Page 1

Всяка

ВРЕМЕТО

се

събужда

с

вестник

“Съперник”

ВИЖ ЛЮБИМИЯ СИ ВЕСТНИК НА АДРЕС:

WWW.SAPERNIK.INFO

КАЛЕНДАР

БЕЗ ДА СИ ПЛЮНЧИШ ПРЪСТА!

Преп. Теофил изповедник. Св. 26 прпмчци Зографски

Y K

Перник

1°/100 Облачно, със слаб дъжд

C M

сутрин

ВАЛУТИ 1 Евро = 1.955 лв. 1 Долар = 1,455 лв.

Цена: 0,60 лева

Понеделник, 10 октомври, 2011 г., бр.188 /4811/ год. XIX

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72

КОМЕНТАР

Много бомби Много ни станаха бомбите напоследък. За щастие повечето от тях не избухват, но какво щастие е това всеки ден да слушаш, че някъде нещо гръмнало, другаде щяло да гръмне, а на трето място поставено така, че да не гръмне? Знаем за кьорфищеците, които гърмят медийно. Думата ни е сега за истинските бомби. Една пред депутатския жилищен блок, една на централна гара, а с една неизличимо болен се самоуби. Твърде вероятно е да пропускаме няколко, тъй като цифрата на бомбаджиите е променлива величина като рейтинг на политик. При толкова бомби България сякаш е в състояние на гражданска война, даже на международна, щото бомбата с Дилма Русеф още не е отзвучала напълно. Интересно защо някои решават, че сега е моментът да се гърми из цяла България? Вярно, в тупурдията човек понякога не чува собствения си глас и бомбата е вид обществено мнение. Истината обаче е комай друга – всеки гражданин носи в себе си една потенциална бомба като същинско камикадзе и затова можем да очакваме гърмежи навсякъде и по всяко време. А това, че обстановката е предизборна, е логично. В тая ситуация камикадзетата и лудите са в естествената си среда. Валентин ВАРАДИНОВ

Tел. 076/68 10 13 076/68 12 30 Факс 076/68 19 51 076/68 19 53

ул. „Владайско въстание” 1 2304 Перник www.stomana.bg local@stomana.bg; export@stomana.bg

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” АД Перник 2303, кв. Мошино тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

Финансово-счетоводна къща АСФ” ЕООД тел: 0879900089;

www.asf.bg

Набира фирми за цялостно счетоводно обслужване

e-mail: sapernik@pernikinfo.com sapernik_n@yahoo.com www.sapernik.info

ISSN 1312-7012

ÏÅÐÍÈØÊÈ ÄÚÐÆÀÂÅÍ ÎÁÂÈÍÈÒÅË Â ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÀÍÀÒÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

Светлана Фотева е единственият извънстоличен магистрат във висшата инстанция

Любомира ПЕЛОВА Пернишкият държавен обвинител Светлана Фотева е избрана за член на Апелативната специализирана прокуратура. Сега тя е обвинител в Окръжната прокуратура в Перник. Новото й назначение ще бъде подписано до седмица. От участва-

лите 25 кандидати от ц я л а т а страна са избрани седем. Фотева е родена на 12 август 1971 година в София, завършила е Техникума по енергетика „Никола Вапцаров” в Радомир, след което „Право” в Югозападния университет в Благоевград. Има 14 години стаж в правосъдната система, а от 12 години е прокурор, Работила е най-напред в Радо-

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

„КРАКРА СОФТ”

0700 100 10

Компютри, принтери, софтуер НОВИ

www.cez.bg

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА ул. „Кракра” 68 Тел. 64 03 50

мирска районна прокуратура, а след това в Окръжна прокуратура Перник. Светлана Фотева е била прокурор в найтежките дела през последните години, сред които бе и това срещу организираната престъпна група, разпространявала дрога в центъра на Перник. Тогава тя получи и заплахи за саморазправа от криминално проявен рецидивист, лежал в

затовра и за умишлено убийство. Светлана Фотева е единственият извънстоличен магистрат във вишта инстан-

Застрахователна и презастрахователна компания

застраховка „ГО” ул. „Кракра” 61 тел. 076/60 11 00

ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ЛЕКИ ТОВАРНИ АВТОБУСИ кв. Изток ул. “Бл. Гебрев” 38 д о ресторант К АЗАБЛАНКА

Тел./факс: 076/67 22 23; 67 22 24 info@makmuk.com

КОЛХИДА МЕТАЛ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

2304 Перник, ул. „Владайско въстание” 1 тел./факс: 076/670 161, 076/ 670 179

ция на специализираната прокуратура. Останалите шестима са от Софийска окръжна иградска прокуратура.


2

10 октомври 2011 г.

Китайска делегация днес в Перник Любомира ПЕЛОВА Днес в Перник ще гостува официална делегация от гр. Хуай Ан, Народна Република Китай. Делегацията ще бъде придружавана от г-жа Чен Лан, временно управляващ посолството на Китай.  В програмата на китайската делегация е включено посещение на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация и фирма „Леми Трафо”.  В 12,30 ч. в заседателната зала на общината ще бъде представена Презентация на община Перник и ще се подпише Меморандум за сътрудничество  мужду  град Хуай Ан и община Перник.

Укрепват свлачището в Банкя за 700 000 лева Свлачището в трънското село Банкя ще бъде укрепено със 700 000 лв., съобщиха от общината. Вече е изработен проект на парцеларен план. Той обаче подлежи на обществено обсъждане, което ще се състои на 11 октомври. Проектът предвижда изграждането на около 100 метра подпорни стени. След това пък ще бъде преасфалтиран пътя. Свлачището се активира през май миналата година, а земните маси затрупаха пътя за селото. Според местната управа причината затова бе честото авариране на тръби, от които тече вода. Една от мерките за предотвратяване ново свличане на земни маси бе подмяна на водопровода.

Електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ е готова за зимата Силвия ГРИГОРОВА

Електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ е готова за зимния сезон. Това увериха от ЧЕЗ. В рамките на подготовката на съоръженията служителите на компанията са извършили обходи на 16 174 км въздушни линии средно напрежение, 110 км въздушни електропроводи и кабелни линии 110 kV в Западна България. Възстановени са просеките по въздушните електропроводи 20 kV и 110 kV.  Извършена е профилактика в подстанциите и трафопостовете на компанията, а повредените съоръжения са ремонтирани или подменени. „Клиентите ни могат да разчитат на нашето професионално отношение при подготовката на съоръженията за предстоящите месеци. Стараем се чрез технически и организационни мерки да дадем нужното спокойствие и сигурност на потребителите през зимата”, заяви Божидар Гатев, директор на дирекция  „Експлоатация и поддържане” в ЧЕЗ „Разпределение България”.  ЧЕЗ разполага със 290 аварийни екипа, които са в постоянна готовност за реакция в случай на възникване на проблеми по електроразпределителната мрежа. Само за територията на София е обособена специализирана аварийна служба с 82 човека. При извънредни обстоятелства и природни бедствия компанията може да мобилизира 1200 души високо квалифициран персонал.  От ЧЕЗ информират, че клиентите на компанията могат да задават своите въпроси и да сигнализират за смущения в захранването денонощно на информационната линия на компанията 0700 10 010.

Областта

Съперник

Ïàðèòå íà ñîáñòâåíèöèòå íà îò÷óæäåíèòå èìîòè çà ÀÌ”Ñòðóìà” ñà ïðåâåäåíè Недоволните от оценките могат да подадат иск в съда

Силвия ГРИГОРОВА На 20 септември тази година по сметките на областните управи на Перник и Кюстендил Агенция „Пътна инфраструктура” е превела дължимите суми на собствениците на отчуждените имоти, които

попадат в сервитута на ЛОТ 1 на автомагистрала „Струма”, заяви председателят на УС на АПИ- инж. Лазар Лазаров. Той поясни, че оценката на имотите се извършва от независим лицензиран оценител, избран в съответствие

с действащата нормативна уредба. Основните отговорности на АПИ са свързани с проектирането, изграждането и поддържането на републиканската пътна мрежа. АПИ няма права и компетенции да извършва или променя оценките направени от сертифицирани оценители. Лазар Лазаров увери,  че АПИ прилага стриктно законите и нормативната база, включително тези свързани с процедурите по отчуждаване. Той подчерта, че средствата за отчуждаване се осигуряват от държавния бюджет, който се захранва от всички български данъкоплатци и агенцията следи

Отстраниха от длъжност директора на ДЛС ”Витошко - Студена” Силвия ГРИТОРОВА Досегашният директор на ДЛС ”Витошко-Студена”инж. Господин Господинов е отстранен от длъжност. Той беше назначен за директор на държавното ловно стопанство преди година. Изпълнителната агенция по горите положи не малко усилия да помогне за икономическото стабилизиране на ловното стопанство. Въпреки това, според запознати, финансовото състояние на ДЛС”ВитошкоСтудена” се е влошило. Освен това в Югозападно държавно предприятие по горите в Благоевград, което след структурните промени, които бяха извършени през есента на миналата година, отговаря за лесничействата в Югозападна България, са постъпили сигнали за сериозни нарушения в работата на ловното стопанство. Поради това е била

сформирана комисия, която е извършила обстойна проверка на дейността на ДЛС ”Витошко” за изминалата година. Констатациите, които комисията е направила, очевидно, не са били никак добри, тъй като след приключването на проверката досегашният директор Господин Господинов бе отстранен от длъжност. От Югозападното държавно предприятие отрекоха категорично слуховете, плъзнали сред работещите в горското стопанство, че се готвела неговата приватизация. От регионалното предприятие ни увериха, че за поста директор се търси човек с опит и нужните умения, който да съумее да стабилизира финансовото състояние на ловното стопанство. До тогава ДЛС ”ВитошкоСтудена” ще се управлява от зам.-директора

Светльо Кръстев, който е назначен временно за директор. Да се надяваме, че наистина ще се намери подходящият мениджър, който ще успее не само да стабилизира финансово ловното стопанство, но и да създаде условия за възстановяването на популацията на дивеча, който в последната година намаля чувствително. Ловният туризъм е бил до сега важна част от дейността на ДЛС ”Витошко-Студена”, която му е носела сериозни приходи и е помагала на горското стопанство да оцелее в трудни времена. Освен това, в новата история на България ловният дом стана предпочитано място не само за политиците, но и за насобикновените хора, защото освен уют той предлага отлична кухня и е п е р ф е к т н о т о място за семейни тържества.

стриктно финансовият ресурс да се разходва законосъобразно. Лазар Лазаров заяви още, че разбира недоволството на хората, което е провокирано от ниската, според тях, оценка на отчуждените имоти. Той поясни обаче, че още на третия ден от назначаването му като председател на УС на АПИ е отстранил началника на отдела, който пряко е отговарял за възлагането и приемането на оценките. На 28 септември 2011 г. е разпоредено на дирекциите „Вътрешен одит“ и  „Анализ на риска и оперативен контрол“ да извършат обстойни проверки, за да се уста-

нови дали са допуснати някакви нередности. Въз основа на изводите и препоръките от проверките, ръководството на АПИ ще предприеме съответните действия като при необходимост ще бъдат сезирани и компетентните органи. Според юристите на АПИ, недоволните от оценките на имотите си граждани имат  законовото право да подадат индивидуални искове до съда за преоценка на имотите.  Тъй като част от собствениците са пропуснали срока за подаване на жалба, те могат да подадат молба за удължаване на срока във ВАС.

Първи класни стаи на бъдещето у нас Виктория СТАНКОВА Концепцията за класна стая на бъдещето, ще навлезе в българските училища през тази есен. В рамките на пилотен проект в тридесет училища ще бъдат внедрени нови мобилни компютърни кабинети, включващи лаптопи Intel Classmate PC, богато учебно съдържание, софтуер за интерактивна комуникация между учители и ученици, както и мобилно зарядно устройство, оптимизирано за пренасянето им между класните стаи. Компютърните кабинети вече ще бъдат подходящи не само за обучение по информатика и информационни технологии, а по всички учебни предмети - литература, история, математика, природни науки, чужди езици и др. Очаква се те да разширят значително възможностите за интерактивно обучение, както и да спестят на училищата много допълнителни разходи. Лицензите за обучителния софтуер ще бъдат предоставени безплатно. Ученическите лаптопи разполагат с достъп до интернет, което позволява на децата да използват разнообразни допълнителни източници. Освен това учителят може да управлява достъпа до определи сайтове, както и да вижда във всеки момент екрана на всеки ученически компютър и да изключва различни програми дистанционно.

Снежана Димитрова в “Автограф за Перник” На 11 октомври /вторник/ от 17.30 ч. в Арт салона на Двореца на културата ще се проведе традиционното издание на рубриката „Автограф за Перник”. Ще ни гостува известната пернишка журналистка Снежана Димитрова, доайен както в радио, така и в телевизионната ни журналистика. Дългогодишен кореспондент на Националното ни радио, г-жа Димитрова и до днес е пример за обективна, точна и безпристрастна журналистическа работа.


Съперник

Избори 2011

10 октомври 2011 г.

Íàëîæèòåëíà å öÿëîñòíà ïðîìÿíà íà òðàíñïîðòíàòà ñõåìà íà Ïåðíèê

3

Кандидат кметът на ГЕРБ Ирена Соколова лобира за деца аутисти

Янакиева се срещна с екипа на „Силтех България”

Силвия ГРИГОРОВА Много приятно изненадаха младия колектив на швейцарската фирма за производство на силиконови изделия „Силкотех България” кандидатът за кмет на Перник за втори мандат- Росица Янакиева и за кмет на кметство „Изток”Снежанка Викторова и писателят и издател Иван Гранитски. За фонда на библиотеката на предприятието те подариха на младите хора ценна литература. „Мили млади хора, радваме се, че сме ваши гости и имаме възможността да ви дарим тези книги. Това е първата част от едно дарение, което ще продължим. Изборите идват и си отиват, но Отечеството ни остава, а то е събрано на страниците на книгите, които виждате. Ще се радваме, ако с интерес прочетете романа на Антон Дончев за легендарния  герой-

Кракра Пернишки. Освен това, ние сме ви донесли книги на известни български автори като: Валери Петров, Евтим Евтимов, Лиляна Стефанова, Йордан Йовков, Елин Пелин и др. Обещаваме съвместно с Росица Янакиева да подарим на тази прекрасна модерна фирма няколко стотин тома”, заяви Иван Гранитски. Управителят на фирмата- Елизабет Ланге благодари от името на колектива на фирмата. „Признавам си, че сме много приятно изненадани за щедрото дарение, което ще направи нашата библиотека много богата. Винаги сте добре дошли в нашата фирма”, заяви Елизабет Ланге. В непринудения разговор с Росица Янакиева и Снежанка Викторова, който продължи повече от час и половина, младите хора споделиха не малко проблеми. Първият от тях бе-

ше свързан с транспорта. Младите хора се оплакаха, че тролеят в 5.30 от Църква закъснява, а когато са втора смяна няма с какво да се приберат. Росица Янакиева заяви, че една от първите задачи на общинската управа със старата на новия мандат ще бъде свързана с цялостна промяна на транспортна схема и ще се настоява новият Общински съвет да я приеме в найкратък срок. „За превозвачите, които не изпълняват стриктно разписанията, ще има строги санкции”, заяви тя. На въпросадали старите неугледни тролеи ще бъдат подменени с нови, по уютни, Янакиева поясни, че в момента общинското дружество „Тролейбусен транспорт” е в тежко финансово състояние, въпреки усилията на общината да го подпомогне. ”Вариантите за дружеството

са два: да бъде обявено във фалит или да се изтегли голям кредит, с който да се закупят нови тролеи или автобуси на метан. Управителят е направил проучване с производители и се оказа, че за обновяването на парка са необходими около 6 млн. лева. Оказа се обаче, че 9 месеца преди изтичането на мандата нямаме право да теглим такъв кредит. Затова нашата община кандидатства в Брюксел с пилотен проект за закупуване на 2 електробуса. Те ще се движат чрез специална система за управление, която дай боже да успеем да я опазим. Щом изтече периода на изпитание на тези електробуси, ще представим нашия модел и на други европейски градове. Трябва да ви призная, че основната причина за нерешените проблеми с транспорта са лобистките интереси в Общинския съвет. Дано в новия има по-голямо разбиране по този важен въпрос, защото потърпевши са перничани”, заяви Янакиева. В разговора младите хора поставиха и болния въпрос с бездомните кучета, чиито брой непрекъснато се увеличава. Росица Янакиева поясни, че за издръжката на изолатора, в който кучетата се прибират, за да се обезпаразитяват, кастрират и да им се

сложат ушни марки, след което отново се пускат на старото им местообитание, общината заделя годишно близо 50 000 лева. „Очевидно това не решава кардинално въпроса. Всички сме свидетели, как наши съседи, които имат домашно куче щом то роди няколко кученца, задържат по едно, а останалите изхвърлят на улицата. Освен това имаме сигнали, че е забелязан товарен микробус, от който се изхвърлят кучета. Проблемът с уличните кучета е актуален за всяко община, дори и за столицата. Очевидно държавата трябва да намери законово решение и да задели някакъв финансов ресурс, за да помогне на общините. Ние със собствени средства не можем да решим този проблем. В условия на криза смятам, че основна грижа на общината трябва да са децата в детските градини, учениците, възрастните хора и социално слабите. Не подценявам проблема с бездомните кучета, но с оскъдните средства, с които разполага общината, за сега ни е трудно да решим този проблем. Остава да търсим и други решения. Аз смятам да продължа срещите си с вас и след изборите. Очаквам вашите предложения и идеи”, заяви Росица Янакиева на тръгване от фирма „Силкотех”.

ЦИК реши окончателно: Офицери от запаса ще Пламен Борисов остава гласуват за Янакиева Александра ИЛИЕВА Има окончателно решение на ЦИК, с което е отхвърлена жалбата на пернишките социалисти за регистрацията на Пламен Борисов от ГЕРБ като кандидат за общински съветник. ЦИК счита, че изложеното в жалбата има пожелателен характер и няма нито едно доказателство подкрепящо тезата, че Борисов няма необходимата адресна ре-

гистрация, за да бъде кандидат за общински съветник на ГЕРБ. В началото на седмицата от БСП - Перник обявиха, че ще подадат жалба, с която ще поискат изваждането на Пламен Борисов от листата на ГЕРБ за общински съветници, заради липсваща регистрация за настоящ адрес в България. Решението на ЦИК е окончателно.

Александра ИЛИЕВА Декларация в подкрепа на кандидата за втори мандат за кмет на общ. Перник Росица Янакиева прие Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Новината съобщиха от щаба на Янакиева. В документа те изтъкват постиженията на нейния екип през последните четири години, които получиха национално и евро-

пейско признание. Перник бе избран за столица на европейските карнавални градове, Росица Янакиева стана кмет на годината, тя посрещна в града ни целия дипломатически корпус, Янакиева достойно ни представя в комитета на регионите и в Националното сдружение на общините, посочват запасните офицери. Предстои отбелязването на 100 г. от обявяването на Балкан-

ската война и ние си пожелаваме заедно с достойни изяви, да отбележим годишнината в Перник, пожелаха си офицерите запасняци и настояха за паметник на загиналите във всички войни от региона. Янакиева благодари за оценката и увери, че заедно със своя екип от подготвени професионалисти ще продължи да работи по начина, по който го е правила и сега

Благотворителен концерт в помощ на деца, засегнати от аутизъм събра популярни български изпълнители и хора, съпричастни към проблема в столичния „София лайф в клуб“. Проявата се организира от Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ в рамките на информационна кампания за аутизма. Народният представител и кандидат за кмет на Перник от ПП ГЕРБ Ирена Соколова е патрон на информационна кампания. „Знам че всички, които сме тук имаме кауза. Както казваше героинята в един спектакъл всеки си носи своя камък- един на гърба, друг в бъбрека, трети в ръката си го води. Така че всеки от нас  си го е понесъл камъка и вероятно той е скъпоценен. Щом стъпиш на пътя, значи края му е пред тебе. Така че ние сме стъпили на този път много здраво. Хора, които вярваме, че изхода е пред нас и които си помагаме, защото се държим за ръце”, каза Ирена Соколова За да изразят своята съпричастност към децата аутисти и техните близки благотворително пяха Камен Воденичаров, Гери Турийска, както и София, която е лице на кампанията. Водещ бе Део. От август месец започна DMS кампания за събиране на средства за децата от аутистичния спектър. В нея може да се включи всеки с дарителски SMS с текст на латиница DMS AUTISM на номер 17 777. Цената на един sms е 1,20 лв. с ДДС.

Кандидат за кмет на Радомир от ГЕРБ изпълнява обещанията си Александра ИЛИЕВА Пламен Алексиев, кандидат за кмет на община Радомир от ГЕРБ, изпълни само за часове поетите от него ангажименти към жителите на село Кленовик. “Нямаме столове за пенсионерския ни клуб, нямаме средства да си платим таксата за телевизията, имаме нужда да се почисти отводнителния канал в селото”. Това поискаха хората от кандидата за кмет на община Радомир -Пламен Алексиев. Той представи кандидат общинските съветници Сашка Ватрачка и Любка Димитрова, говори за това какви цели си поставя като бъдещ управник на общината и заяви: ”Обещавам само неща, които са по силите и възможностите ми. Затова още днес ще имате нови столове за пенсионерския клуб и ще бъде платена таксата за телевизията за 6 месеца напред. Що се касае до отводнителния канал- там трябва да се подмени цялостно тръбата, която минава под главния път и тогава да се почисти дерето по канала. Това вече бих могъл да го направя само, ако съм във властта, сега-не”, каза още Алексиев. ”Ето такива хора ни трябват в управлението не само на общината, но и на държавата като Пламен Алексиев. Той казва директномога да свърша нещо или не мога”, беше впечатлена от прямотата на Алексиев жителка на селото. До края на работния ден кандидатът за кмет на община Радомир Пламен Алексиев изпълни обещанията си-членовете на пенсионерския клуб в с.Кленовек имаха нови столове, гледаха любимите си сериали и бистриха политиката.


4

10 октомври 2011 г.

Общество

Съперник

Ïåðíèøêàòà áþëåòèíà çà ñúâåòíèöè - íàä ìåòúð

Освен в Перник, още 15 общини със същия проблем

Александра ИЛИЕВА По-дълга от метър ще се окаже бюлетината, с която ще се гласува за общински съветници в Перник. Проектът за нея е направен от Общин-

ската избирателна комисия и вече е предаден за проби. Получава се така заради големия брой регистрирани партии и местни коалиции и инициативни комитети, об-

Каре кримки разфасоват бивша хокейна площадка Любомира ПЕЛОВА Четирима криминално проявени са задържани от служители на пернишкото Второ районно управление «Полиция» за кражба на метали. Сигналът в управлението бил подаден от граждани, които алармирали криминалистите, че неизвестни пренасят метални предмети от бившата хокейна площадка към пункт за изкупуване на черни и цветни метали. Служителите на реда реагирали незабавно и задържали 26годишния Р.В., А.Р. на 27 години, 31-годишния Р.Р. и 25-годишния М.В. Установено e, че четиримата перничани откраднали метална врата и нарязани метални пръти от някогашното спортно съоръжение. Отпадъчното желязо е иззето, а четворката е задържана за 24 часа в ареста с полицейска заповед.

До 31 октомври бенефициенти по ПРСР могат да подават заявки за 50% авансово плащане Силвия ГРИГОРОВА Желаещите да получат авансово плащане в размер на 50% от одобрената по договор субсидия, които вече са подали заявки за 20-процентно плащане, могат да подадат коригираща заявка до 31 октомври 2011 г. Преди това те трябва да изпратят молба за изготвяне на анекс за коригиране на сумата в отдел „Договориране по прилагане на мерките за развитие на селските райони” на Държавен фонд „Земеделие”. Фонд „Земеделие” е подготвил служебно 105 анекса по договорите си с неподалите заявки за плащане общини по мерките 313- „Насърчаване на туристически дейности”, 321- „Основни услуги за населението и икономиката” и 322- „Развитие и обновяване на селата”. Кметовете на общините могат да подпишат анексите към договорите си в сградата на фонда в удобно за тях време. Подробности за начина за получаване на авансово плащане за останалите бенефициенти могат да се получат от регионалната структура на фонда в Перник или на сайта на програмата.

