Page 1

Passió, Mort i Resurrecció de Jesús

Pàgina 1

Jesús sabia que hi havia persones que l’estimaven; però també sabia que altres, sobretot els més poderosos, els fariseus i les autoritats d’aquell temps, volien eliminar-lo, matarlo. Tot i això no va tenir por. Jesús va decidir anar a Jerusalem a celebrar la Pasqua jueva amb els seus deixebles. Sabia el perill que comportava aquest viatge, ja que a Jerusalem hi havia els seus pitjors enemics. La festa de la Pasqua era molt important per als jueus. Hi recordaven l’alliberament dels israelites de l’esclavitud a Egipte. Jesús va viatjar a Jerusalem amb els deixebles. Anava muntat en un ase. En saber-ho moltes persones van anar a rebre’l amb mostres d’afecte. El saludaven amb branques d’olivera i palmes, alhora que deien: “beneït el qui ve en nom del Senyor”.

Els cristians celebren l’entrada de Jesús a Jerusalem el diumenge de Rams. Amb aquest esdeveniment comença la Setmana Santa durant la qual l’Església recorda els últims dies de la vida de Jesús.


Passió, Mort i Resurrecció de Jesús

Pàgina 2

A Jerusalem, abans de celebrar la Pasqua com a bon jueu, va rentar els peus als seus deixebles en senyal de servei. En aquell temps, rentar els peus era un servei que feien els esclaus o els servent. Mentre menjaven i bevien Jesús va lliurar el seu cos i la seva sang com a salvació de la humanitat. És el moment de la institució de l’Eucaristia. Jesús sabia que aquest seria l’últim sopar amb els dotze deixebles i per això els va voler resumir el que els havia ensenyat al llarg de la seva vida: l’amor. Els va donar el manament de l’Amor com a norma per regir les seves vides: “Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres, tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que aquest de donar la pròpia vida pels seus amics.” Desprès de sopar amb els deixebles, Jesús va a anar a pregar a la muntanya de les oliveres, on hi havia un hort que s’anomenava Getsemaní. Hi solia anar sovint a resar amb els seus apòstols. Aquell dia també l’acompanyaven alguns d’ells. Jesús veia que tenia la mort mol a la vora, ja que els poderosos el vigilaven contínuament. En aquesta situació va parlar a Déu, el seu Pare. Va resar amb angoixa i dolor. Quan estava resant, es va acostar Judes, acompanyat dels soldats, grans sacerdots i escribes, per detenir Jesús. Judes li va fer un petó. Era el senyal pel qual els soldats havien de reconèixer Jesús. El van detenir i el van portar presoner a casa de Caifàs, el gran sacerdot. Allà els grans sacerdots i el Sanedrí el van jutjar.

L’Església recorda els esdeveniments de l’últim sopar el dia de Dijous Sant.


Passió, Mort i Resurrecció de Jesús

Pàgina 3

De casa de Caifàs, Jesús va ser portat al pretori, on vivia Ponç Pilat, governador romà de Judea. Aquest, després d’interrogar-lo, va declarar davant del poble i de les autoritats jueves que no li trobava res per poder-lo inculpar. Com que continuaven acusant Jesús, Pilat el va enviar a Herodes, governador de Galilea. Aquest el va tractar amb menyspreu i se’n va burlar. Els seus soldats li van col·locar una túnica de boig i el van tornar a Pilat. Pilat estava convençut de la innocència de Jesús, però per por dels grans sacerdots i de les autoritats del poble el va fer assotar. Li van posar una corona d’espines i el van maltractar. En veure que la massa de gent no cedia, Pilat se’n va rentar les mans covardament dient: “Sóc innocent de la sang d’aquest home”, i els el va lliurar perquè el crucifiquessin. Quan Pilat va lliurar Jesús, els soldats li van carregar una creu i el van fer caminar cap a un lloc anomenat Gòlgota, un turó als afores de Jerusalem. Allà solien crucificar els malfactors. Els soldats van veure que Jesús estava esgotat. Per por que no arribés viu al lloc de la crucifixió, van obligar Simó de Cirene a ajudar a portar la creu de Jesús. Quan van arribar al lloc, el van crucificar enmig de dos lladres i el van deixar allà penjat. A la creu hi van posar una inscripció: Jesús de Natzaret Rei dels jueus”. En algunes creus acostuma a aparèixer amb les sigles INRI. Allà, al Gòlgota, enmig de sofriments i d’insults, Jesús es va dirigir al seu Pare Déu. Va resar pels seus enemics dient: “Pare, perdona’ls, que no saben el que fan.” Poc abans de morir va exclamar: “Pare, confio el meu alè a les teves mans. “ I al cap de pocs moments va morir. Al peu de la creu de Jesús hi havia Maria, la seva mare, que continua creient i confiant en ell. Al costat de Maria hi havia un grup de deixebles fidels, entre ells algunes dones que havien acompanyat Jesús al llarg del camí. També aquests creien i confiaven en Jesús. Un d’aquests deixebles era l’apòstol Joan. Quan els soldats se’n van haver anat, els amics de Jesús van demanar permís per enterrar-lo, i el van col·locar en un sepulcre que pertanyia a Josep d’Arimatea, un gran amic de Jesús. Aparentment era un moment trist per a ells però la vida de Jesús no va acabar en el sepulcre.

