лв. 30. Парцел, над Автогарата, 416 кв.м, равен - 15 000 евро 31. Парцели, Варош, 467 кв.м, на 2 ул., 525 кв.м - 15 000 евро 32. УПИ, 11 дка., за стопански нужди - 5 евро/кв.м 33. Парцел, Изток /до Поликлиниката/, 550 кв.м 33 900 евро 34. Дивотино, Парцел 810 кв.м, ток, вода, асфалт - 20 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. 2-ст, СЦ, ТЕЦ, ет. 4, лукс - 250 лв. 2. Партерно помещение, СЦ, 30 кв.м, WC, козметично или масажно студио- 200 лв. 3. Партерно помещение, СЦ, 60 кв.м - 350 лв. 4. Магазин, Изток, гл. ул., лукс, WC - 180 лв.

ñë.òåë.076 ñë.òåë.076//

1. КЪЩА, НАД АВТОГАРАГА, РЗП: 216 КВ.,

БРОКЕРСКА КАНТОРА

17 октомври 2011 г.

18. УПИ, 506 КВ.М, ЦЪРКВА, С МАЛКА КЪЩА

2. Боксониера, Изток, ет. 1, южна, до хотел Зора - 11 000 евро 3. Гарсониера, Център, до Бизнес клуб, ЕПК, тер., юг- 18 400 евро 4. Гарсониера, Дараци, ет. 4, ТЕЦ, тер.

- 16 400 евро

5. Гарсониера, Дараци, ет. 8, ТЕЦ, РVС

- 19 500 евро

6. Гарсониера, Бл. Гебрев, ет. 1, тх., РVС, ТЕЦ

- 14 950 евро

7. Двустаен, ЦГЧ, ет. 4, маломерен, на площда

- 27 999 евро

8. Двустаен, Център, ет. 8, ЕПК, ТЕЦ, тер.

- 26 999 евро

9. Двустаен, Пашов, ет. 2, изцяло юг, до ПЕНИ

- 21 500 евро

10. Двустаен, Мошино, до ЛИДЛ, ет. 8, след ремонт- 21 400 евро 11. Двустаен, Изток, до ЕО Дент, ет. 8, преустр., РVС - 19 500 евро 12. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 8, подобрения

- 17 900 евро

13. Тристаен, ЦГЧ, ет. 3, тх., пълно обз.

- 65 000 евро

престижни райони, ново или съществуващо строителство.

Гарантирана възвръщаемост.

Нов Дом - Инвест ЕООД

сл. 076/59 28 66

ул. "Търговска", бл.30, вх.А, Розовия блок ет. 1, ап.11

дом. 076/60 55 83 076/60 58 11

апартаменти от 60 до 130 кв.м, х 450 евро/кв.м и магазини х 680 евро/кв.м 1. ГАРСОНИЕРА, УЛ. СТРУМА, ЕТ. 8, РАБ. АСАН., ОТД. ВХОД - 28 800 ЛВ. 2. Гарсониера, Дараци, ет. 3, ТЕЦ, юг - 30 800 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, тх., пл., ет. 1, 56 кв.м - 26 000 лв. 4. Гарсониера, Кристал, ет. 3, тх., пл., РVС, 50 кв.м - 21 500 лв. 5. Гарсониери, Мошино, Изток, ет. 1 ет. 4 и ет. 7, лукс, ТЕЦ - 29 000 лв. 6. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 7, РАБ. АСАН., ТЕЦ - 26 000 ЛВ. 7. Двустаен, СЦ, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ /за ч.л./ - 46 000 лв. 8. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, РVС, саниран, нова кухня- 37 000 лв. 9. Двустаен, ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 81 600 лв. 10. Апартамент, Тв. ливади, до у-щето, тх., ет. 3, пл. - 34 000 лв. 11. Двустаен, Албени, много добър, ет. 1, обезопасен, РVС, ТЕЦ - 39 000 лв. 12. Вила, Рударци, нова, дв. 830 кв.м, на 2 ет., гараж - 60 000 евро 13. УПИ, Рударци, 1 147 кв.м, равен - х 30 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ч. обзеведена, бойлер, климатик - 150 лв. 2. Гарсониера, Монте Карло, ет. 5, обзаведена, след ремонт - 230 лв. 3. Гарсониера до Пазара, ет. 2, необзаведена, Изток - 160 лв. 4. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 2, ОБЗАВЕДЕН, МН. ДОБЪР - 200 ЛВ. 5. Тристаен, Дараците, необзаведен, след ремонт - 200 лв.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

-17 900 евро

0886/149 700 0886/149 701

Нов блок в Изток, между Ю. Гагарин и Бл. Гебрев,

ÁÎÂÈÍÀ

1. Жилище, 27 кв.м, ЦГЧ, партер, за офис

Цел-инвенстиция с отдаване под наем, или за живеене,

- 35 ЕВРО/КВ.М

0894/615 757; 0878/787 453

Уникална цена от 390 евро/кв.м

Продава апартаменти в центъра на Виена /Австрия/,

над магазини - 500 лв.

ЕООД

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

сан. възел, паркинг,

- 28 000 ЛВ.

НИКОЛ

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

14. Тристаен, Ю. Гагарин, УТИНОР, ет. 10 от 12, лукс ремонт- 36 900 евро

ул. Търговска

новата сграда на ъгъла на ул. Кракра и ул. Райко Даскалов - ет. 1

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

2. Офис 3 помещения,

25 000 ЕВРО

17. ПИ, 1 500 КВ.М, РАДИНА ЧЕШМА

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60

площад "Кракра Пернишки” Бл.14-Б, офис 9, партер/до сл. София/

ул.”Кракра” 57/2Б тел. 076/60 03 54, 0898/53 48 32, 0899/95 60 15

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро 2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв. 3. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 35 000 евро 4. Двустаен, ул. Струма, ет. 3, ТЕЦ, ремонтиран - 47 000 лв. 5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 8, ЕПК, вгр. кухня, ламинат, направена баня - 56 000 лв. 6. Тристаен, Център, непреходен, ТЕЦ, ет. 1 - 67 000 лв. 7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро 8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м - 56 000 лв. 9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м, 2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв. 10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро 11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно 12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро 13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв. 14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно 15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв. 16. Парцел, Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв. 17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Магазин, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне 2. Двустаен,Ц, ет. 7, обзаведен, Гарсониера, Ц, обзаведена - 220 лв. 3. Двустаен, кв. М. Карло, ет. 2, ч. обзаведен - 200 лв. 4. Хале, кв. Мошино, 500 кв.м Н=4 м - 600 евро

0877/955 130 www.nov_dom_invest.imot.bg

тел:/факс: 076/60 49 68; 088/857 4358; 0897/81 63 00 1. Гарсониера, Тв. ливади, ет . 1, плоча, ПВЦ, с двор -34 000 лв. 2. Гарсониера, Пашов, ет. 4, юг, РVС - 29 000 лв. 3. Гарсониера, Пашов, ет. 6, преустр., тер., юг - 30 000 лв. 4. Гарсониера, Мошино, ет. 3, тец - 32 000 лв. 5. Гарсониера, Мошино, РVС, ремонт - 32 500 лв. 6. Двустаен, Ид.ц., ет. 1, тх., ТЕЦ, удобен и за офис - 55 000 лв. 7. Двустаен, ИЦ, тх., ТЕЦ, тер. - 47 000 лв. 8. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, среден - 30 000 евро 9. Двустаен, Могиличе, ет. 2, 2 тер., ремонт, ПВЦ, изолация - 46 000 лв. 10. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, без ТЕЦ, добър - 42 000 лв. 11. Двустаен, Тв. ливади, ет. 6,ЕПК, среден, 2 тер. - 50 000 лв. 12. Двустаен, Пашов, ет.3, вътрешен, саниран, ПВЦ 36 000 лв. 13. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер., теракот - 37 000 лв. 14. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 29 500 лв. 15. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 33 000 лв. 16. Двустаен, Пашов, нов, с акт 16, 69 кв.м, ет. 2 - 32 400 евро 17. Двустаен, Тева, ет. 5, РVС, преустр., без ТЕЦ - 38 500 лв. 18. Двустаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, тип звезда, юг/изток - 35 000 лв. 19. Двустаен, Изток, тх., ТЕЦ, ет. 3 - 55 000 лв. 20. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 33 000 лв. 21. Тристаен, ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, ЗП: 99 кв.м, таван 18 кв.м - 33 000 евро 22. Тристаен, Иц, тх., ет. 5, 95 кв.м, 2 тер., вътрешен, непреходен- 40 000 евро 23. Тристаен, ИЦ, ет. 2, 86 кв.м, лукс, ремонт - 57 000 евро 24. Тристаен, Пашов, ет. 7/8, 2 тер., ТЕЦ - 40 000 лв. 25. Тристаен, Тева, ет. 4 преустр. без ТЕЦ - 38 000 лв. 26. Тристаен, Изток, ет.1, ул. Бл. Гебрев, 96 кв.м, акт 16, ет. 1, с променено предназначение за офис, кабинет - 760 евро/кв.м 27. Къща, Соф. шосе, магазин и ет., РЗП: 170 кв.м, дв. 160 кв.м - по договаряне 28. Къща, Радомир, мазе и ет., ЗП: 55 кв.м, гараж, дв. 500 кв.м, ВиК - 43 000 лв. 29. Къща, Стефаново, 2 ет., пл., дв. 800 кв.м, асф. път, и цел. достъп - 45 000 лв. 30. Къща, Кладница, РЗП: 200 кв.м, 3 ет, дв. 498 кв.м - 93 000 евро 31. Къща, над Полицията, сут. + ет., дв. 180 кв.м - 52 000 лв. 32. Къща, Център, самост., РЗП: 270 кв.м, тх., пл., 2 гаража, дв. 450 кв.м - 65 000 евро 33. Къща, Варош, верт. близнак, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 178 кв.м - 47 000 лв. 34. Къща, Пашов, РЗП: 210 кв.м, дв. 300 кв.м - 58 800 евро 35. Къща, Калкас, ЗП: 100 кв.м, дв. 460 кв.м, л.о. - 58 000 лв. 36. Етаж от Къща, над Автогарата, сам. вх., лукс, ремонт - 53 000 лв. 37. Къща, Бела вода, 2 ет., нова, двор 700 кв.м, ПВЦ, ЛО 70 000 лв. 38. Етаж II от двуетажна къща, кв. Варош, ЗП: 86 кв.м, сам. вх.,гараж - 35 000 лв. 39. Етаж от Къща, ИЦ, с/у Младежкия дом, РЗП: 200 кв.м, с право за надстрояване - 1 000 евро/кв.м 40. ПИ, Тева, 423 кв.м; 418 кв.м; 803 кв.м 41. ПИ вътрешно-градска магистрала 567 кв.м, лице 18 метра - 30 евро/кв.м 43. Парцел с лице на ВГМ, 1 269 кв.м - 50 евро/кв.м 43. Парцел, Изток, с лице на ВГ магистрала, 760 кв.м - по договаряне 44. Парцел, с. Люлин, 501 кв.м, Център - 14 990 лв. 45. Парцел, Марчаево, 720 кв.м, ток, вода - 22 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Поучване, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 160 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 4, ЕПК, тер. - 150 лв. за ч.л. само с доказан доход 3. Тристаен, Пашов, непрех., с обзавеждане - 200 лв. 4. 1-ви ет. от двуетажна къща, Тева, обзаведен - 180 лв. Купува веднага Двустаен, в Изток - до 35 000 лв.


8

17 октомври 2011 г.

Имоти

Ул. "Търговска" 30/29, ет. 1 /Розовия блок/, вх. В /от към Батенберг/ Тел. 076/60 19 23; GSM: 088/7938 108

“ЕЛИОН”ЕООД

eliyon@abv.bg БИЗНЕС ОФЕРТИ: 1. Два магазина, Мошино, лукс - х 30 000 лв. ПРОДАВА: 1. Едностаен, Тв. ливади, ет. 1, тх., 55 кв.м - 26 000 лв. 2. Гарсониери, Дараците, ет. 7, ет. 4, ТЕЦ, тер., лукс - 33 000 лв.; 31 000 лв. 3. Гарсониера, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, отлична - 31 000 лв. 4. Гарсониера, Тева, ет. 2, ТЕЦ - 25 000 лв. 5. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, РVС, ремонт - 28 000 лв. 6. Гарсониера, Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС, ремонт - 28 000 лв. 7. Двустаен, Ид.ц., ет. 1, тх., ТЕЦ, 72 кв.м - 42 000 лв. 8. Двустаен, Център, ет. 1, тх., пл., 70 кв.м - 32 000 евро 9. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ, тер., ет. 2 - 36 000 лв.; 35 000 лв. 10. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м - 35 000 лв. 11. Двустаен, Тева, ет. 4, РVС, преустр., в Тристаен, л.о. - 27 800 лв. 12. Двустайни, Мошино, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв.; 31 000 лв. 13. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, подобрения - 36 000 лв. 14. Двустаен, Изток ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв. 15. Двустаен, Изток, УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7 - 60 000 лв. 16. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 33 000 евро 17. Тристаен, Ид.ц., ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС - 45 000 евро 18. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 38 000 евро 19. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 55 000 лв.