ясни председателят на Комисията Петър Трендафилов. Върху бюлетината ще бъдат изписани имената на първите трима, включени в листите за общински съветници. Освен Перник и в още други поне 15 общини изборните книжа ще са метър и повече. Така е в  Радомир,  Пловдив, Благоевград, Бургас, Добрич, Пазарджик, Столична община, Стара Загора, Варна и др. Проблем е 120-грамовата хартия за бюлетините, която е по изискване в Изборния кодекс. Управляващите настояха за нея, защото  е значително по-плътна от използваната преди 70-грамова. Поради тази причина не е ясно как

изборните книжа ще влизат в прорезите на стандартните урни, който са с размери 23 см на 1.3 см. Освен това след пускането на всеки 80-100 дълги бюлетини урната ще се пълни и трябва да бъде подменяна с друга, за да няма опасения от опорочаване на вота. Договорите с печатниците за изработване на бюлетините още не са подписани, а указанията за параметрите постоянно се променят. Според последните указания от ЦИК, бюлетините за общински съветници не трябва да надвишават 1,20 метра, а тази за кметове да не е по-дълга от метър. Печатниците чакат да получат окончателно одобрените

параметри на бюлетините. Най-реалистичният срок е вторник - 11 октомври. Закъснението ще доведе и до рисковано поголямо натоварване на машините в печатниците. По предварителни данни , бюлетините се групират на пачки от по 20 броя и след това се оформят на пакети от 1 000. Така се получава тегло от близо 15 килограма, което също ще внесе трудности при разнасянето на материалите към избирателните секции. 15 октомври е срокът, в който гражданите могат да искат отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за двата вида избори.

Закопчаха пернишки кримки заради цигари без бандерол Любомира ПЕЛОВА Криминално проявени перничани влязоха в ареста за контрабанда на акцизни стоки. Служители от Териториален сектор „Борба с организираната престъпност” и колегите им от секторите „Противодействие на криминалната престъпност” и „Противодействие на икономическата престъпност” при Областната дирекция на МВР в Перник задържали престъпното трио в момент на сделка с цигари без бандерол. Криминално проявените Десислав С. на 37 години, известен с

прякора Кръто, 38-годишният Петър С. , заедно с които бил и 24-годишният М.П. – до този момент непознат на органите на реда, се издънили и белезниците щракнали около китките им точно в момент на продажба на акцизната стока. Далаверата ставала в района на пернишката автогара. В Перник е публична тайна, че там, както и в района на кооперативния пазар най-често се продават цигари без бандерол. Иззети са 488 кутии цигари без заължителния стикер. Тримата са задържани за 24 часа с полицейска заповед.

Откриха канабис в Батановци Любомира ПЕЛОВА Жител на град Батановци е задържан за притежаване на наркотични вещества. Иззети са около половин килограм суха листна маса марихуана и зелени насаждения. Миналата седмица служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност” и колегите им от отдел „Досъдебно производство” при Областната дирекция на МВР проверили два адреса в градчето, обитавани от 24-годишния Тодор В. От дворно място и къща на ул. „К. Тричков” са иззети насаждения от зелена листна маса и изсушена «трева». От апартамент на ул. „3-ти март” криминалистите са иззели изсушена листна маса. При направените полеви тестове, веществата реагирали на марихуана. 24-годишният младеж бил задържан за 24 часа в ареста с полицейска заповед.

Кръто е от групата на вече мъртвия наркодилър Петър Крумов – Пупи. Преди време той се занимавал с търговия на наркотици и проститутки, твърдят осведомени. Образувано е досъдебно производство и процесуално-следствените действия продължават.

Четири премиери на пернишката сцена Виктория СТАНКОВА Четири нови постановки ще представи пернишкият театър “Боян Дановски” през новия творчески сезон. Първата премиера ще бъде на 10-ти ноември със спектакъла “Да готвиш с Елвис” на британския сценарист Лий Хол. Хол е популярен като сценарист на филма за Елтън Джон, носител е на престижните театрални награди “Лорънс Оливие” и “Тони” за хитовия мюзикъл “Били Елиът” по музика на Елтън Джон, и на “Оскар” за филмовия му вариант. “Да готвиш с Елвис” е съвместна продукция на пернишкия театър с театъра на армията. Режисьор е Николай Ламбрев, а главните роли са поверени на Стефка Янорова и Веселин Мезеклиев. Второто премиерно заглавие отново е копродукция. “Котка върху горещ ламаринен покрив” ще покажат на сцената актьори от пернишкия, пазарджишкия и Народния театри. Ролите изпълняват Владо Карамазов, Юлиян Вергов, Радина Кърджилова и актьори от пернишката трупа. Представлението ще се играе през януари догодина. Третата премиера е на хитовия моноспектакъл  ”В защита на пещерния човек”, гледан от 8 милиона зрители. Ще го режисира Стоян Алексиев от Народния театър в София. За малката театрална публика в Перник се подготвя спектакъла “Котаракът в чизми”, чиято премиера ще бъде в началото на 2012-та. Сега малчуганите могат да гледат “Червената шапчица”.

Изложба на художествени занаяти събира перничани Виктория СТАНКОВА Културно–информационният център, съвместно с регионалната занаятчийска камара, организира изложба-базар. В нея ще бъдат наредени експонати на народни художествени занаяти. Проявата ще бъде открита в Мемориала на миньорския труд. Тя ще отвори врати в 10 часа и ще продължи през целия ден до 18 часа. През тази седмица в Перник ще се състои и среща с актирисата Мария Михайлова. Тя ще се състои в клуба на дейците на културата – Арт салон на 12 октомври от 17.30 часа. Другата културна инициатива през седмицата е концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов и на Камерния смесен хор „Иван Топалов” с диригент Юли Дамянов.

*Начало на публикацията* Кампания: Информационни статии за Програма за развитие на селските райони Възложител: Министерство на земеделието и храните Публикация В: Заглавие: Собствениците на гори могат да подават проекти по Програмата за развитие на селските райони Задължителни елементи: Брандиране на публикацията с 3 задължителни елемента: европейско знаме, ЕЗФ, Европа инвестира в селските райони Собствениците на гори могат да подават проекти по Програмата за развитие на селските райони До края на 2011 г. недържавните собственици на гори могат да кандидатстват за европейски субсидии по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Проектните предложения трябва да се изготвят в съответствие с Наредба № 21 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”. Финансова помощ се отпуска на физически лица, еднолични търговци и юридически лица - собственици на гори с площ поголяма от 0,5 ха. За подпомагане могат да кандидатстват и общини, които притежават над 10 ха гори. Заявленията за подпомагане се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 000 евро, а максималният - 200 000 евро, като за целия период на прилагане на ПРСР, проектите на един ползвател не могат да надхвърлят 600 000 евро. Проектите, с които може да се кандидатства за получаване на безвъзмездно европейско финансиране, включват дейности, като изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми, различни видове отгледни сечи, както и закупуване на специализирана техника за тяхното извършване. При кандидатстване за покупка на специализирана горска техника и оборудване, кандидатите трябва да представят бизнес-план за 5 години. За да получат финансиране, собствениците на гори трябва да нямат задължения към държавата или фонд “Земеделие”.

*Край на публикацията*


ДАВАМ ПОД НАЕМ: Самостоятелна сграда, кв. Изток топ-място, на 2 ет., РЗП: 132 кв.м, СОТ, климатици, WC. Подходяща за заведение, офиси,

Рекламно приложение

®

търговски дейности.

тел: 0887/884 095 0888/503 237

Понеделник, 10 октомври 2011 г., брой 188 /4811/ година XVIII ñë. òåë.

ÀËÄÈÍÀ УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

076/60 03 01 01;; 60 86 86; 0898/528 306; 0898/640 456; 0878/528 026; 0879/628 687

ТЕЛ.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

1. МАГАЗИН, УЛ. Ю. ГАГАРИН, ГРУБ СТР., 25 КВ.М - 15 000 ЛВ. 2. МАГАЗИН, ИЗТОК, ГРУБ СТР., 60 КВ.М - 23 800 ЕВРО 3. ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ, 48 КВ.М, ДО III ПОЛИКЛИНИКА ЗА ЗДРАВНИ УСЛУГИ - 4 800 ЛВ. ГАРСОНИЕРА:

МОШИНО, ЕТ. 1, ТЕЦ , ОТЛИЧЕН ВХОД - 24 000 ЛВ. ДВУСТАЙНИ: 1. ЦЕНТЪР, ЕТ. 1, ТХ., ТЕЦ, ТЕР., ПОДХ. ЗА БИЗНЕС - 39 800 ЛВ. 2. ИД.Ц., 72 КВ.М, ТХ., ТЕЦ, 2 ТЕР. - 31 500 ЕВРО 3. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 2, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТАВАН, МАЗЕ - 44 300 ЛВ. 4. ЦЕНТЪР, ЕТ. 1, 67 КВ.М, МАЗЕ, 18 КВ.М, ЗА БИЗНЕС - 40 800 ЛВ. 5. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЕПК - 53 500 ЛВ. 6. ЦЕНТЪР, ЕТ. 3, ТЕЦ, ТХ., ТАВАН И МАЗЕ, 2 ТЕР. - 54 000 ЛВ. 7 УЛ. КРАКРА, ТХ., ТЕЦ, ТЕР., ЮГ - 27 000 ЕВРО; 31 000 ЕВРО 8. ТЕВА, ТЕЦ, 2 ТЕР. - 30 700 ЛВ. 9. ИЗТОК, ТЕЦ, 2 ТЕР., ПРЕУСТР., ЮЖЕН - 42 500 ЛВ. 10. УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 8, 2 ТЕР., ВЪТР. - 33 000 ЛВ. 11. ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ПРЕУСТРОЕН, ОТЛИЧЕН - 41 200 ЛВ. 12. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 6, ТЕЦ, ТЕР., РVС - 44 000 ЛВ. 13. Ю. ГАГАРИН, ЕТ. 6, ТЕЦ, 2 ТЕР., ПРЕУСТР., РЕМОНТИРАН - 52 500 ЛВ. 14. МОШИНО, ТЕЦ, 2 ТЕР., ПРЕУСТР., ИЗТОК/ЗАПАД - 37 000 ЛВ. ТРИСТАЙНИ: 1. ИД.Ц., ЕТ. 6, ЕПК, ТЕЦ, НЕПРЕХ. - 33 400 ЕВРО 2. ИЦ, ЕТ. 4, НОВО СТР., 120 КВ.М, С ГАРАЖ - 73 000 ЕВРО 3. ЧЕТИРИСТАЕН, СЦ, ЕТ. 3, НОВО ЛУКСОЗНО СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕДЕН 137 КВ.М, 3 ТЕР., ТЕЦ - 76 000 ЕВРО 4. ИД.Ц., ЕТ. 1, 96 КВ.М, ТХ., ТЕЦ, ТЕР. ТАВАН, ДВОР - 45 000 ЕВРО 5. ПАШОВ, ЕТ. 3, ТХ., ТЕЦ, 2 ТЕР. - 55 000 ЛВ. 6. ИЗТОК, МЕЗОНЕТ, 92 КВ.М, ЛУКС, ТЕР. 7. ТЕВА ЕТ. 5, ТЕЦ - 36 600 ЛВ. 8. МОШИНО, ЕТ. 3, НЕПРЕХОДЕН - 46 000 ЛВ. КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ: 1. КЪЩА, ЦЪРКВА, 2 ЕТ., ТАВАН, ОТЛИЧНА - 58 800 ЕВРО 2. КЪЩА, ТЕВА, РЗП: 200 КВ.М, С УПИ 920 КВ.М - 59 800 ЛВ. 3. С. СТУДЕНА, 2 ЕТ., ТАВАН, ГАРАЖ, ТХ., ПЛ. - 35 000 ЕВРО 4. КЪЩА, БОГДАНОВ ДОЛ, 1 ЕТ., ЛЯТНА КУХНЯ, ДВ. 570 КВ.М - 35 500 ЛВ. 5. УПИ, 275 КВ.М, ЦЕНТЪР, ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО - 34 000 ЕВРО 6. УПИ, 312 КВ.М, НАД БОЛНИЦАТА, СЛЪНЧЕВ - 16 500 ЛВ. 7. УПИ, С. КЛАДНИЦА, 490 КВ.М; 365 КВ.М - 21 000 ЕВРО; 18 800 ЕВРО 8. УПИ, 635 КВ.М, С. САДОВИК - 4 900 ЛВ. 9. УПИ, КВ. КАЛКАС, 500 КВ.М,С МАЛКА КЪЩА - ПО ДОГОВАРЯНЕ 10. УПИ, 520 КВ.М, НАД ПРОФИЛАКТОРИУМА, С ПРОЕКТ ЗА КЪЩА- 22 000 ЕВРО 11. УПИ 223 КВ.М, ДРАГАНОВЕЦ - 7 000 ЕВРО 12. УПИ, ДИВОТИНО, 643 КВ.М, ЦЕНТЪР - 10 700 ЕВРО ДАВА ПОД НАЕМ: 1. ДВУСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, ЕТ. 2, ТЕЦ, ОБЗАВЕДЕН - 270 ЛВ. 2. МАГАЗИН, ЦЕНТЪР, НА ПАЗАРА, 25 КВ.М - 230 ЛВ. 3. МАГАЗИН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, 22 КВ.М - 350 ЛВ. 4. ОФИС, ИД.Ц., ЕТ. 2 - 130 ЛВ. КУПУВА: 1.. ГАРСОНИЕРА, В ИЗТОК, МОШИНО - ДО 26 000 ЛВ. 2. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТХ., ТЕЦ - 60 000 ЛВ. 3. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТХ. В НОВ БЛОК 4. ТРИСТАЕН, В ИЗТОК, НА ДОБЪР ЕТАЖ 5. КЪЩА С ДВОР В БЛИЗКИТЕ СЕЛА 6. ПАРЦЕЛ, В С. ЧУЙПЕТЛОВО, С. ДРАГИЧЕВО ТЪРСИ ПОД НАЕМ ЗА КЛИЕНТИ НА АГЕНЦИЯТА: 1. ГАРСОНИЕРИ И ДВУСТАЙНИ В ЦЕНТЪРА И КВ. ИЗТОК 2. ОФИС ПОМЕЩЕНИЯ И МАГАЗИНИ, В ИД.Ц., КВ. ИЗТОК

www.maks.imot.bg cvete2001@mail.bg

076/60 19 91

0888/251 455; 0878/251 455; 0896/251 455

„Òúðãîâñêà“ áë 14, ÀÏ. 2, ÍÀÄ ÌÀÃÀÇÈÍ „ãëîáóë“

ГАРСОНИЕРИ 1. ИЗТОК, УЛ. Ю. ГАГАРИН, ЕТ.2, ЕТ.2/РЕМОНТ/ ТЕЦ - 28 200ЛВ.32 500 ЛВ. 2. ИЗТОК, ЕТ.3, /ТХ/, ТЕЦ, ТЕРАСА, ЮЖНО ИЗЛОЖЕНИЕ 31 000 ЛВ. 3. ДАРАЦИ, ЕТ.4, ТЕЦ, ТЕРАСА 28 900 ЛВ. ДВУСТАЙНИ: 1. ИД. ЦЕНТЪР, ЕТ.1, /ТХ/, 70 КВ.М., ТАВАН, МАЗЕ, ПОДХ. ЗА МАГАЗИН, ОФИС, ЛЕКАРСИ КАБИНЕТ И ДР. 48 000 ЛВ. 2. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 3, ТЕЦ - 35 000 ЛВ. 3. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 2 - 30 000 ЛВ. 4. ПАШОВ, 71 КВ.М.,/ТХ/,ЕТ.3,ТЕЦ,ТЕР, ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 50 000 ЛВ. 5. ПАШОВ, ЕТ.8, ТЕЦ, ТЕРАСА 30 000 ЛВ. 6. ТЕВА, ЕТ.7, ЕТ.3, ТЕРАСИ, ТЕЦ, ИЗЛ. И/З - 30 000 ЛВ.24000 ЛВ. 7. ИЗТОК, ЕТ.5, ТЕЦ, ТЕРАСА,ИЗЛ.И/З 32 000 ЛВ. 8. ГР. РАДОМИР, КВ. ТРАКИЯ, ЕТ.5, ТЕРАСИ 24 000 ЛВ. ТРИСТАЙНИ 1. ПАШОВ, ЕТ.3, ЕТ.7, ТЕЦ, ТЕР. 52 000 ЛВ., 45 000 ЛВ. 2. ЦЕНТЪР, ЕТ.5, /ТХ/, ТЕЦ, ТЕРАСИ, АСАНСЬОР 77 000 ЛВ. 3. ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ТЕЦ, ТЕРАСИ, АСАНСЬОР 52 000 ЛВ. 4. ЦЕНТЪР, ЕТ.2 /ТХ/, ТЕРАСИ, АСАНСЬОР 88 000 ЛВ. 5. МОШИНО, ЕТ.3, ЕТ. 11,ТЕЦ, ТЕР. 45 000 ЛВ. 52 000 ЛВ. 6. ИЗТОК, УЛ. Б. ГЕБРЕВ, ЕТ.7 НЕПОСЛ. ТЕЦ, ТЕР., РЕМОНТИРАН 60 000 ЛВ. 7. ИЗТОК, ТХ., ПЛ., БЕЗ ТЕЦ, 2 ТЕР., РVС, ЗП: 97 КМ.М - 48 000 ЛВ. 8. ЧЕТИРИСТАЕН, ИД. ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ТЕЦ, 3 ТЕРАСИ, 3 ИЗЛОЖЕНИЯ, КУХНЯ, ДНЕВНА, ХОЛ, 2 СПАЛНИ, 2 БАНИ СЪС САН. ВЪЗЕЛ, КОРИДОР 62 000 ЕВРО МАГАЗИНИ, ОФИСИ, ТЪРГ. ПЛОЩИ: 1. ПРОДАВА И ДАВА ПОД НАЕМ - ИД. ЦЕНТЪР, 67КВ.М. /ДЕЙСТВАЩИ МАГАЗИНИ/, ПОДХОДЯЩИ ЗА КАБИНЕТИ, ОФИСИ И ДР. 2. ИЗТОК: ТЪРГОВСКА СГРАДА, З.П.227 КВ.М. /ПОДОБЕКТИ С РАЗЛ. КВ./ - 220 000 ЕВРО 3. ИЗТОК: СГРАДА – ГРУБ СТРОЕЖ, ЗП.930 КВ.М., 4 ЕТ. 140 ЕВРО/КВ.М. Член на НСНИ и РСНИ

17 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ! АГЕНЦИЯ

ПЕРНИШКИ ИМОТИ pernishkiimoti.imot.bg pernishkiimoti@abv.bg

ул. "Кракра"N:15вх. "Б", ет.2, ап.3 /входа до ресторант “Лео”/

076/60 04 15/офис/ 0888/222 656 0879/460 763 управител: инж. Веска Славова

ГАРСОНИЕРИ: 1. Гарсониера, Дараци, ет. 4, ТЕЦ, тер., обз. - 29 000 лв. 2. Гарсониери, Проучване, ет. 2, тер., ет. 6, ТЕЦ - 30 000 лв.; 31 000 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 35 000 лв. 4. Гарсониера, Пашов, ет. 2, ТЕЦ - 32 000 лв. 5. Гарсониера, Изток, ет. 4, ТЕЦ, тер., тх., тав. стая - 26 500 лв. 6. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, след ремонт, ТЕЦ - 28 000 лв. 7. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, 52 кв.м - 21 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. ДВУСТАЕН, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 2, ТЕЦ, ТЕР., ТХ. - 23 500 ЕВРО 2. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер. - 27 000 евро 3. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, до Изч. център - 30 000 евро 4. Двустаен, СЦ, ТЕЦ, юг, ет. 3, 2 тер. - 29 000 евро 5. Двустаен, Ц, ет. 3, 2 тер. - 52 000 лв. 6. Двустаен, Тева, ет. 8, 2 тер. - 24 000 лв. 7. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, 2 тер. - 75 000 лв. 8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв. 9. Двустайни, Пашов, ет. 1, 60 кв.м, ТЕЦ, тер - 29 000 лв. 10. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, тер. 31 000 лв. 11. Двустаен, Радомир, кв. Мечта, ет. 7, след ремонт, тераси - 22 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Тристаен, Радомир, кв. Гърляница, ет. 7, 2 тер. - 23 800 лв. 2. Тристаен, Мошино, ул. Мл. Стоянов, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 49 000 лв. 3. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 51 000 лв. 4. Тристаен, Пашов, ет. 4/8/, ТЕЦ, РVС, подобр. - 53 000 лв. 5. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м, подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 36 000 евро 6. Тристаен, ул. Кракра, ет. 4, тец, 2 тер. - 42 000 евро 7. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 46 000 евро 8. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 63 000 евро 9. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, 2 тер., 92 кв.м, с луксозно обзавеждане - 75 000 евро 10. Мезонет, ул. Н. Цанов, ет. 6 и 7, лукс, ТЕЦ, тер. 149 кв.м - 99 900 евро КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Соф. шосе, 2 ет., ЗП: 55 кв.м, дв. 175 кв.м, лукс с обз. - 80 000 лв. 2. Къща, Радомир, 2 ет., дв: 488 кв.м, ЗП: 52 кв.м - 42 000 лв. 3. Къща, с. Кошарево, 3 ет., Зп: 100 кв.м, дв. 800 кв.м - 50 000 лв. 4. Вила, Ковачевци, сут. + 2 ет., ЗП: 57 кв.м, дв. 1200 кв.м - 27 000 евро 5. Къща, Ковачевци, 3 ет., ЗП: 100 кв.м, двор: 1000 кв.м, център - 80 000 лв. 6. Вила, Светля, сут + 2 ет., РЗП: 260 кв.м, дв: 1000 кв.м, лукс - 32 000 евро 7. Вила, Рударци, РЗП: 450 кв.м, дв. 567 кв.м, лукс - 230 000 евро 8. УПИ, Кладница, 433 кв.м, в Делта хил - 50 евро/кв.м 9. УПИ , Рударци, 959 кв.м, около центъра - 26 евро/кв.м 10. Парцел, Кралев дол, 904 кв.м - 15 евро/кв.м 11. Парцели, Люлин и Дивотино, от 460 кв.м до 1 691 кв.м - от 18 до 20 евро/кв.м 12. УПИ, Даскалово, над Пектин, 1 284 кв.м - 31 000 лв. БИЗНЕС ИМОТИ: 1. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр. - 60 000 евро /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 45 000 евро 2. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 342 кв.м - 320 000 лв./с ДДС 3. Хале, Радомир, 1 200 кв.м, с адм. сграда, ЗП: 167 кв.м, прил. терен, 5 дка - 320 000 лв. 4 УПИ, Тева, 3500 кв.м, за общ обслужващи дейности - 95 000 евро 5. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 53 евро/кв.м 6. УПИ, Пашов, 1 408 кв.м, суперфикция - 30 000 лв. 7. Парцел, Изток, 900 кв.м, за промишл. строителство - 60 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 8, ТЕЦ, тер, обазведена, ет. 4 - 300 лв. 2. Двустаен, /около общината/, ет. 2, тер., ч. обзаведен - 300 лв. 3. Етаж от Къща, кв. Клепало, обзаведен - 200 лв. 4. Помещение, ул. Бл. Гебрев, 25 кв.м, лукс - 350 лв. 5. Магазин, ул. Кракра, 100 кв.м - 6 евро/кв.м

НАЕМА СПЕШНО, В ЦЕНТЪРА НА ПЕРНИК, ЛУКСОЗЕН ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН, ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА

Рекламен офис: гр. Перник - 2300 х-л "Струма", ет. 2, ст. 208 телефон/факс: 076/60 31 29

Àãåíöèÿ

“ÒÎÍÈ”

ул.”Отец Паисий”, бл.37, ет.2 вх.Б 076/ 60 46 20; 0899/ 65 67 41 ПРОДАВА : 1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, по БДС - 29 000 лв. 2. Двустаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв. 3. Двустаен, Изток, ет. 5, РVС, мн. добър - 50 000 лв. 4. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 2 тер., ет. 7, мн. добър - 43 000 лв. 5. Двустаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв. 6. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер. - 31 000 лв. 7. Тристаен, ул. Вардар, тх., мн. добър - 33 000 евро 8. Тристаен, Изток, ТЕЦ, 2 тер. - 43 500 лв. 9. Къща, над Болницата, 2 ет., дв. 370 кв.м, гараж - 70 000 лв. 10. Вила, с. Прибой, ЗП: 60 кв.м, дв. 1 200 кв.м - 10 000 евро 11. ПИ, Кралев дол, 4 090 кв.м, със стара къща - 40 000 лв. 12. ПИ, Богданов дол, 1 200 кв.м, ток, вода, равен - 12 000 лв. 13. ПИ, Бусинци, 2 300 кв.м - 12 000 лв. 14. ПИ, с. Кладница, 3 дка - х 50 лв./кв.м 15. Дворно място, с. Стефаново, 600 кв.м - 10 000 лв. 16. УПИ, Център, 452 кв.м - 26 000 евро 17. УПИ, с. Даскалово, 900 кв.м - х 20 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Център, необзаведена - 160 лв. 2. Гарсониера, Изток, обзаведена, без ТЕЦ - 200 лв. 3. Двустаен, Изток, без ТЕЦ, обзаведен - 250 лв.

