Page 1


ANY XXXV NÚM. 377 DESEMBRE 2012 4 Euros

SUMARI

SAÓ DIRECTOR. Vicent Boscà Perelló ADMINISTRADOR. Vicent Canet Llidó CAP DE REDACCIÓ. Francesc Martínez CONSELL DE REDACCIÓ. Vicent Cardona, Teresa Ciges, Josep A. Comes, Vicent J. Escartí, Antoni Ferrer, Irene Manclús, Emili J. Marín, Òscar Pérez, Alfred Ramos, Rafael Roca, Joan Lluís Sanxis, Presen Sena SECCIONS. Josep Miquel Bausset, Francesc de P. Burguera, Ricard Chulià, Josep A. Comes, Vicent Xavier Contrí, Vicent J. Escartí, Harca, Josep M. Jordán Galduf, Gonçal López-Pampló, Quique, Alfred Ramos, Clara-Iris Ramos, Rafa Roca, Manel RodríguezCastelló, Lluís Ronda, Josep M. San Abdón, Rosa Serrano, Josep Lluís Sirera, Jesús Tibau COL·LABORADORS. Vicent Àlvarez, Francesc Asensi Botet, Adolf Beltran, Daniel Benito Goerlich, Emèrit Bono, Alfons Cervera, Germà Colón, Martí Domínguez, L. Duch, Alfons Esponera, Antoni Ferrando, Avel.lí Flors, Josep Franco, Victor Fuentes, Joan M. Furió, Ernest Garcia, Josep Garcia Poveda, Antoni Gómez, Albert G. Hauf, J. Huguet, Manuel S. Jardí, Manuel Joan i Arinyó, Ramon Lapiedra, V. Martínez, Casimir Nalda, Ricard Pérez Casado, F. Pérez Moragon, Emili Piera, Josep Piera, Daniel Pla, Josep M. San Abdon, Rosa Serrano, Josep Torrent, J. Vidal Talens MAQUETACIÓ. www.clickcomunicacio.com CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA. Antoni Ferrer i Òscar Pérez ADMINISTRACIÓ. Sari Martínez Tàrrega IMPRESSIÓ. Procesos y Soluciones Gráficas Portada. Daniel Olmo

EN PUNTA HARCA L’ESCÓ nanocontes EDITORIAl

04

Europa més a prop

06

A peu de pàgina

07

País literari

08

plaça de l’església

09

Teologia i societat

10

preguntes i perpexlitats

11

entrevista

12

Raimon, + de 50 anys

15 16 19 22 24 27

30 31 32 33 34 35 36

Dipòsit legal: V-2161/1976 ISSN: 1136-0070 Preu anual de subscripció: 40 euros Estranger i subscripció d’ajut: 100 euros

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepcions previstes per la llei. Dirigiu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragments d’aquesta obra. SAÓ EDICIONS, S.L. C. ÀNGEL DE L’ALCÀSSER, 14, 3R, 12A 46018 VALÈNCIA TEL. 963 70 58 41 FAX. 963 70 57 55 saoedicions@gmail.com

Aquesta publicació té el suport de l’AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) Publicació associada a

05

37

L’escenari

38

sona v

39

Cinema

40

il·lustració

41

DEBATS I BITS

42

43 44 45 46 46

Quique Jesús Tibau Betlem desnonat El pressupost europeu a debat Josep Mª Jordán Galduf Nàpols i el Magnànim Vicent Josep Escartí Jornades culturals a Lleida i Mequinensa Rafa Roca Quin paper fan els seglars en l’evangelització? Josep A. Comes De l’ICE a l’English helper Josep Miquel Bausset Picanya i els escriptors i escriptores de l’Horta Sud Rosa Serrano Entrevista a Pep Gimeno "Botifarra" Teresa Ciges QUADERN El Raimon músic Maria Salicrú-Maltas Raimon i Fuster: música i lletra per a la revolta necessària Rafael Xambó Entrevista a Raimon Vicent Boscà Els cants de March en la veu de Raimon Josep Palomero L’herència de Raimon Josep Vicent Frechina SOCIETAT La medalla de Zaplana Lluís Ronda Commemoració dels 80 anys de les Normes de Castelló Josep Manuel San Abdón VerdCel: intensitat, expressivitat i dinamisme Teresa Ciges Unes eleccions definitives Vicent Partal Com una branca d’ametler. Crònica d’un esdeveniment ple de joia conciliar Montserrat Escribano Nicolau Primitiu Gómez, la fermesa d’uns ideals Josep Daniel Climent Breu balanç de l’Any Llorente Carles Fenollosa Covers (1951-1964). Cultura, joventut i rebel·lia Sari Martínez Tàrrega ART I CULTURA Quan la fi del món no és cap espectacle Josep Lluís Sirera Estellés per Bertomeu Vicent Xavier Contrí Alerta amb el jove de l’última fila! Alfred Ramos Apunts sobre impressió gràfica Clara-Iris Ramos Hi ha alternativa? Gonçal López-Pampló LLIBRES Poesia i drets humans Manel Rodríguez-Castelló Verba volant... Ricard Chulià De dolçaina i tabal J. Enric Estrela El Vaticà II, un tresor inesgotable Josep A. Comes Aquell país imaginat de Tombatossals Òscar Pérez Silvestre

2012_DESEMBRE_INDEX  

Revista Saó desembre 2012 índex

2012_DESEMBRE_INDEX  

Revista Saó desembre 2012 índex

Advertisement