АГЕНЦИЯ “АРГО” ул. “Кракра” 15, ет.1 тел./факс: 076/60 39 33;

0898/56 97 84; 0888/820 327 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв. 2. 1-ст., Мошино, УТИНОР, ет. 2 - 30 000 лв. 3. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 4. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв. 5. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв. 6. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв. 7. 2-ст., Изток, ТЕЦ - 29 000 лв. 8. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер. за ремонт - 37 000 лв. 9. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг 32 000 евро 10. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен45 000 лв. 11. 3-ст., Тева, ТЕЦ,тер., ет. 5, добър - 42 000 лв. 12. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро 13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро КЪЩИ: 1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м, гараж, дв. 350 кв.м - 40 000 лв. 2. Къща, над Автогарата, нова, завършена, дв. 400 кв.м, РЗП: 240 кв.м- 50 000 евро 3. Къща, над Полицията, 2 ет., тх., пл., дв. 220 кв.м - 68 000 лв. 4. Къща, кв. Клепало, 2 ет., след ремонт, тх., пл.- 70 000 лв. 5. Къща, Драгичево, РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ч. обз. - 200 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, лукс, обз. - 280 лв. 3. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв. 4. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв.

Агенция “АРВИ” тел: 0895/02 65 78

ул. “Миньор” №1 /до Зеленото кафе/

Продава: 1. Гарсониера, Тв.ливади, ет.2, тер., 54 кв.м, лукс ремонт - 38 000 лв. 2. Гарсониера, Бучински път - 27 000 лв. 3. Двустаен, Център, ет. 4, тер. - 32 000 евро 4. Тристаен, Център, ет. 4, 2 тер., таван, тх., пл. - 74 000 лв. 5. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2, лукс рем., камина - 69 000 евро 6. Тристаен, СЦ, ет. 5, ТЕЦ, тх., 3 тер., мн. изгодно 7. Къща, Даскалово, ЗП: 70 + 30 кв. лятна кухня, дв. 970 кв.м - 35 000 евро 8. УПИ, Кладница, 2 300 кв.м - 37 евро/кв.м 9. УПИ, Даскалово, център, 790 кв.м - 40 000 лв. 10. УПИ, Кладница, 550 кв.м; 1 100 кв.м - по договаряне 11. УПИ, Бучино, между къщи, ток, вода, асф., 1 360 кв.м - 30 лв./кв.м 12. Зем. земя до Делта Хил, 1 450 кв.м; 1 850 кв.м - х 12 евро/кв.м

20. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 49 000 лв. 21. Тристаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, преустроен - 43 000 лв. 22. Тристаен, Мошино, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, РVС - 40 000 лв. 23. Тристаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, тер., подобр., - 47 000 лв. 24. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 37 000 евро 25. Тристаен, Изток, ет. 2, на Пазара, тх., ТЕЦ, тер., 98 кв.м - по договаряне 26. Апартамент, Тв.ливади, 55 кв.м, тх.пл. 27 000 лв. 27. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 43 000 лв. 28. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража, РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - по договаряне 29. Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 43 000 евро 30. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 62 000 евро 31. Масивна сграда, Винпром, 2 ет., РЗП: 256 кв.м - 42 000 лв. 32. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м 33. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро 34. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 45 евро/кв.м 35. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне 36. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне 37. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м 38. УПИ, Изток, 2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 35 евро/кв.м; 40 евро/кв.м 39. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м 40. УПИ, 1 640 кв.м, Рударци, груб строеж - 105 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Център, обзаведен, тх. ТЕЦ - 250 лв.

Съперник

“КРЕДО” ЕООД

сл.тел.: 076/60 57 12 GSM: 0878/66 38 68; ул. Търговска, бл. 33 ет. 2 0885/05 88 17 КУПУВА ГАРСОНИЕРИ, ДВУСТАЙНИ И ТРИСТАЙНИ В ЦЕНТЪР, ИЗТОК И ТЕВА

ПРОДАВА: 1. Къща, над Соф. шосе, РЗП: 110 кв.м, дв. 300 кв.м, 2 ет. ет.-- 74 000 лв. 2. Къща, Рударци, пл., дв. 730 кв.м, РЗП: 90 кв.м, панорамна гледка към Витоша - 75 000 евро 4. Къща, Рударци, канализация, дв. 830 кв.м, на 2 ет., с гараж и мазе - 59 900 евро 5. УПИ, 930 кв.м, Кладница със стара къща, равно асфалтов път - 58 евро/кв.м 6. УПИ, Кладница, 700 кв.м, равен, целогодишен достъп достъп-- 39 000 евро 7. УПИ, със стара къща, 400 кв.м, над Полицията - 26 000 лв. 8. Продава или дава под наем Хале 175 кв.м, Н=7 м, РVС, тр. ток, WС, СОТ - 70 7000 лв.

Кантора “ТАНЯ” недвижими имоти

ул. Н. Цанов - 32 /до вх. на р-т Елит/ 0 8 9 0 / 5 5 2 8 5 5 ; “ 08”79/845 941 1. Две боксониери, кв. Изток, обединени в една, 57 кв.м, подх. за офис и фриз. салон, сам. вх. - по договаряне 2. Гарсониера Тв. ливади, ет. 9, лукс - 22 500 евро 3. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 58 кв.м, тер., тх., пл. - 42 000 лв. 4. Гарсониера, Радомир, Арката, ет. 8 - 23 000 лв. 5. Двустаен, Център, ет. 4, тх., пл. - 42 000 евро 6. Двустаен, Тв. ливади, добър, ет. 14 - 45 000 лв. 7. Двустаен, Мошино, ет. 1, добър вид - 41 000 лв. 8. Двустаен, Тева, перфектен, ет. 2, ТЕЦ - 38 000 лв. 9. Двустаен, Тева, ет.6, асансьор, ТЕЦ, преустроен в 3-стаен - спешно по договаряне 10. Двустаен, Тева, ет. 8, по БДС - 41 500 лв. 11. Двустаен, Тева, ет. 5, без ТЕЦ, отличен - 36 500 лв. 12. Двустаен, Тева, ет. 6, отл., РVСдограма,външнаизолация -подоговаряне 13. Двустаен, Тева, ет. 1, топ-място, или заменя за ет. от Къща или верт. близнак - 35 000 лв. 14. Двустаен, Тв.ливади, тх, ет. 2, ремонтиран - 41 000 лв. 15. Двустаен, Изток, ет. 8, раб. асансьор, отл., спешно - 47 000 лв. или зменя за гарсониера с доплащане 16. Двусаен, Изток, ет. 2, тх., пл., 72 кв.м, ТЕЦ, до банка ДСК - 58 000 лв. 17. Двустаен, Изток, ет. 7/н/, юг, асансьор - 46 500 лв. 18. Двустаен, Изток, ет. 7, отличен, юг, ТЕЦ - 43 000 лв. 19. Двустаен, Изток, на канала, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3 /н/, отл. - 33 000 евро 20. Двустаен, Изток, на канала, ет. 1, тх., подх. за бизнес - 40 000 лв. 21. Тристаен, Проучване, ет. 1, непреходен - 44 000 лв. 22. Тристаен, Тева, ет. 5, готов за живеене - по договаряне 23. Тристаен, Тева, ет. 5, отрем., лукс - 50 000 лв. 24. Тристаен, Тева, ет. 5, сп. непрех., ТЕЦ - 43 000 лв. 25. Тристаен, Изток, ет. 8, отличен - по договаряне 26. Тристаен, Изток, ЕПК, 11 ет., мн. добър, 102 кв.м - 40 000 евро 27. Трисатен, Радомир, кв. Тракия, ет. 8, асансьор - 25 800 лв. 28. Помещение, ул. Кракра, 118 кв.м, подх. за офис и магазини - 119 000 евро ДАВАПОДНАЕМ: 1. Двустаен, Изток, обзаведен, ет. 3 - 220 лв. 2. Помещение, Ид.ц, 15 кв.м - 150 лв. Купува Апартаменти Къщи в Перник и региона

ул. “Н. Цанов” 34, /над Êàíòîðà ÈÌÎÒÈ р-т “Елит”/, ет.2, офис: 7 Тел.: 0895/718 709 „ÈÂÀ” ÅÎÎÄ 088/8215 130, 076/60 13 38 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 3, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 евро 2. Гарсониера, Пашов, ет. 2, ТЕЦ, подобр. - 30 000 лв. 3. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв. 4. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 29 000 ЕВРО 5. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне 6. Двустаен, Мошино, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., изток/запад - 36 000 лв. 7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение 8. Двустаен, Изток, Албените, ет. 1, ремонтиран, саниран - 38 000 лв. 9. Двустаен, Изток, на удобно за бизнес място, ет. 1, тх. - 39 000 лв. 10. Двустаен, Изток, усвоен таван, обособен в мезонет, РЗП: 110 кв.м, РVС - 58 000 лв. 11. Двустаен, Изток, 2 тер., ТЕЦ, на топ-място - 32 000 лв. 12. Тристаен, Център, близо до Болницата, ет. 3, тх., пл., мн. подобр. и преустр. - 43 000 евро 13. Тристаен, ул. От. Паисий, ет. 4, тх., ТЕЦ, 100 кв.м - 52 000 евро 14. ТРИСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 3, ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ., ВЪТРЕШЕН - 42 000 ЛВ. 15. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТИРАН И ПРЕУСТРОЕН, РVС, ИЗОЛАЦИЯ, ЛУКС - 55 000 ЛВ. 16. Къща, над Автогарата, сут. и ет., допълнителни постройки, дв. 270 кв.м - 60 000 лв. 17. Къща, над Соф. шосе, ЗП: 70 кв.м, дв. 215 кв.м, може и за бизнес - 56 000 лв. 18. Къща, с. Извор /Брезнишко/, 2 ет., дв. 490 кв.м - 35 000 лв. 19. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв. 20. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв. 21. Вила, с. Ярджиловци, 2 ет., дв. 680 кв.м, ток, вода - 35 000 лв. 22. Вила, Г. Диканя, 2 ет., дв. 1500 кв.м, нова, ЗП: 65 кв.м, ток, вода 23. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м 24. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 30 000 лв. 25. Зем. земя, в района на с. Кошарево, гр. Брезник, близо до яз. Слаковци - по договаряне 26. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро 27. Работещ търговси обект, Мошино, ЗП: 30 кв.м, комуникикации, отстъпено право на строеж, от 94 кв.м - по договаряне ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Ид.ц., необзаведен, ет. 2, ТЕЦ - 200 лв. 2. 1-ви ет. от Къща, Варош, обзаведен - 100 евро 3. Разработен салон за красона, Пашов, супер място - 300 лв. /или част от него 150 лв. СПЕШНО КУПУВА: 1. ГАРСОНИЕРА, ДВУСТАЕН, В ИЗТОК, МОШИНО - ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА 2. ПОМЕЩЕНИЕ, ЦЕНТЪР, ПОДХОДЯЩО ЗА ВЕТЕРИНАРЕН КАБИНЕТ

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

ТОП ОФЕРТИ: 1. Гарсониера, Изток, до пазара, тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 3 - 31 500 лв 2. Двустаен, Център, ново стр., ет. 3, тер., ТЕЦ, 80 кв.м - 550 евро/кв.м 3. Двустаен, Изток, ет. 2, 2 тер., дъбов паркет, хол, спалня и кухня, преустр., саниран, ремонтирана баня - 45 000 лв. 4. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м - 550 евро/кв.м 5. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини, гранитогрес, завършена баня, СОТ, в търговски комплекс, с 7 магазина - 19 000 евро 6. Магазин, ул. Мл. Стоянов, Мошино, лукс, 90 кв.м, с възможност за разделяне на 3 магазина - 48 000 евро 7. УПИ, Рударци, 1,2 дка, мас. ограда, до борова гора, къща, тх., пл. - 55 000 евро 8. УПИ, Студена, 588 кв.м - 11 500 лв. КУПУВА: 1. Гарсониера, Изток, Мошино - до 30 000 лв. 2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов - до 40 000 лв. 3. Тристаен , Изток - до 45 000 лв. 4. Магазин, ул. Ю. Гагарин - до 1 500 евро

Телефони:

076/67 34 03; 0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

1. Помещение, 180 кв.м, Изток, “Бл. Гебрев” - 1 800 лв. 2. Магазин, “Бл.Гебрев”, 45 кв.м - 450 лв. 3. Магазин, СЦ, до х-л. Струма, 50 кв.м - 600 лв. 4. Магазин, 70 кв.м, Изток, Бл. Гебрев, с/у новите автопрегледи, с възможност за наемане на още 70 кв.м - 550 лв. 5. Фр. салон, Бл. Гебрев, оборудван - 350 лв.