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

СТРЕЛЕЦ гр. Перник - управител: инж. С. Цекова ул. “Черешово топче” № 2/8, GSM 0898/ 59 79 55 ; сл. 076/ 60 24 46 1. Боксониера, кв. Рудничар, ет. 1 - 8 000 лв. 2. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., подобр. без ТЕЦ - 24 800 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, комун. място, подходяща за търговски обект, офис - 45 000 лв. 4. Гарсониера, Хр. Ботев, ет. 1, с подобрения - 28 000 лв. 5. Гарсониера, Пашов, ет. 4, подобрения - 30 000 лв. 6. Гарсониера, Пашов, ет. 3, подобрения - 32 000 лв. 7. Гарсониера, Тева, ет. 5, тер. без ТЕЦ - 23 500 лв. 8. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 54 кв.м, тх., пл., тер., лукс - 43 000 лв.; гараж 7 000 лв., заедно и поотделно 9. Гарсониера, Мошино, ет. 5, лукс - 28 000 лв. 10. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 1, ТЕЦ, подобр., на спирка - 24 000 лв. 11. Двустаен, Ид.ц., ет. 7, лукс, ремонт - 35 000 евро 12. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, за ремонт - 27 000 евро 13. Двустаен, Център, ет. 3, ТЕЦ - 52 000 лв 14. Двустаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тх., 2 тер., за ремонт - 32 000 евро 15. Двустаен, Проучване, ет. 7, след лукс ремонт - 49 000 лв. 16. Двустаен, Пашов, ет. 8, подобрения - 33 000 лв. 17. Двустаен, в Къща, до Болницата, ет. 2, с гараж - 18 000 евро 18. Тристаен, Център, ет. 1, с разрешително за магазин, със сам. вх.- 56 000 лв. 19. Тристаен, ИЦ, ет. 10, тх., пл., ТЕЦ, тер., с подобрения - 80 000 лв. 20. Тристаен, ИЦ, ет. 1, 79 кв.м, на Пазара, за ремонт - 42 000 лв. 21. Мезонет, със сам. вх., I-во и II-ро ниво, 85 кв.м, Красно село, луксозно изпълнение - 30 000 евро 22. Къща, Елов дол, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, гараж, кладенец, масивна ограда, дв. 600 кв.м - 61 000 лв. 23. Къща, над Сладкарска кооперация, РЗП: 153 кв.м - 68 000 лв. / или заменя за Двустаен в Изток с доплащане 24. Къща, Изток, РЗП: 140 кв.м, сут. + ет., дв. 487 кв.м - 71 000 лв. 25. Къща, Рударци, на 3 нива, ЗП: 36 кв.м, дв. 912 кв.м - 50 000 евро 26. Къща, Ковачевци, 3 ет., с гараж, РЗП: 240 кв.м, дв. 760 кв.м - 42 000 евро 27. Къща, кв. Клепало, ЗП: 60 кв.м, 3 ет., с гараж, дв. 500 кв.м - 100 000 лв. 28. Къщи, с. Расник, със ЗП: 50 кв.м, на 3 ет. и със ЗП: 36 кв.м, на 1 ет., дв. място 488 кв.м - 49 000 лв. 29. Стара Къща, гр. Трън, 50 кв.м, с дв. 374 кв.м - 5 000 лв. 30. Вила, с. Г. Диканя, РЗП: 80 кв.м, дв. 900 кв.м - 25 000 лв. 31. Парцел, Център, 508 кв.м, 2 гаража, и стара къща - 50 000 лв. 32. Нова вила, с. Копаница, РЗП: 150 кв.м, сут. + 2 ет., дв. 930 кв.м - 35 000 евро 33. Парцел, Г. Романци, /Брезнишко, 1 106 кв.м, спешно - 8 400 лв. 34. Парцели, Батановци, 450 кв.м; 900 кв.м - х 16 лв./кв.м 35. Парцел, кв. Клепало, 405 кв.м, със стара къща - 27 000 лв. 36. Парцели, Църква, 2 бр., 320 кв.м - х 15 евро/кв.м 37. Парцел, Църква, 886 кв.м, център, ток, вода, асф. - х 19 евро/кв.м 38. Парцели, Кладница, 2 бр х 539 кв.м, един до друг - х 17 000 евро 39. Парцел, Драгановец, 595 кв.м, до борова гора - 17 000 евро 40. Парцел, с. Ярджиловци, 745 кв.м - 10 000 лв. 41. Парцел, индустр. зона, Караманица, 1 755 кв.м - 52 000 лв. 42. Парцел, 3 259 кв.м, инд. зона, Караманица, с халета от 488 кв.м и 640 кв.м - 250 000 евро 43. Парцел, гр. Трън, 580 кв.м - 5 800 лв. 44. Парцел, с. Дивотино, 1 004 кв.м, ток, вода, път - 16 000 лв. 45. ПИ, с. Николаево, 1 200 кв.м, с две постройки - 12 000 лв. 46. Сграда, Център, сут. + ет. от магазин, офис, производ. помещение, склад, РЗП: 560 кв.м - 300 000 лв. 47. Офис, 16 кв.м, ет. 2, Център - 18 000 лв. за произв. нужди, фитнес център - 200 000 лв. 48. Търговски обект, Пашов, н. стр., 38 кв.м - 24 000 евро 49. Търговски обект, 85 кв.м, на главна улица, кв. Изток - 67 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Ид. Пашов, ет. 3, отрем., без обзавеждане - 180 лв. 2. Двустаен, Център, ТЕЦ, обзаведен - 270 лв. 3. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, с обзавеждане - 200 лв. 4. Три офиса, ул. Търговска, ет. 2 - по споразумение


6

10 октомври 2011 г.

Имоти

Съперник

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

ДОМ ЗА ВАС

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ 076/60 26 26; 076/60 46 76; 0885/563 660; 0777/80448 www.simeond.imot.bg Ул. "Търговска" 42 eт. 2, ст. 5/стария съд/ ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв. 2. Гарсониера, Пашов, ет. 6, ТЕЦ, юг, преустроен - 25 000 лв. 3. Гарсониера, Бела вода, ет. 1, 55 кв.м, юг., тер. - 20 000 лв. 4. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., пл., 39 кв.м - 13 000 евро 5. Двустаен, Ид.ц., 59 кв.м, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 6. Двустайни, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 78 кв.м, 2 тер. - 53 500 лв.; 55 000 лв. 7. Двустайни, ИЦ, ет. 1, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, РVС, тер. - 60 000 лв.; 32 400 евро 8. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 73 кв.м, тер. - 55 000 лв. 9. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 10. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, тер., двор - 40 000 евро 11. Тристаен, Ид.ц., 83 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 евро 12. Тристаен, ул. Вардар, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 38 000 евро 13. Тристаен, ул. Кракра, 87 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер - 40 000 евро 14. Тристаен, Пашов, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер., ет. 4 - 47 000 лв.; 45 000 лв. 15. Къщи, Ралица, едноетажни, дв. 320 кв.м, н. част над Автогарата - 55 000 лв. 16. Къща, Сини вир, тх., гредоред, дв. 400 кв.м - 19 000 лв. 17. Къща, над Автогарата, тх., пл., РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м- 43 000 евро 18. Етаж от Къща, н. част над Автогарата, ЗП:75 кв.м дв. 180 кв.м - 28 000 лв. 19. Къща, над Автогарата, близнак, ЗП: 50 кв.м, РVС, дв. 190 кв.м - 35 000 лв. 20. Къща, над Автогарата, тх., пл., 75 кв.м, гараж - 30 000 евро 21. Къща, Бела вода, тх., пл., сут. + 2 ет., дв. 700 кв.м - 70 000 лв. 22. Етаж от Къща, кв. Ралица, ЗП: 55 кв.м, дв. 114 кв.м - 30 000 лв. 23. Парцел, кв. Варош, 440 кв.м, стара къща - 30 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Тева, ТЕЦ, с частично обзавеждане - 180 лв.

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/ www.intelekt2000.portalimoti.com Тел. 076/670 900; 076/607 707 0898/726 803 ; 0898/451 500; 0888/716 538/ АПАРТАМЕНТИ: 1. Гарсониера, Ид.ц., ул. Н. Цанов, ет. 2, тх., пл., юг - 39 500 лв. 2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., юг, 2 тер. - 24 000 евро 3. Гарсониера, Проучване, ет. 7, РVС - 33 000 лв. 4. Гарсониера, Пашов, ет. 2, юг - 31 000 лв. 5. Гарсониера, Пашов, ет. 6, юг, преустр. - 25 000 лв. 6. Гарсониера, Изток, ет. 2, лукс - 33 500 лв. 7. Гарсониера, Изток, ет. 2 - 27 500 лв. 8. Гарсониера, Ю. Гагарин, ет. 7, РVС, ремонт - 32 000 лв. 9. Гарсониера, Радомир, ет. 2, РVС, тер. - 15 000 лв. 10. Двустаен, ИЦ, ет. 4, ЕПК, лукс - 42 000 евро 11. Двустаен, ИЦ, ет. 1, тх., тер. - 46 500 лв. 12. Двустаен, ИЦ, зад НОИ, ет. 3, тх., пл. - 37 000 евро 13. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4, тх., пл. - 33 500 евро 14. Двустаен, Тв. ливади, ет. 13, лукс, 2 тер. - 44 500 лв. 15. Двустаен, Пашов, ет. 3, тх., пл., юг, таван, мазе - 30 000 лв. 16. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 40 000 евро 17. Двустаен, Изток, ет. 4, нов, акт 16, лукс - 90 000 лв. 18. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 40 000 лв. 19. Двустаен, Изток, ет. 3, 2 тер., преустроен - 42 500 лв. 20. Двустаен, Изток, ет. 8, 1 тер., подобрения - 40 000 лв. 21. Двустаен, Изток, ет. 3, 2 тер, РVС, ремонтиран - 35 000 лв. 22. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 6, юг, 2 тер. - 40 000 лв. 23. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, тер. - 33 000 лв. 24. Двустаен, Изток, ет. 4, преустроен, ремонтиран - 43 000 лв. 25 Двустаен, Изток, ет. 4, ЕПК, преустроен - 40 000 лв. 26. Двустаен, Изток, ет. 6, 2 тер. - 40 000 лв. 27. Двустаен, Изток, Албените, ет. 7, ремонт - 40 000 лв. 28. Двустаен, Изток, ет. 2, РVС, тер. - 35 000 лв. 29. Двустаен, Радомир, ет. 7, кв. Арката, РVС, юг - 27 000 лв. 30. Тристаен, Изток, преустр., лукс, ет. 2 - 65 000 лв. 31. Тристаен, Изток, ет. 1, непрех., изток/запад, 2 тер. - 53 000 лв. 32. Тристаен, Изток, ет. 10, ЕПК, мн. добър - 46 000 евро 33. Тристаен, Изток, ет. 1, 98 кв.м, тх., пл., зад Х у-ще - 53 000 евро 34. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв. 35. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., РVС, 2 тер. - 46 000 лв. 36. Тристаен, Радомир, жк Тракия, ет. 8 - 26 000 лв. 37. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 76 000 евро ИМОТИ ЗА БИЗНЕС: 1. Магазин, ул. Кракра, 90 кв.м - 180 000 лв. 2. Магазин, ул. Кракра, 100 кв.м - 300 000 лв. 3. Магазин, Ид.ц., 33 кв.м, лукс, ул. От. Паисий - 27 000 евро 4. Магазин, Соф. шосе, 77 кв.м - 70 000 лв. 5. Магазини, Пашов, 39 кв., 58 кв.м - х 600 евро/кв.м 6. Магазин, Тева, 90 кв.м - 70 000 лв. 7. Магазин, 60 кв.м, с разреш. за козмет. студио - 37 500 евро 8. Магазин, Бл. Гебрев, 40 кв.м - 38 000 евро 9. Магазин, Ю. Гагарин, 60 кв.м, гр. стр., възможност за надстр. - 24 000 евро 10. Сграда, Ид.ц., РЗП: 335 кв.м, лукс - 500 000 евро 11. УПИ, Тева, 2 070 кв.м, асфалт - 30 евро/кв.м 12. УПИ, 2 000 кв.м, до Мал Мук - 50 евро/кв.м 13. Работещо заведение, РЗП: 220 кв.м, нап. оборудвано - 250 000 евро 14. Жилищна сграда, Пашов, РЗП: 420 кв.м - 20 000 лв. 15. Бизнес сграда, груб стр., кв. Изток, 3 ет., ЗП: 143 кв.м - 300 000 лв. 16. Заведение, Изток, 55 кв.м, работещо 87 000 лв. 17. Заведение, Пашов, 170 кв.м, сам. сграда - 70 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Офис, ул. Търговска, лукс - 350 лв. 2. Ресторант, Изток, 220 кв.м, оборудван - 1 000 лв. 3. Заведение, Мърчаево, 120 кв.м, с тер., 60 кв.м - 700 лв.; в съседство магазин 30 кв.м - 150 лв. 4. Заведение, кв. Ив. Пашов, 170 кв.м - 550 лв. 5. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 450 лв. 6. Магазин, ул. Кракра, 100 кв.м - 600 евро 7. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 15 кв.м - 150 лв.

www.domzavas.hit.bg 0898/973 235 тел. 076/60 54 43

Ул. "П. Каравелов", бл. 2, вх.В, ет. 3, ап.28 /над Качамака/

ПРОДАВА: * Земя * Гора

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

Ул.”Найчо Цанов” №34, ет.4, www.joki.imot.bg офис:13 тел: 076/60 13 42 тел. 0877/950 474 ; 088/8548 867; 088/8227 490

16. ДВУСТАЙНИ, ТЕВА, ТЕЦ, ЕТ. 6; ЕТ. 7; ЕТ. 3

- 56 000 ЕВРО - 32 500 ЕВРО - 87 700 ЕВРО - 78 000 ЕВРО - 45 000 ЕВРО - 42 000 ЕВРО - 670 ЕВРО/КВ.М - Х 390 ЕВРО/КВ.М - ОТ 300 ЕВРО ДО 360 ЕВРО/КВ.М - Х 350 ЕВРО/КВ.М - 21 000 ЛВ. - 29 500 ЕВРО; 27 000 ЕВРО - 37 000 ЛВ. - 27 500 ЛВ. - 30 000 ЛВ.; 34 700 ЛВ. - 28 900 ЛВ. - 23 000 ЛВ. - 30 000 ЛВ.; 32 600 ЛВ. - 32 500 ЛВ. - 29 000 ЛВ. - 24 000 ЛВ. - 58 000 ЛВ. - 26 250 ЕВРО - 51 500 ЛВ. - 42 000 ЛВ. - 29 000 ЛВ. 30 000 ЛВ.; 29 900 ЛВ.

17. ДВУСТАЙНИ, МОШИНО, 66 КВ.М, ТЕЦ, ЛУКС, РVС, ЕТ. 7; ЕТ. 8

- 42 000 ЛВ.

18. ДВУСТАЙНИ, МОШИНО, ТЕЦ, ЕТ. 1, 2 ТЕР., РVС, ПРЕУСТРОЕН

- 35 700 ЛВ.; 36 000 ЛВ.

19. ДВУСТАЙНИ, ИЗТОК, ТЕЦ ЕТ. 5, ЮЖЕН, ЕТ. 1; ЕТ. 2

- 33 000 ЛВ.; 34 000 ЛВ.; 35 000 ЛВ.

20. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТХ., ЕТ. 2, 106 КВ.М

- 38 000 ЕВРО

21. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТХ., ТЕЦ, ЕТ. 6, ЮГ, 98 КВ.М

- 35 000 ЕВРО

22. ТРИСТАЕН, ИД.Ц., 85 КВ.М, ЕТ. 2, ТЕР., ТХ., ТЕЦ, ПОДОБРЕНИЯ

- 29 900 ЕВРО

23. ТРИСТАЕН, ИД.Ц., ТХ., ЕТ. 4, ТЕР., РVС, СЛЕД РЕМОНТ, ИЗГОДНО

- 37 200 ЕВРО

24. ИЗГОДНО, ТРИСТАЕН, ПАШОВ, ТЕЦ, ЕТ. 7/8/, АСАНСЬОР

- 40 000 ЛВ.

25. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, НЕПРЕХ., 2 ТЕР.

- 32 500 ЛВ.

26. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ТЕЦ, ЕТ. 5, ПОДОБР.

- 40 000 ЛВ.

27. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ТЕЦ, ЕТ. 2, НЕПРЕХОДЕН

- 43 500 ЛВ.

28. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ТЕЦ, ЕТ. 5, 2 ТЕР. 29. ТРИСТАЙНИ, РАДОМИР, КВ. АРКАТА, ЕТ. 3; ЕТ. 8

“ПРЕСТИЖ” ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВА СПЕШНО: 1. Гарсониера, Радомир, лукс с обзавеждане - 22 000 лв. 2. Гарсониера, ИЦ, без ТЕЦ - 22 000 лв. 3. Гарсониера, Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 30 000 лв. 4. Двустаен, Радомир, център, ет. 3 - 28 000 лв. 5. Двустаен, Радомир, префектен, ет. 5 - 32 000 лв. 6. Двустаен, Радомир, Център, тх. - 37 000 лв. 7. Двустаен, Център, ТЕЦ, тер., тх. - 50 000 лв. 8. Двустаен, Център ет. 3, ТЕЦ, тер. - 58 000 лв. 9. Двустаен, Мошино, тх. ТЕЦ, тер. - 36 000 лв. 10. Нов двустаен, Мошино, 72 кв.м, ет. 2, 2 тер. - 41 000 евро 11. Нов двустаен, Мошино, 65 кв.м, ет. 2, 1 тер. - 36 600 евро 12. Двустаен, Изток, ТЕЦ, ет. 8 - 23 000 лв. 13. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., изгодно, лукс - 52 000 евро 14. Тристаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 3, 2 тер. - 49 000 лв. 15. Къща, с. Сопица, дв. 630 кв.м - 8 000 лв. 16. Къща, Дивотино, дв. 700 кв.м - 26 000 лв. 17. Къща, РЦ, РЗП: 400 кв.м - 60 000 евро 18. Къща, Изток, РЗП: 300 кв.м, дв. 700 кв.м - 70 000 евро 19. Пром. помещение, 360 кв.м - 33 000 евро 20. УПИ, Драгановец, 540 кв.м, ток, вода, гараж - 28 евро/кв.м 21. УПИ, Кралев дол, 540 кв.м, ток, вода - 20 евро/кв.м 22. Гараж, РЦ, 18 кв.м, тх. - 7 000 евро 23. Магазин, РЦ, 55 кв.м - 55 000 лв. 24. ПИ, Ладовица, 798 кв.м; 755 кв.м; 390 кв.м - 55 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, напълно обз. - 230 лв. 2. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 1. ДВУСТАЕН, ИД.Ц., ТЕЦ, ЕТ. 2, 78 КВ.М, ЛУКС, АКТ 16, ГАРАЖ 2. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, 69 КВ.М, ЕТ. 2, АКТ 16 3. ТРИСТАЕН, ИД.Ц., ТЕЦ, 173 КВ.М, ЕТ. 2, 2 БАНИ, АКТ 16 4. ТРИСТАЕН, ИД.Ц., 115 КВ.М, ЕТ. 4, ГАРАЖ, АКТ 16 5. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 2, 107 КВ.М, 2 ТЕР. 6. МАЛОМЕРЕН ТРИСТАЕН, ИД.Ц., ТЕЦ, ЛУКС, АКТ 16, ОБЗАВЕДЕН 7. МЕЗОНЕТ, ИД.Ц., 149 КВ.М, ЛУКС, 3 СПАЛНИ, АКТ 16 8. ИЗТОК, АПАРТАМЕНТИ, ОТ 76 ДО 100 КВ.М, С АКТ 16, ЛИЗИНГ 9. ИЗТОК, АПАРТАМЕНТИ И МЕЗОНЕТИ ОТ 65 ДО 183 КВ.М, АКТ 16 10. МЕЗОНЕТ, ПАШОВ, 136 КВ.М, НОВ, АКТ 16 ПРОДАВА: 1. БОКСОНИЕРА, ИЗТОК, 24 КВ.М, ЕТ. 1, ТЕЦ 2. ГАРСОНИЕРИ, ИД.Ц., ТЕЦ, ЕТ. 3; ЕТ. 4, 54 КВ.М, ЮГ, ТЕР., ПЛОЩАДА 3. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, ТЕЦ, ЕПК, ПРЕУСТРОЕНА, ЛУКС, ТЕР. 4. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 1, 55 КВ.М, ПЛ., 5. ГАРСОНИЕРИ, ПРОУЧВАНЕ, 45 КВ.М, ТЕЦ, ЕТ. 6, ЕТ. 7, ЮГ 6. ГАРСОНИЕРА, ДАРАЦИ, ТЕЦ, ЕТ. 4, ТЕР. 7. ГАРСОНИЕРИ, ТЕВА, ТЕЦ, ТЕР., ЕТ. 1, ЮГ, , ЕТ. 6, ЕТ. 4 8. ГАРСОНИЕРИ, МОШИНО, ТЕЦ, ЕТ. 1, ЕТ. 4 9. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ТЕЦ, ЕТ. 2, ЮГ, РVС, РЕМОНТ 10. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ТХ., ЕТ. 3, НА ПАЗАРА, ТЕЦ, ТЕР. 11. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, 45 КВ.М, ТЕЦ, ЕТ. 7, РVС, ЮГ 12. ДВУСТАЕН, ИД.Ц., ТЕЦ, ТХ., ЕТ. 1, ЕТ. 2, ЕТ. 4 13. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТЕЦ, 2 ТЕР., ЕТ. 1, СРЕДЕН, ЮЖЕН, ТХ. 14. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТХ., ТЕЦ, ЕТ. 4, ТЕР., ЮЖЕН 15. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 2, САМ. ВХОД, ДВОР

Кантора за недвижими имоти

- 47 000 ЛВ. - 22 000 ЛВ.; 25 000 ЛВ.

30. ДВЕ КЪЩИ, КВ. РАЛИЦА, РЗП: 100 КВ.М, С МАГАЗИН П: 400 КВ.М

- 38 000 ЛВ.

31. КЪЩА, ДРАГИЧАВО, ДВ. 540 КВ.М, ЗП: 50 КВ.М

- 44 000 ЛВ.

32. КЪЩА, МОШИНО, 2 Х 60 КВ.М, ПЛ., П: 660 КВ.М

- 45 000 ЛВ.

33. КЪЩА, ИЗТОК, СУТ. + 2 ЕТ., ПЛ., ЗП: 60 КВ.М, ДВ 420 КВ.М

- 75 000 ЛВ.

34. КЪЩА, ИЗТОК, ДО БАНЯТА, РЗП: 140 КВ.М, ДВ: 490 КВ.М, ПЛ.

- 70 000 ЛВ.

35. КЪЩА, МЕЩИЦА, 2 ЕТ., Х 120 КВ.М, 2 МАГАЗИНА, ГЛ. УЛИЦА

- 58 000 ЛВ.