Els cristians celebren el record de la mort de Jesús el dia de Divendres Sant.


Passió, Mort i Resurrecció de Jesús

Pàgina 4

Jesús, tal i com havia dit va ressuscitar al tercer dia, i amb la seva resurrecció va donar vida i esperança a la humanitat. La seva mort no va ser en va. Les primeres persones que van descobrir que Jesús vivia van ser algunes dones que el seguien en vida, entre elles Maria Magdalena i d’altres que l’havien acompanyat des de Galilea. Al matí van anar al sepulcre per ungir amb olis i perfums el cos de Jesús, un costum jueu. En arribar-hi es van trobar uns missatgers que els van dir: “Per què busqueu entre els morts aquell qui viu? No és aquí ha ressuscitat” Elles, plenes d’alegria, van anar corrents a comunicar la Bona Nova de la Resurrecció als altres apòstols. Aquests, al principi, no s’ho van creure i van anar personalment al sepulcre per assegurar-se’n. La notícia que Jesús vivia va omplir d’alegria els apòstols que estaven reunits al cenacle.

L’Església celebra la Resurrecció de Jesús el dia de Pasqua. En la Vetlla Pasqual, els cristians celebren el triomf de Jesús sobre la mort. La Pasqua de Resurrecció és per als cristians la gran festa. La resurrecció de Jesús és el centre de la fe cristiana.


Passió, Mort i Resurrecció de Jesús

Pàgina 5

Recorda:  Jesús va morir per estar al costat dels més pobres i necessitats. Va defensar aquells que ningú no volia.  Els motius pels quals Jesús va ser condemnat a mort van ser: per relativitzar la llei i el temple (és acusat de blasfem) i també per relativitzar el poder imperial (és acusat de conspirador polític).  Jesús és considerat blasfem per anomenar-se Fill de Déu i perquè l’anomenaven el Messies.  Jesús és considerat conspirador polític perquè revolta el poble amb els seus ensenyaments i perquè diu que és Rei.  Jesús demostra que ens salva i ens estima lliurant la vida per els altres.  Jesús és el salvador ja que amb la seva mort ens allibera de la por, ens allibera de l’esclavatge de la llei i ens allibera del pecat.  La resurrecció de Jesús és la gran victòria de la vida sobre la mort. Del bé sobre el mal.


Passió, Mort i Resurrecció de Jesús

Pàgina 6

Enganxa aquests dibuixos al lloc on els correspongui (diumenge de rams, dijous sant, divendres sant o diumenge de pasqua) del resum de la passió


Passió, Mort i Resurrecció de Jesús

Pàgina 7

 Llegeix el text de Lluc 22-23. Observa els personatges que apareixen a la lectura. Escriu al costat dels seus noms les paraules que diuen i les actituds que tenen. Personatges

Paraules

Actituds

Jesús

Pere

Pilat

Sanedrí

Apòstols

Poble

Altres

 Escriu les causes per les quals es condemna Jesús i explica la teva opinió al respecte


Passió, Mort i Resurrecció de Jesús

Pàgina 8

 Anota el nom de persones actuals que han donat o donen la vida pels altres. Escriu els fets que realitzen i allò que més t’impressioni. Nom

Fets que realitzen

Allò que més m’impressiona

 Anota els motius pels quals Jesús mor i ens salva.

 Com demostra Jesús que ens salva i ens estima?

 Analitza aquestes frases i explica si et semblen certes o no i els motius de la teva afirmació o negació. Els actes religiosos que se celebren per Setmana Santa són fruit de les creences i els sentiments religiosos de les persones.


Passió, Mort i Resurrecció de Jesús

Pàgina 9

Sempre es respecten aquests actes religiosos i la major part de les persones hi assisteixen amb sinceritat i convenciment

Les expressions artístiques (quadres, talles escultures, representacions...) estan creades des d’un sentiment religiós concret i hem de valorar-les, respectar-les i tenir-ne cura.

La vivència de la setmana Santa és una cosa molt important per a tots els cristians.

 Observa aquestes imatges i explica què significa cadascuna.


Passió, Mort i Resurrecció de Jesús

Pàgina 10

La passió  

Resum de la passió

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you