17 октомври 2011 г.

9

ИНТЕЛЕКТ

ÓË. ÒÚÐÃÎÂÑÊÀ ÁË. 30 ÂÕ. Â /ÐÎÇÎÂÈß ÁËÎÊ/

ÊÂ. "ÕÐÈÑÒÎ ÑÌÈÐÍÅÍÑÊÈ" áë. 24; åò 2; îôèñ 20

тел. 076/607 707 0898/726 803 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., тер. 2. Гарсониери, Соф. шосе, 52 кв.м, ет. 1, РVС

- 24 000 евро - 27 000 лв.; 20 000 лв.

3. Гарсониера, Бела вода, ет. 1, 56 кв.м

- 21 000 лв.

4. Гарсониера, Радомир, ет. 8, РVС

- 20 000 лв.

5. Гарсониера, Изток, ет. 2, тх.

- 25 000 лв.

6. Гарсониера, Радомир, Арката, ет. 4, преустроена

- 21 000 лв.

7. ДВУСТАЕН, РЦ, ТХ., ПЛ., РVС, ЛАМИНАТ, ЛУКСОЗНА БАНЯ, ВГРАДЕНА КУХНЯ

- 32 000 ЕВРО

8. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 4

- 35 000 евро

9. Тристаен, ул. Вардар, 90 кв.м, непрех.

- 41 900 евро

10. Тристаен, Ид.ц., 2 тер., добър

- 85 000 лв.

11. Тристаен, Пашов, ет. 8, 2 тер., добър

- 47 000 лв.

12. Къща, с. Гълъбник, дв. 480 кв.м, 1 ет.

- 27 000 лв.

13. Къща, Ваарош, н. част, сут + ет.

- 50 000 лв.

14. Къща, Автогарата, ЗП: 70 кв.м, дв. 300

- 29 000 евро

0878/566 111; 0898/451 500

15. Къща, над Болницата, верт. близнак, сут + 2 ет., пл. - 70 000 лв. 29. Парцел, ППРударци, 1400 кв.м, 946 кв.м (пътя за резиденцията) - 50 евро/кв.м или заменя за Гарсониера 30. Працел, Рударци, 662 кв.м (до “Киноцентъра”) - 50 евро/кв.м 16. Къща, Мошино, дв. 700 кв.м, РЗП: 200 кв.м - 58 000 евро 31. ПИ, Даскалово, 900 кв.м - 25 лв./кв.м 17. Къща Сини вир, дв. 500 кв.м - 18 000 лв. 32. ПИ, Изток, 720 кв.м - 40 евро/кв.м - 5 лв./кв.м 18. Къща, с. Люлин, дв. 1 000 кв.м - 42 000 евро 33. ПИ, Калища, панорама, 2 дка. 34. Парцел, Могиличе, 1 300 кв.м, до регул. - 30 евро/кв.м 19. Къща с. Беланица, ЗП: 60 кв.м, дв. 1 дка - 30 000 лв. 35. Парцел, над Автогарата, 440 кв.м - 25 000 лв. 20. Къща, с. Дрен, дв. 1 000 кв.м, 2 ет. - 77 000 лв. 36. Рударци, до Делта хил, 7 000 кв.м - 37 лв./кв.м 21. Къща, с. Непразненци, нова с обз. - 50 000 лв. 37. УПИ, Църква, 886 кв.м - 20 евро/кв.м 38. УПИ, Изток, 3 920 кв.м 30 евро/кв.м 22. Стара Къща, над Болницата, 285 кв.м - 15 000 лв. 39. УПИ, Мещица, 620 кв.м - 10 000 лв. 23. Къща, Църква, 78 кв.м, дв. 1 800 кв.м - 60 000 лв. 40. УПИ, Църква, 332 кв.м; 334 кв.м, съседни - 20 евро/кв.м 24. Къща, Калкас, РЗП: 270 кв.м, дв. 1 430 кв.м, лукс, басейн- 120 000 евро 41. УПИ, Бобораци, 920 кв.м - 5 000 лв. 25. Къща, Изток, 2 ет., тх., пл., гараж - 60 000 лв. 42. УПИ, Брезник, 1 230 кв.м - 73 800 лв. - 10 000 лв. 26. 1-ви ет. от Къща, ЗП: 85 кв.м, пл., гараж, 48 кв.м, дв. 537 кв.м- 35 000 лв. 43. УПИ, с. Ярджиловци, 502 кв.м 44. УПИ, Църква, 2 дка - х 30 евро/кв.м 27. Вила, с. Гълъбник, РЗП: 156 кв.м, дв. 870 кв.м - 45 000 лв. 45. УПИ, Изток, 5 150 кв.м - 42 евро/кв.м 28. Вила, с. Витановци, дв. 2 560 кв.м, РЗП: 460 кв.м, 46. УПИ, Калкас, 13 600 кв.м, асф., адм. постройка - 38 евро/кв.м съвремена архитектура - 90 000 евро 47. УПИ, Изток, 699 кв.м, ограда - 35 евро/кв.м

КАНТОРА

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

Агенцията е създадена през 1994 г.

"Мила ЕМ" ЕООД

МНОГО СПЕШНО КУПУВА: 1. Гарсониера, Център - до 19 000 евро 2. Гарсониери във всички квартали - до 26 000 лв. 3. Гарсониера, Изток, без 1-ви и посл. ет. - до 29 000 лв. 4. Двустаен в Център - до 30 000 евро 5. Двустаен в кв. Изток, Тева или Мошино, за ремонт - до 30 000 лв. 6. Тристаен в Център - до 35 000 евро 7. Тристаен, Тева - до 30 000 лв. 8. Двустаен, Пашов - до 28 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, ТЕЦ, тер., обзавеждане - 200 лв.

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

ИЗБЕРЕТЕ ВАШЕТО ЖИЛИЩЕ ОТ НАШИТЕ ОФЕРТИ!

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Имоти

Съперник

Тел ефони: 60 13 15 елефони: ефони:60 15;; 0898/680 417; вечер: 076/60 52 68

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели ГАРСОНИЕРИ: Соф. шосе, , ет. 1, тх. - 20 000 лв.; Пашов, ет. 2, ТЕЦ - 30 000 лв. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер.; Мошино, ет. 4, ТЕЦ - 30 000 лв. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв. Красно село, ет. 2 - 23 000 евро; Радомир, ет. 3, 6, 7 и 8 - по споразумение Бела вода, ет. 2, тер. - 20 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 30 000 евро 2. Могиличе, ет. 2, 2 тер., 68 кв.м, л.о., камина и радиатори - 46 000 лв. 3. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.; ет. 2, ТЕЦ, среден - 37 000 лв. 4. Мошино, ЕПК, с обзавеждане, ремонт - 25 000 евро 5. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв. 6. Изток, ет. 2, 2 тер., тх., ремонт - 25 000 евро 7. Изток, ет. 2, ТЕЦ, усвоена тер., ремонт - 40 000 лв. 8. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 1 тер., за ремонт - 32 000 лв. 9. Радомир, кв. Арката, ет. 7/н/, 2 тер., добър - 20 000 лв. 10. Бела вода, 64 кв.м, реновиран, саниран, с подобрения - 35 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 евро; ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 42 000 евро 2. Тева, ет. 5, 2 тер., ТЕЦ, много добър - 40 000 лв. 3. Мошино, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., саниран, РVС - 60 000 лв. 4. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 62 000 лв. КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 20 000 евр 1. 2. 3. 4. 5.

2. Къща Дивотино, нова ЗП: 55 кв.м, сут. + 2 ет., парцел 800 кв.м - 51 000 лв. 3. Къща, гр. Земен, мах. Орлово гнездо, 40 кв.м - 50 000 лв. 4. Къща, с. Кошарите, Център, мазе, 2 ет., пл., п: 1 дка - 50 000 лв. 5. Къща, кв. Клепало, долепен близнак, ЗП: 52 кв.м, сут. + ет., л.о., дв. 300кв.м, с обзавеждане - 35 000 лв. 6. Къща, над Общината, сут., гараж, и 2 ет., х 60 кв.м, близнак в добро съст.- 35 000 евро 7. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка - 25 000 лв. 8. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м, сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м- 180 000 лв. 9. Къща, с. Житуша, 70 кв.м, баня, тоалетна, дв: 1.4 дка - 25 000 лв. 10. Къща, с. Ковачевци, сут. + 2 ет., груб стр., дв. 450 кв.м - 27 000 лв. 11. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м - 42 000 лв. 12. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж, дв. 700 кв.м - 50 000 евро 13. ПИ, 1 416 кв.м, с. Г. Бучино, Бачова махала, може и 5 дка- по договаряне 14. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща - 22 000 лв. 15. Парцел, над Проучване, на 2 улици - 16 000 евро 16. Парцели, с. Люлин, 800 кв.м - х 20 лв./кв.м; с. Кладница, 670 кв.м- х 51,5 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. I-ви етаж от Къща, Соф. шосе, баня, WC, бойлер, необзаведен - 150 лв. 2. Софийско шосе, 80 кв.м, магазин, със склад, тоалетна + баня - 200 лв. 3. Център, 30 кв.м, за козметично студио, офис кантора - 200 лв. 4. Център, 60 кв.м, помещения с преход, коридор, склад, WC, топла вода- 350 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

КУПУВА ВЕДНАГА: СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

1. ГАРСОНИЕРА, ТЕВА, МОШИНО, МОЖЕ И БЕЗ ТЕЦ - ДО 26 000 ЛВ. 2. ДВУСТАЕН, ТЕВА - ДО 30 000 ЛВ.

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ” Ул. ”Н. Цанов” № 34, ет. 4, офис: 13 www.joki.imot.bg

тел: 076/60 13 42; 088/8227490; 088/8548 867; 0877/ 950 474 ПРОДАВА ИМОТИ ЗА БИЗНЕС: 1. УПИ, кв. Изток, от 8 дка до 46 дка, в регул., ток, вода, съседни- 15 евро/кв.м/без ДДС/ 2. УПИ, кв. Църква, от 10 до 42 дка, всич. комуникации - 45 евро/кв.м 3. УПИ, Батановци, пром. зона, 4 630 кв.м, до ж.п. гара, всички комуникации- 25 лв./кв.м 4. УПИ, 10 дка, на В.Г.М, път, газ, ток, вода, ж.п. гара - 150 евро/кв.м/без ДДС/ 5. УПИ, Изток, пром. зона, 5 140 кв.м, отлична локация - 45 евро/кв.м 6. УПИ, Църква, 2 812 кв.м, промишл., регулация, ток, вода, асфалт - 40 евро/кв.м 7. УПИ, кв. Кристал, 3660 кв.м, вс. комуникации - 76 000 лв. 8. УПИ, Мошино, 3 дка, право на строеж - 1 115 кв.м - 89 200 лв. 9. УПИ, Изток, 5 000 кв.м, топ-място, вс. комуникации - 150 евро/кв.м/ без ДДС/ 10. УПИ, 8 дка, до Стомана, вс. комуник. - 40 евро/кв.м 11. УПИ 9 800 кв.м, в Стомана, вс. комуник. - 50 евр/кв.м 12. Парцел, Студена, 3 199 кв.м, ограда, триф. ток, вода - 20 евро/кв.м 13. Самостоятелен ет. от бизнес сграда, ет. 1, 203 кв.м, състояща се от 5 офиса с WC, ремонтирани, разсрочено плащане до 1 г. - 1 000 евро/кв.м 14. Офис, Ид.ц., партер, 50 кв.м, 2 помещения, лукс, нови - 35 000 евро 15. Офис Ид.ц., ТЕЦ, 16 кв.м, ет. 2, ново - 9 000 евро 16. Офис, Ид.ц., 44 кв.м, ново стр., до Съда, акт 16 - 25 500 евро 17. Офис, Ид.ц., ново стр., 50 кв.м, партер, до Съда - 35 000 евро 18. Офис, Ид.ц., 47 кв.м, ет. 1, н. стр., до Съда - 600 евро/кв.м 19. Офис, Изток, 52 кв.м, н. стр. - х 450 евро/кв.м 20. Магазини, Пашов, 70 кв.м, 83 кв.м, нови, акт 16 - х 550 евро/кв.м 21. Магазин, Изток, 173 кв.м, нов - 500 евро/кв.м /с ДДС/ 22. Магазини, Изток, 35 кв.м, 40 кв.м, нови, акт 16 - по договаряне 23. Партерно помещение, Ид.ц., за у-ще, офис, 122 кв.м - 83 000 евро 24. Козметичен център, Изток, 58 кв.м, партер, лукс, оборудван - 39 000 евро 25. Цех/склад, Изток, 5 000 кв.м, ТИР- достъп, парцел 8 дка - 610 000 евро 26. Нова бизнес сграда, Изток, РЗП: 700 кв.м, лукс - 295 000 евро 27. Сграда, Ид.ц., ЗП: 225 кв.м, за търговски цели, производство - 250 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, РЦ, тх., пълно обзаведен, тер. - 250 лв. 2. Двустаен, Изток, ТЕЦ, ет. 1, РVС, обзаведен - 250 лв. 3. Тристаен, Изток, нов, РVС, обзаведен - 270 лв. 4. Тристаен, Ид.ц., тх., ет. 2, теракот, РVС, 104 кв.м - 400 лв. 5. Тристаен, Тева, ТЕЦ, ет. 5, обзаведен, на спирка - 180 лв. 6. Тристаен, гр. София, кв. Люлин-3, тх., обзаведен - 500 лв. 7. Етаж от офис сграда, Изток, 170 кв.м, лукс за шоу-рум, производство - 800 лв. 8. Офиси, Ид.ц., 18 кв.м; 42 кв.м - 200 лв.; 250 лв. 9. Офис, Център, ет. 2, ТЕЦ, обзаведен - 290 лв./без ДДС/