36. ПАРЦЕЛ, БАТАНОВЦИ, 2 479 КВ.М, ЦЕНТЪР

- 25 ЛВ./КВ.М

37. ЗАМЕНЯМ ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ТЕЦ, 55 КВ.М, ЗА КЪЩА В ПЕРНИК И РАДОМИР СЪДЕЙСТВА ЗА ЖИЛИЩНИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

ПРОДАВА: Ново строителство кв. Изток, Център, ап. от 65 до 145 кв.м, магазини и офиси ДВУСТАЕН, СОФИЯ ЦЕНТЪР, БЛИЗО ДО “ОПЪЛЧЕНСКА”, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, АКТ 16, ЕТ. 5 - 50 000 ЕВРО 1. Гарсониера, Проучване, ет. 4, ТЕЦ, тер., западно изл. - 30 500 лв. 2. Гарсониера, Мошино, ет. 2, ЕПК, добра - 37 000 лв. 3. Двустаен, РЦ, 72 кв.м, южен, 2 тер., ет. 9, без ТЕЦ, ЕПК - 49 000 лв. 4. Двустаен, Пашов, ЕПК, ет. 5, преустр. - 37 000 лв. 5. Двустаен, Пашов, 70 кв.м, тх., пл., тер., ТЕЦ - 50 300 лв. 6. Двустаен, Мошино, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 31 000 лв. 7. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 5, МНОГО ДОБЪР - 35 000 ЛВ. 8. Двустаен, Изток, ет. 6/8, след ремонт - 43 000 лв. 9. Тристаен, Топ-център, непрех., ет. 3, ПВЦ дограма, ремонт - 49 000 евро 10. Тристаен, ИЦ, 89 кв.м, ет. 3, ПВЦ дограма, ремонт - 47 000 евро 11. Тристаен, Дараци, ет. 2, 3 тер. - 48 000 лв. 12. Трисатен, ул. Ю. Гагарин, ет. 3, шпакловка, замазка, непрех. - 48 000 лв. 13. Тристаен, Изток, Утинор, 98 кв.м, мокет, балатум, теракот, фаянс, нов - 39 900 евро 14. Тристаен, гр. Радомир, ет. 2, кв. Арката, отлична локация - 25 000 лв. 15. Четиристаен, ул. Кракра, ет. 4, 98 кв.м, 2 тер., ТЕЦ - 40 000 евро 16. Продава или заменя, Къща кв. Монте Карло, за Двустаен и Гарсониера, /може и панел/ - 35 000 евро 17. Къща, Радина чешма, дв. 2 000 кв.м, ток, вода - 42 000 евро 18. Вила, с. Ковачевци, дв. 600 кв.м, суперфиция, ток, вода, нова - 22 000 евро 19. Вила, с. Светля, масивна, 2 ет., и полуетаж, беседка, лятна кухня, дв. 1 500 кв.м - 25 000 евро 20. Вила, с. Кралев дол, РЗП: 72 кв.м, дв. 600 кв.м - 29 900 лв. 21. Вила, с. Долни раковец, дв. 1 200 кв.м, ток, мин. вода - 40 000 лв. 22. Вила, с. Негованци, дв. 1 000 кв.м, 2 ет., ток, вода - 22 000 евро 23. Вила, с. Д. Диканя, дв. 900 кв.м, 2 ет., гр. стр., асф. път - 45 000 лв. 24. Вила, с. Рударци, ЗП: 220 кв.м, дв. 700 кв.м, мн. добра - 80 000 евро 25. Производствено хале, 400 кв.м, Н 6,3 м, дв. 1 400 кв.м 26. УПИ, с. Рударци, цел. достъп, ток, вода, бунгало - 21 000 евро 27. ПИ, кв. Ралица, над Профилакториум, 1 700 кв.м - 25 евро/кв.м 28. УПИ, кв. Изток, 750 и 1 500 кв.м, отлична локация - 50 евро/кв.м 29. УПИ, 338 кв.м, с. Рударци, ток, вода - по договаряне 30. УПИ, кв. Тева, 3 500 кв.м, за общ. обслужващи дейности - 25 евро/без ДДС/ 31. УПИ, 580 кв.м, с. Ярджиловци, открита партида за ток - 6 500 лв. 32. УПИ, 1 200 кв.м, с. Кленовик, на асф. път - 10 000 лв. 33. Парцел, Ярджиловци, 600 кв.м, ток, вода - в парцела, бунгало - 6 500 лв. 34. Парцел, Слишовци, 980 кв.м - 6 000 лв. 35. Парцел, 450 кв.м, със стара къща, над Болницата - 30 000 лв. 36. ЗАВЕДЕНИЕ - ТОП ЦЕНТЪР, 230 КВ.М - 85 000 ЕВРО ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Топ център, преустр в Двустаен, напълно обз., отл. - 300 лв. 2. Двустаен, Изток, обзаведен - 200 лв. 3. Помещение, 15 кв.м, Център - 250 лв.

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113 сл.: 076/60 38 24; дом.: 076/60 51 27

0898/620 696; 0878/620 925

1. Гарсониера, ул. Кракра, тх., таван, мазе, ет. 3, юг - 29 900 лв. 2. Гарсониера, Ив. Пашов, юг, двойна тераса, ет. 4 - 31 000 лв. 3. Апартамент, Изток, тх., таван, мезе, ч. ремонт - 31 000 евро 4. Апартамент, Тв. ливади, ет. 2, юг/изток, тер. - 32 000 лв. 5. Двустаен, Център, тх., ет. 8, - 27 000 евро 6. Двустаен, до Общината, юг, тх. - 29 000 евро 7. Двустаен, Тева, сменена дограма, ремонт, ет. 3, без ТЕЦ - 35 000 лв. 8. Двустаен, Мошино, преустроен, ет. 5 - 42 000 лв. 9. Тристаен, Център, тх., непреходен, 2 тер. - 42 000 евро 10. Тристаен, кв. Хр. Ботев, след ремонт, с 2 тавански - по договаряне 11. Тристаен, Мошино, на спирка, непрех. - 48 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Апартамент, Ид.ц., нап. обзаведен - 120 евро 2. Боксониера, ИЦ, обзаведена - 170 лв. 3. Гаросниера, Мошино, обзаведена - 200 лв. 4. Гарсониера, Изток, тер., необзаведена - 170 лв. 5. Двустаен, Център, ремонт, РVС - 240 лв. 6. Двустаен, Изток, на спирка, необзаведен, сменена дограма - 200 лв. 7. Тристаен, Център, обзаведен - 450 лв. 8. Офис, Център до Съда - 150 лв. Купува, Гарсониера с тер., Мошино, Изток или Тева Продължава на стр. 10


Имоти

Съперник БРОКЕРСКА КАНТОРА "ПЕРНИК" тел. 076/60 28 94 дом. тел. 076/60 57 67 GSM 088 /8240 895

ПРОДАВА: 1. ТРИСТАЕН ИЗТОК, НЕПРЕХОДЕН, ТХ., ТАВАН, Л.О., РЕМОНТИРАН - 50 000 ЛВ.

7

Кантора "Каза" ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

076/60 15 42, 088/8851 333; 089/6860 765 www.imotikaza.imot.bg 1. Магазин, Изток, Ю. Гагарин, 46 кв.м - 26 500 евро 2. Магазин, Изток, нов завършен, лукс, 25 кв.м - 35 000 лв. 3. СЦ, партерно помещение, нов блок, 60 кв.м - 30 000 евро 4. Гарсониера, Дараци, ет. 4, ТЕЦ, тер., обзавеждане - 28 900 лв. 5. 1-ст., Тв. ливади, ет. 2, 45 кв.м - 22 000 лв. 6. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв. 7. 1-ст., Мошино, ет. 5, РVС, юг, отличен - 28 000 лв. 8. 1-ст, Изток, тх., пл., ТЕЦ, ет.4, тх. 25 700 лв. 9. 1-ст., Тева, ет. 5, среден, южен, без ТЕЦ, тер. - 24 000 лв. 10. Гарсониера, Изток, ет. 2, ТЕЦ, РVС, ламинат, отличен - 33 000 лв. 11. 2-ст. СЦ, тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 4 - 45 000 лв. 12. 2-ст., СЦ, ет. 2, 78 кв.м, ТЕЦ, тер. - 30 000 евро 13. 2-ст., Център, тх. пл., ТЕЦ, 67 кв.м, ет. 2 - 57 000 лв. 14. 2-ст., Център, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 52 000 лв. 15. 2-ст., Център, ет. 2, 76 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 32 400 евро 16. 2-ст., Тева, ет. 6, eт.3, тип звезда, ТЕЦ, подобрения - 33 000 лв.; 31000 лв. 17. 2-ст., Тева, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., лукс обзаведен, РVС - 21 000 евро 18. 2-ст., Мошино, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 35 000 лв. 19. 2-ст., Мошино, ет. 7, 2 тер., подобр. - 38 000 лв. 20. 2-стайни, Изток, ет. 6, ет. 1, РVС, тер. - 33 000 лв.

www.maks.imot.bg cvete2001@mail.bg

ПОДХОДЯЩА ЗА БИЗНЕС

„Òúðãîâñêà “ áë 14, ÀÏ. 2, Òúðãîâñêà“ ÍÀÄ ÌÀÃÀÇÈÍ „ãëîáóë“ ПРОДАВА:

2. КЪЩА, НАД БОЛНИЦАТА, ЗП: 70 КВ.М, ДВ. 170 КВ.М- 21 000 ЛВ. 3. КЪЩА, НАД АВТОГАРАТА, СУТ. + 2 ЕТ., ТАВН, - 50 000 ЛВ.

4. КЪЩА, ДАСКАЛОВО, СУТ. + ЕТ., ЗП: 65 КВ.М, ДВ. 340 КВ.М- 39 800 ЛВ.

11. ВИЛА, С.ЯРДЖИЛОВЦИ, 3 ЕТ., ДВ.1 ДКА

- 31 000 ЕВРО

3 ЕТ., ДВ.900 КВ.М

105 000 ЕВРО

14. УПИ, С.КЛАДНИЦА, 860 КВ.М, 910 КВ.М

40 ЕВРО/КВ.М

- 20 000 ЛВ.

16. ПИ, РАДОМИР, МАХ. ДОЛНИ АРБАНАС, 2 000 КМ.М, СЪС СТАРА КЪЩА

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895 0878/395 767

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията е създадена през 1994 г. Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч ГАРСОНИЕРИ: 1. Ид.ц., ТЕЦ, тер., ет. 3, 2 тав. помещения - 22 000 евро 2. Центъра, ет. 5, ТЕЦ, 45 кв.м - 25 000 евро 3. Центъра, ет. 3, 60 кв.м, таван, ТЕЦ - 26 500 евро 4. Центъра, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 34 000 лв. 5. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 28 000 лв. 6. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 32 000 лв. 7. Изток, ет. 8, ТЕЦ - 28 000 лв. 8. Изток, ет. 5, заедно с обзавеждането, ТЕЦ - 29 000 лв. 9. Изток, ТЕЦ, ет. 2, лукс ремонт - 32 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Център, ет. 9, ТЕЦ, 2 тер. - 50 000 лв. 2. Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 1, подх. и за бизнес 3. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 евро 4. Тева, ТЕЦ, 2 тер., юг, ет. 6 - 27 000 лв. 5. Мошино, 2 тер., ТЕЦ - 29 000 лв. 6. Мошино, ТЕЦ,, 2 тел., преустр. в Тристаен, лукс ремонт - 39 000 лв. 7. Изток, ТЕЦ, 1 тер., лукс ремонт - 40 000 лв. 8. Изток, ет. 1, ремонт, ТЕЦ - по договаряне 9. Изток, ет. 7/непоследен/, ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв. 10. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 50 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Мезонет, Могиличе, 104 кв.м, перфектен, ремонт - 30 000 евро 2. Ид.ц., ет. 2, 98 кв.м, ТЕЦ, 3 тер., непрех., с ид. части от магазин - 70 000 евро 3. Проучване, ТЕЦ, 2 тер., ремонтиран - 52 000 лв. 4. Пашов, ет. 4, тх., 2 тер., ТЕЦ, таван - 57 000 лв. 5. Тева, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв. ВИЛИ И КЪЩИ: 1. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м, РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро 2. Къща в близост до Соф. шосе, 1 ет., дв. 300 кв.м - 57 000 лв. 3. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м, дв: 500 кв.м, санирана, PVC + къща за гости с РЗП: 40 кв.м, басейн - 170 000 евро 4. Къща, Сладк. коопер., тх., пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв. 5. Къща, Ярджиловци, 1 ет., ЗП: 86 кв.м, дв. 1,1 дка - 50 000 лв. 6. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м, нова, завършена - 60 000 евро 7. Етаж от Къща, 4 стаи, гараж над Автогарата - 16 000 лв. 8. Къща, зад Стоматологията, Пашов, 3 ет., тх., пл., РVС, л.о. - 80 000 лв. 9. с. Ярджиловци, 3 стаи, дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв. 10. с. Кошарево, стара къща, 60 кв.м, дв. 540 кв.м - 10 00 лв. 11. Къща, Ковачевци, 3 ет., РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв.

1. Търговско помещение, 10 кв.м, партер, Мошино - 100 лв. 2. Офис 3 помещения,

13. ВИЛА, С.КЛАДНИЦА, ЗП 70 КВ.М,

6. КЪЩА, РУДНИЧАР, 2 ЕТ., ДВ. 260 КВ.М

8. КЪЩА, РУДАРЦИ, ЗП: 60 КВ.М, 3 ЕТ., ТХ., ПЛ., ДВ. 680 КВ.М

ДАВА ПОД НАЕМ:

12. ВИЛА, Д. РАКОВЕЦ, ЗП: 43 КВ.М, 2 ЕТ., ДВ. 576 КВ.М- 45 000 ЛВ.

15. УПИ, С.КЛАДНИЦА, 700 КВ.М

-39 000 ЛВ.

- 30 000 ЛВ. - 50 000 ЕВРО

- 31 500 ЛВ.

ТАВАН+МАЛКА КЪЩА, ГАРАЖ, ДВ.М 600 КВ.М

455 455 455

10. ВИЛА, С.ПЛАНИНИЦА, 3 ЕТ., ДВ.1,7 ДКА

5. ВИЛА, С. КОСАЧА, ЗП:35 КВ.М, ДВ. 500 КВ.М 7. КЪЩА, СТУДЕНА, РЗП: 180 КВ.М, СУТЕР.+ 2 ЕТ.,

60 19 91

0888/251 0878/251 0896/251

9. КЪЩА, БОГДАНОВ ДОЛ, 2 ЕТ., ДВ. 1 345 КВ.М - 74 000 ЕВРО

ЗП: 140 КВ.М, ДВ. 200 КВ.М

21. 2-ст., Изток, нов блок, акт 16, 69 кв.м, ет. 2 - 65 000 лв. 22. 2-ст., Изток, Албени, ет. 1, отл., РVС - 39 900 лв. 23. 3-ст., Център, панел, асансьор, добър - 42 000 лв. 24. 3-ст., Център, ет. 5, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., 100 кв.м, РVС, отл. - 31 000 евро 25. 3-ст., Мошино, ет. 3, ТЕЦ - 49 000 лв. 26. 3-ст., Изток, ет.8, раб.асансьор, непреходен 45 000 лв. 27. 3-ст., Радомир, до Болницата, ет. 6, отличен - 29 000 лв. 28. Къща, Драгановец, 5 стаи, баня, тоалетна, гараж, дв.340 кв.м 46 000 лв. 29. Къща, Мещица, дв. 340 кв.м, масивен гараж - 21 000 лв. 30. Парцел, над Автогарата, 416 кв.м, равен - 15 000 евро 31. Парцели, Варош, 467 кв.м, на 2 ул., 525 кв.м - 15 000 евро 32. УПИ, 11 дка., за стопански нужди - 5 евро/кв.м 33. Парцел, Изток /до Поликлиниката/, 550 кв.м 33 900 евро 34. Дивотино, Парцел 810 кв.м, ток, вода, асфалт - 20 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. 2-ст, СЦ, ТЕЦ, ет. 4, лукс - 250 лв. 2. Партерно помещение, СЦ, 30 кв.м, WC, козметично или масажно студио- 200 лв. 3. Партерно помещение, СЦ, 60 кв.м - 350 лв. 4. Магазин, Изток, гл. ул., лукс, WC - 180 лв.

ñë.òåë.076 ñë.òåë.076//

1. КЪЩА, НАД АВТОГАРАГА, РЗП: 216 КВ.,

БРОКЕРСКА КАНТОРА

10 октомври 2011 г.

25 000 ЕВРО

ул. Търговска - 28 000 ЛВ.

над магазини - 500 лв.

17. ПИ, 1 500 КВ.М, РАДИНА ЧЕШМА 18. УПИ, 506 КВ.М, ЦЪРКВА, С МАЛКА КЪЩА

сан. възел, паркинг,

- 35 ЕВРО/КВ.М

новата сграда на ъгъла на ул. Кракра и ул. Райко Даскалов - ет. 1

НИКОЛ

ЕООД

0894/615 757; 0878/787 453

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята. Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м Уникална цена от 390 евро/кв.м 1. Жилище, 27 кв.м, ЦГЧ, партер, за офис

-17 900 евро

2. Боксониера, Изток, ет. 1, южна, до хотел Зора - 11 000 евро 3. Гарсониера, Дараци, ет. 4, ТЕЦ, тер.

- 16 400 евро

4. Гарсониера, Дараци, ет. 8, ТЕЦ, РVС

- 19 500 евро

5. Гарсониера, Бл. Гебрев, ет. 1, тх., РVС, ТЕЦ

- 17 500 евро

6. Двустаен, ЦГЧ, ет. 4, маломерен, на площда

- 31 5000 евро

7. Двустаен, Център, ет. 8, ЕПК, ТЕЦ, тер.

- 26 999 евро

8. Двустаен, Пашов, ет. 2, изцяло юг, до ПЕНИ

- 21 500 евро

9. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 8, подобрения

- 17 900 евро

10. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 6, преустр., в 3-ст, след ремонт- 22 200 евро 11. Двустаен, Буч. път, ет. 5, РVС, тер., ТЕЦ

- 21 500 евро

12. Двустаен, Буч. път, ет. 5, 2 тер., БДС

- 19 500 евро

13. Тристаен, ЦГЧ, ет. 2, лукс. рем., тх., ТЕЦ

- 49 900 евро

14. Тристаен, ЦГЧ, ет. 3, тх., пълно обз.

- 65 000 евро

15. Тристаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, непреходен

- 19 400 евро

16. Тристаен, Ю. Гагарин, УТИНОР, ет. 10 от 12, лукс ремонт- 39 000 евро 17. Многостаен, Изток, ет. 2, 180 кв.м + мазе и паркомясто, с акт 16

- 88 000 евро

18. Тристаен, Радомир, жк Тракия, подобрения

- 13 500 евро

Нов Дом - Инвест ЕООД

сл. 076/59 28 66

ул. "Търговска", бл.30, вх.А, Розовия блок ет. 1, ап.11

дом. 076/60 55 83 076/60 58 11

апартаменти от 60 до 130 кв.м, х 450 евро/кв.м и магазини х 680 евро/кв.м 1. ГАРСОНИЕРА, УЛ. СТРУМА, ЕТ. 8, РАБ. АСАН., ОТД. ВХОД - 28 800 ЛВ. 2. Гарсониера, Дараци, ет. 3, ТЕЦ, юг - 30 800 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, тх., пл., ет. 1, 56 кв.м - 26 000 лв. 4. Гарсониера, Кристал, ет. 3, тх., пл., РVС, 50 кв.м - 21 500 лв. 5. Гарсониери, Мошино, Изток, ет. 1 ет. 4 и ет. 7, лукс, ТЕЦ - 29 000 лв. 6. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 7, РАБ. АСАН., ТЕЦ - 26 000 ЛВ. 7. Двустаен, СЦ, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ /за ч.л./ - 46 000 лв. 8. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, РVС, саниран, нова кухня- 37 000 лв. 9. Двустаен, ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 81 600 лв. 10. Апартамент, Тв. ливади, до у-щето, тх., ет. 3, пл. - 34 000 лв. 11. Двустаен, Албени, много добър, ет. 1, обезопасен, РVС, ТЕЦ - 39 000 лв. 12. Вила, Рударци, нова, дв. 830 кв.м, на 2 ет., гараж - 60 000 евро 13. УПИ, Рударци, 1 147 кв.м, равен - х 30 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ч. обзеведена, бойлер, климатик - 150 лв. 2. Гарсониера, Монте Карло, ет. 5, обзаведена, след ремонт - 230 лв. 3. Гарсониера до Пазара, ет. 2, необзаведена, Изток - 160 лв. 4. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 2, ОБЗАВЕДЕН, МН. ДОБЪР - 200 ЛВ. 5. Тристаен, Дараците, необзаведен, след ремонт - 200 лв.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

0886/149 700 0886/149 701

Нов блок в Изток, между Ю. Гагарин и Бл. Гебрев,

ÁÎÂÈÍÀ

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60

площад "Кракра Пернишки” Бл.14-Б, офис 9, партер/до сл. София/

ул.”Кракра” 57/2Б тел. 076/60 03 54, 0898/53 48 32, 0899/95 60 15

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро 2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв. 3. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 35 000 евро 4. Двустаен, ул. Струма, ет. 3, ТЕЦ, ремонтиран - 47 000 лв. 5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 8, ЕПК, вгр. кухня, ламинат, направена баня - 56 000 лв. 6. Тристаен, Център, непреходен, ТЕЦ, ет. 1 - 67 000 лв. 7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро 8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м - 56 000 лв. 9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м, 2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв. 10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро 11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно 12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро 13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв. 14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно 15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв. 16. Парцел, Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв. 17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Магазин, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне 2. Двустаен,Ц, ет. 7, обзаведен, Гарсониера, Ц, обзаведена - 220 лв. 3. Двустаен, кв. М. Карло, ет. 2, ч. обзаведен - 200 лв. 4. Хале, кв. Мошино, 500 кв.м Н=4 м - 600 евро

0877/955 130 www.nov_dom_invest.imot.bg

тел:/факс: 076/60 49 68; 088/857 4358; 0897/81 63 00 1. Гарсониера, Тв. ливади, ет . 1, плоча, ПВЦ, с двор -34 000 лв. 2. Гарсониера, Пашов, ет. 4, юг, РVС - 29 000 лв. 3. Гарсониера, Пашов, ет. 6, преустр., тер., юг - 30 000 лв. 4. Гарсониера, Мошино, ет. 3, тец - 32 000 лв. 5. Гарсониера, Мошино, РVС, ремонт - 32 500 лв. 6. Двустаен, Ид.ц., ет. 1, тх., ТЕЦ, удобен и за офис - 55 000 лв. 7. Двустаен, ИЦ, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв. 8. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, среден - 30 000 евро 9. Двустаен, Могиличе, ет. 2, 2 тер., ремонт, ПВЦ, изолация - 46 000 лв. 10. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, без ТЕЦ, добър - 42 000 лв. 11. Двустаен, Тв. ливади, ет. 6,ЕПК, среден, 2 тер. - 50 000 лв. 12. Двустаен, Пашов, ет.3, вътрешен, саниран, ПВЦ 37 000 лв. 13. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер., теракот - 37 000 лв. 14. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 29 500 лв. 15. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 33 000 лв. 16. Двустаен, Пашов, нов, с акт 16, 69 кв.м, ет. 2 - 32 400 евро 17. Двустаен, Тева, ет. 5, РVС, преустр., без ТЕЦ - 38 500 лв. 18. Двустаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, тип звезда, юг/изток - 35 000 лв. 19. Двустаен, Изток, тх., ТЕЦ, ет. 3 - 55 000 лв. 20. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 33 000 лв. 21. Тристаен, ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, ЗП: 99 кв.м, таван 18 кв.м - 33 000 евро 22. Тристаен, Иц, тх., ет. 5, 95 кв.м, 2 тер., вътрешен, непреходен- 40 000 евро 23. Тристаен, ИЦ, ет. 2, 86 кв.м, лукс, ремонт - 57 000 евро 24. Тристаен, Пашов, ет. 7/8, 2 тер., ТЕЦ - 40 000 лв. 25. Тристаен, Тева, ет. 4 преустр. без ТЕЦ - 38 000 лв. 26. Тристаен, Изток, ет.1, ул. Бл. Гебрев, 96 кв.м, акт 16, ет. 1, с променено предназначение за офис, кабинет - 760 евро/кв.м 27. Къща, Соф. шосе, магазин и ет., РЗП: 170 кв.м, дв. 160 кв.м - по договаряне 28. Къща, Радомир, мазе и ет., ЗП: 55 кв.м, гараж, дв. 500 кв.м, ВиК - 43 000 лв. 29. Къща, Стефаново, 2 ет., пл., дв. 800 кв.м, асф. път, и цел. достъп - 45 000 лв. 30. Къща, Кладница, РЗП: 200 кв.м, 3 ет, дв. 498 кв.м - 93 000 евро 31. Къща, над Полицията, сут. + ет., дв. 180 кв.м - 52 000 лв. 32. Къща, Център, самост., РЗП: 270 кв.м, тх., пл., 2 гаража, дв. 450 кв.м - 65 000 евро 33. Къща, Варош, верт. близнак, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 178 кв.м - 47 000 лв. 34. Къща, Пашов, РЗП: 210 кв.м, дв. 300 кв.м - 58 800 евро 35. Къща, Калкас, ЗП: 100 кв.м, дв. 460 кв.м, л.о. - 58 000 лв. 36. Къща, Драгичево, ЗП: 75 кв.м, ПВЦ, тх., пл., дв. 536 кв.м - 34 000 евро 37. Етаж от Къща, над Автогарата, сам. вх., лукс, ремонт - 53 000 лв. 38. Къща, Бела вода, 2 ет., нова, двор 700 кв.м, ПВЦ, ЛО 70 000 лв. 39. Етаж II от двуетажна къща, кв. Варош, ЗП: 86 кв.м, сам. вх.,гараж - 35 000 лв. 40. Етаж от Къща, ИЦ, с/у Младежкия дом, РЗП: 200 кв.м, с право за надстрояване - 1 000 евро/кв.м 41. ПИ, Тева, 423 кв.м; 418 кв.м; 803 кв.м 42. ПИ вътрешно-градска магистрала 567 кв.м, лице 18 метра - 30 евро/кв.м 43. Парцел с лице на ВГМ, 1 269 кв.м - 50 евро/кв.м 44. Парцел, Изток, с лице на ВГ магистрала, 760 кв.м - по договаряне 45. Парцел, с. Люлин, 501 кв.м, Център - 14 990 лв. 46. Парцел, Марчаево, 720 кв.м, ток, вода - 22 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Поучване, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 160 лв. 2. Къща, Драгичево, тх., пл., дв. 500 кв.м, обзаведена - 200 лв. 3. 1-ви ет. от двуетажна къща, Тева, обзаведен - 180 лв. Купува веднага Двустаен, в Изток - до 35 000 лв.


