Page 1

integrada amb altres edificacions i

Casa Consistorial

destaca sobre les altres edificacions. MATERIALS CONSTRUCITIUS

DESCRIPCIÓ

Els

materials

constructius

de

l'ajuntament és la pedra unides entre La casa consistorial és un palau que es va construir en el segle XV té un estil gòtic valencià s'usava per al sede de la Cort i conegut com la Cort Nova actualment és una

elles per el ciment i aquest material esta a la vista i estan treballats de forma irregular.

ajuntament. ELEMENTS SUSTENTATS LOCALITZACIÓ Els murs son irregulars, no son ni molt El palau esta situat a Sant Mateu a 65 kilòmetres del nord de Castelló de la Plana de 2.118 habitants, el origen de Sant Mateu és anterior a la conquesta d'aquest per Jaume i ho va donar als hospitalaris. En 1237, Hugo de Follalquer, Castellán d'Amposta, va donar la carta de poblament a la població. La casa consistorial esta al mig del poble esta

fins ni molt grossos i produeixen una sensació de solidesa i son murs de descarrega. Hi ha quatre finestres en la planta dividides en trencallums.


PLANTA com que era un palau te una planta plana i la planta esta reformada ja que esta feta de fusta.

ORNAMENTACIĂ“ No presenta elements decoratius ja que actualment s'utilitza com un lloc de treball.


el va dissenyar. Pertany al segle XV i és un estil gòtic. ALÇAT FUNCIÓ I SIGNIFICAT Té una amplia façana de carreus. El conjunt de les portes de la façana ha sofert nombroses transformacions igual

Abans era un palau per a la seu de la

que l'interior que ha patit bastants rehabilitacions. Destaca

Cort també conegut com la Cort Nova

el Saló de Plens amb bigues de fusta i finestres que

però actualment s'utilitza com a oficines

comuniquen amb el Carreró dels Jueus, sent una d'elles

administratives.

d'arc trilobulat. CONTEXT HISTÒRIC IL·LUMINACIÓ La casa consistorial es un estil el gòtic és Te una façana de carreus per on entra la llum i il·lumina la

l'estil més representatiu de l'arquitectura

entrada i la planta de dalt amb quatre finestres dividides en

valenciana. Tots i cada un dels seus

trencallums.

principals edificis històrics pertanyen a aquest estil arquitectònic. El gòtic de les

IDENTIFICACIÓ

zones

mediterrànies

unes

característiques especials, i dins d'aquest, No se sap la persona que la va construir i el arquitecte que

el valencià té una manera marcat molt


diferent de fer les coses. Nascuda en el segon quart del segle XIII, com una forma colonial sobre un territori

BIBLIOGRAFIA

recentment conquerit, va anar evolucionant al llarg del

http://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_consistorial

segle XIV i va arribar a la seva maduresa arquitectònica ja

_de_Sant_Mateu

dins del segle XV, com una representació tardana de l'estil.

http://www.santmateu.com/ciudad/monu

Durant el XVI i el XVII, moltes de les seves fórmules

mentos/monumentos/2.php

constructives es van seguir utilitzant dins dels nous gustos constructius del renaixement, de manera que les seves variades solucions arquitectòniques perviure d'una forma anormalment llarga en el temps. Fins a l'arribada del gòtic, els

models

i

formes

constructius

es

van

basar

exclusivament en la tradició romana. El gòtic va significar una evolució molt important, amb noves formes i plantejaments, nous sistemes d'organització de l'obra, i sobretot, una experimentació tecnològica molt marcada. Una nova geometria de la traça, una nova composició arquitectònica, unides a un aprofitament de la tradició romana, fent evolucionar els seus models i tècniques, va ser el més representatiu del gòtic mediterrani.

casa consistorial sant mateu  
casa consistorial sant mateu  

informacio