Тел: 0894/066 921; 0894/649 898; 076/591 967 ул. Търговска № 33

ПРОДАВА: 1. ДВУСТАЕН, УЛ. ВАРДАР, ЕТ. 4, АЛ. ДОГРАМА, МН. ДОБЪР- 33 500 ЕВРО 2. ДВУСТАЕН, ИД.Ц., УЛ. Н. ЦАНОВ, 70 КВ.М, ЕТ. 2, ТЕЦ, ТЕР.- 35 000 ЕВРО 3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ТЕЦ, ЕТ. 2, 80 КВ.М, ДО ПАЗАРА - 47 900 ЛВ. 4. ТРИСТАЕН, МОШИНО, 3 ТЕР., АЛ. ДОГРАМА, ЕТ. 5, МН. ДОБЪР- 54 000 ЛВ. 5. КЪЩА НАД БОЛНИЦАТА, РЗП: 240 КВ.М, 2 ЕТ. + СУТ., ДВ. 500 КВ.М, 2 ГАРАЖА - 54 000 ЕВРО 6. КЪЩА, ЦЪРКВА, 2 ЕТ. + СУТ., ЗП: 130 КВ.М, ДВ. 960 КВ.М- 38 000 ЕВРО 7. КЪЩА, КЛЕПАЛО, 2 ЕТ. Х 48 КВ.М, + СУТ., ДВ. 320 КВ.М - 70 000 ЛВ. 8. ВИЛА, РУДАРЦИ, 2 ЕТ. + СУТ., РЗП: 140 КВ.М, ДВ. 750 КВ.М- 79 000 ЕВРО 9. УПИ, БАТАНОВЦИ, 15 773 КВ.М, М/, МЕСОКОМБИНАТ “КОЛБАСО” И Ж.П ЛИНИЯТА, ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ- 18 ЛВ./КВ.М /С ДДС/ 10. УПИ, ЦГЧ, 2 400 КВ.М, СЪС СГРАДА, ЗП: 1 290 КВ.М, НА 3 ЕТ. - 400 000 ЕВРО ДАВА ПОД НАЕМ: 1. ГАРСОНИЕРА, ПАШОВ, ОБЗАВЕДЕНА - 200 ЛВ. 2. ГАРСОНИЕРА, МОШИНО, НАП. ОБЗ., ЛУКС, НОВ БЛОК - 300 ЛВ. 4. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, 56 КВ.М, ДЪЛГОСРОЧНО - 190 ЛВ. 5. ДВУСТАЕН, ТЕВА, 65 КВ.М, ОБЗАВЕДЕН - 150 ЛВ. 6. МАГАЗИН, ИД.Ц., 28 КВ.М - 300 ЛВ.

ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ" Тел. 076/60 19 23; 076/59 23 92; GSM: 0887/938 108

КУПУВА СПЕШНО:

1. Двустаен и Тристаен, в кв. Тв. ливади, Проучване и Пашов 2. Тристаен, в Центъра, нисък ет. - до 45 000 евро

1. кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7 2. кв. Изток, ул. "Благой Гебрев" 65 с/у Т- маркет

076/67 30 55; 076/67 00 07; 0896/751 787

ГАРСОНИЕРИ: 1. Мошино, ет. 5, юг, ТЕЦ, РVС - 28 000 лв. 2. Мошино, ЕПК, ет. 2, ТЕЦ, тер., ал. дограма - 34 000 лв. 3. Изток, ет. 2, тх, тер., без ТЕЦ - 9 700 евро 4. Изток, ет. 7, РVС, изолация - 29 000 лв. 5. Изток, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 27 000 лв. 6. Изток, тх., пл., ТЕЦ, 59 кв.м, тер., ет. 2 - 40 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Мошино, ет. 2, тх., пл., н. стр., гараж - 60 000 лв. 2. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер - 33 500 лв. 3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв. 4. Мошино, ет.3, ТЕЦ, тер., тх., пл., 55 кв.м 36 000 лв. 5. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 33 000 лв. 6. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 43 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер., непреходен - 50 000 лв. 2. Мошино, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв. 3. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро 4. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ - 41 000 лв. КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Изток,у тх., пл., РЗП: 140 кв.м, дв. 489 кв.м - 73 000 лв. 2. Къща, Изток, 2 ет., тх., пл., РVС, дв. 220 кв.м - 60 000 лв. 3. Къща, Изток, РЗП 125 кв.м, дв.500 кв.м 41 500 евро 4. Търговски обект, 79 кв.м, сан. възел - 500 евро/кв.м 5. Помещение, Мошино, 19 кв.м, с разрешително за фриз. салон - 15 000 евро 6. УПИ, Мошино, 694 кв.м, равен, на гл. път, подх. за бизнес - 20 000 евро 7. УПИ, Мошино, 660 кв.м - 40 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., РVС, обзаведен - 300 лв. 2. Двустайни, Изток, ет. 1, ет. 5, обзаведени, ТЕЦ - 250 лв.; 300 лв. 3. Тристаен, Мошино, ч. обзаведен - 250 лв. 4. Магазин, Мошино, 40 кв.м, комун. място, лукс - 600 лв. 5. Помещение, Мошино, 80 кв.м, сан. възел - 700 лв.


10

Имоти

17 октомври 2011 г. Кантора за недвижими имоти

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60

площад "Кракра Пернишки” Бл.14-Б, офис 9, партер/до сл. София/ Продава апартаменти в центъра на Виена /Австрия/, престижни райони, ново или съществуващо строителство. Цел-инвенстиция с отдаване под наем, или за живеене, Гарантирана възвръщаемост. КЪЩИ 1. ЦГЧ /на метри от РПУ/ самост. дв., 240 кв.м, 2-ри ет., с площ 120 кв.м, мансарден ет.- 60 кв.м, приземен с гараж и ЛО-60 кв.м

- 42 900 евро

2. Център, над Музея, РЗП: 480 кв.м, сут. с 2 гаража, 2 ет., и полу ет., дв. 800 кв.м - 69 900 евро 4. Драгановец, до магазините, на 2 ул., гараж и приземен ет., 2 ет., и тавани, дв. 300 кв.м - 42 000 евро 5. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар

- 16 900 евро

6. С. Селищен дол център, ЗП: 55 кв.м, дв. 500 кв.м, стоп. постройки

- 9 900 евро

ПАРЦЕЛИ: 1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона - Со

- 95 евро/кв.м

2. Драгановец, УПИ 315 кв.м, ъглов

- 16 000 евро

3. Изток зад Банята, УПИ, 1 860 кв.м - 58 евро/кв.м 4. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро 5. С. Мещица, център, УПИ 620 кв.м, ВиК, равен- 5 600 евро 6. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра- 13 500 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 2. ЦГЧ, самост търг. комплекс, РЗП 400 кв.м- по договаряне 5. ЦГЧ, помещение, партер, 27 кв.м, в тър. зона- 115 евро 6. ЦГЧ, офис, партер, 40 кв.м, в бизнес сграда- 180 евро 7. ЦГЧ, пазара /близо до нач. спирка/, 28 кв.м- 155 евро 8. ЦГЧ, офис, 28 кв.м, бизнес ет. в сграда с акт 16- 100 евро 9. Изток, на спирка РЗП: 140 кв.м, работещ - 770 евро 10. Апартамент, 27 кв.м, ЦГЧ, обзаведен

- 100 евро

НОВО СТРОИТЕЛСТВО р пе у С на це

ул.”Търговска” 42, ет.3 /стария съд/

Орел “EООД”

Тел.: 0898/945 694; 0878/655 822

СЪДЕЙСТВА ЗА ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ 1. Гарсониера, Център, ет. 3, ТЕЦ, тер., юг - 29 900 лв. 2. Гарсониера, ул. От. Паисий, ет. 4, юг, тер., след осн. ремонт, преустроена - 37 000 лв./ч.л/ 3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, 56 кв.м - 25 000 лв. 4. Гарсониера, Пашов, ет. 2, ет. 4, след ремонт - 33 000 лв.; 30 000 лв. 5. Гарсониера, Изток, РVС, ламинат, тер., преустр. - 28 000 лв. 6. Гарсониери, Изток, ет. 2, ет. 4, след ремонт, отл. - 30 000 лв. 7. Двустайни, Пашов, ет. 2 - 38 000 лв. 8. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, тх., пл. - 30 000 лв. 9. Двустаен, Мошино, ет. 3, РVС, 2 тер. - 33 000 лв. 10. Тристайни, Ид.ц., ет. 4, тх., ТЕЦ, отл., ет. 1 - 37 000 евро; 30 000 евро 11. Тристаен, Център, панел, мн. добър - 42 000 лв. 12. Тристаен, Димова махала, ет. 2, с подобр. - 45 000 лв. 13. Четиристаен, Център, тх. ,т. 4, 106 км.м - 39 000 евро 14. Нова Къща, Соф. шосе, 2 ет. + гараж, РЗП: 240 кв.м, дв. 250 кв.м - по договаряне 15. Къща, над Болницата сут. + 2 ет., + гараж - 52 000 лв. 16. Къща, Даскалово, пл., 2 ет. х 3 стаи, дв. 500 кв.м + гараж - 55 000 лв. 17. Къща, Изток, мазе + 2 ет., дв. 300 кв.м - 59 000 лв. 18. Нова къща, над Автогарата, РЗП: 250 кв.м, дв. 600 кв.м - 37 000 евро 19. Къща, с. Озърновци, Брезнишко, 2 ет., тх. пл., дв. 600 кв.м, цел. достъп - 14 000 лв. 20. Къща, Д. Раковец, пл., 2 ет., гараж, дв. 1,3 дка, ток, асф., мин. вода - 36 000 лв. 21. Самостоятелна нова Къща, кв. Д. Полянов, 2 ет. + гараж, дв. 500 кв.м - 43 000 евро 22. УПИ, Рударци, 1,2 дка, ток, вода, асф., панорама- по договаряне 23. Луксозен офис, в нова адм. сграда, 16 кв.м - 19 000 лв. 24. Луксозна оборудвана аптека + Гарсониера - 35 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, обзаведена - 200 лв. 2. Гарсониера, Тева, ет. 3, обзаведена, тер. - 180 лв. 3. Гарсониера, Изток, нап. ново обз., РVС, юг - 200 лв. 4. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, 2 тер., отличен - 200 лв. 5. Двустаен, Албените, ет. 2, ч. обзаведен - 200 лв. 6. Четиристаен, РЦ, нап. обз., може и за работници - 350 лв. 7. Три гаражни клетки + складово помещение, 240 кв.м - 250 лв.