8

10 октомври 2011 г.

Имоти

Ул. "Търговска" 30/29, ет. 1 /Розовия блок/, вх. В /от към Батенберг/ Тел. 076/60 19 23; GSM: 088/7938 108

“ЕЛИОН”ЕООД

eliyon@abv.bg БИЗНЕС ОФЕРТИ: 1. Два магазина, Мошино, лукс - х 30 000 лв. ПРОДАВА: 1. Едностаен, Тв. ливади, ет. 1, тх., 55 кв.м - 26 000 лв. 2. Гарсониери, Дараците, ет. 7, ет. 4, ТЕЦ, тер., лукс - 33 000 лв.; 31 000 лв. 3. Гарсониера, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, отлична - 31 000 лв. 4. Гарсониера, Тева, ет. 2, ТЕЦ - 25 000 лв. 5. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, РVС, ремонт - 28 000 лв. 6. Гарсониера, Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС, ремонт - 28 000 лв. 7. Двустаен, Ид.ц., ет. 1, тх., ТЕЦ, 72 кв.м - 42 000 лв. 8. Двустаен, Център, ет. 1, тх., пл., 70 кв.м - 32 000 евро 9. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ, тер., ет. 2 - 36 000 лв.; 35 000 лв. 10. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м - 35 000 лв. 11. Двустаен, Тева, ет. 4, РVС, преустр., в Тристаен, л.о. - 27 800 лв. 12. Двустайни, Мошино, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв.; 31 000 лв. 13. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, подобрения - 36 000 лв. 14. Двустаен, Изток ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв. 15. Двустаен, Изток, УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7 - 60 000 лв. 16. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 33 000 евро 17. Тристаен, Ид.ц., ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС - 45 000 евро 18. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 38 000 евро 19. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 55 000 лв.

АГЕНЦИЯ “АРГО” ул. “Кракра” 15, ет.1 тел./факс: 076/60 39 33;

0898/56 97 84; 0888/820 327 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв. 2. 1-ст., Мошино, УТИНОР, ет. 2 - 30 000 лв. 3. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 4. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв. 5. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв. 6. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв. 7. 2-ст., Изток, ТЕЦ - 29 000 лв. 8. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер. за ремонт - 37 000 лв. 9. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг 32 000 евро 10. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен45 000 лв. 11. 3-ст., Тева, ТЕЦ,тер., ет. 5, добър - 42 000 лв. 12. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро 13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро КЪЩИ: 1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м, гараж, дв. 350 кв.м - 40 000 лв. 2. Къща, над Автогарата, нова, завършена, дв. 400 кв.м, РЗП: 240 кв.м- 50 000 евро 3. Къща, над Полицията, 2 ет., тх., пл., дв. 220 кв.м - 68 000 лв. 4. Къща, кв. Клепало, 2 ет., след ремонт, тх., пл.- 70 000 лв. 5. Къща, Драгичево, РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ч. обз. - 200 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, лукс, обз. - 280 лв. 3. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв. 4. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв.

Агенция “АРВИ” тел: 0895/02 65 78

ул. “Миньор” №1 /до Зеленото кафе/

Продава: 1. Гарсониера, Тв.ливади, ет.2, тер., 54 кв.м, лукс ремонт - 38 000 лв. 2. Гарсониера, Бучински път - 27 000 лв. 3. Двустаен, Център, ет. 4, тер. - 32 000 евро 4. Тристаен, Център, ет. 4, 2 тер., таван, тх., пл. - 74 000 лв. 5. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2, лукс рем., камина - 69 000 евро 6. Тристаен, СЦ, ет. 5, ТЕЦ, тх., 3 тер., мн. изгодно 7. Къща, Даскалово, ЗП: 70 + 30 кв. лятна кухня, дв. 970 кв.м - 35 000 евро 8. УПИ, Кладница, 2 300 кв.м - 37 евро/кв.м 9. УПИ, Даскалово, център, 790 кв.м - 40 000 лв. 10. УПИ, Кладница, 550 кв.м; 1 100 кв.м - по договаряне 11. УПИ, Бучино, между къщи, ток, вода, асф., 1 360 кв.м - 30 лв./кв.м 12. Зем. земя до Делта Хил, 1 450 кв.м; 1 850 кв.м - х 12 евро/кв.м

20. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 49 000 лв. 21. Тристаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, преустроен - 43 000 лв. 22. Тристаен, Мошино, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, РVС - 40 000 лв. 23. Тристаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, тер., подобр., - 47 000 лв. 24. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 37 000 евро 25. Тристаен, Изток, ет. 2, на Пазара, тх., ТЕЦ, тер., 98 кв.м - по договаряне 26. Апартамент, Тв.ливади, 55 кв.м, тх.пл. 27 000 лв. 27. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 43 000 лв. 28. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража, РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - по договаряне 29. Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 43 000 евро 30. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 62 000 евро 31. Масивна сграда, Винпром, 2 ет., РЗП: 256 кв.м - 42 000 лв. 32. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м 33. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро 34. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 45 евро/кв.м 35. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне 36. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне 37. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м 38. УПИ, Изток, 2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 35 евро/кв.м; 40 евро/кв.м 39. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м 40. УПИ, 1 640 кв.м, Рударци, груб строеж - 105 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Център, обзаведен, тх. ТЕЦ - 250 лв.

Съперник

“КРЕДО” ЕООД

сл.тел.: 076/60 57 12 GSM: 0878/66 38 68; ул. Търговска, бл. 33 ет. 2 0885/05 88 17 КУПУВА ГАРСОНИЕРИ, ДВУСТАЙНИ И ТРИСТАЙНИ В ЦЕНТЪР, ИЗТОК И ТЕВА ПРОДАВА: 1. ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 3, ТЕЦ, ТЕР., ЮГ - 29 900 лв. 2. Къща, над Соф. шосе, РЗП: 110 кв.м, дв. 300 кв.м, 2 ет. 3. Къща, Рударци, пл., дв. 730 кв.м, РЗП: 90 кв.м, панорамна гледка към Витоша

1. Две боксониери, кв. Изток, обединени в една, 57 кв.м, подх. за офис и фриз. салон, сам. вх. - по договаряне 2. Гарсониера Тв. ливади, ет. 9, лукс - 22 500 евро 3. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 58 кв.м, тер., тх., пл. - 42 000 лв. 4. Гарсониера, Радомир, Арката, ет. 8 - 23 000 лв. 5. Двустаен, Център, ет. 4, тх., пл. - 42 000 евро 6. Двустаен, Тв. ливади, добър, ет. 14 - 45 000 лв. 7. Двустаен, Мошино, ет. 1, добър вид - 41 000 лв. 8. Двустаен, Тева, перфектен, ет. 2, ТЕЦ - 38 000 лв. 9. Двустаен, Тева, ет.6, асансьор, ТЕЦ, преустроен в 3-стаен - спешно по договаряне 10. Двустаен, Тева, ет. 8, по БДС - 41 500 лв. 11. Двустаен, Тева, ет. 5, без ТЕЦ, отличен - 36 500 лв. 12. Двустаен, Тева, ет. 6, отл., РVСдограма,външнаизолация -подоговаряне 13. Двустаен, Тева, ет. 1, топ-място, или заменя за ет. от Къща или верт. близнак - 35 000 лв. 14. Двустаен, Тв.ливади, тх, ет. 2, ремонтиран - 41 000 лв. 15. Двустаен, Изток, ет. 8, раб. асансьор, отл., спешно - 47 000 лв. или зменя за гарсониера с доплащане 16. Двусаен, Изток, ет. 2, тх., пл., 72 кв.м, ТЕЦ, до банка ДСК - 58 000 лв. 17. Двустаен, Изток, ет. 7/н/, юг, асансьор - 46 500 лв. 18. Двустаен, Изток, ет. 7, отличен, юг, ТЕЦ - 43 000 лв. 19. Двустаен, Изток, на канала, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3 /н/, отл. - 33 000 евро 20. Двустаен, Изток, на канала, ет. 1, тх., подх. за бизнес - 40 000 лв. 21. Тристаен, Проучване, ет. 1, непреходен - 44 000 лв. 22. Тристаен, Тева, ет. 5, готов за живеене - по договаряне 23. Тристаен, Тева, ет. 5, отрем., лукс - 50 000 лв. 24. Тристаен, Тева, ет. 5, сп. непрех., ТЕЦ - 43 000 лв. 25. Тристаен, Изток, ет. 8, отличен - по договаряне 26. Тристаен, Изток, ЕПК, 11 ет., мн. добър, 102 кв.м - 40 000 евро 27. Трисатен, Радомир, кв. Тракия, ет. 8, асансьор - 25 800 лв. 28. Помещение, ул. Кракра, 118 кв.м, подх. за офис и магазини - 119 000 евро ДАВАПОДНАЕМ: 1. Двустаен, Изток, обзаведен, ет. 3 - 220 лв. 2. Помещение, Ид.ц, 15 кв.м - 150 лв. Купува Апартаменти Къщи в Перник и региона

- 75 000 евро

4. Къща, Рударци, канализация, дв. 830 кв.м, на 2 ет., с гараж и мазе - 59 900 евро 5. УПИ, 930 кв.м, Кладница със стара къща, равно асфалтов път 6. УПИ, Кладница, 700 кв.м, равен, целогодишен достъп

- 58 евро/кв.м - 39 000 евро

7. УПИ, със стара къща, 400 кв.м, над Полицията

- 26 000 лв.

8. Продава или дава под наем Хале 175 кв.м, Н=7 м, РVС, тр. ток, WС, СОТ - 700 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Новопосторен обект за бързо хранене, 65 кв.м, близо до у-ще, СОТ, ПВЦ, климатик

Кантора “ТАНЯ” недвижими имоти

ул. Н. Цанов - 32 /до вх. на р-т Елит/ 0 8 9 0 / 5 5 2 8 5 5 ; “ 08”79/845 941

- 74 000 лв.

- 7500 лв.

ул. “Н. Цанов” 34, /над Êàíòîðà ÈÌÎÒÈ р-т “Елит”/, ет.2, офис: 7 Тел.: 0895/718 709 „ÈÂÀ” ÅÎÎÄ 088/8215 130, 076/60 13 38 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 3, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 евро 2. Гарсониера, Пашов, ет. 2, ТЕЦ, подобр. - 30 000 лв. 3. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв. 4. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 29 000 ЕВРО 5. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне 6. Двустаен, Мошино, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., изток/запад - 36 000 лв. 7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение 8. Двустаен, Изток, Албените, ет. 1, ремонтиран, саниран - 38 000 лв. 9. Двустаен, Изток, на удобно за бизнес място, ет. 1, тх. - 39 000 лв. 10. Двустаен, Изток, усвоен таван, обособен в мезонет, РЗП: 110 кв.м, РVС - 58 000 лв. 11. Двустаен, Изток, 2 тер., ТЕЦ, на топ-място - 18 000 евро 12. Тристаен, Център, близо до Болницата, ет. 3, тх., пл., мн. подобр. и преустр. - 43 000 евро 13. Тристаен, ул. От. Паисий, ет. 4, тх., ТЕЦ, 100 кв.м - 52 000 евро 14. ТРИСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 3, ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ., ВЪТРЕШЕН - 42 000 ЛВ. 15. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТИРАН И ПРЕУСТРОЕН, РVС, ИЗОЛАЦИЯ, ЛУКС - 55 000 ЛВ. 16. Къща, над Автогарата, сут. и ет., допълнителни постройки, дв. 270 кв.м - 60 000 лв. 17. Къща, над Соф. шосе, ЗП: 70 кв.м, дв. 215 кв.м, може и за бизнес - 56 000 лв. 18. Къща, с. Извор /Брезнишко/, 2 ет., дв. 490 кв.м - 35 000 лв. 19. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв. 20. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв. 21. Вила, с. Ярджиловци, 2 ет., дв. 680 кв.м, ток, вода - 35 000 лв. 22. Вила, Г. Диканя, 2 ет., дв. 1500 кв.м, нова, ЗП: 65 кв.м, ток, вода 23. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м 24. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 30 000 лв. 25. Зем. земя, в района на с. Кошарево, гр. Брезник, близо до яз. Слаковци - по договаряне 26. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро 27. Работещ търговси обект, Мошино, ЗП: 30 кв.м, комуникикации, отстъпено право на строеж, от 94 кв.м - по договаряне ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Ид.ц., необзаведен, ет. 2, ТЕЦ - 200 лв. 2. 1-ви ет. от Къща, Варош, обзаведен - 100 евро 3. Разработен салон за красона, Пашов, супер място - 300 лв. /или част от него 150 лв. СПЕШНО КУПУВА: 1. ГАРСОНИЕРА, ДВУСТАЕН, В ИЗТОК, МОШИНО - ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА 2. ПОМЕЩЕНИЕ, ЦЕНТЪР, ПОДХОДЯЩО ЗА ВЕТЕРИНАРЕН КАБИНЕТ

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

ТОП ОФЕРТИ: 1. Гарсониера, Изток, до пазара, тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 3 - 31 500 лв 2. Двустаен, Център, ново стр., ет. 3, тер., ТЕЦ, 80 кв.м - 550 евро/кв.м 3. Двустаен, Изток, ет. 2, 2 тер., дъбов паркет, хол, спалня и кухня, преустр., саниран, ремонтирана баня - 45 000 лв. 4. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м - 550 евро/кв.м 5. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини, гранитогрес, завършена баня, СОТ, в търговски комплекс, с 7 магазина - 19 000 евро 6. Магазин, ул. Мл. Стоянов, Мошино, лукс, 90 кв.м, с възможност за разделяне на 3 магазина - 48 000 евро 7. УПИ, Рударци, 1,2 дка, мас. ограда, до борова гора, къща, тх., пл. - 55 000 евро 8. УПИ, Студена, 588 кв.м - 11 500 лв. КУПУВА: 1. Гарсониера, Изток, Мошино - до 30 000 лв. 2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов - до 40 000 лв. 3. Тристаен , Изток - до 45 000 лв. 4. Магазин, ул. Ю. Гагарин - до 1 500 евро

Телефони:

076/67 34 03; 0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

1. Помещение, 180 кв.м, Изток, “Бл. Гебрев” - 1 800 лв. 2. Магазин, “Бл.Гебрев”, 45 кв.м - 450 лв. 3. Магазин, СЦ, до х-л. Струма, 50 кв.м - 600 лв. 4. Магазин, 70 кв.м, Изток, Бл. Гебрев, с/у новите автопрегледи, с възможност за наемане на още 70 кв.м - 550 лв. 5. Фр. салон, Бл. Гебрев, оборудван - 350 лв.


10 октомври 2011 г.

9

ИНТЕЛЕКТ

ÓË. ÒÚÐÃÎÂÑÊÀ ÁË. 30 ÂÕ. Â /ÐÎÇÎÂÈß ÁËÎÊ/

ÊÂ. "ÕÐÈÑÒÎ ÑÌÈÐÍÅÍÑÊÈ" áë. 24; åò 2; îôèñ 20

тел. 076/607 707 0898/726 803

0878/566 111; 0898/451 500

15. Къща, над Болницата, верт. близнак, сут + 2 ет., пл. - 70 000 лв. 29. Парцел, ППРударци, 1400 кв.м, 946 кв.м (пътя за резиденцията) - 50 евро/кв.м 1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., тер. - 24 000 евро или заменя за Гарсониера 30. Працел, Рударци, 662 кв.м (до “Киноцентъра”) 50 евро/кв.м - 58 000 евро 2. Гарсониери, Соф. шосе, 52 кв.м, ет. 1, РVС - 27 000 лв.; 20 000 лв. 16. Къща, Мошино, дв. 700 кв.м, РЗП: 200 кв.м 31. ПИ, Даскалово, 900 кв.м - 25 лв./кв.м - 18 000 лв. 3. Гарсониера, Бела вода, ет. 1, 56 кв.м - 21 000 лв. 17. Къща Сини вир, дв. 500 кв.м 32. ПИ, Изток, 720 кв.м - 40 евро/кв.м - 42 000 евро 4. Гарсониера, Радомир, ет. 8, РVС - 20 000 лв. 18. Къща, с. Люлин, дв. 1 000 кв.м 33. ПИ, Калища, панорама, 2 дка. - 5 лв./кв.м - 30 000 лв. 5. Гарсониера, Изток, ет. 2, тх. - 25 000 лв. 19. Къща с. Беланица, ЗП: 60 кв.м, дв. 1 дка 34. Парцел, Могиличе, 1 300 кв.м, до регул. - 30 евро/кв.м - 77 000 лв. 35. Парцел, над Автогарата, 440 кв.м 6. Гарсониера, Радомир, Арката, ет. 4, преустроена - 21 000 лв. 20. Къща, с. Дрен, дв. 1 000 кв.м, 2 ет. - 25 000 лв. 21. Къща, с. Непразненци, нова с обз. - 50 000 лв. 36. Рударци, до Делта хил, 7 000 кв.м - 37 лв./кв.м 7. ДВУСТАЕН, РЦ, ТХ., ПЛ., РVС, ЛАМИНАТ, - 20 евро/кв.м - 15 000 лв. 37. УПИ, Църква, 886 кв.м - 32 000 ЕВРО 22. Стара Къща, над Болницата, 285 кв.м ЛУКСОЗНА БАНЯ, ВГРАДЕНА КУХНЯ 38. УПИ, Изток, 3 920 кв.м 30 евро/кв.м 23. Къща, Църква, 78 кв.м, дв. 1 800 кв.м 60 000 лв. 8. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 4 - 35 000 евро 39. УПИ, Мещица, 620 кв.м - 10 000 лв. 9. Тристаен, ул. Вардар, 90 кв.м, непрех. - 41 900 евро 24. Къща, Калкас, РЗП: 270 кв.м, дв. 1 430 кв.м, лукс, басейн- 120 000 евро 40. УПИ, Църква, 332 кв.м; 334 кв.м, съседни - 20 евро/кв.м - 60 000 лв. 10. Тристаен, Ид.ц., 2 тер., добър - 85 000 лв. 25. Къща, Изток, 2 ет., тх., пл., гараж 41. УПИ, Бобораци, 920 кв.м - 5 000 лв. 26. Къща, над Автогарата, сут. + ет., ЗП: 75 кв.м, дв. 180 кв.м, РVС45 000 лв. 11. Тристаен, Пашов, ет. 8, 2 тер., добър - 47 000 лв. 42. УПИ, Брезник, 1 230 кв.м - 73 800 лв. - 45 000 лв. 12. Къща, с. Гълъбник, дв. 480 кв.м, 1 ет. - 27 000 лв. 27. Вила, с. Гълъбник, РЗП: 156 кв.м, дв. 870 кв.м 43. УПИ, с. Ярджиловци, 502 кв.м - 10 000 лв. 13. Къща, Ваарош, н. част, сут + ет. - 50 000 лв. 28. Вила, с. Витановци, дв. 2 560 кв.м, РЗП: 460 кв.м, 44. УПИ, Църква, 2 дка - х 30 евро/кв.м - 90 000 евро 45. УПИ, Църква, 1 дка 14. Къща, Автогарата, ЗП: 70 кв.м, дв. 300 - 29 000 евро съвремена архитектура - 15 000 евро ПРОДАВА:

КАНТОРА

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

Агенцията е създадена през 1994 г.

"Мила ЕМ" ЕООД

МНОГО СПЕШНО КУПУВА: 1. Гарсониера, Център - до 19 000 евро 2. Гарсониери във всички квартали - до 26 000 лв. 3. Гарсониера, Изток, без 1-ви и посл. ет. - до 29 000 лв. 4. Двустаен в Център - до 30 000 евро 5. Двустаен в кв. Изток, Тева или Мошино, за ремонт - до 30 000 лв. 6. Тристаен в Център - до 35 000 евро 7. Тристаен, Тева - до 30 000 лв. 8. Двустаен, Пашов - до 28 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, ТЕЦ, тер., обзавеждане - 200 лв.

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

МОЖЕ И БЕЗ ТЕЦ - ДО 26 000 ЛВ. 2. ДВУСТАЕН, ТЕВА - ДО 30 000 ЛВ.

