Page 70

TEKNOLOJİTECHNOLOGY

NESNELERİN İNTERNETİ İLE “AKILLI DÜNYA” HAYAL DEĞİL WELCOME TO THE “SMART WORLD” WITH THE INTERNET OF THINGS NESNELERİN İNTERNETİ DİĞER BİR İSİMİYLE IOT; AKILLI EVLERDEN AKILLI ŞEHİRLERE, AKILLI OFİSLERDEN AKILLI HASTANELER VE OKULLARA, AKILLI OTOMOBİLLERDEN AKILLI TRAFİK SİSTEMİNE KADAR GENİŞLEYEN BİR ÇERÇEVEDE TÜM HAYATIMIZI BAŞTAN DÜZENLEMEYE HAZIR! PEKİ, YA SİZ BUNA HAZIR MISINIZ?

İ

ster gündelik hayatımızda isterse her türlü profesyonel ortamda kullandığımız cihazların internetle iletişim halinde olmasına Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) adı veriliyor. Daha basit bir ifadeyle her şeyi internetle birbirine bağlamaya yarayan sistem de denilebilir. IoT’un yayılış hızına bakarsak yakın gelecekte her şeyin birbiriyle entegre olduğu bir “Akıllı Dünya”dan bahsetmek mümkün olacak gibi görünüyor. “Nesnelerin İnterneti” bu tanımla karşımıza çıkmadan önce, bir fikir olarak 1991 yılında hayatımıza girdi. Xerox Palo Alto Araştırma Merkezi uzmanlarından Mark Weiser “21’nci yüzyılın bilgisayarı” başlıklı bir makalede şu anki IoT’un tanımını adını koymadan yapmıştı. Nesnelerin interneti kavramı ise ilk kez 1999 yılında kullanıldı. Massachusetts Institute of Technology’de çalışan Kevin Ashton, bir şirkete yaptığı sunumda radyo dalgaları ve sensörlere dayalı bir küresel sistem standartı geliştirdi. Ashton’ın bu sisteme IoT adını vermesiyle de nesnelerin interneti kavramı hayatımıza girmiş oldu. SANTİGRAT 2018

T

THE INTERNET OF THINGS, SHORTLY IOT, WILL SOON BE REORGANIZING OUR LIVES IN A WIDE SCOPE FROM SMART HOUSES TO SMART CITIES, SMART OFFICES, SMART HOSPITALS AND SCHOOLS, SMART CARS AND TRAFFIC SYSTEMS. BUT ARE YOU READY FOR IOT?

he Internet of Things is the communication of devices used in our Daily and professional lives through the internet. In simpler terms, it is a system used to interconnect everything via internet. Considering the rapid expansion of the IOT, it seems we are going to be talking about a “Smart World” where everything is closely integrated in very near future. Before we have met the “Internet of Things” as we know of it, it entered in our lives as an idea in 1991. In an article titled as “The Computer of the 21st Century”, Mark Weiser from Xerox Palo Alto Research Center defined IOT wşthout attributing a particular name to it. The concept of the Internet of Things was first used in 1999. In a corporate presentation, Kevin Ashton from the Massachusetts Institute of Technology presented a global system standard based on radio waves and sensors. The concept came into our lives when Ashton named the system as the Internet of Things.

Santigrat Dergisi Sayı 39  
Santigrat Dergisi Sayı 39  

SANTİGRAT DAIKIN TÜRKİYE YAYINIDIR / PUBLISHED BY DAIKIN TURKEY 10 YIL ÖZEL SAYI / 10TH YEAR SPECIAL

Advertisement