“ÀÊÑ” ÊÎÍÑÓËÒ -

ÀÃÅÍÖÈß ÇÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÈ ÈÌÎÒÈ GSM: 0897/963 638 кв.”Хр.Смирненски” 9 сп.”Шахтьор” ПРОДАВА:

Акт 16 тел. 0888/69 73 68; 0898/69 48 42; 0888/50 32 37 ПЛАНЕТА

BG

Недвижими имоти - ул.”Алабин” 50А, ет.1

София 9804285 0898/492 901

Перник www.planeta.imot.bg www.planetabg.imot.bg

ПРОДАВА: 1. 1-ен, Център 3 ет. тх. - 28 000 лв. 2. 1-ен, кв. Ив. Пашов, перфектен, с обз. - 35 000 лв. 3. 2-ен. кв. Изток - 33 000 лв. 4. 2-ен, кв. Ив. Пашов, ет. 4, тх., отл., 80 кв.м - 43 000 лв. 5. 2- ен., Кленовик, 90 кв.м, отл. - 25 000 лв. 6. 2-ен., ул. Търговска - 83 000 лв. 7. 3-ен, кв. Изток, ет. 1, 85 кв.м - 61 000 лв. 8. 3-ен., гр. Радомир, ет. 1, 90 кв.м - 21 000 лв. 9. 2-ен, Тв. ливади, ЕПК, 65 кв.м, отл. - 57 000 лв. 10. 3-ен, Център, тх., 90 кв.м - 33 000 евро 11. Къща, Р. чешма, грум строеж - 50 000 лв. 12. Къща, кв. Изток, 3 ет. - 59 000 евро 13. Къща, Чуковец, дв. 360 кв.м - 20 000 евро 14.. Къща, с. Дивотино, дв. 600 кв.м - 30 000 лв. 15. Къща, с. Велковци, 35 кв.м, цел. достъп - 15 000 лв. 16. Къща, Ковачевци, груб строеж - 18 000 лв. 17. Къща, Чепино, 3 ет.,цел. достъп - 24 000 лв. 18. Къща, Брез. извор, 2 ет., дв. 1 200 кв.м - 40 000 лв. 19. Къща, с. Муртинци, 40 кв.м, дв. 1200 кв.м - 18 000 лв. 15. Парцел /УПИ/, с. Дивотино, център, 430 кв.м - 6 000 лв. 16. Парцел /УПИ/, с. Конска, център; 1 000 кв.м - 7 000 лв. КУПУВА И НАЕМА ЖИЛИЩА В ГР. СОФИЯ И ГР. ПЕРНИК

1. Стая, кв. Хр. Смирненски, ет. 2, WC, ремонт - 19 000 лв. Гарсониера, Могиличе, ет. 2, тх. - 31 000 лв. 2. Тристаен, Тева, ет. 5, след ремонт - 52 000 лв. 3. Тристаен, Мошино, ет. 3 - 45 000 лв. 4. Къща, Даскалово, 2 ет., РЗП: 180 кв.м, тх., пл., с отделни вх., продават се и по отделно етажите - 60 000 евро 5. Стара Къща, с. Садовик, център - 6 500 лв. 6. Стара къща, Расник, дв. 900 кв.м - 27 000 лв. 7. Къща, Г. Диканя, дв. 600 кв.м, 1 ет. + гараж - 27 000 лв. 8. Вила, Садовик, РЗП: 138 кв.м, 3 ет., ток, вода, дв. 800 кв.м - 25 000 евро 9. Търговски обект, Тева, на 1 ет., с проект и разрешително за II ет, комун. мяст - 40 000 лв. / или заменя за Гарсониера/ 10. Земеделска земя, 5 дка., Калкас, с/у “Сами-М” - 20 евро/кв.м 11. ПИ, с. Углярци, 780 кв.м, с каравана - 8 000 лв. 12. УПИ, със стара къща, с. Кошарите, 4 дка, до жп. линия - 30 000 лв. 13. Парцел, Слаковци, 2 дка - 20 000 лв. 14. Парцел, Богданов дол, 420 кв.м - 8 лв./кв.м 15. Парцел, Горна Диканя, регулация, 700 кв.м - 20 лв./кв.м 16. Парцел, с. Владимир, 720 кв.м - 7 500 лв. 17. Працел, с. Мещица, 1 150 кв.м, с 2 жилищни постройки- 33 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 2. Парцел, Албените, 760 кв.м - 500 лв.

Давам под наем помещение 32 кв.м, ул.Благой Гебрев бл.24, ет.1, след ремонт, СОТ, 2 бр. витрини, теракот, климатици, склад, подходящо за търговска дейност

тел.0887/79 17 31 Николова

ПРОДАВА: 2-ст., Център, 60 кв.м, ет.1, тх. подходящ за офис, дет. забавачка и др. - 28 600 евро Тел. 0896/760 900; 0898/221 126

КЛАМИ ИТЕ РЕ Ш А В А З МЯСТО

Съперник

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

Тел.:076/60 38 24; 076/60 51 27/вечер/

0898/620 696; 0878/620 925

ПРОДАВА: 1. Етаж от къща, Даскалово, ЗП: 100 кв.м, 2 гаража подгаражно преустр. и дв. 400 кв.м - 30 000 евро 2. Етаж от къща, Даскалово, 95 кв.м, ремонт, дв. 300 кв.м - 65 000 лв. 3. Къща, Дивотино, 2 ет., гараж, ЗП: 108 кв.м, дв. 1 270 кв.м - по договаряне 4. Къща, Сопица, 2 ет. + обитаем тавански ет., дв. 1 дка - 35 000 лв. 5. Стара Къща срещу Билла, дв. 320 кв.м - 25 000 лв. 6. Къща, верт. близнак, Даскалово, 2 ет., гараж, дв. 500 кв.м - 57 000 лв. 7. Къща, Перник, 2 ет., 2 гаража, дв. 900 кв.м - по договаряне 8. Къща, Перник в хубав район, 2 ет, пл., дв. 280 кв.м - 55 000 лв. 9. Къща, Кошарите / на 7 км. от Радомир/, 2 ет., таванска стая, мазе, дв. 980 кв.м - 50 000 лв. 10. Къща, с. Егълница, мазе + етаж, външ. изолация, дв. 1 дка. - 25 000 лв. 11. Къща, Даскалово, 2 ет., дв. 500 кв.м, Център - 50 000 лв. 12. Вила, с. Кладница, сут. + ет., тавански ет., дв. 470 кв.м - 90 000 евро 13. Парцел, с. Садовик, 1 200 кв.м, равен, ток, вода, с много материали - 12 000 лв. 14. Парцел, с. Сопица, 930 кв.м, равен, ток, вода, заграден, цел. досъп - 13 000 лв. 15. Парцел, с. Ярджиловци, 520 кв.м, с поскройка, пл. - 25 000 лв. 16. Парцел, над Автогарата, 500 кв.м, тиха ул. - по договаряне 17. Парцел, Ярджиловци, 550 кв.м - 30 лв./кв.м 18. Парцел, Бела вода, 1 дка., равен, ток, вода - 27 000 лв. 19. Парцел, Проучване, 1 638 кв. м, комуникативно място - по договаряне 20. Парцел, с. Егълница, 700 кв.м - 15 лв./кв.м 21. Парцел, Бела вода, 2 дка., равен, стара къща, до пътя - 40 000 лв. 22. Парцел, с. Стефаново, 2 100 кв.м, делим, ток, вода, път - по договаряне 23. Парцел, с. Бурнарево, 600 кв.м, до центъра - 12 лв./кв.м 24. Парцел, с. Кладница, 375 кв.м, равен, мн. добър - 50 евро/кв.м 25. с. Люлин, 500 км.м, целогодишен достъп, фургон - 23 00 лв. ЗАМЕНЯ: 1. Тристаен, кв. Хр. Ботев, юг, след ремонт, 2 тавански, за Гарсониера независимо от района 2. Гарсониера, Ив. Пашов, юг, двойна тер., ет. 4, за Двустаен, в Ив. Пашов КУПУВА: 1. Гарсониера в Изток - до 35 000 лв. 2. Двустаен в Центъра, ул. Вардар, Струма, Кракра 3. Двусатен, Проучване, Пашов или Тв. ливади 4. Двустаен, Изток - до 45 000 лв. 5. Двустаен, Тева - до 36 000 лв. 6. Веднага купува къща в Перник - до 30 000 евро 7. Два апартамента, в Тв. ливади, в малките блокове, един до друг или един над друг

Кантора за недвижми имоти

СПЕКТЪР

GSM 0898/255 800 Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/ 1. Гарсониера, голяма, 54 кв. м, Топ център, площада 43 000лв. 2. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, обезопасена, добра - 21 000 лв. 3. Гарсониера, РЦ, ет. 3, ул. От. Паисий, средна, юг - 30 800 лв. 4. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 3, ет. 12, ТЕЦ, тер., асансьор - 35 000 лв. 5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, без ТЕЦ, сам. вход - 26 000 лв. 6. Гарсониера, южна, отлична, Дараци, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 30 800 лв. 7. Гарсониера, Ид.ц, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Кракра, нов блок, отличен - 35 000 лв. 8. Гарсониера, Пашов, ет. 2, рем. - 31 000 лв. 9. Двустаен, ИЦ, тх., ет. 3, ТЕЦ, тер., хубав блок - 32 000 евро 10. Двустаен, ИЦ, Пазара, ет. 2, ТЕЦ, тер., тх. - 48 000 лв. 11. Двустаен, ИЦ, нов, ет. 2, гараж, 77 кв.м - 56 000 евро 12. Двустаен, Площада, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 30 000 евро 13. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 32 000 евро 14. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро 15. Двустаен, Соф. шосе, осн. ремонт, отличен, готов за живеене - 25 000 лв. 16. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5, ТЕЦ, тер., хубав блок - 49 000 лв. 17. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, тх., среден, без ТЕЦ, тер., отл. - 39 000 лв. 18. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв. 19. Двустаен, Тева, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 33 000 лв. 20. Двустаен, Тева ет. 7/8, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв. 21. Двустаен, Изток, с/у Шел, ет. 8, ТЕЦ - 20 000 лв. 22. Двустаен, Изток, ет. 7 асансьор, ТЕЦ, тер. отличен - 40 000 лв. 23. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер., ет. 4 - 38 500 лв. 24. Двустаен, Изток, ет. 5, ул. Бл. Гебрев, ТЕЦ, юг - 33 000 лв. 25. Двустаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ - 33 500 лв. 26. Двустаен, Изток, Ю. Гагарин, ет. 2, ТЕЦ, тер, ремонт, отличен - 40 000 лв. 27. Двустаен, Радомир, ет. 5, кв. Мечта, с цяло обзавеждане - 22 000 лв. 28. Тристаен, нов, Топ център, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер., отличен 42 000 евро 29. Тристаен, нов СЦ, ет. 3, завършен, 95 кв.м - 70 000 евро 30. Тристаен, ул. Кракра до Спортна зала, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер. - 42 000 евро 31. Тристаен, Проучване, ет. 7, РVС, рем. покрив, асансьор - 49 000 лв. 32. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв. 33. Тристаен, Тева, ет. 3, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 34. Тристаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, асансьор - 50 000 лв. 35. Четиристаен, Център, 106 кв.м, ет. 5, без ТЕЦ - 49 000 евро 36. Къща, Ярджиловци, 2 ет., тх., пл., дв. 700 кв.м - 49 000 лв. 37. Къща, с. Дивотино, сут. + 2 ет., ЗП: 55 кв.м, дв. 800 кв.м, нова - 51 000 лв. 38. Офиси, Ид.ц., до Съда, офис сграда, лукс - 19 000 лв.; 25 500 евро 39. УПИ, Рударци, 520 кв.м, ток, вода, сред къщи - 21 000 евро 40. УПИ, Мещица, 900 кв.м, ток, вода, канал - 18 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 6, ТЕЦ, тер., полуобзаведена - 200 лв. 2. Етаж от Къща, Стара Тева, обзаведен - 180 лв. 3. Офис, Ид.ц., ул. От. Паисий, ет. 2 - 200 лв.

Еврострой - ООД тел. 0888/697 368; 0898/694 842; 0888/503 237

Продава: Много изгодно с изключително качество,

АКТ 16

ново строителство Апартаменти от 80 до 180 кв.м, офиси и магазини 480 евро/кв.м


Обяви

- 46 000 ЕВРО 3. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, НОВ С АКТ 16, ЕТ. 3, 110 КВ.М

ДАВАМ ПОД НАЕМ, ЗАВЕДЕНИЕ, ТОП-МЯСТО, ИЗГОДНО

4. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, ЕТ. 2, РЕМОНТИРАН, ЛУКС, ПВЦ-ДОГРАМА, ИЗОЛАЦИЯ - 35 000 ЕВРО

- 43 000 ЕВРО 2. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, НОВ С АКТ 16 ЕТ. 2, 107 КВ.М

1. Едностаен, Тева, ет. 1, след осн. ремонт - 29 000 лв. 2. Двустаен, Център, 68 кв.м, ет. 6, ТЕЦ - 50 000 лв. 3. Двустаен, Изток, 68 кв.м, тх., без ТЕЦ - 45 000 лв. 4. Двустайни и Тристайни, нови с акт 16, Пашов - 450 евро/кв.м 5. Двустаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, ремонтиран, ПВЦ дограма - 37 000 лв. 6. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 33 000 лв. 7. Двустаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ - 32 000 лв. 8. Двустаен, Изток, нов, 65 кв.м, ет. 2 - 24 500 евро 9. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 2 - 43 000 евро 10. Тристаен, кв. Тева, непреходен, ет. 2, ТЕЦ - 38 000 лв. 11. Четиристаен, Пашов, 105 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ - 45 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Офис, ул. Търговска - 180 лв. 2. Двустаен, Изток, тх, обзаведен, ТЕЦ - 200 лв. КУПУВА: 1. Къщи, Рударци, Кладница, Студена, Кралев дол НАЕМА: 1. Едностаен и Двустаен в Изток, Мошино, Проучване, Център

- 40 000 ЕВРО

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 1.Ж-к “Тева” - гарсониери, двустайни и тристайни апартаменти с ТЕЦ, външна изолация, РVС дограма, К-стъкло Изключителни цени Схема на плащане съобразена с клиента 2. Новоизграждащи се апартаменти и магазини, Ц.Г.Ч., ул.Н.Цанов, кл.Кракра и кв.Изток, цени на строителя, индивидуални схеми на разплащание Без комисионна от купувача!

1. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, НОВ С АКТ 16, ЕТ. 2, 93 КВ.М

П Е Р У Н ул. Търговска 30/14 /Розовия блок/

ТЕЛ: 0887/884 095; 0888/503 237

ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО

123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 МЯСТО ЗА 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 РЕКЛАМА 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567

И РЕМОНТА НА

ГИПСОКАРТОН

17 000 М 2 ПЛОЩ

- Окачени тавани - Преградни стени - Прахово боядисване, на латекс

ИМОТИ КАТИ ЕООД кв. “Бели брег” № 3, ет. 3

срещу “BILLA”

Тел.:0899/340 470; 0897/855 615; 076/592 922

e-mail: imotikaty@abv.bg imotikati.com ПРОДАВА: 1. Гарсониера, кв. Тв. ливади, ет. 2, тх., за ремонт - 26 000 лв. 2. Гарсониера, Център, ет. 2, подобрения, тх. - 36 000 лв. 3. Гарсониера, Тева, ет. 5, подобрения, обзаведена - 27 000 лв. 4. Гарсониера, кв. Христо Ботев, ет. 2, тх., подобр. - 24 000 лв. 5. Двустаен, кв. Тева, ет. 3, без ТЕЦ - 34 900 лв. 6. Двустаен, кв. Изток ет. 6/н/ - 29 900 лв. 7. Къща, Клепало, 2 ет., дв. 300 кв.м - 52 000 лв. 8. Къща, Могиличе, 1 ет., близнак - 35 000 лв. 9. Къща, с. Дивотино, 2 ет., гараж, дв. 800 кв.м - 52 000 лв. 10. Къща, с. Елов дол, 2 ет., бунар, дв. 250 кв.м - 9 000 евро 11. Парцел, кв. Варош, 505 кв.м - 26 000 лв. 12. Парцел, кв. Могиличе, 320 кв.м - 30 000 лв. 13. Парцел, кв. Църква, 1 280 кв.м - 27 000 лв. 14. Парцел, кв. Църква, 750 кв.м - 30 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Офис, кв. Тв. ливади - 70 лв./мес. КУПУВА: 1. Двустаен, Център, тх. - до 45 000 лв. 2. Двустаен, Изток - до 30 000 лв.

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ: МИЛЕН БЕЛОВСКИ КИНЕЗИТЕРАПИЯ и МАСАЖИ при:

17 октомври 2011 г.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

тел. 076/60 24 35 0898/433 482 0882/526 420

ПРОДАВА СПЕШНО:

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Съперник

25 000 РЕНОМИРАНИ АРТИКУЛА

САМО

В “МАЛ-МУК”

гр. Перник, ул. “Владайско въстание” тел: 076/67 22 23;67 22 24

тел.0878/32 14 34

АВТОКОЗМЕТИЧЕН КОМПЛЕКС

Купувам

ПРАНЕ НА КИЛИМИ, МОЖЕ

- болки в кръста; спортни травми; целулит; слединсултни състояния; парези и парализи; безплатни консултации и др. кв.Монте Карло 234 (сградата на тенис-кортовете зад ПМГ) тел: 0899/83 86 47

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ Представителство за Перник и Oбластта ул.”Отец Паисий”№35 GSM 0888/21 85 08 бул. Юрий Гагарин 100А (до винпром) 076/60 85 85

АВТОКОМПЛЕКС “ЗАПАД” ул.”От.Паисий” (до бившия икономически техникум) v автомивка външно и вътрешно v пране на килими v денонощно охраняем паркинг тел.0893/37 20 40

ДА СЕ ВЗЕМЕ И ОТ АДРЕС

- Цени без конкуренция - Кафе, напитки, скара тел.0893/54 19 45; 0885/88 41 10

кв.Мошино на светофара (до реката)

ПРОДАВАМ Офиси - 3 броя Супер място Изгодна цена Ново строителство

тел.0888/69 73 68; 0898/69 48 42; 0888/50 32 37 НОВО ОТКРИТ АВТОКОЗМЕТИЧЕН КОМПЛЕКС И ДЕНОНОЩНО ОХРАНЯЕМ ПАРКИНГ

до стария Икономически техникум

НАБИРА ПЕРСОНАЛ тел.0893/37 20 73; 0893/54 19 45

Интернет портал на град Перник

www.pernik.info Безплатна регистрация в Бизнес каталога Снимки, История на града, Новини, e-mail Търсене и предлагане на имоти в региона За реклама: 088 8932182; 088 728188

0878/ 13 51 72

ЕДНОКРАТЕН ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА ДО 10 ДУМИ

земеделска земя в цялата страна. Плащане веднага! 0878/83 13 30 0886/85 07 20

АВТОСЕРВИЗ “БОБСЪН” търси специалист КТП - годишни прегледи тел. 67 05 38 67 09 38

Д-р Джунков акушер-гинеколог приема от 14 00 до 18 00 ч прегледи, консултации, цитонамазка, ехография Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8 GSM: 088/8700 258, тел. 7 49 05

Диагностика на автомобилни двигатели. Продажба и монтаж на газови уредби гр. Перник кв. Изток бул. "Ю. Гагарин" GSM: 0888/997 544................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

11

Оферта на месеца: Ново строителство

Единственият непродаден апартамент в малка луксозна кооперация! Изгодна цена! тел: 0888/697 368; 0898/694 842; 0888/503 237 Във връзка с разширяване на дейността си СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД, ГР. ПЕРНИК търси да назначи КРАНИСТИ Изисквания: * Свидетелство за правоспособност – машинист на мостови и козлови кран – до 40 т. или с неограничена товароподемност; * Опит на подобна длъжност – минимум 1 година; * Възможност за работа на смени, включително нощни. Компанията осигурява транспорт за региона на гр. Перник. Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиография и копие от свидетелството за правоспособност на адрес: Човешки ресурси Стомана Индъстри АД Ул. Владайско въстание № 1, Гр. Перник

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА. ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678

Това е

мястото за

вашата

реклама


12

17 октомври 2011 г.

ОВЕН Ще успеете да се справите с недостатъците си, което ще ви позволи да контролирате ситуацията. Трябва да се разграничите от общата маса. ТЕЛЕЦ Малко безотговорно ще се отнасяте към финансите си, което противоречи на вашата природа. Може би търсите твърде много наслаждения. БЛИЗНАЦИ Ще демонстрирате безгрижие, което пък може да провокира нежелани реакции у околните. Днес е ден за събиране на информация. РАК Днес ще сте в света на въображението и ще ви е трудно да намерите фокус. Информацията ще тече като водопад и може да откриете отговорите на куп въпроси. ЛЪВ Би следвало много внимателно и дипломатично да се отнесете към планирането на работните задачи, ако искате да получите задоволителни резултати. ДЕВА Очаквайте уплътняване на времето увеличаване на изисквания0885/05 88и 17 та. Използвайте този момент, за да внесете промени в имиджа.

МАЛКИ

Имоти

ВЕЗНИ Планетите ви съобщават, че днес е ден на красотата. И понеже няма пълно щастие, ще се наложи да се погрижите за финансовите си дела. СКОРПИОН Може би този ден ще започне не по начина, по който очаквате. Ако не сте уверени в способностите си, по-добре не започвайте нищо ново. СТРЕЛЕЦ На фона на служебнте ви ангажименти личният ви живот ще изглежда като едно тихо езеро. Може да се чувствате малко измъчени КОЗИРОГ Най-важното е да не се престаравате. Ясно е, че не можете да разрешите проблема на минутата, макар да търсите резултат, ефективност и полезност. ВОДОЛЕЙ Бъдете по-мили и грижливи към себе си, защото прекалените емоции се отразяват неприятно на здравето ви. РИБИ Не претоварвайте стомаха си, дори да ви заведат в петзвезден ресторант, стомахът ви си остава същият. Бъдете внимателни.

ОБЯВИ

АВТОМОБИЛИ

Продавам Опел „Астра” 1.6, газ/бензин, 1994г., 1 000 лв. – тел. 0887/31 01 69 Продавам Рено „Меган - Сценик”, ел. пакет, климатик, АГУ, комплект гуми – 0889/

Съперник ЛЮБОПИТНО И ИНТЕРЕСНО ЗА ВАС

Мексиканска сексбомба хареса Стоичков

Мексиканската сексбомба Селия Лора иска да вкара в кревата си Христо Стоичков. Тя се видя с него на световното първенство в ЮАР, където Камата бе в ролята на телевизионен коментатор за мексиканска телевизия, а Лора присъства като фенка, подкрепяйки своите национали. “Обичам футбола. Стискам палци на любимия ми отбор Крус Асул. Харесвам по-ексцентричните и по-дивите мъже, които не си поплюват и които са между 45 и 50 години. Такива като Уго Санчес, Диего Марадона, Христо Стоичков”, заяви Селия Лора в интервю за най-слушаното мексиканско радио WFM. Красавицата лъсна без дрехи в последния брой на мексиканския Playboy. Лора има 19 татуировки по тялото си. Някои от тях са абзаци от мъдрости на древните ацтеки. Селия направи първи стъпки като актриса и певица, но напоследък все се забърква в скандали. Миналата пролет бе изправена на подсъдимата скамейка, след като блъсна човек с колата си. Послe се оказа, че е била пияна. Лора развива още по-високи скорости, когато яхне мотора си. “Няма нищо по-готино от това да препускаш с мотора и да слушаш яка музика. А после, когато се прибереш, да си вземеш един топъл душ с любимия човек...”, разкрива сексбомбата.

44 53 66 ИМОТИ

СМЯХ

Продавам новопостроена къща, груб строеж, с дограма, РЗП: 260 кв.м, двор 500 кв.м - тел.076/60 37 20; 0888/925 348 Продавам къща 57 кв.м, Рудничар, 13 000 лв. – тел.0896/62 03 27 Заменям 1-стаен, Пашов, ет. 2, среден, след осн. ремонт, за парцел или парцел с къща в кв.Варош или РЦ с доплащане – тел.0897/92 81 18 Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м, двор: 1000 кв.м, цена по договаряне – тел.0879/88 20 55 УПИ, Димова махала, 1100 кв.м, разрешително за строеж, с Н=15 м и РЗП:2200 кв., продажба или обезщетение – тел.0899/19 42 00; 0899/19 42 02 НАЕМ

Давам под наем охраняемо помещение 160 кв.м, за склад или производство в посока Калкас, след САМИ-М - тел. 076/60 37 20; 0888/925 348 Давам под наем, партерно помещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св.св. Кирил и Методий 61, 120 кв.м - тел. 60 35 74 Давам под наем заведение, Изток, топ-място, РЗП:132 кв.м - тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37 РАБОТА

Кафе-аперитив “Струма” /до Пени маркет търси / барман - тел. 0897/999 841 Новооткрит автокозметичен комплекс набира персонал – тел.0893/54 19 45 РАЗНИ

Продавам маси, столове и бар столчета (дърво + плетена част), употребявани, 80 лв. (комплекта) - тел. 0887/884 095; 0888/50 32 37

Турист посещава малко градче и вижда, че пред една от къщите свири оркестър. - Какво правите тук? - пита той. - Правим серенада на кмета, защото днес има юбилей отговаря диригентът. - Това май не е много любезно - казва туристът. - Би могъл поне да се покаже на прозореца. Тромбонистът спира да свири и мърмори: - Е, не мога да бъда на две места едновременно, все пак!


Мозайка

Съперник БНТ1 05:00Бързо, лесно, вкусно 05:30Дързост и красота - тв филм 06:15Малки истории 06:30Денят започва 09:00По света и у нас 09:05Денят започва с Култура 10:00По света и у нас 10:10Денят отблизо 12:00По света и у нас 12:30Избори 2011 12:35Апартаментът 13:40Индия - любовна история - тв филм 14:30Картини от Япония 14:50Сен Тропе - тв филм 16:00По света и у нас 16:10Новини на турски език 16:20В час ли си 16:35Приказки за астрономията 17:00Дързост и красота - тв филм 17:45Малки истории 18:00По света и у нас 18:25Избори 2011 18:30Бързо, лесно, вкусно 19:00Момичетата Гилмор - тв филм 19:45Лека нощ, деца! 20:00По света и у нас 20:30Избори 2011 20:40Спортни новини 20:45Избори 2011 21:00Фантми - тв филм 22:00В кадър 22:30Икономически новини 22:55Избори 2011 23:00Денис и приятели 00:00БунтАРТ 00:30Виж БиБиСи: “Седемте епохи на рока” - филм 01:20По света и у нас 01:50В кадър 02:20Икономически новини 02:45Видеоклипове 03:00В час ли си 03:15Денис и приятели 04:15Апартаментът

НОВА ТВ

05:40"Часът на Милен Цветков” 06:30"Здравей, България” 09:30"На кафе” 11:25"Клуб Нюз” 11:30"Бон Апети” 12:00"Млечният път” - сериен 13:00Новините 13:30"Комисар Рекс” - сериен 14:30"Разобличаване” - сериен 15:30"Ники Кънчев под наем” 17:00"Часът на Милен Цветков” 18:00"Сделка или не” 19:00Новините 20:00"Разбий Иван и Андрей” 22:00Новините 22:30"Синя кръв” - сериен 23:30"Чък” - сериен 00:30"Джоун” - сериен 01:30"Комисар Рекс” - сериен 02:15"На четири очи” 04:15"Ангел пазител” - сериен

17 октомври 2011 г.

