Page 1

PLASTICS CARLOS SANZ TORMO


POLIETILÈ ●

El polietilè és químicament el polímer més simple. Es representa amb la seva unitat repetitiva (CH2-CH2)n.El polietilé forma part del grup dels termoplastics.

● ● ●

Es el plastic mes barat Es quimicament inert El polietilè és un polímer de cadena lineal no ramificada


PVC ●

Es un polimer termoplastic

És una resina sintètica obtinguda per polimerització

Un dels seus usos més coneguts és el de matèria primera per a fabricar els discos de música i de so en general


Poliestire ● ●

El Poliestirè és un polimer termoplastic l'abreviatura del qual és PS Sobte de la polimeritzacio de l'estireno


POLIPROPILÈ ●

El polipropilè (PP) es unpolimer termoplstic, parcialment cristal·lí, que s'obté de la polimerització del prope. Pertany al grup de lespoliolefines.

Es fa servir en una amplia varietat d'aplicacions que inclouen tot tipus d'embalatges per aliments, teixits, pel·lícules transparents, equips de laboratori, components de caldereria química, mànegues i tubs.


POLICARBONAT ●

El policarbonat (PC) és un termoplàstic del tipus polièster. És resistent als productes químics, a la calor i a les radiacions ultraviolades. S'utilitza per exemple en indicadors lluminosos i fars d'automòbils, cascos de protecció i seguretat, col·lectors solars, lents òptiques o bases per a pel·lícules fotogràfiques


FORMES DE TRANSFORMAR ELS PLASTICS INJECCIO:és un procés semi-continu que rau en injectar un polímer en estat fos en un motlle tancat a pressió, i través d'un petit forat.

EXTRUSIO:és un procés utilitzat per crear objectes amb secció transversal definida i fixa

BUFAT:és un procés utilitzat per fabricar peces de plàstic buides gràcies a l'expansió del material. Això s'aconsegueix per mitjà de la pressió que exerceix l'aire a les parets de la preforma, si es tracta d'injecció-bufat

ROTACIONAL:

presentacio de els plastics  

presentacio de els plastics

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you