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ” Ул. ”Н. Цанов” № 34, ет. 4, офис: 13 www.joki.imot.bg

тел: 076/60 13 42; 088/8227490; 088/8548 867; 0877/ 950 474 ПРОДАВА ИМОТИ ЗА БИЗНЕС: 1. УПИ, кв. Изток, от 8 дка до 46 дка, в регул., ток, вода, съседни- 15 евро/кв.м/без ДДС/ 2. УПИ, кв. Църква, от 10 до 42 дка, всич. комуникации - 45 евро/кв.м 3. УПИ, Батановци, пром. зона, 4 630 кв.м, до ж.п. гара, всички комуникации- 25 лв./кв.м 4. УПИ, 10 дка, на В.Г.М, път, газ, ток, вода, ж.п. гара - 150 евро/кв.м/без ДДС/ 5. УПИ, Изток, пром. зона, 5 140 кв.м, отлична локация - 45 евро/кв.м 6. УПИ, Църква, 2 812 кв.м, промишл., регулация, ток, вода, асфалт - 40 евро/кв.м 7. УПИ, кв. Кристал, 3660 кв.м, вс. комуникации - 76 000 лв. 8. УПИ, Мошино, 3 дка, право на строеж - 1 115 кв.м - 89 200 лв. 9. УПИ, Изток, 5 000 кв.м, топ-място, вс. комуникации - 150 евро/кв.м/ без ДДС/ 10. УПИ, 8 дка, до Стомана, вс. комуник. - 40 евро/кв.м 11. УПИ 9 800 кв.м, в Стомана, вс. комуник. - 50 евр/кв.м 12. Парцел, Студена, 3 199 кв.м, ограда, триф. ток, вода - 20 евро/кв.м 13. Самостоятелен ет. от бизнес сграда, ет. 1, 203 кв.м, състояща се от 5 офиса с WC, ремонтирани, разсрочено плащане до 1 г. - 1 000 евро/кв.м 14. Офис, Ид.ц., партер, 50 кв.м, 2 помещения, лукс, нови - 35 000 евро 15. Офис Ид.ц., ТЕЦ, 16 кв.м, ет. 2, ново - 9 000 евро 16. Офис, Ид.ц., 44 кв.м, ново стр., до Съда, акт 16 - 25 900 евро 17. Офис, Ид.ц., ново стр., 50 кв.м, партер, до Съда - 35 000 евро 18. Офис, Ид.ц., 47 кв.м, ет. 1, н. стр., до Съда - 600 евро/кв.м 19. Офис, Изток, 52 кв.м, н. стр. - х 450 евро/кв.м 20. Магазини, Пашов, 70 кв.м, 83 кв.м, нови, акт 16 - х 550 евро/кв.м 21. Магазин, Изток, 173 кв.м, нов - 500 евро/кв.м /с ДДС/ 22. Магазини, Изток, 35 кв.м, 40 кв.м, нови, акт 16 - по договаряне 23. Партерно помещение, Ид.ц., за у-ще, офис, 122 кв.м - 83 000 евро 24. Козметичен център, Изток, 58 кв.м, партер, лукс, оборудван - 39 000 евро 25. Цех/склад, Изток, 5 000 кв.м, ТИР- достъп, парцел 8 дка - 610 000 евро 26. Нова бизнес сграда, Изток, РЗП: 700 кв.м, лукс - 295 000 евро 27. Сграда, Ид.ц., ЗП: 225 кв.м, за търговски цели, производство - 250 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, РЦ, тх., пълно обзаведен, тер. - 250 лв. 2. Двустаен, Изток, ТЕЦ, ет. 1, РVС, обзаведен - 250 лв. 3. Тристаен, Изток, нов, РVС, обзаведен - 300 лв. 4. Тристаен, Ид.ц., тх., ет. 2, теракот, РVС, 104 кв.м - 400 лв. 5. Тристаен, Тева, ТЕЦ, ет. 5, обзаведен, на спирка - 180 лв. 6. Тристаен, гр. София, кв. Люлин-3, тх., обзаведен - 500 лв. 7. Етаж от офис сграда, Изток, 170 кв.м, лукс за шоу-рум, производство - 800 лв. 8. Офиси, Ид.ц., 18 кв.м; 42 кв.м - 200 лв.; 250 лв. 9. Офис, Център, ет. 2, ТЕЦ, обзаведен - 290 лв./без ДДС/

Тел ефони: 60 13 15 елефони: ефони:60 15;; 0898/680 417; вечер: 076/60 52 68

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели ГАРСОНИЕРИ: Соф. шосе, , ет. 1, тх. - 20 000 лв.; Пашов, ет. 2, ТЕЦ - 30 000 лв. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер.; Мошино, ет. 4, ТЕЦ - 30 000 лв. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв. Красно село, ет. 2 - 23 000 евро; Радомир, ет. 3, 6, 7 и 8 - по споразумение Бела вода, ет. 2, тер. - 20 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 30 000 евро 2. Могиличе, ет. 2, 2 тер., 68 кв.м, л.о., камина и радиатори - 46 000 лв. 3. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.; ет. 2, ТЕЦ, среден - 37 000 лв. 4. Мошино, ЕПК, с обзавеждане, ремонт - 25 000 евро 5. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв. 6. Изток, ет. 2, 2 тер., тх., ремонт - 25 000 евро 7. Изток, ет. 2, ТЕЦ, усвоена тер., ремонт - 40 000 лв. 8. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 1 тер., за ремонт - 32 000 лв. 9. Радомир, кв. Арката, ет. 7/н/, 2 тер., добър - 20 000 лв. 10. Бела вода, 64 кв.м, реновиран, саниран, с подобрения - 35 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 евро; ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 42 000 евро 2. Тева, ет. 5, 2 тер., ТЕЦ, много добър - 40 000 лв. 3. Мошино, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., саниран, РVС - 60 000 лв. 4. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 62 000 лв. КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 20 000 евр 1. 2. 3. 4. 5.

2. Къща Дивотино, нова ЗП: 55 кв.м, сут. + 2 ет., парцел 800 кв.м - 51 000 лв. 3. Къща, гр. Земен, мах. Орлово гнездо, 40 кв.м - 50 000 лв. 4. Къща, с. Кошарите, Център, мазе, 2 ет., пл., п: 1 дка - 50 000 лв. 5. Къща, кв. Клепало, долепен близнак, ЗП: 52 кв.м, сут. + ет., л.о., дв. 300кв.м, с обзавеждане - 35 000 лв. 6. Къща, над Общината, сут., гараж, и 2 ет., х 60 кв.м, близнак в добро съст.- 35 000 евро 7. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка - 25 000 лв. 8. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м, сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м- 180 000 лв. 9. Къща, с. Житуша, 70 кв.м, баня, тоалетна, дв: 1.4 дка - 25 000 лв. 10. Къща, с. Ковачевци, сут. + 2 ет., груб стр., дв. 450 кв.м - 27 000 лв. 11. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м - 42 000 лв. 12. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж, дв. 700 кв.м - 50 000 евро 13. ПИ, 1 416 кв.м, с. Г. Бучино, Бачова махала, може и 5 дка- по договаряне 14. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща - 22 000 лв. 15. Парцел, над Проучване, на 2 улици - 16 000 евро 16. Парцели, с. Люлин, 800 кв.м - х 20 лв./кв.м; с. Кладница, 670 кв.м- х 51,5 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. I-ви етаж от Къща, Соф. шосе, баня, WC, бойлер, необзаведен - 150 лв. 2. Софийско шосе, 80 кв.м, магазин, със склад, тоалетна + баня - 200 лв. 3. Център, 30 кв.м, за козметично студио, офис кантора - 200 лв. 4. Център, 60 кв.м, помещения с преход, коридор, склад, WC, топла вода- 350 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

КУПУВА ВЕДНАГА: 1. ГАРСОНИЕРА, ТЕВА, МОШИНО,

ИЗБЕРЕТЕ ВАШЕТО ЖИЛИЩЕ ОТ НАШИТЕ ОФЕРТИ!

Имоти

Съперник

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ Тел: 0894/066 921; 0894/649 898; 076/591 967 ул. Търговска № 33

ПРОДАВА: 1. ДВУСТАЕН, УЛ. ВАРДАР, ЕТ. 4, АЛ. ДОГРАМА, МН. ДОБЪР- 33 500 ЕВРО 2. ДВУСТАЕН, ИД.Ц., УЛ. Н. ЦАНОВ, 70 КВ.М, ЕТ. 2, ТЕЦ, ТЕР.- 35 000 ЕВРО 3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ТЕЦ, ЕТ. 2, 80 КВ.М, ДО ПАЗАРА - 47 900 ЛВ. 4. ТРИСТАЕН, МОШИНО, 3 ТЕР., АЛ. ДОГРАМА, ЕТ. 5, МН. ДОБЪР- 54 000 ЛВ. 5. КЪЩА НАД БОЛНИЦАТА, РЗП: 240 КВ.М, 2 ЕТ. + СУТ., ДВ. 500 КВ.М, 2 ГАРАЖА - 54 000 ЕВРО 6. КЪЩА, ЦЪРКВА, 2 ЕТ. + СУТ., ЗП: 130 КВ.М, ДВ. 960 КВ.М- 38 000 ЕВРО 7. КЪЩА, КЛЕПАЛО, 2 ЕТ. Х 48 КВ.М, + СУТ., ДВ. 320 КВ.М - 70 000 ЛВ. 8. ВИЛА, РУДАРЦИ, 2 ЕТ. + СУТ., РЗП: 140 КВ.М, ДВ. 750 КВ.М- 79 000 ЕВРО ДАВА ПОД НАЕМ: 1. ГАРСОНИЕРА, ПАШОВ, ОБЗАВЕДЕНА - 200 ЛВ. 2. ГАРСОНИЕРА, МОШИНО, НАП. ОБЗ., ЛУКС, НОВ БЛОК - 300 ЛВ. 3. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, НАП. ОБЗ., МН. ДОБЪР - 240 ЛВ. 4. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, 56 КВ.М, ДЪЛГОСРОЧНО - 190 ЛВ. 5. ДВУСТАЕН, ТЕВА, 65 КВ.М, ОБЗАВЕДЕН - 150 ЛВ. 6. МАГАЗИН, ИД.Ц., 28 КВ.М - 300 ЛВ.

ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ" Тел. 076/60 19 23; 076/59 23 92; GSM: 0887/938 108

КУПУВА СПЕШНО:

1. Двустаен и Тристаен, в кв. Тв. ливади, Проучване и Пашов 2. Тристаен, в Центъра, нисък ет. - до 45 000 евро

1. кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7 2. кв. Изток, ул. "Благой Гебрев" 65 с/у Т- маркет

076/67 30 55; 076/67 00 07; 0896/751 787

БОКСОНИЕРИ: 1. Изток, 22 кв.м, ет. 3, ет. 2 - 14 000 лв. ГАРСОНИЕРИ: 1. Мошино, ет. 5, юг, ТЕЦ, РVС - 28 000 лв. 2. Мошино, ЕПК, ет. 2, ТЕЦ, тер., ал. дограма - 34 000 лв. 3. Изток, ет. 2, тх, тер., без ТЕЦ - 9 700 евро 4. Изток, ет. 7, РVС, изолация - 29 000 лв. 5. Изток, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 27 000 лв. 6. Изток, тх., пл., ТЕЦ, 59 кв.м, тер., ет. 2 - 40 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Мошино, ет. 2, тх., пл., н. стр., гараж - 60 000 лв. 2. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер - 33 500 лв. 3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв. 4. Мошино, ет.3, ТЕЦ, тер., тх., пл., 55 кв.м 36 000 лв. 5. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 33 000 лв. 6. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 43 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер., непреходен - 50 000 лв. 2. Мошино, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв. 3. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро 4. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ - 41 000 лв. КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Изток,у тх., пл., РЗП: 140 кв.м, дв. 489 кв.м - 73 000 лв. 2. Къща, Изток, 2 ет., тх., пл., РVС, дв. 220 кв.м - 60 000 лв. 3. Къща, Изток, РЗП 125 кв.м, дв.500 кв.м 41 500 евро 4. Търговски обект, 79 кв.м, сан. възел - 500 евро/кв.м 5. Помещение, Мошино, 19 кв.м, с разрешително за фриз. салон - 15 000 евро 6. УПИ, Мошино, 694 кв.м, равен, на гл. път, подх. за бизнес - 20 000 евро 7. УПИ, Мошино, 660 кв.м - 40 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., РVС, обзаведен - 300 лв. 2. Двустайни, Изток, ет. 1, ет. 5, обзаведени, ТЕЦ - 250 лв.; 350 лв. 3. Тристаен, Мошино, ч. обзаведен - 250 лв. 4. Магазин, Мошино, 40 кв.м, комун. място, лукс - 600 лв. 5. Помещение, Мошино, 80 кв.м, сан. възел - 700 лв.


10

Имоти

10 октомври 2011 г. Кантора за недвижими имоти

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60

площад "Кракра Пернишки” Бл.14-Б, офис 9, партер/до сл. София/ КЪЩИ 1. Център, сам. мезонет от къща, 120 кв.м + 60 кв.м, мазе, с гараж 60 кв.м, л.о., дв. 400 кв.м - 43 900 евро 2. Център, над Музея, РЗП: 480 кв.м, сут. с 2 гаража, 2 ет., и полу ет., дв. 800 кв.м - 69 900 евро 3. Над Болницата, РЗП: 180 кв.м, дв. 350 кв.м, сут + 2 ет.

- 68 500 евро

4. Драгановец, до магазините, на 2 ул., гараж и приземен ет., 2 ет., и тавани, дв. 300 кв.м - 42 000 евро 5. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар

- 16 900 евро

6. С. Селищен дол център, ЗП: 55 кв.м, дв. 500 кв.м, стоп. постройки

- 9 900 евро

ПАРЦЕЛИ: 1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона - Со

- 95 евро/кв.м

2. Драгановец, УПИ 315 кв.м, ъглов

- 16 000 евро

3. Изток зад Банята, УПИ, 1 860 кв.м

- 58 евро/кв.м

4. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро 5. С. Мещица, център, УПИ 620 кв.м, ВиК, равен- 5 600 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Център, обзаведен, ет. 1

- 115 евро

2. ЦГЧ, самост търг. комплекс, РЗП 400 кв.м- по договаряне 3. ЦГЧ, надпартен, 120 кв.м, лице към площада- 300 евро 4. ЦГЧ, помещение, в офис сграда, 16 кв.м, ет. 1- 100 евро 5. ЦГЧ, помещение, партер, 27 кв.м, в тър. зона- 115 евро 6. ЦГЧ, офис, партер, 40 кв.м, в бизнес сграда- 180 евро 7. Магазин, ЦГЧ, /на пазара/, лице на ул. Железничарска

- 155 евро

8. ЦГЧ, офис, 28 кв.м, бизнес ет. в сграда с акт 16- 100 евро 9. Изток, раб. обект 140 кв.м, две нива в търговски комплекс, ВГМ 10. Апартамент, 27 кв.м, ЦГЧ, обзаведен

- 1 280 евро - 100 евро

НОВО СТРОИТЕЛСТВО р пе у С на це

ул.”Търговска” 42, ет.3 /стария съд/

Орел “EООД”

Тел.: 0898/945 694; 0878/655 822

СЪДЕЙСТВА ЗА ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ 1. Гарсониера, Център, ет. 3, ТЕЦ, тер., юг - 29 900 лв. 2. Гарсониера, ул. От. Паисий, ет. 4, юг, тер., след осн. ремонт, преустроена - 37 000 лв./ч.л/ 3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, 56 кв.м - 25 000 лв. 4. Гарсониера, Пашов, ет. 2, ет. 4, след ремонт - 33 000 лв.; 30 000 лв. 5. Гарсониера, Изток, РVС, ламинат, тер., преустр. - 28 000 лв. 6. Гарсониери, Изток, ет. 2, ет. 4, след ремонт, отл. - 30 000 лв. 7. Двустайни, Пашов, ет. 2 - 38 000 лв. 8. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, тх., пл. - 30 000 лв. 9. Двустаен, Мошино, ет. 3, РVС, 2 тер. - 33 000 лв. 10. Тристайни, Ид.ц., ет. 4, тх., ТЕЦ, отл., ет. 1 - 37 000 евро; 30 000 евро 11. Тристаен, Център, панел, мн. добър - 42 000 лв. 12. Тристаен, Димова махала, ет. 2, с подобр. - 45 000 лв. 13. Четиристаен, Център, тх. ,т. 4, 106 км.м - 39 000 евро 14. Нова Къща, Соф. шосе, 2 ет. + гараж, РЗП: 240 кв.м, дв. 250 кв.м - по договаряне 15. Къща, над Болницата сут. + 2 ет., + гараж - 52 000 лв. 16. Къща, Даскалово, пл., 2 ет. х 3 стаи, дв. 500 кв.м + гараж - 55 000 лв. 17. Къща, Изток, мазе + 2 ет., дв. 300 кв.м - 59 000 лв. 18. Нова къща, над Автогарата, РЗП: 250 кв.м, дв. 600 кв.м - 37 000 евро 19. Къща, с. Озърновци, Брезнишко, 2 ет., тх. пл., дв. 600 кв.м, цел. достъп - 14 000 лв. 20. Къща, Д. Раковец, пл., 2 ет., гараж, дв. 1,3 дка, ток, асф., мин. вода - 36 000 лв. 21. УПИ, Рударци, 1,2 дка, ток, вода, асф., панорама- по договаряне 22. Луксозен офис, в нова адм. сграда, 16 кв.м - 19 000 лв. 23. Луксозна оборудвана аптека + Гарсониера - 35 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, обзаведена - 200 лв. 2. Гарсониера, Тева, ет. 3, обзаведена, тер. - 180 лв. 3. Гарсониера, Изток, нап. ново обз., РVС, юг - 200 лв. 4. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, 2 тер., отличен - 200 лв. 5. Двустаен, Албените, ет. 2, ч. обзаведен - 200 лв. 6. Четиристаен, РЦ, нап. обз., може и за работници - 350 лв. 7. Три гаражни клетки + складово помещение, 240 кв.м - 250 лв.

“ÀÊÑ” ÊÎÍÑÓËÒ -

ÀÃÅÍÖÈß ÇÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÈ ÈÌÎÒÈ GSM: 0897/963 638 кв.”Хр.Смирненски” 9 сп.”Шахтьор” ПРОДАВА:

Акт 16 тел. 0888/69 73 68; 0898/69 48 42; 0888/50 32 37 ПЛАНЕТА

BG

Недвижими имоти - ул.”Алабин” 50А, ет.1 София 9804285 0898/492 901

Перник www.planeta.imot.bg www.planetabg.imot.bg

ПРОДАВА: 1. 1-ен, Център 3 ет. тх. - 28 000 лв. 2. 1-ен, кв. Ив. Пашов, перфектен, с обз. - 35 000 лв. 3. 2-ен. кв. Изток - 33 000 лв. 4. 2-ен, кв. Ив. Пашов, ет. 4, тх., отл., 80 кв.м - 43 000 лв. 5. 2- ен., Кленовик, 90 кв.м, отл. - 25 000 лв. 6. 2-ен., ул. Търговска - 83 000 лв. 7. 3-ен, кв. Изток, ет. 1, 85 кв.м - 61 000 лв. 8. 3-ен., гр. Радомир, ет. 1, 90 кв.м - 21 000 лв. 9. 2-ен, Тв. ливади, ЕПК, 65 кв.м, отл. - 57 000 лв. 10. 3-ен, Център, тх., 90 кв.м - 33 000 евро 11. Къща, Р. чешма, грум строеж - 50 000 лв. 12. Къща, кв. Изток, 3 ет. - 59 000 евро 13. Къща, Чуковец, дв. 360 кв.м - 20 000 евро 14.. Къща, с. Дивотино, дв. 600 кв.м - 30 000 лв. 15. Къща, с. Велковци, 35 кв.м, цел. достъп - 15 000 лв. 16. Къща, Ковачевци, груб строеж - 18 000 лв. 17. Къща, Чепино, 3 ет.,цел. достъп - 24 000 лв. 18. Къща, Брез. извор, 2 ет., дв. 1 200 кв.м - 40 000 лв. 19. Къща, с. Муртинци, 40 кв.м, дв. 1200 кв.м - 18 000 лв. 15. Парцел /УПИ/, с. Дивотино, център, 430 кв.м - 6 000 лв. 16. Парцел /УПИ/, с. Конска, център; 1 000 кв.м - 7 000 лв. КУПУВА И НАЕМА ЖИЛИЩА В ГР. СОФИЯ И ГР. ПЕРНИК

1. Стая, кв. Хр. Смирненски, ет. 2, WC, ремонт - 19 000 лв. Гарсониера, Могиличе, ет. 2, тх. - 31 000 лв. 2. Тристаен, Тева, ет. 5, след ремонт - 52 000 лв. 3. Тристаен, Мошино, ет. 3 - 45 000 лв. 4. Къща, Даскалово, 2 ет., РЗП: 180 кв.м, тх., пл., с отделни вх., продават се и по отделно етажите - 60 000 евро 5. Стара Къща, с. Садовик, център - 6 500 лв. 6. Стара къща, Расник, дв. 900 кв.м - 27 000 лв. 7. Къща, Г. Диканя, дв. 600 кв.м, 1 ет. + гараж - 27 000 лв. 8. Вила, Садовик, РЗП: 138 кв.м, 3 ет., ток, вода, дв. 800 кв.м - 25 000 евро 9. Търговски обект, Тева, на 1 ет., с проект и разрешително за II ет, комун. мяст - 40 000 лв. / или заменя за Гарсониера/ 10. Земеделска земя, 5 дка., Калкас, с/у “Сами-М” - 20 евро/кв.м 11. ПИ, с. Углярци, 780 кв.м, с каравана - 8 000 лв. 12. УПИ, със стара къща, с. Кошарите, 4 дка, до жп. линия - 30 000 лв. 13. Парцел, Слаковци, 2 дка - 20 000 лв. 14. Парцел, Богданов дол, 420 кв.м - 8 лв./кв.м 15. Парцел, Горна Диканя, регулация, 700 кв.м - 20 лв./кв.м 16. Парцел, с. Владимир, 720 кв.м - 7 500 лв. 17. Працел, с. Мещица, 1 150 кв.м, с 2 жилищни постройки- 33 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 2. Парцел, Албените, 760 кв.м - 500 лв.

Давам под наем помещение 32 кв.м, ул.Благой Гебрев бл.24, ет.1, след ремонт, СОТ, 2 бр. витрини, теракот, климатици, склад, подходящо за търговска дейност

тел.0887/79 17 31 Николова

ПРОДАВА: 2-ст., Център, 60 кв.м, ет.1, тх. подходящ за офис, дет. забавачка и др. - 28 600 евро Тел. 0896/760 900; 0898/221 126

КЛАМИ ИТЕ РЕ Ш А В А З МЯСТО

Съперник

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113 Тел.:076/60 38 24; 076/60 51 27/вечер/

0898/620 696; 0878/620 925

ПРОДАВА: 1. Етаж от къща, Даскалово, ЗП: 100 кв.м, 2 гаража подгаражно преустр. и дв. 400 кв.м - 30 000 евро 2. Етаж от къща, Даскалово, 95 кв.м, ремонт, дв. 300 кв.м - 65 000 лв. 3. Къща, Дивотино, 2 ет., гараж, ЗП: 108 кв.м, дв. 1 270 кв.м - по договаряне 4. Къща, Сопица, 2 ет. + обитаем тавански ет., дв. 1 дка - 35 000 лв. 5. Стара Къща срещу Билла, дв. 320 кв.м - 25 000 лв. 6. Къща, верт. близнак, Даскалово, 2 ет., гараж, дв. 500 кв.м - 57 000 лв. 7. Къща, Перник, 2 ет., 2 гаража, дв. 900 кв.м - по договаряне 8. Къща, Перник в хубав район, 2 ет, пл., дв. 280 кв.м - 55 000 лв. 9. Къща, Кошарите / на 7 км. от Радомир/, 2 ет., таванска стая, мазе, дв. 980 кв.м - 50 000 лв. 10. Къща, с. Егълница, мазе + етаж, външ. изолация, дв. 1 дка. - 25 000 лв. 11. Къща, Даскалово, 2 ет., дв. 500 кв.м, Център - 50 000 лв. 12. Вила, с. Кладница, сут. + ет., тавански ет., дв. 470 кв.м - 90 000 евро 13. Парцел, с. Садовик, 1 200 кв.м, равен, ток, вода, с много материали - 12 000 лв. 14. Парцел, с. Сопица, 930 кв.м, равен, ток, вода, заграден, цел. досъп - 13 000 лв. 15. Парцел, с. Ярджиловци, 520 кв.м, с поскройка, пл. - 25 000 лв. 16. Парцел, над Автогарата, 500 кв.м, тиха ул. - по договаряне 17. Парцел, Ярджиловци, 550 кв.м - 30 лв./кв.м 18. Парцел, Бела вода, 1 дка., равен, ток, вода - 27 000 лв. 19. Парцел, Проучване, 1 638 кв. м, комуникативно място - по договаряне 20. Парцел, с. Егълница, 700 кв.м - 15 лв./кв.м 21. Парцел, Бела вода, 2 дка., равен, стара къща, до пътя - 40 000 лв. 22. Парцел, с. Стефаново, 2 100 кв.м, делим, ток, вода, път - по договаряне 23. Парцел, с. Бурнарево, 600 кв.м, до центъра - 12 лв./кв.м 24. Парцел, с. Кладница, 375 кв.м, равен, мн. добър - 50 евро/кв.м 25. с. Люлин, 500 км.м, целогодишен достъп, фургон - 23 00 лв. ЗАМЕНЯ: 1. Тристаен, кв. Хр. Ботев, юг, след ремонт, 2 тавански, за Гарсониера независимо от района 2. Гарсониера, Ив. Пашов, юг, двойна тер., ет. 4, за Двустаен, в Ив. Пашов КУПУВА: 1. Гарсониера в Изток - до 35 000 лв. 2. Двустаен в Центъра, ул. Вардар, Струма, Кракра 3. Двусатен, Проучване, Пашов или Тв. ливади 4. Двустаен, Изток - до 45 000 лв. 5. Двустаен, Тева - до 36 000 лв. 6. Веднага купува къща в Перник - до 30 000 евро 7. Два апартамента, в Тв. ливади, в малките блокове, един до друг или един над друг

Кантора за недвижми имоти

СПЕКТЪР

GSM 0898/255 800 Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/ 1. Гарсониера, голяма, 54 кв. м, Топ център, площада 43 000лв. 2. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, обезопасена, добра - 21 000 лв. 3. Гарсониера, РЦ, ет. 3, ул. От. Паисий, средна, юг - 30 800 лв. 4. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 3, ет. 12, ТЕЦ, тер., асансьор - 35 000 лв. 5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, без ТЕЦ, сам. вход - 26 000 лв. 6. Гарсониера, южна, отлична, Дараци, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 30 800 лв. 7. Гарсониера, Ид.ц, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Кракра, нов блок, отличен - 35 000 лв. 8. Гарсониера, Пашов, ет. 2, рем. - 31 000 лв. 9. Двустаен, ИЦ, тх., ет. 3, ТЕЦ, тер., хубав блок - 32 000 евро 10. Двустаен, ИЦ, Пазара, ет. 2, ТЕЦ, тер., тх. - 48 000 лв. 11. Двустаен, ИЦ, нов, ет. 2, гараж, 77 кв.м - 56 000 евро 12. Двустаен, Площада, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 30 000 евро 13. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 32 000 евро 14. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро 15. Двустаен, Соф. шосе, осн. ремонт, отличен, готов за живеене - 25 000 лв. 16. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5, ТЕЦ, тер., хубав блок - 49 000 лв. 17. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, тх., среден, без ТЕЦ, тер., отл. - 39 000 лв. 18. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв. 19. Двустаен, Тева, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 33 000 лв. 20. Двустаен, Тева ет. 7/8, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв. 21. Двустаен, Изток, с/у Шел, ет. 8, ТЕЦ - 20 000 лв. 22. Двустаен, Изток, ет. 7 асансьор, ТЕЦ, тер. отличен - 40 000 лв. 23. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер., ет. 4 - 38 500 лв. 24. Двустаен, Изток, ет. 5, ул. Бл. Гебрев, ТЕЦ, юг - 33 000 лв. 25. Двустаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ - 33 500 лв. 26. Двустаен, Изток, Ю. Гагарин, ет. 2, ТЕЦ, тер, ремонт, отличен - 40 000 лв. 27. Двустаен, Радомир, ет. 5, кв. Мечта, с цяло обзавеждане - 22 000 лв. 28. Тристаен, нов, Топ център, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер., отличен 42 000 евро 29. Тристаен, нов СЦ, ет. 3, завършен, 95 кв.м - 70 000 евро 30. Тристаен, ул. Кракра до Спортна зала, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер. - 42 000 евро 31. Тристаен, Проучване, ет. 7, РVС, рем. покрив, асансьор - 49 000 лв. 32. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв. 33. Тристаен, Тева, ет. 3, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 34. Тристаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, асансьор - 50 000 лв. 35. Четиристаен, Център, 106 кв.м, ет. 5, без ТЕЦ - 49 000 евро 36. Къща, Ярджиловци, 2 ет., тх., пл., дв. 700 кв.м - 49 000 лв. 37. Къща, с. Дивотино, сут. + 2 ет., ЗП: 55 кв.м, дв. 800 кв.м, нова - 51 000 лв. 38. Офиси, Ид.ц., до Съда, офис сграда, лукс - 19 000 лв.; 25 500 евро 39. УПИ, Рударци, 520 кв.м, ток, вода, сред къщи - 21 000 евро 40. УПИ, Мещица, 900 кв.м, ток, вода, канал - 18 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 6, ТЕЦ, тер., полуобзаведена - 200 лв. 2. Етаж от Къща, Стара Тева, обзаведен - 180 лв. 3. Офис, Ид.ц., ул. От. Паисий, ет. 2 - 200 лв.