13

бТВ 05:20"Опасни улици” - сериал 06:45"Тази сутрин” 09:30"Кухнята на Звездев” 10:00"Преди обед” 11:00"Мечтатели” - сериал 12:00bTV Новините 12:30"Шоуто на Слави” 13:30"Малки тайни” - сериал 14:30«Жестока любов» - сериал 15:30"Листопад” - сериал 17:00bTV Новините 17:30"Опасни улици” - сериал 19:00bTV Новините 20:00"Гласът на България” 22:00bTV Новините 22:30"Шоуто на Слави” 23:30"Господари на ефира” 00:00"Долината на вълците” - сериал 01:00"Преди обед” 02:00"Мечтатели” 03:00"Модерно” 04:00"Малки тайни” 04:50"Кухнята на Звездев”

Цвети Ви предлага: *модно *забавно *любопитно *вкусно *здравословно

Как да забавим появата на бръчки

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА” 07:30 Законът на циганите филм 09:10 Богато момиче, 66-ти епизод - Сериен 10:00 Франклин - Сериен 10:25 Ангелски очи-филм 12:05 Наричаха я Луна- Сериен 13:00 Пернишки вести 13:15 Раздвоение-филм 15:00 Пернишки вести 15:15 Концертът-филм 17:20 Големият бос-филм 19:00 Вечерен обзор 19:25 Избори 2011-та 19:35 Балкански новини 19:40 Богато момиче- Сериен

20:30 Франклин - Сериен 20:50 Наричаха я ЛунаСериен 21:45 Вечерен обзор 22:10 Избори 2011-та 22:20 Балкански новини-филм 22:30 Сръбски белези-филм 00:05 Вечерен обзор и Балкански новини 00:30 Катин-филм 02:30 Вечерен обзор и Балкански новини 03:00 Гориво в кръвта -филм 04:50 Труден избор -филм 06:35 Ноевият ковчег Анимационен

Често след 40 години кожата на лицето става по-суха и тънка. Появяват се повече бръчици особено около очите, устата и врата. Това става най-вече заради мудната работа на мастните жлези, които отделят по-малко мазнина и лишават лицето от естествената му защита. А сухата кожа старее по-бързо и лесно образува бръчки. Колагеновите влакна постепенно губят еластичност, кожата не е в състояние да пази вътрешния си резерв от вода. Кръвообращението не е така активно, както в по-млада възраст − резултатът е повехнал тен. Не можем да спрем процеса, но можем да отложим проявите му с няколко години. На първо място включете в менюто си храни, богати на витамин А − яжте повече риба, моркови, яйца, черен дроб, пише Монитор. Осигурете си поне 7-8 часа нощен сън. Именно по време на сън лицето се възстановява най-добре, защото клетките се обновяват 2 пъти по-бързо, отколкото през деня. Най-подходящи за почистване на лицето са тоалетните млека, които й дават мазнина и я хидратират, а сутрин използвайте термална вода. Сваляйте грима със специален тампон, не използвайте сухи салфетки. В периоди на усилена работа и психичен стрес използвайте концентрирани серуми с биологично активни вещества, които хидратират и подхранват лицето. Няколко капки се втриват в почистената кожа. Концентрат и ампули се ползват периодично всеки месец в продължение на 10-12 дни. След това се слага обичайният хидратиращ крем. Масажът е прекрасно средство за почистване на лицето. Допълнителна помощ оказват маски и специални дерматологични процедури.

С

а ат р т ос

В И Л И- ч к а светско

Анна Курникова иска бебе Тенесистката Анна Курникова, която от десет години ходи с мечтата на много жени - латино звездата Енрике Иглесиас, не бърза да се жени, но иска да бъде майка. Тя била щастлива с Енрике и била сигурна, че ще имат и дете. Анна обичала да се гризи за хората и щела да бъде добра майка, но пропуснала да сподели какво мисли по този въпрос Енрике.


14

Дайджест

17 октомври 2011 г.

ÎÁÙÈÍÀ

ÏÅÐÍÈÊ

Съперник

ÎÁËÀÑÒ

2300 Перник, пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ÏÅÐÍÈÊ

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

З А П О В Е Д №1662 13.10.2011г На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.71 ал2 от Изборния кодекс и за връзка със СИК в предизборния и изборния ден на 23.10.2011г

НАРЕЖДАМ Да бъдат обявени GSM номерата на СИК на населението на Общината ,чрез средствата за масово осведомяване, а копия от нея да се предоставят на Областен управител, ОИК и общински ръководства на партии и коалиции. № на секция

№ на GSM

Местонахождение наСИК

00001 00002 00003

0879982060 0879982061 0879982062

Професионална гимназия по техника и строителство „арх.Й.Миланов”

00004 00005 00006

0879982063 0879982064 0879982065

ХIII-то основно училище

00007 00008 00009 00010

0879982066 0879982067 0879982068 0879982069

ХIII-то основно училище

00011 00012 00013 00014

0879982070 0879982071 0879982072 0879982073

Х-то основно училище

00015 00016 00017 00018

0879982074 0879982075 0879982076 0879982077

ХI-то основно училище

00019 00020

0879982078 0879982079

IV-то СОУ”Климент Охридски”

00021 00022 00023 00024 00025 00026 00027 00028 00029 00030 00031 00032 00033 00034 00035 00036 00037 00038 00039 00040

0879982080 0879982081 0879982082 0879982083 0879982084 0879982085 0879982086 0879982087 0879982088 0879982089 0879982090 0879982091 0879982092 0879982093 0879982094 0879982095 0879982096 0879982097 0879982098 0879982099

ХI-то основно училище „Елин Пелин”

00041

0879982100

Ветринарна лечебница

00042 00043 00044

0879982101 0879982102 0879982103

ХVI-то СОУ

00045

0879982104

Помощно училище

00046 00047

0879982105 0879982106

Училище

00048 00049 00050 00051 00052 00053 00054 00055 00056 00057 00058 00059 00060 00061 00062

0879982107 0879982108 0879982109 0879982110 0879982111 0879982112 0879982113 0879982114 0879982115 0879982116 0879982117 0879982118 0879982119 0879982120 0879982121

Читалище Кметството Училище Кметството Пивница Основно училище Жк ”Тева”

00063 00064 00065 00066 00067 00068 00069 00070 00071 00072 00073 00074

0879982122 0879982123 0879982124 0879982125 0879982126 0879982127 0879982128 0879982129 0879982130 0879982131 0879982132 0879982133

IV-то СОУ”Кл.Охридски” IV-то СОУ”Кл.Охридски” ХI-то основно училище „Елин Пелин” Читалище Училище Читалище „Просвета”

Клуб до Читалищетокв”Рудничар” Салон на ЦРБ V-то СОУ ПГЕМП „Хр.Ботев”

№ на секция

№ на GSM

Местонахождение наСИК

00075

0879982134

Общински младежки домбалетна зала

00076 00077 00078 00079 00080 00081 00082 00083 00084 00085 00086 00087 00088 00089 00090 00091 00092 00093 00094 00095 00096 00097 00098 00099 00100

0879982135 0879982136 0879982137 0879982138 0879982139 0879982140 0879982141 0879982142 0879982143 0879982144 0879982145 0879982146 0879982147 0879982148 0879982149 0879982150 0879982151 0879982152 0879982153 0879982154 0879982155 0879982156 0879982157 0879982158 0879982159

00101 00102 00103 00104 00105 00106 00107 00108 00109 00110 00111

0879982160 0879982161 0879982162 0879982163 0879982164 0879982165 0879982166 0879982167 0879982168 0879982169 0879982170

Профилакториум Читалище Клуб на пенсионера ОДК

00112 00113 00114 00115

0879982171 0879982172 0879982173 0879982174

Спортна зала Миньор

00116 00117 00118 00119 00120 00121 00122 00123 00124 00125 00126 00127 00128 00129 00130 00131 00132 00133 00134 00135 00136 00137 00138 00139

0879982175 0879982176 0879982177 0879982178 0879982179 0879982180 0879982181 0879982182 0879982183 0879982184 0879982185 0879982186 0879982187 0879982188 0879982189 0879982190 0879982191 0879982192 0879982193 0879982194 0879982195 0879982196 0879982197 0879982198

СОУ „П.Берон” VI-то СОУ Спортна зала Кракра VI-то СОУ Спортна зала Кракра VI-то СОУ Кафе- В и К VII-мо ОУ ХII-то ОУ Пътен комбинат предверие XII-то ОУ VII-мо ОУ

VIII-мо ОУ

Професионална гимназия по облекло и туризъм ПМГ „Христо Смирненски” Кметството Училището Ханчето Читалището Читалището Кметството Кметството Читалището Училището Читалището Читалище Училището Ритуална зала Кметството Кметството МБАЛ”Р.Ангелова”АД СБАЛББ ЕООД СБДПЛР ЕООД Подвижна избирателна

За връзка с ОИК Перник GSM - 0879982199, 0879982200, ТЕЛ. 684 216 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Секретаря на Общината – Иван Лозанов

IX-то ОУ Комуналстрой ЕООД Здравна служба Клуб”Железничар”

Вр.ИД Кмет:/Арх. М.Михайлов/ Съгласно решение №833/20.09.2011г на Общ. Съвет Перник


Спорт

Съперник

17 октомври 2011 г.

„Ëóäîðîãåö” îáúðíà „Ìèíüîð” îò 0:1 äî 4:1 â Ðàçãðàä

Костадин Марков с червен картон

На “Лудогорец Арена” перничани и домакините започнаха мача с вихрено темпо и атаки към двете врати. Футболистите на „Лудогорец” и треньорът им Ивайло Петев явно не очакваха такова развитие в началото на мача и атаките на миньрци минаваха доста лесно. В 7-та минута Костадин Марков  центрира отдусно, топката отскочи от главата на Фарес Брахими и отиде на главата на Бибишков. Той стреля остро с глава под вратата, но ударът му беше избит от Урош Голубович. Двуострите нападения следваха едно след друго , но пернишките атаки носеха повече заплахи за вратата на  „Лудогорец”.  В 12-та минута Милен Василев  напредна повия фланг на нападението и центрира към близката греда. Защитниците на „Лудогорец” явно очакваха топката да бъде насочена към Бибишков, но тя кацна на главата на Фарес Брахими, който с глава я бутна във вратата на Голубович, вкарвайки четвъртия си гол за сезона. След  гола обаче домакините явно вдигнаха темпото и наложиха категоричен

превес. Той се изразяваше в значително по-дълго владеене на топката и създаване на сериозни голови опасности пред вратата на Чворович. Още в 14-та минута беше отсъден фаул на 16-17 метра от вратата на „Миньор”. Мирослав Иванов стреля, стената подскочи, а топката беше насочена към левия долен ъгъл на вратата. Лишен от всякаква видимост, Чворович замръзна, но топката мина на сантиметри от левия долен ъгъл на вратата. В 20-та минута Чворович трябваше да се намесва след като Марселиньо изскочи сам срещу него, и го направи както трябва. Пет минути по-късно Марселиньо намери Гъргоров сам , той излезе срещу Чворович, но отново не се стигна до гол. Вратарят на гостите изби топката, тя отскочи в краката на Гъргоров и попадна близо до Божиков, който ликвидира опасността.Атаките на домакините продължаваха да носят много заряд и в 33-та минута удар на Иван Стоянов от фаул мина през стената, но за радост на пернишките фенове попадна в ръцете на Чворович. Постепенно ми-

ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ООД УПРАВИТЕЛ: инж. ИВАН ПЕТРОВ ISSN 1312-7012

ньорци поуспокоита играта, Борко Стойчев обираше всички опасни топки и остротата на атаките на домакините понамаля. Тогава обаче Таско Тасков показа малко пресилено втори жълт картон на Костадин Марков и „чуковете” останаха с десет човека на терена. Това наложи веднага един от офанзивните футболисти на „Миньор” да бъде заменен и Евертон Джилио – Том напусна терена, за да влезе Иван Михов. Въпреки даденото от съдията продължение  на първата част, което той удвои, до изравняване на резултата не се стигна, а зрителите имаха възможност да видят една от най-качествените футболни продукции от началото на сезона в българското първенство. Второто полувреме започна с много активни действия от страна на домакините и изравняването на закъсня.След като Чворович спаси за пореден път отбора си, спасявайки бомбен удар на влезлия като резерва  Мишо Александров, в 48-та минута Александър Барт беше оставен непокрит след корнер и той с глава необезпокояван заби топката в мре-

