Page 1

385 SAÓ / 1


385

Setembre 2013

DIRECTOR. Vicent Boscà Perelló ADMINISTRADOR. Vicent Canet Llidó CAP DE REDACCIÓ. Francesc Martínez CONSELL DE REDACCIÓ. Vicent Cardona, Teresa Ciges, Josep A. Comes, Vicent J. Escartí, Carles Fenollosa, Antoni Ferrer, Irene Manclús, Emili J. Marín, Òscar Pérez, Alfred Ramos, Rafael Roca, Joan Lluís Sanxis, Presen Sena. SECCIONS: Josep Miquel Bausset, Ricard Chulià, Josep A. Comes, Vicent Xavier Contrí, Vicent J. Escartí, J. Enric Estrela, Harca, Josep M. Jordán Galduf, Gonçal López-Pampló, Maria Josep Picó, Quique, Alfred Ramos, Clara-Iris Ramos, Rafa Roca, Manel Rodríguez-Castelló, Lluís Ronda, Josep M. San Abdón, Fernando Sapiña, Josep Lluís Sirera, Jesús Tibau COL·LABORADORS. Vicent Àlvarez, Francesc Asensi Botet, Adolf Beltran, Daniel Benito Goerlich, Emèrit Bono, Francesc de P.Burguera, Alfons Cervera, Germà Colón, Martí Domínguez, L. Duch, Alfons Esponera, Antoni Ferrando, Avel.lí Flors, Josep Franco, Victor Fuentes, Joan M. Furió, Ernest Garcia, Josep Garcia Poveda, Antoni Gómez, Albert G. Hauf, J. Huguet, Manuel S. Jardí, Manuel Joan i Arinyó, Ramon Lapiedra, V. Martínez, Casimir Nalda, Ricard Pérez Casado, F. Pérez Moragon, Emili Piera, Josep Piera, Daniel Pla, Josep M. San Abdon, Ferran Sapiña, Rosa Serrano, Josep Torrent, J. Vidal Talens MAQUETACIÓ. www.estudigrafema.com CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA. Antoni Ferrer i Òscar Pérez ADMINISTRACIÓ. Sari Martínez Tàrrega IMPRESSIÓ. Procesos y Soluciones Gráficas PORTADA : Daniel Olmo Boronat www.estudigrafema.com Dipòsit legal: V-2161/1976 ISSN: 1136-0070 / Preu anual de subscripció: 40 euros / Estranger i subscripció d’ajut: 100 euros Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepcions previstes per la llei. Dirigiu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragments d’aquesta obra. SAÓ EDICIONS, S.L. / C. ÀNGEL DE L’ALCÀSSER, 14, 3R, 12A / 46018 VALÈNCIA / TEL. 963 70 58 41 / FAX. 963 70 57 55 / saoedicions@gmail.com

www.saoedicions.com Aquesta publicació té el suport de l’AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) Publicació associada a l’Associació de Publicacions Periòdiques Valencianes

SUMARI

NICOLAU PRIMITIU, UNA VIDA AL SERVEI DEL SEU POBLE 4

5 6 7 8 9 10 11 12 14

En punta Harca. Juli Sanchis L’Escó. Quique Nanocontes. Jesús M Tibau El mes en 10 tuits Editorial. ”Això és com tot”. Europa més a prop. Reptes pendents. Josep Mª Jordán Galduf. A peu de pàgina. L’envelliment d’Ausiàs March. Vicent J. Escartí. País Literari. Depurar i ennoblir la llengua durant la Renaixença (II). Rafa Roca. Plaça de l’església. Encara els diners i les reformes estructurals. Josep A. Comes. Teologia i Societat. El bisbe Joaquim Pinya. Josep Miquel Bausset. Preguntes i Perplexitats. Una rentrée plena d’incògnites. Rosa Serrano. Entrevista a Rubén Luzón. Teresa Ciges i Antoni Ferrer. Ciència i Tecnologia. Que farem amb la llet?. Fernando Sapiña.

Quadern: NICOLAU PRIMITIU 15 16 19 22 25 28

Presentació. El valencianisme polític de Nicolau Primitiu. Josep Daniel Climent Martínez. L’aportació de Nicolau Primitiu a la cultura valenciana. Emili Casanova Herrero. Nicolau Primitiu Gómez Serrano i l’arqueologia de valència. Albert Ribera i Lacomba. Nicolau Primitiu editor. Francesc Pérez Moragón. Entrevista a Carmen GómezSenent Martínez. Josep Daniel Climent Martínez.

Societat 30 Al batlle de Callosa de Segura. Lluís Ronda.

31 El baix Maestrat va recuperant la 32 33 34 35 36

memòria històrica. Josep M San Abdón. Retrats literaris. Fèlix Edo Tena. Documental “Que ens passa valencians?”. David Valls. Mésdemil, l’aniversari de la independència. Carles Fenollosa. Una cartografia literaria. Antoni Ferrer. Un viatge de mil dimonis. Sari Martínez Tàrrega.

Art i cultura 38 39 40 41 42

L’Escenari. Recordar amb el cor. Josep Lluis Sirera. Sona V. El Trineu Tanoka. Vicent Xavier Contrí. Cinema. Insòlita trilogia. Alfred Ramos. Il·lustració. La veritable història de la Roda. Clara-Iris Ramos Debats i Bits. Moneda digital. Gonçal López Pampló.

Llibres 43 44 45 46

Sang a força de llenguatge. Manel Rodriguez-Castelló. Cançó trista de Barcelona. Ricard Chulià. Ensenyar valencià al més enllà. Carles Fenollosa. El misteri de la catedral de València. J. Enric Estrela.

Sao 385 09 2013 index  
Sao 385 09 2013 index  

Revista Saó setembre 2013 Quadern: Nicolau Primitiu

Advertisement