Еврострой - ООД тел. 0888/697 368; 0898/694 842; 0888/503 237

Продава: Много изгодно с изключително качество,

АКТ 16

ново строителство Апартаменти от 80 до 180 кв.м, офиси и магазини 480 евро/кв.м


Съперник

Имоти

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

ДАВАМ ПОД НАЕМ, ЗАВЕДЕНИЕ, ТОП-МЯСТО, ИЗГОДНО

; 5 9 0 4 7 8 /8 23 7 8 03 8 0 /5 : Л 88 Е Т 08

- 46 000 ЕВРО 3. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, НОВ С АКТ 16, ЕТ. 3, 91 КВ.М

4. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, ЕТ. 2, РЕМОНТИРАН, ЛУКС, ПВЦ-ДОГРАМА, ИЗОЛАЦИЯ - 35 000 ЕВРО

- 43 000 ЕВРО 2. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, НОВ С АКТ 16 ЕТ. 2, 86 КВ.М

Орел “EООД”

ПРОДАВА СПЕШНО:

1. Едностаен, Тева, ет. 1, след осн. ремонт - 32 500 лв. 2. Двустаен, Център, 68 кв.м, ет. 6, ТЕЦ - 50 000 лв. 3. Двустаен, кв. Ралица, тх., 76 кв.м, с таванска стая, и гараж - 35 000 лв. 4. Двустаен, Изток, 68 кв.м, тх., без ТЕЦ - 45 000 лв. 5. Двустайни и Тристайни, нови с акт 16, Пашов - 450 евро/кв.м 6. Двустаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, ремонтиран, ПВЦ дограма - 37 000 лв. 7. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 33 000 лв. 8. Двустаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ - 33 000 лв. Кантора - 24 500 евро 9. Двустаен, Изток, нов, 65 кв.м, ет. 2 за недвижими- 43 000 евро 10. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 2 11. Тристаен, кв. Тева, непреходен, ет. 2, ТЕЦ - 38 000 лв. имоти 12. Четиристаен, Пашов, 105 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ - 45 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Едностаен, Проучване, полуобзаведен - 170 лв. 2. Офис, ул. Търговска - 180 лв. КУПУВА: 1. Къщи, Рударци, Кладница, Студена, Кралев дол НАЕМА: 1. Едностаен и Двустаен в Изток, Мошино, Проучване, Център

- 40 000 ЕВРО

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 1.Ж-к “Тева” - гарсониери, двустайни и тристайни апартаменти с ТЕЦ, външна изолация, РVС дограма, К-стъкло Изключителни цени Схема на плащане съобразена с клиента 2. Новоизграждащи се апартаменти и магазини, Ц.Г.Ч., ул.Н.Цанов, кл.Кракра и кв.Изток, цени на строителя, индивидуални схеми на разплащание Без комисионна от купувача!

Единственият непродаден апартамент в малка луксозна кооперация! Изгодна цена! тел: 0888/697 368; 0898/694 842; 0888/503 237

кв. “Бели брег” № 3, ет. 3

срещу “BILLA”

11

Оферта на месеца: Ново строителство

ИМОТИ КАТИ ЕООД

тел. 076/60 24 35 0898/433 482 0882/526 420

1. ТРИСТАЕН, КВ. ИЗТОК, НОВ С АКТ 16, ЕТ. 2, 72 КВ.М

П Е Р У Н ул. Търговска 30/14 /Розовия блок/

10 октомври 2011 г.

Тел.:0899/340 470; 0897/855 615; 076/592 922

e-mail: imotikaty@abv.bg imotikati.com ПРОДАВА: 1. Гарсониера, кв. Тв. ливади, ет. 2, тх., за ремонт - 26 000 лв. 2. Гарсониера, Център, ет. 2, подобрения, тх. - 36 000 лв. 3. Гарсониера, Тева, ет. 5, подобрения, обзаведена - 27 000 лв. 4. Гарсониера, кв. Христо Ботев, ет. 2, тх., подобр. - 24 000 лв. 5. Двустаен, кв. Тева, ет. 3, без ТЕЦ - 34 900 лв. 6. Двустаен, кв. Изток ет. 6/н/ - 29 900 лв. 7. Къща, Клепало, 2 ет., дв. 300 кв.м - 52 000 лв. 8. Къща, Могиличе, 1 ет., близнак - 35 000 лв. 9. Къща, с. Дивотино, 2 ет., гараж, дв. 800 кв.м - 52 000 лв. 10. Къща, с. Елов дол, 2 ет., бунар, дв. 250 кв.м - 9 000 евро 11. Парцел, кв. Варош, 505 кв.м - 26 000 лв. 12. Парцел, кв. Могиличе, 320 кв.м - 30 000 лв. 13. Парцел, кв. Църква, 1 280 кв.м - 27 000 лв. 14. Парцел, кв. Църква, 750 кв.м - 30 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Офис, кв. Тв. ливади - 70 лв./мес. КУПУВА: 1. Двустаен, Център, тх. - до 45 000 лв. 2. Двустаен, Изток - до 30 000 лв.

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ: МИЛЕН БЕЛОВСКИ КИНЕЗИТЕРАПИЯ и МАСАЖИ при:

- болки в кръста; спортни травми; целулит; слединсултни състояния; парези и парализи; безплатни консултации и др. кв.Монте Карло 234 (сградата на тенис-кортовете зад ПМГ) тел: 0899/83 86 47

Във връзка с разширяване на дейността си СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД, ГР. ПЕРНИК търси да назначи КРАНИСТИ Изисквания: * Свидетелство за правоспособност – машинист на мостови и козлови кран – до 40 т. или с неограничена товароподемност; * Опит на подобна длъжност – минимум 1 година; * Възможност за работа на смени, включително нощни. Компанията осигурява транспорт за региона на гр. Перник. Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиография и копие от свидетелството за правоспособност на адрес: Човешки ресурси Стомана Индъстри АД Ул. Владайско въстание № 1, Гр. Перник

ТУК Е МЯСТОТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА

ЛЮБОПИТНО И ИНТЕРЕСНО ЗА ВАС

Финландци наемат българи за Дядо Коледа Дядо Коледа във Финландия е едно от работните места, за които вчера се търсеше като персонал на първата по рода си международна туристическа борса в Бургас, пише “24 часа”. В нея се включиха представители на работодатели от Германия, Норвегия, Австрия, Швеция, Дания, Финландия, Словения, Естония, Румъния и България. Борсата е организирана от Агенцията по заетостта като член на европейската мрежа EURES. “Сред най-желаните длъжности за Финландия са сервитьори, бармани и рецепционисти. Позицията на Дядо Коледа е обявена от хотелски комплекс, който поддържа такава атракция през зимния сезон, от кандидата се изисква добре да говори английски, за да може все пак да общува с клиентите”, обясни Красимира Черкелиева, EURES съветник от службата по заетостта. Стотици бургазлии се стекоха вчера на интервюта за работа в чужбина. Най-много били кандидатите за позиции в сферата на туризма - бармани, сервитьори и готвачи. “Голям е интересът към Норвегия, Германия, Дания и Австрия, по-малко са кандидатите за Естония и Румъния”, обясни Славка Радева, EURES-мениджър за България. Норвегия също извади атрактивни оферти за готвачи със заплащане между 17 и 20 евро на час. Представителите й обявиха места за готвачи в суши бар. Те обаче трябва да имат поне средно образование и опит в японски или суши ресторант. Любопитно е, че им искат и компютърна грамотност, опит в мултинационална среда, както и желание да учат но-

ви неща. Атрактивни за кандидат-гурбетчиите се очазаха и офертите за шеф на кухня, който трябва да демонстрира творчество при съставянето на менюто и отговорност при контрола на качеството на храната и хигиената. Нужни са английски на комуникативно ниво и поне 2 г. опит в ресторант. Австрия, която за първи път набира българи за предстоящия зимен туристически сезон, предложи огромен брой места за камериерки, готвачи, сервитьори. Германия обяви, че набира готвачи срещу 1950 евро плюс бонуси за допълнителните часове. Сезонните договори са с опция за безсрочни при добра работа. В повечето от случаите работодателите осигуряват жилище и храна.


12

Имоти

10 октомври 2011 г.

Купувам земеделска земя

25 000 РЕНОМИРАНИ АРТИКУЛА

в цялата страна. Плащане веднага! 0878/83 13 30 0886/85 07 20

ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО И РЕМОНТА НА

Фирма търси две шивачки за права и оверлог машини с опит

17 000 М 2 ПЛОЩ САМО

В “МАЛ-МУК”

гр. Перник, ул. “Владайско въстание” тел: 076/67 22 23;67 22 24 e-mail: malmuk@abv.bg

АВТОСЕРВИЗ “БОБСЪН” търси специалист КТП - годишни прегледи тел. 67 05 38 67 09 38

тел.076/60 00 37

АВТОКОЗМЕТИЧЕН КОМПЛЕКС ДА СЕ ВЗЕМЕ И ОТ АДРЕС

- Цени без конкуренция - Кафе, напитки, скара тел.0893/54 19 45; 0885/88 41 10

кв.Мошино на светофара (до реката)

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ

ПАРЦЕЛ

Представителство за Перник и Oбластта ул.”Отец Паисий”№35 GSM 0888/21 85 08 бул. Юрий Гагарин 100А (до винпром) 076/60 85 85

БЕЛОДРОБНАТА

ул.”От.Паисий” (до бившия икономически техникум) v автомивка външно и вътрешно v пране на килими v денонощно охраняем паркинг тел.0893/37 20 40 Интернет портал на град Перник

www.pernik.info Безплатна регистрация в Бизнес каталога Снимки, История на града, Новини, e-mail Търсене и предлагане на имоти в региона

КУПУВАМ

НАД

АВТОКОЗМЕТИЧЕН ОХРАНЯЕМ ПАРКИНГ

до стария Икономически техникум

НАБИРА ПЕРСОНАЛ тел.0893/37 20 73; 0893/54 19 45

ПАНТЕЛЕЙ ТЕЛ: 0878/463 699 /след 9.00 ч./

ГИПСОКАРТОН - Окачени тавани - Преградни стени - Прахово боядисване, на латекс

Диагностика на автомобилни двигатели. Продажба и монтаж на газови уредби гр. Перник кв. Изток бул. "Ю. Гагарин" GSM: 0888/997 544

СКОРПИОН

Един приятен ден за срещи с хора, които истински харесвате, но дори и да се усамотите с любим човек пак ще се чувствате супер.

Ще ви се иска да си останете у дома и да свършите повечето от нещата, които отлагате. Да, ама не. Ще трябва да измислите алтернативен план. СТРЕЛЕЦ

БЛИЗНАЦИ Няма да ви се тръгва много-много по задачи, но няма как. В действията си ще сте малко бавни, но пък дали ли сте дума – изпълнявате я. РАК

Стремежът ви да научите и да видите повече ще погълне по-голяма част от времето ви. Не премълчавайте истината, за да не страдате по-късно. КОЗИРОГ Имате много неща да кажете, въпросът e на кого да ги кажете. Wнимавайте, какви ги разправяте, да не стане - с вашите камъни по вашата глава. ВОДОЛЕЙ

ЛЪВ Изправени сте пред морална дилема. Съвестта ви съветва едно, а желанията съвсем друго.Все пак решението си е лично ваше.

Малко ще ви трудно да промените ритъма си днес. Идеален момент да сложите в ред нещата на работното си място. Диетите днес не са за препоръчване.

ДЕВА

РИБИ

Няма да ви се иска да правите нищо и в това не е осъдително, 0885/05 все 88 17пак човек има нужда от почивка. Занимавайте с онова, което наистина ви носи радост.

Трудно ще се застоите някъде задълго. Ще ви се иска да свършите толкова много неща, да се видите с толкова хора. Сигурно няма да успеете с всичко.

ОБЯВИ

АВТОМОБИЛИ

Продавам Рено „Меган - Сценик”, ел. пакет, климатик, АГУ, комплект гуми – 0889/44 53 66 ИМОТИ

Продавам новопостроена къща, груб строеж, с дограма, РЗП: 260 кв.м, двор 500 кв.м - тел.076/ 60 37 20; 0888/925 348 Продавам къща 57 кв.м, Рудничар, 13 000 лв. – тел.0896/62 03 27 Заменям 1-стаен, Пашов, ет. 2, среден, след осн. ремонт, за парцел или парцел с къща в кв.Варош или РЦ с доплащане – тел.0897/92 81 18 Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м, двор: 1000 кв.м, цена по договаряне – тел.0879/88 20 55 УПИ, Димова махала, 1100 кв.м, разрешително за строеж, с Н=15 м и РЗП:2200 кв., продажба или обезщетение – тел.0899/19 42 00; 0899/19 42 02 НАЕМ

Давам под наем самостоятелна стая с тоалетна и баня, център - тел. 0896/210 777 Давам под наем тристаен, ИЦ, необзаведен, ет. 2, удобен паркинг, може и за офис, 240 лв. - тел. 0898/704 336 Давам под наем охраняемо помещение 160 кв.м, за склад или производство в посока Калкас, след САМИ-М - тел. 076/60 37 20; 0888/925 348 Давам под наем помещение /магазин/, 36 кв.м, ЦГЧ - тел. 0886/080 230 Давам под наем, партерно помещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св.св. Кирил и Методий 61, 120 кв.м - тел. 60 35 74 Давам под наем заведение, Изток, топ-място, РЗП:132 кв.м - тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37 РАБОТА

акушер-гинеколог 00

приема от 14 до 18 ч прегледи, консултации, цитонамазка, ехография Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8 GSM: 088/8700 258, тел. 7 49 05

ТЕЛЕЦ

МАЛКИ

Д-р Джунков 00

Чувствата ви към един човек от противоположния пол започват да се задълбочават и ви е трудно да се занимавате с нещо друго.

В МЕСТНОСТТА

ПРОДАВАМ

КОМПЛЕКС И ДЕНОНОЩНО

С леко напрежение започвате деня. Не се настройвайте негативно, за да не предизвиквате съдбата. Бъдете по-внимателни с всичко.

БОЛНИЦА,

За реклама: 088 8932182; 088 728188 тел.0878/32 14 34 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 Офиси - 3 броя 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 МЯСТО ЗА Супер място 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 Изгодна цена 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 РЕКЛАМА 12345678901234567890123456 Ново строителство 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 тел.0888/69 73 68; 0898/69 48 42; 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 0888/50 32 37

НОВО ОТКРИТ

ВЕЗНИ

ОВЕН

Ще се изкушавате да се представите за такива, каквито не сте, но имайте предвид, че това може да ви донесе лошо име.

ПРАНЕ НА КИЛИМИ, МОЖЕ

АВТОКОМПЛЕКС “ЗАПАД”

Съперник

0878/ 13 51 72

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА. ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

Рекламата в “Съперник” - сигурен успех!

Търся шофьор на такси, с удостоверение водач, за София – тел.0894/98 83 83 Цех за закуски търси баничар и майстор на тестени изделия, отлично заплащане, осигуровки изцяло от работодателя - тел. 0878/154 535 СД “Колев и сие” - “Ескада”, търси жена за работа, в миялно помещение - тел. 0899/917 304 Кафе-аперитив “Струма” /до Пени маркет/ търси барман - тел. 0897/999 841 Новооткрит автокозметичен комплекс набира персонал – тел.0893/54 19 45 РАЗНИ

Продавам маси, столове и бар столчета (дърво + плетена част), употребявани, 80 лв. (комплекта) - тел. 0887/884 095; 0888/50 32 37


Мозайка

Съперник БНТ1

НОВА ТВ

10 октомври 2011 г.

13

бТВ

05:00Бързо, лесно, вкусно 05:20"Опасни улици” - сериал 05:40"Часът на Милен Цветков” 05:30Дързост и красота - тв филм 06:45"Тази сутрин” 06:30"Здравей, България” 06:15Малки истории 09:30"Кухнята на Звездев” 09:30"На кафе” 06:30Денят започва 10:00"Преди обед” 11:25"Клуб Нюз” 09:00По света и у нас 11:00"Мечтатели” - сериал 11:30"Бон Апети” 09:05Денят започва с Култура 12:00bTV Новините 12:00"Млечният път” - сериен 10:00По света и у нас 12:30"Шоуто на Слави” 13:00"Новините” 10:10Денят отблизо 13:30"Малки тайни” - сериал 12:00По света и у нас 13:30"Комисар Рекс” - сериен 14:30«Жестока любов» - сериал 12:30Избори 2011 14:30"Разобличаване” - сериен 15:30"Листопад” - сериал 12:35Жените 15:30"Ники Кънчев под наем” 17:00bTV Новините 13:40Индия - любовна история - тв 17:00"Часът на Милен Цветков” 17:30"Опасни улици” - сериал филм 19:00bTV Новините 18:00"Сделка или не” 14:30Днес и утре 20:00"Гласът на България” 19:00"Новините” 14:50Сен Тропе - тв филм 22:00bTV Новините 16:00По света и у нас 20:00"Разбий Иван и Андрей” 22:30"Шоуто на Слави” 16:10Новини на турски език 22:00"Новините” 23:30"Господари на ефира” 16:20В час ли си: Моето училище 22:30"Синя кръв” - сериен 00:00"Долината на вълците” - сериал 16:35Приказки за астрономията 23:30"Спаси ме” - сериен 01:00"Преди обед” 17:00Дързост и красота - тв филм 00:30"Джоун” - сериен 02:00"Мечтатели” 17:45Малки истории 01:30"Комисар Рекс” - сериен 18:00По света и у нас 03:00"Модерно” 02:15"На четири очи” 18:25Избори 2011 04:00"Малки тайни” 18:30Президентски избори 2011 04:00"Ангел пазител” - сериен 04:50"Кухнята на Звездев” 20:00По света и у нас КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА” 20:30Избори 2011 20:40Спортни новини 07:30 Белоруската гара -филм 20:30 Франклин - Сериен 20:45Избори 2011 09:10 Богато момиче - Сериен 20:50 Наричаха я Луна 21:00Фантоми - тв филм 10:00 Франклин - Сериен Сериен 22:00В кадър 10:25 Цветето на нашата 21:45 Вечерен обзор 22:30Икономически новини тайна-филм 22:00 Избори 2011-та 23:00Избори 2011 12:05 Наричаха я Луна - Сериен 22:10 Балкански новини-филм 23:05Денис и приятели 13:00 Пернишки вести 22:30 Проклятието на 00:05БунтАРТ 13:15 Веднъж в живота-филм тамплиерите- филм 00:35Виж БиБиСи 15:00 Пернишки вести Вечерен обзор и 01:25По света и у нас 15:15 Другият наш възможен 00:05 Балкански новини 01:55В кадър живот-филм 00:30 Монгол-филм 17:25 Пурпурни реки 2-филм 02:25Икономически новини 02:30 Вечерен обзор и 19:00 Вечерен обзор 02:55Видеоклипове Балкански новини 19:20 Избори 2011-та 03:05В час ли си 03:00 Стая с изглед-филм 19:30 Балкански новини 03:20Денис и приятели Смъртоносно лято -филм 19:40 Богато момиче - Сериен 04:50 04:20Жените

Цвети Ви предлага: *модно *забавно *любопитно *вкусно *здравословно

Мексиканци проектираха земостъргач

Мексикански архитекти са проектирали подземен небостъргач, който да бъде изграден в столицата. Той представлява обърната надолу с основата пирамида с височина от около 300 метра. Според архитектите концепцията за “земостъргача” (Earthscraper) ще реши проблема с историческия център на града, който може да се развива само на дълбочина заради няколкото археологически слоя. Първият от тях е от времето на ацтеките. Своя 70-етажен обърнат надолу подземен небостъргач компанията BNKR Arquitectura мислено е разположила на и под “Сокало” (Zocalo) главен площад в Мексико, с размери 240 х 240 метра. Според авторите на проекта сградата би се простирала на обща площ от 775 000 квадратни метра. Според проекта на архитектите обърната подземна пирамида може символично да “пробие” археологическите слоеве - на техните равнища, в съответствие с епохата, могат да бъдат създавани музеи и културни центрове. Архитектите предвиждат първите десет етажа да са с музеи, следващите 10 да са заети от търговски обекти и жилища, след това да има 35 етажа с офиси и т.н.

С

а ат р т ос

В И Л И- ч к а светско

Алекс Раева: Залагам на спорт, а не на диети Алекс Раева сподели, че поддържа добра фигура със спорт, а не с ограничения в храненето. “Занимавам се с воден спорт активно. Ходя редовно до Гърция. Гмуркам се под вода поне 10 дни в месеца, а това изсушава кожата, косата и ноктите. Така че трябват повече грижи” - споделя красавицата . От 8 години Алекс ходи на фитнес всеки ден. “Прекарвам 1 час на степера и отделям по 40 минути за различните части на тялото - ръце, крака, рамене, гръб. Почивам само един ден в седмицата. Правя го, за да поддържам тялото си, защото бързо напълнявам. Привърженик съм на спорта, а не на диетите. Преминала съм през много диети, но се отказах. Е, не бива, разбира се, да прекаляваме с пици, пържени неща, но драстичното лишаване от храна не води до нищо добро. След това всичко се връща. Старая се да ям повече полезни и пресни неща. Защото храната се отразява и на кожата, и на здравето” - категорична е певицата, която в момента се изявява в ново амплоа на актриса.


14

Дайджест

10 октомври 2011 г.