жата. Голът подейства стимулиращо на футболистите от Разград и те увеличиха темпото.В 62та минута Гъргоров подаде удобен пас на Шоко на границата на наказателното поле, той стреля по диагонала , Марселиньо закри зрителното поле на Чворович и той не може да види топката, която се заби в долния десен ъгъл на вратата на „Миньор” за 2:1. След гола перничани показаха ,че и с десет човека може да са равностойни на отбора на домакините и стигнаха до някои опасни ситуации пред вратата на Голубович. На два пъти Бибишков  можеше да стигне до нещо сериозно, но му попречи…съдията Таско Тасков. В 67-та минута Барт хвана отзад крака на пернишкия нападател, който излизаше сам срещу разградския вратар, но Тасков си замълча. Окуражен от мълчаливата подкрепа на арбитъра пет минути по-късно Барт с ръце събори Бибишков в собственото си наказателно

поле, но , както можеше  да се очаква, Тасков не видя нарушението. Мачът отиваше към 2:1, когато в последните минути домакините се активизираха и стигнаха до две нови попадения. За първото заслугата им е безспорна. След чудесна тяхна  атака  шоко центрира ниско и Марселиньо с глава от 7-8 метра вкара топката във вратата. В даденото продължение Таско Тасков, отсъди дузпа за нарушение  на Христозов срещу резервата Кишада. . И ако нарушението беше безспорно, то мястото беше повече от спорно. Дали е на линията, или на сантиметри вътре в полето, трудно можеше да се каже, но Тасков посочи бялата точка. Тодор  Колев вкара дузпата, оформяйки крайното 4:1. Определено домакините бяха по-стойностния отбор и стояха по-добре на терена, особено след като имаха числено превъзходство, но пернишкият отбор в никакъв случай не заслужаваше да загуби с 1:4.

РЕЗУЛТАТ: ЛУДОГОРЕЦ – МИНЬОР 4:1 Голмайстори: 0:1 12-та Брахими, 1:1 48-ма Барт, 2:1 62-ра Шоко, 3:1 87-ма Марселиньо, 4:1 90-та Колев (дузпа) Състави: ЛУДОГОРЕЦ: Голубович, Минев, Барт, Гулдан, Шоко, Генчев, Дяков, Марселиньо, Гъргоров (83 Кешада), Стоянов (46 Александров), Иванов (73 Колев) МИНЬОР: Чворович, Божиков, Христозов, Стойчев, Василев, (54 Въндев), Стоянов, Траянов, Малков, Том (45 Михов), Брахими (64 Окечукво) Жълти картони: Минев, Александров (Лудогорец), Чворович, Стоянов, Марков (Миньор) Червен картон Марков (Миньор) Главен съдия: Таско Тасков Стадион „Лудогорец арена”

15

СТОЙЧО СТОЕВ: СЪДИЯТА БЕШЕ ГРОЗНА КАРТИНКА Старши треньорът на Миньор – Стойчо Стоев, остана много разочарован от съдийството при загубата с 1:4 от Лудогорец. Срещата се игра на „Лудогорец Арена” в Разград и бе от програмата на 9-ия кръг на родната „А” група. „Определено червеният картон на Марков реши мача, За мен това бе един обикновен фаул, останахме с 10 човека, а срещу отбор като Лудогорец това е фатално”, каза Стоев след края на двубоя пред камерите на „ТВ 7”. „Никога досега не съм говорил за съдиите, но днес бе грозна картинка. Футболът трябва да се решава на терена, а не от странични фактори, защото след това като излезем в Европа и сме жалка картинка”, призна ядосаният специалист. „Казах, че ще дойдем и ще се стремим да победим по футболен начин. Докато бяхме 11 на 11 стояхме доста добре на терена, но с 10 човека вече става много трудно. Ние се стремим да сме добър отбор, който да играе футбол със селекцията и възможностите, които имаме. Да загубиш не е срамно, лошо е, когато някой ти пречи да вземеш нещо от даден мач”, завърши Стойчо Стоев.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ За периода 17-21.10.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове. Пернишка област Община Брезник: На 19.10.2011 г. /9.00 – 16.00 ч./ - с. Ръждавец На 20.10.2011 г. /9.30 – 14.00 ч./ - с. Душинци, с. Долна Секирна - махала Бобово На 21.10.2011 г. /9.00 – 16.00 ч./ - гр. Брезник - ул. „Гледан“ Община Перник На 17.10.2011 г. /9.30 – 13.30 ч./ - гр. Перник - ул. „Бл. Гебрев“ бл.12,15,16,17,18,19, 20, 21 и 22; Кметство „Изток“; всички стопански обекти в района; обектите в района на сп. Метал, спортна зала, тенис кортове, ресторантвагон „Лефтери“ На 17.10.2011 г. /10.00 – 12.00 ч./ - гр. Перник - ул. „Бродо“ - бл. 1 и 3; ул. „Струма“ - бл. 80 и всички стопански обекти в района На 18.10.2011 г. /9.30 – 13.30 ч./ - гр. Перник - ул. „Юрий Гагарин“ бл. 1, 3; хипермаркет LIDL; детска градина „Чуден свят“ и всички стопански обекти в района На 18.10.2011 г. /10.00 – 13.30 ч./ - гр. Перник - ул. „Стара планина“, ул. „Рила“, ул. „Люлин“, ул. „Чавдар“ На 19.10.2011 г. /9.30 – 15.00 ч./ - с. Драгичево - Горно Драгичево Община Трън: На 17.10.2011 г. /9.00 – 16.30 ч./ - с. Филиповци - Йовчина махала, с. Долна Мелна махала Равнище На 20.10.2011 г. /9.00 – 16.30 ч./ - с. Стрезимировци - махала Бойна На 21.10.2011 г. /9.00 – 16.30 ч./ - с. Проданча - махала Краичина Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването. За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cezrp.bg. Страницата подготви Яне Анестиев

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани Петрова

Главен редактор: Любомира ПЕЛОВА Зам. главен редактор: Зоя ИВАНОВА Коментари и анализи: Валентин ВАРАДИНОВ

Силвия Григорова, Яне Анестиев, Александра Илиева, Виктория Станкова

Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА Иванка Василева, Лина Иванова, Цветелина Чавдарова, Стефан Ангелов

Дежурен редактор: Любомира ПЕЛОВА

ФОТОРЕПОРТЕР: Костадин Михов СЧЕТОВОДСТВО: Радка Лазова

1. Редакция в-к “Съперник” ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72 2. Кафе-клуб “Антония” нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83 3. Агенция “СИМЕОН -Д” ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26

РЕКЛАМНИ БЮРА:

Адрес на редакцията: гр. Перник "Св. св. Кирил и Методий" бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72 Всеки автор носи отговорност за материала си Печат: “Нюзпринт” ЕООД Разпространение: Лъчезар Лазаров


Част от актьорите на сериала гостуваха в Перник

Виктория СТАНКОВА Перник бе домакин на премиерата на албума, посветен на филма „Седем часа радлика”. Той бе представен вчера от главния сценарист Любен Дилов-син и един от младите актьори в сериала, изпълняващ ролята на Тео. На срещата присъства и кандидатът за кмет Росица Янакиева и предства-

тели на различни културни институции. Любен Диловсин бе представен от Иван Петров – издател на вестник „Съперник”, член на националното ръководство и лидер на областната структура на партия Движение „Гергьовден”. „ Албумчето разказва много от истинските истории. Всички герои са пред-

ставени с по един разказ от преди началото на филма. Поместени са снимки и истории за екипа”, сподели Любен Дилов. Сценаристът сподели, че сериалът ще продължи 4 сезона и ще бъде 80 епизода. „Решихме, че повечето от актьорите в сериала трябва да бъдат неизвестни досега

лица. Преценихме ,че е по- добре да си създадем наши звезди. Само ще разкрия, че нищо от това, което се е случило до момента няма да бъде също до края на сериала. Лошите стават добри, а добрите стават лоши, както по време на избори “, заяви сценаристът Любен Дилов- син. Действието се развива паралелно в два града - София и Ню Йорк. Там живеят членовете на две български семейства, чийто професионален жи-

вот е неразривно свързан с престъплението и наказанието. Разделението и личните конфликти между тях са породени не само от часовата разлика, но и от разликата в поколенията, любовта и омразата, политиката и икономиката, пропастта между богати и бедни. В сериала участват Ваня Цветкова, Малин Кръстев, Симеон Лютаков, Александра Раева, Мария Статулова, Калин Сърменов, Ники Сотиров, Евелина Борисова и др.

16

ТОЛКОВА МНОГО ПРАЗНИЦИ СЕ СТРУПАХА НАПОСЛЕДЪК, СЯКАШ ХРИСТИЯНСКИЯТ КАЛЕНДАР е писан с предизборна цел. Отдавна се знае, че 14-ти октомври – Петковден, е Ден на Трън. Разгеле се падна в петък, та го избамкаха цели три дена. Отнякъде и брезничани си присвоиха Света Петка, издигнаха я в духовен символ на Граово и я запразнуваха, без да ходят на работа и на училище. Зер да не са по-различни от трънчани. А и при тая кандидаткметска навалица, какъв по- сгоден случай да си разясниш платформата на избирателите? След два дни голямата тупурдия е и в Перник. Закрилникът на перничани ще бди над предизборните страсти, ама едва ли ще ги опази. По странно стечение на обстоятелствата, точно преди втория тур на изборите – на 26-ти октомври, градът на бозата – Радомир, ще почете светеца строител Димитър, мислейки по кметски въпроси. Днешното посещение на президента Първанов на хижа Джамен спокойно можем да отчетем като пореден празник на Ковачевци. В тоя сгъстен християнски цикъл от празничната карта на областта комай изплесна само Земен. Обаче земенчани компенсират с квалитетно чалга присъствие, което за някои се отразява на душата по-добре, отколкото благословиите по божествена линия. Затиснат от празници, гражданинът просто няма време да си свърши делничната работа. Дано му остане някой свободен час, та да размисли за кой светия от кандидатите да пусне глас.

Премиерът Борисов откри обновената театрална сцена г., с местна фирма, бе на стойност 2,5 млн. лв. В началото на 2008-а работата бе спряна поради липса на финансиране. През февруари 2010 г. работите започнаха наново по нарежда-

от страница 1

Тел. 0888/697 368; 0898/694 842; 0888/503 237

Пернишкият театър “Боян Дановски” пострада при голям пожар дни преди Коледа през 2004 г. Договорът, сключен от общината през 2005

БЕЗ КОМИСИОННА!

K

Ëþáåí Äèëîâ – ñèí ïðåäñòàâè àëáóìà „Ñåäåì ÷àñà ðàçëèêà”

срещу II-ро РПУ – кв. Изток

Y

офиси/ магазини от 32м 2 до 119 м2 апартаменти от 79 м2 до 189 м2 подземни паркоместа - от 27 м2 до 42 м2 Цени по договаряне Възможност за разсрочено плащане. Мазета - подарък

M

17 октомври 2011 г.

Строителна фирма „Еврострой” – ООД

C

не на премиера. На общината бяха преведени целево 2,6 млн. лв. Парите са изплатени на седем транша, като последният на стойност 274 000 лева е от 19 септември 2011 г.

СЕ : А В ЕМ ДА НА о/ Д ст я О м П

п то / 95; е 0 ф 4 а к /88

7 87 .08 50 32 3 л е т 8/ 088

АСЛ МАШГРУП

гр. Перник 2300 ул. “Васил Стоин” № 6/5 тел. 076/60 11 33 факс: 076/60 13 93 моб.: 0895 44 38 30 e-mail: nmilenkov@asl-machgroup.com

ПЕЧЕНА СВИНСКА И ПИЛЕШКА СКАРА

тел. 076 604734

Стийл Трейд ЕООД гр. Перник ул. Кракра 24 тел. 60 35 26 факс 60 30 74

Хидрострой ООД

КОМУНАЛСТРОЙ

гр.Перник, кв.Караманица Тел.:076/ 60 33 27, 076 /60 24 77 e-mail: hidrostroy_pernik@abv.bg 3хидротехническо строителство, 3водопроводи, 3канализации, 3резервоари, 3пречиствателни станции

Гр. Перник, кв. “В. Левски” №1 тел.076/601057, факс 076/608381

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА: озеленяване, ниско строителство, извозване на строителни отпадъци и земни маси, полагане на пътни настилки и др.

20111016sapernik193  

Вестник Съперник броеве от 2011 година

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you