Page 72

DENIZ TANRISI POSEIDON’U KIZDIRMAYA GELMEZ

Ocean god Poseidon is not to be pissed!

>> Dünyamızın dörtte üçünü, bedenimizinse yüzde 70’ini kaplayan su olmasaydı hayat olmazdı. İlk insanlardan itibaren suyun gücü ve vazgeçilmezliği bilinmiş, bu mutlak güce bazen korkuyla yaklaşılmış, bazense tapınılmış. Yunan mitolojisinde suyun rol aldığı hikayelerin neredeyse sonu yoktur. Yunan tanrıları suyun can veren gücünü kullanmayı, kimi zaman da kullarına karşı muzip tanrısal şakalar yapmayı pek severler. Denizlerin tanrısı Poseidon, su mitolojisinin en güçlü ismi. İsterse dev dalgalar yaratıp gemileri alabora eder, isterse fırtınaları susturup çarşaf gibi denizde salınmasını sağlar. Eski Yunan’da denizciler Poseidon’u kızdırmamaları gerektiğini iyi bilirler, denize açılmadan önce tanrılarına adaklar sunarlardı. Homeros’un ünlü destanı Odysseia’da deniz yolculuğuyla evine dönmeye çalışan Odysseus’a neler çektirdiğini, okuyanlar hatırlayacaktır. >> Life would not be possible without water, which comprises three thirds of the Earth and 70 percent of our bodies. Its power and indispensability is known since the age of our early ancestors; its absolute power was at times scared of, other times was worshipped. Greek mythology is

an endless source of water myths. Greek gods just love to use the life-giving spirit of water, as well as using it for their godly jokes on their subjects. The ocean god Poseidon is the mightiest of water mythology. He is potent to create gigantic waves to capsize sea vessels, or let them

sail in peace on tranquil seas. In Ancient Greece, sailors knew better not to piss Poseison off, and made him vows before setting sail. Readers would remember what he had done to Odysseus as he tried to reach his home at the famous epic tale of Odyssea by Homeros.

BU DENIZ KIZLARININ GÜZEL SESINE KANMAYIN

Don’t fall for the lovely voice of mermaids >> Denizkızlarını bilirsiniz. Üstü çok güzel bir genç kız, altı ise balık kuyruğu olan bu mitolojik yaratıkların güzel sesleriyle şarkılar söyleyip denizcilerin aklını alma gibi kötü huyları var maalesef. Yunan mitolojisinde “Siren” olarak adlandırılan deniz yaratıklarının, Foça’daki, kayanın adından da anlaşılacağı gibi, Siren Kayalıkları’nda da yaşadığı söylenir. Sirenler öyle güzel görünüşlü ve öyle büyüleyici sesli canlılarmış ki; onları gören ve şarkılarını dinleyen denizciler akıllarını kaybederek peşlerinden gider ve canlarından olurlarmış. SANTİGRAT 2017

>> Surely you know about mermaids. These mythological , whose upper halves are lovely maidens, whereas their lower are fish tails, have the naughty habit of singing with their lovely voices to blow the sailors’ minds away. Called as ‘sirens’ in the Greek mythology, these sea creatures are rumoured to live at the Siren Rocks off Foça. Allegedly, sirens are so beautiful and magical-voiced that any sailor to see and hear them would lose his mind, follow their lead and give their lives.

Santigrat Dergisi Sayı 38  
Santigrat Dergisi Sayı 38  

SANTİGRAT DAIKIN TÜRKİYE YAYINIDIR / PUBLISHED BY DAIKIN TURKEY EKİM/OCTOBER - KASIM/NOVEMBER - ARALIK/DECEMBER 2017 SAYI ISSUE 38

Advertisement