Правят Тракия, отлагат тунела за Струма По отношение на АМ „Тракия” проблем с финансирането няма и строителните дейности вървят в план. При магистрала “Струма” финансирането на тунела под Кресненското дефиле остава за след 2014 г. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, цитирана от БНР. От Европейската комисия за строителството на АМ „Тракия” са приведени 24 млн. евро, поясни министърът. Министърът коментира това по повод информациите, че Европейската комисия може да спре плащания за инфраструктурни проекти у нас, тъй като парите по оперативната програма „Транспорт” може да не стигнат за всички проекти и финансирането на част от тях да остане за след 2014 г. Миналата седмица европейски чиновник обяви, че че сред засегнатите проекти у нас може да са тунелът в Кресненското дефиле по магистрала “Струма” и магистрала “Тракия”. Ситуацията с финансирането на АМ „Струма” е малко по - сложна. Строителството й е доста скъпо поради необходимостта от тунел на Лот 3. Дължината на тунела ще бъде около 13 километра и за неговото строителство са необходими около 1 млрд. евро. Лот 3 ще бъде отложен за следващия програмен период, поясни Павлова. Тя добави, че за изпълнението на Лот 1, Лот 2 и Лот 4 няма проблем. През този програмен период ще бъде започнато проектирането само на Лот 3. “В никакъв случай не трябва да се притесняват гражданите, че когато се търси най- ниската цена означава, че се търси и ниско качество. В условието на криза фирмите са готови да работят за по – малко пари, само за да имат работа”, каза Лиляна Павлова. Качеството е контролирано, ако имаме некачествено изпълнение, по който и да е от участъците на магистралите и другите пътища, изпълнителите са санкционирани”, категорична бе тя.

Безработни взимат по 20 000 лв за старт на бизнес Агенцията по заетостта отпуска до 20 000 лева на безработните българи за стартиране на собствен бизнес. Парите се дават абсолютно безвъзмездно и не трябва да се връщат, съобщи bTV. Хората, които към момента са без работа, наброяват около 300 000 българи. Ако някой от тях реши да си отвори магазинче за цветя, например, ще му трябва начален капитал от точно около 20-25 000 лева - пари за регистриране на фирма, купуване на касов апарат, стока и въобще за всичко необходимо. Ако реши да ги изтегли като кредит за 5 години, заради лихвите ще върне на банката с около 7 000 лева повече. С новата европейска програма обаче, предприемчивите безработни могат да получат до 20 000 лева безвъзмездно и да забравят за вариант кредит или пари назаем. Парите по програмата ще стигнат за подпомагане на собствен бизнес на поне 2 500 души. Капацитетът е за около 10 000 души, които ще бъдат обучени в две направления - “малък и среден бизнес” и “бизнес услуги”. Обучението ще продължи между два и три месеца. След това всеки ще бъде консултиран как да разработи собствен бизнес модел. През първата година на бизнеса собственикът има право на безплатни консултации, затова как да го развива. Новата програма ще съществува до 2013 година. Документите се подават в бюрата по труда. В програмата не могат да се включат безработни, които получават социални помощи. Не са изключени и варианти за злоупотреби с регистриране на фалшиви фирми, за да се получи субсидията. От Агенцията твърдят, че контролът ще бъде железен. През първата година непрекъснато ще се следи дали се изпълнява бизнес моделът, с който е кандидатствал безработният.

Съперник

Åêîëîçè èñêàò çàêîí çà çàáðàíà íà äîáèâ íà øèñòîâ ãàç

Лошото време не попречи на протестното шествие Над 150 души се събраха въпреки лошото време на гражданско протестно шествие в центъра на София, за да поискат Закон, забраняващ добива на шистов газ в България, предаде БГНЕС. С викове “Не на шистовия газ” и “Чиста вода, здрава земя” и плакати “Г-н премиер, не п о д п и с в а й т е смъртната присъда на Добруджа”, “Не ни ГАЗете водата”, г р а ж д а н и т е поискаха мораториум върху технологията хидрофракинг, прекратяване на договора за проучване и добив на шистов газ с когото и да е и законова забрана на тази технология на територията на страната ни. Преди месец премиерът Борисов ядосан от протестиращи срещу шистовия газ обяви, че ще подпише договор с Шеврон на инат. Ден по късно той се из-

вини на хората. Според министър Трайков проучването и добив на шистов газ по технологията на Шеврон е безопасно, а екологичният министър Нона Караджова обяви, че тепърва ще се прави екооценка на проекта. Ш е с т в и е т о тръгна от пл. “ А л е к с а н д ъ р Невски” и премина през по бул. “Дондуков” до сградите на Министерски съвет и на Президентството, след което се оправи към пл. “Народно събрание”, където до 17:00 продължи протестният митинг. “Оправдания, че проучването на шистов газ е безопасно, а добивът е опасен са повече от нелепи”, категорична е Мариана Христова, експертът от Коалиция “България свободна от ГМО”. Тя припомни, че проучването за шистов газ не се различава от

концесионния добив. “Невъзмозможно е да се извърши проучване без да се прилага най-вредната част от процеса, а именно хидравличния удар. Според нея МОСВ изобщо не е трябвало да допуска пропуските в законодателството ни, които да позволят подобно проучване без всичките необходими екологични оценки. “Нашият закон не прави разлика между шистов и конвенционален газ и затова ние искаме всички фирми, които вече имат разрешителни и договори за проучване и добив на газ и нефт да си огласят работните програми и технологиите, с които работят. Искаме да кажат с какви химикали се работи под земята”, заяви Мариана Христова. Тя отбеляза, че “Шеврон” вече правят сеизмични изследвания в Добруджа. “Държавата не може по никакъв

начин да се справи в гигантите в енергийния бранш, те диктуват правилата, те решават как ще се случват нещата и вече една голяма червена лампичка трябва да ни мига след като “Шеврон” отказа да направи оценка на въздействието на околната среда при проучванията”, заяви от своя страна Генади Кондарев от екологично сдружение “За Земята”. Според него България няма да

може да наложи на мултинационална компания като “Шеврон” да спазва определени правила. Той е на мнение, че няма сигурност при добива на изкопаемите горива. Аз съм тук в позицията си на гражданин. “, обясни бившият евродепутат от ГЕРБ, а сега едно от приближените до Алексей Петров лица Душана Здравкова, която също дойде на протестното шествие.

Защитници на животните поискаха зоополиция Искаме България да застане срещу насилието върху животните поискаха граждани, които организираха шествие за животните по централните столични улици, съобщи Дарик. Шествието се организира от редица неправителствени организации, свързани с опазването на природата и защита правата на животните по повод Световния ден за защита правата на животните, Световния ден на животните, Световния ден за прекратяване на насилието върху животните. Цел на събитието е недопускането на насилие върху животните и адекватни наказания върху извършителите на престъпления срещу животните. „В полицията няма хора, които да се занимават с насилието върху животните. Този вид престъпления изисква знания, които явно, за съжаление, органите на реда нямат”, заявиха протестиращи. Според хората, въпреки че Народното събрание прие поправките в Наказателния кодекс, с които се увеличават

н аказанията за жестокост към животните, те си останаха само на хартия. „“Има много сигнали, подадени към полицията, по които няма никакво развитие. На много места полицията дори не знае за тези текстове в Наказателния кодекс”, признаха те, цитирани от БГНЕС. За повечето от гражданите, които заедно с прекрасните си любимци се присъединиха към шествието, доброто отношение към животните е начин на живот. Те вярват, че насилието под всякаква форма е лошо и е във вреда на обществото. Протестиращите настояват за създаване на специализирано звено към полицията от обучени и квалифицирани служители, които да разследват всеки аспект на подобно насилие, както и незабавно органите на реда да предприемат всички мерки за откриване на извършителите на престъпления, за които вече е подаден сигнал.


Спорт

Съперник

10 октомври 2011 г.

„Ìèíüîð” çàâúðøè íàðàâíî â êîíòðîëà ñðåùó „Áîòåâ”(Âð)

15

Хение си тръгва от “Миньор” И вторият опит на французина Атеф Хение да сключи договор с “Миньор” явно ще удари на камък. След мача с “Ботев” (Враца), в който Хение изигра около 45 минути и се отличи с един пропуск Стойчо Стоев заяви, че най-вероятно няма да остави Хение в отбора. Според треньора французинът не е лош играч, но не се откроява над българските си колеги, което прави привличането му безсмислено.

Помощник-треньорът на гостите ни вкара гол

Съставите на Миньор и Ботев (Враца) не успяха да се победят и завършиха при резултат 2:2 на контролната среща в Перник. На „Стадиона на мира”. За този мач старши треньорът на домакините Стойчо Стоев заложи на дефанзивен стил на игра, на който очевидно ще разчита за срещата от следващия, девети кръг на родната „А” футболна група, срещу Лудогорец (Разград). Защитната игра обаче определено не зарадва стотината зрители по трибуните в Перник, тъй като сблъсъкът с другия новак в българския елит – Ботев (Враца), започна доста мудно и до 25-ата минута нямаше нито едно опасно голово положение пред една от двете врати. Това накара наставникът на „чуковете” да направи цели шест смени още преди да е изтекъл първия половин час игра, а няколко секунди по-късно се стигна и до първата интересна ситуация в двубоя. Тя бе пред стража на гостите Митов, който сам я предизвика, грешейки при изнасянето на топката. От това се възпол-

зва Брахими, който изведе Бибишков зад отбраната на Ботев с хубав прехвърлящ пас, но последният не успя да си спре добре топката с гърди и тя бе овладяна от Митов. Малко преди Миньор все пак успя да открие резултата. В 42ата минута Любо Тодоров пое топката в централната част на терена, финтира двама футболисти на гостите и подаде надясно към Крум Бибишков, след което се вряза дълбоко в наказателното поле на Ботев. Там Тодоров отново получи кълбото, но бе фаулиран и главният рефер на срещата Владислав Светославов посочи бялата точка, заради което бе блъснат с ръце от Мартин Ковачев и така се стигна до жълт картон за футболиста на „Ботев”.С изпълнението на дузпата се нагърби Крум Бибишков, който хладнокръвно я превърна в гол и така записа първото си попадение с екипа на „чуковете”. Отговорът на гостите обаче не закъсня. Точно 3 минути по-късно Ненем напредна добре отдясно и стреля от малък ъгъл, а появилият се като смяна резервен

ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ООД УПРАВИТЕЛ: инж. ИВАН ПЕТРОВ ISSN 1312-7012

страж на домакините Николай Банков не се намеси добре и за съименникът му Николай Христов остана найлесното, а именно - да вкара топката в опразнената врата. Така двата тима се оттеглиха на почивка при равенство 1:1, а след многото извършени смени през паузата в игра за домакините след дълго отсъствие се появи Румен Рангелов. Двата тима създадоха по едно добро положение за гол в началото на втората част, но вратарите се справиха с отправените им предизвикателства и така резултатът се запази. В 78-ата минута появилият се като резерва френски нападател Афте Хение, който записа първи игрови минути с „жълто-черния” екип, получи отличен шанс да се разпише, но се засуети около точката за дузпата и не можа да нанесе добър удар и стражът на Ботев улови без проблеми. Така се стигна до 83ата минута, в която гостите поведоха в резултата чрез един от футболистите, които въобще не бе вписан в тимовия лист на Ботев. Седем минути преди края на

редовните 90 врачани обаче, новаците също организираха добра не успяха да задържат атака отляво, след крехкия си аванс повекоято се стигна до че от три минути, удар, избит с мъка от тъй като перничани голлинията от Михов, на свой ред възстаноно при добавката виха равенството в Светлин Симеонов, 86-ата. Тогава, след който е и игграещ по- изпълнение на корнер мощник-треньор на отдясно, се стигна до Атанас Джамбазки. Не разбъркване в наказасгреши и прати кълбо- телното поле на Бото в мрежата на тре- тев, от което се възтия страж на Миньор ползва Николай Симеов срещата – Славчев. нов, който донесе реПодобно на Миньор мито на домакините. РЕЗУЛТАТ: МИНЬОР – БОТЕВ(ВР) 2:2 Голмайстори: 1:0 40-та Бибишков (дузпа), 1:1 45-та Христов, 1:2 82-та Св. Симеонов, 2:2 88-ма Ник. Симеонов Стартови състави: МИНЬОР (Перник): 91. Чворович, 32. Марков, 5. Стойчев, 4. Христозов, 2. Божиков, 13. Стоянов, 77. Тодоров, 17. Ванче Траянов, 76. Бибишков, 33. Том, 42. Брахими; Резерви: Банков, Славчев (вратари), Илиев, Рангелов, Стоянов, Йорданов, Атес Хение, Михов, Цветков, Петков, Николов; БОТЕВ (Враца): 1. Митов, 11. Динчев, 16. Ковачев, 4. Ванков, 5. Николов, 18. Дениран, 7. Мечев, 8. Валериев, 19. Христов, 30. Ненен, 17. Коконов; Резерви: Станев (вратар), Куанк, Панделов, Караманов, Данчев, Михайлов, Траян Траянов, Димитров; Главен съдия: Владислав Светославов Стадион „Миньор” 200 зрители СЛЕД МАЧА

СТОЙЧО СТОЕВ: СРЕЩУ “ЛУДОГОРЕЦ” ЩЕ ИГРАЕМ НАПАДАТЕЛНО Старши треньорът на Миньор (Перник) Стойчо Стоев даде ексклузивно интервю, че не смята да предприема дефанзивна тактика за предстоящия сблъсък срещу Лудогорец (Разград) от деветия кръг на „А” група. Наставникът на „чуковете” призна, че в контролата с Ботев (Враца) е дал шанс на по-млади и неопитни футболисти с цел да не губят своя игрови ритъм. В общи линии съм доволен от проверката, тъй като успях да дам шанс на всички футболисти да се изявят, дори и на някои момчета от школата. Така успях да проверя състоянието им, а и това бе добре за тях, понеже по този начин могат да поддържат един игрови ритъм”, заявя Стоев „Наясно сме, че всеки от футболистите в определен етап ще бъде нужен на Миньор, тъй като ще има контузии, наказания и така нататък. На Румен Рангелов му трябва доста работа, за да може да е готов за игра. Днес си пролича на терена, че е загубил ритъма и отчасти смелостта си в единоборствата, но това е нормално с оглед на факта, че повече от два месеца лекуваше травма. Няма да бързаме с включването му в игра”, поясни треньорът на Миньор.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ За периода 10-14.10.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове. Пернишка област Община Брезник: На 11.10.2011 г. /9.00 – 16.00 ч./ - с. Ръждавец На 12.10.2011 г. /9.00 – 10.00 ч./ - с. Гигинци, с. Бегуновци, с. Непразненци, с. Кошарево, с. Станьовци, с. Ръждавец, с. Банище, с. Ерул, с. Милкьовци, с. Велиново, с. Душинци, с. Долна Секирна, с. Горна Секирна, с. Беренде, с. Габров дол На 13.10.2011 г. /9.00 – 16.00 ч./ - с. Озърновци На 14.10.2011 г. /9.00 – 16.00 ч./ - с. Брезнишки извор Община Перник На 11.10.2011 г. /10.00 – 10.30 ч. 13.3014.00 ч./ - гр. Перник - кв. „Мошино“, кв. „Тева“ На 12.10.2011 г. /9.30 – 15.00 ч./ - гр. Перник - кв. „Рудничар“, кв. „Цалева круша“ На 12.10.2011 г. /9.30 – 10.00 ч. и 14.3015.00 ч./ - гр. Перник - кв. „Димова махала“, кв. „Тева“ Община Трън: На 13.10.2011 г. /9.00 – 16.30 ч./ - с. Пенкьовци - махала „Калчов рид“ На 14.10.2011 г. /9.00 – 16.30 ч./ - с. Неделково - Горен хан Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването. За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cezrp.bg. Страницата подготви Яне Анестиев

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани Петрова

Главен редактор: Любомира ПЕЛОВА Зам. главен редактор: Зоя ИВАНОВА Коментари и анализи: Валентин ВАРАДИНОВ

Силвия Григорова, Яне Анестиев, Александра Илиева, Виктория Станкова

Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА Иванка Василева, Лина Иванова, Цветелина Чавдарова, Стефан Ангелов

Дежурен редактор: Александра ИЛИЕВА

ФОТОРЕПОРТЕР: Костадин Михов СЧЕТОВОДСТВО: Радка Лазова

1. Редакция в-к “Съперник” ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72 2. Кафе-клуб “Антония” нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83 3. Агенция “СИМЕОН -Д” ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26

РЕКЛАМНИ БЮРА:

Адрес на редакцията: гр. Перник "Св. св. Кирил и Методий" бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72 Всеки автор носи отговорност за материала си Печат: “Нюзпринт” ЕООД Разпространение: Лъчезар Лазаров


10 октомври 2011 г.

ВИСШЕ МАЙСТОРСТВО

Десет клуба от цялата страна се включиха в него

Задържаха Металиста от Радомир за притежание на дрога

Тел. 0888/697 368; 0898/694 842; 0888/503 237

Любомира ПЕЛОВА Криминално проявен радомирец е задържан за притежаване на наркотични вещества от пернишки криминалисти, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Перник. Мъжът е осъждан неколкократно за кражби и е изтърпявал ефективна присъда. Служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност” при ОД на МВР – Перник и колегите им от РУП – Радомир претърсили дома на 31-годишния Мартин В. по прякор Металиста. Полицаите намерели и иззели 70 грама изсушена листна маса, която при направения полеви тест реагирала на марихуана и 5 стръка канабис, засадени в саксии. Намерен и конфискуван е и газов пистолет, преработен в боен. Освен с кражби и грабежи, Мартин е известен и с употребата на наркотични вещества. Задържан е за 24 ч. с полицейска заповед. 79 стръка канабис бяха изкоренени в радомирското с. Старо село в края на месец август от два жилищни имота. Наркотичното вещество се равнява на 2 килограма и 450 грама суха листна маса. Работата по образуваните досъдебни производства продължава.

БЕЗ КОМИСИОННА!

K

срещу II-ро РПУ – кв. Изток

Y

Òóðíèðúò „Äåöà - ïðèÿòåëè íà ïîëèöèÿòà” íàïúëíè ïåðíèøêàòà çàëà „Áîðèñ Ãþäåðîâ”

офиси/ магазини от 32м 2 до 119 м2 апартаменти от 79 м2 до 189 м2 подземни паркоместа - от 27 м2 до 42 м2 Цени по договаряне Възможност за разсрочено плащане. Мазета - подарък

M

Строителна фирма „Еврострой” – ООД

C

16

Любомира ПЕЛОВА Шестият традиционен турнир по таекуондо под мотото „Деца приятели на полицията“ се проведе в събота в спортна зала „Борис Гюдеров”. В него за втори път участваха и деца сас специални потребности, които демонстрираха усвоените спортни умения. Те са подготвени от треньора Иво Иванов и демонстрираха пред присъстващите завидни резултати по бойни изкуства. В състезанията участваха 10 клуба от страната по бойни из-

куства за деца от 9 до 13 годишна възраст, два от тях са пернишки. Участниците се състезаваха в две категории – туль индивидуално и спаринг индивидуално. Съдийската кмисия бе от висококвалифицирани специалисти. На тържественото откриване присъстваха народните представители Ирена Соколова, Владислав Владимиров и Димитър Колев, областният управител на Перник Иво Петров, и.д. кметът Михайл Михайлов, директорът на ОД на МВР комисар Валентин Димитров както и Иван Младенов, генерален секретар на спортната асоциация на МВР,Рим Джу Нам, съветник в посолството на КНДР у нас и Ким Унг Чол, треньор на националния отбор на българската федерация по тай кзон до и председател на ITF. Турнирът бе открит от комисар Валентин Димитров, участниците бяха поздравени от Рим Джу Нам, Ирена Соколова. Полицаи демонстри-

раха задържане на престъпник чрез използване на бойни изкуства и задържане със следово куче. Състезанието бе изключително емоционално, на първо място отборно се класира клуб „Фолкън” от Благоевград. Второто място спечелиха спортистите от „Те кьон” - Ботевтрад, а третото остана за клуб „Тервел” от Севлиево. Калоян Ладишмекс – Перник се класира на четвърто място. Много добри постижения завоюваха и пернишките каратисти. При момичетата два златни медала спечели Василена Василева и два сребърни Дарина Карцелина. При момчетата с два сребърни медала се окичи Иван Юлиянов, един сребърен Иван Гоцев и един бронзов Даниел Василев. Купата за най-техничен състезател получи Василена Василева. Призьорите бяха отличени с купи и медали. Наградите на децата със специални потребности връчи комисар Валентин Димитров.

Столичанин претоварил камион с 18 тона Любомира ПЕЛОВА Само за два часа миналата седмица служители на пернишката Пътна полиция установиха 32 нарушения

СЕ : М А В АЕ / ДА Н то с Д я -м ПО

оп 5; /т 09 е 4 ф 88 ка 37 87/

32 .08 тел 88/50 08

при проверки на водачи, извършващи товарни превози. При един от случаите е установено драстично претоварване с 18 тона над допустимото. Акцията е проведена във времето от 9 до 11 часа, уточниха от полицията. Проверени са общо 45 товарни моторни превозни средства. Съставени са 6 акта и 10 фиша по Закона за движение по пътищата. Четири моторни превозни средства са

АСЛ МАШГРУП

гр. Перник 2300 ул. “Васил Стоин” № 6/5 тел. 076/60 11 33 факс: 076/60 13 93 моб.: 0895 44 38 30 e-mail: nmilenkov@asl-machgroup.com

ПЕЧЕНА СВИНСКА И ПИЛЕШКА СКАРА

тел. 076 604734

били технически неизправни, петима с нередовни документи, един неправоспособен шофьор и един непокрит товар. Петима шофьори са глобени за претоварване на автомобилите. 34-годишният А.И. от София , шофьор на товарен автомобил „МАН”, превозвал 50 тона скална маса при максимално допустими 32 тона. Засиленият контрол над товарните автомобили продължава.

Стийл Трейд ЕООД гр. Перник ул. Кракра 24 тел. 60 35 26 факс 60 30 74

КИТАЙЦИТЕ ИДАТ! ДОЖИВЯХМЕ, ГОСПОДИ! Много са вицовете за това как в някое далечно бъдеще светът ще говори на китайски, а другите велики нации ще са в ролята на роби. Не знаем къде в тая вицова среда ще се намърда Перник, но днешният ден може да постави едно добро начало. Важна китайска делегация, състояща се от бизнесмени и други хора на „ти” с парите, ще ни изгостува с благородната цел укрепване на дружбата. Няма лошо. Китайският инвеститор го търсят даже в Америка, та какво да кажем за Перник. Ширнала се е огромна икономическа зона, която китайците могат да глътнат като един залък. По-точно – като Илиенци. Мъдра е политиката да търсиш китайци за бизнес. Темповете, с които превземат световните икономически пространства, е зашеметяващ. Затова по-добре да усетим кога ще дойдат и да сме подготвени, вместо да ни изненадат отзад и да ни залеят като японско цунами. След като не случихме на колонизатори с основен език английски, крайно време е да се преориентираме към нещо по-азиатско. Тъкмо думата „китайци”, която така или иначе употребяваме по адрес на едно популярно село, вече ще звучи по-адекватно. Практическата полза може да се състои и в това да открият специалност „китайска филология” в пернишкия университет, щото животът го налага. Но за това – в бъдеще вицово време. УМОПОМРАЧАВАЩИ ЦИФРИ ЗА ПРЕТОВАРЕНИ КАМИОНИ СЕ СРЕЩАТ в полицейския бюлетин. Да претовариш тон – два – иди дойди. Ама да наблъскаш в камиона почти още толкова товар, колкото му е капацитетът – ега ти камиона. Чудно е не толкова претоварването, колкото как возилото е издържало. Та при тая тежест едва ли има спирачки, които биха го удържали по нанадолното. Жив камион убиец, като в арабския свят. А въпросът защо пълнят толкова колите, има лесен отговор – или защото стоката е без пари, или защото един курс правиш, а два отчиташ.

Хидрострой ООД

КОМУНАЛСТРОЙ

гр.Перник, кв.Караманица Тел.:076/ 60 33 27, 076 /60 24 77 e-mail: hidrostroy_pernik@abv.bg 3хидротехническо строителство, 3водопроводи, 3канализации, 3резервоари, 3пречиствателни станции

Гр. Перник, кв. “В. Левски” №1 тел.076/601057, факс 076/608381

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА: озеленяване, ниско строителство, извозване на строителни отпадъци и земни маси, полагане на пътни настилки и др.

20111009sapernik188  

Вестник Съперник броеве от 2011 година